Sadržaj
Uvod .............................................. 2
Ukratko .......................................... 6
Ključevi, vrata i prozori ................. 20
Sedišta, sistemi zaštite ................ 38
Prostor za odlaganje .................... 55
Instrumenti i komande ................. 65
Osvetljavanje ............................... 99
Infotainment sistem .................... 106
Upravljanje klima sistemom ....... 212
Vožnja i rukovanje ..................... 222
Nega vozila ................................ 245
Servisni radovi i održavanje ....... 292
Tehnički podaci .......................... 301
Informacije vlasnika ................... 316
Indeks pojmova .......................... 318
2
Uvod
Uvod
Uvod
Uvod
Vaše vozilo je koncipirano kao
kombinacija napredne tehnologije,
bezbednosti, ekološke prihvatljivosti i
ekonomičnosti.
Ovo uputstvo za upotrebu vam pruža
sve potrebne informacije koje vam
omogućavaju da bezbednije i
efikasnije vozite vaše vozilo.
Uveriti se u to, da li su putnici svesni
mogućnosti nezgoda i povreda usled
nenamenskog korišćenja vozila.
Uvek se morate pridržavati zakonskih
propisa i regulativa zemlje u kojoj se
nalazite. Ovi zakoni se mogu
razlikovati od informacija u ovom
uputstvu za upotrebu.
Kada ovo uputstvo za upotrebu
upućuje na posetu radionici,
preporučujemo vašeg Chevrolet
dilera.
Svi ovlašćeni Chevrolet servisni
partneri vam nude prvoklasne usluge
po pristupačnim cenama. Iskusni
mehaničari obučeni od strane
Chevrolet-a rade po specifičnim
uputstvima Chevrolet-a.
Komplet literature za kupca vozila bi
trebalo uvek da stoji na dohvat ruke u
vozilu.
Korišćenje ovog uputstva
■ Ovo uputstvo opisuje sve opcije i
osobine koje su na raspolaganju za
ovaj model. Neki opisi, uzimajući u
obzir i one za displej i funkcije
menija, možda ne važe za vaše
vozilo zbog varijante modela,
državne specifikacije, specijalne
opreme ili pribora.
■ Poglavlje "Ukratko" će vam dati
uvodne informacije.
■ Tabela sadržaja na početku ovog
uputstva i unutar svakog poglavlja,
pokazuje gde se nalaze
informacije.
■ Indeks pojmova će vam omogućiti
da potražite specifične informacije.
■ Ovo uputstvo za upotrebu opisuje
vozilo sa upravljačem na levoj
strani. Upravljanje je slično i za
vozila sa upravljačem na desnoj
strani.
3
■ Uputstvo za upotrebu koristi
fabričke oznake motora.
Odgovarajuće komercijalne
oznake se mogu naći u poglavlju
"Tehnički podaci".
■ Strelice koje ukazuju na pravac,
npr. levo ili desno, napred, ili nazad
u opisima, uvek pokazuju pravac
kretanja.
■ Prikazi displeja vozila možda neće
podržavati vaš jezik.
■ Poruke displeja i nalepnice u
unutrašnjosti su pisane
podebljanim slovima.
Opasnost, Upozorenje i
Pažnja
9 Opasnost
Tekst označen 9 Opasnost pruža
informaciju o riziku od fatalne
povrede. Ne uzimanje u obzir ove
informacije može ugroziti život.
4
Uvod
9 Upozorenje
Tekst označen 9 Upozorenje
pruža informaciju o riziku od
nesreće ili povrede. Ne uzimanjem
u obzir ove informacije može doći
do povređivanja.
Pažnja
Tekst označen Pažnja pruža
informaciju o mogućoj šteti po
vozilo. Ne uzimanjem u obzir ove
informacije može doći do
oštećenja vozila.
Simboli
Simbol 3. 3 znači "videti stranu".
Želimo vam puno časova ugodne
vožnje.
Chevrolet
Uvod
5
6
Ukratko
Ukratko
Otključavanje vozila
Elektronski ključ
Daljinski upravljač
Početne informacije o
vožnji
Pritisnuti dugme c za otključavanje
vrata i prtljažnika. Otvoriti vrata
povlačenjem ručice. Za otvaranje
vrata prtljažnika, pritisnuti dugme
ispod ukrasne lajsne vrata prtljažnika.
Pritiskom dugmeta x, otključava se
samo prtljažnik i lagano se otvara.
Daljinski upravljač 3 20, Sistem
centralnog zaključavanja 3 23,
Prtljažni prostor 3 27.
U slučaju elektronskog ključa,
pritisnuti prekidač na ručki vrata za
otključavanje vozila i povući ručku
vrata za otvaranje vrata. Za otvaranje
vrata prtljažnika, pritisnuti dugme
ispod ukrasne lajsne.
Sistem elektronskog ključa 3 22.
Ukratko
Podešavanje sedišta
Nasloni sedišta
Visina sedišta
Povući ručicu, podesiti nagib i
otpustiti ručicu. Pustiti da se sedište
zvučno zabravi.
Podešavanje sedišta 3 40, Položaj
sedišta 3 39.
Pumpajući pokret ručice
prema gore = podizanje
prema dole = spuštanje
Nameštanje sedišta
Povući ručicu, klizno pomeriti sedište,
otpustiti ručicu.
Podešavanje sedišta 3 40, Položaj
sedišta 3 39.
Sedišta 3 40, Položaj sedišta
3 39.
7
8
Ukratko
Podešavanje naslona za
glavu
Za podešavanje visine, povući naslon
za glavu prema gore. Za pomeranje
prema dole, pritisnuti jezičak i gurnuti
naslon za glavu prema dole.
Sigurnosni pojas
Za vodoravno podešavanje,
potegnuti naslon za glavu prema
napred i zabraviti u jedan od tri
položaja. Za vraćanja u krajnji zadnji
položaj, potegnuti potpuno napred i
otpustiti.
Nasloni za glavu 3 38.
Izvući sigurnosni pojas i zakopčati ga
u bravu pojasa. Sigurnosni pojas ne
sme biti nigde upleten i mora biti
priljubljen uz telo. Naslon sedišta ne
sme biti previše nagnut unazad
(najviše oko 25 °).
Za otkopčavanje pojasa, pritisnuti
crveno dugme na bravi pojasa.
Sigurnosni pojasevi 3 42, Sistem
vazdušnog jastuka 3 46, Položaj
sedišta 3 39.
Ukratko
Podešavanje retrovizora
9
Spoljašnji retrovizori
Podešavanje upravljača
Izabrati željeni spoljašnji retrovizor i
podesiti.
Retrovizori 3 32, Konveksni
spoljašnji retrovizori 3 32, Sklopljivi
spoljašnji retrovizori 3 32, Grejani
spoljašnji retrovizori 3 33.
Odbraviti ručicu, podesiti upravljač,
nakon toga zabraviti ručicu i proveriti
da li je dobro zabravljena. Ne
podešavati upravljač sve dok vozilo
nije u stanju mirovanja i dok brava
upravljača nije otpuštena.
Sistem vazdušnog jastuka 3 46,
Položaji kontakt brave 3 223.
Unutrašnji retrovizor
Podesiti ručicu sa donje strane kako
bi smanjili zaslepljivanje.
Unutrašnji retrovizor 3 33,
Unutrašnji retrovizor sa automatskim
smanjivanjem zaslepljivanja 3 33.
10
Ukratko
Kratak pregled instrument table
Ukratko
1
Prekidač za svetlo ................ 99
8
Prednja svetla za maglu .... 102
Zadnje svetlo za maglu ...... 102
2
3
Osvetljenje instrumenata . . . 103
Bočni ventilacioni otvori ...... 219
Pokazivači pravca,
svetlosni signal (ablend)
prednjih svetla, oborena
svetla i duga svetla ............ 101
Svetlo prilikom izlaska ........ 104
Parkirna svetla .................... 102
4
5
6
7
Informacioni centar za
vozača ................................... 81
Instrumenti ........................... 71
Sirena ................................... 66
Vazdušni jastuk za vozača . . 46
Informacioni centar za
vozača ................................... 81
Komande upravljača ............ 65
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Brisači vetrobranskog
stakla, sistem za pranje
vetrobrana, zadnji brisač,
sistem za pranje zadnjeg
stakla ..................................... 66
Srednji ventilacioni otvori ... 219
Infotainment sistem ............ 106
Info-Displej (Informacioni
displej) .................................. 84
LED stanja alarmnog
sistema zaštite od krađe ...... 28
Prostor za odlaganje ............ 55
Vazdušni jastuk suvozača . . . 46
Kaseta za rukavice ............... 56
Kontrolna lampica za
deaktiviranje vazdušnog
jastuka i podsetnik
sigurnosnog pojasa ............... 77
Grejanje, ventilacija,
sistem upravljanja klimom ... 212
11
18 Sistem kontrole
proklizavanja ...................... 235
Elektronska kontrola
stabilnosti ........................... 236
Dugme ECO za
zaustavljanje/pokretanje
sistema ................................ 225
19 Ručica menjača,
automatski menjač ............. 230
Ručni menjač ..................... 233
20 Trepćuća svetla
upozorenja (sva četiri
pokazivača pravca) ............ 101
21 Sistem centralnog
zaključavanja ........................ 23
22 Pedala gasa ....................... 222
23 Start/Stop dugme sistema
elektronskog ključa .............. 22
24 Pedala kočnice .................. 234
25 Kontakt brava sa bravom
upravljača ........................... 223
26 Pedala kvačila .................... 222
27 Podešavanje upravljača ....... 65
28 Tempomat ........................... 237
12
Ukratko
29 Prostor za odlaganje,
kutija sa osiguračima ......... 271
30 Ručica za odbravljivanje
poklopca motornog
prostora .............................. 246
Spoljašnje osvetljenje
Pritisnuti prekidač za svetlo
> = prednja svetla za maglu
r = zadnje svetlo za maglu
Osvetljavanje 3 99.
Okretni prekidač za svetlo
AUTO = automatska regulacija
svetla: Prednja svetla se
automatski uključuju i
isključuju
m
= uključivanje ili isključivanje
automatskog upravljanja
osvetljavanja
= bočna svetla
8
= prednja svetla
9
Vozila bez automatske regulacije
svetla:
7 = isključeno
Ukratko
13
Ablend prednjih svetala, duga i
oborena svetla
Signalni uređaj za skretanje i
menjanje saobraćajne trake
Trepćuća svetla upozorenja
(sva četiri pokazivača pravca)
svetlosni
signal
(ablend)
prednjih
svetla
duga svetla
oborena
svetla
desno = ručica prema gore
levo
= ručica prema dole
Rade pomoću ¨ dugmeta.
Trepćuća svetla upozorenja (svi
pokazivači pravca) 3 101.
= povući ručicu
= gurnuti ručicu
= gurnuti ili povući
ručicu
Duga svetla 3 100, Ablend prednjih
svetala 3 100, Automatsko
upravljanje osvetljavanjem 3 99.
Signalni uređaj za skretanje i
menjanje saobraćajne trake 3 101,
Parkirna svetla 3 102.
14
Ukratko
Sirena
Sistemi pranja i brisanja
Brisači vetrobranskog stakla
Pritisnuti j.
2 = brzo
1 = sporo
P = brisanje u intervalima ili
automatski brisač sa
senzorom za kišu
§ = isključeno
Za jedno brisanje kada su isključeni
brisači vetrobrana, pritisnuti ručicu
prema dole.
Brisači vetrobranskog stakla 3 66,
Zamena metlica brisača 3 258.
Sistem perača vetrobranskog
stakla
Povući ručicu.
Sistem perača vetrobrana 3 66,
Tečnost za pranje 3 255.
Ukratko
Upravljanje klima
sistemom
Sistemi brisača i perača
zadnjeg stakla
Grejanje zadnjeg stakla,
grejanje spoljašnjih ogledala
Pritisnite prekidač na preklopnom
prekidaču kako biste uključili brisač
zadnjeg stakla:
gornji položaj = kontinuiran rad
donji položaj = naizmeničan rad
srednji položaj = isključeno
Brisač/perač zadnjeg stakla 3 68.
Gurnuti ručicu.
Tečnost perača se raspršuje na
zadnje staklo i brisači brišu nekoliko
puta.
Grejanje se uključuje pritiskom Ü
dugmeta.
Grejanje zadnjeg stakla 3 35.
15
16
Ukratko
Odmagljivanje i odleđivanje
prozora
Pritisnuti dugme V.
Podesiti prekidač za temperaturu na
najtopliji nivo.
Hlađenje n uključeno.
Grejanje zadnjeg stakla Ü je
uključeno.
Upravljački sistem klime 3 212.
Menjač
Automatski menjač
Ručni menjač
Hod unazad: kod vozila u stanju
mirovanja, pritisnuti pedalu kvačila,
podignuti prsten na ručici menjača i
ukopčati brzinu.
Ako se brzina ne ukopča, staviti
ručicu u neutralan položaj, otpustiti
kvačilo i ponovo pritisnuti pedalu;
nakon toga ponovo birati hod unazad.
Ručni menjač 3 233.
P
R
N
D
=
=
=
=
parkiranje
hod unazad
neutralni položaj
vožnja
Ručni režim rada: pomeriti ručicu
menjača sa D prema levo.
< = viši stepen prenosa
] = niži stepen prenosa
Ručica menjača se jedino može
pomeriti iz položaja P kada je kontakt
uključen i kada je pritisnuta nožna
kočnica. Za prebacivanje u P ili R
pritisnuti dugme za odbravljivanje.
Ukratko
Automatski menjač 3 230.
Polazak
Proveriti pre polaska
■ Stanje i pritisak pneumatika 3 275,
3 314.
■ Nivoi motornog ulja i tečnosti
3 253.
■ Svi prozori, ogledala, spoljašnja
svetla i registarska tablica treba da
budu funkcionalni i čisti, bez snega
i leda.
■ Pravilan položaj sedišta,
sigurnosnih pojaseva i retrovizora
3 39, 3 44, 3 32.
■ Proveriti rad kočnica pri maloj
brzini, posebno ako su kočnice
vlažne.
17
Startovanje motora kontakt
bravom
■ Okrenuti ključ u položaj 1.
■ Blago pomeriti upravljač radi
odbravljivanja brave upravljača.
■ Ručni menjač: pritisnuti pedalu
kvačila.
■ Automatski menjač: pritisnuti
kočnicu i pomeriti ručicu menjača u
P ili N.
■ Ne pritiskati pedalu gasa.
18
Ukratko
■ Kod dizel motora: okrenuti ključ u
položaj 2 za predgrevanje i
sačekati dok se kontrolna
lampica ! ne ugasi.
■ Okrenuti ključ u položaj 3 i otpusti
kad se motor pokrene.
Pre ponovnog startovanja ili za
zaustavljanje motora, vratiti ključ u
položaj 0.
Startovanje vozila Start/Stop
dugmetom
■ Elektronski ključ mora biti u
unutrašnjosti vozila.
■ Ručni menjač: pritisnuti pedalu
kvačila.
■ Automatski menjač: pritisnuti
pedalu kočnice i pomeriti ručicu
menjača u P ili N.
■ Ne pritiskati pedalu gasa.
■ Pritisnuti Start/Stop dugme i
otpustiti kada je motor u pogonu.
Zeleni LED će svetleti čim se
pokrene motor.
Za isključivanje motora, ponovo
pritisnuti dugme dok je motor u
pogonu.
Ukratko
Sistem za zaustavljanje i
pokretanje
Ako je vozilo u maloj brzini ili miruje,
a izvesni uslovi su ispunjeni, aktivirati
Autostop na sledeći način:
■ Pritisnuti pedalu kvačila
■ postaviti ručicu u neutralan položaj
■ otpustiti pedalu kvačila
Autostop se signalizira iglom
tahometra u položaju AUTOSTOP.
Za ponovno pokretanje motora,
ponovo pritisnuti pedalu kvačila.
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
3 225.
Parkiranje
■ Uvek povući ručnu kočnicu bez
pritiskanja dugmeta za
odbravljivanje. Povući je što jače na
nizbrdici ili uzbrdici. U isto vreme
radi smanjivanja snage potezanja
pritisnuti nožnu kočnicu.
■ Isključiti motor. Okrenuti ključ u
kontakt bravi na 0 i izvaditi ga.
Okrenuti upravljač dok se ne oseti
da se zabravio. Vozila sa sistemom
elektronskog ključa: kad je vozilo u
stanju mirovanja, pritisnuti Start/
Stop dugme i otvoriti vozačeva
vrata.
Kod vozila sa automatskim
menjačem, pomeriti ručicu
menjača u P položaj i izvaditi ključ.
■ Ukoliko se vozilo nalazi na ravnom
terenu ili na uzbrdici, uključiti prvi
stepen prenosa ili postaviti ručicu
menjača u P položaj pre
isključivanja kontakta. Ukoliko se
vozilo parkira na uzbrdici, prednje
točkove okrenuti od ivičnjaka.
Ukoliko se vozilo parkira na
nizbrdici, uključiti hod za unazad ili
19
postaviti ručicu menjača u P
položaj pre isključivanja kontakta.
Prednje točkove okrenuti prema
ivičnjaku.
■ Zatvoriti prozore i krovni otvor.
■ Zaključati vozilo dugmetom e na
daljinskom upravljaču ili sa
sistemom elektonskog ključa,
dotaći senzor na ručki vrata.
■ Uključivanje alarmnog sistema
protiv krađe 3 28.
■ Ne parkirati vozilo na lako zapaljivoj
površini. Visoka temperatura
izduvnog sistema može zapaliti tu
površinu.
■ Ventilator hladnjaka motora može
da radi i posle zaustavljanja motora
3 246.
■ Posle vožnje sa visokim brojem
obrtaja motora ili sa velikim
opterećenjem motora, ostaviti
motor pre isključivanja da radi na
ler gasu približno 1 ili 2 minuta, radi
zaštite turbo punjača.
Ključevi, brave 3 20.
20
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi, brave
Ključevi
Ključevi, brave ............................. 20
Vrata ............................................ 27
Bezbednost vozila ....................... 28
Spoljašnji retrovizori ..................... 32
Unutrašnji retrovizori .................... 33
Prozori ......................................... 34
Krov ............................................. 36
Zamena ključeva
Broj ključa je naveden na odvojivom
privesku.
Broj ključa mora biti naveden prilikom
naručivanja zamenskog ključa jer je
to sastavni deo sistema imobilajzera.
Brave 3 289.
Pritisnuti dugme za otvaranje. Za
sklapanje ključa, prvo pritisnuti
dugme.
Daljinski upravljač
Ključ sa elementom na
otvaranje
Koristi se za:
■ Sistem centralnog zaključavanja
■ Alarmni sistem zaštite od krađe
■ Prtljažnik
Daljinski upravljač ima domet od
približno 25 metara. Ovaj domet
može biti ometan spoljašnjim
uticajima.
Ključevi, vrata i prozori
Trepćuća svetla upozorenja (sva
četiri pokazivača pravca) svetle kao
potvrda rada.
Rukovati pažljivo daljinskim
upravljačem, čuvati ga od vlage,
visokih temperatura i izbegavati
nepotrebnu upotrebu.
■ Učestalim korišćenjem dugmadi
daljinskog upravljača izvan opsega
rada biće potrebno izvršiti ponovnu
sinhronizaciju,
■ U slučaju preopterećenja sistema
centralnog zaključavanja učestalim
zaključavanjima i otključavanjima,
napajanje naponom će biti
prekinuto na kratko vreme,
■ Jake radio-frekventne smetnje
(interferencija radio talasa) od
strane drugih izvora.
Otključavanje vozila 3 23.
21
Akumulatore ne bacati zajedno sa
smećem iz domaćinstva. Oni se
moraju odlagati na odgovarajućem
sabirnom mestu za reciklažu.
Ključ sa elementom na otvaranje
Osnovna podešavanja
Neka podešavanja se mogu menjati u
meniju Settings (Podešavanja)
Informacionog displeja.
Personalizacija vozila 3 90.
Kvar
Ako se sistemom centralnog
zaključavanja ne može upravljati
pomoću daljinskog upravljača, tome
može biti razlog sledeće:
■ Domet je prekoračen,
■ Prenizak napon baterije daljinskog
upravljača,
Zamena baterije daljinskog
upravljača
Što pre zameniti bateriju u daljinskom
upravljaču, ako se primećuje znatno
smanjenje njegovog dometa.
Otvoriti ključ i rasklopiti kućište.
Zameniti bateriju (tip baterije
CR 2032), obratiti pažnju na položaj
postavljanja. Zatvoriti kućište i
sinhronizovati ga.
Ključ sa fiksnim elementom
Zamenu baterije poveriti servisu.
22
Ključevi, vrata i prozori
Memorisana podešavanja
Kad god se ključ izvadi iz kontakt
brave, sledeća podešavanja se
automatski pamte putem ključa:
■ Elektronsko upravljanje klimom
■ Osvetljenje
■ Infotainment sistem
■ Sistem centralnog zaključavanja
Memorisana podešavanja se
automatski upotrebljavaju kada se
ključ sledeći put stavi u kontakt bravu.
Personalizacija vozila 3 90.
Sistem elektronskog ključa
Omogućava rad sledećih, bez
korišćenja mehaničkog ključa
■ Sistem centralnog zaključavanja
■ Alarmni sistem zaštite od krađe
■ Kontakt i startovanje
Elektronski ključ jednostavno treba
da bude kod vozača.
Napomena
Ne stavljati elektronski ključ u
prtljažnik ili ispred Info-Display-a.
Startovanje motora 3 223.
Daljinski upravljač
Elektronski ključ takođe ima i osobine
daljinskog upravljača.
Zamena baterije u elektronskom
ključu
Što pre zameniti bateriju u daljinskom
upravljaču, ako se primećuje
smanjenje njegovog dometa. Potreba
zamene baterije se prikazuje kodom
greške u informacionom centru
vozača 3 86.
Akumulatore ne bacati zajedno sa
smećem iz domaćinstva. Oni se
moraju odlagati na odgovarajućem
sabirnom mestu za reciklažu.
Zamena baterije daljinskog
upravljača 3 20.
Zameniti bateriju (tip baterije
CR 2032), obratiti pažnju na položaj
postavljanja. Zabraviti kapicu.
Sinhronizovanje daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač se sinhronizuje
automatski prilikom svakog postupka
startovanja.
Ključevi, vrata i prozori
Kvar
Ako se ne može upravljati centralnim
zaključavanjem ili se motor ne može
pokrenuti, razlog može biti jedan od
sledećih:
■ Kvar u daljinskom upravljaču, 3 20,
■ Elektronski ključ izvan dometa
prijema,
■ Prenizak napon baterije daljinskog
upravljača,
■ Jake radio-frekventne smetnje
(interferencija radio talasa) od
strane drugih izvora.
Da bi otklonili uzrok kvara, promeniti
položaj elektronskog ključa.
Sistem centralnog
zaključavanja
Otključava i zaključava vrata,
prtljažnik i poklopac rezervoara.
Povlačenjem unutrašnje kvake vrata
otvaraju se vrata.
Napomena
U slučaju sudara određene jačine,
vozilo se automatski otključava.
Otključavanje
Daljinski upravljač
23
Podešavanja se mogu menjati u
meniju Settings (Podešavanja)
Informacionog displeja.
Personalizacija vozila 3 90.
Podešavanja se mogu sačuvati
pomoću korišćenog ključa,
Memorisana podešavanja 3 22.
Sistem elektronskog ključa
Pritisnuti dugme c.
Moguća su dva podešavanja:
■ Za otključavanje samo vozačevih
vrata, pritisnuti dugme c jednom, za
otključavanje svih vrata, prtljažnog
prostora i vratašca ulivnog grla za
gorivo, pritisnuti dugme c dva puta.
■ Za otključavanje svih vrata,
prtljažnog prostora i vratašca
ulivnog grla za gorivo, pritisnuti
dugme c jednom.
Pritisnuti prekidač na ručki vrata za
otključavanje vozila i povući ručku
vrata za otvaranje vrata ili pritisnuti
dugme ispod ukrasne lajsne poklopca
prtljažnika.
24
Ključevi, vrata i prozori
Elektronski ključ mora biti izvan
vozila, najviše oko jedan metar od
vrata sa odgovarajuće strane.
Može se podesiti otključavanje samo
vrata na odgovarajućoj strani ili svih
vrata.
Podešavanja se mogu menjati u
meniju Settings (Podešavanja)
Informacionog displeja.
Personalizacija vozila 3 90.
Pritisnuti dugme e.
Ako vozačeva vrata nisu pravino
zatvorena, sistem centralnog
zaključavanja neće raditi.
Personalizacija vozila 3 90.
Moraju proći tri sekunde da bi se
vozilo moglo otključati. Za to vreme
se može proveriti zaključanost vozila.
Sistem elektronskog ključa
Otključavanje vrata prtljažnog
prostora
Napomena
Vozilo se ne zaključava automatski.
Hečbek sa petoro vrata, karavan
Zaključavanje
Daljinski upravljač
Zatvoriti vrata, prtljažni prostor i
vratašca ulivnog otvora rezervoara.
Pritisnuti prekidač na ručki vrata.
Elektronski ključ mora biti izvan
vozila, najviše oko jedan metar od
odgovarajućih vrata. Drugi
elektronski ključ ne sme biti u
unutrašnjosti vozila.
Pritisnite dugme c jednom ili dva
puta, zavisno od izabranog
podešavanja. Vrata prtljažnika će se
otključati i otvoriti.
Personalizacija vozila 3 90.
Ključevi, vrata i prozori
25
Kvar u sistemu daljinskog
upravljača ili sistemu
elektronskog ključa.
4-vrata
Otključavanje
Pritisnuti dugme x. Vrata
prtljažnog prostora će se otključati i
otvoriti, dok ostala vrata ostaju
zaključana.
Dugmad centralnog
zaključavanja
Otključavaju i zaključavaju sva vrata,
prtljažni prostor i vratašca ulivnog
otvora rezervoara.
Pritisnuti e dugme za zaključavanje.
Pritisnuti c dugme za otključavanje.
Kad je ključ u kontakt bravi,
zaključavanje je jedino moguće ako
su sva vrata zatvorena.
Ručno otključati vozačeva vrata
okretanjem ključa u bravi. Uključiti
kontakt i pritisnuti dugme centralnog
zaključavanja c za otključavanje svih
vrata, prtljažnog prostora i vratašca
ulivnog otvora rezervoara. Da bi
isključili sistem zaključavanja za
zaštitu od krađe, uključiti kontakt.
26
Ključevi, vrata i prozori
Zaključavanje
Uključiti kontakt i pritisnuti dugme
centralnog zaključavanja e za
zaključavanje svih vrata, prtljažnog
prostora i vratašca ulivnog otvora
rezervoara. Nakon toga zatvoriti vrata
vozača i zaključati ih sa spoljašnje
strane korišćenjem ključa.
Otključavanje vrata prtljažnog
prostora
Brave za bezbednost dece
Kvar u sistemu centralnog
zaključavanja
Otključavanje
Ručno otključati vozačeva vrata
okretanjem ključa u bravi. Ostala
vrata se mogu otvoriti povlačenjem
unutrašnje kvake dva puta. Vratašca
ulivnog otvora za gorivo se nemogu
otvoriti. Za isključivanje zaštitnog
sistema zaključavanja, uključiti
kontakt 3 28.
Povući ručicu sa unutrašnje strane
poklopca prtljažnika.
Zaključavanje
Pritisnite nadole sigurnosne trnove
svih vrata osim vozačevih. Nakon
toga zatvoriti vrata vozača i zaključati
ih sa spoljašnje strane korišćenjem
ključa. Poklopac rezervoara i
prtljažnik se nemogu zaključati.
9 Upozorenje
Koristiti brave za decu kad se ona
voze na zadnjim sedištima.
Pomoću ključa ili podesnog odvijača,
okrenuti brave za bezbednost dece
na zadnjim vratima u horizontalan
položaj. Vrata se iz unutrašnjosti ne
mogu otvoriti. Za isključivanje,
okrenuti brave za bezbednost dece u
vertikalan položaj.
Ključevi, vrata i prozori
Vrata
Pažnja
Prtljažni prostor
Kako bi izbegli oštećenje vrata
prtljažnika, pre otvaranja istih,
proveriti da li se iznad nalaze neke
prepreke, kao što su vrata garaže.
Uvek proveriti da li se nešto
pomera iznad i oko vrata
prtljažnika.
Vrata prtljažnika
Otvaranje
Hečbek sa petoro vrata, karavan
Pritiskati dugme x na daljinskom
upravljaču sve dok se vrata
prtljažnika ne otvore ili pritisnuti
dugme ispod ukrasne trake vrata
prtljažnika nakon otključavanja.
9 Upozorenje
Nakon otključavanja, pritisnuti dugme
ispod ručke ili ukrasne lajsne vrata
prtljažnika i otvoriti vrata prtljažnika.
4-vrata
27
Ne voziti sa otvorenim ili
poluotvorenim vratima prtljažnika,
npr. kada prevozite kabaste
predmete, jer izduvni gasovi koji
sadrže i otrovne materije mogu
dospeti u vozilo.
Napomena
Postavljanje određene teške
opreme na vrata prtljažnika može
uticati na njegovu sposobnost da
ostane otvoren.
Zatvaranje
28
Ključevi, vrata i prozori
Upotrebiti unutrašnju ručicu.
Ne pritiskati dugme ispod ukrasne
lajsne ili ručice prilikom zatvaranja, jer
će to ponovo otključati prtljažnik.
Bezbednost vozila
Uključivanje
Sistem zaključavanja za
zaštitu od krađe
9 Upozorenje
Ne koristiti ovaj sistem ukoliko ima
ljudi u vozilu! Vrata se nemogu
otključati iz unutrašnjosti.
Sistem blokirajući zaključava sva
vrata. Sva vrata moraju da budu
zatvorena da bi sistem mogao da se
aktivira.
Ako je kontakt dat, vozačeva vrata
moraju da se otvore i zatvore
jedanput kako bi vozilo bilo
obezbeđeno.
Otključavanjem vozila onemogućava
se rad mehaničkog sistema
zaključavanja za zaštitu od krađe. To
nije moguće pomoću dugmeta za
centralno zaključavanje.
Pritisnuti e na daljinskom upravljaču
dva puta u roku od 15 sekundi.
Alarmni sistem protiv
krađe
Alarmnog sistema zaštite od krađe
objedinjuje i radi zajedno sa
sistemom zaključavanja za zaštitu od
krađe.
Ključevi, vrata i prozori
On nadgleda:
■ Vrata, prtljažnik, poklopac
motornog prostora
■ Putničku kabinu uključujući i prateći
prtljažni prostor
■ Naginjanje vozila, npr. prilikom
podizanja
■ Kontakt brava
Aktiviranje
■ Automatski se aktivira 30 sekundi
nakon zaključavanja vozila
(inicijalizacija sistema), ili
■ Daljinski upravljač: direktno još
jednim pritiskom e nakon
zaključavanja, ili
■ Sistem elektronskog ključa:
direktno još jednim pritiskanjem
prekidača na ručki vrata nakon
zaključavanja.
Napomena
Promena unutrašnjosti vozila, kao
što je korišćenje presvlaka za
sedišta, i otvaranje prozora ili
29
krovnog otvora, može se uticati na
funkciju nadgledanja putničkog
prostora.
Aktiviranje bez nadzora
putničkog prostora i kontrole
naginjanja vozila
Isključiti nadzor putničkog prostora i
naginjanje vozila, kada se životinje
ostave u vozilu, jer će se zbog
pomeranja ili usled jakih ultrazvučnih
signala aktivirati alarm. Takođe
isključiti i kada se vozilo prevozi
trajektom ili vozom.
30
Ključevi, vrata i prozori
1. Zatvoriti prtljažnik, poklopac
motornog prostora, prozore i
krovni otvor.
2. Pritisnuti dugme o. LED u
dugmetu o svetli.
3. Zatvoriti vrata.
4. Aktiviranje alarmnog sistema
zaštite od krađe.
LED statusa
Status u prvih 30 sekundi posle
aktiviranja alarmnog sistema:
LED
= testiranje, uključivanje sa
svetli
zadrškom.
LED
= vrata, vrata prtljažnika ili
brzo
poklopac motornog
trepće
prostora nisu potpuno
zatvoreni, ili je kvar u
sistemu.
Status nakon uključivanja sistema:
LED
= sistem je u aktivnom
sporo
stanju.
trepće
Potražiti pomoć servisa u slučaju
kvara.
LED statusa je ugrađen u
višenamenski senzor na vrhu
instrument table.
Isključivanje
Otključavanje vozila pritiskom na
dugme c deaktivira alarmni sistem
protiv krađe.
Ključevi, vrata i prozori
Alarmiranje se može prekinuti
pritiskom bilo kojeg dugmeta na
daljinskom upravljaču ili
uključivanjem kontakta.
Alarmni sistem zaštite od krađe se
jedino može isključiti pritiskanjem
dugmeta c ili pritiskanjem prekidača
na ručki vrata (samo sistem
elektronskog ključa) ili davanjem
kontakta.
Vozila sa sistemom elektronskog
ključa: Pritiskanjem prekidača na
ručki vrata isključuje se alarmni
sistem zaštite od krađe.
Alarm
Kada sistem interveniše, alarm se
čuje preko zvučnika koji imaju
sopstveni akumulator, uz
istovremeno treptanje svetla
upozorenja (pokazivača pravca). Broj
i dužina trajanja alarma su regulisani
zakonom.
Imobilajzer
Sistem je integrisan u prekidač
paljenja i proverava da li je odobreno
startovanje sa ključem koji se koristi.
Ukoliko se prepozna predajnik u
ključu, vozilo se može startovati.
Imobilajzer se aktivira automatski
kada se ključ izvuče iz kontakt brave.
Ako kontrolna lampica d trepti ili
svetli kad je uključen kontakt, došlo je
do kvara u sistemu; motor se ne može
startovati. Isključiti kontakt i ponoviti
pokušaj startovanja.
31
Ukoliko kontrolna lampica nastavlja
da trepti ili da svetli, pokušati
startovanje motora rezervnim ključem
i zatražiti pomoć od servisa.
Napomena
Imobilajzer ne zaključava vrata.
Posle napuštanja vozila, uvek bi
trebalo zaključavati vozilo i uključiti
alarmni sistem protiv krađe 3 23,
3 28.
Kontrolna lampica d 3 31.
32
Ključevi, vrata i prozori
Spoljašnji retrovizori
Konveksni oblik
Konveksni spoljašnji retrovizori
smanjuju mrtve uglove. Zaobljenje
retrovizora čini objekte manjim, što
utiče na procenu udaljenosti.
U položaju 0 nije izabran nijedan
retrovizor.
Električno sklapanje
Sklapanje
Električno podešavanje
Izabrati odgovarajući spoljašnji
retrovizor okretanjem prekidača
prema levo (L) ili desno (R). Nakon
toga okrenuti prekidač za
podešavanje retrovizora.
Radi bezbednosti pešaka, retrovizori
se savijaju iz svojih normalnih
montažnih položaja u slučaju udarca
dovoljnom snagom. Vratiti retrovizor
u normalan položaj blagim pritiskom
na kućište retrovizora.
Okrenuti prekidač na 7, i zatim ga
gurnuti prema dole. Oba spoljašnja
retrovizora će se sklopiti.
Pritisnuti ponovo prekidač - oba
spoljašnja retrovizora će se vratiti u
prvobitni položaj.
Ukoliko je električno sklopljen
retrovizor ispravljen ručno, pritiskom
prekidača prema dole, samo će se
drugi retrovizor električno postaviti u
normalan položaj.
Ključevi, vrata i prozori
Grejanje
Unutrašnji retrovizori
Ručno smanjivanje
zaslepljivanja
Uključuje se pritiskom Ü dugmeta.
Grejanje radi kad je motor u pogonu i
isključuje se automatski nakon
kratkog vremena.
Za smanjivanje zaslepljivanja noću,
povući ručicu ispod kućišta
retrovizora.
33
Automatsko smanjivanje
zaslepljivanja
Zaslepljivanje noću od pratećih vozila
se automatski smanjuje.
34
Ključevi, vrata i prozori
Prozori
Mehaničko upravljanje
prozorima
Prozori vrata se mogu otvoriti ili
zatvoriti pomoću obrtne ručice.
Električno upravljani
prozori
Električno upravljanim prozorima se
može upravljati
■ pri uključenom kontaktu,
■ u roku od 10 minuta od isključivanja
kontakta, dok se ne otvore neka
vrata.
Nakon isključivanja kontakta,
upravljanje prozorima je prekinuto
kada se otvore vrata.
9 Upozorenje
Vodite računa prilikom rada sa
električno upravljanim prozorima.
Opasnost od povreda, pretežno za
decu.
Ako su deca na zadnjem sedištu,
uključiti sigurnosni sistem za decu
za električno upravljane prozore.
Dobro obratiti pažnju na prozore
prilikom zatvaranja. Voditi računa
da se ništa ne zaglavi između njih
dok se kreću.
Rukovanje
Laganim pritiskom ili povlačenjem do
prvog zadržavanja: prozori se
spuštaju ili dižu sve dok je prekidač u
zadržanom položaju.
Jačim pritiskom ili povlačenjem do
drugog zadržavanja, a zatim
otpuštanjem: prozori se automatski
pomeraju prema dole.
Za prekidanje pomeranja, još jednom
pritisnuti prekidač u istom smeru.
Zaštitni sistem za decu za
prozore na zadnjim vratima
Rukovati prekidačem za izabrani
prozor, tako da se pritiskom otvara a
povlačenjem zatvara prozor.
Ključevi, vrata i prozori
Pritisnuti prekidač z za isključivanje
električnih prozora pozadi, LED se
pali. Za uključivanje ponovo pritisnuti
z.
Grejanje zadnjeg prozora
Preopterećenje
Ako se prozori više puta otvaraju i
zatvaraju u kratkim vremenskim
intervalima, električno napajanje se
isključuje na kratko vreme.
Aktiviranje električno pokretljivih
prozora
Ako se prozori nemogu automatski
otvoriti (npr. nakon otkopčavanja
akumulatora vozila), aktivirati
elektroniku prozora po sledećem:
1. Zatvoriti vrata.
2. Uključiti kontakt.
3. Potpuno zatvoriti prozor i držati
prekidač potegnut za dodatne
2 sekunde.
4. Ponoviti za svaki prozor.
Uključuje se pritiskom Ü dugmeta.
Grejanje radi kad je motor u pogonu i
isključuje se automatski nakon
kratkog vremena.
Štitnici od sunca
U interesu izbegavanja
zaslepljivanja, štitnici za zaštitu od
sunca se mogu spustiti povlačenjem
nadole, a zatim po potrebi preklopiti
na bočnu stranu.
35
Ako štitnici od sunca imaju u sebi
ugrađena ogledala, poklopci ogledala
moraju biti zatvoreni tokom vožnje.
36
Ključevi, vrata i prozori
Krov
Zasenčenje od sunca
Zasenčenje od sunca je na ručni
pogon.
Zatvoriti ili otvoriti zasenčenje od
sunca povlačenjem. Kada je krovni
otvor otvoren, zasenčenje od sunca
je uvek otvoreno.
Krovni otvor
9 Upozorenje
Voditi računa prilikom rada sa
krovnim otvorom. Opasnost od
povreda, pretežno za decu.
Dobro obratiti pažnju na pokretne
delove prilikom rada sa njima.
Voditi računa da se ništa ne
zaglavi između njih dok se kreću.
Krovnim otvorom se može upravljati
■ pri uključenom kontaktu,
■ u roku od 10 minuta nakon
isključivanja kontakta.
Nakon isključivanja kontakta,
upravljanje krovnim otvorom je
prekinuto kada se otvore prednja
vrata.
Opšte napomene
Otvaranje ili zatvaranje
Pritisnuti blago p ili r do prvog
zadržavanja (osećaja otpora):krovni
otvor se diže ili spušta sve dok je
prekidač u funkciji.
Pritisnuti odlučno p ili r do
drugog zadržavanja (osećaja otpora)
i nakon toga otpustiti:krovni otvor se
automatski otvara ili zatvara sa
aktiviranom bezbednosnom
funkcijom. Za prekidanje pomeranja,
još jednom pritisnuti prekidač.
Izdizanje ili zatvaranje
Pritisnuti q ili r:krovni otvor se
automatski podiže ili zatvara.
Bezbednosna funkcija
Ako krovni otvor naiđe na otpor tokom
automatskog zatvaranja, on se
momentalno zaustavlja i ponovo
otvara.
Premošćavanje bezbednosne
funkcije
U slučaju poteškoća prilikom
zatvaranja usled zaleđenosti ili tome
slično, držati prekidač r pritisnut do
drugog zadržavanja (osećaja otpora).
Krovni otvor se zatvara bez
bezbednosne funkcije. Za prekidanje
pomeranja, otpustiti prekidač.
Ključevi, vrata i prozori
Pokretanje nakon prekida
napajanja
Nakon prekida napajanja postoji
mogućnost da upravljanje krovnim
prozorom bude ograničeno. Neka
sistem pokrenu u servisu.
37
38
Sedišta, sistemi zaštite
Sedišta, sistemi
zaštite
Nasloni za glavu .......................... 38
Prednja sedišta ............................ 39
Zadnja sedišta ............................. 42
Sigurnosni pojasevi ..................... 42
Sistem vazdušnog jastuka ........... 46
Sistem zaštite za decu ................. 49
Nasloni za glavu
Nasloni za glavu na prednjim
sedištima
Položaj
Podešavanje visine
9 Upozorenje
Voziti samo sa pravilno
podešenim naslonima za glavu.
Povući naslon za glavu prema gore.
Za pomeranje prema dole, pritisnuti
jezičak i gurnuti naslon za glavu
prema dole.
Gornja ivica naslona za glavu bi
trebalo da je u nivou gornjeg dela
glave. Ako to nije moguće za
previsoku osobu, naslon za glavu
treba podesiti u najviši položaj; a za
nisku osobu u najniži položaj.
Sedišta, sistemi zaštite
Nasloni za glavu na zadnjim
sedištima
Podešavanje visine
39
Prednja sedišta
Položaj sedišta
9 Upozorenje
Voziti samo sa pravilno
podešenim sedištima.
Horizontalno podešavanje
Za vodoravno podešavanje,
potegnuti naslon za glavu prema
napred i zabraviti u jedan od tri
položaja.
Za vraćanje u krajnji zadnji položaj,
potegnuti potpuno napred i otpustiti.
Povući naslon za glavu prema gore.
Za pomeranje prema dole, pritisnuti
jezičak i gurnuti naslon za glavu
prema dole.
■ Sedite zadnjicom što je moguće
bliže naslonu sedišta. Podesiti
udaljenost između sedišta i pedala
tako da su vam noge blago savijene
prilikom pritiskanja pedala.
Pomeriti sedište suvozača u krajnji
zadnji položaj koliko je to moguće.
40
Sedišta, sistemi zaštite
■ Sedite na sedištu sa ramenima što
je bliže moguće naslonu sedišta.
Podesite nagib naslona sedišta
tako da možete lako dohvatiti
upravljač sa blago savijenim
rukama. Održavati kontakt između
ramena i naslona sedišta za vreme
okretanja upravljača. Ne naginjati
naslon sedišta suviše nazad.
Preporučujemo maksimalni ugao
nagiba od oko 25°.
■ Podešavanje upravljača 3 65.
■ Podesiti visinu sedišta dovoljno
visoko za čist pregled na sve strane
i na pokazivače svih instrumenata.
Trebalo bi da je zazor između vaše
glave i krovne obloge bar velične
šake. Vaše butine bi trebalo da su
bez pritiskanja lagano naslonjene
na sedište.
■ Podešavanje naslona za glavu
3 38.
■ Podesiti visinu sigurnosnog pojasa
3 44.
Podešavanje sedišta
Nameštanje sedišta
9 Opasnost
Ne sedeti bliže od 25 cm do
upravljačkog kola, kako bi
omogućili bezbedno naduvavanje
vazdušnog jastuka.
9 Upozorenje
Nikada ne podešavati sedišta
tokom vožnje, pošto se mogu
nekontolisano pomeriti.
Povući ručicu, klizno pomeriti sedište,
otpustiti ručicu.
Sedišta, sistemi zaštite
Nasloni sedišta
Visina sedišta
Horizontalno podešavanje
Povući ručicu, podesiti nagib i
otpustiti ručicu. Pustiti da se sedište
zvučno zabravi.
Pumpajući pokreti ručice
prema gore = sedište se podiže
prema dole = sedište se spušta
Pritisnuti ručicu za pomeranje
naslona za ruku.
Naslon za ruku
Naslon za ruku između prednjih
sedišta
Pritisnuti dugme i podići naslon za
ruku. Otvoreni naslon za ruku sadrži
prostor za odlaganje.
41
42
Sedišta, sistemi zaštite
Grejanje
Zadnja sedišta
Sigurnosni pojasevi
Naslon za ruku
Aktivirati grejanje prednjeg sedišta
pritiskom ß dugmeta u kontrolnom
prekidaču za temperaturu (levo
sedište) ili brzinu ventilatora (desno
sedište) jednom ili više puta uz
uključen kontakt. Broj LED-ova u
dugmetu prikazuje podešavanje.
Duže korišćenje na najjačem stepenu
nije preporučljivo za ljude sa
osetljivom kožom.
Grejanje sedišta radi kada je motor
pogonu i u režimu "Autostop".
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
3 225.
Spustiti naslon za ruku povlačenjem
trake. Oboren naslon za ruku ima
držač za čaše.
Pojasevi su zabravljeni zbog
sigurnosti putnika tokom jakih
ubrzavanja ili kočenja vozilom.
9 Upozorenje
Vežite se pojasom pre svakog
putovanja.
U slučaju udesa, osobe koji nisu
zakopčale svoj pojas ugrožavaju
svoje saputnike a i sebe.
Sedišta, sistemi zaštite
Sigurnosni pojasevi su projektovani
za istovremeno korišćenje od strane
samo jedne osobe. Bezbednosni
sistem za dete 3 49.
Povremeno proveriti sve delove
sistema pojasa radi utvrđivanja
eventualnih oštećenja, zagađenja i
pravilnog funkcionisanja.
Oštećene komponente zameniti.
Nakon nesreće, sigurnosne pojaseve
i aktivirane zatezače pojaseva
zameniti u servisu.
Napomena
Uverite se da sigurnosni pojasevi
nisu oštećeni obućom ili sa oštrim
predmetima ili da nisu zaglavljeni.
Sprečiti dospevanje prljavštine u
mehanizme za namotavanje pojasa.
Podsetnik za sigurnosni pojas X
3 76.
Graničnici sile pojaseva
Na prednjim sedištima smanjuju
opterećenje koje pada na telo blagim
otpuštanjem pojasa za vreme sudara.
Zatezači pojaseva
43
Aktivirani zatezači pojaseva se
moraju zameniti u servisu. Zatezači
pojaseva se mogu aktivirati samo
jednom.
Napomena
Ne lepiti ili montirati pribore ili neke
druge predmete koji mogu ometati
rad zatezača pojaseva. Ne
preduzimati nikakve modifikacije na
delovima zatezača pojasa jer će to
učiniti nevažećim homologaciju
vozila.
U slučaju čeonog sudara ili sudara od
pozadi, u zavisnosti od jačine sudara,
pojasevi prednjih sedišta se zatežu.
9 Upozorenje
Nepravilnim rukovanjem
(npr.demontaža ili montaža
pojasa ili brava pojasa) se mogu
aktivirati zatezači uz opasnost
povređivanja.
Aktiviranost zatezača pojaseva se
prikazuje svetlenjem kontrolne
lampice v 3 76.
44
Sedišta, sistemi zaštite
Sigurnosni pojasevi
fiksirani u tri tačke
Podešavanje visine
Zakopčavanje
Izvući pojas iz mehanizma za
namotavanje, vodeći računa da se ne
uplete, prebaciti preko tela i zabraviti
jezičak u bravu. Povremeno zatezati
karlični deo pojasa tokom vožnje
povlačenjem ramenog dela pojasa.
Podsetnik za sigurnosni pojas
3 76.
Raspuštena ili komotnija odeća
sprečava čvrsto postavljanje
sigurnosnog pojasa. Ne postavljati
predmete kao što je ručni prtljag ili
mobilni telefon između pojasa i Vašeg
tela.
9 Upozorenje
Pojas ne sme da se naslanja na
predmete u džepovima vaše
odeće.
1. Pojas izvlačiti polako.
2. Pritisnuti dugme.
3. Podesiti visinu i zabraviti.
Sedišta, sistemi zaštite
Otkopčavanje
Podesiti visinu tako da pojas prelazi
preko ramena. Ne sme prelaziti preko
vrata ili gornjeg dela ruke.
Ne podešavati za vreme vožnje.
Za oslobađanje pojasa pritisnuti
crveni taster na bravi pojasa.
Sigurnosni pojasevi na zadnjim
sedištima
Sigurnosni pojas srednjeg zadnjeg
sedišta pričvršćen na tri mesta se
može izvući iz mehanizma za
namotavanje samo ako je naslon
pravilno zabravljen u svom zadnjem
položaju.
45
Korišćenje pojasa za vreme
trudnoće
9 Upozorenje
Karlični deo pojasa mora da bude
postavljen što je moguće niže na
karličnom delu, da bi se izbegao
pritisak na stomak.
46
Sedišta, sistemi zaštite
Sistem vazdušnog
jastuka
Sistem vazdušnog jastuka se sastoji
od više samostalnih sistema.
Kad se aktiviraju, vazdušni jastuci se
naduvaju u roku od nekoliko
milisekundi. Oni se takođe naduvaju
tako brzo da se to obično ne primeti
tokom sudara.
9 Upozorenje
Ako se nepropisno rukuje
sistemima vazdušnih jastuka oni
mogu eksplodirati.
Napomena
Upravljačka elektronika sistema
vazdušnih jastuka i zatezača
pojaseva nalazi se u oblasti srednje
konzole. Ne postavljati nikakve
magnetne predmete u blizini ove
oblasti.
Ništa ne lepiti na pokrivne površine
vazdušnih jastuka, niti ih pokrivati
drugim materijalima.
Svaki vazdušni jastuk se aktivira
samo jednom. Zamenite aktivirane
vazdušne jastuke u servisu.
Ne preduzimati nikakve modifikacije
na sistemima vazdušnog jastuka jer
će to učiniti nevažećom
homologaciju vozila.
Montažne radove na upravljaču,
instrument tabli, tapacirungu,
zaptivnim oblogama okvira vrata,
ručicama i na sedištima, poveriti
vašem servisu.
Kontrolna lampica v za sisteme
vazdušnih jastuka 3 76.
Sistem prednjih vazdušnih
jastuka
Sistem prednjih vazdušnih jastuka se
sastoji od jednog vazdušnog jastuka
sa elementom za naduvavanje u
upravljaču i drugog koji se nalazi u
armaturi instrument table na strani
suvozača. Oni se mogu prepoznati po
natpisu AIRBAG.
Sistem prednjih vazdušnih jastuka se
aktivira u slučaju sudara određene
jačine. Kontakt mora biti uključen.
