1.
Evropa 101 (za suvo usisavanje)
Nominalni napon
220-240 V 50 Hz
Snaga
900 W
Podpritisak
180mm/H2O
Protok vazduha
140 m3/h
Kapacitet rezervoara
27 l
EAN 8606103871367
2.
Evropa 115 (za suvo i mokro usisavanje)
Nominalni napon
220-240 V 50 Hz
Snaga
1200 W
Podpritisak vazduha
2200 mm/H2O
Protok vazduha
170 m3/h
Kapacitet rezervoara
27 l
EAN 8606103871374
3.
Evropa 429 (za suvo i mokro usisavanje)
Nominalni napon
220-240 V 50 Hz
Snaga
2400 W
Podpritisak vazduha
2200 mm/H2O
Protok vazduha
340 m3/h
Kapacitet rezervoara
78 l
EAN 8606103871398
4.
Clean/Lava (za pranje i usisavanje)
Nominalni napon
220-240 V 50 Hz
Snaga
1200 W
Pumpa snage
48 W
Protok pumpe .
0,8 l/min
Pritisak pumpe
2 bara
Rezervoar deterdženta
6,2 l
Kapacitet rezervoara
27 l
EAN 8606103871398 ( Clean)
EAN 8606103871404 ( Lava)
5.
Clean wet/Lava wet (za mokro usisavanjefiltrira sa vodom u posudi usisivača)
Nominalni napon
220-240 V 50 Hz
Snaga
1200 W
Kapacitet rezervoara
16 l
EAN 8606103871411 (Clean wet)
EAN 8606103871428 (Lava wet)
6.
Mek shake 503 W EPA (specijano namenjen za sitnu prašinu)
Manuelno istresanje filtera
Snaga motora
1400 W
Nominalni napon
220-240 V 50 Hz
Podpritisak
2400 mm/H2O
Protok vazduha
220 m3/h
Kapacitet rezervoara
15/41 l
Primena kod usisavanja veoma sitne prašine (puder prašina)
pri obradi mermera, betona, kamena, zidova pre krečenja itd.
EAN 8606103871435
7.
Mek shake 503 W TCA (specijalno namenjen za sitnu prašinu)
Teledirigovano istresanje filtera
Snaga motora
1400 W
Nominalni napon
220-240 V 50 Hz
Podpritisak
2400 mm/H2O
Protok vazduha
220 m3/h
Kapacitet rezervoara
15/41 l
Primena kod usisavanja veoma sitne prašine (puder prašina)
pri obradi mermera, betona, kamena , zidova pre krečenja itd.
EAN 8606103871442
Svi ponuđeni usisivači su atestirani. Posedujemo sve neophodne sertifikate.
Prilikom usisavanja ne koriste se natron vreće u rezervoarima.
Obezbeđen servis i rezerni delovi u garantnom i van garantnom roku.
Download

Evropa 101 (za suvo usisavanje) Nominalni napon 220-240