Primena:
KACIGA ZA BICIKLISTE I
OKLOP KACIGE ZA MOTOCIKLISTE
Korišćeni
materijal:
Veralite 200 - bezbojni - 0,75 / 1,00 mm
Zamenjuje se:
ploče od PVC, ili polikarbonata
Primenjena
tehnika:
sito štampa, termo oblikovanje,
Dobit pri
korišćenju ovih
ploča:
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
brža obrada u odnosu na polikarbonat
(ciklus termo oblikovanja je kraći) ploča ne zahteva prethodno sušenje;
lako se štampa sitom;
dobijaju se savršeni oblici gotovih proizvoda,
manje košta u odnosu na polikarbonat.
ZAŠTITNE NAOČARE I ZAŠTITNA KACIGA
Veralite 200 bezbojni, 1 mm
PC
štancovanje
Lako se štancuje,
ima vrlo dobru otpornost na razne hemijske
proizvode,
ima povećanu otpornost na udarce,
dugo čuva svoju providnost.
Materijal je vrlo dobro prilagođen nameni –
poseduje atest za ovu grupu proizvoda.
Primena:
PROMOTIVNI MATERIJAL
KOMPANIJE “EASTMAN”*
Korišćeni
materijal:
Veralite 200 bezbojni, 3 mm
Zamenjuje se:
Primenjena
tehnika:
Dobit pri
korišćenju ovih
ploča:
Termo oblikovanje
Lako se termooblikuje ;
Termooblikovani proizvod ima
savršene ivice i
ima veliku otpornost na udarce,
NEMOGUĆE JE IZVESTI OVAJ
POSTUPAK SA PLEKSIGLASOM, ILI
POLIKARBONATOM !
* - Kompanija “Eastman” iz SAD je proizvođač granulata od koga se proizvode ploče Veralite 100 i 200
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena
tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
MEDICINSKA AMBALAŽA
Veralite 200 bezbojni, 2 / 2,5 / 3 mm
Polikarbonat
Termo oblikovanje i sterilizacija
Lako se termooblikuje ;
Bolja otpornost na udarce ;
Termooblikovani proizvod ima savršene
ivice;
Jeftinija proizvodnja zbog bržeg i lakšeg
oblikovanja;
Proizvodi su atestirani za medicinsku
upotrebu – savršeni su, jer se lako sterilišu.
Primena:
KORITO ZA PRENOS HEMIJSKIH PROIZVODA
Korišćeni materijal:
Veralite 100 bezbojni, 4 mm
Zamenjuje se:
Primenjena tehnika:
Metalno korito
Termo oblikovanje
Lako se termo oblikuje ;
Bolja otpornost na udarce ;
Termooblikovani proizvod ima savršene
ivice;
Jeftinija proizvodnja zbog bržeg i lakšeg
oblikovanja.
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
Primena:
ZAŠTITA I NADZOR RADNIH MAŠINA
Korišćeni materijal:
Veralite 100 ili 200, transparentni, 6 mm
Zamenjuje se:
ploče od polikarbonata
Primenjena tehnika:
isecanje na format, savijanje na hladno
Dobit pri korišćenju ovih
ploča:
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
bolja otpornost na udarce;
vrlo dobra otpornost na hemijske agense;
lak za oblikovanje;
jeftiniji u odnosu na polikarbonat.
RAZVODNA TABLA
Veralite 150 sivi, 3 i 4 mm
Sivi PVC 4 mm
Presovanje, frezovanje, sečenje laserom
Bolja otpornost na udarce;
Ne zagađuje okolinu prilikom gorenja;
Testirano na varničenje pri 650°C i 850°C.
Ima odličnu otpornost na vatru;
Lako se obrađuje (bušenje, lepljenje).
Primena:
KALUPI ZA PROIZVODNJU ČOKOLADE
Korišćeni materijal:
Veralite 200 bezbojni, 3 mm
Zamenjuje se:
kalup od metala
Primenjena tehnika:
termooblikovanje
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
Bolja otpornost na udarce;
Vrlo dobra hemijska otpornost;
Gotovi proizvodi imaju savršen oblik;
Ekonomičnija proizvodnja kalupa.
