DOBRO JE DA ZNATE
ŠTA (NE) MOGU ZIMSKE G U
SPECIJALNI TEST REVIJE SAT PLUS
Iako veæina vozaèa tokom
leta na svojim vozilima ima
montirane letnje gume, ipak
ima i onih koji usred jula
i avgusta voze sa zimskim.
Razlozi su brojni – loša finansijska
situacija, sumnja na teoriju zavere, pa i krajnja
neinformisanost o tome kako se zimski pneumatici ponašaju na vruæem asfaltu. Zato smo ih
na NAVAK-ovoj stazi podvrgli detaljnom ispitivanju. Ako ih još imate na svom vozilu, ovaj
test æe vam biti vrlo zanimljiv
K
oliko pogrešno odabrani pneumatici mogu uticati na bezbednost u vožnji, pisali smo mnogo puta: “Zimske gume gube svoje karakteristike kada spoljna temperatura preðe sedmi podeok…”,
“Napravljeni od mekše smeše da bi bolje prianjali po snegu i mokrom kolovozu, pneumatici konstruisani za zimu ne
drže dobro na vruæem i suvom putu, a i
brže se troše…”, “Performanse automobila gube smisao sa lošim gumama, a sa
druge strane, neistrošeni pneumatici, prilagoðeni sezoni, od izuzetnog su znaèaja
pri, daleko bilo, nekoj saobraæajnoj nezgodi…” Ipak, s obzirom na to da je sezona
odmora u punom jeku, saobraæaj na putevima je pojaèan. Prema neslavnoj statistici, avgust je najcrnji mesec u èitavoj godini kada je reè o saobraæajnim nesreæama. Zato dobro proverite sa kakvim gu-
Itest
str 52-55.indd 52
Tvrdnje proizvoðaèa na proveri
metara. Prosek je bio 40,62 metra. Ovo su sasvim uobièajene
dužine za zaustavljanje automobila koji smo koristili na testu.
ZIMSKE GUME – Sa istim vozilom obuvenim u zimske gume, situacija se znatno promenila. Na
istoj deonici i sa istom temperaturom asfalta, put koèenja je
bio duži za èitavih deset meta-
SMO
æem
Ispit na vru
VAK
poligon NA
guænosti
o
m
provera
a
zimskih gum
Šta:
ta
le
tokom
uris”
dve tojote “a im
msk
zi
m
vi
o
n
sa
mama,
i letnjim gu
Oprema: beskontaktni
,
termometar
laptop
,
ar
et
m
o
n
fo
,
CMV AMSS s
lu
Ekipe:
revija SAT P
Gde:
koja nam je omoguæila da uradimo
mnoga merenja, i temperaturom asfalta
od trideset stepeni, na NAVAK-ovoj stazi su stvoreni idealni uslovi za ovakvu
vrstu testiranja. Ispit ponašanja automobila sa pravim i pogrešnim gumama pružiæe nam taène i, što je najvažnije, realne
informacije o tome šta, kako i zašto može
da se desi ako, recimo, još uvek imamo
montirane zimske pneumatike na svom
automobilu. Takoreæi, koncept našeg ispitivanja bio je da se na test stave tvrdnje
struènjaka i proizvoðaèa pneumatika, a
da se na jednostavan naèin, pomoæu dobrih uslova i kvalitetne merne opreme,
sazna ima li u njima istine.
Rešeni da praktièno proverimo sve
što se prièa o ponašanju zimskih guma
tokom leta, u saradnji sa ekipom Centra
za motorna vozila AMSS, organizovali
smo specijalni test. Obezbedili smo dva
identièna automobila sa novim gumama, s tom razlikom što su na jednom bi- Od novembra zimske obavezne!
Meðu pomenutim razlozima zbog koli montirani letnji, a na drugom zimski
pneumatici. Sa opremom ekipe CMV-a, jih smo testirali ponašanje zimskih guma
Put koèenja
Najvažniji deo
sprovedenog testa bio je merenje puta koèenja
sa letnjim, a zatim sa zimskim gumama. Koèenje sa oba automobila obavljeno je po deset puta
sa 100 km/h, a izmereno je pomoæu posebnog kompjuterskog
programa koji nam je dao precizne podatke o dužini puta koèenja u metrima.
LETNJE GUME – Kada smo na
suvom i toplom kolovozu koèili sa
letnjim gumama, put koèenja sa
100 km/h tokom deset ponavljanja iznosio je od 39,67 do 41,98
52
mama kreæete na put jer su one deo automobila koji jedini ima kontakt sa podlogom. Upravo to je razlog zbog kojeg gumama moramo pridavati veliki znaèaj. Ako
iole brinete o svojoj, a i tuðoj bezbednosti, ovo morate znati i poštovati. Ipak, ako
vam to zvuèi suvoparno i zamorno, pogledajte šta se dešava kada upravo te dosadne savete struènjaka isprobamo u praksi.
