K A T A L O G
www.agroglobe.rs
Ovaj katalog je informativnog karaktera,
pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.
SADRŽAJ
I PROGRAM ĐUBRIVA
Global PK 16:32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
II PROGRAM SEMENA
SORTE PŠENICE
Apache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Andino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HIBRIDI KUKURUZA
FAO 200
NK Symba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
FAO 300
NK Lucius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SY Iridium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SY Flovita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FAO 400
SY Ulises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NK Cisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NK Pako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FAO 500
NK Helico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
NK Maverik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FAO 600
SY Sincero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NK Sycora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SY Deciso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SY Miami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
NK Turtop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HIBRIDI SUNCOKRETA
RANI:
NK Fortimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SREDNJE RANI:
NK Dolbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
NK Ferti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
NK Neoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
SREDNJE KASNI:
NK Kondi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
NK Armoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SY Edenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
NK Adagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SEME ULJANE REPICE
NK Smart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
NK Aviator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
NK Petrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
III PROGRAM PESTICIDA
HERBICIDI
Belvedere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Belvedere Forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dual Gold 960 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Fusilade Forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Gardoprim Plus Gold 500 SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Gat Stake 20 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Gat Zebra 25 OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Goltix Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Pulsar 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
TivMetix OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Reglone Forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FUNGICIDI
Amistar Extra 280 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Bravo 720 SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Duett Ultra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Rias 300 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
INSEKTICIDI
Actellic 50 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Laidir 10 CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
IV PROGRAM MEHANIZACIJE
TRAKTORI
Serija T8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Serija T7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Serija T6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Serija T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Serija TD5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Serija T4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Serija TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
KOMBAJNI
Serija CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Serija CX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-73
Serija TC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Serija FR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
PRIKLJUCNE MAŠINE
Plugovi obrtači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kombinovana mašina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Teške vučene tanjirače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Mehaničke žitne sejalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Rasipači min. đubriva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Vučene prskalice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Sejalice za okopavine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Baleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
I PROGRAM ĐUBRIVA
www.agroglobe.rs
PROGRAM ĐUBRIVA
PK 16:32
Kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima. Koristi se za ishranu
svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE:
Ujednačena granulacija, finoća i čvrstoća granule, omogućavaju dobru raspodelu
hranjivih elemenata prilikom distribucije.
Svaka granula ima isti hemijski sastav.
Visoka koncentracija hranjivih elemenata.
Visoka vodotopivost omogućava upotrebu i u proleće (kao startna đubriva).
Sadržaj i količina mikroelemenata prilagođen je potrebama pojedinih biljnih vrsta
posebno šećerne repe, uljane repice, povrtarskih useva, vinove loze i voća.
SASTAV:
FOSFOR(V)-OKSID (P₂O5)..................................................................16 %
(P₂O5 rastvorljiv u neutralnom amonijum-citratu i vodi 16 %, P₂O5
rastvorljiv u vodi 14,4%)
KALIJUM-OKSID (K₂O) rastvorljiv u vodi..................................... 32%
MAGNEZIJUM-OKSID (MgO)........................................................... 2 %
BOR (B).................................................................................................... 0,5 %
CINK (Zn)................................................................................................ 0,2 %
FIZIČKE OSOBINE: granule sfernog oblika sive do tamno mrke boje, blagog mirisa.
VREME I NAČIN PRIMENE: primenjuje se pred osnovnu obradu zemljišta ili u predsetvenoj pripremi zemljišta. Primenjuje se po celoj površini zemljišta ili u trake između redova u voćnjacima i vinogradima.
KOLIČINA PRIMENE: 300-600 kg/ha, u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta.
GRANULOMETRIJSKI SASTAV: od 1-5mm, min 95 %
PAKOVANJE: 25 kg (strečovano na paleti 1.250 kg), 600 kg (big bag).
6
PROGRAM ĐUBRIVA
PREPORUKA ZA PROIZVODNJU:
U USEVU ŠEĆERNE REPE
GLOBAL (450-500kg/ha) pred osnovnu obradu ili predsetveno +
AN 300 kg/ha
U USEVU SUNCOKRETA
GLOBAL (350-400 kg/ha) pred osnovnu obradu ili predsetveno +
UREA (250-300 kg/ha) pred setvu
I PROGRAM ĐUBRIVA
U USEVU ULJANE REPICE
GLOBAL (300-400 kg/ha) pred osnovnu obradu + dve prihrane (UREA 200 kg/ha +
amonijumsulfat 200 kg/ha)
U POVRTARSKIM USEVIMA
GLOBAL (400-600 kg/ha) pred osnovnu obradu ili predsetveno zavisno od biljne
kulture.
U VOĆNJACIMA I VINOGRADIMA
GLOBAL (400-600 kg/ha) u trake između redova.
7
II PROGRAM SEMENA
www.agroglobe.rs
SORTE PŠENICE
SORTE PŠENICE
APACHE
Apache je moderna sorta pšenice koja je u Srbiji registrovana 2007. godine. U različitim proizvodnim godinama je pokazala izuzetnu stabilnost kako u visini prinosa
tako i u tolerantnosti na najznačajnije bolesti. Jedna od osobina, a možda i najvažnija je izuzetna energija bokorenja, tako da se setvena norma kreće od 180-200 kg
semena po hektaru, u zavisnosti od predsetvene pripreme i vremena setve. Sa tom
količinom semena po hektaru, posle nicanja se neće videti zeleni „tepih“, usev će
delovati redak, ali dajte mu vremena da se izbokori. Apache je izrazito niska sorta,
izuzetne tolerancije na poleganje. Razmak između donjih kolenaca je skraćen, što
daje dodatnu čvrstinu stablu, a to mu omogućava da dobro podnosi pojačanu
ishranu azotom. Apache dugo zadržava zelenu boju, ali kad krene da sazreva to
čini jako brzo, tako da je razlika u žetvi par dana, ili istovremeno sa ostalim sortama.
ANDINO
Andino je moderna sorta pšenice, namenjena za intezivnu proizvodnju i primenu
pune agrotehnike, koju prati fantastičan potencijal prinosa. Stablo je veoma nisko,
sa izuzetnom tolerancijom na poleganje. Po dužini vegetacije, spada u srednje rane
sorte. Dobro podnosi i nešto kasnije rokove setve. Klas je sa osjem, veoma dobro
razvijen. Što se tiče odnosa prema bolestima, Andino poseduje dobru toleranciju
na ekonomski najznačajnije bolesti. Za sigurnost ostvarivanja visokih prinosa, bilo
bi poželjno da se obavi jedan preventivni fungicidni tretman s proleća, a ukoliko su
nakon klasanja povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača fuzarioza preporuka je da
se uradi još jedan tretman zaštite klasa.
12
SORTE PŠENICE
TEHNOLOGIJA
1. ĐUBRENJE:
Potrebe za hranjivim elementima: N (azot) : P (fosfor) : K (kalijum) u odnosu: 2:1:0,7.
Da bi smo ostvarili 1 tonu prinosa potrebno je 20 kg čistog azota/ha.
Primer: Za 8 tona prinosa potrebno je 20 kg × 8 = 160 kg čistog azota/ha
Urea 46% = 160 × (100/46) = 347 kg/ha
An 34% = 160 × (100/34) = 470 kg/ha
Raspored azotnog đubriva: 1/3 u jesen predsetveno
Primer: Od 160 (ukupno potrebno) – 1/3 (potrebno dati u jesen) = 53 kg
NPK 15:15:15 355 kg/ha ili
M A P 11:52:0 200 kg/ha + UREA 46% 100 kg/ha
Napomena: Upotrebom uree u jesen predsetveno, ako se zaoravaju žetveni
ostaci, a posebno ako je predusev kukuruz, obezbeđujemo dovoljne količine
azota za bokorenje, što je osnov za veliki broj biljaka po hektaru (gust usev) a
time i visok prinos. NPK đubriva koristiti na osnovu hemijske analize zemljišta.
2. OSNOVNA OBRADA:
Ne pliće od 20 cm, oranje, tanjiranje, direktna setva.
3. SETVA:
Obaviti je u ranijim rokovima po mogućstvu do 10. oktobra.
Količina semena: Od 180 do 200 kg/ha u uslovima dobre predsetvene pripreme, optimalnog roka setve, a na osnovu kvaliteta semena. U uslovima setve van
optimalnog roka, povećati količinu semena.
4. PRIHRANA:
Obaviti je u dva navrata a na osnovu analize zemljišta (n-min metode). Prvi put
rano u proleće, kraj februara početak marta. Drugi put što kasnije, do pojave
prvog kolenca (vlatanja), kako bi smo obezbedili što više proteina u zrnu a time
osigurali kvalitet brašna.
Primer: Ako smo u jesen dali 55 kg/ha čistog azota u proleće treba dodati
160–55=105 kg/ha
1. prihrana 150 kg/ha Urea 46% 2. prihrana 100 kg/ha AN 34%
5. ZAŠTITA:
Fungicid + herbicid u proleće kad krene vegetacija.
Fungicid + insekticid u početku cvetanja pšenice.
PRIDRŽAVAJUĆI SE OVE TEHNOLOGIJE, UZ UPOTREBU DEKLARISANOG SEMENA, MOGUĆE JE OSTVARITI PRINOS I VIŠI OD 8 t/ha SA VISOKIM TEHNOLOŠKIM
KVALITETOM ZRNA.
13
HIBRIDI KUKURUZA
Seme hibrida kukuruza koje se nudi proizvođačima u Srbiji zaštićeno je vrhunskim sredstvima za
tretiranje semena kompanije Syngenta:
Fungicidom – Maxim® XL 035 FS radi zaštite od
prouzrokovača bolesti semena i mladih biljaka.
Insekticidom (na zahtev proizvođača) – Cruiser®
350 FS ili Force® Zea 280 FS radi zaštite od štetnih
podzemnih i nadzemnih insekata.
HIBRIDI KUKURUZA
NK SYMBA
FAO 290
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
75-80.000 biljaka/ha
• Rani hibrid.
• Visok potencijal prinosa za svoju grupu zrenja.
• Dobro razvijen koren čini biljku otpornijom na poleganje.
• Čvrsta i elastična stabljika, osrednje visine i bujnosti, ne ostavlja mnogo žetvenih
ostataka.
• Klip je srednje veličine sa 12-14 redova zrna.
• Brzo otpuštanje vlage.
• Setva u optimalnom roku omogućava berbu krajem avgusta ili početkom septembra.
