Pronto
Univerzalna tehnologija
setve za sve uslove
PHILIPP HORSCH:
„Za postizanje preciznosti ulagača semena
TurboDisc je utrošeno preko 1.500 časova rada
inženjera i 10.000 časova testiranja u radu.
Samo je na takav način moguće obezbediti najbolji
rad mašina, u skladu za današnjim zahtevima.”
Dokazani Pronto system-Obrada,
konsolidacija, setva i sabijanje u
jednom prohodu
Koje bi zahteve trebalo da ispuni nova tehnologija setve?
— Precizno polaganje semena – ujednačeno klijanje
povećava prinose.
— Visoka brzina setve – poštovanje optimalnih rokova
je veoma važno.
— Setva u loše pripremljenom zemljištu – ova sposobnost
sejalice smanjuje troškove.
Kako Pronto ostvaruje ujednačeno nicanje?
— Baterije DiscSystem rastresaju, ravnaju i sitne zemljište.
— Paker valjci obezbeđuju konsolidaciju po dubini, i jednake
uslove za setvu svakom ulagaču semena. Uzani pneumatici
velikog prečnika, postavljeni na krutu osovinu, obezbeđuju
ujednačeno ravno zemljište.
— Način veze TurboDisc ulagača omogućuje njegovo pomeranje
do 15 cm i precizno praćenje terena. Svaka semenka je tačno
postavljena na zadatu dubinu.
— Četiri gumena amortizera elastično vezuju ulagače, uz pritisak
do 150 kg, dovoljan za njihovo pouzdano pritiskanje u tlo pri
velikim brzinama.
— Pritisni gumeni točak iza ulagača, obezbeđuje preciznu dubinu
setve i pravilan kontakt semena i zemljišta.
Ujednačeno nicanje je osnova
za maksimalne prinose
Ulagači semena TurboDisc
Precizna setva pri velikim brzinama
Paker valjak – pneumatici AS profila
Efikasno sabijanje ispred svakog ulagača
Baterije DiscSystem
Efikasna priprema posteljice
za seme, u svim uslovima
PPF ulagači mineralnog đubriva
Precizno ulaganje đubriva između
redova semena
JOHANN RESTER:
„Kao preduzimač za pružanje
usluga u poljoprivredi, mnogo
vremena provodim u transportu.
Posebni transportni točkovi sa
kočionim mehanizmom povećavaju
bezbednost u drumskom saobraćaju.
Pored toga, na Pronto AS se može
postaviti i precizna sejalica za
kukuruz, a sanduk za seme se može
koristiti za mineralno đubrivo. Uz ovu
mogućnost kombinovanja, Pronto AS
mogu da koristim tokom cele godine.”
Transportni uređaj Pronto AS Pneumatici velike
zapremine (800/40-26,5), mala vučna snaga,
smanjeno sabijanje zemljišta
Pronto AS
Pronto DC
Koncepcija mašine:
Rezervoar za seme velike zapremine sa baterijama za obradu
zemljišta DiscSystem i trozglobnom poteznicom, koja se može
koristiti za različite priključke.
Koncepcija mašine:
Kompaktna univerzalna sejalica male mase i velike zapremine
sanduka za seme, maksimalne performanse i kvalitet setve.
Korišćenje mašine:
Precizna setva sa đubrenjem, sejanje uz minimalno pripremljeno,
nepripremljeno zemljište i posle oranja, setva u trake sa HORSCH
Focusom
Uređaj za transport:
Poseban uređaj za transport, sa sopstvenim kočionim sistemom.
Koristi se za okretanje u polju, kao i u kombinaciji sa Maistrom
ili Focusom. U kombinaciji sa ulagačima TurboDisc, koristi se isti
paker valjak sa pneumaticima, kao kod mašine Pronto DC.
Trozglobna poteznica
Brza i jednostavna zamena priključaka
Pronto AS u kombinaciji sa Maistro RC
PETER SCHMID:
Korišćenje mašine:
Veoma precizna setva uz minimalno pripremljeno,
nepripremljeno zemljište i posle oranja
„U sezoni, naša sejalica Pronto 8 DC
radi nekoliko nedelja bez prekida.
