Aveo
Uputstvo za upotrebu
Sadržaj
Uvod .............................................. 2
Ukratko .......................................... 6
Ključevi, vrata i prozori ................. 18
Sedišta, sistemi zaštite ................ 35
Prostor za odlaganje .................... 58
Instrumenti i komande ................. 65
Osvetljavanje ............................... 94
Infotainment sistem .................... 100
Upravljanje klima sistemom ....... 160
Vožnja i rukovanje ..................... 168
Nega vozila ................................ 192
Servisni radovi i održavanje ....... 251
Tehnički podaci .......................... 261
Informacije vlasnika ................... 272
Indeks pojmova .......................... 274
2
Uvod
Uvod
Uvod
Uvod
Vaše vozilo je kombinacija dizajna,
napredne tehnologije, bezbednosti,
ekološke prihvatljivosti i
ekonomičnosti.
Ovo uputstvo za upotrebu vam pruža
sve potrebne informacije koje vam
omogućavaju da bezbednije i
efikasnije vozite vaše vozilo.
Uveriti se u to, da li su putnici svesni
mogućnosti nezgoda i povreda usled
nenamenskog korišćenja vozila.
Uvek se morate pridržavati zakonskih
propisa i regulativa zemlje u kojoj se
nalazite. Ovi zakoni se mogu
razlikovati od informacija u ovom
uputstvu za upotrebu.
Kada ovo uputstvo za upotrebu
upućuje na posetu radionici,
preporučujemo vašeg ovlašćenog
Chevrolet servisera.
Svi ovlašćeni Chevrolet serviseri Vam
nude prvoklasne usluge po
pristupačnim cenama. Iskusni
tehničari obučeni od strane
Chevrolet-a rade po specifičnim
uputstvima Chevrolet-a.
Komplet literature za kupca vozila bi
trebalo uvek da stoji na dohvat ruke u
vozilu.
Korišćenje ovog uputstva
■ Ovo uputstvo opisuje sve opcije i
osobine koje su na raspolaganju za
ovaj model. Neki opisi, uzimajući u
obzir i one za displej i funkcije
menija, možda ne važe za vaše
vozilo zbog varijante modela,
državne specifikacije, specijalne
opreme ili pribora.
■ Poglavlje "Ukratko" će vam dati
uvodne informacije.
■ Tabela sadržaja na početku ovog
uputstva i unutar svakog poglavlja,
pokazuje gde se nalaze
informacije.
■ Indeks pojmova će vam omogućiti
da potražite specifične informacije.
■ Uputstvo za upotrebu koristi
fabričke oznake motora.
Odgovarajuće komercijalne
oznake se mogu naći u poglavlju
"Tehnički podaci".
3
■ Strelice koje ukazuju na pravac,
npr. levo ili desno, napred, ili nazad
u opisima, uvek pokazuju pravac
kretanja
■ Prikazi displeja vozila možda neće
podržavati vaš jezik.
Opasnost, Upozorenje i
Pažnja
9 Opasnost
Tekst označen 9 Opasnost pruža
informaciju o riziku od fatalne
povrede. Ne uzimanje u obzir ove
informacije može ugroziti život.
9 Upozorenje
Tekst označen 9 Upozorenje
pruža informaciju o riziku od
nesreće ili povrede. Ne uzimanjem
u obzir ove informacije može doći
do povređivanja.
4
Uvod
Pažnja
Tekst označen Pažnja pruža
informaciju o mogućoj šteti po
vozilo. Ne uzimanjem u obzir ove
informacije može doći do
oštećenja vozila.
Želimo vam puno časova ugodne
vožnje.
Chevrolet
Uvod
5
6
Ukratko
Ukratko
Otključavanje vozila
Podešavanje sedišta
Daljinsko upravljanje
Nameštanje sedišta
Pritisnuti dugme c.
Otključavaju se sva vrata. Svetla
upozorenja će zatreptati dva puta.
Daljinski upravljač 3 18, Sistem
centralnog zaključavanja 3 21.
Za pomeranje sedišta unapred ili
unazad, povući ručicu i pomeriti
sedište u željeni položaj.
Otpustite ručicu i uverite se da je
sedište zabravljeno na mestu.
Položaj sedišta 3 36, Podešavanje
sedišta 3 37.
Početne informacije o
vožnji
Ukratko
Nasloni sedišta
Visina sedišta
7
Podešavanje naslona za
glavu
Podešavanje visine
Povući ručicu, podesiti nagib i
otpustiti ručicu. Pustiti da se sedište
zvučno zabravi.
Ne naslanjati se na naslon sedišta
tokom podešavanja.
Položaj sedišta 3 36, Podešavanje
sedišta 3 37.
Pumpati ručicu na spoljašnjoj strani
jastuka sedišta sve dok se jastuk
sedišta ne podesi u željeni položaj.
Za spuštanje jastuka sedišta,
pritisnuti polugu naniže nekoliko puta.
Za podizanje jastuka sedišta, povući
polugu naviše nekoliko puta.
Položaj sedišta 3 36, Podešavanje
sedišta 3 37.
Povući naslon za glavu prema gore.
Za pomeranje prema dole, pritisnuti
jezičak (1) i gurnuti naslon za glavu
prema dole.
Nasloni za glavu 3 35.
8
Ukratko
Horizontalno podešavanje
Sigurnosni pojas
Podešavanje retrovizora
Unutrašnji retrovizor
Povući naslon za glavu unapred. On
se podešava u tri položaja. Za
pomeranje unazad, povucite naslon
za glavu prema napred. On se
automatski pomera unazad.
Izvući pojas iz mehanizma za
namotavanje i vodeći računa da se ne
uplete, prebaciti preko tela i zabraviti
jezičak u kopču.
Povremeno zatezati karlični deo
pojasa tokom vožnje povlačenjem
ramenog dela pojasa.
Položaj sedišta 3 36, Sigurnosni
pojasevi 3 39, Sistem vazdušnog
jastuka 3 42.
Za smanjivanje zaslepljivanja noću,
povući ručicu ispod kućišta
retrovizora.
Unutrašnji retrovizor 3 30.
Ukratko
Spoljašnji retrovizori
Podešavanje upravljača
Izabrati odgovarajući spoljašnji
retrovizor okretanjem prekidača
prema levo (L) ili desno (R). Nakon
toga okrenuti prekidač za
podešavanje retrovizora.
Konveksni spoljašnji retrovizori
3 28, Električno podešavanje
3 29, Sklopljivi spoljašnji retrovizori
3 29, Grejani spoljašnji retrovizori
3 29.
Odbraviti ručicu, podesiti upravljač,
nakon toga zabraviti ručicu i proveriti
da li je dobro zabravljena. Ne
podešavati upravljač dok vozilo nije u
stanju mirovanja.
Sistem vazdušnog jastuka 3 42,
Položaji kontakt brave 3 169.
9
10
Ukratko
Kratak pregled instrument table
Ukratko
1
2
3
5
6
7
Bočni ventilacioni otvori ...... 165
Spoljašnje osvetljenje ........... 94
Podešavanje dometa
snopa prednjih svetla ............ 95
Signalni uređaj za
skretanje i menjanje
saobraćajne trake ................. 96
Tempomat ........................... 183
Instrument tabla ................... 71
Sirena ................................... 66
8
9
10
11
12
13
Vazdušni jastuk vozača ....... 46
Komande upravljača ............. 65
Sistem za brisanje i pranje ... 66
Srednji ventilacioni otvori ... 165
Informacioni displej na tabli . . 85
Infotainment sistem ............ 101
Prostor za odlaganje ............. 58
4
AUX, USB priključci ............ 136
14 Uklj/isklj prekidač za
vazdušni jastuk putnika ......... 48
15 Kaseta za rukavice ............... 59
16 Uklj/isklj prekidač za
vazdušni jastuk putnika ......... 48
17 Trepćuća svetla
upozorenja (sva četiri
pokazivača pravca) .............. 96
18 Ručica menjača, ručni
menjač ............................... 179
Automatski menjač ............. 174
19 Sistem upravljanja klimom . . 160
20 Dugme centralnog
zaključavanja ........................ 21
21 Pedala gasa ....................... 169
22 Kontakt brava ..................... 169
23 Pedala kočnice .................. 179
24 Podešavanje upravljača ....... 65
25 Pedala kvačila .................... 168
26 Ručica za odbravljivanje
poklopca motornog
prostora .............................. 194
11
Spoljašnje osvetljenje
Okretni prekidač za svetlo.
m OFF: Za isključivanje svih svetala,
okrenite dugme u položaj OFF. Sva
svetla su isključena i dugme se vraća
u originalni položaj AUTO.
AUTO: Spoljašnje osvetljenje i svetla
instrument table automatski se
uključuju ili isključuju, u zavisnosti od
uslova spoljašnjeg osvetljenja.
8: Zadnja svetla, svetla registarske
tablice, svetla instrument table i
parkirna svetla su uključena.
12
Ukratko
9: Oborena prednja svetla i sva gore
pomenuta svetla su uključena.
Pritisnuti prekidač za svetlo
>: Prednja svetla za maglu
r: Zadnje svetlo za maglu
Osvetljavanje 3 94.
Ablend prednjih svetala, duga i
oborena svetla
Trepćuća svetla upozorenja
(sva četiri pokazivača pravca)
Za prekopčavanje sa oborenih na
duga svetla, gurnuti ručicu.
Za vraćanje na oborena svetla,
ponovo gurnuti ručicu ili povući.
Duga svetla 3 95, Ablend prednjih
svetla 3 95.
Rade pomoću ¨ dugmeta.
Trepćuća svetla upozorenja (svi
pokazivači pravca) 3 96.
Ukratko
Signalni uređaj za skretanje i
menjanje saobraćajne trake
ručica prema
gore
ručica prema
dole
= desni pokazivač
= levi pokazivač
Signalni uređaj za skretanje i
menjanje saobraćajne trake 3 96.
Sirena
13
Sistemi pranja i brisanja
Brisači vetrobranskog stakla
Pritisnuti j.
2: Neprekidno brisanje, brzo.
1: Neprekidno brisanje, sporo.
P: Naizmeničan rad.
O: Sistem isključen.
Q: Funkcija u magli.
Za jedno brisanje kada su brisači
vetrobrana isključeni, lagano pogurati
ručicu nadole i otpustiti.
Brisač vetrobranskog stakla 3 66.
14
Ukratko
Sistem perača vetrobranskog
stakla
Brisač/perač zadnjeg stakla
(samo Hečbek)
Perač
Brisač
Povući ručicu.
Perač vetrobrana 3 66, Tečnost za
pranje 3 207.
Pritisnite gornji deo prekidača kako
biste brisač neprekidno koristili.
Pritisnite donji deo prekidača kako
biste brisač koristili u intervalima.
Za isključivanje brisača postavite
prekidač u neutralni položaj.
Brisač/perač zadnjeg stakla (samo
Hečbek) 3 68.
Pritisnite polugu naniže prema
instrument tabli.
Tečnost brisača se raspršuje na
zadnje staklo i brisači brišu u nekoliko
ciklusa.
Brisač/perač zadnjeg stakla (samo
Hečbek) 3 68, Tečnost perača
3 207.
Ukratko
Upravljanje klima
sistemom
Odmagljivanje i odleđivanje
prozora
Grejanje zadnjeg stakla,
grejanje spoljašnjih ogledala
Grejanje se uključuje pritiskom Ü
dugmeta.
Grejanje spoljašnjih retrovizora
3 29, Grejanje zadnjeg stakla
3 32.
Okrenite dugme za raspodelu
vazduha u položaj DEFROST V.
Odleđivanje vetrobranskog stakla
3 160, Odmagljivanje vetrobranskog
stakla 3 162.
15
Menjač
Ručni menjač
Za kopčanje hoda unazad, kod vozila
u stanju mirovanja povući prsten na
ručici menjača prema gore i kopčati
brzinu.
U slučaju da se brzina nije ukopčala,
vratiti ručicu u neutralni položaj,
otpustiti kvačilo, ponovo pritisnuti
pedalu kvačila i ponovo birati hod
unazad.
Ručni menjač 3 179.
16
Ukratko
Automatski menjač
Polazak
Startovanje motora
Proveriti pre polaska
P (PARKIRANJE): Blokira prednje
točkove. Birati P samo kada vozilo
stoji i kada je ručna kočnica
povučena.
R (VOŽNJA UNAZAD): R birati samo
kada vozilo stoji u mestu.
N (NEUTRALNI POLOŽAJ): Prazan
hod.
D: Za sve normalne uslove vožnje.
Omogućava menjaču prebacivanje
brzina u svih 6 stepena prenosa.
M: Položaj za ručni režim.
Automatski menjač 3 174.
■ Stanje i pritisak pneumatika.
■ Nivo motornog ulja i nivoe tečnosti.
■ Svi prozori, ogledala, spoljašnja
svetla i registarska tablica treba da
budu funkcionalni i čisti, bez snega
i leda.
■ Pravilan položaj retrovizora,
sedišta i sigurnosnih pojaseva.
■ Proveriti rad kočnica pri maloj
brzini, posebno ako su kočnice
vlažne.
■ Okrenuti ključ u položaj 1, pomeriti
lagano upravljač kako bi odbravili
bravu upravljača
■ Ručni menjač: pritisnuti kvačilo
■ Automatski menjač: Pomeriti ručicu
menjača u položaj P ili N
■ Ne pritiskati pedalu gasa
Ukratko
■ Dizel motor: okrenuti ključ u položaj
2 za predgrevanje dok se kontrolna
lampica ! ne ugasi
■ Okrenuti ključ u položaj 3, uz
pritisnutu pedalu kvačila i nožne
kočnice, a zatim otpustiti kada
motor proradi
Pre ponovnog startovanja ili za
zaustavljanje motora, okrenuti ključ u
položaj 0.
Parkiranje
■ Ne parkirati vozilo na lako zapaljivoj
površini. Visoka temperatura
izduvnog sistema može zapaliti tu
površinu.
■ Uvek potegnite ručnu kočnicu bez
pritiskanja dugmeta za
odbravljivanje. Na nizbrdici ili
uzbrdici ručnu kočnicu potegnuti
što je jače moguće. U isto vreme
radi smanjivanja snage potezanja,
pritisnuti nožnu kočnicu.
■ Zaustavljanje motora i isključivanje
kontakta. Okrenite upravljač dok se
ne oseti da se zabravio.
■ Ukoliko se vozilo nalazi na ravnom
terenu ili na uzbrdici, uključiti prvi
stepen prenosa ili položaj P pre
isključivanja kontakta. Ukoliko se
vozilo parkira na uzbrdici, prednje
točkove okrenuti od ivičnjaka.
Ukoliko se vozilo parkira na
nizbrdici, pre isključivanja kontakta,
uključiti hod za unazad. Prednje
točkove okrenuti prema ivičnjaku.
17
■ Zatvoriti prozore.
■ Zaključati vozilo i aktivirati alarmni
sistem zaštite od krađe.
Ključevi 3 18.
18
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi, brave
Ključevi
Ključevi, brave ............................. 18
Vrata ............................................ 24
Bezbednost vozila ....................... 27
Spoljašnji retrovizori ..................... 28
Unutrašnji retrovizori .................... 30
Prozori ......................................... 30
Krov ............................................. 33
Zamena ključeva
Za sklapanje ključa pritisnite dugme i
ručno sklopite ključ.
Daljinski upravljač
Broj ključa je naveden na odvojivom
privesku.
Broj ključa mora biti naveden prilikom
naručivanja zamenskog ključa jer je
to sastavni deo sistema imobilajzera.
Brave 3 247.
Ključ sa elementom na
otvaranje
<Nočbek>
Pritisnuti dugme za otvaranje.
Ključevi, vrata i prozori
Rukovati pažljivo daljinskim
upravljačem, čuvati ga od vlage,
visokih temperatura i izbegavati
nepotrebnu upotrebu.
Kvar
<Hečbek>
Koristi se za:
■ Sistem centralnog zaključavanja
■ Alarmni sistem zaštite od krađe
■ Vrata prtljažnika (Samo Nočbek)
Daljinski upravljač ima domet od
približno 30 metara. Ovaj opseg
može biti ometan spoljašnjim
uticajima.
Trepćuća svetla upozorenja (sva
četiri pokazivača pravca) svetle kao
potvrda rada.
Ako se sistemom centralnog
zaključavanja ne može upravljati
pomoću daljinskog upravljača, tome
može biti razlog sledeće:
■ Domet je prekoračen
■ Prenizak napon baterije daljinskog
upravljača
■ Učestalim, uzastopnim
korišćenjem dugmadi daljinskog
upravljača izvan opsega rada,
rezultovaće potrebu za
sinhronizacijom
■ U slučaju preopterećenja sistema
centralnog zaključavanja učestalim
zaključavanjima i otključavanjima,
napajanje će biti prekinuto na
kratko vreme
■ Jake radio-frekventne smetnje
(interferencija radio talasa) od
strane drugih izvora
19
Zamena baterije daljinskog
upravljača
Što pre zameniti bateriju u daljinskom
upravljaču, ako se primećuje znatno
smanjenje njegovog dometa.
Akumulatore ne bacati zajedno sa
smećem iz domaćinstva. One se
moraju odlagati na odgovarajućem
sabirnom mestu za reciklažu.
20
Ključevi, vrata i prozori
Ključ sa elementom na otvaranje
4. Zatvoriti poklopac odašiljača.
5. Proveriti rad odašiljača sa vašim
vozilom.
Fiksni ključ
Zamenu baterije poveriti servisu.
Pažnja
Ne stavljati teške predmete na
daljinski upravljač.
Daljinski upravljač držati dalje od
direktnog uticaja vode i sunca.
Ukoliko se upravljač pokvasi,
obrišite ga mekom krpom.
Ručne brave na vratima
Izbegavati dodirivanje ravnih
površina baterije sa prstima jer to
smanjuje radni vek baterije.
Napomena
Koristiti CR2032 (ili njima
odgovarajuće) baterije za zamenu.
1. Otvoriti poklopac odašiljača.
2. Izvaditi korišćenu bateriju.
Izbegavati kontakt između
štampane ploče i drugih
komponenti.
3. Postaviti novu bateriju. Uveriti se
u to da je negativna strana (-)
okrenuta prema dole osnovom.
Napomena
Korišćene litijumske baterije mogu
ugrožavati okolinu.
Pridržavati se lokalnih propisa za
odlaganje otpada.
Ne bacati zajedno sa smećem iz
domaćinstva.
Napomena
U interesu održavanja pravilnog
rada daljinskog upravljača, pratiti
sledeća uputstva:
Trudite se da vam daljinski upravljač
ne ispadne iz ruke.
Ručno zaključavanje okretanjem
ključa u otvoru za ključ omogućava
centralno zaključavanje vrata.
Ručno otključavanje okretanjem
ključa u otvoru za ključ omogućava
otključavanje vrata vozača.
Ključevi, vrata i prozori
Napomena
Ukoliko se vrata ne otvaraju jer se
otvor za ključ zamrzao na hladnom
vremenu, kucnite po bravi ili zagrejte
ključ.
Sistem centralnog
zaključavanja
Sistem centralnog zaključavanja
možete aktivirati sa vrata vozača.
Ovaj sistem vam omogućava da
zaključate i otključate sva vrata, vrata
prtljažnika (ili zadnja vrata) sa vrata
vozača, koristeći daljinski upravljač
(sa spoljašnje strane) ili dugme za
centralno zaključavanje (iznutra).
Vrata rezervoara za gorivo mogu se
zaključati istovremeno sa svim
vratima i vratima prtljažnika (ili
zadnjim vratima).
Ključ (sa spoljašnje strane) i PIN za
zaključavanje vrata vozača (sa
unutrašnje strane) omogućavaju
centralno zaključavanje vrata.
Ako vozačeva vrata nisu pravino
zatvorena, sistem centralnog
zaključavanja ne može da radi. To je
moguće promeniti u Podešavanjima
vozila.
Personalizacija vozila 3 89.
Dugme centralnog
zaključavanja
Zaključava ili otključava sva vrata,
zadnja vrata (ili vrat prtljažnika) i vrata
rezervoara za gorivo.
Pritisnuti dugme e za zaključavanje.
Pritisnuti dugme c za otključavanje.
21
Ako su vrata vozača otvorena, vrat
vozača i vrata rezervoara za gorivo
ne mogu se zaključati. To je moguće
promeniti u Podešavanjima vozila.
Personalizacija vozila 3 89.
Otključavanje
Daljinsko upravljanje
Pritisnuti dugme c.
Otključavaju se sva vrata. Svetla
upozorenja će zatreptati dva puta.
Ako se otključavaju samo vrata
vozača ili za promenu oznake za
otključavanje, to je moguće promeniti
u Podešavanjima vozila.
22
Ključevi, vrata i prozori
Personalizacija vozila 3 89.
Zaključavanje
Otključavanje vrata prtljažnika
(samo Nočbek)
9 Upozorenje
Ne koristite totalnu blokadu
ukoliko u vozilu ima ljudi. Vrata se
ne mogu otključati iznutra.
Daljinsko upravljanje
Za aktiviranje totalne blokade,
pritisnuti dugme e na daljinskom
upravljaču dva puta u roku od 5
sekundi.
Za deaktiviranje totalne blokade,
pritisnuti dugme c na daljinskom
upravljaču.
Pritisnuti dugme e.
Zaključavaju se sva vrata. Svetla
upozorenja će zatreptati jedanput.
Oznaku otključavanja je moguće
promeniti u Podešavanjima vozila.
Personalizacija vozila 3 89.
Pritisnuti dugme s.
Vrat prtljažnika će se otključati i
otvoriti, dok sva ostala vrata ostaju
zaključana.
Totalna blokada
Za dodatnu zaštitu prilikom
napuštanja vozila, vrata možete
totalno blokirati.
Totalna blokada elektronski ometa
sve električne brave, tako da se ni
jedna vrata ne mogu otvoriti, čak i ako
se slomi staklo radi ulaska.
Napomena
Funkcija totalne blokade radi kada
su sva vrata, zadnja vrata (ili
poklopac prtljažnika) i vrata
rezervoara goriva zatvoreni.
Do deaktiviranja potpune blokade
dolazi kada se vrata otključaju na
uobičajen način.
Odloženo zaključavanje
Ova funkcija će odložiti zaključavanje
vrata i uključivanje alarmnog sistema
protiv krađe na pet sekundi, kada se
Ključevi, vrata i prozori
za zaključavanje vozila koristi dugme
centralnog zaključavanja ili daljinski
upravljač.
To je moguće promeniti u
Podešavanjima vozila.
Videti odeljak "Personalizacija vozila"
3 89.
ON: Kada pritisnete dugme
centralnog zaključavanja, oglasiće se
tri zvučna upozorenja koja
označavaju da je odloženo
zaključavanje u upotrebi.
Vrata se neće zaključati sve dok ne
prođe pet sekundi od zatvaranja
poslednjih vrata. Odloženo
zaključavanje možete privremeno
staviti van snage, tako što ćete
pritisnuti dugme centralnog
zaključavanja na daljinskom
upravljaču.
OFF: Vrata će se smesta zaključati
ako pritisnete dugme zentralnog
zaključavanja ili dugme e na
daljinskom upravljaču.
Automatsko zaključavanje
U nekim zemljama, aktivira
automatske brave vrat u toku vožnje.
Automatski menjač
Kada se ručica menjača pomeri iz
položaja P u neki drugi položaj, vrata
prtljažnika ili zadnja vrata i vrata
rezervoara za gorivo automatski se
zaključavaju.
Za otključavanje, pritisnuti dugme za
otključavanje u dugmetu centralnog
zaključavanja, pomeriti menjač u
položaj P ili izvaditi ključ kontakt
brave.
Ručni menjač
Kada je brzina vožnje veća od
13 km/č vrata, vrata prtljažnika ili
zadnja vrata i vrata rezervoara za
gorivo automatski se zaključavaju.
Za otključavanje, pritisnuti dugme za
otključavanje u dugmetu centralnog
zaključavanja ili izvaditi ključ kontakt
brave.
Podešavanja je moguće promeniti u
Podešavanjima vozila.
Personalizacija vozila 3 89.
23
9 Upozorenje
Ne deaktivirajte uslove
zaključavanja u toku vožnje.
Ukoliko su vrata otključana,
pritisnite dugme za centralno
otključavanje da ostanu
zaključana.
Brave za bezbednost dece
24
Ključevi, vrata i prozori
Pažnja
Ne povlačiti kvaku na unutrašnjoj
strani vrata ako je dečija
bezbednosna brava postavljena u
LOCK položaj. Takav postupak
može oštetiti kvaku na unutrašnjoj
strani vrata.
Vrata
Prtljažni prostor
Vrata prtljažnika zaključavaju se ili
otključavaju kada su sva vrata
zaključana ili otključana pomoću
daljinskog upravljača.
Vrata prtljažnika (Nočbek)
<Tip 2>
Otvaranje
<Tip 1>
9 Upozorenje
Koristiti brave za decu kad se ona
voze na zadnjim sedištima.
Možete upotrebiti ključ ili
odgovarajući odvijač.
Za aktiviranje bezbednosne brave za
decu, okrenuti brave u vodoravan
položaj.
Za otvaranje zadnjih vrata kada je
bezbednosna brava za decu
aktivirana, vrata otvoriti sa spoljašnje
strane.
Za otkazivanje bezbednosne brave
za decu, okrenuti brave u uspravan
položaj.
Za otvaranje vrata prtljažnika
pritisnite dodirnu tablu kada su vrata
prtljažnika otključana.
Vrata prtljažnika takođe se
otključavaju pritiskom na dugme
s na daljinskom upravljaču.
Za otključavanje vrata prtljažnika,
postaviti ključ u otvor i okrenuti u
smeru kretanja kazaljki na satu.
Podići vrata prtljažnika.
Ključevi, vrata i prozori
Pažnja
Kako bi izbegli oštećenje vrata
prtljažnika, pre otvaranja istih
proveriti da li se iznad nalaze neke
prepreke, kao što su vrata garaže.
Uvek proverite prostor za kretanje
iznad i iza vrata prtljažnika.
Vrata prtljažnika možete takođe
otvoriti potezanjem ručice vrata
prtljažnika pored sedišta vozača.
9 Upozorenje
Ne voziti sa otvorenim ili
poluotvorenim vratima prtljažnika,
npr. kada prevozite kabaste
predmete, jer izduvni gasovi koji
sadrže i otrovne materije mogu
dospeti u vozilo.
Napomena
Kada motor radi, vrata prtljažnika se
mogu otvoriti sa ručicom menjača u
položaju "P" (automatski menjač) ili
uključenom parkirnom kočnicom
(ručni menjač).
Napomena
Montiranje teške dodatne opreme
na vrata prtljažnika može da utiče na
njihovu sposobnost da ostanu
otvorena.
Zatvaranje
<Tip 1>
Za zatvaranje vrata prtljažnika,
pritisnuti ih nadole da bi se čvrsto
zabravila.
25
Ne pritiskati tablu na dodir tokom
zatvaranja. To može da uzrokuje
ponovno otvaranje.
<Tip 2>
Za zatvaranje vrata prtljažnika,
pritisnuti ih nadole da bi se čvrsto
zabravila.
Pažnja
Uverite se da su vam ruke i ostali
delovi tela, kao i delovi tela drugih
osoba, u potpunosti udaljeni od
prostora za zatvaranje vrata
prtljažnika.
26
Ključevi, vrata i prozori
Zadnja vrata (Hečbek)
<Tip 2>
Pažnja
Otvaranje
<Tip 1>
Za otvaranje zadnjih vrata pritisnuti
tablu na dodir kada su zadnja vrata
otključana.
Zadnja vrata zaključavaju se ili
otključavaju kada su sva vrata
zaključana ili otključana pomoću
daljinskog upravljača.
Kako bi izbegli oštećenje vrata
prtljažnika, pre otvaranja istih,
proveriti da li se iznad nalaze neke
prepreke, kao što su vrata garaže.
Uvek proverite prostor za kretanje
iznad i iza vrata prtljažnika.
Za otključavanje zadnjih vrata
postaviti ključ u otvor i okrenuti u
smeru suprotnom kretanju kazaljki na
satu. Podići zadnja vrata.
9 Upozorenje
Ne voziti sa otvorenim ili
poluotvorenim vratima prtljažnika,
npr. kada prevozite kabaste
predmete, jer izduvni gasovi koji
sadrže i otrovne materije mogu
dospeti u vozilo.
Napomena
Kada motor radi, zadnja vrata mogu
se otvoriti sa ručicom menjača u
položaju "P" (automatski menjač) ili
uključenom parkirnom kočnicom
(ručni menjač).
Napomena
Postavljanje određene teške
opreme na vrata prtljažnika može
uticati na njegovu sposobnost da
ostane otvoren.
Zatvaranje
<Tip 1>
Za zatvaranje zadnjih vrata, pritisnuti
ih nadole da bi se čvrsto zabravila.
Ne pritiskati tablu na dodir tokom
zatvaranja. To može da uzrokuje
ponovno otvaranje.
Ključevi, vrata i prozori
<Tip 2>
Za zatvaranje zadnjih vrata, pritisnuti
ih nadole da bi se čvrsto zabravila.
Pažnja
Bezbednost vozila
Alarmni sistem protiv krađe
Aktiviranje
27
Ukoliko indikator ubrzano trepće
nakon prvih 30 sekundi, vrata vozača
nisu dobro zatvorena ili postoji kvar
na sistemu.
Potražiti pomoć servisne radionice.
Isključivanje
Uverite se da su vam ruke i ostali
delovi tela, kao i delovi tela drugih
osoba, u potpunosti udaljeni od
prostora za zatvaranje zadnjih
vrata.
Otključavanje vozila pritiskom na
dugme c daljinskog upravljača
deaktivira alarmni sistem protiv
krađe.
Alarm
Pritisnite e na daljinskom upravljaču.
Alarmni sistem protiv krađe
automatski se aktivira nakon
30 sekundi.
Indikator ubrzano trepće tokom prvih
30 sekundi, a zatim počinje polako da
trepće.
Alarmiranje se može prekinuti
pritiskom bilo kojeg dugmeta na
daljinskom upravljaču ili
uključivanjem kontakta.
Alarmni sistem protiv krađe može da
se deaktivira pritiskanjem dugmeta e
ili davanjem kontakta.
Automatsko zaključavanje vrata
Ukoliko neka od vrata nisu otvorena
ili položaj kontakt ključa nije lociran u
AAC ili uključen u roku od 3minuta
nakon otključavanja vrata upotrebom
odašiljača, sva vrata se zaključavaju
i automatski se aktivira alarmni sistem
protiv krađe.
28
Ključevi, vrata i prozori
Automatsko otključavanje vrata
Sva vrata se automatski otključavaju
kada senzori udara detektuju udar
dok je kontakt uključen.
Međutim, ako postoje mehanički
problemi u sistemu za zaključavanje
vrata ili akumulatoru, vrata se možda
neće otključati.
Imobilajzer
Sistem imobilajzera predstavlja
dodatno obezbeđenje od krađe vozila
u koja je ugrađen, i istovremeno
sprečava neovlašćena lica da startuju
Vaše vozilo. Odgovarajući ključ vozila
opremljen sistemom imobilajzera je
ključ sa ugrađenim transponderom,
koji je elektronski kodiran.
Transponder je nevidljivo postavljen u
ključ kontakt brave.
Samo važeći ključ se može koristiti za
startovanje motora.
Nevažeći ključ samo otvara vrata.
Motor se automatski blokira čim se
ključ okrene u LOCK i izvadi iz kontakt
brave.
Ako sistem imobilajzera detektuje
kvar kada je kontakt prekidač
uključen, indikator imobilajzera će
zasvetleti ili treptati, a motor se neće
pokrenuti.
Neka vozilo prekontroliše vaš
ovlašćeni serviser.
Napomena
Ukoliko se vrata ne otvaraju jer se
otvor za ključ zamrzao na hladnom
vremenu, kucnite po bravi ili zagrejte
ključ.
Spoljašnji retrovizori
Konveksni oblik
Konveksni spoljašnji retrovizor ima
nesferičnu oblast i smanjuje "mrtve
uglove". Zaobljenje retrovizora čini
objekte manjim, što utiče na procenu
udaljenosti.
Ručno podešavanje
Podesiti spoljašnje retrovizore tako
da možete videti svaku stranu vašeg
vozila, kao i svaku stranu puta iza
Vas.
Ključevi, vrata i prozori
Pomerati ručicu za podešavanje u
željenom pravcu za podešavanje ugla
retrovizora.
Sklapajući retrovizori
Električno podešavanje
Izabrati odgovarajući spoljašnji
retrovizor okretanjem prekidača
prema levo (L) ili desno (R). Nakon
toga okrenuti prekidač za
podešavanje retrovizora.
Kada je položaj "o", nije izabran ni
jedan retrovizor.
29
druga vozila i objekte oko Vas. Ne
voziti sa preklopljenim spoljašnjim
retrovizorom.
Grejači retrovizora
Radi bezbednosti pešaka, retrovizori
se savijaju iz svojih normalnih
montažnih položaja u slučaju udarca
dovoljnom snagom. Vratiti retrovizor
u normalan položaj blagim pritiskom
na kućište retrovizora.
9 Upozorenje
Uvek pravilno podesite retrovizore
i koristite ih za vreme vožnje da
biste povećali vidljivost i uočili
Uključuje se pritiskom Ü dugmeta.
Grejanje radi kad je motor uključen i
automatski se isključuje nakon par
minuta ili ponovnim pritiskom
dugmeta.
30
Ključevi, vrata i prozori
Unutrašnji retrovizori
Ručno smanjivanje
zaslepljivanja
Za smanjivanje zaslepljivanja noću,
podesiti ručicu ispod kućišta
retrovizora.
9 Upozorenje
Pregled koji imate kroz retrovizor
može gubiti nešto od jasnoće kada
je podešen za noćnu vožnju.
Obratite posebnu pažnju ukoliko je
unutrašnji retrovizor podešen na
noćni položaj.
Ako u toku vožnje ne osigurate
čistu vidljivost prema nazad, može
doći do nesreće prouzrokujući
štetu na vozilu ili drugoj imovini, i/
ili povrede putnika.
Prozori
Mehaničko upravljanje
prozorima
Prozori vrata se mogu otvoriti ili
zatvoriti pomoću obrtne ručice.
Ključevi, vrata i prozori
Električno upravljani
prozori
Otpustiti prekidač kada prozor
postigne željeni položaj.
9 Upozorenje
9 Upozorenje
Vodite računa prilikom rada sa
električno upravljanim prozorima.
Opasnost od povreda, pretežno za
decu.
Ako su deca na zadnjim sedištima,
uključiti sigurnosni sistem za decu
za električno upravljane prozore.
Dobro obratiti pažnju na prozore
prilikom zatvaranja. Uveriti se da
ništa nije priklješteno tokom
njihovog pomeranja.
31
Električnim prozorima se može
upravljati sa uključenim kontaktom.
Rukovati prekidačem za izabrani
prozor, tako da se pritiskom otvara a
povlačenjem zatvara prozor.
Rukovanje
Možete aktivirati električne podizače
prozora kada je kontakt uključen
pomoću prekidača na tabli svakih
vrata.
Za otvaranje prozora pritisnite
prekidač nadole.
Za zatvaranje prozora podignite
prekidač.
Delovi tela koji vire izvan vozila
mogu biti zakačeni predmetima iz
suprotnog smera. Držati sve
delove tela unutar vozila.
Deca mogu upravljati i ostati
zaglavljena električnim prozorima.
Ne ostavljati vaš ključ ili dete u
vozilu bez nadzora.
Teška povreda ili smrt se može
desiti od nenamenskog korišćenja
električnih prozora.
32
Ključevi, vrata i prozori
Zaštitni sistem za decu za
prozore na zadnjim vratima
Grejanje zadnjeg prozora
Nemojte ogrebati ili oštetiti žice
grejača stakla kada čistite zadnje
staklo.
Štitnici od sunca
Pritisnuti prekidač z za isključivanje
električnih prozora zadnjih vrata. Za
uključivanje ponovo pritisnuti z.
Uključuje se pritiskom Ü dugmeta.
Grejanje radi kad je motor uključen i
automatski se isključuje nakon par
minuta ili ponovnim pritiskom
dugmeta.
Pažnja
Ne koristiti oštre predmete i
sredstva za čišćenje koja grebu za
čišćenje zadnjeg stakla.
U interesu izbegavanja
zaslepljivanja, štitnici za zaštitu od
sunca se mogu spustiti povlačenjem
nadole, a zatim po potrebi preklopiti
na bočnu stranu.
Ako štitnici od sunca imaju u sebi
ugrađena ogledala, poklopci ogledala
moraju biti zatvoreni tokom vožnje.
9 Upozorenje
Ne postavljati lamele za zaštitu od
sunca u položaj koji sprečava
preglednost puta, saobraćaja ili
drugih predmeta.
Ključevi, vrata i prozori
Krov
Izdizanje ili zatvaranje
Za otvaranje krovnog otvora sa
funkcijom nagiba pritisnite i zadržite
prekidač (2).
Otpustiti prekidač kada krovni otvor
postigne željeni položaj.
Za zatvaranje krovnog otvora
pritisnite i zadržite prekidač (1) sve
dok se krovni otvor ne zatvori.
Krovni otvor
9 Upozorenje
Voditi računa pri korišćenju
krovnog otvora. Postoji velika
opasnost da se deca povrede.
Dobro obratiti pažnju na pokretne
delove prilikom njihovog
korišćenja. Voditi računa da se
ništa ne priklešti kada se
pomeraju.
Krovnim otvorom se može upravljati
sa uključenim kontaktom.
33
Zasenčenje od sunca
Otvaranje ili zatvaranje
Za otvaranje krovnog otvora pritisnite
prekidač (1). Krovni otvor se
automatski otvara. Za zaustavljanje
pokreta pritisnite bilo koji prekidač još
jednom.
Za otvaranje u željeni položaj
pritisnite i zadržite prekidač (1).
Otpustiti prekidač kada krovni otvor
postigne željeni položaj.
Za zatvaranje krovnog otvora
pritisnite i zadržite prekidač (2) sve
dok se krovni otvor ne zatvori.
Zasenčenje od sunca je na ručni
pogon.
Zatvoriti ili otvoriti zasenčenje od
sunca povlačenjem.
Kada je krovni otvor otvoren,
zasenčenje od sunca je uvek
otvoreno.
34
Ključevi, vrata i prozori
9 Upozorenje
Delovi tela koji vire izvan vozila
mogu biti zakačeni predmetima iz
suprotnog smera. Držati sve
delove tela unutar vozila.
Nenamensko korišćenje krovnih
prozora može dovesti do teških
povreda ili smrti.
Sedišta, sistemi zaštite
Sedišta, sistemi
zaštite
Nasloni za glavu .......................... 35
Prednja sedišta ............................ 36
Sigurnosni pojasevi ..................... 39
Sistem vazdušnog jastuka ........... 42
Sistem zaštite za decu ................. 49
Nasloni za glavu
Položaj
9 Upozorenje
Voziti samo sa pravilno
podešenim naslonima za glavu.
Uklonjeni ili nepravilno podešeni
nasloni za glavu mogu rezultovati
teške povrede glave i vrata u
slučaju sudara.
Proveriti da su nasloni za glavu
podešeni pre vožnje.
35
Gornja ivica naslona za glavu bi
trebalo da je u nivou gornjeg dela
glave. Ako to nije moguće za
previsoku osobu, naslon za glavu
treba podesiti u najviši položaj; a za
nisku osobu u najniži položaj.
Nasloni za glavu na prednjim
sedištima
Podešavanje po visini
Povući naslon za glavu prema gore.
Za pomeranje prema dole pritisnuti
jezičak (1), i gurnuti naslon za glavu
prema dole.
36
Sedišta, sistemi zaštite
Uklanjanje
Potpuno podići naslon za glavu.
Istovremeno pritisnuti jezičke (1) i (2).
Povući naslon za glavu naviše.
Nasloni za glavu na zadnjim
sedištima
Podešavanje po visini
Položaj sedišta
9 Upozorenje
Horizontalno podešavanje
Povući naslon za glavu unapred.
Podešava se u tri položaja. Za
pomeranje unazad povucite naslon
za glavu prema napred. On se
automatski pomera unazad.
Prednja sedišta
Voziti samo sa pravilno
podešenim sedištima.
Povući naslon za glavu prema gore.
Za pomeranje prema dole pritisnuti
jezičak (1), i gurnuti naslon za glavu
prema dole.
Uklanjanje
Potpuno podići naslon za glavu.
Istovremeno pritisnuti jezičke (1) i (2).
Povući naslon za glavu naviše.
■ Sedite zadnjicom što je moguće
bliže naslonu sedišta. Podesiti
udaljenost između sedišta i pedala
tako da su vam noge blago savijene
prilikom pritiskanja pedala.
Pomeriti sedište suvozača u krajnji
zadnji položaj koliko je to moguće.
Sedišta, sistemi zaštite
■ Sedite sa ramenima što je moguće
bliže naslonu sedišta. Podesite
nagib naslona sedišta tako da
možete lako dohvatiti upravljač sa
blago savijenim rukama. Održavati
kontakt između ramena i naslona
sedišta za vreme okretanja
upravljača. Ne naginjati naslon
sedišta suviše nazad.
Preporučujemo maksimalni ugao
nagiba od oko 25°.
■ Podešavanje upravljača 3 65.
■ Podesiti visinu sedišta dovoljno
visoko za čist pregled na sve strane
i na pokazivače svih instrumenata.
Trebalo bi da je zazor između glave
i krovnog okvira bar velične šake.
Vaše butine bi trebalo da su bez
pritiskanja lagano naslonjene na
sedište.
■ Podešavanje naslona za glavu
3 35.
■ Podesiti visinu sigurnosnog pojasa
3 40.
Podešavanje sedišta
Nameštanje sedišta
9 Opasnost
Ne sedeti bliže od 25 cm do
upravljača, da bi obezbedili
bezbedno naduvavanje
vazdušnog jastuka.
9 Upozorenje
Nikada ne podešavati sedišta
tokom vožnje, pošto se mogu
nekontolisano pomeriti.
Za pomeranje sedišta unapred ili
unazad, povući ručicu i pomeriti
sedište u željeni položaj.
Otpustite ručicu i uverite se da je
sedište zabravljeno na mestu.
37
38
Sedišta, sistemi zaštite
Nasloni sedišta
Visina sedišta
Grejanje
Povući ručicu, podesiti nagib i
otpustiti ručicu. Pustiti da se sedište
zvučno zabravi.
Ne naslanjati se na naslon sedišta
tokom podešavanja.
Pumpati ručicu na spoljašnjoj strani
jastuka sedišta dok se jastuk sedišta
ne podesi u željeni položaj.
Za spuštanje jastuka sedišta pritisnuti
polugu naniže nekoliko puta.
Za podizanje jastuka sedišta povući
polugu naviše nekoliko puta.
Dugmad grejača sedišta nalazi se u
digmadi za upravljanje klima
sistemom.
Grejanje sedišta radi kada je motor
pogonu.
Za zagrevanje sedišta pritisnite
dugme koje želite da zagrejete.
Kontrolna lampica u prekidaču će
zasvetliti.
Za isključenje grejača sedišta,
ponovo pritisnuti dugme.
Sedišta, sistemi zaštite
Pažnja
Sigurnosni pojasevi
Ljudima sa osetljivom kožom ne
preporučuje se dugotrajna
upotreba najvišeg podešavanja.
Pojasevi su zabravljeni zbog
sigurnosti putnika tokom jakih
ubrzavanja ili kočenja vozilom.
9 Upozorenje
Vežite se pojasom pre svakog
putovanja.
U slučaju udesa, osobe koji nisu
zakopčale svoj pojas ugrožavaju
svoje saputnike a i sebe.
39
Sigurnosni pojasevi su projektovani
za istovremeno korišćenje od strane
samo jedne osobe. Nisu podesni za
osobe niže od 150 cm. Bezbednosni
sistem za dete 3 49.
Povremeno proveriti sve delove
sistema pojasa od eventualnih
oštećenja i njihovo pravilno
funkcionisanje.
Oštećene komponente zameniti.
Nakon nesreće, sigurnosne pojaseve
i aktivirane zatezače pojaseva
zameniti u servisu.
Napomena
Uverite se da sigurnosni pojasevi
nisu oštećeni obućom ili sa oštrim
predmetima ili da nisu zaglavljeni.
Sprečiti dospevanje prljavštine u
mehanizme za namotavanje pojasa.
Podsetnik za sigurnosni pojas X
3 77.
Graničnici sile pojaseva
Na prednjim sedištima smanjuju
opterećenje koje pada na telo blagim
otpuštanjem pojasa za vreme sudara.
40
Sedišta, sistemi zaštite
Zatezači pojaseva
Aktivirani zatezači pojaseva se
moraju zameniti u servisu. Zatezači
pojaseva se mogu aktivirati samo
jednom.
Napomena
Ne lepiti ili montirati pribore ili neke
druge predmete koji mogu ometati
rad zatezača pojaseva. Ne
preduzimati nikakve modifikacije na
delovima zatezača pojasa jer će to
učiniti nevažećim homologaciju
vozila.
U slučaju čeonog sudara, bočnog
sudara ili sudara od pozadi određene
jačine, pojasevi prednjih sedišta se
zatežu.
9 Upozorenje
Nepravilno rukovanje (npr.
demontaža ili montaža pojaseva ili
kopči) može da aktivira zatezače
pojaseva.
Aktiviranost zatezača pojaseva se
prikazuje svetlenjem kontrolne
lampice v 3 77.
Sigurnosni pojasevi
fiksirani u tri tačke
Zakopčavanje
Izvući pojas iz mehanizma za
namotavanje, vodeći računa da se ne
uplete, prebaciti preko tela i zabraviti
jezičak u bravu.
Povremeno zatezati karlični deo
pojasa tokom vožnje povlačenjem
ramenog dela pojasa. Podsetnik za
sigurnosni pojas 3 77.
Sedišta, sistemi zaštite
Raspuštena ili komotnija odeća
sprečava čvrsto postavljanje
sigurnosnog pojasa. Ne postavljati
predmete kao što je ručni prtljag ili
mobilni telefon između pojasa i Vašeg
tela.
9 Upozorenje
Pojas ne sme nalegati preko tvrdih
ili lomljivih predmeta u džepovima
vaše odeće.
Podešavanje visine
Otkopčavanje
1. Pritisnuti dugme.
2. Podesiti visinu i zabraviti.
Podesiti visinu tako da pojas prelazi
preko ramena. Ne sme prelaziti preko
vrata ili gornjeg dela ruke.
Za oslobađanje pojasa pritisnuti
crveni taster na bravi pojasa.
Pažnja
Ne podešavati u toku vožnje.
41
Sigurnosni pojasevi na zadnjim
sedištima
Sigurnosni pojas srednjeg zadnjeg
sedišta se može izvući iz mehanizma
za namotavanje samo ako je naslon
pravilno zabravljen u svom zadnjem
položaju.
42
Sedišta, sistemi zaštite
Korišćenje sigurnosnog pojasa
za vreme trudnoće
Nadalje, ukoliko je sigurnosni pojas
pravilno vezan, veće su šanse da
fetus u slučaju sudara ostane
nepovređen.
Da bi se postigla maksimalna zaštita,
trudnice uvek treba da koriste
sigurnosni pojas.
One bi trebale karlični deo pojasa
postaviti što niže (ispod stomaka)
preko karlice.
Sistem vazdušnog
jastuka
Sistem vazdušnog jastuka se sastoji
od više samostalnih sistema.
Kad se aktiviraju, vazdušni jastuci se
naduvaju u roku od nekoliko
milisekundi. Oni se takođe naduvaju
tako brzo da se to obično ne primeti
tokom sudara.
9 Upozorenje
9 Upozorenje
Karlični deo pojasa mora da bude
postavljen što je moguće niže na
karličnom delu, da bi se izbegao
pritisak na stomak.
Sigurnosni pojasevi služe svakome,
uključujući i trudnice.
Kao i svi putnici, i trudnice su dosta
izloženije zadobijanju ozbiljnih
povreda ukoliko ne zakopčaju
sigurnosne pojaseve.
Ako se nepropisno rukuje
sistemima vazdušnih jastuka oni
mogu eksplodirati.
Vozač bi trebao da sedi što više
nazad, a pri tom da održi kontrolu
nad vozilom. Ukoliko se sedi
preblizu vazdušnom jastuku, on
može prouzrokovati smrt ili teške
povrede prilikom naduvavanja.
U cilju maksimalne bezbednosti
pri svim tipovima sudara, svi
putnici uključujući vozača uvek
treba da vežu sigurnosne
pojaseve radi smanjivanja rizika
Sedišta, sistemi zaštite
od teških povreda ili smrti u slučaju
sudara. Ne sedeti ili se naslanjati
blizu vazdušnog jastuka dok je
vozilo u pokretu.
Prilikom naduvavanja vazdušni
jastuk može prouzrokovati
ogrebotine na licu ili telu, povrede
usled loma stakla ili opekotine
usled eksplozije.
Napomena
Upravljačka elektronika sistema
vazdušnih jastuka i zatezača
pojaseva nalazi se u oblasti srednje
konzole. Ne postavljati nikakve
magnetne predmete u blizini ove
oblasti.
Ništa ne lepiti na prekrivne površine
vazdušnih jastuka, niti ih pokrivati
drugim materijalima.