Primena:
Korišćeni
materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena
tehnika:
Dobit pri
korišćenju ovih
ploča:
Primena:
Korišćeni
materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena
tehnika:
Dobit pri
korišćenju ovih
ploča:
KADICE ZA BEBE
Veralite 100 bezbojni, 5 mm
Ploča od polikarbonata
termooblikovanje
Gotovi proizvodi imaju savršen oblik;
Ekonomičnija proizvodnja kada;
Bolja otpornost na udarce –
dugotrajniji proizvod;
Vrlo dobra hemijska otpornost –
proizvod se lako čisti i steriliše.
OGRADA TERENA ZA HOKEJ NA LEDU
Veralite 200 bezbojni, 8 mm
Ploča od polikarbonata
Savijanje na hladno
Bolja otpornost na udarce – dugotrajniji
proizvod;
Može se savijati na hladno;
Vrlo dobra otpornost na hemijska sredstva za
čišćenje;
Dugo čuva svoju izuzetnu providnost;
Ima dobru otpornost na loše dejstvo UV zraka.
Primena:
Korišćeni
materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena
tehnika:
Dobit pri
korišćenju ovih
ploča:
AUTOBUSKA STAJALIŠTA
Veralite 100 bezbojni, 6 mm
Ploča od polikarbonata
Savijanje na hladno
Bolja otpornost na udarce – dugotrajniji proizvod;
Može se savijati na hladno;
Vrlo dobra otpornost na hemijska sredstva za čišćenje;
Dugo čuva svoju izuzetnu providnost;
Ima dobru otpornost na loše dejstvo UV zraka.
Primena:
NADSTREŠICE ISPRED AUTO SERVISA I SUPERMARKETA
Korišćeni
materijal:
Veralite 100 bezbojni, 6 mm
Zamenjuje se:
Primenjena
tehnika:
Dobit pri
korišćenju ovih
ploča:
Ploča od polikarbonata
Savijanje na hladno
Bolja otpornost na udarce – dugotrajniji proizvod;
Može se savijati na hladno – pa nema pucanja
prilikom montaže;
Vrlo dobra otpornost na hemijska sredstva za
čišćenje;
Dugo čuva svoju izuzetnu providnost;
Ima dobru otpornost na loše dejstvo UV zraka.
Primena:
Korišćeni
materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena
tehnika:
POLICE SA PREGRADAMA ZA RAZNE PREHRAMBENE PROIZVODE
Veralite 100 bezbojni, 4 mm
Ploča od pleksiglasa
Savijanje na hladno i lepljenje
Bolja otpornost na udarce – dugotrajniji proizvod;
Jednostavan za rad - može se savijati na hladno,
Dobit pri
pa nema pucanja prilikom montaže;
korišćenju ovih
Vrlo dobra otpornost na hemijske agense iz hrane;
ploča:
Dugo čuva svoju izuzetnu providnost;
Poseduje evropski atest za dugotrajan kontakt sa
prehrambenim proizvodima.
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena
tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
SEPARATORI U ZAMRZIVAČU
Veralite 200 bezbojni, 4 mm
Ploče od polikarbonata
Sečenje laserom
separatori čuvaju otpornost na udarce
čak i na -40°C!
imaju vrlo dobru hemijsku otpornost;
atestirani su za dugotrajan kontakt sa
hranom;
dugo čuvaju svoju providnost.
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
REKLAMNE KUTIJE ZA PREDSTAVLJANJE PROIZVODA
Veralite 100 bezbojni, 0,75 / 1 / 1,5 mm
Ploče od pleksiglasa
Sitoštampa, štancovanje, savijanje na hladno
i/ili toplo
lako se štancuje i seče makazama;
lako se štampa;
može da se savija i na hladno i na toplo;
dugo čuvaju svoju providnost;
gotov proizvod ima bolju otpornost na udarce.
REKLAMNE KUTIJE ZA IZLAGANJE SLATKIŠA
Veralite 200 bezbojni, 2 mm
Ploče od PVCa
termo oblikovanje
termoformiranje je ekonomično;
kutija ima bolju otpornost na udarce;
dugo čuva svoju providnost;
materijal je atestiran za korišćenje sa
prehrambenim proizvodima.