U takvim uslovima, sejalica se
pokazala kao veoma dobra. Velika
brzina setve, kratko vreme punjenja i
brzo dnevno održavanje, omogućuju
učinke do 200 hektara na dan.”
Uređaj za transport:
Srednji deo paker valjka se koristi i za transport. U radnom
položaju, jedna guma se uvek kreće ispred dva ulagača
semena, po celoj radnoj širini.
Pronto 6 DC
Pronto 4 DC sa prednjim paker valjkom
Pronto 9 DC
MICHAEL HORSCH:
„Pre 15 godina je malo
poljoprivrednika verovalo, da
je precizna setva moguća pri
brzinama većim od 10 km/h.
Danas, raste broj poljoprivrednika
koji veruju u preciznost rada naše
sejalice Pronto.”
Pronto
brže – jednostavnije – sigurnije
Brže
— ekstremno mala potrebna snaga traktora – zbog male težine,
male potrošnje energije, ali i zbog veoma efikasnih alata
— visoke performanse – zbog velikih radnih brzina 10-20 km/h
— kratko vreme okretanja – zbog kompaktne konstrukcije
— mali gubitak vremena – zbog velikog sanduka za seme i
mineralno đubrivo
Jednostavniji
— kraće vreme za prikopčavanje mašine –
zbog jednostavnog povezivanja sa traktorom
— brzo spreman za rad – zbog jednostavnog podešavanja
setvene norme, dubine setve i pritiska po sekciji
— jednostavno pražnjenje i punjenje semena
— zahteva minimalno održavanje
Sigurniji
— TurboDisc ulagač semena – precizno polaganje
semena pri visokim radnim brzinama
— TurboDisc ulagači semena pojedinačno kontrolisani sa
nagaznim točkovima, opremljeni sa ublaživačima udara
— precizno prilagođavanje neravnom terenu sa visinskim
razlikama i do 15 cm
— kontinualno podešavanje pritiska od 5-120 kg po
TurboDisc ulagaču semena
Pronto SW
Pronto KR
Koncepcija mašine:
Koncepcija mašine:
— Maksimalna efikasnost za velika gazdinstva –
Pronto tehnologija sa sopstvenim vozilom za seme
(12,000 l za 8 i 9 SW, 17,000 l za 12 SW)
— Univerzalna primena, posle oranja i malč setva čak i na veoma
teškom zemljištu.
— precizno polaganje semena čak i na velikim radnim brzinama
— Uređaj za setvu i kolica za setvu čine jedinstvenu celinu. Mašina je
veoma kompaktna, a značajan deo težine mašine se prenosi na zadnji
most traktora. To daje mogućnost traktorima manje snage, da vuku
sejalicu sa roto drljačom bez proklizavanja točkova.
— Lako pristupačan otvor za punjenje
— Intenzivna obrada roto drljačom.
— Mašina je pristupačna
— Efikasna stabilizacija zemljišta ispred svakog ulagača radom
Cracker valjka.
— univerzalna sejalica sa velikim radnim zahvatom –
PPF sistem đubrenja dostupan kao opcija
— Težina vozila za seme ne utiče na dubinu setve, pritisak po ulagaču
i konsolidaciju zemljišta. Kvalitet rada je uvek ujednačen, bilo da je
sanduk za seme pun ili prazan.
Platforma iznad DiscSystem-a
omogućuje bezbedan pristup svim
delovima mašine
Prednji paker na raspolaganju kao opcija
Horsch podvoz za rezervoarom
kapaciteta 12.000 litara za seme
i veštačko đubrivo (odnos 50:50)
Horsch PPF system precizno ulaže veštačko
đubrivo na zadatu dubinu što omogućuje
optimalan razvoj biljke.
— Precizno ulaganje semena pomoću TurboDisc ulagača sa dva diska.
Efikasna setva
Zapremina rezervoara za seme
kod Pronto KR je 2800 l
Roto drljača
zakopava se u zemljište i konstantno se
podešava prema zadatoj radnoj dubini.
Segmenti rotodrljače od 3 metara se oscilatorno
prilagođavaju zadatoj radnoj dubini.
