Preliminarni spisak vlasnika objekata stradalih u poplavama i klizištima na području Brčko distrikta BiH
sačinjen na osnovu obilaska terena i podataka dobivenih od predsjednika Mjesnih Zajednica
r/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Ime (ime oca) Prezime
Dušanka Vujković
Nevenka Perić
Luka Gavrić
Božo Ćuričić
Nada Ćorsović
Radomir Mijatović
Stoja Jandrić
Bosiljka Konlić
Jovanka Kvrgić
Savo Rodić
Goran Gligorević
Zdravko Šatara
Božo (Nenad) Milić
Nedo Smoljo
Miodrag Dundžić
Stoja Zagorac
Bojan Aničić
Dušan Berga
Mira Novak
Dragislav Šurbat
Velibor Milić
Nevenka Milovac
Novo Blažić
Zdravko Mijatović
Branko Mijatović
Ilija Tanasić
Ljubica Ristić
Anña Pilić
Siniša Stojić
Momo Popović
Slobodan (Milorad) Popović
Marko (Savo) Popović
Vera Đurić
Anka Popović
Joco Đurić
Danica Ćurčić
Simo Andrić
Đuro Đurić
Ilija Đurić
Mićo Đurić
Anñelko Jovičić
Ranko Jevremović
Cvijetin Jevremović
Cvijeta Jevremović
Savo Jevremović
Slobodan Jevremović
MZ
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
47
48
49
50
51
52
53
r/b
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
r/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Draginja Nikolić
Dragan Nikolić
Savo Nikolić
Stevo (Jovan) Jevremović
Marko Jevremović
Predrag Jovanović
Rajko Arsenić
Ime (ime oca) Prezime
Đorñe Đurić
Joka Arsenić
Milorad M. Arsenić
Saja B. Arsenić
Nenad Bajunović
Marija Andrić
Nikola Bajunović
Pero Bajunović
Jovan Bajunović
Mitar Jovanović
Mladen Nikolić
Simo A. Nikolić
Cvijeta Nikolić
Vaso Nikolić
Jovan Nikolić
Ljubiša Nikolić
Pero M. Nikolić
Mirko Marković
Jovan Sofrenović
Marko (Savo). Popović
Ime (ime oca) Prezime
Šimo (Tunjo) Bijelonjić
Marko (Tunjo) Bijelonjić
Ivo (Tunjo) Bijelonjić
Tunjo (Josip) Bijelonjić
Zvonko (Petar) Bijelonjić
Mijo (Pero) Antunović
Mišo (Franjo) Antunović
Pero (Ivo) Bijelonjić
Anto (Stjepan) Bijelonjić
Mara (Marko) Anić
Janja (Marko) Anić
Vojislav (Marko) Perić
Jelisavka (Pero) Perić
Vladimir (Milan) Perić
Vojislav (Milan) Perić
Vasilije (Nedeljko) Perić
Mile (Jovo) Stupar
Marko (Cvijetin) Jefimić
Savo (Tanasije) Jefimić
Anñelka (Krsto) Jefimić
Jovo (Luka) Jefimić
Ikonija (Vlajko) Jefimić
Marko (Tunjo) Krnjić
Petar (Tunjo) Krnjić
Jakov (Stjepan) Anić
Josipa (Stjepan) Mišković
Franjo (Jozo) Anić
Mijo (Franjo) Anić
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
MZ
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
MZ
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
29
30
31
32
33
34
Marijan (Anto) Anić
Anto (Luka) Anić
Ana (Mladen) Anić
Drago (Mato) Anić
Berislav (Tomislav) Blažević
Bono (Bono) Ivanović-Grgić
r/b
Ime (ime oca) Prezime
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Pero (Niko) Lucić
Mara (Anto) Lujić
Filip (Ivo) Lucić
Ljuba (Ivo ) Lucić
Cvjetko (Niko) Lucić
Anto (Tunjo) Ivanović
Bono (Tunjo) Ivanović
Josip (Blaž) Blažević
Mark (Ant) Blažević
Vinko (Marijan) Blažević
Marijan (Josip) Krnjić
Juro (Niko) Stjepanović
Ivo (Pero) Stjepanović
Josip (Mato) Stjepanović
Marko (Mato) Stjepanović
Simo (Spasoje) Jefimić
Željko (Josip) Anić
Ivo (Niko) Krnjić
