MAG 3100W/6000
MAG 3100W/5000
DN 25 ... DN 1200
Primjena
Elektromagnetni mjeraèi protoka
6.221
99.19
●
Mjerenje protoka vode do 95 °C
●
Mjerenje protoka otpadne vode
●
Kontrola procesa
●
Mjerenje odreðenog podruèja
●
Mjerenje agresivnih medija i tekuæina razlièitog
viskoziteta
●
Batching of fluids (MAG 6000)
Specijalne karakteristike
MAG 3100W
Pretvaraè
MAG 5000 / MAG 6000
Sensor
MAG 3100W
Liner:
Elektrode:
Spojevi cijevi:
Elektrode za uzemljenje :
Konvertor MAG 5000
Konvertor MAG 5000
Konvertor MAG 6000
Konvertor MAG 6000
Konvertor MAG 6000 CT
● Ostali modeli po zahtjevu
●
Elektrode za uzemljenje ugraðene u cijev za mjerenje
●
Jednostavno dokazivanje kapaciteta sa
SENSORPROM
MAG 5000
●
Visoka preciznost mjerenja ( +0.5% izmjerene
vrijednosti)
●
Veliki raspon mjerenja
●
Jednostavno dokazivanje kapaciteta sa
SENSORPROM
●
Nije potrebna kalibracija
●
Samo-dijagnostika
●
LCD-indicator, izlaz struje, izlaz impulsa
●
Indikacija prazne cijevi
●
Signal za pravac protoka
●
Konvertor kompaktno/daljinsko montiranje
●
Automatsko podešavanje na nultu vrijednost
●
Sensor MAG 3100
25 ... DN 1200
25 ... DN 50
65 ... DN 150
200 ... DN 2000
Visoka preciznost mjerenja (+0.5% izmjerene
vrijednosti)
MAG 6000
Dostupni modeli
DN
DN
DN
DN
●
(95°C)
PN 40
PN 16
PN 10
Visoka preciznost mjerenja (+0.25% izmjerene
vrijednosti); zajedno sa MAG 3100W +0.5%)
●
Veliki raspon mjerenja
●
Jednostavno dokazivanje kapaciteta sa
SENSORPROM
Neoprene (Standard)
EPDM (sa KTW-odobrenjem)
AISI 316 Ti
Flanše prema DIN 2501
Nehrðajuæi èelik
●
Nije potrebna kalibracija
●
Samo-dijagnostika
●
LCD-indicator, izlaz struje, izlaz impulsa
●
Indikacija prazne cijevi
115/230 V AC
24 V AC/DC
115/230 V AC
24 V AC/DC
115/230 V AC
●
Signal za pravac protoka
●
Konvertor kompaktno/daljinsko montiranje
●
Automatsko podešavanje na nultu vrijednost
●
Batsch function
●
Ogranièenje ukljuèenja
●
MAG 6000 CT sa odobrenim uzorkom za hladnu vodu
JORDAN & P d.o.o. Zenica
Dr. Cire Truhelke 8
telefon +387 32 440 060, 440 061
telefax +387 32 415 341
mail: [email protected]
Generalni zastupnik za Bosnu i Hercegovinu
Zahtjevi za
instaliranje
●
●
Uzvodna neisprekidana ravna
cijev min. 5 x DN
Nizvodna neisprekidana ravna
cijev min. 3 x DN
Tabela velièina
(DN 25 ... DN 1200)
l/min. l/sec.
20
m3/h
100000
50000
5000
●
2000
Cijev mora uvijek biti
napunjena sa teènosti
0
120
DN
0
100
DN
800
DN
900
DN
600
DN
700
DN
1000
500
300
DN
Raspon mjerenja
50
Tabela (vidi desno) pokazuje odnos
izmeðu brzine protoka V, prema
kolièini protoka Q i dimenziji
senzora DN.
20
DN
200
DN
Preduslovi
●
●
Medij koji se može pumpati sa
provodljivošæu od min. 5µS/
cm.
Dovod struje
115/230 V AC or 24 V AC/DC.
