FESTIVAL
15 godina
BASCARSIJSK
E
NOCI
1-31. JULI 201
0.
I KAD SAM VAN
SARAJEVA,
ja sanjam o Sarajevu,
i kad sam u Sarajevu,
ja sanjam o Sarajevu...
EVEN WHEN I AM
OUTSIDE OF SARAJEVO
I dream of Sarajevo,
even when I am in Sarajevo,
I dream of Sarajevo...
Sejfudin Tanović,
Sarajevom, tiho...1988.
Along Sarajevo, quietly
„Verba volant scripta manent“
PAMETI IMA ILI NEMA,
a znanja onoliko koliko se uzme...
U Gazi-Husrevbegovoj biblioteci
stogovi mudrih knjiga.
Pomislih,
ono što se proživi
ostaje uz čovjeka do kraja,
- ali sa njim i nestaje, u tamu,
bez traga.
Međutim, ono što se zapiše,
traje i poslije smrti,
reče Šefki Mula Mustafa Bašeskija
u svojoj hronici Sarajeva,
- i sa njom ode,
nenametljivo i trajno,
u historiju svoga grada...
„Riječi lete, napisano ostaje“
Sejfudin Tanović,
Sarajevom, tiho...1988.
FESTIVAL
15 godina
BASCARSIJSK
E
NOCI
1-31. JULI 201
0.
I KAD SAM VAN
SARAJEVA,
ja sanjam o Sarajevu,
i kad sam u Sarajevu,
ja sanjam o Sarajevu...
EVEN WHEN I AM
OUTSIDE OF SARAJEVO
I dream of Sarajevo,
even when I am in Sarajevo,
I dream of Sarajevo...
Sejfudin Tanović,
Sarajevom, tiho...1988.
Along Sarajevo, quietly
„Verba volant scripta manent“
PAMETI IMA ILI NEMA,
a znanja onoliko koliko se uzme...
U Gazi-Husrevbegovoj biblioteci
stogovi mudrih knjiga.
Pomislih,
ono što se proživi
ostaje uz čovjeka do kraja,
- ali sa njim i nestaje, u tamu,
bez traga.
Međutim, ono što se zapiše,
traje i poslije smrti,
reče Šefki Mula Mustafa Bašeskija
u svojoj hronici Sarajeva,
- i sa njom ode,
nenametljivo i trajno,
u historiju svoga grada...
„Riječi lete, napisano ostaje“
Sejfudin Tanović,
Sarajevom, tiho...1988.
15. FESTIVAL
BASCARSIJSKE
NOCI 1-31. JULI 2010.
www.bascarsijskenoci.ba
Izvršni organizator:
JU “Sarajevo art”
Ćemaluša 1/II
Direktor: Halid Kuburović
Tel: ++387 33 20 79 21
Fax: ++387 33 20 79 72
E-mail: [email protected]
www.sarajevoarts.ba
ORGANIZACIONI ODBOR
Dževad Šabanagić, predsjednik
Sedin Kozadra, šef tehnike
Želimir Altarac-Čičak
Maja Andrić
Željka Andrić
Sead Arslanagić
Amila Bakšić
Maja Baralić-Materne
Vera Brigić
Nedžad Borišić
Amira Čojo
Mirjana Deak
Ismeta Dervoz
Jovan Divjak
Admir Đulančić
Samra Gulamović
Fikret Jašarević
Alma Jusufbegović
Halid Kuburović
Amra Madžarević
Salim Obralić
Mihailo Perućica
Edita Pršić
Zlata Pobrić – Šojko
Mustafa Resić
Teodor Romanić
Ivica Šarić
Fehim Škaljić
Zlatko Topčić
Festival Baščaršijske noći 2010.
Festival The Nights of Baščaršija 2010.
Festival „Baščaršijske noći“ velika je svečanost kulture i
umjetnosti u regionu, radost je brojne sarajevske publike
– naših sugrađana, zatim gostiju i turista, ali i više stotina
izvođača – umjetnika, orkestara, ansambala i grupa sa
svih strana svijeta. I u svom 15-om ovogodišnjem izdanju,
Festival ostaje dosljedan u namjeri da prezentira široku
lepezu međunarodnih i domaćih kulturnih i umjetničkih
raznolikosti.
„The Baščaršija's Nights“ – the greatest ceremony of culture
and arts in the region, is a great joy for Sarajevo's audience
– our fellow-citizens, guests and tourists as well as hundreds
of art performers, artists, orchestras, ensembles and bands
from all over the world. The festival remains consistent in its
desire to present a profusion of international and local
cultural heritage and artistic varieties in its 15th edition this
year.