Goran (Milan) Škuljević
Jovanka (Milorad) Maksimović
Nenad (Mitar) Maksimović
Mila (Milorad) Maksimović
Petar (Mato) Bijelonjić
Vlatko (Stjepan) Bijelonjić
Kata (Ivo) Antunović-Anić
Petar (Josip) Bijelonjić
Dragan (Tomo) Bijelonjić
Filip (Ilija) Bijelonjić
Kata (Anto) Bijelonjić
Martin (Mijo) Stjepanović
Anto (Martin) Stjepanović
Anñelko (Martin) Stjepanović
r/b
Ime (ime oca) Prezime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
r/b
1
2
3
Franjo (Stjepan) Miškić
Pavo (Pero) Miškić
Petar (Zakarije) Miškić
Slavica (Filip) Miškić
Mijo (Luka) Lučić
Avgustin (Luka) Lučić
Ivo (Roka) Lučić
Stjepan (Ivo) Šimić
Vladimir (Milorad) Miškić
Josip (Milorad) Miškić
Luka (Mijo) Ana
Ime (ime oca) Prezime
Slavka Letić
Mladen (Milivoje) Letić
Ravijojla Letić
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
MZ
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
MZ
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
MZ
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
4
5
6
7
8
r/b
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Petar (Milivoje) Majstorović
Zorka (Mirko) Vačik
Jovo (Petar) Majstorović
Bosiljka (Jakov) Majstorović
Panto (Joco) Majstorović
Ime (ime oca) Prezime
Petra (Mirko) Majstorović
Dušan (Dušan) Majstorović
Milivoje (Todor) Majstorović
Ranislav (Pavle) Majstorović
Simka (Stevo) Majstorović
Vasilija (Nenad) Majstorović
Cvijeta (Mićo) Majstorović
Petar (Nedeljko) Majstorović
Stojan Majstorović
Stevo (Savo) Ostojić
Petra (Petar) Ignjić
Veljko (Todor) Ignjić
Milan (Vladimir) Ignjić
Savka (Dragoljub) Ignjić
Marko (Cvijetin) Ignjić
Dimitrije (Cvijan) Ignjić
Dušan (Milan) Ignjić
Marko (Svijetin) Ignjić
Dušan (Niko) Ignjić
Svetozar (Marija) Ignjatović
Stojan Ignjić
Zoran (Radoslav) Jović
Marta (Stjepan) Kitić
Jovan (Stojan) Nikolić
Milan (Nikola) Nikolić
Milka (Miloš) Nikolić
Cvijetin (Milan) Nikolić
Luka (Jovan) Ostojić
Đorñe (Milan) Nikolić
Janja (Niko) Nikolić
Živko (Risto) Nikolić
Sreten (Joco) Nikolić
Slobodan (Mićo) Nikolić
Draginja (Cvjetko) Nikolić
Boja (Živan) Margrtić
Živan (Aleksa) Margetić
Milorad (Aleksa) Margetić
Momir (Simo) Margetić
Cvijeta (Pero) Margetić
Ana (Stjepan) Margetić
Stevan (Milan) Margetić
Radovan (Živan) Margetić
Risto (Andrija) Margetić
Ivan (Anto) Margetić
Milan (Jovan) Margetić
Karanfiljka Margetić
Đorña (Jovan) Margetić
Jovan (Đorñe) Margetić
Tomka (Boško) Margetić
Jovanka (Dragoljub) Margetić
Lazar (Miloš) Margetić
Čedo (Marko) Margetić
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
MZ
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
61
62
63
64
65
r/b
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Dušan (Avram) Margetić
Milenko (Pero) Margetić
Nikola (Milan) Margetić
Bosiljka (Marko) Margetić
Spasa (Đorñe) Margetić
Ime (ime oca) Prezime
Luka (Nikola) Margetić
Veselko (Nikola) Margetić
Ilija (Jovan) Lukić
Ilija (Milivoj) Letić
Stana (Marko) Ostojić
Savo (Risto) Ostojić
Ljubiša (Savo) Ostojić
Milan (Krsta) Ostojić
Milan (Mitar) Mitrović
Živan (Mitar) Mitrović
Radovan (Kojo) Ostojić
Nedeljko (Konstatin) Lukić
Pero (Maksim) Mišić