Kretanje vozača i suvozača prema
napred se zaustavlja, a rizik od
povrede gornjih delova tela i glave je
znatno smanjen.
9 Upozorenje
Optimalnu zaštitu pružaju samo
kod pravilno podešenog sedišta
3 39.
U oblast oko naduvavanja
vazdušnih jastuka ne stavljati
ništa.
Sedišta, sistemi zaštite
47
Sistem vazdušnih zavesa
Pravilno zakopčati sigurnosne
pojaseve. Jedino je tada vazdušni
jastuk u stanju da zaštiti.
Sistem bočnih vazdušnih
jastuka
Rizik od povreda gornjeg dela tela i
karlice u slučaju bočnih sudara je
znatno smanjen.
9 Upozorenje
Sistem bočnih vazdušnih jastuka se
sastoji od po jednog vazdušnog
jastuka u svakom od naslona prednjih
sedišta Oni se prepoznavaju po
natpisu AIRBAG.
Sistem bočnih vazdušnih jastuka se
aktivira u slučaju sudara određene
jačine. Kontakt mora biti uključen.
U oblast oko naduvavanja
vazdušnih jastuka ne stavljati
ništa.
Napomena
Koristiti samo zaštitne navlake za
sedišta koje su odobrene za vaše
vozilo. Obratiti pažnju da se bočni
vazdušni jastuci ne pokriju.
Sistem vazdušnih jastuka u predelu
glava sadrži jedan vazdušni jastuk u
krovnom okviru sa svake strane.
Prepoznaju se po natpisu AIRBAG na
krovnoj oblozi.
Sistem vazdušnih zavesa se aktivira
u slučaju sudara određene jačine.
Kontakt mora biti uključen.
48
Sedišta, sistemi zaštite
Isključivanje vazdušnog
jastuka
Sistemi prednjeg i bočnog vazdušnog
jastuka za suvozača se moraju
isključiti ako se postavi bezbednosni
sistem za decu na njegovo sedište.
Sistem vazdušnih zavesa, zatezači
pojaseva i svi sistemi vazdušnih
jastuka za vozača ostaju aktivni.
Rizik od povreda glave u slučaju
bočnih sudara je znatno smanjen.
9 Upozorenje
U oblast oko naduvavanja
vazdušnih jastuka ne stavljati
ništa.
Kukice na ručkama u krovnom
okviru su jedino podesne za
kačenje lagane odeće, bez
vešalica. Ne držati nikakve
predmete u ovoj odeći.
Sistem vazdušnog jastuka suvozača
se može isključiti bravom sa bočne
strane instrument table, koja je
vidljiva kada se otvore vrata
suvozača.
9 Upozorenje
Isključiti sistem vazdušnog jastuka
za suvozača kada je na njegovom
sedištu dete.
Uključiti sistem vazdušnog jastuka
za suvozača kad na njemu sedi
odrasla osoba.
Sedišta, sistemi zaštite
Koristiti kontakt ključ za biranje
položaja:
Wisključeno = vazdušni jastuci
suvozača su
isključeni i neće se
naduvati u slučaju
sudara. Kontrolna
lampica
Wisključenosti
stalno svetli.
Bezbednosni sistem
za dete se može
postaviti shodno
tabeli Montažni
položaji
bezbednosnog
sedišta za dete
3 51.
Vuključeno = vazdušni jastuci
suvozača su aktivni.
Nemože se postaviti
nijedan
bezbednosni sistem
za dete.
49
Sistem zaštite za decu
Bezbednosni sistem za
dete
Sve dok kontrolna lampica
Wisključenosti ne svetli, sistemi
vazdušnih jastuka suvozača će se
naduvati u slučaju sudara.
Promeniti status samo kad je vozilo u
stanju mirovanja sa isključenim
kontaktom.
Status ostaje do sledeće promene.
Kontrolna lampica za deaktiviranje
vazdušnih jastuka 3 77.
Preporučujemo GM dečiji
bezbednosni sistem koji je posebno
prilagođen vozilu.
Kada se koristi bezbednosni sistem
za dete, obratiti pažnju na sledeća
uputstva o upotrebi i postavljanju i na
ona koja su isporučena sa
bezbednosnim sistemom za decu.
Uvek se pridržavati lokalnih ili
državnih propisa. U nekim državama,
korišćenje bezbednosnih sistema za
decu su zabranjena na nekim
sedištima.
9 Upozorenje
Pri korišćenju bezbednosnog
sistema za decu na sedištu
suvozača, sistemi vazdušnih
jastuka suvozača se moraju
isključiti; ukoliko se ne isključe,
50
Sedišta, sistemi zaštite
aktivirani vazdušni jastuci
predstavljaju opasnost po život
deteta.
To posebno važi u slučaju
korišćenja bezbednosnog sistema
za dete postavljenog suprotno
pravcu kretanja.
Izbor odgovarajućeg sistema
Zadnja sedišta su najpogodnije
mesto za pričvršćivanje dečijeg
bezbednosnog sistema.
Decu treba sve dok je to moguće
voziti sa leđima okrenutim pravcu
kretanja. Ovim će dečije kosti, koje su
još uvek veoma slabe, trpeti manje
opterećenje u slučaju nesreće.
Pogodni su bezbednosni sistemi koji
zadovoljavaju standard ECE 44-03 ili
ECE 44-04. Proveriti lokalne zakone i
propise u pogledu obaveznog
korišćenja bezbednosnih sistema za
decu.
Nikada ne držati dete u krilu za vreme
putovanja vozilom. Dete će postati
veoma teško za držanje u slučaju
nesreće.
Kod prevoza deteta koristiti uzrastu
odgovrajući bezbednosni sistem za
dete.
Uverite se da je bezbednosni sistem
za decu koji se ugrađuje prilagođen
vašem vozilu.
Voditi računa da su montažna mesta
bezbednosnog sistema za decu u
vozilu ispravna.
Dozvoliti deci ulazak i izlazak iz vozila
samo sa strane koja nije do
saobraćaja.
Kada bezbednosni sistem za decu
nije u upotrebi, obezbediti sedište
sigurnosnim pojasom ili ga izvaditi iz
vozila.
Napomena
Ne leptiti ništa na sisteme za zaštitu
dece i ne pokrivati ih sa nekim
drugim materijalima.
Sistem za zaštitu dece koji je bio
izložen udaru prilikom nesreće se
mora zameniti.
Voditi računa da odojčad i deca sede
na zadnjim sedištima u
bezbednosnim sedištima za decu.
Sve dok deca nemogu vezati
sigurnosni pojas, izabrati sisteme za
zaštitu dece koji su podesni za
njihove godine i i voditi računa da ih
deca koriste. Molimo da pogledate
instrukcije dotičnih proizvoda za
bezbednosna sedišta.
Sedišta, sistemi zaštite
51
Mesta za postavljanje bezbednosnog sedišta za decu
Dozvoljene opcije za postavljanje dečijeg bezbednosnog sistema
Na zadnjim bočnim Na zadnjem
sedištima
srednjem sedištu
Na sedištu suvozača
aktivirani vazdušni
jastuk
deaktivirani vazdušni
jastuk
Grupa 0: do 10 kg
ili približno 10 meseci
X
U1
U2
U
Grupa 0+: do 13 kg
ili približno 2 godine
X
U1
U2
U
Grupa I: od 9 do 18 kg
X
ili približno 8 meseci do 4 godine
U1
U2
U
Grupa II: od 15 do 25 kg
ili približno 3 do 7 godina
X
X
U
U
Grupa III: od 22 do 36 kg
ili približno 6 do 12 godina
X
X
U
U
Težinske i starosne grupe
= Samo ako je sistem vazdušnog jastuka suvozača deaktiviran. Ako se bezbednosni sistem za dete pričvršćuje pojasem
učvršćenim na tri tačke, sedište podesiti u najviši položaj i uveriti se da sigurnosni pojas vozila prolazi od gornje tačke
pričvršćivanja prema napred.
2 = Sedište opremljeno sa ISOFIX i Top-Tether montažnim držačima.
U = Univerzalno pogodno u kombinaciji sa sigurnosnim pojasem učvršćenim na tri tačke.
X = U ovoj težinskoj grupi nije dozvoljen dečiji bezbednosni sistem.
1
52
Sedišta, sistemi zaštite
Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX dečijeg bezbednosnog sistema
Težinska grupa
Na zadnjim bočnim
Klasa veličine Učvršćivanje Na sedištu suvozača sedištima
Na zadnjem srednjem
sedištu
Grupa 0: do 10 kg
E
ISO/R1
X
IL1
X
Grupa 0+: do 13 kg
E
ISO/R1
X
IL1
X
D
ISO/R2
X
IL1
X
X
C
ISO/R3
X
IL1
Grupa I: od 9 do 18 kg D
ISO/R2
X
IL1
X
C
ISO/R3
X
IL1
X
B
ISO/F2
X
IL, IUF
X
B1
ISO/F2X
X
IL, IUF
X
A
ISO/F3
X
IL, IUF
X
IL
= Podesno za poseban ISOFIX bezbednosni sistem 'vozilu specifičane' 'ograničene' ili 'polu-univerzalne' kategorije.
ISOFIX bezbednosni sistem mora biti odobren za poseban tip vozila.
IUF = Podesno za ISOFIX dečije bezbednosne sisteme koji gledaju u pravcu kretanja univerzalne kategorije odobrene
za upotrebu u ovoj težinskoj grupi.
X
= U ovoj težinskoj grupi nije odobren ISOFIX dečiji bezbednosni sistem.
1
= Prednje sedište pomeriti u krajnji prednji položaj ili pomeriti napred toliko, da dečiji bezbednosni sistem nije ometan
od strane naslona prednjeg sedišta.
Sedišta, sistemi zaštite
ISOFIX veličinske grupe i uređaj sedišta
A - ISO/F3
53
= Bezbednosni sistem za decu koji gleda u pravcu kretanja vozila maksimalne veličine u težinskoj grupi od
9 do 18 kg.
B - ISO/F2
= Bezbednosno dečije sedište licem okrenutim u smeru vožnje za manju decu težinske grupe od 9 do
18 kg.
B1 - ISO/F2X = Bezbednosno dečije sedište licem okrenutim u smeru vožnje za manju decu težinske grupe od 9 do
18 kg.
C - ISO/R3
= Bezbednosni sistem za decu koji gleda suprotno pravcu kretanja vozila maksimalne veličine u težinskoj
grupi do 13 kg.
D - ISO/R2
= Dečiji bezbednosni sistem sa licem okrenutim prema nazad, za manju decu u težinskoj grupi do 13 kg.
E - ISO/R1
= Dečiji bezbednosni sistem sa licem okrenutim prema nazad, za mlađu decu u težinskoj grupi do 13 kg.
54
Sedišta, sistemi zaštite
Isofix sistemi
bezbednosnog sedišta za
decu
Top-tether sistemi
bezbednosnog dečijeg
sedišta
Top-tether ušice za pričvršćivanje su
označene simbolom : na pokrivaču
prtljažnog prostora.
Pričvrstiti za vozilo odobren ISOFIX
dečiji bezbednosni sistem na
ISOFIX montažne držače. Vozilu
specifični položaji ISOFIX dečijeg
bezbednosnog sistema su u tabeli
označeni sa IL.
ISOFIX montažni priključci su
označeni nalepnicom na naslonu
sedišta.
Otvoriti poklopce neophodnih ušica
za pričvršćivanje, koje su označene
simbolom dečijeg sedišta.
Kao dodatak ISOFIX montaži,
zakačiti Top-tether traku za ušice za
pričvršćivanje Top-tether-a. Traka
mora da se provuče između šipki
naslona za glavu.
Položaji ISOFIX sistema zaštite za
decu univerzalnih kategorija su
označeni u tabeli sa IUF.
Prostor za odlaganje
Prostor za odlaganje
Prostori za odlaganje ................... 55
Teretni prostor ............................. 57
Sistem krovnog nosača ............... 63
Informacije o utovaru ................... 63
Prostori za odlaganje
Prostor za odlaganje na
armaturi instrument table
55
Prostor za odlaganje ispod
prekidača za svetlo
Prostor za odlaganje na vrhu
instrument table
Povući ručicu za otvaranje prostora.
Povući ručicu za podizanje poklopca.
56
Prostor za odlaganje
Kaseta za rukavice
Držači za čaše
Dodatni držači za čaše se nalaze na
poleđini srednjeg naslona kada se on
obori na sedište.
Držač za naočare
Za otvaranje povući ručicu.
Kasetu za rukavice možete zaključati
ključem vozila.
9 Upozorenje
Da bi smanjili rizik od povreda u
slučaju iznenadnog zaustavljanja,
tokom vožnje uvek držati kasetu
za rukavice zatvorenu.
Držači za čaše se nalaze na srednjoj
konzoli.
Preklopiti prema dole za otvaranje.
Ne koistiti za držanje teških
predmeta.
Prostor za odlaganje
Prostor za odlaganje u
naslonu za ruku
Prostor za odlaganje u
prednjem naslonu za ruku
Teretni prostor
Obaranje naslona zadnjih
sedišta
57
Pre podizanja naslona sedišta,
sigurnosne pojaseve bočnih sedišta
postaviti u vođice pojaseva.
Zadnji naslon je podeljen na dva dela.
Oba dela se mogu oboriti prema dole.
Gurnuti nadole naslone za glavu
pritiskom na jezičak.
Podići zadnji naslon za ruke.
Gurnuti ručicu za pomeranje i podići
naslon za ruku.
Povući ručicu za odbravljivanje sa
jedne ili sa obe strane i oboriti naslon
sedišta na jastuk sedišta.
Podignuti naslone u jedan od
uspravnih položaja i izvaditi
sigurnosne pojaseve iz vođicadržača.
Zabraviti naslone sedišta u njihovo
mesto guranjem gornjeg dela naslona
dok se zvučno ne zabrave.
Potegnuti naslone prema napred da
bi ste se uverili o pravilnom
zabravljivanju.
58
Prostor za odlaganje
Nasloni su zabravljeni onda kad nisu
vidljive crvene oznake sa obe strane
blizu ručice za odbravljivanje.
Sve sigurnosne pojaseve postaviti u
njihove žlebove, ukoliko se nisu
namotali automatski.
Sigurnosni pojas srednjeg zadnjeg
sedišta može se zaključati kada
podignete naslon sedišta. Ako se to
desi, pustiti pojas da se vrati do kraja,
a zatim početi ponovo.
Nikada ne obarati naslon sedišta
kada je sigurnosni pojas srednjeg
zadnjeg sedišta zakopčan ili izvučen.
Kukice za vešanje koristiti samo za
lake stvari.
Prostor za odlaganje
pozadi
U karavanu postoji polica iza zadnjih
sedišta.
Uklanjanje police
Postavljanje police
Zakačiti policu za zadnje vođice i
oboriti prema dole.
Pokrivač prtljažnog
prostora
Ne postavljati nikakve predmete na
pokrivač.
Hečbek sa petoro vrata
Otkopčavanje
Kukice za vešanje
Gurnuti policu naviše u prednjem delu
da bi se otkačila.
Povući policu unazad i ukloniti je.
Otkačiti trake za pričvršćivanje od
vrata prtljažnika.
Prostor za odlaganje
Podići zadnju stranu pokrivača i
pritisnuti naviše na prednjem delu.
Skinuti pokrivač.
Postavljanje
Zakačiti pokrivač za bočne vođice i
oboriti prema dole. Zakačiti trake za
pričvršćivanje na vrata prtljažnika.
Karavan
Zatvaranje pokrivača
Povući pokrivač prtljažnog prostora
prema nazad pomoću rukohvata dok
se ne zakači u bočne držače.
59
Otvaranje pokrivača
Pokrivač u gornjem položaju
Povući ručicu na kraju pokrivača
unazad i naniže. Sama se automatski
namotava.
Pritisnuti ručicu na zadnjem kraju
pokrivača naniže. Zadnji deo
pokrivača automatski se vodi naviše.
60
Prostor za odlaganje
Uklanjanje pokrivača
Pokrivač poda pozadi
Pokrivač zadnjeg dela poda,
karavan
Otvoriti pokrivač prtljažnog prostora.
Gurnuti bravicu ka unutra i podići
pokrivač. Skinuti pokrivač.
Postavljanje pokrivača
Staviti pokrivač u bočni držač. Gurnuti
bravicu na drugoj strani pokrivača ka
unutra i držati je. Spustiti pokrivač i
pustiti da se bravica zakači.
Odbraviti pokrivač zadnjeg dela poda
gurajući obe bravice ka unutra. Podići
pokrivač povlačeći ručku. Preklopiti i
postaviti pokrivač iza zadnjih sedišta.
Kukice za vezivanje
prtljaga
Ušice za pričvršćivanje su
napravljene da osiguraju predmete
od klizanja, npr. korišćenjem traka za
pričvršćivanje ili mreže za prtljag.
Sigurnosna mreža
Za karavan postoji sigurnosna mreža
koja se može montirati iza zadnjih
sedišta ili, ako su nasloni zadnjih
sedišta oboreni, iza prednjih sedišta.
Putnici se ne smeju prevoziti iza
sigurnosne mreže.
Prostor za odlaganje
Postavljanje
61
Iza prednjih sedišta
Postavljanje štapa
Pričvrstiti traku za okca ispod jastuka
zadnjeg sedišta.
Oboriti naslone unapred.
Pomeriti prednja sedišta unapred
kako bi po potrebi bila manje
zategnuta.
Na krovnom okviru se nalaze dva
montažna otvora: zakačiti i zabraviti
šipku mreže sa jedne strane, sabiti
šipku i zakačiti, a zatim zabraviti
drugu stranu.
Prtljažni prostor 3 57.
Iza zadnjih sedišta
Prikačiti donju kukicu, sa otvorom
okrenutim unazad, za okca na
desnom i levom bočnom zidu.
Podesiti dužinu traka sigurnosne
mreže kačeći gornju kukicu za okca
trake. Držati traku zategnutu tokom
postavljanja štapa.
Vađenje
Izvaditi šipke sigurnosne mreže iz
držača na krovnom okviru. Otkačiti
trake sa okca. Umotati mrežu i
pričvrstiti je trakom.
62
Prostor za odlaganje
Skinutu sigurnosnu mrežu možete
odložiti ispod pokrivača zadnjeg dela
poda 3 60.
Karavan
Komplet za prvu pomoć
4-vrata
Trougao upozorenja
4-vrata
Saviti trake nadole. Držati trougao
upozorenja u prostoru iza mrežice sa
unutrašnje strane vrata prtljažnog
prostora.
Osigurati trougao upozorenja sa
velkro trakom.
Hečbek sa petoro vrata
Držati trougao upozorenja u prostoru
za odlaganje ispod zadnjeg pokrivača
poda.
Držati komplet za prvu pomoć u
mrežastom džepu sa desne strane
prtljažnog prostora.
Hečbek sa petoro vrata
Držati komplet za prvu pomoć u
prostoru za odlaganje ispod zadnjeg
pokrivača poda.
Prostor za odlaganje
Karavan
Sistem krovnog nosača
63
Informacije o utovaru
Krovni nosač
Iz bezbednosnih razloga i da bi izbegli
oštećenje krova, preporučujemo
korišćenje sistema krovnog nosača
koji je odobren za vozilo.
Slediti montažne instrukcije i ukloniti
krovni nosač kada nije u upotrebi.
Saviti traku nadole. Držati komplet za
prvu pomoć u prostoru iza trake sa
unutrašnje strane vrata prtljažnog
prostora.
■ Teške predmete u teretnom
prostoru bi trebalo staviti do
naslona sedišta. Proverite da li su
nasloni dobro zabravljeni. Ako se
predmeti mogu poslagati jedan na
drugi, teže predmete bi trebalo
stavljati dole.
■ Osigurati predmete pomoću traka
za pričvršćivanje koje su zakačene
na ušice 3 60.
■ Obezbediti predmete u teretnom
prostoru protiv proklizavanja.
64
Prostor za odlaganje
■ Kada se predmeti prevoze u
teretnom prostoru, nasloni zadnjih
sedišta ne smeju biti nagnuti prema
napred.
■ Ne dozvoliti da teret prelazi preko
gornje ivice naslona.
■ Ne postavljati nikakve predmete na
poklopac prtljažnog prostora ili na
instrument tablu, ne pokrivati
senzor na vrhu instrument table.
■ Teret ne sme da ometa rad sa
pedalama, ručnom kočnicom ili
ručicom menjača, ili da ometa
slobodu pokreta vozača. Ne
stavljati neobezbeđene predmete u
unutrašnjost.
■ Ne voziti se sa otvorenim prtljažnim
prostorom.
■ Korisna nosivost je razlika između
ukupne dozvoljene težine vozila
(videti identifikacionu pločicu
3 302) i težine praznog vozila.
Za proračun osnovne težine, uneti
podatke vašeg vozila u tabelu
težina na strani 3 3.
Težina praznog vozila se sastoji od
težine vozača (68 kg), prtljaga
(7 kg) i svih tečnosti (rezervoar
90 % pun).
Opcionalna oprema i pribori
povećavaju osnovnu težinu.
■ Vožnja sa teretom na krovnom
nosaču povećava osetljivost vozila
na bočni vetar i ugrožava
upravljivost vozila zbog povišene
težišne tačke vozila. Ravnomerno
rasporediti teret i osigurati pravilno
sa trakama za vezivanje. Podesiti
pritisak pneumatika i brzinu vozila
shodno uslovima tereta. Češće
proveriti i zategnuti trake za
vezivanje.
Ne voziti brže od 120 km/h.
Instrumenti i komande
Instrumenti i komande
Komande
65
Komande upravljača
Podešavanje upravljača
Komande ..................................... 65
Lampice upozorenja, pokazivači
i kontrolne lampice ....................... 71
Informacioni displeji ..................... 81
Poruke vozila ............................... 86
Trip kompjuter (računarska
obrada podataka pređenog
puta) ............................................. 88
Personalizacija vozila .................. 90
Odbraviti ručicu, podesiti upravljač,
nakon toga zabraviti ručicu i proveriti
da li je dobro zabravljen.
Ne podešavati upravljač dok vozilo
nije u stanju mirovanja.
Infotainment sistemom i
tempomatom se može upravljati
pomoću komandi na upravljaču.
Videti dodatne informacije u uputstvu
za Infotainment ili odeljku
"Infotainment sistem".
Tempomat 3 237.
66
Instrumenti i komande
Sirena
Brisači/perači vetrobrana
Intervalno brisanje sa podešavanjem
Brisači vetrobranskog stakla
Pritisnuti j.
2
1
P
§
=
=
=
=
brzo
sporo
vremensko intervalno brisanje
isključeno
Za jedno brisanje kada su isključeni
brisači vetrobrana, pritisnuti ručicu
prema dole.
Ne koristiti kada je vetrobran zaleđen.
Isključiti u autoperionicama.
Položaji ručice brisača P.
Okrenuti točkić za podešavanje za
nameštanje željenog intervala
brisanja:
kraći
= okrenuti regulacioni
interval
točkić prema gore
duži
= okrenuti točkić za
interval
podešavanje prema
dole
Instrumenti i komande
Automatska funkcija brisanja u
saradnji sa senzorom za detekciju
kiše
P = automatska funkcija brisanja u
saradnji sa senzorom za
detekciju kiše
Posredstvom senzora za detekciju
kiše na vetrobranskom staklu se
detektuje prisutnost kapljica vode, na
osnovu čega se automatski upravlja
brzinom brisača. Nakon aktiviranja
režima senzora za kišu ili
podešavanjem osetljivosti senzora za
kišu, novo podešavanje se potvrđuje
jednim brisanjem.
67
Podesiva osetljivost senzora za
detekciju kiše
Okrenuti točkić za podešavanje za
nameštanje osetljivosti:
manja
= okrenuti točkić za
osetljivost
podešavanje prema
dole
veća
= okrenuti regulacioni
osetljivost
točkić prema gore
Prostor oko senzora za detekciju kiše
održavati čistim, bez prašine,
prljavštine i leda.
68
Instrumenti i komande
Perač vetrobranskog stakla
Gurnuti ručicu. Tečnost perača se
raspršuje na vetrobran i brisači brišu
nekoliko puta.
Brisači/perači zadnjeg
stakla
Pritisnite prekidač na preklopnom
prekidaču kako biste uključili brisač
zadnjeg stakla:
gornji položaj = kontinuiran rad
donji položaj = naizmeničan rad
srednji položaj = isključeno
Gurnuti ručicu. Tečnost perača se
raspršuje na zadnje staklo i brisači
brišu nekoliko puta.
Ne koristiti kada je zadnje staklo
zaleđeno.
Isključiti u autoperionicama.
Brisač zadnjeg stakla će se
automatski uključiti, ako su brisači
vetrobranskog stakla uključeni i bira
se brzina za hod u nazad.
Uključivanje ili isključivanje ove
funkcije se može menjati u meniju
Settings (Podešavanja) na
Informacionom displeju.
Personalizacija vozila 3 90.
Instrumenti i komande
Sistem perača zadnjeg stakla se
isključuje kad je nivo tečnosti za
pranje prenizak.
Časovnik
Spoljašnja temperatura
Podešavanje datuma i vremena
Površina puta može već biti
zaleđena iako je spoljašnja
temperatura za nekoliko stepeni
iznad 0 °C.
Utičnice
Datum i vreme se prikazuju na
informacionom displeju.
Pritisnuti CONFIG dugme. Meni
Settings (Podešavanja) se prikazuje.
Izabrati Time, Date (Vreme, Datum).
Personalizacija vozila 3 90.
Pad temperature se prikazuje odmah,
a porast temperature posle kraćeg
vremenskog intervala.
9 Upozorenje
69
Podešavanja za vreme i datum se
mogu regulisati.
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
Utičnica od 12 V se nalazi u zadnjoj
podnoj konzoli.
Karavan: Jedna utičnica od 12 volti se
nalazi na levom bočnom zidu
prtljažnog prostora.
Ne prekoračivati maksimalno
dozvoljenu potrošnju od 120 vati.
Isključivanjem kontakta se isključuje
utičnica. Takođe, utičnica se
isključuje i u slučaju niskog napona
akumulatora.
Ne priključivati nikakav pribor sa
izvorom struje, kao što su uređaji za
punjenje ili akumulatori.
70
Instrumenti i komande
Ne priključivati neprilagođene
priključke jer dovode do oštećenja.
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
3 225.
Pažnja
Koristiti ovu utičnicu samo kao
upaljač za cigerete.
Upaljač za cigarete
Pažnja
Uložak uključenog upaljača za
cigarete može postati veoma vruć.
N edodirivati uložak upaljača za
cigarete i ne dozvoliti deci da se
igraju sa njim.
Ovo je vruć metal i može
uzrokovati lične povrede i oštetiti
vaše vozilo ili drugu imivinu.
Pepeljare
Upaljač za cigarete se nalazi na
konzoli prednjeg poda.
Pritisnuti upaljač za cigarete.
Isključuje se automatski kada se
spirala usija. Izvući upaljač.
Pažnja
Koristiti samo za pepeo nikako za
zapaljive materije.
Prenosive pepeljare se nalaze kod
držača za piće.
Otvoriti poklopac za dalje korišćenje.
Instrumenti i komande
Lampice upozorenja,
pokazivači i kontrolne
lampice
Pokazivač kilometraže
71
Za resetovanje,pritisnite i zadržite
dugme za resetovanje nekoliko
sekundi pri uključenom kontaktu.
Brzinomer
Brzinomer
Donji red pokazuje zabeleženu
kilometražu.
Pokazuje brzinu vozila.
Brojač dnevno pređenog
puta
Gornji red pokazuje pređene
kilometre od poslednjeg resetovanja
(maksimalna vrednost 1999.9). Kada
snimana razdaljina dostigne 1999.9,
dnevni brojač automatski prikazuje 0
bez resetovanja.
Pokazuje broj obrtaja motora u
minuti.
U svim stepenima prenosa voziti sa
što je mogućem nižim brojem obrtaja
motora.
72
Instrumenti i komande
Pažnja
Ako je kazaljka u zoni upozorenja,
maksimalni broj obrtaja motora je
prekoračen. Opasnost po motor.
Pokazivač količine goriva
Zbog toga što u rezervoaru ostaje
nešto goriva, količina punjenja može
biti manja nego što je opisan
kapacitet rezervoara.
Pokazivač temperature
rashladne tečnosti motora
leva zona
centralna
zona
desna
zona
= radna temperatura
motora još nije
dostignuta
= normalna radna
temperatura
= temperatura
rashladne tečnosti je
suviše visoka
Pažnja
Ako je temperatura rashladne
tečnosti motora suviše visoka,
zaustaviti vozilo, isključiti motor.
Opasnost po motor. Proveriti nivo
rashladnog sredstva.
Displej servisnog perioda
Prikazuje količinu goriva u
rezervoaru.
Kontrolna lampica i svetli ako je
nivo u rezervoaru nizak. Dopuniti
odmah.
Nikada ne dozvoliti da se rezervoar
goriva potpuno isprazni.
Prikazuje temperaturu rashladne
tečnosti.
Sistem životnog veka motornog
ulja za dizel motore
Kada menjati motorno ulje
Ova vozila raspolažu sa računarskim
sistemom koji prikazuje kada treba
menjati motorno ulje i filter ulja. To je
zasnovano na broju obrtaja motora i
temperaturi motora, a ne na pređenoj
kilometraži. Zasnovano na uslovima
Instrumenti i komande
vožnje, prikazana kilometraža kod
koje je potrebno zameniti ulje može
znatno varirati.
Da bi sistem životnog veka motornog
ulja pravilno radio, morate ga
resetovati nakon svake zamene ulja.
Kada sistem proračuna da je životni
vek ulja smanjen, pokazaće da je
potrebna zamena ulja. CodE 82 se
pojavljuje na informacionom centru
za vozača. Zameniti ulje čim je
moguće pre u narednih 1000 km.
Ako vozite u najboljim uslovima,
moguće je da sistem životnog veka
ulja ne pokaže da je potrebna
zamena ulja više od jedne godine.
Motorno ulje kao i filter se moraju
zameniti bar jednom godišnje, u isto
vreme i sistem se mora resetovati.
Vaš diler ima tehnički obučeno
osoblje koje zna izvršiti ovaj zadatak
i resetovati sistem.
Takođe je važno redovno proveravati
nivo ulja i dopuniti ako je potrebno.
Ukoliko je sistem slučajno resetovan,
ulje se mora zameniti na 5000 km od
zadnje zamene. Zapamtite da se
treba resetovati sistem roka upotrebe
ulja kad god je ulje zamenjeno.
Prikaz preostalog životnog veka
motornog ulja
Dužina preostalog životnog veka
motornog ulja se prikazuje na
informacionom centru za vozača
pomoću kontrolne lampice I koja je
praćena procentualnom vrednošću
preostalog životnog veka motornog
ulja. U tom cilju treba uključiti kontakt
bez pokretanja motora.
Informacioni centar za vozača
3 81.
73
Servisne informacije 3 292.
Kako resetovati sistem roka upotrebe
ulja
Resetovati sistem uvek kada je ulje
promenjeno da bi sistem bio u stanju
proračunati sledeću zamenu ulja. Za
resetovanje sistema o kraju upotrebe
ulja, uradite sledeće:
■ Upotrebom dijagnostičkog alata:
Vaš servis će resetovati sistem
pomoću dijagnostičkog alata nakon
zamene motornog ulja.
■ Korišćenjem SET/CLR dugmeta
kod vozila sa displejem srednje
izvedbe:
Pritisnuti MENU dugme na ručici
pokazivača pravca za izbor Vehicle
Information Menu (Informacioni
meni vozila). Okretati prsten za
podešavanje dok se na displeju ne
prikaže životni vek trajanja
motornog ulja. Pritisnuti SET/CLR
dugme uz uključen kontakt na
nekoliko sekundi. Ukoliko CodE
82 ostane prikazan na
informacionom centru za vozača
nakon pokretanja vozila, sistem
74
Instrumenti i komande
životnog veka motornog ulja nije
resetovan. Ponovite postupak.
Kontrolne lampice
Kontrolne lampice koje su opisane
ovde nisu prisutne u svim vozilima.
Ovaj opis odgovara svim verzijama
instrumenata. Kada je kontakt
uključen, većina kontrolnih lampica
će na kratko zasvetleti kao test
funkcionalnosti.
Značenje boja kontrolnih lampica:
crvena = opasnost, važna
napomena
žuta
= upozorenje, informacija,
kvar
zelena = potvrda aktiviranja
plava = potvrda aktiviranja
bela
= potvrda aktiviranja
Instrumenti i komande
Kontrolne lampice na instrument tabli
75
76
Instrumenti i komande
Kontrolne lampice na središnjoj
konzoli
Brzo treptanje: kvar sijalice
pokazivača pravca ili pripadajućeg
osigurača.
Zamena sijalica 3 259. Osigurači
3 268.
Pokazivači pravca 3 101.
Podsetnik za sigurnosni
pojas
Podsetnik sigurnosnih pojasa
prednjih sedišta
Pokazivač pravca
O svetli ili trepti zelenom bojom.
Svetli
Kontrolna lampica se pali na kratko
kada se poziciona svetla uključe.
Trepti
Kontrolna lampica trepti ukoliko se
uključe pokazivači pravca ili svetla
upozorenja.
X za vozačevo sedište svetli ili trepti
crveno.
k za sedište suvozača svetli ili trepti
crveno, kada je sedište zauzeto.
Svetli
4 sekunde posle uključivanja
kontakta, 100 sekundi nakon
pokretanja motora ili posle dostizanja
specifične razdaljine uz određenu
brzinu, dok se pojas ne zakopča.
Trepti
Na 100 seconds nakon pokretanja
motora ili dostizanja specifične
razdaljine uz određenu brzinu dok se
pojas ne zakopča.
Zakopčavanje sigurnosnog pojasa
3 44.
Vazdušni jastuk i zatezači
pojasa
v svetli crvenom bojom.
Kada se uključi kontakt, kontrolna
lampica svetli oko 4 sekunde. Ako se
ne pali, ili se ne gasi ni posle
4 sekunde ili se pali za vreme vožnje,
nastao je kvar u sistemu zatezača
pojaseva ili vazdušnog jastuka. Ovi
sistemi se možda neće aktivirati u
slučaju sudara.
Aktiviranost zatezača pojaseva ili
vazdušnih jastuka se prikazuje
neprekidnim svetlenjem v.
Instrumenti i komande
9 Upozorenje
Odmah ukloniti uzrok kvara u
servisu.
Sistem vazdušnog jastuka, zatezači
pojaseva 3 46, 3 42.
Isključivanje vazdušnog
jastuka
V za vazdušni jastuk suvozača svetli
žuto.
Kada kontrolna lampica svetli,
vazdušni jastuk suvozača je aktiviran.
* za vazdušni jastuk suvozača svetli
žuto.
Kada kontrolna lampica lampica
svetli, vazdušni jastuk suvozača je
deaktiviran.
Sistem napajanja strujom
p svetli ili trepti crvenom bojom.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se ukratko
nakon startovanja motora.
Svetli za vreme rada motora
Zaustaviti vozilo, isključiti paljenje.
Akumulator se ne puni. Možda je
došlo do prestanka hlađenja motora.
Kod dizel motora, efikasnost servo
kočnice se gubi. Potražiti pomoć
servisne radionice.
Kontrolna lampice kvara
Z svetli ili trepti žutom bojom.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se ukratko
nakon startovanja motora.
Pažnja
Kontrolna lampica signalizira da
vozilo ima problem koji zahteva
pažnju. Pri vožnji sa uključenom ili
trepćućom kontrolnom lampicom
kvara može se oštetiti sistem za
kontrolu emisije i narušiti
ekonomična potrošnja goriva i
vozne karakteristike vozila.
Potražite pomoć servisne
77
radionice. Preporučujemo da se
tada obratite vašem ovlašćenom
serviseru.
U najkraćem periodu
servisirati vozilo
g svetli žutom bojom kada je vozilu
potreban servis.
Svetli u kombinaciji sa kodom
upozorenja.
Poruka vozila 3 86.
Sistem kočnice i kvačila
Nivo tečnost kočnice i kvačila
& svetli crvenom bojom.
Svetli kada je otpuštena parkirna
kočnica i ako je nivo tečnosti kočnice/
kvačila isuviše nizak ili je kvar
kočionog sistema 3 256.
78
Instrumenti i komande
9 Upozorenje
Zaustaviti se. Ne nastavite vaše
putovanje. Obratiti se servisu.
Svetli nakon davanja kontakta ako je
povučena ručna kočnica 3 235.
Rukovanje pedalom
0 trepti žutom bojom.
Pedalu kočnice treba pritisnuti za
pokretanje motora. Sistem za
zaustavljanje i pokretanje 3 225.
Sistem protiv blokade
točkova prilikom kočenja
(ABS)
u svetli žutom bojom.
Svetli na nekoliko sekundi nakon
uključivanja kontakta. Sistem je
spreman za rad kada se kontrolna
lampica ugasi.
Ako se kontrolna lampica ne ugasi za
nekoliko sekundi, ili ako se pali tokom
vožnje, nastao je kvar u ABS sistemu.
Kočioni sistem ostaje funkcionalan ali
bez ABS regulacije.
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja 3 234.
Kopčanje u viši stepen
prenosa
[ svetli zelenom bojom kada je
kopčanje u viši stepen prenosa
preporučljivo radi uštede goriva.
Servoupravljač
c svetli žutom bojom.
Svetli kada se servo upravljanje
smanji
Servo upravljanje je smanjeno zbog
pregrevanja sistema. Kontrolna
lampica se gasi kada se sistem
ohladi.
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
3 225.
Svetli kad je servo upravljač
neaktivan
Kvar u sistemu servo upravljača.
Obratite se servisu.
Svetli nakon prekida napajanja
strujom
Senzor ugla upravljača se mora
kalibrisati da bi sistem
servoupravljača bio u radnom stanju.
■ Za automatsko kalibrisanje vozite
pravolinijski stalnom, malom
przinom.
■ Ako kontrolna lampica ostane
upaljena, okrenite upravljač iz
graničnog položaja u granični
položaj za ručno kalibrisanje.
Kontrolna lampica se gasi kada je
sistem ponovo u radnom stanju.
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju
r svetli žutom bojom.
Kvar u sistemu
ili
Instrumenti i komande
Smetnja senzora usled prljavštine, ili
prekrivenosti ledom ili snegom.
ili
Smetnje usled spoljašnjih
ultrazvučnih izvora. Čim se ukloni
spoljašnji izvor smetnje, sistem će
ponovo normalno da radi.
Odmah otkloniti uzrok kvara sistema
u servisu.
Ultrazvučni senzori za parkiranje
3 238.
Elektronsko upravljanje
stabilnosti isključeno
n svetli.
Svetli kada je sistem isključen.
Elektronska kontrola
stabilnosti i sistem kontrole
proklizavanja
b svetli ili trepti žutom bojom.
Svetli
Kvar je prisutan u sistemu. Vožnja se
može nastaviti. Stabilnost vožnje, u
nekoj meri, se može pogoršati
zavisno od stanja površine puta.
Otklon uzroka kvara treba poveriti
servisu.
Trepti
Sistem je aktivno u intervenciji.
Snaga motora može biti smanjena i
vozilo može biti automatski u blagoj
meri ukočeno.
Elektronska kontrola stabilnosti
3 236, Sistem kontrole proklizavanja
3 235.
Sistem kontrole
proklizavanja isključen
k svetli.
Svetli kada je sistem isključen.
Predgrevanje
! svetli žutom bojom.
79
Svetli kada je predgrevanje
aktivirano. Uključuje se samo kod
niskih spoljašnjih temperatura.
Filter za čestice dizela
% svetli ili trepti žutom bojom.
Svetli ili trepti ukoliko je potrebno
čišćenje filtera za čestice dizela, a
prethodni uslovi vožnje nisu
omogućili automatsko čišćenje.
Nastaviti sa vožnjom i ako je moguće
ne dozvoliti pri tom, da broj obrtaja
motora padne ispod 2000 o/min.
% se gasi čim se postupak
samočišćenja završi.
Filter za čestice dizela 3 228, Sistem
za zaustavljanje i pokretanje 3 225.
Pritisak ulja u motoru
I svetli crvenom bojom.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se ukratko
nakon startovanja motora.
80
Instrumenti i komande
Svetli za vreme rada motora
Pažnja
Verovatno je došlo do prestanka
podmazivanja motora. To bi moglo
da dovede do oštećenja motora
i/ili blokade pogonskih točkova.
1. Pritisnuti pedalu kvačila.
2. Izabrati neutralan hod, staviti
ručicu menjača na N.
3. Po mogućnosti što pre napustiti
saobraćaj bez ometanja ostalih
učesnika u saobraćaju.
4. Isključiti kontakt.
9 Upozorenje
Kada motor ne radi, potrebna je
znatno veća sila za kočenje i
upravljanje. U režimu Autostop
servo pojačivač sile kočenja još
uvek je u funkciji.
Ne vaditi ključ sve dok vozilo ne
bude u stanju mirovanja jer, u
protivnom, brava upravljača može
da se aktivira neočekivano.
Proveriti nivo ulja pre traženja pomoći
od servisa 3 253.
Nizak nivo goriva
i svetli žutom bojom.
Svetli kada je nivo goriva u
rezervoaru prenizak.
Katalizator 3 229.
Obezvazdušenje sistema dizel goriva
3 258.
Imobilajzer
d svetli ili trepti žutom bojom.
Kvar u sistemu elektronskog
imobilajzera. Motor se nemože
startovati.
Pritisnuti nožnu kočnicu
0 trepti žutom bojom.
Trepti kada treba da se pritisnu
pedala kočnice ili kvačila kako bi se
startovalo vozilo sistemom
elektronskog ključa 3 22.
Spoljašnje osvetljenje
8 svetli zelenom bojom.
Svetli kada su spoljašnja svetla
uključena 3 99.
Dugo svetlo
C svetli plavom bojom.
Svetli kada su duga svetla uključena
i za vreme svetlosnog signala
(ablenda) 3 100.
Svetla za maglu
> svetli zelenom bojom.
Svetli kada su prednja svetla za
maglu uključena 3 102.
Zadnje svetlo za maglu
r svetli žutom bojom.
Instrumenti i komande
Svetli kada je zadnje svetlo za maglu
uključeno 3 102.
Senzor za kišu
< svetli zelenom bojom.
Svetli kad je automatski senzor za
kišu aktiviran 3 66.
Otvorena vrata
h svetli crvenom bojom.
Pali se kada su vrata ili prtljažni
prostor otvoreni.
81
Informacioni displeji
Informacioni centar za
vozača
Tempomat
m svetli belom ili zelenom bojom.
Svetli belom bojom
Sistem je uključen.
Svetli zelenom bojom
Određena brzina se memoriše.
Tempomat 3 237.
Otvoren poklopac
motornog prostora
/ svetli žutom bojom.
Svetli kada je otvoren poklopac
motornog prostora.
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
3 225.
Informacioni centar za vozača (DIC)
nalazi se na instrument tabli i
dostupan je kao prostiji ili složeniji
displej
82
Instrumenti i komande
Pritiskanjem dugmeta MENU na
prostijem displeju mogu se birati
sledeći glavni meniji:
■ Vehicle Information Menu
(Informacioni meni vozila)
■ Trip/Fuel Information Menu
(Informacioni meni Put/Gorivo)
■ X Vehicle Information Menu
(Informacioni meni vozila)
■ W Trip/Fuel Information Menu
(Informacioni meni Put/Gorivo)
■ s ECO Information Menu
(Informacioni meni ECO)
Neke od prikazanih funkcija se
razlikuju između vozila koje se kreće
ili stoji i neke funkcije su jedino
aktivne kada se vozilo kreće.
Personalizacija vozila 3 90.
Biranje menija i funkcija
Meniaplikacije i funkcije se mogu
birati dugmadima na ručici
pokazivača pravca.
Pritiskanjem dugmeta MENU na
složenijem displeju mogu se birati
meniji. Simboli menija su označeni u
gornjem redu displeja:
Pritisnuti MENU dugme za
prebacivanje između menija ili za
povratak iz podmenija na sledeći veći
nivo menija.
Instrumenti i komande
Okrenuti točkić za podešavanje za
označavanje opcije ili za podešavanje
brojčane vrednosti.
Slediti uputstva data u podmeniju.
■ Unit (Jedinica mere): Prikazane
jedinice se mogu menjati
Trip/Fuel Information Menu
(Informacioni meni Put/Gorivo)
Na prostijem displeju pritisnuti dugme
MENU za izbor menija Trip/Fuel
Information Menu (Informacioni meni
Put/Gorivo), a na složenijem izabrati
W.
Okrenuti točkić za podešavanje za
biranje jednog od podmenija.
Pritisnuti SET/CLR dugme za
potvrdu.
Pritisnuti SET/CLR dugme za biranje
funkcije ili za potvrđivanje poruke.
Vehicle Information Menu
(Informacioni meni vozila)
Na prostijem displeju pritisnuti dugme
MENU za izbor menija Vehicle
Information Menu (Informacioni meni
vozila), a na složenijem izabrati X.
Okrenuti točkić za podešavanje za
biranje jednog od podmenija.
Pritisnuti SET/CLR dugme za
potvrdu.
83
■ Brojač dnevno pređenog puta 1
■ Brojač dnevno pređenog puta 2
Brojač dnevno pređenog puta 2
postoji samo u vozilima sa složenijim
displejem.
Na vozilima sa trip kompjuterom
(sistemom za proračun podataka
vožnje) dostupan je veći broj
podmenija.
Informacioni meni puta/goriva, Trip
kompjuter 3 88.
ECO Information Menu
(Informacioni meni ECO)
Izabrati s na složenijem displeju.
Okrenuti točkić za podešavanje za
biranje jednog od podmenija.
Pritisnuti SET/CLR dugme za
potvrdu.
84
Instrumenti i komande
Podmeniji su:
■ Shift indication (Indikator stepena
prenosa): Trenutni stepen prenosa
je označen unutar strelice. Brojka
iznad je preporučeni viši stepen
prenosa u cilju uštede goriva.
Eco index display (Displej indeksa
ekonomičnosti): Trenutna
potrošnja goriva je označena na
segmentnom displeju. U cilju
ekonomične vožnje prilagoditi
karakteristike vožnje kako bi
popunjeni segmenti uvek bili u ECO
oblasti. Što je više popunjenih
segmenata, veća je potrošnja
goriva. Istovremeno se prikazuje
trenutna vrednost potrošnje.
■ Top Consumers (Najveći
potrošači) : Lista trenutno
uključenih najvećih potrošača koji
povećavaju udobnost (prikazani su
opadajućim redosledom).
Označena je potencijalna ušteda
goriva. Isključeni potrošač nestaje
sa liste i vrednost potrošnje se
ažurira.
■ Economy Trend (Trend
ekonomičnosti): Prikaz prosečne
dinamike potrošnje na udaljenosti
od 50 km. Popunjeni segmenti
prikazuju potrošnju u koracima od 5
km i pokazuju uticaj topografije ili
stila vožnje na potrošnju goriva.
Grafički informacioni
displej, Informacioni displej
u boji
Zavisno od konfiguracije vozila, ona
mogu imati grafički informacioni
displej ili informacioni displej u boji.
Informacioni displej se nalazi na
instrument tabli iznad Infotainment
sistema.
Grafički Informacioni displej
Zavisno od Infotainment sistema,
Grafički informacioni displej je
dostupan u dve verzije.
Instrumenti i komande
Informacioni displej u boji
■ poruke vozila 3 86
■ podešavanja za personalizaciju
vozila 3 90
Tip informacije i način prikaza zavisi
od nivoa opremljenosti vozila i
izvršenih podešavanja.
Biranje funkcija
Grafički informacioni displej
pokazuje:
■ vreme 3 69
■ spoljašnju temperaturu 3 69
■ datum 3 69
■ Infotainment sistem, videti opis za
Infotainment sistem
■ podešavanja za personalizaciju
vozila 3 90
Informacioni displej u boji pokazuje u
boji:
■ vreme 3 69
■ spoljašnju temperaturu 3 69
■ datum 3 69
■ Infotainment sistem, videti opis za
Infotainment sistem
■ navigaciju, videti opis za
Infotainment sistem
■ podešavanja sistema
85
Funkcijama i podešavanjima se
pristupa preko displeja.
Odabiranja se vrše preko:
■ menija
■ funkcijskih dugmadi i Menu
dugmeta infotainment sistema
86
Instrumenti i komande
Biranje pomoću infotainment sistema
Poruke vozila
Poruke se dobijaju preko
informacionog centra za vozača
(DIC), informacionog displeja ili kao
zvuci upozorenja i signalizacije.
Potvrditi poruke upozorenja
višenamenskim dugmetom. Ako je
neophodno, potražite pomoć
servisne radionice.
Poruke vozila na prostijem
displeju
Birati stavke menija kroz meni
aplikacije i korišćenjem dugmadi na
infotainment sistemu. Menu dugme
se koristi za biranje stavki i za
potvrdu.
Za izlazak iz menija, pritisnuti BACK.
Poruke vozila se prikazuju kao kodni
brojevi.
Broj Poruke vozila
2
Nije prepoznat daljinski
upravljač, pritisnuti pedalu
kvačila za ponovni start
5
Zabravljen je stub upravljača
25
Kvar prednjeg levog
pokazivača pravca
26
Kvar zadnjeg levog pokazivača
pravca
27
Kvar prednjeg desnog
pokazivača pravca
28
Kvar zadnjeg desnog
pokazivača pravca
35
Zameniti bateriju u daljinskom
upravljaču
54
Voda u filteru dizel goriva
65
Pokušaj krađe
67
Servisirati bravu stuba
upravljača
75
Servisirati klima sistem
79
Dopuniti motorno ulje 3 253
Instrumenti i komande
Broj Poruke vozila
81
Servisirati menjač
82
Skora zamena motornog ulja
84
Smanjena je snaga motora
91
Nije detektovan daljinski
upravljač, promeniti mesto
elektronskog ključa ili koristiti
utičnicu koja se nalazi na
srednjoj konzoli
92
Nije detektovan daljinski
upravljač, pritisnuti kočnicu za
ponovno startovanje
94
Menjati u parkirni položaj
95
Servisirati vazdušni jastuk
134 Kvar pomoći pri parkiranju,
očistiti branik
136 Servisirati pomoć pri parkiranju
Poruke vozila na složenijem
displeju
Poruke vozila se prikazuju kao tekst.
Slediti uputstva data u porukama.
Sistem prikazuje poruke vezane za
sledeće teme:
■ Nivoe tečnosti
■ Alarmni sistem zaštite od krađe
■ Kočnice
■ Sistemi vožnje
■ Sistemi upravljanja vožnjom
■ Tempomat
■ Sistem prepoznavanja prepreka
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
87
Osvetljenje, zamena sijalica
Sistem brisača/perača
Vrata, prozori
Daljinski upravljač
Sigurnosni pojasevi
Sistemi vazdušnih jastuka
Motor i prenos snage (menjač)
Pritisak pneumatika
Filter za čestice dizela
Akumulator
Upozoravajući zvučni
signali
Tokom startovanja motora ili
tokom vožnje
■ Ako nije zakopčan sigurnosni
pojas.