„Baščaršijske noći“ su postale dio ovog grada. Građani su
ovu kulturnu manifestaciju prihvatili kao svoju tako da u
mjesecu julu čitav grad odiše jednom posebnom
„sarajevskom“ festivalskom atmosferom.
The “Baščaršija’s Nights” Festival has become a part of this
city. The citizens of Sarajevo have accepted it as their own
cultural event, so that the whole city radiates this particular
“Sarajevan” festive atmosphere during July.
Samim tim je to i satisfakcija za veliki broj ljudi koji
učestvuju u ovom poslu, poslu koji iziskuje velike napore
jer se radi o otvorenim prostorima gdje je obezbjeđenje
tehničkih uslova gotovo isto tako važno kao i
obezbjeđenje kvalitetnih programa.
In this context, it is also a great satisfaction for a large
number of people participating in this business activity,
which demands a lot of efforts, for all the programmes are
being held mainly in the open. In this case, to provide
technical conditions for the Festival is as important as the
achievement of the programme quality.
Izražavajući i na ovaj način naše iskreno zadovoljstvo
postojanjem ovog Festivala, koji je veoma važna činjenica
u biću Sarajeva – grada otvorenih vrata i tradicionalne
gostoljubivosti, iskreno se zahvaljujem svim učesnicima
Festivala – gostima i domaćinima. Hvala i svim
sponzorima na njihovoj vjernosti i odanosti Festivalu, koji
evo obilježava svoj 15. rođendan.
Predsjednik Organizacionog odbora
Prof. Dževad Šabanagić
2 Festival Baščaršijske noći 2010
Expressing our sheer pleasure that the Festival is still
existent, which is a very important fact for the essence of
Sarajevo – the city of open doors and warm hospitality, I,
hereby, sincerely thank all the sponsors for both their fidelity
and loyalty towards the Festival, which celebrates its 15th
anniversary.
President of the Organizing Board
Prof. Dževad Šabanagić
„Baščaršijske noći“
most prijateljstva dug 15 godina
“The Baščaršija's Nights”
The 15-Year-Long Bridge of Friendship
Vrijeme kao da je ovdje oduvijek polahko teklo. U njemu
su se smjestile hiljade različitih priča, života i sudbina.
Svaka drgačija, a opet svaka obilježena nepatvorenim
pečatom ove uglačane kaldrme, hladovinom dućana i
hladnom vodom česmi i šadrvana. Svaka priča kao da je
imala i svoju muziku, svoj stih i svoju rimu. Zato se ovdje
pjevalo i onda kada nije bio vakat za pjesmu. Ovdje se
pričalo i kada je izgledalo da samo tišina boravi iza
zatvorenih kapija. Ovdje je bilo svjetla i kada je mrak
pritiskao svaki sarajevski sokak i kuću.
It seems as if time here has always been running smoothly.
Thousands of different life stories and destinies have found
their place in it. Each of them is different, yet marked by the
seal of the cobblestone streets, shadowed stores and cold
water from stone taps and fountains. As if each story reveals
its own tune, verse and rhyme. This is why people here would
sing, even when it was no time for music. They would tell
stories, when it seemed that it was only silence that dwelled
behind the shut gates. There was light, even when darkness
pressed against every narrow street and house of Sarajevo.
Sve što bi čovjek u jednom vremenu ovdje napravio, neko
drugi bi već u drugome to uništio. Ali nikad se vrijeme
ovdje nije zaustavilo, ono je polahko, ali čvrsto zidalo sve
iz početka, uvijek slično onome ranije, a opet uvijek ljepše
i bogatije. Baščaršija je slagala sve uspomene u svoju
seharu, a ljudi su ih u različitim vremenima
dobronamjerno uzimali da bi ih opjevali, naslikali ili
jednostavno samo ispričali.
Everything one builds here today, another destroys
tomorrow. Nonetheless, time has never ceased to flow. Easily
and firmly, time was rebuilding all things from the very
scratch, shaping them in a similar, yet more beautiful and
luxurious, form. Baščaršija has been piling up her memories
in her old chest, which the benevolent borrowed and praised
in their songs, paintings or oral tradition.
Zato se i mi, u toplim julskim i zvjezdanim sarajevskim
noćima, evo ravno 15 godina okupljamo sa prijateljima
sa svih strana svijeta. Izvodimo ih na baščaršijske trgove,
uvodimo u naše mirisne avlije i cvijetne bašće, naše
hanove, muzeje i sinagoge. Vodimo razgovore, pjevamo i
igramo – slažemo note prošlosti sa ritmom sadašnjosti.