Valoviti disk sa ležajem bez održavanja,
obrađuje zemljište u zoni ulaganja semena.
Pronto TD
Pronto NT
Koncepcija mašine:
— TurboDisc ulagač predstavlja završnu obradu, npr. kao kod Tiger-a
— pneumatska sejalica sa E-Manager-om
— dodatni sanduk za seme (2,000 l) sa ventilatorom, HORSCH setveni
mehanizmom i razdelnom glavom
— štedi vreme i smanjuje prohode: obrada i setva u jednom prohodu
Koncepcija mašine:
— Vrhunski učinak za velika gazdinstva
— Prilagođeno no-till (setva bez obrade) sistemu proizvodnje
— Mala potrebna snaga traktora –
zemlja se obrađuje samo u zoni gde se polaže seme
— Mala potrebna snaga traktora zbog prethodne obrade valovitim
diskovima – PPF sistem unošenja mineralnog đubriva je dostupan kao
opciono rešenje (đubrivo se ulaže zajedno sa semenom TurboDisc
ulagačima ili između redova biljaka diskosnim ulagačima koji mogu
biti zasebno regulisani)
— TurboDisc ulagač sa razmakom motičica od 15 cm iza valjka sa paker
pneumaticima (dva ulagača/paker pneumatik)
— TurboDisc diskosni ulagači semena, za precizno polaganje
— Vozilo sa sandukom za seme zapremine od 12.000 litara
(podela 50/50 seme/đubrivo)
Podešavanje radne dubine
pomoću AluClips ulagača.
Kompaktan i sa rezervoarom
od 12.000 litara za maksimalnu
efikasnost.
— Okretna mašina shodno kompaktnom dizajnu
— Mala potrebna snaga zbog malo nepotrebog tereta
Pronto TD
Zapremina sanduka za seme 2,000 l,
Setveni aparat, ventilator
Pojedinačo podešavanje dubine ulaganja
semena Pomoću AluClip podloški
TurboDisc coulter bar
Pronto TD
Oba markera
Visoka efikasnost zahvaljujući velikom
rezervoaru i velikom otvoru za punjenje rezervoara
Čak i u teškim uslovima setve bez obrade,
radi bez problema
Valoviti diskovi efikasno obrađuju
zemljište bez velikog zahteva za snagom.
DiscSystem
Paker valjci sa
pneumaticima
TurboDisc
DiscSystem – idealna priprema posteljice
TurboDisc – savršeno ulaganje semena!
za seme u svim uslovima
— Odlično kopiranje terena ulagača
semena (15 cm) sa integrisanim
pritisnim točkom, omogućuje
precizan i ujednačen rad
— Efikasno sitnjenje i ravnanje zemljišta
po celoj širini radnog zahvata
— Velik klirens omogućuje veću mogućnost
Nazubljeni diskovi
Bolje prodiranje u
tvrdo zemljište
Diskovi postavljeni u parovima
Povećan klirens za bolji rad
Podesive bočne ploče
Ostavljaju ravne krajeve prohoda
— Velika sila pritiska, do 150 kg, na
svakom ulagaču i elastična veza
sa ramom, obezbeđuju da ulagači
ostaju u zemljištu i na brzinama
rada većim od 12 km/h
podešavanja i pouzdanost
— Bolji kvalitet rada pri većim brzinama
— Hidraulična regulacija dubine,
podesiva u toku rada
— Mala visina pada semena, zajedno
sa pritiskivačem, osigurava precizno
postavljanje semena u posteljicu
— Precizno postavljeni zagrtači
ujednačeno pokrivaju zemljom
svaki zasejan red
Paker valjak sa pneumaticima profila AS –
robustan, efikasan, lakši za vuču
— Efikasno, ujednačeno ravnanje i sabijanje
Elastična veza
Odlično kopiranje terena i
zaštita od preopterećenja
Lako podešavanje dubine rada
Hidraulično podešavanje u radu
Ležajevi koji ne zahtevaju
održavanje
Dugotrajnost, malo trošenje
ispred svakog ulagača semena. Profil
omogućuje dobro sabijanje i na bočnim
stranama guma.
— Srednji deo paker valjka se koristi
kao uređaj za transport (Pronto DC).