Arso (Savo) Arsenić
Borislav (Ranko) Arsenić
Ljubica (Drago) Mišić
Ana (Živan) Arsenić
Đorñe (Krsta) Arsenić
Miroslav (Stanko) Lukić
Ranko (Joco) Ostojić
Savo (Živan) Perović
Petar (Živan) Perović
Lazar (Joco) Perović
Pero (Jovan) Perović
Ružica (Miloš) Mišić
Ruža (Sailo) Mišić
Ana (Mića) Mišić
Mika (Milan) Mišić
Milenko (Milan) Stanković
Nikola (Milan) Kitić
Nenad (Jovo) Kitić
Lazar (Jovo) Kitić
Jovica (Ilija) Avramović
Ilija (Ilija) Avramović
Mila (Cvijetin) Arsenić
Cvijetin (Cvijetin) Lukić
Branislav (Stevan) Lukić
Mićo (Mikajlo) Marković
Pavao (Mikajlo) Marković
Panto (Petar) Marković
Živka (Živan) Lukić
Nikola (Petar) Lukić
Stoja (Miloš) Mikić
Đorñe (Pero) Letić
Gospava Maksić
Jela (Tešo) Mikić
Marko (Nikola) Vladisavljević
Mirko (Đoko) Mikić
Mika (Đorña) Perić
Miloš (Ljubomir) Perić
Nikola (Branko) Perić
Savka (Dragoljub) Ignjić
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
MZ
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
118
119
120
121
122
r/b
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Nikica (Pero) Perić
Dijana (Aco) Letić
Miroslav (Nikola) Letić
Branislav (Branko) Perić
Pavle (Petar) Lukić
Ime (ime oca) Prezime
Savo (Gligor) Perić
Marko (Božo) Maksić
Soka (Milan) Maksić
Soka (Jovo) Maksić
Mara (Stevo) Popović
Marica (Ilija) Letić
Mladen (Mitar) Letić
Đuja Letić
Tanasija (Mićo) Perić
Boban (Živko) Ostojić
Milak (Novak) Ostojić
Slobodan (Živko) Ostojić
Jela Ostojić
Dušanka (Stjepan) Ostojić
Đorñe (Milan) Nikolić
Cvijetin (Milan) Nikolić
Stevan Ostojić
Bogoljub (Joco) Nikolić
Srećko (Cvijetin) Ostojić
Momčilo (Gavro) Petrović
Luka (Gavro) Petrović
Ljeposava (Živan) Mišić
Joco (Rajko) Kitić
Ilija (Niko) Kitić
Budimir (Milan) Nikić
Milanka (Simo) Lukić
Trivka (Jovo)
Dušanka (Makso) Ostojić
Stana Mikić
Vlatko (Risto) Vladisavljević
Zlatko (Petar) Lukić
Stajo (Slañan) Mikić
Nada Maksić
Milka (Vojislav) Letić
Božica (Krsta) Mitrović
Pavle (Vukašin) Mitrović
Vukašin (Marko) Mitrović
Kojo Savo) Arsenić
Ratko (Boško) Arsenić
Đorñe (Đorñe) Dragić
Nada (Niko) Mitrović
Makivija (Božo) Arsenić
Petar (Lazo) Arsenić
Mihajlo (Lazo) Arsenić
Soka (Dušan) Pejić
Predrag (Bogdan) Nikolić
Mirko (Simo) Lukić
Radislav (Staniša) Perić
Božo (Milovan) Mićić
Jelen (Niko) Lukić
Ilija (Dušan) Ostojić
Nikola Maksić
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
MZ
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
175
176
177
178
179
r/b
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
r/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Radovan (Mićo) Maksić
Vlajko (Jovan) Maksić
Mara (Stevo) Popović
Mišo (Simo) Letić
Gavro (Stevo) Letić
Ime (ime oca) Prezime
Jovo (Ranko) Letić
Nikol (Drago) Letić
Marko (Kojo) Letić
Slaviša (Mihajlo) Ostojić
Milorad (Marko) Ostojić
Jovan (Cvijetin) Ostojić
Čedo (Živan) Ostojić
Mirko (Drago) Ostojić
Ruža (Mirko) Ostojić
Gojko (Novak) Ostojić
Panto Majstorović
Stevo Majstorović
Mila (Pero) Ignjić
Mićo Majstorović
Ilija (Jovan) Lukić
Svetislav (Jovan) Lukić
Dragan (Ilija) Ostojić
Lukić (Stevo) Vukosava
Ime (ime oca) Prezime
