UPUTSTVO ZA UPOTREBU ELEKTRODNIH - ELEKTRICNIH KOTLOVA
Monofazni
komplet
Trofazni
komplet
Komplet kotla sadrži:
-Deklarisani kotao
Plasticne izolacione caure 2km.
-Elektroautomatiku za kupljeni kotao
- Upustvo za rukovanje
-Garantni list za ugradzenu opremu
koja ima garanciju.
Mini kotlarnica
mini kotlarnica
iznutra
alternativna
ugradnja kotla
Komplet mini kotlarnice sadrzi:
- Deklarisanu mini kotlarnicu sa priklucnim kablom
bez prikljucnih ventila na grejnu mrezu.
- Elemente za montazu na zid.
- Garantne listove za ugradzenu opreme
koja ima garanciju.
-Upustvo za rukovanje
Garanciju na kotao proizvođač daje 2 godine.
Garanciju na kotlarnicu godinu dana.
Ugradnja kotla se vrsi prema semi- fotografiji-slic
1-kotao 2-kompezaciona posuda 3-cirkulaciona
pumpa 4-merno regulaciona grupa 5/6 radijatori
Izgled kotlarnice
Alternativna ugrd.
1-Montaza elektrodnog kotla koji je alternativan, vrsi se prema uslovima na teren(radi strucno lice)
2-Mini kotlarnica se montira na sledeci nacin: Otpakuje se ambalazna kutija i izvadi kotlarnica iz kutije. Odredi se mesto gde ce stajati kotlarnica, na zadnjoj strani kotla (gornji deo na sredini nalazi se
otvor za vijak i tiplu). Prema mestu gde ce stajati kotao izbusite mesto za tiplu i uvrnete vijak (ne do kraja) i okacite kotao. Skidate masku
kotla koja je pricvscena na nosac kotla sa 4 zavrtnja. Na nosacu
kotla u svakom uglu imate po jednu rupu koje vam sluze kao sablon za postavljanje tipli i konacno pr-icvscivanje kotlarnice na zid. Ako
pomerite visecu kotlarnicu levo - desno oslobodice vam se pristup za
busenje i postavlanje tipli. Naravno vodili ste racuna da vam kotao ima vertikalan polozaj. Nakon pricv
1
E-mail: [email protected] Tel/Fax.: 024-546-687, 062 556 076, 063 105 2998
Kontakt: www.tehnoserv.rs
Firma zastupnik: RAS-RAS ulica Banijska 4A Subotica.
scivanja kotla, vezete ventilima kotlarnicu za grejni sistem. Odvrnite ventile da bi mogli dopuniti sis-tem sa vodom i izvrsiti hladnu probu
celoga sistema. Posle uspesne hladne probe elektricar povezuje
kotao sa strujom. NAPOMENA:pre pustanja kotla u rad obavezno procitati upustvo o radu automatike
i proveru.
Obaveze servisera -Majstora
-
Proveriti ispravnost elektro mreže i proveriti dali kupljeni kotao može da se koristi na toj mreži.
-
Kotao mora da ima svoj ispusni ventil na najnizoj tacci kotla, zbog regulacije otpora vode
Oprati postojeći (alternativni sistem) od prljavštinei napuniti ga destilovanom vodom.
Ugraditi kotao na naj pogodnijom mestu, zbog održavanja,(laka montaza i demontaza kotla)
Kotao se mora ugraditi strogo vertikaln
Kotao mora biti lako odvojiv od sistemima ventilima ,zbog servisa
Kotao mora da ima svoj ozračni ventil-slavinu, postavljen minimum 50mm iznad nivou priključnih ventila koji ga spajaju sa
grejnim sistemom zbog regulacije otpora vode.
Ispitati sistem za grejnje i kotao na pritisak(hladna proba).
Punjenje sistemu vodo
-Napuniti sistem sa: Destilovanom vodom, kišnicom ili vodom iz otopljenog snega.
Preporuka je destilovana voda. Оbavezno kontrolišite količinu vode koju ste ulili u sistem, zbog lakšeg regulisanja otpora
vode.
