UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE SRBIJE uz stručnu podršku Sektora za
vanredne situacije, organizuje jednodnevni seminar pod nazivom
VANREDNE SITUACIJE 2014.
Cilj seminara:
Upoznavanje svih učesnika sa iskustvima vanrednih sutuacija u toku 2014 godine, predlozima za dalje
unapređenje i razvoj oblasti upravljanja vanrednim situacijama kao i preduzetim aktivnostima MUP-Sektor za vanredne
sutuacije a u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama kao i ostalim podzakonskim aktima.
Predavači:





Predrag Marić, MUP, pomoćnik ministra MUP, Načelnik sektora za vanredne situacije
Sanja Vuksanović Žugić, MUP, Načelnik uprave za upravljanje rizicima
Živko Babović, MUP, Zamenik načelnika uprave za civilnu zaštitu
Goran Nikolić, MUP, Načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice
Dr Proda Šećerov,Programski direktor Udruženja za vanredne situacije, Spoljni saradnik za poslove odbrane i
bezbednosti pri kabinetu gradonačelnika grada Beograda
Mesto i vreme održavanja: Beograd, ( Hotel Palace, Topličin Venac 23 ), utorak, 09. decembar 2014. godine od 10 00 do
1500 časova ( http://www.palacehotel.co.rs )
Cena:
Kotizacija uključuje informativno predavanje, osveženje i zajednički ručak (švedski sto)
Cena po učesniku:
=13.000 din ( Udruženje nije u sistemu pdv)
Svrha uplate:
za seminar Vanredne situacije 2104
Primalac:
Udruženje za vanredne situacije
Račun:
160-402527-48 BANKA INTESA
Prijavljivanje: Prijavu za učešće na seminaru možete izvršiti na telefone: 021/65 26 715; 021/639 8 449; 063/56 10 40
ili e-mailom: [email protected] Milja Živković
PREDSEDNIK UDRUŽENJA
mr Zoran Ignjić, dipl. ing.
Download

VANREDNE SITUACIJE 2014. - Udruženje za vanredne situacije