ALUMIL CENOVNIK PROIZVODA
CENOVNIK JE VAŽEĆI OD 23.04.2013.
ŠIFRA
11010
11014
11016
11018
11034
11038
11040
11044
11048
11058
11062
11064
11066
11068
11090
11092
11094
11096
11142
11144
11168
11170
11174
11178
11194
11242
11258
11260
11266
11270
11274
11290
11190
11434
11438
ŠIFRA
11119
11172
M11000 - ALUTHERM PLUS
NAZIV PROFILA
Štok ravni
Štok ravni
Štok obli
Štok veći
Krilo prozora ravno
Krilo vrata ravno
Krilo prozora
Krilo balkona
Krilo vrata
Šloga ravna
T prečka manja
T prečka srednja
T prečka veća
T prečka veća
Ugao 90°
Ugao 45°
Ugao 45°
Ugao 90°
Parapet bez šrafa
Nastavak krila prozora
Štok balkon
Termo prag
Prag veći
Univerzalni ugao
Profil za promenu smera
Parapet sa šrafom
Šloga obla
T prečka sa šrafom
T prečka sa šrafom
Nastavak za krilo
Termo prag manji
Ugao 90°
Krilo spoljno otvaranje
Krilo prozora
Krilo vrata
M11000 - HLADNI PROFILI
NAZIV PROFILA
Ukrasni pervajz
Hladni prag
PLASTIFIKACIJA
TEŽINA PO ŠIPCI
8.15 kg
9.13 kg
9.50 kg
10.33 kg
9.98 kg
12.80 kg
8.89 kg
10.05 kg
12.71 kg
8.61 kg
7.64 kg
8.73 kg
9.64 kg
16.53 kg
8.41 kg
6.13 kg
7.17 kg
10.17 kg
17.49 kg
9.97 kg
14.75 kg
5.48 kg
6.11 kg
7.90 kg
7.00 kg
18.46 kg
8.93 kg
9.50 kg
10.56 kg
6.10 kg
5.09 kg
9.61 kg
12.44 kg
10.29 kg
12.21 kg
PLASTIFIKACIJA
TEŽINA PO ŠIPCI
2.36 kg
2.73 kg
E0
ELOKSAŽA TEŽINA BELA-BRAON
PO ŠIPCI
CENA 5.75/KG CENA 6.36/KG
8.19 kg
8.97 kg
9.23 kg
10.20 kg
9.70 kg
12.10 kg
8.64 kg
10.02 kg
12.21 kg
8.50 kg
7.52 kg
9.00 kg
9.37 kg
16.06 kg
8.17 kg
5.95 kg
6.92 kg
9.82 kg
16.96 kg
9.67 kg
14.68 kg
5.32 kg
5.94 kg
7.75 kg
6.90 kg
18.13 kg
8.67 kg
9.38 kg
10.75 kg
5.93 kg
4.98 kg
9.36 kg
12.33 kg
9.62 kg
11.75 kg
46.86 €
52.50 €
54.63 €
59.41 €
57.39 €
73.60 €
51.12 €
57.79 €
73.08 €
49.51 €
43.93 €
50.17 €
55.43 €
95.05 €
48.36 €
35.25 €
41.23 €
58.48 €
100.57 €
57.33 €
84.81 €
31.51 €
35.13 €
45.43 €
40.25 €
106.15 €
51.35 €
54.63 €
60.72 €
35.08 €
29.27 €
55.26 €
71.53 €
59.17 €
70.21 €
52.09 €
57.05 €
58.70 €
64.87 €
61.69 €
76.96 €
54.95 €
63.73 €
77.66 €
54.06 €
47.83 €
57.24 €
59.59 €
102.14 €
51.96 €
37.84 €
44.01 €
62.46 €
107.87 €
61.50 €
93.36 €
33.84 €
37.78 €
49.29 €
43.88 €
115.31 €
55.14 €
59.66 €
68.37 €
37.71 €
31.67 €
59.53 €
78.42 €
61.18 €
74.73 €
E0
ELOKSAŽA TEŽINA BELA-BRAON
PO ŠIPCI
CENA 4.80/KG CENA 5.34/KG
2.30 kg
2.65 kg
11.33 €
13.10 €
:: PRIKAZANE CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA SA URAČUNATIM PDV-om OD 20% ::
Lyctum doo, Pavla Vujisića 78A, Altina Zemun, Beograd - SERBIA
Tel: +381113141060 Fax: +38162298009 GSM: +381656687200
12.60 €
14.58 €
11180
Nastavak za univerzalni ugao
1.14 kg
1.11 kg
5.47 €
6.09 €
11181
11182
11226
11445
11451
11452
11453
11454
11461
11462
11463
11464
11465
Nastavak za univerzalni ugao
Nastavak za univerzalni ugao
Okapnica sa gumom