Ahmetašević(Sakib )Mirsad
Alić Sejdo
Alić(Halil) Fikret
Bašić (Šaćir)Muhamed
Bašić Bajro
Bećirović (Zenun)Mebrura
Bijelić Ćazim
Bijelić Hamdo
Čampara Rasim
Čolaković Alija
Čolić Elvis
Čorbadžić Hazemina
Čorbadžić Ibrahim
Čorbadžić Kemo
Čorbadžić Omer
Čorbadžić Šaćir
Delić(Mehmedalija)Zijadeta
Deronjić (Rifat) Mevludin
Deronjić Enes
Deronjić Senad
Deronjić Zenad
Dervišević (Mahmut) Enver
Djedaković Ibrahim
Dugonjić(Đuro)Goran
Durmić (Alija)Fadil
Durmić (Munib)Dževad
Durmić Alija
Durmić Jasemina
Durmić Jasmina
Džaferović Džulzada
Džaferović Sulejman
Fačić (Hasib)Ahmed
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
MZ
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
Vučilovac
MZ
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Alternativni smještaj Brka 5A
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Alternativni smještaj Brka 1A
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
33
34
35
36
r/b
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Fazlović Edhem
Fazlović Hasiba
Golać(Ibrahim)Kasim
Habibić (Nail)Safet
Ime (ime oca) Prezime
Hamzić (Omer) Velid
Handžić Dževida
Hasanović (Smajo) Nevzeta
Hasikić (Smajjl) Amir
Hasikić Mehmed
Hodzić Enisa
Hodžić(Aljo) Rešid
Hodžić(Mehmed) Muhamed
Husejnović (Zaim) Arif
Husejnović Besim
Husejnović(Mustafa) Hasan
Ibrahimbašić Halida
Ibrahimbašić Mevludin
Ibrahimović Fahira
Ibranović Mustafa
Isaković Sulejman
Jakubović Šefika
Jašarević Adela
Jukić (Džemal)Sulejman
Jukić (Husnija) Nijaz
Jukić Alija
Jukić(Muradif) Idriz
Karadža Nadan i Farzila
Kavazović Salim
Kazazović Nusreta
Kazazović Vedad
Kevrić Suad
Kovačević Nusmir
Lejlić Mehmed
Mahmutović(Nesim)Zijad
Memišević (Fehim) Redžo
Memišević Zenun
Mešković Asim
Mešković Mehmed
Mešković Ramiz
Mrkaljević (Jusuf) Arif
Mrkaljević (Jusuf) Asif
Mujkanović Mulija
Mujkić (Ibrahim) Enisa
Mujkić (Ševko) Zijad
Mujkić(Ferhat) Ermin
Muratović Admir
Muratović Suljo
Muratović Šaha
Muratović Zurijeta
Nezirović(Ibrahim) Mevludin
Okanović Samida
Okanović (Zakir) Izudin
Omanović Hamida
Osmanović Sead
Pamukčić Smajl
Peštalić Amir
Peštalić Fehim
Brka
Brka
Brka
Brka
MZ
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Alternativni smještaj Brka 3A
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
90
91
92
93
r/b
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Peštalić Ramiz
Peštalić(Džemal) Samir
Plakalo Mevla i Elvis
Pobrić (Nedžib) Nijaz
Ime (ime oca) Prezime
Pobrić (Nedžib) Rešid
Pozderović Enes
Ramić (Hajrudin) Omer
Sakić(Muhamed) Senad
Salihović (Jusuf) Enisa
Salihović Mirsad
Sarajčić (Haso)Senad
Smajlović (Sejdo) Nedžad
Smajlović (Sejdo) Ramiz
Suljić Admir
Šadić (Sadik) Miralem
Šerifović (Alija) Novalija
Šerifović(Alija) Eso
Šerifović(Fadil) Mevludin
Šerifović(Mehmed) Hazireta
Šerifović (Mehmedalija) Sead
Šiško (Alija) Šefika - Safija
Šljikić(Redžo) Rasim
Tanjić (Juko) Jukib
Tanjić (Ševalija) Mirsad
Tenić(Ibrahim) Hasnija
Tenjić Hasnija
Useinov Vezait
Valjevac Haris
Veljić (Milivoje)Mitar
Durmić(Novalija)Salko
Brka
Brka
Brka
Brka
MZ
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Alternativni smještaj Brka 2A