Svako ovdje može probrati i naći priču za sebe. Tako je
bilo i proteklih godina, čijim je festivalskim pozornicama
prošlo više od 20.000 muzičara i pjevača, igrača i balerina,
slikara, pjesnika i glumaca, razigranih folkloraca... Bili su
to dobri ambasadori kulture iz četrdesetak zemalja
Evrope i svijeta – od Japana i Filipina do Amerike, od
Norveške i Finske, preko Egipta, Palestine i Malezije do
Australije.
That is why, on these warm and starry Sarajevan nights, we
have been gathering for exactly 15 years now with our
friends from all over the world. We have taken them to the
the Baščaršija squares, brought them into our floral fragrant
yards and gardens, our taverns, museums and synagogues.
We have carried on conversations, sung and danced –
blending the notes of the past with the rhythm of the
present. Everybody can find something for oneself. In the
previous years 20.000 musicians and singers, dancers and
ballerinas, painters, poets and actors, and playful folk
dancers marched over the Festival stages. They were good
ambassadors of culture from more than forty European and
world countries – from Japan, the Philippines, and the
United States, from Norway and Finland, from Egypt,
Palestine, Malaysia and Australia.
Vjerujem da će tako biti i ovoga ljeta i da ćemo uživati u
radostima i ljepotama„Baščaršijskih noći“.
I believe it will be the case this summer as well, and that we
will be enjoying in the beauty of “The Nights of Baščaršija”.
Premijer Federacije BiH
Mustafa Mujezinović
Prime Minister of the Federation of BiH
Mustafa Mujezinović
Festival Baščaršijske noći 2010 3
1. JULI - 19:30 SATI
July 1st - 19:30
1. JULI - 21 SAT
July 1st - 21:00
2. JULI - 18:30
SATI
July 2nd - 18:30
2. JULI - 19:30 SATI
July 2nd - 19:30
2. JULI - 21 SAT
July 2nd - 21:00
3. JULI - 20 SATI
July 3rd - 20:00
4. JULI - 19:30 SATI
July 4th - 19:30
4. JULI - 21 SAT
July 4th - 21:00
5. JULI - 20 SATI
July 5th - 20:00
5. JULI - 20 SATI
July 5th - 20:00
6. JULI - 11 SATI
July 6th - 11:00
Izložba savremene fotografije
Contemporary Photography Exhibition
Kuršumli medresa
Kuršumli medresa
Svečano otvorenje Festivala "Bečki koncert"
Festive Opening of the Festival
"Viennese concert"
Sarajevska filharmonija
Dirigent: Ralf Kircher
The Sarajevo Philharmonic Orchestra
Conductor: Ralf Kircher (Austria)
Centralna pozornica Vijećnica
Central Stage - Town Hall
Radionica za djecu: »Budimo prijatelji« (Fondacija
lokalne demokratije)
Children's Workshop: "Let's Be Friends" Local
Democracy Foundation
Park Atmejdan
Atmejdan Park
Koncert: "Sarajevo-Ankona"
Concert: "Sarajevo-Ankona"
Bošnjački institut
Bosniak Institute
Klavirski resital:
Dragan Opančić i Julia Gubaidullina (Moldavija)
Piano recital:
Dragan Opančić and Julia Gubaidullina (Moldova)
Muzička akademija u
Sarajevo
Sarajevo Music Academy
Koncert: "Ankona - Sarajevo"
Concert: "Ankona - Sarajevo"
Bošnjački institut
Bosniak Institute
Likovna izložba Malika Đulića
Painting Exhibition: Malik Đulić
Galerija Mak
Mak Gallery
Dječiji festivalski dan: "Ljubav za sve", Pokretno
pozorište / Children's Festival Day: "Love for
everybody" - Moving Theatre
Centralna pozornica Vijećnica
Central Stage - Town Hall
Marijana Šipka, violina, Muhamed Hamdi, klarinet i
Hee - Jung Ahn, klavir (Egipat)
Concert: Marijana Šipka, violin; Mohamed Hamdy,
clarinet and Hee- Jung Ahn, piano (Egypt)
Bošnjački institut
Bosniak Institute
Književni susreti - Goethe Institut (Bugarska, Turska,
Hrvatska i BiH)
Goethe Institut - Literary meetings (Bulgaria, Turkey,
Croatia, Bosnia and Herzegovina)
Galerija Mak
Mak Gallery
Književni susreti - Goethe Institut (Makedonija,
Bugarska, Srbija, Albanija, Rumunija, BiH)
Goethe Institut - Literary meetings (Macedinia,
Bulgaria, Serbia, Albania, Romania, Bosnia and
Herzegovina)
Galerija Mak
Mak Gallery
4 Festival Baščaršijske noći 2010
PROGRAM / PROGRAMME 1-31. juli 2009.