Svaki vazdušni jastuk se aktivira
samo jednom. Zameniti aktivirane
vazdušne jastuke u servisu.
Ne preduzimati nikakve modifikacije
na sistemima vazdušnih jastuka jer
će to učiniti nevažećom
homologaciju vozila.
U slučaju aktiviranja vazdušnog
jastuka, zamenu upravljača,
instrument table, tapacirunga,
zaptivnih obloga okvira vrata, ručice
i sedišta, poverite servisu.
Prilikom aktiviranja vazdušnih
jastuka, može se pojaviti velika buka
i dim. Ovi uslovi su normalni i nisu
opasni, ali mogu nadražiti kožu
putnika. Ukoliko nadraženost kože
ne prolazi, posetiti lekara.
9 Opasnost
Nikada ne dozvoliti deci, bebama i
trudnicama kao i starim i
oslabljenim osobama da sede na
sedištu suvozača koje je
opremljeno vazdušnim jastukom.
Štaviše, ne voziti sa kolevkom za
bebe postavljenu na sedištu
suvozača. U slučaju sudara,
udarac od naduvanog vazdušnog
jastuka može prouzrokovati
povredu lica ili smrt.
43
Pažnja
Ukoliko je vozilo dobilo udarac u
sudaru ili od predmeta na
neasfaltiranom putu ili trotoaru,
vazdušni jastuci se mogu
aktivirati. Voziti polako na
površinama koje nisu predviđene
za saobraćaj vozila da bi izbegli
neočekivano aktiviranje
vazdušnog jastuka.
Kada se vazdušni jastuci naduvavaju,
vreli gasovi koji izlaze mogu
prouzrokovati opekotine.
Kontrolna lampica v za sisteme
vazdušnih jastuka 3 77.
Bezbednosni sistem za dete na
suvozačevom sedištu sa
sistemom vazdušnog jastuka
Upozorenje prema propisu
ECE R94.02:
44
Sedišta, sistemi zaštite
EN: NEVER use a rearward facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschützt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.
FR: NE JAMAIS utiliser un siège
d'enfant orienté vers l'arrière sur un
siège protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES à l'ENFANT.
ES: NUNCA utilice un sistema de
retención infantil orientado hacia
atrás en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NIÑO.
RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
устанавливать детское
удерживающее устройство лицом
назад на сиденье автомобиля,
оборудованном фронтальной
подушкой безопасности, если
ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это
может привести к СМЕРТИ или
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ
РЕБЕНКА.
NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.
DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol på et forsæde med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.
SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
barnstol på ett säte som skyddas med
en framförvarande AKTIV AIRBAG.
DÖDSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.
FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessä on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.
NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr må ALDRI brukes
på et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
føre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.
PT: NUNCA use um sistema de
retenção para crianças voltado para
trás num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
Sedišta, sistemi zaštite
mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANÇA.
IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!
EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα
πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται
από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ,
διότι το παιδί μπορεί να υποστεί
ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
PL: NIE WOLNO montować fotelika
dziecięcego zwróconego tyłem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
którym znajduje się WŁĄCZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie się do tego
zalecenia może być przyczyną
ŚMIERCI lub POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ u DZIECKA.
TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet
sistemini KESİNLİKLE önünde bir
AKTİF HAVA YASTIĞI ile
korunmakta olan bir koltukta
kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR
veya AĞIR ŞEKİLDE
YARALANABİLİR.
UK: НІКОЛИ не використовуйте
систему безпеки для дітей, що
встановлюється обличчям назад,
на сидінні з УВІМКНЕНОЮ
ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це
може призвести до СМЕРТІ чи
СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ
ДИТИНИ.
HU: SOHA ne használjon hátrafelé
néző biztonsági gyerekülést előlről
AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen,
mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy
KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.
HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadržavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM
ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.
SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega
varnostnega sedeža, obrnjenega v
nasprotni smeri vožnje, na sedež z
AKTIVNO ČELNO ZRAČNO
45
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POŠKODB za OTROKA.
SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedištu sa
AKTIVNIM VAZDUŠNIM
JASTUKOM ispred sedišta zato što
DETE može da NASTRADA ili da se
TEŠKO POVREDI.
MK: НИКОГАШ не користете детско
седиште свртено наназад на
седиште заштитено со АКТИВНО
ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него,
затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ
или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.
BG: НИКОГА не използвайте
детска седалка, гледаща назад,
върху седалка, която е защитена
чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да
се стигне до СМЪРТ или
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на
ДЕТЕТО.
RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
pentru copil îndreptat spre partea din
spate a maşinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV în faţa sa;
46
Sedišta, sistemi zaštite
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a
COPILULUI.
CS: NIKDY nepoužívejte dětský
zádržný systém instalovaný proti
směru jízdy na sedadle, které je
chráněno před sedadlem AKTIVNÍM
AIRBAGEM. Mohlo by dojít k
VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ
DÍTĚTE.
SK: NIKDY nepoužívajte detskú
sedačku otočenú vzad na sedadle
chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM,
pretože môže dôjsť k SMRTI alebo
VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.
LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek
aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu
AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo
pretējā gadījumā BĒRNS var gūt
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.
ET: ÄRGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see võib
põhjustada LAPSE SURMA või
TÕSISE VIGASTUSE.
Osim onoga što se zahteva
upozorenjem prema propisu ECE
R94.02, iz bezbednosnih razloga ne
sme se koristiti bezbednosni sistem
za dete okrenut unapred na
suvozačevom sedištu sa aktivnim
prednjim vazdušnim jastukom.
Isključivanje vazdušnog jastuka
3 48.
Sistem prednjih vazdušnih
jastuka
Sistem prednjih vazdušnih jastuka se
sastoji od jednog vazdušnog jastuka
u upravljaču i drugog koji se nalazi u
armaturi instrument table na strani
suvozača. Prepoznaju se po natpisu
AIRBAG.
Sistem prednjih vazdušnih jastuka se
aktivira u slučaju sudara određene
jačine. Kontakt mora biti uključen.
Kretanje vozača i suvozača prema
napred se zaustavlja, a rizik od
povrede gornjih delova tela i glave je
znatno smanjen.
9 Upozorenje
Optimalnu zaštitu pružaju samo
kod pravilno podešenog sedišta
3 36.
U oblast oko naduvavanja
vazdušnih jastuka ne stavljati
ništa.
Sedišta, sistemi zaštite
Pravilno postaviti sigurnosni pojas
i zabraviti ga sigurno. Jedino je
tada vazdušni jastuk u stanju da
zaštiti.
Sistem bočnih vazdušnih jastuka se
aktivira u slučaju sudara određene
jačine. Kontakt mora biti uključen.
Sistem bočnih vazdušnih
jastuka
Napomena
Za sedišta koristiti samo zaštitne
presvlake koje su odobrene za
vozilo. Obratiti pažnju da se bočni
vazdušni jastuci ne pokriju.
9 Upozorenje
Rizik od povreda gornjeg dela tela i
karlice u slučaju bočnih sudara je
znatno smanjen.
Sistem bočnih vazdušnih jastuka se
sastoji od po jednog vazdušnog
jastuka u svakom od naslona prednjih
sedišta.
Prepoznaju se po natpisu AIRBAG.
47
9 Upozorenje
U oblast oko naduvavanja
vazdušnih jastuka ne stavljati
ništa.
Deca koja sede jako blizu bočnih
vazdušnih jastuka, ako se
vazdušni jastuci naduvaju, mogu
biti izložena riziku od teških ili
pogubnih povreda, posebno ako je
glava, vrat, ili grudni koš deteta
blizu za vreme naduvavanja.
Nikada ne dozvoliti deci da se
naslone na vrata ili na modul
vazdušnog jastuka.
48
Sedišta, sistemi zaštite
Sistem vazdušnih zavesa
Isključivanje vazdušnog
jastuka
Sistem vazdušnog jastuka suvozača
se mora isključiti ako se montira
bezbednosni sistem za zaštitu dece
na ovo sedište. Sistemi bočnih
vazdušnih jastuka i vazdušnih
zavesa, zatezači pojaseva i svi
sistemi vazdušnih jastuka za vozača
ostaju aktivni.
Sistem vazdušnih jastuka u predelu
glava sadrži jedan vazdušni jastuk u
krovnom okviru sa svake strane.
Prepoznaju se po natpisu AIRBAG na
krovnoj oblozi.
Sistem vazdušnih zavesa se aktivira
u slučaju sudara određene jačine.
Kontakt mora biti uključen.
Rizik od povreda glave u slučaju
bočnih sudara je znatno smanjen.
9 Upozorenje
U oblast oko naduvavanja
vazdušnih jastuka ne stavljati
ništa.
Kukice na ručkama u krovnom
okviru su jedino podesne za
kačenje lagane odeće, bez
vešalica. Ne držati nikakve
predmete u ovoj odeći.
Sistem vazdušnog jastuka suvozača
se može isključiti bravom sa bočne
strane instrument table, koja je
vidljiva kada se otvore vrata
suvozača.
Sedišta, sistemi zaštite
Sistem zaštite za decu
9 Upozorenje
Bezbednosni sistem za
dete
Isključiti sistem vazdušnog jastuka
za suvozača ako na tom sedištu
sedi dete.
Aktivirati sistem vazdušnog
jastuka za suvozača ako na tom
sedištu sedi odrasla osoba.
Koristiti kontakt ključ za biranje
položaja:
c = vazdušni jastuk suvozača je
isključen i neće se naduvati u
slučaju sudara. Kontrolna
lampica c stalno svetli.
Bezbednosni sistem za dete se
može postaviti u saglasnosti sa
poglavljem.
d = vazdušni jastuci suvozača su
aktivni. Ne može se postaviti
nijedan bezbednosni sistem za
dete.
49
Sve dok kontrolna lampica c ne
zasvetli, sistem vazdušnog jastuka
suvozača je ispravan, što znači da će
se vazdušni jastuk naduvati u slučaju
sudara.
Promeniti status samo kad je vozilo u
stanju mirovanja sa isključenim
kontaktom.
Status ostaje do sledeće promene.
Kontrolna lampica za deaktiviranje
vazdušnih jastuka 3 77.
Preporučujemo GM bezbednosni
sistem za zaštitu dece koji je
specijalno prilagođen vozilu.
Kada se koristi bezbednosni sistem
za dete, obratiti pažnju na sledeća
uputstva o upotrebi i postavljanju i na
ona koja su isporučena sa
bezbednosnim sistemom za decu.
Uvek se pridržavati lokalnih ili
državnih propisa. U nekim državama,
korišćenje bezbednosnih sistema za
decu je zabranjeno na nekim
sedištima.
9 Upozorenje
Kada se koristi bezbednosni
sistem za dete na sedištu
suvozača, sistem vazdušnih
jastuka na mestu suvozača se
mora deaktivirati, ukoliko se to ne
uradi, aktiviranje vazdušnih
50
Sedišta, sistemi zaštite
jastuka na tom mestu znači
opasnost pogubne povrede po
dete.
To je posebno važno za sučaj
kada se bezebednosni sistem za
dete na sedištu suvozača koristi
suprotno pravcu kretanja.
Isključivanje vazdušnog jastuka 3 48.
Nalepnica vazdušnog jastuka 3 42.
Izbor odgovarajućeg sistema
Zadnja sedišta su najpogodnije
mesto za pričvršćivanje dečijeg
bezbednosnog sistema.
Decu treba voziti sa leđima okrenutim
pravcu kretanja, sve dok je to
moguće. Ovim će dečije kosti, koje su
još uvek veoma slabe, trpeti manje
opterećenje u slučaju nesreće.
Deca ispod 12 godina starosti koja su
niža od 150 cm, jedino se mogu
prevoziti u bezbednosnom sistemu
koji je podesan za dete. Prikladni su
sistemi zaštite koji su u skladu sa
UN ECE propisima. Kako je pogodan
položaj pojasa retko moguć sa
detetom nižim od 150 cm,
preporučujemo da koristite
odgovarajući bezbednosni sistem za
dete, čak iako na osnovu godina
deteta zakonski to više nije
obavezno.
Pročitajte lokalne zakone i propise u
vezi sa obaveznim korišćenjem
bezbednosnih sistema za dete.
Nikada ne držati dete u krilu za vreme
putovanja vozilom. Dete će postati
veoma teško za držanje u slučaju
nesreće.
Kod prevoza deteta koristiti
bezbednosni sistem za dete koji
odgovara njegovoj težini.
Uveriti se da je bezbednosni sistem
za decu koji se ugrađuje prilagođen
vozilu.
Voditi računa da su montažna mesta
bezbednosnog sistema za dete u
vozilu ispravna, vidi sledeće tabele.
Dozvoliti deci ulazak i izlazak iz vozila
samo sa strane koja nije do
saobraćaja.
Kada bezbednosni sistem za decu
nije u upotrebi, obezbediti sedište
sigurnosnim pojasom ili ga izvaditi iz
vozila.
Napomena
Ništa ne lepiti na bezbednosne
sisteme za dete, niti ih pokrivati
drugim materijalima.
Bezbednosni sistem za dete u
slučaju udesa može pretrpeti
oštećenja, te se mora zameniti.
Molimo da obezbedite, da bebe i
deca sede na zadnjim sedištima u
bezbenosnim sistemima za decu.
Sve dok deca nemogu vezati
sigurnosni pojas, izabrati sisteme za
zaštitu dece koji su podesni za
njihove godine i voditi računa da ih
deca koriste. Molimo pogledajte
pripadajuća uputstva bezbednosnih
sistema za decu.
Sedišta, sistemi zaštite
Mesta za postavljanje bezbednosnog sedišta za decu
Dozvoljene opcije za postavljanje dečijeg bezbednosnog sistema
Na sedištu suvozača
uključen vazdušni
jastuk
isključen vazdušni
jastuk
Na zadnjim bočnim
sedištima
Na zadnjem
srednjem sedištu
Grupa 0: do 10 kg
ili približno 10 meseci
X
U1
U
U
Grupa 0+: do 13 kg
ili približno 2 godine
X
U1
U
U
Grupa I: 9 do 18 kg
X
ili približno 8 meseci ili 4 godine
U1
U
U
Grupa II: 15 do 25 kg
ili približno 3 do 7 godina
X
X
U
U
Grupa III: 22 do 36 kg
ili približno 6 do 12 godina
X
X
U
U
Težinska i starosna grupa
= Ako se bezbednosni sistem za dete pričvršćuje sa pojasem učvršćenim na tri tačke, uveriti se da sigurnosni pojas
prolazi od gornje tačke pričvršćivanja prema napred.
U = Univerzalno pogodno u kombinaciji sa sigurnosnim pojasem učvršćenim u tri tačke.
X = U ovoj težinskoj grupi nije dozvoljen dečiji bezbednosni sistem.
1
51
52
Sedišta, sistemi zaštite
Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX dečijeg bezbednosnog sistema
Težinska grupa
Na zadnjim bočnim
Klasa veličine Učvršćivanje Na sedištu suvozača sedištima
Na zadnjem
srednjem sedištu
Grupa 0: do 10 kg
E
ISO/R1
X
IL
X
Grupa 0+: do 13 kg
E
ISO/R1
X
IL
X
D
ISO/R2
X
IL
X
C
ISO/R3
X
IL1)
X
D
ISO/R2
X
IL
X
C
ISO/R3
X
IL1)
X
B
ISO/F2
X
IL, IUF
X
B1
ISO/F2X
X
IL, IUF
X
A
ISO/F3
X
IL, IUF
X
Grupa II: od 15 do 25 kg
ili približno 3 do 7 godina
X
IL
X
Grupa III: od 22 do 36 kg
ili približno 6 do 12 godina
X
IL
X
Grupa I: 9 do 18 kg
1)
Sedište suvozača pomeriti u krajnji prednji položaj ili pomeriti napred toliko da dečiji bezbednosni sistem nije ometan od strane naslona prednjeg sedišta.
Sedišta, sistemi zaštite
53
IL
= Podesno za poseban ISOFIX bezbednosni sistem 'vozilu specifične' 'ograničene' ili 'poluuniverzalne' kategorije.
ISOFIX bezbednosni sistem mora biti odobren za poseban tip vozila.
IUF = Podesno za ISOFIX bezbednosne sisteme za decu koji gledaju u pravcu kretanja vozila ili univerzalnu kategoriju
odobrenu u ovoj težinskoj grupi.
X = U ovoj težinskoj grupi nije odobren ISOFIX dečiji bezbednosni sistem.
ISOFIX veličinske grupe i uređaj sedišta
A - ISO/F3
B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C - ISO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1
= Bezbednosni sistem za decu koji gleda u pravcu kretanja vozila maksimalne veličine u težinskoj grupi
9 do 18 kg.
= Bezbednosni sistem za decu koji gleda u pravcu kretanja vozila, za manju decu u težinskoj grupi
9 do 18 kg.
= Bezbednosni sistem za decu koji gleda u pravcu kretanja vozila, za manju decu u težinskoj grupi
9 do 18 kg.
= Bezbednosni sistem za dete koji gleda suprotno pravcu kretanja vozila maksimalne veličine u težinskoj
grupi do 18 kg.
= Bezbednosni sistem za dete sa licem okrenutim prema nazad, za manju decu u težinskoj grupi do
18 kg.
= Dečiji bezbednosni sistem sa licem okrenutim prema nazad, za mlađu decu u težinskoj grupi do 13 kg.
54
Sedišta, sistemi zaštite
ISOFIX sistemi
bezbednosnog sedišta za
decu
Ranije bezbednosna sedišta za decu
su se pričvršćivala na sedišta vozila
sigurnosnim pojasevima. Kao
rezultat, bezbednosna sedišta za
decu su bila često loše postavljena ili
labavo privezana za adekvatnu
zaštitu vašeg deteta.
Sada opremamo vaše vozilo sa
ISOFIX niskim mestima priključivanja
u dva spoljnja sedeća položaja i sa
Top-tether mestima priključivanja na
zadnjem sedištu okrenutim unazad
(Nočbek - zadnja strana naslona za
glavu / Hečbek - zadnja strana
naslona na zadnjem sedištu). što
omogućava prikopčavanje sistema
za zaštitu dece na zadnja sedišta.
Za postavljanje bezbednosnog
sedišta koje je opremljeno sa
ISOFIX donjim i Top-tether
priključcima za pričvršćivanje, pratiti
priložena uputstva bezbednosnog
sedišta.
Molimo posvetite vremena za pažljivo
proučavanje i praćenje uputstava na
sledećim stranama i priloženog
uputstva bezbednosnog sedišta.
Bezbednost Vašeg deteta zavisi od
toga!
Ukoliko imate pitanja, ili bilo kakvu
nedoumicu kada želite pravilno
postaviti bezbednosno sedište,
obratite se proizvođaču
bezbednosnog sedišta. Ukoliko i dalje
imate problema pri postavljanju
sistema zaštite za decu u Vaše vozilo,
molimo da stupite u kontakt sa Vašim
ovlašćenim serviserom.
Postavljanje ISOFIX bezbednosnog
sistema za decu:
1. Odaberite jedno od bočnih
zadnjih sedišta za postavljanje
bezbednosnog sedišta.
2. Pronađite dva donja priključna
mesta. Mesto za oba donja
držača je označeno sa kružnom
oznakom na donjem delu naslona
zadnjeg sedišta.
3. Proverite da oko donjih držača
nema drugih predmeta,
uključujući i sigurnosne pojaseve
ili njihove kopče. Strani predmeti
mogu ometati pravilno
Sedišta, sistemi zaštite
prikopčavanje bezbednosnog
sedišta za dete na priključna
mesta.
4. Postaviti bezbednosno sedište za
dete iznad dva donja priključka i
prikopčati ih prateći priložena
uputstva bezbednosnog sedišta.
5. Podesiti i zategnuti bezbednosno
sedište shodno priloženom
uputstvu.
Pažnja
Sistem dečijeg bezbednosnog
sedišta koje nije u upotrebi se
može pomeriti napred.
Uklonite dečije bezbednosno
sedište koje nije u upotrebi, ili ga
osigurajte sigurnosnim pojasom.
Napomena
Bezbednosni sistem za dete, kao i
sigurnosni pojasevi, mogu postati
veoma vrući ukoliko se ostavljaju na
suncu u zatvorenom vozilu, te stoga
pre postavljanja deteta u sedište
treba proveriti pokrivač sedišta i
kopče.
55
9 Upozorenje
9 Upozorenje
Koristiti sve donje ISOFIX držače i
gornje tačke za pričvršćivanje
traka samo u svrhu za koju su
namenjeni.
Donji ISOFIX pričvršćivači i gornje
tačke za pričvršćivanje traka su
dizajnirani samo za zadržavanje
bezbednosnog sedišta za dete koji
su opremljeni donjim i gornjim
pričvršćivačima.
Ne koristiti donje ISOFIX i gornje
pričvršćivače dečijih sedišta da
biste njima pričvrstili sigurnosne
pojaseve za odrasle, neke druge
stvari ili opremu u vozilu.
Ako koristite donje ISOFIX i gornje
pričvršćivače dečijih sedišta da
biste njima pričvrstili sigurnosne
pojaseve za odrasle, neke druge
stvari ili opremu u vozilu, više
nećete imati adekvatnu zaštitu u
slučaju sudara što može dovesti
do ozbiljnih, pa čak i smrtonosnih
povreda.
Bezbednosno sedište za dete
postavljeno na sedište suvozača
može izazvati ozbiljnu povredu ili
smrt.
Nikada ne postavljati
bezbednosno sedište za dete sa
licem okrenutim suprotno pravcu
kretanja u vozila koja su
opremljena vazdušnim jastukom
za suvozača.
Ako je dečije sedište koje je licem
okrenuto suprotno pravcu kretanja
montirano na prednje sedište,
dete u takvom sedištu može biti
ozbiljno povređeno u slučaju
aktiviranja vazdušnog jastuka.
Dečije sedište koje je licem
okrenuto suprotno pravcu kretanja
učvrstite na zadnje sedište.
Bezbednosno dečije sedište licem
okrenuto u smeru vožnje bi trebalo
osigurati na zadnjem sedištu kad
god je moguće.
56
Sedišta, sistemi zaštite
Ukoliko je postavljeno ne sedištu
suvozača, podesiti ga što više u
nazad, u krajnji položaj.
Ušice za pričvršćivanje
Top‑tether-a
Pažnja
Dečije sedište potpune veličine
licem okrenuto suprotno pravcu
kretanja vozila možda neće biti
podobno za postavljanje. Obratite
se vašem prodavcu za informacije
u vezi odgovarajućeg
bezbednosnog sistema.
Postavljanje bezbednosnog
sedišta za dete sa ISOFIX donjim
priključcima i gornjim priključnim
mestima za prikopčavanje.
<Nočbek>
<Hečbek>
Za pristup Top-tether priključnim
mestima, uraditi sledeće:
1. Ukloniti strana tela oko Top tether
priključnog mesta. Nočbek:
Otvoriti poklopac i povući
priključno mesto naviše. Hečbek:
Ukloniti pokrivač prtljažnog
prostora.
2. Prikopčati kopču gornje trake na
bezbednosnom sedištu na
Top-tether priključno mesto, i
uveriti se da traka nije upletena.
Ako u položaju u kom koristite
sistem postoji podesivi naslon za
glavu i koristite dve trake,
obmotajte trake oko naslona za
glavu.
Ako u položaju u kom koristite
sistem postoji podesivi naslon za
glavu i koristite jednu traku,
podignite naslon za glavu i traku
provucite ispod naslona za glavu i
između nosača naslona za glavu.
Sedišta, sistemi zaštite
3. Zategnite trake bezbednosnog
sedišta shodno priloženom
uputstvu.
4. Potegnite i pritisnite bezbednosno
sedište za dete posle postavljanja
da bi ste se uverili o pravilnom
postavljanju.
<Hečbek>
9 Upozorenje
<Nočbek>
Uverite se da je kopča trake
bezbednosnog sedišta pravilno
zakopčana za Top-tether
priključno mesto.
Nepravilno prikopčavanje može
dovesti do neefikasnosti trake i
priključka top tethera.
57
58
Prostor za odlaganje
Prostor za odlaganje
Prostori za odlaganje ................... 58
Teretni prostor ............................. 61
Informacije o utovaru ................... 63
Prostori za odlaganje
9 Upozorenje
Ne odlagati teške ili oštre
predmete u prostore za odlaganje.
U suprotnom, poklopac prostora
za odlaganje mogao bi da se otvori
i putnike u vozilu mogli bi da
povrede predmeti ako polete u
slučaju snažnog kočenja, nagle
promene pravca ili saobraćajne
nesreće.
Prostor za odlaganje na
armaturi instrument table
Prostor za odlaganje
Prostori za odlaganje nalaze se u
instrument tabli. Koriste se za manje
predmete, itd.
Kaseta za rukavice
Za otvaranje povući kvaku.
Prostor za odlaganje na vrhu kasete
za rukavice opremljen je AUX, USB
priključcima, itd.
Infotainment sistem 3 136.
9 Upozorenje
Da bi smanjili rizik od povreda u
slučaju iznenadnog zaustavljanja,
tokom vožnje uvek držati kasetu
za rukavice zatvorenu.
Držači za čaše
59
60
Prostor za odlaganje
Držači za čaše se nalaze u srednjoj
konzoli i u zadnjem delu srednje
konzole.
Držač za naočare
Prostor za odlaganje ispod
sedišta
9 Upozorenje
Ne postavljati nepokrivenu čašu
sa vrućom tečnošću u držač za
čaše dok je vozilo u pokretu.
Ukoliko vruća tečnost pljusne,
možete zadobiti opekotine. Takva
opekotina za vozača može dovesti
do gubitka kontrole nad vozilom.
Za smanjivanje rizika od ličnih
povreda u slučaju neočekivanog
zaustavljanja ili sudara, ne
postavljati nepokrivene ili
nefiksirane flaše, čaše, limenke,
itd. u držače za čaše dok je vozilo
u pokretu.
Oboriti prema dole i otvoriti.
Pažnja
Ne koristiti za odlaganje teških
predmeta.
Za korišćenje tacne ispod sedišta
suvozača, potegnuti kraj tacne i izvući
ga prema instrument tabli. Potisnuti
tacnu prema sedištu za vraćanje u
njegov prvobitan položaj.
Prostor za odlaganje
Teretni prostor
Obaranje naslona zadnjih
sedišta
9 Upozorenje
Ne postavljati prtljag ili druge
predmete iznad visine prednjih
sedišta.
Ne dozvoliti da putnici sede na
oborenim naslonima sedišta dok
je vozilo u pokretu.
U slučaju naglog zaustavljanja ili
udesa, nepričvršćen prtljag ili
putnici koji sede na oborenim
naslonima sedišta mogu poleteti
naokolo ili ispasti iz vozila. To
može dovesti do ozbiljnih povreda
ili smrti.
sedište ili sigurnosni pojas. Uvek
otkačite sigurnosne pojaseve i
vratite ih u njihov prvobitni položaj
pre obaranja zadnjeg sedišta.
1. Gurnuti nadole naslone za glavu
pritiskom na jezičak.
Napomena
Da bi osigurali dovoljno prostora za
pomeranje jastuka zadnjeg sedišta,
pomerite prednje sedište prema
napred i podesite njegov naslon u
uspravnu poziciju.
Da bi pojedinačno oborili naslone
zadnjih sedišta:
Napomena
Obaranje zadnjih sedišta sa
ostavljenim zakopčanim
sigurnosnim pojasem može oštetiti
61
2. Povući ručicu za odbravljivanje na
gornjoj strani naslona zadnjeg
sedišta prema gore i oboriti
naslon prema napred i dole.
3. Postaviti pojaseve bočnih sedišta
u njihove vođice.
Za vraćanje naslona sedišta u
originalni položaj izvući sigurnosni
pojas i vođica i podići naslon sedišta
naviše.
Pritisnuti naslon sedišta čvrsto na
mesto.
Uveriti se da sigurnosni pojas nije
priklešten kopčom.
Sigurnosni pojas srednjeg zadnjeg
sedišta može se blokirati kada
podignete naslon sedišta. Ako se to
desi, pustiti pojas da se vrati do kraja,
a zatim početi ponovo.
62
Prostor za odlaganje
Za vraćanje klupe zadnjih sedišta,
postaviti zadnji deo jastuka sedišta u
prvobitni položaj, obratiti pažnju da
traka brave sigurnosnog pojasa ne
bude upletena ili priklještena ispod
jastuka sedišta, a zatim odlučno
pritisnuti prednji deo jastuka sedišta
prema dole dok se ne zakači.
Pažnja
Kada se naslon zadnih sedišta
vraća u uspravan položaj, postaviti
brave zadnjih sigurnosnih pojasa
između zadnjeg naslona i jednog
jastuka. Obratiti pažnju da traka i
brava sigurnosnog pojasa ne budu
priklešteni ispod jastuka zadnjeg
sedišta.
Uveriti se u to da sigurnosni
pojasevi nisu upleteni ili zakačeni
za naslon, i da su postavljeni u
njihov pravilan položaj.
9 Upozorenje
9 Upozorenje
Uveriti se da su nasloni zadnjih
sedišta skroz podešeni nazad i da
su zakačeni u svom položaju pre
kretanja sa putnicima na zadnjim
sedištima.
Ne povlačiti poluge za
odbravljivanje na gornjem delu
naslona sedišta dok je vozilo u
pokretu.
Može dovesti do povreda ili
oštećenja putnika.
Nikada ne dozvoliti putnicima da
sede na gornjem delu oborenog
naslona sedišta za vreme vožnje
pošto to nije pravilan položaj
sedenja i pojasevi nisu na
raspolaganju za korišćenje.
To može dovesti do teških
povreda ili smrti u slučaju sudara
ili iznenadnog zaustavljanja.
Predmeti prevoženi na oborenom
naslonu sedišta nesmeju
nadmašiti visinu gornjeg dela
prednjih sedišta. To može
omogućiti paketima da skliznu
napred i da dovedu do povreda ili
oštećenja tokom iznenadnog
zaustavljanja.
Pažnja
Obaranje zadnjih sedišta sa
ostavljenim zakopčanim
sigurnosnim pojasem može
oštetiti sedište ili sigurnosni pojas.
Uvek otkačite sigurnosne
pojaseve i vratite ih u njihov
prvobitni položaj pre obaranja
zadnjeg sedišta.
Prostor za odlaganje
Pokrivač prtljažnog
prostora
Kada se pokrivač prtljažnog prostora
nalazi u gornjem položaju, postavite
ga na opremljeno mesto.
Napomena
Ukoliko se pokrivač prtljažnog
prostora nalazi na
neodgovarajućem mestu, može da
uzrokuje buku i habanje dolaskom u
kontakt sa zadnjim sedištem.
Trougao upozorenja
Trougao upozorenja može se
skladištiti u presvlaci zadnjeg praga
sa gumenim trakama na obe strane.
Skinite trougao upozorenja kada
podižete patos prtljažnika radi
korišćenja bilo kakvog alata. Smotajte
trake pre nego što vratite patos
prtljažnika.
Napomena
Trougao upozorenja nije u opremi
ovog vozila.
63
Informacije o utovaru
■ Teške predmete u teretnom
prostoru bi trebalo staviti do
naslona sedišta. Proverite da li su
nasloni dobro zabravljeni. Ako se
predmeti mogu poslagati jedan na
drugi, teže predmete bi trebalo
stavljati dole.
■ Obezbediti predmete u teretnom
prostoru protiv proklizavanja.
■ Kada se predmeti prevoze u
teretnom prostoru, nasloni zadnjih
sedišta ne smeju biti nagnuti prema
napred.
■ Ne dozvoliti da teret prelazi preko
gornje ivice naslona.
■ Ne postavljati nikakve predmete na
poklopac prtljažnog prostora ili na
instrument tablu, i ne pokrivati
senzor na vrhu instrument table.
■ Teret ne sme da ometa rad sa
pedalama, ručnom kočnicom ili
ručicom menjača, ili da ometa
slobodu pokreta vozača. Ne
stavljati neobezbeđene predmete u
unutrašnjost.
64
Prostor za odlaganje
■ Ne voziti sa otvorenim vratima
prtljažnika (ili zadnjim vratima).
■ Korisna nosivost je razlika između
ukupne dozvoljene težine vozila
(videti identifikacionu pločicu
3 261) i težine praznog vozila. Za
detaljne informacije o osnovnoj
težini, pogledajte poglavlje sa
tehničkim podacima.
Težina praznog vozila se sastoji od
težine vozača (68 kg), prtljaga
(7 kg) i svih tečnosti (rezervoar
90% pun).
Opcionalna oprema i pribori
povećavaju osnovnu težinu.
■ Vožnja sa teretom na krovnom
nosaču povećava osetljivost vozila
na bočni vetar i ugrožava
upravljivost vozila zbog povišene
težišne tačke vozila. Ravnomerno
rasporediti teret i osigurati pravilno
sa trakama za vezivanje. Podesiti
pritisak pneumatika i brzinu vozila
shodno uslovima tereta. Češće
proveriti i zategnuti trake za
vezivanje.
Instrumenti i komande
Instrumenti i komande
Komande
Podešavanje upravljača
Komande ..................................... 65
Lampice upozorenja, pokazivači
i kontrolne lampice ....................... 71
Informacioni displeji ..................... 82
Poruke vozila ............................... 86
Trip kompjuter (sistem za prora‐
čun podataka vožnje) .................. 87
Personalizacija vozila .................. 89
poluga zabravljuje, može
prouzrokovati oštećenje delova
upravljača.
Komande upravljača
Odbraviti ručicu, podesiti upravljač,
nakon toga zabraviti ručicu i proveriti
da li je dobro zabravljena.
Ne podešavati upravljač dok vozilo
nije u stanju mirovanja.
Pažnja
Ukoliko se na stub upravljača
prenese jak udarac kada se
upravljač podešava ili kada se
Infotainment sistemom i
tempomatom se može upravljati
pomoću komandi na upravljaču.
Infotainment sistem 3 102,
Tempomat 3 183.
65
66
Instrumenti i komande
Sirena
Brisači/perači vetrobrana
Brisači vetrobranskog stakla
Pritisnuti j.
Brisači vetrobrana se uključuju
pomeranjem poluge brisača/perača
vetrobrana prema gore kada je
kontakt uključen.
2 = Neprekidno brisanje, brzo.
1 = Stalno brisanje, sporo.
P = Naizmeničan rad.
§ = Sistem isključen.
Q = Funkcija u magli.
Automatska funkcija brisanja u
saradnji sa senzorom za detekciju
kiše
Posredstvom senzora za detekciju
kiše na vetrobranskom staklu se
detektuje prisutnost kapljica vode, na
osnovu čega se automatski upravlja
brzinom brisača.
Funkcija u magli
Da bi se brisači vetrobrana uključili
samo za jedan ciklus, u slučaju slabe
kiše ili sumaglice, lagano pritisnite
ručicu brisača/perača naniže i
otpustiti je. Ručica posle otpuštanja
će se vratiti automatski u svoj
normalan položaj. Brisači brišu u
jednom ciklusu.
Pažnja
Vožnja uz smanjenu vidljivost za
vozača može dovesti do udesa,
povrede putnika i oštećenja vašeg
vozila ili drugih objekata.
Ne uključite brisače ukoliko je
vetrobransko staklo suvo,
smrznuto ili je pod snegom,
Instrumenti i komande
odnosno zaleđeno. Korišćenjem
brisača na vetrobranu sa
preprekama može doći do
oštećenja metlica brisača, motora
brisača i stakla.
Pri niskim spoljašnjim
temperaturama, pre uključivanja
proveriti da metlice brisača nisu
zaleđene za vetrobransko staklo.
Uključivanjem brisača, ako su
metlice smrznute, može se oštetiti
motor brisača.
Okrenuti točkić za nameštanje
željenog intervala brisanja:
Kraći interval = okrenuti
regulacioni točkić
prema gore
Duži interval
= okrenuti točkić za
podešavanje
prema dole
Perač vetrobranskog stakla
67
Pažnja
Ne upravljati sa peračem
vetrobrana više od nekoliko
sekundi, ili kada je posuda perača
prazna. Motor sistema za pranje
vetrobranskog stakla se može
pregrejati i oštetiti, što će
prouzrokovati skupe popravke.
9 Upozorenje
Ne prskati tečnost za pranje
vetrobranskog stakla prilikom
mraza. Prilikom mraza korišćenje
tečnosti za pranje i brisača može
prouzrokovati udes jer tečnost za
pranje može da se zaledi na
vetrobranu i sprečiti vašu
preglednost.
Intervalno brisanje sa
podešavanjem
Povući ručicu. Tečnost perača se
raspršuje na vetrobran i brisači brišu
nekoliko puta.
68
Instrumenti i komande
Brisači/perači zadnjeg
stakla
Perač
Brisači/perači zadnjeg stkla
(Samo Hečbek)
Brisač
Gurnite ručicu prema instrument tabli.
Tečnost brisača se raspršuje na
zadnje staklo i brisači brišu u nekoliko
ciklusa.
Za uključivanje zadnjeg brisača,
pritisnite prekidač na kraju ručice.
Pritisnite gornji deo prekidača da
biste uključili neprekidno brisanje.
Pritisnite donji deo prekidača da
uključite brisanje u intervalima.
Da biste isključili brisač, postavite
prekidač u neutralni položaj.
Pažnja
Vožnja uz smanjenu vidljivost za
vozača može dovesti do udesa,
povrede putnika i oštećenja vašeg
vozila ili drugih objekata.
Ne uključujte brisač zadnjeg stakla
ukoliko je zadnje staklo suvo,
smrznuto ili je pod snegom.
Korišćenje brisača na staklu sa
preprekama može oštetiti metlice
brisača, motor brisača, i staklo.
Pri niskim spoljašnjim
temperaturama pre uključivanja
proveriti da metlice brisača nisu
zaleđene za vetrobransko staklo.
Pri temperaturama kada dolazi do
zaleđivanja, ne prskati tečnost za
pranje na zadnje staklo sve dok se
ono ne ugreje.
Tečnost perača može da se zaledi
na smrznutom staklu vrata
prtljažnika i ometa vam
preglednost.
Pažnja
Ne upravljati sa peračem
vetrobrana više od nekoliko
sekundi, ili kada je posuda perača
prazna. Motor sistema za pranje
vetrobranskog stakla se može
pregrejati i oštetiti, što će
prouzrokovati skupe popravke.
Instrumenti i komande
Časovnik
Vreme i datum prikazani su na
Infotainment displeju.
Podešavanja za vreme i datum se
mogu regulisati.
Infotainment sistem 3 112.
69
Utičnice
Ako Infotainment sistem nije u opremi
vozila, vreme se prikazuje na tabli.
Za prikaz vremena, pritisnite dugme
za resetovanje na tabli.
Za podešavanje vremena, pritisnite
dugme za resetovanje nešto duže
dok vreme stoji prikazano.
Povećavanje sati/minuta: pritisnite
nakratko dugme za resetovanje.
Podešavanje sati/minuta: pritisnite
dugme za resetovanje nešto duže.
(Dug pritisak: više od 2 sekunde,
kratak pritisak: manje od 2 sekunde).
Utičnica od 12 V se nalazi u srednjoj
konzoli.
Ne prekoračiti maksimalno
dozvoljenu potrošnju od 120 vati.
Isključivanjem kontakta se isključuju
utičnice.
Takođe, utičnice se isključuju i u
slučaju niskog napona akumulatora
vozila.
70
Instrumenti i komande
Pažnja
Ne priključujte nikakvu dodatnu
opremu koja isporučuje struju, npr.
punjače ili akumulatore.
Ne oštećujte priključke
korišćenjem neodgovarajućih
utikača.
Upaljač za cigarete
Kada se užari, upaljač će automatski
iskočiti, te je spreman za upotrebu.
Pažnja
Pregrevanje upaljača za cigarete
može oštetiti grejni elemenat i sam
upaljač.
Ne pritiskati upaljač dok se
zagrejava. To može dovesti do
pregrevanja upaljača.
Ne pokušavajte da koristite
neispravan upaljač jer to može biti
opasno. Ukoliko zagrejani upaljač
za cigarete ne iskoči, izvući ga i
obratiti se servisu za njegovu
popravku. Preporučujemo da se
tada obratite vašem ovlašćenom
serviseru. Može dovesti do
povreda ili oštećenja vašeg vozila.
9 Upozorenje
Za rad upaljača za cigarete, okrenuti
kontakt na ACC ili ON i pritisnuti
upaljač skroz unutra.
Ukoliko u letnjem periodu
ostavljate vozilo sa zapaljivim,
eksplozivnim materijama, kao što
je istrošeni upaljač, to može
eksplodirati i prouzrokovati požar
usled povećane temperature u
putničkom i motornom prostoru.
Molimo da se uverite da nisu
zaboravljene ili ostavljene
zapaljive materije u unutrašnjosti
vozila.
Pažnja
Utičnicu za upaljač bi trebalo
koristiti samo za upaljač za
cigarete. Ukoliko se u utičnicu za
upaljač za cigarete se postavi
drugi adapter od 12 V, može
nastupiti kvar osigurača ili
topljenje instalacije.
Pažnja
Uložak uključenog upaljača za
cigarete može postati veoma vruć.
Ne dodirivati cilindrični metalni
deo upaljača i ne dozvoliti deci da
rukuju ili da se igraju sa upaljačem
za cigarete.
Instrumenti i komande
Vruć metal može uzrokovati lične
povrede i oštetiti vaše vozilo ili
drugu imovinu.
Pepeljare
Vatra u pepeljari može dovesti do
povreda osoba, oštećenja vašeg
vozila ili drugih objekata.
Prenosive pepeljare se nalaze kod
držača za piće.
Za otvaranje pepeljare, lagano dići
poklopac pepeljare. Posle korišćenja,
poklopac odlučno zatvoriti.
Za pražnjenje pepeljare radi čišćenja,
lagano okrenuti gornji deo pepeljare
suprotono kretanju kazaljki časovnika
i izvaditi ga.
Pažnja
Cigarete i drugi zapaljivi materijali
mogu da ih zapale.
Ne stavljati papir ili drugi zapaljivi
materijal u pepeljaru.
Lampice upozorenja,
pokazivači i kontrolne
lampice
Brzinomer
Pokazuje brzinu vozila.
71
72
Instrumenti i komande
Pokazivač kilometraže
Brzinomer
<Benzin>
Pokazivač kilometraže pokazuje
koliko je bilo voženo vaše vozilo u
kilometrima ili miljama.
Postoji nezavisni brojač dnevno
pređenog puta, koji meri pređeni put
Vašeg vozila od zadnjeg resetovanja.
Svaki put kada pritisnite dugme na
instrument tabli, displej se menja po
sledećem redosledu:
Pokazivač kilometraže ↔ brojač
dnevno pređenog puta
Napomena
Za resetovanje kilometar sata na
nulu, pritisnite dugme za
resetovanje na tabli na nekoliko
sekundi.
Instrumenti i komande
Pokazivač količine goriva
<Dizel>
73
9 Opasnost
Pre dopunjavanja goriva,
zaustaviti vozilo i zaustaviti motor.
Displej menjača
Pokazuje broj obrtaja motora u
minuti.
U svim stepenima prenosa voziti u što
je mogućem nižem opsegu broja
obrtaja motora.
Pažnja
Ako je kazaljka u zoni upozorenja,
maksimalan broj obrtaja motora je
prekoračen. To je rizično za motor.
Prikazuje količinu goriva u
rezervoaru.
Nikada ne dozvoliti da se rezervoar
goriva potpuno isprazni.
Zbog toga što u rezervoaru ostaje
nešto goriva, količina punjenja može
biti manja nego što je opisan
kapacitet rezervoara.
Kretanje goriva u rezervoaru za
vreme kočenja, ubrzavanja ili
skretanja dovodi do pomeranja
pokazivača količine goriva.
Prikazuje izabrani stepen prenosa ili
režim transmisije.
Kontrolne lampice
Kontrolne lampice koje su opisane
ovde nisu prisutne u svim vozilima.
Ovaj opis odgovara svim verzijama
instrumenata. Kontrolne lampice u
74
Instrumenti i komande
vašem vozilu mogu se razlikovati od
opisanih. Kada je kontakt uključen,
većina kontrolnih lampica će na
kratko zasvetleti kao test
funkcionalnosti.
Značenje boja kontrolnih lampica:
crvena
= opasnost, važna
napomena
žuta
= upozorenje,
informacija, kvar
zelena, plava, = potvrda aktiviranja
bela
Dizajn interument table može da se
razlikuje zavisno od modela.
Instrumenti i komande
Kontrolne lampice na instrument tabli (Tip A)
75
76
Instrumenti i komande
Kontrolne lampice na instrument tabli (Tip B)
Instrumenti i komande
Pokazivač pravca
O trepti zeleno.
Trepti
Kontrolna lampica trepti ukoliko se
uključe pokazivači pravca ili svetla
upozorenja.
Brzo treptanje
Kvar sijalice pokazivača pravca ili
pripadajućeg osigurača.
Zamena sijalica 3 213, Osigurači
3 219, Pokazivači pravca 3 96.
Podsetnik za sigurnosni
pojas
X za vozačevo sedište svetli ili trepti
crveno.
k za sedište suvozača svetli ili trepti
crveno, kada je sedište zauzeto.
Y za zadnja sedišta svetli u
informacionom centru za vozača
(DIC).
Kada je kontakt uključen, kontrolna
lampica i upozoravajući zvučni signal
uključuju se i ostaju uključeni nekoliko
sekundi kao podsetnik za vezivanje
sigurnosnih pojaseva.
Svetlo trepće sve dok se sigurnosni
pojas ne pričvrsti.
Ako sigurnosni pojas ostane
nepričvršćen dok se vozilo kreće,
lampice i zvučni signal se ponavljaju.
Ako se sigurnosni pojas pričvrsti,
lampica i zvučni signal se gase.
Sigurnosni pojasevi fiksirani u tri
tačke 3 40.
Vazdušni jastuk i zatezači
pojasa
v svetli crvenom bojom.
Kada se uključi kontakt, kontrolna
lampica svetli nekoliko sekundi. Ako
se ne pali, ili se ne gasi ni posle par
sekundi ili se pali za vreme vožnje,
nastao je kvar u sistemu zatezača
pojaseva ili vazdušnog jastuka. Ovi
sistemi se možda neće aktivirati u
slučaju sudara.
77
Aktiviranost ili problem sa zatezačima
pojaseva ili sa vazdušnim jastucima
se prikazuje neprekidnim svetlenjem
v.
9 Upozorenje
Odmah otkloniti uzrok kvara u
servisu.
Zatezači pojaseva, sistem vazdušnih
jastuka 3 39, 3 42.
Isključivanje vazdušnog
jastuka
78
Instrumenti i komande
Kontrolne lampice su na instrument
tabli.
d za vazdušni jastuk suvozača
svetli.
Kada kontrolna lampica svetli
vazdušni jastuk suvozača je uključen
i na sedište suvozača ne treba
montirati sedište za dete ili bebu.
c za vazdušni jastuk suvozača
svetli.
Kada kontrolna lampica svetli,
vazdušni jastuk suvozača je
isključen.
Isključivanje vazdušnog jastuka 3 48.
Sistem napajanja strujom
p svetli crvenom bojom.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se ukratko
nakon startovanja motora.
Svetli za vreme rada motora
Zaustaviti vozilo, isključiti paljenje.
Akumulator vozila se ne puni. Možda
je došlo do prestanka hlađenja
motora. Potražiti pomoć servisne
radionice.
Kontrolna lampice kvara
Z svetli žutom bojom.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se ukratko
nakon startovanja motora.
Pažnja
Kontrolna lampica signalizira da
vozilo ima problem koji zahteva
pažnju.
Pri vožnji sa uključenom ili
trepćućom kontrolnom lampicom
kvara može se oštetiti sistem za
kontrolu emisije i narušiti
ekonomična potrošnja goriva i
vozne karakteristike vozila.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
U najkraćem periodu
servisirati vozilo
g svetli kada je vozilu potreban
servis.
Smesta prebacite vozilo u servis na
pregled.
Poruke vozila 3 86.
Sistem kočnice i kvačila
R svetli crvenom bojom.
Svetli kada je otpuštena parkirna
kočnica, ako je nivo tečnosti kočnice
isuviše nizak ili ako postoji kvar u
kočionom sistemu.
Kočiona tečnost 3 208.
9 Upozorenje
Nemojte voziti ukoliko svetli
kontrolna lampica kočionog
sistema.
To može značiti da kočioni sistem
ne radi ispravno.
Vožnja sa neispravnim kočnicama
može dovesti do sudara,
rezultujući ozledu putnika,
oštećenja vašeg vozila i drugih
objekata.
Svetli nakon uključivanja kontakta
ako je povučena ručna kočnica.
Ručna kočnica 3 181.
Instrumenti i komande
Primeniti pedalu kvačila
- svetli žutom bojom.
Svetli kada je potrebno uključiti
pedalu kvačila radi ponovnog
pokretanja motora.
Videti odeljak o automatskom
pokretanju/zaustavljanju motora
3 170.
Sistem protiv blokade
točkova prilikom kočenja
(ABS)
u svetli žutom bojom.
Svetli na nekoliko sekundi nakon
uključivanja kontakta. Sistem je
spreman za rad kada se kontrolna
lampica ugasi.