— Kvalitetni delovi, koji ne zahtevaju
održavanje garantuju dug radni
vek i veoma pouzdan rad sejalice
Ulagač semena sa dva diska
Ravni diskovi sa ležajem
na unutrašnjoj strani, koji
ne zahteva održavanje
Pritiskivač i čistač
Sigurno polaganje semena
u vlažnim uslovima
Precizno podešavanje dubine
Jednostavno podešavanje dubine
setve zamenom podmetača
AluClip na hidrauličnom cilindru
— Efikasno sabijanje zemljišta ispod semena
za bolje kapilarno podizanje vode.
— Velik prečnik guma smanjuje potrebnu
Puni pneumatici
Povećana stabilnost,
bez oštećenja zemljišta
Efikasan paker valjak sa
pneumaticima Profil AS
za ujednačeno sabijanje
Gume velikog prečnika (780 mm)
Smanjena potrebna snaga za vuču
snagu za vuču.
Kontinualno podešavanje pritiska
po ulagaču ručnim podešavanjem
povećava se predopterećenje
gumenih elemenata
Podešavanje diskova
kao brisači tragova (opciono)
Uređaj za kontrolu setve
E-Manager
PPF sistem đubrenja
Kompaktan setveni aparat
Precizno doziranje preko elektromotora
Lako pokretni, precizni setveni aparat
Jednostavna zamena setvenog aparata
za različite kulture i norme setve
E-Manager i setveni aparat –
PPF sistem – ekonomično i
zajedno
precizno ulaganje đubriva
— Jednostavno rukovanje
— Precizno ulaganje hraniva
— Pojedinačno programiranje
— Brzo i dugotrajno dejstvo đubriva
svih procesa
—Precizno doziranje semena
— Visoka efikasnost đubriva
uz izbor optimalnog valjka
— Visoka stabilnost đubriva
— Stalna kontrola i mogućnost
— Rad sa velikim količinama đubriva
podešavanja
— Visoka ekonomičnost korišćenja
— Velik i pregledan ekran
Senzor radara
Elektronsko merenje brzine, bez proklizavanja
Pouzdan sistem za ostavljanje stalnih tragova
sa automatskim podešavanjem količine semena
Robustni senzori kontrole protoka
za seme i đubrivo
Jednostavna kalibracija
Brzo i precizno baždarenje E-Managera
E-Manager
blizu biljke
PPF ulagač mineralnog đubriva
Ulagač bez održavanja sa
visokim pritiskom po ulagaču
Podešavanje dubine ulaganja
Ulaganje đubriva između dva reda
semena, po sredini točka paker valjka
Veliki dupli sanduk
Zapremina sanduka od 5.000 l, podela 40/60
Dva identična dozatora
Precizno doziranje semena i đubriva
đubriva
Oprema
Jednodelni sanduk
Dvodelni sanduk
Krecker-paker valjak
Spiralni transporter sa hidro pogonom
Otvor za pražnjenje sanduka
Kutija za alat
Pronto Grain & Fertilizer sistem, za
istovremeno izbacivanje semena i đubriva
Kočioni sistem na Pronto DC
Puna guma
Srednji paker valjak
Prednji paker valjak
Hidraulička utovarna spirala 9 DC
Zagrtači
Svetla
Osigurač za transport
Marker
Potirači tragova traktora
Elektr. uređaj za isključivanje polovine
radnog zahvata. Pronto 6 DC/AS
Isključivanje polovine sejalice Pronto
Isključivanje polovine sejalice Pronto AS
Ušica rude
Prikopčavanje na donje poluge
hidraulika traktora
Uređaj za prikopčavanje
Markeri za stalne tragove
Hidraulično podesivi ravnjač
Opciono hidraulično
podešavanje pritiska ulagača
Hidraulični ventilator
Pumpa sa pogonom od PVT
