TEKNİK KILAVUZ
De Dietrich
BAĞIMSIZ SICAK KULLANIM SUYU ÜRETİM
CİHAZLARI ( BOYLERLER)
B- 150 - B 200 - B 300 - B 400 - B 500 SERİSİ
Montaj Devreye Alma
ve Satış Sonrası Servis
Talimatı
09/98- 948.07.70.007 - 8962-4081
İÇİNDEKİLER
1. ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR …………………………………………………………
1
2. CİHAZIN TANIMI …………………………………………………………………..
1
2.1 Bağlantı Ölçüleri ….…………………………………………………………………………….
2.2 Teknik Özellikler ………………………………………………………………………………..
2.3 Ambalaj …………………………………………………………………………………………
3. MONTAJ ……………………………………………………………………………
3.1 Boylerin Eğiminin Ayarlanması ……………………………………………………………….
3.2 Su Tesisatı bağlantıları ………………………………………………………………………..
3.3 Sıcak Kullanım Suyunun Isıtılması İçin Elektrikli kitle donatılmış Boylerler ……………..
2
3
3
4
4
4
6
4. DEVREYE ALMA ………………………………………………………………….
6
5. SERVİS VERİLMESİ VE PERİYODİK KONTROL……………………………...
7
6. BAKIM SAYFASI ………………………………………………………………….
8
7. PATLAMIŞ RESİMLER VE YEDEK PARÇA LİSTESİ …………………………
8
8. GARANTİ VE SERVİS BİLGİLERİ ………………………………………………
9
Uygunluk /EC Markası
Bu ürün aşağıdaki Avrupa Direktifleri ve normlarının
Gereksinimlerine uygundur
- 73.23 CEE Düşük Voltaj Direktifi
Hedeflenen Norm: EN 60.335.1
-
89.336 CEE: Elektromanyetik Uyum Direktifi
Hedeflenen Norm: EN 50.081.1/ EN 50.081.1/
EN 55.014
B 150, B 200, B 300, B 400 ve B 500 serisi
Sıcak Kullanım Suyu Üretim Cihazları
(Boylerler) sıcak suyun ısıtılması için kullanılan
ile merkezi ısıtma kazanlarına bağlanabilirler.
1. ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
● Kazan/Boyler don olma ihtimali olmayan bir
mahalle yerleştirilmelidir. Boylerin tesisat
devrelerine mümkün olduğunca yakın
olmalıdır, zira bu şekilde borular için enerji
kayıplarını azaltacaktır, ayrıca kesin olarak
bütün boruların izole edilmesini önemle
öneriyoruz.
●
●
Boylerler beyaz fildişi rengi ve antrasit gerisi
olarak temin edilebilir.
Uyarı
-
-
Boyleri veya Kazan/Boyler grubunu grubun
temizlenmesine için yeterli yer imkanını
sağlayan bir kaide üzerine oturtmanızı
öneririz.
-
Bu doküman tesisata yakın ve görünür bir
yerde bulunmalıdır.
-
2. CİHAZIN TANIMI
Boylerin gövdesi yüksek kaliteli çelikten
yapılmış ve içerisi kaliteyi artıran emaye ile
kaplanmıştır, tankın korozyonunu önlemek için
850˚C de pişirilerek camlaştırılmıştır.
Boyler
tankı
ayrıca
korozyona
karşı
magnezyum anot ile korunmuştur (B300, B400,
B500 iki anotla korunmuştur), Anotlar her 2
yılda bir kontrol edilmeli ve gerektiğinde
değiştirilmelidir.
(Sayfa
7’deki
“Servis”
bölümüne bakınız).
Tankın içine kaynaklanan ısı değiştirici kangal
düzgün bir borudan yapılmış ve sıcak kullanım
suyu
İle temas eden kısımları emaye ile kaplanmıştır.
B 150, B 200,B 300, B 400 ve B 500 serisi
boylerlerin dış kısımları ısı kayıplarını en aza
indiren CFC içermeyen poliüretan köpük ile
kaplanmıştır.