6 JULI - 21 SAT
July 6th - 21:00
7. JULI - 18 SATI
July 7th - 18:00
7. JULI - 20:30 SATI
July 7th - 20:30
8. JULI - 21 SAT
July 8th - 21:00
9. JULI - 18:30 SATI
July 9th - 18:30
10. JULI - 21 SAT
July 10th - 21:00
12. JULI - 20 SATI
July 12th - 20:00
13. JULI - 21 SAT
July 13th - 21:00
14. JULI - 21 SAT
July 14th - 21:00
Veče glumca: Minka Muftić sa prijateljima
Evening of Actors: Minka Muftić and Friends
Galerija Mak
Mak Gallery
Musical "Plavi zec"
Musical: "Blue Rabbit"
Međunarodni studentski
centar Grbavica
The Grbavica International
Student Centre
Emina Huskić, klavir
Concert: Emina Huskić, piano
Bošnjački institut
Bosniak Institute
Noć sefardske kuhinje, "Seder večera"
Evening of Sephardic Cuisine - "Seder Dinner"
Muzej Jevreja
Jewish Museum
Radionica za djecu: "Djeca za Evropu" (Fondacija
lokalne demokratije)
Children's Workshop: "Children for Europe" Local
Democracy Foundation
Park Atmejdan
Atmejdan Park
Smotra horova i vokalnih grupa (BiH, Hrvatska)
Festival of Choirs and Vocal Groups (BH and Croatia)
Plato ispred Katedrale
Cathedral Plateau
Grigoryan Brothers, duo gitara (Australija)
Concert: Grigoryan Brothers, classical guitar duet
(Australia)
Dom OS BiH
Army Building Hall
Koncert Muzičke produkcije BHRT:
"Narodu narodno"
Concert: "To render to people what belongs to
people" - Music Production of BHRT
Kolobara han
Kolobara han
Vlado Podany "My Way", koncert sa kamernim
orkestrom, bendom i solistima
Concert: "My Way" - Vlado Podany and guests
(chamber orchestra, band and soloists)
Centralna pozornica Vijećnica
Central Stage - Town Hall
15. JULI - 19:30 SATI Izložba kaligrafije Mirsada Mirze Smajovića
July 15th - 19:30
Opening of Calligraphy Exhibition - author: Mirsad
Mirza Smajović
15. JULI - 21:30 SATI Elvis Stanić Group, jazz (Hrvatska)
July 15th - 21:30
Jazz concert: Elvis Stanić Group, (Croatia)
Hanikah
Hanikah
Kolobara han
Kolobara han
Radionica za djecu:"Evropa je više nego što mislite"
16. JULI - 18:30 SATI (Fondacija lokalne demokratije)
July 16th - 18:30
Park Atmejdan
Children's Workshop: "Europe is more than you think", Atmejdan Park
Local Democracy Foundation
Festival Baščaršijske noći 2010 5
17. JULI - 21 SAT
July 17th - 21:00
18. JULI - 21 SAT
July 18th - 21:00
19. JULI - 21 SAT
July 19th - 21:00
19. JULI - 21:30 SAT
July 19th - 21:00
20. JULI - 19 SATI
July 20th - 19:00
21. JULI - 21 SAT
July 21st - 21:00
22. JULI,18:30 SATI
July 22nd - 18:30
22. JULI - 20
SATI
July 22nd - 20:00
22. JULI - 21 SAT
July 22nd - 21:00
23. JULI -21 SAT
July 23rd - 21:00
24. JULI - 20 SATI
July 24th - 20:00
Rusko veče: Ansambl "Kozačka volja" (Volgograd)
Russian Night: Ensemble "Kozak's Liberty"
(Volgograd)
Centralna pozornica Vijećnica
Central Stage - Town Hall
Svečano otvorenje
XIII Međunarodnog festivala folklora
(Hrvatska, Palestina, Rusija, SAD, Srbija, Kipar ...)
Festive Opening of 13th International Festival of Folk
Dances (participants: Cyprus, USA, Serbia, Croatia,
Palestine ...)