Sistem stalnih tragova
Ulagač TurboDisc
Opcija: SteelDisc prednji paker 4 DC krut
Uređaj za odmeravanje
mikrogranula Pronto 3-6 DC
Tehnički podaci
HORSCH Pronto DC
3 DC
4 DC
4 DC krut
6 DC
HORSCH Pronto TD
3 TD
4 TD krut
4 TD
5 TD
3,00
4,00
4,00
4,80
6,00
6 TD
8 TD
7,50
Radni zahvat (m)
3,00
4,00
4,00
6,00
Radni zahvat (m)
Transportna širina (m)
3,00
3,00
4,00
3,00
Transportna širina (m)
3,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Transportna visina (m)
2,95
2,95
2,95
3,60
Transportna visina (m)
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,70
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
Dužina (m)
6,40
6,90
6,80
8,20
Dodatna dužina Tiger-a (m)
Težina bez/sa PPF sistemom (kg)
3.355/4.025
4.745/5.600
4.330/5.175
6.470/7.565
Dodatna težina Tiger-a (kg)
1.580
1.850
1.970
2.120
2.380
2.990
Zapremina sanduka za seme (l)
2.800
2.800
2.800
3.500
Zapremina sanduka za seme (l)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000 (40:60)
Veličina otvora za punjenje (m)
70x125
70x125
70x125
70x125
70x125
70x125
1,00x2,40
Visina punjenja (m)
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
Broj ulagača semena
20
28
28
32
40
52
Pritisak po ulagaču semena (kg)
5-120
5-120
5-120
5-120
5-120
5-120
Ulagač semena/nagazni točkovi Ø (cm)
34/32
34/32
34/32
34/32
34/32
34/32
Razmak između redova (cm)
15,00
14,30
14,30
15,00
15,00
14,40
Potrebna snaga (kW/HP)
25-35/35-50
30-40/40-55
30-40/40-55
35-45/50-60
45-50/60-70
55-65/75-90
1
1
1
1
1
1
Zapremina dvostrukog sanuka (I)
3.800 (40:60)
3.800 (40:60)
3.800 (40:60)
Veličina otvora za punjenje
jedinstvenog sanduka (m)
1,00x2,40
Veličina otvora za punjenje
dvostrukog sanduka (m)
par 0,66x0,90
Visina punjenja (m)
2,35
2,35
2,35
2,65
Visina punjenja dvostrukog sanduka (m)
2,90
2,90
2,90
2,95
Broj PPF ulagača
10
14
14
20
Pritisak po PPF ulagaču (kg)
do maksimalno. 200
do maksimalno. 200
do maksimalno. 200
do maksimalno. 200
Dvostruko delujući kontrolni uređaj
(dodatno za Tiger)
Broj ulagača semena
20
28
28
40
Dekompresovani povratni vod (max. 5 bar)
1
1
1
1
1
1
Pritisak po ulagaču semena (kg)
5-120
5-120
5-120
5-120
Proporcionalni hidro-ventilator (l/min)
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
Ulagač semena/nagazni točkovi Ø (cm)
34/32
34/32
34/32
34/32
E-Manager
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Razmak između redova (cm)
15
14,3
14,3
15
Dimenzije pneumatika na paker valjku
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
Prečnik pneumatika Ø (cm)
78
78
78
78
Radna brzina (km/h)
10-20
10-20
10-20
10-20
Potrebna snaga (kW/HP)
80-110/110-150
95-130/130-180
95-130/130-180
120-185/160-250
Dvostruko delujući kontrolni uređaj
3
3
3
3
Dekompresovani povratni vod
(max. 5 bar)
1
1
1
1
Proporcionalni hidro-ventilator (l/min)
20-25 Jedinstveni sanduk/
35-45 Dvostruki sanduk
20-25 Jedinstveni sanduk/
35-45 Dvostruki sanduk
20-25 Jedinstveni sanduk/
35-45 Dvostruki sanduk
20-25 Jedinstveni sanduk/
35-45 Dvostruki sanduk
Oba hidraulična markera.
