O nama
Firma EURO-ROAL d.o.o. je osnovana krajem 2010. godine, sa sjedištem i skladištem
u Matuzićima, općina Doboj Jug. Osnovna djelatnost firme je posredovanje u
trgovini aluminijskim profilima i građevinskim okovima.
Sjedište EURO-ROAL-a sa zatvorenim skladišnim prostorom od 500 m2 nalazi se
u mjestu Karuše (u blizini kompleksa benzinskih pumpi HIFA, a u sklopu objekta
EURO-METALA) uz magistralni put M17 Doboj-Sarajevo, općina Doboj Jug.
Izgradnjom veleprodajne i maloprodajne mreže kupaca, sa uspostavljanjem
dugoročnog odnosa na obostrano zadovoljstvo postajemo prepoznatljivi u
poslovnom okruženju.
Kako bismo odgovorili savremenim tržišnim kretanjima i kako bismo obezbjedili
ustaljen kvalitet, aluminijski profili koje prodajemo su sistem kvaliteta ISO
9001:2000, a posjeduju i ekološki standard ISO 14001:2000 te posjeduju CE znak,
što omogućuje izvoz gotovih proizvoda u zemlje Evropske unije.
U našem prodajnom programu imamo veliku lepezu različitih profila kao što su:
standardni profili, profili za vrata i prozore sa i bez termičkog prekida, profili za
ograde, profili za klizna vrata i prozore, profili za roletne, profili za fasade, profili
za pregradne zidove, profili za elektro i mašinsku industriju itd. U saradnji sa
našim dobavljačima svakodnevno radimo na uvođenju novih sistema profila i na
unapređenju postojećih.
Krajem marta 2013. godine otvorena je podružnica u Hadžićima u Sarajevu.
Time je otvorena mogućnost za kvalitetnije pokrivanje tržišta Kantona Sarajevo,
Hercegovine i Istočne Bosne.
Korektnim i profesionalnim odnosom prema kupcima, kao i prema ostalim poslovnim
partnerima, EURO-ROAL ima sve veći značaj na tržištu aluminijskih profila u BiH.
Naziv: EURO-ROAL d.o.o. za trgovinu i usluge Doboj Jug
Adresa: Sarajevska br.17, 74203 Doboj Jug
ID broj: 4218722020006
Ovlaštena osoba: Admir Djedović, direktor
Tel / Fax: 032/692-518 032/692-560
e-mail: [email protected]
EURO-ROAL d.o.o. Doboj Jug je firma sa velikim iskustvom u
prodaji aluminijskih proizvoda.
Od samog početka želja nam je bila da ponudimo što kvalitetniju
i raznovrsniju uslugu baziranu na dobrom kvalitetu i povoljnim
cijenama.
Ključ uspjeha zasigurno je želja za otkrivanjem i predstavljanjem
novih aluminijskih proizvoda kao i neprekidno upoznavanje želja
i potreba naših klijenata.
Garantujemo potpunu uslugu i kvalitet naših proizvoda.
ispuna
ellipse column
ispuna
small column
ispuna
small column
stub
column
stub ugaoni
corner column
nosač stuba
grider for column
nosač stuba
grider for column
X mm: 50
Y mm: 10
X mm: 35
Y mm: 20
X mm: 35
Y mm: 20
X mm: 50
Y mm: 38
X mm: 50
Y mm: 50
X mm: 40
Y mm: 20
X mm: 40
Y mm: 20
horizontala
tranverse
maska horizontale
cap for tranverse
horizontala
tranverse
maska horizontale
cap for tranverse
krilo
sash
rukohvat
hand rail
rukohvat
hand rail
X mm: 42
Y mm: 21
X mm: 39
Y mm: 8
X mm: 51
Y mm: 21,5
X mm: 48
Y mm: 8
X mm: 67
Y mm: 99
X mm: 60
Y mm: 40
X mm: 54
Y mm: 54
