1
Specifikacija radova koje je potrebno izvesti na objektu
Škole za dizajn tekstila i kože u Novom Pazaru
Redni
broj
I
1
2
II
1
2
3
4
III
1
2
IV
1
2
OPIS RADOVA
Jedinica
Jedinična
Količina
mere
cena
Ukupno
PRIPREMNI RADOVI
Pažljiva demontaža postojećih prozora dim. 260/160cm sa odlaganjem u školsko
dvorište i kasnijim odvozom na gradsku deponiju.
Pažljiva demontaža postojećih ulaznih vrata sa portalom i unutrasnjih vrata sa
odlaganjem u školsko dvorište i kasnijim odvozom na gradsku deponiju.
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
Bojenje postoječih obojenih zidova od opeke i rigipsa sa poludisperzivnom
bojom.Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i
ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i
drugi put
Bojenje postoječih obojenih plafona sa poludisperzivnom bojom.Sve površine
brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim
disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put
Bojenje starih zidova uljanom bojom, preko stare uljane boje. Zidove očistiti i oprati
deterdžentom. Brusiti, kitovati oštećenja i pukotine, predbojiti i zakitovati podlogu.
Nadkitovati uljanim kitom. Brusiti i bojiti drugi put uljanom bojom. Bojiti uljanom
bojom treći put. Boja i ton po izboru projektanta.Obračun po m²
Oblaganje postoječeg zida obloženog po celoj visini keramičkim pločicama, sa gips
kartonskim pločama GKB debljine 12,5 mm, sa izradom metalne potkonstrukcije
pričvršćenc za zid, sistcm Knauf W623. Ukupna debljina obloge je 48 mm. Metalnu
potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih profila CD 60x27 mm, a po projektu i
uputstvu proizvođača. Zid obložiti mineralnom vunom debljine 75 mm, a zatim
postaviti i pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi glet masom i bandaž
trakom, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Struganje i lakiranje starog parketa. Parket strugati mašinskim putem sa tri vrste
papira, od kojih je poslednji finoće najmanje 120. Valjak na parket mašini podesiti
da ostrugana površina bude potpuno ravna, bez udubljenja ili drugih tragova.
Obrusiti sve lajsne. Parket lakirati tri puta . Otvorene fuge parketa kitovati smesom
fine strugotine i laka. Po sušenju preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati prvi put.
Posle 24 časa parket kitovati, preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati drugi put.
Potpuno osušeni drugi sloj laka fino brusiti, opajati pod i lakirati treći put.
Obračun po m²
Bojenje postoječeg betonskog poda sa bojom za beton otpornom na
habanje,prethodno popuniti cementnim malterom šupljine na sastavu sa podom od
parketa.Obračun po m2 ofarbanog poda.
STOLARSKI RADOVI
Izrada i postavljanje PVC prozora . Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVCa sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima.
Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM
gumom.Mere uzeti na licu mesta .Obračun po komadu
Dimenzija prozora 260/160 cm
Nabavka i postavljanje punih nezastakljenih dvokrilnih vrata, od eloksiranog
aluminijuma . Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila,
sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM
profilima. Mere uzeti na licu mesta
Obračun po komadu.
kom
9
kom
2
m2
310
m2
250
m2
200
m2
120
m2
100
m2
4
UKUPNO I :
0,00
UKUPNO II:
0,00
UKUPNO III:
0,00
2
kom
9
3
Dimenzija vrata 160/200 cm
Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata . Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog
PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima,
ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.Okov, brava sa dva ključa i tri šarke.
Mere uzeti na licu mesta
Obračun po komadu.
Dimenzija vrata 91/210 cm
V
1
KERAMIČARSKI RADOVI
Nabavka potrebnog materijala i oblaganje podova keramičkim pločicama i klase
dimenzija 30x30 cm, u tonu po izboru korisnika. Pločice se polažu na lepku ispod
lavaboa dim. 1,5x1,5m .Fugovanje je masom za fugovanje. Obračun po m2
obložene površine poda.
2
Nabavka potrebnog materijala i oblaganje zidova zidnim keramičkim pločicama I
klase, u tonu po izboru korisnika. Pločice se polažu na lepku u sistemu "fuga na
fugu" korišćenjem plastičnih distancera d=3mm. Fugovanje je masom za fugovanje.