Alternativni smještaj Brka 4A
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
Stjepanović (Petar) Ivo
Ulice
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sluganović (Anto) Marko
Mikušćan (Anto) Anica
Margić (Toma) Ivo
Margić (Mara) Nenad
Vidović (Marko) Filip
Bošnjak (Niko) Marjan
Đaković (Pejo) Marjan
Đaković (Pejo) Anto
Bošnjak (Marko) Ruža
Babić (Dušan) Đuja
Brnjić (Roka) Franciska
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
3
4
5
6
7
Lovrić (Marko) Franjo
Jurić (Anto) Franjo
Jurić Niko (Čiko)
Pavlović (Niko) Ika
Marić (Franjo) Aleksandar
Pavlović-Djedović (Marin) Miodrag
Ilić (Marko) Jozo
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
8
9
10
11
Ilić (Jozo) Miroslav
Ilić (Jozo) Marko
Ilić (Jozo) Vinko
Ilić (Ivo) Nedeljko
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jurić (Franjo) Zvonko
Lovrić (Simo) Miroslav
Klarić (Anto) Franciska
Krnjić (Marko) Sara
Krnjić (Martin) Jakov
Đurñević (Ivo) Luja
Franjić (Anto) Ivo
Breškić (Petar) Juro
Franjić (Mato) Anto
Franjić (Mato) stjepan
Franjić (Juro) Ilija
Jozić (Petar) Martin
Bradarić (Marko) Ilija
Jozić (Josip) Mijo
Jozić (Pero) Mato
Jozić (Franje) Juro
Ugljarević (Petar) Mato
Ugljarević (Anto) Veselko
Čekić (Petar) Jakov
Bijelić (Anto) Grga
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
3
4
5
6
Mićić (Martin) Anto
Filipović (Stjepan) Blaž
Filipović (Josip) Veselko
Tikvić (Ivo) Mato
Pindrić (Jakov) Martin
Tikvić (Avgustin) Joko
Poljaci-Jagodnjak
Poljaci-Jagodnjak
Poljaci-Jagodnjak
Poljaci- Bašče
Poljaci- Bašče
Poljaci- Bašče
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
r/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pejo Zečević Pejić
Mara Zečević
Pejo Zečević
Anto Zečević Mumić
Ana Nikić
Ljubiva Jakovljević
Filip Kovačević
Janja Kovačević
Ivo Kovačević
Ime (ime oca) Prezime
Ivo ikić
Marko Ikić
Anto Ikić
Niko Ivakić
Ivo Josić
Ilija Josić
Jerko (Stjepan) Mikanović
Joko Mikanović
Marko Mikanović
Ivo Josić
Slavko Ivakić
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
MZ
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
12
13
14
15
Filip Filipović
Marko Salatović
Mirko Salatović
Stjepan i Filip Nikolić
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
Jasminka Mujagić
Tadić (Alija) Mevlida
Ulović
Ulović
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Ilija (Tunjo) Jurišić
Kata (Niko ) Jurišić
Kata (Tunjo) Jurišić
Josip (Tunjo) Jurišić
Nedeljko (Ivo) Zečević
Roka (Mato) Roka
Stjepan (Ivo) Vidaković
Vinko Jurišić
Marko Perikić
Marjan Blažević
Mato (julijan) Kopić
Stjepan (Đuro) Pavlović
Josip (Juro) Josić
Janja (Jozo) Perikić
Marko (Mato) Zečević
Mato (Marko) Zečević
Stjepan (Aleksa) Zečević
Aleksa (Mijo) Parić
Jakov (Pero) Brkić
Tunjo (Marjan) Kopić
Mato (Stjepan) Martinović
Marjan (Mijo) Martinović
Slavko (Marko) Kopić
Franjo (Ilija) Josić
Dragica Grgić
Tunjo (Jakov) Lučić
Mato (Tunjo) Sendić
Niko (Ivo) Parić
Luca (Lovro) Lučić
Jela (Nikola) Lučić
Vinko (Antun) Perikić
Dejan (Franjo) Perikić
Avgustin (Marjan) Klarić
Radenko (Todor) Topić