• Pogodan za kasnu setvu ili kao postrni usev.
• Odlično podnosi sve tipove zemljišta.
NK LUCIUS
FAO 330
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
75-80.000 biljaka/ha
• Najniže vlage u svojoj grupi zrenja.
• Visoki potencijal za prinos i brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za
proizvođače koji skidaju kukuruz u zrnu kombajnom ili seju postrno kukuruz.
• Izuzetno brz početni porast odvaja ga od ostalih hibrida iz grupe zrenja.
• Snažnim robusnim stablom i bujnim tamno zelenim listovima dominira na polju.
• Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 12-14 redova zrna.
• Daje dobro oplođen i završen klip. Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju
i u izrazito stresnim uslovima.
• U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak od 17 cm, a
u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 19 cm.
16
HIBRIDI KUKURUZA
SY IRIDIUM
NOVO!
FAO 360
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
75-80.000 biljaka/ha
• Daje visoke i stabilne prinose u svim uslovima proizvodnje
• Visoka adaptabilnost.
• Odličan i u limitiranim uslovima gajenja.
• Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 16-20 redova zrna.
• Daje dobro oplođen i završen klip.
• Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
• Visoki potencijal za prinos i izuzetno brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvožače koji skidaju kukuruz u zrnu.
• Odličan kvalitet zrna.
• U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak u redu
17cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 19 cm.
SY FLOVITA
FAO 380
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
75-80.000 biljaka/ha
• Rani hibrid, atraktivnog izgleda izražene stay-green osobine.
• Niža stabiljka, jak koren doprinose otpornosti na poleganje.
• Nisko postavljeni klipovi sa 14-16 redova zrna.
• Zrno odličnog kvaliteta, tamno-narandžaste boje, brzo otpušta vlagu.
• Hibrid namenjen za sve uslove proizvodnje, idealan za proizvodnju na vetrovitim
terenima jer je otporan na poleganje.
17
HIBRIDI KUKURUZA
SY ULISES
NOVO!
FAO 400
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
70-75.000 biljaka/ha
• Hibrid visokih performansi.
• Visok potencijal prinosa.
• Pogodan za ranije setve i tolerantan na hladno zemljište.
• Brz početni porast i toleratnost na hladne vremenske uslove na početku porasta.
• Lep vizuelni utisak.
• Brzo otpuštanje vlage.
• Klip je deblji, valjkast i srednje dužine sa 16-18 redova zrna.
• U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak od 18cm, a
u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 20 cm.
NK CISKO
FAO 430
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
70-75.000 biljaka/ha
• Visok potencijal za prinos posebno na srednjim i težim zemljištima.
• Preporučuje se setva od sredine optimalnog roka.
• Odlično adaptiran hibrid na uslove gajenja u centralnoj Srbiji i Vojvodini.
• Odlikuje ga izražen i brz početni porast - vigor efekat.
• Odlično podnosi stresne uslove, posebno vazdušnu sušu u periodu oplodnje.
• Klip je krupan sa 14-16 redova zrna, tolerantan na napad kukuruznog plamenca.
• Zrno odličnog kvaliteta i brzog otpuštanja vlage.
18
HIBRIDI KUKURUZA
NK PAKO
FAO 490
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
70-75.000 biljaka/ha
• Hibrid izuzetno visokog potencijala za prinos i izražene stabilnosti u našim agroekološkim uslovima.
• Izvanredna adaptabilnost i stabilnost omogućuju ostvarenje genetskog potencijala za prinos u različitim uslovima gajenja i nivoima primene agrotehnike.
• Dobri rezultati su ostvareni u uslovima stresa izazvanog sušom i visokim temperaturama.
• Klip je srednje krupan sa 16-18 redova zrna.
• Pozicija klipa na biljci je niska.
• Brzo otpuštanje vlage iz zrna čini ga pogodnim za berbu u klipu i zrnu.
• Izrazita stay-green osobina.
• Odlično se čuva u čardaku, za ovakav način berbe vlaga zrna treba da bude od 25-28%.
• Zbog otpornosti na niske temperature i brzog porasta idealan je hibrid za ranije
rokove setve.
NK HELICO
FAO 550
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
65-70.000 biljaka/ha
• Hibrid nove generacije rekordnih prinosa.
• Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja sa niskom vlagom u berbi.
• Izuzetno brz početni porast.
• Traži dobre proizvodne uslove.
• Tolerantan na bolesti klipa.
• Stabljika je robusna, dobro ukorenjena.
• Debeo i kompaktan klip sa 16-18 redova zrna izrazite krupnoće.
• Idealan za kombajniranje.
• Listovi dugo ostaju zeleni tako da se može koristiti i kao silažni kukuruz (visok
sadržaj suve materije u silaži).
• U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak u redu od
19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 21 cm.
• Za silažu povećati sklop za 10%.
19
HIBRIDI KUKURUZA
NK MAVERIK
FAO 590
Tip hibrida: polutvrdunac
Preporučeni sklop:
60-65.000 biljaka/ha
• Dokazan hibrid na poljima Srbije.
• Izuzetno adaptabilan na sušu i uslove stresa.
• Biljke visoke, elastične i otporne na poleganje.
• Odlične je tolerantnosti prema prouzrokovačima truleži klipa (Fusarium spp.), mehurastoj gari (Ustilago spp.) i napadu kukuruznog plamenca.
• Klip je srednje veličine sa 14-16 redova zrna.
• Zrno se odlikuje izuzetnom hranidbenom vrednošću, duboko usađeno, prepoznatljive crvene boje i staklastog izgleda.
• Hibridi kukuruza u tipu polutvrdunca odlikuju se višim sadržajem proteina u zrnu
kao i do 15% većim iskorišćenjem hrane kod domaćih životinja.
SY SINCERO
FAO 610
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
60-65.000 biljaka/ha
• Hibrid za pune čardake.
• Stablo visoko sa uspravnim listovima i izraženom stay-green osobinom.
• Klipovi dugi i debeli, sa 16-18 redova zrna koja izrazito brzo otpuštaju vlagu tokom zrenja.
• Dobro podnosi stresne uslove (sušu i visoke temperature).
• Daje stabilne prinose nezavisno od agroekoloških uslova i primenjene agrotehnike.
• Dobro se bere i u klipu, beračima (voditi računa da je vlaga zrna od 25-28%).
20
HIBRIDI KUKURUZA
NK SYCORA
FAO 620
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
60-65.000 biljaka/ha
• Izrazitog potencijala za prinos.
• Odlikuje ga brz početni porast, snažne biljke, velike lisne mase.
• Klip blago konusnog oblika sa 18–20 redova zrna, sa niskim procentom oklaska
(kočanke).
• Brzo otpušta vlagu, te je pogodan za berbu kombajnom.
• Kod berbe u klipu potencijalni problem je teže komušanje (voditi računa da je
vlaga zrna od 25-28%).
• Visoko je tolerantan prema bolestima klipa.
• Visoka hranidbena vrednost i svarljivost čine ga pogodnim za silažu.
• Za proizvodnju silaže povećati sklop za 10%.
• NK Sycora se nametnuo proizvodjačima izvanrednim i stabilnim prinosima u proizvodnji iz godine u godinu.
SY DECISO
FAO 630
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
60-65.000 biljaka/ha
• Namenjen za proizvodnju zrna i silaže.
• Hibrid pogodan za regione sa većim temperaturnim stresom.
• Daje stabilnost u svim uslovima proizvodnje – ispoljava visoke performanse.
• Biljka srednje visine.
• Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 16-20 redova zrna.
• Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
• Visoki potencijal za prinos i izuzetno brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvođače koji skidaju kukuruz u zrnu, spremaju silažu ili ga beru u klipu.
• U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak od 21 cm, a
u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 23 cm.
21
HIBRIDI KUKURUZA
SY MIAMI
FAO 640
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
60-65.000 biljaka/ha
• Hibrid, izrazito visokog potencijala za prinos.
• Relativno niže, kompaktno i snažno stablo, sa velikom lisnom masom i jakim korenom.
• Klipovi debeli i kompaktni, sa malim oklaskom i sa 18-20 redova krupnih, duboko
usađenih zrna velike hektolitarske mase.
• Za postizanje visokih prinosa zahteva visok nivo agrotehnike.
• Dobro se bere beračima, pri vlažnosti zrna od 25-28%.
NK TURTOP
FAO 680
Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop:
60-65.000 biljaka/ha
• Hibrid namenjen za silažu i zrno, prilagodljiv na različite nivoe agrotehnike i uslove proizvodnje.
• Poseduje visok potencijal za prinos.
• Klip srednjeg položaja, krupan na kratkoj dršci sa 16-18 redova zrna.
• Odličan za berbu u klipu i dobro se čuva u čardacima.
• Zrno je izvanrednog kvaliteta i hranidbene vrednosti.
• Visoko je tolerantan na prouzrokovače plesnivosti klipa kao i na napad kukuruznog plamenca.
• Robusna biljka, sa velikom lisnom masom otporna na poleganje.
• Povećati sklop za 10% kod proizvodnje za silažu.
22
HIBRIDI KUKURUZA
GUSTINA SETVE PRI MEĐUREDNOM RAZMAKU OD 70 cm
(tablica za preračunavanje razmaka u redu za setvu na preporučeni sklop pri
međurednom rastojanju od 70 cm)
Rastojanje u redu cm
Približan broj isejanih zrna po ha
15
95.200
16
89.300
17
84.000
18
79.400
19
75.200
20
71.400
21
68.000
22
64.900
23
62.100
24
59.500
25
57.100
26
54.900
27
52.900
28
51.000
Navedene setvene norme se odnose na dobro pripremljene parcele za setvu
kukuruza i suncokreta. U slučaju lošije pripreme i nedostatka vlage, preporučujemo da se setvena norma poveća.
23
HIBRIDI SUNCOKRETA
Seme hibrida suncokreta koje se nudi proizvođačima u Srbiji zaštićeno je vrhunskim sredstvima za
tretiranje semena kompanije Syngenta. Fungicidi
Apron XL i Maxim 025 FS radi zaštite od prouzrokovača bolesti semena i mladih biljaka. Insekticid Cruiser 350 FS radi zaštite od štetnih podzemnih i nadzemnih insekata.
HIBRIDI SUNCOKRETA
NK FORTIMI
Hibrid Clearfield tehnologije
Lino tip
Rani hibrid
Preporučena setva:
60.000 semena/ha
• Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz korena i izražene otpornosti na lomljenje.