Obla lajsna veća
Lajsna 9650
Lajsna ravna
Lajsna ravna
Lajsna ravna
Obla lajsna 9650
Obla lajsna
Obla lajsna
Obla lajsna
Obla lajsna
M9650 - ALUTHERM
1.20 kg
1.70 kg
1.42 kg
2.32 kg
1.92 kg
1.96 kg
2.15 kg
2.31 kg
1.78 kg
1.86 kg
1.95 kg
2.09 kg
2.20 kg
1.17 kg
1.65 kg
1.38 kg
2.20 kg
1.83 kg
1.90 kg
2.10 kg
2.19 kg
1.73 kg
1.80 kg
1.89 kg
2.01 kg
2.14 kg
5.76 €
8.16 €
6.82 €
11.14 €
9.22 €
9.41 €
10.32 €
11.09 €
8.54 €
8.93 €
9.36 €
10.03 €
10.56 €
6.41 €
9.08 €
7.58 €
12.39 €
10.25 €
10.47 €
11.21 €
12.34 €
9.51 €
9.93 €
10.41 €
11.16 €
11.75 €
ŠIFRA
9652
9653
9655
9658
9659
9660
9661
9665
9667
9668
9669
9671
9672
9685
9681
ŠIFRA
9112
9300
9305
9307
9308
9311
9316
9317
9346
9347
9375
NAZIV PROFILA
Štok ravni
Štok obli
Štok balkon
T prečka šraf
T prečka bez šrafa
T prečka manja
Parapet
Šloga ravna
Krilo prozora
Krilo vrata
Krilo vrata spoljno otvaranje
Nastavak za univerzalni ugao
Prag termo
Šloga obla
Nastavak krila vrata
M9400 - SOFTLINE
NAZIV PROFILA
Lajsna obla
Štok ravni
T prečka manja
T prečka
T prečka veća
Lajsna ravna
Pogonska traka
Hladna okapnica ravna
Prag hladan
Kljunara
Ugao 90°- skretnica od 90°
PLASTIFIKACIJA
TEŽINA PO ŠIPCI
6.68 kg
7.81 kg
9.23 kg
9.00 kg
8.16 kg
6.95 kg
17.04 kg
7.40 kg
8.71 kg
10.73 kg
10.91 kg
0.69 kg
4.61 kg
7.70 kg
5.73 kg
PLASTIFIKACIJA
TEŽINA PO ŠIPCI
1.55 kg
4.90 kg
5.79 kg
7.93 kg
7.69 kg
1.91 kg
0.90 kg
1.23 kg
2.64 kg
4.40 kg
5.21 kg
E0
ELOKSAŽA TEŽINA BELA-BRAON
PO ŠIPCI
CENA 5.65/KG CENA 6.26/KG
6.50 kg
7.60 kg
8.97 kg
8.85 kg
7.93 kg
6.74 kg
16.56 kg
7.19 kg
8.50 kg
10.55 kg
10.75 kg
0.67 kg
4.44 kg
7.47 kg
5.44 kg
37.74 €
44.13 €
52.15 €
50.85 €
46.10 €
39.27 €
96.28 €
41.81 €
49.21 €
60.62 €
61.64 €
3.93 €
26.05 €
43.51 €
32.37 €
40.69 €
47.58 €
56.15 €
55.40 €
49.64 €
42.19 €
103.67 €
45.01 €
53.21 €
66.04 €
67.30 €
4.19 €
27.79 €
46.76 €
34.05 €
E0
ELOKSAŽA TEŽINA BELA-BRAON
PO ŠIPCI
CENA 4.80/KG CENA 5.34/KG
1.51 kg
4.83 kg
5.80 kg
7.73 kg
7.75 kg
1.85 kg
0.84 kg
1.24 kg
2.57 kg
3.75 kg
5.15 kg
7.44 €
23.52 €
27.79 €
38.06 €
36.91 €
9.17 €
4.32 €
5.90 €
12.67 €
21.12 €
25.01 €
:: PRIKAZANE CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA SA URAČUNATIM PDV-om OD 20% ::
Lyctum doo, Pavla Vujisića 78A, Altina Zemun, Beograd - SERBIA
Tel: +381113141060 Fax: +38162298009 GSM: +381656687200
8.06 €
25.79 €
30.97 €
41.28 €
41.39 €
9.88 €
4.49 €
6.62 €
13.72 €
20.03 €
27.50 €
9424
9426
9427
9428
9431
9504
9507
9517
9518
9529
9533
9537
9544
9548
9550
9551
9552
9554
9562
9572
9576
9322
T 35
9312
11116
11118
ŠIFRA
944
945
946
947
948
950
953
954
955
957
962
966
976
977
978
984
Štok dvokomorni
Veći nastavak za skretnicu
Manji nastavak za skretnicu
Ugao 90°
Dodatak za glavno krilo
Šloga ravna
Parapet
Krilo vrata spoljno otvaranje
Štok jednokomorni