■ Ako je određena brzina
prekoračena, a potegnuta je ručna
kočnica.
■ Ako se kod upozorenja pojavi na
informacionom centru za vozača.
■ Ako pomoć pri parkiranju otkrije
objekat.
88
Instrumenti i komande
Kod parkiranog vozila i/ili su
otvorena vrata
Trip kompjuter
(računarska obrada
podataka pređenog
puta)
U toku Autostop funkcije
Trip kompjuter (sistem za
proračun podataka vožnje)
■ Kada je ključ u kontakt bravi.
■ Kada su uključena spoljašnja
svetla.
■ Ako su vozačeva vrata otvorena.
Meniji i funkcije se mogu birati preko
dugmadi na ručici pokazivača pravca
3 81.
Na prostijem displeju pritisnuti dugme
MENU za izbor menija Trip/Fuel
Information Menu (Informacioni meni
Put/Gorivo), a na složenijem W.
Okrenuti točkić za podešavanje za
biranje jednog od podmenija:
■ Brojač dnevno pređenog puta 1
■ Brojač dnevno pređenog puta 2
(samo na složenijem displeju)
■ Domet
■ Prosečna potrošnja
■ Trenutna potrošnja
■ Prosečna brzina
Instrumenti i komande
Sistem za proračun podataka
vožnje 1 i 2
Informacije dva trip kompjutera
(sistema za proračun podataka
vožnje) mogu se resetovati posebno
kada je reč o pokazivaču kilometraže,
prosečnoj potrošnji i prosečnoj brzini,
što omogućava prikazivanje različitih
informacija o vožnji različitim
vozačima.
Za resetovanje pritisnuti dugme SET/
CLR u svakom režimu na nekoliko
sekundi.
Brojač dnevno pređenog puta
Brojač dnevno pređenog puta
prikazuje snimljenu kilometražu od
određenog resetovanja.
Brojač dnevno pređenog puta meri
udaljenost do 2000 km, a zatim se
poništava na 0.
Domet
Domet se proračunava na osnovu
sadržaja rezervoara goriva i trenutne
potrošnje goriva. Na displeju su
prikazi prosečnih vrednosti.
Posle punjenja rezervoara, domet
vozila se automatski proračunava i
podatak se osvežava u kratkom
vremenu.
Kada je nivo goriva u rezervoaru
nizak, poruka se pojavljuje na
Informacionom centru vozača.
Dodatno i kontrolna lampica i svetli
u pokazivaču goriva.
Prosečna potrošnja
Za resetovanje, pritisnuti dugme za
resetovanje ili pritisnuti SET/CLR
dugme na nekoliko sekundi.
89
Prikazuje prosečnu potrošnju.
Merenje se može resetovati u svakom
trenutku.
Za resetovanje, pritisnuti SET/CLR
dugme na nekoliko sekundi.
Trenutna potrošnja
Prikazuje trenutnu potrošnju. Pri
manjim brzinama, prikazana je
potrošnja po jednom času.
90
Instrumenti i komande
Pažnja
Trenutna i prosečna potrošnja
mogu da se menjaju u zavisnosti
od uslova vožnje, načina vožnje ili
brzine vozila.
Prosečna brzina
Prikaz prosečne brzine. Merenje se
može resetovati u svakom trenutku.
Za resetovanje, pritisnuti SET/CLR
dugme na nekoliko sekundi.
Personalizacija vozila
Parametri vozila se mogu
personalizovati promenom
podešavanja u informacionom centru
za vozača i na informacionom
displeju.
Zavisno od opreme vozila neke od
dole opisanih funkcija možda nisu
dostupne.
Pritisnuti dugme MENU za izbor
menija Vehicle Information Menu
(Informacioni meni vozila), a na
složenijem displeju izabrati X.
Podešavanja u informacionom
centru za vozača
Unit (Jedinica mere) podešavanja se
mogu birati dugmadima na ručici
pokazivača pravca.
Unit (Jedinica mere) podešavanja
menija se prikazuju.
Prikazane jedinice se mogu menjati.
Pritisnuti dugme SET/CLR i okrenuti
okretno dugme za biranje neke
jedinice.
■ Unit (Jedinica mere)1: Velika
Britanija
■ Unit (Jedinica mere)2: Sjedinjene
Američke Države
■ Unit (Jedinica mere)3: Evropa
Instrumenti i komande
91
Time, Date (Vreme, Datum)
Videti odeljke Časovnik 3 69 i
Infotainment za dodatne informacije.
Pritisnuti SET/CLR dugme za
potvrdu.
Podešavanja u grafičkom
informacionom displeju
Radio settings (Podešavanja radija)
Videti odeljak Infotainment za
dodatne informacije.
CD 300/CD 400
Vehicle settings (Podešavanja vozila)
Uključiti Infotainment sistem i
pritisnuti CONFIG dugme. Meni
Settings (Podešavanja) se prikazuje.
Sledeća podešavanja se mogu
izabrati preko MENU dugmeta:
■ Languages (Jezici)
■ Time, Date (Vreme, Datum)
■ Radio settings (Podešavanja
radija)
■ Vehicle settings (Podešavanja
vozila)
U odgovarajućem podmeniju mogu
se menjati sledeća podešavanja:
Languages (Jezici)
Odabrati željeni jezik.
■ Climate and air quality (Klima i
kvalitet)
Auto fan speed (Automatska brzina
ventilatora): Menja brzinu
ventlatora jako / srednje / slabo.
Automatic air recirculation
(Automatska recirkulacija
92
Instrumenti i komande
vazduha): Menja osetljivost AQS
(Air Quality Sensor - senzor
kvaliteta vazduha) slabo / jako.
Auto demist (Automatsko
odmagljivanje): uključeno /
isključeno (aktivira ili deaktivira
automatsko odmagljivanje).
Auto rear demist (Automatsko
odmagljivanje pozadi): uključeno /
isključeno (aktivira ili deaktivira
automatsko odmagljivanje pozadi).
■ Comfort settings (Komforna
podešavanja)
Chime volume (Jačina zvučnog
signala): Promena jačine zvučnih
upozorenja.
Rear auto wipe in reverse
(Automatsko brisanje zadnjeg
stakla u hodu unazad): Uključiti ili
isključiti automatsko brisanje
zadnjeg stakla kad se ukopča hod
unazad.
■ Park assist / Collision detection
(Pomoć pri parkiranju / Detekcija
sudara)
Park assist (Pomoć pri parkiranju):
Uključiti ili isključiti ultrazvučne
senzore.
■ Exterior ambient lighting
(Osvetljavanje okoline)
Exterior lighting by unlocking
(Spoljašnje osvetljavanje
otključavanjem): Uključiti ili isključiti
osvetljavanje pri ulasku.
Duration upon exit of vehicle
(Trajanje nakon napuštanja
vozila): Uključiti ili isključiti i
promeniti dužinu trajanja
osvetljavanja pri izlasku.
■ Power door locks (Električno
upravljanje bravama vrata)
Auto door unlock (Automatsko
otključavanje vrata): Uključite ili
isključite funkciju automatskog
otključavanja vrata nakon
isključivanja kontakta.
Stop door lock if door open
(Blokada zaključavanja otvorenih
vrata): Uključiti ili isključiti funkciju
automatskog zaključavanja vrata
dok su neka vrata otvorena.
■ Remote locking, unlocking, starting
(Daljinsko upravljanje
zaključavanjem, otključavanjem,
startovanjem)
Remote unlock feedback (Potvrda
otključavanja daljinskim
upravljanjem): Uključiti ili isključiti
potvrdno treptanje svetla
upozorenja tokom otključavanja.
Remote lock feedback (Potvrda
zaključavanja daljinskim
upravljanjem): Uključiti ili isključiti
potvrdno treptanje svetla
upozorenja tokom otključavanja.
Remote door unlock (Otključavanje
daljinskim upravljanjem): Promena
konfiguracije za otključavanje
samo vrata vozača ili celog vozila
tokom otključavanja.
■ Restore factory settings
(Resetovanje na fabrička
podešavanja)
Restore factory settings
(Resetovanje na fabrička
podešavanja): Resetovanje svih
podešavanja na fabrička
podešavanja.
Instrumenti i komande
Podešavanja u informacionom
displeju u boji
Navi 600
Pritisnuti CONFIG dugme. Meni
Settings (Podešavanja) se prikazuje.
■ Navigation settings (Podešavanja
navigacije)
■ Vehicle settings (Podešavanja
vozila)
■ Display settings (Podešavanja
prikaza)
U odgovarajućem podmeniju mogu
se menjati sledeća podešavanja:
93
Vehicle settings (Podešavanja vozila)
Languages (Jezici)
Odabrati željeni jezik.
Time & Date (Vreme i datum)
Videti časovnik 3 69.
Radio settings (Podešavanja radija)
Opis Infotainment sistema videti u
odeljku infotainment.
Sledeća podešavanja se mogu birati
okretanjem i pritiskanjem
višenamenskog dugmeta:
■ Languages (Jezici)
■ Time & Date (Vreme i datum)
■ Radio settings (Podešavanja
radija)
■ Phone settings (Podešavanja
telefona)
Phone settings (Podešavanja
telefona)
Opis Infotainment sistema videti u
odeljku infotainment.
Navigation settings (Podešavanja
navigacije)
Opis Infotainment sistema videti u
odeljku infotainment.
■ Climate and air quality (Klima i
kvalitet vazduha)
Auto fan speed (Automatska brzina
ventilatora): Modifikuje
podešavanja ventilatora.
Promenjeno podešavanje će biti
aktivno nakon isključivanja i
ponovnog uključivanja kontakta.
Climate control mode (Upravljanje
klimom): Uključivanje ili
isključivanje hlađenja.
Auto demist (Automatsko
odmagljivanje): Podržava sušenje
vetrobrana automatskim potrebnim
94
Instrumenti i komande
izborom i režimom automatske
klimatizacije.
Auto rear demist (Automatsko
odmagljivanje pozadi): Automatsko
aktiviranje grejanja zadnjih
prozora.
■ Comfort settings (Komforna
podešavanja)
Chime volume (Jačina zvučnog
signala): Promena jačine zvučnih
upozorenja.
Rear auto wipe in reverse
(Automatsko brisanje zadnjeg
stakla u hodu unazad): Uključiti ili
isključiti automatsko brisanje
zadnjeg stakla kad se ukopča hod
unazad.
■ Park assist / Collision detection
(Pomoć pri parkiranju/detekcija
sudara)
Park assist (Pomoć pri parkiranju):
Uključivanje ili isključivanje
ultrazvučnih senzora pomoći pri
parkiranju.
■ Exterior ambient lighting
(Osvetljavanje okoline)
Duration upon exit of vehicle
(Trajanje nakon napuštanja
vozila): Uključiti ili isključiti i
promeniti dužinu trajanja
osvetljavanja pri izlasku.
Exterior lighting by unlocking
(Spoljašnje osvetljavanje
otključavanjem): Uključivanje ili
isključivanje osvetljavanja pri
ulasku.
■ Power door locks (Električno
upravljanje bravama vrata)
Auto door unlock (Automatsko
otključavanje vrata): Uključite ili
isključite funkciju automatskog
otključavanja vrata nakon
isključivanja kontakta.
Auto door lock (Automatsko
zaključavanje vrata): Uključite ili
isključite funkciju automatskog
zaključavanja vrata nakon polaska.
Prevent doorlock while door open
(Sprečiti zaključavanje vrata dok su
otvorena): Uključiti ili isključiti
funkciju automatskog
zaključavanja vrata dok su neka
vrata otvorena.
■ Lock / Unlock / Start by remote
(Zaključavanje/otključavanje/
startovanje daljinskim upravljačem)
Remote unlock feedback (Potvrda
otključavanja daljinskim
upravljanjem): Uključiti ili isključiti
potvrdno treptanje svetla
upozorenja tokom otključavanja.
Remote door unlock (Otključavanje
daljinskim upravljanjem): Promena
konfiguracije za otključavanje
samo vrata vozača ili celog vozila
tokom otključavanja.
Auto relock doors (Automatsko
ponovno zaključavanje vrata):
Instrumenti i komande
Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije
automatskog ponovnog
zaključavanja posle otključavanja
bez otvaranja vozila.
■ Restore factory settings
(Resetovanje na fabrička
podešavanja)
Restore factory settings
(Resetovanje na fabrička
podešavanja): Resetovanje svih
podešavanja na fabrička
podešavanja.
Display settings (Podešavanja
prikaza)
Podešavanja displeja koja se mogu
birati:
■ Day mode (Dnevni režim):
Optimalizacija za dnevne uslove.
■ Night mode (Noćni režim):
Optimalizacija za noćne uslove.
■ Automatic mode (Automatski
režim): Displej menja režim kada su
svetla vozila uključena/isključena.
Podešavanja u informacionom
displeju
Audio sistem
Pritisnuti dugme CONFIG za meni
"Settings" (Podešavanja).
95
■ Bluetooth podešavanja
■ Vehicle settings (Podešavanja
vozila)
U odgovarajućem podmeniju mogu
se menjati sledeća podešavanja:
Languages (Jezici)
Odabrati željeni jezik.
Vreme i datum
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
Okrenuti komandu MENU-TUNE za
prelazak na željeni meni za
podešavanje, a zatim pritisnuti
dugme MENU-TUNE.
Sledeća podešavanja se mogu
izabrati:
■ Languages (Jezici)
■ Vreme i datum
■ Radio settings (Podešavanja
radija)
Radio settings (Podešavanja radija)
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
Bluetooth podešavanja
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
Vehicle settings (Podešavanja vozila)
■ Climate and air quality (Klima i
kvalitet)
Auto fan speed (Automatska brzina
ventilatora): Menja brzinu
ventlatora jako / srednje / slabo.
Automatic air recirculation
(Automatska recirkulacija
96
Instrumenti i komande
vazduha): Menja osetljivost AQS
(Air Quality Sensor - senzor
kvaliteta vazduha) slabo / jako.
Auto demist (Automatsko
odmagljivanje): uključeno /
isključeno (aktivira ili deaktivira
automatsko odmagljivanje).
Auto rear demist (Automatsko
zadnje odmagljivanje)
: uključeno / isključeno (aktivira ili
deaktivira automatsko
odmagljivanje pozadi).
■ Comfort settings (Komforno
podešavanje)
Chime volume (Jačina zvučnog
signala): Promena jačine zvučnih
upozorenja.
Zadnji automatski brisač unazad
: Uključiti ili isključiti automatsko
brisanje zadnjeg stakla kad se
ukopča hod unazad.
■ Pomoć pri parkiranju/detektovanje
sudara
Park assist (Pomoć pri parkiranju):
Uključiti ili isključiti ultrazvučne
senzore.
■ Svetlo spoljašnjeg okruženja
Exterior lighting by unlocking
(Spoljašnje osvetljavanje
otključavanjem):
Uključiti ili isključiti osvetljavanje pri
ulasku.
Duration upon exit of vehicle
(Trajanje nakon napuštanja vozila):
Uključiti ili isključiti i promeniti
dužinu trajanja osvetljavanja pri
izlasku.
■ Power door locks (Električno
upravljanje bravama vrata)
Auto door unlock (Automatsko
otključavanje vrata): Uključite ili
isključite funkciju automatskog
otključavanja vrata nakon
isključivanja kontakta.
Stop door lock if door open
(Blokada zaključavanja otvorenih
vrata): Uključiti ili isključiti funkciju
automatskog zaključavanja vrata
dok su neka vrata otvorena.
■ Daljinsko zaključavanje,
otključavanje, startovanje
Remote unlock feedback (Potvrda
otključavanja daljinskim
upravljanjem):
Uključiti ili isključiti potvrdno
treptanje svetla upozorenja tokom
otključavanja.
Remote lock feedback (Potvrda
zaključavanja daljinskim
upravljanjem): Uključiti ili isključiti
potvrdno treptanje svetla
upozorenja tokom zaključavanja.
Remote door unlock (Otključavanje
daljinskim upravljanjem): Promena
konfiguracije za otključavanje
samo vrata vozača ili celog vozila
tokom otključavanja.
■ Povratak na fabrička podešavanja:
Resetovanje svih podešavanja na
fabrička podešavanja.
Podešavanja u informacionom
displeju
Chevrolet MyLink
Kada je audio sistem uključen,
pritisnuti ; na komandnoj tabli.
Instrumenti i komande
■ max startup volume (maks. jačina
zvuka pri pokretanju)
■ system version (sistemska verzija)
■ DivX(R) VOD
U odgovarajućem podmeniju mogu
se menjati sledeća podešavanja:
time & date settings (podešavanja
vremena i datuma)
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
Pritisnuti settings (podešavanja).
Sledeća podešavanja se mogu
izabrati:
■ time & date settings (podešavanja
vremena i datuma)
■ radio settings (podešavanja radija)
■ connection settings (podešavanja
veze)
■ vehicle settings (podešavanja
vozila)
■ language (jezik)
■ text scroll (pomeranje teksta)
■ touch beep volume (jačina kratkog
zvučnog signala pri dodirivanju)
radio settings (podešavanja radija)
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
connection settings (podešavanja
veze)
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
vehicle settings (podešavanja vozila)
■ climate & air quality (klima i kvalitet
vazduha)
auto fan speed (automatska brzina
ventilatora): Menja brzinu
ventlatora jako / srednje / slabo.
97
air quality sensor (senzor kvaliteta
vazduha): Menja osetljivost AQS
(Air Quality Sensor - senzor
kvaliteta vazduha) slabo / jako.
air conditioning mode (režim
klimatizacije): uključeno /
isključeno / zadnje podešavanje
auto defog (automatsko
odmagljivanje): uključeno /
isključeno
auto rear defog (automatsko
odmagljivanje pozadi): uključeno /
isključeno
■ comfort & convenience (komfor i
udobnost)
chime volume (jačina zvuka
zvona): Promena jačine zvučnih
upozorenja.
auto wipe in reverse gear
(automatsko brisanje u hodu
unazad): Uključiti ili isključiti
automatsko brisanje zadnjeg stakla
kad se ukopča hod unazad.
■ collision / detection (sudar /
detekcija)
98
Instrumenti i komande
park assist (pomoć pri parkiranju):
Uključiti ili isključiti ultrazvučne
senzore.
■ lighting (osvetljenje)
exit lighting (svetlo prilikom
izlaska): Izabrati "Off" (Isklj.)/ "30
Sec" (30 s)/ "60 Sec" (60 s) / "120
Sec" (120 s).
vehicle locator lights (svetla za
lociranje vozila): Izabrati "On"
(Uklj.) ili "Off" (Isklj.).
■ power door locks (električno
upravljanje bravama vrata)
unlocked door anti lock out
(blokada zaključavanja otključanih
vrata): Izabrati "On" (Uklj.) ili "Off"
(Isklj.).
delayed door lock (odloženo
zaključavanje brava vrata): Izabrati
"On" (Uklj.) ili "Off" (Isklj.).
■ lock, unlock settings (podešavanja
zaključavanja i otključavanja)
passive entry unlock (otključavanje
pri pasivnom ulasku): Izabrati "All
Doors" (Sva vrata)/ "Driver Door"
(Vozačeva vrata).
remote unlock light feedback
(svetlosna potvrda otključavanja
daljinskim upravljanjem): Izabrati
"Flash Lights" (Treperenje svetala)/
"Lights off" (Svetla isključena).
remote lock light & horn feedback
(svetlosna i zvučna potvrda
zaključavanja daljinskim
upravljanjem): Izabrati "Lights
Only" (Samo svetla)/ "Lights &
Horn" (Svetla i sirena)/ "Horn Only"
(Samo sirena)/ "Off" (Isklj.).
remote door unlock (otključavanje
daljinskim upravljanjem): Izabrati
"All Doors" (Sva vrata)/ "Driver
Door" (Vozačeva vrata).
remote left in vehicle reminder
(podsetnik o daljinskom upravljaču
ostavljenom u vozilu): Izabrati "On"
(Uklj.) ili "Off" (Isklj.).
■ rear camera option (opcija zadnje
kamere): Ovaj meni se prikazuje
samo kada je RVC (zadnja kamera)
instalirana na vozilo.
symbols (simboli): Izabrati "On"
(Uklj.) ili "Off" (Isklj.).
guidelines (uputstva): Izabrati "On"
(Uklj.) ili "Off" (Isklj.).
■ vehicle factory settings (fabrička
podešavanja vozila): Vraćanje na
osnovna fabrička podešavanja.
language (jezik)
Odabrati željeni jezik.
text scroll (pomeranje teksta)
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
touch beep volume (jačina kratkog
zvučnog signala pri dodirivanju)
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
max startup volume (maks. jačina
zvuka pri pokretanju)
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
system version (sistemska verzija)
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
DivX(R) VOD
Videti uputstvo za Infotainment za
dodatne informacije.
Osvetljavanje
Osvetljavanje
Spoljašnje osvetljenje
Prekidač za svetlo
99
Vozila bez automatske regulacije
svetla:
7 = isključeno
Kod uključivanja kontakta,
automatsko upravljanje osvetljenjem
je uvek uključeno.
Kada su uključena svetla, 8 se pali
Kontrolna lampica 8 3 80.
Spoljašnje osvetljenje .................. 99
Unutrašnje osvetljenje ............... 103
Karakteristike osvetljenja ........... 104
Automatska regulacija
svetla
Okretni prekidač za svetlo:
AUTO = automatska regulacija
svetla u zavisnosti od
spoljašnjeg osvetljenja.
m
= uključivanje ili isključivanje
automatskog upravljanja
osvetljavanja. Vratiti
prekidač na AUTO.
= Bočna svetla
8
= Prednja svetla
9
100
Osvetljavanje
Funkcija automatske regulacije
svetla
Dugo svetlo
Kada je funkcija automatskog
upravljanja osvetljavanjem uključena
i motor je u pogonu, sistem
automatski prebacuje između
dnevnog svetla i oborenih svetla,
zavisno od spoljašnjeg osvetljenja i
informacija dobijenih od sistema
senzora za kišu.
Dnevna svetla
Dnevna svetla povećavaju vidljivost
vozila tokom dana.
Zadnja svetla nisu uključena.
Automatsko uključivanje prednjih
svetla
Usled loše vidljivosti prednja i zadnja
svetla su uključena.
Osim toga prednja svetla se uključuju
ako se brisači vetrobrana aktiviraju na
nekoliko ciklusa brisanja.
Svetlosni signal (ablend)
prednjih svetla
Za uključivanje svetlosnog signala,
povući ručicu.
Podešavanje dometa
snopa prednjih svetla
Ručno podešavanje dometa
snopa prednjih svetla
Za prekopčavanje sa oborenih na
duga svetla, gurnuti ručicu.
Za vraćanje na oborena svetla,
ponovo gurnuti ručicu ili povući.
9 Upozorenje
Uvek prebaciti duga svetla na
oborena prilikom susretanja sa
drugim vozilom ili kada su druga
vozila ispred. Duga svetla mogu
privremeno zaslepiti druge
vozače, što može dovesti do
sudara.
Da bi prilagodili domet prednjih svetla
opterećenju vozila kako bi sprečili
zaslepljivanje: okrenuti ozubljeni
točkić ? u željenu poziciju.
Osvetljavanje
0 = prednja sedišta zauzeta
1 = sva sedišta zauzeta
2 = sva sedišta zauzeta i opterećen
prtljažni prostor
3 = sedište vozača je zauzeto i
opterećen je prtljažni prostor
Treptajuća svetla
upozorenja (sva četiri
pokazivača pravca)
Signalni uređaj za
skretanje i menjanje
saobraćajne trake
Rade pomoću ¨ dugmeta.
Ako je došlo do aktiviranja vazdušnih
jastuka, svi pokazivači pravca će se
automatski uključiti.
ručica prema
gore
ručica prema
dole
101
Prednja svetla prilikom
vožnje u inostranstvu
Asimetrična prednja svetla uvećavaju
vidljivost ivice puta sa strane
suvozača.
Međutim, prilikom vožnje u zemljama
gde se vozi na suprotnoj strani puta,
podesiti prednja svetla da bi sprečili
zaslepljivanje saobraćaja iz
suprotnog pravca.
Podešavanje prednjih svetla poveriti
servisu.
= desni pokazivač
= levi pokazivač
Ako je ručica pomerena preko
osećaja otpora, pokazivač pravca
ostaje uključen. Kada se upravljač
vrati u prvobitan položaj, pokazivač
pravca se automatski isključuje.
102
Osvetljavanje
Za tri treptaja, npr. za promenu
saobraćajne trake, pritisnuti ručicu do
otpora i otpustiti.
Pomeriti ručicu do osećaja otpora i
zadržati za duže treptanje.
Za ručno isključivanje pokazivača
pravca pomeriti ručicu u prvobitan
položaj.
Zadnja svetla za maglu
Parkirna svetla (poziciona
svetla)
Prednja svetla za maglu
Rade pomoću > dugmeta.
Rade pomoću r dugmeta.
Prekidač svetla u položaju AUTO:
uključivanjem zadnjih svetla za maglu
će se automatski uključiti i prednja
svetla.
Prekidač svetla u položaju 8: zadnje
svetlo za maglu se jedino može
uključiti zajedno sa prednjim svetlima
za maglu.
Prilikom parkiranja vozila, parkirna
svetla na jednoj strani, i napred i
nazad, se mogu uključiti:
1. Isključiti kontakt.
2. Pomeriti ručicu pokazivača
pravca skroz gore (desno
poziciono svetlo) ili prema dole
(levo poziciono svetlo).
Potvrđuje se signalom i
odgovarajućom kontrolnom
lampicom pokazivača pravca.
Osvetljavanje
Svetla za vožnju unazad
Svetla za vožnju unazad se pale kad
je uključen kontakt i izabran je hod
unazad.
Unutrašnje osvetljenje
Osvetljavanje kabine
Prekidač osvetljenja
instrument table
Svetlo kabine
103
Zamagljeni poklopci svetla
Unutrašnjost kućišta svetla se može
zamagliti na kratko, u lošim, vlažnim i
hladnim vremenskim uslovima, usled
jake kiše ili nakon pranja.
Zamagljenost nestaje sama od sebe;
da bi to ubrzali, uključiti prednja
svetla.
Jačina osvetljavanja sledećih svetla
se može podešavati kada su
spoljašnja svetla uključena:
■ Osvetljenje instrument table
■ Info-Displej (Informacioni displej)
■ Osvetljava prekidače i komandne
elemente
Okrenuti pritisni točkić A i držati dok
se ne dostigne željeno osvetljenje.
Za vreme ulaska i izlaska iz vozila,
svetla kabine se automatski pale, a
zatim se sa zakašnjenjem gase.
Uključuju se na kratko vreme čak iako
je ključ izvučen iz kontakt brave.
Rad prekidača na prevagu:
w
= automatsko
uključivanje i
isključivanje
pritisnuti u = uvek uključeno
pritisnuti v = uvek isključeno
104
Osvetljavanje
Svetla za čitanje
Karakteristike
osvetljenja
Svetla za ulazak u vozilo
Osvetljavanje prilikom prilaza
Rade pomoću s i t dugmadi.
Svetla na zaštitnim
lamelama od sunca
Svetli kada je poklopac otvoren.
Prednja svetla, bočna svetla, zadnja
svetla i unutrašnja svetla se pale na
kratko vreme kada se vozilo otključa
daljinskim upravljačem. Ova funkcija
olakšava pronalaženje vozila kad je
mračno.
Osvetljenje se odmah isključuje kada
je kontakt okrenut na položaj za
pribor. Polazak 3 17.
Uključivanje ili isključivanje ove
funkcije se može menjati u meniju
Settings (Podešavanja)
Informacionog displeja.
Personalizacija vozila 3 90.
Podešavanja se mogu memorisati
prilikom korišćenja ključa 3 22.
Osvetljenje pri ulasku
Sledeća svetla će se dodatno uključiti
kada se otvore vrata vozača:
■ Neki prekidači
■ Neka svetla pri ulasku
Svetlo prilikom izlaska
Prednja svetla, bočna svetla i zadnja
svetla osvetljavaju put na podesivo
vreme nakon napuštanja vozila.
Osvetljavanje
Uključivanje
Uključivanje, isključivanje i trajanje
osvetljavanja ove funkcije se može
menjati u meniju Settings
(Podešavanja) informacionog
displeja. Personalizacija vozila 3 90.
Podešavanja se mogu memorisati
prilikom korišćenja ključa 3 22.
1. Isključiti kontakt.
2. Izvaditi ključ iz brave.
3. Otvoriti vozačeva vrata.
4. Povući ručicu pokazivača pravca.
5. Zatvoriti vozačeva vrata.
Ako vozačeva vrata nisu zatvorena,
svetla se isključuju nakon
dve minute.
Osvetljenje se isključuje odmah ako
je ručica pokazivača pravca
povučena, dok su vrata vozača
otvorena.
Zaštita akumulatora od
pražnjenja
Isključivanje osvetljavanja
kabine
Kako bi sprečili pražnjenje
akumulatora kada je isključen motor,
neka svetla kabine se automatski
isključuju nakon izvesnog vremena.
105
106
Infotainment sistem
Infotainment sistem
Uvod
Opšte informacije
Uvod .......................................... 106
Radio ......................................... 129
CD plejer .................................... 142
AUX ulaz .................................... 149
USB priključak ........................... 150
Bluetooth muzika ....................... 154
Digitalni okvir za slike ................ 157
Navigacija .................................. 159
Prepoznavanje govora ............... 198
Telefon ....................................... 204
Infotainment sistem Vam pruža
najmoderniju tehnologiju u vozilu.
Za AM i FM talasne dužine, radio je
opremljen sa dvanaest automatski
dodeljenih predizbornih kanala. Osim
toga, 36 kanala se mogu ručno
odrediti (nezavisno od talasne
dužine).
Integrisani audio plejer će Vam pružiti
uživanje u audio i MP3/WMA
diskovima.
Osim toga, na Infotainment sistem
možete prikopčati i spoljašnje uređaje
za čuvanje podataka, npr. iPod, MP3
plejer ili USB fleš memoriju (ne CD
300), ili prenosni CD plejer kao
dodatne audio izvore.
Digitalni zvučni procesor pruža Vam
razne predprogramirane režime
ekvilajzera za optimalizaciju zvuka.
Navigacioni sistem (samo Navi 600)
sa dinamičnim planiranjem putovanja
pouzdano će Vas voditi do Vašeg
odredišta, i po želji će automatski
izbegavati saobraćajne gužve i druge
probleme u saobraćaju.
Opcionalno, Infotainment sistemom
se može upravljati pomoću komandi
na upravljaču.
Infotainment sistem takođe može da
bude opremljen portalom mobilnog
telefona.
Moderan dizajn upravljačkih
elemenata, jasni prikazi i
višenamensko MENU dugme
omogućavaju Vam da lakše i po
intuiciji rukujete sistemom.
Važne informacije o rukovanju i
bezbednosti saobraćaja
9 Upozorenje
Infotainment sistem treba da se
koristi tako da se vozilom može
svo vreme upravljati bezbedno.
Ukoliko ste nesigurni, zaustavite
vaše vozilo radi rukovanja sa
infotainment sistemom.
Infotainment sistem
9 Upozorenje
Korišćenje navigacionog sistema
(samo Navi 600) ne oslobađa
vozača od odgovornosti za
korektno, obazrivo ponašanje u
saobraćaju. Pripadajući
saobraćajni propisi se uvek
moraju poštovati.
Unose (npr. adrese) raditi samo
dok je vozilo u stanju mirovanja.
Ukoliko su uputstva navigacije u
suprotnosti sa saobraćajnim
pravilima, uvek se primenjuju
saobraćajna pravila.
9 Upozorenje
U nekim oblastima jednosmerne
ulice i ostale ulice i ulazi (npr.
pešačke zone) u koje niste
ovlašćeni da uđete, nisu označeni
na mapi. U nekim oblastima
Infotainment sistem može izdati
upozorenje koje se mora prihvatiti.
Ovde morate obratiti posebnu
pažnju na jednosmerne ulice,
puteve i ulice u koje nije
dozvoljeno da uđete sa vozilom.
Prijem radio signala
Radio prijem može biti prekinut usled
šumova, izobličenja zvuka ili
potpunog gubljenja prijema zbog
■ promene u udaljenosti od
predajnika,
■ paralelnog prijema zbog refleksije,
■ zasenčenja.
Krakteristike sistema
zaštite od krađe
Infotainment sistem je opremljen
elektronskim sistemom sigurnosti
radi zaštite od krađe.
Infotainment sistem zbog toga radi
samo u Vašem vozilu a za lopova je
bezvredan.
107
108
Infotainment sistem
Pregled elemenata upravljanja
Navi 600
Infotainment sistem
1
2
m dugme ............................. 117
6
CONFIG .............................. 126
12 BACK .................................. 118
Pritisak: uključuje/
isključuje Infotainment
sistem .................................. 117
Meni: jedan nivo unazad ..... 118
7
Podešavanja sistema .......... 126
RPT NAV ............................ 192
Okrenuti: podešavanje
jačine zvuka ........................ 117
Dugmad stanice 1...6 .......... 130
8
Ponavlja zadnju poruku
navigacije ............................ 192
TP ....................................... 138
9
Aktivira ili deaktivira
uslugu informacija o
saobraćaju .......................... 138
TONE .................................. 123
Duže pritisnuti:
memorisanje stanice ........... 130
3
Kratko pritisnuti: izbor
stanice ................................. 130
DEST .................................. 160
4
Unos odredišta navigacije ... 160
NAV ..................................... 160
Pritisnuti jednom: Prikaz
mape .................................. 160
5
109
Pritisnuti dva puta: Meni
navigacije ............................ 160
Osmosmerni prekidač ......... 160
Navigacija: pomera prozor
displeja u prikazu karte ....... 160
Podešavanja tona ............... 123
10 INFO ................................... 108
Dodatno, informacija
zavisno od situacije ............. 108
11 AS ....................................... 130
Nivoi automatske memorije . 130
Kratko pritisnuti: bira listu
za automatsko
memorisanje ....................... 130
Duže pritisnuti: automatski
memoriše stanice ................ 130
Unos: briše poslednji
karakter ili celi unos ............ 118
13 FAV ..................................... 131
Liste omiljenih ..................... 131
14 MENU ................................. 118
Okrenuti: označava opciju
menija ili podešava
numeričke vrednosti ........... 118
Pritisnuti: izbor/aktiviranje
označene opcije; potvrda
podešene vrednosti; uklj./
isklj. funkcije ........................ 118
15 Vađenje CD-a ..................... 145
16 Pretraživanje prema
napred ................................. 129
Radio: pretraživanje
prema napred ..................... 129
CD/MP3/WMA:
preskakanje muzičke
numere prema napred ........ 145
110
Infotainment sistem
17 MUTE .................................. 117
Uključuje/isključuje
utišavanje ............................ 117
18 CD/MP3/WMA ..................... 149
Start/pauza reprodukcije ..... 149
19 CD/AUX .............................. 149
Ponovno startovanje CD/
MP3/WMA ili promena
audio izvora ......................... 149
20 BAND .................................. 129
Uključuje radio ili menja
frekvenciju ........................... 129
21 Pretraživanje unazad .......... 129
Radio: pretraživanje
unazad ................................ 129
CD/MP3/WMA:
preskakanje muzičke
numere unazad ................... 145
22 Otvor za CD ........................ 145
Infotainment sistem
CD 400
111
112
1
Infotainment sistem
m dugme ............................. 117
5
Pritisak: uključuje/
isključuje Infotainment
sistem .................................. 117
2
Okrenuti: podešavanje
jačine zvuka ........................ 117
Dugmad stanice 1...6 .......... 130
Duže pritisnuti:
memorisanje stanice ........... 130
3
Kratko pritisnuti: izbor
stanice ................................. 130
Pretraživanje unazad .......... 129
Radio: pretraživanje
unazad ................................ 129
4
CD/MP3/WMA:
preskakanje muzičke
numere unazad ................... 145
CD/MP3/WMA: start/
pauza reprodukcije ............. 149
Pretraživanje prema
napred ................................. 129
Radio: pretraživanje
prema napred ..................... 129
6
CD/MP3/WMA:
preskakanje muzičke
numere prema napred ........ 145
TP ....................................... 138
7
Aktivira ili deaktivira
uslugu informacija o
saobraćaju .......................... 138
INFO ................................... 108
8
Dodatno, informacija
zavisno od situacije ............. 108
TONE .................................. 123
9
Podešavanja tona ............... 123
AS ....................................... 130
Nivoi automatske memorije . 130
Kratko pritisnuti: bira listu
za automatsko
memorisanje ....................... 130
Duže pritisnuti: automatski
memoriše stanice ................ 130
10 BACK .................................. 118
Meni: jedan nivo unazad ..... 118
Unos: briše poslednji
karakter ili celi unos ............ 118
11 Vađenje CD-a ..................... 145
12 MENU ................................. 118
Okrenuti: označava opciju
menija ili podešava
numeričke vrednosti ........... 118
Pritisnuti: izbor/aktiviranje
označene opcije; potvrda
podešene vrednosti; uklj./
isklj. funkcije ........................ 118
13 FAV ..................................... 131
Liste omiljenih ..................... 131
14 MUTE .................................. 117
Uključuje/isključuje
utišavanje ............................ 117
15 CONFIG .............................. 126
Podešavanja sistema .......... 126
16 Otvor za CD ........................ 145
Infotainment sistem
17 CD/AUX .............................. 149
Ponovno startovanje CD/
MP3/WMA ili promena
audio izvora ......................... 149
18 BAND .................................. 129
Uključuje radio ili menja
frekvenciju ........................... 129
113
114
CD 300
Infotainment sistem
Infotainment sistem
1
m dugme ............................. 117
7
Pritisak: uključuje/
isključuje Infotainment
sistem .................................. 117
2
Okrenuti: podešavanje
jačine zvuka ........................ 117
Dugmad stanice 1...6 .......... 130
Duže pritisnuti:
memorisanje stanice ........... 130
3
Kratko pritisnuti: izbor
stanice ................................. 130
Pretraživanje unazad .......... 129
Radio: pretraživanje
unazad ................................ 129
4
5
6
CD/MP3/WMA:
preskakanje muzičke
numere unazad ................... 145
MP3: viši nivo foldera .......... 145
CD/MP3/WMA: start/
pauza reprodukcije ............. 149
MP3: niži nivo foldera ......... 145
Pretraživanje prema
napred ................................. 129
Radio: pretraživanje
prema napred ..................... 129
8
CD/MP3/WMA:
preskakanje muzičke
numere prema napred ........ 145
TP ....................................... 138
9
Aktivira ili deaktivira
uslugu informacija o
saobraćaju .......................... 138
INFO ................................... 108
Dodatno, informacija
zavisno od situacije ............. 108
10 TONE .................................. 123
Podešavanja tona ............... 123
11 AS ....................................... 130
Nivoi automatske memorije . 130
Kratko pritisnuti: bira listu
za automatsko
memorisanje ....................... 130
Duže pritisnuti: automatski
memoriše stanice ................ 130
115
12 BACK .................................. 118
Meni: jedan nivo unazad ..... 118
Unos: briše poslednji
karakter ili celi unos ............ 118
13 Vađenje CD-a ..................... 145
14 MENU ................................. 118
Centralna komanda za
biranje i navigaciju u
menijima .............................. 118
15 FAV ..................................... 131
Liste omiljenih ..................... 131
16 MUTE .................................. 117
Uključuje/isključuje
utišavanje ............................ 117
17 CONFIG .............................. 126
Podešavanja sistema .......... 126
18 Otvor za CD ........................ 145
19 CD/AUX .............................. 149
Ponovno startovanje CD/
MP3/WMA ili promena
audio izvora ......................... 149
116
Infotainment sistem
20 BAND .................................. 129
Audio komande na upravljaču
Uključuje radio ili menja
frekvenciju ........................... 129
1
SRC (Izvor) ......................... 117
Pritisak: izbor audio izvora . . 117
Ukoliko je radio aktivan:
okrenuti prema gore/dole
za izbor sledeće/
prethodne predizborne
stanice ................................. 129
Ukoliko je CD plejer
aktivan: okrenuti prema
gore/dole za izbor
sledeće/prethodne CD/
MP3/WMA muzičke
numere ................................ 145
2
3
4
Pojačavanje jačine zvuka . . . 117
Smanjivanje jačine zvuka . . . 117
Uključuje/isključuje
utišavanje ............................ 117
Infotainment sistem
Upotreba
Elementi upravljanja
Infotainment sistemom se upravlja
pomoću funkcijskih dugmadi,
višenamenskih dugmadi i menija koji
se prikazuju na displeju.
Unosi se vrše opcionalno preko:
■ centralne upravljačke jedinice u
instrument panelu 3 108
■ komandi na upravljaču 3 108
Uključivanje ili isključivanje
Infotainment sistema
Kratko pritisnuti X dugme. Posle
uključivanja, zadnji izabrani izvor
Infotainment sistema je aktivan.
Automatsko isključivanje
Ukoliko je Infotainment sistem bio
uključen korišćenjem X dugmeta uz
isključen kontakt, automatski će se
ponovo isključiti nakon 30 minuta.
Podešavanje jačine zvuka
Okrenuti srednje X dugme. Trenutno
podešavanje se može videti na
displeju.
Kada se infotainment sistem
uključuje, postavlja se zadnji put
birana jačina zvuka, ukoliko je ta
jačina bila slabija od maksimalne
jačine zvuka uključivanja.
Sledeće se može podešavati
odvojeno:
■ maksimalna jačina zvuka kod
uključivanja 3 126
■ jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja 3 126
■ jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja (samo Navi 600)
3 160
Kompenzacija jačine zvuka zavisno
od brzine
Kada je kompenzacija jačine zvuka
zavisno od brzine aktivirana 3 126
jačina zvuka se podešava automatski
da bi se prilagodila buci od puta i vetra
dok vozite.
Utišavanje zvuka
Pritisnuti MUTE dugme za utišavanje
audio izvora.
117
Za isključivanje utišavanja: okrenuti
X dugme ili ponovo pritisnuti MUTE
dugme.
Ograničavanje jačine zvuka pri
visokim temperaturama
Pri vrlo visokim temperaturama
unutar vozila, Infotainment sistem
ograničava maksimalnu jačinu zvuka.
Ukoliko je potrebno jačina zvuka se
automatski smanjuje.
Režimi rukovanja
Radio
Pritisnuti BAND dugme za otvaranje
glavnog menija radija ili za promenu
između raznih talasnih dužina.
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
podmenija sa opcijama izbora
stanica.
Detaljan opis funkcija radija 3 129.
Audio plejeri
Pritisnuti CD/AUX dugme za
otvaranje CD, USB, iPod ili AUX
menija (ukoliko su na raspolaganju) ili
za menjanje između tih menija.
118
Infotainment sistem
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
podmenija sa opcijama izbora
muzičke numere.
Detaljan opis:
■ Funkcije CD plejera 3 145
■ Funkcije AUX ulaza 3 149
■ Funkcije USB priključka (ne sa CD
300) 3 150
Navigacija
(samo Navi 600)
Pritisnuti dugme NAV za prikaz mape
koja prikazuje područje oko trenutnog
položaja vozila.
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
glavnog menija navigacije.
Detaljan opis funkcija navigacionog
sistema 3 160.
Osnovno upravljanje
MENU dugme
MENU dugme je centralni upravljački
elemenat za menije.
Okrenuti
■ za označavanje opcije menija
■ CD 300: za prikaz opcije menija
■ za podešavanje brojčane vrednosti
Pritisnuti
■ za izbor ili aktiviranje označene
opcije
■ CD 300: za izbor ili aktiviranje
prikazane opcije
■ za potvrdu podešene vrednosti
■ za uključivanje/isključivanje
funkcije sistema
Primeri rada menija
Primeri za Navi 600
Izbor opcije
BACK dugme
Kratko pritisnuti dugme za:
■ napuštanje menija
■ vraćanje iz podmenija do sledećeg
višeg nivoa menija
■ brisanje zadnjeg karaktera u nizu
karaktera
Pritisnuti i držati pritisnuto dugme na
nekoliko sekundi za brisanje celog
unosa.
Okrenuti MENU dugme za pomeranje
kursora (= pozadina u boji) na željenu
opciju.
Pritisnuti MENU dugme za izbor
označene opcije.
Podmeniji
Strelica sa desne strane ivice menija
prikazuje da će se posle izbora opcije
otvoriti podmeni sa dodatnim
opcijama.
Infotainment sistem
119
Aktiviranje podešavanja
Podešavanje vrednosti
Uključivanje ili isključivanje funkcije
Okrenuti MENU dugme za
označavanje željenog podešavanja.
Pritisnuti MENU dugme za aktiviranje
izbora.
Okrenuti MENU dugme za promenu
trenutne vrednosti podešavanja.
Pritisnuti MENU dugme za potvrdu
podešene vrednosti.
Okrenuti MENU dugme za
označavanje funkcije za uključivanje
ili isključivanje.
Pritisnuti MENU dugme za
prekopčavanje između podešavanja
On (Uključeno) i Off (Isključeno).
120
Infotainment sistem
Unos niza karaktera
Za unos niza karaktera, npr. imena
ulica ili kućnih brojeva:
Okrenuti MENU dugme za
označavanje željenog karaktera.
Zadnji karakter u nizu karaktera se
može brisati korišćenjem BACK
dugmeta. Pritiskom i držanje
pritisnutim BACK dugmeta se briše
celi unos.
Pritisnuti MENU dugme za potvrdu
izabranog karaktera.
Primeri u odnosu na CD 400
Izbor opcije
Okrenuti MENU dugme za pomeranje
kursora (= pozadina u boji) na željenu
opciju.
Pritisnuti MENU dugme za izbor
označene opcije.
Podmeniji
Strelica sa desne strane ivice menija
prikazuje da će se posle izbora opcije
otvoriti podmeni sa dodatnim
opcijama.
Aktiviranje podešavanja
Okrenuti MENU dugme za
označavanje željenog podešavanja.
Pritisnuti MENU dugme za aktiviranje
izbora.
Infotainment sistem
Podešavanje vrednosti
Uključivanje ili isključivanje funkcije
Okrenuti MENU dugme za promenu
trenutne vrednosti podešavanja.
Pritisnuti MENU dugme za potvrdu
podešene vrednosti.
Okrenuti MENU dugme za
označavanje funkcije za uključivanje
ili isključivanje.
Pritisnuti MENU dugme za
prekopčavanje između podešavanja
On (Uključeno) i Off (Isključeno).
121
Primeri u odnosu na CD 300
Elementi i simboli menija
Strelice okrenute prema gore i dole
1 označavaju: gornji nivo menija je
aktivan. Dodatne opcije su dostupne
u aktivnom meniju.
Okrenuti MENU dugme za prikaz
ostalih opcija u aktivnom meniju.
Strelica koja je skrenuta 2 označava:
podmeni sa dodatnim opcijama na
raspolaganju.
Pritisnuti MENU dugme za izbor
prikazane opcije i otvaranje
pripadajućeg podmenija.
122
Infotainment sistem
Strelica koja gleda prema desno 3
označava: da je aktivan prvi nivo
podmenija (dve strelice = drugi nivo
podmenija je aktivan).
Strelica koja je okrenuta prema dole
4 označava: dodatne opcije su
dostupne u aktivnom podmeniju.
Podešavanje vrednosti
Uključivanje ili isključivanje funkcije
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
pripadajućeg menija podešavanja.
Okrenuti MENU dugme za promenu
trenutne vrednosti podešavanja.
Pritisnuti MENU dugme za potvrdu
podešene vrednosti.
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
pripadajućeg menija podešavanja.
Okrenuti MENU dugme za
označavanje podešavanja On
(Uključeno) ili Off (Isključeno).
Pritisnuti MENU dugme za potvrdu
označenog podešavanja.
Aktiviranje podešavanja
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
pripadajućeg menija podešavanja.
Okrenuti MENU dugme za prikaz
željenog podešavanja.
Pritisnuti MENU dugme za aktiviranje
izbora.
Infotainment sistem
Podešavanja tona
Navi 600
123
Podešavanje dubokih, srednjih i
visokih tonova
Podešavanje raspodele jačine zvuka
između napred - nazad
Izbor Bass (Duboki ton), Middle
(Srednji ton) ili Treble (Visoki ton).
Podesiti željenu vrednost za izabranu
opciju.
Izabrati Fader (Utišavanje zvuka).
Podesiti željenu vrednost.
U meniju podešavanja tona
karakteristika tona se može podesiti
odvojeno za svaku talasnu dužinu
radija i za svaki izvor audio plejera.
Pritisnuti TONE dugme za otvaranje
menija tona.
124
Infotainment sistem
Podešavanje raspodele jačine zvuka
između desno - levo
Izabrati Balance (Balans).
Podesiti željenu vrednost.
Podešavanje pojedinačnog
podešavanja na "0"
ili "Off (Isključeno)"
Izabrati željenu opciju te pritisnuti i
držati pritisnuto MENU dugme na
nekoliko sekundi.
Podešavanje svih podešavanja na "0"
ili "Off (Isključeno)"
Pritisnuti i držati pritisnuto TONE
dugme na nekoliko sekunda.
Optimizacija tona za muzički stil
Odabrati EQ (Ekvilajzer).
Prikazane opcije nude optimizaciju
pretpodešavanja dubokih, srednjih i
visokih tonova pripadajućeg
muzičkog stila.
Odabrati željenu opciju.
CD 300 / CD 400
U meniju podešavanja tona
karakteristike tona se mogu
podešavati odvojeno za svaku
talasnu dužinu radija i za svaki izvor
audio plejera.
Pritisnuti TONE dugme za otvaranje
menija tona.
Infotainment sistem
125
Podešavanje dubokih, srednjih i
visokih tonova
Podešavanje raspodele jačine zvuka
između napred - nazad
Podešavanje raspodele jačine zvuka
između desno - levo
Izbor Bass: (Duboki ton:), Midrange:
(Srednje:) ili Treble: (Visoki tonovi:).
Podesiti željenu vrednost za izabranu
opciju.
Izabrati Fader: (Fejder:).
Podesiti željenu vrednost.
Izabrati Balance: (Balans:).
Podesiti željenu vrednost.
Podešavanje pojedinačnog
podešavanja na "0"
Izabrati željenu opciju te pritisnuti i
držati pritisnuto MENU dugme na
nekoliko sekundi.
Podešavanje svih podešavanja na "0"
ili "Off"
Pritisnuti i držati pritisnuto TONE
dugme na nekoliko sekunda.
126
Infotainment sistem
Optimizacija tona za muzički stil
Podešavanja jačine zvuka
Podesiti željenu vrednost.
Navi 600
Speed dependent volume
(Regulacija jačine zvuka u zavisnosti
od brzine)
Maximum startup volume
(Maksimalna jačina zvuka pri
uključivanju)
Odabrati EQ: (Ekvilajzer:).
Prikazane opcije nude optimizaciju
pretpodešavanja dubokih, srednjih i
visokih tonova pripadajućeg
muzičkog stila.
