Seme rađa profit
Toplo
preporučujem
Arlequin
Arlequin
Od čega dobiti mnogo hleba,
a da kvalitet bude odličan?
jer se
svaki
uloženi dinar
višestruko
vraća
Arlequin se snažno
bokori, i daje
visok prinos.
Arlequin dobro podnosi
niske temperature,
i otporan je na
poleganje...
... od odlične pšenice odlično pecivo!!!
Arlequin
Magan Agrochemicals d.o.o.
Petra Drapšina 4/I
24000 Subotica
Serbia
Seme zaista rađa profit.
Arlequin je veoma isplativa sorta!!!
Moderna sorta visokih prinosa
Tel.: +381 24 555 240
Fax: +381 24 551 666
Web: www.magan.rs
Magan Agrochemicals d.o.o.
Petra Drapšina 4/I
24000 Subotica
Serbia
Tel.: +381 24 555 240
Fax: +381 24 551 666
Web: www.magan.rs
www.limagrain.rs
www.limagrain.rs
Seme rađa profit
Arlequin
Karakteristike
• Ozima pšenica
• Visok potencijal prinosa
• Stablo srednje visine
• Veoma snažno bokorenje
• Klas bez osja, dobro razvijan
• Veoma dobro reguluše komponente prinos:
bokorenje-plodnost klasa
• Visoka tolerancija na poleganje
EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER ZA
SRBIJU I BIH
Prinosi 2011
Lokacija
Doroslovo
Lovćenac
Ban. Karađorđevo
Kula
Žarkovac
Krivaja
Masa 1000 zrna
MAGAN AGROCHEMICALS d.o.o.
Petra Drapšina 4
24000 Subotica
Komercijala Novi Sad:
021/419-935; 021/641-28-24
www.maganagro.rs
MALOPRODAJA
Proizvođač
Robert Holo
DTD Ribarstvo
Božidar Janjatović
MK Đuro Strugar
Nova Budućnost
PP Krivaja
Prinos (t/ha)
8,800
8,800
8,400
8,300
7,900
7,700
Setveni rok 05. - 25. 10.
Preporuka za setvenu normu (kg/ha)
Idealni uslovi Optimalni uslovi Lošiji uslovi
32-35 gr
160 kg/ha
170 kg/ha
180 kg/ha
36-39 gr
180 kg/ha
190 kg/ha
200 kg/ha
>40 gr
200 kg/ha
210 kg/ha
220 kg/ha
Podaci o masi 1000 zrna se nalaze na deklaraciji uz otpremnicu
ĐUBRENJE: Za ostvarivanje 1 tone prinosa potrebno je 20 kg čistog azota/ha. Za ciljani prinos od 8 t/ha potrebno je ukupno 160 kg. Od te
količine, 1/3 dati u jesen, predsetveno i to: N:P:K 15:15:15 350 kg/ha ili ako se koristi MAP 11:52:0 200 kg/ha uz dodatak 100 kg/ha UREA.
PRIHRANA: Na proleće iz dva puta: prvo sa UREOM 150 kg/ha, kraj februara-početak marta, druga prihrana što kasnije sa AN-om 100 kg/ha.
ZAŠTITA: Fungicid+herbicid u proleće po kretanju vegetacije, Fungicid+insekticid na početku cvetanja.
EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER
www.limagrain.rs
Seme rađa profit
MAGAN AGROCHEMICALS d.o.o.
Petra Drapšina 4
24000 Subotica
Komercijala Novi Sad:
021/419-935; 021/641-28-24
www.maganagro.rs
mesto
adresa
telefon
mobilni
kontakt
Bačka Topola
Glavna 105
024/716-985
063/600-325
Izabela Vojčena
Bačka Palanka
Kralja Petra I 181
021/754-701
063/1084-897
Vasa Terzić
Kikinda
Đure Jakšića 64
0230/31-150
063/635-044
Zorica Kovačev
Bečej
Petefi Šandora 13
021/6915-177
063/1084-197
Valerija Sabo
Senta
Doža Đerđa 32
024/817-500
063/635-037
Vladimir Babić
Novi Kneževac
Karađorđeva 88
0230/83-836
063/635-022
Svetozar Božin
Tavankut
Matka Vukovića 13b
024/4767-477
063/500-356
Branka Benčik
Sremska Mitrovica
Vladimira Matijevića 106
022/636-009
063/639-885
Mirela Kovačić
Milutovac
Milutovac bb
037/721-031
063/639-869
Tanja Nikolić
VELEPRODAJA
teren
komercijalista
mobilni telefon
severna Bačka
Milan Rakić
063/529-543
zapadna i južna Bačka
Dragan Kankaraš
063/1080-787
severni i srednji Banat
Igor Magazin
063/638-192
južni Banat
Dejan Pantelić
063/7116-671
Srem
Milan Radović
063/639-845
zapadna Srbija i Mačva
Goran Pantelić
063/446-495
šira okolina Beograda
Vera Panić
063/635-679
istočna Srbija
Dejan Šošić
063/639-838
južna Srbija
Rade Pločić
063/500-725
AGROGLOBE
Download

Seme rađa profit - Limagrain Europe