Ako se kontrolna lampica ne ugasi za
nekoliko sekundi, ili ako se pali tokom
vožnje, nastao je kvar u ABS sistemu.
Kočioni sistem ostaje funkcionalan ali
bez ABS regulacije.
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja 3 180.
Kopčanje u viši stepen
prenosa
[ svetli kada je kopčanje u viši
stepen prenosa preporučljivo radi
uštede goriva.
Ručni menjač 3 179.
Servoupravljač
c svetli žutom bojom.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se ukratko
nakon startovanja motora.
Ako se lampica ne ugasi nakon par
sekundi ili se pali u toku vožnje,
postoji kvar na servoupravljaču.
Potražiti pomoć servisne radionice.
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju
r svetli žutom bojom.
■ Kvar zbog prljavih senzora
■ Prekriveno ledom ili snegom
■ Van ometanja ultrasoničnih talasa
79
Čim se ukloni spoljašnji izvor smetnje,
sistem će ponovo normalno da radi.
Ako se kontrolna lampica ne ugasi,
odmah u servisu otkloniti uzrok kvara
sistema.
Ultrazvučni senzori za parkiranje
3 186.
Elektronsko upravljanje
stabilnosti
b svetli ili trepti žutom bojom.
Svetli
Kvar je prisutan u sistemu. Vožnja se
može nastaviti. Stabilnost vožnje, u
nekoj meri, se može pogoršati
zavisno od stanja površine puta.
Otklon uzroka kvara treba poveriti
servisu.
Trepti
Sistem je aktivno u intervenciji.
Snaga motora može biti smanjena i
vozilo može biti automatski u blagoj
meri ukočeno.
Elektronska kontrola stabilnosti
3 182.
80
Instrumenti i komande
Elektronsko upravljanje
stabilnosti isključeno
a svetli žutom bojom.
Svetli kada je sistem isključen.
Ukoliko se lampica ne gasi, trebalo bi
zaustaviti motor i obratiti se servisu
što je pre moguće. Preporučujemo da
se tada obratite vašem ovlašćenom
serviseru.
Sistem kontrole
proklizavanja isključen
Predgrevanje i filter za
čestice dizela
k svetli žutom bojom.
Svetli kada je sistem isključen.
Kontrolna lampica predgrevanja
Temperatura rashladne
tečnosti motora
W svetli crvenom bojom.
Ova lampica pokazuje da je došlo do
pregrevanja rashladne tečnosti
motora.
Ukoliko ste rukovali vozilom pod
normalnim uslovima vožnje, trebalo bi
da se uklonite iz saobraćaja,
zaustavite vaše vozilo i ostaviti motor
da radi na ler gasu nekoliko minuta.
! svetli žutom bojom.
Svetli kada je predgrevanje
aktivirano. Kada se svetlo ugasi,
motor je moguće pokrenuti.
Kontrolna lampica filtera za
čestice dizela
% trepti žutom bojom.
Trepti ukoliko je potrebno čišćenje
filtera za čestice dizela, a prethodni
uslovi vožnje nisu omogućili
automatsko čišćenje. Nastaviti sa
vožnjom i ako je moguće ne dozvoliti
pri tom, da broj obrtaja motora
opadne ispod 2000 o/min. Gasi se
čim se postupak samočišćenja završi.
Videti odeljak "Filter za čestice dizela"
3 173.
Sistem nadzora pritiska u
pneumaticima
A svetli žutom bojom.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se ukratko
nakon startovanja motora.
Ako se u toku vožnje pojavi A, sistem
nadzora pritiska u pneumaticima
detektuje da je jedan ili više
pneumatika značajno manje
napumpan. Zaustavite vozilo na
bezbednom mestu, proverite
pneumatike i napumpajte ih do
preporučenog pritiska naznačenog
na oznaci pritiska pneumatika.
Kada sistem detektuje kvar, A trepće
oko jednog minuta i zatim ostaje
upaljeno do kraja ciklusa paljenja. A
se pali sve dok se problem ne reši.
Odvezite vozilo na pregled u servisnu
radionicu.
Instrumenti i komande
Pritisak ulja u motoru
I svetli crvenom bojom.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se ukratko
nakon startovanja motora.
Svetli za vreme rada motora
Pažnja
Verovatno je došlo do prestanka
podmazivanja motora. To bi moglo
da dovede do oštećenja motora
i/ili blokade pogonskih točkova.
Ako se kontrolna lampica pritiska ulja
motora pali za vreme vožnje, napustiti
saobraćaj, zaustaviti motor i proveriti
nivo ulja.
9 Upozorenje
Kada je isključen motor, potrebna
je znatno veća sila za kočenje i
upravljanje vozilom.
Ne vaditi ključ sve dok se vozilo ne
zaustavi, jer u suprotnom
upravljač može iznenada da se
zabraviti.
Proveriti nivo ulja pre traženja pomoći
od servisa. Ulje motora 3 201.
Nizak nivo goriva
Y svetli žutom bojom.
Svetli kada je nivo goriva u
rezervoaru prenizak.
Pažnja
Ne dozvolite da vam vozilo ostane
bez goriva.
To može oštetiti katalizator.
Katalizator 3 173.
Dreniranje filtera goriva
U svetli žutom bojom.
Svetli kada nivo vode u filteru goriva
prelazi određeni nivo.
Smesta drenirati vodu iz filtera goriva.
81
Lampica upozorenja će se ugasiti
nakon završenog dreniranja.
Videti odeljak "Filter dizel goriva"
3 173.
Imobilajzer
d svetli žutom bojom.
Ako se lampica upali, postoji kvar u
sistemu. Motor se ne može startovati.
Otklon uzroka kvara treba poveriti
servisu.
Dugo svetlo
P svetli plavom bojom.
Svetli kada su duga svetla uključena
i za vreme svetlosnog signala
(ablenda).
Duga svetla / oborena svetla 3 95.
Dnevna svetla
@ svetli zelenom bojom.
Svetli kada su dnevna svetla
uključena.
Dnevna svetla (DRL) 3 96.
82
Instrumenti i komande
Svetla za maglu
Otvorena vrata
> svetli zelenom bojom.
Svetli kada su prednja svetla za
maglu uključena 3 97.
( svetli crvenom bojom.
Pali se kada su vrata ili prtljažni
prostor otvoreni.
Informacioni displeji
Informacioni centar za
vozača
Zadnje svetlo za maglu
r svetli žutom bojom.
Svetli kada je zadnje svetlo za maglu
uključeno 3 97.
Zadnja svetla
8 svetli zelenom bojom.
Svetli kada su zadnja svetla
uključena.
Tempomat
m svetli belom bojom.
Svetli kada je sistem uključen.
m svetli zelenom bojom.
Svetli kada je tempomat uključen
3 183.
Ako vozilo nije opremljeno
informacionim centrom za vozača
(DIC), nakratko pritisnite dugme za
resetovanje na instrument tabli kako
biste izabrali meni.
Svaki put kada pritisnete dugme za
resetovanje, režim se menja sledećim
redosledom (redosled na vašem
vozilu može se razlikovati od
opisanog):
Instrumenti i komande
Radni vek motornog ulja
Časovnik → Spoljašnja temperatura →
Pokazivač kilometraže → Brojač
pređenih kilometara → Časovnik →
Podešavanje jedinica → Podešavanje
jezika...
Časovnik 3 69, Pokazivač
kilometraže 3 72, Trip kompjuter
(sistem za proračun podataka vožnje)
3 87.
Informacioni centar za vozača (DIC)
nalazi se na instrument tabli.
83
Za biranje menija za podešavanje
pritisnite dugme MENU na ručici
pokazivača pravca.
Možete izabrati sledeće:
■ Radni vek motornog ulja
■ Podešavanje jedinica
■ Podešavanja jezika
■ Prepoznavanje pneumatika
■ Opterećenje pneumatika
Svaki meni može se izabrati
okretanjem točkića za podešavanje,
koji se nalazi u ručici pokazivača
pravca.
Prikazuje se procenjeni preostali
korisni radni vek motornog ulja.
Ako se prikaže broj 98, znači da
trenutni preostali radni vek ulja iznosi
98%.
84
Instrumenti i komande
Kada je preostali radni vek ulja nizak,
poruka vozila prikazuje se u
informacionom centru za vozača
(DIC). Motorno ulje treba zameniti što
pre.
Nakon zamene motornog ulja, sistem
za radni vek motornog ulja mora se
resetovati. Za resetovanje pritisnuti
dugme SET/CLR na nekoliko
sekundi.
Sistem za radni vek motornog ulja
3 202.
Podešavanje jedinica
Podešavanja jezika
Pritisnite dugme SET/CLR na par
sekundi.
Okrenite točkić za podešavanje da
izaberete jedno od podešavanja.
1. Velika Britanija (MPH, °C)
2. Sjedinjene Države (MPH, °F)
3. Evropa (km/h, °C)
U toku menjanja jedinica, izabrana
jedinica svetli.
Pritisnuti SET/CLR dugme za
potvrdu.
Pritisnite dugme SET/CLR na par
sekundi.
Okrenite točkić za podešavanje da
izaberete jedno od podešavanja.
1. Azbuka
2. Arapski brojevi
U toku menjanja jedinica, izabrana
jedinica svetli.
Pritisnuti SET/CLR dugme za
potvrdu.
Instrumenti i komande
Napomena
Ako dugmad u ručici pokazivača
pravca ne spadaju u opremu vozila,
menije možete birati kratkim
pritiskom na dugme za resetovanje
na instrument tabli i podesiti dužim
pritiskom na isto dugme.
85
Opterećenje pneumatika
Board informacioni displej
Pritisnite dugme SET/CLR na
nekoliko sekundi kako biste izabrali
meni.
Okrenite točkić za podešavanje da
izaberete jedno od podešavanja.
■ Load 1: Lo
■ Load 2: Eco
■ Load 3: Hi
Prikazani su datum, vreme,
spoljašnja temperatura i informacije
infotainment sistema.
Kada je infotainment sistem uključen,
prikazuju se podešavanja za
personalizaciju vozila.
Personalizacija vozila 3 89.
Prepoznavanje pneumatika
Ovaj displej omogućava da TPMS
senzori upare novi pneumatik i točak.
Za proces uparivanja pritisnuti dugme
SET/CLR na nekoliko sekundi.
Videti odeljak "Sistem nadzora
pritiska u pneumaticima" 3 230.
86
Instrumenti i komande
Poruke vozila
Poruke vozila se prikazuju kao kodni
brojevi.
Ove poruke stižu putem
informacionog centra za vozača
(DIC) ili kao upozoravajući zvučni
signali.
Zavisno od opreme i personalizacije
vozila neke od dole opisanih funkcija
možda nisu dostupne.
Broj Poruke vozila
Pažnja
Ukoliko se prikaže poruka vozila,
vozilo smesta treba prebaciti u
servis na pregled.
15
Kvar visoko postavljenog stop
svetla
16
Servis svetla kočnice
18
Kvar levog oborenog svetla
19
Kvar zadnjeg svetla za maglu
20
Kvar desnog oborenog svetla
21
Kvar prednjeg levog dugog
svetla
22
Kvar prednjeg desnog dugog
svetla
23
Kvar svetla za vožnju unazad
24
Kvar svetla registarske tablice
25
Kvar prednjeg levog
pokazivača pravca
26
Kvar zadnjeg levog pokazivača
pravca
27
Kvar prednjeg desnog
pokazivača pravca
Broj Poruke vozila
28
Kvar zadnjeg desnog
pokazivača pravca
84
Smanjena je snaga motora
89
U najkraćem periodu servisirati
vozilo
128 Otvoren poklopac motornog
prostora (ako postoji sistem za
zaustavljanje i pokretanje)
Upozoravajući zvučni
signali
Tokom startovanja motora ili
tokom vožnje
■ Ako nije zakopčan sigurnosni
pojas.
■ Ako je određena brzina
prekoračena, a potegnuta je ručna
kočnica.
■ Ako se kod upozorenja pojavi na
Informacionom centru vozača.
■ Ako pomoć pri parkiranju otkrije
objekat.
Instrumenti i komande
Kod parkiranog vozila i/ili su
otvorena vrata
■ Kada je ključ u kontakt bravi.
■ Kada su uključena spoljašnja
svetla.
87
Trip kompjuter (sistem
za proračun podataka
vožnje)
Trip kompjuter (sistem za proračun
podataka vožnje) nalazi se u
informacionom centru za vozača
(DIC).
On snabdeva vozača podacima
vožnje kao što su prosečna brzina,
domet sa preostalim gorivom,
prosečna potrošnja i vreme vožnje.
Da biste koristili trip kompjuter (sistem
za proračun podataka vožnje),
okrenite točkić za podešavanje na
ručici pokazivača pravca.
Izaberite gornji displej. Kada je
izabran, on trepće.
Svaki put kada okrenete točkić za
podešavanje, režim se menja
sledećim redosledom:
Prosečna brzina → domet sa
preostalim gorivom → Prosečna
potrošnja → Vreme vožnje →
Prosečna brzina
Neki režimi mogu se resetovati
pritiskom na dugme SET/CLR.
88
Instrumenti i komande
Prosečna brzina
Domet sa preostalom gorivom
Domet vožnje sa preostalim gorivom
se može menjati od strane vozača,
uslova puta, i brzine vozila, zato što
se to proračunava shodno promeni
potrošnje goriva.
Prosečna potrošnja
Ovaj režim prikazuje prosečnu brzinu.
Prosečna brzina se sabira dok motor
radi i onda ako se vozilo ne vozi.
Da resetujete prosečnu brzinu,
pritisnite dugme SET/CLR.
Ovaj režim prikazuje očekivani domet
vožnje do praznog rezervoara sa
trenutnom količinom goriva.
Ako dolivate gorivo kada je vozilo
nagnuto ili akumulator vozila
iskopčan, trip kompjuter (sistem za
proračun podataka vožnje) ne može
da očita realnu vrednost.
Napomena
Kao dodatni uređaj, trip kompjuter
može imati odstupanja u vezi
aktuelnog dometa sa preostalim
gorivom shodno uslovima.
Ovaj režim prikazuje prosečnu
potrošnju.
Prosečna potrošnja se sabira dok
motor radi, čak i ako se vozilo ne vozi.
Da resetujete prosečnu potrošnju,
pritisnite dugme SET/CLR.
Instrumenti i komande
Vreme vožnje
89
Personalizacija vozila
Audio sistem
Ovaj režim prikazuje ukupno vreme
vožnje.
Vreme vožnje se prikuplja od
poslednjeg resetovanja vremena
vožnje, čak i ako se vozilo ne vozi.
Da resetujete vreme vožnje, pritisnite
dugme SET/CLR.
Napomena
Prosečna brzina, domet sa
preostalim gorivom i prosečna
potrošnja se mogu razlikovati od
aktuelnih vrednosti usled uslova
vožnje, načina vožnje ili brzine
vozila.
Vozilo se može personalizovati
izmenom podešavanja u
informacionom displeju na tabli (BID).
Zavisno od opreme vozila neke od
dole opisanih funkcija možda nisu
dostupne.
Pritisnuti dugme CONFIG pri
uključenom kontaktu kako bi se
Infotainment sistem aktivirao.
Prikazani su meniji za Podešavanja.
Da promenite podešavanje menija,
okrenite dugme MENU.
Meni za podešavanje se bira
pritiskanjem dugmeta MENU.
Za zatvaranje ili povratak na
prethodni meni, pritisnuti dugme
BACK.
Sledeći meniji se mogu prikazati:
■ Jezici
■ Vreme i datum
90
Instrumenti i komande
■ Podešavanja radija
■ Bluetooth podešavanja
■ Podešavanje vozila
Podešavanja jezika
Menjanje jezika.
Podešavanja vremena i datuma
Infotainment sistem 3 112.
Podešavanja radija
Infotainment sistem 3 112.
Bluetooth podešavanja
Infotainment sistem 3 112.
Podešavanje vozila
■ Comfort settings (Komforno
podešavanje)
Jačina zvuka zvona: Promena
jačine zvučnog upozorenja.
Zadnji automatski brisač unazad:
Uključivanje ili isključivanje zadnjeg
brisača u kontra brzini.
■ Pomoć pri parkiranju / detektovanje
sudara
Pomoć pri parkiranju: Uključite ili
isključite ultrazvučne senzore ili
izaberite režim kuke za vuču da
biste omogućili korišćenje pomoći
pri parkiranju čak i kada je kuka za
vuču pričvršćena.
Izaberite režim pričvršćene kuke za
vuču ako je kuka za vuču
pričvršćena.
■ Svetlo spoljašnjeg okruženja
Spoljašnje osvetljenje
otključavanjem: Uključiti ili isključiti
osvetljavanje pri ulasku.
Trajanje po izlasku iz vozila:
Uključivanje ili isključivanje svetla
prilikom izlaska i promena trajanja
osvetljavanja.
■ Električne brave na vratima
Automatsko otključavanje vrata:
Uključivanje ili isključivanje
automatskog otključavanja vrata
kod automatskog zaključavanja.
Takođe menja konfiguraciju
otključavanja za otključavanje
samo vozačevih ili svih vrata.
Automatsko zaključavanje vrata:
Uključivanje ili isključivanje
automatskog zaključavanja vrata u
toku vožnje.
Zaustavljanje zaključavanja vrata
ako su vrata otvorena: Uključivanje
ili isključivanje zaključavanja vrata
vozača kada su vrata otvorena.
Ako je izabrana opcija isključeno,
može se koristiti meni za odloženo
zaključavanje vrata.
Odloženo zaključavanje vrata:
Uključivanje ili isključivanje
odloženog zaključavanja vrata.
Kada pritisnete dugme za centralno
zaključavanje, oglasiće se tri
zvučna upozorenja koja
označavaju da je odloženo
zaključavanje uključeno. Ova
funkcija će odložiti zaključavanje
vrata za pet sekundi nakon
zatvaranja poslednjih vrata.
■ Daljinsko zaključavanje,
otključavanje, startovanje
Povratne informacije o daljinskom
otključavanju: Uključivanje ili
isključivanje potvrdnog treptanja
lampica tokom otključavanja.
Instrumenti i komande
Povratne informacije o daljinskom
zaključavanju: Uključivanje ili
isključivanje potvrdnog treptanja
lampica i/ili oglašavanja sirene
tokom zaključavanja.
Daljinsko otključavanje vrata:
Promena konfiguracije za
otključavanje samo vozačevih
vrata ili svih vrata tokom
otključavanja.
Automatsko ponovno
zaključavanje vrata: Uključivanje ili
isključivanje automatskog
zaključavanja vrata kada se vrata
ne otvore nakon otključavanja.
Povratak na fabrička podešavanja
Sva podešavanja se vraćaju na
početna podešavanja.
MyLink, zasnovan na tekstu
Kada je audio sistem uključen,
pritisnuti ; na komandnoj tabli.
91
■ sistemska verzija
■ DivX(R) VOD
U odgovarajućem podmeniju mogu
se menjati sledeća podešavanja:
podešavanja vremena i datuma
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
podešavanja radija
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
Pritisnuti podešavanja.
Sledeća podešavanja se mogu
izabrati:
■ podešavanja vremena i datuma
■ podešavanja radija
■ podešavanja veze
■ podešavanja vozila
■ jezik
■ pomeranje teksta
■ jačina kratkog zvučnog signala pri
dodirivanju
■ maks. jačina zvuka pri pokretanju
podešavanja veze
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
92
Instrumenti i komande
podešavanja vozila
■ komfor i udobnost
jačina zvuka zvona: Izaberite
Normal (Normalno) ili High
(Visoko).
automatsko brisanje u hodu
unazad: Izaberite On (Uklj.) ili Off
(Isklj.)
■ sudar / detekcija
pomoć pri parkiranju: Izaberite „On“
(Uklj.) / „Off“ (Isklj.) ili „Towbar
attached“ (Kuka za vuču
pričvršćena) da biste omogućili
pomoć pri parkiranju čak i kada je
kuka za vuču pričvršćena.
■ osvetljenje
svetlo prilikom izlaska: Izabrati
"Off" (Isklj.)/ "30 Sec" (30 s)/ "60
Sec" (60 s) / "120 Sec" (120 s).
svetla za lociranje vozila: Izaberite
On (Uklj.) ili Off (Isklj.).
■ električno upravljanje bravama
vrata
blokada zaključavanja otključanih
vrata: Izaberite On (Uklj.) ili Off
(Isklj.).
odloženo zaključavanje brava
vrata: Izaberite On (Uklj.) ili Off
(Isklj.).
■ podešavanja zaključavanja i
otključavanja
svetlosna potvrda otključavanja
daljinskim upravljanjem: Izabrati
"Flash Lights" (Treperenje svetala)/
"Lights off" (Svetla isključena).
otključavanje daljinskim
upravljanjem: Izabrati "All Doors"
(Sva vrata)/ "Driver Door"
(Vozačeva vrata).
ponovo zaključajte daljinski
otključana vrata: Izaberite On
(Uklj.) ili Off (Isklj.).
■ fabrička podešavanja vozila:
Vraćanje na osnovna fabrička
podešavanja.
jezik
Odabrati željeni jezik.
pomeranje teksta
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
jačina kratkog zvučnog signala pri
dodirivanju
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
Instrumenti i komande
maks. jačina zvuka pri pokretanju
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
sistemska verzija
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
DivX(R) VOD
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
93
94
Osvetljavanje
Osvetljavanje
Spoljašnje osvetljenje
Prekidač za svetlo
Spoljašnje osvetljenje .................. 94
Unutrašnje osvetljenje ................. 98
Karakteristike osvetljenja ............. 98
Komande spoljašnjih svetla
AUTO: Spoljašnje osvetljenje i svetla
instrument table automatski se
uključuju ili isključuju, u zavisnosti od
uslova spoljašnjeg osvetljenja.
8: Zadnja svetla, svetla registarske
tablice, svetla instrument table i
parkirna svetla su uključena.
9: Oborena prednja svetla i sva gore
pomenuta svetla su uključena.
Automatska regulacija
svetla
Funkcija automatske regulacije
svetla
Da uključite ili isključite spoljašnje
osvetljenje, okrenite prekidač za
svetlo. Prekidač za svetlo ima
sledeća četiri položaja:
m OFF: Za isključivanje svih svetala,
okrenite dugme u položaj OFF.
Sva svetla se gase i prekidač se vraća
u početni položaj AUTO.
Osvetljavanje
Kada je spoljašnje svetlo slabo, ako
je automatska regulacija uključena,
spoljašnje osvetljenje i svetla
instrument table automatski se
uključuju.
Za isključivanje svih kontrola,
okrenite dugme u položaj OFF.
Sva svetla se gase i prekidač se vraća
u početni položaj AUTO.
Dugo svetlo
Za prekopčavanje sa oborenih na
duga svetla, gurnuti ručicu.
Za vraćanje na oborena svetla,
ponovo gurnuti ručicu ili povući.
Podešavanje dometa
snopa prednjih svetla
Napomena
Kontrolna lampica prednjih dugih
svetla svetli kada su duga svetla
uključena.
9 Upozorenje
Uvek prebaciti duga svetla na
oborena prilikom susretanja sa
drugim vozilom ili kad je drugo
vozilo ispred. Duga svetla mogu
privremeno zaslepiti druge
vozače, što može dovesti do
sudara.
Svetlosni signal (ablend)
prednjih svetala
Prednje dugo svetlo uključuje se kada
je uključeno prednje kratko svetlo.
95
Povucite ručicu.
Ručica će se posle otpuštanja vratiti
u svoj normalan položaj. Duga svetla
ostaju upaljena sve dok držite ručicu
povučenu prema sebi.
Da bi prilagodili domet prednjih svetla
opterećenju vozila kako bi sprečili
zaslepljivanje: okrenuti dugme ? u
traženi položaj.
0 = prednja sedišta zauzeta
1 = sva sedišta zauzeta
2 = sva sedišta zauzeta i opterećen
prtljažni prostor
3 = sedište vozača je zauzeto i
opterećen je prtljažni prostor
96
Osvetljavanje
Prednja svetla prilikom
vožnje u inostranstvu
Asimetrična prednja svetla uvećavaju
vidljivost ivice puta sa strane
suvozača.
Međutim, prilikom vožnje u zemljama
gde se vozi na suprotnoj strani puta,
podesiti prednja svetla da bi sprečili
zaslepljivanje saobraćaja iz
suprotnog pravca.
Prednja svetla i parkirna svetla
(poziciona svetla) 3 214.
Trepćuća svetla
upozorenja (sva četiri
pokazivača pravca)
Signalni uređaj za
skretanje i menjanje
saobraćajne trake
Rade pomoću ¨ dugmeta.
Da bi uključili trepčuće svetlo
upozorenja, pritisnite dugme.
Za isključivanje trepčućih svetla
upozorenja, ponovo pritisnuti dugme.
ručica prema
gore
ručica prema
dole
Dnevna svetla
Dnevna svetla povećavaju vidljivost
vozila tokom dana.
= desni pokazivač
= levi pokazivač
Ako je ručica pomerena preko
osećaja otpora, pokazivač pravca
ostaje uključen. Kada se upravljač
vrati u prvobitan položaj, pokazivač
pravca se automatski isključuje.
Osvetljavanje
Za tri treptaja, npr. za promenu
saobraćajne trake, pritisnuti ručicu do
otpora i otpustiti.
Pomeriti ručicu do osećaja otpora i
zadržati za duže treptanje.
Za ručno isključivanje pokazivača
pravca pomeriti ručicu u prvobitan
položaj.
Da isključite, pritisnite dugme još
jednom.
Zadnja svetla za maglu
Indikator zadnjeg svetla za maglu
svetli kada je uključeno zadnje svetlo
za maglu.
Svetla za vožnju unazad
Svetlo za vožnju unazad svetli kad je
uključen kontakt i izabran hod
unazad.
Prednja svetla za maglu
Da uključite prednja svetla za maglu,
pritisnite dugme >.
Indikator prednjeg svetla za maglu
svetli kada su uključena prednja
svetla za maglu.
97
Zamagljeni poklopci svetla
Rade pomoću r dugmeta.
Prekidač svetla u položaju AUTO:
uključivanjem zadnjih svetla za maglu
će se automatski uključiti i prednja
svetla.
Prekidač svetla u položaju 8: zadnje
svetlo za maglu se jedino može
uključiti zajedno sa prednjim svetlima
za maglu.
Unutrašnjost kućišta svetla se može
zamagliti na kratko, u lošim, vlažnim i
hladnim vremenskim uslovima, usled
jake kiše ili nakon pranja.
Zamagljenost nestaje sama od sebe;
da bi to ubrzali, uključiti prednja
svetla.
98
Osvetljavanje
Unutrašnje osvetljenje
Osvetljavanje kabine
Svetlo kabine
Napomena
Akumulator vozila se može isprazniti
ako se svetla ostave uključena na
duže vreme.
9 Upozorenje
Izbegavati korišćenje svetla
kabine kada se vozi u mraku.
Osvetljen putnički prostor
smanjuje vidljivost u mraku i može
dovesti do udesa.
Rad prekidača na prevagu:
⃒ = uvek uključen sve dok se ručno
ne isključi.
w = automatski se uključuje kada
otvorite vrata i isključuju se kada
se ta vrata zatvore.
§ = uvek isključeno, i onda ako su
vrata otvorena.
Karakteristike
osvetljenja
Svetla za ulazak u vozilo
Osvetljavanje prilikom prilaza
Prednja svetla, bočna svetla, zadnja
svetla i unutrašnja svetla se pale na
kratko vreme kada se vozilo otključa
daljinskim upravljačem. Ova funkcija
je moguća samo u mraku i služi za
lociranje vozila.
Osvetljenje se odmah isključuje kada
je ključ kontakta okrenut na položaj za
pribor.
Uključivanje ili isključivanje ove
funkcije može se promeniti u
Podešavanjima vozila.
Personalizacija vozila 3 89.
Osvetljenje pri ulasku
Sledeća svetla će se dodatno uključiti
kada se otvore vrata vozača:
■ Neki prekidači
■ Neka svetla pri ulasku
Osvetljavanje
Svetlo prilikom izlaska
Prednja svetla, bočna svetla i zadnja
svetla osvetljavaju okolni prostor na
podesivo vreme nakon napuštanja
vozila.
4. Povući ručicu pokazivača pravca.
5. Zatvoriti vozačeva vrata.
Ako vozačeva vrata nisu zatvorena,
svetla se isključuju nakon par
sekundi.
Osvetljenje se isključuje odmah ako
je ručica pokazivača pravca
povučena, dok su vrata vozača
otvorena.
Vozila sa automatskim svetlima (osim
Evrope)
1. Prekidač svetla u AUTO.
2. Isključiti kontakt.
3. Izvaditi ključ iz brave.
Zavisno od spoljašnjeg osvetljenja,
svetlo pri izlasku je uključeno.
Uključivanje
Uključivanje, isključivanje i trajanje
osvetljavanja ove funkcije može se
promeniti u Podešavanjima vozila.
Personalizacija vozila 3 89.
Za Evropu
1. Isključiti kontakt.
2. Izvaditi ključ iz brave.
3. Otvoriti vozačeva vrata.
Zaštita akumulatora od
pražnjenja
Isključivanje električnih
potrošača
Čuvar akumulatora služi da spreči
pražnjenje akumulatora vozila.
99
Ako isključite kontakt, svetla se
automatski gase nakon par sekundi.
100
Infotainment sistem
Infotainment sistem
Uvod
Uvod .......................................... 100
Radio ......................................... 116
Audio plejeri ............................... 128
Telefon ....................................... 144
Infotainment sistem je automobilski
zabavno-informativni sistem
napravljen prema najnovijoj
tehnologiji.
Radio se lako koristi jer se može
registrovati do 36 FM, AM i DAB
(Digitalno emitovanje zvuka) radio
stanica pomoću PRESET dugmadi
[1~6] na svih šest stranica. DAB
postoji samo za tip 1/2-A.
Integrisani CD plejer može da
reprodukuje audio CD i MP3 (WMA)
diskove, a USB/iPod plejer može da
reprodukuje povezane USB fleš
memorije ili iPod proizvode (samo za
model tipa 1/2-A/B).
Bluetooth telefonska veza
omogućava obavljanje bežičnih
hands-free telefonskih poziva, kao i
korišćenje muzičkog plejera telefona.
Funkcija povezivanja Bluetooth
telefona postoji samo za model tipa
1/2-A/B.
Opšte informacije
Povežite prenosivi muzički plejer na
ulaz za spoljašnji zvuk i uživajte u
bogatom zvuku Infotainment sistema.
Digitalni zvučni procesor vam nudi
nekoliko pretprogramiranih režima
ekvilajzera za optimizaciju zvuka.
■ Maksimalna izlazna snaga: 25 W x
4 kanala
■ Impedansa zvučnika: 4 oma
Sistem se može lako prilagoditi
pomoću pažljivo konstruisanog
uređaja za prilagođavanje, pametnog
prikazivača i multifunkcionalnog
regulatora menija.
■ Odeljak "Pregled" nudi jednostavan
pregled funkcija Infotainment
sistema i kratak pregled svih
uređaja za regulaciju.
■ Odeljak "Rukovanje" objašnjava
osnovne komande Infotainment
sistema.
Napomena
Ovo uputstvo opisuje sve opcije i
funkcije koje su na raspolaganju za
razne Infotainment sisteme. Neki
opisi, uzimajući u obzir i one za
displej i funkcije menija, možda ne
Infotainment sistem
važe za vaše vozilo zbog varijante
modela, državne specifikacije,
specijalne opreme ili pribora.
Ekranski prikaz
Ekranski prikaz može se razlikovati
od ručnog prikaza, jer se većina
ekranskih prikaza razlikuje u skladu
sa podešavanjima uređaja i
specifikacijama vozila.
Krakteristike sistema
zaštite od krađe
Infotainment sistem ima ugrađen
elektronski bezbednosni sistem koji
sprečava krađu.
Infotainment sistem radi samo na
vozilu na kome je originalno
instaliran, i ne mogu ga koristiti osobe
koje su ga ukrale.
101
102
Infotainment sistem
Pregled elemenata upravljanja
Tip 1
Infotainment sistem
Tip 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 + AUX
+ USB/iPod + Bluetooth
Tip 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
1. Displej
Displej za stanje reprodukovanja/
prijema/menija i informacije.
2. Dugme za uključivanje POWER
[m] sa komandnim dugmetom
VOLUME za jačinu tona
◆ Uključite ili isključite napajanje
pritiskom na ovo dugme.
◆ Okrenite komandno dugme
kako biste podesili ukupnu
jačinu zvuka.
3. PRESET [1 ~ 6 ] dugmad
◆ Pritisnite i zadržite bilo koje od
ove dugmadi da biste dodali
trenutnu radio stanicu trenutnoj
stranici omiljenih stanica.
◆ Pritisnite bilo koje od ove
dugmadi za izabor kanala
povezanog sa tim dugmetom.
4. EJECT [d] dugme
Pritisnite ovo dugme da izvadite
disk.
5. Otvor za disk
Ovo je otvor u koji se stavljaju, ili
iz njega vade, kompakt diskovi.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3] dugme
Pritisnite ovo dugme da izaberete
stranicu sačuvanih omiljenih
kanala.
7. INFORMATION [INFO] dugme
◆ Pritisnite ovo dugme da
pogledate informacije o fajlu
kada koristite CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth režime
reprodukovanja.
◆ Kada koristite funkciju radija,
pogledajte informacije o radio
stanici i pesmi koja se trenutno
pušta.
8. fSEEKe dugmad
◆ Pritisnite ovu dugmad dok
koristite radio ili DAB (Digitalno
emitovanje zvuka) da biste
automatski pretražili stanice sa
dobrim prijemom. Možete ručno
103
podesiti frekvenciju emitovanja
tako što ćete pritisnuti i zadržati
ovu dugmad.
◆ Dok koristite CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth režime
reprodukovanja ovu dugmad
pritiskate za reprodukovanje
prethodne ili naredne numere.
Možete da pritisnete i zadržite
ovu dugmad za brzo
premotavanje unapred i unazad
kroz pesme koje se trenutno
reprodukuju.
9. CD/AUX dugme
Pritisnite ovo dugme da biste
izabrali CD/MP3/AUX ili USB/
iPod/Bluetooth audio funkciju.
10. RADIO BAND dugme
Pritisnite ovo dugme da biste
izabrali FM/AM radio ili DAB
(samo za model tipa 1-A).
11. TP dugme
U toku korišćenja funkcije FM
RDS, uključuje ili isključuje
funkciju TP (Radio obaveštenja o
saobraćaju).
104
Infotainment sistem
12. CONFIG dugme
Pritisnite ovo dugme da biste ušli
u meni Settings (Podešavanja).
13. TONE dugme
Pritisnite ovo dugme da podesite/
izaberete režim podešavanja
zvuka.
14. MENU dugme sa komandnim
dugmetom TUNE
◆ Pritisnite ovo dugme za prikaz
menija koji trenutno radi ili izbor/
vežbanje sadržaja i vrednosti
podešavanja.
◆ Okrenite komandno dugme da
biste pomerili/promenili sadržaj
ili vrednosti podešavanja.
15. AUX priključak
Povežite spoljašnji zvučni uređaj
na ovaj priključak.
16. P BACK dugme
◆ Otkazivanje unetog sadržaja ili
povratak na prethodni meni.
17. PHONE [y] / MUTE [@]
◆ Pritisnite ovo dugme da
aktivirate Bluetooth režim
telefona.
◆ Zadržite dugme da uključite ili
isključite funkciju potpunog
utišavanja.
Infotainment sistem
Tip 2
105
106
Infotainment sistem
Tip 2-A: Radio/DAB + CD/MP3 + AUX
+ USB/iPod + Bluetooth
Tip 2-B: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Tip 2-C: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Displej
Displej za stanje reprodukovanja/
prijema/menija i informacije.
2. Dugme za uključivanje POWER
[m] sa komandnim dugmetom
VOLUME za jačinu tona
◆ Uključite ili isključite napajanje
pritiskom na ovo dugme.
◆ Okrenite komandno dugme
kako biste podesili ukupnu
jačinu zvuka.
3. PRESET [1 ~ 6 ] dugmad
◆ Pritisnite i zadržite bilo koje od
ove dugmadi da biste dodali
trenutnu radio stanicu trenutnoj
stranici omiljenih stanica.
◆ Pritisnite bilo koje od ove
dugmadi za izabor kanala
povezanog sa tim dugmetom.
4. EJECT [d] dugme
Pritisnite ovo dugme da izvadite
disk.
5. Otvor za disk
Ovo je otvor u koji se stavljaju, ili
iz njega vade, kompakt diskovi.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3] dugme
Pritisnite ovo dugme da izaberete
stranicu sačuvanih omiljenih
kanala.
7. INFORMATION [INFO] dugme
◆ Pritisnite ovo dugme da
pogledate informacije o fajlu
kada koristite CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth režime
reprodukovanja (samo za
model tipa 2-A/B).
◆ Kada koristite funkciju radija,
pogledajte informacije o radio
stanici i pesmi koja se trenutno
pušta.
8. fSEEKe dugmad
◆ Pritisnite ovu dugmad dok
koristite radio ili DAB ("Digital
Audio Broadcasting" - digitalno
emitovanje zvuka, samo za
model tipa 2-A) da biste
automatski pretražili stanice sa
dobrim prijemom. Možete ručno
podesiti frekvenciju emitovanja
tako što ćete pritisnuti i zadržati
ovu dugmad.
◆ Dok koristite CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth režime
reprodukovanja (samo za
model tipa 2-A/B) ovu dugmad
pritiskate za reprodukovanje
prethodne ili naredne numere.
Možete da pritisnete i zadržite
ovu dugmad za brzo
premotavanje unapred i unazad
kroz pesme koje se trenutno
reprodukuju.
9. CD/AUX dugme
Pritisnite ovo dugme da biste
izabrali CD/MP3/AUX ili USB/
iPod/Bluetooth audio funkciju.
10. RADIO BAND dugme
Pritisnite ovo dugme da biste
izabrali FM, AM ili DAB (samo za
model tipa 2-A) radio.
Infotainment sistem
11. TP dugme
U toku korišćenja funkcije FM
RDS, uključuje ili isključuje
funkciju TP (Radio obaveštenja o
saobraćaju).
12. CONFIG dugme
Pritisnite ovo dugme da biste ušli
u meni Settings (Podešavanja).
13. TONE dugme
Pritisnite ovo dugme da podesite/
izaberete režim podešavanja
zvuka.
14. MENU dugme sa komandnim
dugmetom TUNE
◆ Pritisnite ovo dugme za prikaz
menija koji trenutno radi ili izbor/
vežbanje sadržaja i vrednosti
podešavanja.
◆ Okrenite komandno dugme da
biste pomerili/promenili sadržaj
ili vrednosti podešavanja.
15. AUX priključak
Povežite spoljašnji zvučni uređaj
na ovaj priključak.
16. P BACK dugme
◆ Otkazivanje unetog sadržaja ili
povratak na prethodni meni.
17. PHONE [y] / MUTE [@]
◆ Pritisnite ovo dugme da
uključite režim Bluetooth
telefona (samo za model tipa 2A/B) ili da uključite ili isključite
funkciju potpunog utišavanja
(samo za model tipa 2-C).
◆ Zadržite dugme da uključite ili
isključite funkciju potpunog
utišavanja (samo za model tipa
2-A/B).
107
Audio komande na upravljaču
Audio komande na upravljaču, tip 1:
opcija
1. MUTE [x]/Prekid poziva n
Pritisnite ovo dugme u bilo kom
režimu reprodukovanja muzike da
uključite i isključite funkciju
potpunog utišavanja. U režimu
zauzeća možete pritisnuti ovo
dugme kako biste odbili pozive ili
završili tekući poziv.
108
Infotainment sistem
2. Dugme za pozivanje [q]
◆ Pritisnite ovo dugme da biste
odgovorili na poziv ili ušli u
režim za izbor ponovnog biranja
broja.
◆ Pritisnite i zadržite dugme kako
biste ušli u listu pozivanih
projeva ili se tokom razgovora
kretali između režima handsfree i privatnog poziva.
3. Dugme/komandno dugme za
izvor [dSRCc]
◆ Pritisnite ovo dugme da
izaberete režim reprodukovanja
zvuka.
◆ Okrenite komandno dugme
kako biste promenili
registrovane radio stanice ili
muziku koja se reprodukuje.
4. Dugmad za jačinu tona [+]
◆ Pritisnite dugme + da povećate
jačinu zvuka.
◆ Pritisnite dugme - da smanjite
jačinu zvuka.
Audio komande na upravljaču, tip 2:
opcija
1. Dugme za potpuno utišavanje [x]
Pritisnite ovo dugme da uključite i
isključite funkciju potpunog
utišavanja.
2. Nije dostupan
3. Dugme/komandno dugme za
izvor [dSRCc]
◆ Pritisnite ovo dugme da
izaberete režim reprodukovanja
zvuka.
◆ Okrenite komandno dugme
kako biste promenili
registrovane radio stanice ili
muziku koja se reprodukuje.
4. Dugmad za jačinu tona [+]
◆ Pritisnite dugme + da povećate
jačinu zvuka.
◆ Pritisnite dugme - da smanjite
jačinu zvuka.
Rukovanje
Dugmad i komandni uređaji
Infotainment sistemom se rukuje
pomoću funkcijske dugmadi,
multifunkcijskog dugmeta i menija
označenog na ekranskom prikazu.
Dugmad i komandni uređaji koje
sistem koristi su sledeći:
■ Dugmad i komandno dugme
Infotainment sistema
■ Audio komande na upravljaču
Infotainment sistem
Uključivanje ili isključivanje
sistema
Automatsko isključivanje
Kada je prekidač paljenja (ključ
kontakt brave) u položaju isključeno,
uključivanje Infotainment sistema
pomoću dugmeta za uključivanje [m]
će automatski isključiti Infotainment
sistem deset minuta nakon poslednje
radnje koju korisnik izvrši.
Regulacija jačine zvuka
Pritisnite dugme POWER [m] da
uključite sistem.
Uključivanje napajanja započeće
reprodukovanje prethodno izabrane
radio stanice ili pesme. (Međutim,
zavisno od uređaja, Bluetooth audio
će se razlikovati.)
Pritisnite dugme POWER [m] da
isključite sistem.
Okrenite komandno dugme za jačinu
tona [VOL] kako biste podesili jačinu.
■ Koristeći audio komande na
upravljaču, pritiskajte dugmad za
jačinu tona [+] kako biste
podesili jačinu.
109
■ Trenutna jačina zvuka je označena.
■ Uključivanje napajanja
Infotainment sistema podesiće nivo
jačine zvuka na prethodno izabrani
(kada je isti manji od maksimalne
početne jačine zvuka).
Automatska regulacija jačine
zvuka
Kada podešavanje kompenzacije
jačine zvuka u zavisnosti od brzine
počne sa radom, jačina zvuka se
automatski reguliše prema brzini
vozila kako bi se nadjačala buka
motora i pneumatika. (Pogledajte
System Configuration (Konfigurisanje
sistema) → Radio settings
(Podešavanja radija) → Auto Volume
(Automatska regulacija jačine
zvuka) ).
Ograničenje jačine zvuka
visokom temperaturom
Ako je unutrašnja temperatura radija
veoma visoka, Infotainment sistem će
ograničiti makismalnu jačinu zvuka
koju možete podesiti.
110
Infotainment sistem
Ako je potrebno, jačina tona
automatski će se smanjiti.
Podešavanja tona
U meniju Podešavanja tona
karakteristike zvuka mogu se
podešavati na različite načine u
skladu sa AM/FM/DAB radio
funkcijama i funkcijama svakog audio
plejera.
Pritisnite dugme TONE dok koristite
relevantni režim rada.
Okrenite komandno dugme TUNE
kako biste izabrali željeni režim
regulacije tona, a zatim pritisnite
dugme MENU.
Okrenite komandno dugme TUNE
kako biste izabrali željenu vrednost
regulacije tona, a zatim pritisnite
dugme MENU.
Moguće je pokrenuti trenutno
izabranu stavku dugim pritiskom na
dugme MENU u režimu za
konfigurisanje tona ili pokrenuti sve
stavke režima za konfigurisanje tona
dugim pritiskom na dugme TONE.
Podešavanja tona
■ Duboki ton: Podešavanje nivoa
dubokih tonova od -12 do +12.
■ Srednji opseg: Podešavanje nivoa
srednjeg opsega od -12 do +12.
■ Visoki tonovi: Podešavanje nivoa
visokih tonova od -12 do +12.
■ Fejder: Podešavanje balansa
prednjeg/zadnjeg zvučnika sa
prednjih 15 na zadnjih 15 modelu
vozila sa sistemom od šest
zvučnika.
■ Balans: Podešavanje balansa
levog/desnog zvučnika sa levih 15
na desnih 15.
■ EQ (ekvilajzer): Izbor ili
isključivanje zvučnog stila
(Isključeno ↔ Pop ↔ Rok ↔ Ozbiljna
muzika ↔ Razgovor ↔ Kantri).
Infotainment sistem
Izbor funkcije
AM/FM ili DAB radio (samo za
modele tipa 1/2-A)
Pritisnite dugme RADIO BAND da
biste izabrali AM/FM ili DAB radio
(samo za modele tipa 1/2-A).
Pritisnite dugme MENU da biste
otvorili FM meni, AM meni ili DAB
meni koji uključuje opcije za biranje
stanica.
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth audio
reprodukovanje (samo za modele tipa
1/2-A/B) ili ulaz spoljašnjeg zvuka
(AUX)
Nekoliko puta pritisnite dugme
CD/AUX kako biste prebacivali
između funkcija audio plejera. (CD/
MP3 → AUX → USB ili iPod, Bluetooth
audio → CD/MP3 →....)
Preko audio komandi na upravljaču
pritisnite dugme za izvor [dSRCc]
kako biste izabrali željeni režim.
Pritisnite dugme MENU da biste
otvorili meni sa opcijama za
odgovarajuću funkciju ili meni
odgovarajućeg uređaja (osim za
Bluetooth audio).
111
112
Infotainment sistem
Bluetooth hands-free telefonski
uređaj
Pritisnite dugme za uključivanje [m]
kako biste izabrali funkciju Bluetooth
bezručnog telefona (samo za modele
tipova 1/2-A/B).
Pritisnite dugme za uključivanje [m]
da biste otvorili Bluetooth sa opcijama
za odgovarajuću funkciju.
Personalizacija
Glavna dugmad/kontrolno
dugme
Dugmad i komandno dugme menija
Settings (Podešavanja) opisana su u
nastavku.
(12) CONFIG dugme
Pritisnite ovo dugme da biste ušli u
meni Settings (Podešavanja).
(14) Dugme MENU sa komandnim
dugmetom TUNE
■ Okrenite komandno dugme za
prelazak na meni ili stavku
podešavanja.
■ Pritisnite dugme da izaberete/
uđete u detaljni komandni ekran
koji nudi trenutni meni ili stavka
podešavanja.
(16) P BACK dugme
Otkazivanje unete stavke ili povratak
na prethodni ekran/meni.
Način korišćenja menija za
podešavanja za personalizaciju
■ Postoji mogućnost da se meniji i
funkcije za podešavanje razlikuju
zavisno od modela automobila.
■ Reference: Donja tabela sa
informacijama za meni Settings
(Podešavanja).
Infotainment sistem
113
[Primer] Podešavanja → Vreme i
datum → Podesi datum: 23 Jan 2013
Pritisnite dugme CONFIG za ulazak u
meni Settings (Podešavanja).
Kada pogledate donju tabelu sa
informacijama za meni Settings
(Podešavanja), okrenite komandno
dugme TUNE da biste prešli na
željeni meni za podešavanje, a zatim
pritisnite dugme MENU.
■ Označava detaljnu listu za
odgovarajući meni za podešavanje
ili stanje rada.
■ Ako postoji još neka detaljna lista
sa odgovarajuće detaljne liste,
možete ponoviti ovu radnju.
Okrenite komandno dugme TUNE
kako biste dostigli željenu vrednost
podešavanja ili stanje rada, a zatim
pritisnite dugme MENU.
114
Infotainment sistem
Tabela sa informacijama za meni
"Settings" (Podešavanja)
[Jezici]
■ Ako se odgovarajuća detaljna lista
sastoji od više stavki, ponovite ovu
radnju.
■ Postavite/unesite odgovarajuću
vrednost podešavanja ili će se
stanje rada promeniti.
Odabrati željeni jezik.
[Vreme i datum]
Podešavanje vremena: Ručno
podesite sate i minute tačnog
vremena.
■ Podešavanje datuma: Ručno
podesite tekuću godinu/mesec/
datum.
■ Podešavanje formata vremena:
Izaberite prikaz vremena u 12očasovnom ili 24-oročasovnom
režimu.
■ Podešavanje formata datuma:
Podesite format prikazivanja
datuma.
YYYY.MM.DD: 2013 jan. 23
Infotainment sistem
DD/MM/YYYY: 23 jan. 2013
MM/DD/YYYY: jan. 23, 2013
■ RDS sinhronizacija časovnika:
Izaberite Uklj. ili Isklj.
[Podešavanja radija]
■ Automatska regulacija jačine
zvuka: Podesite Isklj./Tiho/Srednje/
Glasno.
■ Maksimalna jačina zvuka pri
uključivanju:
Ručno podesite maksimalno
ograničenje jačine zvuka pri
uključivanju.