Izabrati željenu opciju.
Pritisnuti CONFIG dugme za
otvaranje menija podešavanja
sistema.
Odabrati Radio settings
(Podešavanja radija), a zatim
Maximum startup volume
(Maksimalna jačina zvuka pri
uključivanju).
Pritisnuti CONFIG dugme za
otvaranje menija podešavanja
sistema.
Odabrati Radio settings
(Podešavanja radija), a zatim Speed
dependent volume (Regulacija jačine
zvuka u zavisnosti od brzine).
U prikazanom meniju se može
isključiti jačina zvuka zavisno od
brzine ili izabrati stepen adaptacije
jačine zvuka.
Infotainment sistem
Odabrati željenu opciju.
CD 300 / CD 400
Jačina zvuka obaveštenja o
saobraćaju (TA)
Jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja se može srazmerno
povećati ili smanjiti na normalnu
jačinu audio zvuka.
Maximum startup volume
(Maksimalna jačina zvuka pri
uključivanju)
Pritisnuti CONFIG dugme za
otvaranje menija podešavanja
sistema.
Birati Radio settings (Podešavanja
radija), RDS options (Opcije RDS-a) i
TA Volume (TA jačina zvuka
saobraćajnih obaveštenja).
Podesiti željenu vrednost.
127
CD 300: odabrati Audio settings
(Audio podešavanja) a zatim Start-up
volume (Jačina zvuka kod
uključivanja).
Podesiti željenu vrednost.
Speed compensated volume
(Kompenzacija jačine zvuka zavisno
od brzine)
Pritisnuti CONFIG dugme za
otvaranje menija podešavanja
sistema.
Odabrati Radio settings
(Podešavanja radija), a zatim
Maximum startup volume
(Maksimalna jačina zvuka pri
uključivanju).
Pritisnuti CONFIG dugme za
otvaranje menija podešavanja
sistema.
Odabrati Radio settings
(Podešavanja radija), a zatim Auto
volume control (Automatska
regulacija jačine zvuka).
128
Infotainment sistem
CD 300: odabrati Audio settings
(Audio podešavanja) a zatim Auto
volume control (Automatska
regulacija jačine zvuka).
U prikazanom meniju se može
isključiti jačina zvuka zavisna od
brzine ili izabrati stepen adaptacije
jačine zvuka.
Izabrati željenu opciju.
Jačina zvuka obaveštenja o
saobraćaju (TA)
Jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja se može srazmerno
povećati ili smanjiti na normalnu
jačinu audio zvuka.
Pritisnuti CONFIG dugme za
otvaranje menija podešavanja
sistema.
Birati Radio settings (Podešavanja
radija), RDS options (RDS opcije) i
TA Volume (TA jačina zvuka
saobraćajnih obaveštenja).
CD 300: birati Audio settings (Audio
podešavanja), RDS options (RDS
opcije) i TA Volume (TA jačina zvuka
saobraćajnih obaveštenja).
Podesiti željenu vrednost za
pojačavanje ili smanjivanje jačine
zvuka.
Personalizacija
(samo CD 400)
Razna podešavanja Infotainment
sistema se mogu posebno
memorisati za svaki ključ (po vozaču)
vozila.
Memorisana podešavanja
Vađenjem ključa voziila iz kontakt
brave, sledeća podešavanja se
automatski memorišu u ključ koji se
koristi:
■ zadnje podešavanje jačine zvuka,
jedan nivo jačine zvuka za sve ne
telefonske audio izvore (radio, CD
plejer, AUX, USB)
■ sva pretpodešavanja radio stanica
■ sva podešavanja tona; svaka od tih
podešavanja se memorišu
posebno za svaki od sledećih audio
izvora (ukoliko je dostupno): AM,
FM, CD plejer, AUX, USB
■ zadnji aktivan audio izvor
■ zadnje aktivna radio stanica
(posebno za svako talasno
područje)
■ zadnje aktivan režim displeja
■ zadnja pozicija u Audio/MP3 CD ili
izmenjivaču (ako je na
raspolaganju) uključujući broj
diska, broj muzičke numere,
datoteka
■ stanje za mešovita podešavanja
pesama (CD plejer)
Infotainment sistem
■ stanje TP (Traffic Programme)
podešavanja
■ pozicija kursora za svaki meni na
displeju
Aktiviranje/deaktiviranje
personalizacije
Pritisnuti CONFIG dugme za
otvaranje menija podešavanja
sistema.
Odabrati Vehicle settings
(Podešavanja vozila), a zatim
Comfort settings (Komforna
podešavanja).
Podesiti Personalization by driver
(Lična podešavanja po vozaču) na
On (Uključeno) ili Off (Isključeno).
Radio
Upotreba
Dugmad za upravljanje
Najvažnija dugmad za upravljanje
radijom su sledeća:
■ BAND: Aktiviranje radija
■ t v: Traženje stanica
■ AS: Liste automatskog
memorisanja
■ FAV: Liste omiljenih
■ 1...6: Pretprogramirana dugmad
■ TP : Usluga radio obaveštenja o
saobraćaju 3 138
Aktiviranje radija
Pritisnuti BAND dugme za otvaranje
glavnog menija radija.
Na prijemu će biti zadnja slušana
stanica.
Izbor talasnog područja
Pritisnuti BAND dugme jednom ili više
puta za biranje željene talasne
dužine.
129
Na prijemu će biti zadnja slušana
stanica u tom talasnom području.
Traženje stanice
Automatsko traženje radio
stanice
Na kratko pritisnuti dugme t ili v
za slušanje sledeće stanice u
memoriji stanica.
Ručno traženje radio stanice
Navi 600
Pritisnuti t ili v dugme i držati
pritisnuto. Otpustiti dugme kada je
željena frekvencija skoro pronađena
na displeju frekvencije.
Traženje je učinjeno za sledeću
stanicu koja može da se primi i
emitovanje iste počinje automatski.
CD 300 / CD 400
Pritisnuti dugme t ili v na nekoliko
sekundi za pokretanje pretraživanja
sledeće stanice koja se može hvatati
na trenutnoj talasnoj dužini.
130
Infotainment sistem
Kada se postigne željena frekvencija
automatski počinje reprodukcija
stanice.
Okrenuti MENU dugme i podesiti
optimalnu frekvenciju prijema na
trenutnom prikazu frekvencije.
Napomena
Ručno traženje stanica: Ukoliko
radio nije našao stanicu, automatski
prekopčava na mnogo osetljiviji
način traženja. Ukoliko još uvek ne
može da nađe stanicu, podešava se
frekvencija koja je zadnji put bila
aktivna.
AM talasno područje
Okrenuti MENU dugme i podesiti
optimalnu frekvenciju prijema na
trenutnom prikazu frekvencije.
Napomena
FM talasno područje: kad je RDS
funkcija aktivirana, samo RDS
stanice 3 138 se pretražuju, a kad
je uključena usluga saobraćajnih
obaveštenja (TP), samo stanice sa
saobraćajnim obaveštenjima
3 138 se ptretražuju.
Stanice koje se mogu najbolje hvatati
na talasnom području se pretražuju i
automatski se memorišu putem
funkcije automatskog memorisanja.
Ručno traženje stanica
FM talasno područje
Samo Navi 600: pritisnuti MENU
dugme za otvaranje FM menija i
izabrati Manual tuning FM (Ručno
nameštanje FM).
Navi 600:
Liste automatskog
memorisanja
Napomena
Stanica koja se trenutno prima je
osvetljena.
Infotainment sistem
CD 400:
trenutnom talasnom području će se
memorisati u 2 liste automatskog
memorisanja.
Za prekid procesa automatskog
memorisanja, pritisnuti MENU
dugme.
Ručno memorisanje stanica
Napomena
Stanica koja se trenutno prima je
označena sa i.
Svako talasno područje ima dve liste
automatskog memorisanja (AS 1,
AS 2), u svakoj od njih se može
memorisati 6 stanica.
Automatsko memorisanje
stanica
Držati AS dugme pritisnuto dok se ne
pojavi poruka automatskog
memorisanja.
12 stanica sa najjačim prijemom u
Stanice se takođe mogu i ručno
memorisati na listu automatskog
memorisanja.
Podesiti stanicu za memorisanje.
Kratko pritisnuti AS dugme za
otvaranje liste automatskog
memorisanja ili za prekopčavanje na
drugu listu automatskog
memorisanja.
Za memorisanje stanice na mestu u
listi: pritisnuti odgovarajuće dugme
1...6 dok se ne prikaže poruka
potvrđivanja.
Napomena
Ručno memorisane stanice se
prepisuju u automatskom procesu
memorisanja.
131
Ponovno traženje stanica
Kratko pritisnuti AS dugme za
otvaranje liste automatskog
memorisanja ili za prekopčavanje na
drugu listu automatskog
memorisanja.
Kratko pritisnuti jedno od dugmadi
stanica 1...6, za otvaranje stanice sa
dotičnim položajem u listi.
Liste omiljenih
Stanice svih talasnih područja se
mogu ručno memorisati u liste
omiljenih.
132
Infotainment sistem
Navi 600
Za memorisanje stanice na mestu u
listi: pritisnuti odgovarajuće dugme
1...6 dok se ne prikaže poruka
potvrđivanja.
Ponovno traženje stanica
Na kratko pritisnuti FAV dugme za
otvaranje jedne liste omiljenih ili za
prekopčavanje na drugu listu
omiljenih. Kratko pritisnuti jedno od
dugmadi stanica 1...6 za otvaranje
stanice sa dotičnim položajem u listi.
6 stanica se može memorisati u
svaku listu omiljenih. Broj dostupnih
lista omiljenih se može podesiti (videti
ispod).
CD 300 / CD 400
Određivanje broja dostupnih lista
omiljenih
Napomena
Stanica koja se trenutno prima je
osvetljena.
Memorisanje stanica
Podesiti stanicu za memorisanje.
Na kratko pritisnuti FAV dugme za
otvaranje jedne liste omiljenih ili za
prekopčavanje na drugu listu
omiljenih.
Odabrati Radio settings
(Podešavanja radija), a zatim Radio
favourites (Omiljene radio stanice).
Odabrati željeni broj od dostupnih
lista omiljenih.
6 stanica se može memorisati u
svaku listu omiljenih. Broj dostupnih
lista omiljenih se može podesiti (videti
ispod).
CD 300: Broj dostupnih lista omiljenih
se ne može konfigurisati.
Pritisnuti CONFIG dugme.
Infotainment sistem
Napomena
Stanica koja se trenutno prima je
označena sa i.
Memorisanje stanica
Podesiti stanicu za memorisanje.
Na kratko pritisnuti FAV dugme za
otvaranje jedne liste omiljenih ili za
prekopčavanje na drugu listu
omiljenih.
Za memorisanje stanice na mestu u
listi: pritisnuti odgovarajuće dugme
1...6 dok se ne prikaže poruka
potvrđivanja.
Ponovno traženje stanica
Na kratko pritisnuti FAV dugme za
otvaranje jedne liste omiljenih ili za
prekopčavanje na drugu listu
omiljenih.
Kratko pritisnuti jedno od dugmadi
stanica 1...6 za otvaranje stanice sa
dotičnim položajem u listi.
Određivanje broja dostupnih lista
omiljenih
(ne CD 300)
133
Kod aktivnog glavnog menija radija
pritisnuti MENU dugme za otvaranje
menija pripadajućeg talasnog
područja.
Napomena
Sledeći FM specifični displeji su
prikazani kao primeri.
Navi 600
Pritisnuti CONFIG dugme.
Odabrati Radio settings
(Podešavanja radija), a zatim Radio
favourites (Omiljene radio stanice).
Odabrati željeni broj od dostupnih
lista omiljenih.
Meniaplikacije talasnih
područja
Alternativne mogućnosti za biranje
stanica su dostupne preko određenih
menija talasne dužine.
Favourites list (Lista omiljenih)
Izabrati Favourites list (Lista
omiljenih). Sve stanice memorisane u
listu omiljenih su prikazane.
134
Infotainment sistem
Napomena
Ukoliko unapred nije napravljena
lista stanica, Infotainment sistem
vrši automatsko pretraživanje
stanica.
Počinje pretraživanje stanica. Kada
se završi pretraživanje, prethodno
izabrana stanica počinje sa
emitovanjem.
Za isključivanje traženja stanice:
pritisnuti MENU dugme.
Napomena
Ako je lista stanica određene
frekvencije osvežena, odgovarajuća
lista kategorije (ako je dostupna) je
takođe osvežena.
Izbor željene stanice.
Napomena
Stanica koja se trenutno prima je
označena sa i.
Ručno traženje
Opis videti "Ručno traženje stanica"
iznad.
Liste radio stanica
Odabrati AM station list (Lista AM
stanica) ili FM station list (Lista FM
stanica).
Sve AM/FM stanice na prijemu u
trenutnom području emitovanja su
prikazane.
Izbor željene stanice.
Napomena
Stanica koja se trenutno prima je
označena sa i.
Osvežavanje lista stanica
Ako se memorisane stanice u listi
stanice specifične talasne dužine ne
mogu više primati:
Odabrati odgovarajuću komandu za
osvežavanje liste stanica.
Važne informacije za osvežene liste
stanica
Dvojni tjuner Infotainment sistema u
pozadini neprekidno osvežava liste
stanica. Ovo obezbeđuje da,
npr.tokom vožnje na autoputevima,
liste stanica uvek sadrže stanice koje
se mogu primati u dotičnoj oblasti.
Kako je za automatsko osvežavanje
potrebno određeno vreme, sve
stanice koje se mogu primati možda
neće biti dostupne odjednom u listi
stanica, ukoliko dođe do iznenadne
promene oblasti prijema. U takvim
situacijama osvežavanje liste stanica
Infotainment sistem
135
se može ubrzati pomoću
odgovarajuće komande za
osvežavanje liste stanica.
Liste kategorija
Brojne RDS stanice 3 138 emituju
PTY šifru, kao oznaku tipa programa
emitovanog na radio talasima (npr.
vesti). Neke stanice će u zavisnosti
od sadržaja trenutnog emitovanja,
takođe menjati i PTY šifru.
Infotainment sistem memoriše ove
stanice, poređane po tipu programa,
u dotičnoj listi kategorije.
Za pretraživanje po tipu programa
određenog po stanicama: izabrati
opciju liste po talasnom području
specifične kategorije.
Prikazuje se lista u tom trenutku
dostupnih tipova programa.
Izabrati željeni tip programa.
Prikazana je lista stanica koje emituju
izabrani tipa programa.
Izbor željene stanice.
Lista kategorija se takođe osvežava
kada se lista stanica po talasnom
području specifične kategorije
osvežava.
Napomena
Stanica koja se trenutno prima je
označena sa i.
136
Infotainment sistem
CD 300 / CD 400
Napomena
Ukoliko unapred nije napravljena
lista stanica, Infotainment sistem
vrši automatsko pretraživanje
stanica.
Izbor željene stanice.
Favourites list (Lista omiljenih)
Izabrati Favourites list (Lista
omiljenih). Sve stanice memorisane u
listu omiljenih su prikazane.
Napomena
Stanica koja se trenutno prima je
označena sa i.
Liste stanica
Odabrati AM stations list (Lista AM
stanica) ili FM stations list (Lista FM
stanica).
Sve AM/FM stanice na prijemu u
trenutnom području emitovanja su
prikazane.
Izbor željene stanice.
Napomena
Stanica koja se trenutno prima je
označena sa i.
Osvežavanje lista stanica
Ako se memorisane stanice u listi
stanice specifične talasne dužine ne
mogu više primati:
Odabrati odgovarajuću komandu za
osvežavanje liste stanica.
Infotainment sistem
CD 400: Dvojni tjuner Infortainment
sistema u pozadini neprekidno
osvežava liste FM stanica. Nije
potrebno ručno osvežavanje.
Počinje pretraživanje stanica. Kada je
pretraživanje završeno zadnja
stanica na prijemu će se čuti.
Za prekid pretraživanja stanica,
pritisnuti MENU dugme.
Za pretraživanje po tipu programa
određenog po stanicama: izabrati
opciju liste po talasnom području
specifične kategorije.
Napomena
Ako je lista stanica određene
frekvencije osvežena, odgovarajuća
lista kategorije (ako je dostupna) je
takođe osvežena.
Liste kategorija
Brojne RDS stanice 3 138 emituju
PTY šifru, kao oznaku tipa programa
emitovanog na radio talasima (npr.
vesti). Neke stanice će u zavisnosti
od sadržaja trenutnog emitovanja,
takođe menjati i PTY šifru.
Infotainment sistem memoriše ove
stanice, poređane po tipu programa,
u dotičnoj listi kategorije.
137
Prikazuje se lista u tom trenutku
dostupnih tipova programa.
Izabrati željeni tip programa.
Prikazana je lista stanica koje emituju
izabrani tipa programa.
Izabrati željenu stanicu.
CD 300: Traži se sledeća stanica
izabranog tipa koja se može hvatati i
počinje reprodukcija.
Lista kategorija se takođe osvežava
kada se lista stanica po talasnom
području specifične kategorije
osvežava.
Napomena
Stanica koja se trenutno prima je
označena sa i.
138
Infotainment sistem
Sistem radio podataka
(RDS)
Navi 600
RDS je usluga FM radio stanica, koja
značajno olakšava nalaženje željene
stanice i olakšava prijem iste bez
smetnji.
Prednosti RDS-a
■ Na displeju se mogu videti nazivi
programa izabranih stanica umesto
frekvencije.
■ Kod pretraživanja stanica
Infotainment sistem pretražuje
samo RDS stanice.
■ Infotainment sistem uvek podešava
frekvenciju emitovanja, od
podešene stanice, koja se najbolje
hvata pomoću AF (Alternativna
frekvencija).
■ U zavisnosti od stanice koja se
prima, Infotainment sistem
prikazuje radio tekst koji može da
sadrži, npr. informacije o trenutnom
programu.
Konfiguracija RDS-a
Za otvaranje menija za konfiguraciju
RDS-a:
Pritisnuti CONFIG dugme.
Odabrati Radio settings
(Podešavanja radija), a zatim RDS
options (Opcije RDS-a).
Uključivanje i isključivanje RDS-a
Podesiti RDS na On (Uključeno) ili Off
(Isključeno).
Napomena
Ako je RDS isključen, ponovo će se
automatski uključiti pri promeni radio
stanice (pomoću dugmeta funkcije
pretraživanja ili pretprogramiranog
dugmeta).
Uključivanje i isključivanje
regionalizacije
(RDS mora biti aktivan za
regionalizaciju)
Infotainment sistem
U izvesnim terminima neke RDS
stanice emituju regionalno različite
programe na različitim frekvencijama.
Podesiti Regional (Regionalno) na
On (Uključeno) ili Off (Isključeno).
Samo alternativne frekvencije (AF) sa
istim regionalnim programima će biti
odabrane.
Ako je regionalizacija isključena,
alternativne frekvencije stanica će biti
odabrane bez obzira na regionalne
programe.
muzičkoj numeri koja se reprodukuje
tog trenutka, se prikazuju ispod
naziva programa.
Za prikazivanje ili skrivanje
informacije:
Podesiti Radio text (Radio tekst) na
On (Uključeno) ili Off (Isključeno).
RDS tekući tekst
Neke RDS stanice koriste trake za
prikazivanje imena programa kako bi
takođe prikazali dodatnu informaciju.
Tokom ovog postupka, naziv
programa je skriven.
Za sprečavanje prikaza dodatnih
informacija:
Podesiti RDS-text scroll freeze
(Blokada pomeranja teksta RDS-a)
na On (Uključeno).
Usluga radio obaveštenja o
saobraćaju
(TP = programi sa obaveštenjima o
saobraćaju)
Stanice radio obaveštenja o
saobraćaju su RDS stanice koje
emituju vesti o saobraćaju.
Radio tekst
Ako su RDS i prijem RDS stanice
uključeni, informacija o programu
koja se trenutno može hvatati i o
TA Volume (TA jačina zvuka
saobraćajnih obaveštenja)
Jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja (TA) se može unapred
podesiti 3 126.
Uključivanje i isključivanje usluge
radio obaveštenja o saobraćaju
Za uključivanje i isključivanje
pripravnog stanja radio obaveštenja o
saobraćaju infotainment sistema:
Pritisnuti TP dugme.
139
■ Ako je usluga radio obaveštenja o
saobraćaju uključena, [ ] se
prikazuje crnom bojom na displeju
(sivo ako je usluga radio
obaveštenja o saobraćaju
isključena).
■ Na prijemu su samo stanice sa
uslugom radio obaveštenja o
saobraćaju.
■ Ukoliko trenutna stanica nije
stanica sa radio obaveštenjima o
saobraćaju, automatski kreće
traženje sledeće stanice sa
uslugom radio obaveštenja o
saobraćaju.
■ Kada se nađe stanica sa uslugom
radio obaveštenja o saobraćaju,
[TP] se prikazuje na displeju crnom
bojom. Ako se ne nađe stanica sa
uslugom radio obaveštenja o
saobraćaju, TP se prikazuje sivom
bojom.
140
Infotainment sistem
■ Obaveštenja o saobraćaju će se
čuti sa prethodno izabranom
jačinom zvuka za obaveštenja o
saobraćaju TA 3 126.
■ Ako je usluga radio obaveštenja o
saobraćaju uključena, za vreme
saobraćajnih obaveštenja se
prekida reprodukcija CD/MP3-a.
Slušanje samo stanica sa
obaveštenjima o saobraćaju
Uključiti uslugu radio obaveštenja o
saobraćaju i potpuno smanjiti jačinu
zvuka Infotainment sistema.
Blokiranje obaveštenja o saobraćaju
Za blokiranje saobraćajnih
obaveštenja, npr. za vreme
reprodukcije CD/MP3-a:
Pritisnuti TP dugme ili MENU dugme
za potvrdu ili odbijanje poruke na
displeju.
Obaveštenja o saobraćaju se
prekidaju, međutim, usluga radio
obaveštenja o saobraćaju ostaje
uključena.
EON (Ostale izdvojene mreže)
Sa EON-om možete slušati radio
obaveštenja o saobraćaju iako
stanica koju ste odabrali ne emituje
svoja obaveštenja o saobraćaju. Ako
je odabrana takva stanica, ona se
prikazuje crnom bojom kao stanice sa
uslugom radio obaveštenja o
saobraćaju TP.
Odabrati Radio settings
(Podešavanja radija), a zatim RDS
options (RDS opcije).
CD 300: Odabrati Audio settings
(Audio podešavanja), a zatim RDS
options (RDS opcije).
CD 300 / CD 400
Konfiguracija RDS-a
Za otvaranje menija za konfiguraciju
RDS-a:
Pritisnuti CONFIG dugme.
TA Volume (TA jačina zvuka
saobraćajnih obaveštenja)
Jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja (TA) se može unapred
podesiti 3 126.
Uključivanje i isključivanje RDS-a
Podesiti opciju RDS na On
(Uključeno) ili Off (Isključeno).
Infotainment sistem
Napomena
Ako je RDS isključen, ponovo će se
automatski uključiti pri promeni radio
stanice (pomoću dugmeta funkcije
pretraživanja ili pretprogramiranog
dugmeta).
Traffic announcement (TA)
(Obaveštenja o saobraćaju (TA))
Za stalno uklj. ili isklj. TA funkcije:
Podesiti opciju Traffic announcement
(TA) (Obaveštenja o saobraćaju
(TA)) na On (Uključeno) ili Off
(Isključeno).
Uključivanje i isključivanje
regionalizacije
(RDS mora biti aktivan za
regionalizaciju)
U izvesnim terminima neke RDS
stanice emituju regionalno različite
programe na različitim frekvencijama.
Podesiti opciju Regional (REG)
(Regionalno (REG)) na On
(Uključeno) ili Off (Isključeno).
Samo alternativne frekvencije (AF) sa
istim regionalnim programima će biti
odabrane.
Ako je regionalizacija isključena,
alternativne frekvencije stanica će biti
odabrane bez obzira na regionalne
programe.
RDS-tekući tekst
Neke RDS stanice skrivaju naziv
programa u pojasu displeja u interesu
prikazivanja dodatnih informacija.
Za sprečavanje prikaza dodatnih
informacija:
Podesiti RDS-Text scroll freeze
(Blokiranje prelistavanja teksta) na
On (Uključeno).
Radio text: (Radio tekst:)
Ako su RDS i prijem RDS stanice
uključeni, informacija o programu
koja se trenutno može hvatati i o
muzičkoj numeri koja se reprodukuje
tog trenutka, se prikazuju ispod
naziva programa.
Za prikazivanje ili skrivanje
informacije:
Podesiti opciju Radio text: (Radio
tekst:) na On (Uključeno) ili Off
(Isključeno).
141
Usluga radio obaveštenja o
saobraćaju
(TP = programi sa obaveštenjima o
saobraćaju)
Stanice radio obaveštenja o
saobraćaju su RDS stanice koje
emituju vesti o saobraćaju.
Uključivanje i isključivanje usluge
radio obaveštenja o saobraćaju
Za uključivanje i isključivanje
pripravnog stanja radio obaveštenja o
saobraćaju infotainment sistema:
Pritisnuti TP dugme.
■ Ukoliko je usluga radio obaveštenja
o saobraćaju uključena, [ ] se
prikazuje u glavnom meniju radija.
■ Na prijemu su samo stanice sa
uslugom radio obaveštenja o
saobraćaju.
■ Ukoliko trenutna stanica nije
stanica sa radio obaveštenjima o
saobraćaju, automatski kreće
traženje sledeće stanice sa
uslugom radio obaveštenja o
saobraćaju.
142
Infotainment sistem
■ Ukoliko se nađe stanica sa
uslugom radio obaveštenja o
saobraćaju, [TP] se prikazuje u
glavnom meniju radija.
■ Obaveštenja o saobraćaju će se
čuti sa prethodno izabranom
jačinom zvuka za obaveštenja o
saobraćaju TA 3 126.
■ Ako je usluga radio obaveštenja o
saobraćaju uključena, za vreme
saobraćajnih obaveštenja se
prekida reprodukcija CD/MP3-a.
Slušanje samo stanica sa
obaveštenjima o saobraćaju
Uključiti uslugu radio obaveštenja o
saobraćaju i potpuno smanjiti jačinu
zvuka Infotainment sistema.
Blokiranje obaveštenja o saobraćaju
Za blokiranje saobraćajnih
obaveštenja, npr. za vreme
reprodukcije CD/MP3-a:
Pritisnuti TP dugme ili MENU dugme
za potvrdu ili odbijanje poruke na
displeju.
Obaveštenja o saobraćaju se
prekidaju, međutim, usluga radio
obaveštenja o saobraćaju ostaje
uključena.
CD plejer
EON (Ostale izdvojene mreže)
Sa EON-om možete slušati radio
obaveštenja o saobraćaju iako
stanica koju ste odabrali ne emituje
svoja obaveštenja o saobraćaju. Ako
je odabrana takva stanica, ona se
prikazuje crnom bojom kao stanice sa
uslugom radio obaveštenja o
saobraćaju TP.
Navi 600
Opšte informacije
CD plejer Infotainment sistema može
reprodukovati audio CD-e i MP3/
WMA CD-e.
Važne informacije o audio i MP3/
WMA CD-ovima
Pažnja
Ni u kakvim okolnostima nemojte
stavljati DVD-ove, obične CD
diskove sa prečnikom od 8 cm ili
diskove nepravilnog oblika u audio
uređaj.
Nemojte stavljati nikakve
nalepnice na diskove. Takvi
diskovi se mogu zaglaviti u
pogonskom mehanizmu CD-a i
oštetiti plejer. Posle toga će biti
potrebna skupa zamena uređaja.
Infotainment sistem
■ Audio diskovi sa zaštitom protiv
kopiranja, koji nisu u saglasnosti sa
audio CD standardom, možda se
neće reprodukovati pravilno ili se
neće reprodukovati uopšte.
■ Sopstveno narezani CD-R i CD RW
diskovi su mnogo osetljiviji nego
originalno snimljeni diskovi. Mora
se osigurati pravilno rukovanje,
posebno u slučaju sopstveno
narezanih CD-R i CD RW diskova;
videti ispod.
■ Sopstveno narezani CD-R i CD RW
diskovi se možda neće
reprodukovati pravilno ili se neće
reprodukovati uopšte.
■ U mešovitom režimu CD-a
(kombinacija audija i podataka,
npr. MP3), samo audio pesme će
se prepoznavati i reprodukovati.
■ Izbegavati ostavljanje otisaka
prstiju prilikom menjanja CD-a.
■ Nakon vađenja CD-a iz audio
plejera, odmah ih staviti u njihove
držače u interesu zaštite od
oštećenja i prljavštine.
■ Nečistoća i vlaga na CD-u može
zamazati sočivo audio plejera
unutar uređaja i dovesti do smetnje
u radu.
■ Diskove držati dalje od direktnog
uticaja sunca i vrućine.
■ Sledeća ograničenja se primenjuju
za podatke postavljene na jedan
MP3/WMA CD:
Maksimalna dubina strukture
foldera: 11 nivoa.
Maksimalni broj MP3/WMA fajlova
koji se mogu memorisati: 1000.
WMA fajlovi sa Digital Rights
Management (DRM) iz "online"
muzičkih prodavnica se ne mogu
reprodukovati.
WMA fajlovi se jedino mogu sigurno
reprodukovati ako su stvoreni sa
"Windows Media Player" verzijom 8
ili sledećom.
Primenljive ekstenzije liste za
reprodukciju .m3u, .pls
143
Liste reprodukcije moraju biti u
formi dotičnog path-a.
■ Ovo poglavlje se bavi samo sa
reprodukcijom MP3 fajlova pošto je
rukovanje MP3 i WMA fajlovima
identično. Kada se umetne CD sa
WMA fajlovima prikazuju se meniji
koji se odnose na MP3.
CD 300 / CD 400
CD plejer Infotainment sistema može
reprodukovati audio CD-e i MP3/
WMA CD-e.
Važne informacije o audio i MP3/
WMA CD-ovima
Pažnja
Ni u kakvim okolnostima nemojte
stavljati DVD-ove, obične CD
diskove sa prečnikom od 8 cm ili
diskove nepravilnog oblika u audio
uređaj.
Nemojte stavljati nikakve
nalepnice na diskove. Takvi
diskovi se mogu zaglaviti u
144
Infotainment sistem
pogonskom mehanizmu CD-a i
oštetiti plejer. Posle toga će biti
potrebna skupa zamena uređaja.
■ Sledeći CD formati se mogu
koristiti:
CD-ROM Mode 1 i Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i
Form 2.
■ Sledeći formati fajlova se mogu
koristiti:
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo,
Joliet).
MP3 i WMA fajlovi rezani u bilo
kojem drugom formatu osim
navedenih gore možda se neće
pravilno reprodukovati, i nazivi
njihovih fajlova možda se neće
pravilno prikazati.
Napomena
Ne postoji podrška za ISO 13346.
Možda će biti potrebno da se ručno
izabere ISO 9660 prilikom
narezivanja audio CD-a, npr. u
sistemu Windows 7.
■ Audio diskovi sa zaštitom protiv
kopiranja, koji nisu u saglasnosti sa
audio CD standardom, možda se
neće reprodukovati pravilno ili se
neće reprodukovati uopšte.
■ Sopstveno narezani CD-R i CD RW
diskovi su mnogo osetljiviji nego
originalno snimljeni diskovi. Mora
se osigurati pravilno rukovanje,
posebno u slučaju sopstveno
narezanih CD-R i CD RW diskova.
Videti ispod.
■ Sopstveno narezani CD-R i CD RW
diskovi se možda neće
reprodukovati pravilno ili se neće
reprodukovati uopšte. U takvim
slučajevima nije kvar u uređaju.
■ U mešovitom režimu CD-a
(kombinacija audija i
kompresovanih podataka, npr.
MP3, su memorisane), deo audio
zapisa i deo kompresovanih fajlova
se može reprodukovati posebno.
■ Izbegavati ostavljanje otisaka
prstiju prilikom menjanja CD-a.
■ CD-e posle vađenja iz CD plejera
odmah staviti u njihove držače u
interesu zaštite od oštećenja i
prljavštine.
■ Nečistoća i vlaga na CD-u može
zamazati sočivo CD plejera unutar
uređaja i dovesti do smetnje uradu.
■ Diskove držati dalje od direktnog
uticaja sunca i vrućine.
■ Sledeća ograničenja se primenjuju
za podatke postavljene na jedan
MP3/WMA CD:
Broj fajlova: maksimalno 999.
Broj datoteka: maksimalno 255.
Dubina strukture datoteka:
maksimalno 64 nivoa
(preporučeno: maksimalno 8
nivoa).
Broj lista za reprodukciju:
maksimalno 15.
Broj pesama po listi za
reprodukciju: maksimalno 255.
Infotainment sistem
Primenljive ekstenzije liste za
reprodukciju: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
■ Ovo poglavlje se bavi samo sa
reprodukcijom MP3 fajlova pošto je
rukovanje MP3 i WMA fajlovima
identično. Kada se umetne CD sa
WMA fajlovima prikazuju se meniji
koji se odnose na MP3.
Upotreba
Navi 600
Startovanje reprodukcije CD-a
Gurnuti CD sa nalepnicom okrenutom
prema gore u CD otvor dok se ne
uvuče.
CD reprodukcija startuje automatski i
Audio CD ili Audio MP3 meni se
prikazuje.
Ukoliko je CD već u uređaju, ali Audio
CD ili Audio MP3 meni još nije
aktivan:
Pritisnuti CD/AUX dugme.
Audio CD ili Audio MP3 meni se
otvara i reprodukcija CD-a startuje.
U zavisnosti od memorisanih
podataka na audio CD-u ili MP3 CDu razne informacije o CD-u i trenutnoj
muzičkoj numeri će se videti na
displeju.
Ukoliko se Audio CD ili Audio MP3
meni ne pojavljuje posle pritiskanja
CD/AUX dugmeta, ostao je
navigacioni CD u CD otvoru. Pritisnuti
d dugme za vađenje CD-a.
145
Izbor muzičke numere
Okrenuti MENU dugme za prikaz liste
svih muzičkih numera na CD-u.
Trenutno reprodukovana muzička
numera je predizabrana.
Odabrati željenu muzičku numeru.
Preskakanje na sledeću ili prethodnu
muzičku numeru
Kratko pritisnuti t ili v dugme
jednom ili više puta.
Traženje muzičke numere prema
napred ili nazad
Kratko pritisnuti t ili v dugme i
nakon toga ponovo pritisnuti t ili
v dugme i držati pritisnuto dok se
željena muzička numera ne pojavi.
Brzo pretraživanje napred ili nazad
Pritisnuti dugme t ili v i držati
pritisnuto za brzo premotavanje
trenutne muzičke numere napred ili
nazad.
146
Infotainment sistem
Izbor muzičkih numera korišćenjem
CD ili MP3 menija
Za vreme reprodukcije audio CD-a
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
pripadajućeg menija audio CD-a.
Za reprodukciju svih muzičkih
numera po slučajnom redosledu:
podesiti Shuffle songs (RDM)
(Mešane pesme (RDM)) na On
(Uključeno).
Za izbor muzičke numere na audio
CD-u: izabrati Track list (Lista
muzičkih numera) a zatim odabrati
željenu muzičku numeru.
Za vreme reprodukcije MP3-a
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
pripadajućeg menija MP3.
Za reprodukciju svih muzičkih
numera po slučajnom redosledu:
podesiti Shuffle songs (RDM)
(Mešane pesme (RDM)) na On
(Uključeno).
Za izbor muzičke numere iz foldera ili
sa liste reprodukcije (ako je
dostupno): odabrati Folders
(Datoteke) ili Playlists (Liste za
reprodukovanje).
Odabrati folder ili listu reprodukcije a
zatim odabrati željenu muzičku
numeru.
Birati Search (Pretraživanje) za
otvaranje menija sa dodatnim
opcijama za pretraživanje i izbor
muzičkih numera.
U zavisnosti od memorisanih
muzičkih numera, postupak
pretraživanja može potrajati nekoliko
minuta.
Odabrati opciju pretraživanja a zatim
odabrati željenu muzičku numeru.
Vađenje CD-a
Pritisnuti d dugme.
Infotainment sistem
CD se gura napolje iz CD otvora.
Ukoliko se CD ne izvadi posle
izbacivanja, on će se ponovo
automatski uvući posle nekoliko
sekundi.
U zavisnosti od memorisanih
podataka na audio CD-u ili MP3 CDu razne informacije o CD-u i trenutnoj
muzičkoj numeri će se videti na
displeju.
CD 300 / CD 400
Umetanje CD-a
Sa stranom natpisa prema gore
umetnuti CD u otvor za umetanje CDa dok se on ne uvuče.
Napomena
Ako se ubaci CD, simbol za CD se
prikazuje u gornjem redu displeja.
Startovanje reprodukcije CD-a
Pritisnuti CD/AUX dugme za
otvaranje CD ili MP3 menija.
Ako je CD u CD plejeru, počinje
reprodukcija CD-a.
147
Preskakanje na sledeću ili prethodnu
muzičku numeru
Kratko pritisnuti dugme t ili v.
Brzo pretraživanje napred ili nazad
Pritisnuti dugme t ili v i držati
pritisnuto za brzo premotavanje
trenutne muzičke numere napred ili
nazad.
Izbor muzičkih numera korišćenjem
CD ili MP3 menija
Za vreme reprodukcije audio CD-a
Promena standarnog izgleda strane
(samo CD 300)
Tokom audio CD ili MP3 reprodukcije:
pritisnuti MENU dugme a zatim birati
Default CD page view (Osnovni
prikaz strane CD-a) ili Default MP3
page view (Osnovni prikaz strane
MP3-a).
Izabrati željenu opciju.
Promena nivoa datoteke
(reprodukcija samo CD 300, MP3-a)
Pritisnuti dugme g ili e za promenu
na viši ili niži nivo datoteke.
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
pripadajućeg menija audio CD-a.
148
Infotainment sistem
Za reprodukciju svih muzičkih
numera po slučajnom redosledu:
podesiti Shuffle songs (Mešovite
pesme) na On (Uključeno).
Za izbor muzičke numere na audio
CD-u: izabrati Tracks list (Lista
muzičkih numera) a zatim odabrati
željenu muzičku numeru.
Za vreme reprodukcije MP3-a
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
pripadajućeg menija MP3.
Za reprodukciju svih muzičkih
numera po slučajnom redosledu:
podesiti Shuffle songs (Mešovite
pesme) na On (Uključeno).
Za izbor muzičke numere iz foldera ili
sa liste reprodukcije (ako je
dostupno): izabrati Playlists/Folders
(Lista reprodukcija/Folderi).
Odabrati folder ili listu reprodukcije a
zatim odabrati željenu muzičku
numeru.
Napomena
Ako CD sadrži i audio i MP3
podatke, audio podaci se mogu
birati iz Playlists/Folders (Lista
reprodukcija/Folderi).
Za otvaranje menija sa dodatnim
opcijama za pretraživanje i izbor
muzičkih numera: izabrati Search
(Pretraživanje). Koje opcije su na
raspolaganju zavisi od podataka
narezanih na MP3 CD-u.
Postupak pretraživanja na MP3 CD-u
može potrajati nekoliko minuta. Za to
vreme na prijemu će biti zadnja
slušana stanica.
Vađenje CD-a
Pritisnuti d dugme.
CD se gura napolje iz CD otvora.
Ukoliko se CD ne izvadi posle
izbacivanja, on će se ponovo
automatski uvući posle nekoliko
sekundi.
Infotainment sistem
AUX ulaz
Upotreba
Opšte informacije
Navi 600
149
Ispod poklopca srednje konzole
postoji AUX utičnica za povezivanje
spoljašnjih audio izvora.
Navi 600:
Napomena
Utičnica se uvek mora održavati
čistom i suvom.
Moguće je, npr. priključiti prenosivi
CD plejer u AUX ulaz preko priključka
od 3,5 mm.
CD 300 / CD 400:
Pritisnuti CD/AUX dugme jednom ili
više puta za aktiviranje AUX režima.
Audio izvorom koji je priključen u AUX
ulaz može se upravljati samo putem
komandnih elemenata na audio
izvoru.
150
Infotainment sistem
CD 300 / CD 400
USB priključak
Opšte informacije
Navi 600
Pritisnuti CD/AUX dugme jednom ili
više puta za aktiviranje AUX režima.
Audio izvorom koji je priključen u AUX
ulaz može se upravljati samo putem
komandnih elemenata na audio
izvoru.
Ispod poklopca srednje konzole
postoji USB utičnica za povezivanje
spoljašnjih audio izvora.
Napomena
Utičnica se uvek mora održavati
čistom i suvom.
Napomena
Pre sklapanja poklopca na
centralnoj konzoli, uverite se da
USB uređaj neće biti oštećen.
MP3 plejer, USB fleš memorija ili iPod
se mogu priključiti na USB priključak.
Tim uređajima se rukuje putem
komandi i menija na Infotainment
sistemu.
Napomena
Infotainment sistem ne podržava
sve MP3 plejere, USB uređaje i iPod
modele.
Važne informacije
MP3 plejer i USB fleš memorije
■ MP3 plejeri i USB fleš memorije koji
se priključuju moraju odgovarati
specifikaciji USB "Mass Storage
Class" (USB MSC).
■ Samo MP3 plejeri i USB fleš
memorije sa veličinom skupine
manjom ili jednakom sa 64 kilobita
u FAT16/FAT32 sistemu fajlova se
podržavaju.
■ Hard diskovi memorije (HDD) se ne
podržavaju.
■ USB ulazi se ne podržavaju.
■ Sledeća ograničenja se primenjuju
za podatke postavljene na jedan
MP3 plejer ili USB uređaj:
Infotainment sistem
Maksimalna dubina strukture
foldera: 11 nivoa.
Maksimalni broj MP3/WMA fajlova
koji se mogu memorisati: 1000.
WMA fajlovi sa Digital Rights
Management (DRM) iz "online"
muzičkih prodavnica se ne mogu
reprodukovati.
WMA fajlovi se jedino mogu sigurno
reprodukovati ako su stvoreni sa
"Windows Media Player" verzijom 8
ili sledećom.
Primenljive ekstenzije liste za
reprodukciju .m3u, .pls
Liste reprodukcije moraju biti u
formi dotičnog path-a.
Sistemski dodeljene funkcije za
foldere/fajlove koji sadrže audio
podatke se ne smeju podešavati.
CD 400
Ispod poklopca srednje konzole
postoji USB utičnica za povezivanje
spoljašnjih audio izvora.
Napomena
Utičnica se uvek mora održavati
čistom i suvom.
Napomena
Nemojte umetati USB uređaj duži od
70 mm. Duži uređaj može se oštetiti
prilikom spuštanja naslona za ruku.
151
Sledeći uređaji se mogu spojiti na
USB priključak:
■ iPod
■ Zune
■ PlaysForSure uređaj (PFD)
■ USB fleš memorija
Tim uređajima se rukuje putem
komandi i menija na Infotainment
sistemu.
Napomena
Nisu svi modeli iPod-a, Zune-a,
formati PFD-a ili USB uređaji
podržani od strane Infotainment
sistema.
152
Infotainment sistem
Reprodukcija memorisanih
audio fajlova
iPod
Funkcije iPod-a
Pritisnuti CD/AUX dugme jednom ili
više puta za aktiviranje iPod režima.
Reprodukcija audio podataka
memorisanih na iPod uređaju je
započeta.
Upravljanje iPod-om spojenim putem
USB-a je isto kao i za audio MP3/
WMA CD 3 145.
Dole su opisani samo aspekti
rukovanja koji su različiti/dodatni.
Zavisno od memorisanih podataka,
postoji mnoštvo opcija za biranje i
reprodukovanje muzičkih numera.
Pritisnuti MENU dugme a zatim birati
Search (Pretraživanje) za prikaz
opcija na raspolaganju.
Postupak pretraživanja na uređaju
može potrajati nekoliko sekundi.
Navi 600
MP3 plejer / USB fleš memorije
Pritisnuti CD/AUX dugme jednom ili
više puta za aktiviranje audio USB
režima.
Reprodukcija audio podataka na USB
uređaju je startovano.
Upravljanje izvorom podataka
spojenim putem USB-a je isto kao i za
audio MP3/WMA CD 3 145.
Infotainment sistem
CD 400
Pritisnuti CD/AUX dugme jednom ili
više puta za aktiviranje USB režima.
Reprodukcija audio podataka na USB
uređaju je startovano.
Upravljanje izvorom podataka
spojenim putem USB-a je isto kao i za
audio MP3 CD 3 145.
Dole su opisani samo aspekti
rukovanja koji su različiti/dodatni.
Rukovanje i prikaz displeja je opisano
samo za USB fleš memorije.
Rukovanje ostalim uređajima kao što
su iPod ili Zune je uglavnom isto.
Izbor muzičkih numera korišćenjem
USB menija
Pritisnuti MENU dugme za otvaranje
pripadajućeg menija USB-a.
Za reprodukciju svih muzičkih
numera zaredom: izabrati Play all
(Reprodukcija svih).
Za prikaz menija sa brojnim dodatnim
opcijama za pretraživanje i izbor
muzičkih numera: izabrati Search
(Pretraživanje).
Postupak pretraživanja na USB
uređaju može potrajati nekoliko
minuta. Za to vreme na prijemu će biti
zadnja slušana stanica.
153
Za reprodukciju svih muzičkih
numera po slučajnom redosledu:
podesiti Shuffle songs (random)
(Mešane pesme (po slučajnom
rasporedu)) na On (Uključeno).
Za ponavljanje trenutne muzičke
numere: podesiti Repeat (Ponovi) na
On (Uključeno).
154
Infotainment sistem
Bluetooth muzika
Opšte informacije
(samo CD 400 sa Bluetooth PDIM)
Audio izvori kod kojih je omogućen
Bluetooth (npr. muzički mobilni
telefoni, MP3 plejeri sa Bluetooth-om
itd.) koji podržavaju Bluetooth muzički
protokol A2DP mogu se povezati
bežičnim putem sa Infotainment
sistemom.
Važne informacije
■ Pre nego što se Bluetooth uređaj
može priključiti na infotainment
sistem, mora se najpre upariti sa
sistemom 3 154.
■ Infotainment sistem povezuje samo
Bluetooth uređaje koji podržavaju
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile - profil napredne
distribucije zvuka) ver. 1.2 ili novija.
■ Bluetooth uređaj mora da podržava
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile - Profil za daljinsku
AV kontrolu) ver. 1.0 ili noviju. Ako
ovaj uređaj ne podržava AVRCP,
putem Infotainment sistema se
može kontrolisati samo jačina
zvuka.
■ Pre nego što se Bluetooth uređaj
poveže sa Infotainment sistemom,
upoznajte se sa njegovim
uputstvom za upotrebu u vezi sa
Bluetooth funkcijama.
Podešavanje Bluetooth
muzike
Uparivanje i povezivanje Bluetooth
uređaja na Infotainment sistem vrši
se pomoću Bluetooth music setup
(Bluetooth muzičko podešavanje)
menija.
Aktiviranje
Bluetooth music setup
(Bluetooth muzičko
podešavanje) menija
Pritisnite dugme CD/AUX dugme
jednom ili više puta za aktiviranje
AUX, USB ili Bluetooth režima.
Pritisnuti dugme MENU, a zatim birati
Bluetooth setup (Bluetooth
podešavanje).
Infotainment sistem
Uparivanje Bluetooth uređaja
Važne informacije
■ Proces uparivanja je inemogućen
dok je vozilo u pokretu.
■ Najviše pet uređaja se može upariti
sa sistemom.
■ Infotainment sistem automatski
priključuje prvi uređaj sa liste
trenutno uparenih uređaja.
■ Samo po jedan upareni ueđaj može
da bude povezan sa Infotainment
sistemom.
■ Uparivanje normalno treba izvršiti
samo jednom, osim ako se izvrše
izmene informacija za uparivanje ili
se uređaj izbriše.
Uparivanje
Izabrati Connect to new device
(Spojiti na uređaj).
Infotainment sistem postavlja seriju
pitanja kako bi utvrdio koji tip
Bluetooth uređaja se uparuje.
Nakon određivanja, Bluetooth uređaj
treba staviti u režim za otkrivanje
(videti uputstvo za upotrebu
Bluetooth uređaja).
Neki Bluetooth uređaji mogu
zahtevati PIN kôd za završetak
procesa uparivanja. Pronađite uređaj
pod imenom GMusicConnect na listi
bluetooth uređaja i pratite uputstva na
uređaju kako biste uneli PIN kôd
Infotainment sistema.
Priključivanje uparenog uređaja
Izabrati Select device (Izaberi
uređaj).
Prikazuje se lista svih Bluetooth
uređaja koji su trenutno upareni sa
Infotainment sistemom.
Izaberite željeni uređaj. Uređaj je
priključen na Infotainment sistem.
Ako je na Infotainment sistem
trenutno priključen neki drugi
bluetooth uređaj, ovaj uređaj se
isključuje sa sistema.
Uklanjanje uparenog uređaja
Izabrati Remove device (Vađenje
uređaja).
Prikazuje se lista svih Bluetooth
uređaja koji su trenutno upareni sa
Infotainment sistemom.
155
Izaberite željeni uređaj. Uređaj je
uklonjen sa liste uparenih uređaja.
Menjanje fabričkog PIN-a
Izabrati Change default PIN
(Promena osnovnog PIN-a).
Izabrati jedan od unapred definisanih
PIN-ova ili Other (Drugo) za kreiranje
novog PIN-a.
Za kreiranje novog PIN-a:
Izabrati Other (Drugo), a zatim
željenu dužinu PIN koda.
Izabrati cifre željenog PIN koda jednu
po jednu.
156
Infotainment sistem
Rukovanje
Pokretanje reprodukcije numera
Pritisnite dugme CD/AUX dugme
jednom ili više puta za aktiviranje
Bluetooth režima.
Prvi uređaj na spisku trenutno
uparenih Bluetooth uređaja 3 154
automatski se povezuje (ako postoji)
na Infotainment sistem.
Za povezivanje nekog drugog
uparenog Bluetooth uređaja 3 154.
Preskakanje na sledeću ili
prethodnu numeru
Zavisno od povezanog Bluetooth
uređaja:
■ reprodukovanje muzike započinje
automatski ili
■ reprodukovanje muzike mora se
započeti komandama na Bluetooth
uređaju.
Reprodukovanje muzičkih podataka
arihivranih na Bluetooth uređaju
može se kontrolisati preko
Infotainment sistema pomoću t,
v ili r dugmeta.
Kratko pritisnuti dugme t ili v.
Brzo pretraživanje napred ili
nazad
Pritisnuti dugme t ili v i držati
pritisnuto za brzo premotavanje
trenutne muzičke numere napred ili
nazad.
Pauziranje reprodukcije
Pritisnuti r dugme.
Za ponovno pokretanje reprodukcije
ponovo pritisnite dugme r.