- Boyler dış muhafazası fırın boyalı çelik
sacdır.
- Boyler üzerine standart olarak bir termometre
monte edilmiştir.
- Boyler kullanılamaz hale gelince üzerindeki
izolasyon kolaylıkla muhafazadan ayrılabilir.
Montaj, Devreye alma ve servis işleri
yetkili bir teknisyen tarafından tesisat
mesleği kuralları ve bu kılavuzda
açıklanan kurallara uygun olarak
yapılmalıdır.
Cihazın güvenle hizmet etmesi için
periyodik
kontrollerinin
yapılması
şarttır.
Boyler
üzerine
bir
değişiklik
yapmayınız bu garantinin dışına
çıkmasına neden olur.
Kazanın ürettiği sıcak su ve boylerden
çıkan sıcak kullanın suyu birbirlerine
temas etmemelidir. Özellikle sıcak
kullanım
suyu
ısı
değiştirici
kangalların içinden geçirilmemelidir.
Poliüretan film köpük izolasyon malzemesini
tanka yapışmaktan korur.
Bu tasarım sayesinde Boylerlerin geri
dönüşümlü olması sağlanmıştır.
2.1 Bağlantı Ölçüleri
● B 150 - B 200
Boylerin tipi
A
B
C
B 150
995
662
552
B 200
1265
797
642
● B 300 - B 400 - B 500
Boylerin tipi
A
B
C
D
E
F
G
H
B 300
1810
982
787
642
292
207
332
601
B 400
1770
1022
812
632
337
242
367
701
B 500
1821
1214
942
767
347
252
377
751
2.2 Teknik Özellikler
Boylerin tipi
B 150
Primer devre (Isıtma
devresi
Maksimum çalışma sıcaklığı
˚C
110
Maksimum çalışma basıncı
bar
12
Maksimum emniyet basıncı
bar
12
(3)
T/TPW ye göre
Isıtıcı kangaldaki su
Litre
6.7
kapasitesi
2
Isıtıcı kangalın ısıtma yüzeyi
m
1.00
Sekonder devre (Sıcak
kullanım suyu devresi)
Maksimum çalışma sıcaklığı
˚C
95
Maksimum çalışma basıncı
bar
10
Maksimum emniyet basıncı
bar
6
(3)
T/TPW ye göre
Su kapasitesi
litre
150
Performansı
3
Primer devrede su akışı
m /h
3.0
Primer devrede hed kaybı
mbar
84
(basma yüksekliği)
Primer devre sıcaklığı 90˚C
(1)
Transfer edilen ısı
kW
46.0
(1)
Sürekli akış
l/h
1130
(2)
10 dk üzerinde akış
l/10 dk
275
Primer devre sıcaklığı 80˚C
(1)
Transfer edilen ısı
kW
38.0
(1)
Sürekli akış
l/h
930
(2)
10 dk üzerinde akış
l/10 dk
260
10-60˚C arası ısıtma süresi
dk
20
Primer devre sıcaklığı 70˚C
(1)
Transfer edilen ısı
kW
29.0
(1)
Sürekli akış
l/h
710
(2)
10 dk üzerinde akış
l/10 dk
240
Standart kullanım (Δt= 45K)
kWh/24h
1.31
(4)
Katsayı Cr
Wh/j/˚C
0.22
Ağırlık
kg
98
(1)
o
o
Soğuk su giriş 10 C –Sıcak su çıkış 45 C
(2)
o
o
Soğuk su giriş 10 C –Sıcak su çıkış 45 C
o
Depolama: 60 C
SEÇENEKLER
2.3 AMBALAJ
Tanımı
Boyler kutusu
Elektrikli Anot
Yük pompası kontrol termostatı
Elektrik dirençleri
2.2 kW 230V
3.3 kW 3x 400V~
2.4 kW 230V
3.5 kW 3x 400V~
4.5 kW 3x 400V~
6 kW
3x 400V~
B200
B 200
B 300
B300
B 400
B 500
110
12
12
110
12
12
110
12
12
110
12
12
110
12
12
110
12
12
7
11
11
27
33.5
1.35
1.35
1.35
2.00
2.70
3.40
95
10
6
95
10
6
95
10
6
95
10
6
95
10
6
95
10
6
200
200
300
300
400
500
3.0
120
5.0
300
3.0