104
150
500
50
DN
32
DN
40
DN
100
50
25
DN
2
1
0.5
20
10
5
0.2
0.2
0.1
0.05
2
0.1
0.05
1
0.02
0.5
0.01
0.02
0.005
0.2
0.01
0.005
0.1
0.002
0.05
0.001
0.002
Dr. Cire Truhelke 8
telefon +387 32 440 060, 440 061
telefax +387 32 415 341
mail: [email protected]
Generalni zastupnik za Bosnu i Hercegovinu
10
5
0.5
JORDAN & P d.o.o. Zenica
20
200
1
0.001
0.25 0.3
100
50
65
DN
2
200
20
103
5
1000
500
125
DN
100
DN
80
DN
2000
20
50
10
Izbor senzora
50
3250
DN
100
Za mjerenje medija sa sadržajem
visoko èvrstih stvari V treba da
bude 3 ... 5 m/s da bi se izbjeglo
taloženje
104
105
450
DN
350
DN
500
DN
400
DN
200
Normalno se senzor bira tako da pri
punoj skali brzine V iznosi 2 ... 3 m/
s ili više.
50
5000
Instaliranje
●
20
20
10000
Može se instalirati pod bilo
kojim uglom
106
0.0005
0.02
0.5
1 m/s
1,5
2
5
10 m/s
0.0002
Crteži dimenzija
Odstupanje kod mjerenja
pod uslovima reference
(Prikaz, frekvencija, izlaz impulsa)
148
124
45
MAG 3100W/5000 · MAG 3100W/6000
6
+ %E
3.0
V > 0,5 m/s. E: +0,5% of actual flow
0,25
[%] of actual flow
v[m/s]
V < 0,5 m/s. E: +
PG13
t1
42
2.5
A
A1
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0.1
0.5
5
10
12 m/s
V: actual flow velocity (m/s), E: Error in % of actual flow
L
D
Dimenzije i težine
DIN 2501
ANSI
DN
PN 16
mm
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
L **)
D
200
200
250
275
300
350
450
500
500
500
450
185
200
220
250
285
340
405
460
520
580
560
625
750
875
1000
1125
1250
1500
715
840
910
1025
1125
1255
1485
175
500
600
700
800
900
1000
1200
PN 40
bez
MAG 6000/5000
150 lb
300 lb
sa
MAG 6000/5000
težina *)
A
A1
L **)
200
200
200
200
272
280
300
325
350
450
500
550
550
640
D
115
150
165
185
200
235
270
300
375
450
515
580
660
600
L **)
200
200
200
200
272
280
300
325
350
450
500
550
550
685
D
108
127
152
178
191
229
254
279
343
406
483
533
597
600
L **)
200
200
200
272
272
310
335
370
410
500
550
590
590
635
D
124
155
165
191
210
254
279
318
381
445
521
584
648
640
(mm)
162
172
172
180
185
203
223
238
263
297
314
334
358
711
(mm)
319
329
329
337
342
360
380
395
420
454
471
491
515
389
(kg)
6
8
13
14
15
20
25
30
50
70
80
110
125
546
680
750
755
890
680
820
699
813
730
860
775
914
414
464
561
612
662
713
814
571
621
718
769
819
870
971
200
300
350
475
560
700
1250
Sve dimenzije flanši prema DIN 2501 or ANSI B 16.5
*) Sa konvertorom signala MAG 6000/5000 montiranim: Težina se poveæava za 2 kg.
**) Ako se dodatno koriste flanše za uzemljenje, debljina flanše za uzemljenje i zaptivke mora se dodati dužini
JORDAN & P d.o.o. Zenica
Dr. Cire Truhelke 8
telefon +387 32 440 060, 440 061
telefax +387 32 415 341
mail: [email protected]
Generalni zastupnik za Bosnu i Hercegovinu
Podaci za
narudžbu
SENSOR
MAG 3100
Opis
Sensor Meimag 3100W
-
Podloška:
Neoprene ili EPDM (sa KTW odobrenjem)
-
Elektrode:
AISI 316 Ti (nehrðajuæi èelik)
-
Flanše:
ST 35, DIN 2501
-
Preciznost:
+ 0,5 %
-
Norma pritiska:
vidi tabelu
-
Temperatura:
0 ... 95 °C
-
Klasa zaštite:
IP 67
-
Ugraðene elektrode za uzemljenje
(nisu potrebne dodatne flanše za uzemljenje)
Ostale norme pritiska, flanše i elektrode po zahtjevu
Prateæi ureðaji
MAG 3100W
DN
PN
Narudžba br.