TESTIRALI
Temp.
asfalta:
300 C
u letnjim uslovima, posebno izdvajamo i onaj koji se tièe obavezne upotrebe ovih pneumatika od iduæe
zime. Naime, u prošlom broju revije SAT
Plus mogli ste da saznate da novi pravil-
KOČENJE sa 100 km/h
ra! Najduži je iznosio 52,27 metara. Ovo nekima možda ne deluje mnogo, ali razlika od deset metara je ogromna. To je visina jedne trospratnice ili dužina jednog
gradskog autobusa. Dakle, vozeæi
tokom leta, onog momenta kada
se automobil sa adekvatnim pneumaticima veæ zaustavio, vi se sa
zimskim još uvek vozite 42 km/h.
Sa zimskim gumama nam za zaustavNO
DOKAZA
ljanje treba deset metara više nego sa
letnjim. U trenucima kada samo par metara igra razliku
izmeðu života i smrti, zimske gume bi definitivno bile protiv
nas. Imajte ovaj podatak na umu sledeæi put kada kupujete
pneumatike i zaboravite na uštedu koja, u suštini, može vrlo
skupo da vas košta.
1 40,28
47,70
2 41,85
49,58
3 41,98
52,27
4 41,37
50,24
5 40,59
50,03
6 40,14
48,70
7 39,67
47,91
8 40,13
49,23
9 39,72
48,69
10 40,45
46,21
30
40
odlièno srednje
letnji
pneumatici
prosek:
40,62
zimski
pneumatici
prosek:
49,06
50 m
loše
SAT Plus # 242 • 22. jul 2010.
7/18/2010 4:25:22 AM
a
Na
je s
no
su
sm
pa
nih
dat
sm
uèe
na
Me
bin
li d
nji
to
G UME USRED LETA?
m
ti
,
p
ANKETA
Stavovi i
zateèeno stanje na terenu
Buduæi da novi propisi od iduæe zime nalažu da zimske gume budu obavezne i uzimajuæi u obzir finansijsko stanje naših sugraðana, želeli smo da saznamo šta naši vozaèi
planiraju da rade tim povodom. Takoðe, bilo nam je važno da uvidimo koje pneumatike
64% letnje
17%
zimske
asfonau lNatciounalne vozaèke akademi-
Na polig
rovatst èiji æe ishod ve koji
i
je sproveden je te
on
i
Sv
.
gih
jenje mno
no promeniti mišl da su zakonska pravila
li
su do sada verova
iz džepa,
nam izbila novac
smišljena kako bi is za kupovinu adekvatprop
pa meðu njima i
izne poovde æe naæi prec a ima
nih pneumatika,
m
gu
ih
av
pr
ir
ab
liko od
dela, a
datke o tome ko
i
tir
èe
iz
se sastojao
smisla. Naš test
a identièdv
su
a
bil
h
nji
od
uèesnici u svakom njim i zimskim gumama.
let
na vozila sa novim
buku u kaèenja, stabilnost,
Merili smo put ko eumatika, a zatim poredipn
bini i temperaturu uèinak automobila sa leti
te
lta
zu
re
e
li dobijen
gumama, i
onog sa zimskim
njim u odnosu na uslovima!
m
to u i te kako letnji
nik o
tehnièkim uslovima, koji
bi uskoro trebalo da bude usvojen, nalaže stroža pravila u vezi sa zimskom opremom. Sva vozila u periodu od 1. novembra do 1. aprila moraju da imaju sve èetiri
 str. 55
Koje gume imate sad?
Više od polovine naših sugraðanja uredno ima
letnje gume na svojim vozilima. Meðutim, èak
17 odsto njih i dalje, po ovoj vruæini, vozi sa
zimskim pneumaticima.
Buduæi da æe, prema novom
pravilniku o tehnièkim uslovima, zimske gume biti obavezne, šta planirate da uradite po
tom pitanju kada doðe vreme?
48% voziæu
16% samo zimske
zimske
i letnje
36% voziæu
gume koje veæ
imam
Podatak koji demorališe jeste to što skoro 40 odsto
naših ispitanika planira da nastavi da vozi sa onim
što trenutno ima, šta god to bilo, a 16 odsto planira da kupi zimske gume koje neæe
skidati tokom cele godine. Ipak, 48 odsto anketiranih planira da kupi dva kompleta
guma, koje æe koristiti u skladu sa sezonom.
55% da
26%
ne znam
19%
ne
Prema vašem mišljenju, ima li
uopšte smisla menjati gume u
skladu sa sezonom?
Kako stvari stoje, naši vozaèi, odnosno veæina njih, smatra da menjanje guma u skladu
sa sezonom ima smisla, dok 19 odsto veruje
da se tu krije teorija zavere.