160
5.0
440
5.0
91
5.0
115
60.0
1470
370
70.0
1720
390
81.0
1990
540
95.0
2330
560
113.0
2780
745
136.5
3350
920
51.0
1250
350
20
60.0
1470
365
15
65.0
1600
510
20
73.0
1790
515
15
90.0
2210
700
20
110.0
2700
870
25
45.0
49.0
57.0
70.0
1110
1200
1400
1720
335
480
485
660
1.70
2.00
2.00
2.90
0.21
0.16
0.16
0.18
118
150
150
243
(3)
C İsviçre Direktifidir
(4)
Isı yönetmelikleri (Fransa)
86.0
2110
820
3.00
0.15
290
7
40.0
980
330
1.70
0.21
118
B 150
EC1
AM7
BL6
B200
EC2
AM7
BL6
EC6
EC7
EC6
EC7
B300
EC3
AM7
BL6
B400
EC4
AM7
BL6
B500
EC5
AM7
BL6
EC8
EC9
EC10
EC11
EC8
EC 9
EC10
EC11
EC8
EC9
EC 10
EC11
3. MONTAJ
B150 ila B500 arasındaki serideki Boylerler bir
kazana bağlanacak şekilde tasarlanmışlardır.
DE DIETRICH kazanların estetik
görünümlerine atam olarak uygundur.
Opsiyonel olarak B 150 litre- B300 litre arası
boylerler için sunulan hidrolik bağlantı kitleri
boylerlerin sağ veya sol taraftan kazana yakın
olarak bağlanmasını sağlar.
Bu kitleri kullanarak bağlantı için kitlerle birlikte
verilen kılavuza bakınız.
3.1 Boylerin Seviyesinin ayarlanması
150 litre- 300 litre arası Boylerlerin seviyeleri 3,
B 400 500 litre model 4 ayarlanabilir ayak
vasıtasıyla ayarlanabilir. Bunlar boylerin altına
monte edilmiştir. (Ayar için 17mm yaprak
anahtar kullanılır)
Ayar yapmak için bir levye ile
boyleri hafifçe yükseltiniz
(1) Ayarlama miktarı: yaklaşık 30 mm
3.2 Hidrolik Bağlantılar
● Hidrolik bağlantıları yapmadan önce
herhangi bir kirleticinin emniyet
mekanizmalarına (özellikle emniyet
ünitesine) zarar vermemesi için su
devrelerini yıkayınız.
● Boylere servis verilmesini sağlamak için
Primer ve sekonder devrelerin stop valflarla
hidrolik olarak birbirlerinden ayrılmasını
sağlayınız.
Bu, boyler ve boyler aksesuarlarına tesisatın
tamamen boşaltılmasını
gerektirmeden
servis verilmesine imkan sağlar. Ayrıca bu
uygulama tesisatın sızmazlık kontrolü için
●
●
basınç testi yapılırken, test basıncının
boyler maksimum basıncından fazla olması
halinde boyleri ayırmaya yarar.
Boyler bakır boru devresine arada elektriği
iletmeyen veya iletimini azaltan bağlantılarla
veya benzer şekilde döküm demirden
yapılmış dişi-erkek soketlerle bağlanmalıdır.
Soğuk su tesisatına bağlanma aşağıdaki
şemaya
göre
yapılır.
Komponentler
yürürlükteki norm ve kurallara bağlı
olmalıdır.
●
●
Emniyet valfı ve boylere soğuk su girişi arası
bağlantı üzerinde herhangi bir katof valfı benzeri
bir devre ayırma elemanı olmamalıdır. Ayrıca
emniyet valfı borusu çıkışı kapanmamalıdır. Eğer
su geliş basıncı emniyet valfı ayar basıncından
5.5 bar fazlaysa boylere geliş devresi üzerine bir
basınç düşürücü koyulmalıdır. Basınç düşürme
valfını saatin çıkına koymak tüm devrede aynı
basıncı sağlamak için tavsiye edilir.
