express
zlatni hrast
V.1/express-zh-07/14
express
Poštovani partneri!
U cilju poboljšanja nivoa usluge ALUMIL, kreiran je katalog "EXPRESS". Katalog sadrži
informacije o glavnim profilima za naše arhitektonske sisteme (klasično otvaranje, klizni,
harmonika, sa termičkim prekidom i bez termičkog prekida, ograde i sl.). Cilj ovog kataloga
je da vam pruži informacije o materijalima koji su vam svakodnevno potrebni za brzo
reagovanje prema vašim klijentima. U katalogu su sadržani profili koji omogućuju
potpuna građevinska rješenja za najuobičajenije pozcije sa kojima se srećete svaki dan.
Kao što vam je poznato, ALUMIL u svojoj ponudi ima širok spektar profila za sva moguća
tehnička rješenja. Ostali profili koji nisu obuhvaćeni ovim katalogom, takođe se isporučuju
putem ALUMIL distribucione mreže.
Sa velikim uvažavanjem želimo da naglasimo da ALUMIL kontinuirano ulaže napore kako
bi unaprijedio svoju podršku kupcima!
ALUMIL S.A.
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
M11000..............................................................
M9400...............................................................
M19800.............................................................
S350..................................................................
M13500.............................................................
LAJSNE.............................................................
1
3
4
5
6
7
76,00
43,00
115-15-156-00
130-15-156-00
115-23-270-00
2730
180-20-010-00
70,00
96,00
63,00
115-33-156-00
125-33-156-00
115-43-270-00
96,00
180-25-027-00
115-13-270-00
2633
180-20-010-00
W=1370 gr/m
80,00
36,00
160-11-823-00
M 11064
165-11-001-00
160-11-223-00
165-20-230-00
45802.223
165-11-002-00
90,00
62,50
46,00
165-11-001-00
160-11-833-00
44,00
180-25-150-00
110-05-156-00
130-05-156-00
62,50
M 11066
W=1147 gr/m
66,00
33,00
M 11430
67,30
W=1396 gr/m
W=1010 gr/m
52,70
115-23-121-00
115-23-156-00
32,80
M 11270
M 11194
62,50
W=1392 gr/m
70,00
165-11-002-00
160-11-233-00
165-20-330-00
45802.233
W=1545 gr/m
180-20-010-00
61,00
115-43-251-00
125-43-251-00
70,00
M 11058
115-33-156-00
125-33-156-00
W=1923 gr/m
180-20-010-00
41,00
M 11190
2742
W=1967 gr/m
115-33-196-00
3522
180-25-017-00
74,00
2741
M 11048
46,00
180-25-260-00
W=1636 gr/m
180-19-000-00
115-33-270-00
W=1557 gr/m
180-25-017-00
54,00
W=1462 gr/m
46,00
M 11044
68,00
115-33-121-00
130-33-121-00
115-33-196-00
3522
68,00
M 11014
M 11018
180-25-010-00
70,00
str. 1
str. 2
49,20
W=983 gr/m
24,15
M 11174
W=434 gr/m
10,00
M 11172
49,20
115-14-418-00
140-11-420-00
180-19-000-00
72,50
M 9335
8,00
W=321 gr/m
10,0
0
W=349 gr/m
0
50,0
M 9336
70,00
113-23-416-00
3515
220-60-000-00
W=520 gr/m
M 9331
39,00
W=245 gr/m
14,20
M 9337
W=368 gr/m
25,20
W=877 gr/m
64,80
66,00
M 9343
220-60-000-00
M 9570
12,80
W=221 gr/m
30,50
M 9332
39,00
W=899 gr/m
39,00
M 9334
28,50
50,50
M 9300
W=929 gr/m
49,00
M 9504
W=756 gr/m
45,00
W=1035 gr/m
50,50
50,50
M 9536
115-14-418-00
140-11-420-00
61,00
220-60-000-00
16,0
0
35,00
180-20-000-00
45,00
45,00
str. 3
str. 4
W=1867 gr/m
70
50
M 19847
93,9
113-23-121-00
160-11-213-00
46,00
W=1491 gr/m
50
M 19834
180-19-834-00
W=2642 gr/m
82
M 19838
113-23-121-00
W=1088 gr/m
26,00
70,00
M 19850
53,1
30
65,2
43,2
57,5
20
50
41
22,3
25
57,5
50
M 19832
W=249 gr/m
10,70
M 9806
W=1848 gr/m
W=226 gr/m
21,8
M 9805
W=1054 gr/m
50
M 19833
41
15,00
9,9
W=198 gr/m
42,4
S 362
W=1610 gr/m
92
S 352
W=800 gr/m
39,6
S 360
31,8
W=2292 gr/m
143
S 374
32,6
W=197 gr/m
20
S 463
W=1625 gr/m
35
S 384
85
39,6
39,6
00
str. 5
str. 6
W=860 gr/m
W=683 gr/m
169,00
176,80
135004
135003
124,30
48,00
35009
138,00
53,50
M 1001
170.5
135008
135001 W=512 gr/m 135000
W=1290 gr/m
W=676 gr/m
15,00
7,00
W=445 gr/m
135007
139,20
W=354 gr/m
W=1000 gr/m
141,80
154,00
22,00
M 9316
18,90
21,80
30,50
18,50
W=286 gr/m W=346 gr/m
21,80
M 11461 M 11454
21,80
18,50
26,50
W=328 gr/m W=301 gr/m
21,80
M 11453 M 11451
30,50
21,80
W=330 gr/m W=311 gr/m
21,80
M 11464 M 11463
26,50
16,20
W=136 gr/m W=184 gr/m
4,20
20,70
M 11116
lajsne
str. 7
express
BANJA LUKA
VLASENICA
SARAJEVO
GSB
EN ISO 9001
EN ISO 14001
INTERNATIONAL
ROSENHEIM
EKANAË
Download

express zlatni hrast.cdr