Centralna pozornica Vijećnica
Central Stage - Town Hall
Divlje jagode
Rock concert: Divlje Jagode
Centralna pozornica Vijećnica
Central Stage - Town Hall
Pjesničko veče
Poetry Evening
Kolobara han
Kolobara han
Promocija fotomonografije BiH "Hiljadu pitanja,
hiljadu odgovora"
Photomonography Promotion of Bosnia and
Herzegovina: "Thousand Questions, Thousand
Answers"
Trg oslobođenja - Alija
Izetbegović
Square of Alija Izetbegović
(Liberation Square)
Nina Badrić
Pop concert: Nina Badrić
Centralna pozornica Vijećnica
Central Stage - Town Hall
Radionica za djecu:"Zvjezdano nebo" (Fondacija
lokalne demokratije)
Children's Workshop: "Nightly Star Sky", Local
Democracy Foundation
Plato ispred Katedrale
Cathedral Plateau
Muharem Osmić govori tekstove Meše Selmovića
Muharem Osmić performs excerpts of Meša Selmović
Novels
Međunarodni centar za djecu
i omladinu Novo Sarajevo
Cultural Centre "Novo
Sarajevo"
"Na krilima sevdalinke" , djeca pjevaju sevdalinke
Young Performers of Sevdalinka: "On the Wings of
Sevdalinka"
Art kuća sevdaha
Sevdah Art House
"Sevdalinkom kroz vrijeme" - Hanka Paldum sa
gostima iz Danske i Švedske
Concert: "Sevdalinka Through Time" Hanka Paldum
and guests from Denmark and Sweden
Centralna pozornica Vijećnica
Central Stage - Town Hall
Predstava "Stilske vježbe", Pero Kvrgić, Lela Margetić
(Hrvatska)
Theatre play: "Exercises in Style", Pero Kvrgić and Lela
Margetić (Croatia)
Dom policije
Police Building Hall
6 Festival Baščaršijske noći 2010
25. JULI - 20 SATI
July 25th - 20:00
26. JULI - 21 SAT
July 26th - 21:00
28. JULI - 21 SAT
July 28th - 21:00
29. JULI - 20 SATI
July 29th - 20:00
30. JULI - 21 SAT
July 30th - 21:00
31. JULI - 21 SAT
July 31st - 21:00
Veče mode, sevdaha i tradicionalnih zanata
Evening of Fashion, Savdah and Traditional
Handicrafts
Brusa bezistan
Brusa Bezistan
Veče Muzeja Sarajeva: "U đul bašči"
Sarajevo City Museum Evening: "In the Rose Garden"
Svrzina kuća
Svrzo's House
Koncert Muzičke produkcije BHRT: Evergreen
Concert: Evergreen - Music production of BHRT
Kolobara han
Kolobara han
Mario Andrić, klavir (BiH/Austrija) i Toni Alatič,
vibrafon (Slovenija)
Concert: Mario Andrić, piano (BH/Austria) and Toni
Alatič, vibraphone (Slovenia)
Bošnjački institut
Bosniak Institute
"U Kući sevdaha"
"In the House of Sevdah"
Art kuća sevdaha
Sevdah Art House
"Sevdalinka zauvijek" - VII Festival sevdalinke, Istitut
sevdaha Omera Pobrića
VII Sevdalinka Festival: Sevdalinka Remains Forever
Omer Pobrić Sevdah Institute
Centralna pozornica Vijećnica
Central Stage - Town Hall
Festival Baščaršijske noći 2010 7
PROGRAM
1
IZLOŽBA SAVREMENE
FOTOGRAFIJE
1. juli, 19.30 sati, Kuršumli medresa
Izložba grupe autora u jedinstvenom objektu
otomanske arhitekture, izgrađenom 1537. godine.
2
2
KLAVIRSKI RESITAL ZA LIJEVU
RUKU
2. juli, 21:00 sat, Muzička akademija u Sarajevu i
Srednja muzička škola Sarajevo
Dragan Opančić i Julija Gubajdulina (Moldavija)
Kustos: Silvija Dervišefendić
“ANKONA – SARAJEVO”
SVEČANO OTVORENJE FESTIVALA
Tradicionalni “Bečki koncert”
Sarajevske filharmonije
3. juli, 20:00 sati, Bošnjački institut
Drugi koncert profesora i studenata muzičkih
akademija dva grada.