Emniyet kuralları gereğince boylerin
soğuk su girişine 7 bara ayarlı olarak
mühürlenmiş bir emniyet valfı monte
edilmesi zorunludur. Emniyet valfının TSE
markasını taşıyan ürün olmasını tavsiye
ediyoruz.
Emniyet valfını boşaltmak için kazan
dairesinde bir su çıkışı ve huni şeklinde
sifonlu gider yapılmalıdır.
Bağımsız B serisi bir Boylerin Emas-De Dietrich bir
Kazana bağlanması
1. Isıtma gidiş
2. Isıtma dönüş
3. 3 barlık emniyet valfı
4. Basınç göstergesi
9. Stop valf
16. Genleşme tankı
17. Drenaj valfı
18. Isıtma devresini doldurma bağlantısı
24. Eşanjöre primer devre giriş
25. Eşanjöreden primer devre çıkış
26. Sıcak kulanım suyu yük pompası
(*) Notlar; (53,9,55,17) grubu TSE markalı zorunlu
olarak aşağıdaki şartlara uygun olan 30 membran
kullanan bir emniyet ürünüyle yer değiştirmesi daha
uygundur.
Emniyet ünitesi seti ve boylere bağlantısı
boylerin kullanım suyu devresine bağlandığı
evere çapıyla aynı olmalıdır (300 litreye kadar
en az ¾” ve 500 litreye kadar (dahil en az 1”).
Şekil 1
9. Stop valf
28. Soğuk su girişi
29. Basınç düşürücü
30. 7 bara kalibreli emniyet ünitesi takımı
54. Akış önleyici tip YA (yerel kural)
a. geri döndürmez ile birlikte soğuk su
girişi
b. Boylerin soğuk suya bağlantısı
c. Stop valf
d. Emniyet valfı ve manual olarak
boşaltma
27.
28.
29.
32.
53.
Geri döndürmez valf
Soğuk su giriş
Basınç düşürücü
Sıcak kullanım suyu resirkülasyon pompası
EA tip koruma ünitesi; bir stop valf ve geri
döndürmez valf içerir, sınıf A kontrol
edilebilir..
54. Akış kesici tip “YA” (yerel kural)
55. Membran tip emniyet valfı, 7 bara kalibre
edilmiş ve mühürlü.
56. Sirkülasyon hattı (opsiyonel)
57. Sıcak kullanım suyu çıkışı.
Emniyet ünitesinin seviyesi soğuk su girişinden
daha aşağıda olmalıdır.(bakınız şekil 1)
Boşaltma devresi borusu uygun bir eğimde
olmalı ve kesit alanı en az emniyet cihazı
çıkışına eşit olmalıdır. (aşırı basınç durumunda
su akışının yavaşlatılmasına mani olmak için) .
e.
Boşaltma yeri
Boylerin sıcak kullanım suyu ısıtması için bir elektrik kiti ile donatılması ve eşanjörü
hidrolik olarak kazandan ayırmak istemeniz halinde, 3 barlık bir emniyet valfı primer devre
üzerine koyulmalıdır.
Bu valf eşanjör ile boyler kapatma valfları arasına koyulmalıdır.
5.
6.
7.
8.
9.
16.
17.
18.
24.
25.
26.
28.
Isıtma gidiş
Isıtma dönüş
3 barlık emniyet valfı
Basınç göstergesi
Stop valf
Genleşme tankı
Drenaj valfı
Isıtma devresini doldurma bağlantısı
Eşanjöre primer devre giriş
Eşanjöreden primer devre çıkış
Sıcak kulanım suyu yük pompası
Soğuk su giriş
4. DEVREYE ALMA
● Sıcak kullanım suyu devresini yıkayın (flush)
ve boyleri soğuk su girişinden doldurun.