■ Omiljene radio stanice:
Ručno podesite brojeve stranica
vaših omiljenih radio stanica.
■ AS stanice: Podesite funkciju
Automatsko memorisanje stanica
za svaki radio ili DAB.
■ RDS opcije: Podesite RDS opcije.
- RDS: Uklj./Isklj. (uključivanje ili
isključivanje funkcije RDS).
- Regionalno: - Uklj./Isklj.
(uključivanje ili isključivanje
funkcije Regionalno).
- Blokiranje listanja teksta: Uklj./
Isklj. (uključivanje ili isključivanje
funkcije Blokiranje listanja teksta).
- TA jačina zvuka: Podesite opciju
TA jačina zvuka.
■ DAB podešavanja: Obavite DAB
podešavanja.
- Automatsko povezivanje grupa:
Uklj./Isklj. (uključivanje ili
isključivanje funkcije Automatsko
povezivanje grupa).
- Automatsko povezivanje DABFM: Uklj./Isklj. (uključivanje ili
115
isključivanje funkcije Automatsko
povezivanje DAB-FM).
- Dinamička audio adaptacija: Uklj./
Isklj. (uključivanje ili isključivanje
funkcije Dinamička audio
adaptacija).
- Izbor opsega: Podesite Oba,
L‑opseg ili Opseg III.
[Bluetooth podešavanja]
Bluetooth: Uđite u meni Bluetooth
podešavanja.
116
Infotainment sistem
■ Aktiviranje: Izaberite Uklj. ili Isklj.
■ Lista uređaja: Izaberite željeni
uređaj i izaberite/povežite/odvojte
ili obrišite ga.
■ Uparivanje uređaja: Pokušajte da
uparite novi Bluetooth uređaj.
■ Promena Bluetooth šifre: Ručno
promenite/podesite Bluetooth šifru.
Povratak na fabrička podešavanja:
Vratite početne vrednosti
podešavanja na standardna
podešavanja.
Radio
AM-FM radio
Pre upotrebe AM, FM ili DAB
radija (samo za model tipa
1/2-A)
Glavna dugmad/kontrolno dugme
(10) RADIO BAND dugme
Pritisnite ovo dugme da biste izabrali
AM, FM ili DAB radio (samo za model
tipa 1/2-A).
(14) Dugme MENU sa komandnim
dugmetom TUNE
■ Okrenite ovo komandno dugme da
ručno pronađete frekvenciju
emitovanja.
■ Pritisnite ovo dugme da pristupite
ekranu menija iz trenutnog režima.
(16) P BACK dugme
Otkazivanje unete stavke ili povratak
na prethodni ekran/meni.
(8) fSEEKe dugmad
■ Pritisnite ovo dugme za
automatsko pretraživanje
dostupnih radio ili DAB stanica
(samo za model tipa 1/2-A).
■ Zadržite ovo dugme pritisnuto kako
biste promenili radio ili DAB
frekvenciju po želji, a zatim
otpustite dugme kako biste se
zaustavili na trenutnoj frekvenciji.
(6) FAVOURITE [FAV1-2-3] dugme
Pritisnite ovo dugme da biste se
kretali kroz stranice sačuvanih
omiljenih radio ili DAB stanica.
(3) PRESET [1 ~ 6] dugmad
■ Pritisnite i zadržite bilo koje od
PRESET dugmadi kako biste
registrovali trenutnu radio ili DAB
stanicu pod tim dugmetom (samo
za tip modela 1/2-A).
■ Pritisnite ovo dugme da izaberete
stanicu registrovanu na PRESET
dugme.
(11) TP dugme
U toku korišćenja funkcije FM RDS,
uključuje ili isključuje funkciju TP
(Radio obaveštenja o saobraćaju).
Infotainment sistem
(7) INFORMATION [INFO] dugme
Prikažite informacije o emitovanim
radio ili DAB stanicama.
(17) MUTE [@] dugme
Pritisnite (samo za model tipa 2-C) ili
zadržite (samo za model tipa
1/2-A/B) ovo dugme da uključite ili
isključite funkciju potpunog
utišavanja zvuka.
Više puta pritisnite dugme
RADIO BAND da biste izabrali FM,
AM ili DAB opseg.
Prima se prethodno izabrana stanica.
117
Automatsko pretraživanje
komponente DAB usluge (samo za
model tipa 1/2-A)
Automatsko pretraživanje radio
stanica
Slušanje radio ili DAB stanice
(samo za model tipa 1/2-A)
Biranje radio ili DAB režima
Pritisnite dugmad fSEEKe kako
biste automatski pretraživali
dostupne radio stanice sa dobrim
prijemom.
Pritisnite dugmad fSEEKe da biste
automatski pretraživali dostupnu
komponentu DAB usluge u trenutnoj
grupi.
Da biste prešli na prethodnu/sledeću
grupu, pritisnite dugmad fSEEKe.
118
Infotainment sistem
Pretraživanje radio stanice
Pritisnite i zadržite dugmad fSEEKe
kako biste brzo promenili frekvenciju,
a zatim otpustite dugme na željenoj
frekvenciji.
Pretraživanje DAB grupe (samo za
model tipa 1/2-A)
Pritisnite i držite dugmad fSEEKe da
biste automatski pretraživali
dostupnu komponentu DAB usluge
sa dobrim prijemom.
Povezivanje DAB usluge (samo za
model tipa 1/2-A)
[DAB-DAB uklj./DAB-FM isklj.]
[DAB-DAB isklj./DAB-FM uklj.]
Infotainment sistem
DAB-DAB uklj./DAB-FM uklj.
Ručno traženje radio stanica
Kada aktivirate Auto linking DAB-FM
(Automatsko povezivanje DAB-FM),
ukoliko je signal DAB usluge slab,
Infotainment sistem automatski prima
povezanu komponentu usluge
(pogledajte Settings (Podešavanja) →
Radio settings (Podešavanja radija)
→ DAB settings (DAB podešavanja) →
Auto linking DAB-FM (Automatsko
povezivanje DAB-FM)).
Okrenite komandno dugme TUNE da
ručno pronađete željenu frekvenciju
emitovanja.
119
Ručno traženje DAB stanice (samo
za model tipa 1/2-A)
Pritisnite dugme MENU iz DAB
režima da biste ušli u DAB meni.
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste izabrali opciju DAB manual
tuning (Ručno traženje DAB), a zatim
pritisnite dugme MENU.
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste ručno pronašli željenu
frekvenciju emitovanja, a zatim
pritisnite dugme MENU.
120
Infotainment sistem
Korišćenje liste DAB stanica (samo
za model tipa 1/2-A)
Prikazivanje DAB informacija (samo
za model tipa 1/2-A)
Okrenite dugme TUNE da biste
prikazali ekran Lista DAB stanica.
■ Prikazuju se informacije o listi DAB
stanica.
■ Ako je lista DAB stanica prazna,
automatski počinje ažuriranje liste
DAB stanica.
Okrenite dugme TUNE za biranje
željene liste, a zatim pritisnite dugme
MENU za prijem odgovarajućeg
kanala emitovanja.
Više puta pritisnite dugme
INFORMATION [INFO] da biste
izabrali željeni režim prikaza
informacija o DAB stanicama.
Prikazuju se informacije pod brojem 1
o emitovanju izabrane prethodno
podešene FAV stranice (stranice sa
omiljenim stanicama).
Korišćenje PRESET dugmadi
Registrovanje PRESET dugmeta
Pritisnite jedno od dugmadi
FAVOURITE [FAV1-2-3] da izaberete
željenu stranicu sačuvanih omiljenih
stanica.
Pritisnite i zadržite bilo koje od
PRESET [1 ~ 6] dugmadi da biste
registrovali trenutnu radio ili DAB
stanicu na tom dugmetu na izabranoj
stranici omiljenih stanica.
Infotainment sistem
■ Moguće je sačuvati do 3 stranice sa
omiljenim stanicama, pri čemu se
na svakoj stranici može memorisati
do šest radio ili DAB stanica (samo
za model tipa 1/2-A).
■ Moguće je podesiti broj korišćenih
stranica sa omiljenim stanicama
preko opcija Settings
(Podešavanja) → Radio Settings
(Podešavanja radija) → Radio
favourites (Omiljene radio stanice)
(maks. br. stranica sa omiljenim
stanicama).
■ Ako se na prethodno registrovano
PRESET [1 ~ 6] dugme registruje
nova radio stanica, njegov
prethodni sadržaj se briše i
zamenjuje novosačuvanom radio ili
DAB stanicom.
Slušanje direktno preko PRESET
dugmeta
Više puta pritisnite dugme
FAVOURITE [FAV1-2-3] da izaberete
željene prethodno podešene FAV
(omiljene) stranice.
Prikazuju se informacije pod brojem 1
o emitovanju izabrane prethodno
podešene FAV stranice (stranice sa
omiljenim stanicama).
Pritisnite jedno od PRESET [1 ~ 6]
dugmadi kako biste direktno slušali
radio/DAB stanicu sačuvanu pod tim
dugmetom.
121
Korišćenje radio ili DAB menija
Pritisnite dugme MENU da prikažete
radio meni ili opciju DAB menu (DAB
meni) (samo za model tipa 1/2-A).
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste prešli na željenu stavku menija,
a zatim pritisnite dugme MENU da
biste izabrali odgovarajuću stavku ili
prikazali detaljni meni te stavke.
122
Infotainment sistem
AM/FM/DAB meni → Lista omiljenih
AM/FM meni → Lista AM/FM stanica
Okrenite komandno dugme TUNE iz
stavki AM meni/FM meni/DAB meni
za biranje Liste omiljenih, a zatim
pritisnite dugme MENU.
Prikazuju se informacije o listi
omiljenih stanica.
Okrenite dugme TUNE za biranje
željene Liste omiljenih, a zatim
pritisnite dugme MENU za prijem
odgovarajućeg kanala emitovanja.
Okrenite komandno dugme TUNE iz
stavki AM meni/FM meni za biranje
Liste AM stanica/Liste FM stanica, a
zatim pritisnite dugme MENU.
Prikazuju se informacije o Listi AM
stanica/listi FM stanica.
Okrenite dugme TUNE za biranje
željene liste, a zatim pritisnite dugme
MENU za prijem odgovarajućeg
kanala emitovanja.
FM/DAB meni → Lista FM/DAB
kategorija
Okrenite komandno dugme TUNE iz
stavke FM meni/DAB meni (samo za
model tipa 1/2-A) za prelazak na Listu
FM kategorija/Listu DAB kategorija, a
zatim pritisnite dugme MENU.
Prikazuju se informacije o listi FM
kategorija/listi DAB kategorija.
Okrenite dugme TUNE za biranje
željene liste, a zatim pritisnite dugme
MENU za prijem odgovarajuće
frekvencije emitovanja.
Infotainment sistem
DAB meni → DAB obaveštenja (samo
za model tipa 1/2-A)
AM/FM/DAB meni → Ažuriranje liste
AM/FM/DAB stanica
123
Sistem radio podataka
(RDS)
■ Sistem radio podataka (RDS) je
servis FM stanica koji značajno
olakšava pronalaženje radio
stanica sa besprekornim prijemom.
Okrenite komandno dugme TUNE iz
stavke DAB meni (samo za model
tipa 1/2-A) i pređite na DAB najave, a
zatim pritisnite dugme MENU.
Prikazaće se DAB obaveštenja.
Okrenite dugme TUNE za biranje
željenih listi, a zatim pritisnite dugme
MENU za prijem odgovarajuće
frekvencije emitovanja.
Okrenite komandno dugme TUNE iz
stavki AM meni/FM meni/DAB meni
za prelazak na Ažuriranje liste AM
stanica/Ažuriranje liste FM stanica/
Ažuriranje liste DAB stanica, a zatim
pritisnite dugme MENU.
■ Ažuriraće se Lista AM stanica/Lista
FM stanica/Lista DAB stanica.
■ Tokom ažuriranja Liste AM stanica/
Liste FM stanica/Liste DAB
stanica, pritisnite dugme MENU ili
dugme P BACK da ne biste
sačuvali promene.
■ RDS stanice su označene
prikazom naziva programa i
frekvencijom emitovanja.
124
Infotainment sistem
Pregled informacija o RDS
programu
U toku prijema RDS programa
pritisnite dugme INFORMATION
[INFO] kako biste proverili informacije
o RDS programu koji slušate.
Konfiguracija RDS-a
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste izabrali opciju RDS options
(RDS opcije), a zatim pritisnite dugme
MENU.
Uključivanje i isključivanje
RDS‑a
Podesite RDS opciju na Uklj. ili Isklj..
Uključivanje RDS opcije sa sobom
nosi sledeće prednosti:
■ Na displeju se mogu videti nazivi
programa izabranih stanica umesto
frekvencije.
■ Infotainment sistem uvek podešava
frekvenciju emitovanja podešene
stanice za najbolji prijem pomoću
AF (alternativne frekvencije).
Okrenite komandno dugme TUNE iz
menija RDS opcije da biste prešli na
opciju RDS: isklj., a zatim pritisnite
dugme MENU da biste uključili RDS
funkciju.
Uključivanje i isključivanje
regionalizacije
Pritisnite dugme CONFIG da biste
prikazali meni Settings
(Podešavanja).
Okrenite komandno dugme TUNE za
prelazak na opciju Radio settings
(Podešavanja radija), a zatim
pritisnite dugme MENU.
RDS funkcija mora biti aktivirana za
regionalizaciju.
U izvesnim terminima neke RDS
stanice emituju regionalno različite
programe na različitim frekvencijama.
Podesite opciju Regionalno (REG) na
Uklj. ili Isklj.
Infotainment sistem
Samo alternativne frekvencije (AF) sa
istim regionalnim programima će biti
odabrane.
Ako je regionalizacija isključena,
alternativne frekvencije stanica će biti
odabrane bez obzira na regionalne
programe.
Okrenite komandno dugme TUNE iz
menija RDS opcije da biste prešli na
opciju Regionalno: isklj., a zatim
pritisnite dugme MENU da biste
uključili funkciju Regionalno.
Uključivanje i isključivanje
blokiranja listanja teksta
Za uključivanje ili isključivanje
funkcije blokiranja listanja teksta (za
prikaz informacija o servisima
programa):
Okrenite komandno dugme TUNE iz
menija RDS opcije da biste prešli na
opciju Blokiranje listanja teksta: isklj.,
a zatim pritisnite dugme MENU da
biste uključili funkciju blokiranja
listanja teksta.
125
Jačina zvuka obaveštenja o
saobraćaju (TA)
Minimalna jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja (TA) se može unapred
podesiti.
Minimalna jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja se može povećati ili
smanjiti u poređenju sa normalnom
jačinom audio zvuka.
Okrenite komandno dugme TUNE iz
menija RDS opcije kako biste prešli
na opciju TA jačina zvuka, a zatim
pritisnite dugme MENU.
126
Infotainment sistem
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste podesili nivo TA jačine zvuka, a
zatim pritisnite dugme MENU.
Usluga radio obaveštenja o
saobraćaju
TP = Radio obaveštenja o saobraćaju
Stanice radio obaveštenja o
saobraćaju su RDS stanice koje
emituju vesti o saobraćaju.
Uključivanje i isključivanje pripravnog
stanja radio obaveštenja o
saobraćaju Infotainment sistema:
Van režima telefona pritisnite dugme
TP da biste uključili ili isključili uslugu
davanja radio obaveštenja o
saobraćaju.
■ Ukoliko je usluga radio obaveštenja
o saobraćaju uključena, [ ] se
prikazuje u glavnom meniju radija.
■ Kada se nađe stanica sa uslugom
radio obaveštenja o saobraćaju, u
glavnom meniju radija prikazuje se
[TP].
■ Ako je usluga radio obaveštenja o
saobraćaju uključena, za vreme
saobraćajnih obaveštenja prekida
se reprodukcija CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth muzike (samo za tip
modela 1/2-A/B) ili AUX uređaja.
Blokiranje obaveštenja o
saobraćaju
Za blokiranje saobraćajnih
obaveštenja, npr. za vreme
reprodukcije CD/MP3-a ili radio
prijema:
■ Ukoliko trenutna stanica nije
stanica sa radio obaveštenjima o
saobraćaju, automatski kreće
traženje sledeće stanice sa
uslugom radio obaveštenja o
saobraćaju.
Infotainment sistem
127
Antena sa fiksiranim
stubom
Van režima telefona pritisnite dugme
TP.
Uključiti uslugu radio obaveštenja o
saobraćaju i potpuno smanjiti jačinu
zvuka Infotainment sistema.
Obaveštenja o saobraćaju se
prekidaju, međutim, usluga radio
obaveštenja o saobraćaju ostaje
uključena.
Blokiranje obaveštenja o
trenutnom stanju saobraćaja
Za blokiranje obaveštenja o
trenutnom stanju saobraćaja, npr. u
toku TA radio prijema:
Van režima telefona pritisnite dugme
TP.
Za skidanje krovne antene, okretati je
suprotno smeru kazaljke na satu. Za
postavljanje krovne antene, okretati
je u smeru kazaljke na satu.
128
Infotainment sistem
Pažnja
Skinite antenu pre ulaska u
prostor sa niskim plafonom jer ona
može biti oštećena.
Ulazak u automatsku
autoperionicu sa postavljenom
antenom može dovesti do
oštećenja antene ili krovnog
panela. Skinite antenu sa Vašeg
vozila pre ulaska u automatsku
autoperionicu.
Postavite antenu potpuno pritegnutu i
podešenu u uspravan položaj kako bi
osigurali odgovarajući prijem.
Audio plejeri
CD plejer
CD/MP3 plejer ovog sistema može da
reprodukuje audio CD i MP3 (WMA)
diskove.
Pre korišćenja CD plejera
Važne informacije o audio CD i MP3
(WMA) diskovima
Pažnja
U svakom slučaju, ne ubacujte
DVD-ove, mini-diskove prečnika 8
cm ili diskove sa neodgovarajućim
površinama u CD/MP3 (WMA)
plejer.
Ne stavljajte nikakve nalepnice na
diskove. Diskovi mogu da se
zaglave u CD plejeru i da oštete
disk jedinicu. Ako se to desi,
uređaj mora da se zameni po
visokoj ceni.
■ Postoji mogućnost da audio CD sa
funkcijom protiv piraterije i
nekompatibilan sa audio CD
standardima neće raditi kako treba
ili neće uopšte raditi.
■ Ručno snimljenim CD-R i CD-RW
diskovima lešće se loše rukuje
nego originalnim CD diskovima.
Ručno snimljenim CD-R i CD-RW
diskovima treba pažljivo rukovati.
Molimo Vas da obratite pažnju na
sledeće.
■ Postoji mogućnost da ručno
snimljeni CD-R i CD-RW diskovi
neće raditi kako treba ili neće
uopšte raditi. U tom slučaju, ne radi
se o problemu sa uređajem.
■ Prilikom menjanja diskova vodite
računa da ne ostavljate otiske
prstiju na strani za reprodukovanje.
■ Nakon uklanjanja diska iz CD/MP3
plejera vodite računa da odmah
vratite disk u kutiju kako biste
sprečili da se ošteti ili zaprlja
prašinom.
Infotainment sistem
■ Ako je disk zaprljan prašinom ili
tečnošću, to bi moglo da uzrokuje
probleme prljanjem sočiva CD/MP3
plejera u uređaju.
■ Zaštitite disk od toplote i ne izlažite
ga direktnom svetlu.
Tipovi diskova koji se mogu koristiti
■ Ovaj proizvod može da reprodukuje
Audio CD/MP3 (WMA) diskove.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ MP3 (WMA) fajlovi ispod ne mogu
da se reprodukuju.
◆ Fajlovi kodirani po MP3i
(interaktivni PM3) ili MP3 PRO
standardu.
◆ MP3 (WMA) fajlovi kodirani
nestandardnim metodama
◆ MP3 fajlovi koji nisu u MPEG1
Layer3 formatu
Upozorenja za korišćenje diska
■ Ne upotrebljavajte ni jedan od
diskova opisanih ispod.
Prekomerna upotreba ovih diskova
u plejeru može da prouzrokuje
probleme
◆ Diskovi sa nalepnicama,
etiketama ili zaštitnom folijom
◆ Diskovi sa pričvršćenom
etiketom štampanom na inkjet
štampaču
◆ Diskovi kreirani rezanjem preko
kapaciteta, koji nose količinu
podataka veću od standardnog
kapaciteta
◆ Napukli, ogrebani ili savijeni
diskovi neće se reprodukovati
kako treba
◆ Disk od 8 cm ili nisk koji nije
kružnog oblika (četvorougao,
petougao, oval)
■ Ne stavljajte ništa osim diskova u
prorez za disk, jer bi to moglo da
prouzrokuje probleme ili oštećenja.
■ Postoji mogućnost da disk plejer
neće raditi kako treba ako se po
hladnom vremenu uključi grejač,
■
■
■
■
■
■
129
zbog vlage koja se kondenzuje u
uređaju. Ako je to problem, držite
proizvod isključen oko jedan sat pre
upotrebe.
Tokom vožnje po neravnom drumu
reprodukovanje može da se
prekine zbog tešenja vozila.
Nemojte na silu stavljati ili vaditi
disk, niti ga blokirati rukom u
trenutku izbacivanja.
Umetnite disk sa štampanom
stranom okrenutom nagore. Ako ga
ubacite naopako, neće se
reprodukovati.
Ne dodirujte stranu za snimanje
rukom dok rukujete diskom (to je
strana bez ikakve štampe ili
dekoracija).
Diskove koje ne koristite stavite u
kutije, i držite ih na mestu koje nije
izloženo direktnom svetlu ili visokim
temperaturama.
Ne razmazujte nikakve hemijske
supstance po disku. Očistite
diskove od prljavštine vlažnom,
mekom krpom, brišući od centra
prema ivicama.
130
Infotainment sistem
Upozorenja za korišćenje CD-r/RW
diskova
■ Kada koristite CD-R/CD-RW
diskove, mogu se koristiti samo
diskovi koji su "završeni".
■ Postoji mogućnost da diskovi
kreirani pomoću računara neće
moći da se reprodukuju, zavisno od
postavki aplikacije i okruženja.
■ Postoji mogućnost da CD-R/CDRW diskovi, naročito oni kupljeni na
veliko, neće raditi ako su direktno
izloženi svetlosti ili visokim
temperaturama ili ako ih držite u
kolima duže vreme.
■ Na ovom uređaju možda neće moći
da se prikažu naslovi i druge
informacije snimljene na CD-R/CDRW diskove.
■ CD-RW diskovi će možda imati
duže vreme učitavanja od CD ili
CD-R diskova.
■ Oštećeni muzički fajlovi možda
neće moći da se reprodukuju ili će
se prekidati u toku reprodukovanja.
■ Postoji mogućnost da neki diskovi
zaštićeni od piraterije neće moći da
se reprodukuju.
■ MP3 (WMA) disk može da sadrži
najviše 512 fajlova za svaki od 10
nivoa foldera, a najviše se može
reprodukovati 999 fajlova.
■ Ovaj sistem može da detektuje
samo MP3 (WMA) diskove
napravljene u ISO-9660 level 1/2 ili
Joliet sistemu fajlova. (Ne podržava
UDF sistem fajlova.)
■ MP3/WMA fajlovi nisu kompatibilni
sa prenosom podataka
zapisivanjem paketa.
■ Disk na kome su zapisani MP3/
WMA fajlovi i audio podaci (CDDA)
možda neće moći da se
reprodukuje ako se radi o CD-Extra
ili mešovitom CD-u.
■ Imena fajlova/foldera koja se mogu
koristiti u zavisnosti od vrste
skladištenja su sledeća, uključujući
tipsku oznaku fajlova od četiri cifre
(.mp3).
◆ ISO 9660 Level 1: Najviše 12
karaktera
◆ ISO 9660 Level 2: Najviše 31
karakter
◆ Joliet: Najviše 64 karaktera
(1 bajt)
◆ Windows dugo ime fajla: Najviše
128 karaktera (1 bajt)
Upozorenja za korišćenje MP3/WMA
muzičkih fajlova
■ Ovaj proizvod može da reprodukuje
MP3 (WMA) fajlove sa
ekstenzijama mp3, wma (malim
slovima) i MP3 ili WMA (velikim
slovima).
■ MP3 fajlovi koje ovaj uređaj može
da reprodukuje su sledeći:
◆ Brzina prenosa podataka: 8 kbps
~ 320 kbps
◆ Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (za
MPEG-2)
Infotainment sistem
■ Iako ovaj proizvod može da
reprodukuje fajlove sa brzinom
prenosa podataka od 8 kbps do
320 kbps, fajlovi sa brzinom iznad
128 kbps imaju kvalitetniji zvuk.
■ Ovaj proizvod može da prikaže ID3
tag (verzija 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ili 2.4)
informacije o MP3 fajlovima, kao
što su ime albuma i izvođača.
■ Za prikazivanje informacija o
albumu (naziv diska), numeri (naziv
numere) i izvođaču (izvođač
numere), fajl treba da bude
komaptibilan sa ID3 tag formatima
V1 i V2.
■ Ovaj proizvod može da reprodukuje
MP3 fajlove koji koriste VBR.
Prilikom reprodukovanja MP3 fajla
VBR tipa, prikazano preostalo
vreme reprodukovanja može da se
razlikuje od realnog.
Redosled reprodukovanja muzičkih
fajlova
131
Reprodukovanje CD/MP3 diska
Glavna dugmad/kontrolno dugme
(9) CD/AUX dugme
Izaberite CD/MP3 plejer.
(14) Dugme MENU sa komandnim
dugmetom TUNE
■ Okrenite komandno dugme TUNE
za prelazak na listu numera, meni
ili stavku sa informacijama o MP3
(WMA) numeri.
■ Pritisnite dugme kako biste
prikazali ekran menija za trenutnu
stavku ili režim.
(8) fSEEKe dugmad
■ Pritisnite ovu dugmad za
reprodukovanje prethodne ili
naredne numere.
■ Pritisnite i zadržite ovu dugmad za
premotavanje unapred ili unazad
kroz numeru, a zatim ih otpustite
kako biste nastavili reprodukovanje
normalnom brzinom.
(4) EJECT [d] dugme
Izbacuje disk.
132
Infotainment sistem
(7) INFORMATION [INFO] dugme
Prikazuje informacije o numeri koja se
reprodukuje.
(17) MUTE [@] dugme
Pritisnite (samo za model tipa 2-C) ili
zadržite (samo za model tipa
1/2-A/B) ovo dugme da uključite ili
isključite funkciju potpunog
utišavanja zvuka.
■ Kada je očitavanje informacija sa
diska završeno, on se automatski
reprodukuje od numere 1.
■ Ako je umetnut disk koji ne može da
se očita, disk se automatski
izbacuje uz poruku o grešci, a
proizvod automatski prelazi na
prethodno korišćenu funkciju ili FM
radio.
■ Ako nema diska za
reprodukovanje, na ekranu se
prikazuje No disc Inserted (Nije
ubačen disk) i funkcija neće biti
izabrana.
■ Automatski će se reprodukovati
numera koja je prethodno
reprodukovana.
Izbacivanje diska
Ubacite disk
Umetnite disk koji želite da
reprodukujete u prorez za disk, sa
štampanom stranom okrenutom
nagore.
Ako je disk koji treba da se
reprodukuje već umetnut, nekoliko
puta pritisnite CD/AUX kako biste
izabrali CD/MP3 reprodukovanje.
Za izbacivanje diska pritisnite dugme
EJECT [d] kako biste izvadili disk.
Infotainment sistem
■ Kada disk izađe, uređaj automatski
prelazi na prethodno korišćenu
funkciju ili FM radio.
■ Disk se automatski ponovo uvlači u
uređaj ako ga ne izvadite duže
vreme.
Okrenite komandno dugme TUNE za
prelazak na listu numera koje se
reprodukuju, a zatim pritisnite dugme
MENU da biste je odmah promenili.
133
Pregledanje informacija o numeri koja
se reprodukuje
Menjanje mesta reprodukovanja
Promena numera koja se reprodukuje
Pritisnite dugmad fSEEKe u režimu
reprodukovanja kako biste pustili
prethodnu ili narednu numeru.
Pomoću audio komandi na
upravljaču, numere možete lako
menjati okretanjem komandnog
dugmeta za izvor [dSRCc].
Pritisnite i zadržite dugmad fSEEKe
u režimu reprodukovanja za
premotavanje unazad ili unapred kroz
pesmu. Otpustite dugme da nastavite
reprodukovanje pesme normalnom
brzinom.
U toku premotavanja unapred i
unazad jačina tona se neznatno
smanjuje i prikazuje se preostalo
vreme reprodukovanja.
Pritisnite dugme INFORMATION
[INFO] u režimu reprodukovanja da
prikažete informacije o numeri koja se
reprodukuje.
Ako za audio CD nema informacija o
numeri koja se reprodukuje, sistem će
prikazati poruku No information
(Nema informacija).
U slučaju MP3 (WMA) numera,
dodatne informacije mogu se videti
okretanjem komandnog dugmeta
TUNE iz displeja informacija o
numeri.
134
Infotainment sistem
■ Prikazane informacije uključuju ime
fajla, ime foldera i ID3 tag
informacije sačuvane sa pesmom.
Ako je MP3 (WMA) fajlovima
dodata netačna ID3 tag informacija
(npr. izovđač, naziv pesme) pre
nego što su snimljeni na disk,
Infotainment ovu informaciju
prikazuje u viđenom stanju.
Netačne ID3 tag informacije ne
mogu da se modifikuju ili ispravljaju
na Infotainment sistemu (ID3 tagovi
mogu da se isprave samo na
računaru).
■ Informacije o pesmama napisane
specijalnim simbolima ili na jeziku
bez podrške mogu da se prikažu
kao ---- ili se uopšte ne prikazuju.
Korišćenje CD menija
Menjanje režima reprodukovanja
Pritisnite dugme MENU iz režima
reprodukovanja da prikažete CD
meni.
Okrenite komandno dugme TUNE da
izaberete funkcije reprodukovanja
mešanim redosledom ili ponovljeno, a
zatim pritisnite dugme MENU kako
biste uključili ili isključili odgovarajuću
funkciju.
Infotainment sistem
CD meni → Lista numera
CD meni → Pretraživanje foldera
CD meni → Pretraživanje...
Za audio CD diskove okrenite
komandno dugme TUNE iz CD
menija da biste izabrali listu numera,
a zatim pritisnite dugme MENU.
Okrenite komandno dugme TUNE da
pronađete željenu listu numera, a
zatim pritisnite dugme MENU kako
biste reprodukovali izabranu numeru.
Za MP3 (WMA) diskove okrenite
komandno dugme TUNE iz CD
menija da biste izabrali foldere, a
zatim pritisnite dugme MENU.
Okrenite komandno dugme TUNE
kako biste izabrali željeni folder, a
zatim pritisnite dugme MENU.
Okrenite komandno dugme TUNE
kako biste pronašli željenu numeru, a
zatim pritisnite dugme MENU da
reprodukujete izabranu numeru iz
izabranog foldera.
Za MP3 (WMA) diskove okrenite
komandno dugme TUNE iz CD
menija, pređite na opciju Search
(Pretraživanje), a zatim pritisnite
dugme MENU.
135
136
Infotainment sistem
■ Kada sistem očita informacije sa
diska, prikazaće se prva pesma sa
liste za reprodukovanje [iP].
■ Ako u listi za reprodukovanje [iP]
nema muzičkih fajlova, prikazuje se
prva pesma svakog od izvođača
[iA].
■ Međutim, zavisno od broja
muzičkih fajlova, postoji mogućnost
da očitavanje diska potraje duže
vreme.
Broj relevantnih pesama se prikazuje
na sledeći način: lista za
reprodukovanje [iP]/izvođač [iA]/
album [iL]/naslov [iS]/žanr [iG].
Okrenite komandno dugme TUNE da
pronađete željenu listu numera/naziv,
a zatim pritisnite dugme MENU kako
biste reprodukovali izabranu numeru.
Okrenite komandno dugme TUNE
kako biste izabrali stavku detaljne
klasifikacije, a zatim pritisnite dugme
MENU.
Ponovo pritisnite dugme MENU i, iz
izabrane stavke pretraživanja,
okrenite komandno dugme TUNE da
izaberete željeni režim
reprodukovanja.
Dodatni uređaji
USB plejer (samo za model
tipa 1/2-A/B)
Upozorenja za korišćenje USB
uređaja
■ Ne može se garantovati ispravan
rad ako se HDD ugrađene USB
memorije velikog kapaciteta ili CF ili
Infotainment sistem
■
■
■
■
■
SD memorijske kartice povezuju
pomoću USB adaptera. Koristite
USB fleš memorijske uređaje.
Obratite pažnju da izbegnete
pražnjenja statičkog elektriciteta
prilikom povezivanja ili isključivanja
USB-a. Ako se povezivanje i
isključivanje ponove više puta u
kratkom vremenskom periodu, to
može da prouzrokuje problem u
korišćenju uređaja.
Za odvajanje USB uređaja
upotrebite opciju USB Menu (USB
meni) → Remove USB (Ukloni
USB) koristeći komandno dugme
TUNE dugmeta MENU kako biste
uklonili USB uređaj.
Ako priključni terminal USB uređaja
nije od metala, ne može se
garantovati ispravan rad.
Povezivanje sa i-Stick USB
uređajima može biti neispravno
zbog vibracija vozila, tako da se
njihov ispravan rad ne može
garantovati.
Vodite računa da ne dodirnete USB
priključni terminal nekim
predmetom ili delom tela.
■ USB memorija se detektuje samo
ako je formatirana u FAT16/32
sistemu fajlova. Mogu se koristiti
samo uređaji sa veličinom klastera
od 512 bajtova po sektoru ili 2048
bajtova po sektoru. Ne mogu se
detektovati NTFS i drugi sistemi
fajlova.
■ U zavisnosti od tipa i kapaciteta
USB memorije i tipova
memorisanih fajlova, vreme za
detektovanje fajlova može da bude
različito. U ovom slučaju, problem
nije u uređaju, te stoga sačekajte
da se fajlovi obrade.
■ Fajlovi u nekim USB memorijama
možda ne mogu da se detektuju
zato što nisu kompatibilni i zato što
ne postoji podrška za povezivanje
preko čitača kartica ili USB čvorišta.
Molimo Vas da pre upotrebe
proverite rad uređaja u kolima.
■ Kada se uređaji kao što su MP3
plejer, mobilni telefon ili digitalni
foto aparat povežu preko mobilnog
diska, postoji mogućnost da on ne
radi kako treba.
137
■ Ne isključujte USB memoriju dok se
sa nje reprodukuje. To može da
ošteti proizvod ili performanse USB
uređaja.
■ Povezanu USB memoriju isključite
kada je kontakt vozila isključen.
Ako se kontakt uključi dok je USB
memorija povezana, postoji
mogućnost da se memorija ošteti ili
da u nekim slučajevima ne radi
kako treba.
Pažnja
USB memorije mogu se
priključivati na ovaj proizvod
isključivo za svrhe reprodukovanja
muzičkih fajlova.
USB priključak proizvoda ne treba
koristiti za punjenje USB dodatne
opreme, jer toplota koja se stvara
upotrebom USB priključka može
da uzrokuje probleme sa
performansama ili da ošteti sam
proizvod.
■ Kada se logička disk jedinica odvoji
od USB mass memorije, samo
fajlovi sa logičke jedinice najvišeg
138
Infotainment sistem
nivoa mogu da se reprodukuju kao
USB muzički fajlovi. To je razlog
zbog koga muzičke fajlove za
reprodukovanje treba memorisati
na disk jedinici najvišeg nivoa u
uređaju. Takođe postoji mogućnost
da se muzički fajlovi u određenim
USB memorijama ne reprodukuju
kako treba ako se aplikacija učitava
particionisanjem zasebne disk
jedinice unutar USB uređaja.
■ Muzički fajlovi nad kojima je
izvršena zaštita digitalnih prava
(DRM) takođe se ne mogu
reprodukovati.
■ Ovaj proizvod može da podrži USB
memorije kapaciteta do 16
gigabajta, sa ograničenjem od 999
fajlova, 512 foldera i 10 nivoa u
strukturi foldera. Za memorijske
uređaje koji prekoračuju ovu
granicu ne može se garantovati
ispravan rad.
Upozorenja za korišćenje USB
muzičkih fajlova
■ Oštećeni muzički fajlovi mogu da
prekidaju u toku reprodukovanja ili
postoji mogućnost da se uopšte ne
mogu reprodukovati.
■ Folderi i muzički fajlovi su prikazani
redosledom "Symbol" (Simbol) →
"Number" (Broj) → "Language"
(Jezik).
■ Kod imena foldera ili fajlova u Joliet
sistemu fajlova detektuje se najviše
64 karaktera.
■
■
■
O MP3 (WMA) muzičkim fajlovima
■ Mogu se reprodukovati sledeći
MP3 fajlovi:
◆ Brzina prenosa podataka: 8 kbps
~ 320 kbps
◆ Frekvencija uzorkovanja:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za
MPEG-1)
■
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (za
MPEG-2)
Ovaj proizvod prikazuje MP3
(WMA) fajlove sa ekstenzijama
mp3, wma (malim slovima) ili MP3
ili WMA (velikim slovima).
Ovaj proizvod može da prikaže ID3
tag (Verzija 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4)
informacije o albumu, izvođaču, itd.
za MP3 fajlove.
Imena fajlova/foldera koja se mogu
koristiti u zavisnosti od vrste
skladištenja su sledeća, uključujući
tipsku oznaku fajlova od četiri
karaktera (.mp3).
◆ ISO 9660 Level 1: Najviše 12
karaktera
◆ ISO 9660 Level 2: Najviše 31
karakter
◆ Joliet: Najviše 64 karaktera
(1 bajt)
◆ Windows dugo ime fajla: najviše
128 karaktera (1 bajt)
Ovaj proizvod može da reprodukuje
MP3 fajlove koji koriste VBR. Kod
reprodukovanja MP3 fajlova VBR
tipa, postoji mogućnost da se
Infotainment sistem
prikazano preostalo vreme
reprodukovanja razlikuje od
realnog.
Glavna dugmad/kontrolno dugme
Za reprodukovanje USB muzičkih
fajlova koriste se sledeća glavna
dugmad i komandna dugmad:
(9) CD/AUX dugme
Kada je USB uređaj povezan
pritisnite ovo dugme nekoliko puta da
izaberete režim reprodukovanja
USB-a.
(14) Dugme MENU sa komandnim
dugmetom TUNE
■ Okrenite komandno dugme za
prelazak na listu numera, meni ili
informacije o MP3 (WMA) numeri.
■ Pritisnite dugme kako biste
prikazali ekran menija koji nude
trenutna stavka ili režim.
(8) fSEEKe dugmad
■ Pritisnite ovu dugmad za
reprodukovanje prethodne ili
naredne numere.
■ Zadržite ovu dugmad kako biste
premotali unazad ili unapred, a
zatim ih otpustite za
reprodukovanje normalnom
brzinom.
(7) INFORMATION [INFO] dugme
Prikaz informacija o numeri koja se
reprodukuje.
(16) P BACK dugme
Otkazivanje unete stavke ili povratak
na prethodni meni.
(17) MUTE [@] dugme
Zadržite dugme da uključite ili
isključite funkciju potpunog
utišavanja.
139
Povezivanje USB memorije
Povežite USB memoriju sa muzičkim
fajlovima za reprodukovanje sa
priključnim terminalom za USB.
140
Infotainment sistem
■ Jednom kada proizvod završi sa
očitavanjem informacija na USB
memoriji, automatski će započeti
sa reprodukovanjem.
■ Ako je povezana USB memorija
koja ne može da se očita, pojaviće
se poruka o grešci i proizvod će
automatski preći na prethodno
korišćenu funkciju ili FM radio
funkciju.
Ako je USB memorija koja treba da se
reprodukuje već povezana, nekoliko
puta pritisnite CD/AUX kako biste
izabrali USB plejer.
On će automatski započeti
reprodukovanje od prethodne tačke
reprodukovanja.
Nakon toga, funkcijama USB plejera
rukuje se slično kao i kod
reprodukovanja CD/MP3 diskova.
Okončavanje reprodukovanja USB
muzičkih fajlova
Pritisnite dugme RADIO BAND ili
CD/AUX kako biste izabrali neke
druge funkcije.
Za kraj reprodukovanja i isključivanje
USB memorije koristite funkciju USB
menu (USB meni) → Remove USB
(Uklanjanje USB-a) kako biste
bezbedno uklonili USB memoriju.
Korišćenje USB menija
Uputstva za opcije Shuffle songs/
Repeat/Folders/Search... (Promešaj
numere/Ponovi/Folderi/
Pretraživanje...) iz USB menija slična
su onima za CD meni CD/MP3
plejera; dodata je samo stavka za
uklanjanje Remove USB. Pogledajte
funkcije CD/MP3 plejera koristeći CD
menu (CD meni).
USB meni → Uklanjanje USB-a
Pritisnite dugme MENU iz režima
reprodukovanja da prikažete USB
meni. Okrenite komandno dugme
TUNE za prelazak na opciju Remove
USB (Uklanjanje USB-a), a zatim
pritisnite dugme MENU da prikažete
poruku koja vas obaveštava da je
bezbedno da uklonite USB uređaj.
Isključite USB uređaj sa priključnog
terminala za USB.
Vratite se na prethodno korišćenu
funkciju.
Infotainment sistem
iPod plejer (samo za model
tipa 1/2-A/B)
Glavna dugmad/kontrolno dugme
Za reprodukovanje iPod muzičkih
fajlova koriste se sledeća glavna
dugmad i kontrole.
(9) CD/AUX dugme
Kada je iPod uređaj povezan pritisnite
ovo dugme nekoliko puta da
izaberete režim reprodukovanja
iPod-a.
(14) Dugme MENU sa komandnim
dugmetom TUNE
■ Okrenite komandno dugme za
prelazak i prikazivanje liste numera
koja se reprodukuje.
■ Pritisnite dugme kako biste
prikazali ekran menija koji nude
trenutna stavka ili režim.
(8) fSEEKe dugmad
■ Pritisnite ovu dugmad za
reprodukovanje prethodne ili
naredne numere.
■ Zadržite ovu dugmad kako biste
premotali unazad ili unapred, a
zatim ih otpustite za
reprodukovanje normalnom
brzinom.
(7) INFORMATION [INFO] dugme
Prikaz informacija o numeri koja se
reprodukuje.
(16) P BACK dugme
Otkazivanje prethodne stavke ili
povratak na prethodni meni.
(17) MUTE [@] dugme
Pritisnite (samo za modele tipa 2-C)
ili zadržite (samo za modele tipa
1/2-A/B) dugme da uključite ili
isključite funkciju potpunog
utišavanja zvuka.
141
Povezivanje iPod plejera
Povežite iPod sa muzičkim fajlovima
za reprodukovanje sa priključnim
terminalom za USB.
■ Za neke modele iPod/iPhone
proizvoda možda ne postoji
podrška.
■ Povezujte iPod na ovaj proizvod
isključivo kablovima za povezivanje
podržanim od strane iPod
proizvoda. Drugi kablovi za
povezivanje ne smeju se koristiti.
142
Infotainment sistem
proizvod će automatski preći na
prethodno korišćenu funkciju ili FM
radio funkciju.
■ U nekim slučajevima, postoji
mogućnost da se iPod proizvod
ošteti ako se kontakt isključi dok je
iPod povezan na proizvod.
Kada ne koristite iPod proizvod
držite da odvojeno od ovog
proizvoda, uz isključen kontakt
vozila.
■ Jednom kada proizvod završi sa
očitavanjem informacija na iPod
uređaju, automatski će započeti sa
reprodukovanjem.
■ Ako je povezan iPod uređaj koji ne
može da se očita, pojaviće se
odgovarajuća poruka o grešci i
Ako je iPod uređaj koja treba da se
reprodukuje već povezan, nekoliko
puta pritisnite CD/AUX kako biste
izabrali iPod plejer.
■ On će automatski započeti
reprodukovanje od prethodno
reprodukovane tačke.
■ Postoji mogućnost da se funkcije
reprodukovanja i stavke
informativnog displeja iPod plejera
koji se koristi uz ovaj proizvod
razlikuju od iPod-ovih u redosledu
reprodukovanja, metodi i
prikazanim informacijama.
■ Pogledajte sledeću tabelu za
stavke klasifikacije povezane sa
funkcijom pretraživanja koji nudi
iPod proizvod.
Nakon toga, funkcijama za
reprodukovanje iPod-a rukuje se
slično reprodukovanju CD/MP3
diska.
Infotainment sistem
Izlaz iz reprodukovanja iPod-a
Da okončate reprodukovanje,
pritisnite dugme RADIO BAND ili
CD/AUX za izbor nekih drugih
funkcija.
Korišćenje iPod menija
Uputstva koja sadrži iPod menu (iPod
meni) za opcije Shuffle Songs/
Repeat/Search... (Promešaj numere/
Ponovi/Folderi/Pretraživanje...)
(uključujući opcije "Audio books"
(Audio knjige) i "Composers"
(Kompozitori)) slična su onima za CD
menu (CD meni) CD/MP3 plejera;
dodata je samo stavka Eject iPod
(Izbaci iPod).
Za upotrebu pogledajte stavke
CD/MP3.
iPod meni → Izbaci iPod
Pritisnite dugme MENU iz režima
reprodukovanja da biste prikazali
iPod menu (iPod meni).
Okrenite komandno dugme TUNE za
prelazak na funkciju Eject iPod
(Uklanjanje iPod-a), a zatim pritisnite
dugme MENU da prikažete poruku
koja vas obaveštava da je bezbedno
da uklonite uređaj.
Odvojte iPod uređaj sa priključnog
terminala za USB.
Vratite se na prethodno korišćenu
funkciju.
143
Ulaz za spoljašnji zvuk (AUX)
Glavna dugmad/kontrolno dugme
Sledeća glavna dugmad i komandna
dugmad koriste se za uživanje u
bogatom zvuku Infotainment sistema
iz izlaza povezanog spoljašnjeg
zvučnog uređaja.
(9) CD/AUX dugme
Kada je spoljašnji izvor zvuka
povezan, pritisnite dugme nekoliko
puta da izaberete režim ulaza
spoljašnjeg zvuka (AUX).
(2) VOLUME [VOL] komandno
dugme
Okrenite komandno dugme kako
biste podesili jačinu zvuka.
(17) MUTE [@] dugme
Zadržite dugme da uključite ili
isključite funkciju potpunog
utišavanja.
Povezivanje spoljašnjeg zvuka
Povežite audio izlaz eksterne zvučne
opreme na terminal AUX ulaza 1 ili 2
(opciono).
144
Infotainment sistem
Telefon
Bluetooth®
Glavna dugmad/kontrolno
dugme
■ AUX1: Nalazi se na Infotainment
uređaju
AUX 2: Nalazi se unutar kutije za
rukavice suvozača.
■ Infotainment sistem će automatski
preći u režim ulaza spoljašnjeg
zvuka (AUX) kada se poveže
spoljašnji zvučni uređaj.
Pritisnite dugme CD/AUX za prelazak
u režim spoljašnjeg zvučnog ulaza
ako je spoljašnji zvučni sistem već
povezan.
Okrenite komandno dugme VOLUME
[VOL] kako biste podesili jačinu
zvuka.
Sledeća glavna dugmad i kontrole
koriste se za reprodukovanje
muzičkih fajlova ili korišćenje funkcija
poziva preko Bluetooth uređaja.
(9) CD/AUX dugme
Kada je povezan neki Bluetooth
uređaj sa muzičkim plejerom,
pritisnite ovo dugme nekoliko puta
kako biste izabrali režim
reprodukovanja Bluetooth zvuka.
(14) Dugme MENU sa komandnim
dugmetom TUNE
■ Pritisnite dugme iz režima
Bluetooth telefona da biste prikazali
ekran menija.
■ Okrenite komandno dugme za
prelazak na meni ili vrednost
podešavanja.
Infotainment sistem
(8) fSEEKe dugmad
■ Pritisnite ovu dugmad u režimu
reprodukovanja Bluetooth zvuka
kako biste pustili prethodnu ili
narednu numeru.
■ Zadržite ovu dugmad kako biste
premotali unazad ili unapred i
otpustite ih za reprodukovanje
normalnom brzinom.
(17) PHONE [y] / MUTE [@]
■ Pritisnite ovo dugme da aktivirate
Bluetooth režim.
■ Zadržite dugme da uključite ili
isključite funkciju potpunog
utišavanja.
Povezivanje Bluetooth-a
Registrovanje Bluetooth uređaja
Registrujte Bluetooth uređaj koji želite
da povežete na Infotainment sistem.
Najpre podesite Bluetooth uređaj koji
želite da povežete iz menija za
Bluetooth podešavanja kako biste
omogućili drugim uređajima da
pronađu Bluetooth uređaj.
Pritisnite dugme CONFIG i upotrebite
dugme MENU sa komandnim
dugmetom TUNE kako biste prešli na
Phone menu (Meni telefona) →
Bluetooth settings (Bluetooth
podešavanja) → Bluetooth → Add
device (Dodaj uređaj), a zatim
pritisnite dugme MENU.
■ Bluetooth uređaji se mogu
registrovati ne samo pomoću
dugmeta CONFIG, već i
korišćenjem opcija Phone menu
(Meni telefona) → Bluetooth
settings (Bluetooth podešavanja) →
Bluetooth → Add device (Dodaj
uređaj).