• Glava poluuspravna, sa velikim brojem zrna srednje težine.
• Odličan vigor, dužina vegetacije 95-105 dana.
• Odlična tolerantnost na sušu i visoke temperature.
• Dobre tolerantnosti na prouzrokovače bolesti suncokreta (Phomopsis spp, Phoma
spp i Macrophomina spp), umereno tolerantan na prouzrokovača bele truleži na korenu i stablu, nešto slabije na glavi.
• Rezistentan A-E rase volovoda prisutne u Srbiji.
• Vrlo dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja za ranu grupu zrenja.
• Dobro podnosi kasnu setvu na nešto lošije pripremljenim i jače zakorovljenim
zemljištima.
• Može se sejati kao postrni usev posle ječma.
• Nešto manje uniformnog izgleda u polju od ostalih hibrida.
NK DOLBI
Lino tip
Srednje rani hibrid
Preporučena setva:
60.000 semena/ha
• Rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
• Hibrid karakterističnog kratkog, čvrstog stabla, izrazito tolerantan na poleganje i
lomljenje, te je stoga veoma pogodan za područja sa jakim i čestim udarima vetra.
Kao i većina hibrida kompanije Syngenta, poseduje poluuspravnu poziciju glave u
odnosu na stablo.
• Odlikuje se izrazitom plastičnošću na različite proizvodne uslove i veoma dobrom
tolerantnošću na najopasnije prouzrokovače bolesti suncokreta (Sclerotinia spp,
Phomopsis spp, Plasmopara spp...).
• Dužina vegetacije 110-115 dana.
• NK Dolbi spada u hibride sa najvišim sadržajem ulja u semenu.
• Zbog svega navedenog, za ovaj hibrid se kaže da ima XXL (ekstra veliki) potencijal
prinosa i sadržaj ulja.
26
HIBRIDI SUNCOKRETA
NK FERTI
Visoko oleinski hibrid
Srednje rani hibrid
Preporučena setva:
60.000 semena/ha.
• Srednje dužine vegetacije, rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
• Ostvarenim prinosima i stabilnim i visokim sadržajem oleinske kiseline (više od
86-89%) ovaj hibrid otvara novu dimenziju u proizvodnji suncokreta.
• Za razliku od visokooleinskih hibrida prethodne generacije, sa ovim hibridom proizvođač ostvaruje prinos kao sa konvencijalnim, a pri tome ima dodatu vrednost po
pitanju kvaliteta ulja.
• Za ostvarivanje sigurnog i stabilnog nivoa oleinske kiseline u ulju neophodno je
ispoštovati prostornu ili vremensku izolaciju (različit period cvetanja) od susednih
biljaka suncokreta od minimum 200 metara.
• Stablo srednje visine, otporno na poleganje.
• Osrednji vigor, dužina vegetacije oko 115 dana, izražene tolerantnosti na najznačajnija obolenja suncokreta.
NK NEOMA
Hibrid Clearfield tehnologije
Lino tip
Srednje rani hibrid
Preporučena setva:
60.000 semena/ha
• Srednje visine stabla, veoma tolerantan na lom stabla i poleganje.
• Rezistentan na sve rase volovoda prisutne u Srbiji.
• Visoko tolerantan na obolenja suncokreta, pa time i obezbeđuje visok stepen sigurnosti proizvođačima.
• Visoke mase 1.000 zrna, kao i velikog broja zrna na glavi suncokreta.
• Posebno treba istaći visoku ujednačenost biljaka i veoma visok potencijal prinosa.
• NK Neoma je hibrid koji Vam omogućuje sigurnost visokih prinosa i čistu njivu.
27
HIBRIDI SUNCOKRETA
NK KONDI
Lino tip
Srednje kasni hibrid
Preporučena setva:
60.000 semena/ha
• Rezistentan na volovod.
• Hibrid srednje visine i izrazite homogenosti, adaptibilan na različite tipove zemljišta i
proizvodne uslove, tako da se za njega može reći da poseduje možda najveću
stabilnost prinosa.
• Veoma dobro reaguje na povišena proizvodna ulaganja, a posebno upotrebu mineralnih đubriva ili gajenje na najplodnijim zemljištima.
• Pored toga, i u nešto manje povoljnim uslovima, oslanjajući se na potencijal ovog hibrida, proizvođač može izvući maksimum dohotka.
• Dobar vigor, dužina vegetacije od 120-125 dana.
• Izrazito ujednačen usev u periodu nicanja, cvetanja i oprašivanja.
• Visoko tolerantan na ekonomski najznačajnija obolenja suncokreta.
• Jedan od razloga zašto je ovaj hibrid dobio ime NK Kondi je svakako velika adaptibilnost na različite uslove gajenja (za različite kondicije).
NK ARMONI
Lino tip
Srednje kasni hibrid
Preporučena setva:
60.000 semena/ha
• Rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
• NK Armoni spada u hibride sa najvećim genetskim potencijalom za prinos.
• Stablo srednje visine, otporno na poleganje.
• Glava sa velikim brojem zrna srednje težine.
• Dobar vigor, dužina vegetacije od 125 dana.
• Zahvaljujući snažnom korenu odlično podnosi sušu, kao i visoke temperature i
udare vetra.
• Odlične tolerantnosti na sve ekonomski značajne bolesti kod suncokreta.
• Proizvodni rezultati potvrđuju da je NK Armoni, hibrid šampion prinosa i kao takav u samom vrhu ponude kompanije Syngenta.
28
HIBRIDI SUNCOKRETA
SY EDENIS
Lino tip
Srednje kasni hibrid
Preporučena setva:
60.000 semena/ha
• Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz korena i izražene otpornosti na lomljenje.
• Veoma uniforman, poluuspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna srednje
težine.
• Dobar početni porast.
• Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, te se preporučuje u regionima većeg rizika pojave bolesti.
• Rezistentan na volovod rase “E“ (prisutne u Srbiji).
• Hibrid iz srednje kasne grupe (oko 120 dana) koji ima visok potencijal za prinos.
• Odlične rezultate daje na plodnim zemljištima i intenzivnim uslovima proizvodnje.
NK ADAGIO
Hibrid Clearfield tehnologije
Lino tip
Srednje kasni hibrid
Preporučena setva:
60.000 semena/ha
• Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutane u Srbiji.
• Veoma visokog prinosa i sadržaja ulja, posebno pri intenzivnim uslovima proizvodnje.
• Poluuspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna i visokom masom 1.000 zrna.
• Visoke tolerantnosti na ekonomski značajne bolesti.
• Stablo srednje visine, dobre otpornosti na poleganje.
• Odlično podnosi stresne uslove suše i visoke temperature.
• Šampionski potencijal za prinos, i mogućnost održavanja čiste parcele svakako
daju NK Adagio-u svoje mesto u Vašoj proizvodnji.
29
ULJANA REPICA
ULJANA REPICA
NK SMART
Linijska sorta
Preporučena gustina setve:
60-65 klijavih zrna/m2
Pakovanje: 2.000.000 zrna
• Nizak sadržaj eruka kiseline i glukozinolata.
• Odlikuje je visoka adaptabilnost i ekološka plastičnost.
• Nisko stablo omogućuje dobru otpornost na poleganje.
• Tolerantna je prema prouzrokovačima bolesti (Phoma lingam i Verticillium dahliae).
• Visok sadržaj ulja i prinos omogućuje visok prinos ulja po jedinici površine.
• Veoma dobre tolerantnosti na izmrzavanje.
• U uslovima intenzivne agrotehnike obezbedjuje visoku ekonomičnost i profit.
• Seme je tretirano sa Cruiser OSR + Sepiret PF12 plavi.
NK AVIATOR
Srednje rani hibrid
Preporučena gustina setve:
50-55 klijavih zrna/m2
Pakovanje: 1.500.000 zrna
• Visok prinos i sadržaj ulja.
• Dobro podnosi niske temperature i izmrzavanje.
• Tolerantan na sušu.
• Stablo je srednje visoko do visoko, sa izraženom tendencijom grananja.
• Ima brz početni porast.
• Visoko tolerantan na prouzrokovače bolesti (Phoma sp.).
• Snažan korenov sistem i robusno stablo.
• Ujednačeno sazreva.
• Seme je tretirano sa Cruiser OSR + Sepiret PF12 plavi.
32
ULJANA REPICA
NK PETROL
Srednje rani hibrid
Preporučena gustina setve:
50-60 klijavih zrna/m2
Pakovanje: 2.000.000 zrna
• Srednje rani hibrid.
• Visok prinos uz siguran povrat ulaganja u proizvodnju.
• Tolerantan na stres.
• Vrhunska genetika i stabilnost.
• Brz početni porast, odlično prezimljavanje.
• Jaka robusna biljka sa moćnim korenovim sistemom.
• Čvrste stabljike, tolerantne na poleganje.
• Odlična otpornost na zimu.
• Optimalni rokovi setve 01.- 20.09.
• Preporučeni sklop u setvi( biljaka/m2): 50-60.
• Odlične adaptibilnosti na razne uslove u proizvodnji.
• Seme je tretirano sa Cruiser OSR + Sepiret PF12 plavi.
33
III PROGRAM PESTICIDI
www.agroglobe.rs
HERBICIDI
AKTIVNA MATERIJA: fenmedifam 160 g/l + desmedifam 160 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)
PAKOVANJE: 1 l i 5 l
PRIMENA: Belvedere® je selektivni folijarni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
SPEKTAR DELOVANJA: štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga hibridna (Chenopodium
hybridum), tatula (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorušica (Sinapis arvensis).
PREPORUKA ZA PRIMENU: Ukupna količina primene je 3 l/ha i koristi se u „split
aplikaciji“ u dva (1,5+1,5 l/ha) ili tri (1+1+1 l/ha) tretmana.
• Prvi tretman uraditi kada je šećerna repa u nicanju, a korovi u fazi kotiledona do
prvog para stalnih listova.
• Naredna tretiranja izvoditi u razmaku 7-10 dana posle predhodnog, zavisno od
vremenskih uslova i nicanja novih korova.
KARENCA: 91 dan za šećernu repu.
NAPOMENA: Ne primenjivati na temperaturama iznad 20 °C.
36
HERBICIDI
AKTIVNA MATERIJA: fenmedifam 100 g/l + desmedifam 100 g/l + etofumesat 200 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)
PAKOVANJE: 1 l i 5 l
PRIMENA: Belvedere® Forte je selektivni folijarni herbicid namenjen za suzbijanje
jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe. Odlično suzbija: korovsko proso (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga
hibridna (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), pomoćnica obična
(Solanum nigrum), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).