● Sekonder devrenin (boyler ve sıcak kullanım
suyu dağıtım devresi) havasını dikkatle
sıkışan havanın sıtma ve hava firar işlerinde
her tarafta gezinen sese mani olmak için
kaçırın.
Bu işlem için sistemi tamamen suyla
doldurun, sıcak su musluğunu açık bırakın,
ve musluğu düzgün ve sessiz bir su akışı
elde edene kadar kapatmayın.
●
Bütün devrelerin havasını bu şekilde uygun
muslukları açarak kaçırın.
Primer devreyi (Isıtma devresi) en üst
noktasından bu maksatla koyulmuş olan
hava firar yerinden havasını alın (boylerle
birlikte verilmez).
27.
29.
32.
53.
54.
55.
56.
57.
81.
●
Geri döndürmez valf
Basınç düşürücü
Sıcak kullanım suyu resirkülasyon pompası
EA tip koruma ünitesi; bir stop valf ve geri
döndürmez valf içerir, sınıf A kontrol
edilebilir..
Akış kesici tip “YA” (yerel kural)
Membran tip emniyet valfı, 7 bara kalibre
edilmiş ve mühürlü.
Sirkülasyon hattı (opsiyonel)
Sıcak kullanım suyu çıkışı.
Elektrikli ısıtıcı dirençler
Monte edilmiş olan
bütün emniyet
cihazlarını verilen kılavuzlarına göre kontrol
edin (özellikle klapeleri).
Uyarı:
Sıcak kullanım suyunu ısıtırken suyun
genleşmesi nedeniyle bir miktar su emniyet
valfından gelebilir.
Bu normal bir olaydır, paniğe kapılmayın ve
önlemeye çalışmayın.
5. SERVİS VERİLMESİ VE PERİYODİK KONTROL
● Magnezyum Anot:
● Emniyet valfı
Magnezyum anot en az iki yılda bir kez
Emniyet valfı ayda bir kez çalıştırılarak
kontrol edilmelidir.İl kontrol eve görülen
aşınma derecesine göre bir sonraki kontrol
uygun şekilde çalıştığı ve boyler tankı içinde
zamanı
belirlenebilir.
Anot
aşağıdaki
zarar verecek aşırı basınç oluşmasını
metotlardan biriyle incelenebilir.
önleteceği kontrol edilmelidir.
- Gözle kontrol
● Taşlaşmanın giderilmesi:
Anot çapı eğer 15mm den aşağı inmişse
(başlangıç çapı 33 mm dir.) değiştirilmelidir.
Suyun sert olduğu bölgelerde, yetkili
- Ölçme:
servisinize boylerin ısı değiştiricisini yılda bir
- Anodun toprak hattını çıkartın
kez taşlardan temizlemesini istemelisiniz.
- Tank ve anot arasındaki akımı ölçün;
eğer ölçülen akım değeri 0.1 mA’ dan
● Muhafaza sabunlu suyla yıkanabilir.
azsa anot değiştirilmelidir.
Eğer anot değiştirilecekse, aşağıdaki gibi
hareket edin.
Taşlardan temizleme, magnezyum anodun kontrolü veya değiştirilmesi işlemleri:
● Boylere soğuk su gelişini kapatın ve boyleri
boşaltın. Boşaltmayı emniyet ünitesiyle
yapmak için, üniteyi boşaltma –emptyayarına alın ve sıcak su veya hava firar
musluklarından birini açarak boylerin üst
kısmına hava girmesini sağlayınız.
● Ön muhafaza ve sensör problarını çıkartınız.
● Muayene kapağını alın (B 150-200 litrelik
modeller için 13 mm yaprak ve 300-500 arası
litrelik modeller için 17 mm yaprak anahtar
kullanınız.
● Anodu kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.
● Tankın dibinde çamur veya pul şeklinde
toplanan kışırı (taşlaşmayı) temizleyin. Tankın
duvarlarına yapışan bir taşlaşma varsa
temizlemeye çalışmayın zira bu taşlaşma
korozyona karşı önemli bir koruyucudur ve
tankın
izolasyonuna
yardımcı
olur.
