PECB RM OBUKA
Professional Evaluation and Certification Board
PROCENA RIZIKA UZ ISO
31000
CERTIFIED
ISO 31000
RISK MANAGER
• U ovom dvodnevnom
Dvodnevni kurs o primeni ISO 31000 !
Ciljevi Kursa
●
• Da razumete koncept, pristupe, metode i
tehnike koje omogućavaju efikasno
upravljanje rizicima u skladu sa ISO 31000
● Da razumete usklađenost i odnose
upravljanja rizicima i zahteva različitih
interesnih grupa
● U cilju sticanja kompetencija za
sprovođenje, održavanje i upravljanje
rizikom prema ISO 31000
● Za sticanje kompetencije o najboljim
praksama u upravljanju rizicima
Identifikacija rizika
Analiza i procena rizika
Tretman rizika
Prihvatanje rizika i upravljanje preostalim rizicima
Komunikacija, konsultacije o rizicima
Pračenje i presipitivanje rizika
Ispit za sertifikovane ISO 31000 menadžere
rizika (2 sata)
Dan 1: Uvod, upravljanje
rizicima u skladu sa ISO
31000
●
Dan 2: Identifikacija, analize
i procena rizika, tretman i
prihvatanje rizika, ,
komunikacije i nadzor u
skladu sa ISO 31000
Kome je namenjen ?
Pojmovi i definicije u vezi sa upravljanjem
rizicima
Standardi upravljanja rizicima
Okvir i metodologije za implementaciju
Razumevanje organizacije i njenog
konteksta
Risk menadžeri
Vlasnici poslovnih procesa
Finansijski menadžeri
Menadžeri procene usklađenosti
Projekt Menadžeri
Osobama zaduženim za bezbednost
informacija ili usklađenosti u
organizacijama
Prijavite se!

Nastava (Srpski jezik)* Vežbanja* PECB sertifikacija

Ispit (srpski) i certifikat PECB* Posluženje na pauzama

Cena : 25.000 plus PDV.
Euroquality Group autorizovani partner PECB od Aprila 2013.
Tel : +381 (11) 3122549
ntenzivnom kursa učesnici
razvijaju kompetencije o
osnovnim elemente
upravljanja rizikom koristeći
ISO 31000 standarda kao
referentnog okvira. Na
osnovu praktičnih vežbi i
studija slučaja, učesnici
stiču potrebna znanja i
veštine za obavljanje
procene rizika, uključujući
identifikaciju rizika, analizu
i procenu rizika, kao i
pripremu i sprovođenje
tretmana rizika.
[email protected]
PECB Sertifikacija
Nakon uspešno završenog
ispita na ovome kursu,
učesnici mogu da se prijave
za sertifikaciju kao „Certified
ISO 31000 Provisional Risk
Manager“ ili „ Certified ISO
31000 Risk Manager“, u
zavisnosti od nivoa iskustva u
oblasti upravljanja rizicima i
ispunjenja i ostalih uslova
registracije.
Za više informacija o ISO
31000 sertifikatima i PECB
procesu sertifikacije,
pogledajte detalje na web
sajtu www.PECB.org
Euroquality Group www.euroquality.rs
Download

Prospekt (.PDF 396KB)