www.menatek.com.tr
Your Partner In Defence Industry
Your Partner In
Defence Industry
Hakkımızda
Menatek 1997 yılında Makina Yüksek Mühendisi Kazım Ünal
tarafından kurulmuştur. Kazım Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
en büyük fabrikalarında Teknik Müdür olarak 20 sene görev
yapmış ve bu süreçte tank, top ve zırhlı muharebe araçlarının
modernizasyon projelerinde çalışarak büyük bir tecrübe
kazanmıştır. Menatek, kazanılan bu tecrübeyi, doğru idari
ve teknik ekiple birleştirerek, kısa sürede savunma sanayii
sektöründe önemli bir konumuna gelmiştir.
Menatek kurulduğu yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli
ve yabancı alım ihalelerine aktif olarak katılmaktadır. Kendi üretim
yeteneklerinin yanı sıra, Türk sanayisinde çok köklü ve geniş bir
tedarikçi ağına sahip olmanın getirdiği güçle bir çok mekanik ve
elektromekanik parçanın yurtiçinde üretimini başarıyla yapmıştır.
Bu parçaların kullanıldığı bazı araçlar M48, M60, M109,
M110, M113, M578, Leopard 1&2, M1 Abrams, HUMVEE ve
ÇNRA olarak sıralanabilir. Diğer yandan ise ZF, Renk, MTU gibi
dunyanın sayılı büyük firmalarının askeri alanda üretmiş olduğu
malzemelerini Türk Silahlı Kuvvetlerine tedarik etmiştir. Menatek,
Eş zamanlı olarak 1998 yılında Amerika’daki 2 büyuk partner
şirketinin onaylı alt yüklenicisi konumuna gelmiştir. Amerikan
ordusuna bu şirketler üzerinden Türkiye imkan ve kabiliyetlerini
en iyi şekilde kullanarak üretilmiş olduğu yedek parcaları satmaya
baslamıştır. 2005 yılına gelindiğinde ise Menatek, Amerikan
Savunma Bakanlığının tüm finansal, teknik ve yönetime ilişik
denetimlerini başarıyla geçip Amerikan Hükümetinin ana
yüklenicilerinden biri konumuna gelmiştir.
About Us
Vizyon / Vision
Menatek was established in 1997 by MS Mechanical Engineer
Kazım Ünal. He served the Military for 20 years, as the Technical
Manager of the biggest factories of the Turkish Armed Forces.
During this period he ran all the modernization projects for Main
Battle Tanks, Howitzers and Armored Ammunition Vehicles and
gained a great deal of professional experience. Combining this
experience with the right managing and technical team, Menatek
has proven its crucial position in Turkish Defence Industry.
Menatek Yedek Parçanın temel vizyonu; yüksek
teknoloji ve kalitedeki ürünleri yerli üretim
imkanlarıyla geliştirmek ve bunun güncellenen
teknolojiyle devamlılığını sağlayarak savunma
sektöründe öncü şirketlerden biri olmaktır.
Menatek has been competing actively in the Local - Production
and OEM solicitations of the Turkish Armed Forces since it
was established. With the confidence of gaining experience
in manufacturing and constructing a strong, widespread
supplier network, Menatek has managed to produce numerous
Mechanical and Electromechanical parts in the Local Market.
These parts are used on the vehicles such as M48, M60,
M109, M110, M113, M578, Leopard 1&2, M1 Abrams,
HUMVEE ve MBRL. In the other hand, it supplied Military
products of pioneer companies in the Industry like ZF, Renk
and MTU, to the Turkish Armed Forces. Simultaneously, in
1998 Menatek has become the certified Sub Contractor of its
2 partner companies in US. It began to export Military Parts to
the US Government through these companies using the best
of Turkey’s facilities and capability. In 2005 Menatek passed all
the Financial, Administrative and Technical inspections of the US
Government and has become a registered Prime Contractor of
the US Government.
Our vision is to become the basic element in the
supply of newer and higher quality products for
the military sector in conformity with continuously
updated technology.
Misyon / Mission
Dinamik bir kuruluş olarak savunma sanayinde
ithalat ihracat ve üretim yaparak faaliyet göstermek.
Ticari, etik ve hukuksal değerlere saygı duymak,
çalışanlarının kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri
konusunda onlara yardımcı olmak ve tamamen
kaliteye odaklı düşünce yapısını benimsemek.
Our main missions can be summarized as : to be
a dynamic organization in the military sector for
import - export and manufacturing.
To respect all commercial, ethical and judicial
rules. To help our employees improve themselves
continuously.
And to take progressive steps in the journey to
perfection with total quality management philosophy
Kapasite ve Kabiliyetlerimiz
Capacity and Capabilities
Menatek kendi bünyesinde CNC İşleme, Montaj, Test ve Kalite Kontrol faaliyetlerini yapmaktadır.
Bunların dışında kalan diğer imalat işlemlerini, konularında uzman alt yüklenicileriyle birlikte yapmaktadır.
Menatek covers the processes like CNC Machining, Assembly, Testing and Quality Control in house.
Other processes are outsourced to the subcontractors who are specialized in the required manufacturing processes.