Infotainment sistem
Digitalni okvir za slike
Opšte informacije
Korišćenjem funkcije digitalnog
okvira za slike (samo Navi 600 /
Navi 900) možete da prikažete svoje
omiljene slike (ili fotografije), jednu po
jednu, na displeju infotainment
sistema.
Možete da preuzmete svoje omiljene
slike sa USB fleš memorije povezane
na USB priključak 3 150 infotainment
sistema.
U memoriji infotainment sistema
može se sačuvati do 10 slika.
Slike se prikazuju na displeju u
originalnoj razmeri (ako je potrebno,
ivice su crne) i orijentaciji.
Važne informacije
■ Slike koje želite da preuzmete treba
da sačuvate u glavnom
direktorijumu (npr.„F:\“) USB fleš
memorije.
■ Za preuzimanje će biti ponuđeno
samo prvih 100 slika (poređanih po
redosledu memorisanja u
osnovnom direktorijumu USB fleš
memorije).
■ Podržane su samo slike u
standardnom JPEG formatu (npr.
ekstenzije datoteka .jpg ili .jpeg).
Primer: „F:\myPicture.jpg“, gde
je "F:\" osnovni direktorijum USB
fleš memorije.
■ Maksimalna podržana rezolucija
slike je 12 megapiksela.
Slikama veće rezolucije se
smanjuje rezolucija (veličina)
prilikom preuzimanja.
Kod slika sa nižim rezolucijama ne
dolazi do povećanja rezolucije
(veličine) prilikom preuzimanja, a
centriraju se na sredini displeja.
157
Upotreba
Preuzimanje i/ili uklanjanje slika
USB fleš memoriju u kojoj su
sačuvane vaše omiljene slike (ili
fotografije) povežite na USB
priključak 3 150 infotainment
sistema.
Pritisnite CONFIG dugme, odaberite
Display settings (Podešavanja
prikaza), a zatim odaberite Picture
frame (Okvir za slike). Prikazuje se
meni ispod.
158
Infotainment sistem
Izaberite Add / Remove pictures
(Dodavanje/uklanjanje slika) za
otvaranje menija prikazanog ispod.
Ukoliko želite da uklonite „stare“ slike,
treba da ih deselektujete pre
preuzimanja novih slika.
Izaberite Continue (Nastavak) ako
želite da pokrenete preuzimanje i/ili
uklanjanje.
Prikazivanje slika
Slike koje su sačuvane u memoriji
infotainment sistema mogu se
prikazati na displeju jedna po jedna.
Pritisnite dugme CONFIG, izaberite
Display settings (Podešavanja
prikaza), izaberite Picture frame
(Okvir za slike), a zatim izaberite
Picture selection (Izbor slika).
Prikazuje se meni ispod.
Ovaj meni prikazuje listu sa imenima
datoteka svih slika (imajte na umu
ograničenja koja su prethodno
opisana u delu „Važne informacije")
koje su sačuvane u glavnom
direktorijumu povezane USB fleš
memorije.
Ukoliko su slike već sačuvane u
memoriji infotainment sistema, na listi
menija se prvo pojavljuju „stare“ slike
i označavaju sa MEM, pogledajte
sliku ispod.
Izaberite najviše 10 slika koje želite
da preuzmete (dodate) u memoriju
infotainment sistema ili koje treba da
ostanu u toj memoriji.
Izaberite Confirm (Potvrdi) da biste
započeli preuzimanje i/ili uklanjanje
slika.
Prikazuje se poruka koja pokazuje
koliko slika će biti preuzeto i/ili
uklonjeno.
Izaberite sliku koju želite da prikažete
na displeju.
Infotainment sistem
Pritisnite dugme INFO nekoliko puta
dok se slika koju ste upravo izabrali
ne pojavi na displeju.
Da biste ponovo prikazali
podrazumevani meni infotainment
sistema, pritisnite bilo koje dugme na
infotainment sistemu.
Ako je slika izabrana u Picture
selection (Izbor slika) meniju, onda se
može prikazati u bilo kom trenutku
pritiskom na dugme INFO.
Navigacija
Opšte informacije
Navigacioni sistem će Vas pouzdano
voditi do Vašeg odredišta bez potrebe
čitanja mape, čak i u slučaju
nepoznavanja okoline.
Trenutna situacija u saobraćaju je
uzeta u razmatranje prilikom
proračunavanja putanje ako se koristi
dinamično navođenje. U tu svrhu,
Infotainment sistem prima
obaveštenja o saobraćaju u trenutnoj
zoni prijema preko RDS-TMC-a.
Navigacioni sistem nemože,
međutim, uzeti u proračun
saobraćajne nesreće, promene u
saobraćajnim regulativama koje se
na kratko pojave i opasnosti ili
probleme koji se najednom pojave
(npr. radovi na putu).
Pažnja
Upotreba navigacionog sistema
ne oslobađa vozača od
odgovornosti od pravilnog i
159
opreznog ponašanja u
saobraćaju. Pripadajuća
saobraćajna pravila se uvek
moraju poštovati. Ako su
navigaciona uputstva u
suprotnosti sa saobraćajnim
pravilima, saobraćajna pravila se
uvek moraju poštovati.
Rad navigacionog sistema
Položaj i pomeranje vozila se opaža
preko navigacionog sistema pomoću
senzora. Pređena razdaljina se
utvrđuje putem signala brzinomera
vozila, pomeranja u krivinama putem
žiroskopa. Položaj se određuje
pomoću GPS satelita (Global
Positioning System - sistem
globalnog pozicioniranja).
Upoređivanjem signala senzora sa
digitalnom mapom na SD
memorijskoj kartici sa mapama,
moguće je odrediti položaj sa
preciznošću od oko 10 m.
Sistem će takođe raditi i sa slabim
prijemom GPS-a, međutim preciznost
položaja će biti smanjena.
160
Infotainment sistem
Nakon unosa adrese odredišta ili
mesta interesovanja (najbliža
benzinska stanica, hotel, itd.) putanja
se računa od trenutnog položaja do
željenog odredišta.
Upravljanje putanjom je omogućeno
glasovnom komandom i strelicom,
kao i uz pomoć prikaza mape u više
boja.
TMC sistem saobraćajnih
obaveštenja i dinamično
navođenje putanje
Sistem saobraćajnih obaveštenja
TMC-a prima sve trenutne
saobraćajne informacije od TMC
radio stanica. Ako je uključeno
dinamično navođenje, ova
informacija uključuje u proračun
celokupnu putanju. Tokom ovog
procesa, putanja se planira tako da se
problemi u saobraćaju vezani za
predizabrane kriterijume izbegavaju.
Ako dođe do problema u saobraćaju
tokom uključenog navođenja, zavisno
od pretpodešavanja, pojavljuje se
poruka koja kaže da li treba promeniti
putanju.
TMC saobraćajne informacije se
prikazuju na displeju navođenja
putanje kao simboli ili kao detaljan
tekst na TMC messages (TMC
poruke) meniju.
Da bi mogli koristiti TMC informacije
o saobraćaju, sistem mora da prima
TMC stanice u dotičnom regionu.
Dinamično navođenje putanje jedino
radi ako se saobraćajne informacije
primaju preko TMC sistema
saobraćajnih informacija.
Funkcija dinamičkog navođenja
putanje može se isključiti u meniju
Navigation options (Opcije
navigacije), videti poglavlje
"Navođenje" 3 184.
Podaci sa mape
Svi neophodni podaci sa mape
memorišu se na SD memorijsku
karticu isporučenu uz Infotainment
sistem.
Detaljni opisi o rukovanju i zameni SD
memorijske kartice sa mapama, videti
poglavlje "Mape" 3 193
Upotreba
Elementi upravljanja
Najvažniji upravljački elementi
specifični za navigaciju su sledeći:
NAV dugme: Aktiviranje navigacije,
prikaz trenutne pozicije (ukoliko je
navođenje putanje isključeno), prikaz
proračunate rute (ukoliko je
navođenje putanje uključeno),
prebacivanje između potpunog
prikaza karte, prikaz strelica (ukoliko
je navođenje putanje uključeno), i
prikaza podeljenog displeja, videti
"Informacije na displeju" ispod.
DEST dugme: otvaranje menija sa
mogućnošću unosa odredišta.
Prekidač sa osam smerova kretanja:
pomera prozor displeja u prikazu
navigacione karte, za izbor odredišta,
pritisnuti u željeni pravac za
postavljanje krstića iznad odredišta
na mapi.
RPT NAV dugme: ponoviti zadnju
poruku navođenja putovanja.
Infotainment sistem
Aktiviranje navigacionog
sistema
Pritisnuti NAV dugme.
Na displeju je prikazana mapa
trenutnog položaja, videti
"Informacija na displeju" ispod.
Informacija na displeju
Navođenje putanje nije aktivno
Poruke za navođenje putanje
Pored vizuelnih uputstava na displeju
(videti "Informacija na displeju"
ispod), poruke za navođenje putanje
objavljuju se kada je navođenje
putanje aktivno.
Pretpodešavanje jaćine tona poruka
za navođenje putanje: videti
"Podešavanje sistema za navigaciju"
ispod.
Podešavanje jačine tona poruka za
navođenje putanje dok se one
objavljuju: okrenuti dugme X.
Ponavljanje poslednje objavljene
poruke za navođenje putanje:
pritisnuti dugme RPT NAV.
161
Simbol kompasa koji označava
smer severa.
Ukoliko na trenutnoj poziciji nije
dostupan GPS signal, precrtani
"GPS" signal se prikazuje ispod
simbola kompasa.
Trenutno izabrana razmera karte
(promena razmere: okretati dugme
MENU).
Napomena
Prelazak na prikaz cele mape:
pritisnuti dugme NAV.
Ukoliko navođenje putanje nije
aktivno prikazuje se sledeća
informacija:
■ U gornjoj liniji: vreme, naziv ulice
trenutne pozicije, spoljašnja
temperatura.
■ Adresa i geografske koordinate
trenutne pozicije.
■ Prikaz karte oblasti oko trenutne
pozicije.
■ Na mapi: trenutna pozicija
označena crvenim trouglom.
Aktivno navođenje putanje
Ako je navođenje putanje aktivno,
prikazuju se sledeće informacije
(zavisno od trenutnih Navigation
options (Opcije navigacije)
podešavanja, videti poglavlje
"Navođenje" 3 184):
162
Infotainment sistem
Informacija u gornjem pojasu
■
■
■
■
Vreme
Razdaljina do krajnjeg odredišta
Vreme dolaska ili vreme putovanja
Spoljašnja temperatura
Informacija na displeju strelica
■ Velika strelica koja predstavlja
smer koji treba da se prati.
■ Mala strelica koja predstavlja prvu
sledeću preporuku za vožnju.
■ Razdaljina do sledeće raskrsnice.
■ Ulični putokaz aktuelne ulice koji
treba da se prati.
■ Ispod simbola strelice: naziv
aktuelne ulice koji treba da se prati.
■ Iznad simbola strelice: naziv ulice
koji treba da se prati posle sledeće
raskrsnice.
■ Tokom vožnje po autoputu:
Smer vožnje i razdaljina do
sledećeg izlaza sa autoputa, koji
treba da se prati.
Razdaljina do sledećih servisnih i
parking područja, raskrsnica i/ili
izlaza na autoputu.
■ Kada se stigne do deonice
autoputa prikazana je informacija
navođenja za saobraćajne trake:
Ako je opcija Highway lane
guidance (Navođenje trakama
autoputa) aktivirana u Display route
guidance (Prikaz navođenja puta)
meniju (videti odeljak "Navođenje"
3 184) sledeći tip ilustracije se
prikazuje:
Infotainment sistem
Informacija na prikazu mape
Na desnoj strani displeja se vidi
sledeća informacija:
■ Simbol kompasa koji označava
smer severa.
■ Ukoliko na trenutnoj poziciji nije
dostupan GPS signal (videti odeljak
"Opšte informacije" 3 159),
precrtani "GPS" signal se prikazuje
ispod simbola kompasa.
■ Trenutno izabrana razmera karte
(promena razmere: okretati dugme
MENU).
Na karti se vidi sledeća informacija:
■ Linija putanje se prikazuje plavom
bojom.
■ Aktuelni položaj crvenim trouglom.
■ Krajnje odredište kao zastavica sa
šahovnicom.
■ Razni simboli (videti odeljak
"Pregled simbola" 3 195) pokazuju
saobraćajne informacije i opšte
informacije ili mesta interesovanja.
163
Podešavanje navigacionog
sistema
Pritisnuti dugme CONFIG, a zatim
izabrati Navigation settings
(Podešavanja navigacije) za
otvaranje menija sa podešavanjima
vezanim za navigaciju.
Navigation volume (Jačina zvuka
navigacije)
Relativna jačina zvuka poruka
(Announcement (Obaveštenja))
navigacije i audio izvora (Background
(Pozadina)) tokom navigacione
poruke se može pretpodesiti.
164
Infotainment sistem
Kada je odabrano User defined
(Određen od strane korisnika), mogu
se odrediti tipovi informacije koji treba
da se prikažu.
Sort criteria (Kriterijum sortiranja)
Izabrati da li da se prikažu
saobraćajne poruke po redosledu
zasnovanom na razdaljini ili nazivu
ulice.
Podesiti željenu vrednost za
Announcement (Obaveštenja) i
Background (Pozadina).
Za proveru aktuelnih podešavanja:
izabrati Volume test (Test jačine
zvuka).
TMC settings (TMC podešavanja)
Izabrati Infotypes (Tip informacija) za
otvaranje podmenija sa raznim
mogućnostima za određivanje, da li i
koji tip informacije saobraćajne
poruke da se prikazuje na mapi
aktivnog navođenja putanje.
Warning messages when route
guidance is inactive (Poruke
upozorenja kada je navođenje
putanje neaktivno)
Odrediti da li Infotainment sistem
treba da objavi poruku upozorenja
iako navođenje putanji nije aktivno.
Delete lists (Brisanje lista)
Odabrati da li svi unosi u Address
book (Adresar), ili u Last destinations
(Poslednja odredišta) treba da budu
izbrisani.
Import individual POIs (Uvoz
pojedinačnih POI tačaka)
Primenljivo samo ako je na USB
priključak 3 150 Infotainment sistema
povezan USB uređaj sa podacima o
mestima interesovanja (POI).
Uvoz POI podataka sa USB uređaja,
videti "Izvoz i uvoz POI podataka"
ispod.
Infotainment sistem
Delete all imported POIs (Brisanje
svih uvezenih POI tačaka)
Primenljivo samo ako su POI podaci
uvezeni u Infotainment sistem, videti
"Izvoz i uvoz POI podataka" ispod.
Izabrati ovu stavku menija za
uklanjanje svih uvezenih POI
podataka iz myPOIs memorije
Infotainment sistema.
Napomena
Nije moguće direktno ukloniti
pojedinačna uvezena mesta
interesovanja iz myPOIs memorije.
Ako želite da uklonite pojedinačne
uvezene POI: uvezite ažurirane POI
podatke u Infotainment sistem koji
ne sadrži adresne podatke datih
POI.
Za uklanjanje svih uvezenih POI
određene kategorije: uvezite praznu
datoteku POI podataka
odgovarajuće kategorije u
Infotainment sistem.
Export POIs (Izvoz POI tačaka)
Izvozi sve POI podatke arhivirane u
myPOIs memoriji Infotainment
sistema na USB uređaj povezan na
USB priključak 3 150, videti "Izvoz i
uvoz POI podataka" ispod.
Delete Home address (Brisanje
kućne adrese)
Briše trenutno podešenu kućnu
adresu (prikazanu u Enter destination
(Unos odredišta) meniju, videti
poglavlje "Unos odredišta" 3 170).
Izvoz i uvoz POI podataka
Uvodna objašnjenja
Vrste POI podataka
Infotainment sistem nudi sledeće
vrste podataka o mestima
interesovanja:
■ Unapred definisani Points of
Interest (Tačke od interesa)
memorisan na SD memorijskoj
kartici sa mapom i označen
ikonicama na prikazu mape.
Takve unapred definisane POI
moguće je memorisati u imenik ili
kao pojedinačne POI u myPOIs
165
memoriju Infotainment sistema,
videti ispod.
■ Adrese omiljenih odredišta koje su
memorisane u Address book
(Adresar).
Možete da izvezete ove podatke iz
imenika na USB uređaj za kasniju
upotrebu, npr. u drugim
automobilima.
■ Individual POIs (Pojedinačne POI
tačke): adrese omiljenih odredišta
koje su memorisane u myPOIs
memoriji.
Možete da izvezete ove podatke o
pojedinačnim POI na USB uređaj
za kasniju upotrebu, npr. u drugim
automobilima.
■ POI koje definiše korisnik: adrese
omiljenih odredišta koje ste
definisali preko GPS koordinata
(uzetih npr. sa topografske mape) i
uneli u tekstualne datoteke.
Možete da memorišete ove POI
podatke koje definiše korisnik na
USB uređaj i kasnije ih uvezete u
166
Infotainment sistem
myPOIs memoriju Infotainment
sistema, videti ispod.
■ Imported POIs (Uvezene POI
tačke): adrese omiljenih odredišta
koje su prethodno memorisane na
USB uređaj, a zatim uvezene u
myPOIs memoriju Infotainment
sistema.
Prednosti izvoza i uvoza POI
Izvoz i uvoz podataka o mestima
interesovanja nudi vam npr. sledeće
prednosti:
■ Definisanje i memorisanje adresa
omiljenih odredišta samo jednom, i
kasnije korišćenje ovih adresnih
podataka u drugim kolima.
Videti "Izvoz i uvoz pojedinačnih
POI i unosa iz imenika" ispod.
■ Definišite adrese omiljenih
odredišta u udobnosti vaše kuće i
kasnije ih koristite u kolima.
Videti "Kreiranje i uvoz POI koje
definiše korisnik" ispod.
■ Jasno raspoređivanje velikog broja
adresa odredišta, npr. adresa
omiljenih odredišta ostalih članova
porodica ili adresa odredišta
narednog putovanja ili službenog
puta u zasebne podmenije.
Videti "Organizovanje POI
podataka u više podfoldera" ispod.
Izvoz i uvoz pojedinačnih POI i unosa
iz imenika
Kratak opis:
1. Povezati USB uređaj na USB
priključak Infotainment sistema
vašeg automobila.
2. Memorisati (izvesti) adrese
omiljenih destinacija na USB
uređaj.
3. Povezati USB uređaj na USB
priključak automobila opremljen
Navi 600 ili Navi 900 sistemom.
4. Preuzeti (uvesti) adresne podatke
u Infotainment sistem automobila.
Nakon uvoza, adrese se mogu birati
kao odredišta za navođenje putanje.
Detaljne opise videti ispod.
Izvoz POI podataka na USB uređaj
Povezati USB uređaj na USB
priključak Infotainment sistema, videti
poglavlje "USB priključak" 3 150.
Pritisnuti CONFIG dugme, odabrati
Navigation settings (Podešavanja
navigacije), a zatim odabrati Export
POIs (Izvoz POI tačaka).
Export POIs (Izvoz POI tačaka) meni
je prikazan.
Po fabričkim podešavanjima, izvoze
se svi pojedinačni POI memorisani u
myPOIs memoriju i svi unosi iz
imenika.
Po želji poništiti izbor vrsta adresnih
podataka koje ne želite da izvezete.
Infotainment sistem
Izabrati Start export (Početak
izvoza) za memorisanje adresnih
podataka izabrane vrste na povezani
USB uređaj.
Adresni podaci biće memorisani u
folderu pod nazivom myPOIs, koji se
nalazi u osnovnom direktorijumu USB
uređaja.
Za svaku izvezenu kategoriju POI,
npr. Restaurant (Restoran) ili Private
(Privatno), pronaćićete datoteku
odgovarajućeg imena u tom
direktorijumu.
Primeri: F:\myPOIs\Restaurant
(Restoran)_3.poi ili
F:\myPOIs\Private (Privatno)_1.poi,
gde je F:/ osnovni direktorijum USB
uređaja.
Napomena
Ako su datoteke sa POI podacima
iste kategorije već memorisani na
USB uređaju u myPOIs folderu, ove
stare verzije datoteka se prepisuju
novim verzijama datoteka sa istim
imenom.
Folder myPOIs i datoteke sa POI
podacima ne treba preimenovati niti
prebacivati u neki drugi folder na
USB uređaju. U tom slučaju,
Infotainment sistem neće moći
ponovo da uveze adresne podatke.
Uvoz POI podataka sa USB uređaja
Povežite USB uređaj sa
memorisanim POI podacima (videti
detalje ispod) na USB priključak
Infotainment sustema, videti
poglavlje "USB priključak" 3 150.
Da započnete uvoz: pritisnuti dugme
CONFIG, izabrati Navigation settings
(Podešavanja navigacije), izabrati
Import individual POIs (Uvoz
pojedinačnih POI tačaka), a zatim
izabrati Continue (Nastavak).
Svi POI podaci memorisani na USB
uređaju uvoze se u myPOIs memoriju
Infotainment sistema.
Nakon završetka uvoza, uvezeni POI
mogu se birati kao odredišta preko
Enter destination (Unos odredišta)
menija, videti poglavlje "Unos
odredišta" 3 170.
167
Kreiranje i uvoz POI koje definiše
korisnik
Mesta interesovanja koja definiše
korisnik treba definisati preko GPS
koordinata koje se mogu uzeti, npr. sa
topografske mape.
GPS koordinate i dodatne adresne
podatke treba uneti u tekstualne
datoteke, tako da svaka datoteka
predstavlja jednu POI kategoriju.
Kratak opis:
1. Kreirati tekstualne datoteke za
POI podatke.
2. Uneti željene adresne podatke u
tekstualne datoteke.
3. Memorisati tekstualne datoteke
sa POI podacima na USB uređaj.
4. Povezati USB uređaj na USB
priključak Infotainment sistema
vašeg automobila.
5. Preuzeti (uvesti) tekstualne
datoteke sa POI podacima u
Infotainment sistem.
Nakon uvoza, adrese se mogu birati
kao odredišta za navođenje putanje.
Detaljne opise videti ispod.
168
Infotainment sistem
Kreiranje tekstualnih datoteka za POI
podatke
Možete dodeliti adrese omiljenih
odredišta u 20 različitih POI
kategorija, sa brojem dodeljenim
svakoj od POI kategorija, videti "POI
kategorije i dodeljeni brojevi" ispod.
Za svaku od POI kategorija potrebno
je kreirati zasebnu tekstualnu
datoteku.
Tekstualne datoteke mogu se kreirati,
npr. korišćenjem jednostavnog
softvera za uređivanje teksta.
Napomena
Uređivač teksta mora da podržava
UTF-8 kodiranje karatera za
Unicode.
Svaki naziv tekstualne datoteke treba
da se sastoji od naziva kategorije,
donje crte, broja kategorije i
ekstenzije datoteke .poi.
Primeri naziva datoteka:
■ Business (Poslovno)_2.poi
■ Home & Living (Kuća i
domaćinstvo)_8.poi
■ Culture (Kultura)_15.poi
Napomena
Dužina imena tekstualne datoteke
ograničena je na 32 karaktera.
POI kategorije i dodeljeni brojevi:
(1) Private (Privatno), (2) Business
(Poslovno), (3) Restaurant
(Restoran), (4) Hotel, (5) Automotive
(Motorno vozilo), (6) Travel
(Putovanje), (7) Cinema (Bioskop),
(8) Home & Living (Kuća i
domaćinstvo), (9) Shopping
(Trgovina), (10) Craft (Zanat), (11)
Sport, (12) Sight (Razgledanje), (13)
Health care (Zdravstvo), (14) Leisure
(Rekreacija), (15) Culture (Kultura),
(16) Nightlife (Noćni život), (17)
Communication (Komunikacija), (18)
News & broking (Vesti i berza), (19)
Government office (Kancelarija
vlade), (20) General (Opšte).
Unošenje POI podataka u tekstualne
datoteke
Slika ispod pokazuje primer
tekstualne datoteke pod nazivom
Home & Living (Kuća i
domaćinstvo)_8.poi sa primerom POI
podataka:
POI podatke treba uneti u tekstualnu
datoteku u sledećem formatu:
Koordinate geografske širine,
koordinate geografske dužine, "Naziv
POI", "Neke dodatne informacije",
"Broj telefona (po izboru)"
Primer: 7.0350000, 50.6318040,
"Mihajlova kuća", Bonn - Hellweg 6",
"02379234567", videti sliku iznad.
GPS koordinate treba da budu
izražene u decimalnim stepenima.
Maksimalna dužina naziva POI je 60
karaktera. Isto važi i za niz sa
dodatnim informacijama, kao i niz sa
brojem telefona.
Infotainment sistem
169
POI podatke svake od adresa
odredišta treba uneti u zasebni,
izvojeni red; videti sliku iznad.
Memorisanje tekstualnih datoteka na
USB uređaj
Tekstualne datoteke sa POI
podacima treba da budu memorisane
u folderu pod nazivom myPOIs, koji
se nalazi u osnovnom direktorijumu
USB uređaja.
Primer: F:\myPOIs\Home & Living
(Kuća i domaćinstvo)_8.poi, gde je
F:/ osnovni direktorijum USB uređaja.
Nakon uvoza pojedinačnih POI
podataka u Infotainment sistem
(videti opis uvoza u daljem tekstu
ispod), meni Imported POIs (Uvezene
POI tačke) prikazuje listu POI
kategorija koje se mogu izabrati, nalik
sledećoj:
Organizovanje POI podataka u više
podfoldera
Po izboru, tekstualne datoteke mogu
se organizovati u nekoliko proizvoljno
nazvanih podfoldera.
Primeri: F:\myPOIs\AnnsPOIs ili
F:\myPOIs\MyJourney, gde je F:/
osnovni direktorijum USB uređaja.
Nakon uvoza pojedinačnih POI
podataka organizovanih na taj način
u Infotainment sistem (videti opis
uvoza u daljem tekstu ispod), meni
Imported POIs (Uvezene POI tačke)
prikazuje listu podmenija koji se
mogu izabrati, nalik sledećoj:
Nakon izbora podmenija, prikazuje se
povezana lista uvezenih POI
kategorija.
Uvoz POI podataka u Infotainment
sistem
Povezati USB uređaj sa pojedinačnim
POI podacima na USB priključak
Infotainment sistema, videti poglavlje
"USB priključak" 3 150.
Da započnete uvoz: pritisnuti dugme
CONFIG, izabrati Navigation settings
(Podešavanja navigacije), izabrati
Import individual POIs (Uvoz
pojedinačnih POI tačaka), a zatim
izabrati Continue (Nastavak).
170
Infotainment sistem
Svi POI podaci memorisani na USB
uređaju uvoze se u myPOIs memoriju
Infotainment sistema.
Nakon završetka uvoza, uvezeni POI
mogu se birati kao odredišta preko
Enter destination (Unos odredišta)
menija, videti poglavlje "Unos
odredišta" ispod.
Unos odredišta
Pritisnite dugme DEST da otvorite
meni sa različitim opcijama za unos ili
izbor odredišta.
■
■
■
■ Home: (Kuća:) izbor trenutno
podešene kućne adrese (ako
■
postoji). Podešavanje/izmena
kućne adrese, videti "Postavljanje
kućne adrese" ispod.
Nakon izbora kućne adrese,
Infotainment sistem smesta
izračunava putanju od trenutnog
položaja do kućne adrese i zatim
kreće sa navođenjem putanje.
Enter address (Unos adrese):
direktan unos adrese odredišta sa
državom, gradom, ulicom i kućnim
brojem. Videti "Direktno unošenje
adrese" ispod.
Address book (Adresar): izbor
adrese odredišta memorisane u
imeniku. Videti "Biranje adrese iz
imenika" ispod.
Videti još "Memorisanje adrese u
imeniku ili myPOIs memoriji" i
"Uređivanje ili brisanje memorsane
adrese" ispod.
Last destinations (Poslednja
odredišta): biranje sa liste nedavno
odabranih odredišta. Videti "Biranje
prethodnog odredišta" ispod.
myPOIs (Moje POI tačke): izbor
adrese odredišta memorisane u
myPOIs memoriji. Videti "Biranje
adrese memorisane u myPOIs
memoriji" ispod.
Videti još "Memorisanje adrese u
imeniku ili myPOIs memoriji" i
"Uređivanje ili brisanje memorsane
adrese" ispod.
■ Points of Interest (Tačke od
interesa): izbor POI (adrese, npr.
restorana, benzinskih pumpi,
bolnica, itd.) memorisanih na SD
memorijskoj kartici sa mapama
Infotainment sistema. Videti
"Biranje mesta interesovanja"
ispod.
■ Select from map (Biranje sa
mape): izbor odredišta sa prikaza
karte korišćenjem osmosmernog
prekidača 3 108. Videti "Biranje
odredišta sa mape" ispod.
■ Longitude / Latitude (Geografska
dužina / Geografska širina): izbor
odredišta korišćenjem geografskih
koordinata. Videti "Biranje
odredišta pomoću geografskih
koordinata" ispod.
Infotainment sistem
Biranje benzinske pumpe kao
odredišta nakon
Fuel level low (Nizak nivo
goriva) upozorenja
Izabrati Start navigation (Startovanje
navigacije) za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
Opis navođenja putanje, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
Kada je nivo goriva u rezervoaru
vozila nizak, prikazuje se poruka
upozorenja.
Za pokretanje pretraživanja
benzinskih stanica blizu trenutnog
položaja vozila: izabrati Petrol
stations (Benzinske pumpe).
Posle završetka pretraživanja
prikazuje se lista svih pronađenih
benzinskih stanica.
171
Direktan unos adrese
Pritisnuti dugme DEST, a zatim
izabrati Enter address (Unos
adrese) za otvaranje menija
prikazanog ispod.
Ispod liste prikazuju se detaljne
informacije o trenutno označenoj
benzinskoj pumpi: približan smer do
benzinske pumpe, adresa, razdaljina
i dostupne vrste goriva (osim benzina
i dizela).
Skraćenice koje se koriste za vrste
goriva: CNG (komprimovani prirodni
gas), LPG (tečni naftni gas).
Započinjanje navođenja putanje do
benzinske pumpe
Odabrati željenu benzinsku stanicu.
Navigation (Navigacija) meni je
prikazan.
Za promenu/biranje države: označiti
polje za unos države (videti sliku
iznad), a zatim pritisnuti dugme
MENU za otvaranje menija Countries
(Države).
172
Infotainment sistem
Izabrati željenu državu.
Unos adrese pomoću slovne funkcije
Označiti City: (Grad:) polje za unos i
zatim pritisnuti MENU dugme za
aktiviranje funkcije abecede.
Pomoću MENU dugmeta, zaredom
označiti i prihvatiti slova za željeni
grad. Tokom ovog postupka sistem
će automatski blokirati slova koja se
ne mogu pojaviti u nazivu mesta.
Sledeći simboli se mogu birati iz
donjeg pojasa:
⇧ : Liste sa specijalnim slovima se
pojavljuju u donjem pojasu.
◀▶ : Prethodno/sledeće slovo je
označeno.
k: Brisanje poslednjeg slova.
Aa : Veliko, malo slovo.
j : Funkcija izlistavanja - čim se
unesu dva slova (u nekim
slučajevima samo sa jednim slovom)
sva imena dostupna sa ovim slovima
se prikazuju. Što se više slova unese,
to se više smanjuje lista.
OK : Završiti unos ili prihvatiti traženi
pojam.
Sva slova koja su uneti brišu se sa
pojasa unosa dužim pritiskom BACK
dugmeta.
Ponoviti proces za ostala polja za
unos (unos kućnog broja ili raskrsnice
nije obavezan).
Posle kompletiranja adrese birati OK.
Infotainment sistem
173
Navigation (Navigacija) meni je
prikazan.
Započinjanje navođenja putanje
Izabrati Start navigation (Startovanje
navigacije) za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
Opis navođenja putanje, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
Memorisanje adrese
Izabrati Store (Memorisanje) ukoliko
želite da memorišete prikazanu
adresu u imeniku ili myPOIs memoriji.
Prikazuje se meni Store
(Memorisanje), videti "Memorisanje
adrese u imeniku ili myPOIs
memoriji".
Biranje adrese iz adresara
Pritisnuti DEST dugme a zatim
odabrati Address book (Adresar).
Izabrati željeni unos imenika.
Navigation (Navigacija) meni je
prikazan.
Započinjanje navođenja putanje
Izabrati Start navigation (Startovanje
navigacije) za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
Opis navođenja putanje, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
Biranje prethodnog odredišta
Pritisnuti dugme DEST, a zatim
izabrati Last destinations (Poslednja
odredišta) za otvaranje menija
prikazanog ispod.
Prikazuje se lista najskorije
korišćenih odredišta.
Izabrati željeno odredište.
Navigation (Navigacija) meni je
prikazan.
Započinjanje navođenja putanje
Izabrati Start navigation (Startovanje
navigacije) za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
Opis navođenja putanje, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
174
Infotainment sistem
Memorisanje adrese
Izabrati Store (Memorisanje) ukoliko
želite da memorišete prikazanu
adresu u imeniku ili myPOIs memoriji.
Prikazuje se meni Store
(Memorisanje), videti "Memorisanje
adrese u imeniku ili myPOIs
memoriji".
Biranje adrese memorisane u
myPOIs memoriji
Pritisnuti dugme DEST, a zatim
izabrati myPOIs (Moje POI tačke) za
otvaranje menija prikazanog ispod.
Napomena
Opcija Imported POIs (Uvezene POI
tačke) može se izabrati samo
ukoliko su podaci o mestima
interesovanja (POI) preuzeti sa USB
uređaja, videti "Izvoz i uvoz POI
podataka" u odeljku "Upotreba"
iznad.
Izabrati željenu opciju
raspoređivanja.
Prikazuje se meni sa trenutno
dostupnim kategorijama mesta
interesovanja.
Izabrati željenu opciju. Prikazuje se
meni sa različitim opcijama
raspoređivanja:
Izabrati željenu kategoriju.
Prikazuje se meni sa listom svih
dostupnih mesta interesovanja u
okviru željene kategorije (npr.
Restaurant (Restoran)).
Opcije raspoređivanja određuju kojim
će se redosledom adrese
pojedinačnih/uvezenih mesta
interesovanja kasnije prikazivati.
Napomena
Mesta interesovanja koja su daleko
od trenutnog položaja vozila možda
neće biti prikazana na listi.
Infotainment sistem
Opis navođenja putanje, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
Biranje mesta interesovanja
Pritisnuti DEST dugme a zatim
odabrati Points of Interest (Tačke od
interesa).
Prikazuje se meni sa različitim
mogućnostima za izbor mesta
interesovanja (npr. restorani,
benzinske pumpe, bolnice itd.).
175
Nakon biranja opcije prikazuje se lista
svih dostupnih mesta interesovanja iz
date kategorije.
Npr. ako tražite benzinsku stanicu:
Izabrati Automotive & Petrol Stations
(Auto servis i Benzinska pumpa).
Prikazuje se meni koji nudi opcije za
dodatno profinjenije traženje
benzinske pumpe.
Ispod liste prikazuju se detaljne
informacije trenutno označenog
mesta interesovanja: približan smer
do mesta interesovanja, adresa i
rastojanje.
Započinjanje navođenja putanje do
mesta interesovanja
Odabrati željeno mesto
interesovanja.
Navigation (Navigacija) meni je
prikazan.
Izabrati Start navigation (Startovanje
navigacije) za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
Vicinity current position (U blizini
trenutnog položaja)
Izbor mesta interesovanja blizu
trenutnog položaja vozila.
Posle izbora Start search (Start
pretraživanja) pokreće se
pretraživanje svih benzinskih pumpi u
oblasti. Pretraživanje uzima u obzir
sve benzinske pumpe koji odgovaraju
uslovima filtera za Brand or chain
176
Infotainment sistem
name (Naziv brenda ili mreže
poslovanja) i Fuel type (Vrsta goriva)
(menjanje uslova filtera, videti
"Podešavanje filtera za profinjenije
pretraživanje" ispod).
Posle završetka pretraživanja
prikazuje se lista svih pronađenih
benzinskih stanica.
Ispod liste prikazuju se detaljne
informacije o trenutno označenoj
benzinskoj pumpi: približan smer do
benzinske pumpe, adresa, razdaljina
i dostupne vrste goriva (osim benzina
i dizela).
Skraćenice koje se koriste za vrste
goriva: CNG (komprimovani prirodni
gas), LPG (tečni naftni gas).
Izbor filtera za preciznije
pretraživanje
Nakon odabiranja Brand or chain
name (Naziv brenda ili mreže
poslovanja) lista se prikazuje sa svim
brendovima/mrežama benzinskih
pumpi koje su na raspolaganju u
oblasti.
Broj benzinskih stanica se takođe
može smanjiti označavanjem naziva
brenda/mreže benzinskih stanica.
Nakon označavanja željenog brenda/
mreže: izabrati Start search with
selected filters (Startovanje
pretraživanja sa izabranim filterima)
ili, za dodatno profinjenu pretragu,
izabrati Continue with next filter
(Nastavljanje sa sledećim filterom)
(vrste goriva).
Posle izbora Fuel type (Vrsta goriva)
prikazuje se lista sa svim dostupnim
tipovima goriva (osim benzina i
dizela) na benzinskim pumpama u
oblasti.
Broj benzinskih stanica se takođe
može smanjiti označavanjem
najmanje jednog tipa goriva.
Nakon obeležavanja željenih vrsta
goriva: izabrati Start search with
selected filters (Startovanje
pretraživanja sa izabranim filterima)
ili, za dodatno profinjenu pretragu,
izabrati Continue with next filter
(Nastavljanje sa sledećim filterom)
(brendovi/mreže benzinskih pumpi).
Posle startovanja pretraživanja
prikazuju se liste svih benzinskih
pumpi koji odgovaraju izabranom
kriterijumu.
Infotainment sistem
Odabrati željenu benzinsku stanicu.
Navigation (Navigacija) meni je
prikazan.
Započinjanje navođenja putanje
Izabrati Start navigation (Startovanje
navigacije) za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
Opis navođenja putanje, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
Memorisanje adrese
Izabrati Store (Memorisanje) ukoliko
želite da memorišete prikazanu
adresu u imeniku ili myPOIs memoriji.
Prikazuje se meni Store
(Memorisanje), videti "Memorisanje
adrese u imeniku ili myPOIs
memoriji".
Along freeway (Duž autoputa)
Izbor mesta interesovanja vezanih za
autoput (npr. benzinske stanice ili
servisne stanice) duž linije putovanja.
Dostupno je samo ako trenutno vozite
po auto putu.
Biranje mesta interesovanja: videti
primer iznad za "U blizini trenutnog
položaja".
Around destination (Oko odredišta)
Biranje mesta interesovanja blizu
unete tačke odredišta.
Biranje mesta interesovanja: videti
primer iznad za "U blizini trenutnog
položaja".
Oko drugih gradova
Izbor mesta interesovanja oko bilo
kojeg grada.
Nakon izbora ove opcije prikazuje se
lista država.
Izabrati željenu državu. Prikazuje se
meni za unošenje imena grada.
177
Unesti željeni grad pomoću funkcije
abecede, videti "Unošenje adrese
pomoću funkcije abecede" iznad.
Čim je unos dovoljno određen,
prikazuje se lista mogućih gradova.
Nekada može biti potrebno birati j za
prikaz liste.
Izabrati željeni grad. Meni pokazuje
mesta interesovanja blizu izabranog
grada, izlistana po kategorijama.
Biranje mesta interesovanja: videti
primer iznad za "U blizini trenutnog
položaja".
Search by name (Traženje po nazivu)
Izbor mesta interesovanja po unetom
nazivu.
Nakon izbora ove opcije prikazuje se
lista država.
Izabrati željenu državu. Prikazuje se
meni za unos imena.
178
Infotainment sistem
Započinjanje navođenja putanje
Izabrati Start navigation (Startovanje
navigacije) za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
Opis navođenja putanje, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
Unesti ime željenog mesta
interesovanja koristeći funkciju
abecede, videti "Unošenje adrese
pomoću funkcije abecede" iznad.
Čim je unos dovoljno određen,
prikazuje se lista mogućih mesta
interesovanja. Nekada može biti
potrebno birati j za prikaz liste.
Odabrati željeno mesto
interesovanja.
Navigation (Navigacija) meni je
prikazan.
Memorisanje adrese
Izabrati Store (Memorisanje) ukoliko
želite da memorišete prikazanu
adresu u imeniku ili myPOIs memoriji.
Prikazuje se meni Store
(Memorisanje), videti "Memorisanje
adrese u imeniku ili myPOIs
memoriji".
Search by phone number
(Pretraživanje po broju telefona)
Izbor mesta interesovanja unosom
telefonskog broja.
Nakon izbora ove opcije prikazuje se
lista država.
Izabrati željenu državu. Prikazuje se
meni za unos broja.
Unesti željeni broj telefona pomoću
funkcije abecede, videti "Unošenje
adrese pomoću funkcije abecede"
iznad.
Kada je unos dovoljno određen,
prikazuje se lista mogućih telefonskih
brojeva (svaki broj predstavlja jedno
mesto interesovanja). Nekada može
biti potrebno birati j za prikaz liste.
Odabrati željeno mesto
interesovanja.
Navigation (Navigacija) meni je
prikazan.
Infotainment sistem
Započinjanje navođenja putanje
Izabrati Start navigation (Startovanje
navigacije) za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
Opis navođenja putanje, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
Memorisanje adrese
Izabrati Store (Memorisanje) ukoliko
želite da memorišete prikazanu
adresu u imeniku ili myPOIs memoriji.
Prikazuje se meni Store
(Memorisanje), videti "Memorisanje
adrese u imeniku ili myPOIs
memoriji".
Biranje odredišta sa mape
Pritisnuti DEST dugme a zatim
odabrati Select from map (Biranje sa
mape).
Prikazuje se meni sa mapom koja
prikazuje područje oko trenutnoh
položaja.
179
Opis navođenja putanje, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
Memorisanje adrese
Izabrati Store (Memorisanje) ukoliko
želite da memorišete prikazanu
adresu u imeniku ili myPOIs memoriji.
Prikazuje se meni Store
(Memorisanje), videti "Memorisanje
adrese u imeniku ili myPOIs
memoriji".
Napomena
Razmera karte se može menjati
okretanjem MENU dugmeta.
Pomoću osmosmernog prekidača na
MENU dugmetu 3 108, pozicionirajte
krstić na odredište na mapi.
Pritisnuti MENU dugme za potvrdu
izbora.
Navigation (Navigacija) meni je
prikazan.
Započinjanje navođenja putanje
Izabrati Start navigation (Startovanje
navigacije) za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
Biranje odredišta pomoću
geografskih koordinata
Pritisnuti DEST dugme a zatim
odabrati Longitude / Latitude
(Geografska dužina / Geografska
širina).
Prikazuje se meni koji omogućava
unos geografskih koordinata kao
adrese odredišta.
180
Infotainment sistem
Unošenje koordinate geografske
širine
1. Izabrati Latitude (Geografska
širina).
2. Okrenuti MENU dugme za biranje
N (Sever) ili S (Jug) (severno ili
južno od ekvatora).
3. Pritisnuti MENU dugme za
potvrdu izbora.
4. Okrenuti MENU dugme za unos
željenih stepeni geografske širine.
5. Pritisnuti MENU dugme za
potvrdu izbora.
6. Uneti željene vrednosti minuta i
sekundi za geografsku širinu.
Unošenje koordinate geografske
dužine
1. Izabrati Longitude (Geografska
dužina).
2. Okrenuti MENU dugme za izbor
W (Zapad) ili E (Istok) (zapadno ili
istočno od glavnog meridijana u
Griniču.
3. Pritisnuti MENU dugme za
potvrdu izbora.
4. Uneti i potvrditi željene vrednosti
stepena, minuta i sekundi za
geografsku dužinu.
Izabrati Apply (Primenjivanje) za
potvrđivanje prikazanih koordinata.
Navigation (Navigacija) meni je
prikazan.
Započinjanje navođenja putanje
Izabrati Start navigation (Startovanje
navigacije) za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
Opis navođenja putanje, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
Memorisanje adrese
Izabrati Store (Memorisanje) ukoliko
želite da memorišete prikazanu
adresu u imeniku ili myPOIs memoriji.
Prikazuje se meni Store
(Memorisanje), videti "Memorisanje
adrese u imeniku ili myPOIs
memoriji".
Memorisanje adrese u imenik ili
myPOIs memoriju
Infotainment sistem nudi dva
odvojena memorijska područja u koja
je moguće memorisati omiljene
adrese odredišta: imenik i myPOIs
memoriju.
Pre memorisanja adrese u jedno od
ova dva područja, neophodno je
dodeliti adresu nekog kategoriji:
■ Ukoliko želite da memorišete
adresu u imenik, morate dodeliti
adresu kategoriji Private (Privatno)
ili Business (Poslovno).
■ Ukoliko želite da memorišete
adresu u myPOIs memoriji, možete
izabrati između 18 kategorija (npr.
Restaurant (Restoran), Travel
(Putovanje) ili Culture (Kultura)).
Infotainment sistem
Memorisanje adrese u imenik
Pritisnuti dugme DEST za otvaranje
menija Enter destination (Unos
odredišta), a zatim izabrati opciju za
unos ili biranje adrese odredišta (npr.
Enter address (Unos adrese) ili Last
destinations (Poslednja odredišta)),
videti za opis unosa ili izbora adrese
iznad.
Nakon unošenja ili izbora željene
adrese odredišta, prikazuje se meni
Navigation (Navigacija).
Izabrati Store (Memorisanje).
Prikazuje se meni Store
(Memorisanje), sa prethodno unetom
ili izabranom adresom odredišta kao
standardnim imenom.
Standardno ime moguće je promeniti
(videti primer na slici ispod) pomoću
funkcije abecede, videti "Unos adrese
pomoću funkcije abecede" iznad.
Po želji se može uneti broj telefona.
Standardna kategorija Private
(Privatno) može se promeniti u
Business (Poslovno).
Izabrati prikazanu kategoriju za
otvaranje menija sa listom svih
dostupnih kategorija adresa.
181
Napomena
Ako izaberete neku drugu kategoriju
osim Private (Privatno) ili Business
(Poslovno), adresa odredišta
memoriše se u myPOIs memoriji a
ne u imeniku.
Izabrati Business (Poslovno).
Ponovo se prikazuje meni Store
(Memorisanje).
Izabrati OK za memorisanje adrese
odredišta u adresar korišćenjem
prikazanog imena i kategorije.
U imeniku se može memorisati
maksimalno 100 adresa odredišta.
182
Infotainment sistem
Memorisanje adrese u myPOIs
memoriji
Memorisanje adrese odredišta u
myPOIs memoriji funkcioniše na
način opisan iznad za imenik.
Jedina razlika: izabrati kategoriju
različitu od Private (Privatno) ili
Business (Poslovno), npr. Restaurant
(Restoran), Automotive (Motorno
vozilo) ili Shopping (Trgovina).
Uređivanje ili brisanje adrese iz
imenika
Pritisnuti DEST dugme, odabrati
Address book (Adresar), a zatim
izabrati željeni unos adrese, i zatim
birati Edit (Uređivanje).
Edit (Uređivanje) meni je prikazan.
Nakon potvrđivanja uređene
adrese, ponovo se prikazuje meni
Navigation (Navigacija).
Ukoliko želite da uredite i ime, ili
promenite kategoriju, morati
ponovo izabrati odgovarajuću
adresu u imeniku, videti iznad.
■ Name & Number (Ime i broj): nakon
biranja ove opcije možete urediti
ime unosa iz imenika, urediti broj
telefona ili izabrati novu kategoriju,
videti "Memorisanje adrese u
imeniku" iznad.
■ Delete (Brisanje): brisanje
prikazane adrese iz imenika.
■ Set as Home (Postavi kao Kuću):
postavljanje prikazane adrese kao
kućne adrese, videti &Postavljanje
kućne adrese& ispod.
Sledeće mogućnosti su na
raspolaganju:
■ Address (Adresa): otvara meni
Enter address (Unos adrese).
Prikazana adresa može se urediti
korišćenjem funkcije abecede,
videti "Unošenje adrese pomoću
funkcije abecede" iznad.
Uređivanje ili brisanje myPOIs unosa
Pritisnuti dugme DEST, a zatim
izabrati myPOIs (Moje POI tačke) za
otvaranje menija prikazanog ispod.
Napomena
Ukoliko izaberete jednu od
kategorija Private (Privatno) ili
Business (Poslovno), adresa
odredišta memoriše se u imeniku, a
ne u myPOIs memoriji.
Uređivanje ili brisanje
memorisane adrese
Adresni podaci (uključujući kategoriju
i broj telefona) memorisani u imeniku
ili myPOIs memoriji mogu se uređivati
ili potpuno obrisati u bilo kom
trenutku.
Infotainment sistem
Uređivanje ili brisanje
Individual POIs (Pojedinačne POI
tačke)
Izabrati Individual POIs (Pojedinačne
POI tačke), izabrati željenu opciju
raspoređivanja (npr. Vicinity current
position (U blizini trenutnog
položaja)), izabrati željenu kategoriju
(npr. Restaurant (Restoran)), izabrati
željenu adresu, a zatim izabrati Edit
(Uređivanje).
Edit (Uređivanje) meni je prikazan.
Uređivanje ili brisanje prikazanog
myPOIs unosa funkcioniše isto kao
za unos iz imenika, videti iznad.
Napomene o
Imported POIs (Uvezene POI tačke)
Uvezena mesta interesovanja (POI
preuzeti sa USB uređaja) ne mogu se
direktno uređivati.
Ukoliko želite da uredite adresne
podatke uvezenog POI:
■ Najpre morate memorisati adresu u
imenik ili kao pojadinačno mesto
interesovanja. Zatim možete urediti
adresne podatke odgovarajuće
unosa u imenik ili myPOIs unosa
(može se izabrati preko Individual
POIs (Pojedinačne POI tačke)).
■ Ili možete da uvezete adresne
podatke sa USB uređaja, videti
"Izvoz i uvoz POI podataka" u
poglavlju "Upotreba" iznad.
Takođe nije moguće direktno ukloniti
adresne podatke pojedinačnih
uvezenih mesta interesovanja iz
myPOIs memorije.
Ukoliko želite da uklonite pojedinačne
uvezene POI:
183
Uvezite ažurirane POI podatke u
Infotainment sistem koji ne sadrži
adresne podatke POI koje želite da
uklonite.
Za uklanjanje svih uvezenih POI
određene kategorije: uvezite praznu
POI datoteku odgovarajuće
kategorije.
Opisi uvoza POI podataka, videti
"Izvoz i uvoz POI podataka" u
poglavlju "Upotreba" iznad.
Brisanje svih uvezenih POI
odjednom:
Pritisnuti CONFIG dugme, odabrati
Navigation settings (Podešavanja
navigacije), a zatim odabrati Delete
all imported POIs (Brisanje svih
uvezenih POI tačaka).
Postavljanje kućne adrese
Pre postavljanja neke adrese kao
kućne adrese, neophodno je
memorisati tu adresu u imeniku ili
myPOIs memoriji, videti
odgovarajuće opise iznad.