-Stavite sistem sa kotlom pod pritisak i uveriti se da sistem ne curi. Ako sistem nepropusta tecnost nigde, tada električar povezuje kotao i
kontrolise elektro-regulaciju. Pušta pumpu i kotao u rad pola minuta Za to vreme izmerite pocetnu amperažu na fazi-fazama i
konstatuje da sistem radi .
Regulacija otpora vode
1-Zatvorite ventile koji odvajaju kotao od sistema za grejane.
2-Ispustite iz kotla vodu do prestanka pritiska u kotlu. Ispustite u dzezvu za kafu 200grama vode. Orijetaciono na 100litara vode ide 5 grama
(ravna čajna kašika kuhinjske soli). Uzimate kafenu džezvu sa vodom koju ste ispustili iz kotla .Dodate soli onoliko koliko je potrebno prema
količini vode koju ste ulili u sistemu. Zagrejete zasoljenu vodu do tacke kljucanja a zatim je vratite u kotao kroz slavinu-ozracni ventil. Za
tvorite ozracni ventil kotla. Otvorite ventile kotla koji spajaju kotao sa sistemom za grejanje.
3-Pusti se da cirkulaciona pumpa rad do 20 minuta kako bi se izmešala voda u sistemu.
Zatim se uključi i kotao da radi pola minut. Za to vreme se izmere parametri amperaza na fazama.
4-Ako ste dobili parametre prema prilozenoj tablici vas sistem je spreman za rad.
NAPOMENA:Bolje je pazljivo dozirti kuhinjsku SO nego oduzimat i dodavati vodui.
Strogo postujte tablicne parametre.
5-Ukoliko vam je amperaža nesto veća tada radite sledeće:
Ispustite procenjenu količinu vode Iz sistema i dodate svežu destilovanu vodu u sistem i ponovo uključite cirkulacionu pumpu da radi do
20 minuta ceo sistem. Posle toga merite otpor vode i upoređujete sa tablicom za regulaciju otpora. Ako se parametar poklapa sa tablicom kotao se
pusta u rad. a ako ne! radnju ponavljate sve dok nedobijete tablicne parametre +-1(A).
6-Regulacija temperature vode u kotlu moze ici do granice amperaze osiguraca preko kojih napajate kotao. Predzete LI tu granicu
osiguraci ce reagovati i skljuciti kotao. Prema tome zaklucak je da
:TERMOSTAT MORA RANIJE REAGOVATI OD OSIGURACA ODNOSNO MORA BITI STROGO USAGLASENA SA RADNOM AMPERAZOM
KUPLJENOG KOTLA PRIKAZANOM U TABLICI. Po propisima evropske unije temperatura radijatorima nesme prelaziti 60*C
PRIMERA RADI; Tri kupca kotla od 9KW imaju razlicite kolicine vode u grejnim sistemima. svaki grejni
sistem imace razlicitu temperaturu vode kad kotao postigne nazivnu jacinu od 13,7 (A) medzutim svi
ce se normalno grejati ako im je povrsina koju greju i izolacija jednaka priblizno ista.
2
E-mail: [email protected] Tel/Fax.: 024-546-687, 062 556 076, 063 105 2998
Kontakt: www.tehnoserv.rs
Firma zastupnik: RAS-RAS ulica Banijska 4A Subotica.
Tablica za regulaciju otpora vode
No Tip kotla
Snaga Napon Faznost Startna jacina struje
( kVt ) ( V ) ( F )
pri temper.15*C
(A)
Maksimalna jacina struje
pri tempr. 60*C
( A)
1. RSP.M.-2
2
220
1F
4
9
2. RSP.M.-3
3
220
1F
5
13.7
3. RSP.M.-5
5
220
1F
10-12
23.0
27.0
4. RSP.M.-6
6
220
1F
15-18
5. RSP.T .-6
6
380
3F
4 na fazi
9.1 na fazi
6. RSP.T. -9
9
380
3F
6-8na fazi
13.7 na fazi
7. RSP.T.-15
12
380
3F
8-10na fazu
23.0na fazu
8. RSp.T.-25
15
380
3F
12-15na fazu
37.0na fazu
Tehničke karakteristike elektrodnih kotlova ruska podmornica
Kotlovi ruska podmornica
2kVt
220
Nominalni napon.