Neoprene
Narudžba br.
EPDM
25
40
50
65
80
100
40
40
40
16
16
16
828786
828787
628788
828789
828790
828791
828807
828808
828809
828810
828811
828812
125
150
200
250
300
16
16
10
10
10
828792
828793
828794
828795
828796
828813
828814
828815
828816
828817
350
400
450
500
600
10
10
10
10
10
828797
828798
828799
828800
828801
828818
828819
828820
828821
828822
700
800
900
1000
1200
10
10
10
10
10
828802
828803
828804
828805
828806
828823
828824
828825
828826
828827
Opis
Šifra br.
Narudžba br.
Podvodna oprema (IP 68 10 mWg 10 godina)
Za upotrebu sa standardnim MAG 3100 , kada je senzor
ukopan ili trajno uronjen pod vodu
085U0220
82 84 78
Flanša za uzemljenje/zaštitu
Tip C
za sve podloške
(potrebna je samo za dodatnu zaštitu za abrazivne medije)
Konvertor
MAG 5000
Opis
Primjena
Zaštita
Šifra br.
Narudžba br.
Konvertor MAG 5000
kompaktna primjena
115/230 V AC
50/60 Hz
IP 67, poliamid pojaèan stakl. vlaknima
083F5018
82 84 79
IP 00, 19"-umetak
083F5020
po zahtjevu
IP 67, poliamid pojaèan stakl. vlaknima
083F5017
829260
IP 00, 19"-umetak
083F5021
po zahtjevu
IP 67, poliamid pojaèan stakl. vlaknima
083F5014
82 84 80
IP 00, 19"-umetak
083F5022
po zahtjevu
IP 67, poliamid pojaèan stakl. vlaknima
083F5019
829259
IP 00, 19"-umetak
083F5023
po zahtjevu
IP 67, poliamid pojaèan stakl. vlaknima
083F5015
829261
Opis
Šifra br.
Narudžba br.
Oprema za zidnu montažu za verziju IP 67
zidna konzola, 5 off Pg 13 kablovskih ulaza sa vijcima,
083U1001
82 84 83
(montira se na zidu,
vidi prateæu opremu)
24 V DC
(11 ... 30 V)
Konvertor
MAG 6000
Konvertor MAG 6000
kompaktna primjena
115/230 V AC
50/60 Hz
(montira se na zidu,
vidi prateæu opremu)
24 V DC
(11 ... 30 V)
Konvertor MAG 6000 CT
Odobrena verzija uzorka
Prateæa oprema
MAG 5000
MAG 6000
Ostala oprema po zahtjevu
Molimo navedite tip, nominalne
dimenzije, normu pritiska
115/230 V AC
50/60 Hz
Standardna elektroda i kalem kabla 3 x 1,5 mm² PVC
10 m
20 m
40 m
60 m
100 m
083F0221
083F0210
083F0211
083F0212
083F0213
82 88 92
82 84 85
82 84 86
82 84 87
82 84 88
Specijalna elektroda i kalem kabla sa dvostrukim sitom PVC
20 m
40 m
60 m
100 m
083F3095
083F3094
083F3093
083F3092
82 84 89
82 84 90
82 84 91
82 84 92
Podliježe izmjenama bez najave
11.00
JORDAN & P d.o.o. Zenica
Dr. Cire Truhelke 8
telefon +387 32 440 060, 440 061
telefax +387 32 415 341
mail: [email protected]
Generalni zastupnik za Bosnu i Hercegovinu
Download

Tehničke karakteristike (pdf)