okrugla cijev
tube
okrugla cijev
tube
pravougaona cijev
tube
kvadratna cijev
tube
kvadratna cijev
tube
pravougaona cijev
tube
kvadratna cijev
tube
X mm: 50
Y mm: 50
X mm: 40
Y mm: 40
X mm: 20
Y mm: 60
X mm: 45
Y mm: 45
X mm: 100
Y mm: 100
X mm: 20
Y mm: 40
X mm: 40
Y mm: 40
specifikacije:
Weight per meter
Weight per square
meter
0.094 kg
2.558 kg
Number of stats per one
meter height
27 adet
pieces
Maximum recommended
width
2.500 mm
Maximum
Standard manufacturing
recommended height
length
2.500 mm
6.500 mm
Packet contents
50 adet
pieces
(325m)
Vertikalni pokret
ROLO KOMARNICI (DOSTUPNI U 6M [IPKAMA)
094200
096302
Kompletna {ipka
rolo komarnika
6000x1600 mm
Vodilica rolokomarnika
sa obi~nom ~etkicom
(6m)
094100
Kompletna {ipka
rolo komarnika
6000x2400 mm
Horizontalni jednokrilni rolokomarnik sa ~etkicom
094200
Kompletna {ipka
rolo komarnika
094400
6000x1600 mm
Suprotni profil
horizontalnog rolo
komarnika sa ~etkicom
(4,5m)
096302
Vodilica rolokomarnika
sa obi~nom ~etkicom
(6m)
FIKSNI KOMARNICI (DOSTUPNI U 6M [IPKAMA)
037575
037075
Profil fiksnog komarnika
za {tok i pre~ku
(6m)
Profil fiksnog komarnika
za {tok i pre~ku
(6m)
037095
037115
037105
Profil fiksnog komarnika
za {tok i pre~ku
(6m)
Profil fiksnog komarnika
za {tok i pre~ku
(6m)
Profil fiksnog komarnika
za {tok i pre~ku
(6m)
KLIZNI KOMARNICI (DOSTUPNI U 6M [IPKAMA)
029005
029015
029035
052525
Klizni komarnik
sa jednom trakom
(6m)
Klizni komarnik
sa duplom trakom
(6m)
Krilo kliznog
komarnika
(6m)
Pre~ka za krilo
kliznog komarnika
(6m)
KLIK PROFILI
20 mm
KLIK PROFIL DONJI 20mm S1
PR-2308
REKL. KLIK PROFIL GORNJI 20mm S1
REKL. KLIK PROFIL DONJI 25 mm S1
PR-2871
REKL. KLIK PROFIL GORNJI 25mm S1
BTS 1125
BTS 1180
BTS-1125 REKL. UGAO SPOJNI. ZA PR-2871-2872
Steel Spring (25x25 mm)
Round Corner
REKL. PLOČICA 15x15 mm
Corner Connector
BTS 1450
Steel Spring (22 x 22 mm)
70 x 100 mm
100 x 140 mm
Polystyrene Back
BTS-1450
REKL. POLISTIREN SIVI 50x70 cm
BTS-1450
REKL. POLISTIREN SIVI 70x100 cm
BTS-1319
70 x 100 mm
100 x 140 mm
Transparent PVC Sheet
REKL. ČUNJ 108 cm
PR-1739 REKL. KLIK PROFIL GORNJI 32mm S1
BTS-1181
BTS-1181
BTS-1451
REKL. ANTREFLEKTNA PLOČA PVC 50x70 cm
BTS-1451
REKL. ANTREFLEKTNA PLOČA PVC 70x100 cm
REKL. PLOČICA 25x25 mm
BTS-1150 REKL. UGAO SPOJNI. ZA PR-2305-2306
REKL. PLOČICA 25x25 mm
REKL. VJEŠALICA ZA OKVIR
D102
D101
PR-1738 REKL. KLIK PROFIL DONJI 32 mm S1
BTS 1150
BTS-1180
BTS 1181
Steel Spring (15x15 mm)
Width: 32 mm
PR 1738 : 1 mt / 0.215 gr
PR 1739 : 1 mt / 0.241 gr
UGAOSPOJNI ZA PR-2307-2308
Corner Connector
BTS 1451
PR-2872
BTS 1182
BTS-1157
Width: 25 mm
PR 2871 : 1 mt / 0.091 gr
PR 2872 : 1 mt / 0.149 gr
KLIK PROFILI
32 mm
PR 1738 - PR 1739
PR-2307
BTS 1157
Width: 18 mm
PR 2307 : 1 mt / 0.141 gr
PR 2308 : 1 mt / 0.124 gr
PR 2871 - PR 2872
PR 2307 - PR 2308
KLIK PROFILI
25 mm
BHT12
REKL. DRŽAČ ZA KATALOGE
REKL. ČUNJ 118 cm
TS-102
REKL. STAND REKLAMNI
Download

Untitled - EURO-ROAL doo Doboj Jug