GARANCIJA
5 GODINA
CENOVNIK DRVENE FASADNE STOLARIJE
Čisto drvo radimo u drvetu čamovina, mahagoni i hrast
Okretno-nagibni
Standard
Fiksni
Standard
Okrugli
Standard
čamovina 160 €/m²
mahagoni 200 €/m²
hrast 250 €/m²
čamovina 100 €/m²
mahagoni 150 €/m²
hrast 200 €/m²
čamovina 300 €/m²
mahagoni 400 €/m²
hrast 500 €/m²
Lučni - Standard
Novo na tržišu !
Tanka lajsna (viner) do 10cm
30% više za fiks
a 50% za O/N
čamovina 6 €/m´
mahagoni 8 €/m´
hrast 10 €/m´
Opšivke i
podprozorska daska
čamovina 25 €/m´
mahagoni 50 €/m´
hrast 60 €/m´
160 €/m²
ČAMOVINA
200 €/m²
MAHAGONI
Maska za radijatore
čamovina 250 €/m²
mahagoni 300 €/m²
hrast 350 €/m²
250 €/m²
HRAST
Nova konstrukcija koja produžava vek drvenog prozora sa spoljašnjom
zaštitom od aluminijuma.
Okapnica
aluminijumska
Bar pet razloga zašto ponovo treba kupovati drvene prozore !
15 €/m´
1) Opet ćete biti okruženi potpuno prirodnim neškodljivim materijalom u vašem
domu.
2) Termički koeficijent kod drvenih prozora u novoj konstrukciji zadovoljava
najstrože energetske zahteve koji su propisani za izgradnju pasivnih kuća.
3) Ne zahtevaju nikakvo održavanje u narednih dvadeset godina sem redovnog
higijenskog održavanja, čišćenja i pranja.
4) Cena drvenog prozora je bliska ceni plastičnih prozora a sa boljim
karakteristikama
5) Kupovinom drvenog prozora pomažete podmlađivanje šumskog fonda, zato što
je drvo resurs koji se obnavlja.
Roletna alum.sa
drvenom kutijom
Komarnik
Prekrivna ili
beljena boja
Klizna vrata
do 3m´
100 €/m²
50 €/m²
10 €/m²
+ 350 €/kom.
Ugradnja je 10% od ukupne cene porudžbine bez PDV-a
Drvena žaluzina
160 €/m²
Šprosne u staklu
Furnir
40 €/m´
10 €/m²
U saradnji sa IFT institutom u Rosenheim-u (Nemačka)
Koefcijent termičke provodljivosti Uw=1,3W/m2 oK
* Staklo je 4+20+4 niskoemisiono punjeno argonom u okviru ove cene a za ostalo staklo na cenu se
dodaje za:
- Stop soll - staklo u boji, smanjuje Uw zračenje – 14 €/m²
- Klima gard solar – prilagođava se klimatskim karakteristikama različitih godišnjih doba - 10 €/m²
- Ukrasne lajsne izmedju dva stakla u termopan paketu 18mm – 10 €/m´
Sve ispod 1m² računa se kao 1m²
Napomena: Cene su date sa PDV-om.
UNIDAS d.o.o. Đuje i Dragoljuba 1b 11090 Beograd
Tel/Fax: 011/233-46-99: 063/327-146 e-mail: [email protected]
Naše reference možete videti na sajtu: www.unidas.co.rs
Žiro račun : 160-65693-04 PIB: 100167515
Download

Novo na tržišu !