Zašto mislite da nema smisla menjati gume u skladu
sa sezonom?
64%
država želi naše pare
18%
9%
Želeæi da ispitamo zašto vozaèi ne
ako nismo 9%
bitno
veruju da ima valjanih razloga za
pre, ne moje samo
menjanje guma u skladu sa sezoramo ni sada
da su
nemam
nom, saznali smo da veæina smatra nove
novca
da se u tome krije lopovluk države
i proizvoðaèa pneumatika i da su sve gume jednako dobre samo ako su nove. Ostali
smatraju da nema potrebe menjati staru praksu, a i, kako kažu, “nema se para”.
razlika
u smeši
dubina
šare
set
Posle samo de guma je
a
sk
m
zi
koèenja,
uni, što
poèela da se kr trajnosti
oj
en
nj
o
i
ri
govo
perioda
tokom letnjeg
19%
univerzalne
trenutno koriste i kakvi su im stavovi kada
je reè o zameni guma u skladu sa sezonom,
kao i koliko uopšte znaju o važnosti pravilnog odabira pneumatika. Otišli smo na benzinsku stanicu i razgovarali sa stotinu vozaèa. Mišljenja su razlièita i vrlo zanimljiva.
potrošnja
goriva
buka
udobnost
brže
se
troše
6%
11%
11%
4%
2%
24%
8%
performanse
Zašto bi trebalo menjati gume u
skladu sa sezonom?
Na ovo pitanje smo dobili razne taène i netaène odgovore.
Recimo, ima ispitanika koji misle da gume treba menjati samo zbog potrošnje goriva ili sa13%
21%
mo zbog udobnosti u vožnji.
Ipak, ima i onih koji znaju šta
koèenje zaista donose neadekvatni pneumatici.
bezbednost
SAT Plus # 242 • 22. jul 2010.
str 52-55.indd 53
53
7/18/2010 3:55:40 AM
DOBRO JE DA ZNATE
zimske gume! Nema
više moguænosti za
kombinacije, poput
zimskih guma samo
na pogonskim toèkovima, ili novih letnjih guma sa lancima
u prtljažniku, i slièno.
Jednostavno, u pomenutom periodu sva vozila u Srbiji moraæe da imaju montirane sve èetiri zimske
gume i lance (ili neko drugo sredstvo za
poveæanje trakcije) kada je to potrebno.
Dakle, sve one koji nemaju dva seta gu-
IteIst
Stabilnost
Krivina R=30
letnje
zimske
ma, oèekuje siguran izdatak za kupovinu adekvatnih pneumatika kada doðe sezona. Ovo pravilo
vrlo lako može da se poštuje na jedan pogrešan
naèin, a to je da od novembra kupimo zimske
gume i vozimo ih tokom cele godine. Ovo, slobodno možemo reæi, kvazi-rešenje nikako nije isplativo, a kako bismo predupredili taj problem u najavi,
pogledajte šta se može desiti ako zimske
gume koristite kada za njih nije vreme. 
m
maks. brzina
65,61
58,96
mskim
Iako smo sa zi orije
sp
li
zi
vo
gumama
, nismo
jim
tn
le
sa
go
ne
mo
ži
dr
za
da
li
uspe
i
pravac u krivin
Kako bismo utvrdili ima li razlika u stabilnosti automobila sa zimskim i letnjim gumama, odnosno da li je istina da zimske ne drže dobro na putu kada je toplo, sproveli
smo sledeæi test. U krivini dugoj 30 metara postavili smo èunjeve u širini jedne saobraæajne trake. U krivinu smo ulazili nekoliko puta, svaki put postepeno poveæavajuæi brzinu. Kompjuter je beležio brzinu kojom automobil može da se kreæe tom putanjom, a da pritom svi èunjevi ostanu na svom mestu. Onog trenutka kada prvi èunj
padne, test se prekida.
LETNJE GUME – Prvi na redu bio je automobil sa letnjim gumama. Temperatura
asfalta je porasla za stepen u odnosu na prvi test i iznosila je 31 stepen celzijusa.
Krenuvši manjom brzinom, “letnji” automobil je na kraju ipak uspeo da proðe kroz
krivinu sa 65,61 km/h.