PREPORUKA ZA PRIMENU: Ukupna količina primene je 2 l/ha a najbolji efekat je
ako se primenjuje u „split aplikaciji“ u dva tretmana.
• Prvo tretiranje kada je šećerna repa u fazi 2-4 stalna lista, a većina korova u fazi
kotiledona do razvijena 2 lista u količini od 1 l/ha.
• Drugo tretiranje 7-10 dana posle prvog tretiranja, kada dođe do nicanja novih
korovskih biljaka u količini od 1 l/ha.
KARENCA: 91 dan za šećernu repu.
MEŠANJE: dobro se meša sa drugim preparatima koji se primenjuju u usevu šećerne repe.
NAPOMENA: Ne primenjivati na temperaturama iznad 20 °C.
37
HERBICIDI
AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor 960 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana emulzija (EC)
PAKOVANJE: 1 l
PRIMENA: Dual Gold 960 EC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, kao što su divlji sirak iz semena (Sorghum
halepense), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis) i nekih širokolisnih korova primenom
posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka u usevu:
• kukuruza, soje i šećerne repe u količini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml na 100 m2 na
humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml na 100 m2
na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);
• suncokreta, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3- 5% humusa) i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);
• sirka, za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, čije je seme prethodno tretirano
preparatom Concep® III 960 EC. Preparat Dual Gold 960 EC se primenjuje u količini 1,5 l/ha. Preparat se u svim navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode
od 200-400 l/ha.
Dual Gold 960 EC sadrži s-metolahlor koji suzbija širok spektar jednogodišnjih travnih korova. S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske
biljke koja niče i u biljci korova je slabo pokretan. Deluje na korove kao inhibitor
rasta naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila, i zbog toga mora biti primenjen
pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji
usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta. Kao i svi zemljišni herbicidi, i Dual Gold 960 EC za dobro
delovanje zahteva manju količinu vlage u zemljištu.
Ukoliko dođe do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi počnu sa klijanjem i nicanjem, preporučuje se plitka inkorporacija preparata na 1-2 cm dubine.
38
HERBICIDI
PREPORUKA ZA PRIMENU: Dual Gold 960 EC se na istoj površini može primeniti
samo jednom u toku godine. Fitotoksičan je za gajene useve ukoliko se primenjuje
na slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kiselim zemljištima sa
vrednošću pH < 5,5.
Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove Dual Gold
960 EC se može mešati sa nekim herbicidom za primenu posle setve, a pre nicanja
useva; u usevu suncokreta sa preparatima na bazi linurona, terbutilazina i flurohloridona, u usevu soje sa preparatima na bazi linurona i metribuzina, u usevu kukuruza sa preparatima na bazi mezotriona i terbutilazina.
KARENCA: 70 dana za silažni kukuruz, a za sirak, suncokret, soju i merkatilni kukuruz obezbeđena vremenom primene.
NAPOMENA: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena
39
HERBICIDI
AKTIVNA MATERIJA: fluazifop-P-butil 150 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana emulzija (EC)
PAKOVANJE: 1 l i 5 l
PRIMENA: Fusilade Forte je selektivni translokacioni herbicid (graminicid) koji se
primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova kao što
su muhar veliki (Echinochloa crus-galli), muhar zeleni (Setaria viridis), divlji sirak
(Sorghum halepense) iz semena i rizoma, i drugi travni korovi u usevima, odnosno
zasadima soje, suncokreta, šećerne repe, uljane repice, krompira, kupusa, luka, jabuke, kruške i dunje, sa količinama primene od 0,8 l/ha tj. 8 ml na 100 m2 za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova, odnosno 1,3 l/ha tj. 13 ml na 100 m2 za
suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova, uz utrošak vode od 200-600 l/ha, tj. 2-6
l vode na 100 m2, odnosno 200-400 l/ha u usevu uljane repice.
Fusilade Forte je translokacioni herbicid, što znači da se aktivna materija nakon primene usvaja od strane korovskih biljaka i transportuje do mesta delovanja, a to su
tačke porasta lista, stabla i korena. Vrlo brzo korovske biljke prestaju da rastu i razvijaju se, ali vidljivi efekti delovanja u vidu početne promene boje nastupaju nakon
7-10 dana, dok potpuno propadanje korova u vidu intenzivne crveno-ljubičaste
boje nastupa nakon 12-14 dana.
PREPORUKA ZA PRIMENU: Primena Fusilade Forte se vrši kad su korovi u fazi 3-5
listova (tj. u fazi intenzivnog porasta), uvek pre njihovog cvetanja i klasanja, jer su u
ranijim fazama razvoja osetljviji na delovanje ovog herbicida. Prilikom primene podesiti prskalicu da izbacuje sitne kapi, kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost
lisne površine korova, i na taj način omogućilo da korovske biljke usvoje što više
preparata. Izbegavati primenu pri visokim temperaturama, jer tada sitne kapi brzo
isparavaju, pre dospevanja na list korova. Korovske biljke u stresnim uslovima, posebno nakon dugotrajne suše, slabije usvajaju herbicid, pa se preporučuje primenu
odložiti za kasnije, nakon padavina. Ako su nicanje i razvoj korova neravnomerni,
najbolji rezultati u njihovom suzbijanju se postižu u „split“ aplikaciji, kada se preporučena količina primene podeli i primeni u dva tretmana, u razmaku 7-10 dana.
40
HERBICIDI
Ukoliko dođe do preoravanja tretiranih površina na njima se najmanje 60 dana od
tretiranja ne smeju sejati strna žita i kukuruz. Fusilade Forte se može samo jednom
upotrebiti na istoj površini u toku godine ili dva puta ukoliko se primeni u split-aplikaciji.
Preparat nije fitotoksičan ako se upotrebi u preporučenim dozama. Može biti fitotoksičan ukoliko usled zanošenja dospe na strna žita i kukuruz.
KARENCA: 28 dana za voće, 42 dana za krompir, 49 dana za luk i kupus, 70 dana za
šećernu repu, a za soju, suncokret i uljanu repicu obezbeđena vremenom primene.
NAPOMENA: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena
41
HERBICIDI
AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor 312,5 g/l + terbutilazin 187,5 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)
PAKOVANJE: 1 l i 5 l
PRIMENA: Gardoprim Plus Gold 500 SC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova kao što su divlji
sirak iz semena (Sorghum halepense), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis), štir obični
(Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium album), gorušica (Sinapis arvensis) koji se primenjuje u usevu:
• kukuruza, merkantilnog i silažnog, primenom posle setve, a pre nicanja useva, u
količini 4–4,5 l/ha, odnosno 40-45 ml na 100 m2;
• suncokreta primenom posle setve, a pre nicanja useva, u količini od 3-3,5 l/ha,
odnosno 30-35 ml na 100 m2.
Preparat se u navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Manje količine preparata se primenjuju u suvim područjima (sa prosečnom godišnjom
količinom padavina ispod 750 mm), a veće u vlažnim područjima (sa prosečnom
godišnjom količinom padavina iznad 750 mm).
PREPORUKA ZA PRIMENU: Gardoprim Plus Gold 500 SC nije fitotoksičan ako se
primeni u naznačeno vreme i u preporučenim dozama. Prilikom primene potrebno
je sprečiti zanošenje preparata na okolne osetljive useve i zasade. Preparat se ne
sme primenjivati na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa i pH ispod 5,5) i u kraškim poljima. Gardoprim Plus Gold 500 SC se može na istoj
površini primeniti samo jednom u toku godine. U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini može se sejati samo kukuruz. Posle pet meseci mogu se
sejati pšenica (uz duboko oranje), a u jesen lucerka, detelina i uljana repica.
KARENCA: 60 dana za silažni kukuruz, a za merkantilni kukuruz i suncokret obezbeđena vremenom primene preparata.
NAPOMENA: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena
42
HERBICIDI
NOVO!
GAT Stake®
20 EC
AKTIVNA MATERIJA: fluroksipir 200g/l
FORMULACIJA: koncentrovana emulzija (EC)
PAKOVANJE: 1 l
PRIMENA: GAT Stake 20 EC je translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu ozime pšenice.
PREPORUKA ZA PRIMENU: Primenjuje se kada je pšenica u fazi od trećeg lista do
pojave lista zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kada su korovi u fazi intenzivnog
porasta. Doza primene je 1 l/ha kada se koristi sam ili 0,4-0,6 l/ha u kombinaciji sa
herbicidom TivMetix OD.
SPEKTAR DELOVANJA: Dobro suzbija (efikasnost >90%): prilepača (Galium aparine), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga (Chenopodium album), divlja
salata (Lactuca serriola), njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), bezmirisna
kamilica (Matricaria inodora), bulka (Papaver rhoeas), gorušica (Sinapis arvensis),
gorčika (Sonchus oleraceus), mišjakinja (Stellaria media).
Zadovoljavajuće suzbija (efikasnost 75-90%): žavornjak (Consolida regalis), crvena
mrtva kopriva (Lamium purpureum).
Slabije suzbija (efikasnost <75%): palamida (Cirsium arvense).
Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi : 2,4 D,
MCPP, flurasulama, tifensulfuron-metila, metsulfuron-metila.
KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.
NAPOMENA: U slučaju presejavanja mogu se sejati žita, kukuruz, sirak, luk i paprika. U narednoj godini nema ograničenja u plodoredu.
43
HERBICIDI
NOVO!
GAT Zebra®
25 OD
AKTIVNA MATERIJA: triflusulfuron-metil 250 g/l
FORMULACIJA: uljna disperzija (OD)
PAKOVANJE: 0,24 l i 0,96 l
PRIMENA: GAT Zebra 25 OD od je visokoselektivni herbicid koji se primenjuje za
suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
SPEKTAR DELOVANJA: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), obični štir (Amaranthus retroflexus), tatula (Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), obični dvornik (Polygonum persicaria), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga (Chenopodium
album), hibridna pepeljuga (Chenopodium hybridum), čičak (Xantium strumarium).
PREPORUKA ZA PRIMENU: GAT Zebra 25 OD se primenjuje dvokratno, samostalno ili u kombinacijama sa preparatima na bazi fenmedifam + desmedifam (Belvedere), odnosno fenmedifam + desmedifam + etofumesat (Belvedere® Forte). Prvi
tretman se obavlja kada je šećerna repa nikla 70-90%, a korovi su u fazi od kotiledona do 2 lista, a drugi tretman po potrebi, 7-10 dana kasnije.
