Ürün Özellikleri
Sentinel X100
Isıtma Sistemleri için Koruyucu
Özellikleri ve Faydaları








Kireç ve korozyonu etkili bir şekilde
kontrol eder
Hidrojen gazı oluşumunu önlemeye
yardımcı olur
Boyler gürültüsünü önlemeye yardımcı
olur
Alüminyum dahil tüm metallere uygundur
Kullanımı kolaydır
Toksik değildir ve biyolojik olarak
çözülebilir
Sentinel Test Kiti veya iletkenlik ölçerle
konsantrasyon kolayca kontrol edilebilir
ISO9001 uyarınca kalite kapsamında
üretilmiştir.
Doz Ayarı ve Besleme
8 ila 10 radyatör panelinden oluşan tipik bir
mesken sistemini onarmak için 1 litre Sentinel
X100 yeterlidir. Daha büyük sistemlerde 2 litrelik
doz kullanılmalıdır.
En iyi sonuçlar için sistemlerin BS7593 uyarınca
temizlenip yıkanması gerekir; yeni sistemler ve
azami 6 aylık sistemler Sentinel X300, mevcut
sistemler ise Sentinel X400 veya Sentinel X800
Jetflo ile temizlenmelidir. Isı eşanjöründe kireç
tortusu birikintileri yüzünden sistemde zaten
gürültü varsa Sentinel X100 ile birlikte Sentinel
X200 de eklenmelidir.
Açık Sistemler: F&E su tankıyla, baypas
besleyiciyle doz ayarı veya bir Sentinel Doz Ayar
Haznesi kullanın.
Kapalı Sistemler: Sistem boşsa doldurmadan
önce uygun herhangi bir noktadan ekleyin.
Doluysa doldurma noktası veya başka bir erişim
noktasından enjekte etmek üzere bir Sentinel
Doz Ayar Haznesi kullanın.
Fiziksel Özellikler

Sentinel Test Kiti
Sistemden bir su numunesi alın, test tabletlerini
ekleyip çalkalayın. 5 dakika sonra rengi panelle
karşılaştırın. Her kit, 10 teste yetecek kadar
tablet içerir.
Uygulamalar
Sentinel X100, alüminyum bileşen içerenler de
dahil her türlü dolaylı ısıtma sisteminde
korozyon, kireç, boyler gürültüsü ve hidrojen
gazı oluşumunu engellemeye yönelik çok amaçlı
bir ürün olarak formüle edilmiştir.
Sentinel X100 hem sert hem de yumuşak her
türlü suda kullanıma uygundur. Formülasyon,
hiçbir şekilde toksik değildir.




Görünüm: Şeffaf, renksiz veya açık yeşil
yada açık sarı sıvı
Koku:
Hafif
Özgül ağırlık:
1,10 (20°C)
pH (konsantre):
6,5 (yaklaşık)
Donma noktası:
-2,5°C
Ambalaj



1 litrelik şişe
10 litrelik bidon
20 litrelik bidon
Güvenlik Önlemleri
Sayfanın diğer tarafında verilen bilgiler, Sağlığa
Zararlı Maddelerin Denetimi Kanununa
uyulmasını sağlamaktadır. Talep üzerine
eksiksiz bir Güvenlik Veri Belgesi temin edilebilir.
Sentinel Performance Solutions Ltd, The Heath Business & Technical Park
Runcorn, Cheshire, WA7 4QX T
T: +90 (212) 6590288
Page 1 of 2
Nov-13
Ürün Özellikleri
Sentinel X100
Merkezi Isıtma Sistemleri
için Koruyucu
İnorganik ve organik korozyon ve kireç önleyicilerden oluşan sıvı
çözelti.
Sağlık Tehlikeleri
İçilebilir su sistemlerinde kullanım için değildir.
Sağlığa tehlikeli kabul edilmez.
Kullanım
Cilt ve gözlerle temasından kaçının.
Çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerde saklayın.
Bertaraf etmeden önce boş kabı suyla güzelce yıkayın.
Saklama
Kabı sıkıca kapalı şekilde saklayın.
Serin, havalandırması iyi bir alanda saklayın.
Dökülme
Dökülenleri bol suyla yıkayın ve atığa yönlendirin.
Yangın/Patlama
Riskleri
Yanıcı değildir
İlk Yardım
Cilde Temas:
Hemen bol miktarda suyla yıkayın.
Tahriş meydana gelirse tıbbi yardıma başvurun.
Göze Temas:
Hemen bol miktarda akan suyla yıkayın.
Göz kapaklarını açık tutun.
Tıbbi yardıma başvurun.
Ağızdan Alma:
Ağzı suyla çalkalayın.
Kusmaya ÇALIŞMAYIN!
Tıbbi yardıma başvurun.
Sentinel Performance Solutions Ltd, The Heath Business & Technical Park
Runcorn, Cheshire, WA7 4QX T
T: +90 (212) 6590288
Page 2 of 2
Nov-13
Download

Ürün Özellikleri Sentinel X100