AUTOMATI ZA PRODAJU PIĆA
Veralite 200 bezbojni, 4 mm
Ploče od polikarbonata
sito štampa, termo oblikovanje, lepljenje PVC
folije
termoformiranje je ekonomično – brže i jeftinije;
automat ima bolju otpornost na udarce –
povećana zaštita od vandalizma;
sito štampa se izvodi lako;
reklamirana boca je prikazana reljefno.
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
ČEONE STRANICE POKER I FLIPER APARATA
Veralite 200 bezbojni, 4 mm
Ploče od polikarbonata
sito štampa, termo oblikovanje
termoformiranje je ekonomično – brže je i
jeftinije;
automat ima bolju otpornost na udarce –
povećana zaštita od vandalizma;
sito štampa se izvodi lako.
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
BANKOMATI
Veralite 202 UV bezbojni, 4 mm
Ploče od polikarbonata
sito štampa, termo oblikovanje
termoformiranje je ekonomično – brže i
jeftinije;
automat ima bolju otpornost na udarce –
povećana zaštita od vandalizma;
sito štampa se izvodi lako.
REKLAMNI RAMOVI I PANOI
Veralite 100 AR bezbojni, 1 mm
Ploče od PVCa
obrezivanje na željeni format
materijal se jednostavno seče;
prekrivna ploča ima bolju otpornost na
udarce – povećana zaštita od vandalizma;
ekonomičan i ekološki proizvod.
Primena:
Korišćeni materijal:
Zamenjuje se:
Primenjena tehnika:
Dobit pri korišćenju ovih
ploča:
SVETLEĆE REKLAME - INDOOR
Veralite 100 opal, 3 mm
ploče od pleksiglasa
lepljenje PVC folije i sito štampa
ploča ima bolju otpornost na udarce;
vrlo dobra otpornost na hemijske agense;
bolje i ravnomernije rasipa svetlost;
Ploča ima izuzetnu otpornost na vatru.
Primena:
SVETLEĆE REKLAME - OUTDOOR
Korišćeni materijal:
Veralite 200 opal i bezbojni, 2 i 3 mm
Zamenjuje se:
ploče od pleksiglasa
Primenjena tehnika:
sito štampa i termo oblikovanje
Dobit pri korišćenju ovih
ploča:
ploča ima bolju otpornost na udarce;
vrlo dobra otpornost na hemijske agense;
jednostavno se štampa;
brzo i jednostavno se termo oblikuje;
posle oblikovanja reklame imaju savršen oblik,
bolje i ravnomernije rasipa svetlost;
ploča ima izuzetnu otpornost na vatru
Primena:
SAVIJENA SVETLEĆA REKLAMA
Korišćeni materijal:
Veralite 200 bezbojni, 4 mm
Zamenjuje se:
Ploče od pleksiglasa
Primenjena tehnika:
lepljenje PVC folije i termo oblikovanje
Dobit pri korišćenju ovih
ploča:
PVC folija se lako nanosi pre termo oblikovanja;
brže i jeftinije termo oblikovanje;
dobijena reklama ima savršen oblik
i veću otpornost na udarce.
Primena:
SVETLEĆI TOTEM
Korišćeni materijal:
Veralite 202 UV opal, 4 mm
Zamenjuje se:
Ploče od pleksiglasa UV opal, 4 mm
Primenjena tehnika:
Dobit pri korišćenju
ovih ploča:
sito štampa i termo oblikovanje
ploča je laka za oblikovanje i fiksiranje;
ima povećanu otpornost na udarce;
ima vrlo dobru otpornost na hemijska
sredstva za pranje;
reklama ima izuzetnu otpornost u uslovima
spoljnog korišćenja i 10. godišnju garanciju
na UV zračenje u Srednjoj Evropi.
VERALITE ploče u Srbiji distribuira:
ŠEVA – NOVI SAD
Hajduk Veljkova 11
Tf. 021 – 30 11 22; 40 23 80; 40 28 26. Mob. 063 – 51 28 23; 233 493; 48 88 81
e-pošta: [email protected]; www.seva.co.yu
Marketing i izložbeni salon u Beogradu:
Bulevar Vojvode Mišića 43 a / I sprat
Tf. 011 – 2650 657; Mob. 063 – 233 510
e-pošta: [email protected]
Download

Primena: KACIGA ZA BICIKLISTE I OKLOP KACIGE ZA