SEGEDINSKI PU
T
Ada/Senta
BEČEJ
1 Trg OSLOBOĐENJA
2 Trg ČILAG Trg ŽRTAVA FAŠIZMA
3 Trg BRATSTVA JEDINSTVA
1 DANILA KIŠA ŽARKA ZRENJANINA
Mapa opštine Bečej 2010
2 Naselje SEDAM SEKRETARA SKOJ–a
IVE LOLE RIBARA
3 ZOLTANA ČUKE
4 DOSITEJEVA
5 Naselje NESTORA DŽILITOVA
6 Naselje LJUBE DOROSLOVAČKOG
Opština
Bečej
Služba
Hitne pomoći
1
Prekršajni sud
7 STEVANA DORONJSKOG
PIK Bečej
8 JELENE STEFANOVIĆ LELE
9 MARKA PERIČINA KAMENJARA
10 VELJKA VLAHOVIĆA
Medium DOO
Bečejski dani
Ambulanta
A
ARANJ JANOŠA
Osnovni sud
Novi Sad
Sudska jedinica
Bečej
2
11 MILANA JEŠIĆA IBRE
Sojaprotein AD
12 SAVE KOVAČEVIĆA
13 JOAKIMA VUJIĆA
14 SUTJESKA
PET
15 SLAVKA RODIĆA
RO
KA
MILOŠA BUGARSK
OG
AR
TK
ČE
MI
SV
IĆ
VE
ED
A
PI
G
MA
EM
BR
AR
A
JIĆ
RA
AĆ
E
BR
MA
RK
RIS
KI
DR
IČ
INA
KO
7
8
OMLADIN
BRANKA SIM
SK A
INA
E GU
PR
IGR
AD
SK A
ČIP
A
9
KA
N
MP
ASE
Ti s a
ĆIĆ
M
OSA
DSK
N OV
kan
a
ČE J
l
SKI
PUT
Temerin/Novi Sad
AD
O
KANALSKA
PR
OV
Izdavač:
ČI
u saradnji sa
A
VL
BOTR
GR A
DIŠ
TAN
S
KI P
UT
OBE
a
N
N OV
čki
Medium DOO
Novi Bečej
JAK A
ULICA VOĆN
13
L JE
Ti s
IRE
R
EP
OV
ČI
12
A
A
JA
i ba
11
AĐ
HAD 14
A
A
Vel
ik
S
N
TE
A
OJINA MIŠIĆA
KA
US
10
IMI
ĆA
SIM
ED
NA
INA
L JA
O VIĆ
A
PR
VA
G
RA
VOJVODE ŽIV
CE
TO
P
A
AN
IL
M
NO
OJA S
A
PCA
A
A
ŠIŠTAK
I
EŽ
JIC
LE N INOVA
J
VU
KA
KA
RA
DŽ
MI
IĆA
LA
NA
TO
PL
IC
E
OV
J
JA
A
ĆA
ĆE
OV
KOJIĆ
MATIJ
.N
OŠ
VO
OR
DA
VIĆ
DE
AD
BRA
JA
DE
PR
E
BO
SLA
VK A
PR
L JK
A
VIĆ
VIN
IČE
AJ
11
JO
D
TO
AD
UK
OG
A
ŠI
IG
A
KA
E
A
VIN
MIHA
DR
A
TR
PE
UK
OŠ
RAD
32
SK
NA
34
A
DS
SA
VO
NO
NK A
AĆ 1
ET
HA
N
JO
AP
JA
PI
E
OŠ
KA
OR
JA
EV
A
RI
BR
SK
RS
STE V
ANA
A
BRA
LIĆ
GB
KO
PE
M
Zelena
površina
NI
BR
RA
JD
IN
EV
AN
A
ŠU
PIO
LA
EM
HA
33
JO
MA
ZO
PE
OV
UR
CV
TE
FI
G
NA
ZM
VO
A
IĆA
ND
IR
KŠ
ŠA
KA
NS
IM
IK A
BL
.N
RE
ET
PU
EG
11
JA
A
A
RĐ
ĐE
DO
ŽE
31
AD
ET
OZ
LE
VIN
E
AR
IH
A
A
KA
TIĆ
M
TA
N
VL
RE
ER
RB
BR
ZE
LE
ST
ŠAMU
A
EM
A
IH
KA
AR
DE
SL
VU
A
A
AJ
TE
ČIĆ
LE
LJ
EN
ZM
IĆ
SK
LOVA
Č
VE
SL
OV
JU
6
1
ZM
UK
ET
OZ
GO
2
A
ĐE
GE
4
2
IČ
NJ
SK
IV
AN
opštinom
Bečej
NAPOMENA: Novi nazivi ulica su prikazani CRVENOM BOJOM , a stari, odnosno nepromenjeni nazivi ulica CRNOM bojom.