184
Infotainment sistem
Postavljanje unosa iz imenika kao
kućne adrese
Pritisnuti DEST dugme, odabrati
Address book (Adresar), a zatim
izabrati željeni unos adrese, izabrati
Edit (Uređivanje) i zatim birati Set as
Home (Postavi kao Kuću).
Prikazana adresa postavlja se kao
nova kućna adresa i prikazuje kao
prva opcija u meniju Enter destination
(Unos odredišta).
Postavljanje myPOIs unosa kao
kućne adrese
Pritisnuti dugme DEST, a zatim
izabrati myPOIs (Moje POI tačke) za
otvaranje menija prikazanog ispod.
Postavljanje pojedinačnog POI kao
kućne adrese
Izabrati Individual POIs (Pojedinačne
POI tačke), izabrati željenu opciju
raspoređivanja (npr. Vicinity current
position (U blizini trenutnog
položaja)), izabrati željenu kategoriju
(npr. Restaurant (Restoran)), izabrati
željenu adresu, izabrati Edit
(Uređivanje), a zatim izabrati Set as
Home (Postavi kao Kuću).
Prikazana adresa postavlja se kao
nova kućna adresa i prikazuje kao
prva opcija u meniju Enter destination
(Unos odredišta).
Napomene o
Imported POIs (Uvezene POI tačke)
Uvezena mesta interesovanja (POI
preuzeti sa USB uređaja) ne mogu se
direktno postavljati kao kućne adrese.
Ukoliko želite da postavite adresu
uvezenog POI kao kućnu adresu:
Najpre morate memorisati adresu u
imenik ili kao pojadinačno mesto
interesovanja.
Zatim možete postaviti adresne
podatke odgovarajućeg unosa u
imenik ili myPOIs unosa (može se
izabrati preko Individual POIs
(Pojedinačne POI tačke)) kao kućnu
adresu.
Navođenje
Pritisnuti dugme NAV, a zatim dugme
MENU za prikaz glavnog menija
navigacije.
U zavisnosti od toga da li je
navođenje trenutno neaktivno ili
aktivno, dostupne su različite opcije
menija.
Infotainment sistem
Funkcije sa isključenim
navođenjem putanje
Start navigation (Startovanje
navigacije)
Nakon biranja Start navigation
(Startovanje navigacije) prikazuje se
meni ispod.
185
■ Edit (Uređivanje): promena/
uređivanje prikazane adrese, videti
"Uređivanje ili brisanje memorisane
adrese" u poglavlje "Unos
odredišta" iznad.
■ Route criteria (Uslovi putovanja):
izbor/izmena uslova za proračun
putanje, videti "Opcije navigacije"
ispod.
Sledeće mogućnosti su na
raspolaganju:
■ Start navigation (Startovanje
navigacije): za početak navođenja
putanje do prikazane adrese.
■ Show on map (Prikazano na
mapi): na karti prikazuje lokaciju
prikazane adrese.
■ Call (Poziv): nije dostupno.
■ Store (Memorisanje): memorisanje
prikazane adrese u imeniku ili
myPOIs memoriji, videti
"Memorisanje adrese u imeniku ili
myPOIs memoriji" u poglavlju
"Unos odredišta" iznad.
TMC messages (TMC poruke)
Informacije o TMC, videti poglavlje
"Dinamičko navođenje" 3 159.
Odabrati TMC messages (TMC
poruke) za prikaz liste svih TMC
poruka o saobraćaju koje su trenutno
primljene.
186
Infotainment sistem
Izabrati TMC poruku o saobraćaju za
prikaz detaljne informacije u vezi
saobraćajnog ishoda.
Route criteria (Uslovi putovanja)
Navigation options (Opcije
navigacije)
Odgovarajući meni pruža opciju i
mnoštvo pripadajućih podmenija za
konfiguraciju navođenja putanje.
Proračun putanje se može kontrolisati
po raznim kriterijumima.
Izabrati jedan od sledećih kriterijuma:
■ Fastest (Najbrže)
■ Shortest (Najkraće)
■ Economic (Ekonomično):
izračunava se putanja koja štedi
energiju, uzimajući u obzir
specifične parametre vozila
trenutno postavljene u Vehicle
parameters (Parametri vozila)
meniju, videti ispod.
Izabrati Vehicle parameters
(Parametri vozila) za otvaranje
menija za izbor specifičnih
parametara vozila.
Infotainment sistem
Izabrana podešavanja uzimaju se u
obzir prilikom izračunavanja putanje
ako je Economic (Ekonomično)
trenutno izabrano, videti iznad.
Nakon izbora željenih parametara
vozila pritisnuti BACK dugme za
napuštanje menija.
Odabrati Dynamic guidance
(Dinamičko navođenje) za otvaranje
menija za konfiguraciju dinamičnog
navođenja putanje.
Informacije o dinamičkom navođenju
putanje, videti poglavlje "Dinamičko
navođenje" 3 192.
Izabrati Dynamic guidance
(Dinamičko navođenje) za aktiviranje/
deaktiviranje dinamičnog navođenja
putanje.
Ukoliko je dinamično navođenje
aktivirano:
Izaberite Automatic recalculation
(Automatski ponovni proračun) ako
želite da se putanja automatski
preračunava u slučaju problema u
saobraćaju.
Izaberite Recalculation after
confirmation (Ponovni proračun posle
prihvatanja) ako želite da se putanja
preračunava samo nakon
potvrđivanja odgovarajuće poruke.
Birati Apply settings (Primenjivanje
podešavanja) za aktiviranje
prikazanih podešavanja i za
napuštanje menija.
187
Ukoliko se želi izabrati jedno ili više od
sledećih kriterijuma u Route criteria
(Uslovi putovanja) meniju:
■ Avoid freeways (Izbegavanje
autoputeva)
■ Avoid toll roads (Izbegavanje
puteva koji se naplaćuju)
■ Avoid tunnels (Izbegavanje tunela)
■ Avoid ferries (Izbegavanje trajekta)
■ Consider time restricted roads
(Uzeti u obzir puteve zatvorene u
određenim periodima)
188
Infotainment sistem
Display route guidance (Prikaz
navođenja puta)
Sledeće opcije su dostupne za prikaz
navođenja putanje:
Ukoliko je Highway lane guidance
(Navođenje trakama autoputa)
uključen, prikazuje se sledeći tip
ilustracije:
Pomoću opcije Highway lane
guidance (Navođenje trakama
autoputa) možete odrediti koji tip
ilustracije treba da se prikaže kod
približavanja raskrsnici na autoputu.
Ukoliko je Highway lane guidance
(Navođenje trakama autoputa)
isključen, prikazuje se sledeći tip
ilustracije:
Pomoću Popup information (Popap
informacije) opcije, možete birati da li
informacije navođenja putanje iz
navigacije treba da budu prikazane u
trenutnim prozorima u drugom režimu
rada (npr. radio). Informacija je
sakrivena nakon nekog vremena ili
pritiskom BACK dugmeta.
Birati Apply settings (Primenjivanje
podešavanja) za aktiviranje
prikazanih podešavanja i za povratak
na Navigation options (Opcije
navigacije) meni.
Map options (Opcije karte)
Odabrati Map options (Opcije karte) a
zatim Map mode (Režim mape) za
prikaz sledećeg podmenija:
Infotainment sistem
189
Prikaz vremena dolaska ili vremena
vožnje
Nakon izbora opcije Indication
estimated driving time (Prikaz
proračunatog vremena putovanja) ili
Indication estimated arrival time
(Prikaz proračunatog vremena
dolaska) u meniju Navigation options
(Opcije navigacije) odgovarajuće
vreme se prikazuje u gornjem delu
ekrana za navođenja putanje.
Izbor između, sever gore i napred
gore, orijentacije karte na prikazu
karte.
Odabrati Map options (Opcije karte) a
zatim Show POIs on map (Prikaz POI
tačaka na mapi) za otvaranje
podmenija sa raznim opcijama za
određivanje gde i koje tačke
interesovanja treba da se prikazuju
na mapi.
Kada je User defined (Određen od
strane korisnika) izabran, može se
odrediti tip tačke interesovanja koji
treba da bude prikazan, npr. restoran,
hotel, javno mesto itd.
Current position information
(Informacija o trenutnom
položaju)
Sledeće informacije trenutnog
položaja su prikazane:
■ Grad
■ Naziv ulice
■ Geografska širina
■ Geografska dužina
■ Prikaz mape
Trenutna pozicija može se kopirati u
imenik ili myPOIs memoriju pomoću
Store (Memorisanje), videti
"Memorisanje adrese u imeniku ili
myPOIs memoriji" u poglavlju "Unos
odredišta" iznad.
Destination information
(Informacija o odredištu)
Prikazane informacije: iste kao na
displeju za Current position (Trenutna
pozicija).
190
Infotainment sistem
Funkcije za aktivno navođenje
putanje
Stop navigation (Zaustavljanje
navigacije)
Nakon izbora Stop navigation
(Zaustavljanje navigacije) navođenje
putanje se deaktivira i prikazuju se
opcije menija za neaktivno navođenje
putanje, videti "Funkcije za aktivno
navođenje putanje" iznad.
TMC messages (TMC poruke)
Informacije o TMC, videti poglavlje
"Dinamičko navođenje" 3 159.
Posle biranja TMC messages (TMC
poruke) Filtering (Filtriranje) meni je
prikazan.
Izabrati da li All traffic messages (Sve
poruke putovanja) ili samo Traffic
messages along route (Poruke o
saobraćaju tokom putovanja) treba
da se prikazuju u TMC messages
(TMC poruke) listi, videti ispod.
Navigation options (Opcije
navigacije)
Opis videti "Funkcije sa isključenim
navođenjem putanje" iznad.
Route information (Informacije o
putanji)
Sledeće informacije se mogu dobiti
preko Route information (Informacije
o putanji) menija:
■ Route list (Lista putovanja)
■ Current position information
(Informacija o trenutnom položaju)
■ Destination information
(Informacija o odredištu)
■ Overview current route (Kratak
pregled trenutne putanje)
Route list (Lista putovanja)
Infotainment sistem
191
Sve ulice na proračunatoj putanji su
izlistane sa dotičnim razdaljinama.
Stavke liste rute označene sa "+"
simbolom se mogu otvoriti izborom
pripadajuće stavke liste. Nakon
izbora se prikazuju dodatni detalji o
pripadajućoj stavki liste.
Current position information
(Informacija o trenutnom položaju)
Opis videti "Funkcije sa isključenim
navođenjem putanje" iznad.
Destination information (Informacija o
odredištu)
Opis videti "Funkcije sa isključenim
navođenjem putanje" iznad.
Overview current route (Kratak
pregled trenutne putanje)
Sledeće informacije trenutne putanje
su prikazane:
■
■
■
■
■
Položaj
Odredište
Vreme stizanja
Razdaljina
Prikaz mape
Route blocking (Blokiranje putanje)
Sledeće opcije su dostupne za ručno
isključivanje određenih oblasti/
putanja iz navođenja putanje:
Route list (Lista putovanja)
U listi naziva ulica aktuelno
proračunate putanje, ulice se mogu
isključiti iz navođenja putanje.
192
Infotainment sistem
Za isključivanje ulice iz navođenja
putanje:
Označiti naziv odgovarajuće ulice i
pritisnuti MENU dugme. Naziv ulice
se prikazuje precrtano.
Ukoliko želite možete isključiti daljnje
ulice iz navođenja putanje.
Izabrati Apply settings (Primenjivanje
podešavanja) i potvrditi prikazanu
poruku.
Putanja se ponovo proračunava
uzimajući u obzir isključene ulice.
By distance (Po razdaljini)
Određivanjem razdaljine, deo puta od
trenutne lokacije do podešene
razdaljine se može isključiti iz
navođenja putanje.
Remove all route blockages
(Uklanjanje svih blokiranja putanje)
Nakon izbora ove opcije, sve sekcije
oblasti/putanje prethodno izabrane
za izostavljanje iz navođenja putanje
ponovo se uzimaju u obzir za
navođenje putanje.
Dinamično navođenje
Podesiti željenu razdaljinu, pritisnuti
MENU dugme i zatim potvrditi
prikazanu poruku.
Putanja se ponovo proračunava
uzimajući u obzir isključenu deonicu.
Napomena
Blokiranje unete putanje ostaje
aktivno dok se ne napravi novi
proračun putanje.
Ako je dinamično navođenje putanje
uključeno, celokupna trenutna
saobraćajna situacija koju
Infotainment sistem prima preko
TMC-a se uključuje u proračunavanje
putanje. Putanja se preporučuje sa
uzimanjem u obzir svih saobraćajnih
problema ili restrikcija kao prema
pretpodešenom kriterijumu (npr.
"najkraća putanja", "izbegavanje
autoputeva" itd.).
U slučaju problema u saobraćaju
(npr. saobraćajna gužva, zatvoren
put) na putanji kojom se vozi, poruka
se prikazuje i glasovna poruka
ukazuje na prirodu problema. Vozač
može odlučiti da li da vozi oko
saobraćajnog problema uzimajući u
Infotainment sistem
obzir predlog da promeni putanju ili
da nastavi dalje kroz saobraćajni
problem.
Obližnji saobraćajni problemi su
takođe prikazani ako navođenje
putanje nije aktivno.
Ako je navođenje putanje aktivno,
sistem konstantno proverava,
zasnovano na saobraćajnim
informacijama, da li je bolje da
preračuna putanju ili da uzme
alternativnu putanju uzimajući u obzir
proračun trenutne saobraćajne
situacije.
Aktiviranje i deaktiviranje dinamičnog
navođenja putovanja, kao što je i
kriterijum za proračunavanje putanje
i drugih podešavanja za navigaciju,
su napravljeni u Navigation options
(Opcije navigacije) meniju, videti
poglavlje "Navođenje" 3 184.
193
Mape
Svi podaci o mapama potrebni za
upotrebu sistema za navigaciju
memorisani su na SD memorijskoj
kartici isporučenoj uz Infotainment
sistem.
SD memorijska kartica sa
mapama
Dinamično navođenje putanje jedino
radi ako se saobraćajne informacije
primaju preko RDS-TMC sistema
saobraćajnih informacija.
Moguće kašnjenje tokom
saobraćajnog problema kojeg
izračunava Infotainment sistem je
bazirano na podacima koje sistem
prima preko RDS-TMC stanice koja je
trenutno podešena. Trenutno
kašnjenje se može razlikovati od
proračunatog.
Čitač SD kartica Inotainment sistema
može da čita samo SD karticu
isporučeno isključivo za upotrebu sa
sistemom za navigaciju datog vozila.
Čitač SD kartica ne može da čita
nikakve druge SD memorijske
kartice.
Zbog datuma proizvodnje podataka o
mapama na SD memorijskoj kartici,
postoji mogućnost da neki novi putevi
nisu uključeni ili se neka imena ili
putevi razlikuju od onih u upotrebi u
vreme proizvodnje mape.
Za naručivanje dodatnih SD
memorijskih kartica ili ažuriranje
mapa, kontaktirajte vašeg Chevrolet
servisnog partnera.
194
Infotainment sistem
Zamena SD memorijske kartice sa
mapama, videti ispod.
Važne informacije o rukovanju SD
karticama
Pažnja
Nemojte nikad pokušavati da
koristite SD karticu koja je
napukla, deformisana ili
popravljana korišćenjem lepljive
trake. Na taj način se može oštetiti
oprema.
■ Pažljivo rukujte SD memorijskim
karticama. Nikada ne dodirujte
metalne kontakte.
■ Ne koristite standardna sredstva za
čišćenje, benzin, razređivač ili
antistatik sprej.
■ Ukoliko je potrebno čišćenje SD
memorijske kartice, koristite meku
krpu.
■ Ne savijajte SD karticu. Ne
upotrebljavajte SD memorijsku
karticu koja je savijena ili naprsla.
■ Ne stavljajte nalepnice i ne pišite po
površinama.
■ Ne ostavljajte SD karticu na mesta
izložena direktnoj sunčevoj
svetlosti, visokoj temperaturi ili
vlazi.
■ Kada nije u upotrebi, SD karticu
uvek odložite u kutiju za odlaganje.
Pritisnuti umetnutu SD karticu za
otključavanje, a zatim pažljivo izvući
SD karticu iz otvora za SD karticu.
Umetanje SD kartice
Zamena SD memorijske kartice
sa mapama
Otvor za SD karticu nalazi se ispod
poklopca na centralnoj konzoli.
Uklanjanje SD kartice
Pažljivo gurnuti SD karticu sa
isečenom ivicom na levoj strani (videti
sliku iznad), tako da se kartica
zabravi.
Napomena
SD memorijska kartica i otvor za SD
karticu uvek treba da budu čisti i
suvi.
Infotainment sistem
Pregled simbola
195
196
Infotainment sistem
Broj Objašnjenje
Broj Objašnjenje
1
Trenutni položaj (mapa)
19
Trgovački centar
2
Odredište
20
Naplata putarine
3
Trenutni položaj (putanja)
21
Turističke informacije
4
nije dostupan
22
Razgledanje
5
nije dostupan
23
Sport i rekreacija
6
Magla
24
Izlazak u grad
7
Radovi na putu
25
Muzej
8
Klizav put
26
Iznajmljivanje vozila
9
Smog
27
Informacije o putovanju
10
Sneg
28
Slobodne aktivnosti
11
Nevreme
29
Provizija na usluge
12
Pažnja/upozorenje
30
Bankomat
13
Zatvoren put
31
Autobuska stanica
14
Gust saobraćaj
32
Kamp
15
Zastoj u saobraćaju
16
Sužavanje puta
17
Otvoriti listu
18
Zatvorena lista
Infotainment sistem
197
198
Infotainment sistem
Broj Objašnjenje
Broj Objašnjenje
Prepoznavanje govora
33
Apoteka
51
Servis
34
Bioskop
52
Restoran
Opšte informacije
35
Aerodrom
53
WC
36
Zabavni park
54
Istorijski spomenik
37
Grad
55
Bolnica
38
Banka
56
Hitna pomoć
39
Saobraćajna poruka
57
Policija
40
Trajekt
58
Luka
41
Granica
59
Planinski prolaz
42
Tunel
60
Javno mesto
43
Kiosk
61
U vezi sa vozilom
44
Trgovina prehrane
62
Garaža
45
Hotel/motel
63
Groblje
46
Izlaz sa autoputa
47
Parking
48
Park & ride (Parkiraj i vozi)
49
Višenamenski parking
50
Benzinska stanica
Funkcija prepoznavanja govora
Infotainment sistema omogućava
korišćenje raznih funkcija sistema za
navigaciju (samo Navi 900;
uključujući funkcije audio sistema) i
telefonskog portala preko glasovne
komande. Prepoznaje komande i
brojčane nizove nezavisno od
relevantnog govornika. Komande i
brojčani nizovi mogu da se izgovaraju
bez pauze između pojedinih reči.
Moguće je sačuvati odredišne
adrese, radio stanice i telefonske
brojeve dodeljivanjem željenog
imena (glasovnog zapisa).
Korišćenjem tih imena moguće je
kasnije podesiti odredišnu adresu za
predstojeće putovanje, izabrati radio
stanicu ili podesiti telefonsku vezu.
U slučaju nepravilnog rada ili
komandi, funkcija prepoznavanja
govora daje vizuelne i/ili zvučne
informacije i zahteva novi unos
željene komande. Osim toga, funkcija
Infotainment sistem
prepoznavanja govora potvrđuje
važne komande i po potrebi traži
dodatna objašnjenja.
Da se tokom razgovora u vozilu ne bi
nenamerno aktivirale sistemske
funkcije, funkcija prepoznavanja
govora se ne pokreće dok se ne
aktivira.
Važne napomene o jezičkoj
podršci
■ Nisu svi jezici koji su dostupni za
displej Infotainment sistema
dostupni i za funkciju
prepoznavanja govora.
■ Nisu svi jezici koji su dostupni za
funkciju prepoznavanja govora
telefonskog portala dostupni i za
funkciju prepoznavanja govora
sistema za navigaciju (uključujući
funkcije audio sistema).
■ Prepoznavanje govora telefonskog
portala: Ako za trenutno izabrani
jezik displeja ne postoji podrška za
prepoznavanje govora, glasovne
komande se moraju unositi na
engleskom.
Za unos glasovnih komandi na
engleskom prvo je neophodno
aktivirati glavni meni telefona
pritiskanjem dugmeta PHONE na
Infotainment sistemu, a zatim
aktivirati funkciju prepoznavanja
govora telefonskog portala
pritiskanjem dugmeta w na
upravljaču.
■ Prepoznavanje govora sistema za
navigaciju: Ako za trenutno izabrani
jezik displeja ne postoji podrška za
prepoznavanje govora,
prepoznavanje govora neće moći
da se koristi.
U tom slučaju treba izabrati drugi
jezik displeja ukoliko se traži
kontrola Infotainment sistema
preko glasovnih komandi:
Pritisnuti dugme CONFIG, izabrati
stavku menija Languages (Jezici),
a zatim npr. English.
Prepoznavanje govora će biti
moguće pošto je engleski jedan od
jezika koji podržava funkcija
prepoznavanja govora sistema za
navigaciju.
199
Napomena
Ako promenite jezik prikazan na
displeju infotainment sistema,
izbrisaće se sva imena koja su
trenutno dodeljena prethodno
podešenim stanicama i/ili adresama
odredišta.
Kontrola telefona
Uključivanje prepoznavanja
govora
Za uključivanje prepoznavanja
govora na telefonskom portalu,
pritisnuti dugme w na upravljaču. Za
vreme dijaloga svi aktivni audio izvori
su utišani i uključivanje svih vesti o
saobraćaju je isključeno.
Podešavanje jačine zvuka
glasovne komande
Okrenuti dugme za jačinu zvuka
Infotainment sistema ili pritisnuti
dugmad + ili ― na upravljaču.
200
Infotainment sistem
Prekid dijaloga
Postoji više mogućnosti za
isključivanje prepoznavanja govora i
prekid dijaloga:
■ Pritisnuti dugme x na upravljaču.
■ Izgovoriti "Cancel (Odustani)".
■ Neko vreme ne unositi (govoriti)
nikakve komande.
■ Nakon trećeg neuspešnog
pokušaja.
Rukovanje
Pomoću funkcije prepoznavanja
govora, mobilni telefon se može vrlo
praktično koristiti preko glasovne
komande. Dovoljno je uključiti
prepoznavanje govora i uneti
(izgovoriti) željenu komandu. Posle
unosa komande, Infotainment sistem
vodi korisnika kroz dijalog do željene
akcije pomoću odgovarajućih pitanja
i povratnih informacija.
Glavne komande
Nakon aktiviranja funkcije
prepoznavanja govora, kratki zvučni
signali ukazuju da funkcija
prepoznavanja govora čeka na
komandu.
Dostupne glavne komande:
■ "Dial (Skala)"
■ "Call (Poziv)"
■ "Redialing (Ponovni poziv)"
■ "Save (Memorisanje)"
■ "Delete (Briši)"
■ "Directory (Direktorij)"
■ "Pair (Sparivanje)"
■ "Select device (Izaberi uređaj)"
■ "Voice feedback (Zvučna potvrda)"
Komande koje su često dostupne
■ "Help (Pomoć)": Dijalog se prekida
i navode se sve raspoložive
komande u okviru trenutne funkcije.
■ "Cancel (Odustani)":
Prepoznavanje govora se
deaktivira.
■ "Yes (Da)": Odgovarajuća akcija se
primenjuje zavisno od konteksta.
■ "No (Ne)": Odgovarajuća akcija se
primenjuje zavisno od konteksta.
Unošenje telefonskog broja
Nakon komande "Dial (Skala)
" funkcija prepoznavanja govora traži
unos broja.
Telefonski broj treba izgovarati
normalnim glasom, bez ikakvih
veštačkih pauza između pojedinačnih
brojeva.
Prepoznavanje je najbolje ako se
pravi pauza od najmanje pola
sekunde posle svakog trećeg do
petog broja. Infotainment sistem
zatim ponavlja prepoznate brojeve.
Moguće je zatim uneti dodatne
brojeve ili sledeće komande:
■ "Dial (Skala)": Unosi su prihvaćeni.
■ "Delete (Briši)": Poslednji uneti broj
ili grupa brojeva se brišu.
■ "Plus (Plus)": Unet je predznak "+"
radi biranja broja u inostranstvu.
Infotainment sistem
■ "Verify (Potvrda)": Unosi se
ponavljaju pomoću glasovne
komande.
■ "Asterisk (Zvezdica)": Uneta je
zvezdica "*".
■ "Hash (Razmak)": Unet je znak
tarabe "#".
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Odustani)"
Uneti telefonski broj može imati
maksimalno 25 cifara.
U slučaju inostranog poziva, može se
pre telefonskog broja izgovoriti "Plus"
(+). Oznaka plus omogućava
pozivanje iz drugih država bez
poznavanja izlaznog pozivnog broja
dotične države za inostranstvo. Zatim
izgovoriti traženi pozivni broj države.
Primer dijaloga
Korisnik: "Dial (Skala)"
Glasovna informacija: "Please, say
the number to dial (Molimo, izgovorite
broj za poziv)"
Korisnik: "Plus (Plus) Four (Četiri)
Nine (Devet)"
Glasovna informacija: "Plus (Plus)
Four (Četiri) Nine (Devet)"
Korisnik: "Seven (Sedam) Three
(Tri) One (Jedan)"
Glasovna informacija: "Seven
(Sedam) Three (Tri) One (Jedan)"
Korisnik: "One (Jedan) One (Jedan)
Nine (Devet) Nine (Devet)"
Glasovna informacija: "One (Jedan)
One (Jedan) Nine (Devet) Nine
(Devet)"
Korisnik: "Dial (Skala)"
Glasovna informacija: "The number is
being dialled (Broj se poziva)"
Unošenje imena
Pomoću komande "Call (Poziv)
" unosi se telefonski broj koji je bio
memorisan u telefonskom imeniku
pod nekim imenom (glasovnim
zapisom).
Dostupne komande:
■ "Yes (Da)"
■ "No (Ne)"
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Odustani)"
201
Primer dijaloga
Korisnik: "Call (Poziv)"
Glasovna informacija: "Please, say
the nametag to dial (Molimo,
izgovorite naziv za poziv)"
Korisnik: <Ime>
Glasovna informacija: "Do you want
to call <Michael>? (Želite pozvati
<Michael>?)"
Korisnik: "Yes (Da)"
Glasovna informacija: "The number is
being dialled (Broj se poziva)"
Početak drugog poziva
Drugi poziv se može obaviti za vreme
aktivnog telefonskog poziva. To se
radi pritiskanjem dugmeta w.
Dostupne komande:
■ "Send (Pošalji)": Aktivira ručni
DTMF (tonsko biranje na dodir),
npr. za glasovnu poruku ili
telefonske bankarske usluge.
■ "Send nametag (Slanje naziva)":
Aktivira DTMF (tonsko biranje na
dodir) nakon unosa imena
(glasovnog zapisa).
■ "Dial (Skala)"
202
Infotainment sistem
■ "Call (Poziv)"
■ "Redialing (Ponovni poziv)"
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Odustani)"
Primer dijaloga
Korisnik: <ukoliko je neki telefonski
poziv aktivan, pritisnuti dugme w >
Korisnik: "Send (Pošalji)"
Glasovna informacija: "Please, say
the number to send (Molimo,
izgovorite broj za slanje.)"
(za unos broja videti primer dijaloga
za Unošenje telefonskog broja)
Korisnik: "Send (Pošalji)"
Redialing (Ponovni poziv)
Poslednji pozivani broj ponovo se
poziva pomoću komande "Redialing
(Ponovni poziv)".
Memorisanje
Pomoću komande "Save
(Memorisanje)" memoriše se
telefonski broj u telefonskom imeniku
pod nekim imenom (glasovnim
zapisom).
Uneto ime se mora jednom ponoviti.
Visina tona i izgovor moraju biti što
sličniji prilikom oba unosa; u
suprotnom, funkcija prepoznavanja
govora će odbaciti unos.
Maksimalno 50 glasovnih zapisa se
može memorisati u telefonskom
imeniku.
Glasovni zapisi zavise od govornika,
tj. pristup nekom glasovnom zapisu
ima samo osoba koja ga je snimila.
Za izbegavanje prekida na početku
snimanja kada se imena memorišu,
trebalo bi ostaviti kratku pauzu posle
zahteva za unos.
Da bi se omogućilo korišćenje
glasovnih zapisa nezavisno od
lokacije, tj. u drugim državama, sve
telefonske brojeve bi trebalo uneti sa
znakom "plus" (+) i pozivnim brojem
države.
Dostupne komande:
■ "Save (Memorisanje)": Unosi su
prihvaćeni.
■ "Verify (Potvrda)": Poslednji unos
se ponavlja.
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Odustani)"
Primer dijaloga
Korisnik: "Save (Memorisanje)"
Glasovna informacija: "Please, say
the number to dial (Molimo, izgovorite
broj za poziv)"
(za unos broja videti primer dijaloga
za Unošenje telefonskog broja)
Korisnik: "Save (Memorisanje)"
Glasovna informacija: "Please, say
the nametag to save (Molimo,
izgovorite naziv za memorisanje)"
Korisnik: <Ime>
Glasovna informacija: "Please,
repeat the nametag to confirm
(Molimo, ponovo izgovorite naziv za
potvrdu)"
Korisnik: <Ime>
Glasovna informacija: "Saving the
nametag (Memorisanje naziva)"
Brisanje
Prethodno sačuvani glasovni zapis
briše se pomoću komande "Delete
(Briši)".
Infotainment sistem
Dostupne komande:
■ "Yes (Da)"
■ "No (Ne)"
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Odustani)"
Preslušavanje memorisanih imena
Preslušavanje svih memorisanih
imena (glasovnih zapisa) pokreće se
komandom "Directory (Direktorij)".
Komande dostupne tokom
preslušavanja glasovnih zapisa:
■ "Call (Poziv)": Bira se telefonski
broj poslednjeg naglas
izgovorenog glasovnog zapisa.
■ "Delete (Briši)": Briše se unos
poslednjeg naglas izgovorenog
glasovnog zapisa.
Memorisanje mobilnog telefona u
listu uređaja ili brisanje iz nje
Pomoću komande "Pair (Sparivanje)
" mobilni telefon se može memorisati
u listu uređaja telefonskog portala ili
izbrisati iz nje 3 205.
Dostupne komande:
■ "Add (Dodaj)"
■ "Delete (Briši)"
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Odustani)"
Primer dijaloga
Korisnik: "Pair (Sparivanje)"
Glasovna informacija: "Do you want
to add or delete a device? (Želite
dodati ili brisati uređaj?)"
Korisnik: "Add (Dodaj)"
Glasovna informacija: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Za korišćenje
funkcije sparivanja uređaja, unesite
<1234> za sparivanje.)"
Glasovna informacija: "Do you want
to pair the device? (Želite spariti
uređaj?)"
Korisnik: "Yes (Da)"
Glasovna informacija: "Uređaj je
povezan kao broj <redni broj
uređaja>"
203
Biranje mobilnog telefona iz liste
uređaja
Pomoću komande "Select device
(Izaberi uređaj)" mobilni telefon se
može izabrati u listi uređaja za
podešavanje Bluetooth veze.
Primer dijaloga
Korisnik: "Select device (Izaberi
uređaj)"
Glasovna informacija: "Please, say a
device number to select (Molimo,
izgovorite broj uređaja za izbor)"
Korisnik: <redni broj uređaja>
Glasovna informacija: "Do you want
to select the device number
<device_number>? (Želite izabrati
broj uređaja <device_number>?)"
Korisnik: "Yes (Da)"
Glasovna informacija: "Do you want
to pair the device? (Želite spariti
uređaj?)"
Korisnik: "Yes (Da)"
Glasovna informacija: "One moment.
(Trenutak.)The system searches for
the selected device (Sistem
pretražuje izabrani uređaj)"
204
Infotainment sistem
Glasovna informacija: "Device
number <dev_num> is selected
(Izabran je broj uređaja <dev_num>)"
Telefon
Voice feedback (Zvučna potvrda)
Svaki glasovni unos se potvrđuje ili
komentariše od strane Infotainment
sistema putem glasovne informacije
shodno situaciji.
Radi uključenja ili isključenja ovih
glasovnih informacija, uneti komandu
Voice feedback (Zvučna potvrda) ili
pritisnuti dugme w.
Telefonski sistem (ako postoji)
omogućava razgovaranje preko
mobilnog telefona uz pomoć
mikrofona i zvučnika u vozilu i
korišćenje najvažnijih funkcija
mobilnog telefona preko Infotainment
sistema u vozilu. Da bi telefonski
sistem mogao da se koristi, mobilni
telefon mora da bude povezan sa
njim preko Bluetooth funkcije.
Telefonski sistem može opcionalno
da se koristi preko sistema za
prepoznavanje govora.
Ne podržava svaki mobilni telefon sve
funkcije telefonskog sistema. Moguće
telefonske funkcije zavise od
relevantnog mobilnog telefona i
davaoca mrežnih usluga. Dodatne
informacije o ovom mogu se naći u
uputstvima za korišćenje mobilnog
telefona ili kod davaoca mrežnih
usluga.
Opšte informacije
Važne informacije o rukovanju i
bezbednosti saobraćaja
9 Upozorenje
Mobilni telefoni imaju uticaja na
vašu okolinu. Iz tih razloga
pripremljene su bezbednosne
regulative i direktive. Pre
korišćenja funkcije telefona,
trebalo bi da se upoznate sa
pripadajućim direktivama.
9 Upozorenje
Korišćenje "bezručne" opreme
prilikom vožnje može biti opasno,
pošto je vaša koncentracija
smanjena dok telefonirate.
Parkirajte vozilo pre upotrebe
funkcije telefoniranja bez upotrebe
ruku (hands free). Poštujte
odredbe države u kojoj se trenutno
nalazite.
Ne zaboravite da poštujete
specijalna ograničenja koja se
koriste u određenoj oblasti i uvek
Infotainment sistem
isključite mobilne telefone ako je
njihova upotreba zabranjena, ako
je smetnja izazvana upotrebom
mobilnog telefona ili može izazvati
opasnu situaciju.
Bluetooth
Telefonski sistem podržava Bluetooth
profil za bezručno telefoniranje V 1.5
i ima specifikaciju u skladu sa
zahtevima Posebne interesne grupe
Bluetooth (SIG).
Dodatne informacije o specifikaciji
nalaze se na internet adresi
http://www.bluetooth.com.
Korišćenje prepoznavanja
govora
Funkcija prepoznavanja govora se ne
sme koristiti u vanrednim situacijama
zato što u stresnim situacijama glas
može toliko da se promeni da ne bude
dovoljno prepoznatljiv za dovoljno
brzo podešavanje željene veze.
Elementi upravljanja
Najvažniji upravljački elementi
specifični za telefon su sledeći:
Dugme y\ @: Otvara glavni meni
telefona.
Komande na upravljaču:
q, w: Preuzimanje poziva, aktiviranje
prepoznavanja govora.
n, x: Završetak/odbijanje poziva,
deaktiviranje prepoznavanja govora.
Telefonski sistem može opcionalno
da se koristi preko sistema za
prepoznavanje govora 3 198.
Veza
Telefonski sistem se uključuje i
isključuje preko kontakt brave. Kada
je kontakt prekinut, telefonski sistem
se može uključiti i isključiti preko
Infotainment sistema.
Može se podesiti veza između
mobilnog telefona i telefonskog
sistema preko Bluetooth funkcije. Da
bi to bilo moguće, mobilni telefon
mora da podržava Bluetooth.
Da bi Bluetooth veza mogla da se
podesi, telefonski sistem mora da
bude uključen i Bluetooth funkcija
aktivirana.
205
Za informacije o Bluetooth funkciji na
mobilnom telefonu, pročitati uputstva
za korišćenje mobilnog telefona.
Bluetooth veza
Bluetooth je radio standard za
bežično povezivanje, npr. telefona i
drugih uređaja. Moguće je prenositi
informacije kao što su telefonski
imenik, liste poziva, ime mrežnog
operatera i jačina polja. Funkcija
može biti ograničena u zavisnosti od
tipa telefona.
Da bi mogla da se podesi Bluetooth
veza sa telefonskim sistemom,
Bluetooth funkcija mobilnog telefona
se mora aktivirati i mobilni telefon se
mora podesiti tako da bude "vidljiv".
Pročitati dodatne informacije u
uputstvu za korišćenje mobilnog
telefona.
206
Infotainment sistem
Bluetooth meni
Lista uređaja
Kada se mobilni telefon prvi put
povezuje sa telefonskim sistemom
preko Bluetooth funkcije, mobilni
telefon se memoriše u okviru liste
uređaja.
Opseg raspoloživih funkcija zavisi od
mobilnog telefona. Dok je povezan sa
telefonskim sistemom, mobilni telefon
se može koristiti kao i obično. Baterija
mobilnog telefona se može prazniti
brže nego obično zbog aktivne
Bluetooth veze tokom normalnog
korišćenja mobilnog telefona.
Pritisnuti CONFIG dugme.
Odabrati Phone settings
(Podešavanja telefona), a zatim
Bluetooth.
Uključivanje Bluetooth funkcije
Ako je Bluetooth funkcija na
telefonskom sistemu isključena,
podesiti Activation (Aktiviranje) na On
(Uključeno) i potvrditi narednu
poruku.
Moguće je memorisati maksimalno 5
mobilnih telefona u okviru liste
uređaja.
Prvo povezivanje mobilnog
telefona
Kada se mobilni telefon doda kao
bezručni uređaj, korisnik može da
poziva ili prima pozive i koristi druge
funkcije preko telefonskog sistema.
Izabrati Add device (Handsfree)
(Dodavanje uređaja (Bezručni)).
Prikazuje se Bluetooth šifra koju treba
uneti u mobilni telefon.
Infotainment sistem
Napomena
Samo 5 uređaja je moguće
istovremeno upariti sa sistemom.
Ako treba upariti dodatni uređaj,
prvo treba izbrisati neki postojeći.
Telefonski sistem sada mogu
detektovati drugi Bluetooth uređaji.
Čim mobilni telefon detektuje
telefonski sistem, Bluetooth šifra se
može uneti u mobilni telefon.
Čim telefonski sistem detektuje
mobilni telefon, može se potvrditi da
je veza podešena.
207
Mobilni telefon se memoriše u okviru
liste uređaja i može se koristiti preko
telefonskog sistema.
Bluetooth šifru i prihvatiti
modifikovanu šifru pomoću opcije OK
(U redu).
Promena Bluetooth šifre
Pri prvom podešavanju Bluetooth
veze sa telefonskim sistemom,
prikazuje se osnovna šifra. Ova
osnovna šifra može da se promeni
bilo kada. Iz bezbednosnih razloga
mora se koristiti četvorocifrena
slučajno izabrana šifra prilikom
uparivanja uređaja.
Povezivanje mobilnog telefona
sačuvanog u listi uređaja
Izabrati Change Bluetooth code
(Promena šifre Bluetooth-a). Na
prikazanom meniju urediti trenutnu
Izabrati željeni mobilni telefon, a
zatim opciju Select (Izbor) u
prikazanom meniju.
Čim telefonski sistem detektuje
mobilni telefon, može se potvrditi da
je veza podešena.
Mobilni telefon se može koristiti preko
telefonskog sistema.
208
Infotainment sistem
Napomena
Ako povezivanje uređaja ne uspe,
proverite da li lista uređaja sadrži
telefonski sistem vozila. Ako ne
sadrži, izbrišite uređaj sa liste i
ponovo ga povežite kao novi uređaj.
Uklanjanje mobilnog telefona sa liste
uređaja
Izabrati željeni mobilni telefon u listi
uređaja. Na prikazanom meniju
izabrati Delete (Brisanje) i potvrditi
sledeću poruku.
Podešavanje tona zvona
Promena karakterističnog tona
zvona:
Pritisnuti CONFIG dugme.
Odabrati Phone settings
(Podešavanja telefona), a zatim Ring
tone (Ton zvona).
Izabrati željenu opciju.
Promena jačine tona zvona:
Dok telefon zvoni, okrenuti dugme m
Infotainment sistema ili pritisnuti
dugmad + / - na upravljaču.
Resetovanje mobilnog telefona na
fabrička podešavanja
Odabrati Phone settings
(Podešavanja telefona), a zatim
Restore factory settings
(Resetovanje na fabrička
podešavanja).
Rukovanje
Uvod
Odmah po podešavanju Bluetooth
veze između mobilnog telefona i
Infotainment sistema, takođe se
može koristiti mnogo funkcija
mobilnog telefona preko Infotainment
sistema.
Preko Infotainment sistema može se,
na primer, podesiti veza sa
telefonskim brojevima memorisanim
u mobilnom telefonu ili se oni mogu
zameniti.
Napomena
U "bezruénom" režimu rad sa
mobilnim telefonom je i dalje moguć,
npr. telefonski razgovor ili
podešavanje jačine tona.
Nakon podešavanja veze između
mobilnog telefona i Infotainment
sistema, podaci mobilnog telefona se
prenose do Infotainment sistema. To
može malo potrajati u zavisnosti od
modela telefona. Tokom ovog
perioda, mobilni telefon se može
koristiti preko Infotainment sistema
samo u ograničenoj meri.
Ne podržava svaki telefon sve
funkcije telefonskog sistema. Zato su
moguća odstupanja od niza funkcija
opisanih u vezi sa ovim specifičnim
telefonima. Potražiti dodatne
informacije u uputstvima za telefonski
adapter.
Podešavanje jačine zvuka
bezručne funkcije
Okrenuti dugme m Infotainment
sistema ili pritisnuti dugmad + / - na
upravljaču.
Infotainment sistem
Pozivanje telefonskog broja
Ručno unošenje broja
Ako su SIM kartica ili telefon različiti,
ponovo se učitava telefonski imenik.
Proces traje nekoliko minuta u
zavisnosti od modela telefona.
Biranje telefonskog broja iz
telefonskog imenika
Pri aktivnom glavnom meniju telefona
pritisnuti dugme MENU za otvaranje
menija za korišćenje telefona.
Postoji nekoliko opcija za pozivanje
telefonskih brojeva, korišćenje
telefonskog imenika i liste poziva.
Izabrati Enter number (Unos broja), a
zatim uneti željeni brojčani niz.
Izabrati y za početak pozivanja.
U meni telefonskog imenika može se
preći biranjem z
Telefonski imenik
Nakon podešavanja veze, telefonski
imenik se upoređuje sa telefonskim
imenikom u privremenoj memoriji,
pod uslovom da se radi o istoj SIM
kartici ili istom telefonu. Tokom ovog
perioda ne prikazuju se novi unosi.
209
Izabrati Phone book (Telefonski
imenik). Na prikazanom meniju
izabrati prvi željeni niz slova za
početak biranja željenih unosa
telefonskog imenika unapred.
210
Infotainment sistem
Liste poziva
Napomena
Unosi u telefonski imenik se prenose
na način na koji se prenose iz
mobilnog telefona. Izvođenje i
redosled unošenja u telefonski
imenik može biti različit na displeju
Infotainment sistema i displeju
mobilnog telefona.
Nakon biranja unapred, izabrati
željeni unos u okviru telefonskog
imenika da bi se prikazali brojevi
sačuvani u okviru ovog unosa.
Izabrati željeni broj za početak
pozivanja.
Preko menija Call lists (Lista poziva)
korisnik može pregledati dolazne,
odlazne i propuštene pozive i pozivati
relevantne brojeve. Za početak
pozivanja izabrati željenu listu poziva,
unos u listi poziva i konačno željeni
telefonski broj.
Dolazni poziv
U slučaju dolaznog poziva prikazuje
se meni za prihvatanje ili odbijanje
telefonskog poziva.
Odabrati željenu opciju.
Funkcije tokom telefonskog
poziva
Tokom telefonskog poziva pritisnuti
dugme MENU da bi se otvorio
podmeni.
Na raspolaganju su razne opcije u
zavisnosti od situacije i niza funkcija
mobilnog telefona:
■ Hang up (Zadržavanje veze):
Prekid telefonske veze.
■ Call number (Pozivni broj): Unos
telefonskog broja za drugi
telefonski poziv ili DTMF (tonsko
biranje na dodir), npr. za glasovnu
poruku ili telefonske bankarske
usluge.
■ Detach call (Prekid poziva):
Isključivanje sagovornika tokom
konferencijskog poziva.
■ Merge calls (Spajanje poziva):
Objedinjavanje dva poziva ako ima
nekoliko aktivnih poziva.
■ Switch calls (Kopčanje poziva):
Prebacivanje između nekoliko
poziva.
■ Mute call (Utišavanje poziva):
Utišavanje poziva.
Infotainment sistem
Mobilni telefoni i CB radio
oprema
Uputstva za montažu i
upravljanje
Kod ugradnje i upotrebe mobilnih
telefona i opreme za bezručni sistem,
moraju se poštovati specifična
uputstva od strane proizvođača u vezi
ugradnje i upotrebe, kao i priložena
uputstva proizvođača mobilnih
telefona. Nepridržavanje tim
zahtevima će učiniti nevažećom
homologaciju vozila (EU direktiva
95/54/EC).
Preporuke za osiguranje nesmetanog
rada:
■ Stručno montirana spoljašnja
antena za obezbeđivanje
maksimalno mogućeg dometa,
■ Maksimalna snaga predajnika
10 vati,
■ Ugraditi nosač telefona na
odgovarajuće mesto, obratiti
pažnju na pripadajuću napomenu
3 46.
Zatražiti savet o mogućim
dozvoljenim mestima ugradnje
spoljašnje antene i držača radio
opreme, kao i o mogućnostima
korišćenja uređaja sa snagom
emitovanja većom od 10 vati.
Upotreba "hands-free" opreme bez
spoljašnje antene u standardu
mobilne telefonije GSM
900/1800/1900 i UMTS, je dozvoljena
samo ako maksimalna snaga
predajnika mobilnog telefona u
standardu GSM 900 je 2 vata ili
1 vat za ostale tipove.
Iz bezbednosnih razloga, za vreme
vožnje izbegavajte korišćenje
telefona. Čak i korišćenje "handsfree"
(bezručnog) seta može Vam skrenuti
pažnju sa vožnje.
9 Upozorenje
Rad sa radio uređajem i mobilnim
telefonima koji ne zadovoljavaju
gore spomenute standarde
mobilne telefonije, dozvoljava se
samo uz pomoć antene
postavljene izvan vozila.
211
Pažnja
Korišćenjem u vozilu, mobilni
telefoni i radio oprema mogu
prouzrokovati smetnje u radu
elektronike vozila ukoliko se
koriste bez spoljašnje antene,
izuzev ako su ispoštovane gore
navedene regulative.
212
Upravljanje klima sistemom
Upravljanje klima
sistemom
Sistemi upravljanja klimom ........ 212
Ventilacioni otvori ....................... 219
Održavanje ................................ 220
Sistemi upravljanja
klimom
Sistem grejanja i
ventilacije
Temperatura
Podesiti temperaturu okretanjem
dugmeta.
crvena = toplo
plava = hladno
Grejanje neće biti potpuno efikasno
sve dok motor ne dostigne svoju
radnu temperaturu.
Raspodela vazduha
Komande za:
■ Temperatura
■ Raspodela vazduha
■ Brzina ventilatora
■ Odmagljivanje, odleđivanje
■ Grejanje zadnjeg prozora
Odabrati ventilacione otvore
pritiskanjem dugmadi.
L = u prostor oko glave i u nožni
prostor
K = u nožni prostor
M = u prostor u visini glave kroz
podesive kanale za vazduh
J = na vetrobran i u nožni prostor
Izabrano podešavanje se prikazuje
LED-om u dugmetu.
Brzina ventilatora
Podesiti protok vazduha
prekopčavanjem ventilatora na
željenu brzinu.
Upravljanje klima sistemom
Odmagljivanje i odleđivanje V
Prikaz podešavanja
Izabrane funkcije su prikazane LEDom u aktiviranom dugmetu.
Klima uređaj
213
Temperatura
Podesiti temperaturu okretanjem
dugmeta.
crvena = toplo
plava = hladno
Grejanje neće biti potpuno efikasno
sve dok motor ne dostigne svoju
radnu temperaturu.
Raspodela vazduha
■ Pritisnuti dugme V: ventilator
automatski prekopčava na veću
brzinu, raspodela vazduha je
automatski usmerena prema
vetrobranu.
■ Podesiti prekidač za temperaturu
na najtopliji stepen.
■ Uključiti grejanje zadnjeg prozora
Ü.
■ Otvoriti bočne ventilacione otvore
po želji i usmeriti ih prema
prozorima vrata.
Grejanje zadnjeg prozora Ü 3 35.
Komande za:
■ Temperatura
■ Raspodela vazduha
■ Brzina ventilatora
■ Odmagljivanje i odleđivanje
■ Recirkulacija vazduha 4
■ Hlađenje n
■ Grejanje zadnjeg prozora
Odabrati ventilacione otvore
pritiskanjem dugmadi.
L = u prostor oko glave i u nožni
prostor
K = u nožni prostor
M = u prostor u visini glave kroz
podesive kanale za vazduh
J = na vetrobran i u nožni prostor
Izabrano podešavanje se prikazuje
LED-om u dugmetu.
Brzina ventilatora
Podesiti protok vazduha
prekopčavanjem ventilatora na
željenu brzinu.
214
Upravljanje klima sistemom
Odmagljivanje i odleđivanje
prozora V
Napomena
Ako su izabrana podešenja za
odmagljivanje i odleđivanje,
Autostop će biti onemogućen.
Ako su izabrana podešenja za
odmagljivanje i odleđivanje dok je
motor u režimu Autostop, motor će
se automatski ponovo pokrenuti.
Grejanje zadnjeg prozora Ü 3 35.
Sistem recirkulacije
vazduha 4
Režimom recirkulacije se upravlja sa
4 dugmetom.
■ Pritisnuti dugme V: ventilator
automatski prekopčava na veću
brzinu, raspodela vazduha je
automatski usmerena prema
vetrobranu.
■ Uključiti hlađenje n.
■ Podesiti prekidač za temperaturu
na najtopliji stepen.
■ Uključiti grejanje zadnjeg prozora
Ü.
■ Otvoriti bočne ventilacione otvore
po želji i usmeriti ih prema
prozorima vrata.
9 Upozorenje
Vožnja sa režimom recirkulacije
na duži period može vas uspavati.
Periodično prebaciti na režim
spoljašnjeg vazduha.
Izmena svežeg vazduha je
smanjena u režimu recirkulacije.
Prilikom rada bez hlađenja,
vlažnost vazduha se povećava,
tako da se prozori mogu zamagliti.
Kvalitet vazduha putničke kabine
se pogoršava, što može uticati na
putnike da se osećaju pospano.
Hlađenje n
Radi sa n dugmetom i u funkciji je
samo kada su motor i ventilator u
pogonu:
Klima sistem hladi i isušuje vazduh
kada je spoljašnja temperatura nešto
iznad tačke smrzavanja. Zbog toga
može doći do kondenzacije i kapanja
vode ispod vozila.