Eğer gerekiyorsa performansını yükseltmek
için ısı değiştirici taşlardan temizlenebilir.
● Parçaları tekrar yerine takın ve flanş contasını
yerleştirin, bu işlem sırasında dilinin boylerin
dışında kalmasına emin olun.
● Flanşın yerine monte edildikten sonra sızmaz
olduğuna emin olun.
Muayene kapağını tutan 8 mm lik
vidalar B 150 ve B 200 modelleri için 8 N.m.
lik torkla, B 300-B 500 arası modeller için 20
N.m. torkla sıkılmalıdır. Bu maksatla bir tork
anahtarı kullanınız. Bilgi için; boru anahtarını
küçük bir kolla tutarsanız 6 N.m., büyük kolla
tutarsanız 20 N.m. tork ede edebilirsiniz.
● Cihazı bölüm 4’de anlatıldığı şekilde devreye
alın.
6. BAKIM SAYFASI
No
Tarih
Yapılan kontrol
Gözlemler
7. PATLAMIŞ RESİMLER VE YEDEK PARÇA LİSTESİ
Operatör
İmza
8962-4030 C (TUR)
Not: Yedek parça siparişi vermek için, istenilen parçanın karşısında olan listedeki ayrıntısı verilen
kod numarasını vermelisiniz.
Yedek Parçalar---------------------------------------------------------- B 150 - B 200- B 300 - B 400 - B 500
B 150 - B 200
B 300 - B 400 - B 500
B 150 - B 200 - B 300
B 400 - B 500
B 150 - B 200 için opsiyonel elektrik dirençleri 2.2 kW – 3.3 kW
B 300 - B 400 - B 500 için opsiyonel elektrik dirençleri 2.4 kW - 3.5 kW ‘a kadar ve 6.0kW
YEDEK PARÇALAR
Ref.
Kod No.
Açıklama
Ref.
Kod No.
Açıklama
Boyler B 150
Boyler B 400
1
9752-5077
Üst Muhafaza
1
9752-5077
Üst Muhafaza
2
8965-8519
Muayene kapağı Ø112 conta – vida ile
2
8965-8519
Muayene kapağı Ø112 conta – vida ile
3
8970-5511
Dilli conta Ø 112 kalınlık 7mm + halka
3
8970-5511
Dilli conta Ø 112 kalınlık 7mm + halka
4
9536-2426
Antrasit grisi termometre
4
9536-2426
Antrasit grisi termometre
5
9786-0644
Ayarlanabilir ayak M 10
5
9786-0614
Ayarlanabilir ayak M 12 04/98 öncesi
6
8965-8518
5
9786-0644
Ayarlanabilir ayak M 10 04/98 sonrası
7
9501-3133
Yan muayene kapağı Ø 82 anot ve
conta ile
Dilli conta Ø 82
6
9497-4525
Anot için Naylon destek
8
8970-8901
Komple anot Ø 33, boy 330
9
9497-4525
Naylon destek M8
9
9497-4525
Naylon destek M8
10
9501-4035
Conta Ø 25, 8,5 x 2
10
9501-4035
Conta Ø 25, 8,5 x 2
11
8962-8511
Komple yan muhafaza
11
8962-8511
Komple yan muhafaza
12
8965-8542
13
8960-8914
Komple Anot M8 Ø 33, boy 330
13
8960-8914
Yan muayene kapağı Ø 170 anot ve
conta ile
Komple Anot M8 Ø 33, boy 330
14
9501-3138
Düz conta Ø 170
Boyler B 200
Boyler B 500
1
9752-5077
Üst Muhafaza
1
9752-5077
Üst Muhafaza
2
8965-8519
Muayene kapağı Ø112 conta – vida ile
2
8965-8519
Muayene kapağı Ø112 conta – vida ile
3
8970-5511
Dilli conta Ø 112 kalınlık 7mm + halka
3
8970-5511
Dilli conta Ø 112 kalınlık 7mm + halka
4
9536-2426
Antrasit grisi termometre
4
9536-2426
Antrasit grisi termometre
5