Količina primene je 80+80 ml/ha ako se primenjuje samostalno, odnosno 60+60 ml/ha
ukoliko se primenjuje u kombinacijama sa preparatima Belvedere i Belvedere Forte.
Nije potrebno dodavati okvašivač, pošto je već ugrađen u preparat. Uljna formulacija preparata Gat Zebra 25 OD omogućuje odličnu pokrovnost, bolje usvajanje
aktivne materije i visoku efikasnost u suzbijanju korova čak i na nižim temperaturama. Veoma dobro se meša sa drugim preparatima koji se primenjuju u usevu
šećerne repe.
KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.
NAPOMENA: U slučaju presejavanja šećerne repe, mogu se u istoj godini sejati
šećerna repa i cvekla. Za narednu godinu nema ograničenja u plodoredu.
44
HERBICIDI
AKTIVNA MATERIJA: metamitron 700 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija-SC
PAKOVANJE: 1l i 5 l
PRIMENA: Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje u usevu
šećerne repe za suzbijanje širokolisnih korova
PREPORUKA ZA PRIMENU: Primenjuje se dvokratno u ukupnoj količini od 4 l/ha:
- prvo tretiranje sa 2 l/ha Goltix® Gold + 1,5 l/ha preparata Belvedere® ili 1,0 l/ha
Belvedere® Forte izvršiti kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijena 4 lista, a
šećerna repa u fazi 2 razvijena lista (faza 12 BBCH skale),
- drugo tretiranje sa 2 l/ha Goltix® Gold + 1,5 l/ha preparata Belvedere® ili 1,0 l/ha
Belvedere® Forte izvršiti kada su korovi ponovo nikli pa do 4 razvijena lista, bez
obzira na uzrast šećerne repe.
Utrošak vode: 200-400 l/ha
SPEKTAR DELOVANJA: štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta
(Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), dimnjača obična (Fumaria officinalis), tušt obični (Portulaca oleracea), dvornik ptičiji (Polygonum
aviculare), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis),
pomoćnica obična (Solanum nigrum)
PREDNOSTI: Goltix® Gold je unapređena SC-formulacija i patentirana receptura
(Evropski patent EP 1228692). Inovacije u Goltix® Goldu se ogledaju u izuzetno fino
mlevenoj aktivnoj materiji metamitron (micro-mill-tehnologija) čime je poboljšana pokrovnost preparata. Druga inovacija se ogleda u dodavanju posebno čistih,
dugolančanih, nezasićenih masnih kiselina, koje doprinose poboljšanju UV-stabilnosti aktivne supstance. Obe inovacije zajedno doprinose boljoj adsorpciji preko
lista korova i izraženijem delovanju na korove u odnosu na staru SC formulaciju, a
zadržana je i dalje visoka tolerantnost šećerne repe prema ovom hebicidu.
46
HERBICIDI
Goltix® Gold deluje i preko zemljišta, gde ima izvesno rezidualno delovanje, ali
nova formulacija ima još izraženije delovanje preko lista korova, pa je celishodno
da se primenjuje samo posle nicanja korova.Najefikasniji je na korove koji su tek
ponikli do faze 2 lista.
KARENCA: Obezbezbeđena vremenom primene
NAPOMENA: Optimalna temperatura za tretiranje je 18-22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne). O ovome posebno voditi računa ako se primenjuje u kombinaciji sa Belvedere® ili Belvedere® Forte. Ne sme se koristiti na slabo
humoznim zemljištima (<1% humusa) i na jako humoznim zemljištima ( >5% humusa).
Nakon 4 sata kiša ga ne spira.
Goltix® Gold je osnovni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi.
Radi proširenja spektra delovanja kao i za uništavanje problematičnih korova, Goltix® Gold se može kombinovati i sa svim drugim herbicidima koji se primenjuju u
šećernoj repi, uključujući i herbicide za suzbijanje uskolisnih korova.
U tank-mix-u sa Belvedere® ili Belvedere® Forte poslednji se dodaje Goltix® Gold, uz
stalno mešanje. Kombinacija mora biti utrošena u roku od 6 sati, u protivnom može
doći do zgrudvavanja i taloženja u tanku.
Ne primenjivati više od 5 l/ha preparata godišnje. Ukoliko dođe do preoravanja ili
presejavanja može se ponovo sejati samo šećerna repa i cvekla.
Na parcelama gde je veliki pritisak pepeljuge, lobode ili kamilice kao i u sušnim
uslovima koristiti maksimalne doze preparata.
47
HERBICIDI
AKTIVNA MATERIJA: imazamoks 40 g/l
FORMULACIJA: koncentrat za rastvor (SL)
PAKOVANJE: 1 l
PRIMENA: Pulsar® 40 je sistemični herbicid koji se primenjuje u usevima soje,
graška, pasulja i u hibridima suncokreta – *Clearfield sistem proizvodnje, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova kao što su:
teofrastova lipica (Abuthilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), štirevi
(Amaranthus retroflexus, Amaranthus blitoides), hoću-neću (Capsela bursa-pastoris),
pepeljuga hibridna (Chenopodium hybridum), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), različak (Delphinum consolida), bulka (Papaver
rhoeas), divlja paprika (Polygonum spp.), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica
obična (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium), veliki muhar (Echinochloa
crus-galli), muhar (Setaria spp.), sirak iz semena (Sorghum halepense). Primenjuje se
u količini od 1-1,2 lit/ha. U usevu soje se primenjuje u fazi 1-3 troliske, a u usevu
*Clearfield suncokreta u fazi 1-3 para listova. Uspešno suzbija volovod (Orobanche
cumana).
PREPORUKE ZA PRIMENU: Najbolji rezultati su u ranijim fazama porasta korova
1-4 lista, sa količinom preparata 1,2 l/ha odnosno 0,7 litara po katastarskom jutru.
Da bi duže delovao količina preparata može se deliti u dva navrata, tj 0,6+0,6 l/ha.
Suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: palamide (Cirsium arvense) i poponca
(Convolvolus spp) vršiti višim dozama: 1,2 l/ha, a u grašku i pasulju uz prethodnu
proveru selektivnosti pri gajenju novih nepoznatih sorti.
U nepovoljnim vremenskim uslovima (hladno i kišno vreme) može doći do kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka žutoj boji) kod svih navedenih kultura, koje traje
3-10 dana i nema nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene biljke. Pulsar® 40 suzbija
iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja. Pulsar® 40 se primenjuje nakon nicanja gajene kulture. Korovi lako usvajaju Pulsar® 40 preko korena
i lista. Transportuju ga kroz biljku i uništava im se vršni deo.
KARENCA: 35 dana
NAPOMENA: nakon gajenja kultura tretiranih sa Pulsar® 40 mogu se gajiti:
• posle 4 meseca: pšenica, ječam, raž, suncokret i duvan
• posle 9 meseci: kukuruz i krompir
• posle 12 meseci: uljana repica i šećerna repa
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
48
HERBICIDI
NOVO!
TivMetix®
OD
AKTIVNA MATERIJA: tifensulfuron-metil 190 g/l + metsulfuron –metil 19 g/l
FORMULACIJA: uljna disperzija OD
PAKOVANJE: 1l
PRIMENA: TivMetix OD je selektini traslokacioni herbicid namenjen za suzbijanje
jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici .
SPEKTAR DELOVANJA: tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga (Chenopodium album), žavornjak (Consolida regalis), divlja salata (Lactuca serriola), njivska
mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum),
bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), bulka (Papaver rhoeas), gorušica (Sinapis
arvensis), gorčika (Sonchum оleraceus), mišjakinja (Stellaria media),palamida (Cirsium arvense).
PREPORUKA ZA PRIMENU: TivMetix OD se primenjuje folijarno u količini od 200
ml/ha kada je pšenica u fazi od trećeg lista pa do pojave zastavičara (faza 13-39
BBCH- skale), a korovi u fazi 2-6 listova .
Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200-400 l/ha
Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove TivMetix OD se može mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (GAT Stake 20 EC).
KARENCA: Obezbeđena vremenom primene
NAPOMENA: Na istoj površini u slučaju presejavanja mogu da se seju samo žitarice.
Posle skidanja useva pšenice nema ograničenja plodoreda u narednoj godini.
49
HERBICIDI
AKTIVNA MATERIJA: dikvat 150 g/l
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)
PAKOVANJE: 1 l i 5 l
PRIMENA: Reglone Forte® se primenjuje kao:
1. Neselektivni totalni kontaktni herbicid za suzbijanje korova u:
• krompiru, u količini 3 l/ha, odnosno 30 ml na 100 m2, tretiranjem pre nicanja
krompira uz upotrebu 200-400 l/ha vode, odnosno 2-4 l na 100 m2;
• lucerki, za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp), u količini od 5 l/ha, odnosno 50
ml na 100 m2, lokalnim tretiranjem pokošenih žarišta, uz napomenu da se tretirani usev ne sme koristiti za ishranu stoke;
• zasadima voćaka i vinove loze (visokog uzgoja), u količini 4-6 l/ha, odnosno 4060 ml na 100 m2, tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm, odnosno najkasnije
do 28 dana pre berbe, uz upotrebu 200-400 l/ha vode, odnosno 2-4 l na 100 m2.
2. Herbicid za desikaciju (isušivanje i uništavanje nadzemne biljne mase) u usevima:
• krompira, merkantilnog i semenskog, u količini 4-5 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha
vode, odnosno 40-50 ml u 3-6 l vode na 100 m2, tretiranjem u vreme tehnološke
zrelosti useva;
• soje, suncokreta, u vreme tehnološke zrelosti useva, u količini 2,5-3,5 l/ha, uz
300-600 l/ha vode odnosno 25-35 ml u 3-6 l vode na 100 m2 kada se tretira sa
zemlje, i uz 50-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;
• uljane repice, pre žetve na osnovu boje i zrelosti mahuna i semena, u količini 2-3
l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode odnosno 20-30 ml u 3-6 l vode na 100 m2 kada
se tretira sa zemlje, i uz 60-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;
• semenske lucerke, u količini 5-6 l/ha uz upotrebu 300-600 l/ha vode, odnosno
40-60 ml u 3-6 l na 100 m2, tretiranjem u vreme biološke zrelosti useva;
PREPORUKA ZA PRIMENU: Vreme desikacije uljane repice određuje se na osnovu
boje i zrelosti mahuna. Desikacija krompira se obavlja u vreme tehnološke zrelosti
krtola, kada su one dostigle svoju punu veličinu tipičnu za sortu, kada se uočavaju
prvi znaci prirodnog sušenja nadzemne mase i kada je do vađenja krtola ostalo
10-12 dana. Desikacija suncokreta obavlja se u vreme tehnološke zrelosti useva.
