SUNCE MARINKOVIĆ d.o.o.
SUN-723-REK.01
SUNCE – Prozori sa imenom i prezimenom
Lepenički bulevar 39, 34000 Kragujevac
PIB: 103962302, Matični broj: 20059613,
Šifra delatnosti: 2512, Broj žiro računa: 155-12339-47
www.suncemarinkovic.com
suncekg.blogspot.com
www.facebook.com/sunce.marinkovic
tel. +381 34 301 485, 330 870
fax. +381 34 384 277
email. [email protected]
ZAHTEV
Obrazac za prijavu reklamacije
SUN-723-REK.01
Ime i prezime Kupca:
Adresa:
Kontakt:
Datum kupovine/ugradnje stolarije:
Boja stolarije:
⃝ AL ⃝ AL-drvo ⃝ PVC
⃝ Prozor ⃝ Vrata ⃝ Komarnik ⃝ Roletna ⃝ Okapnica ⃝ Solbank ⃝ Staklo
⃝ Drugo:_________________________________________________________________
Maloprodajna
cena robe:
Opis reklamacije:
Reklamaciju primio:
Broj računa
(fiskalnog računa):
Zahtev potrošača (kupca):
⃝ za otklanjanje nedostataka
⃝ za zamenu proizvoda
⃝ umanjenje cene
⃝ raskid ugovora i povraćaj novca
Period korišćenja:
Vreme prijema reklamacije:
Predatu Sektoru za brigu o
kupcima:
Datum izvršenja reklamacije:
Odgovor Kompanije (Savetnika za brigu o kupcima ili Komisije):
Datum odgovora:
Opis načina na koji je reklamacija izvršena:
Napomene:
Potpis potrošača
Izdanje: C, Izmena: 1
Potpis Ovlašćenog lica SUNCA
Septembar, 2013.
Potpis predsednika komisije
Strana 1 od 1
Download

Obrazac za prijavu reklamacije.pdf