Magan Agrochemicals d.o.o.
Matični broj: 20435054
PIB: 105676975 • PDV: 419358825
Račun: 115-20155-30 KBC Banka A.D. Beograd
AGRO-OBAVEŠTENJE BR.7
08/05/2013
JABUKA
Padavine u svim regionima Srbije stvorile su uslove za infekciju od prouzrokovača čađave krastavosti plodova i
lisne pegavosti Venturia inaequalis, pa preporučujemo prskanje sledećim preparatima:
ODEON 82,5 WDG
MERPAN 50 WP
MERPAN 80 WDG
0.2% ili
0.3% ili
0.2%
i dodati sistemik:
EMINENT 125-ME
0.05% (preparat Eminent 125-ME ujedno deluje i na pepelnicu).
U voćnjacima gde ima lisnih vaši preporučujemo prskanje:
KESTREL
0.05%
Ukoliko u voćnjaku ima crvenog pauka dodati preparat:
VERTIGO 1.8 EC
0.1%
ŠLJIVA
Stvorili su se uslovi za infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista Stigmina carpopylla, pa preporučujemo:
MERPAN 50 WP
0.3% ili
MERPAN 80 WDG 0.2%
Dodati preparat:
ORIUS 25-EW
0.1%.
BRESKVA, NEKTARINA
Stvorili su se uslovi za infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista Stigmina carpopylla, pa preporučujemo:
MERPAN 50 WP
0.3% ili
MERPAN 80 WDG 0.2%
Protiv gusenica breskvinog smotavca preporučujemo da se doda insekticid:
PYRINEX 48 EC
0.2%
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica • Makhteshim Agan Group, Israel
Srbija - 24000 Subotica, Petra Drapšina 4/I • Tel. +381 (024) 555 240 Fax. +381 (024) 551 666 • www.maganagro.rs
Magan Agrochemicals d.o.o.
Matični broj: 20435054
PIB: 105676975 • PDV: 419358825
Račun: 115-20155-30 KBC Banka A.D. Beograd
U voćnjacima gde ima lisnih vaši uraditi tretman preparatom:
KOHINOR 200 SL
0.06%
TREŠNJA, VIŠNJA
Stvorili su se uslovi za infekciju od prouzrokovača ospičavosti lista Blumeriella jaapii, pa preporučujemo:
ODEON 82,5 WDG 0.2%
+ ORIUS 25 EW
0.1%
U voćnjacima gde ima lisnih vaši dodati insekticid:
KESTREL
0.05%
VINOVA LOZA
Protiv crne pegavosti Phomopsis viticola i pepelnice Uncinula necator preporučujemo:
SHAVIT F 72 WDG
0.3%
CRNI LUK
Protiv lukove muve preporučujemo:
KOHINOR 200 SL
0.6 lit/ha
ŠEĆERNA REPA
Za suzbijanje korova, preporučujemo za drugi tretman:
BELVEDERE 1 l/ha + GOLTIX 70 SC 1 l/ha
KUKURUZ
Za suzbijanje korova preporučujemo 2 kombinacije herbicida u zavisnosti od spektra korova i faze razvoja
kukuruza:
BROMOTERB 500 SC 1-1.5 l/ha + NICOGAN 40 SC 1-1.25 l/ha
CHIEF 1-1.2 l/ha + NICOGAN 1-1.25 l/ha
ili
PŠENICA, JEČAM, OVAS
Za suzbijanje žitne pijavice preporučujemo:
LAMDEX 5 CS
0.2 lit/ha
Stručna služba Magan Agrochemicals
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica • Makhteshim Agan Group, Israel
Srbija - 24000 Subotica, Petra Drapšina 4/I • Tel. +381 (024) 555 240 Fax. +381 (024) 551 666 • www.maganagro.rs
Download

AGRO-OBAVESTENJE Br.7.pdf - Magan Agrochemicals Serbia