Obračun po m2 površine zida.
3
Skidanje postoječih keramičkih pločica sa zida i postavljanje novih zidnih keramičkih
pločica.obračun po m2 izvedene pozicije.
VI
1
ViK RADOVI
Nabavka i postavljanje EK ventila za spajanje slavina na mestu gde se nalazi
postojeci umivaonik i potrebnih vodovodnih PVC dužine do 1,00 m.
2
Nabavka i montaža komplet umivaonika, od keramike, dimenzija 60x40 cm, I klase.
Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima a preko
podmetača od gume. Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonorn
prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Postaviti slavinu za hladnu vodu. Pored
umivaonika postaviti etažer, držač sapuna i peškira. Obračun po komadu.
VII
1
2
3
4
5
6
ELEKTRO RADOVI
Nabavka i montaža plafonskih neonskih otvorenih svetiljki 2x18w komplet,sa
skidanjem postoječih .
Demontaza postojecih elektro ormana 1 kom , spratnih tabli 2 kom. , polomljenih
prekidaca i uticnica 6 kom..
Nabavka materijala i montaza metalnog modularnog RO -tipa KL 2/4 sa sledecom
opremom:
< cetvoropolni KS prekidac
80A
kom
1
<
FID
sklopka
63/0,5A
kom 2 < Automatski osiguraci 16A
kom 90 < Povezivanje RO-Volta
za N/Z 36 modula sa metalnim vratima i bravicom
kom 1 Sve
komplet se placa .
Nabavka materijala i izrada instalacije prekidaca kablom PPY-3 i 4 x 1,5mm
polozenim delimicno u zidu , delimicno u kanalicama 16 x 16 mm. Prosecna duzina
prikljucka je 8m. Sve komplet.
Nabavka materijala i izrada instalacije monofaznih suko uticnica kablom PPY-3 x
2,5mm polozenim delimicno u zidu , delimicno u kanalicama 60 x 40 mm. Prosecna
duzina prikljucka je 10 m. Sve komplet.
Nabavka materijala i izrada instalacije trofaznih suko uticnica kablom PPY-5 x
2,5mm polozenim delimicno u zidu , delimicno u kanalicama 60 x 40 mm. Prosecna
duzina prikljucka je 10 m. Sve komplet.
VIII
1
RAZNI RADOVI
Nabavka i isporuka tabli od oplemenjene iverice sa univer 180mm kantovanim
ivicama za krojačke stolove raznih dimenzija.Pozicija podrazumeva samo isporuku
tabli bez montaže.Dimenzije tabli uzeti pre naruđbe,Obračun po m²
2
Izrađa pregradnog zida debljine 100 mm, jednostruka metalna potkonstrukcija
obložena obostrano jednostrukim gips kartonskimpločama GKB 15 mm, sistem
Knauf W111. Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila CW 50, postaviti
kamenu vunu debljine 50 mm i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i
uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu
projektanta. U cenu ulazi i radna skela.Sastave gletovati i zid obraditi polikolorom.
3
Obrada spaletni posle ugradnje stolarije.
kom
1
kom
1
m2
2,5
m2
5,00
m2
5,00
kom.
2
kom.
2
kom
39
pauš.
1
kom
1
kom
2
kom
24
kom
22
m2
100
m2
pauš.
4,5
1
UKUPNO IV:
0,00
УКУПНО V:
0,00
УКУПНО VI:
0,00
UKUPNO VII:
0,00
4
5
Isecanje " haube" za ventilisanje sa pratecim elementima sa izbacivanjem suta van
objekta.
završno čišćenje prostorija i ugrađene stolarije sa odvozom šuta.
pauš.
m2
1
250
UKUPNO VIII:
0,00
REKAPITULACIJA
A.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
PRIPREMNI RADOVI
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
ViK RADOVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ELEKTRO RADOVI
0,00
RAZNI RADOVI
0,00
UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI :
Ukupna vrednost radova bez PDV-a
Investitor:
0,00
0,00
Ponudjac:
Download

Predmer radova