Ako nema potrebe za hlađenjem ili
isušivanjem vazduha, radi štednje
goriva isključiti sistem za hlađenje.
Kada je sistem za hlađenje isključen,
sistem upravljanja klimom ne zahteva
ponovno pokretanje motora ako je u
toku Autostop.
Upravljanje klima sistemom
Maksimalno hlađenje
Prikaz podešavanja
Izabrane funkcije su prikazane LEDom u aktiviranom dugmetu.
Elektronski upravljani
klima sistem
9 Upozorenje
Nakratko otvoriti prozore kako bi vreo
vazduh brzo izašao napolje.
■ Uključiti hlađenje n.
■ Uključiti sistem cirkulacije vazduha
4.
■ Pritisnuti prekidač raspodele
vazduha M.
■ Podesiti prekidač za temperaturu
na najhladniji nivo.
■ Postaviti brzinu ventilatora na
najveću brzinu.
■ Otvoriti sve ventilacione otvore.
Nemojte spavati u vozilu sa
uključenim sistemom klimatizacije
ili grejanja. To može ozbiljno
ugroziti život ili izazvati smrt usled
pada nivoa oksigena i/ili
temperature tela.
215
Komande za automatski režim:
AUTO
= automatski režim,
sva podešavanja
osim temperature
se biraju automatski
putem sistema
Temperature = pretpodešavanje
željene
temperature
Sledeće funkcije se mogu podešavati
ručno, isključivanjem automatskog
režima:
Fan
= podesivi protok
speed
vazduha
MODE
= podesiva raspodela
vazduha
= odmagljivanje i
V
odleđivanje
X
= uključivanje ili
isključivanje sistema
= uključivanje ili
n
isključivanje hlađenja
= recirkulaciju vazduha
4
AQS
= senzor kvaliteta
vazduha
Grejanje zadnjeg prozora Ü 3 35.
216
Upravljanje klima sistemom
Prethodno izabrana temperatura se
automatski reguliše. U automatskom
režimu brzina ventilatora i raspodela
vazduha automatski reguliše protok
vazduha.
Sistem se može ručno podesiti
pomoću prekidača za raspodelu
vazduha i brzine ventilatora.
Elektronski upravljani klima sistem je
jedino u potpunosti spreman za rad
kada je motor u pogonu.
Automatski režim AUTO
Regulisanje brzine ventilatora u
automatskom režimu se može
menjati u meniju Settings
(Podešavanja).
Personalizacija vozila 3 90.
Svi ventilacioni otvori se automatski
uključuju u automatskom režimu.
Ventilacioni otvori bi trebali prema
tome biti uvek otvoreni.
Predizbor temperature
Svaka promena podešavanja se
prikazuje na Informacionom displeju
na nekoliko sekundi.
Aktiviranje funkcija se prikazuje LEDom u dugmetu.
Osnovni izbor za maksimalnu
ugodnost:
■ Pritisnuti AUTO dugme,
klimatizacija se automatski
uključuje.
■ Otvoriti sve ventilacione otvore.
■ Podesiti prethodno izabranu
temperaturu pomoću levog
okretnog dugmeta.
Podesiti temperaturu na željenu
vrednost okretanjem dugmeta.
crvena = toplo
plava = hladno
Upravljanje klima sistemom
Ako je podešena minimalna
temperatura, klima sistem
maksimalno hladi.
Ako je podešena maksimalna
temperatura, klima sistem
maksimalno greje.
Napomena
Ako se temperatura smanji za 2 °C
ili više dok je motor u režimu
Autostop, motor će se automatski
ponovo pokrenuti.
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
3 225.
Odmagljivanje i odleđivanje
prozora V
■ Pritisnuti dugme V.
■ Temperatura i raspodela vazduha
se automatski podešavaju i
ventilator radi povećanom brzinom.
■ Za povratak na automatski režim
rada: pritisnuti dugme V.
Uključiti grejanje zadnjeg prozora Ü.
Napomena
Ako se pritisne dugme V dok motor
radi, Autostop će biti onemogućen
sve dok se ponovo ne pritisne
dugme V.
Ako se pritisne dugme V dok je
motor u režimu Autostop, motor će
se automatski ponovo pokrenuti.
217
Brzina ventilatora x
Grejanje zadnjeg prozora Ü 3 35.
Ručno podešavanje
Sistem upravljanja klimom se može
menjati aktiviranjem dugmadi i
okretnim dugmadima po sledećem.
Promenom podešavanja će se
isključiti automatski režim.
Okrenuti desno okretno dugme.
Izabrana brzina ventilatora je
prikazana brojem na displeju.
Za povratak na automatski režim
rada: Pritisnuti AUTO dugme.
218
Upravljanje klima sistemom
Raspodela vazduha MODE
Povratak na automatsku raspodelu
vazduha: Isključiti dotično
podešavanje ili pritisnuti dugme
AUTO.
Hlađenje n
Pritisnuti MODE dugme jednom ili
više puta uzastopce za željeno
podešavanje, podešavanje za
raspodelu vazduha je prikazano na
Informacionom displeju.
VL = na vetrobran, prostor u
visini glave i u nožni prostor
VK = na vetrobran i u nožni
prostor
= u nožni prostor
K
= u prostor u visini glave kroz
M
podesive kanale za vazduh
= u prostor u visini glave kroz
L
podesive kanale za vazduh
i u nožni prostor
Uključuje se ili isključuje pomoću n
dugmeta.
Klima sistem hladi i isušuje vazduh
kada je spoljašnja temperatura iznad
određenog nivoa. Zbog toga može
doći do kondenzacije i kapanja vode
ispod vozila.
Ako nema potrebe za hlađenjem ili
isušivanjem vazduha, radi štednje
goriva isključiti sistem za hlađenje.
Kada je sistem za hlađenje isključen,
sistem upravljanja klimom ne zahteva
ponovno pokretanje motora ako je u
toku Autostop.
Automatska recirkulacija
vazduha
Sistem automatske recirkulacije
vazduha poseduje senzor za vlažnost
koji automatski prebacuje na
spoljašnji vazduh, ako je vlažnost
unutar kabine suviše visoka.
Režim ručne recirkulacije
vazduha 4
Ručnim režimom recirkulacije se
upravlja sa 4 dugmetom.
9 Upozorenje
Izmena svežeg vazduha se
smanjuje u režimu recirkulacije.
Prilikom rada bez hlađenja,
povećava se vlažnost vazduha,
tako da se prozori mogu zamagliti.
U putničkom prostoru dolazi do
pogoršanja kvaliteta vazduha što
može dovesti do pospanosti
prisutnih u vozilu.
Senzor kvaliteta vazduha AQS
Senzor kvaliteta vazduha prepoznaje
loš kvalitet vazduha okoline i
automatski prekopčava na unutrašnji
vazduh.
Uključenje ili isključenje X
Pritiskom dugmeta X uključuju se ili
isključuju sve funkcije grejanja,
ventilacije i hlađenja.
Upravljanje klima sistemom
Osnovna podešavanja
Neka podešavanja se mogu menjati u
meniju Settings (Podešavanja)
Informacionog displeja.
Personalizacija vozila 3 90.
Dodatni grejač
Grejač vazduha (Samo za dizel
vozila)
Ventilacioni otvori
Podesivi ventilacioni otvori
Najmanje jedan ventilacioni otvor
mora biti otvoren dok je hlađenje
uključeno u cilju sprečavanja
zaleđivanja tokom strujanja vazduha
oko isparivača.
Brzo zagrevanje je dodatani električni
grejač vazduha koji mnogo brže
zagreva putničku kabinu.
Usmeriti strujanje vazduha
naginjanjem i obrtanjem lamela.
Za otvaranje ventilacionih otvora,
okrenuti regulator na Y.
219
220
Upravljanje klima sistemom
Za zatvaranje ventilacionih otvora,
okrenuti regulator na 4.
9 Upozorenje
Održavanje
Filter za polen
Ulaz vazduha
Ručno upravljan filter za polen
Ne postavljati nikakve predmete
na lamele ventilacionih otvora. U
slučaju udesa može doći do štete
i povreda.
Filter pročišćava vazduh koji ulazi
spoljašnjeg prostora i uklanja prašinu,
čađ, polen i spore iz njega
(kombinovani filter) preko ulaza za
vazduh.
Redovno funkcionisanje
klima uređaja
Fiksni ventilacioni kanali
Dodatni ventilacioni kanali se nalaze
ispod vetrobranskog stakla i prozora
vrata, i u nožnom prostoru.
Ulazne kanale vazduha ispred
vetrobranskog stakla u motornom
prostoru treba uvek držati čistim radi
nesmetanog ulaza vazduha. Ukloniti
svo lišće, nečistoću i sneg.
Da bi se obezbedilo neprekidno i
efikasno funkcionisanje klima
uređaja, hlađenje je potrebno uključiti
bar jednom mesečno na nekoliko
minuta, bez obzira na vremenske
uslove i godišnje doba. Kod niskih
spoljašnjih temperatura sistem
hlađenja ne radi.
Servis
Radi postizanja optimalnog efekta
hlađenja, preporučljivo je klima
sistem pregledati jednom godišnje,
počev od treće godine od prve
registracije vozila.
Upravljanje klima sistemom
■
■
■
■
■
Test funkcionalnosti i pritiska
Funkcionalnost grejanja
Provera zaptivenosti
Provera pogonskih kaiševa
Čišćenje kondenzatora i drenaža
sušača
■ Provera performansi
221
222
Vožnja i rukovanje
Vožnja i rukovanje
Saveti za vožnju ......................... 222
Polazak i rukovanje ................... 222
Izduvni sistem motora ................ 228
Automatski menjač .................... 230
Ručni menjač ............................. 233
Kočnice ...................................... 234
Sistemi upravljanja vožnjom ...... 235
Tempomat .................................. 237
Sistem prepoznavanja prepreka 238
Gorivo ........................................ 242
Saveti za vožnju
Polazak i rukovanje
Upravljanje vozilom
Razrada novog vozila
Nikad ne kretati po inerciji kada
motor ne radi (osim u režimu
Autostop)
Kada motor nije u pogonu, mnogi
sistemi ne funkcionišu, (npr. servo
pojačivač sile kočenja, elektrohidraulični servo upravljač). Vožnjom
na ovaj način ugrožavate sebe i
druge. Svi sistemi funkcionišu u
režimu Autostop, ali se vrši
kontrolisana redukcija sile servo
upravljača i brzine vozila.
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
3 225.
Pedale
Radi nesmetanog hoda pedala na
mestu gde pedala dodiruje pod, ne
sme da stoji nikakav podni tepih.
Koristiti sledeće mere
predostrožnosti u prvih nekoliko
stotina kilometara kako bi poboljšali
perfomanse i ekonomičnost vašeg
vozila i produžili mu vek trajanja:
■ Izbegavati startovanje sa punim
gasom.
■ Ne dodavati pun gas vozilu.
■ Izbegavati nagla kočenja osim u
slučajevima opasnosti. Ovo će
omogućiti kočnicama da se
pravilno nalegnu.
■ Izbegavati brze startove,
iznenadna ubrzavanja, i dužu
vožnju na visokim brojevima
obrtaja motora u cilju izbegavanja
oštećenja motora i štednje goriva.
■ Izbegavati startovanja sa punim
gasom u nižoj brzini.
■ Ne šlepati neka druga vozila.
Vožnja i rukovanje
Položaji kontakt brave
Startovanje motora
Startovanje motora kontakt
bravom
0 = Kontakt isključen
1 = Kontakt je isključen, brava
stuba upravljača je odbravljena
2 = Kontakt uključen, kod dizel
motora: predgrevanje
3 = Startovanje
■ Okrenuti ključ u položaj 1, pomeriti
lagano upravljač kako bi odbravili
bravu upravljača
■ Ručni menjač: pritisnuti i zadržati
pedalu kvačila
■ Automatski menjač: pritisnuti
kočnicu te zadržati i pomeriti ručicu
menjača u P ili N
■ Ne pritiskati pedalu gasa
223
■ Dizel motor: okrenuti ključ na
položaj 2 za predgrevanje dok se
kontrolna lampica ! ne ugasi
■ Okrenuti ključ u položaj 3 i otpusti
kad se motor pokrene
Pre ponovnog startovanja ili za
zaustavljanje motora, vratiti ključ u
položaj 0.
U režimu "Autostop", motor se može
pokrenuti pritiskanjem pedale kvačila.
224
Vožnja i rukovanje
Startovanje vozila Start/Stop
dugmetom
Za isključivanje motora, ponovo
pritisnuti dugme.
Isključivanje motora
■ Kako bi isključili motor pritisnuti
Start/Stop dugme dok motor radi uz
vozilo u stanju mirovanja.
Režim napajanja pribora
■ Elektronski ključ mora biti u
unutrašnjosti vozila
■ Ručni menjač: pritisnuti pedalu
kočnice i kvačila
■ Automatski menjač: pritisnuti
kočnicu i pomeriti ručicu menjača u
P ili N (iz bezbednosnih razloga
startovati motor sa ručicom u P).
■ Ne pritiskati pedalu gasa
■ Pritisnuti Start/Stop dugme i
otpustiti kada je motor u pogonu.
Zeleni LED će svetleti čim se
pokrene motor
Jedanput pritisnuti Start/Stop dugme
bez pritiskanja pedale kvačila ili
kočnice. Režim napajanja pribora je
aktivan, LED žute boje u dugmetu
svetli. U ovom režimu kolo upravljača
je odbravljeno i neke električne
funkcije su operativne.
Za startovanje motora iz Režim
napajanja pribora, pritisnuti pedalu
kvačila (ručni menjač) ili pedalu
kočnice (automatski menjač) i još
jednom pritisnuti Start/Stop dugme.
Uključen kontakt u režimu
napajanja
Pritisnuti i zadržati Start/Stop dugme
na 5 sekundi bez pritiskanja pedala
kvačila ili kočnice: Kontakt u režimu
napajanja je aktivan, LED zelene boje
u dugmetu svetli. U ovom režimu sve
električne funkcije rade i dizel motor
se predgreva.
Za startovanje motora iz Kontakt u
režimu napajanja, pritisnuti pedalu
kvačila (ručni menjač) ili pedalu
kočnice (automatski menjač) i
pritisnuti Start/Stop dugme još
jednom.
Napomena
Ne stavljati daljinski upravljač u
prtljažnik ili tako da mu Info-Display
bude vrlo blizu.
Rad u slučaju nužde
Bilo da je baterija elektronskog ključa
oslabljena ili je daljinski upravljač u
kvaru, vrata vozača se mogu
zaključati ili otključati mehaničkim
ključem 3 20.
Mehanički ključ jedino može otključati
ili zaključati vrata vozača.
Otključavanje celog vozila 3 23. Kod
vozila sa alarmnim sistemom zaštite
od krađe, alarm se može aktivirati
kada se otključava vozilo.
Isključivanje alarma uključivanjem
kontakta.
Vožnja i rukovanje
Pokretanje motora pri niskim
temperraturama
Otvoriti poklopac na donjem delu
držača za čaše u srednoj kozoli.
Izvucite elektroniski ključ i umetnite
ga u ključaonicu.
Pritisnuti Start/Stop dugme.
Da bi isključili motor, pritisnuti Start/
Stop dugme najmanje na
dve sekunde.
Zaključavanje vrata vozača pomoću
mehaničkog ključa. Zaključavanje
celog vozila 3 23.
Ova mogućnost je predviđena samo
za nuždu. Potražiti pomoć servisne
radionice.
Pokretanje motora bez dodatnih
grejača moguće je do -27 °C.
Potrebno je ulje odgovarajućeg
viskoziteta, odgovarajuće gorivo,
izvršeni servisi i dovoljno pun
akumulator. Kod temperatura ispod
-27 °C automatski menjač zahteva
vreme zagrevanja od otprilike 5
minuta. Ručica menjača mora biti u
položaju P.
Prekid dotoka goriva za
vreme kočenja motorom
Automatski se prekida dotok goriva
tokom kočenja motorom, npr. kada se
vozilo kreće nizbrdo ali sa
otpuštenom pedalom gasa.
225
Sistem za zaustavljanje i
pokretanje
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
pomaže da se uštedi gorivo i smanji
emisija izduvnih gasova. Ako to uslovi
dozvoljavaju, isključuje motor čim
vozilo bude u maloj brzini ili
mirovanju, npr. u slučaju semafora ili
saobraćajne gužve. On pokreće
motor automatski čim se pritisne
kvačilo. Senzor akumulatora
obezbeđuje da se Autostop izvršava
samo ako je akumulator dovoljno pun
za ponovno pokretanje.
Aktiviranje
Sistam za zaustavljanje i pokretanje
je dostupan čim se pokrene motor,
kada vozilo krene i ako su ispunjeni
uslovi koji su navedeni iznad.
226
Vožnja i rukovanje
Isključivanje
Isključite sistem za zaustavljanje i
pokretanje ručno, pritiskom na dugme
ECO. Na isključivanje ukazuje
gašenje LED-a u dugmetu.
Autostop
Ako je vozilo u maloj brzini ili miruje,
aktivirati Autostop na sledeći način:
■ Pritisnuti pedalu kvačila
■ postaviti ručicu u neutralan položaj
■ otpustiti pedalu kvačila
Motor će se isključiti dok će kontakt
ostati uključen.
Autostop se signalizira iglom
tahometra u položaju AUTOSTOP.
U režimu Autostop, performanse
grejanja i kočenja ostaju
nepromenjene.
Pažnja
Funkcija servo upravljača može
da bude smanjena u režimu
"Autostop".
Uslovi za Autostop
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
proverava da li je ispunjen svaki od
sledećih uslova.
■ Sistem za zaustavljanje i
pokretanje se ne isključuje ručno
■ Poklopac motornog prostora je
potpuno zatvoren
■ Vozačeva vrata su zatvorena ili je
sigurnosni pojas vozača učvršćen
■ Akumulator je dovoljno napunjen i
u dobrom je stanju
■ Motor je zagrejan
■ Temperatura rashladnog sredstva
za motor nije dovoljno visoka
■ Temperatura izduvnog sistema
motora nije previsoka, npr. nakon
vožnje sa motorom pod velikim
opterećenjem
■ Temperatura okoline nije dovoljno
niska
■ Sistem upravljanja klimom
dozvoljava Autostop
■ Vakuum kočnice je dovoljan
■ Funkcija samočišćenja filtera za
čestice dizela nije aktivna
■ Vozilo je pomereno od poslednjeg
Autostop
U suprotnom, Autostop će biti
onemogućen.
Vožnja i rukovanje
Autostop funkcija može da bude
blokirana ako je temperatura okoline
blizu tačke mržnjenja.
Određena podešavanja upravljanja
klima sistemom mogu da blokiraju
Autostop. Pogledajte poglavlje o
upravljanju klima sistemom za više
detalja.
Odmah nakon vožnje po autoputu,
režim Autostop može da bude
blokiran.
Razrada novog vozila 3 222.
Zaštita akumulatora od pražnjenja
Da bi se osiguralo pouzdano ponovno
pokretanje motora, u sistem za
zaustavljanje i pokretanje ugrađeno
je nekoliko funkcija za zaštitu
akumulatora od pražnjenja.
Mere za štednju energije
Tokom režima Autostop, neke
električne funkcije, kao što su
pomoćno električno grejanje ili
grejanje zadnjeg stakla, su
onemogućene ili prebačene u režim
štednje energije. Brzina ventilatora
sistema upravljanja klimom može da
se smanji radi uštede energije.
Neka vozač ponovo pokrene
motor
Pritisnuti pedalu kvačila da bi se
motor ponovo pokrenuo.
Pokretanje motora se signalizira
iglom u položaju brzine praznog hoda
na tahometru.
Ako se ručica menjača pomeri iz
neutralnog položaja pre pritiskanja
pedale kvačila, kontrolna lampica 0
svetli ili se prikazuje kao simbol u
informacionom centru za vozača.
Kontrolna lampica 0 3 77.
Ponovno pokretanje motora
putem sistema za zaustavljanje
i pokretanje
Ručica menjača mora da bude u
neutralnom položaju da bi se
omogućilo automatsko ponovno
pokretanje.
Ako se javi neki od sledećih uslova
tokom Autostop, motor će se ponovo
pokrenuti putem sistema za
zaustavljanje i pokretanje.
227
■ Sistem za zaustavljanje i
pokretanje se isključuje ručno
■ Poklopac motornog prostora je
otvoren
■ Sigurnosni pojas na vozačevom
sedištu nije učvršćena i vozačeva
vrata su otvorena
■ Temperatura motora je suviše
niska
■ Akumulator je ispražnjen
■ Vakuum kočnice nije dovoljan
■ Vozilo počinje da se kreće
■ Upravljanje klima sistemom
zahteva pokretanje motora
■ Klima sistem je ručno uključen
Ako poklopac motornog prostora nije
potpuno zatvoren, poruka upozorenja
se prikazuje na informacionom centru
za vozača i kontrolna lampica /
svetli.
Kontrolna lampica / 3 81.
Ako se električna dodatna oprema,
npr. prenosni CD plejer, poveže na
utičnicu, može se primetiti kratkotrajni
pad napona pri ponovnom
pokretanju.
228
Vožnja i rukovanje
Parkiranje
■ Ne parkirati vozilo na lako zapaljivoj
površini. Visoka temperatura
izduvnog sistema može zapaliti tu
površinu.
■ Uvek potegnite ručnu kočnicu bez
pritiskanja dugmeta za
odbravljivanje. Na nizbrdici ili
uzbrdici ručnu kočnicu potegnuti
što je jače moguće. U isto vreme
radi smanjivanja snage potezanja,
pritisnuti nožnu kočnicu.
■ Zaustavljanje motora i isključivanje
kontakta. Okrenite upravljač dok se
ne oseti da se zabravio.
■ Ukoliko se vozilo nalazi na ravnom
terenu ili na uzbrdici, uključiti prvi
stepen prenosa ili postaviti ručicu
menjača u P položaj pre
isključivanja kontakta. Ukoliko se
vozilo parkira na uzbrdici, prednje
točkove okrenuti od ivičnjaka.
Ukoliko se vozilo parkira na
nizbrdici, uključiti hod za unazad ili
postaviti ručicu menjača u P
položaj pre isključivanja kontakta.
Prednje točkove okrenuti prema
ivičnjaku.
■ Zaključati vozilo i aktivirati alarmni
sistem zaštite od krađe.
Izduvni sistem motora
9 Opasnost
Izduvni gasovi sadrže otrovni gas
ugljen monoksid, koji je bez mirisa
i boje, i njegovo udisanje može biti
pogubno.
Ako primetite prodor izduvnih
gasova u putnički prostor, otvorite
prozore. Odmah ukloniti uzrok
kvara u servisu.
Izbegavati vožnju sa otvorenim
prtljažnikom, inače izduvni gasovi
mogu dospeti u unutrašnjost
vozila.
Filter za čestice dizela
Filter sistema za čestice dizela odvaja
štetne čestice gareži iz izduvnih
gasova. Sistem obuhvata funkciju
samočišćenja koja se automatski
uključuje tokom vožnje. Filter se čisti
sagorevanjem čestica nataložene
gareži na visokoj temperaturi. Ovaj
postupak se odvija automatski u
određenim uslovima vožnje i može da
Vožnja i rukovanje
traje od 10 do 25 minuta. Autostop
nije dostupan i potrošnja goriva može
biti veća tokom tog perioda. Pojava
mirisa i dima je normalna pojava
tokom ovog postupka.
229
Po potrebi kopčati u niži stepen
prenosa. Čišćenje filtera za čestice
dizela počinje nakon toga.
Kontrolna lampica % se gasi čim je
postupak samočišćenja završen.
Sistem se neće automatski čistiti pod
određenim uslovima vožnje, kao što
je npr. vožnja na kratkim relacijama.
Ukoliko je bilo potrebno čišćenje
filtera, a prethodni uslovi vožnje nisu
omogućili automatsko čišćenje,
kontrolna lampica % svetli ili trepće.
Nastaviti vožnju, održavati minimalnu
brzinu od 50 km/h na oko 15 minuta,
ili dok se kontrolna lampica ne ugasi.
Prekidanje putovanja ili isključivanje
motora tokom čišćenja nije
preporučljivo.
Pažnja
Ako je proces čićenja prekidan
više nego jednom, postoji veliki
rizik od izazivanja teškog
oštećenja na motoru.
Čišćenje se odvija mnogo brže kod
većih obrtaja i opterećenja motora.
Katalizator
Katalizator smanjuje količinu štetnih
sastojaka u izduvnim gasovima.
230
Vožnja i rukovanje
Pažnja
Vrste goriva koje nisu navedene
na stranama 3 242, 3 304 mogu
oštetiti katalizator ili elektronske
komponente.
Nesagoreo benzin će pregrejati i
oštetiti katalizator. Zato
izbegavajte nepotrebno dugo
startovanje, vožnju sa praznim
rezervoarom, i startovanje motora
guranjem ili vučom vozila.
U slučaju izostanka paljenja,
nepravilnog rada motora, opadanja
snage motora ili drugih neuobičajenih
pojava u radu, otklon uzroka kvara po
mogućstvu što pre poveriti servisu. U
sučaju nužde, vožnja se može
nastaviti na kratak period, sa
smanjenom brzinom vozila i
smanjenim brojem obrtaja motora.
Automatski menjač
Ručica menjača
Automatski menjač dopušta ručno
(ručni režim) ili automatsko menjanje
brzina (automatski režim).
Displej menjača
Na displeju menjača se prikazuje
aktuelno izabrana brzina ili režim.
P = parkirni položaj, točkovi su
blokirani, ukopčati samo kad je
vozilo u stanju mirovanja i
povučena je ručna kočnica,
R = brzina za hod unazad, kopčati
samo kad je vozilo u stanju
mirovanja,
N = neutralni položaj,
D = automatski režim sa svim
stepenima prenosa.
Ručica menjača je zabravljena u P.
Za pomeranje, uključiti kontakt,
pritisnuti kočnicu i pritisnuti dugme za
odbravljivanje.
Vožnja i rukovanje
Za kopčanje u P ili R, pritisnuti dugme
za odbravljivanje.
Prilikom kopčanja brzine ne dodavati
gas. Nikada ne pritiskati istovremeno
pedalu gasa i kočnice.
Kada je stepen prenosa ukopčan,
vozilo počinje polako da puzi kada se
otpusti kočnica.
Ključ kontakt brave se može izvaditi
jedino kada je ručica menjača u
položaju P.
Ručni režim
Kočenje motorom
Za postizanje efekta kočenja
motorom, prilikom vožnje nizbrdo,
pravovremeno kopčati u niži stepen
prenosa.
Parkiranje
Povući parkirnu kočnicu, zabraviti P i
izvaditi ključ iz kontakt brave.
Ako se bira veći stepen prenosa kod
male brzine vozila, ili niži stepen
prenosa kod velike brzine vozila,
promena brzine se neće izvršiti.
Ako broj obrtaja motora previše
opadne, menjač će automatski
uključiti niži stepen prenosa iznad
određene brzine vozila.
Nema automatskog prebacivanja u
viši stepen prenosa pri visokom broju
obrtaja motora.
Elektronski programi
vožnje
Izvlačenje (ljuljanje) vozila
Izvlačenje (ljujanje) vozila je
dozvoljeno samo ako se vozilo
zaglavio u pesak, mulj, sneg ili kanal.
Ručicu menjača prebacivati između
D i R naizmenično u odgovarajućem
ritmu. Izbegavati turiranje motora kao
i naglo dodavanje gasa.
231
Pomerit ručicu za izbor brzine iz D
položaja prema levo i zatim pomeriti
prema napred ili nazad.
< = Prebacivanje u viši stepen
prenosa.
] = Prebacivanje u niži stepen
prenosa.
■ Nakon hladnog starta, program za
radnu temperaturu pomera broj
obrtaja prema višem broju obrtaja,
čime se postiže brže zagrevanje
katalizatora do radne temperature.
■ Automatska funkcija kopčanja u
neutralu automatski kopča na
prazan hod kada se vozilo zaustavi
u stepenu prenosa za kretanje
napred.
232
Vožnja i rukovanje
Kickdown
Prekid napajanja strujom
U slučaju prekida napajanja strujom,
ručica menjača se ne može pomeriti
iz P položaja. Kontakt ključ se
nemože izvaditi iz kontakt brave.
Ako je akumulator ispražnjen,
startovati motor pomoću kablova za
premošćavanje 3 284.
Ukoliko do prekida napajanja
naponom nije došlo pražnjenjem
akumulatora, odbraviti ručicu
menjača i izvaditi ključ iz kontakt
brave.
Za brže ubrzavanje, pritisnuti pedalu
gasa skroz do kraja i zadržati. Menjač
prebacuje u nižu brzinu zavisno od
broja obrtaja motora.
Kvar
U slučaju kvara, kontrolna lampica
kvara g svetli. Menjač više ne
menja ni automatski, ni ručno zbog
toga što je blokiran u određenoj brzini.
Otklon uzroka kvara treba poveriti
servisu.
Odbraviti ručicu menjača
1. Povući parkirnu kočnicu.
2. Otvoriti poklopac sa desne strane
ručice menjača.
Vožnja i rukovanje
3. Umetnuti odvijač u otvor skroz do
kraja i pomeriti ručicu menjača iz
P položaja. Ukoliko se P ponovo
ukopča, ručica menjača će se
ponovo zabraviti u tom položaju.
Odmah otkloniti uzrok prekida
napajanja strujom u servisu.
4. Zatvoriti poklopac.
Ručni menjač
233
Pažnja
Savetujemo da obe ruke držite na
volanu kada god je to moguće.
Izbegavajte odmaranje ruku na
ručici menjača.
Za kopčanje hoda unazad, kod vozila
u stanju mirovanja povući prsten na
ručici menjača prema gore i kopčati
brzinu.
U slučaju da se brzina nije ukopčala,
vratiti ručicu u neutralni položaj,
otpustiti kvačilo, ponovo pritisnuti
pedalu kvačila i ponovo birati hod
unazad.
Ne proklizavati kvačilo bez potrebe.
Prilikom rada, pritisnuti kvačilo skroz
do kraja. Ne koristiti pedalu za
odmaranje noge.
234
Vožnja i rukovanje
Kočnice
Kočioni sistem se sastoji od dva
nezavisna kruga kočenja.
Ako nastane kvar na jednom od
kočionih krugova, vozilo se može
zaustaviti pomoću drugog kočionog
kruga. Međutim, efekat kočenja se
ostvaruje samo ako se pedala
kočnice jako pritisne. Potrebna je
znatno veća sila za to. Zaustavni put
je duži. Potražite pomoć servisne
radionice pre kretanja na putovanje.
Kod zaustavljenog motora, efekat
servo pojačivača snage kočenja se
gubi posle jednog ili dva pritiska na
pedalu kočnice. Dejstvo kočenja se
time ne umanjuje, ali kočenje zahteva
znatno veću snagu. Ovo je posebno
važno imati na umu pri vuči vozila.
Posle polaska, sistem izvršava
samoproveravanje koje može biti
bučno.
Kontrolna lampica R 3 77.
Sistem protiv blokade
točkova prilikom kočenja
(ABS) sprečava blokiranje točkova
prilikom kočenja.
ABS regulacija sile kočenja počinje
da funkcioniše čim jedan točak
pokaže tendenciju blokiranja. Vozilo
ostaje upravljivo, čak i tokom jakog
kočenja.
ABS upozorava na intervenciju kroz
pulsiranje pedale kočnice i šumove
procesa regulacije.
U interesu ostvarivanja optimalnog
efekta kočenja uprkos pulsiranju,
držati pedalu kočnice i dalje potpuno
pritisnutu tokom čitavog vremena
kočenja. Ne smanjivati silu pritiska na
pedali.
Kontrolna lampica u 3 78.
Kvar
9 Upozorenje
Ako je kvar u ABS sistemu, kod
jačeg kočenja od normalnog,
može doći do blokiranja točkova.
Prednosti ABS regulacije nisu više
dostupne. Tokom jakog kočenja,
vozilom se više ne može upravljati
što može dovesti do proklizavanja
vozila.
Odmah otkloniti uzrok kvara u
servisu.
Vožnja i rukovanje
Parkirna kočnica
Pomoć pri kočenju
U slučaju naglog i jakog pritiskanja
pedale kočnice, automatski se
primenjuje maksimalna snaga
kočenja (kočenje punom snagom).
Održavati stalni pritisak na pedali
kočnice sve dok je potrebna puna
snaga kočenja. Maksimalna sila
kočenja se automatski smanjuje kada
se pedala kočnice otpusti.
Uvek odlučno potegnuti ručnu
kočnicu bez pritiskanja dugmeta za
odbravljivanje, na nizbrdici ili uzbrdici
ručnu kočnicu potegnuti što je jače
moguće.
Za otpuštanje ručne kočnice, malo
potegnuti ručicu naviše, a zatim
pritisnuti dugme odbravljivanja na
kraju ručice i skroz je spustiti.
Za smanjivanje potrebne snage za
otpuštanje ručne kočnice, u isto
vreme pritisnuti pedalu nožne
kočnice.
Kontrolna lampica & 3 77.
235
Sistemi upravljanja
vožnjom
Sistem kontrole
proklizavanja
Sistem kontrole proklizavanja (TC)
poboljšava stabilnost vožnje kad je
potrebno, bez obzira na površinske
uslove puta i prijanjanje pneumatika,
sprečavajući pogonske točkove da
proklizaju.
Čim pogonski točkovi počnu da
proklizavaju, sistem smanjuje snagu
motora, a pojedini točkovi se koče.
Stabilnost vožnje sa vozilom na
klizavoj površini se znatno
poboljšava.
TC je spreman za rad čim se
kontrolna lampica b ugasi.
Kada TC interveniše b trepti.
236
Vožnja i rukovanje
9 Upozorenje
Ne dopustite sebi da Vas ovaj
specijalan bezbednosni sistem
navede na rizično ponašanje u
vožnji.
Prilagoditi brzinu uslovima puta.
Kontrolna lampica b 3 79.
Isključivanje
TC se može isključiti ukoliko je
potrebno proklizavanje pogonskih
točkova: pritisnuti dugme b na oko
2 sekunde.
Kontrolna lampica k svetli.
TC se ponovo uključuje ponovnim
pritiskom b dugmeta.
TC se takođe ponovo uključuje kad se
sledeći put uključi kontakt.
Elektronska kontrola
stabilnosti
Elektronski kontrola stabilnosti (ESC)
po potrebi poboljšava stabilnost
vozila, bez obzira na površinske
uslove puta i prijanjanje pneumatika.
Takođe i sprečava pogonske točkove
od proklizavanja.
Kao što je preterana reakcija na
pomeranje upravljača (usled
proklizavanja u krivini), sistem
smanjuje snagu motora, a pojedini
točkovi mogu biti prikočeni. Stabilnost
vožnje sa vozilom na klizavoj površini
se znatno poboljšava.
ESC je spreman za rad čim se
kontrolna lampica b ugasi.
Kada ESC interveniše b trepti.
9 Upozorenje
Ne dopustite sebi da Vas ovaj
specijalan bezbednosni sistem
navede na rizično ponašanje u
vožnji.
Prilagoditi brzinu uslovima puta.
Kontrolna lampica b 3 79.
Isključivanje
Za veoma visoke perfomanse vožnje,
ESC se može isključiti: pritisnuti
dugme b na oko 7 sekundi.
Kontrolna lampica n svetli.
Vožnja i rukovanje
ESC se ponovo uključuje pritiskom
b dugmeta. Ako je TC sistem
prethodno isključen, oba sistema, i
TC i ESC, se ponovo uključuju.
ESC se takođe ponovo uključuje kad
se sledeći put uključi kontakt.
Tempomat
Tempomat može memorisati i
održavati brzine od oko 40 do
200 km/h. Odstupanja u odnosu na
memorisane brzine se mogu javiti
prilikom vožnje uzbrdo ili nizbrdo.
Iz bezbednosnih razloga, sistem
tempomata ne može se aktivirati bez
jednog prethodnog pritiska pedale
kočnice.
Kod automatskog menjača, sistem
tempomata koristiti samo u
automatskom režimu.
Kontrolna lampica m 3 81.
Uključivanje
Pritisnuti prekidač na prevagu m na
gornjem kraju, kontrolna lampica m
se pali u beloj boji.
Aktiviranje
Ubrzati do željene brzine i okrenuti
točkić na SET/-, trenutna brzina se
memoriše i održava. Kontrolna
lampica m svetli zelenom bojom.
Pedala gasa se može otpustiti.
Brzina vozila se može povećavati
pritiskanjem pedale gasa. Sa
popuštanjem pedale, brzina se vraća
na prethodno podešenu vrednost.
Povećanje brzine
Ne koristiti sistem tempomata gde
nije preporučljivo konstantno
održavanje izabrane brzine.
237
Dok je uključen tempomat, držati
pritisnut točkić na RES/+ ili brzo
okretati više puta na RES/+: brzina se
povećava neprekidno ili u manjim
koracima.
238
Vožnja i rukovanje
Odnosno ubrzati na željenu brzinu i
memorisati okretanjem na RES/+.
Smanjiti brzinu
Dok je uključen tempomat, držati
pritisnut točkić na SET/- ili brzo
okretati više puta na SET/-: brzina se
neprekidno smanjuje ili u manjim
koracima.
Isključivanje
Pritisnuti dugme y, kontrolna
lampica m svetli belom bojom.
Tempomat je isključen.Sačuvana
brzina se memoriše.
Automatsko isključivanje:
■ kad brzina vozila padne ispod oko
40 km/h,
■ kod pritiskanja pedale kočnice,
■ kod pritiskanja pedale kvačila,
■ ručica menjača u N,
■ uključen je Elektronski sistem
kontrole proklizavanja ili
elektronska kontrola stabilnosti.
Aktiviranje memorisane brzine
Okrenuti točkić na RES/+ pri brzini
iznad 40 km/h. Prethodno podešena
brzina će se održavati. Ako je razlika
između trenutne i memorisane brzine
veća od 40 km/h, vozilo nemože
ponovo nastaviti sa memorisanom
brzinom.
Sistem prepoznavanja
prepreka
Pomoć pri parkiranju
Isključivanje
Pritisnuti prekidač na prevagu m na
donjem kraju, kontrolna lampica m se
isključuje. Memorisana brzina se
briše. Isključivanjem kontakta briše
se takođe i memorisana brzina.
Pomoć pri parkiranju olakšava
parkiranje merenjem odstojanja
između vozila i prepreka iza vozila, i
odavanjem zvučnih signala. Dakako,
tu je vožač koji je u potpunosti
odgovoran za manevar parkiranja.
Sistem se sastoji od ultrazvučnih
senzora za parkiranje koji su
ugrađeni u zadnji branik vozila.
Kontrolna lampica r 3 78.
Vožnja i rukovanje
Napomena
Bilo kakva dodatna oprema
montirana na vozilu u predelu
detektovanja mogla bi da izazvoe
kvar u sistemu.
Aktiviranje
Kod uključenog stepena prenosa za
hod unazad, sistem se automatski
uključuje.
Prepreka se naznačava zvučnim
signalom. Interval između zvučnih
signala postaje kraći kako se vozilo
približava prepreci. Kada je rastojanje
manje od 40 cm, zvučni signal se čuje
neprekidno.
Isključivanje
Sistem se isključuje automatski kad
■ se vozilo vozi brže od 10 km/h
■ je vozilo parkirano
■ je kvar u sistemu.
Kvar
U slučaju kvara sistema, r svetli.
Dodatno, ako sistem ne radi tokom
privremenih uslova kao što su
snegom pokriveni senzori, r svetli.
Važni saveti za korišćenje
sistema pomoći pri parkiranju
9 Upozorenje
Pod nekim uslovima, površine ili
obloge ili odeća sa promenljivom
refleksijom, kao izvori spoljašnjih
smetnji, mogu dovesti do
pogrešnog detektovanja razmaka
od prepreke.
Pažnja
Performanse senzora mogu bit
smanjene kada se senzor prekrije,
npr. led ili sneg.
Performanse sistema pomoći pri
parkiranju mogu biti smenjene sa
promenom nivoa senzora.
Posebni uslovi se primenjuju za
visoka vozila (npr. terenska vozila,
mini dostavna vozila, transporteri).
Prepoznavanje predmeta u
gornjoj oblasti vozila se ne može
garantovati.
239
Predmeti sa veoma malim
presekom refleksije, kao tanki
predmeti ili mekani materijali,
možda neće biti prepoznati od
strane sistema.
Sistem pomoći pri parkiranju nije
efikasan u pomoći vozaču za
izbegavanje neočekivanih
predmeta.
Napomena
Senzor može da detektira
nepostojeći objekat (Smetnja usled
refleksije) prouzrokovan
spoljašnjom akustičkom ili
mehaničkom smetnjom.
Zadnja kamera
Zadnja kamera pomaže vozaču
prilikom kretanja unazad tako što mu
prikazuje oblast iza vozila.
Prikaz kamere se vidi na
informacionom displeju u boji.
240
Vožnja i rukovanje
9 Upozorenje
Zadnja kamera ne oslobađa
vozača odgovornosti da osmatra
okolinu. Kamera i senzori
napredne pomoći pri parkiranju ne
prikazuju predmete izvan
vidokruga, npr. ispod branika ili
vozila.
Vozač ne sme da pomeri vozilo
unazad samo na osnovu
informacionog displeja, već mora
da prekontroliše prostor iza i oko
vozila pre kretanja unazad.
Aktiviranje
Zadnja kamera se automatski aktivira
kada se uključi stepen prenosa za
hod unazad.
Funkcionalnost
Kamera se nalazi na ručki na vratima
prtljažnika i ima ugao posmatranja od
130°.
Pošto je kamera visoko postavljena,
na displeju se vidi zadnji branik, što
olakšava određivanje položaja.
Kamera prikazuje ograničenu oblast.
Rastojanje predmeta na prikazu se
razlikuje od stvarnog rastojanja.
Vodeće linije
Dinamičke vodeće linije su
horizontalne linije koje na slici
označavaju intervale od 1 m, čime
određuju rastojanje do prikazanih
predmeta.
Vožnja i rukovanje
Podešavanja displeja
Uključivanje ili isključivanje zadnje
kamere može da se menja u meniju
Settings (Podešavanja) na
informacionom displeju.
Personalizacija vozila 3 90.
Kvar
Putanja vozila se prikazuje u skladu
sa uglom upravljanja.
Funkcija može da se isključi u meniju
Settings (Podešavanja)
informacionog displeja.
Personalizacija vozila 3 90.
Simboli upozorenja
Simboli upozorenja se prikazuju u
vidu trouglova 9 na slici i
predstavljaju prepreke koje su
detektovali zadnji senzori napredne
pomoći pri parkiranju.
Osvetljenje se podešava pomoću
gornjeg i donjeg dugmeta na
višenamenskom dugmetu.
Kontrast se podešava pomoću levog
i desnog dugmeta na
višenamenskom dugmetu.
Isključivanje
Kamera se deaktivira kada se
prekorači određena brzina pri hodu
unapred ili ako se stepen prenosa za
hod unazad ne uključi na oko
10 sekundi.
241
Poruke sa greškama se prikazuju sa
simbolima 9 u gornjem redu
informacionog displeja.
Zadnja kamera možda neće ispravno
raditi:
■ u mračnom okruženju;
■ kada sunce ili snop prednjih svetala
direktno osvetljavaju sočivo
kamere;
■ kada led, sneg, blato ili nešto drugo
prekriva sočivo kamere. (očistiti
sočivo, isprati ga vodom i obrisati
mekom krpom);
■ kada vrata prtljažnika nisu pravilno
zatvorena;
■ kada je vozilo udareno otpozadi;
■ kada su temperaturne promene
ekstremne.
242
Vožnja i rukovanje
Gorivo
Pažnja
Gorivo za benzinske
motore
Koristiti samo bezolovno gorivo koje
odgovara evropskom standardu
EN 228 ili E DIN 51626-1 ili nekom
sličnom.
Vaš motor može da koristi gorivo E10
koje zadovoljava ove standarde.
Gorivo E10 sadrži najviše 10 %
bioetanola.
Koristiti gorivo sa preporučenim
oktanskim brojem 3 304. Korišćenje
goriva sa premalim oktanskim brojem
može smanjiti snagu i obrtni momenat
motora i blago povećati potrošnju
goriva.
Pažnja
Ne koristite gorivo ili aditive goriva
sa metalnim jedinjenjima kao što
su aditivi na bazi mangana. Tako
možete oštetiti motor.
Upotreba goriva koje nije
usklađeno sa EN 228 ili E DIN
51626-1 ili sličnim standardom
može dovesti do stvaranja
naslaga ili oštećenja motora i
gubitka garancije.
Pažnja
Gorivo sa suviše malim oktanskim
brojem može prouzrokovati
nekontrolisano sagorevanje i
oštećenje motora.
Gorivo za dizel motore
Koristiti samo ditel gorivo koje
odgovara standardu EN 590.
U državama van Evropske Unije
koristiti Euro-dizel gorivo sa
koncentracijom sumpora manjom od
50 ppm.
Pažnja
Upotreba goriva koje nije
usklađeno sa EN 590 ili sličnim
standardom može da dovede do
gubitka snage motora, povećanog
habanja ili oštećenja motora i
gubitka garancije.
Ne koristiti brodska dizel ulja, lož ulje,
Aquazole i slične dizel-voda emulzije.
Dizel goriva se ne smeju mešati sa
gorivima za benzinske motore.
Sposobnost protoka i filtracije dizel
goriva zavisi od temperature. Pri
niskim temperaturama, dopunjavati
sa dizel gorivom sa garantovanim
zimskim osobinama.
Vožnja i rukovanje
Dopuna goriva
243
9 Opasnost
Gorivo je zapaljivo i eksplozivno.
Zabranjeno je pušenje. Zabranjen
je otvoreni plamen ili varničenje.
Ako osetite miris goriva u vozilu,
odmah otklonite uzrok toga u
servisu.
Pažnja
Ako je sipana neodgovarajuća
vrsta goriva, ne uključivati kontakt.
9 Opasnost
Pre dopunjavanja goriva, isključiti
motor i sve spoljašnje grejače sa
komorama za sagorevanje.
Isključiti sve mobilne telefone.
Poštovati radna i bezbednosna
uputstva benzinske stanice
prilikom dopunjavanja goriva.
Vratašca ulivnog grla goriva se
nalaze sa desne zadnje strane vozila.
Vratašca ulivnog grla za gorivo se
mogu otvoriti samo kada je vozilo
otključano. Odbraviti vratašca ulivnog
grla za gorivo pritiskom na njih.
Otvoriti poklopac polako ga okrećući
nalevo.
244
Vožnja i rukovanje
Zatvoriti poklopac ulivnog otvora za
gorivo okrećući ga nadesno dok ne
klikne.
Zatvoriti poklopac i pustiti da nalegne.
Kapica ulivnog grla za gorivo
Samo originalna kapica ulivnog grla
obezbeđuje potpunu funkcionalnost.
Vozila sa dizel motorima imaju
specijalnu kapicu ulivnog otvora za
gorivo.
Kapica ulivnog grla goriva se može
zakačiti na vratašca ulivnog grla
goriva.
Prilikom dopunjavanja goriva, staviti
do kraja pištolj za punjenje i pritisnuti
ga.
Nakon automatskog prekida
punjenja, mogu se dosuti maksimalno
dve doze goriva.
Pažnja
Odmah obrisati prosuto gorivo.
Nega vozila
Nega vozila
Opšte informacije ....................... 245
Provere vozila ............................ 246
Zamena sijalice .......................... 259
Električni sistem ......................... 268
Alati vozila .................................. 273
Točkovi i pneumatici .................. 274
Startovanje pomoću kablova ..... 284
Vuča ........................................... 286
Nega spoljašnjosti ..................... 289
Opšte informacije
Opreme i preinačenja
vozila
Preporučujemo da koristite originalne
delove i opremu, i fabrički odobrene
delove specifične za vaš tip vozila.
Nemožemo oceniti ili garantovati
pouzdanost drugih proizvoda - čak
iako oni imaju kontrolno ili slično
odobrenje.
Ne raditi nikakva prepravljanja na
električnom sistemu, npr. menjanje
električnih kontrolnih jedinica (čip
tjuning).
Skladištenje vozila
Parkiranje na duži period
Ako se vozilo parkira na nekoliko
meseci:
■ Operite i zaštitite voskom vaše
vozilo.
■ Proveriti zaštitu voskom u
motornom prostoru i na podvozju
vozila.
245
■ Očistiti i zaštititi gumene zaptivače.
■ Potpuno napuniti rezervoar za
gorivo.
■ Zameniti motorno ulje.
■ Isprazniti rezervoar tečnosti za
pranje.
■ Proveriti rashladno sredstvo,
antifriz i antikorozivnu zaštitu.
■ Podesiti pritisak u pneumaticima na
vrednosti koje su predviđene za
maksimalno opterećenje.
■ Vozilo parkirati na suvom, dobro
provetravanom mestu. Uključiti prvi
stepen prenosa ili hod unazad, ili
staviti ručicu u P. Sprečiti vozilo da
se otkotrlja.
■ Ne aktivirati ručnu kočnicu.
■ Otvoriti poklopac motornog
prostora, zatvoriti sva vrata i
zaključati vozilo.
■ Otkopčati negativnu klemu sa
akumulatora vozila. Biti na oprezu
da nikakvi sistemi nisu u funkciji,
npr. alarmni sistem za zaštitu od
krađe.
246
Nega vozila
Ponovno stavljanje u rad
Kada se vozilo vraća u saobraćaj:
■ Priključiti negativnu klemu na
akumulator vozila. Aktivirati
elektroniku električnih prozora.
■ Proveriti pritisak pneumatika.
■ Napuniti rezervoar tečnosti za
pranje.
■ Proveriti nivo motornog ulja.
■ Proveriti nivo rashladne tečnosti.
■ Postaviti registarsku tablicu ako je
potrebno.
Rukovanje vozilom na
kraju veka trajanja
Informacije o centrima za rukovanje
vozilima na kraju veka trajanja i
ponovnoj upotrebi vozila na kraju
veka trajanja su dostupne na našoj
internet stranici. Poveriti ovaj posao
samo ovlašćenom centru za
reciklažu.
Provere vozila
Izvođenje radova
9 Opasnost
Sistem za paljenje koristi jako
visok napon. Ne dodirivati.
Poklopac motornog
prostora
Otvaranje
9 Upozorenje
Provere u motornom prostoru
izvoditi samo ako je kontakt
isključen.
Ventilator može iznenada da
proradi čak i kada je kontakt
isključen.
Povući ručicu za odbravljivanje i vratiti
je u prvobitan položaj.
Nega vozila
Pritisnuti sigurnosnu bravicu prema
levo i otvoriti poklopac motora.
9 Upozorenje
Kada je motor vruć, dodirivati
samo penastu oblogu podupirača
poklopca motornog prostora.
Ulaz vazduha 3 220.
Pričvrstiti podupirač poklopca
motora.
Ako se poklopac motornog prostora
otvori u režimu Autostop, motor će biti
automatski ponovo pokrenut iz
sigurnosnih razloga.