Mladenka (Sladoja) samardžić
Bogdan (Veseljko) lakić
Miloš (Dušan) branković
Joka (Marko) Savić
Dalibor Kajtaz
Jelka Botić
Risto (Radovan) Šarić
Ivo (Mijo) Frančešević
Blaž (Mijo) Martinović
Josip (Mijo) Martinović
Blaž Kopić
Marjan (Roka) Lučić
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
Ambra (Pavo) Knežević
Donji Rahić
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
3
Alija Zukić
Mensur (Ragib) Hodžić
Muhamed (Džafer) Ribić
Šatorovići
Šatorovići
Šatorovići
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
r/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
r/b
Ibrišimović(Huso)Avdo
Hasikić(Salih)Nadira
Kovačević Zlatka
Kljun(Ahmet)Ćamil
Karamović(Abdulah)Ševko
Đonlić(Salih)Kemal
Đonlić (Mehmed) Ferida
Muratović (Fadil) Fuad
Muratović(Dževida)Vedad
Čačković(Ramo)Havka
Imširagić(Smail)Bajro
Pezerović(Muradif)Sakiba
Lejlić Aličić(Novalija)Bajram
Lejlić(Novalija)Ramiz
Bešić Sanel
Jašarević(Safer)Sanel
Kovačević(Ibrahim)Suljo
Ibrišimović(Avdo)Asmir
Đonlić(Mujo)Ramiz
Đonlić(Ramiz)Mirsad
Karić(Ahmet)sadifa
Karić(Ibrahim)Šemsudin
Đonlić(Suljo)Fahir
Đonlić(Omer)sakib
Lejlić(Mevludin)Senad
Bešić(Sakib)Rasim
Jašarević(Mustafa)Senad
Đonlić(Redžo)Havka
Đonlić(salih)Idriz
Lejlić(Sadik)Nasko
Lejlić(Alija)Sejfo
Ime (ime oca) Prezime
Ćosić(Ramo)Mirsad
Zlatić(Hamdija)Amir
Zlatić(Ramid)Vahid
Kurtić(Alija)Kadir
Šabanović(Sadif)Ramid
Hadžić(Suljo)Suad
Smajilović(Šemso)Zifo
Muratović(Džemil)Dževad
Zahirović(Abdulah)Adem
Muratović(Džemil)Nedžad
Mehmedović()Mustafa
Salkić(Alija)Fehima
Ime (ime oca) Prezime
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
MZ
Rašljani
Rašljani
Rašljani
Rašljani
Rašljani
Rašljani
Rašljani
Rašljani
Rašljani
Rašljani
Rašljani
Rašljani
MZ
1
2
3
r/b
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Simić (Petar) Mitar
Marković (Žarko) Miloš
Marković (Živko) Đorñe
Ime (ime oca) Prezime
Marković (Đorñe) Živko
Ristić (Niko) Živko
Bogdanović (Marko) Anica
Marković (Mitar)Cvijetin
Marković (Mitar) Ilija
Sekulić (Marko) Anica
Sekulić (Savo) Cvijetin
Sekulić(Marko)Sava
Geljić (Ivo) Vlatko
Geljić (Ivo) Robert
Bjelobradić (Ivo) Niko
Geljić (Anto) Mato
Mitrović (Jovan) Pero
Živković(Mića)Mika
Geljić (Grga) Ivica
Geljić (Baro) Mijo
Geljić (Mije) Bartol
Bijela
Bijela
Bijela
MZ
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
3
4
Mika (Mića) Živković
Pajo (Mitar) Janković
Stojadin (Ilija) Marković
Verica (Nino) Marković
Bijeli Potok
Bijeli Potok
Bijeli Potok
Bijeli Potok
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
r/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
r/b
1
2
3
4
5
6
7
Hadžić(Edhem)Sulejman
Ime (ime oca) Prezime
Gojković(Nedeljko)Milenko
Luka Šarkanović, Anka Vukušić
Jemenidžić (Ševko) Galib
Vlašić Danica
ul.Josifa Pančića 24
ul.Josifa Pančića 26
ul.Josifa Pančića 28
ul.Josifa Pančića 30
Cvjetković(Pero)Siniša
ul.Josifa Pančića 34
ul.Josifa Pančića 36
Zuhrić(Alija)Nihad
Milošević(Tomo)Đorñe i Dragan
Sić(Imre)Imre i Slavica
Mitrović(Nedeljko)Nikolija
Topčagić(Murat)Faruk
Ime (ime oca) Prezime
Šabanović Emina i Sejdija