9786-0644
Ayarlanabilir ayak M 10
5
9786-0614
Ayarlanabilir ayak M 12 04/98 öncesi
6
8965-8518
5
9786-0644
Ayarlanabilir ayak M 10 04/98 sonrası
7
9501-3133
Yan muayene kapağı Ø 82 anot ve
conta ile
Dilli conta Ø 82
6
9497-4525
Anot için Naylon destek
9
9497-4525
Naylon destek M8
10
9501-4035
Conta Ø 25, 8,5 x 2
10
9501-4035
Conta Ø 25, 8,5 x 2
11
8962-8511
Komple yan muhafaza
11
8962-8511
Komple yan muhafaza
12
8965-8542
13
8960-8914
Komple Anot M8 Ø 33, boy 330
13
8960-8914
Yan muayene kapağı Ø 170 anot ve
conta ile
Komple Anot M8 Ø 33, boy 330
14
9501-3138
Düz conta Ø 170
OPSİYONLAR
Boyler B 300
9752-5077
Üst Muhafaza
35
9752-5500
Elektrikli anot
8965-8519
Muayene kapağı Ø112 conta – vida ile
36
9752-6090
Kablo 3,5 metre
8970-5511
Dilli conta Ø 112 kalınlık 7mm + halka
37
9510-6090
Transformatör
4
9536-2426
Antrasit grisi termometre
5
9786-0644
Ayarlanabilir ayak M 10
REZİSTANSLAR (Opsiyonel)
9
9497-4525
Naylon destek M8
10
9501-4035
Conta Ø 25, 8,5 x 2
41
9501-3137
-Elektrik rezistansı 2.2 kW(EC6
kutusu)
Conta Ø rondela yüzüyle
11
8962-8511
Komple yan muhafaza
42
8962-5500
Isıtıcı element 2200W
12
8965-8542
43
8962-5506
Magnezyum anot Ø 40, boy 410mm
13
8960-8914
Yan muayene kapağı Ø 170 anot ve
conta ile
Komple Anot M8 Ø 33, boy 330
44
8962-4901
Rezistans bağlantıları
14
9501-3138
Düz conta Ø 170
45
8965-8553
Komple yalıtkan destek
46
8962-5508
Kelepçe halkası
47
8962-4900
Topraklama kablosu
48
8962-4901
Toprak kablosu
Ref.
Kod No.
1
2
3
Ref.
Açıklama
Kod No.
(devam)
Açıklama
-Elektrik rezistansı 3.5 kW
(EC9 kutusu
49
8962-5507
Topraklama
41a
9501-3138
Düz Conta Ø 170
50
8962-5510
Komple yan muhafaza Ø170/700
42a
8962-5502
Isıtıcı element 3500W/400V
51
9755-3712
Sıcaklık Termostatı (Cotherm)
43a
8965-8563
Komple anot Ø 33, boy 420mm
52
9827-3712
Adaptör
44a
8962-4901
Rezistans bağlantıları
53
9536-5576
Termostat oturma yeri
45a
8965-8560
Komple yalıtkan destek Ø 135
54
9752-5298
Siyah ayar düğmesi
46a
8962-5509
Komple kelepçe halkası Ø 170
47
8962-4900
Topraklama kablosu
48
8962-4901
Toprak kablosu
49
8962-5507
Topraklama
41
9501-3137
-Elektrik rezistansı 3.3 kW
(EC7 kutusu
Conta Ø rondela yüzüyle
42
8962-5501
Isıtıcı element 3300W
50
8962-5510
Komple yan muhafaza Ø170/700
43
8962-5506
Magnezyum anot Ø 40, boy 410mm
51
9755-3712
Sıcaklık Termostatı (Cotherm)
44
8962-4902
Rezistans bağlantıları
52
9827-3712
Adaptör
45
8965-8553
Komple yalıtkan destek
53
9536-5576
Termostat oturma yeri
46
8962-5508
Kelepçe halkası
54
9752-5298
Siyah ayar düğmesi
47
8962-4900
Topraklama kablosu
48
8962-4901
Toprak kablosu
49
8962-5507
Topraklama
41a
9501-3138
-Elektrik rezistansı 4.5 kW
(EC10 kutusu
Düz Conta Ø 170
50
8962-5510
