AUTORIZOVANI
PARTNER
AUTORIZovANI REHAU PARTNER
poklonite povjerenje vrhunskom kvalitetu CERTIFICIRANOG PARTNERA
INOVATIVNOST I SIGURNa BUDUĆNOST
PROZORI od REHAU PROFILA GARANTUJU VRHUNSKi KVALITET
Autorizovani REHAU partneri su inovativne i ka budućnosti orijentisane firme za proizvodnju prozora, koje posjeduju izvanredne prednosti. One
nude korisnicima jasan koncept usluga, specifičnih za pojedine grupe, koje realizuju pomoću visokokvalitetnog tima i veoma dobro strukturisanim tehnološkim procesom. Ove firme kao partneri REHAU, prilikom izrade i montaže svojih proizvoda obezbjeđuju najviši kvalitet proizvodnje i
maksimalnu sigurnost u pogledu budućnosti.
AUTORIZIRANI REHAU PARTNERI (ARP) NUDE VELIKI BROJ PREDNOSTI
Oni djeluju na tržištu kompetentno, sa puno smisla za strategiju i dokazuju
se kompletnim obavljanjem poslova. Sa dobro struktuiranim pogonom,
visokokvalifikovanim timom i specifičnim konceptom usluga orijentisanim
prema ciljnim grupama stoje na Vašoj strani da Vam savjetom i djelom
pomognu kao kvalifikovani stručnjaci.
Vaš ARP djeluje kao Vaš lični savjetnik za uštedu energije, sa ciljem da na
najbolji mogući način smanjite gubitak energije.
VRHUNSKA OZNAKA KVALITETA AUTORIZovANOG REHAU
PARTNERA, DOBRO SAVJETOVANJE I PROFESIONALNA
PODRŠKA
Oznaka REHAU kvaliteta predstavlja dokaz odlučujuće prednosti kvaliteta i sigurnost iskusnog i kompetentnog stručnog
savjetnika za rješenja prozora okrenuta ka budućnosti:
-Proizvodnja provjerena godišnjim revizijama garantuje
dugovječnost i trajnu funkcionalnost.
-Kontinuirane kontrole proizvodnje prema REHAU uputstvima
za proizvodnju i montažu i internacionalne norme osiguravaju Vam perfektnu montažu i visoki standard kvaliteta.
-Dosljedno usavršavanje na REHAU akademiji sa završnim ispitom i certifikatom obezbjeđuju Vam sigurnost izvrsnog savjetovanja po bilo kojoj temi, kao što su ušteda energije ,sigurnost i komfor.
-Ekskluzivni sistemi profila koje možete dobiti samo kod
ARP-a osiguravaju optimalnu individualnost.
-Primjena isključivo REHAU kvalitetnih komponenti nudi Vam
sve prednosti nastale u toku 50 godina znanja i iskustva,
istraživanja i razvoja.
Kompetentnu, specijalizovanu firmu koja smije da nosi oznaku
¨Autorizirani REHAU partner¨ prepoznati ćete po znaku kvaliteta
REHAU.
AUTORIZOVANI
PARTNER
Najbolje moguće za Vaš prozor i Vas.
Kvalitetni proizvodi iz pogona ARP posjeduju „iznutra“ REHAU KVALITET.
To ćete prepoznati po oznaci kvaliteta REHAU.
2
3
REHAU SISTEMI prozora
KVALITET NA NAJVIŠEM NIVOU
OSIGURANJE KVALITETA KROZ AUDIT – KRITERIJI ISPITIVANJA
REHAU TEHNIČKE PRIMJENE
Certifikat ¨Atestirani kvalitet za prozorske sisteme profila¨ odnosi se
na sistem profila REHAU, koji kako u pogledu kvaliteta izrade tako i u
pogledu kvaliteta montaže, zadovoljavaju i najviše zahtjeve. U nastavku
su nabrojani neki od kriterija koji bi trebali biti ispitani kod REHAU
partnera:
•
•
•
•
Isključiva primjena REHAU sistemskih komponenti kao npr.
dihtunga i čeličnih armatura
Trajna sigurnost funkcionalnosti pri pridržavanju zadatih parametara i uputa za proizvodnju i preradu
Obezbjeđenje procesnih parametara kao što su čvrstoća na lom
uglova ,tepmeratura vara, korištenjem baždarenih sredstava za
ispitivanje
Ispitivanje pravilnosti montaže kako bi se spriječile štete na
objektu
OSLANJAMO se NA KOMPETEntnost
REHAU sarađuje samo sa iskusnim, stručnim firmama za proizvodnju
prozora. Ovdje ste u najboljim rukama i bit ćete stručno posavjetovani
kako kod novogradnje Vaše kuće tako i kod renoviranja–od oblikovanja
preko toplotne i zvučne izolacije pa sve do protuprovalne zaštite. Vaši
prozori će biti napravljeni,isporučeni i montirani tačno prema Vašim
željama. I nakon ugradnje specijalizovana firma za proizvodnju prozora
će i dalje rado voditi računa o Vašim potrebama.
CIJENIMO VAŠE MIŠLJENJE
Zadovoljstvo kupaca je veoma bitno. Zbog toga se ARP trudi da kontinualno obezbjeđuje izvanredne usluge koje prate prvoklasni proizvodi.
Pored toga ARP je zainteresovan za stalni napredak i razvoj.
ISKUSTVO STVARA KVALITET
Preko četrdeset godina REHAU razvija i proizvodi sisteme profila
za prozore,fasade i vrata. Sa inovativnim razmišljanjem, bliskim
odnosom prema praksi i tradicionalno visokim zahtjevom za
kvalitetom. Pri tome REHAU eksperti koriste vrijedna saznanja iz
oblasti tehnike građevinarstva i niskogradnje u kojima je svjetski
establiširano preduzeće uspješno već dugi niz godina. Ova sinergija
i usko partnerstvo sa preduzećima za proizvodnju prozora i njihovim
mnogobrojnim saradnicima obučenim na REHAU akademiji su
od REHAU napravili vodećeg proizvođača sistema profila prozora,
fasada i vrata.
Za uspješnu realizaciju naših namjera potrebna nam je Vaša podrška,
jer nam je Vaše mišljenje veoma važno. Pišite nam koliko ste zadovoljni
ARP-om koji je radio za Vas.
REHAU d.o.o., Semizovac bb, 71321 Semizovac, BiH, tel. +387 33 475 500, fax + 387 33 475 529, [email protected], www.rehau.ba
Download

Prospekt autorizovani REHAU partner