Lisica(Ševko)Zećir
Didić( )Ahmet
Šadić(Nazil)Aziz
Mahmutović (Nazil) Zineta
Avdičević(Salih)Mustafa
Avdičević(Mustafa)Adnan
Brezovo Polje
MZ
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
MZ
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Rijeke
8 Kadrić(Salih)Saliha
9 Avdičević(Salko)Amir
10 Jasenčić(Idriz)Zijad
r/b
Ime (ime oca) Prezime
11 Imširović( )Halid
12 Hasanović(Hikmet)Azur
r/b
1
2
3
4
5
6
7
r/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
r/b
1
2
3
4
5
r/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
r/b
Ime (ime oca) Prezime
Žilić(Sulejman)Mina
Šečić(Bajro)Meho
Fazlović( )Bego
Džonlić(Refik)Amir
Ahmetbašić(Fadil)Salih
Ahmetbašić(Salih)Mensur
Mujanović(Rasim)Jasmin
Ime (ime oca) Prezime
Gušterović (Meho ) Vasfija
Zenunović (Abdulvahid) Mustafa
Stojković (Dragoslav ) Radomir
Peštalić ( ) Šefika
Kavazović (Omer) Sadija
Alagić ( Emin) Ibrahim
Redžić ( Rifat ) Suada
Havaj (Sadik ) Alija
Muminović (Halil) Husein
Selimović ( ) Izudin
Demirović (
) Merima
Bajraktarević (Juso) Jasminka
Mustafagić (Huso) Adila
Abadžić (Ibrahim) Senija
Kalajdžić (Lazo) Dragica
Ime (ime oca) Prezime
Žižić(Safet)Fadil
Muslić(Suljo )Ramiz
Muslić(Bajro )Suljo
Kulović(Ahmet )Ezin
Ibrahim(Hasan)Hamzić
Ime (ime oca) Prezime
Asanaj(Azir)Šerif
Lević(Mirsad)Sabina
Sadija(Alosman)Hoñić
Jašarević( )Sabrija
Lević(Ferid )Dževad
Tursunović(Emin )Nermin
Lević(Ferid)Neñad
Halilović( )Mersa
Habibović( )Samir
Vonsović(Ivica)Adalbert
Kamberović( )Hasan
Alimanović(Džafer )Suad
Obarčanin( )Almira
Ime (ime oca) Prezime
Rijeke
Rijeke
Rijeke
MZ
Rijeke
Rijeke
MZ
Stari Rasadnik
Stari Rasadnik
Stari Rasadnik
Stari Rasadnik
Stari Rasadnik
Stari Rasadnik
Stari Rasadnik
MZ
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
MZ
Klanac
Klanac
Klanac
Klanac
Klanac
MZ
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
MZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Jašarević(Safet)Enes
ul. Abdulaha Bukvice 32
Mulaosmanović(Ahmet)Salih
Lasetović(Džemat)Muharem
Zmajevac(Akif)Amir
Kusturica Sabit
Priganica Sead
Vujić Slavica
Dervišević(Suad)Srebrenka
Omerhafizović(Abdulah)Vedad
Omerhafizović(Muhib)Edina
Livadić(Davud)Mina
Isaković(Mustafa)Mirsad
Ridžalović Bula
Stojanović(Meho)Asima
Šerifović(Kemal)Mirza
Karalić(Sakib)Mirsad
Imširagić(Salih)Nihad
r/b
Ime (ime oca) Prezime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
r/b
1
r/b
1
r/b
1
r/b
1
2
3
4
5
Muratović Mirsad
Bešić Samir
Lipić Enes
Dizdarević Alija
Đapo Džemo
Kašmo Alija
Osmanović Enisa
Hantalašević Abdulah
Čaušević Rizah
Gigović Fikret
Hadžović Šaban
Hadžović Rabija
Abdurahmanović Ishak
Ime (ime oca) Prezime
Jelenko (Nedeljko) Reljić
Ime (ime oca) Prezime
Marko (Pavle) Sekulić
Ime (ime oca) Prezime
Stevo (Risto) Stevanović
Ime (ime oca) Prezime
Fikret (Salih) Alić
Sanel Taletović
Halil Taletović
Safet taletović
Hajrudin Barjaktarević
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
MZ
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
MZ
Dizdaruša
MZ
Bukvik
MZ
Selo Brezovo Polje
MZ
Brod
Brod
Brod
Brod
Brod
Download

Преузми - bdcentral.net