145
■ Ako je sa Infotainment sistemom
već povezan neki Bluetooth uređaj,
pojaviće se poruka Bluetooth is
busy (Bluetooth je zauzet).
■ Prikazaće se veza u pripravnosti sa
porukom i bezbednosnom šifrom.
(Osnovna vrednost je 0000 i može
se promeniti preko opcija Settings
(Podešavanja) → Bluetooth settings
(Bluetooth podešavanja) →
Bluetooth → Change Bluetooth
code (Promena Bluetooth šifre).)
Infotainment sistem možete pronaći
pretraživanjem Bluetooth uređaja koji
želite da povežete.
Unesite bezbednosnu šifru za
Infotainment sistem preko Bluetooth
uređaja.
Ako je registracija uređaja koji želite
da povežete na Infotainment sistem
uspešna, na ekranu će se prikazati
informacije o Bluetooth uređaju.
146
Infotainment sistem
Povezivanje/brisanje/odvajanje
Bluetooth uređaja
■ Infotainment sistem može da
registruje do pet Bluetooth uređaja.
■ Neki Bluetooth uređaji mogu se
koristiti samo kada je podešena
opcija Always connect (Uvek
poveži).
Pritisnite dugme CONFIG i upotrebite
dugme MENU sa komandnim
dugmetom TUNE kako biste prešli na
Settings (Podešavanja) → Bluetooth
settings (Bluetooth podešavanja) →
Bluetooth → Device list (Lista
uređaja), a zatim pritisnite dugme
MENU.
Pažnja
Ukoliko je već priključen neki
Bluetooth uređaj, najpre ga treba
isključiti.
Najpre podesite Bluetooth uređaj koji
želite da povežete iz menija za
Bluetooth podešavanja kako biste
omogućili drugim uređajima da
pronađu Bluetooth uređaj.
Upotrebite dugme MENU sa
komandnim dugmetom TUNE kako
biste prešli sa registrovanog
Bluetooth uređaja na uređaj koji želite
da povežete, a zatim pritisnite dugme
MENU.
Infotainment sistem
Registrovanje možete izvršiti
koristeći dugme MENU sa
komandnim dugmetom TUNE,
prelaskom na stavku kako biste je
izabrali, prelaskom na brisanje stavke
da biste je obrisali, a zatim pritiskom
na dugme MENU.
Za isključivanje trenutno povezanog
Bluetooth uređaja, na ekranu sa
listom uređaja izaberite povezani
uređaj da bi se prikazala opcija
Disconnect (Isključi), a zatim pritisnite
dugme MENU.
Mere opreza za registrovanje/
povezivanje Bluetooth-a
■ Kada povezivanje na Bluetooth nije
moguće, obrišite čitavu listu
uređaja sa Bluetooth uređaja koji
želite da povežete, a zatim
pokušajte ponovo. Ako brisanje
čitave liste uređaja ne uspe,
ponovo umetnite bateriju i ponovo
se povežite.
147
■ Ako nakon povezivanja Bluetooth
uređaja postoji neki problem,
upotrebite dugme MENU sa
komandnim dugmetom TUNE kako
biste odabrali opcije Settings
(Podešavanja) → Bluetooth settings
(Bluetooth podešavanja) → Restore
factory settings (Povratak na
fabrička podešavanja).
Pokrenite uređaj sa problemom
izazvanim greškom u povezivanju
Bluetooth uređaja i Infotainment
sistema.
■ Ponekad je Bluetooth moguće
povezati samo preko hands-free
opcije ili funkcija reprodukovanja
Bluetooth zvuka, iako su
priključene stereo slušalice. U tom
slučaju pokušajte ponovo da se
povežete na Infotainment sistem
pomoću bluetooth uređaja.
148
Infotainment sistem
■ Kod Bluetooth uređaja koji ne
podržavaju stereo slušalice
funkcija reprodukovanja Bluetooth
zvuka ne može se koristiti.
■ Ako je preko USB priključka
povezan iPhone, nije moguće
slušati muziku preko Bluetooth
audia. Razlog za to su jedinstvene
specifikacije mobilnog telefona.
Bluetooth audio
Kako reprodukovati Bluetooth audio
■ Mobilni telefon ili Bluetooth uređaj
koji podržava A2DP (Napredni
profil audio distribucije) verzije
iznad 1.2 mora se registrovati ili
povezati na proizvod.
■ Sa mobilnog telefona ili Bluetooth
uređaja pronađite tip Bluetooth
uređaja kako biste podesili/
povezali stavku kao stereo
slušalice.
Ako su stereo slušalice uspešno
povezane, u donjem desnom uglu
ekrana pojaviće se ikonica u obliku
note [n].
■ Ne povezujte mobilni telefon na
priključni terminal za Bluetooth.
Ako je povezan u toku režima
reprodukovanja CD/MP3 i
Bluetooth zvuka, može doći do
greške.
Reprodukovanje Bluetooth zvuka
Pritisnite dugme CD/AUX nekoliko
puta da izaberete režim
reprodukovanja zvuka za povezani
Bluetooth.
Ako Bluetooth uređaj nije povezan,
ova funkcija se ne može izabrati.
Uključivanje mobilnog telefona ili
Bluetooth uređaja započinje
reprodukovanje muzičkih fajlova.
■ Zvuk koji reprodukuje Bluetooth
uređaj prenosi se kroz Infotainment
sistem.
■ Da bi se Bluetooth zvuk
reprodukovao, muzika mora da se
reprodukuje najanje jednom iz
režima muzičkog plejera mobilnog
telefona ili Bluetooth uređaja nakon
povezivanja kao stereo slušalica.
Nakon najmanje jednog
reprodukovanja, muzički plejer će
automatski započeti
reprodukovanje po ulasku u režim
reprodukovanja i automatski se
zaustavljati kada se režim
muzičkog plejera okonča. Ako
mobilni telefon ili Bluetooth uređaj
nisu u režimu ekrana čekanja,
postoji mogućnost da neki uređaji
neće automatski započeti
reprodukovanje u režimu
reprodukovanja Bluetooth zvuka.
Infotainment sistem
Pritisnite dugmad fSEEKe za
prelazak na prethodnu ili sledeću
numeru ili zadržite ovu dugmad za
premotavanje unapred ili unazad.
■ Ova funkcija radi samo sa
Bluetooth uređajima koji
podržavaju AVRCP (Audio video
profil daljinske kontrole) verzije 1.0
ili naviše. (Zavisno od opcija
Bluetooth uređaja, postoji
mogućnost da neki uređaji prikažu
povezivanje AVRCP-a tokom prvog
povezivanja.)
■ Informacije o numeri koja se
reprodukuje i mesto numere neće
se prikazivati na ekranu
Infotainment sistema.
Upozorenja za reprodukovanje
Bluetooth audia
■ Ne menjajte numere prebrzo kada
reprodukujete Bluetooth audio.
Za prenos informacija sa mobilnog
telefona do Infotainment sistema
potrebno je određeno vreme.
■ Infotainment sistem prenosi
naredbu za reprodukovanje sa
mobilnog telefona u režimu za
reprodukovanje Bluetooth zvuka.
Ako se to radi u nekom drugom
režimu, uređaj prenosi naredbu za
zaustavljanje.
U zavisnosti od opcija mobilnog
telefona, možda mora da prođe
neko vreme da bi se ova naredba
za reprodukovanje/zaustavljanje
aktivirala.
■ Ako mobilni telefon ili Bluetooth
uređaj nije u režimu ekrana
čekanja, postoji mogućnost da
reprodukovanje ne započne
automatski, iako se izvršava iz
režima reprodukovanja Bluetooth
zvuka.
Ako reprodukovanje Bluetooth
zvuka ne radi, proverite da li je
mobilni telefon u režimu ekrana
čekanja.
■ Ponekad zvuk može da se prekine
u toku reprodukovanja Bluetooth
zvuka. Infotainment sistem daje
izlaz zvuka iz mobilnog telefona ili
Bluetooth uređaja onako kako se
on prenosi.
149
Bluetooth poruke o greškama i mere
■ Bluetooth deactivated (Bluetooth
isključen)
Proverite da li je Bluetooth
aktivacija uključena. Bluetooth
funkcija može se koristiti tek nakon
uključivanja Bluetooth aktivacije.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth je
zauzet)
Proverite da li su povezani neki
drugi Bluetooth uređaji. Za
povezivanje još jednog uređaja,
najpre isključite sve druge
povezane uređaje, a zatim ponovo
povežite.
■ Device list is full (Lista uređaja je
puna)
Uverite se da je registrovano manje
od 5 uređaja. Nije moguće
registrovati više od 5 uređaja.
■ No phone book available (Nema
dostupnih Imenika)
Ova poruka se prikazuje ako
mobilni telefon ne podržava
prenošenje kontakata. Ako se ova
poruka pojavi nakon nekoliko
150
Infotainment sistem
pokušaja, uređaj ne podržava
prenos kontakata.
Pažnja
Bezručni telefon
Primanje poziva
Ova poruka se prikazuje kada je
podržan prenos kontakata, a
prenosi se i informacija sa
greškom uređaja. Ukoliko do toga
dođe, ponovo ažurirajte uređaj.
■ Phone book is empty (Imenik je
prazan)
Ova poruka se prikazuje kada u
mobilnom telefonu nema
sačuvanih brojeva. Takođe će se
prikazati i ako je prenos telefonskih
listi podržan, ali na način koji nije
podržan od strane Infotainment
sistema.
Pažnja
Zavisno od modela mobilnog
telefona, moguće je prebacivanje
tona zvona. Podesite jačinu zvuka
tona zvona na mobilnom telefonu
ukoliko je jačina premala.
Da biste razgovarali telefonom,
pritisnite dugme "Call" (Poziv) na
audio komandama na upravljaču ili
okrenite komandno dugme TUNE da
biste prešli na funkciju "Answer"
(Prihvati), a zatim pritisnite MENU.
Kada primate poziv preko povezanog
Bluetooth mobilnog telefona, numera
koja se reprodukuje će se prekinuti i
telefon će zazvoniti uz prikazivanje
relevantnih informacija.
Infotainment sistem
■ Da biste odbili poziv, pritisnite
dugme za prekid poziva [n] na
audio komandama na upravljaču ili
pritisnite dugme MENU sa
komandnim dugmetom TUNE i
izaberite opciju Decline (Odbij).
■ U toku telefonskog razgovora
moguće je blokirati zvuk koji se
prenosi pomoću stavke Mute Mic
(Utišavanje mikrofona)
korišćenjem dugmeta MENU sa
komandnim dugmetom TUNE.
151
■ U toku telefonskog razgovora
zadržite dugme "Call" (Poziv) na
daljinskom upravljača na
upravljaču kako biste prešli na
režim privatnog razgovora (zavisno
od opcija telefona, neki telefoni
možda neće podržavati režim
privatnog razgovora).
■ Kada se poziv prima preko
Infotainment sistema i kada se
povezuje Bluetooth, neki telefoni ne
prelaze automatski u režim
privatnog razgovora. To zavisi od
originalnih specifikacija svakog
mobilnog telefona.
152
Infotainment sistem
■ Kada je moguće koristiti servise
povezane sa razgovorom trećeg
lica, podržane od strane pružaoca
usluga komunikacije preko
određene aplikacije, moguće je
obavljati pozive u toku razgovora
putem Infotainment sistema.
■ U toku razgovora sa tri ili više lica,
prikazani sadržaj može se
razlikovati od praktičnih
informacija.
okrenite komandno dugme TUNE da
biste prešli na funkciju Hang up
(Prekid poziva), a zatim pritisnite
dugme MENU.
Pozivanje ponovnim biranjem
broja
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste izabrali Yes (Da) ili kontakte, a
zatim pritisnite dugme MENU ili
dugme za pozivanje kako biste obavili
poziv.
Završetak poziva
Da biste završili razgovor, pritisnite
dugme za prekid poziva [n] na
daljinskom upravljaču na upravljaču ili
Na audio komandama na upravljaču
pritisnite dugme za pozivanje kako
biste prikazali ekran za navođenje
ponovnog biranja broja ili zadržite
dugme kako biste prikazali ekran sa
spiskom pozivalaca.
■ Ako mobilni telefon nije u režimu
čekanja, vaš telefon možda neće
podržavati funkciju ponovnog
biranja broja. To zavisi od opcija
mobilnog telefona.
Infotainment sistem
■ Kada ponovo birate neki broj, broj
povezanog telefona se ne
prikazuje.
■ Zavisno od mobilnog telefona,
postoje slučajevi kada se pozivanje
vrši kroz istoriju primljenih ili
propuštenih poziva usmesto kroz
režim ponovnog biranja broja. To
zavisi od opcija mobilnog telefona.
Pritisnite dugme MENU dok je telefon
priključen da prikažete funkcije
povezivanja navedene iznad.
Upotrebite dugme MENU sa
komandnim dugmetom TUNE kako
biste koristili funkcije u meniju koji se
pojavi.
153
U toku telefonskog razgovora
zadržite dugme "Call" (Poziv) na
daljinskom upravljaču na upravljaču
kako biste prešli u privatni režim.
Pozivanje unošenjem brojeva
Da biste obavili poziv unošenjem
telefonskog broja, pritisnite dugme
MENU i okrenite komandno dugme
TUNE da biste izabrali opciju Enter
Number (Unos broja), a zatim
pritisnite dugme MENU.
Okrenite komandno dugme TUNE da
izaberete željena slova, a zatim
pritisnite dugme MENU da unesete
broj.
■ Ponovite ovu stavku kako biste
uneli sve brojeve telefona.
■ Pritisnite dugme P BACK da
obrišete slovo po slovo ili zadržite
dugme da obrišete čitav sadržaj
koji ste uneli.
■ Za uređivanje unetog sadržaja,
pogledajte sledeći sadržaj.
154
Infotainment sistem
1. Pomeri [_ 6]: Pomeranje položaja
za unos
2. Obriši [⌫]: Brisanje unetog
karaktera
3. Imenik [d]: Pretraživanje
kontakata (koristi se nakon
ažuriranja telefonskih brojeva)
4. Biraj [y]: Započinje biranje broja
Kada unesete kompletan broj
telefona, okrenite komandno dugme
TUNE da biste počeli sa biranjem [y],
a zatim pritisnite dugme MENU kako
biste obavili pozivanje.
Da završite poziv okrenite komandno
dugme TUNE kako biste izabrali
opciju Hang up (Prekid poziva), a
zatim pritisnite dugme MENU.
Korišćenje menija telefona
Meni telefona → Imenik →
Pretraživanje
Pritisnite dugme MENU, okrenite
komandno dugme TUNE da biste
izabrali opciju Phone book (Imenik), a
zatim pritisnite dugme MENU.
Na ekranu će se pojaviti obaveštenje,
bez kontakata koje možete upotrebiti,
i vratićete se na prethodni meni.
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste izabrali opciju Search
(Pretraživanje), a zatim pritisnite
dugme MENU.
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste izabrali opciju First Name (Ime)
ili Last Name (Prezime), a zatim
pritisnite dugme MENU.
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste izabrali uslove/opseg
pretraživanja, a zatim pritisnite
dugme MENU.
Infotainment sistem
155
Meni telefona → Imenik → Ažuriranje
Iz ekrana sa rezultatima pretrage
okrenite komandno dugme TUNE da
izaberete željenu stavku, a zatim
pritisnite dugme MENU da pogledate
detalje stavke.
Za pozivanje datog broja, pritisnite
dugme MENU.
Za više smernica pogledajte stavku o
obavljanju poziva.
Ažurirajte kontakte povezanog
mobilnog telefona kontaktima iz
sistema.
Pomoću dugmeta MENU sa
komandnim dugmetom TUNE,
izaberite Phone menu (Meni telefona)
→ Phone book (Imenik) → Update
(Ažuriraj), a zatim pritisnite dugme
MENU.
156
Infotainment sistem
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste izabrali Yes (Da) ili No (Ne), a
zatim pritisnite dugme MENU da biste
uključili ili otkazali ažuriranje.
Napomena za ažuriranje kontakata
■ Ova funkcija se može koristiti sa
mobilnim telefonima koji
podržavaju ažuriranje kontakata i
funkciju prebacivanja istorije
poziva. (Ako proizvod povezan na
mobilni telefon ne podržava ove
funkcije, istorija poziva se može
prikazati preko Infotainment
sistema.)
■ Ažuriranje nije podržano za više od
1000 brojeva.
■ Imajte na umu da će hands-free i
Bluetooth reprodukovanje zvuka
biti prekinuto tokom ažuriranja
kontakata (opcije osim hands-free i
Bluetooth reprodukovanja zvuka
mogu se koristiti).
■ Za ažuriranje kontakata moguće je
tražiti potvrdu prenosa za kontakte.
Ako se ekran čekanja duže vreme
ne menja, možete proveriti da li
mobilni telefon šalje zahtev za
potvrdu. Kada zahtevate potvrdu
mobilnog telefona sve Bluetooth
veze se prekidaju ako zahtev nije
prihvaćen, a onda se uređaj
ponovo povezuje.
■ Kod prijema istorije poziva, moguće
je zatražiti potvrdu prenosa za
istoriju poziva od mobilnog
telefona. Ako se ekran čekanja
duže vreme ne menja, možete
proveriti da li mobilni telefon šalje
zahtev za potvrdu.
Kada zahtevate potvrdu mobilnog
telefona sve Bluetooth veze se
prekidaju ako zahtev nije
prihvaćen, a onda se uređaj
ponovo povezuje.
■ Ako postoji problem sa
informacijama sačuvanim na
mobilnom telefonu, postoji
mogućnost da se kontakti neće
ažurirati.
■ Infotainment sistem koristi samo
informacije kodirane u UTF-8
formatu.
■ Ako su u toku ažuriranja kontakata
ili prenosa istorija poziva uključene
druge operacije (igrice,
pretraživanje mape, navigacija,
itd.), postoji mogućnost da proces
ažuriranja/prenosa neće raditi.
Ovo zbog toga što druge operacije
koje se izvršavaju na mobilnom
telefonu utiču na prenos podataka.
■ Po završetku ažuriranja kontakata
ili prenosa istorije poziva, svi
hands-free i režimi Bluetooth
reprodukovanja zvuka automatski
će se isključiti, a zatim ponovo
povezati.
■ Ako se Infotainment sistem isključi
u toku telefonskog razgovora, poziv
će biti prebačen na mobilni telefon.
Zavisno od tipa telefona, na nekim
Infotainment sistem
■
■
■
■
■
telefonima je potrebno unapred
podesiti funckiju prebacivanja
poziva.
Ako korisnik direktno isključi vezu
(koristeći Infotainment ili mobilni
telefon), funkcija automatskog
povezivanja ne stupa na snagu.
Automatsko povezivanje: Ova
funkcija automatski pronalazi i
povezuje uređaj koji je poslednji
povezivan.
Postoji mogućnost da kontakti
nakon biranja ne prikažu uvek sve
liste na telefonu. Infotainment
sistem prikazuje samo ono što je
preneto sa mobilnog telefona.
Ažuriranje kontakata može da primi
samo četiri broja po direktorijumu
kontakata (Mobile phone (Mobilni
telefon), Office (Kancelarija), Home
(Kuća) i Other (Ostalo)).
Menjanje podešavanja jezika u
toku ažuriranja kontakata obrisaće
sva prethodna ažuriranja.
Ako mobilni telefon nema podešen
ekran čekanja, Infotainment sistem
neće moći da prima pozive.
■ Ako se operativni sistem mobilnog
telefona ažurira, to može da
promeni način rada Bluetooth
funkcije telefona.
■ Specijalni karakteri i nepodržani
jezici prikazivaće se kao ____.
■ Pozivi zabeleženi u kontaktima bez
ikakvog imena biće označeni sa No
number in contact (Nema broja u
kontaktu).
■ Infotainment sistem će prikazivati
kontakte, istoriju poziva i
informacije o ponovnom biranju
brojeva kako se isti budu prenosili
sa mobilnog telefona.
157
Meni telefona → Imenik → Obriši sve
Svi brojevi telefona sačuvani u
kontaktima sistema biće obrisani.
Upotrebite dugme MENU sa
komandnim dugmetom TUNE da
izaberete Phone Menu (Meni
telefona) → Phone book (Imenik) →
Delete all (Obriši sve), a zatim
pritisnite dugme MENU.
Okrenite komandno dugme TUNE da
biste izabrali Yes (Da) ili No (Ne), a
zatim pritisnite dugme MENU da biste
obrisali sve kontakte ili otkazali isto.
158
Infotainment sistem
Meni telefona → Liste poziva
procedure verifikacije mobilnog
telefona, kontakti i spisak poziva
prenose se u Infotainment sistem.
■ Spisak poziva sa mobilnog telefona
i spisak prikazan u Infotainment
sistemu mogu se razlikovati. Ovaj
Infotainment sistem prikazuje
informacije prenete sa mobilnog
telefona onakve kakve su.
Meni telefona → Bluetooth
podešavanja
Provera, korišćenje ili brisanje
kontakata.
Upotrebite dugme MENU sa
komandnim dugmetom TUNE da
izaberete Phone Menu (Meni
telefona) → Phone book (Imenik) →
Call lists (Liste poziva), a zatim
pritisnite dugme MENU.
Upotrebite komandno dugme TUNE
da izaberete detaljnu istoriju poziva, a
zatim pritisnite dugme MENU.
Okrenite komandno dugme TUNE da
proverite istoriju poziva i obavite
poziv.
Pritisnite dugme MENU da pozovete
izabrani broj iz istorije poziva.
■ Ako ekran Please wait (Molimo
sačekajte) nastavi da se prikazuje
predugo nakon izbora spiska
poziva, proverite da li mobilni
telefon zahteva potvrdu o prenosu
pozivanih brojeva. Po završetku
Podešavanje Bluetooth funkcije.
Upotrebite dugme MENU sa
komandnim dugmetom TUNE,
izaberite Phone menu (Meni telefona)
Infotainment sistem
→ Bluetooth settings (Bluetooth
podešavanja), a zatim pritisnite
dugme MENU.
Da uključite Bluetooth funkciju,
registrujete/povežete/obrišete
Bluetooth uređaj ili promenite
Bluetooth šifru, izaberite Bluetooth
pomoću dugmeta MENU sa
komandnim dugmetom TUNE, a
zatim upotrebite dugme MENU sa
komandnim dugmetom TUNE da
podesite željenu stavku.
Za podešavanje melodije zvona i
njene jačine pomoću Bluetooth
funkcije, upotrebite dugme MENU sa
komandnim dugmetom TUNE da
biste izabrali opciju Sound & Signal
(Zvuk i signal), a zatim podesite
željene stavke pomoću dugmeta
MENU.
■ Zavisno od mobilnog telefona,
postoji mogućnost da su melodije
zvona koje već imate prenete u
Infotainment sistem. Za takve
mobilne telefone nije moguće
koristiti izabranu melodiju zvona.
■ Za mobilne telefone koji prenose
vaše melodije zvona, jačina zvuka
melodije zasniva se na jačini zvuka
koji se prenosi sa mobilnog
telefona. Ako je jačina tona
premala, podesite jačinu tona
melodije zvona na mobilnom
telefonu.
159
Da biste ponovo uključili Bluetooth
podešavanja sa standardnim
vrednostima, upotrebite dugme
MENU sa komandnim dugmetom
TUNE i izaberite stavku vraćanja
početnih vrednosti, a zatim odaberite
Yes (Da) pomoću dugmeta MENU.
160
Upravljanje klima sistemom
Upravljanje klima
sistemom
Sistemi upravljanja
klimom
Sistem grejanja i ventilacije
Sistemi upravljanja klimom ........ 160
Ventilacioni otvori ....................... 165
Održavanje ................................ 166
Temperatura
Podesiti temperaturu okretanjem
dugmeta.
crvena
= toplo
plava
= hladno
Grejanje neće biti potpuno efikasno
sve dok motor ne dostigne normalnu
radnu temperaturu.
Brzina ventilatora
Podesiti protok vazduha
prekopčavanjem ventilatora na
željenu brzinu.
Raspodela vazduha
Komande za:
■ Temperatura
■ Brzina ventilatora
■ Raspodela vazduha
■ Grejanje
■ Odleđivanje vetrobrana
■ Recirkulacija vazduha 4
■ Grejanje zadnjeg prozora 3 32 i
spoljašnjih retrovizora 3 29.
Odabir izlaza vazduha okretanjem
srednjeg dugmeta.
M: Protok vazduha usmerava se ka
gornjem delu tela. Svaki ventilacioni
otvor može da se podešava.
L: Protok vazduha usmerava se ka
gornjem delu tela i podu.
K: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka podu, sa manjom
količinom vazduha usmerenom na
vetrobransko staklo i bočne
ventilacione otvore.
Upravljanje klima sistemom
J: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka podu i
vetrobranskom staklu, sa manjom
količinom usmerenom na bočne
ventilacione otvore.
V: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka vetrobranskom
staklu, sa manjom količinom vazduha
usmerenom na bočne ventilacione
otvore.
Ne koristiti ga na duži period. To
može dovesti do nezgode usled
istrošenosti vazduha u unutrašnjosti i
zbog zamagljivanja stakla smanjujući
tako preglednost vozaču.
161
Odleđivanje vetrobrana
Grejanje
Normalno grejanje
1. Za grejanje vazduha okrenuti
dugme za temperaturu na crveno
područje.
2. Okrenuti dugme za raspodelu
vazduha.
3. Okrenuti upravljačko dugme
ventilatora na željenu brzinu.
Maksimalno grejanje
Režim maksimalnog grejanja koristite
za brzo grejanje.
Za čišćenje prozora okrenite dugme
za raspodelu vazduha u položaj
DEFROST V.
Za maksimalno grejanje:
1. Pritisnite dugme za recirkluaciju
za režim recirkulacije.
2. Za grejanje okrenuti dugme za
temperaturu na crveno područje.
3. Okrenuti upravljačko dugme
ventilatora na maksimalnu brzinu.
1. Okrenite dugme za raspodelu
vazduha u položaj DEFROST V.
2. Okrenuti regulator za temperaturu
na crveno područje za grejanje.
3. Podesiti regulator brzine
ventilatora na najveću brzinu za
brzo odmrzavanje.
4. Otvoriti bočne ventilacione otvore
po želji i usmeriti ih prema
prozorima vrata.
162
Upravljanje klima sistemom
Pažnja
Razlika između temperature
spoljašnjeg vazduha i temperature
vetrobrana može prouzrokovati
zamagljivanje prozora i time
smanjiti preglednost.
Nemojte koristiti opciju NOŽNI
PROSTOR/ODMRZAVANJE J ili
ODMRZAVANJEV ako ima
previše vlage u vazduhu i kada je
regulator temperature podešen na
plavo područje.
To može dovesti do nezgode koja
može oštetiti vozilo i prouzrokovati
povrede lica.
Sistem recirkulacije
vazduha 4
tako da se prozori mogu zamagliti.
Kvalitet vazduha putničke kabine
se pogoršava, što može uticati na
putnike da se osećaju pospano.
Grejanje zadnjeg prozora i
spoljašnjih retrovizora
Grejanjem zadnjeg prozora i
spoljašnjih retrovizora rukuje se
pomoću dugmeta Ü.
Grejanje zadnjeg stakla 3 32,
grejanje retrovizora 3 29.
Režimom recirkulacije se upravlja sa
4 dugmetom.
9 Upozorenje
Vožnja sa režimom recirkulacije
na duži period može vas uspavati.
Periodično prebaciti na režim
spoljašnjeg vazduha.
Izmena svežeg vazduha je
smanjena u režimu recirkulacije.
Prilikom rada bez hlađenja,
vlažnost vazduha se povećava,
Klima uređaj
9 Upozorenje
Ne spavati u vozilu sa uključenim
sistemom klime ili grejanja. Može
doći do teške ozlede ili smrti usled
smanjenja kiseonika i/ili
temperature tela.
Upravljanje klima sistemom
Brzina ventilatora
Podesiti protok vazduha
prekopčavanjem ventilatora na
željenu brzinu.
163
Odmagljivanje vetrobrana
Raspodela vazduha
Komande za:
■ Temperatura
■ Brzina ventilatora
■ Raspodela vazduha
■ Odmagljivanje i Odleđivanje
■ Recirkulacija vazduha 4
■ Hlađenje n
Temperatura
Podesiti temperaturu okretanjem
dugmeta.
crvena
= toplo
plava
= hladno
Odabir izlaza vazduha okretanjem
srednjeg dugmeta.
M: Protok vazduha usmerava se ka
gornjem delu tela. Svaki ventilacioni
otvor može da se podešava.
L: Protok vazduha usmerava se ka
gornjem delu tela i podu.
K: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka podu, sa manjom
količinom vazduha usmerenom na
vetrobran i bočne ventilacione otvore.
J: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka podu i vetrobranu, sa
manjom količinom usmerenom na
bočne ventilacione otvore.
V: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka vetrobranu, sa
manjom količinom vazduha
usmerenom na bočne ventilacione
otvore.
1. Okrenite dugme za raspodelu
vazduha u položaj DEFROST V.
2. Dugme za recirkulaciju će se
automatski podesiti na režim
svežeg vazduha i uključiti klima
uređaj.
Ako ukljčivanje klima uređaja nije
neophodno, okrenite dugme za
raspodelu vazduha u položaj
FLOOR/DEFROST J.
3. Podesiti željenu temperaturu.
4. Podesite regulator brzine
ventilatora na željenu brzinu.
164
Upravljanje klima sistemom
Sistem recirkulacije
vazduha 4
tako da se prozori mogu zamagliti.
Kvalitet vazduha putničke kabine
se pogoršava, što može uticati na
putnike da se osećaju pospano.
Hlađenje n
Režimom recirkulacije se upravlja sa
4 dugmetom.
9 Upozorenje
Vožnja sa režimom recirkulacije
na duži period može vas uspavati.
Periodično prebaciti na režim
spoljašnjeg vazduha.
Izmena svežeg vazduha je
smanjena u režimu recirkulacije.
Prilikom rada bez hlađenja,
vlažnost vazduha se povećava,
Radi sa n dugmetom i u funkciji je
samo kada su motor i ventilator u
pogonu.
Klima sistem hladi i isušuje vazduh
čim je spoljašnja temperatura nešto
iznad tačke smrzavanja. Zbog toga
može doći do kondenzacije i kapanja
vode ispod vozila.
Ako nema potrebe za hlađenjem ili
isušivanjem vazduha, radi štednje
goriva isključiti sistem za hlađenje.
Klima neće raditi ako je regulator
brzine ventilatora na položaju OFF
(isključeno).
Iako je klima uređaj uključen, vozilo
će proizvoditi topao vazduh ako je
regulator temperature okrenut na
crveno polje.
Za isključivanje klima sistema,
okrenuti dugme ventilatora na 0.
Pažnja
Koristiti samo podesno sredstvo
za hlađenje.
9 Upozorenje
Sisteme klima uređaja treba
servisirati isključivo kod
kvalifikovanog servisnog osoblja.
Pogrešnim metodama servisiranja
se mogu prouzrokovati lične
povrede.
Normalno hlađenje
1. Uključiti klima sistem.
2. Za hlađenje, okrenite regulator
temperature na plavo područje.
3. Okrenuti dugme za raspodelu
vazduha.
4. Podesite regulator brzine
ventilatora na željenu brzinu.
Upravljanje klima sistemom
Maksimalno hlađenje
165
Ventilacioni otvori
Podesivi ventilacioni otvori
Najmanje jedan ventilacioni otvor
mora biti otvoren dok je hlađenje
uključeno u cilju sprečavanja
zaleđivanja tokom strujanja vazduha
oko isparivača.
Da biste postigli maksimalno hlađenje
kada su velike vrućine i nakon što je
vaše vozilo bilo dugo na suncu:
1. Uključiti klima sistem.
2. Pritisnite dugme za recirkluaciju
za režim recirkulacije.
3. Okrenite regulator temperature do
kraja plavog područja za
hlađenje.
4. Okrenite regulator brzine
ventilatora na najveću brzinu.
Za otvaranje bočnih ventilacionih
otvora okrenite dugme ulevo, i
okrenite ih u željeni pravac.
Ako ne želite protok vazduha,
okrenite dugme udesno.
9 Upozorenje
Srednji ventilacioni otvor nije potpuno
zatvoren.
Protoka vazduha usmeravati
nagibom lamela na ventilacionim
kanalima.
Ne postavljati nikakve predmete
na lamele ventilacionih otvora. U
slučaju udesa može doći do štete
i povreda.
166
Upravljanje klima sistemom
Fiksni ventilacioni kanali
Dodatni ventilacioni otvori se nalaze
ispod vetrobranskog stakla i prozora
prednjih vrata, i u nožnom prostoru.
Održavanje
Filter za polen
Ulaz vazduha
Filter vazduha putničkog
prostora
Filter pročišćava vazduh koji ulazi iz
spoljašnjeg prostora i uklanja prašinu,
čađ, polen i spore iz njega.
Ulazne kanale vazduha ispred
vetrobranskog stakla u motornom
prostoru treba uvek držati čistim radi
nesmetanog ulaza vazduha.
Ukloniti svo lišće, nečistoću i sneg.
Zamena filtera:
1. Vađenje kasete za rukavice.
Da biste izvadili kasetu za
rukavice, otvorite je i povucite.
Upravljanje klima sistemom
Pažnja
Češće održavanje filtera vazduha
je potrebno ako se vozi na
prašnjavim putevima, u oblasti
zagađenog vazduha, i na
neizgrađenim putevima.
Efikasnost filtera je smanjena i
bronhije su znatno ugrožene.
2. Sklinite poklopac filtera tako što
ćete odvrnuti obe strane
poklopca.
3. Zamenite filter klima sistema.
4. Postavite poklopac filtera i kasetu
za rukavice obrnutim redosledom.
Napomena
Preporučujemo da se obratite
vašem ovlašćenom servisu za
zamenu filtera.
Redovno funkcionisanje
klima uređaja
Da bi se obezbedilo neprekidno i
efikasno funkcionisanje klima
uređaja, hlađenje je potrebno uključiti
bar jednom mesečno na nekoliko
minuta, bez obzira na vremenske
uslove i godišnje doba. Kod niskih
spoljašnjih temperatura sistem
hlađenja ne radi.
167
Servis
Za optimalne performanse hlađenja,
preporučuje se godišnja provera
klima sistema:
■ Test funkcionalnosti i pritiska
■ Funkcionalnost grejanja
■ Provera zaptivenosti
■ Provera pogonskih kaiševa
■ Čišćenje kondenzatora
■ Drenaža isparivača
■ Provera performansi
Pažnja
Koristiti samo podesno sredstvo
za hlađenje.
9 Upozorenje
Sisteme klima uređaja treba
servisirati isključivo kod
kvalifikovanog servisnog osoblja.
Pogrešnim metodama servisiranja
se mogu prouzrokovati lične
povrede.
168
Vožnja i rukovanje
Vožnja i rukovanje
Saveti za vožnju
Upravljanje vozilom
Saveti za vožnju ......................... 168
Polazak i rukovanje ................... 169
Izduvni sistem motora ................ 173
Automatski menjač .................... 174
Ručni menjač ............................. 179
Kočnice ...................................... 179
Sistemi upravljanja vožnjom ...... 182
Pomoćni sistemi za vozača ....... 183
Gorivo ........................................ 189
Nikada ne nastaviti voziti po
inerciji vozila ako je motor
isključen
Kada motor nije u pogonu, mnogi
sistemi ne funkcionišu, (npr. servo
pojačivač sile kočenja, elektrohidraulični servo upravljač). Vožnjom
na ovaj način ugrožavate sebe i
druge.
Pedale
Radi nesmetanog hoda pedala na
mestu gde pedala dodiruje pod, ne
sme da stoji nikakav podni tepih.
Upravljanje
Ako se pomoć pri parkiranju izgubi
zbog zaustavljanja motora ili kvara u
sistemu, vozilom se može upravljati
ali to zahteva dodatni napor.
Kontrolna lampica c 3 79.
Pažnja
Vozila opremljena hidrauličnim
servoupravljačem:
Ako se upravljač okrene do
krajnjeg položaja i zadrži u tom
položaju duže od 15 sekundi,
može doći do oštećenja sistema
servoupravljača i gubitka snage
servoupravljanja.
Vožnja i rukovanje
Polazak i rukovanje
Položaji kontakt brave
Razrada novog vozila
Koristiti sledeće mere
predostrožnosti u prvih nekoliko
stotina kilometara kako bi poboljšali
performanse i ekonomičnost vašeg
vozila i produžili mu vek trajanja:
■ Izbegavati startovanje sa punim
gasom.
■ Ne dodavati pun gas vozilu.
■ Izbegavati nagla kočenja osim u
slučajevima opasnosti. Ovo će
omogućiti kočnicama da se
pravilno nalegnu.
■ Izbegavati brze startove,
iznenadna ubrzavanja, i dužu
vožnju velikom brzinom u cilju
izbegavanja oštećenja motora i
štednje goriva.
Izbegavati startovanja sa punim
gasom u nižoj brzini.
■ Ne šlepati neka druga vozila.
169
9 Opasnost
Ne okrećite ključ na 0 ili 1 položaj
u toku vožnje.
Vozilo i pomoć pri kočenju neće
biti u radnom stanju, te može doći
do oštećenje vozila, lične povrede
ili moguću smrt.
Pažnja
0 (LOCK)
1 (ACC)
2 (ON)
3 (START)
= Kontakt isključen
= Kontakt je
isključen, brava
stuba upravljača je
odbravljena
= Uključen kontakt,
predgrevanje za
dizel motore
= Startovanje
Ne ostavljajte ključ u položaju 1 ili
2 na duže vremenske periode
ukoliko motor ne radi.
To će isprazniti akumulator vozila.
170
Vožnja i rukovanje
Startovanje motora
Startovanje motora kontakt
bravom
■ Dizel motor: okrenuti ključ u položaj
2 za predgrevanje dok se kontrolna
lampica ! ne ugasi.
■ Okrenuti ključ u položaj 3, uz
pritisnutu pedalu kvačila i nožne
kočnice, a zatim otpustiti kada
motor proradi.
Pre ponovnog startovanja ili za
zaustavljanje motora, vratiti ključ u
položaj 0.
Pažnja
■ Okrenuti ključ u položaj 1, pomeriti
lagano upravljač kako bi odbravili
bravu upravljača.
■ Ručni menjač: pritisnuti kvačilo.
■ Automatski menjač: Pomeriti ručicu
menjača u P ili N.
■ Ne pritiskati pedalu gasa.
Ne startovati motor duže od 10
sekundi u jednom pokušaju.
Ako motor ne startuje odmah,
sačekati 10 sekundi i pokušati
ponovo.
To će sprečiti oštećenje
elektropokretača motora.
Sistem za zaustavljanje i
pokretanje
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
pomaže da se uštedi gorivo i smanji
emisija izduvnih gasova. Motor se
automatski isključuje kada se vozilo
kreće malom brzinom ili stoji u mestu.
Motor će se automatski ponovo
pokrenuti čim pritisnete kvačilo.
Aktiviranje
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
aktivira se čim se kontakt uključi.
Isključivanje
Vožnja i rukovanje
Isključite sistem za zaustavljanje i
pokretanje ručno, pritiskom na dugme
eco.
Isključivanje se prikazuje LE diodom
u dugmetu koja se gasi.
Automatsko zaustavljanje
motora
Ako se vozilo kreće malom brzinom ili
miruje, aktivirajte automatsko
zaustavljanje motora na sledeći
način:
■ Pomeriti ručicu menjača u
položaj N
■ Otpustiti pedalu kvačila
Motor će se isključiti, dok će kontakt
ostati uključen.
Zaustavljanje motora se signalizira
iglom u položaju AUTOSTOP na
tahometru.
Tokom automatskog zaustavljanja
motora performanse grejanja,
servoupravljača i kočnica se
održavaju.
Klima uređaj može ali ne mora
sprečavati rad sistema za
zaustavljanje i pokretanje, već prema
performansama hlađenja.
171
Uslovi za automatsko zaustavljanje
motora
■ Sistem za zaustavljanje i
pokretanje se ne isključuje ručno
■ Poklopac motornog prostora je
potpuno zatvoren
■ Vozačeva vrata su zatvorena ili je
sigurnosni pojas vozača pričvršćen
■ Akumulator vozila je dovoljno
napunjen i u dobrom je stanju
■ Motor je zagrejan
■ Temperatura rashladne tečnosti
motora nije dovoljno niska
■ Temperatura okoline nije dovoljno
niska
■ Funkcija odleđivanja nije aktivirana
■ Upravljanja klima sistemom ne
sprečava zaustavljanje motora
■ Vakuum kočnice je dovoljan
■ Vozilo je pomerano od prethodnog
automatskog zaustavljanja motora
Neka vozač ponovo pokrene
motor
Pritisnuti pedalu kvačila da bi se
motor ponovo pokrenuo.
172
Vožnja i rukovanje
Pokretanje motora se signalizira
iglom u položaju brzine praznog hoda
na tahometru.
Ako se ručica menjača pomeri iz
položaja N pre pritiskanja kvačila,
- svetli.
Indikator se gasi čim pritisnete
kvačilo.
Ponovno pokretanje motora
putem sistema za zaustavljanje
i pokretanje
Ako se javi neki od sledećih uslova u
toku zaustavljanja motora, motor će
se ponovo pokrenuti putem sistema
za zaustavljanje i pokretanje.
■ Sistem za zaustavljanje i
pokretanje se isključuje ručno
■ Poklopac motornog prostora je
otvoren
■ Sigurnosni pojas na vozačevom
sedištu nije pričvršćen, a vozačeva
vrata su otvorena
■ Temperatura motora je suviše
niska
■ Akumulator vozila je ispražnjen
■ Vakuum kočnice nije dovoljan
■ Vozilo počinje da se kreće
■ Funkcija odleđivanja je aktivirana
■ Upravljanje klima sistemom
zahteva pokretanje motora
Parkiranje
■ Ne parkirati vozilo na lako zapaljivoj
površini. Visoka temperatura
izduvnog sistema može zapaliti tu
površinu.
■ Uvek potegnite ručnu kočnicu bez
pritiskanja dugmeta za
odbravljivanje. Na nizbrdici ili
uzbrdici ručnu kočnicu potegnuti
što je jače moguće. U isto vreme
radi smanjivanja snage potezanja
pritisnuti nožnu kočnicu.
■ Zaustavljanje motora i isključivanje
kontakta. Okrenite upravljač dok se
ne oseti da se zabravio.
■ Ukoliko se vozilo nalazi na ravnom
terenu ili na uzbrdici, uključiti prvi
stepen prenosa pre isključivanja
kontakta. Ukoliko se vozilo parkira
na uzbrdici, prednje točkove
okrenuti od ivičnjaka.
Ukoliko se vozilo parkira na
nizbrdici, pre isključivanja kontakta,
uključiti hod za vožnju unazad.
Prednje točkove okrenuti prema
ivičnjaku.
■ Zatvoriti prozore.
■ Zaključati vozilo i aktivirati alarmni
sistem zaštite od krađe.
Vožnja i rukovanje
Izduvni sistem motora
9 Opasnost
traje do 25 minuta. Za to vreme se
može povećati potrošnja goriva.
Pojava mirisa izduvnih gasova je
normalna pojava tokom ovog
postupka.
Izduvni gasovi sadrže otrovni gas
ugljen monoksid, koji je bez mirisa
i boje, i njegovo udisanje može biti
pogubno.
Ako primetite prodor izduvnih
gasova u putnički prostor, otvorite
prozore. Odmah ukloniti uzrok
kvara u servisu.
Izbegavati vožnju sa otvorenim
prtljažnikom, inače izduvni gasovi
mogu dospeti u unutrašnjost
vozila.
Filter za čestice dizela
Filter sistema za čestice dizela odvaja
štetne čestice gareži iz izduvnih
gasova. Sistem obuhvata funkciju
samočišćenja koja se automatski
uključuje tokom vožnje. Filter se čisti
sagorevanjem čestica nataložene
gareži na visokoj temperaturi. Ovaj
postupak se odvija automatski u
određenim uslovima vožnje i može da
173
Pažnja
Ako se proces čišćenja
(obnavljanja) prekine više puta,
postoji veliki rizik od značajnih
oštećenja motora.
Katalizator
Katalizator smanjuje količinu štetnih
sastojaka u izduvnim gasovima.
Pažnja
Sistem se neće automatski čistiti pod
određenim uslovima vožnje, kao što
je npr. vožnja na kratkim relacijama.
Ako je potrebno čišćenje filtera,
kontrolna lampica % trepće. Nastaviti
vožnju održavajući brzinu motora
iznad 2000 o/min. Čišćenje filtera za
čestice dizela počinje nakon toga.
Kontrolna lampica % se gasi čim je
postupak samočišćenja završen.
Vrste goriva koje nisu navedene
na stranama 3 189, 3 262 mogu
oštetiti katalizator ili elektronske
komponente.
Nesagoreo benzin će pregrejati i
oštetiti katalizator. Zato
izbegavajte nepotrebno dugo
startovanje, vožnju sa praznim
rezervoarom, i startovanje motora
guranjem ili vučom vozila.
174
Vožnja i rukovanje
U slučaju izostanka paljenja,
nepravilnog rada motora, opadanja
snage motora ili drugih neuobičajenih
pojava u radu, otklon uzroka kvara po
mogućstvu što pre poveriti servisu. U
slučaju nužde, vožnja se može
nastaviti na kratak period, sa
smanjenom brzinom vozila i
smanjenim brojem obrtaja motora.
Pažnja
Ne dodirujte katalizator tokom
rada motora, jer je katalizator vreo
i može izazvati opekotine po koži
(npr. na ruci ili telu). Pre nego što
ga dodirnete, ostavite katalizator
da se hladi na temperaturi okoline
duže od dva sata od trenutka
prestanka rada motora.
Automatski menjač
Automatski menjač dopušta ručno
(ručni režim) ili automatsko menjanje
brzina (automatski režim).
Automatski menjač je elektronski
kontrolisan šestostepeni menjač.
Šesti stepen prenosa je ekonomični
prenosni odnos.
2. Lagano otpustiti ručnu kočnicu i
pedalu kočnice.
3. Lagano pritisnuti pedalu gasa da
bi se vozilo pokrenulo.
Displej menjača
Pokretanje vozila
1. Posle zagrevanja motora, i dalje
pritiskati pedalu kočnice tokom
prebacivanja u bilo koji od R, D ili
M položaja.
Pažnja
Ne menjajte između D (Vožnja) i R
(Hod u nazad) ili P (Parkiranje)
dok je vozilo u pokretu. Može doći
do oštećenja menjača i ličnih
povreda.
Nalazi se na instrument tabli.
Pokazuje izabrani stepen prenosa ili
režim transmisije.
Vožnja i rukovanje
Ručica menjača
P (PARKIRANJE): Blokira prednje
točkove. Birati P samo kada vozilo
stoji i kada je ručna kočnica
povučena.
R (REVERSE): Položaj menjača za
vožnju unazad. R birati samo kada
vozilo stoji u mestu.
N (NEUTRALNI POLOŽAJ): Prazan
hod.
D: Ovaj položaj vožnje služi za sve
normalne uslove vožnje. Omogućava
menjaču prebacivanje brzina u svih
šest stepeni prenosa.
M: Položaj za ručni režim.
Pažnja
Prilikom kopčanja brzine ne
dodavati gas.
Nikada ne pritiskati istovremeno
pedalu gasa i kočnice.
Kada je stepen prenosa ukopčan,
vozilo počinje polako da "puzi"
kada se otpusti kočnica.
Ne koristiti položaj P (parkiranje)
umesto ručne kočnice.
Zaustaviti motor, povući ručnu
kočnicu do kraja i izvaditi ključ iz
kontakt brave kada napuštate
vozilo.
Nikada ne ostavljati vozilo bez
nadzora dok motor radi.
175
Menjanje stepena prenosa
Za menjanje pojedinih stepena
prenosa je potrebno pritisnuti dugme
odbraljivanja koje se nalazi sa strane
ručice menjača.
Sledite uputstva kao što je označeno
strelicama kad menjate stepene
prenosa.
176
Vožnja i rukovanje
Pritisnite pedalu kočnice i pritisnite
dugme ručice menjača za menjanje
brzine.
Menjanje koje zahteva pritiskanje
dugmeta je označeno strelicama.
Menjajte bez zapinjanja ručice.
Ručni režim
Pomerite ručicu menjača u položaj M.
Pritisnite dugme za promenu stepena
prenosa sa strane ručice menjača.
UP (+): za menjanje stepena prenosa
naviše.
DOWN (-): za menjanje stepena
prenosa naniže.
Da bi st održao neophodan nivo
bezbednosti i performansi vozila,
sistem možda neće izvršiti neke
promene stepena prenosa kada se
koristi ručica menjača.
U ručnom režimu promene stepena
prenosa naniže vrše se automatski
kako vozilo usporava. Kada se vozilo
zaustavi, automatski se bira 1-vi
stepen prenosa.
Pažnja
Pritisnite dugme za odbravljivanje za
menjanje stepena prenosa. Strelice
ukazuju na menjanje stepena koje ne
zahteva pritiskanje dugmeta.
Ispravno menjajte stepen prenosa
u skladu sa uslovima na putu.