ZIMSKE GUME – Ubrzo je bio spremljen i “zimski” kandidat. Posle nešto manje krugova
u odnosu na letnje opremljen automobil, doslovce je izleteo sa putanje i oborio nekoliko
èunjeva. Kada smo pogledali zabeležene podatke i uporedili rezultate, shvatili smo da sa
zimskim gumama tu krivinu ne možemo proæi brže od 58,96 km/h. Uporedivši ih sa letnjim, koje istu putanju prolaze sa nešto više od 65 km/h, dolazimo do zakljuèka da i te kako postoje
O
N
A
Z
Zimske gume
DOKA
šanse da, dok se kreæemo putem za koji
su tokom leta izuzetno
verujemo da ga znamo napamet, a imanestabilne i zaista ne drže dobro na
mo neadekvatne gume na vozilu, možeputu. Vozeæi isti automobil dobro znamo izleteti sa njega, i to ako vozimo sponim putem, ali sa neadekvatnim gurije nego inaèe. Ne zaboravimo da se èemama, možete izleteti èak i ako vozisto vozi mnogo brže od ovoga i da su tate sporije nego inaèe.
da šanse za izletanje sa puta višestruke!
NA KRAJU
IteIsIt
Temperatura pneumatika
Jedna od èestih pretpostavki jeste da se zimske gume brže greju kada se koriste tokom leta, a to se uglavnom pripisuje mekšoj smeši
od koje su napravljene.
Zimske gume
NO
Letnje gume su napravDOKAZA
ne trpe visoljene od tvrðe smeše kako bi na visokim
temperaturama zadržale èvrstoæu. Razliku ke temperature i greju se mnogo viu temperaturi zimskih i letnjih pneumatika še nego što je preporuèeno. Ovo je
pre i posle testa koèenja izmerili smo po- izuzetno nebezbedno jer do porasta
temperature gume dolazi usled njemoæu beskontaktnog termometra.
LETNJE GUME – Pre testa koèenja, pro- nog deformisanja. Što je gibanje, odseèna temperatura sva èetiri letnja pneu- nosno deformisanje gume u toku vomatika iznosila je 26,60 C, a posle testa žnje izraženije, temperatura je veæa.
je porasla za skoro 15 stepeni i iznosila je
41,30 celzijusa.
ZIMSKE GUME – Proseèna temperatura
èenja
Tokom testa ko
zimskih pneumatika bila je 26,90 C.
i
o
sm
li
ži
zabele
Nakon testa koèenja, zaskova
temperaturu di ovima
beležena je proseèèk
to
im
nj
ed
pr
na
na temperatura
zimskim
automobila sa la je 298
43 stepena.
si
no
gumama – iz
Možda zvuèi
i!
en
step
malo u odnosu na letnje gume posle testa,
ali prosek temperature na zimskim
gumama popravile
su one na zadnjoj
osovini, dok su one
na pogonskim toèkovima bile za 260
celzijusa toplije nego
kada smo poèeli test!
IteVst
Buka u kabini
Buduæi da je meðu našim vozaèima
bilo i onih koji smatraju da je gume važno menjati u skladu sa sezonom i zbog
poveæanja buke u kabini, sproveli smo i
test te vrste. Želeæi da utvrdimo da li je
razlika u nivou buke u kabini automobila sa letnjim u odnosu na vozilo sa zimskim
pneumaticima velika, ekipa CMV-a je ponela i fonometar, odnosno aparat za merenje decibela. Oba automobila smo ubrzali do stotke, onda pritisli kvaèilo i zabeležili nivo buke.
O
N
A
Z
A
Automobil
sa AKUSTIČKA UDOBNOST SA LETDOK
montiranim zimskim NJIM I ZIMSKIM GUMAMA – Pri
gumama pravi više buke u kabini pa, brzini od 100 km/h, u automobilu sa
uz sve nebezbedne aspekte koje one letnjim gumama nivo buke je iznosio
donose tokom leta, možemo dodati 62,8 decibela, dok je u onom sa zimda je narušena i udobnost putovanja.
skim, pri istoj brzini, bio 64 dB.
Ipak isplativije i bezbednije
Iz razgovora sa vozaèima zakljuèili smo da je veliki procenat onih koji sumnjaju u savete i tvrdnje struènjaka i proizvoðaèa pneumatika, verujuæi da se tu krije
teorija zavere. Upravo zbog takvog javnog mnjenja, želeli smo da saznamo i dokažemo ko je u pravu. Na krajnje praktièan naèin prikazali smo šta se dešava ako
imamo neadekvatne pneumatike i nadamo se da smo
razuverili sve one koji su do sada verovali da se tu radi samo o prevarama. Podatak do kojeg smo došli radeæi test koèenja je najubedljiviji argument za skeptike. Iako nam je finansijska situacija od pamtiveka bolna taèka, na bezbednosti svojih bližnjih jednostavno
se ne štedi. Štaviše, kada se sraèuna, kupovinom dva
kompleta pneumatika štedite jer æete ih koristiti mnogo duže i bezbednije. S obzirom na to koliko se zimske
gume troše tokom leta, morali biste da kupujete nove svake godine.
SAT Plus # 242 • 22. jul 2010.
str 52-55.indd 55
55
7/18/2010 3:56:26 AM
Download

mogu zimske gume usred leta? - SPECIJALNI TEST REVIJE SAT