1. juli, 21.00 sat, Centralna pozornica Vijećnica
Adema Pljevljak – Krehić, sopran
Aida Čorbadžić – Valka, sopran
Kisun Kim, tenor (Južna Koreja)
Tomas Widrich, bariton (Austrija)
IZLOŽBA MALIKA ĐULIĆA
4. juli, 19:30 sati, Muzej književnosti i pozorišne
umjetnosti – Galerija Mak
Predstavljanje jedinstvenih umjetničkih radova
M.Đulića.
Ivica Šarić, bas
Ralf Kircher, dirigent (Austrija) 1
RADIONICA ZA DJECU:
»Budimo prijatelji«
(Fondacija lokalne demokratije)
2. juli, 18:30, Park Atmejdan
“SARAJEVO – ANKONA”
2. juli, 19:30 sati, Bošnjački institut
DJEČIJI FESTIVALSKI DAN:
“Ljubav za sve”
(Pokretno pozorište Sarajevo)
4. juli, 21:00 sat, Centralna pozornica Vijećnica
Veliki revijalni, multimedijalni program sa oko 300
učesnika iz umjetničkih grupa i dječjih ansambala
iz Sarajeva.
Scenario: Mirjana Deak
Režija: Sead Arslanagić
Koncert profesora i studenata dva grada u znaku
je dogovora o budućoj saradnji Muzičke
akademije u Sarajevu i Konzervatorija “G. B.
Pergolesi”, Ankona (Italija). 2
8 Festival Baščaršijske noći 2010
Ulaz na sve programe je slobodan
3
4
KAMERNI TRIO
(Ambasada BiH u Egiptu)
5. juli, 20:00 sati, Bošnjački institut
Marijana Šipka, violina (BiH/Francuska)
Muhamed Hamdi, klarinet (Egipat)
Hee – Jung Ahn, klavir (Južna Koreja)
Koncert klasike i modernog, egipatskog i našeg, s
praizvedbom kompozicije egipatskog
kompozitora Sharera.
5
VEČE GLUMCA: MINKA MUFTIĆ SA
PRIJATELJIMA
6. juli, 21 sat, Galerija Mak
MJUZIKL “PLAVI ZEC“
(AKCUS “Seljo” – Muzičko pozorište za
djecu i omladinu)
7. juli, 18:00 sati, Međunarodni studentski centar
Grbavica
Vlado Podany, kompozitor
KNJIŽEVNI SUSRETI
“Odvažiti se na sjećanje –
Jugoistočna Evropa”
Slavko Pervan, koreograf i reditelj
(Goethe Institut)
Predstava je začetak jednog novog muzičkog
teatra za mlade.
5. juli, 20 sati, Muzej književnosti i pozorišne
umjetnosti
Lea Cohen (Bugarska), Murut Uyurkulak (Turska),
Slobodan Šnajder (Hrvatska), Mile Stojić (BiH).
KNJIŽEVNI SUSRETI
“Odvažiti se na sjećanje – pisanje,
prevođenje, čitanje”
6. juli, 11:00 sati, Muzej književnosti i pozorišne
umjetnosti
Susreti prevoditelja Goethe Instituta (Makedonija,
Bugarska, Srbija, Albanija, Rumunija, BiH).
Ulaz na sve programe je slobodan
Dušica Seferagić, autor knjige
Ravijojla Lešić, dramaturg
KLAVIRSKI RESITAL
7. juli, 20:30 sati, Bošnjački institut
Jedanaestogodišnja Emina Huskić, pobjednica
domaćih i međunarodnih takmičenja u Italiji,
Hrvatskoj i Srbiji 2009/2010. godine.
NOĆ SEFARDSKE KUHINJE –
“Seder večera”
(La Benevolencija i Muzej Sarajeva)
8. juli, 21:00, Muzej Jevreja
Festival Baščaršijske noći 2010 9
PROGRAM
6
RADIONICA ZA DJECU:
“Djeca za Evropu”
(Fondacija lokalne demokratije)
9. juli, 18:30, Park Atmejdan
SMOTRA HOROVA I VOKALNIH
GRUPA
10. juli, 21:00 sat, Plato Katedrale
Na tradicionalnoj smotri učestvuju Dječji hor
“Vesela djeca”, Mješoviti hor AKCUS “Seljo”,
Vokalna grupa ŽKUD “Željezničar”, Ženska klapa
“Ankora” (Hrvatska), Vokalna grupa »Rejjan«,
Vokalna grupa »Široki Brijeg«…
Koncert:
“GRIGORYAN BROTHERS”,
duo gitara (Australija)
12. juli, 20 sati, Dom OS BiH
Gitaristi internacionalne reputacije - braća Slava i
Leonard Grigorian. 6
7
8
“VLADO PODANY – MY WAY”
14. juli, 21:00, Centralna pozornica Vijećnica
Koncert pijaniste sa kamernim orkestrom,
bendom i solistima. 7
IZLOŽBA KALIGRAFIJE Mirsada
Mirze Smajovića
15. juli, 19:30 sati, Hanikah
ELVIS STANIĆ GROUP (Hrvatska)
15. juli, 21:30 sat, Kolobara han
Koncert istaknutog jazz umjetnika s bendom i
vokalom. 8
RADIONICA ZA DJECU
»Evropa je više nego što mislite«
(Fondacija lokalne demokratije)
16. juli, 18:30, Park Atmejdan
“RUSKA NOĆ”
“NARODU NARODNO”
(BHR1 i Muzička produkcija BHRT)
13. juli, 21:00 sat, Kolobara Han
Najljepše sevdalinke, starogradske i dalmatinske i
komponovane pjesme u izvođenju Tamburaškog
orkestra BHRT-a i poznatih vokalnih solista.