Komple yan muhafaza Ø170/700
42a
8962-5502
Isıtıcı element 4500W/230V
51
9755-3712
Sıcaklık Termostatı (Cotherm)
43a
8965-8563
Komple anot Ø 33, boy 420mm
52
9827-3712
Adaptör
44a
8962-4901
Rezistans bağlantıları
53
9536-5576
Termostat oturma yeri
45a
8965-8560
Komple yalıtkan destek Ø 135
54
9752-5298
Siyah ayar düğmesi
46a
8962-5509
Komple kelepçe halkası Ø 170
47
8962-4900
Topraklama kablosu
48
8962-4901
Toprak kablosu
49
41a
9501-3138
-Elektrik rezistansı 2.4 kW
(EC8 kutusu
Düz Conta Ø 170
8962-5507
Topraklama
42a
8962-5502
Isıtıcı element 2400W/230V
50
8962-5510
Komple yan muhafaza Ø170/700
43a
8965-8563
Komple anot Ø 33, boy 420mm
51
9755-3712
Sıcaklık Termostatı (Cotherm)
44a
8962-4901
Rezistans bağlantıları
52
9827-3712
Adaptör
45a
8965-8560
Komple yalıtkan destek Ø 135
53
9536-5576
Termostat oturma yeri
46a
8962-5509
Komple kelepçe halkası Ø 170
54
9752-5298
Siyah ayar düğmesi
47
8962-4900
Topraklama kablosu
48
8962-4901
Toprak kablosu
49
8962-5507
Topraklama
41a
9501-3138
-Elektrik rezistansı 6.0 kW
(EC11 kutusu
Düz Conta Ø 170
50
8962-5510
Komple yan muhafaza Ø170/700
42a
8962-5502
Isıtıcı element 6000W/400V
51
9755-3712
Sıcaklık Termostatı (Cotherm)
43a
8965-8563
Komple anot Ø 33, boy 420mm
52
9827-3712
Adaptör
44a
8962-4901
Rezistans bağlantıları
53
9536-5576
Termostat oturma yeri
45a
8965-8560
Komple yalıtkan destek Ø 135
54
9752-5298
Siyah ayar düğmesi
46a
8962-5509
Komple kelepçe halkası Ø 170
47
8962-4900
Topraklama kablosu
48
8962-4901
Toprak kablosu
49
8962-5507
Topraklama
50
8962-5510
Komple yan muhafaza Ø170/700
Ref.
Kod No.
Açıklama
Ref.
Kod No.
51
9755-3712
Sıcaklık Termostatı (Cotherm)
52
9827-3712
Adaptör
53
9536-5576
Termostat oturma yeri
Açıklama
54
9752-5298
Siyah ayar düğmesi
Müşterilerinin menfaatine olmak üzere DE DIETRIC THERMIQUE ürün kalitesini sürekli artırmaya
çalışmaktadır. Bu nedenle bu kılavuzdaki bütün özellikler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
ÜRETİCİ FİRMA :
DE DIETRICH THERMIQUE
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller / FRANCE
SATIŞ :
EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.
Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cad.
No: 3 Kat :3 Küçükyalı – Maltepe / İSTANBUL
Tel
: (0216) 489 43 80
Faks : (0216) 417 57 56
e-mail : [email protected]
İTHALATÇI FİRMA :
EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.
Sanayi caddesi 17
Şeyhliköy Pendik İstanbul
Tel
: (0216) 378 34 00
Faks : (0216) 378 20 59
www.emas.com.tr
SERVİS :
EMAR A.Ş. SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
Dragos Yolu, Çayırlar Mevkii No: 5
Maltepe / İSTANBUL
Tel
: (0216) 305 55 04 – 305 07 24
Faks : (0216) 305 65 43
Download

Teknik Kılavuz