FERIJALNI RAD STUDENATA U SR NJEMAČKOJ
U 2012. GODINI – KANDIDATI ZA TESTIRANJE
Studenti se pozivaju na testiranje iz poznavanja njemačkog jezika koje će se obaviti
16. i 17. decembra 2011. godine u prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine, Đoke Mazalića br.3, Sarajevo.
Obavezno je da studenti sa sobom ponesu ličnu kartu i indeks da bi mogli pristupiti
testiranju koje će se obaviti prema slijedećem rasporedu:
GRUPA 1
STUDENTI SA UNIVERZITETA U I. SARAJEVU I SARAJEVU
PETAK, 16.12.2011. godine 08:00-10:00h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Remović Dejan*
Kek Vladimir
Ilić Ranko
Nikšić Azra
Rušović Semiha
Tihić Muamer
Mlivić Aida*
Turković Selma
Spahić Adnan*
Šut Mirnes*
Zoranović Dinko
Pračić Dino
Dedić Damir
Imširević Ermin
Zukić Senad
Zukić Dželil
Kmetaš Ajdin*
Alagić Selma*
Jusufović Haris
Šljivo Alem
Valentić Semir
Huseinagić Kemal*
Jureta Andreo
Šiljević Medisa
Šiljević Harisa
Mioč Ljubomir
Almir Garić
28
29
30
Talić Admirela
Begović Amra*
Hadžić Edvin*
Napomena: (*) označava studente koji su polagali ispit iz njemačkog jezika 2009. i
2010. godine i nisu u obavezi da ponovo polažu.
GRUPA 2
STUDENTI SA UNIVERZITETA U TUZLI
PETAK, 16.12.2011. godine 10:00-12:00h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sakić Ermina
Mujić Almir
Džinić Anel*
Klokić Semir*
Hakanović Amir
Muharemović Maida
Bedić Mevsudin
Hadžiomerović Mirza
Smajić Emir
Imamović Nermin*
Husić Almir*
Adnan Nišić
Barčić Hidajet
Bojanović Marija
Mešić Lejla
Vejzović Emir
Palavrić Adnan
Halilović Almedina*
Đukić Zvonimir
Mukić Adnan*
Muratović Asmir
Aljić Jasmina
Delić Amra
Hasić Salem
Hodžić Adnan
Aličić Almin
Amra Buljubašić
Fahrudin Mahmutović
Šiljaković Senad
Napomena: (*) označava studente koji su polagali ispit iz njemačkog jezika 2009. i
2010. godine i nisu u obavezi da ponovo polažu.
GRUPA 3
STUDENTI SA UNIVERZITETA U TUZLI I ZENICI
PETAK, 16.12.2011. godine 13:00-15:00h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Saletović Maid
Bjelić Adnana
Hodžić Damir
Mujkanović Enes
Kovačević Boris
Hasinović Emir
Hasanbašić Dženan
Selimović Samra
Kahrimanović Zehra
Spahić Munir
Ramović Džemal*
Hrusto Dženan
Čizmić Ermin
Omerović Semir
Alić Vildana
Vejsilović Abida
Mujić Nermin*
Bajrić Ermin
Ibrahimović Alisa*
Selimović Azra
Gelić Marko*
Akvić Adisa*
Kvakić Amra
Halilović Anela
Turbić Anil*
Mahmutović Mahmut*
Zilić Berina
Almin Čamdžić
Oruč Saldin*
Oruč Saudin
Mirzet Kamerić*
Arnel Jašarević*
Skenderija Miroslav
Paspalj Dejan
Dino Orman
36
Ajdin Salčinović
Napomena: (*) označava studente koji su polagali ispit iz njemačkog jezika 2009. i
2010. godine i nisu u obavezi da ponovo polažu.
GRUPA 4
STUDENTI SA UNIVERZITETA U ZENICI
PETAK, 16.12.2011. godine 15:00-17:00h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Edin Ibreljić
Aldis Dautović
Arnes Spahić*
Haris Bahtić
Asmir Odobašić
Belma Harambašić
Bećirović Admir*
Adžemović Amela
Bošnjak Dajana
Šehić Šejma
Fetić Selma
Brkić Lejla
Pavlović Igor*
Memišević Maid
Bilić Azerina
Brnjaković Slaven*
Delić Belmira
Ganić Nedžad
Čobro Tomislav
Karalić Tarik*
Šišić Maida
Subašić Irna*
Selimović Adi
Ekinović Lamija
Ćorhasanović Sabina
Omić Izmir*
Cvrčković Mirza
Jašarević Velid
Kustura Nives*
Muharemović Anel
Imamović Nedžad
Ustamujić Lejla
Napomena: (*) označava studente koji su polagali ispit iz njemačkog jezika 2009. i
2010. godine i nisu u obavezi da ponovo polažu.