10 Festival Baščaršijske noći 2010
Državni ansambl pjesama i plesova
“Kozačka volja” (Volgograd, Rusija)
17. juli, 21:00 sat, Centralna pozornica Vijećnica
Jedan od vodećih ruskih muzičkih ansambala,
gost velikih internacionalnih scena. 9
Ulaz na sve programe je slobodan
9
13. MEĐUNARODNI FESTIVAL
FOLKLORA “SARAJEVO 2010”
Svečano otvorenje
10
NINA BADRIĆ I BEND
(Hrvatska) 11
21. juli, 21:00 sat, Centralna pozornica Vijećnica
18. juli, 21:00 sat, Centralna pozornica Vijećnica
Hrvatska, Malezija, Palestina, SAD, Kipar, Srbija i
Rusija.
Koncertu prethodi defile ulicama i trgovima
Sarajeva sa više od 300 stranih i domaćih
učesnika.
DIVLJE JAGODE
19. juli, 21:00 sat, Centralna pozornica Vijećnica
Koncert jednog od najuspješnijih hard rock i
heavy metal bendova u regionu. 10
PJESNIČKO VEČE
19. juli, 21:30 sati, Kolobara han
RADIONICA ZA DJECU:
»Zvjezdano nebo«
(Fondacija lokalne demokratije)
22. juli, 18:30, Plato ispred Katedrale
MUHAREM OSMIĆ GOVORI
TEKSTOVE MEŠE SELIMOVIĆA
22. juli, 20:00 sati, Međunarodni centar za djecu i
omladinu Novo Sarajevo
Program u povodu 100-godišnjice rođenja
književnika.
“NA KRILIMA SEVDALINKE”
Tradicionalni program i predstavljanje naših
savremenih pjesnika.
(UG PROMOKULTURA)
PROMOCIJA FOTOMONOGRAFIJE
BIH: »HILJADU PITANJA, HILJADU
ODGOVORA«
Koncert najmlađih sevdalija – učenika sarajevskih
škola i pobjednika niza muzičkih takmičenja u
Kantonu Sarajevo.
22. juli, 21:00 sat, Art kuća sevdaha
20. juli, 19 sati, Trg oslobođenja – Alija Izetbegović
Ulaz na sve programe je slobodan
Festival Baščaršijske noći 2010 11
11
PROGRAM
12
“SEVDALINKOM KROZ VRIJEME” –
HANKA PALDUM
23. juli, 21:00 sat, Centralna pozornica Vijećnica
13
14
EVERGREEN – GALA KONCERT
(Muzička produkcija BHRT)
28. juli, 21:00 sat, Kolobara han
Koncert kraljice sevdalinke s Orkestrom “Culture
Music” i muzičarima iz Švedske i Danske. 12
Zabavni orkestar M.P. BHRT i vokalni solisti iz
Hrvatske i BiH.
“STILSKE VJEŽBE”, pozorišna
predstava (Zagreb)
KONCERT
24. juli, 20:00 sati, Dom policije
Kultna predstava Pere Kvrgića i Lele Margetić, koju
ovi dramski prvaci igraju već 42 godine. 13
VEČE MODE, SEVDAHA I
TRADICIONALNIH ZANATA
25. juli, 20:00 sat, Brusa bezistan
Koncert Raffida Subašića i “Orijent benda”, modna
revija i izložba starih zanata.