DR
PO
TI
BATINSK A
KI
SIN
AJ
SA
JU
RADIV
HA
KO
MI
A
VIĆ
CO
RE
2
3 ITA
A
L JA
GIĆ
GA
KA
ŽIV
IJA
ITR
DIM
ND
ŽIL
ČAR
PU
RE
OV
S
AT
ŠIN
JD
A
IĆA
TU
ĐU
Groblje
Srbobran
IE
VA
IĆE
JE V
NO
JO
SV
NI
PR
JU
SK
IĆA
OV
OP
AP
VA
N
IN
SK
A
KA
NS
IK A
BL
A
RĐ
ĐE
DO
OV
A
30
GA
VR
NA
LA
MI
KO
LU
B
I
KO
Č
NA
IVA
CA
EN
ER
KO
G
OR
AG
IM
KS
MA
ŽE
OD
SL
OB
IRI
EM
AV
R
IĆA
RK
5
KO
G
29
AM
AR
ŽID
BO
MA
NS
A
RS
KA
NA
ĆA
NA
ŽIT
AR
A
8. OK TOBR
ŠOM
O
ĐI P
SE V
ERA
ALA
ĐUR
KIĆ
A
AC
OR
UT
IP
SK
EL
OS
OV
TR
ĐI
KE
FE
PE
VA
N
ŠT
MA
TE
OM
RV
SE
KO
A
ĆA
ŠA
L JA
IHA
RA
ZA
I LA
VIĆ
ISI
DO
RA
TO
D
ĆA
SPA
SO
JA
BR
ST
AĆ
E JI
ET
NA
ICA
ĆIR
VE
IĆA
JA
HO
IVA
ISA
A
AL
JA
AN
A
AR
RŠ
NA
RI
RN
OĐ
IRA PUTNIK
LE
AC
A
MA
BO
ET
OZ
AV
N
JV
17
NA RADOM
ĐE
VA
Srbobran
SO
1
GR
HA
7.
A
15
16
KOSTE NAĐA
BA
IN
A
VO
E
GL
LO
Š
VIĆ
VOD
MI
E JO
JUG BOGDANA
Željeznička
pruga
27
A
RA
IĆE V
A
AN
DA
P
19
A
MO
ĐEL
IĆ
18
BU
IĆ
AN
SIN
ZE
SV
KN
LA
IŠ
TH
Tranzit
D
A
SA
AN
ST
UT
EV
AN
ARK
DE
IP
AŠ
ST
LA M
RA
B
SK
ČIL
K AR
VA
N
VA
IJE
SR
OB
N
RA
M
MO
Ć
ČE
20
KA
RM
A
POTIS
EA
ENC
26
28
VIĆ
21
Mrtva Tisa
NSK A
DN
FER
AR
O
AN
DI
B O L MA
RO
B
RA
BA
IČK A
NA
KO V
AČ
RIĆA
EŠA
O
ĆE
RADN
VOJ
A GA
FRIĐ
22
A
T
A
MA R K
VE
SK
EF
RUS
Crkva
A
DOBROVOL JAČKA
OV
A
NO
DA
JK
PO
TI
ELSKI PU
LA
23
PEC
MIL
ORA
LO
F
ŠIP
AV
31 VAŠ ZOLTANA
34 ZDRAVKA GLOŽANSKOG
PETROVOS
CA
PUT
ER
OŠ
EN
JA
ŠKI
OJ
30 JOVANA VULANOVIĆA
32 ŽIVKOV POPOV MILORADA
OSC Mladost
SRETE GLAVAŠKOG
A
29 ĐUKE USKOKOVIĆA
PTT
33 20. JANUARA
VA
ŠA
NO
IĐO
RIV
26 REČO JANOŠA
27 PRUŽNA
Istorijski arhiv
Senta
Odsek
za arhivsku
građu Bečej
Apoteka
UT
BO
25 DANILA BUĆANA
Policijska
stanica Bečej
28 SLOBODARSKA
PAR TIZANSKA
IP
Osnovna škola
Zdravko
Gložanski
UDARNIČKA
A
HUNJADI JANOŠ
SK
24 RADOVANA KOZARSKOG
Stomatološka
zdravstvena
zaštita odraslih
LI
NEZNANOG JUNA
JOŽEF ATILE
NA
OL
21 ISIDORA MOGINA
22 BRAĆE STEFANOVIĆ
23 MLINSKA
S
3
TO
P
Osnovna škola
Sever Đurkić
Jodna banja
J
T VA
ADI ENDREA
A
NIKOLE ALEKSIĆ
20 SVETOZARA ČALENIĆA
E IŠ
Bačka Topola
19 RADISLAVA ŠARANOVIĆA
SEK
PROLETERSKA
LA
18 MILANA GRUBANOVA
T
24
4. JU
17 MAJERA OTMARA
I PU
A
ZILAHI LAJOŠA
HO
16 BRAĆE RAJIĆ
Velpetrol
SK
BOKANJI DEŽE
A
RSK
25
Osnovna škola
Petefi Šandor
Dečji dispanzer
D
SEL
DA
VO
RA
Dom zdravlja
Download

Mapa grada Becej