Vožnja i rukovanje
Kočenje motorom
Da biste lakše koristili kočioni efekat
kompresije motora kada vozite niz
dugu nizbrdicu, izaberite ručni režim
promene stepena prenosa naniže
uzastopnim redosledom.
9 Upozorenje
Ne pokušavajte da prebacite
menjač po dva ili više stepena
prenosa niže odjednom.
Time možete sprečiti ozbiljna
oštećenja menjača ili gubljenje
kontrole nad vozilom kao i
povredu lica.
Napomena
Kočenje motorom na dugim
planinskim nizbrdicama može
produžiti vek trajanja kočionih
pločica.
Izvlačenje (ljuljanje) vozila
Izvlačenje (ljuljanje) vozila je
dozvoljeno samo ako se vozilo
zaglavilo u pesak, mulj, sneg ili kanal.
Ručicu menjača prebacivati između D
i R naizmenično u odgovarajućem
ritmu.
Izbegavati turiranje motora kao i
naglo dodavanje gasa.
Parkiranje
Nakon zaustavljanja vozila pritiskom
pedale kočnice, ubacite u P, snažno
povucite ručicu parkirne kočnice
prema gore i nakon toga izvadite
ključ.
Kickdown
177
Za brže ubrzavanje, pritisnuti pedalu
gasa skroz do kraja i zadržati. Menjač
prebacuje u niži stepen prenosa
zavisno od broja obrtaja motora.
Kvar
U slučaju kvara, kontrolna lampica
kvara svetli. Menjač više ne menja ni
automatski, ni ručno zbog toga što je
blokiran u određenoj brzini.
Otklon uzroka kvara treba poveriti
servisu.
Prekid napajanja strujom
U slučaju prekida napajanja
naponom, ručica menjača se ne
može pomeriti iz P položaja.
Ako je akumulator vozila prazan, za
startovanje motora koristiti kablove za
premošćavanje.
Ukoliko do prekida napajanja
naponom nije došlo pražnjenjem
akumulatora vozila, odbraviti ručicu
menjača i izvaditi ključ iz kontakt
brave.
178
Vožnja i rukovanje
Odbraviti ručicu menjača
Da biste iz pozicije (P) postavili
menjač u drugi položaj, morate
uključiti kontakt i pritisnuti pedalu
kočnice do kraja. Ukoliko ni uz
uključen kontakt i pritisnutu pedalu
kočnice ne možete izvaditi iz P
položaja:
1. Isključite kontakt i izvadite ključ.
2. Pritisnite i zadržite pedalu kočnice
i povucite prema gore parkirnu
kočnicu.
4. Umetnite i pritisnite ključ kontakt
brave u otvor.
5. Prebacite u neutralni položaj (N).
6. Izvadite ključ iz otvora.
7. Ponovo postavite zatvarač.
8. Odvezite vozilo u servis što je pre
moguće.
9 Upozorenje
3. Skinite zatvarač na konzoli
pomoću tankog predmeta kao što
je odvijač sa ravnom glavom.
Da bi ste izbegli oštećenja
menjača pridržavajte se sledećih
upozorenja:
Ne pritiskati pedalu gasa dok
prekopčavate sa P ili N na R ili
brzinu za vožnju unapred.
U suprotnom, ne samo što ćete
oštetiti menjač, već možete zbog
toga izgubiti i kontrolu nad
vozilom.
Koristite D položaj što je više
moguće.
Nikada ne prekopčavajte u P ili R
poziciju dok je vozilo u pokretu.
Ako vozilo stoji na uzbrdici ne
koristite pedalu gasa da bi držali
vozilo u mestu. Za to koristite
kočnicu.
Pritisnite pedalu kočnice kada
menjate pozicije ručice menjača iz
P ili N u R ili u brzinu prema
napred.
U suprotnom menjač se može
oštetiti ili se vozilo može
neočekivano pokrenuti
prouzrokujući gubitak kontrole nad
vozilom, što može dovesti do
ozleda putnika, oštećenja vozila i
drugih objekata.
Vožnja i rukovanje
Ručni menjač
Pažnja
Ne preporučuje se vožnja sa
rukom koja se odmara na ručici
menjača.
Za kopčanje hoda unazad, kod vozila
u stanju mirovanja povući prsten na
ručici menjača prema gore i kopčati
brzinu.
U slučaju da se brzina nije ukopčala,
vratiti ručicu u neutralni položaj,
otpustiti kvačilo, ponovo pritisnuti
pedalu kvačila i ponovo birati hod
unazad.
Ne proklizavati kvačilo bez potrebe.
Prilikom rada, pritisnuti kvačilo skroz
do kraja. Ne koristiti pedalu za
odmaranje noge.
179
Kočnice
Kočioni sistem se sastoji od dva
nezavisna kruga kočenja.
Ako nastane kvar na jednom od
kočionih krugova, vozilo se može
zaustaviti pomoću drugog kočionog
kruga. Međutim, efekat kočenja se
ostvaruje samo ako se pedala
kočnice jako pritisne. Potrebna je
znatno veća sila za to. Zaustavni put
je duži. Potražite pomoć servisne
radionice pre kretanja na putovanje.
Pažnja
Ako jedan krug kočenja otkaže,
pedala kočnice se mora jače
pritisnuti, a zaustavni put će se
verovatno povećati. Odmah
poverite proveru i popravku
180
Vožnja i rukovanje
sistema kočnica servisu.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom servisu.
Ukoliko pedalu kočnice morate
pritisnuti jače nego što je
uobičajeno, kočnice treba
servisirati.
Odmah se obratite servisu.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom servisu.
Pažnja
Nikada ne držite nogu u toku
vožnje na pedali kočnice. U tom
slučaju će se elementi kočnica
pohabati pre vremena. Takođe,
kočnice se mogu i pregrejati što
može dovesti do dužeg
zaustavnog puta vozila i
nesigurnosti pri kočenju.
9 Upozorenje
Ako se kočnice ovlaže vožnjom
kroz dublju vodu ili pranjem vozila,
ili se kočnice preopterete prilikom
vožnje nizbrdicom, može doći do
privremenog slabljenja funkcije
kočenja. Nakvašene ili pregrejane
kočnice mogu oslabiti funkciju
kočenja.
Ako kočenje zbog pregrejavanja
kočnice privremeno oslabi: Birajte
niži stepen prenosa prilikom
vožnje nizbrdo. Nemojte
kontinuirano pritiskati kočnicu.
Ako kočenje zbog vlažnih delova
kočnice oslabi, sledite sledeće
postupke da bi uspostavili
normalan rad kočnica:
1. Proverite u retrovizoru da li iza
vas ima drugih vozila.
2. Držite adekvatno odstojanje
pozadi i sa strana, i prilagodite
brzinu.
3. Lagano pritiskati kočnicu sve
dok se ne vrati normalna
funkcija kočenja.
Sistem protiv blokade
točkova prilikom kočenja
(ABS) sprečava blokiranje točkova
prilikom kočenja.
ABS regulacija sile kočenja počinje
da funkcioniše čim jedan točak
pokaže tendenciju blokiranja. Vozilo
ostaje upravljivo, čak i tokom jakog
kočenja.
ABS upozorava na intervenciju kroz
pulsiranje pedale kočnice i šumove
procesa regulacije.
U interesu ostvarivanja optimalnog
efekta kočenja uprkos pulsiranju,
držati pedalu kočnice i dalje potpuno
pritisnutu tokom čitavog vremena
kočenja. Ne smanjivati silu pritiska na
pedali.
Ne smanjivati snagu pritiskanja
pedale nožne kočnice.
Kada startujete vozilo posle
uključivanja kontakta, možete čuti
mehaničke šumove. To je normalno i
pokazuje da je ABS spreman za rad.
Kontrolna lampica u 3 79.
Vožnja i rukovanje
Parkirna kočnica
Kvar
Pomoć pri kočenju
U slučaju naglog i jakog pritiskanja
pedale kočnice, automatski se
primenjuje maksimalna snaga
kočenja (kočenje punom snagom).
Održavati stalni pritisak na pedali
kočnice sve dok je potrebna puna
snaga kočenja. Maksimalna sila
kočenja se automatski smanjuje kada
se pedala kočnice otpusti.
9 Upozorenje
Ako je kvar u ABS sistemu, kod
jačeg kočenja od normalnog,
može doći do blokiranja točkova.
Prednosti ABS regulacije nisu više
dostupne. Tokom jakog kočenja,
vozilom se više ne može upravljati
što može dovesti do proklizavanja
vozila.
Otklon uzroka kvara treba poveriti
servisu.
181
Uvek odlučno potegnuti ručnu
kočnicu bez pritiskanja dugmeta za
odbravljivanje, na nizbrdici ili uzbrdici
ručnu kočnicu potegnuti što je jače
moguće.
Za otpuštanje ručne kočnice, malo
potegnuti ručicu naviše, a zatim
pritisnuti dugme odbravljivanja na
kraju ručice i skroz je spustiti.
Za smanjivanje potrebne snage za
otpuštanje ručne kočnice, u isto
vreme pritisnuti pedalu nožne
kočnice.
Kontrolna lampica 4 3 78.
Pomoć pri polasku na
usponu
Sistem sprečava kotrljanje unazad pri
polasku na usponu.
Kada se pritisne pedala gasa nakon
otpuštanja pedale kočnice na
usponu, kočnice ostaju aktivirane oko
2 sekunde.
182
Vožnja i rukovanje
Sistemi upravljanja
vožnjom
Sistem kontrole
proklizavanja
Sistem kontrole proklizavanja (TCS)
poboljšava stabilnost vožnje kad je
potrebno, bez obzira na površinske
uslove puta i prianjanje pneumatika,
sprečavajući proklizavanje pogonskih
točkova.
Čim pogonski točkovi počnu da
proklizavaju, sistem smanjuje snagu
motora, a pojedini točkovi se koče.
Stabilnost vožnje sa vozilom na
klizavoj površini se znatno
poboljšava.
TCS se aktivira čim je kontakt
uključen.
9 Upozorenje
Ne dopustite sebi da Vas ovaj
specijalan bezbednosni sistem
navede na rizično ponašanje u
vožnji.
Prilagoditi brzinu uslovima puta.
Isključivanje
TCS je moguće deaktivirati kada je
potrebno proklizavanje pogonskih
točkova. Pritisnuti dugme a.
Kontrolna lampica k se pali. TCS se
aktivira ponovnim pritiskom na
dugme a.
TCS se takođe ponovo uključuje kad
se sledeći put uključi kontakt.
Svetlo za isključenu kontrolu vuče
(TC) 3 80.
Elektronski Program
Stabilnosti
Sistem za elektronsku kontrolu
stabilnosti (ESC) pomaže u
stabilizaciji vozila prilikom manevara
skretanja.
ESC uključuje kočnice na
pojedinačnim točkovima i interveniše
na sistemu za kontrolu motora kako bi
stabilizovao vozilo.
Na ESC sistem mogu da utiču različiti
nepovoljni uslovi, kao što su uslovi na
putu ili prianjanje pneumatika.
On nije zamena za bezbednu vožnju,
zato nastavite pažljivo da vozite.
ESC se aktivira čim je kontakt
uključen.
Kada ESC interveniše R svetli.
Vožnja i rukovanje
9 Upozorenje
Ne dopustite sebi da Vas ovaj
specijalan bezbednosni sistem
navede na rizično ponašanje u
vožnji.
Prilagoditi brzinu uslovima puta.
Kontrolna lampica elektronske
kontrole stabilnosti (ESC) 3 79.
Isključivanje
Za veoma visoke perfomanse vožnje,
ESC se može isključiti.
Pritisnite dugme a na nekoliko
sekundi, sve dok kontrolna lampica
a ne zasvetli.
ESC se ponovo uključuje pritiskom a
dugmeta.
ESC se takođe ponovo uključuje kad
se sledeći put uključi kontakt.
183
Pomoćni sistemi za
vozača
Tempomat
9 Upozorenje
Kada ESC sistem aktivno
poboljšava stabilnost vozila,
smanjite brzinu i obratite posebnu
pažnju na put.
ESC sistem je samo dodatni
uređaj za vozilo. Kada vozilo
prekorači svoja fizička
ograničenja, nije ga moguće
kontrolisati. Ne oslanjajte se na
ovaj sistem. Nastavite da vozite
bezbedno.
Sistem tempomata omogućava Vam
da održavate brzinu bez pritiskanja
pedale gasa.
Ovaj se sistem uključuje kada je
brzina vozila veća od oko 20 km/h.
184
Vožnja i rukovanje
9 Upozorenje
Upotreba tempomata može biti
opasna tamo gde ne možete
bezbedno da vozite konstantnom
brzinom.
Ne koristite tempomat na
krivudavim putevima ili u gustom
saobraćaju.
Podešavanje tempomata
1. Pritisnite dugme m da uključite
tempomat. Lampica m se pali.
2. Ubrzajte do željene brzine.
3. Okrenite regulacioni točkić prema
SET/- i otpustite ga.
4. Sklonite nogu sa pedale gasa.
Povećavanje podešene brzine
■ Okrenite regulacioni točkić na
RES/+ i zadržite. Vaše vozilo će
ubrzati. Na željenoj brzini otpustite
regulacioni točkić.
■ Okrenite regulacioni točkić na
RES/+ i odmah ga otpustite. Brzina
će se povećati za 1~2 km/h.
Smanjivanje podešene brzine
■ Okrenite regulacioni točkić na
SET/- i zadržite ga. Vaše vozilo će
usporiti. Na željenoj brzini otpustite
regulacioni točkić.
■ Okrenite regulacioni točkić na
SET/- i odmah ga otpustite. Brzina
će se smanjiti za 1~2 km/h.
Za privremeno ubrzavanje
Ako želite privremeno da ubrzate dok
je tempomat uključen, pritisnite
pedalu gasa. Tako povećana brzina
neće ometati rad tempomata niti
promeniti podešenu brzinu.
Za povratak na podešenu brzinu
samo sklonite nogu sa pedale gasa.
Privremeno isključivanje
■ dugme y je pritisnuto
■ brzina vozila ispod oko 20 km/h
■ pedala kočnice je pritisnuta
■ pedala kvačila je pritisnuta nekoliko
sekundi
■ ručica menjača u N
Aktiviranje memorisane brzine
Ako je sistem tempomata još uvek
uključen, kada pritisnete prekidač
RES/+ automatski se nastavlja
najskorije podešena brzina.
Isključivanje
Pritisnite prekidač m, kontrolna
lampica m se gasi. Tempomat je
isključen.
Sistem za ograničavanje brzine
Sistem za ograničavanje brzine
omogućava podešavanje
maksimalne brzine vozila. Ako se
Vožnja i rukovanje
sačuvana maksimalna brzina
prekorači, sistem informiše vozača
preko lampica ili zvučnog upozorenja.
Podešavanje brzine
1. Pritisnite dugme Z da uključite
sistem za ograničavanje brzine.
Lampica LIM se pali.
2. Ubrzajte do željene brzine.
3. Okrenite regulacioni točkić prema
SET/- i otpustite ga. Ako je brzina
vašeg vozila iznad 30 km/h,
možete podesiti trenutnu brzinu.
4. Podešena brzina prikazuje se na
instrument tabli.
Povećavanje podešene brzine
■ Okrenite regulacioni točkić na
RES/+ i zadržite. Vaša podešena
brzina će se povećati. Na željenoj
brzini otpustite regulacioni točkić.
■ Okrenite regulacioni točkić na
RES/+ i odmah ga otpustite.
Podešena brzina će se povećati za
1~2 km/h.
Smanjivanje podešene brzine
■ Okrenite regulacioni točkić na
SET/- i zadržite ga. Vaša podešena
brzina će se smanjiti. Na željenoj
brzini otpustite regulacioni točkić.
■ Okrenite regulacioni točkić na
SET/- i odmah ga otpustite.
Podešena brzina će se smanjiti za
1~2 km/h.
Aktiviranje memorisane brzine
Okrenite regulacioni točkić na RES/+.
Prethodno podešena brzina se
postavlja.
Za aktiviranje okrenite regulacioni
točkić prema SET/- i otpustite ga.
185
Isključivanje
Da otkažete sistem za ograničavanje
brzine pritisnite dugme y. Da
isključite sistem za ograničavanje
brzine pritisnite dugme Z.
Upozorenje ograničenja brzine
Ako prekoračite podešenu brzinu, pali
se lampica upozorenja i oglašava
zvučno upozorenje.
Ako je trenutna brzina veća od
podešene brzine
Ako je trenutna brzina najmanje
3 km/h veća od podešene brzine,
lampica LIM* trepće i oglašava se
zvučno upozorenje.
Ako je trenutna brzina jednaka
podešenoj brzini, treptanje lampice
upozorenja i zvučno upozorenje
odmah prestaju.
Ali ako se brzina vašeg vozila spusti
5 km/h ispod podešene brzine,
zvučno upozorenje će se i tada
oglasiti.
186
Vožnja i rukovanje
Upozorenje za aktiviranje
memorisane brzine
Kada vozač pritisne dugme RES/+ u
toku vožnje prethodno podešenom
brzinom iznad, 25 sekundi kasnije
oglasiće se zvučni signal.
Pomoć pri parkiranju
Ultrazvučna pomoć za
parkiranje
potpunosti odgovoran za parkiranje.
Sistem se sastoji od ultrazvučnih
senzora za parkiranje koji su
ugrađeni u zadnji branik vozila.
Napomena
Predmeti pričvršćeni u zoni detekcije
mogu izazvati neispravnost sistema.
Aktiviranje
Kod uključenog stepena prenosa za
hod unazad, sistem se automatski
uključuje. Na prepreke se ukazuje
zvučnim signalima. Interval između
signala postaje kraći kako se vozilo
približava prepreci.
Kada je rastojanje manje od 40 cm,
zvučni signal je neprekidan.
9 Upozorenje
Pomoć pri parkiranju olakšava
parkiranje merenjem odstojanja
između vozila i prepreka pozadi,
ispuštajući zvučni signal u putničkoj
kabini. Međutim, vozač je u
Pod nekim uslovima, površine ili
obloge ili odeća sa promenljivom
refleksijom, kao izvori spoljašnjih
smetnji, mogu dovesti do
pogrešnog detektovanja razmaka
od prepreke.
Isključivanje
Isključeno u toku vožnje, parkiranja ili
ako je došlo do greške.
Sistem možda neće uočiti prepreke
ako se vozilo kreće brzinom većom
od 10 km/h.
Kvar
U slučaju kvara sistema, r svetli.
Dodatno, ako sistem ne radi tokom
privremenih uslova kao što su
snegom pokriveni senzori, r svetli.
Pažnja
Sistem pomoći pri parkiranju bi
trebalo shvatiti kao dodatnu
funkciju. Vozač mora proveriti
okolinu iza vozila.
Zvučni signal se može razlikovati
zavisno od objekata.
Zvučni signal se možda neće
aktivirati u slučaju da je senzor
smrznut ili prekriven prljavštinom i
blatom.
Vožnja i rukovanje
Ne pritiskajte i ne grebite površinu
senzora. To će verovatno oštetiti
poklopac.
Postoji šansa od kvara sistema
pomoći pri parkiranju pri vožnji na
neravnim površinama, kao npr. u
šumi, na šljunkovitom putu, kosini
itd.
Sistem pomoći pri parkiranju
možda neće prepoznati oštre
objekte, debelu zimsku odeću ili
druge debele i mekane materijale
koji mogu apsorbovati talase
senzora.
Pažnja
Kod prijema drugih ultrazvučnih
signala (zvuk metala ili buka od
vazdušnih kočnica sa kamiona)
sistem pomoći pri parkiranju
možda neće raditi pravilno.
Očistite prljave senzore sa
mekanim sunđerom i čistom
vodom.
187
I dalje bi trebalo da gledate u
retrovizore i da okrećete glavu
unazad. Potrebno je pridržavati se
normalnih mera predostrožnosti
prilikom vožnje u nazad. Ne
pritiskati ili "šokirati" senzore
udaranjem ili pištoljem visokog
pritiska tokom pranja, jer će
senzori biti oštećeni.
START i vozač promeni stepen
prenosa vozila u R (hod unazad),
video zapis se automatski prikazuje
na LCD displeju modula.
Kada vozač promeni stepen prenosa
iz R (hod unazad), video zapis
automatski nestaje sa LCD displeja
modula.
Pažnja
Sistem zadnje kamere (RVC) ne
oslobađa vozača odgovornosti da
osmatra okolinu.
RVC ne:
■ detektuje predmete koji se
nalaze izvan vidnog polja
kamere, ispod branika ili ispod
vozila;
■ detektuje decu, pešake,
bicikliste ili kućne ljubimce.
Ne vozite unazad gledajući samo
u RVC ekran, niti koristite ekran u
toku dužih i bržih manevara
unazad, ili tamo gde bi moglo biti
unakrsnog saobraćaja.
Gornji deo vozila može udariti o
prepreku pre rada senzora, te bi
trebalo proveriti okolinu iza vozila
pomoću retrovizora ili okretanjem
nazad za vreme parkiranja.
Sistem pomoći pri parkiranju će
propisno raditi na vertikalno
ravnim površinama.
Zadnja kamera
Sistem zadnje kamere (RVC)
dizajniran je da pomogne vozaču
prilikom vožnje unazad, tako što će
na displeju prikazivati područje iza
vozila. Kada je ključ u položaju ON/
9 Upozorenje
188
Vožnja i rukovanje
Rastojanja procenjena pomoću
ekrana razlikovaće se od stvarnih
rastojanja.
Mesto zadnje kamere
9 Upozorenje
Ako niste dovoljno pažljivi prilikom
vožnje unazad mogli biste da
udarite u vozilo, dete, pešaka,
biciklistu ili kućnog ljubimca, što bi
dovelo do oštećenja vozila,
povrede ili smrti.
Čak i ako vozilo poseduje sistem
zadnje kamere uvek pažljivo
proverite pre vožnje unazad, tako
što ćete pogledati iza i oko vozila.
Aktiviranje
Zadnja kamera se automatski aktivira
kada je ključ u položaju ON/START,
a uključen je stepen prenosa za hod
unazad.
Kamera se nalazi na zadnjoj strani
vozila.
Područje koje prikazuje kamera je
ograničeno, i ona ne prikazuje
predmete koji se nalaze u blizini
uglova ili ispod branika vozila.
Prikazano područje može da se
razlikuje zavisno od orijentacije vozila
i uslova na putu. Rastojanje predmeta
na ekranu se razlikuje od stvarnog
rastojanja.
Kvar
Zadnja kamera možda neće ispravno
raditi ili prikazivati jasnu sliku u
sledećim uslovima:
■ kada je sistem zadnje kamere je
isključen;
■ kada je mrak;
■ kada sunce ili snop prednjih svetala
direktno osvetljavaju sočivo
kamere;
■ kada led, sneg, blato ili nešto drugo
prekriva sočivo kamere. (očistiti
sočivo, isprati ga vodom i obrisati
mekom krpom);
■ kada je vozilo udareno otpozadi;
Položaj i ugao montiranja kamere
može da se promeni ili kamera
može da bude oštećena. Obavezno
proverite kameru i njen položaj i
ugao montiranja kod ovlašćenog
servisera.
■ kada su temperaturne promene
ekstremne.
Vožnja i rukovanje
Gorivo
Pažnja
Gorivo za benzinske
motore
Koristiti samo bezolovno gorivo koje
odgovara standardu EN 228.
Ekvivalentna standardizovana goriva
sa sadržajem etanola od maksimalno
10% zapremine se mogu koristiti.
Koristiti gorivo sa preporučenim
oktanskim brojem 3 262. Korišćenje
goriva sa premalim oktanskim brojem
može smanjiti snagu i obrtni momenat
motora i blago povećati potrošnju
goriva.
Pažnja
Upotreba goriva koje nije
usklađeno sa EN 228 ili
E DIN 51626-1 ili sličnim
standardom može dovesti do
stvaranja naslaga ili oštećenja
motora i gubitka garancije.
Gorivo sa suviše malim oktanskim
brojem može prouzrokovati
nekontrolisano sagorevanje i
oštećenje motora.
Gorivo za dizel motore
Koristiti samo ditel gorivo koje
odgovara standardu EN 590.
U državama van Evropske Unije
koristiti Euro-dizel gorivo sa
koncentracijom sumpora manjom od
50 ppm.
Pažnja
Upotreba goriva koje nije
usklađeno sa EN 590 ili sličnim
može da dovede do gubitka snage
motora, povećanog habanja ili
oštećenja motora i gubitka
garancije.
Ne koristiti brodska dizel ulja, lož ulje,
Aquazole i slične dizel-voda emulzije.
189
Dizel goriva se ne smeju mešati sa
gorivima za benzinske motore.
Sposobnost protoka i filtracije dizel
goriva zavisi od temperature. Pri
niskim temperaturama, dopunjavati
sa dizel gorivom sa garantovanim
zimskim osobinama.
Dopuna goriva
Pažnja
Ukoliko koristite nepodesnu klasu
goriva ili stavite neodgovarajuće
aditive u rezervoar, motor i
katalizator se mogu ozbiljno
oštetiti.
Uverite se da prilikom punjenja
koristite odgovarajuće gorivo
(benzin ili dizel) za svoje vozilo.
Ako sipate benzin u vaše vozilo sa
dizel motorom, vaše vozilo se
može ozbiljno oštetiti. Ako vaše
vozilo ima dizel motor, možete
proveriti koje je gorivo
190
Vožnja i rukovanje
odgovarajuće pogledom na
naznaku na poklopcu rezervoara
goriva.
Iz bezbednosnih razloga, pumpe
za gorivo, rezervoari i creva
moraju biti propisno uzemljeni.
Može doći do pojave statičkog
elektriciteta i paljenja benzinskih
isparenja. Možete se zapaliti a i
Vaše vozilo se može oštetiti.
9 Opasnost
Pre dopunjavanja goriva, isključiti
motor i sve spoljašnje grejače sa
komorama za sagorevanje.
Isključiti sve mobilne telefone.
Elektromagnetni talasi ili struja
mobilnih telefona mogu da upale
isparenja goriva.
Gorivo je zapaljivo i eksplozivno.
Zabranjeno je pušenje. Zabranjen
je otvoreni plamen ili varničenje.
Poštovati radna i bezbednosna
uputstva benzinske stanice
prilikom dopunjavanja goriva.
Ispraznite statički elektricitet vaših
ruku dodirivanjem nečeg što može
odvesti statički elektricitet prilikom
dodirivanja ili otvaranja poklopca
ulivnog grla ili pištolja za gorivo.
Ne raditi ništa što može da stvori
statički elektricitet, kao što je
ulaženje ili izlaženje u vozilo za
vreme sipanja goriva. Statički
elektricitet mogao bi da upali
ispranja goriva.
Ako osetite miris goriva u vozilu,
odmah otklonite uzrok toga u
servisu.
Poklopac rezervoara sa gorivom se
nalazi na zadnjoj desnoj strani vozila.
1. Zaustavite motor.
2. Za otključavanje poklopca
rezervoara sa gorivom pritisnite
dugme c na instrument tabli ili
daljinskom upravljaču.
3. Otvorite poklopac rezervoara sa
gorivom.
4. Otvoriti grlo rezervoara
okretanjem zatvarača u obrnutom
smeru od kretanja kazaljke na
satu. Ukoliko čujete piskavi zvuk,
sačekajte da prestane pre nego
što odvrnete zatvarač do kraja.
Vožnja i rukovanje
Pažnja
Odmah obrisati prosuto gorivo.
Potrošnja goriva - CO2Emisije
5. Ako je zatvarač zaključan, možete
ga otključati ključem kontakt
brave. Skinite zatvarač. Zatvarač
je privezan za zglobnu kopču.
6. Nakon dolivanja goriva, zatvorite
zatvarač. Okrećite zatvarač
rezervoara u smeru kretanja
kazaljke na satu dok ne čujete
"klik".
7. Zatvorite vrata rezervoara goriva.
Napomena
Ukoliko se poklopac goriva ne može
otvoriti zbog hladnoće, blago udarite
poklopac. Nakon toga pokušajte
poklopac otvoriti ponovo.
Kombinovana potrošnja goriva
modela Aveo/Sonic kreće se u
opsegu od 6,6 do 3,6 l/100 km.
Emisija CO2 (kombinovana) kreće se
u opsegu od 155 do 95 g/km.
Za specifične vrednosti vašeg vozila
pogledajte EEC sertifikat o
usklađenosti dostavljen uz vozilo, ili
ostala dokumenta za nacionalnu
registraciju.
Opšte informacije
Navedena zvanična potrošnja goriva
i vrednosti specifične emisije CO2
odnose se na osnovni EU model sa
standardnom opremom.
Podaci o potrošnji goriva i emisiji
CO2 određeni su u skladu sa
propisom R (EC) Br. 715/2007 (u
verziji koja se odnosi na dati model),
191
uzimajući u obzir težinu vozila u
voznom stanju, kako je propisom i
naloženo.
Vrednosti su navedene isključivo u
svrhe upoređivanja različitih varijanti
vozila i ne smeju se uzimati kao
garancija realne potrošnje goriva
određenog vozila. Dodatna oprema
može da rezultuje nešto većim
rezultatima od navedenih vrednosti
potrošnje i CO2. Osim toga, potrošnja
goriva zavisi od ličnog stila vožnje,
kao i od uslova na putu i u saobraćaju.
192
Nega vozila
Nega vozila
Opšte informacije ....................... 192
Provere vozila ............................ 193
Zamena sijalice .......................... 213
Električni sistem ......................... 219
Alati vozila .................................. 228
Točkovi i pneumatici .................. 229
Startovanje pomoću kablova ..... 243
Vuča ........................................... 244
Nega spoljašnjosti ..................... 247
Opšte informacije
Skladištenje vozila
Opreme i preinačenja
vozila
Parkiranje na duži period
Preporučujemo da koristite originalne
delove i opremu, i fabrički odobrene
delove specifične za vaš tip vozila.
Nemožemo oceniti ili garantovati
pouzdanost drugih podukata - čak
iako oni imaju kontrolno ili slično
odobrenje.
Ne raditi nikakva prepravljanja na
električnom sistemu, npr. menjanje
električnih kontrolnih jedinica (čip
tjuning).
Pažnja
Nikada ne prepravljati vaše vozilo.
To može uticati na performanse,
trajanje i bezbednost vozila, a
problemi usled prepravki nisu
pokriveni garancijom.
Ukoliko se vozilo parkira na više
meseci, vodite računa o sledećem:
■ Operite i zaštitite voskom vaše
vozilo.
■ Proveriti zaštitu voskom u
motornom prostoru i na podvozu
vozila.
■ Potpuno napuniti rezervoar za
gorivo.
■ Očistiti i zaštititi gumene zaptivače.
■ Zameniti motorno ulje.
■ Isprazniti rezervoar tečnosti za
pranje.
■ Proveriti zaštitu rashladne tečnosti
od smrzavanja i antikorozivnu
zaštitu.
■ Podesiti pritisak u pneumaticima na
vrednosti koje su predviđene za
maksimalno opterećenje.
■ Vozilo parkirati na suvom i dobro
provetravanom mestu. Menjač
postaviti u prvi stepen prenosa ili
Nega vozila
■
■
■
■
hod unazad. Za automatski
menjač, ubacite u položaj P.
Sprečiti vozilo da se otkotrlja.
Ne aktivirati ručnu kočnicu.
Otvoriti poklopac motornog
prostora, zatvoriti sva vrata i
zaključati vozilo.
Otkopčati negativnu klemu sa
akumulatora vozila. Biti na oprezu
da nikakvi sistemi nisu u funkciji,
npr. alarmni sistem za zaštitu od
krađe.
Zatvoriti poklopac motornog
prostora.
Ponovno stavljanje u rad
Kada se vozilo vraća u saobraćaj:
■ Priključiti negativnu klemu na
akumulator vozila. Aktivirati
elektroniku električnih prozora.
■ Proveriti pritisak pneumatika.
■ Napuniti rezervoar tečnosti za
pranje.
■ Proveriti nivo motornog ulja.
■ Proveriti nivo rashladne tečnosti.
■ Postaviti registarsku tablicu ako je
potrebno.
Provere vozila
Izvođenje radova
Rukovanje vozilom na
kraju veka upotrebe
Informacije o centrima za rukovanje
vozilima na kraju veka upotrebe i
reciklaži vozila na kraju veka trajanja
su dostupne na našoj internet
stranici. Poverite ovaj posao samo
ovlašćenom centru za reciklažu.
9 Upozorenje
Provere u motornom prostoru
izvoditi samo ako je kontakt
isključen.
Ventilator može iznenada da
proradi čak i kada je kontakt
isključen.
193
194
Nega vozila
9 Opasnost
Sistem za paljenje koristi jako
visok napon. Ne dodirivati.
Poklopac motornog
prostora
Otvaranje
2. Pritisnuti bezbednosni jezičak i
otvoriti poklopac.
9 Upozorenje
Dotaći samo penasto punjenje
potporne šipke poklopca motora
kada je motor hladan.
1. Povući ručicu za odbravljivanje i
vratiti je u prvobitan položaj.
3. Lagano potegnuti potpornu šipku
iz držača. Zatim ga zakačiti sa
leve strane motornog prostora.
Zatvaranje
Pre zatvaranja poklopca motornog
prostora, pritisnuti podupirač u držač.
Spustiti poklopac motornog prostora i
pustiti ga da padne tako da se
zabravi. Proveriti da li je poklopac
dobro zabravljen.
Nega vozila
9 Upozorenje
Uvek vodite računa o sledećim
upozorenjima: Pre nego što
započnete vožnju povucite
prednju ivicu poklopca motornog
prostora prema gore da bi ste se
uverili da je dobro zabravljen.
Nemojte povlačiti ručicu za
otvaranje poklopca motornog
prostora tokom vožnje.
Ne vozite sa podignutim
poklopcem motornog prostora.
Otvoreni poklopac sprečava
vidljivost vozača.
Vožnja vašeg vozila sa otvorenim
poklopcem može dovesti do
udesa, koji se ispoljava u
oštećenju vozila i drugih objekata,
povrede putnika ili čak smrti.
Pažnja
Ne povlačite naniže poklopac
motornog prostora kada je
poklopac oslonjen na potpornu
šipku.
195
196
Nega vozila
Kratak pregled motornog prostora
Benzinski motor - 1.2
Nega vozila
Benzinski motor - 1.4
197
198
Nega vozila
Benzinski motor - 1.4 turbo
Nega vozila
Benzinski motor - 1.6
199
200
Nega vozila
Dizel motor - 1.3
Nega vozila
1. Filter vazduha motora
2. Šipka za merenje nivoa motornog
ulja
3. Poklopac motornog ulja
4. Posuda kočione tečnosti
5. Akumulator vozila
6. Kutija sa osiguračima
7. Posuda tečnosti za pranje
8. Posuda rashladne tečnosti
9. Rezervoar za tečnost hidrauličkog
servo upravljača / pomoćna kutija
sa osiguračima (1.4 benzinski
turbo)
Izvući šipku za merenje, obrisati na
suvo, umetnuti do stop oznake na
dršci, izvući i očitati nivo motornog
ulja.
Umetnuti šipku za merenje skroz do
kraja i okrenuti za pola kruga.
<Dizel motor>
Motorno ulje
Preporučljivo je ručno proveriti
motorno ulje pre kretanja na duža
putovanja.
Proveriti kad je vozilo na ravnoj
površini. Motor mora biti na radnoj
temperaturi i zaustavljen najmanje
5 minuta.
<Benzinski motor>
Kada nivo motornog ulja padne do
MIN oznake, dopuniti ga.
201
202
Nega vozila
Preporučujemo korišćenje istog
kvaliteta motornog ulja koje je bilo
korišćeno prilikom zadnje zamene.
Nivo motornog ulja ne sme da pređe
MAX oznaku na šipci za merenje.
Kapa filtera motornog ulja se nalazi
na poklopcu bregaste osovine.
Pažnja
Višak motornog ulja se mora
ispustiti ili isisati.
Količine i specifikacije 3 270, 3 258.
9 Upozorenje
Motorno ulje je iritirajuća materija i
ako se unese u organizam može
dovesti do oboljenja ili smrti.
Držati dalje od domašaja dece.
Izbegavati učestali ili duži kontakt
sa kožom.
Zaprljane površine oprati vodom i
sapunom ili sredstvom za čišćenje
ruku.
Budite pažljivi kada ispuštate
motorno ulje pošto može biti
dovoljno vruće da vas opeče!
Zasnovano na uslovima vožnje,
prikazana kilometraža kod koje je
potrebno zameniti ulje može znatno
varirati.
Da bi sistem radnog veka ulja pravilno
radio, morate ga resetovati nakon
svake zamene ulja.
Kada sistem proračuna da je radni
vek ulja smanjen, pokazuje da je
potrebna zamena ulja.
Sistem za radni vek
motornog ulja
Ova vozila raspolažu sa računarskim
sistemom koji prikazuje kada treba
menjati motorno ulje i filter ulja.
Zasniva se na broju obrtaja motora,
temperaturi motora i pređenoj
kilometraži.
Poruka vozila pojaviće se u
informacionom centru za vozača
(DIC).
Zameniti ulje što pre u narednih
1000 km.
Nega vozila
Moguće je, da ako vozite pod
najboljim uslovima, sistem radnog
veka ulja ne pokaže da je potrebna
zamena ulja tokom cele godine.
Motorno ulje kao i filter se moraju
zameniti bar jednom godišnje, u isto
vreme i sistem se mora resetovati.
Vaš ovlašćeni serviser ima tehnički
obučeno osoblje koje zna da obavi
ovaj zadatak i resetuje sistem.
Takođe je važno redovno proveravati
ulje između perioda zamene i držati
ga na odgovarajućem nivou.
Ukoliko je sistem slučajno resetovan,
ulje se mora zameniti na 5000 km od
poslednje zamene.
Nakon zamene ulja treba resetovati
monitor radnog veka ulja.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
Kako resetovati sistem radnog
veka ulja
Resetovati sistem uvek kada je ulje
promenjeno da bi sistem bio u stanju
proračunati sledeću zamenu ulja.
1. Uključiti kontakt, ali ne uključivati
motor.
2. Pomoću dugmeta MENU i
regulacionog točkića na ručici
pokazivača pravca pronaći opciju
Engine oil life (Radni vek
motornog ulja) u informacionom
centru za vozača (DIC).
203
3. Pritisnuti dugme SET/CLEAR za
resetovanje radnog veka ulja na
100%.
4. Isključiti kontakt.
Displej radnog veka ulja se nikada ne
sme slučajno resetovati, već samo pri
zameni ulja. Ne može se resetovati
tačno.
Ako se poruka vozila ponovo prikaže
u informacionom centru za vozača
(DIC) pri pokretanju vozila, znači da
sistem radnog veka motornog ulja
nije resetovan. Ponoviti postupak.
204
Nega vozila
Pažnja
Resetujte sistem za radni vek
motornog ulja pri svakoj promeni
motornog ulja.
Tečnost automatskog
menjača
Provera nivoa tečnosti automatskog
menjača nije neophodna.
Ako postoji problem, npr. curenje,
otklonite ga u servisu.
Tečnost ručnog menjača
Pažnja
Pre nego što pokušate da izvršite
radove, uverite se da ste u
potpunosti upoznati sa
izvršavanjem ovog posla.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
Pažnja
3. Ako je nivo tečnosti nizak, dodajte
tečnost menjača sve dok nivo ne
dosegne dno otvora poklopca za
punjenje.
4. Kada napunite do odgovarajućeg
nivoa, čvrsto montirajte poklopac.
Pažnja
Korišćenje pogrešne tečnosti
moglo bi da ošteti vozilo. Uvek
koristite tečnosti navedene u
odeljku Preporučene tečnosti i
sredstva za podmazivanje 3 258.
Pažnja
Korišćenje pogrešne tečnosti
moglo bi da ošteti vozilo. Uvek
koristite tečnosti navedene u
odeljku Preporučene tečnosti i
sredstva za podmazivanje 3 258.
Ne prepunjavati menjač uljem.
Može doći do oštećenja menjača.
9 Upozorenje
1. Ugasite motor i ostavite ručni
menjač da se ohladi.
2. Skinite poklopac za punjenje.
Toplota iz motora, menjača ili ulja
može da izazove opekotine.
Uverite se da se menjač ohladio
pre nego što ga dodirnete.
Nega vozila
Filter vazduha motora
205
Vožnja bez pravilno postavljenog
uloška filtera za vazduh može
oštetiti vaš motor.
Rashladna tečnost motora
1. Odvrnuti oba vijka.
2. Otkopčati šarke poklopca filtera i
otvoriti poklopac.
3. Zameniti uložak filtera vazduha.
4. Fiksirati poklopac šarkama i
zavrtnjima.
Pažnja
Motoru je neophodan čist vazduh
za normalan rad.
Ne koristite svoje vozilo bez
instaliranog filtera za vazduh.
U državama sa blagom klimom
rashladno sredstvo obezbeđuje
zaštitu od smrzavanja od oko -30 °C.
U državama sa izrazito hladnom
klimom rashladno sredstvo
obezbeđuje zaštitu od smrzavanja do
oko -40 °C.
Održavati dovoljnu koncentraciju
antifriza.
Pažnja
Koristiti samo odobreni antifriz.
Nivo rashladne tečnosti
Pažnja
Prenizak nivo rashladne tečnosti
može prouzrokovati oštećenje
motora.
Ako je sistem za hlađenje hladan,
rashladna tečnost bi trebala da bude
iznad oznake dopunjavanja. Dopuniti
ako je nivo nizak.
9 Upozorenje
Nikada ne skidajte poklopac
rezervoara za tečnost za hlađenje
kada su motor i hladnjak vreli. To
može uzrokovati ozbiljne povrede.
Pre otvaranja poklopca motor
mora da bude hladan. Pažljivo
otvorite poklopac, postepeno
otpuštajući pritisak.
206
Nega vozila
Dopuniti sa mešavinom
demineralizovane vode i antifriza
odobrenim za vozilo. Čvrsto postaviti
poklopac. Koncentraciju antifriza
poveriti vašem servisu na proveru,
kao i uzrok gubljenja rashladne
tečnosti, i otkloniti uzrok što pre.
Ne koristiti običnu vodu niti antifriz
na bazi alkohola ili metanola u
sistemu za hlađenje.
Može doći do pregrevanja motora
ili do požara.
Napomena
Ako nivo tečnosti za hlađenje padne
ispod oznake, dopunite hladnjak
mešavinom demineralizovane vode
i antifriza na bazi organske kiseline,
u razmeri 56/44 (voda: 56%).
Da biste zaštitili vaše vozilo na
ekstremno hladnom vremenu,
koristite mešavinu od 48% vode i
52% antifriza.
Pažnja
Pažnja
Obična voda ili pogrešna
mešavina tečnosti za hlađenje
mogu oštetiti sistem za hlađenje.
Tečnost za hlađenje može biti
opasna materija.
Izbegavati učestali ili duži kontakt
sa rashladnom tečnošću.
Posle kontakta sa tečnošću za
hlađenje, operite ruke i nokte
vodom i sapunom.
Držati dalje od domašaja dece.
Rashladna tečnost može iritirati
kožu i može izazvati bolest ili čak i
smrt u slučaju gutanja.
Pažnja
Češće dolivanje tečnosti za
hlađenje nije potrebno nego kako
je preporučeno servisnim
intervalima.
Ukoliko postoji potreba za češćim
dolivanjem, to je znak da vaš
motor zahteva održavanje.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom servisu.
Tečnost servo upravljača
Električni servoupravljač
Ako na vozilu postoji električni
servoupravljač, ne koristi se tečnost
servoupravljača.
Nega vozila
Hidraulični servoupravljač
Pažnja
Tečnost za pranje
Ne voziti vozilo bez propisane
količine ulja za servo upravljač.
To može dovesti do oštećenja
sistema servo upravljača vašeg
vozila i prouzrokovati velike
troškove popravke.
9 Upozorenje
Nivo tečnosti servoupravljača mora
biti između MIN i MAX oznaka.
Dopuniti nivo ako je nizak.
Pažnja
Vrlo mala količina prljavštine može
da ošteti upravljački sistem i
prouzrokuje neispravnost u radu.
Ne dozvoliti da zagađivači dođu u
kontakt sa unutrašnjom stranom
poklopca rezervoara/šipke za
merenje nivoa ulja ili da uđu u
rezervoar.
Prelivanje ulja na motor može
izazvati samozapaljenje ulja, a
prelivanje na boju može izazvati
oštećenje boje.
Ne prepunjavati rezevoar.
Vatra na motoru može izazvati
opekotine kod osoba, kao i
oštećenje vašeg vozila i ostale
imovine.
Dopuniti tečnošću za pranje
vetrobranskog stakla koja sadrži
antifriz.
207
208
Nega vozila
Za dopunjavanje posude za pranje
vetrobrana:
■ Koristiti samo pripremljenu tečnost
za pranje vetrobrana iz trgovine za
ovu namenu.
■ Ne koristiti običnu vodu sa slavine.
Minerali u običnoj vodi mogu
ostaviti tragove na vetrobranu.
■ Ako temperatura vazduha padne
ispod temperature smrzavanja,
koristiti tečnost koja ima dovoljno
nisku tačku smrzavanja.
Kočiona tečnost
9 Upozorenje
Kočiona tečnost je otrovna i
izaziva koroziju. Izbegavati dodir
sa očima, kožom, tkaninom i
obojenim površinama.
Pažnja
Nivo kočione tečnosti u posudi mora
biti između MIN i MAX oznake.
Prilikom dopunjavanja, osigurati
maksimalnu čistoću jer prljavština u
kočionoj tečnosti može dovesti do
problema u funkcionisanju kočionog
sistema. Odmah otkloniti uzrok
gubljenja kočione tečnosti u servisu.
Koristiti samo odobrena kočiona ulja
visokog učinka, tečnost za kočnice i
kvačilo 3 258.
Pre skidanja poklopca rezervoara
za ulje kočnice, pažljivo obrisati
nečistoću oko poklopca.
Zaprljanost ulja za kočnice može
ometati efikasan rad hidrauličnog
sistema, i dovesti do skupih
popravki.
Prelivanje ulja za kočnicu na motor
može izazvati njegovo paljenje.
Ne prepunjavati rezevoar.
Vatra na motoru može izazvati
opekotine kod osoba, kao i
oštećenje vašeg vozila i ostale
imovine.
Pažnja
Ako se koristi kočiona tečnost
niskog kvaliteta, može da dođe do
korozije unutrašnjih komponenti
kočionog sistema, što može da
pogorša performanse kočionog
sistema i tako ugrozi bezbednost.
Uvek koristiti kočionu tečnost
Nega vozila
visokog kvaliteta odobrenu za
odgovarajući model vozila.
Preporučuje se originalna GM
kočiona tečnost.
Pažnja
Ne bacati korišćeno kočiono ulje
zajedno sa otpadom iz
domaćinstva.
Kod odlaganja starog ulja koristite
objekte ovlašćenog lokalnog
otpada.
Korišćeno ulje za kočnice i
njegova ambalaža su opasne
materije. Oni mogu ugroziti vaše
zdravlje i okolinu.
Ulje za kočnice je nagrizajuće i
može iritirati kožu i oči.
Nikako ne dozvoliti kočionom ulju
direktan kontakt sa kožom ili
očima. Ako do toga dođe,
zahvaćene površine odmah isprati
sa puno vode, sapuna ili šampona
za pranje ruku.
Akumulator
Vozila bez sistema za zaustavljanje i
pokretanje imaju olovni akumulator.
Vozila sa sistemom za zaustavljanje i
pokretanje imaju AGM akumulator
koji nije olovni akumulator.
Akumulator vozila je bez održavanja
pod uslovom da profil vožnje
omogućava zadovoljavajuće
punjenje akumulatora. Kratke vožnje
i učestala startovanja motora mogu
isprazniti akumulator. Izbegavati
korišćenje nepotrebnih električnih
potrošača.
Akumulatore ne bacati zajedno sa
smećem iz domaćinstva. One se
moraju odlagati na odgovarajućem
sabirnom mestu za reciklažu.
209
Ako se vozilo ne koristi više od
4 nedelje akumulator može da se
isprazni. Otkopčati negativnu klemu
sa akumulatora vozila.
Pre prikopčavanja ili otkopčavanja
akumulatora vozila proveriti da li je
kontakt isključen.
9 Upozorenje
Držati zapaljive materijale dalje od
akumulatora kako bi izbegli
eksploziju. Eksplozija
akumulatora može izazvati
oštećenje vozila i ozbiljne povrede
ili smrt.
Izbegavati dodir sa očima, kožom,
tkaninom i obojenim površinama.
Tečnost sadrži sumpornu kiselinu
koja u direktnom kontaktu može
prouzrokovati povrede i oštećenja.
U slučaju kontakta sa kožom,
očistiti površinu sa vodom i tražiti
odmah medicinsku pomoć.
210
Nega vozila
Držati dalje od domašaja dece.
Ne naginjati otvoren akumulator.
Zaštita akumulatora vozila od
pražnjenja 3 99.
Zamena akumulatora vozila
Napomena
Bilo kakvo odstupanje od uputstava
navedenih u ovom odeljku može
dovesti do privremenog isključivanja
sistema za zaustavljanje i
pokretanje.