GRUPA 5
STUDENTI SA UNIVERZITETA U SARAJEVU
SUBOTA 17.12.2011. godine 08:00-10:00h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Hafizović Anita
Buljina Lamija
Peljto Adela
Ahmić Edwina
Sulejmanović Halil
Kurić Muamer
Šeho Sanin
Dizdarević Medina*
Krupalija Emsel
Osmančević Edina
Mehmedović Semin
Marina Dobraš
Kenan Merdanović
Unkić Hilma*
Selmanović Amel
Dizdarević Ahmed
Hodžić Haris*
Begović Senaid
Božić Dario*
Bungur Amel
Šahović Benjamin*
Mustafić Arnela
Ibrović Irfan
Malagić Irma
Ahmetović Benjamin
Musić Haris
Đogić Erna
Tahtović Elvira*
Kurtalić Dalila
Napomena: (*) označava studente koji su polagali ispit iz njemačkog jezika 2009. i
2010. godine i nisu u obavezi da ponovo polažu.
GRUPA 6
STUDENTI SA UNIVERZITETA U TRAVNIKU I TUZLI
SUBOTA 17.12.2011. godine 10:00-12:00h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mujanović Emela*
Štrakić Dino
Hurem Jasmin
Muratović Almir*
Šarac Mensur
Hodžić Amel
Pavić Danijel
Turić Ivan
Ljigić Emir*
Junuzović Admir
Jašarević Vanesa
Junuzović Jasmin
Husić Ahmed
Šećerović Suad
Pranjić Nataša
Čamdžić Amel
Brčaninović Zehrina
Bešić Samed
Škiljo Jasmina*
Škiljo Sabrina
Đulančić Emin
Hamidović Darija
Hadžić Ismar
Musić Dino
Božić Dajana
Kešetović Nedim*
Šećerkadić Amel
Velagić Danijela*
Šehić Selma
Džinić Aldin
Napomena: (*) označava studente koji su polagali ispit iz njemačkog jezika 2009. i
2010. godine i nisu u obavezi da ponovo polažu.
GRUPA 7
STUDENTI SA UNIVERZITETA U BANJA LUCI I BIHAĆU
SUBOTA, 17.12.2011. godine 13:00-15:00h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Marković Tatjana
Adamović Radmila
Dragojević Bojana*
Prnčić Himzo
Klokić Mirza*
Jakovljević Matej
Preradović Aljoša
Pejović Bojana*
Bašanović Aladin
Ćamil Duraković
Jasmin Balić
Sanel Ramakić
Admir Temimović
Hamdija Zulić
Civić Irfet
Karajić Alen
Mujakić Aladin
Nisvet Abdijanović
Elvin Velagić
Adijan Sefić
Edi Kulenović
Planić Nađa
Jasmin Bosnić
Jarkoč Tarik
Kapetanović Berina
Pandža Berina
Adi Kurtović
Napomena: (*) označava studente koji su polagali ispit iz njemačkog jezika 2009. i
2010. godine i nisu u obavezi da ponovo polažu.
GRUPA 8
STUDENTI SA UNIVERZITETA U BIHAĆU, BJELJINI, DOBOJU I MOSTARU
SUBOTA, 17.12.2011. godine 15:00-17:00h
1
2
3
4
5
6
7
Elmir Beganović
Jasmin Žerić
Amar Stupac
Ajdin Sović
Dino Zulić
Anes Nasufović
Emir Kurić
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Alen Dizdarić
Alen Pečenković
Edin Alijagić
Adel Halilović
Kadić Jasmin
Ćuskić Milica
Delić Fazila
Salkić Ismar
Ćosić Nataša*
Pažin Filip
Dina Dizdarević
Tea Pendić
Mirza Jahić
Gostimir Hrgota
Ćosić Manuela
Huskić Hasan
Ćavar Ana
Napomena: (*) označava studente koji su polagali ispit iz njemačkog jezika 2009. i
2010. godine i nisu u obavezi da ponovo polažu.
Download

KANDIDATI ZA TESTIRANJE - Agencija za rad i zapošljavanje