Magan Agrochemicals d.o.o.
Matični broj: 20435054
PIB: 105676975 • PDV: 419358825
Račun: 115-20155-30 KBC Banka A.D. Beograd
AGRO-OBAVEŠTENJE BR.8
14/05/2013
JABUKA
Padavine u svim regionima Srbije stvorile su uslove za infekciju od prouzrokovača čađave krastavosti plodova i
lisne pegavosti Venturia inaequalis, pa preporučujemo prskanje sledećim preparatima:
ODEON 82,5 WDG
MERPAN 50 WP
MERPAN 80 WDG
0.2% ili
0.3% ili
0.2%
i dodati sistemik:
EMINENT 125-ME
0.05% (preparat Eminent 125-ME ujedno deluje i na pepelnicu).
U voćnjacima gde je velika populacija leptira jabučnog smotavca Carpocapsa pomonella preporučujemo
preparate koji deluju na sveže položena jaja i ispiljene larve:
LASCAR 100 EC
RIMON 10 EC
0.1%
0.1%
ili
I dodati:
PYRINEX 48 EC
0.2%
TREŠNJA, VIŠNJA
Stvorili su se uslovi za infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista Stigmina carpopylla, pa preporučujemo:
ORIUS 25-EW
0.1%
Protiv trešnjine muve Rhagoletis cerasi dodati insekticid:
KESTREL
0.05%
(karenca 14 dana)
PŠENICA
Protiv bolesti (Fusarium, Septoria, pepelnica...) preporučujemo:
BUMPER P 490 EC
ZAMIR 400 EW
EMINENT 125 ME
1 lit/ha ili
1 lit/ha ili
1-1.2 lit/ha
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica • Makhteshim Agan Group, Israel
Srbija - 24000 Subotica, Petra Drapšina 4/I • Tel. +381 (024) 555 240 Fax. +381 (024) 551 666 • www.maganagro.rs
Magan Agrochemicals d.o.o.
Matični broj: 20435054
PIB: 105676975 • PDV: 419358825
Račun: 115-20155-30 KBC Banka A.D. Beograd
KUKURUZ
Za suzbijanje korova preporučujemo 2 kombinacije herbicida u zavisnosti od spektra korova i faze razvoja
kukuruza:
BROMOTERB 500 SC 1-1.5 l/ha + NICOGAN 40 SC 1-1.25 l/ha
CHIEF 1-1.2 l/ha + NICOGAN 1-1.25 l/ha
ili
Stručna služba Magan Agrochemicals
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica • Makhteshim Agan Group, Israel
Srbija - 24000 Subotica, Petra Drapšina 4/I • Tel. +381 (024) 555 240 Fax. +381 (024) 551 666 • www.maganagro.rs
Download

AGRO-OBAVESTENJE Br.8.pdf - Magan Agrochemicals Serbia