CNC İŞLEME
CNC MACHINING
Yatay ve Dikey CNC Tornalama
Horizontal and Vertical CNC Lathe
3&4 Eksen / Axis 380 mm x 470 mm
Yatay ve Dikey CNC İşleme Merkezi
Horizontal and Vertical CNC Milling
4&5 Eksen / Axis 1050 mm x 500 mm x 550 mm
CNC Silindirik Taşlama
CNC Cylindrical Grinding
Ø 320 mm - X800 mm
CNC Satıh Taşlama
CNC Surface Grinding
X1200 mm - Y600 mm
DÖVME
FORGING
Sıcak Çelik Dövme
Hot Steel Forging
0.5kg –140 kg
Aluminyum Dövme
Aluminum Forging
0.1kg - 10kg
DÖKÜM
CASTING
Çelik Döküm
Steel Casting
1kg - 10.000 kg (Tek Parçada / Single part)
Pik Döküm
Iron Casting
1kg - 10.000 kg (Tek Parçada / Single part)
Hassas Döküm
Investment & Lost Foam Casting
0.001 kg - 25 kg
Vakum Döküm
Vacuum Casting
1 Kg - 10 Kg
Aluminyum Döküm
Aluminum Casting
0.5kg - 500 kg
Toplam Kalite Yönetimi anlayışını benimseyen Menatek
ISO 9001-2008 Yönetim Sistemini uygun olarak faaliyet
göstermektedir.
Menatek is managed with Total Quality Management approach
and works with ISO 9001-2008 Quality Management System.
SOĞUK ŞEKİL VERME
COLD FORMING
Soğuk Çekme
Draw Forming
4 - 90 mm Kalınlık / Thickness
Sıvama
Flow Forming
0.5 - 3 mm Kalınlık / Thickness
Alüminyum Ekstrüzyon
Aluminum Extrusion
50 gr - 75 kg
Ø600 mm
600mm Genişlik / Width Ø450 mm Profil / Profile
0-26 Metre Kesim Uzunluğu / Cutting Length
DİŞLİ İMALATI
GEAR MANUFACTURING
Azdırma
Hobbing
1 - 6 Modul Ø500 mm
Fellow
Form Milling
Ø170 mm - 500 mm/ Ø170 mm - 500
Helisel Konik Dişli
Spiral Bevel Gear
2-20 Modül / Module - Ø800 mm
3 BOYUTLU ÖLÇÜM
3D CMM
X1000 Y650 Z550 mm
0.0001 mm Hassasiyet (Isı kontrollü Temiz Odada / Accuracy (In Temperature Controlled Clean Room)
Gergi Kolu Komplesi
Arm Assembly Pivot
Kovan
Beehive
Askı Kolu
Road Arm
Your Partner In Defence Industry
www.menatek.com.tr
Cer Dişlişi
Sprocket Wheel
Gergi Ayar Makanizması
Track Adjuster
Hız Azaltan Dişlisi
Final Drive Gear
Kaba Toz Motoru
Dust Blower
Su Pompası
Water Pump
6
7
Hava Soğutucu
Air Cooler
Planet Dişli
Carrier Output
Hava Isıtıcı
Air Heater
Your Partner In Defence Industry
www.menatek.com.tr
Rotasyonel Şok Sönümleyici
Rotary Damper
Lamel
Steel Lamel
Salıncak Kolu
Arm Control
Şasi Çerçeve
Structural Frame
Salıncak Kolu
Arm Control
8
9
Yağ Pompası
Oil Pump
Kaba Toz Motoru
Dust Blower
Şanzıman Kapağı
Transmission Cover
Your Partner In Defence Industry
www.menatek.com.tr
Çeşitli Dişli Örnekleri
Various Gear Samples
Jant
Wheel
Şanzıman Kapağı
Transmission Cover
Yağ Pompası
Oil Pump
Yağ Pompası
Oil Pump
10 11
Şarj Dinamosu
DC Generator
Marş Motoru
Engine Starter
Eksenel Fan
Axial Fan
Your Partner In Defence Industry
www.menatek.com.tr
Depo Süngeri
Cup Filler
Motor Kapağı
Engine Cover
Alüminyum Döküm Montaj Örneği
Aluminum Casting Assembly Sample
Çeşitli Hassas Döküm Örnekleri
Various Investment Casting Samples
Silindir Kapağı
Cylinder Head
12 13
Biel Kolu
Connecting Rod
Hız Azaltan Grubu Kapağı
Final Drive Housing Cover
Şoför Kabilni Çıtası
Roll Bar
Your Partner In Defence Industry
www.menatek.com.tr
Eksenel Fan
Axial Fan
Direksiyon Komplesi
Steering Gear
Jant Kapağı
Wheel Shield
Palet Gövdesi
Track Shoe Body
Mermi Sürücü Yatağı
Ammunation Guide
Yön Çatalı
Center Guide
Uç Bağlantısı
Connector
14 15
teknikbasim.com 0216 508 20 20
www.menatek.com.tr
DES Sanayi Sitesi 110. Sokak D27 Blok No:27 34776 Ümraniye İstanbul Türkiye
Tel: +90 (216) 467 21 72 / 467 21 73 / 411 92 88 / 411 91 36
Fax: +90 (216) 467 22 68
[email protected]
Download

katalog