“U ĐUL BAŠČI” (Muzej Sarajeva)
26. juli, 21:00 sat, Svrzina kuća
Program iz tradicionalnog ciklusa “Da se ne
zaboravi”: veče poezije, pjesme i muzike o
sarajevskim avlijama i baščama.
12 Festival Baščaršijske noći 2010
29. juli, 20:00 sati, Bošnjački institut
Mario Andrić, klavir
Toni Alatič, vibrafon (Slovenija)14
“U KUĆI SEVDAHA”
(UG PROMOKULTURA)
30. juli, 21:00 sat, Art kuća sevdaha
Uz harmoniku i saz nastupaju talentovani mladi
interpretatori sevdalinke.
“SEVDALINKA ZAUVIJEK”
VII Festival sevdalinke (Institut
sevdaha – Fondacija Omera Pobrića)
31. juli, 21:00 sat, Centralna pozornica Vijećnica
Ovogodišnji festival se organizuje u znak sjećanja
na jedinstvenog čovjeka i umjetnika sevdaha –
Omera Pobrića, utemeljitelja Instituta sevdaha.
Ulaz na sve programe je slobodan
15
godina FESTIVALA
15
BASCARSIJSKE
NOCI
godina
Festival Baščaršijske noći 2010 13
15
godina FESTIVALA
14 Festival Baščaršijske noći 2010
Festival Baščaršijske noći 2010 15
15
godina FESTIVALA
16 Festival Baščaršijske noći 2010
Festival Baščaršijske noći 2010 17
15
godina FESTIVALA
18 Festival Baščaršijske noći 2010
Festival
Baščaršijske noći 2010.
pomogli:
MINISTARSTVO KULTURE
I SPORTA
KANTONA SARAJEVO
GRADSKA UPRAVA
GRADA SARAJEVA
OPĆINA
STARI GRAD
SARAJEVO
FEDERALNO MINISTARSTVO
KULTURE I SPORTA
FEDERALNO MINISTARSTVO
OKOLIŠA I TURIZMA
MINISTARSTVO ODBRANE BiH
AMBASADA EGIPTA
AMBASADA PALESTINE
AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE
SARAJEVSKA FILHARMONIJA
POKRETNO POZORIŠTE
INSTITUT SEVDAHA – FONDACIJA
OMERA POBRIĆA
MUZEJ SARAJEVA
MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I
OMLADINU NOVO SARAJEVO
GAZI HUSREV-BEGOV VAKUF
MUZIČKA PRODUKCIJA BHRT
BOŠNJAČKI INSTITUT – FONDACIJA
ADILA ZULFIKARPAŠIĆA
JEVREJSKA OPŠTINA
LA BENEVOLENCIJA
MEĐUNARODNI STUDENTSKI CENTAR
GRBAVICA
SAKUD KANTONA SARAJEVO
MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE
UMJETNOSTI - GALERIJA “MAK”
KOLOBARA HAN
ART KUĆA SEVDAHA
CENTAR ZA KULTURU «SARAJEVO»
Bosna i Hercegovina
VIJEĆE MINISTARA
Direkcija za evropske integracije
Festival Baščaršijske noći 2010 19
Sponzori
Medijski pokrovitelji
BH RADIO 1
Design: Arch Design; prevod: Midhat Efendira; štampa: EDIS 1981
Tiraž 1000 kom Sarajevo 2010.
FESTIVAL
15 godina
BASCARSIJSK
E
NOCI
1-31. JULI 201
0.
I KAD SAM VAN
SARAJEVA,
ja sanjam o Sarajevu,
i kad sam u Sarajevu,
ja sanjam o Sarajevu...
EVEN WHEN I AM
OUTSIDE OF SARAJEVO
I dream of Sarajevo,
even when I am in Sarajevo,
I dream of Sarajevo...
Sejfudin Tanović,
Sarajevom, tiho...1988.
Along Sarajevo, quietly
„Verba volant scripta manent“
PAMETI IMA ILI NEMA,
a znanja onoliko koliko se uzme...
U Gazi-Husrevbegovoj biblioteci
stogovi mudrih knjiga.
Pomislih,
ono što se proživi
ostaje uz čovjeka do kraja,
- ali sa njim i nestaje, u tamu,
bez traga.
Međutim, ono što se zapiše,
traje i poslije smrti,
reče Šefki Mula Mustafa Bašeskija
u svojoj hronici Sarajeva,
- i sa njom ode,
nenametljivo i trajno,
u historiju svoga grada...
„Riječi lete, napisano ostaje“
Sejfudin Tanović,
Sarajevom, tiho...1988.
Download

FESTIVAL