RADNE I BORAVIŠNE VIZE
ZA ZEMLJE EU
POKRENI SVOJ STEFAN GAS doo
BIZNIS U EU
SLOVENIA
KOPER-PORTOROŽ Lucija
Limanjska cesta 96
mobtel.040679557
email:[email protected]
za SRBIJU br, +381 64 2660359
Dobro došli na našu prezentaciju!
Ova naša usluga namenjena je strancima koji imaju nameru da osnuju
preduzeãe ili da se radno angažuju u Sloveniji.
Uslugom omoguãavamo ceo postupak osnivanja preduzeãa i dobijanje radne dozvole,
ukljuèujuãi i sve druge neposredno povezane aktivnosti povezane sa radnom dozvolom
(boravak, osiguranje i slièno), ali samo za lica koja u Sloveniji osnivaju vlastitu firmu.
Kod nas ãete na jednom mestu dobiti sve što Vam treba za svoje
poslove u Sloveniji.
Garantujemo Vam da ãemo se potruditi da budete zadovoljni.
Za optimalne rezultate rada brine se više od 20 struènjaka iz razlicitih oblasti
nudimo vam:
•punu pomoã kod registracije preduzeãa u Sloveniji
•poresko, radno, kadrovsko i preduzetnièko savetovanje
•dobijanje radnih dozvola
•raèunovodstveni servis s više od 22 godine iskustva
•virtualni ured
•pomoã kod zapošljavanja radnika
•pomoã kod traženja studenata za rad.
SVE NA JEDNOM MESTU
CENA naših usluga je samo 1800 eura
RADNE I BORAVIŠNE VIZE
ZA ZEMLJE EU
POKRENI SVOJ STEFAN GAS doo
BIZNIS U EU
SLOVENIA
KOPER-PORTOROŽ Lucija
Limanjska cesta 96
mobtel.040679557
email:[email protected]
za SRBIJU br, +381 64 2660359
POSTUPAK OSNIVANJA PREDUZEÃA U SLOVENIJI
za gradjane iz svih zemalja i regiona
Najèešãi statusno pravni oblik u Sloveniji: Društvo s ogranièenom odgovornošãu – d.o.o.
Društvo s ogranièenom odgovornošãu može imati jednog ili više osnivaèa i jednog ili više direktora.
Osnivaèki kapital je 7.500 EUR.
CENA naših usluga je samo 1800 eura
PRIPREMA DOKUMENTACIJE I REGISTRACIJA PREDUZECA
Ako je osnivaè fizièko lice (može i više lica)
Za registraciju preduzeãa osnivaè i/ili direktor mora doãi lièno u Sloveniju kod nas.
Za registraciju preduzeãa potrebni su lièni dokumenti Važãi Biometrijski pasoš
Mi pripremimo svu dokumentaciju , vaš poreski slovenaèki broj i predajemo podnesak na sud.
Izradjujemo Vam izvod Akta o osnivanju, odnosno kolektivne ugovore,
s kojima u banci otvarate privremeni raèun, gde polažete osnivaèki ulog 7.500 EUR.
Mi vam pri tom možemo pomoãi oko uplatite za Vaš osnivaèki ulog.
Na rješenje o registraciji preduzeãa èeka se od 3 do 7 dana.
PRI TOME Nudi se kompletan konsalting:
-
Izrada Osnivaèkog akta firme,
Registracija preduzeãa u privrednom sudu,
Izdavanje licenci za rad,
Izdavanje radnih dozvola za vlasnike i zaposlene u preduzeãu,
Izrada boravaka za vlasnike i zaposlene u preduzeãu,
Obezbedenje vodjenja knjigovodstva za buduãe firme,
Pomoã pri kupovini ili iznajmljivanju kancelarijskog prostora i opreme,
Pomoã pri kupovini ili iznajmljivanju stambenog prostora za vlasnike i zaposlene,
Pronalaženje poslovnih partnera za buduãe firme,
Otvaranje kreditnih linija i kompletan finansijsko-organizacioni, pravni i menadžerski konsalting,
Pomoã pri zakljuèivanju ugovora,
-Nudimo vam usluge racunovodskog servisa.
CENA naših usluga je samo 1800 eura
RADNE I BORAVIŠNE VIZE
ZA ZEMLJE EU
POKRENI SVOJ STEFAN GAS doo
BIZNIS U EU
SLOVENIA
KOPER-PORTOROŽ Lucija
Limanjska cesta 96
mobtel.040679557
email:[email protected]
za SRBIJU br, +381 64 2660359
Nudimo vam usluge dobijanja radnih dozvola za strane državljane
Pojedine vrste radnih dozvola delimo u 3 grupe.
1.Liènu radnu dozvolu,
2.Dozvolu za zapošljavanje,
3.Dozvolu za rad.
U sluèaju da ste osnovali preduzeãe ili za agenta (direktora) imenovali stranog državljana trebate
» Dozvolu za rad stranih agenta (direktora) u preduzeãu«.
O radnim dozvolama za rad stranih agenata u preduzeãima
Preduzeãa, obrtnici te privatni preduzetnici, utvrdjeni u skladu sa zakonom koji ureduju preduzeãa,
moraju dobiti radnu dozvolu za sve strane osobe koje zastupaju preduzeãe.
Preduzeãa sa deset ili manje zaposlenih, mogu dobiti jednu radnu dozvolu za rad za predstavnika preduzeca
i jednu radnu dozvolu za zastupnika podružnice. Bez obzira na broj podružnica.
Privatni preduzetnici, koji zapošljavaju deset ili manje zaposlenih mogu dobiti jednu radnu dozvolu za rad
za predstavnika preduzeãa i jednu radnu dozvolu za zastupnika podružnice, bez obzira na broj podružnica.
Strano preduzeãe, koje u Republici Sloveniji posluje sa jednom ili više podružnica, može pridobiti jednu radnu
dozvolu za pojedinaène podružnice ukoliko one zapošljavaju deset ili manje zaposlenih.
Radna dozvola, se izdaje stranim državljanima na zahtev poslodavca bez obzira na stanje na trzistu rada za
razoblje ne duže od dve godine. Poslodavac je odgovoran za registraciju i odjavu rada.
Radna dozvola se može ponovo izdati, ukoliko se poslodavac iskaže u poslovanju preduzeãa ili
privatnog preduzetniaka, te ako fizièka osoba nije bila kažnjavanja za prekršaj po tom zakonu.
Za vas radimo sve potrebne postupke za dobijanje odgovarajuãe radne dozvole
CENA naših usluga je samo 1800 eura
RADNE I BORAVIŠNE VIZE
ZA ZEMLJE EU
POKRENI SVOJ STEFAN GAS doo
SLOVENIA
KOPER-PORTOROŽ Lucija
Limanjska cesta 96
BIZNIS U EU
mobtel.040679557
email:[email protected]
za SRBIJU br, +381 64 2660359
EC N
h
i
š
nA a
a
g
su lu
m
a
ej s
0
8
o1
a
r
e0 u
RADNE I BORAVIŠNE VIZE
ZA ZEMLJE EU
POKRENI SVOJ STEFAN GAS doo
BIZNIS U EU
SLOVENIA
KOPER-PORTOROŽ Lucija
Limanjska cesta 96
mobtel.040679557
email:[email protected]
za SRBIJU br, +381 64 2660359
n
A
EC N
s
u
ša ih
e
j
ul ga
1
o
sam
a
r
u
080 e
Download

otvaranje firmi u sloveniji corel