50
HERBICIDI
Glavni faktor koji određuje vreme desikacije suncokreta je vlaga semena, koja treba da bude oko 30%. Preparat se može na istoj površini primeniti samo jednom u
toku godine, a u zasadima voćaka i vinove loze do 3 puta. Preparat zadovoljavajuće
suzbija jednogodišnje korove: tatula obična (Datura stramonium), svračica crvena
(Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli) i divlji sirak iz semena
(Sorghum halepense).
Preparat suzbija i višegodišnje korove: palamida njivska (Cirsium arvense), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).
Reglone Forte® se može primenjivati iz vazduhoplova za desikaciju useva soje i
suncokreta, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m
od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze,
200 m od voda i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s, s tim da se rubne zone (u širini
200-500 m) tretiraju sa zemlje.
KARENCA: Radna karenca je 3 dana. Najmanje 28 dana od tretiranja zabraniti pristup stoci, odnosno ispašu na tretiranim površinama, kao i korišćenje tretiranog
useva lucerke za ishranu stoke.
Kao herbicid – 28 dana za voćke i vinovu lozu, a za krompir i lucerku obezbeđena
vremenom primene.
Kao desikant – 10 dana za krompir, a obezbeđena vremenom primene za suncokret, uljanu repicu, soju i semensku lucerku.
NAPOMENA: Primena iz vazduhoplova je dozvoljena.
51
FUNGICIDI
AKTIVNA MATERIJA: azoksistrobin 200 g/l + ciprokonazol 80 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)
PAKOVANJE: 1 l
PRIMENA: Amistar Extra 280 SC je protektivni, kurativni i eradikativni fungicid koji
se primenjuje u usevu:
• pšenice za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia
spp.), sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum) tokom vegetacije, po
pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Takođe, koristi se i za
suzbijanja prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) na kraju klasanja i početkom
cvetanja;
• ječma za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova
za širenje oboljenja;
• šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola), pri pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljenja ili prema preporuci prognozno – izveštajne službe.
KOLIČINA PRIMENE: 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) uz utrošak 200-400 l/ha vode.
Primenom preparata Amistar Extra 280 SC povećava se efikasnost usvajanja vode
kroz biljku povećanjem asimilacije ugljen dioksida, a na taj način se smanjuje transpiracija što za rezultat ima produženje vegetacije i povećanje prinosa.
NAČIN DELOVANJA: Specifičan način delovanja inhibira klijanje spora i uništava
gljivu pre nego što nanese štetu lisnoj masi useva. Na ovaj način se vrši očuvanje
prinosa. Pored ovoga, Amistar Extra 280 SC poboljšava kvalitet zrna ječma, koji je
posebno potreban za industriju slada i piva. Primena preparata Amistar Extra 280
SC, pored sprečavanja pojave bolesti, povećava hektolitarsku težinu pšeničnog
zrna, što je od posebnog značaja za mlinarsku industriju. Otporan je na spiranje sa
lista, jer ima ugrađen okvašivač. Maksimalan broj tretiranja, na istoj površini, je dva
puta u toku godine.
KARENCA: 21 dana za šećernu repu i 45 dana za pšenicu i ječam.
53
FUNGICIDI
AKTIVNA MATERIJA: hlorotalonil 720 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)
PAKOVANJE: 1l i 0,1 l
PRIMENA: Bravo 720 SC je kontaktni fungicid širokog spektra delovanja za preventivno suzbijanje bolesti u usevu, odnosno zasadu:
• šećerne repe, za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 kada se primenjuje samostalno,
odnosno 1 l/ha tj. 10 ml na 100 m2 kada se primenjuje u kombinaciji sa fungicidima
na bazi triazola (difekonazol, propikonazol, flutriafol, flusilasol, ...). Tretiranje se vrši
preventivno ili najkasnije u vreme pojave prvih žarišta bolesti, uz utrošak vode 200400 l/ha.;
• paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 1,5-2,5 l/ha tj. 15-25 ml na 100 m2 kada se tokom vegetacije stvore povoljni
uslovi za ostvarenje zaraze, ali uvek preventivno. Utrošak vode je 600-1000 l/ha,
odn. 6-10 l vode na 100 m2;
• krastavca i luka za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora
cubensis, Peronospora destructor) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 uz
dodatak okvašivača. U krastavcu za salatu i luku primeniti kada se steknu povoljni
uslovi za ostvarivanje zaraze, a u kornišonima od faze 2 prava lista. Utrošak vode je
200 do 400 l/ha;
• višnje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži (Monilia laxa) i mrke pegavosti lišća (Blumeriella japii) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml
na 100 m2 od faze cvetni balon do kraja cvetanja (BBHC 59-67) za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži (Monilia laxa) odnosno od faze
precvetavanja (BBHC 69-71) do isteka karence za suzbijanje mrke pegavosti lišća.
Utrošak vode je 600 do 1000 l/ha.
NAČIN DELOVANJA: Hlorotalonil štiti zelenu masu na površini i ima isključivo kontaktno delovanje. Formulacija preparata Bravo 720 SC ima sposobnost odličnog
vezivanja za voštanu prevlaku na listovima i sposobnost teškog ispiranja, pa je osigurano dugotrajnije delovanje i pri obilnijim padavinama, u odnosu na standardne
kontaktne fungicide, pa i one sa istom aktivnom materijom.
54
FUNGICIDI
Preparat se može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada se preparat meša sa
WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak
vode dodati Bravo 720 SC. Kada se preparat meša sa EC formulacijama potrebno
je prvo rastvoriti Bravo 720 SC u prskalici a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se
mešati sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme.
Pored efikasnog suzbijanja prouzrokovača plamenjače Bravo 720 SC ima dobro delovanje i na prouzrokovače crne pegavosti (Alternaria spp.), sive plesni (Botritis spp.),
kao i širokog spektra drugih uzročnika oboljenja.
KARENCA: Karenca je 3 dana krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana za luk i višnju (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan za šećernu repu, u višnji, za suzbijanje sušenja cvetova i grančica i mrke truleži karenca
je obezbeđena vremenom primene.
NAPOMENA: Primena iz vazduhoplova je dozvoljena.
55
FUNGICIDI
AKTIVNA MATERIJA: epoksikonazol 187 g/l + tiofanat-metil 310 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)
PAKOVANJE: 1 l
PRIMENA: Koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), smanjuje napad truleži klasa (Fusarium spp.), pepelnice ječma (Erysiphe graminis) i mrežaste pegavosti
ječma (Pyrenophora teres) i sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).
KOLIČINA PRIMENE: 0,4 - 0,6 l/ha.
VREME PRIMENE: kod pšenice i ječma je u fazi intenzivnog porasta biljke (vlatanje)
i u fazi klasanja. Optimalno vreme primene u usevu šećerne repe je pri pojavi prvih
simptoma oboljenja (prve pege na lišću).
ZAŠTITA PŠENICE I JEČMA: Duett® Ultra sadrži dve aktivne materije: epoksikonazol (spada u grupu triazola) i tiofanat metil (spada u grupu karbamata). Kombinacijom ove dve aktivne materije, koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro
idealno sinergičko delovanje, smanjuje se mogućnost pojave rezistencije gljiva na
fungicid.
Duett® Ultra karakteriše visoka efikasnost, dugo delovanje i takozvani „zeleni efekat“: kod pšenice i ječma gornji list (zastavičar) dugo ostaje zelen – nalivanje zrna
se nastavlja do same žetve.
ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE: Sigurnu zaštitu Duett® Ultra obezbeđuje svojim sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem. On je jedan od retkih fungicida u zaštiti
od prouzrokovača sive pegavosti lista koji potpuno samostalno i visoko efikasno
štiti šećernu repu. Karakteristično za Duett® Ultra je dugo delovanje i, tzv. „zeleni
efekat“, čime je omogućeno da imamo zdravo lišće. Na ovaj način list je zaštićen, a
mogućnost retrovegetacije smanjena na minimum što obezbeđuje dobru digestiju
i bogat rod korena šećerne repe.
56
FUNGICIDI
PREDNOSTI:
• Samostalno obezbeđuje zaštitu od bolesti,
• Smanjena mogućnost rezistentnosti,
• Visoka efikasnost i dugo delovanje,
• „Zeleni efekat“ i asimilacija do žetve, odnosno vađenja,
• Sigurno povećanje prinosa.
KARENCA: 42 dana.
NAPOMENA: Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka
razvoja bolesti).
57
FUNGICIDI
AKTIVNA MATERIJA: propikonazol 150 g/l + difenokonazol 150 g/kg
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)
PAKOVANJE: 1 l i 0,5 l
PRIMENA: Rias 300 EC je sistemični folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim
delovanjem koji se primenjuje u usevu:
• šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola), pri pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe,
• pšenice, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti
lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Takođe, koristi se i za suzbijanja prouzrokovača
paleži klasa (Fusarium spp.) na kraju klasanja i početkom cvetanja (faza 59-61 BBCH
skale) ili kada se steknu uslovi za širenje oboljenja.
KOLIČINA PRIMENE: 0,4-0,5 l/ha uz utrošak 200-400 l/ha vode.
NAČIN DELOVANJA: Rias 300 EC sadrži dve aktivne materije koje se međusobno
idealno dopunjuju obezbeđujući visoku efikasnost preparata. Rias 300 EC poseduje lokalno sistemično i jako translaminarno delovanje. Aktivna materija prodire
u biljku kroz lišće i osigurava potpunu zaštitu oprskanog lišća iznutra. Najkasnije
za dva časa lišće je dobro zaštićeno i kiša više nema uticaja na delovanje preparata. Karakteristike aktivne materije propikonazol su zadržavanje na površini lisne
mase i isparljivost. Ovo obezbeđuje da preparat prodre u dubinu bujnog sklopa
šećerne repe i suzbije bolest gasnom fazom. Druga komponenta, difenokonazol,
ima izraženo sistemično i kurativno delovanje i efikasno zaustavlja već ostvarene
zaraze u žarištima iz kojih se pegavost šećerne repe širi u usevu. Rias 350 EC se na
istoj površini može primeniti najviše dva puta godišnje, uključujući i alternativnu
primenu drugih fungicida iz grupe triazola. U cilju smanjenja pojave opasnosti od
rezistencije patogenih gljiva ovaj preparat ne primenjivati alternativno sa preparatima iz grupe triazola, kao ni sa jedinjenjima istog mehanizma delovanja (inhibitori
ergosterola). Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu useva, kao
što je Bravo 720 SC za primenu u šećernoj repi. Gotovu mešavinu treba utrošiti
istog dana.