Koristiti samo akumulatore vozila koji
dozvoljavaju montiranje kutije sa
osiguračima iznad akumulatora
vozila.
Kod vozila sa sistemom za
zaustavljanje i pokretanje obezbediti
zamenu AGM akumulatora (sa
apsorpcionim staklenim
podmetačem) AGM akumulatorom.
AGM akumulator se identifikuje na
osnovu nalepnice. Preporučujemo
korišćenje originalnog GM
akumulatora vozila.
Napomena
Korišćenje AGM akumulatora koji se
razlikuje od originalnog GM
akumulatora može dovesti do
pogoršanja performansi sistema za
zaustavljanje i pokretanje.
Preporučujemo da akumulator
zamenite kod ovlašćenog servisera.
Nalepnice upozorenja
Punjenje akumulatora vozila
9 Upozorenje
Kod vozila sa sistemom za
zaustavljanje i pokretanje,
obezbediti da potencijal punjenja
ne prelazi 14,6 V pri korišćenju
punjača akumulatora. U
suprotnom bi se mogao oštetiti
akumulator.
Značenje simbola:
■ Bez iskri, otvorenog plamena ili
pušenja.
■ Uvek zaštitite oči. Eksplozivni
gasovi mogu izazvati slepilo ili
povrede.
■ Akumulator držati dalje od
domašaja dece.
■ Akumulator sadrži sumpornu
kiselinu, koja može izazvati slepilo
ili teške opekotine.
Nega vozila
■ Za više informacija, pogledajte
Uputstvo za vlasnika.
■ U blizini akumulatora vozila može
biti prisutan eksplozivni gas.
Uključite kontakt, sačekajte oko 5
sekundi, a zatim okrenite ključ u
kontakt bravi u položaj LOCK
(zaključavanje). Ovu radnju treba
izvršiti više od 3 puta.
Filter dizel goriva
Pažnja
Dreniranje vode iz filtera goriva
Ako voda iz goriva dospe u motor i
sistem za gorivo, može uzrokovati
ozbiljna oštećenja sistema za gorivo.
Kada nivo vode u filteru goriva pređe
određeni nivo, pali se lampica
upozorenja za vodu u gorivu U.
Ako do toga dođe, smesta drenirati
vodu iz filtera goriva.
Pažnja
Pre dreniranja, uverite se da ste u
potpunosti upoznati sa ovim
poslom.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
211
1. Pronađite filter goriva oko
rezervoara za gorivo.
2. Postaviti posudu za vodu ispod
filtera goriva.
3. Okrenuti čep za ispuštanje u
smeru suprotnom od kazaljki na
satu, koristeći odvijač sa ravnom
glavom.
4. Sačekati da voda u potpunosti
isteče, a zatim pritegnuti čep za
ispuštanje okretanjem u smeru
kazaljki na satu.
5. Pre pokretanja motora, izvršite
radnju paljenja na sledeći način:
Ako nastavite da vozite sa
upaljenom lampicom upozorenja
U, to može uzrokovati ozbiljna
oštećenja sistema za gorivo.
Smesta drenirati vodu iz filtera
goriva.
Odzračivanje sistema dizel
goriva
Ako je rezervoar ostao prazan, sistem
dizel goriva se mora obezvazdušiti.
Uključiti kontakt tri puta na 15
sekundi. Nakon toga startovati vozilo
na maksimum 40 sekundi. Ponoviti
proces nakon ne manje od 5 sekundi.
Ako se motor ne može pokrenuti,
potražiti pomoć servisa.
212
Nega vozila
Zamena metlice brisača
Pravilan rad brisača vetrobrana je
neophodan za bezbednu vožnju i
dobru vidljivost. Povremeno proveriti
stanje metlica brisača. Ako je guma
tvrda, kruta ili ako razmazuje
prljavštinu na staklo, treba zameniti
metlice brisača.
Prljavština, bilo na vetrobranu ili na
brisaču, može da smanji efikasnost
brisača. Ako brisači ne čiste dobro,
očistiti kako vetrobran tako i brisače
kvalitetnim sredstvom za čišćenje ili
blagim deterdžentom. Zatim dobro
isprati čistom vodom.
Po potrebi ponoviti postupak. Ne
postoji način da se dobro ukloni
silikon sa stakla. Zbog toga na
vetrobran nikada ne nanositi sredstvo
za poliranje koje sadrži silikon, jer će
na vetrobranu ostati tragovi silikona
koji ometaju preglednost vozača.
Ne koristiti rastvore, benzin, kerozin i
razređivače boja za čišćenje brisača.
To su grube materije i mogu oštetiti
metlice i obojene površine.
Metlica prednjeg brisača
1. Zadržati šipku i podići krak
brisača.
2. Pritisnuti osigurač klizača prstima.
3. Pritisnuti prednji deo brisača
istovremeno ga okrećući, a zatim
pritisnuti naviše.
Nega vozila
Zamena sijalice
Metlica zadnjeg brisača
1. Podići metlicu brisača do nivoa
držača metlice i kraka.
2. Izvući metlicu brisača.
213
3. Skinuti metlicu brisača sa držača
prema vodećem otvoru.
Isključiti kontakt i isključiti pripadajući
prekidač ili zatvoriti vrata.
Novu sijalicu držati samo za postolje!
Ne dodirivati staklo sijalice sa golim
rukama.
Za zamenu koristiti samo isti tip
sijalice.
Zameniti sijalice prednjih svetala iz
motornog prostora.
Napomena
Nakon vožnje pri jakoj kiši ili nakon
pranja, leće nekih spoljašnjih svetla
se mogu zamagliti.
Ovo se javlja zbog razlike između
spoljašnje i unutrašnje temperature
tela svetla.
Ovo je slično i sa kondenzacijom na
prozorima unutar vozila tokom
kišnog vremena i ne ukazuje na neki
problem sa vozilom
Ako voda iscuri u strujno kolo sijalice
svetla, odvezite vaše vozilo na
proveru u vaš ovlašćeni servis.
214
Nega vozila
Prednja svetla
Oboreno i dugo svetlo
1. Skinuti zaštitni poklopac.
2. Pritisnuti opružni držač, otkačiti
ga.
3. Izvaditi sijalicu iz kućišta svetla.
Vozila sa halogenim sistemom
prednjih svetala tokom vožnje u
inostranstvu
4. Skinuti priključni konektor sa
sijalice.
5. Vratite sijalicu i priključni konektro
na sijalicu.
6. Prilikom postavljanja nove
sijalice, otkačiti jezičke u
žlebovima svetla.
7. Otkačiti opružnu ušicu.
8. Vratiti zaštitni poklopac prednjih
svetla na svoje mesto i zatvoriti.
Podesivi vijci se nalaze iznad
poklopca oborenog svetla.
Okrenuti podesive vijke pomoću
odvijača u pravcu kretanja kazaljki na
časovniku za pola kruga.
Za isključivanje, okrenuti podesive
vijke suprotno kretanju kazaljki na
časovniku za pola kruga.
Nega vozila
Pažnja
Parkirna svetla (poziciona
svetla)
Proveriti podešenost prednjih
svetla nakon isključivanja.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
215
2. Izvaditi držač sijalice bočnih
svetla iz tela svetla.
3. Skinuti priključni konektor sa
sijalice.
9 Upozorenje
Nepravilno podešena prednja
svetla zablesnuće vozače iz
suprotnog pravca.
Podešavajte samo kada je to
neophodno.
1. Skinuti zaštitni poklopac.
4.
5.
6.
7.
8.
Izvaditi sijalicu iz grla.
Postaviti novu sijalicu.
Priključiti konektor na sijalicu.
Postaviti držač u far.
Vratiti zaštitni poklopac prednjih
svetla na svoje mesto i zatvoriti.
Svetla za maglu
Zamenu sijalica obaviti u servisu.
216
Nega vozila
Prednji pokazivači pravca
2. Lagano gurnuti sijalicu u grlo,
okrenuti suprotno kretanju
kazaljke na satu, izvaditi i postaviti
novu.
3. Postaviti držač sijalice u far,
okrenuti u pravcu kretanja kazaljki
na satu i učvrstiti.
Zadnja svetla
3. Zadnje svetlo/svetlo kočnice (1)
Svetlo pokazivača pravca (2)
Svetla vožnje unazad
(suvozačeva strana) / zadnja
svetla za maglu (vozačeva
strana) (3)
1. Okrenuti držač sijalice suprotno
kretanju kazaljke na satu i otkačiti.
1. Odvrnuti oba vijka.
2. Izvući sklop zadnjeg svetla radi
uklanjanja. Voditi računa da vod
kabla ostane u svom položaju.
Nega vozila
5. Izvaditi držač sijalice. Lagano
gurnuti sijalicu u grlo, okrenuti
suprotno kretanju kazaljke na
satu, izvaditi i postaviti novu.
6. Umetnuti držač sijalice u sklop
zadnjeg svetla i zavrnuti u mesto.
Postaviti sklop zadnjeg svetla u
šasiju vozila i zavrnuti vijcima.
Zatvoriti poklopce i zabraviti.
7. Uključiti paljenje, upaliti i proveriti
sva svetla.
4. Okrenuti držač sijalice suprotno
kretanju kazaljke na satu.
Bočni pokazivači pravca
217
1. Izvaditi telo svetla pomoću
odvijača. Pritisnite telo svetla
unapred (leva strana) ili unazad
(desna strana). Zatim obrnite telo
svetla nadole i uklonite ga iz
otvora.
2. Okrenuti držač sijalice suprotno
kretanju kazaljke na satu.
3. Izvući sijalicu iz držača i zameniti.
4. Vratiti po obrnutom redosledu.
LED lampice (spoljašnji
retrovizor)
LED lampice zamenite u servisnoj
radionici.
218
Nega vozila
Srednje visokopostavljeno
stop svetlo
Svetlo registarske tablice
4. Postaviti sijalicu u nosač sijalice i
okrenuti u pravcu kretanja
kazaljke na satu.
5. Umetnuti kućište sijalice i
pričvrstiti sa odvijačem.
Osvetljavanje kabine
Svetla kabine
Ako srednje isokopostavljeno stop
svetlo ne radi, prekontrolišite ga u
servisu.
1. Izvaditi telo svetla pomoću
odvijača.
2. Izvaditi uložak svetla prema dole,
obraćajući pažnju pri tom da ne
dođe do potezanja kabla.
Za odbravljivanje, okrenuti držač
sijalice suprotno kretanju kazaljke
na satu.
3. Izvaditi sijalicu iz držača i postaviti
novu.
1. Za vađenje, pritisnuti na suprotnu
stranu od prekidača svetla
koristeći pljosnati odvijač.
(Obratiti pažnju da se ništa ne
ogrebe.)
2. Izvaditi sijalicu.
3. Zameniti sijalicu.
4. Sklop fara montirati nazad.
Nega vozila
Svetlo zadnjih vrata (ili vrata
prtljažnika)
1. Izvaditi telo svetla pomoću
odvijača.
2. Izvaditi sijalicu.
3. Postaviti novu sijalicu.
4. Postaviti telo svetla.
219
Električni sistem
Osigurači
Podaci na zamenskom osiguraču
moraju da se slažu sa podacima na
pregorelom.
U kutiji iznad pozitivnog pola
akumulatora vozila su nekoliko
glavnih osigurača. Ako je neophodno,
njihovu promenu poverite servisnoj
radionici.
Pre zamene osigurača isključiti
pripadajući prekidač i isključiti
paljenje.
Pregoreli osigurač se prepoznaje po
prekinutoj niti žice u njemu. Ne
menjati osigurač sve dok se uzrok
kvara ne otkloni.
Neke funkcije su zaštićene sa više
osigurača.
Osigurači takođe mogu biti umetnuti
bez postojanja funkcije.
220
Nega vozila
Napomena
Nisu svi opisi kutije sa osiguračima
u ovom uputstvu primenjivi za vaše
vozilo.
Prilikom pregleda kutije sa
osiguračima, pogledati nalepnicu
iste.
Kutija sa osiguračima u
motornom prostoru
Izvlakač osigurača
Izvlakač osigurača se može nalaziti u
kutiji za osigurače u motornom
prostoru.
Postaviti izvlakač osigurača na razne
tipove osigurača sa gornje ili bočne
strane, i izvući osigurač.
Kutija osigurača je u motornom
prostoru.
Odbraviti poklopac, podići ga prema
gore i skinuti.
Benzin
Nega vozila
221
Broj Strujno kolo
Broj Strujno kolo
Broj Strujno kolo
1
Relej brzine prednjeg brisača
19
Rezervni osigurač
41
EVP
2
Pumpa za ABS
20
Rezervni osigurač
42
ECM
3
Komandni relej prednjeg
brisača
21
Rezervni osigurač
43
AC kvačilo
4
Prednji brisač
22
Rezervni osigurač
44
TCM
5
Ventilator
24
RUN/CRANK IEC
45
ECM_1
6
ABS ventil
25
RUN/CRANK relej
46
COIL
7
Krovni otvor
28
OSRVM HTD
47
ECM_4
9
Zadnji brisač
30
Grejanje prednjeg sedišta
48
ECM_3
10
RVC
31
FSCM 1
49
ECM_2
11
ABS ulje
32
Flex Fuel
50
Brizgaljka/indukcioni kalem
12
AOS/ROS
33
Perač
51
P/T relej
13
OSRVM
34
Relej pumpe za gorivo
52
Sirena
14
Relej zadnjeg razmagljivača
35
Pumpa goriva
53
Relej ventilatora hladnjaka K3
15
Razmagljivač zadnjeg prozora
36
ECM_5
54
Start
16
Rezervni osigurač
37
FSCM_2/nivelisanje
55
Startni relej
17
Rezervni osigurač
38
TCM_1
56
Relej AC kvačila
18
Rezervni osigurač
39
Ventilator hladnjaka K5
57
Relej dugog svetla
40
Ventilator hladnjaka K4
58
Prednje svetlo za maglu
222
Nega vozila
Broj Strujno kolo
Sistem za zaustavljanje i
pokretanje vozila
Broj
Strujno kolo
1
Prednji brisač
59
Dugo svetlo L
60
Dugo svetlo D
2
Pumpa za ABS
61
Relej ventilatora hladnjaka K1
3
Komandni relej prednjeg
brisača
4
Relej brzine prednjeg brisača
6
Ventilator
8
OSRVM
9
AOS/ROS
10
ABS ulje
11
RVC
12
Zadnji brisač
13
Ne koristi se/IBS
14
ABS ventil
15
Krovni otvor
17
Relej zadnjeg razmagljivača
18
Razmagljivač zadnjeg
prozora
19-25 Rezervni osigurač
Nega vozila
223
Broj
Strujno kolo
Broj
Strujno kolo
Broj
Strujno kolo
27
RUN/CRANK IEC
45
ECM
62
Relej AC kvačila
28
RUN/CRANK relej
46
AC kvačilo
63
Relej dugog svetla
29
Ne koristi se/relej SAI ventila
47
TCM
64
Sirena
30
Ne koristi se/SAI ventil
48
65
Prednje svetlo za maglu
31
OSRVM HTD
Napajanje pom. pumpe za
vodu
Dugo svetlo L
Relej napajanja pom. pumpe
za vodu
ECM_1
66
32
49
50
COIL
67
Dugo svetlo D
68
Relej ventilatora hladnjaka K1
33
Grejanje prednjeg sedišta
51
ECM_4
34
FSCM_1
52
ECM_3
35
Ventilacija kanistera
53
ECM_2
36
Perač
54
Brizgaljka/indukcioni kalem
37
Relej pumpe za gorivo
55
Relej SAI pumpe
38
Pumpa goriva
56
P/T relej
39
ECM_5
57
Ventilator hladnjaka K4
40
FSCM_2/nivelisanje
58
Ventilator hladnjaka K5
41
TCM_1/DC-DC konvertor
59
Relej ventilatora hladnjaka K3
43
SAI PUMPA
60
Start
44
EVP
61
Startni relej
224
Dizel
Nega vozila
Broj
Strujno kolo
Broj
Strujno kolo
1
Prednji brisač
27
RUN/CRANK IEC
2
Pumpa za ABS
28
RUN/CRANK relej
3
Komandni relej prednjeg
brisača
29
Relej napajanja pom. pumpe
za vodu
4
Relej brzine prednjeg brisača
30
6
Ventilator
Napajanje pom. pumpe za
vodu
8
OSRVM
31
OSRVM HTD
9
AOS/ROS
32
Relej grejača filtera goriva
10
ABS ulje
33
Grejanje prednjeg sedišta
11
RVC
34
Ne koristi se
12
Zadnji brisač
35
Perač
13
Ne koristi se/IBS
37
Relej pumpe za gorivo
14
ABS ventil
38
Pumpa goriva
15
Krovni otvor
39
ECM_5
17
Relej zadnjeg razmagljivača
40
Nivelisanje
18
Razmagljivač zadnjeg
prozora
41
DC-DC konvertor
42
Grejač filtera goriva
44
Grejač
19-25 Rezervni osigurač
Nega vozila
Broj
Strujno kolo
Broj
Strujno kolo
45
ECM
64
Sirena
46
AC kvačilo
65
Prednje svetlo za maglu
47
TCM
66
Dugo svetlo L
49
ECM_1
67
Dugo svetlo D
50
COIL
68
Relej ventilatora hladnjaka K1
51
ECM_4
52
ECM_3
53
ECM_2
54
PCV grejač
55
Relej ventilatora hladnjaka K2
56
P/T relej
57
Ventilator hladnjaka K5
58
Ventilator hladnjaka K4
59
Relej ventilatora hladnjaka K3
60
Start
61
Startni relej
62
Relej AC kvačila
63
Relej dugog svetla
225
226
1.4 turbo
Nega vozila
Nega vozila
Pomoćna kutija sa osiguračima
(1.4 benzinski turbo)
Pomoćna kutija sa osiguračima nalazi
se u motornom prostoru, pored
rezervoara za rashladnu tečnost
motora.
R1: Relej ventilatora K3
R2: Relej ventilatora K7
Kutija sa osiguračima na
instrument tabli
Unutrašnja kutija sa osiguračima se
nalazi ispod panela instrument table
na strani vozača.
Br.
Strujno kolo
1
DLIS
2
DLC
3
Vazdušni jastuk
4
Vrata prtljažnika
5
Rezervni osigurač
227
6-13 Modul regulacije šasije
14
IPC
15
ONSTAR
16
Ultra pomoć prilikom parkiranja
17
Senzor za kišu
18
Audio
19
Prikolica
20
VLBS/FCA/LDW
21
CHEVYSTAR
22
Grejanje, ventilacija,
klimatizacija
23
HDLP ALC
24
Kvačilo
228
Nega vozila
Br.
Strujno kolo
Br.
Strujno kolo
Alati vozila
25
IPC-AOS
41
PTC2
26
Vazdušni jastuk RUN/CRANK
42
PTC1
Alati
27
Radni relej
43
Konektor akumulatora
28
Relej zadnjih vrata
29
Prikolica RUN/CRANK
30
Opruga časovnika
31
Grejanje, ventilacija,
klimatizacija
32
Rezervni osigurač
33
Krovni otvor
34
Upaljač za cigarete
35
Rezervni osigurač
36
Zadnji električni prozor
37
Prednji električni prozor
38
RAP/ACCY
39
DCDC CONV
40
Električno upravljani prozori,
brzo podizanje/spuštanje
Vozila sa kompletom za
popravku pneumatika
Komplet za popravku pneumatika se
nalazi ispod pokrivača poda, u
prostoru za odlaganje u prtljažnom
prostoru 3 236.
Vozila sa rezervnim točkom
Dizalica i alati su postavljeni u prostor
za odlaganje u prtljažnom prostoru
iznad rezervnog točka.
Nega vozila
Kompaktni rezervni točak 3 241,
zamena točka 3 239.
Točkovi i pneumatici
Stanje pneumatika, stanje
točkova
Preko ivica prelaziti polako i po
mogućnosti pod pravim uglom.
Vožnja preko oštrih ivica može
dovesti do oštećenja pneumatika i
naplataka. Kod parkiranja pneumatik
ne priklještiti uz ivicu trotoara.
Redovno kontrolisati naplatke na
oštećenja. Potražiti pomoć servisa u
slučaju oštećenja ili neuobičajenog
habanja.
Zimski pneumatici
Zimski pneumatici ispod 7 °C nude
veću bezbednost pri vožnji, te ih zato
treba staviti na sve točkove.
Označavanje pneumatika
Npr. 215/60 R 16 95 H
215 = Širina pneumatika, mm
60 = Odnos preseka (visina sa
širinom pneumatika), %
R = Tip pneumatika: Radijalni
229
RF = Tip: RunFlat
16 = Prečnik naplatka u colovima
95 = Oznaka nosivosti npr. 95
odgovara do 690 kg
H = Slovna oznaka koda brzine
Slovne šifre graničnih brzina:
Q = do 160 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
H = do 210 km/h
V = do 240 km/h
W = do 270 km/h
Pritisak u pneumaticima
Kontrolisati pritisak hladnih
pneumatika svakih 14 dana i pre
svakog dužeg putovanja. Ne
zaboraviti na rezervni točak.
Odvrnuti kapicu ventila.
230
Nega vozila
9 Upozorenje
Prenizak pritisak može dovesti do
jakog pregrevanja pneumatika,
unutrašnjih oštećenja a time i do
odvajanja (separacije) gazećeg
sloja pneumatika, pa čak i
eksplozije pneumatika pri velikim
brzinama.
Oznaka pritiska pneumatika na okviru
vrata vozača.
Podaci pritisaka pneumatika se
odnose na hladne pneumatike. To
važi za letnje i zimske pneumatike.
Uvek naduvati rezervni točak na
pritisak koji se odnosi na puno
opterećenje.
ECO pritisak pneumatika pruža
mogućnost postizanja najmanje
moguće potrošnje goriva.
Neodgovarajući pritisak kvari
bezbednost, kao i ponašanje vozila u
vožnji, udobnost i potrošnju goriva, i
povećava habanje pneumatika.
Sistem nadzora pritiska u
pneumaticima
Ovo vozilo možda poseduje sistem
nadzora pritiska u pneumaticima
(TPMS).
TPMS je konstruisan da upozori
vozača kada postoje uslovi niskog
pritiska u pneumaticima. TPMS
senzori montirani su na svaki sklop
točka i pneumatika, osim sklopa
rezervnog točka i pneumatika. TPMS
senzori nadziru pritisak vazduha u
pneumaticima i prenose očitavanja
pritiska u pneumaticima do prijemnika
koji se nalazi u vozilu.
Da prilagodite znak pritiska u
pneumaticima uslovima opterećenja
vozila, pritisnite dugme MENU u ručici
pokazivača pravca. Okrećite točkić
sve dok ne stignete do menija "Tyre
load" (Opterećenje pneumatika).
Pritisnite dugme SET/CLR. Možete
izabrati sledeće menije:
Svaki meni može se izabrati
okretanjem točkića u ručici
pokazivača pravca.
Nega vozila
■ Load 1: Lo (Režim za pritisak
Comfort pneumatika)
■ Load 2: Eco (Režim za pritisak Eco
pneumatika)
■ Load 3: Hi (Režim za pritisak GVW
pneumatika)
Pritisnite dugme SET/CLR na
nekoliko sekundi kako biste
potvrdili meni.
Napomena
Oznaka sa pritiskom napumpavanja
pneumatika nalazi se na levom
okviru vrata.
Za ispravan pritisak u pneumaticima
pogledajte preporučeni pritisak na
oznaci sa pritiskom napumpavanja
pneumatika.
231
pritisak vazduha opada i da
pneumatike treba napumpati do
ispravnog pritiska.
Oznaka sa informacijama o
pneumaticima i utovaru prikazuje
veličinu originalnih pneumatika i
ispravan pritisak napumpavanja
hladnih pneumatika.
Pritisak pneumatika 3 271.
Kada se otkrije nizak pritisak u
pneumaticima, na instrument tabli se
pali A.
Ako se upali oznaka za nizak pritisak
u pneumaticima, zaustavite se što je
pre moguće i napumpajte pneumatike
do preporučenog pritiska.
Pritisak pneumatika 3 271.
A se pali pri svakom ciklusu paljenja
sve dok pneumatici ne budu
napumpani do ispravnog pritiska.
A može da se upali na hladnom
vremenu prilikom prvog pokretanja
vozila, a zatim se isključi u toku
vožnje. To bi mogao da bude znak da
Napomena
TPMS može da vas upozori na
postojanje niskog pritiska u
pneumaticima, ali ne zamenjuje
normalno održavanje pneumatika.
Kvar
TPMS neće ispravno raditi ako jedan
ili više TPMS senzora nedostaje ili je
u kvaru. Kada sistem detektuje kvar,
A trepće oko jednog minuta i zatim
ostaje upaljeno do kraja ciklusa
paljenja.
A se pali pri svakom ciklusu paljenja
sve dok se problem ne reši. Neki od
uslova koji mogu da uzrokuju paljenje
A su:
■ Jedan od pneumatika zamenjen je
rezervnim.
232
Nega vozila
■ Rezervni pneumatik ne poseduje
TPMS senzor. A bi trebalo da se
ugasi kada pneumatik zamenite
pneumatikom koji poseduje TPMS
senzor.
■ Proces uparivanja TPMS senzora
nije izvršen ili nije uspešno izvršen
nakon rotiranja pneumatika. A bi
trebalo da se ugasi nakon
uspešnog izvršenja procesa
uparivanja senzora. Videti proces
uparivanja TPMS senzora ispod.
■ Jedan ili više TPMS senzora
nedostaje ili je u kvaru. A bi trebalo
da se ugasi kada montirate TPMS
senzore i proces uparivanja
senzora je uspešno završen.
Obratite se dileru radi servisiranja.
■ Rezervni pneumatici ili točkovi ne
odgovaraju originalnim
pneumaticima ili točkovima.
Korišćenje pneumatika ili točkova
koji nisu preporučeni moglo bi da
spreči ispravno funkcionisanje
TPMS-a.
■ Rukovanje elektronskim uređajima
ili blizina objekata koji koriste radio
frekvencije slične onima koje koristi
TPMS može da uzrokuje kvar
TPMS senzora.
Ako TPMS ne radi ispravno, ne može
da detektuje signal o niskom pritisku
pneumatika. Ako se A upali i ostane
upaljeno, obratite se vašem
ovlašćenom Chevrolet serviseru.
Proces uparivanja TPMS
senzora
Svaki TPMS senzor ima jedinstvenu
identifikacionu šifru. Identifikaciona
šifra treba da se upari sa položajem
novog pneumatika/točka nakon
rotiranja pneumatika ili zamene
jednog ili više TPMS senzora. Proces
uparivanja TPMS senzora trebalo bi
izvršiti i nakon zamene rezervnog
pneumatika pneumatikom sa TPMS
senzorom. A trebalo bi da se ugasi
prilikom narednog ciklusa paljenja.
Senzori se uparuju sa položajima
pneumatika/točka, korišćenjem
TPMS alata za ponovno
prepoznavanje, po sledećem
redosledu: prednji levi pneumatik,
prednji desni pneumatik, zadnji desni
pneumatik i zadnji levi pneumatik. Za
servisiranje ili kupovinu alata za
ponovno prepoznavanje, obratite se
vašem ovlašćenom Chevrolet
servisu.
Prvi položaj pneumatika/točkova
treba da se poklopi u roku od dva
minuta, a sva četiri položaja
pneumatika/točkova treba da se
poklope u roku od pet minuta. Ukoliko
to traje duže, proces uparivanja se
zaustavlja i morate ga ponoviti.
Proces uparivanja TPMS senzora je
sledeći:
1. Potegnuti ručnu kočnicu.
2. Postavite kontakt u položaj ON/
RUN, ali ne uključujte motor.
3. Upotrebite dugme MENU na
pokazivaču pravca da izaberete
meni u informacionom centru za
vozača (DIC).
Nega vozila
4. Upotrebite točkić da pređete na
ekran stavke menija Tyre Learn
(Prepoznavanje pneumatika).
5. Pritisnite dugme SET/CLR da
započnete proces uparivanja
senzora. Trebalo bi da se prikaže
poruka koja zahteva prihvatanje
procesa.
6. Pritisnite dugme SET/CLR još
jednom da potvrdite izbor. Sirena
se oglašava dva puta, kako bi
označila da je prijemnik u režimu
ponovnog prepoznavanja.
7. Početi sa prednjim levim
pneumatikom.
8. Postavite alat za ponovno
prepoznavanje na bočni zid
pneumatika, u blizini tela ventila.
Zatim pritisnite dugme kako biste
aktivirali TPMS senzor. Zvuk
sirene potvrđuje da je
identifikaciona šifra senzora
uparena sa datim položajem
pneumatika i točka.
9. Nastaviti sa prednjim desnim
pneumatikom i ponoviti postupak
u koraku 8.
10. Nastaviti sa zadnjim desnim
pneumatikom i ponoviti postupak
u koraku 8.
11. Nastavite do zadnjeg pneumatika
sa leve strane i ponovite
proceduru iz koraka 8. Sirena se
oglašava dva puta kako bi
označila da je identifikaciona šifra
senzora uparena sa zadnjim
pneumatikom na levoj strani, a
proces uparivanja TPMS senzora
više nije aktivan.
233
12. Okrenite kontakt u položaj LOCK/
OFF.
13. Podesite sva četiri pneumatika na
preporučeni nivo pritiska
vazduha, kako je naznačeno na
oznaci sa informacijama o
pneumaticima i utovaru.
Dubina profila
Redovno kontrolisati dubinu profila
pneumatika.
U interesu bezbednosti, pneumatike
zameniti ako se dubina profila smanji
na 2-3 mm (4 mm za zimske
pneumatike).
Iz bezbednosnih razloga,
preporučuje se da razlika u dubini
profila pneumatika na jednoj osovini
ne bude veća od 2 mm.
234
Nega vozila
Menjanje veličine
pneumatika i točkova
Različite veličine pneumatika i
točkova
Zakonom dozvoljena minimalna
dubina profila (1,6 mm) je dostignuta
onda kada se pneumatici toliko
pohabaju da se vide indikatori (TWI)
habanja profila. Njihov položaj
pokazuju oznake sa bočne strane
pneumatika.
Ako je istrošenost pneumatika na
prednjoj osovini veća nego na
zadnjoj, prednje točkove zameniti
zadnjim. Voditi računa da pravac
okretanja točkova bude isti kao i pre.
Pneumatici stare, i onda ako se ne
koriste. Preporučujemo zamenu
pneumatika svakih 6 godina.
Ukoliko se montiraju pneumatici koji
odstupaju od fabrički postavljenih
dimenzija, verovatno će biti potrebno
reprogramiranje brzinomera kao i
nominalni pritisak pneumatika i uraditi
druga preinačenja na vozilu.
Posle promene na drugu dimenziju
pneumatika, treba zameniti nalepnicu
sa pritiscima pneumatika.
9 Upozorenje
Uoptrebom nepodesnih
penumatika i točkova može doći
do nesreće i učiniti nevažećom
homologaciju vozila.
9 Upozorenje
Ne koristiti različite dimenzije i
tipove pneumatika i naplataka
nego što su fabrički postavljeni.
Mogu ugroziti bezbednost i
performanse vozila. Mogu dovesti
do smetnje u rukovanju ili do
prevrtanja i teških povreda. Kada
menjate pneumatike, uverite se da
su svi pneumatici istih dimenzija,
tipa, šara gazeće površine,
proizvođača i nosivosti.
Korišćenjem bilokakvih drugih
dimenzija ili tipa pneumatika,
može se teško ugroziti vožnja,
rukovanje, razmak do zemlje,
zaustavni put, razmak šasije i
tačnost brzinomera.
Poklopci točkova
(ratkapne)
Moraju se koristiti ukrasni poklopci
(ratkapne) točkova i pneumatici koji
su odobreni od strane proizvođača za
odgovarajuće vozilo i koji
zadovoljavaju uslove svih
pripadajućih kombinacija točkova i
pneumatika.
Nega vozila
Ako se koriste ukrasni poklopci i
pneumatici koji nisu fabrički odobreni,
pneumatici ne smeju imati zaštitni
obruč.
Ukrasni poklopci točkova ne smeju
ometati hlađenje kočnica.
9 Upozorenje
Korišćenje neodgovarajućih
pneumatika ili ukrasnih
poklopaca, mogu dovesti do
iznenadnog gubljenja pritiska i
zbog toga do udesa.
Centriranje točkova i
balansiranje pneumatika
Pneumatici i točkovi su centrirani i
izbalansirani fabrički, kako bi se
omogućio duži radni vek pneumatika
i najbolje ukupne performanse.
Redovna prilagođavanja centriranja
točkova i balansiranja pneumatika
nisu neophodna.
Sistemima za vešanje i upravljanje
vašeg vozila je potrebno vreme da se
stabilizuju od postupka isporuke i
prilagode načinu vaše vožnje, broju
putnika i količini tereta koje vozite.
GM preporučuje da novo vozilo vozite
najmanje 800 kilometara pre nego što
ocenite na koju stranu vuče vaš
upravljač. Blaga vuča na levo ili
desno, u zavisnosti od nagiba uz ivicu
puta i/ili drugih varijacija površine
puta, kao što su jaruge ili korenje, je
normalna. Zbog toga razmotrite
zahtevanje provere centriranja samo
ako vozilo značajno vuče na jednu ili
drugu stranu, ili ako primetite
neobično habanje pneumatika. Ako
vozilo vibrira tokom vožnje po ravnom
putu, možda je potrebno da se
pneumatici i točkovi ponovo
izbalansiraju. Obratite se svom
ovlašćenom Chevrolet serviseru za
odgovarajuću dijagnozu.
235
Lanci za sneg
Lanci za sneg su jedino dozvoljeni na
prednjim točkovima (samo
pneumatici od 14, 15, 16 inča).
Uvek koristiti samo lance sa sitnim
karikama, koji sa gazeće površine
pneumatika kao i sa unutrašnje
strane (uključujući i zatvarač lanca),
ne vire više od 10 mm.
9 Upozorenje
Oštećeni pneumatik može da
eksplodira.
236
Nega vozila
Komplet za popravku
pneumatika
Manja oštećenja gazeće površine i
bočne strane pneumatika, mogu se
popraviti pomoću kompleta za
popravku pneumatika.
Strano telo ne odstranjivati iz
pneumatika.
Oštećenja veća od 4 mm, kao i
oštećenja bočne strane pneumatika
blizu ivice felne se ne mogu
popravljati ovim kompletom.
Komplet za popravku pneumatika se
nalazi ispod pokrivača poda, u
prostoru za odlaganje u prtljažniku.
9 Upozorenje
Ne voziti brže od 80 km/h.
Ne koristiti na duži period.
Upravljanje i rukovanje vozilom
može biti ugrženo.
Ako imate izduvan pneumatik:
Potegnuti ručnu kočnicu.
Za ručni menjač, ubacite u prvi stepen
prenosa ili položaj za vožnju unazad.
Za automatski menjač, ubacite u
položaj P.
1. Izvaditi komplet za popravku
pneumatika iz prtljažnika.
2. Izvaditi kompresor i bocu sa
zaptivnim materijalom.
3. Izvaditi kabl za električni
priključak (1) i crevo za vazduh (2)
iz prostora za odlaganje sa donje
strane kompresora.
Nega vozila
4. Prekidač kompresora mora biti
postavljen na §.
5. Navrnuti crevo za vazduh
kompresora na bocu sa zaptivnim
materijalom.
6. Priključiti električni priključak
kompresora u pomoćno grlo (u
dodatnu utičnicu ili upaljač za
cigarete). Radi izbegavanja
pražnjenja akumulatora vozila,
preporučujemo da motor radi.
7. Postaviti bocu sa zaptivnim
materijalom u držač na
kompresoru.
Postaviti kompresor blizu
pneumatika tako, da boca sa
zaptivnim materijalom ostane
vertikalna.
8. Skinuti zaštitnu kapicu ventila
oštećenog pneumatika.
9. Navrnuti crevo za punjenje na
ventil pneumatika.
237
10. Preklopni prekidač kompresora
prebaciti u položaj I. Pneumatik se
puni sa zaptivnim sredstvom.
11. Merni instrument pritiska
kompresora će na kratko
(približno 30 sekundi) prikazati
pritisak od 6 bara, sve dok se boca
sa zaptivnim materijalom ne
isprazni. Posle toga će pritisak
opadati.
12. Sva količina zaptivnog materijala
je ispumpana u pneumatik. Posle
toga pneumatik se naduvava.
13. Propisani pritisak pneumatika
(oko 2,4 bara) trebalo bi da se
postigne u roku od 10 minuta.
238
Nega vozila
Kada se dostigne propisani
pritisak, isključiti kompresor.
Ukoliko se propisani pritisak ne
postiže u roku od 10 minuta,
odvojiti komplet za popravku
pneumatika. Pomeriti vozilo za
jedan okretaj pneumatika.
Ponovo priključiti komplet za
popravku pneumatika i nastaviti
postupak punjenja još 10 minuta.
Ukoliko se propisani pritisak još
uvek ne postigne, pneumatik je
previše oštećen. Potražiti pomoć
servisne radionice. Previsoki
pritisak pneumatika ispuštati
pomoću dugmeta iznad
pokazivača pritiska.
Kompresor ne držati uključen
duže od 10 minuta.
14. Odvojiti komplet za popravku
pneumatika. Pritisnuti bravicu na
nosaču i skloniti bocu sa
zaptivnim materijalom sa nosača.
Navrnuti crevo za punjenje
pneumatika na slobodni priključak
boce sa zaptivnim materijalom.
Time se sprečava gubljenje
zaptivne mase. Držati komplet za
popravku pneumatika u
prtljažniku.
15. Odstraniti sav preostali zaptivni
materijal sa krpom.
16. Priloženu nalepnicu, koja
pokazuje maksimalno dozvoljenu
brzinu (oko 80 km/h), skinuti sa
boce zaptivnog materijala i
zalepiti u vidno polje vozača.
17. Odmah nastaviti sa vožnjom, da
bi se zaptivni materijal
ravnomerno raspodelio u
pneumatiku. Posle vožnje od
približno 10 km (ali ne više od
10 minuta) zaustaviti se i proveriti
pritisak u pneumatiku. Tom
prilikom, kraj creva vazduha od
kompresora direktno navrnuti na
ventil pneumatika.
Ukoliko je pritisak u pneumatiku
iznad 1,3 bara, naduvati
pneumatik na propisani pritisak
(otprilike 2,4 bara). Ponavljati
postupak (br.17) dok ne prestane
gubljenje pritiska.
Ukoliko je pritisak u pneumatiku
pao ispod vrednosti od 1,3 bara,
vozilo se ne može dalje koristiti.
Potražiti pomoć servisne
radionice.
18. Držati komplet za popravku
pneumatika u prtljažniku.
Napomena
Popravljen pneumatik znatno utiče
na komfor vožnje, te zato takav
pneumatik treba zameniti.
Ukoliko se čuje neuobičajena buka
od kompresora ili se kompresor
zagrejao, isključiti kompresor na
najmanje 30 minuta.
Nega vozila
Proveriti datum roka upotrebe
kompleta za popravku. Nakon ovog
datuma zaptivna moć istog nije
garantovana. Obratiti pažnju na
informacije o čuvanju boce sa
zaptivnim materijalom.
Jednom korišćenu bocu treba
zameniti. Odlaganje korišćene boce
sa zaptivnim materijalom vršiti po
važećim propisima.
Kompresor i boca sa zaptivnim
materijalom se mogu koristiti na
temperaturi od oko -30 °C do ~70 °C.
Zamena točkova
Mešanjem pneumatika može doći do
gubljenja kontrole nad vozilom
prilikom vožnje.
Ako mešate pneumatike različitih
dimenzija, proizvođača ili tipova,
(radijalni i koso-pojasni tip
pneumatika) vozilom se nemože
pravilno upravljati, i možete doživeti
nesreću. Upotrebom različitih
dimenzija, proizvođača, ili tipa
pneumatika se takođe može oštetiti
vaše vozilo. Obezbedite korišćenje
odgovarajuće dimenzije,
proizvođača, i tipa pneumatika na
svim točkovima.
Neka su vozila opremljena sa
kompletom za popravku pneumatika
umesto rezervnog točka 3 236.
Izvršiti sledeće pripreme i držati se
sledećih informacija:
■ Skloniti vaše vozilo sa puta na neko
bezbedno mesto gde nema
saobraćaja.
■ Parkirati na ravnoj, čvrstoj površini
koja nije klizava. Prednji točkovi
moraju biti podešeni ravno prema
napred.
■ Aktivirati parkirnu kočnicu i
ukopčati prvu brzinu ili hod unazad.
Za automatski menjač, ubacite u
položaj P.
■ Isključiti motor i izvući ključ iz
kontakt brave.
■ Uključiti sva četiri pokazivača
pravca.
■ Blokirati točak koji se nalazi
dijagonalno od onoga kojeg treba
promeniti postavljanjem klina,
drveta ili kamena ispred i iza njega.
239
■ Svi putnici treba da napuste vozilo.
■ Vađenje rezervnog točka 3 241.
■ Nikada ne menjati više od jednog
točka odjednom.
■ Koristiti dizalicu samo za zamenu
točka u slučaju njegovog bušenja,
a ne za zimsko ili letnje sezonsko
menjanje pneumatika.
■ Ako je teren na kome se vozilo
nalazi mekan, staviti čvrstu dasku
(maksimalno 1 cm debljine) ispod
dizalice.
■ U podignutom vozilu ne sme biti
ljudi niti životinja.
■ Ne podvlačiti se pod dignuto vozilo.
■ Ne startovati motor dok je vozilo
podignuto dizalicom.
■ Očistiti navrtke vijka i navoj pre
postavljanja točka.
240
Nega vozila
9 Upozorenje
1. Otkačiti kapice navrtki pomoću
odvijača i skloniti ih.
Dizajnirali smo dizalicu za
korišćenje jedino na Vašem vozilu.
Ne koristiti dizalicu koja je
namenjena Vašem automobilu na
drugim vozilima.
Nikada ne prekoračiti propisano
maksimalno opterećenje dizalice.
Korišćenje ove dizalice na drugim
vozilima može dovesti do
oštećenja drugog vozila ili dizalice
i ličnih povreda.
2. Izvaditi ključ za točak i postaviti ga
vodeći računa da je dobro
nalegao i olabaviti vijke točka za
pola kruga.
3. Okretati ručicu dizalice za malo
podizanje glave dizalice i postaviti
dizalicu vertikalno u položaj sa
polukružnom oznakom.
4. Pravilno zakačiti ručicu dizalice za
vreteno dizalice.
Zatim podizati dizalicu da glava za
dizanje čvrsto legne na mesto za
dizanje.
Nega vozila
5. Okretati vreteno uz proveru
pravilnog položaja dizalice sve
dok se točak ne odigne od zemlje.
6. Odvrnuti navrtke točka.
7. Zameniti točak.
8. Zavrnuti navrtke točka.
9. Spustiti vozilo.
10. Postaviti ključ točka tako da dobro
nalegne i pritegnuti svaku navrtku
po unakrsnom redosledu.
11. Poravnati rupu ventila na
ukrasnom poklopcu sa ventilom
pneumatika pre postavljanja.
Postaviti kapice navrtki točka.
12. Skloniti zamenjeni točak i alate
vozila. Radi izbegavanja lupajuće
buke, okretati glavu vijka dok se
glava i donja strana dizalice
potpuno ne skupe prilikom
vraćanja dizalice u njen originalni
položaj u kutiji alata. Istovremeno,
uverite se da postoji nešto zazora
između dizalice i ostalih alata.
Alati 3 228.
13. Što je pre moguće, prekontrolisati
pritisak u pneumatiku na
novopostavljenom točku i takođe
momenat pritezanja navrtki.
Defektan pneumatik zameniti novim
ili popraviti.
9 Upozorenje
Rđa ili prljavština na točku, ili
delovima na koje se on montira,
može uzrokovati slabljenje navrtki
nakon izvesnog vremena. Točak
bi mogao da otpadne i uzrokuje
nesreću. Prilikom zamene točka,
uklonite svu rđu i prljavštinu sa
mesta gde se točak pričvršćuje za
vozilo. U hitnim slučajevima
241
možete koristiti krpu ili papirni
ubrus; međutim, kasnije
upotrebite strugač ili žičanu četku
da uklonite svu rđu i prljavštinu.
U toku zamene točka premazati
centar glavčine točka tankim slojem
masti za ležajeve točka, kako bi se
sprečila korozija ili nagomilavanje
rđe. Ne dozvoliti da mast dospe na
ravnu površinu za montiranje točka
niti navrtke i zavrtnje točka.
Rezervni točak
Kompaktni rezervni točak
Rezervni točak može biti određen kao
privremeni rezervni točak zavisno od
veličine u poređenju sa ostalim
montiranim točkovima i zakonskim
regulativama zemlje.
Rezervni točak ima čelični naplatak.
Korišćenjem privremenog rezervnog
točka koji je manji nego ostali točkovi,
može doći do izmenjenih voznih
osobina vozila, pogotovo prilikom
242
Nega vozila
korišćenja zimskih pneumatika.
Oštećeni pneumatik u najkraćem
roku zameniti novim.
Rezervni točak se nalazi u prtljažnom
prostoru ispod pokrivača podnog
dela. Pričvršćen je u udubljenju sa
leptirastom navrtkom.
Udubljenje rezervnog točka nije
dizajnirano za sve odobrene
dimenzije pneumatika. Ako se mora
lagerovati širi točak od rezervnog u
udubljenje rezervnog točka nakon
menjanja točkova, pokrivač poda se
može postaviti preko isturenog točka.
Pažnja
Ovaj sklop rezervnog točka/
pneumatika je za korišćenje samo
u nuždi.
Zameniti sa redovnim sklopom
točka/pneumatika što je moguće
pre.
Ne postavljati lance za sneg.
Ne montirati nikakav drugi
pneumatik na taj naplatak koji nije
identičan originalu.
Ne montirati na druga vozila.
Privremeni rezervni točak
Korišćenjem privremenog rezervnog
točka može se ugroziti upravljivost.
Defektni pneumatik zameniti novim ili
popraviti što je moguće pre.
Istovremeno koristiti samo jedan
privremeni rezervni točak. Ne voziti
brže od 80 km/h. U krivine ulaziti
polako. Ne koristiti na duži period.
Lanci za sneg 3 235.
Pneumatici sa označenim
smerom okretanja
Pneumatike sa označenim smerom
kotrljanja uvek montirati tako, da se
pravac kotrljanja poklapa sa pravcem
kretanja vozila. Smer kotrljanja je
naznačen simbolom (npr. sa
strelicom) na bočnom zidu
pneumatika.
Sledeće se primenjuje za pneumatike
postavljene suprotno smeru
okretanja:
■ Upravljivost može biti ugrožena.
Defektni pneumatik zameniti novim
ili popraviti što je moguće pre.
■ Ne voziti brže od 80 km/h.
■ Voziti sa izuzetnom pažnjom na
vlažnoj i snežnoj površini puta.
Nega vozila
Startovanje pomoću
kablova
Ne startovati pomoću uređaja za brzo
punjenje akumulatora.
Vozilo sa ispražnjenim akumulatorom
se može startovati upotrebom
kablova za pomoć pri startovanju i
akumulatora drugog vozila.
9 Upozorenje
Budite izuzetno pažljivi kada
pokrećete vozilo kablovima za
premošćavanje. Bilo kakvo
odstupanje od navedenih
uputstava može dovesti do
povreda ili oštećenja uzrokovanih
eksplozijom akumulatora vozila, ili
oštećenja električnog sistema oba
vozila.
9 Upozorenje
Izbegavati kontakt akumulatora
vozila sa očima, kožom, tkaninom
i obojenim površinama. Tečnost
sadrži sumpornu kiselinu koja u
direktnom kontaktu može
prouzrokovati povrede i oštećenja.
■ Nikada ne izlagati akumulator
vozila varnicama ili otvorenom
plamenu.
■ Ispražnjen akumulator vozila može
da smrzne ispod temperature od
0 °C. Odlediti akumulator vozila pre
prikopčavanja kablova za pomoćno
startovanje.
■ Kod rada sa akumulatorom vozila
nositi zaštitno odelo i zaštitne
naočare.
■ Koristiti pomoćni akumulator vozila
istog napona (12 volti). Njegov
kapacitet (Ah) ne sme biti znatno
niži od ispražnjenog akumulatora
vozila.
■ Koristiti kablove za premošćavanje
sa izoliranim kleštima i najmanjim
prečnikom žice od 16 mm2
(25 mm2 kod dizel motora).
■ Ispražnjen akumulator vozila ne
isključivati iz mreže vozila.
243
■ Isključiti sve nepotrebne električne
potrošače.
■ Za vreme pomoćnog startovanja ne
naginjati se iznad akumulatora
vozila.
■ Priključne kleme kablova se ne
smeju međusobno dodirivati.
■ Vozila ne smeju doći u međusobni
kontakt tokom procesa startovanja
pomoću kablova.
■ Potegnuti ručnu kočnicu, postaviti
ručicu ručnog menjača u neutralan
položaj, a automatskog u položaj P.
■ Otvoriti zaštitne poklopce
pozitivnog terminala oba
akumulatora.
244
Nega vozila
Redosled priključivanja kablova:
1. Jedan kraj crvenog kabla
priključiti na pozitivni terminal
pomoćnog akumulatora vozila.
