EQ45
eq4
NOVO!
DIS ISO 9001:2015 je usvojen!
KONTEKST ORGANIZACIJE –Šta i kako?
Ovaj jednodnevni kurs namenjen je svima koji žele
da se upoznaju sa izmenama u ovom standardu i da
spremniji sačekaju izmene i lakše i brže se prilagode
nastupajućim promenama, na osnovu izdate DIS ISO
9001 verzije standarda.
Najvažnije teme kursa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojašnjenje novih termina, definicija i zahteva
Pravci aktivnosti na tranziciji menadžment sistema
Menadžmet principi kvalieta – nova verzija Annex B DIS ISO 9001
Rizici i QMS – „Risk based thinking“
Kontekst organizacije
Dosadašnja praksa primene
Zahtevi Standarda DIS ISO 9001 o kontekstu i predmetu i području
primene sistema
Interni kontekst
Eksterni kontekst
Sadržaj konteksta – dva modela
Vežba 1 – Pripremite sadržaj Konteksta vaše organizacije
Šta dalje – kako pripremiti programe tranzicije Vaših sistema?
Ko treba da pohađa
•
Svi oni moji žele da saznaju i praktično vežbaju pripremu konteksta
organizacije i predmet i područje primene sistemi kao
dokumentovane informacije.
Koristi koje ćete imati
•
•
•
Razumevanje definicija i zahteva o Kontekstu organizacije prema
zahtevima izmene menadžment standarda pod uticajem primene
Aneksa SL
Olakšati sopstvene pripreme za primenu budućih zahteva ISO 9001
Olakšati izbor i pravce izmene postojećih menadžment sistema
ISO 9001:2015
ISO 9000.2015
ISO 9002:2015
ISO 9004:2015
Opis kursa
EQ45
Ovaj kurs daje pregled zahteva novog
međunarodnog standarda o Kontekstu i
predmetu i obimu primene sistema. Ovo
je work-shop za razumevanje i izradu
dokumentovanih informacija o ovima
zahtevima. Ovo je posebno značajno jer
treba da ukaže organizacijama šta sve
treba uzeti u obzir prilikom donošenja
odluke o potrebnim izmenama u sistemu
menadžmenta kvalitetom.
Po završetku ovog kursa, imaćete jasnu
predstavu o Kontekstu organizacije i
Predmetu i području primene prema
zahtevima standarda u sadašnjoj fazi
izmena DIS verziji.
Planirani termini i cene
Termin održavanja sledećeg kursa
pogledajte na našem web sajtu.
Cena:12.000 dinara plus PDV
www.euroquality.rs
Da li nacrt novog
standarda izdat u
Maju 2014 nudi
dovoljno informacija
za ozbiljne pripreme
za tranziciju?
Svakako da!
Kontakt
Bulevar Mihajla Pupina
10 d, Lokal 129,
Beograd
Tel/Fax 011 3122549
e-mail:
[email protected]
EQ 45
Download

Prospekt (.PDF 124KB)