KARENCA: 14 dana za list šećerne repe, 21 dan za koren šećerne repe i 35 dana za
pšenicu.
NAPOMENA: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
58
INSEKTICIDI
AKTIVNA MATERIJA: pirimifos-metil 500 g/l
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)
PAKOVANJE: 1 l i 0,1 l
PRIMENA: Actellic 50 EC je kontaktni, utrobni i inhalacioni nesistemični insekticid
koji se koristi u skladištima žitarica, za suzbijanje žižaka (Sytophilus spp.), malih brašnara (Tribolium spp), surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis), trogoderme (Trogoderma granarium), plamenca (Ephestia kuhniella, Plodia interpunctella) i
žitnog moljca (Sitotroga cerealella), i to tretiranjem:
• praznih skladišta u količini 0,75-1,5 ml/m2, uz dodatak 25-150 ml/m2 vode
• praznih vreća, u količini 0,5 ml/m2, uz dodatak 50 ml/m2 vode
• zrna pšenice i kukuruza u silosima i podnim skladištima u količini od 8 ml/t, uz
dodatak 0,5-1 l vode, uz uslov da sloj pšenice i kukuruza u podnim skladištima
nije deblji od 0,5-1 m
NAČIN DELOVANJA: Acetllic 50 EC pripada grupi organofosfornih insekticida koji veoma brzo deluju na štetočinu izazivajući stalnu kontrakciju mišića, paralizu i uginuće.
PREPORUKA ZA PRIMENU: Preparat se ne sme primenjivati u skladištima brašnaste robe i uljarica. Pri tretiranju praznih skladišta roba se može unositi 2 dana posle
tretiranja. Može se koristiti za tretiranje zrna žita i kukuruza samo u silosima koji su
snabdeveni dozatorima za jednako nanošenje preparata na zrno.
Actellic 50 EC se može primeniti, u toku godine, samo jednom u skladištima žitarica.
KARENCA: 3 dana za zrno pšenice i kukuruza u skladištima.
60
INSEKTICIDI
NOVO!
Laidir®
10 CS
AKTIVNA MATERIJA: lambda cihalotrin 100 g/l
FORMULACIJA: kapsulisana suspenzija (CS)
PAKOVANJE: 0,05 l, 0,1 l i 1l
PRIMENA: Laidir 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Primenjuje se:
• u zasadima jabuke za suzbijanje jabučnog smotavca (Cydia pomonella) i zelene
leptiraste vaši (Aphis pomi),
• u usevu pšenice za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus).
PREPORUKA ZA PRIMENU: U zasadu jabuke primenjuje se pre ubušivanja larvi
jabučnog smotavca u koncentraciji 0,01 % a uz utrošak vode 600-1000 l/ha, a u
usevu pšenice pri pojavi imaga žitne pijavice u količini od 50-75 ml/ha uz utrošak
vode od 200-400 l/ha.
PREDNOSTI:
• usmereni “knock-down” efekat;
• produžena postojanost preparata (CAPSULE-MAN tehnologija - dodatna zaštita
od UV zračenja, pH ekstrema i nepovoljnih temperatura);
• oslobađanje aktivne materije tek nakon aplikacije;
• poboljšana bezbednost rukovaoca
KARENCA: 15 dana za jabuku i 35 dana za pšenicu.
NAPOMENA: Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je dva puta
a u zasadu jabuke samo jednom. Može se mešati sa preparatima koji nisu alkalne
reakcije.
61
IV PROGRAM MEHANIZACIJE
www.agroglobe.rs
TRAKTORI
TRAKTORI
Serija T8
T8 TIER IV modeli
T8.300
Motor FPT ECOBlue™ SCR tehnologija
Broj cilindara/zapremina
6/8700
Maksimalna EPM snaga ISO 14396 (kW/hp)
219/298
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp)
189/257
Transmisija IntelliShift™
19x4
Ultra Command Full PowerShift (40km/h ECO ili 50km/h)
23x6
Ultra Command Full PowerShift
(40km/h ECO sa puzajućim brzinama)
Hidraulika
9130
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)
161/274
Kapacitet uljne pumpe standard /MegaFlow™ (l/min)
11010
Osnovna težina (bez tegova) kg
Ukupna težina (maksimalno opterećen)
17500
T8.330
T8.360
T8.390
4 ventila po cilindru /CURSOR9/TIER4A
6/8700
241/327
209/284
6/8700
263/357
229/311
6/8700
286/389
250/340
19x4
23x6
19x4
23x6
19x4
23x6
9130
161/274
11315
18000
10200
161/274
11315
18000
10200
161/274
11315
18000
T7.210
T7.260
Serija T7
Model Klasik i SideWinder II™
Motor FPT ECOBlue™ SCR tehnologija
Broj cilindara/zapremina
Maksimalna EPM snaga ISO 14396 (kW/hp)
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp)
Transmisija
Range Command™ IntelliShift™
Power Command Ful PowerShift
(40 km/h ECO ili 50 km/h)
Hidraulika
Kapacitet uljne pumpe standard /MegaFlow™ (l/min)
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)
Osnovna težina (bez tegova) kg
66
6/6728 Tier 4A
156/212
191/260
121/165
158/215
18x6
18x6
113/125
8257
5950
120/150
10450
6950
TRAKTORI
Serija T6
T6.150
T6 TIER IV modeli
Motor NEF ECOBlue™ SCR tehnologija
T6.175
Tier 4A
Broj cilindara/zapremina
Maksimalna EPM snaga ISO 14396 (kW/hp)
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp)
Transmisija
Dual Command(1,64-40km/h)
Electro Command
Hidraulika
Kapacitet uljne pumpe standard /CCLS (l/min)
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)
Osnovna težina (bez tegova) kg
4/4485
113/154
89/121
6/6728
129/175
103/140
24x24
16x6
24x24
16x6
80/113
7864
5490
80/113
7864
5610
Serija T5
T5 modeli
Motor FPT ECOBlue™ CEGR tehnologija
Broj cilindara/zapremina
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp)
Transmisija
Powershuttle (40km/h)
Dual Command™ (40km/h)
Hidraulika
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)
Kapacitet uljne pumpe/MegaFlow™ (l/min)
Osnovna težina (bez tegova)
T5.105
T5.115
4/3400
73/99
NEF Tier 4A
4/3400
79/107
4/3400
84/114
12x12
24x24
12x12
24x24
12x12
24x24
5420
65/84
4250
5420
65/84
4250
5420
65/84
4250
T5.95
67
TRAKTORI
Serija TD5
TD5 modeli
Motor New Holland NEF CEGR tehnologija
Broj cilindara/zapremina cm³
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp)
Transmisija
SinchroShuttle (40 km)
PowerShuttle (40km)
Hidraulika
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)
Kapacitet uljne pumpe (l/min)
Osnovna težina (bez tegova)
TD5.65
TD5.75
3/2930
48/65
3/2930
53/72
12x12
12x12
3000
36
3080
3000
36
3080
TD5.85
TD5.95
NEF Tier III
4/3200
4/4485
60/82
70/95
TD5.105
T5.115
4/4485
78/106
4/4485
83/113
12x12
12x12
12x12
12x12
12x12
12x12
3565
50
3700
3565
50
3900
3565
50
3900
3565
50
3900
Serija T4 V/N/F
T4000 V/N/F modeli
Motor New Holland NEF CEGR tehnologija
Broj cilindara/zapremina cm³
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp)
Transmisija
Shuttle Command (40 km)
Power Shuttle (40km)
Hidraulika
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)
Kapacitet uljne pumpe (l/min)
Radijus okretanja/SuperSteer (mm)
Osnovna težina (bez tegova)
68
T4020V
T4030V/N/F T4040V/N/F T4050V/N/F T4060V/N/F
4/3200
48/65
4/3200
57/78
NEF Tier III
4/3200
65/88
4/4500
71/97
4/4500
78/106
16x16
16x16
16x16
16x16
16x16
16x16
16x16
16x16
16x16
16x16
2600
49
34002710
2600
49
3400-2960
2710-4300
2600
49
3400-2960
2710-4300
2600
2600
49
49
3400-3050 3400-3050
2790-4300 2790-4300
TRAKTORI
Serija TT
TT model
Motor New Holland
Broj cilindara/zapremina cm³
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp)
Transmisija
Max.brzina km/h
Mechanical 2WD
PTO
Max.širina (mm)
Osnovna težina (bez tegova) (kg)
TT45
Tier II
3/2500
35/47
30
8x2
540
1380
1460
69
KOMBAJNI
KOMBAJNI
Serija CR
Modeli
Motor
Nom. snaga ISO 14396 (kW/hp)
Max. snaga ISO 14396 (kW/hp)
Radni zahvat kose (m)
Tehnologija vršaja i separacije
Prečnik Rotora (mm)
Dužina rotora (m)
Opti-Clean™ system
Totalna površina čišćenja (m²)
Kapacitet bunkera (l)
CR8070
CR9070
CR9090
FPT/8,7 l/Cursor 9, FPT/10,2 l/Cursor 10, FPT/12,9 l/Cursor 13,
SCR ECOBlue
SCR ECOBlue
SCR ECOBlue
330/449
390/530
300/408
360/490
420/571
330/449
7.32
7,32-10,67
TWIN ROTOR™ tehnologija
550
425
2.64
2.64
standard