2. Priključiti drugi kraj crvenog kabla
na pozitivni terminal ispražnjenog
akumulatora vozila.
3. Jedan kraj crnog kabla priključiti
na negativni terminal pomoćnog
akumulatora vozila.
4. Priključiti drugi kraj crnog kabla na
masu vozila, kao što je blok
motora ili na neki vijak nosača
motora. Tačka priključivanja treba
da bude što je moguće dalje od
ispražnjenog akumulatora vozila,
najmanje 60 cm.
Kablove postaviti tako da ga rotirajući
delovi u motornom prostoru ne mogu
zahvatiti.
Za startovanje motora:
1. Startovati motor vozila koji daje
pomoć za startovanje pomoću
kabla.
2. Nakon 5 minuta, startovati drugi
motor. Pokušaj startovanja bi
trebalo izvoditi u vremenskim
razmacima od 1 minute i ne duže
od 15 sekundi.
3. Oba motora ostaviti da rade na
praznom hodu sa priključenim
kablovima oko 3 minuta.
4. Uključiti električne potrošače (npr.
prednja svetla, grejanje zadnjeg
stakla) vozila sa ispražnjenim
akumulatorom.
5. Skidanje kablova obaviti tačno
obrnutim redosledom od
prethodno opisanog.
Vuča
Vuča vozila
Ukoliko je Vaše vozilo potrebno vući,
molimo da koristite našu servisnu
mrežu ili profesionalnu šlep službu.
Najbolji metod za prevoz vozila je
pomoću vozila šlep službe.
Nega vozila
245
Molimo da se pridržavate sledećih
procedura prilikom vuče vozila:
■ Ne sme ostati niko od putnika u
vozilu prilikom vuče.
■ Otpustiti parkirnu kočnicu vučenog
vozila i postavite ručicu menjača u
neutralni položaj.
■ Uključite sva četiri pokazivača
pravca.
■ Pridržavati se ograničenja brzine.
Vuča u slučaju nužde
Ako šlep služba nije dostupna u
slučaju nužde, vozilo se može
privremeno vući pomoću užeta koje
se pričvršćuje za priključak za vuču u
slučaju nužde.
Ukoliko se vuče sa 2 točka, podići
prednje pogonske točkove i vući
vozilo sa blokiranim prednjim
točkovima.
Otkačiti kapicu pritiskom, i skinuti je.
Priključak za vuču se nalazi u
prostoru za odlaganje sa alatima
vozila 3 228.
246
Nega vozila
Priključak za vuču uvrnuti u otvor do
kraja, dok se ne zaustavi u
horizontalnom položaju.
Zakačiti uže za vuču - ili još bolje rudu
za vuču - za priključak za vuču.
Priključak za vuču se sme koristiti
samo za vuču vozila, nikako za druge
namene.
Uključiti kontakt kako bi odbravili
bravu upravljača i omogućili rad stop
svetla, sirene i brisača vetrobranskog
stakla.
Ručica menjača u neutralnom
položaju
Pažnja
Voziti polako. Voziti bez trzaja.
Ekstremne vučne sile mogu
oštetiti vozilo.
Kada motor ne radi, potrebna je
znatno veća sila za kočenje i
upravljanje vozilom.
Radi sprečavanja prodora izduvnih
gasova u putnički prostor od vučnog
vozila, uključiti recirkulaciju i zatvoriti
prozore.
Vozila sa automatskim menjačem: Ne
vući vozilo pomoću priključka za
vuču.
Pri vuči pomoću užeta može doći do
velikog oštećenja automatskog
menjača. Kada je potrebno vući
vozilo sa automatskim menjačem,
koristiti šlep službu ili opremu za
podizanje točkova.
Vozila sa ručnim menjačem: Vozilo se
mora vući okrenuto prema napred, ne
brže od 88 km/h. U svim ostalim
slučajevima i ako je menjač u kvaru,
prednja osovina se mora podići sa
zemlje.
Potražiti pomoć servisne radionice.
Nakon vuče, odvrnuti priključak za
vuču.
Umetnuti kapicu i zatvoriti je.
Vuča drugog vozila
Otkačiti kapicu pritiskom, i skinuti je.
Priključak za vuču se nalazi u
prostoru za odlaganje sa alatima
vozila 3 228.
Nega vozila
Nega spoljašnjosti
Spoljašnja nega
Brave
Priključak za vuču uvrnuti u otvor do
kraja, dok se ne zaustavi u
horizontalnom položaju.
Zakačiti uže za vuču - ili još bolje rudu
za vuču - za priključak za vuču.
Priključak za vuču se sme koristiti
samo za vuču vozila, nikako za druge
namene.
Nakon vuče odlučno vratiti poklopac.
Pažnja
Voziti polako. Voziti bez trzaja.
Ekstremne vučne sile mogu
oštetiti vozilo.
Brave su fabrički podmazane
specijalnom mašću za brave visokog
kvaliteta. Upotrebiti sredstvo za
odmrzavanje kada je stvarno
neophodno, jer ono ima suprotan
efekat od podmazivanja i pogoršava
funkcionisanje brave. Nakon
korišćenja sredstva za odmrzavanje,
poveriti brave na ponovno
podmazivanje u servisu.
Pranje
Boja vašeg vozila je izložena uticaju
spoljašnje sredine. Redovno perite i
štitite voskom vaše vozilo. Ako
koristite automatizovane perionice
automobila, obavezno birati program
sa voskom.
Ptičiji izmet, insekte, smolu drveća,
polensku prašinu i slično, odmah
isprati jer sadrže agresivne
supstance koje mogu prouzrokovati
oštećenja boje.
247
Kod korišćenja automatskih uređaja
za pranje vozila, poštovati
pripadajuća uputstva proizvođača
uređaja za pranje vozila. Brisači
vetrobranskog stakla i zadnji brisač
treba da su u isključenom stanju.
Zaključati vozilo tako da se vratašca
rezervoara za gorivo ne mogu otvoriti.
Demontirati antenu i spoljašnje
pribore kao što je krovni nosač, itd.
Ako vozilo perete ručno, temeljno
oprati i unutrašnju stranu blatobrana.
Ivice i rubove na otvorenim vratima
očistiti, kao i površine koje oni
pokrivaju.
Podmazivanje šarki na svim vratima
poveriti servisu.
Za pranje motornog prostora ne
koristiti uređaj sa mlazom pare ili za
pranje sa visokim pritiskom.
Vozilo temeljno oprati i obrisati
jelenskom krpom. Krpu za brisanje
češće prati. Koristiti posebne jelenske
krpe za obojene i staklene površine:
ostaci voska na staklima dovode do
ometanja vidljivosti.
248
Nega vozila
Mrlje od katrana ne odstranjivati
čvrstim predmetima. Sa lakiranih
površina, mrlje očistiti sprejom za
odstranjivanje katrana.
Spoljašnja svetla
Površine prednjih svetala i ostalih
svetala su od plastike. Ne koristiti
abrazivne ili kaustične agense,
lopatice za čišćenje leda ili hemikalije
i ne čistiti ih kada su suve.
Za uklanjanje ostataka insekata,
nečistoće od masnoće ili katrana sa
svetala ili sočiva, koristiti samo mlaku
vodu, meku krpu i sapun za pranje
automobila.
Grubo čišćenje suvom krpom može
da ošteti poklopce svetala. Ne čistiti
agresivnim tečnostima za pranje
automobila. Izbegavati opasna
sredstva za čišćenje. Ona mogu
uzrokovati prskanje sočiva preko
hemijske reakcije.
Napomena
Pogledajte uputstvo za pranje vozila
i koristite samo blage deterdžente
kako biste izbegli oštećenja sočiva
farova. Nikada ne koristite tečnosti
za čišćenje koje sadrže nešto od
sledećeg:
■ Aceton
■ Benzen
■ Toluen
■ Ksilen
■ Razređivače
Poliranje i zaštita voskom
Vozilo štititi voskom redovno
(najkasnije kada se više ne formiraju
kapljice vode). U suprotnom, boja će
se isušiti.
Poliranje je neophodno samo onda
kada je boja primila čvrste supstance
ili postala mat i neugledna.
Sredstvo za poliranje sa silikonom
stvara zaštitni sloj, tako da je zaštita
voskom suvišna.
Plastične delove karoserije ne tretirati
sredstvima za poliranje i voskom.
Prozori i metlice brisača
vetrobranskog stakla
Pogodna je mekana, glatka krpa ili
jelenska koža za staklo uz korišćenje
sredstva za čišćenje stakla sa
odstranjivačem insekata.
Kod čišćenja zadnjeg stakla voditi
računa da se ne oštete grejni vodovi
sa unutrašnje strane stakla.
Kada čistite unutrašnjost zadnjeg
prozora, uvek brišite paralelno sa
grejnim elementom da biste sprečili
oštećenja.
Za mehaničko odstranjivanje leda
koristiti strugač leda sa oštrim
ivicama. Strugač čvrsto pritisnuti uz
staklo tako da nikakva nečistoća ne
dospe pod strugač.
Zaprljane metlice brisača očistiti
mekanom krpom i sredstvom za
čišćenje stakla.
Točkovi i pneumatici
Ne koristiti uređaj za pranje sa
mlazom visokog pritiska.
Čistiti naplatke sa pH-neutralnim
sredstvom za čišćenje točkova.
Nega vozila
Naplaci su bojeni i mogu se održavati
istim sredstvima kao i karoserija.
Oštećenja boje
Manja oštećenja boje tretirati odmah
sredstvom za popravku boje za
manja oštećenja, pre pojave korozije.
Veća oštećenja ili oblasti sa
korozijom za popravku poveriti
servisu.
Specijalni paket i komplet za
šasiju
■ Budite pažljivi prilikom vuče kako bi
izbegli oštećenje od strane užeta.
Ukloniti poklopac u braniku pre
vuče.
■ Smanjiti udaljenost prema zemlji.
Polako voziti preko rampi,
neravnina ili ivičnjaka.
■ Koristiti potporu prilikom podizanja
vozila.
■ Da biste sprečili oštećenje i lom
šasije, preporučujemo da potpuno
podignete vozilo na vozilo za
šlepanje prilikom transporta.
Podvoz vozila
Korozivni materijali za uklanjanje
snega i leda se mogu nakupiti sa
donje strane vašeg vozila. Ukoliko se
oni ne uklone, ubrzana korozija će se
pojaviti na delovima ispod vozila.
Povremeno isprati sa podvozja vašeg
vozila te materije običnom vodom.
Obratiti pažnju da se operu i mesta
gde se blato i ostale naslage mogu
zadržati. Omekšati svaku naslagu na
skrivenim mestima pre ispiranja
vodom.
Unutrašnja nega
Unutrašnjost i tapacirani delovi
Unutrašnjost vozila, uključujući
instrument tablu čistiti samo sa
suvom krpom ili pomoću sredstva za
čišćenje unutrašnjosti.
Instrument tablu i displeje bi trebalo
čistiti samo sa mekom vlažnom
krpom. Ukoliko je potrebno, koristite
blag rastvor sapuna.
249
Tapacirane delove čistiti usisivačem i
četkom. Mrlje skidati samo sa
sredstvom za čišćenje tapaciranih
delova.
Boja tkanine možda nije postojana.
To može da prouzrokuje vidljiv
gubitak boje, naročito ako je boja
tapaciranih delova svetla. Očistiti što
pre mrlje koje se mogu ukloniti i
delove koji su izgubili boju.
Sigurnosne pojaseve sedišta čistiti
mlakom vodom ili sredstvom za
čišćenje unutrašnjosti.
Pažnja
Zatvoriti Velcro trake pošto
otvorena velcro traka na odeći
može oštetiti presvlaku sedišta.
250
Nega vozila
Plastični i gumeni delovi
Plastični i gumeni delovi se mogu
čistiti istim sredstvom koje se koristi
za čišćenje karoserije. Po potrebi
koristiti sredstvo za čišćenje
unutrašnjosti. Ne koristiti nikakva
druga sredstva. Posebno izbegavati
rastvarače i benzin. Ne koristiti uređaj
za pranje sa mlazom visokog pritiska.
Servisni radovi i održavanje
Servisni radovi i
održavanje
Opšte informacije ....................... 251
Raspored održavanja ................ 252
Preporučena ulja, maziva i
delovi ......................................... 258
Opšte informacije
Servisne informacije
U interesu garantovanja
ekonomičnosti u radu i bezbednosti u
saobraćaju, kao i očuvanja vrednosti
vašeg vozila, važno je da se svi radovi
održavanja urade u odgovarajućim
intervalima koji su propisani.
Potvrde
Potvrda servisiranja se upisuje u
Servisno uputstvo.
Datum i kilometraža su kompletni ako
su overeni sa pečatom i potpisom
servisa.
Uverite se da je Servisno uputstvo
pravilno popunjeno kao dokaz
kontinuiranih servisnih provera, jer je
to vrlo važno za garantne
reklamacije, i imaće prednost pri
prodaji vozila.
251
252
Servisni radovi i održavanje
Raspored održavanja
Rasporedi servisa
Interval održavanja
Godišnje / 15000 km (koji ranije nastupi)
Održavanje I: Koristiti Održavanje I za prvi servis ili ukoliko je Održavanje II prethodno odrađeno.
Održavanje II: Koristiti Održavanje II ukoliko je odrađen prethodni servis Održavanje I.
Br. Servisne operacije
Održavanje I Održavanje II
1
Zameniti motorno ulje i filter.
Z
Z
2
Proveriti da li ima tragova curenja ili oštećenja.
K
K
3
Proveriti filter vazduha motora.
K
K
4
Pregledati pritisak u pneumaticima i proveriti pohabanost.
K
K
5
Pregledati sistem kočnica.
K
K
6
Pregledati nivo rashladne tečnosti motora i nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla K
i doliti po potrebi.
K
7
Proveriti vešanje i delove upravljača.
K
K
8
Proveriti metlice brisača i funkciju spoljašnjeg osvetljenja.
K
K
9
Proveriti pogonske kaiševe.
K
K
10 Obaviti sve potrebne dodatne servisne radove - vidi primenljivo poglavlje.
K
K
11 Proveriti kampanje popravki i opoziva.
K
K
Servisni radovi i održavanje
Br. Servisne operacije
253
Održavanje I Održavanje II
Održavanje 2 – obaviti sve postupke servisiranja kao za Održavanje 1, uključujući sledeće
12 Zameniti kočionu tečnost.
Z
13 Proveriti sistem hlađenja motora.
K
14 Proveriti delove bezbednosnog sistema.
K
15 Proveriti pogonske sisteme i delove prenosnog sistema vozila.
K
16 Podmazati delove karoserije.
K
K: Proveriti opisane stavke i njima pripadajuće delove. Ukoliko je potrebno korigovati, očistiti, osvežiti, podesiti ili zameniti.
Z: Zameniti ili promeniti.
Br. Opis
Aveo
17 Zameniti polenski filter.
Na svakih 60000 km / 2 godine
18 Zameniti filter za vazduh.
Na svakih 60000 km / 4 godine
19 Zameniti svećice.
Na svakih 60000 km / 4 godine
20 Zameniti rashladnu tečnost motora.
Na svakih 240000 km / 5 godina
21 Zameniti ulje automatskog menjača.
Normalni uslovi: svakih 150000 km / 10 godina
Otežani uslovi: svakih 75000 km / 5 godina
22 Zameniti pomoćni kaiš.
Rastežući: svakih 90000 km / 10 godina
23 Zameniti pogonski kaiš.
1.2D, 1.4D, 1.4 turbo, dizel
Na svakih 150000 km / 10 godine
254
Servisni radovi i održavanje
Br. Opis
Aveo
24 Proveriti zazor ventila - podesiti ako je potrebno.
Na svakih 150000 km / 10 godine
25 Zameniti lanac faze razvoda.
Na svakih 240000 km / 10 godina
26 Zameniti zupčasti kaiš.
27 Zameniti filter goriva
Na svakih 150000 km / 10 godine
Dizel
Na svakih 60000 km / 2 godine
Servisni radovi i održavanje
Napomene
Stavka održavanja
255
Napomena
1
Ako se vozi pod otežanim uslovima: kratke relacije vožnje, dug rad na praznom hodu ili vožnja
po prašini, zahteva češće menjanje motornog ulja i filtera.
2
Gubitak tečnosti u bilo kom sistemu vozila može da ukazuje na problem. Sistem treba proveriti
i popraviti, a nivo tečnosti prekontrolisati. Dodati tečnost po potrebi.
3 i 17
Pri čestoj vožnji u prašnjavim uslovima, češće proveravati filter.
Pri čestoj vožnji u prašnjavim uslovima, može biti potrebna češća zamena filtera.
5
Vizuelno pregledajte kočione obloge i creva zbog eventualnih savijanja, curenja, naprslina,
habanja, itd. Pregledajte pločice disk kočnica zbog eventualnog habanja i diskove zbog stanja
površine. Proveriti pohabanost i naprsline obloga/papuča doboš kočnica. Proveriti druge
delove kočnica, uključujući doboše, radne cilindre u točkovima, čeljusti, parkirnu kočnicu itd.
7
Vizuelno proveriti da delovi prednjeg i zadnjeg vešanja i upravljačkog sistema nisu oštećeni,
labavi i pohabani, kao i da su na broju. Proveriti da komponente servo upravljača nisu
zaglavljene, naprsle, pohabane itd.
8
Proveriti da metlice brisača nisu pohabane, naprsle ili zaprljane. Očistiti vetrobran i metlice
brisača ako su zaprljani. Zameniti pohabane ili oštećene metlice brisača.
12
Ako se vozi pod otežanim uslovima: vožnja po brdovitim ili planinskim terenima, ili česta vuča
prikolice, kočiona tečnost će zahtevati češću zamenu.
13
Vizuelno proveriti creva i zameniti ih ako su naprsla, nabrekla ili oštećena. Proveriti sve cevi,
cevne spojnice i stege; zameniti ih originalnim delovima po potrebi. U cilju pravilne funkcije,
preporučuje se test pod pritiskom rashladnog sistema i pritisnog poklopca i spoljašnje
čišćenje hladnjaka i kondenzatora klima uređaja.
256
Servisni radovi i održavanje
Stavka održavanja
Napomena
14
Proveriti ispravnost lampice podsetnika za sigurnosni pojas i sklopova sigurnosnih pojaseva.
Proveriti da li su svi drugi delovi sistema sigurnosnih pojaseva zategnuti i neoštećeni. Otkloniti
sve ono što može da onemogući funkciju sistema sigurnosnih pojaseva. Zameniti sve
pokidane ili pohabane sigurnosne pojaseve.
16
Podmazati sve cilindre u bravama, kao i šarke i jezičke na vratima, poklopcu motornog
prostora i poklopcu prtljažnika. U korozivnoj sredini možda će biti neophodno češće
podmazivanje. Nanošenjem silikonske masti na zaptivnu gumu oko stakla pomoću čiste krpe,
produžava se radni vek gume, poboljšava zaptivanje i sprečava zaglavljivanje ili škripanje.
27
Možda će biti potrebna češća zamena uloška filtera dizel goriva, u zavisnosti od korišćenja
biodizela, vožnje u vrlo prašnjavim uslovima ili terenske vožnje ili duže vuče prikolice.
Opšti podaci auto menjaču Zameniti tečnost automatskog menjača i filter ako je vozilo uglavnom voženo pod jednim ili
više od navedenih uslova:
• Vožnja u gustom gradskom saobraćaju pri temperaturi koja obično dostiže 90 °F (32 °C) ili
više.
• Vožnja na brdovitim ili planinskim terenima.
• Češća vuča prikolice.
• Korišćenje vozila kao taksi, policijsko ili dostavno vozilo.
Opšti podaci o kaiševima
Vizuelno proveriti kaiševe u pogledu habanja, prekomernih napuknuća, ili očigledna
oštećenja. Ako je potrebno zamenite kaiš.
Opšti podaci
Proveriti sve sisteme u pogledu na smetnje ili pričvršćenja, kao i u pogledu oštećenja ili
nedostajućih delova. Ukoliko je potrebno zameniti delove. Sve prekomerno istrošene delove
zameniti.
Servisni radovi i održavanje
Stavka održavanja
257
Napomena
Stanje i pritisak pneumatika Stanje pneumatika bi trebalo proveriti pre vožnje a pritisak pneumatika bi trebalo proveravati
svaki put kad punite rezervoar vozila ili najmanje jednom mesečno pomoću aparata za
punjenje i merenje pritiska.
Centriranje točkova
Ukoliko je potrebno, unakrsno izmeniti i izbalansirati točkove.
258
Servisni radovi i održavanje
Dodatno servisiranje
Otežani uslovi rada
Ekstremni radni uslovi su dati kada se
bar jedan od sledećih češće
pojavljuje:
■ Učestala vožnja uglavnom kraća od
10 km.
■ Dugo stajanje u mestu i/ili spora
vožnja u gradskom saobraćaju.
■ Vožnja u uslovima sa puno prašine.
■ Vožnja na planinskim terenima.
■ Vuča prikolice.
■ Vožnja u teškim gradskim uslovima
pri spoljašnjoj temperaturi od
32 °C ili višoj.
■ Korišćenje vozila kao taksi,
policijsko ili dostavno vozilo.
■ Česte vožnje pri niskim spoljašnjim
temperaturama, ispod nule.
Policijska vozila, taksi i auto škole su
takođe svrstane kao rad u otežanim
uslovima.
Pod otežanim uslovima rada,
potrebno je uraditi neke servisne
radove mnogo češće nego što je u
redovnom planu propisano.
Potražiti tehnički savet na servisne
zahteve zavisno od specifičnih radnih
uslova.
Preporučena ulja,
maziva i delovi
Preporučene tečnosti i
sredstva za podmazivanje
Koristiti samo proizvode koji su
testirani i odobreni. Oštećenje nastalo
upotrebom neodobrenih materijala
neće biti pokriveno garancijom.
9 Upozorenje
Radni materijali su opasni i mogu
biti otrovni. Pažljivo rukovati.
Obratiti pažnju na informacije date
na posudama.
Ulje motora
Motorno ulje je klasifikovano
kvalitetom i viskozitetom. Kvalitet je
mnogo važniji od viskoziteta kada
birate koje motorno ulje koristiti.
Kvalitet ulja obezbeđuje npr. čistoću
motora, zaštitu od habanja, i nadzor
starenja ulja, dok viskozitet pruža
informacije o gustini ulja iznad
temperaturne granice.
Servisni radovi i održavanje
Kvalitet motornog ulja
Dexos 2TM
Izbor pravilnog motornog ulja
Izbor pravilnog motornog ulja zavisi i
od pravilne specifikacije ulja i od
stepena viskoziteta.
Koristite i tražite motorna ulja sa
dexosTM sertifikacionom oznakom.
Ulja koja odgovaraju zahtevima
Vašeg vozila treba da imaju dexosTM
sertifikacionu oznaku na ambalaži.
Ova sertifikaciona oznaka pokazuje
da je ulje odobreno po dexosTM
specifikaciji.
Vaše vozilo je fabrički napunjeno
motornim uljem po dexosTM
specifikaciji.
Koristiti samo ono motorno ulje koje
je odobreno po dexosTM specifikaciji
ili ekvivalentno ulje odgovarajućeg
viskoziteta. Usled korišćenja ulja koja
ne zadovoljavaju dexos specifikaciju,
može da dođe do smanjenih
performansi i oštećenja motora pod
određenim okolnostima.
Ukoliko niste sigurni da li koristite ulje
koje je odobreno po dexosTM
specifikaciji, pitajte Vašeg servisera.
Dopuna motornog ulja
Motorna ulja različitih proizvođača i
brendova se mogu mešati sve dok
zadovoljavaju potrebe kvaliteta za
motorno ulje (kvalitet i viskozitet).
Ako motorno ulje zahtevanog
kvaliteta nije dostupno, maksimalno
1 litar ACEA A3/B4 ili A3/B3 kvaliteta
se može koristiti (samo jednom pre
zamene ulja).
Viskozitet bi trebalo da je
odgovarajuće klase.
Korišćenje motornih ulja kvaliteta
ACEA A1/B1 ili samo A5/B5 je
zabranjeno, jer mogu dovesti, pod
određenim uslovima rada, do
dugotrajnih oštećenja motora.
Aditivi motornog ulja
Upotrebom aditiva za motorna ulja
može doći do oštećenja i prekidanja
garancije.
259
Viskoziteti motornog ulja
SAE stepen viskoziteta pruža
informacije o gustini ulja.
Višestepena ulja su označena sa dva
broja:
Prvi broj, počevši od W, pokazuje
donju temperaturu viskoziteta, a drugi
gornju temperaturu viskoziteta.
SAE 5W-30 je najbolji stepen
viskoziteta za vaše vozilo. Ne koristiti
ulja drugih stepena viskoziteta kao
što su SAE 10W-30, 10W-40 ili
20W-50.
260
Servisni radovi i održavanje
Rad na niskim temperaturama:
U veoma hladnim oblastima, gde je
temperatura pala ispod -25 °C, treba
da se koristi SAE 0W-xx ulje. Ulje
takvog stepena viskoziteta će
obezbediti lakši hladan start motora
kod veoma niskih temperatura. Kada
birate ulje odgovarajućeg stepena
viskoziteta uvek proverite da birate
ulje koje odgovara dexosTM
specifikaciji.
Do -25 °C: 5W-30, 5W-40
Do -25 °C i ispod: 0W-30, 0W-40
Rashladna tečnost i antifriz
Koristiti jedino dugotrajnu (LLC)
rashladnu tečnost organsko-kiselog
tipa.
U državama sa blagim klimatskim
uslovima rashladno sredstvo
obezbeđuje zaštitu od smrzavanja od
oko -35 °C.
U zemljama sa hladnom klimom,
rashladna tečnost obezbeđuje zaštitu
od smrzavanja do otprilike -50 °C.
Ova koncentracija se mora održavati
tokom cele godine.
Održavati dovoljnu koncentraciju
antifriza.
Aditivi rashladnih tečnosti namenjeni
da daju dodatnu korozionu zaštitu ili
zaptivanje, u slučaju manjih curenja
mogu izazvati probleme u radu.
Odgovornost za posledice nastale
upotrebom aditiva će biti odbačena.
Kočiona tečnost
Koristiti samo odobrenu kočionu
tečnost za ovo vozilo (DOT 4).
Posle nekog vremena, kočiona
tečnost apsorbuje vlagu koja
umanjuje efikasnost kočenja.
Kočiona tečnost bi se zbog toga
trebala zameniti u propisanim
intervalima.
Kočiona tečnost bi se trebala čuvati u
zaptivenim posudama da bi izbegli
apsorpciju vlage.
Vodite računa da se ne zaprlja
kočiona tečnost.
Pažnja
Ako se koristi kočiona tečnost
niskog kvaliteta, može da dođe do
korozije unutrašnjih komponenti
kočionog sistema, što može da
pogorša performanse kočionog
sistema i tako ugrozi bezbednost.
Uvek koristiti kočionu tečnost
visokog kvaliteta odobrenu za
odgovarajući model vozila.
Preporučuje se originalna GM
kočiona tečnost.
Tečnost servo upravljača
Koristiti samo Dexron VI tečnost.
Ulje ručnog menjača
Za 1.6 benzinske motore: Koristiti
samo SAE75W90 tečnost.
Osim 1.6 benzinskih motora: Koristiti
samo Castrol BOT 303 tečnost.
Tečnost automatskog menjača
Koristiti samo Dexron VI tečnost.
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Identifikacija vozila ..................... 261
Podaci vozila .............................. 262
Identifikacija vozila
261
Identifikaciona pločica
Identifikacioni broj vozila
(broj šasije)
Identifikaciona pločica se nalazi na
stubu levih vrata.
Identifikacioni broj vozila (VIN)
ugraviran je u sredini vatrenog zida.
262
Tehnički podaci
Podaci vozila
Podaci motora
Komercijalne oznake
1.2D/1.2D ECO
1.2D Detuned
1.4D
1.4 Turbo
1.6D
Identifikacioni kod
motora
LDC
LWD
LDD
LUJ
LDE
4
4
4
4
4
1229
1229
1398
1364
1598
Snaga motora [kW]
63
51
74
103
85
pri o/min
5600
5600
6000
4900 ~ 6000
6000
Obrtni momenat [Nm]
115
115
130
200
155
pri o/min
4000
4000
4000
1850 ~ 4900
4000
Vrsta goriva
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
RON 91 ili veća
vrednost
RON 91 ili veća
vrednost
RON 91 ili veća
vrednost
RON 91 ili veća
vrednost
Broj cilindara
Radna zapremina
[cm3]
Oktanska vrednost RON RON 91 ili veća
vrednost
Tehnički podaci
Komercijalne oznake
1.3 FGT
1.3 VGT
1.3 VGT ECO
Identifikacioni kod motora
LDV
LSF
LSF
Broj cilindara
4
4
4
1248
1248
1248
Snaga motora [kW]
55
70
70
pri o/min
4000
4000
4000
Obrtni momenat [Nm]
190
210
190
pri o/min
1750-2250
1750-2500
1750-3000
Vrsta goriva
Dizel
Dizel
Dizel
Radna zapremina
[cm3]
263
264
Tehnički podaci
Performanse
Motor
1.2D
1.2D ECO
1.2D DETUNED
1.4D
1.4 Turbo
1.6D
Ručni menjač
171
183
162
177
197
189
Automatski menjač
–
–
–
175
182
186
Maksimalna
1)
brzina1)
[km/h]
Maksimalna navedena brzina se može postići sa težinom praznog vozila (bez vozača) plus 200 kg opterećenja. Dodatna oprema može da smanji opisanu
maksimalnu brzinu vozila.
Motor
1.3 FGT i MT
1.3 VGT i MT
1.3 VGT ECO i MT
Ručni menjač
163
174
174
Automatski menjač
–
–
–
Maksimalna brzina1) [km/h]
1)
Maksimalna navedena brzina se može postići sa težinom praznog vozila (bez vozača) plus 200 kg opterećenja. Dodatna oprema može da smanji opisanu
maksimalnu brzinu vozila.
Tehnički podaci
Težina vozila
Maksimalna osnovna težina, sa vozačem (75 kg)
Benzinski motor
Motor
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
Hečbek/Nočbek [kg]
1.2D i MT
X
1145/1160
O
1156/1164
X
1145/1160
O
1156/1164
1.2D ECO i MT
O
1139/-
1.4D i MT
O
1164/1184
1.4D i AT
O
1192/1204
1.4 Turbo i MT
X
1276/-
1.4 Turbo i AT
X
1300/-
1.6D i MT
O
1229/1245
1.6D i AT
O
1245/1259
1.2D DETUNED i MT
265
266
Tehnički podaci
Dizel motor
Motor
Tip vozila
[kg]
1.3 FGT i MT
Hečbek
1247
Nočbek
1262
Hečbek
1260
Nočbek
1275
Hečbek
1240
Nočbek
1278
1.3 VGT i MT
1.3 VGT ECO i MT
Maksimalna osnovna težina, sa vozačem (75 kg)
Benzinski motor
Motor
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
Hečbek/Nočbek [kg]
1.2D i MT
X
1236/1251
O
1247/1255
X
1209/1224
O
1220/1228
1.2D ECO i MT
O
1221/-
1.4D i MT
O
1256/1276
1.4D i AT
O
1284/1296
1.2D DETUNED i MT
Tehnički podaci
Motor
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
Hečbek/Nočbek [kg]
1.4 Turbo i MT
X
1298/-
1.4 Turbo i AT
X
1322/-
1.6D i MT
O
1296/1312
1.6D i AT
O
1312/1326
Dizel motor
Motor
Tip vozila
[kg]
1.3 FGT i MT
Hečbek
1333
Nočbek
1348
Hečbek
1346
Nočbek
1361
Hečbek
1330
Nočbek
1345
1.3 VGT i MT
1.3 VGT ECO i MT
267
268
Tehnički podaci
Ukupna težina vozila
Benzinski motor
Motor
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
Hečbek/Nočbek [kg]
1.2D i MT
X
1557/1566
O
1568/1570
X
1530/1539
O
1541/1543
1.2D ECO i MT
O
1542/-
1.4D i MT
O
1569/1581
1.4D i AT
O
1597/1601
1.4 Turbo i MT
X
1612/-
1.4 Turbo i AT
X
1636/-
1.6D i MT
O
1610/1617
1.6D i AT
O
1626/1631
1.2D DETUNED i MT
Tehnički podaci
Dizel motor
Motor
Tip vozila
Hečbek/Nočbek [kg]
1.3 FGT i MT
Hečbek
1658
Nočbek
1668
Hečbek
1686
Nočbek
1696
Hečbek
1634
Nočbek
1649
1.3 VGT i MT
1.3 VGT ECO i MT
Dimenzije vozila
Hečbek
Nočbek
Dužina [mm]
4039
4399
Širina [mm]
1735
1735
Visina [mm]
1517
1517
Dužina poda prtljažnog prostora [mm]
716
925
Širina prtljažnog prostora [mm]
1103
998
Visina prtljažnog prostora [mm]
706
319
Razmak između osovina [mm]
2525
2525
Prečnik kruga okretanja [m]
10,44
10,44
269
270
Tehnički podaci
Količine
Ulje motora
Motor
BENZIN
DIZEL
1.2 D, 1.4 D
1.4 Turbo
1.6 D
1.3 FGT
1.3 VGT
uključujući filter [l]
4,3
4,0
4,5
3,2
3,5
između MIN i MAX [l]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Rezervoar goriva
Nominalna količina [l]
46
Tehnički podaci
Pritisci pneumatika
Pneumatici
Prednji [kPa/bar] ([psi])
1~3 osobe
COMPORT ECO
Zadnji [kPa/bar] ([psi])
4~5 osoba
GVW (Ukupna
težina vozila) 2)
1~3 osobe
COMPORT ECO
4~5 osoba
GVW (Ukupna
težina vozila)2)
185/75 R143)
240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35)
240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 290/2,9 (42)
195/65 R15
240/2,4 (35) 300/3,0 (43) 240/2,4 (35)
240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
205/60
R154)
240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35)
240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
205/55
R165)
240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35)
240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
205/50
R175)
240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35)
240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38)
Kompaktni rezervni
točak
420/4,2 (60) 420/4,2 (60) 420/4,2 (60)
420/4,2 (60) 420/4,2 (60) 420/4,2 (60)
2)
3)
4)
5)
Ukupna težina vozila.
Osim 1.6D i osim dizel motora.
Samo za postprodajne usluge, osim 1.2D detuned motora.
Osim 1.2D detuned motora.
271
272
Informacije vlasnika
Informacije vlasnika
Zapis podataka vozila i tajnost . . 272
Zapis podataka vozila i
tajnost
Vozilo ima više računara koji snimaju
informacije o performansama vozila i
načinu vožnje. Na primer, vozilo
koristi računarske module za
praćenje i regulaciju performansi
motora i menjača, praćenje uslova za
aktiviranje vazdušnih jastuka i njihovo
aktiviranje pri sudaru i, ako ima, za
aktiviranje funkcije neblokirajućeg
kočenja radi lakše kontrole vozila od
strane vozača. Ovi moduli mogu
skladištiti podatke koji mehaničaru
olakšavaju servisiranje vozila. Neki
moduli takođe mogu skladištiti
podatke o načinu rada vozila, kao što
su stopa potrošnje goriva ili prosečna
brzina. Ovi podaci mogu čuvati lična
podešavanja, kao što su prethodno
podešene radio stanice, položaji
sedišta i temperaturna podešavanja.
Snimač podataka zbivanja
Zapis podataka vozila
Ovo vozilo može da bude opremljeno
modulom koji snima podatke pri
određenim sudarima ili sličnim
situacijama, npr. kada se aktivira
vazdušni jastuk ili vozilo udari u
prepreku na putu. Podaci mogu da
olakšaju razumevanje okolnosti pri
kojima dolazi do sudara i povreda.
Neki podaci se mogu odnositi na
dinamiku vozila i rad bezbednosnih
sistema.
Podaci mogu da pokazuju sledeće:
■ Kako su razni sistemi u vozilu radili;
■ Da li su vozač i suvozač prikopčali/
vezali sigurnosne pojaseve;
■ Da li je i kojom snagom vozač
pritiskao pedalu gasa i/ili kočnice;
■ Koliko brzo se vozilo kretalo.
Pomoću podataka mogu da se
razjasne okolnosti pri kojima dolazi
do sudara i povreda. Vozilo može da
snimi podatke samo ukoliko sudar
nije bio beznačajan; ovi podaci se ne
snimaju u normalnim uslovima
Informacije vlasnika
vožnje, kao ni lični podaci. Međutim,
druga lica, npr. policija, mogu da
koriste snimljene podatke i podatke
za ličnu identifikaciju koji se rutinski
prikupljaju tokom istrage o sudaru.
Za očitavanje snimljenih podataka
potrebna je specijalna oprema, kao i
pristup vozilu ili modulu. Osim
proizvođača vozila, druga lica, npr.
policija, mogu da pročitaju informacije
ako imaju specijalnu opremu i pristup
vozilu ili modulu.
GM neće pristupiti ovim podacima niti
ih prepustiti drugima, osim uz
saglasnost vlasnika vozila ili, ako je
vozilo zakupljeno, uz saglasnost
zakupca; kao odgovor na zvanični
zahtev policije ili sličnih državnih
organa; kao deo odbrane GM-a
prilikom predočavanja dokumenata u
parničnom postupku; kada se to traži
zakonom. Podatke koje prikuplja ili
prima GM takođe može koristiti za
istraživanje ili ih, po potrebi, može dati
drugima u te svrhe, i to samo one koji
nisu vezani za određeno vozilo ili
vlasnika vozila.
Radio-frekvencijska
identifikacija (RFID)
RFID tehnologija se koristi kod nekih
vozila za funkcije kao što su praćenje
pritiska u pneumaticima i bezbednost
sistema paljenja. Koristi se za
daljinsko zaključavanje, otključavanje
i pokretanje pomoću ključeva sa
daljinskim upravljačem i otvaranja
garažnih vrata pomoću predajnika u
vozilu. RFID tehnologija kod
Chevrolet vozila ne koristi i ne beleži
lične informacije i ne povezuje se ni
sa jednim Chevrolet sistemom koji
sadrži lične informacije.
273
274
Indeks pojmova
A
Akumulator ................................ 209
Alarmni sistem protiv krađe ......... 27
Alati ............................................ 228
AM-FM radio .............................. 116
Antena sa fiksiranim stubom ..... 127
Automatska regulacija svetla ....... 94
Automatski menjač .................... 174
Automatsko zaključavanje ........... 23
B
Bezbednosni sistem za dete ....... 49
Bezručni telefon ......................... 150
Bluetooth® ................................. 144
Board informacioni displej ........... 85
Bočni pokazivači pravca ............ 217
Brave za bezbednost dece .......... 23
Brisači/perači vetrobrana ............. 66
Brisači/perači zadnjeg stakla ....... 68
Brzinomer .............................. 71, 72
C
CD plejer .................................... 128
Centriranje točkova i
balansiranje pneumatika......... 235
Č
Časovnik ...................................... 69
D
Daljinski upravljač ........................ 18
Dimenzije vozila ......................... 269
Displej menjača ................... 73, 174
Dnevna svetla......................... 81, 96
Dodatni uređaji .......................... 136
Dodatno servisiranje .................. 258
Dopuna goriva ........................... 189
Dreniranje filtera goriva ............... 81
Držači za čaše ............................. 59
Držač za naočare ........................ 60
Dubina profila ............................ 233
Dugo svetlo ............................ 81, 95
E
Električno podešavanje ............... 29
Električno upravljani prozori ........ 31
Elektronski Program Stabilnosti . 182
Elektronsko upravljanje
stabilnosti ................................. 79
Elektronsko upravljanje
stabilnosti isključeno ................ 80
F
Fiksni ventilacioni kanali ............ 166
Filter dizel goriva ....................... 211
Filter vazduha motora ................ 205
Filter za čestice dizela ............... 173
Filter za čestice gareži................ 173
Filter za polen ............................ 166
275
G
Gorivo za benzinske motore ...... 189
Gorivo za dizel motore ............... 189
Grejači retrovizora ....................... 29
Grejanje ....................................... 38
Grejanje prednjih sedišta.............. 38
Grejanje spoljašnjih retrovizora.... 29
Grejanje zadnjeg prozora ............ 32
I
Identifikaciona pločica ............... 261
Identifikacioni broj vozila (broj
šasije) ..................................... 261
Imobilajzer ............................. 28, 81
Informacije o utovaru ................... 63
Informacioni centar za vozača...... 82
Isključivanje vazdušnog jastuka
............................................ 48, 77
ISOFIX sistemi bezbednosnog
sedišta za decu ........................ 54
Izduvni sistem motora ................ 173
Izvođenje radova ....................... 193
K
Kaseta za rukavice ...................... 59
Katalizator .................................. 173
Klima uređaj ............................... 162
Ključevi ........................................ 18
Kočiona tečnost ................. 208, 258
Kočnice ...................................... 179
Količine ...................................... 270
Komande upravljača .................... 65
Komplet za popravku
pneumatika ............................. 236
Kontrolna lampice kvara .............. 78
Kontrolne lampice......................... 73
Konveksni oblik ............................ 28
Kopčanje u viši stepen prenosa. . . 79
Korišćenje ovog uputstva .............. 3
Krakteristike sistema zaštite od
krađe ...................................... 101
Kratak pregled instrument table . . 10
Kratak pregled motornog
prostora................................... 196
Krovni otvor ................................. 33
Kutija sa osiguračima na
instrument tabli ....................... 227
Kutija sa osiguračima u
motornom prostoru ................. 220
Kvar ........................................... 177
L
Lanci za sneg ............................ 235
M
Mehaničko upravljanje prozorima 30
Menjač ......................................... 15
Menjanje pneumatika................. 234
Menjanje veličine pneumatika i
točkova ................................... 234
Mesta za postavljanje
bezbednosnog sedišta za decu 51
Motorno ulje ............................... 201
N
Nasloni za glavu .......................... 35
Nizak nivo goriva ......................... 81
O
Odzračivanje sistema dizel
goriva ..................................... 211
Opasnost, Upozorenje i Pažnja ..... 3
Opreme i preinačenja vozila ...... 192
Opšte informacije........................ 100
Osigurači ................................... 219
Osvetljavanje kabine ........... 98, 218
Otključavanje vozila ....................... 6
Otvorena vrata ............................. 82
Označavanje pneumatika .......... 229
P
Parkiranje ............................ 17, 172
Parkirna kočnica ........................ 181
Pepeljare ..................................... 71
Performanse .............................. 264
Personalizacija........................... 112
Personalizacija vozila .................. 89
Podaci motora ........................... 262
Podesivi ventilacioni otvori ........ 165
276
Podešavanje dometa snopa
prednjih svetla .......................... 95
Podešavanje naslona za glavu ...... 7
Podešavanje retrovizora ................ 8
Podešavanje sedišta ............... 6, 37
Podešavanje upravljača .......... 9, 65
Podsetnik za sigurnosni pojas ..... 77
Pokazivač kilometraže ................. 72
Pokazivač količine goriva ............ 73
Pokazivač pravca ........................ 77
Poklopac motornog prostora ..... 194
Poklopci točkova (ratkapne) ...... 234
Pokrivač prtljažnog prostora ........ 63
Polazak ........................................ 16
Položaji kontakt brave ............... 169
Položaj sedišta ............................ 36
Pomoć pri kočenju ..................... 181
Pomoć pri parkiranju .................. 186
Pomoć pri polasku na usponu ... 181
Poruke vozila ............................... 86
Potrošnja goriva - CO2-Emisije .. 191
Predgrevanje i filter za čestice
dizela ........................................ 80
Prednja svetla ............................ 214
Prednja svetla prilikom vožnje u
inostranstvu .............................. 96
Prednja svetla za maglu .............. 97
Pregled elemenata upravljanja... 102
Prekidač za svetlo ....................... 94
Prekid napajanja strujom ........... 177
Preporučene tečnosti i sredstva
za podmazivanje .................... 258
Pritisak ulja u motoru ................... 81
Pritisak u pneumaticima ............ 229
Pritisci pneumatika .................... 271
Prostori za odlaganje.................... 58
Prostor za odlaganje ispod
sedišta ...................................... 60
Prostor za odlaganje na armaturi
instrument table......................... 58
Prtljažni prostor ............................ 24
R
Radio-frekvencijska
identifikacija (RFID) ................ 273
Rashladna tečnost i antifriz........ 258
Rashladna tečnost motora ........ 205
Rasporedi servisa....................... 252
Razrada novog vozila ................ 169
Redovno funkcionisanje klima
uređaja ................................... 167
Rezervni točak ........................... 241
Ručica menjača ......................... 175
Ručna kočnica............................ 181
Ručne brave na vratima............... 20
Ručni menjač ............................. 179
Ručno podešavanje ..................... 28
Ručno smanjivanje zaslepljivanja 30
Rukovanje .................................. 108
Rukovanje vozilom na kraju
veka upotrebe ........................ 193
S
Servis ................................. 167, 251
Servisne informacije .................. 251
Servoupravljač ............................. 79
Signalni uređaj za skretanje i
menjanje saobraćajne trake ..... 96
Sigurnosni pojas ............................ 8
Sigurnosni pojasevi ..................... 39
Sigurnosni pojasevi fiksirani u tri
tačke ......................................... 40
Sirena .................................... 13, 66
Sistem bočnih vazdušnih jastuka 47
Sistem centralnog zaključavanja . 21
Sistem grejanja i ventilacije ....... 160
Sistemi pranja i brisanja .............. 13
Sistem kočnice i kvačila ............... 78
Sistem kontrole proklizavanja .... 182
Sistem kontrole proklizavanja
isključen ................................... 80
Sistem nadzora pritiska u
pneumaticima.................... 80, 230
Sistem napajanja strujom ............ 78
Sistem prednjih vazdušnih jastuka 46
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja ..................... 180
277
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja (ABS) ............. 79
Sistem radio podataka (RDS) .... 123
Sistem vazdušnih zavesa ............ 48
Sistem vazdušnog jastuka ........... 42
Sistem za radni vek motornog
ulja........................................... 202
Sistem za zaustavljanje i
pokretanje............................... 170
Skladištenje vozila...................... 192
Sklapajući retrovizori ................... 29
Sklapanje spoljašnjeg retrovizora. 29
Snimač podataka zbivanja......... 272
Spoljašnja nega ......................... 247
Spoljašnje osvetljenje .................. 11
Srednje visokopostavljeno stop
svetlo ...................................... 218
Startovanje motora .................... 170
Startovanje pomoću kablova ..... 243
Svetla za maglu ........................... 82
Svetla za ulazak u vozilo ............. 98
Svetla za vožnju unazad ............. 97
Svetlo prilikom izlaska ................. 99
Svetlo registarske tablice ........... 218
Svetlosni signal (ablend)
prednjih svetala ........................ 95
Š
Štitnici od sunca .......................... 32
T
Tapacirani delovi........................ 249
Tečnost automatskog menjača . 204
Tečnost ručnog menjača ........... 204
Tečnost servo upravljača. . . 206, 258
Tečnost za pranje ...................... 207
Temperatura rashladne tečnosti
motora ...................................... 80
Tempomat ........................... 82, 183
Teret na krovu.............................. 63
Teretni prostor ............................. 61
Težina vozila .............................. 265
Točkovi i pneumatici .................. 229
Trepćuća svetla upozorenja
(sva četiri pokazivača pravca) .. 96
Trip kompjuter (sistem za
proračun podataka vožnje) ...... 87
Trougao upozorenja .................... 63
U
Ulaz vazduha ............................. 166
Ultrazvučna pomoć pri parkiranju 79
Ulje motora................................. 258
Ulje u menjaču............................ 258
U najkraćem periodu servisirati
vozilo ........................................ 78
Unutrašnja nega ........................ 249
Upaljač za cigarete ...................... 70
Upozoravajući zvučni signali ....... 86
Upravljanje.................................. 168
Upravljanje klima sistemom ......... 15
Upravljanje vozilom ................... 168
Ušice za pričvršćivanje
Top‑tether-a ............................. 56
Utičnice ........................................ 69
Uvod .............................................. 3
V
Vazdušni jastuk i zatezači pojasa 77
Ventilacija................................... 160
Vuča drugog vozila .................... 246
Vuča vozila ................................ 244
Z
Zadnja kamera ........................... 187
Zadnja svetla........................ 82, 216
Zadnja svetla za maglu ................ 97
Zadnje svetlo za maglu ................ 82
Zamagljeni poklopci svetla .......... 97
Zamena metlice brisača ............ 212
Zamena sijalice .......................... 213
Zamena točkova ........................ 239
Zapis podataka vozila i tajnost. . . 272
Zaštita akumulatora od pražnjenja 99
Zimski pneumatici ...................... 229
278
Sva prava (Copyright) pridržava GM Korea Company, Inchon, Korea i Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
Sve informacije koje se nalaze u ovom priručniku se baziraju na zadnjim dostupnim proizvodnim informacijama u trenutku štampanja,
i važe od dole navedenog datuma. Chevrolet Europe GmbH zadržava ekskluzivno pravo da vrši izmene i dopune sadržaja ove brošure.
Izdanje: oktobar 2013, Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
Štampano na papiru beljenom bez upotrebe hlora.
KTA-8201/4-sr
*KTA-8201/4-SR*
Uputstvo za upotrebu
Download

MY14 2014