(V )
Nominalna frekvncija ( Gc )
Jacina struje po fazi
32
Duziha
(mm)
Tezina u
(kg)
3kVt
220
(A)
8.7
presek kabla
1.2
20
30
3x2.5 3x2.5
12kVt
380
15kVt
380
22.7
360
410
455
5.0
5.2
5.4
( 1)
(m/kv.)
mm2
9kVt
380
13 .6
315
Prikljucne mere u colovima
Grejna povrsina u
6kVt
220
50
13 .6
18kVt
380
20
25
5.7
( 5/4)
6
100
3x4
120
150
5x2.5
5x4
200
300
5x6
5x6
Bezbednost rada kotla
*Kotao mora obavezno na ulazu i izlazu imati plasticne čaure ,kada je rečo pravilnom radu FID-a sklopke.
*Zemla se postavlja na cirkulacionu pumpu a ne na kotao koji je odvojen plasticnim caurama.
*Ako je sistem nulovan onda su sve veze po šemi na kotlu.
*Preseci kabla se biraju prema jacini(A) prema tablici kotlo. Kablovi moraju biti lisnati sa stopicama sa kotlovske strane zbog kvalitetnog spoja.
Automatika za elektrodne kotlove
Automatika kotla se odabira prema odabranom kotlu
Delovi automatike su od poznatih evropskih proizvodzaca
sto garantuje dug rad.
Monofazna
Trofazna
Sobni termostat
Nalegajuci t.stat
Kompletautomatikesadrzi:
-
kutiju
-svi montirane elemente po semi.
-Nalegajuci - ili kapilarni termostat kotla.
-Svi glavni elementi poticu od renomirani evropskih proizvodzaca.Moeller
-Garantni rok za automatiku ne dajemo posto pri kupovini i mi nedobijamo garanciju,
Rad automatike:
-Sobni termostat, uklucuje i iskljucuje SISTEM za grejanje kad se automatika podesi kako treba..
-Sobni termostat mora biti ukljucen kod regulacije otpora tecnosti.
3
E-mail: [email protected] Tel/Fax.: 024-546-687, 062 556 076, 063 105 2998
Kontakt: www.tehnoserv.rs
Firma zastupnik: RAS-RAS ulica Banijska 4A Subotica.
-Sobni termostat podesite na zeljenu temperaturu (SOBNU TEMPERATURU)
-Kad se sobni termostat ukluci: tada gori, prekidac-lampica pumpe, prekidac-lampica kotla i signalna lampica termostata. Kad se
postigne zeljena temperatura, ugasi se sva signalizacija sve do ponovnog
uklucenja sobnog termostata. Sobni termostat treba da ima indikator da je uklucen.
-Termostat kotla se namesti na temperaturu, kad kotao dostigne deklarisanu amperazu za vas kotao i to mu je gornja radna
temperatura. Temperature mogu biti razne u zavisnosti od kolicine vode u sistemu. Po evropskim standardima nesme preci vise od 60*C
-Automatski elektricni osiguraci su odredzeni prema snazi KOTLA i oni su sigurnost rada kotla .
-Kad radi cirkulaciona pumpa kotao se moze iskljuciti i ukluciti rucno ovo je potrebno samo kod
regulacije otpora tecnosti u sistemu. Kotao nemoze da radi a da cirkulaciona pumpa neradi.
automatika je potvrdzena u praksi i traje vise godina.
4
E-mail: [email protected] Tel/Fax.: 024-546-687, 062 556 076, 063 105 2998
Kontakt: www.tehnoserv.rs
Firma zastupnik: RAS-RAS ulica Banijska 4A Subotica.
5
E-mail: [email protected] Tel/Fax.: 024-546-687, 062 556 076, 063 105 2998
Kontakt: www.tehnoserv.rs
Firma zastupnik: RAS-RAS ulica Banijska 4A Subotica.
Download

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ELEKTRODNIH