standard
6.5
5.4
12500
9500
11500
Serija CX
Modeli
Motor
NOM. snaga ISO14396 (kW/hp)
MAX. snaga ISO14396 (kW/hp)
Radni zahvat kose (m)
Tehnologija vršaja i separacije
Prečnik bubnja/Širina (m)
Ukupna Površina Separacije (m²)
Broj Slamotresa
Površina slamotresa (m²)
Površina sita (m²)
Kapacitet bunkera (l)
72
CX7090 Elevation
CX8070 Elevation
FPT/8,7 l/Cursor 9, SCR ECOBlue
240/326
270/367
6.1
0,75/1,30
2.11
5
4.94
5.4
10000
240/326
270/367
6,1-7,32
4 bubnja
CX8090 Elevation
FPT/10,2 l/Cursor 10,
SCR ECOBlue
330/449
360/490
7,32-9,15
0,75/1,56
2.54
6
5.93
6.5
9500
11500
KOMBAJNI
Serija CX
Modeli
Motor
NOM. snaga ISO14396 (kW/hp)
MAX. snaga ISO14396 (kW/hp)
Radni zahvat kose (m)
Tehnologija vršaja i separacije
Prečnik bubnja/Širina (m)
Roto Separator
Ukupna površina separacije (m²)
Broj Slamotresa
Površina slamotresa (m²)
Površina sita (m²)
Kapacitet bunkera (l)
CX5080
FPT/6,8 l /Common rail
SCR ECOBlue
175/238
190/258
5.18
3 bubnja
606
CX6090
FPT/8,7 l/Cursor 9,
SCR ECOBlue
220/300
245/333
6.1
3 bubnja
606
standard
1.98
5
6.03
5.38
7000
2.38
6
7.22
6.45
9300
Serija TC
Modeli
Motor/zapremina/ubrizgavanje
Nom. Snaga ECE R120 (2100 obr) (kW/hp)
Max. Snaga ECE R120 (2000 obr) (kW/hp)
Radni zahvat kose (m)
Tehnologija vršaja i separacije
Prečnik bubnja/Širina (m)
RotoSeparator
Ukupna Površina Separacije (m²)
Broj Slamotresa
Površina slamotresa (m²)
Površina sita (m²)
Kapacitet bunkera (l)
Transmisija
Kukuruzni adapter
TC5050
Stari dizajn
FPT/6,8 l/Mech
125/170
129/175
3.96
2 bubnja
0,607/1,04
0.99
4
4.41
3.27
4000
Hidro
4
TC5060
FPT/6,8 l/Mec
125/170
129/175
4.57
2 bubnja
0,607/1,30
Opcija
1,186/1,82h
5,51/4,68
5200
4 ili 5
TC5070
TC5080
Novi dizajn
FPT/6,8 l/Common rail SCR ECOBlue
155/210
175/238
167/227
190/258
5.18
5.18
2 ili 3 bubnja
3 bubnja
0,607/1,30
0,607/1,30
Po izboru
Standard
1,186/1,82
1.82
5
5,51/4,68
5.51
4.3
6400
Hidro
5 ili 6
6
73
KOMBAJNI
Serija FR
Modeli
Motor New Holland NEF CEGR tehnologija
Broj Cilindara/Zapremina cm³
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp)
Transmisija
ShuttleCommand (40 km)
PowerShuttle (40km)
Hidraulika
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)
Kapacitet uljne pumpe (l/min)
Radijus okretanja/SuperSteer (mm)
Osnovna težina (bez tegova)
74
FR450
FPT/8,7 l/Cursor 9,
SCR ECOBlue
300/409
330/449
FR850
FPT Vector 20
(20 l)
565/768
606/824
standard
HydroLoc™ pogon
860
860
standard
900/710
750/200
900/710
750/250
standard
750/525
750/525
PRIKLJUCNE MAŠINE
PRIKLJUCNE MAŠINE
Plugovi
obrtaci
Model
Broj plužnih tela
Radni zahvat (cm)
Visoki klirens, vertikalni (cm)
Rastojanje između plužnih tela (cm)
Greda dimenzije (cm)
Težina mašine (kg)
Master 103
2+1
40
75
90
10 x 10
740
Multi Master
113
3+
35, 40, 45
75
102
12 x 12
800
Multi Master
123
3+ / 3+1
35, 40, 45
80
102
12 x 12
940 / 1160
Multi Master Multi Master
153
183
4+1
35, 40, 45
80
102
15 x 15
1385
Kombinovana
mašina
Model
Radni zahvat (m)
Transportna širina (m)
Broj diskova
Prečnik diska (mm)
Broj radnih tela
Razmak između radnih tela (cm)
Klirens (cm)
Valjak pozadi
Težina mašine (kg)
76
PERFORMER 4000
4
3
30
510
14
28
85
HD-Liner 700
6900
5+1
35, 40, 45, 50
80
96
18 x 18
2341
PRIKLJUCNE MAŠINE
Teške vucene
tanjirace
Model
XM2 36
XM2 48
4.3
5 -18
36
660 x 6
23.5
400/60 15.5
8
2.5
4.305
5.65
5 -18
48
660 x 6
23.5
520/50-17
16
2.5
5.230
Model
PREMIA 3000
PREMIA 4000
Radni zahvat (m)
Zapremina sanduka (l)
Razmak između redova (cm)
Broj redova
Elektronska kontrola
Točkovi
Težina mašine (kg)
3
780
12.5
24
HECTOR 3000
6.00 x 16
665
4
1080
12.5
32
HECTOR 3000
10/75 - 15.3
1145
Radni zahvat (m)
Radna dubina (cm)
Broj diskova
Prečnik/ debljina diska (mm)
Razmak između diskova (cm)
Točkovi
Dupli konični ležajevi
Transportna širina (m)
Težina mašine (kg)
Mehanicke
žitne sejalice
77
PRIKLJUCNE MAŠINE
Rasipaci min.
dubriva
Model
Zapremina sanduka (l)
Radni zahvat (m)
Elektronska kontrola
MDS 19.1 M
AXIS 20.1 K
AXIS 30.1 W
900 / 1500
10 - 18 (20 - 24)
_
2000
18 - 28
_
3000
18 - 28
Quantron
Vucene
prskalice
Model
Zapremina rezervoara (l)
Rezervoar za ispiranje (l)
Rezervoar za pranje ruku (l)
Radni zahvat krila (m)
Broj sekcija na krilima
Suspenzija krila
Nosač dizni
Kompjuter za kontrolu
Pumpa (l/min)
Točkovi
78
ATLANTIQUE 2400
2400
300
16
18 / 21
5
Trapezoid
Quadrijets
RPB
265
9.5 x 48
PRIKLJUCNE MAŠINE
Sejalice za
okopavine
Model
Broj redova za setvu
Razmak između redova (cm)
Ram hidraulično sklopiv
Sanduk za seme (l)
Broj pogonskih točkova
PTO (o/min)
Elektronska kontrola setve
Transportna širina (m)
Planter3
TS 6 redi
Planter3
R 8-8
Planter3
R 12-8
6
50 / 70
teleskopski zadnje bat.
47
2
540
KMS 208 / KMS 412
3.25
8
50 / 70
na sklapanje
47
4
540
KMS 412
3
12/8
50 / 70
na sklapanje
47
4
1000
KMS 412
3
Roll Baler 125
Roll Belt 150
Roll Belt 180
125
120
2.1
2.1
fiksna
65-70
mreža
-
0,9-1,5
1.2
1,5/1,8
Fork/rotor
15
Roll-Belt™/pr.
70/80
Kanap/mreža
EdgeWrap™
opcija
0,9-1,8
1.2
1,5/1,8
Fork/rotor
15
Roll-Belt™/pr.
70/80
Kanap/mreža
EdgeWrap™
opcija
Baleri
Serija RB
Model
Prečnik Bale (m)
Širina Bale(m)
Radni zahvat Pickup-a
Tip Pickup-a
CropCutter™ sistem (br. Noževa)
Tip Komore
snaga kardana (KS): roto feder/cutter
Vezivanje bale
Duckbill sistem
Konzerviranje
79
PRIKLJUCNE MAŠINE
Baleri
Serija BB
Model
Standard
Minimalna snaga na kardanu (kw/KS)
Širina bale (cm)
Visina bale (cm)
Max. dužina bale (cm)
Radni Zahvat (m)
Brzina Klipa (Udarac/min)
CropCutter™ sistem (br. noževa max.)
Uvodnik - Packer sistem
80
75/102
80
70
260
1.97
48
2 viljuške sa
6 opruga
BigBaler 870
Paker sekač
Roto sekač
80/108
90/122
80
80
70
70
260
260
1.98
1.98
48
48
6
9 ili 19
3 viljuške sa
"W" Rotor
6 opruga širine 800 mm
BB9090
Standard
Roto sekač
135/180
112/150
120
120
139
130
275
275
2.34
2.34
33
33
15 ili 29
"W" Rotor
3 viljuške sa
6 opruga širine 1200 mm
Sentandrejski put 165, Novi Sad, www.agroglobe.rs
REGIONALNI PREDSTAVNICI
PROGRAM SEMENA, PESTICIDA I MINERALNIH ĐUBRIVA
Banat
Dejan Jovanović
Regionalni menadžer
064 871 34 47
[email protected]
Adrian Baloš
Komercijalni referent
064 871 34 55
[email protected]
Miloš Stanisavljević
Komercijalni referent
064 871 34 56
[email protected]
Jasna Palinkaš
Marketing i stručna podrška
064 871 34 69
[email protected]
Bačka
Milen Brkljač
Regionalni menadžer
064 871 34 84
[email protected]
Petar Rajić
Komercijalni referent
064 871 34 32
[email protected]
Siniša Radovanov
Regionalni menadžer
064 871 34 51
[email protected]
Miloš Nikšić
Komercijalni referent
064 871 34 23
[email protected]
Nenad Roknić
Marketing i stručna podrška
064 871 34 45
[email protected]
Srem i Mačva
Aleksandar Lazar
Regionalni menadžer
064 871 34 37
[email protected]
Mirjana Šakota
Marketing i stručna podrška
064 871 34 40
[email protected]
Centralna Srbija
Saša Rašković
Regionalni menadžer
064 871 34 44
[email protected]
Dejan Milosavljević
Regionalni menadžer
064 871 34 58
[email protected]
PROGRAM MEHANIZACIJE
Severna Bačka i severni Banat
Srednji i južni Banat
SERVIS
Ištvan Štajer
Komercijalista
064/871 34 66
[email protected]
Dalibor Popović
Komercijalista
064/871 34 94
[email protected]
064/ 871 34 90
Srednja i južna Bačka
Srem i centralna Srbija
Srđan Vučenov
Komercijalista
064/871 34 95
[email protected]
Karlo Hrubenja
Komercijalista
064/871 34 57
[email protected]
Dušan Milovanović
064/871 34 05
[email protected]
Rezervni delovi
Download

Agroglobe katalog 2014