Standard
Standard
Standard
Standard
E-Manager/Osvetljenje
Standard
Standard
Standard
Standard
HORSCH Pronto DC
7 DC
1,00x2,40
1,00x2,40
par 0,66x0,90
par 0,66x0,90
8 DC
0,66x2,45
9 DC
HORSCH Pronto KR
6 KR
HORSCH Pronto AS
6 AS
6,00
Radni zahvat (m)
7,50
8,00
9,00
Radni zahvat (m)
Radni zahvat (m)
6,00
Transportna širina (m)
3,00
3,00
3,00
Transportna širina (m)
2,95
Transportna širina (m)
2,95
Transportna visina (m)
3,60
3,70
3,97
Transportna visina (m)
3,50
Transportna visina (m)
4,00
Dužina (m)
8,30
8,25
8,50
Dužina (m)
7,05
Dužina (m)
Težina od (kg)
8.570
8.805
9.625
Težina od (kg)
7.260
9,50 (do kraja ulagača)
9,90 (uključujući oba markera)
Zapremina sanduka za seme (l)
4.000
4.000
4.000
Veličina pneumatika šasije
550/45-22.5
Težina od (kg)
7.880/9.000 (inkl. PPF-System)
1,00x2,40
1,00x2,40
Zapremina sanduka za seme (l)
2.800
3.500
Veličina otvora za punjenje (m)
1,00x2,40
Zapremina sanduka za seme (l)
3,10
3,10
3,10
40/48
5.000 (40:60)
Visina punjenja (m)
Broj ulagača semena
Zapremina dvostrukog sanuka (I)
Veličina otvora za punjenje (m)
Broj ulagača semena
52
52
60
Pritisak ulagača (kg)
5-120
1,00x2,40 (Jedinstveni sanduk)
par 0,66x2,45 (Dvostruki sanduk)
Pritisak po ulagaču semena (kg)
5-120
5-120
5-120
Ulagač semena/nagazni točkovi Ø (cm)
34/32
Visina punjenja jedinstvenog sanduka (m)
2,70
15,0/12,5
Visina punjenja dvostrukog sanduka (m)
2,95
FarmFlex paker valjak Ø 55 cm/
Kreker paker valjak Ø 54 cm
Broj ulagača semena/PPF ulagač đubriva
40/20
Pritisak na ulagaču/ulagaču đubriva (kg)
5-120/Do maksimalno. 200
Radna brzina (km/h)
6-13
Ulagač semena/nagazni točkovi Ø (cm)
34/32
Potrebna snaga (kW/HP)
160-240/220-330
Razmak između redova (cm)
15
Dvostruko delujući kontrolni uređaj
2
Pneumatici na vozilu za seme
800/40-26.5/12 TR
Proporcionalni hidro-ventilator (l/min)
20-25
Gumeni paker valjak
Ø 78 cm - 7.50/16 AS
Kontrola setve na rotacionoj drljači
Standard
Radna brzina (km/h)
10-20
Kontrola protoka semena
Standard (2 senzora)
Potrebna snaga (kW/HP)
130-185/180-250
Isključivanje polovine radnog zahvata
(mehaničko)
Standard
Dvostruko delujući kontrolni uređaj
3
Dekompresovani povratni vod (max. 5 bar)
1
Oba hidraulična markera.
Standard
Proporcionalni hidro-ventilator (l/min)
E-Manager/Osvetljenje
Standard
20-25 (Jedinstveni sanduk);
35-45 (Dupli sanduk/hidro pogon
Maistro-a RC)
Oba hidraulična markera.
Standard
E-Manager/Osvetljenje
Standard
Sistem kočenja
Opciono
Ulagač semena/nagazni točkovi Ø (cm)
34/32
34/32
34/32
Razmak između redova (cm)
Razmak između redova (cm)
14,4
15,4
15
Paker valjak (cm)
Prečnik pneumatika/Ø (cm)
7.50-16 AS/78
7.50-16 AS/78
7.50-16 AS/78
Radna brzina (km/h)
10-20
10-20
10-20
Potrebna snaga (kW/HP)
145-205/200-280
155-215/210-290
175-240/240-330
Dvostruko delujući kontrolni uređaj
3
3
3
Dekompresovani povratni vod (max. 5 bar)
1
1
1
Proporcionalni hidro-ventilator (l/min)
35-45
35-45
35-45
Oba hidraulična markera.