Ugao 90° manji
Parapet
Parapet
Šloga obla
T prečka
Krilo prozora
Krilo prozora veće
Krilo vrata
Šloga veća
Krilo vrata balkon
Krilo vrata
Krilo za klatno vrata
Nastavak za klatno vrata
Cev Ø70
Lajsna ravna
Okapnica
Okapnica
M940 - MINI
NAZIV PROFILA
Šloga obla
Lajsna
Lajsna
Štok obli
Ugao 90°
Parapet
T prečka manja
T prečka veća
Parapet
Štok obli - veći
Krilo prozora
Krilo vrata spoljno otvaranje
Nastavak za cev
Ravan štok
Štok sa balonom
Parapet
8.15 kg
3.85 kg
2.68 kg
12.50 kg
3.54 kg
6.07 kg
10.50 kg
8.25 kg
6.93 kg
6.86 kg
13.00 kg
12.52 kg
5.65 kg
8.30 kg
6.31 kg
6.63 kg
8.29 kg
6.68 kg
9.50 kg
8.75 kg
6.00 kg
2.99 kg
5.50 kg
1.58 kg
1.25 kg
2.15 kg
PLASTIFIKACIJA
TEŽINA PO ŠIPCI
4.90
1.74
1.47
4.25
3.43
7.68
4.86
6.30
7.96
4.90
4.81
6.42
1.98
3.69
7.00
9.22
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
7.56 kg
3.74 kg
2.60 kg
9.69 kg
3.42 kg
6.04 kg
10.07 kg
8.02 kg
6.73 kg
6.57 kg
12.90 kg
12.14 kg
5.70 kg
8.05 kg
6.16 kg
6.80 kg
8.00 kg
6.55 kg
9.20 kg
8.61 kg
5.90 kg
2.91 kg
5.50 kg
1.51 kg
1.21 kg
2.10 kg
39.12 €
18.48 €
12.86 €
60.00 €
16.99 €
29.14 €
50.40 €
39.60 €
33.26 €
32.93 €
62.40 €
60.10 €
27.12 €
39.84 €
30.29 €
31.82 €
39.79 €
32.06 €
45.60 €
42.00 €
28.80 €
14.35 €
26.40 €
7.58 €
6.00 €
10.32 €
40.37 €
19.97 €
13.88 €
51.74 €
18.26 €
32.25 €
53.77 €
42.83 €
35.93 €
35.08 €
68.89 €
64.83 €
30.44 €
42.99 €
32.89 €
36.31 €
42.72 €
34.98 €
49.13 €
45.98 €
31.51 €
15.54 €
29.37 €
8.06 €
6.46 €
11.32 €
E0
ELOKSAŽA TEŽINA BELA-BRAON
PO ŠIPCI
CENA 4.80/KG CENA 5.34/KG
4.77
1.69
1.41
3.95
3.50
7.45
4.88
6.15
7.72
4.75
4.66
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1.93
3.63
6.85
8.90
kg
kg
kg
kg
23.52 €
8.35 €
7.06 €
20.40 €
16.46 €
36.86 €
23.33 €
30.24 €
38.21 €
23.52 €
23.09 €
30.82 €
9.50 €
17.71 €
33.60 €
44.26 €
:: PRIKAZANE CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA SA URAČUNATIM PDV-om OD 20% ::
Lyctum doo, Pavla Vujisića 78A, Altina Zemun, Beograd - SERBIA
Tel: +381113141060 Fax: +38162298009 GSM: +381656687200
25.47 €
9.02 €
7.53 €
21.09 €
18.69 €
39.78 €
26.06 €
32.84 €
41.22 €
25.37 €
24.88 €
10.31
19.38
36.58
47.53
€
€
€
€
991
992
997
T 50
Krilo prozora
Krilo vrata
Krilo vrata spoljno otvaranje
Cev Ø50
5.10
6.78
6.16
5.22
kg
kg
kg
kg
4.62
6.65
6.40
4.09
kg
kg
kg
kg
24.48
32.54
29.57
25.06
€
€
€
€
24.67
35.51
34.18
21.84
€
€
€
€
Poštovani kupci, profili si prodaju isključivo na komad. Kilaže su kataloške. Cene profila po komadu su
validne. Naručivanje robe možete izvršiti po šiframa iz cenovnika.
:: PRIKAZANE CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA SA URAČUNATIM PDV-om OD 20% ::
Lyctum doo, Pavla Vujisića 78A, Altina Zemun, Beograd - SERBIA
Tel: +381113141060 Fax: +38162298009 GSM: +381656687200
Download

ALUMIL CENOVNIK PROIZVODA