Standard
Standard
Standard
E-Manager/Osvetljenje
Standard
Standard
Standard
Ovlašćeni prodavac:
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Germany
Phone:+49 94 31 - 7 14 30
Fax: +49 94 31 - 4 13 64
10 NT
12 NT
Radni zahvat (m)
10,40
12,00
Transportna širina (m)
4,30
4,30
Transportna visina (m)
4,05/4,34 sa oba markera
4,95/5,20 sa oba markera
Dužina sa SW 12.000 SD (m)
11,40 (12,00 sa PPF sistemom)
11,20 (11,80 sa PPF sistemom)
Težina sa SW 12.000 SD (kg)
13.150
13.840
Zapremina dvostrukog sanuka (I)
12.000 (50:50)
12.000 (50:50)
Veličina otvora za punjenje
dvostrukog sanduka (m)
par 0,99x0,72
par 0,99x0,72
Visina punjenja dvostrukog sanduka (m)
3,40
3,40
Broj PPF ulagača
26
30
Pritisak po PPF ulagaču (kg)
Do maksimalno. 250
Do maksimalno. 250
Broj ulagača semena
52
60
Pritisak ulagača (kg)
5-120
5-120
Ulagač semena/nagazni točkovi Ø (cm)
34/32
34/32
Razmak između redova (cm)
20/40 PPF sistem
20/40 PPF sistem
Diskosni sistem prosecanja Ø (cm/inč)
46/18
46/18
Dimenzije pneumatika SW
650/65 R38/dupli pneumatici 20.8 R 42
650/70 R38/dupli pneumatici 20.8 R 42
Veličina prednje šasije pneumatika
400/60-15.5
400/60-15.5
Radna brzina (km/h)
10-20
10-20
Potrebna snaga (kW/HP)
191-208/260-310
205-240/280-330
Dvostruko delujući kontrolni uređaj
2
2
Dekompresovani povratni vod
(max. 5 bar)
1
1
Proporcionalni hidro-ventilator (l/min)
90
90
E-Manager/Osvetljenje
Standard
Standard
HORSCH Pronto SW
8 SW
9 SW
12 SW
Radni zahvat (m)
8,00
9,00
12,00
Transportna širina (m)
3,00
3,00
5,30/5,50 sa SW 17.000 SD
Transportna visina (m)
3,95
4,00
4,90/3,60 sa SW 17.000 SD
Dužina sa/bez SW (m)
8,50/15,55 sa SW 12.000 SD
8,50/15,55 sa SW 12.000 SD
7,70/16,00 sa sa SW 17.000 SD
Širina sa/bez SW do (kg)
9.060/12.520 sa SW 12.000 SD
9.740/13.200 sa SW 12.000 SD
14.050/19.110 sa SW 17.000 SD
Zapremina sanduka za seme (l)
12.000 (50:50)
12.000 (50:50)
17.000 (50:50)
Otvor za punjenje (m)
par 0,99x0,72
par 0,99x0,72
par 0,99x0,72
Visina punjenja dvostrukog sanduka (m)
3,35
3,35
3,55
Broj PPF ulagača
26
30
40
Pritisak po PPF ulagaču (kg)
Do maksimalno. 200
Do maksimalno. 200
Do maksimalno. 200
Broj ulagača semena
52
60
80
Pritisak ulagača (kg)
5-120
5-120
5-120
Ulagač semena/nagazni točkovi Ø (cm)
34/32
34/32
34/32
Razmak između redova (cm)
15,4
15
15
Dimenzije pneumatika na paker valjku
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
Prečnik pneumatika Ø (cm)
78
78
78
Radna brzina (km/h)
10-20
10-20
10-20
Potrebna snaga (kW/HP)
155-215/210-290
235-330/320-450
330-440/450-600
Dvostruko delujući kontrolni uređaj
2
2
2
Dekompresovani povratni vod (max. 5 bar)
1
1
1
Proporcionalni hidro-ventilator (l/min)
50-60
50-60
70-90
Oba markera
Opciono
Opciono
Opciono
E-Manager/Osvetljenje
Standard
Standard
Standard
Svi podaci i slike su približni i neobavezujući. Zadržavamo pravo na tehničke i konstrukcione izmene.
HORSCH Pronto NT
SR-90.020.401 (2014.03_ver.04)
www.horsch.com
[email protected]
Download

Pronto DC