Kontrolna lampica / 3 81.
Zatvaranje
Pre zatvaranja poklopca motornog
prostora, pritisnuti podupirač u držač.
Spustiti poklopac motornog prostora i
pustiti ga da padne tako da se
zabravi. Proveriti da li je poklopac
dobro zabravljen.
247
248
Nega vozila
Kratak pregled motornog prostora
Benzinski motor, LUJ i LUV
Nega vozila
Benzinski motor, LDE i 2H0
249
250
Nega vozila
Benzinski motor, LXT
Nega vozila
Dizel motor, LUD
251
252
Nega vozila
Dizel motor, LNP
Nega vozila
1. Rezervoar tečnosti servo
upravljača 3 255
2. Poklopac motornog ulja 3 253
3. Rezervoar kočione tečnosti
3 256
4. Rezervoar rashladne tečnosti
motora 3 254
5. Kutija sa osiguračima 3 269
6. Rezervoar tečnosti za pranje
3 255
7. Akumulator 3 256
8. Šipka za merenje nivoa motornog
ulja 3 253
9. Filter vazduha motora 3 254
Proveriti kad je vozilo na ravnoj
površini. Motor mora biti na radnoj
temperaturi i zaustavljen najmanje
10 minuta.
Izvući šipku za merenje, obrisati na
suvo, umetnuti do stop oznake na
dršci, izvući i očitati nivo motornog
ulja.
Umetnuti šipku za merenje skroz do
kraja i okrenuti za pola kruga.
Kada nivo motornog ulja padne do
MIN oznake, dopuniti ga.
Motorno ulje
Redovno proveravati nivo motornog
ulja kako bi se izbegla oštećenja
motora. Uveriti se da se koristi
odgovarajuće ulje po specifikaciji.
Preporučene tečnosti i maziva
3 298.
253
Različiti tipovi šipki se koriste zavisno
od modela motora.
254
Nega vozila
Preporučujemo korišćenje istog
kvaliteta motornog ulja koje je bilo
korišćeno prilikom zadnje zamene.
Nivo motornog ulja ne sme da pređe
MAX oznaku na šipci za merenje.
Filter vazduha motora
Koristiti samo odobreni antifriz.
Nivo rashladne tečnosti
Pažnja
Pažnja
Višak motornog ulja se mora
ispustiti ili isisati.
Prenizak nivo rashladne tečnosti
može prouzrokovati oštećenje
motora.
Količine 3 314.
Ravno postaviti kapicu i zavrnuti je.
Pažnja
U toku vožnje pod nagibom,
informacioni centar za vozača
može prikazati šifru upozorenja 79
3 86.
Ako upozorenje nestane prilikom
nastavljanja vožnje po ravnom
terenu, ne dolivati motorno ulje.
Pažnja
Za zamenu filtera za vazduh motora,
odvrnuti 6 vijaka i skinuti kućište
filtera.
Rashladna tečnost motora
Rashladna tečnost motora
obezbeđuje zaštitu od smrzavanja do
oko -27 °C.
Održavati dovoljnu koncentraciju
antifriza.
Ako je sistem za hlađenje hladan,
rashladna tečnost bi trebala da bude
iznad oznake dopunjavanja. Dopuniti
ako je nivo nizak.
Nega vozila
255
Tečnost za pranje
9 Upozorenje
Sačekati da se motor ohladi pre
otvaranja poklopca. Pažljivo
otvoriti poklopac, ispuštajući
pritisak polako.
Dopuniti sa mešavinom
demineralizovane vode i antifriza
odobrenom za vozilo. Čvrsto postaviti
poklopac. Koncentraciju antifriza
poveriti vašem servisu na proveru,
kao i uzrok gubljenja rashladne
tečnosti, i otkloniti uzrok što pre.
Tečnost servo upravljača
Pažnja
Vrlo mala količina prljavštine može
da ošteti upravljački sistem i
prouzrokuje neispravnost u radu.
Ne dozvoliti da zagađivači dođu u
kontakt sa unutrašnjom stranom
poklopca rezervoara/šipke za
merenje nivoa ulja ili da uđu u
rezervoar.
Otvoriti poklopac i skinuti ga. Potpuno
obrisati šipku za merenje nivoa i
okrenuti poklopac u rezervoaru.
Otvoriti poklopac ponovo, skinuti ga i
očitati nivo tečnosti servo upravljača.
Nivo tečnosti servoupravljača mora
biti između MIN i MAX oznaka.
Ako je nivo tečnosti isuviše nizak,
potražiti pomoć servisa.
Napuniti koncentrovanom tečnošću
za pranje vetrobranskog stakla.
Kočnice
U slučaju minimalne debljine obloga
kočnica, g svetli.
Možete nastaviti vožnju ali kočione
pločice po mogućnosti u najkraćem
roku zameniti novim.
Ne pribegavati naglim kočenjima na
prvih nekoliko putovanja nakon
postavljanja novih pločica.
256
Nega vozila
Kočiona tečnost
9 Upozorenje
Kočiona tečnost je otrovna i
izaziva koroziju. Izbegavati dodir
sa očima, kožom, tkaninom i
obojenim površinama.
problema u funkcionisanju kočionog
sistema. Odmah otkloniti uzrok
gubljenja kočione tečnosti u servisu.
Koristiti samo kočionu tečnost visokih
performansi odobrenu za vaše vozilo,
Tečnost za kočnice i kvačilo 3 298.
Akumulator
Akumulator vozila je bez održavanja
pod uslovom da profil vožnje
omogućava zadovoljavajuće
punjenje akumulatora. Kratke vožnje
i učestala startovanja motora mogu
isprazniti akumulator. Izbegavati
korišćenje nepotrebnih električnih
potrošača.
Nivo kočione tečnosti u posudi mora
biti između MIN i MAX oznake.
Prilikom dopunjavanja, osigurati
maksimalnu čistoću jer prljavština u
kočionoj tečnosti može dovesti do
Akumulatore ne bacati zajedno sa
smećem iz domaćinstva. Oni se
moraju odlagati na odgovarajućem
sabirnom mestu za reciklažu.
Ako se vozilo ne koristi više od
4 nedelje akumulator može da se
isprazni. Otkopčati negativnu klemu
sa akumulatora vozila.
Pre prikopčavanja akumulatora vozila
proveriti da li je kontakt isključen.
9 Upozorenje
Zapaljive materijale držati dalje od
akumulatora da bi izbegli
opasnost od eksplozije. Eksplozija
akumulatora može izazvati
oštećenje vozila i ozbiljne povrede
ili smrt.
Izbegavati dodir sa očima, kožom,
tkaninom i obojenim površinama.
Tečnost sadrži sumpornu kiselinu
koja u direktnom kontaktu može
prouzrokovati povrede i oštećenja.
U slučaju kontakta sa kožom,
očistiti površinu sa vodom i tražiti
odmah medicinsku pomoć.
Držati dalje od domašaja dece.
Ne naginjati otvoren akumulator.
Zaštita akumulatora od pražnjenja
3 105.
Nega vozila
Zamena baterije
Napomena
Bilo kakvo odstupanje od uputstava
navedenih u ovom odeljku može
dovesti do privremenog isključivanja
sistema za zaustavljanje i
pokretanje.
Kada se menja akumulator, vodite
računa nema otvorenih ventilacionih
kanala u blizini pozitivnog pola.
Ukoliko je ventilaciona rupa otvorena
u ovoj oblasti, ona mora biti zatvorena
sa privremenim poklopcem, a
ventilacioni otvor u blizini negativnog
pola mora biti otvorena.
Koristiti samo akumulatore koji
omogućuju postavljanje kutije sa
osiguračima iznad njega.
U slučaju vozila sa sistemom za
zaustavljanje i pokretanje, uverite se
da je AGM akumulator ponovo
zamenjen AGM akumulatorom.
AGM akumulator se može
identifikovati prema nalepnici AGM
na akumulatoru. Preporučujemo
korišćenje originalnog Chevrolet
akumulatora.
Napomena
Korišćenje AGM akumulatora koji se
razlikuje od originalnog Chevrolet
akumulatora može dovesti do
smanjenja performansi sistema za
zaustavljanje i pokretanje.
257
Nalepnica upozorenja
Preporučujemo zamenu akumulatora
u servisu.
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
3 225.
Punjenje akumulatora
9 Upozorenje
Kod vozila sa sistemom za
zaustavljanje i pokretanje,
obezbediti da potencijal punjenja
ne prelazi 14,6 V pri korišćenju
punjača akumulatora. U
suprotnom bi se mogao oštetiti
akumulator.
Startovanje pomoću kablova 3 284.
Značenje simbola:
■ Bez iskri, otvorenog plamena ili
pušenja.
■ Uvek zaštititi oči. Eksplozivni
gasovi mogu izazvati slepilo ili
povrede.
■ Držati akumulator dalje od
domašaja dece.
■ Akumulator sadrži sumpornu
kiselinu, koja može izazvati slepilo
ili teške opekotine.
258
Nega vozila
■ Za više informacija, videti Uputstvo
za vlasnika.
■ Eksplozivni gasovi mogu biti
prisutni u blizini akumulatora.
Zamena metlice brisača
Metlice brisača na zadnjem
staklu
Obezvazdušenje sistema
dizel goriva
Ako je rezervoar ostao prazan, sistem
dizel goriva se mora obezvazdušiti.
Uključiti kontakt tri puta na po
15 sekundi. Nakon toga startovati
vozilo na maksimum 40 sekundi.
Ponoviti proces nakon ne manje od
5 sekundi. Ako se motor nemože
pokrenuti, potražiti pomoć servisa.
Podići polugu metlice brisača.
Osloboditi jezičak iz žleba i
demontirati metlicu brisača.
Podići polugu metlice brisača.
Otkačiti metlicu brisača kako je to na
slici prikazano i skinuti je.
Postaviti metlicu brisača pod malim
uglom u odnosu na nosač metlice
brisača i pritiskati je dok se ne
namesti.
Pažljivo spustiti polugu metlice
brisača.
Nega vozila
259
Zamena sijalice
Isključiti kontakt i isključiti pripadajući
prekidač ili zatvoriti vrata.
Novu sijalicu držati samo za postolje!
Ne dodirivati staklo sijalice sa golim
rukama.
Za zamenu koristiti samo isti tip
sijalice.
Zamena sijalica prednjih svetla iz
motornog prostora.
Halogena prednja svetla
2. Skinuti zaštitni poklopac.
Oboreno i dugo svetlo
1. Skinuti priključni konektor sa
sijalice.
4. Izvaditi sijalicu iz kućišta svetla.
5. Prilikom postavljanja nove
sijalice, otkačiti jezičke u
žlebovima svetla.
6. Otkačiti opružnu ušicu.
7. Postaviti zaštitni poklopac
prednjeg svetla u njegovo mesto i
zatvoriti.
8. Priključiti konektor na sijalicu.
Bočna svetla
3. Pritisnuti osiguravajuće ušice,
otkačiti i saviti prema gore.
1. Skinuti priključni konektor sa
sijalice.
260
Nega vozila
Prednji pokazivači pravca i
parkirna svetla
2. Skinuti zaštitni poklopac.
3. Izvaditi držač sijalice bočnih
svetla iz tela svetla.
4.
5.
6.
7.
Izvaditi sijalicu iz grla.
Postaviti novu sijalicu.
Postaviti držač u far.
Postaviti zaštitni poklopac
prednjeg svetla u njegovo mesto i
zatvoriti.
8. Priključiti konektor na sijalicu.
1. Okrenuti držač sijalice suprotno
kretanju kazaljke na satu i otkačiti.
Nega vozila
261
2. Lagano gurnuti sijalicu u grlo,
okrenuti suprotno kretanju
kazaljke na satu, izvaditi i postaviti
novu.
3. Postaviti držač sijalice u far,
okrenuti u pravcu kretanja kazaljki
na satu i učvrstiti.
Svetla za maglu
Zamenu sijalica obaviti u servisu.
Zadnja svetla
2. Odvrnuti oba vijka.
4-vrata
1. Otvoriti oba poklopca.
3. Izvaditi sklop zadnjeg svetla.
Voditi računa da vod kabla ostane
u svom položaju.
4. Svetlo za vožnju unazad (1)
Svetlo pokazivača pravca (2)
Zadnje svetlo/svetlo kočnice (3)
262
Nega vozila
5. Okrenuti držač sijalice suprotno
kretanju kazaljke na satu.
6. Izvaditi držač sijalice. Lagano
gurnuti sijalicu u grlo, okrenuti
suprotno kretanju kazaljke na
satu, izvaditi i postaviti novu.
7. Umetnuti držač sijalice u sklop
zadnjeg svetla i zavrnuti u mesto.
Spojiti električni utikač. Postaviti
sklop zadnjeg svetla u šasiju
vozila i zavrnuti vijcima. Zatvoriti
poklopce i zabraviti.
8. Uključiti paljenje, upaliti i proveriti
sva svetla.
Sklop svetla u vratima prtljažnika
Zadnje svetlo za maglu/svetlo za
vožnju unazad, u zavisnosti od
strane.
1. Skinuti oblogu vrata prtljažnika.
2. Okrenuti držač sijalice suprotno
kretanju kazaljke na satu.
3. Izvaditi držač sijalice. Lagano
gurnuti sijalicu u grlo, okrenuti
suprotno kretanju kazaljke na
satu, izvaditi i postaviti novu.
4. Umetnuti držač sijalice u vrata
prtljažnika. Vratiti unutrašnju
oblogu na vrata prtljažnika.
5. Uključiti kontakt, uključiti i proveriti
svetla.
Nega vozila
Hečbek sa petoro vrata
1. Otvoriti trodelni poklopac.
2. Odvrnuti tri zavrtnja.
263
4. Svetlo pokazivača pravca (1)
Zadnje svetlo/svetlo kočnice (2)
3. Izvaditi sklop zadnjeg svetla.
Voditi računa da vod kabla ostane
u svom položaju.
5. Okrenuti držač sijalice suprotno
kretanju kazaljke na satu.
264
Nega vozila
6. Izvaditi držač sijalice. Lagano
gurnuti sijalicu u grlo, okrenuti
suprotno kretanju kazaljke na
satu, izvaditi i postaviti novu.
7. Umetnuti držač sijalice u sklop
zadnjeg svetla i zavrnuti u mesto.
Spojiti električni utikač. Postaviti
sklop zadnjeg svetla u šasiju
vozila i zavrnuti vijcima. Zatvoriti
poklopce i zabraviti.
8. Uključiti paljenje, upaliti i proveriti
sva svetla.
Svetlo za vožnju unazad
Sijalicu zameniti u servisu.
Karavan
1. Otvoriti oba poklopca.
Zadnje svetlo za maglu
Sijalicu zameniti u servisu.
2. Odvrnuti oba vijka.
3. Izvaditi sklop zadnjeg svetla.
Voditi računa da vod kabla ostane
u svom položaju.
Nega vozila
4. Svetlo pokazivača pravca (1)
Zadnje svetlo/svetlo kočnice (2)
265
6. Izvaditi držač sijalice. Lagano
gurnuti sijalicu u grlo, okrenuti
suprotno kretanju kazaljke na
satu, izvaditi i postaviti novu.
7. Umetnuti držač sijalice u sklop
zadnjeg svetla i zavrnuti u mesto.
Postaviti sklop zadnjeg svetla u
šasiju vozila i zavrnuti vijcima.
Zatvoriti poklopce i zabraviti.
8. Uključiti paljenje, upaliti i proveriti
sva svetla.
Sklop svetla u vratima prtljažnika
5. Okrenuti držač sijalice suprotno
kretanju kazaljke na satu.
1. Otvoriti vrata prtljažnika i skinuti
poklopac na odgovarajućoj strani.
2. Izvaditi držač sijalice okrećući ga
suprotno kretanju kazaljke na
satu. Zameniti sijalicu gurajući je
lagano u grlo i okrećući suprotno
kretanju kazaljke na satu:
Zadnje svetlo za maglu/svetlo za
vožnju unazad (1), u zavisnosti od
strane.
Zadnje svetlo (2).
3. Umetnuti držač sijalice i okrenuti
ga u smeru kazaljke na satu.
Pričvrstiti poklopac.
4. Uključiti kontakt, uključiti i proveriti
svetla.
266
Nega vozila
Bočni pokazivač pravca
Hečbek sa petoro vrata,
karavan
1. Gurnuti svetlo prema zadnjem
delu vozila i izvaditi.
2. Okrenuti držač sijalice suprotno
kretanju kazaljke na satu.
3. Izvući sijalicu iz držača i zameniti.
4. Vratiti po obrnutom redosledu.
Svetlo registarske tablice
4-vrata
1. Odvrnuti oba vijka.
2. Izvaditi uložak svetla prema dole,
obraćajući pažnju pri tom da ne
dođe do potezanja kabla.
Za odbravljivanje, okrenuti držač
sijalice suprotno kretanju kazaljke
na satu.
3. Izvaditi sijalicu iz držača i postaviti
novu.
4. Postaviti sijalicu u nosač sijalice i
okrenuti u pravcu kretanja
kazaljke na satu.
5. Umetnuti kućište sijalice i
pričvrstiti sa odvijačem.
1. Umetnuti odvijač u kućište
sijalice, pritisnuti sa strane i
odbraviti oprugu.
2. Izvaditi uložak svetla prema dole,
obraćajući pažnju pri tom da ne
dođe do potezanja kabla.
Nega vozila
Svetla prtljažnog prostora
267
2. Izvaditi sijalicu blagim pritiskom
prema opruzi.
3. Postaviti novu sijalicu.
4. Postaviti telo svetla.
Osvetljenje instrument
table
Zamenu sijalica obaviti u servisu.
3. Za odbravljivanje, okrenuti držač
sijalice suprotno kretanju kazaljke
na satu.
4. Izvaditi sijalicu iz držača i postaviti
novu.
5. Postaviti sijalicu u nosač sijalice i
okrenuti u pravcu kretanja
kazaljke na satu.
6. Umetnuti i zabraviti kućište
sijalice.
Osvetljavanje kabine
Svetla kabine, svetla za čitanje
Zamenu sijalica obaviti u servisu.
1. Izvaditi telo svetla pomoću
odvijača.
268
Nega vozila
Električni sistem
Osigurači
Podaci na zamenskom osiguraču
moraju da se slažu sa podacima na
pregorenom.
U vozilu se nalaze dve kutije sa
osiguračima:
■ sa prednje leve strane u motornom
prostoru,
■ u unutrašnjosti iza prostora za
odlaganje, ili kod vozila sa
upravljačem sa desne strane, iza
kasete za rukavice.
U kutiji iznad pozitivnog pola
akumulatora su nekoliko glavnih
osigurača. Ako je neophodno, njihovu
promenu poverite servisnoj radionici.
Pre zamene osigurača isključiti
pripadajući prekidač i isključiti
paljenje.
Pregoreli osigurač se prepoznaje po
prekinutoj niti žice u njemu. Ne
menjati osigurač sve dok se uzrok
kvara ne otkloni.
Neke funkcije su zaštićene sa više
osigurača.
Osigurači takođe mogu biti umetnuti
bez postojanja funkcije.
Izvlakač osigurača
Izvlakač osigurača se može nalaziti u
kutiji za osigurače u motornom
prostoru.
Nega vozila
269
Kutija sa osiguračima u
motornom prostoru
Postaviti izvlakač osigurača na razne
tipove osigurača sa gornje ili bočne
strane, i izvući osigurač.
Kutija osigurača je sa prednje leve
strane u motornom prostoru
Odbraviti poklopac, podići ga prema
gore i skinuti.
Nisu svi opisi kutije sa osiguračima u
ovom uputstvu primenjivi za vaše
vozilo. Prilikom pregleda kutije sa
osiguračima, pogledati nalepnicu
iste.
270
Nega vozila
Broj Strujno kolo
Broj Strujno kolo
1
Upravljački modul menjača
16
2
Upravljački modul motora
Kontakt, senzor kvaliteta
vazduha
3
–
17
Paljenje, vazdušni jastuk
4
Namotaj ventilacije posudice sa
aktivnim ugljem
18
Upravljački modul goriva goriva
19
–
5
Kontakt brava
20
Pumpa goriva
6
Prednji brisači
21
Zadnji električni prozori
7
–
22
–
8
Ubrizgavanje goriva
23
–
9
Ubrizgavanje goriva, sistem
paljenja
24
Prednji električni prozori
10
Upravljački modul motora
25
Električna vakum pumpa
11
Lambda senzor
26
ABS
12
Namotaj startera
27
Sistem elektronskog ključa
13
Namotaj ventilacije posudice sa
aktivnim ugljem
28
Grejanje zadnjeg prozora
29
–
14
–
30
ABS
15
Zadnji brisač
31
Modul regulacije šasije
32
Modul regulacije šasije
Nega vozila
271
Broj Strujno kolo
Broj Strujno kolo
Broj Strujno kolo
33
Grejanje prednjeg sedišta
51
Sirena
69
Senzor napona akumulatora
34
Krovni otvor
52
Instrument tabla
70
Senzor za kišu
35
Infotainment sistem, Pojačalo
53
Elektrohromatski retrovizor
71
–
36
–
54
37
Dugo svetlo, desna strana
Prekidač za svetlo, komande
svetla
38
Dugo svetlo, leva strana
55
Sklapanje ogledala
39
–
56
Perač vetrobranskog stakla
40
–
57
Brava stuba upravljača
41
–
58
–
42
Ventilator hlađenja
59
Grejač dizel goriva
43
–
60
Grejanje retrovizora
44
–
61
Grejanje retrovizora
45
Ventilator hlađenja
62
Klima sistem
46
Ventilator hlađenja
63
Senzor zadnjeg stakla
47
Lambda senzor
64
Senzor kvaliteta vazduha
48
Svetla za maglu
65
Zadnja svetla za maglu
49
–
66
Zadnji perač
50
–
67
Modul regulacije sistema goriva
68
–
Kutija sa osiguračima na
instrument tabli
Kutija osigurača iza prostora za
odlaganje na instrument tabli.
1. Otvoriti prostor.
2. Skinuti donju stranu prostora u
pravcu strelica.
272
Nega vozila
Kod vozila sa upravljačem na desnoj
strani, kutija sa osiguračima se nalazi
iza poklopca kasete za rukavice.
Otvoriti kasetu za rukavice i izvaditi
poklopac.
Nisu svi opisi kutije sa osiguračima u
ovom uputstvu primenjivi za vaše
vozilo. Prilikom pregleda kutije sa
osiguračima, pogledati nalepnicu
iste.
3. Skinuti kutiju preko oba žleba u
pravcu strelica.
Vratiti kutiju po obrnutom redosledu.
Broj Strujno kolo
1
Infotainment sistem, bezručni
telefon
2
DC/DC konvertor
3
Upravljačka jedinica regulacije
šasije
4
Infotainment sistem
5
Informacioni displej, pomoć pri
parkiranju, snaga zvučne kutije
6
Upaljač za cigarete
7
Utičnica
8
Modul regulacije šasije
9
Modul regulacije šasije
10
Modul regulacije šasije
11
Ventilator kabine
12
–
13
Grejanje sedišta
14
Dijagnostički priključak
15
Vazdušni jastuk
Nega vozila
Broj Strujno kolo
Alati vozila
16
Sistem centralnog
zaključavanja, vrata prtljažnog
prostora
Alati
17
Klima uređaj
18
Prikolica
19
Ručica menjača
20
Ručica menjača, senzor
akumulatora
21
Instrumenti
22
Kontakt, sistem elektronskog
ključa
23
Modul regulacije šasije
24
Modul regulacije šasije
25
Brava stuba upravljača
26
Zadnja utičnica
Vozila sa kompletom za
popravku pneumatika
Alati vozila i komplet za popravku
pneumatika se nalaze ispod
pokrivača poda, u prostoru za
odlaganje, u prtljažniku.
Vozila sa rezervnim točkom
273
Dizalica i alati su postavljeni u prostor
za odlaganje u prtljažnom prostoru
ispod rezervnog točka. Rezervni
točak 3 283.
274
Nega vozila
Točkovi i pneumatici
Stanje pneumatika, stanje
točkova
Preko ivica prelaziti polako i po
mogućnosti pod pravim uglom.
Vožnja preko oštrih ivica može
dovesti do oštećenja pneumatika i
naplataka. Kod parkiranja pneumatik
ne priklještiti uz ivicu trotoara.
Redovno kontrolisati naplatke na
oštećenja. Potražiti pomoć servisa u
slučaju oštećenja ili neuobičajenog
habanja.
Zimski pneumatici
Zimski pneumatici ispod 7 °C nude
veću bezbednost pri vožnji, te ih zato
treba staviti na sve točkove.
Shodno zakonskim regulativama
određene države, staviti nalepnicu sa
dozvoljenom brzinom u vidokrug
vozača.
Pneumatici dimenzija 205/60 R 16,
215/50 R 17 i 225/50 R17 se mogu
koristiti kao zimski pneumatici.
Pneumatici dimenzija 215/60 R 16 i
225/55 R 16 ne smeju se koristiti kao
zimski pneumatici.
Označavanje pneumatika
Npr. 215/60 R 16 95 H
215 = Širina pneumatika, mm
60 = Odnos preseka (visina sa
širinom pneumatika), %
R
= Tip pneumatika: Radijalni
RF = Tip: RunFlat
16 = Prečnik naplatka u colovima
95 = Oznaka nosivosti npr. 95
odgovara do 690 kg
H
= Slovna oznaka koda brzine
Slovne šifre graničnih brzina:
Q = do 160 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
H = do 210 km/h
V = do 240 km/h
W = do 270 km/h
Nega vozila
Pritisak u pneumaticima
Kontrolisati pritisak hladnih
pneumatika svakih 14 dana i pre
svakog dužeg putovanja. Ne
zaboraviti na rezervni točak ako je
instaliran.
Odvrnuti kapicu ventila.
Uvek naduvati rezervni točak na
pritisak koji se odnosi na puno
opterećenje.
Pritisak u ECO pneumaticima
pomaže u smanjenju potrošnje
goriva.
Neodgovarajući pritisak kvari
bezbednost, kao i ponašanje vozila u
vožnji, udobnost i potrošnju goriva, i
povećava habanje pneumatika.
275
Iz bezbednosnih razloga,
preporučuje se da razlika u dubini
profila pneumatika na jednoj osovini
ne bude veća od 2 mm.
9 Upozorenje
Prenizak pritisak može dovesti do
jakog pregrevanja pneumatika,
unutrašnjih oštećenja a time i do
odvajanja (separacije) gazećeg
sloja pneumatika, pa čak i
eksplozije pneumatika pri velikim
brzinama.
Pritisak pneumatika 3 314 i na
nalepnici na okviru prednjih levih
vrata.
Podaci pritisaka pneumatika se
odnose na hladne pneumatike. To
važi za letnje i zimske pneumatike.
Dubina profila
Redovno kontrolisati dubinu profila
pneumatika.
U interesu bezbednosti, pneumatike
zameniti ako se dubina profila smanji
na 2-3 mm (4 mm za zimske
pneumatike).
Zakonom dozvoljena minimalna
dubina profila (1,6 mm) je dostignuta
onda kada se pneumatici toliko
pohabaju da se vide indikatori (TWI)
habanja profila. Njihov položaj
pokazuju oznake sa bočne strane
pneumatika.
Ako je istrošenost pneumatika na
prednjoj osovini veća nego na
zadnjoj, prednje točkove periodično
276
Nega vozila
zameniti sa zadnjim. Voditi računa da
pravac okretanja točkova bude isti
kao i pre.
Pneumatici stare, i onda ako se ne
koriste. Preporučujemo zamenu
pneumatika svakih 6 godina.
Menjanje dimenzija
pneumatika i točkova
Ukoliko se montiraju pneumatici koji
odstupaju od fabrički postavljenih
dimenzija, verovatno će biti potrebno
reprogramiranje brzinomera kao i
nominalni pritisak pneumatika i uraditi
druga preinačenja na vozilu.
Posle promene na drugu dimenziju
pneumatika, treba zameniti nalepnicu
sa pritiscima pneumatika.
9 Upozorenje
Uoptrebom nepodesnih
penumatika i točkova može doći
do nesreće i učiniti nevažećom
homologaciju vozila.
Poklopci točkova
(ratkapne)
Moraju se koristiti ukrasni poklopci
(ratkapne) točkova i pneumatici koji
su odobreni od strane proizvođača za
odgovarajuće vozilo i koji
zadovoljavaju uslove svih
pripadajućih kombinacija točkova i
pneumatika.
Ako se koriste ukrasni poklopci i
pneumatici koji nisu fabrički odobreni,
pneumatici ne smeju imati zaštitni
obruč.
Ukrasni poklopci točkova ne smeju
ometati hlađenje kočnica.
9 Upozorenje
Korišćenje neodgovarajućih
pneumatika ili ukrasnih
poklopaca, mogu dovesti do
iznenadnog gubljenja pritiska i
zbog toga do udesa.
Lanci za sneg
Lanci za sneg su jedino dozvoljeni na
prednjim točkovima.
Lanci za sneg su odobreni samo za
dimenziju pneumatika od
205/60 R16.
Lanci za sneg nisu odobreni za
dimenzije pneumatika od
215/50 R 17, 215/60 R 16,
225/50 R17 i 225/55 R 16.
Uvek koristiti samo lance sa sitnim
karikama, koji sa gazeće površine
pneumatika kao i sa unutrašnje
strane (uključujući i zatvarač lanca),
ne vire više od 10 mm.
Nega vozila
9 Upozorenje
277
Povući ručnu kočnicu i ukopčati prvu
brzinu, hod unazad ili P.
Oštećeni pneumatik može da
eksplodira.
Komplet za popravku
pneumatika
Manja oštećenja gazeće površine
mogu se popraviti pomoću kompleta
za popravku pneumatika.
Strano telo ne odstranjivati iz
pneumatika.
Oštećenja veća od 4 mm, kao i
oštećenja bočne strane pneumatika
blizu ivice felne se ne mogu
popravljati ovim kompletom.
9 Upozorenje
Ne voziti brže od 80 km/h.
Ne koristiti na duži period.
Upravljanje i rukovanje vozilom
može biti ugrženo.
Ako imate izduvan pneumatik:
Komplet za popravku pneumatika se
nalazi ispod pokrivača poda, u
prostoru za odlaganje u prtljažniku.
1. Izvaditi komplet za popravku
pneumatika iz prtljažnika.
2. Izvaditi kompresor.
3. Izvaditi kabl za električni
priključak i crevo za vazduh iz
prostora za odlaganje sa donje
strane kompresora.
278
Nega vozila
4. Navrnuti crevo za vazduh
kompresora na bocu sa zaptivnim
materijalom.
5. Postaviti bocu sa zaptivnim
materijalom u držač na
kompresoru.
Postaviti kompresor blizu
pneumatika tako, da boca sa
zaptivnim materijalom ostane
vertikalna.
6. Skinuti zaštitnu kapicu ventila
oštećenog pneumatika.
7. Navrnuti crevo za punjenje na
ventil pneumatika.
8. Prekidač kompresora mora biti
postavljen na J.
9. Spojiti utikač kompresora na
dodatnu utičnicu na zadnjem delu
konzole.
Radi izbegavanja pražnjenja
akumulatora, preporučujemo da
motor radi.
10. Preklopni prekidač kompresora
prebaciti u položaj I. Pneumatik se
puni sa zaptivnim sredstvom.
11. Merni instrument pritiska
kompresora će na kratko
(približno 30 sekundi) prikazati
pritisak od 6 bara, sve dok se boca
sa zaptivnim materijalom ne
isprazni. Posle toga će pritisak
opadati.
12. Sva količina zaptivnog materijala
je ispumpana u pneumatik. Posle
toga pneumatik se naduvava.
13. Propisani pritisak pneumatika
trebalo bi postignuti u roku od
10 minuta. Pritisak pneumatika
3 314. Kada se dostigne
propisani pritisak, isključiti
kompresor.
Ukoliko se propisani pritisak ne
postiže u roku od 10 minuta,
odvojiti komplet za popravku
pneumatika. Pomeriti vozilo za
Nega vozila
jedan okretaj pneumatika.
Ponovo priključiti komplet za
popravku pneumatika i nastaviti
postupak punjenja još 10 minuta.
Ukoliko se propisani pritisak još
uvek ne postigne, pneumatik je
previše oštećen. Potražiti pomoć
servisne radionice.
Previsoki pritisak pneumatika
ispuštati pomoću dugmeta iznad
pokazivača pritiska.
Kompresor ne držati uključen
duže od 10 minuta.
14. Odvojiti komplet za popravku
pneumatika. Pritisnuti bravicu na
nosaču i skloniti bocu sa
zaptivnim materijalom sa nosača.
Navrnuti crevo za punjenje
pneumatika na slobodni priključak
boce sa zaptivnim materijalom.
Time se sprečava gubljenje
zaptivne mase. Držati komplet za
popravku pneumatika u
prtljažniku.
15. Odstraniti sav preostali zaptivni
materijal sa krpom.
16. Priloženu nalepnicu, koja
pokazuje maksimalno dozvoljenu
brzinu, skinuti sa boce zaptivnog
materijala i zalepiti u vidno polje
vozača.
17. Odmah nastaviti sa vožnjom, da
bi se zaptivni materijal
ravnomerno raspodelio u
pneumatiku. Posle vožnje od
približno 10 km (ali ne više od
10 minuta) zaustaviti se i proveriti
pritisak u pneumatiku. Tom
prilikom, kraj creva vazduha od
kompresora direktno navrnuti na
ventil pneumatika.
279
Ukoliko je pritisak u pneumatiku
iznad 1,3 bara, naduvati
pneumatik na propisani pritisak.
Ponavljati postupak dok ne
prestane gubljenje pritiska.
Ukoliko je pritisak u pneumatiku
pao ispod vrednosti od 1,3 bara,
vozilo se ne može dalje koristiti.
Potražiti pomoć servisne
radionice.
18. Držati komplet za popravku
pneumatika u prtljažniku.
Napomena
Vozne karakteristike popravljanog
pneumatika su ozbiljno ograničene,
te zato takav pneumatik treba
zameniti.
Ukoliko se čuju neubičajeni zvukovi
ili se kompresor pregreje, isključiti
kompresor na najmanje 30 minuta.
Ugrađeni sigurnosni ventil se otvara
pri pritisku od 7 bara.
Obratiti pažnju na datum roka
važnosti kompleta. Posle tog
datuma zaptivna moć se ne može
280
Nega vozila
garantovati. Obratiti pažnju na
uputstva odlaganja boce sa
zaptivnim materijalom.
Korišćenu bocu zaptivnog materijala
zameniti. Bocu odlagati po važećim
zakonskim propisima.
Kompresor i boca sa zaptivnim
materijalom se mogu koristiti do
temperature od otprilike -30 °C.
Priloženi adapteri se mogu koristiti
za napumpavanje drugih predmeta,
npr, futbalske lopte, gumenih
dušeka, gumenih čamaca itd. Oni se
nalaze sa donje strane kompresora.
Za skidanje, navrnuti vazdušno
crevo kompresora i izvući adapter.
Zamena točkova
Neka su vozila opremljena sa
kompletom za popravku pneumatika
umesto rezervnog točka 3 277.
Izvršiti sledeće pripreme i držati se
sledećih informacija:
■ Parkirati na ravnoj, čvrstoj površini
koja nije klizava. Prednji točkovi
moraju biti podešeni ravno prema
napred.
■ Povući ručnu kočnicu i ukopčati
prvu brzinu, hod unazad ili P.
■ Vađenje rezervnog točka 3 283.
■ Nikada ne menjati više od jednog
točka odjednom.
■ Koristiti dizalicu samo za zamenu
točka u slučaju njegovog bušenja,
a ne za zimsko ili letnje sezonsko
menjanje pneumatika.
■ Ako je teren na kome se vozilo
nalazi mekan, staviti čvrstu dasku
(maksimalno 1 cm debljine) ispod
dizalice.
■ U podignutom vozilu ne sme biti
ljudi niti životinja.
■ Ne podvlačiti se pod dignuto vozilo.
■ Ne startovati motor dok je vozilo
podignuto dizalicom.
■ Navrtke točkova i navoj očistiti
čistom krpom pre montaže točka.
9 Upozorenje
Ne podmazivati zavrtnje točkova,
navrtke točkova i konuse navrtki
točkova.
1. Otkačiti kapice navrtki pomoću
odvijača i skloniti ih. Ukrasni
poklopac (ratkapnu) točka trgnuti
sa kukicom. Alati vozila 3 273.
Aluminijumski naplatci: Otkačiti
kapice navrtki pomoću odvijača i
skloniti ih. Zaštiti ivicu
postavljanjem mekane krpe
između odvijača i aluminijumskog
naplatka.
Nega vozila
2. Varijanta 1:
Okrenuti svaku navrtku točka za
pola kruga pomoću ključa za
skidanje točkova, postavljanjem
ključa na navrtku skroz do kraja.
Varijanta 2:
281
Postaviti ruku iza ivice poklopca
na panelu.
Potegnuti prema dole i prema vani
za uklanjanje poklopca. Poklopac
je prikopčan trakama.
Izvaditi ključ za točak i postaviti ga
vodeći računa da je dobro
nelegao i olabaviti vijke točka za
pola kruga.
3. Samo sportski model:
4. Uveriti se da je dizalica
postavljena pravilno na mesta za
postavljanje dizalice.
282
Nega vozila
5. Varijanta 1:
Podesiti dizalicu na potrebnu
visinu. Stopa dizalice mora biti
tačno ispod priključnog mesta; na
takav način da se spreči
proklizavanje.
Podesiti dizalicu na potrebnu
visinu. Stopa dizalice mora biti
tačno ispod priključnog mesta; na
takav način da se spreči
proklizavanje.
Postaviti ručku dizalice i uz
pravilno centriranu dizalicu
okretati ručku dok se točak vidljivo
ne odigne od zemlje.
Varijanta 2:
6.
7.
8.
9.
Postaviti ključ točka i sa pravilno
centriranom dizalicom okretati
ključ točka dok se točak vidljivo ne
odigne od zemlje.
Odvrnuti navrtke točka.
Zameniti točak.
Zavrnuti navrtke točka.
Spustiti vozilo.
Nega vozila
10. Postaviti ključ točka tako da dobro
nalegne i pritegnuti svaku navrtku
po unakrsnom redosledu.
Momenat pritezanja je 140 Nm.
11. Poravnati rupu ventila na
ukrasnom poklopcu sa ventilom
pneumatika pre postavljanja.
Postaviti kapice navrtki točka.
12. Samo sportski model:
Vratiti poklopac.
Postaviti dva zadnja trna u otvore
na panelima i podignuti poklopac
da se zakači.
283
13. Skloniti zamenjeni točak 3 277 i
alate vozila 3 273.
14. Što je pre moguće, prekontrolisati
pritisak u pneumatiku na
novopostavljenom točku i takođe
momenat pritezanja navrtki.
Defektan pneumatik zameniti novim
ili popraviti.
Rezervni točak
Rezervni točak može biti određen kao
privremeni rezervni točak zavisno od
veličine u poređenju sa ostalim
montiranim točkovima i zakonskim
regulativama zemlje.
Rezervni točak ima čelični naplatak.
Korišćenjem privremenog rezervnog
točka koji je manji nego ostali točkovi,
može doći do izmenjenih voznih
osobina vozila, pogotovo prilikom
korišćenja zimskih pneumatika.
Oštećeni pneumatik u najkraćem
roku zameniti novim.
Rezervni točak se nalazi u prtljažnom
prostoru ispod pokrivača poda.
Pričvršćen je u udubljenju sa
leptirastom navrtkom.
Udubljenje rezervnog točka nije
dizajnirano za sve odobrene
dimenzije pneumatika. Ako se mora
lagerovati širi točak od rezervnog u
udubljenje rezervnog točka nakon
menjanja točkova, pokrivač poda se
može postaviti preko isturenog točka.
284
Nega vozila
Privremeni rezervni točak
Korišćenjem privremenog rezervnog
točka može se ugroziti upravljivost.
Defektni pneumatik zameniti novim ili
popraviti što je moguće pre.
Istovremeno koristiti samo jedan
privremeni rezervni točak. Ne voziti
brže od 80 km/h. U krivine ulaziti
polako. Ne koristiti na duži period.
Ukoliko vam se izbuši zadnji
pneumatik pri vuči drugog vozila,
montirati privremeni rezervni točak
napred a potpuni točak nazad.
Lanci za sneg 3 276.
Pneumatici sa označenim
smerom okretanja
Pneumatike sa označenim smerom
kotrljanja uvek montirati tako, da se
pravac kotrljanja poklapa sa pravcem
kretanja vozila. Smer kotrljanja je
naznačen simbolom (npr. sa
strelicom) na bočnom zidu
pneumatika.
Sledeće se primenjuje za pneumatike
postavljene suprotno smeru
okretanja:
■ Upravljivost može biti ugrožena.
Defektni pneumatik zameniti novim
ili popraviti što je moguće pre.
■ Voziti sa izuzetnom pažnjom na
vlažnoj i snežnoj površini puta.
Startovanje pomoću
kablova
Ne startovati pomoću uređaja za brzo
punjenje akumulatora.
Vozilo sa ispražnjenim akumulatorom
se može startovati upotrebom
kablova za pomoć pri startovanju i
akumulatora drugog vozila.
9 Upozorenje
Budite izuzetno pažljivi prilikom
startovanja sa pomoćnim
kablovima. Svako odstupanje od
ovih uputstava može dovesti do
povreda ili oštećenja, izazvano
eksplozijom akumulatora, kao i do
oštećenja električnih sistema na
oba vozila.
Nega vozila
9 Upozorenje
Izbegavati dodir sa očima, kožom,
tkaninom i obojenim površinama.
Tečnost sadrži sumpornu kiselinu
koja u direktnom kontaktu može
prouzrokovati povrede i oštećenja.
■ Nikada ne izlagati akumulator
varnicama ili otvorenom plamenu.
■ Ispražnjen akumulator može da
smrzne ispod temperature od 0 °C.
Odlediti akumulator pre
priključivanja kablova za
premošćavanje.
■ Kod rada sa akumulatorom nositi
zaštitno odelo i zaštitne naočare.
■ Koristiti pomoćni akumulator istog
napona (12 volti). Njegov kapacitet
(Ah) ne sme biti znatno niži od
ispražnjenog akumulatora.
■ Koristiti kablove za premošćavanje
sa izoliranim kleštima i najmanjim
prečnikom žice od 16 mm2
(25 mm2 kod dizel motora).
■ Ispražnjen akumulator ne
isključivati iz mreže vozila.
■ Isključiti sve nepotrebne električne
potrošače.
■ Za vreme pomoćnog startovanja ne
naginjati se iznad akumulatora.
■ Priključne kleme kablova se ne
smeju međusobno dodirivati.
■ Vozila ne smeju doći u međusobni
kontakt tokom procesa startovanja
pomoću kablova.
■ Potegnuti ručnu kočnicu, menjač u
neutralan položaj, automatski
menjač u P.
285
Redosled priključivanja kablova:
1. Jedan kraj crvenog kabla
priključiti na pozitivan pol
pomoćnog akumulatora.
2. Priključiti drugi kraj crvenog kabla
na pozitivan pol ispražnjenog
akumulatora.
3. Jedan kraj crnog kabla priključiti
na negativan pol pomoćnog
akumulatora.
4. Priključiti drugi kraj crnog kabla na
masu vozila, kao što je blok
motora ili na neki vijak nosača
motora. Tačka priključivanja treba
da bude što je moguće dalje od
ispražnjenog akumulatora,
najmanje 60 cm.
Kablove postaviti tako da ga rotirajući
delovi u motornom prostoru ne mogu
zahvatiti.
Za startovanje motora:
1. Startovati motor vozila koji daje
pomoć za startovanje pomoću
kabla.
286
Nega vozila
2. Nakon 5 minuta, startovati drugi
motor. Pokušaj startovanja bi
trebalo izvoditi u vremenskim
razmacima od 1 minute i ne duže
od 15 sekundi.
3. Oba motora ostaviti da rade na
praznom hodu sa priključenim
kablovima oko 3 minuta.
4. Uključiti električne potrošače (npr.
prednja svetla, grejanje zadnjeg
stakla) vozila sa ispražnjenim
akumulatorom.
5. Skidanje kablova obaviti tačno
obrnutim redosledom od
prethodno opisanog.
Vuča
Vuča vozila
Ukoliko je Vaše vozilo potrebno vući,
molimo da koristite našu servisnu
mrežu ili profesionalnu šlep službu.
Najbolji metod za prevoz vozila je
pomoću vozila šlep službe.
Ukoliko se vuče sa 2 točka, podići
prednje pogonske točkove i vući
vozilo sa blokiranim prednjim
točkovima.
Nega vozila
Molimo da se pridržavate sledećih
procedura prilikom vuče vozila:
■ Ne sme ostati niko od putnika u
vozilu prilikom vuče.
■ Otpustiti parkirnu kočnicu vučenog
vozila i postavite ručicu menjača u
neutralni položaj.
■ Uključite sva četiri pokazivača
pravca.
■ Pridržavati se ograničenja brzine.
Ako vozilo ne može da vuče šlep
služba, postupiti na sledeći način:
Otkačiti kapicu pritiskom na oznaku i
skinuti je.
Priključak za vuču se nalazi u
prostoru za odlaganje sa alatima
vozila 3 273.
287
Ručica menjača u neutralnom
položaju
Uključiti svetla upozorenja na oba
vozila.
Pažnja
Vozite smireno i polako. Oštra
vožnja može da ošteti vozilo.
Priključak za vuču uvrnuti u otvor do
kraja, dok se ne zaustavi u
horizontalnom položaju.
Zakačiti uže za vuču - ili još bolje rudu
za vuču - za priključak za vuču.
Priključak za vuču se sme koristiti
samo za vuču vozila, nikako za druge
namene.
Uključiti paljenje da bi odbravili
upravljač i omogućili rad stop svetla,
sirene i brisača vetrobranskog stakla.
Kada motor ne radi, potrebna je
znatno veća sila za kočenje i
upravljanje vozilom.
Radi sprečavanja prodora izduvnih
gasova u putnički prostor od vozila
kojim se vuče, uključiti recirkulaciju i
zatvoriti prozore na vozilu.
Vozila sa automatskim menjačem: Ne
vući vozilo pomoću priključka za
vuču. Pri vuči pomoću užeta može
doći do velikog oštećenja
automatskog menjača. Kada je
potrebno vući vozilo sa automatskim
menjačem, koristiti šlep službu ili
opremu za podizanje točkova.
Vozilo sa ručnim menjačem: Vozilo se
mora vući okrenuto prema napred, ne
brže od 88 km/h. U svim ostalim
288
Nega vozila
slučajevima i ako je menjač u kvaru,
prednja osovina se mora podići sa
zemlje.
Potražiti pomoć radionice.
Nakon vuče, odvrnuti priključak za
vuču.
Umetnuti kapicu ispod i zatvoriti je.
Najbolji metod za prevoz vozila je
pomoću vozila šlep službe.
Priključak za vuču se nalazi u
prostoru za odlaganje sa alatima
vozila 3 273.
Vozite smireno i polako. Oštra
vožnja može da ošteti vozilo.
Nakon vuče, odvrnuti priključak za
vuču.
Umetnuti kapicu ispod i zatvoriti je.
Vuča drugog vozila
Otkačiti kapicu pritiskom na oznaku i
skinuti je.
Pažnja
Priključak za vuču uvrnuti u otvor do
kraja, dok se ne zaustavi u
horizontalnom položaju.
Ušicu koja se nalazi na podvozju
ispod zadnjeg dela vozila, nikada ne
koristiti za vuču.
Zakačiti uže za vuču - ili još bolje rudu
za vuču - za priključak za vuču.
Priključak za vuču se sme koristiti
samo za vuču vozila, nikako za druge
namene.
Nega vozila
Nega spoljašnjosti
Spoljašnja nega
Brave
Brave su fabrički podmazane
specijalnom mašću za brave visokog
kvaliteta. Upotrebiti sredstvo za
odmrzavanje kada je stvarno
neophodno, jer ono ima suprotan
efekat od podmazivanja i pogoršava
funkcionisanje brave. Nakon
korišćenja sredstva za odmrzavanje,
poveriti brave na ponovno
podmazivanje u servisu.
Pranje
Boja vašeg vozila je izložena uticaju
spoljašnje sredine. Redovno perite i
štitite voskom vaše vozilo. Ako
koristite automatizovane perionice
automobila, obavezno birati program
sa voskom.
Spoljašnje zagađivače, kao što su
izmet ptica, mrtvi insekti, smola
drveta i polen, treba odmah očistiti sa
vozila jer mogu da izazovu oštećenja
boje.
Kod korišćenja automatskih uređaja
za pranje vozila, poštovati
pripadajuća uputstva proizvođača
uređaja za pranje vozila. Brisači
vetrobranskog stakla i zadnji brisač
treba da su u isključenom stanju.
Zaključati vozilo tako da se vratašca
rezervoara za gorivo nemogu otvoriti.
Demontirati antenu i spoljašnje
pribore kao što je krovni nosač, itd.
Ako vozilo perete ručno, temeljno
oprati i unutrašnju stranu blatobrana.
Ivice i rubove na otvorenim vratima
očistiti, kao i površine koje oni
pokrivaju.
Pažnja
Uvek koristiti sredstvo za čišćenje
pH vrednosti od 4 do 9.
Ne koristiti sredstva za čišćenje na
vrelim površinama.
Sve šarke vrata podmazati u servisu.
Za pranje motornog prostora ne
koristiti uređaj sa mlazom pare ili za
pranje sa visokim pritiskom.
289
Vozilo temeljno oprati i obrisati
jelenskom krpom. Krpu za brisanje
češće prati. Koristiti posebne jelenske
krpe za obojene i staklene površine:
ostaci voska na staklima dovode do
ometanja vidljivosti.
Mrlje od katrana ne odstranjivati
čvrstim predmetima. Sa lakiranih
površina, mrlje očistiti sprejom za
odstranjivanje katrana.
Spoljašnja svetla
Površine prednjih svetala i ostalih
svetala su od plastike. Ne koristiti
abrazivne ili kaustične agense,
lopatice za čišćenje leda ili hemikalije
i ne čistiti ih na suvo.
Poliranje i zaštita voskom
Vozilo štititi voskom redovno
(najkasnije kada se više ne formiraju
kapljice vode). U suprotnom, boja će
se isušiti.
Poliranje je neophodno samo onda
kada je boja primila čvrste supstance
ili postala mat i neugledna.
290
Nega vozila
Sredstvo za poliranje sa silikonom
stvara zaštitni sloj, tako da je zaštita
voskom suvišna.
Plastične delove karoserije ne tretirati
sredstvima za poliranje i voskom.
Prozori i metlice brisača
vetrobranskog stakla
Pogodna je mekana, glatka krpa ili
jelenska koža za staklo uz korišćenje
sredstva za čišćenje stakla sa
odstranjivačem insekata.
Kod čišćenja zadnjeg stakla voditi
računa da se ne oštete grejni vodovi
sa unutrašnje strane stakla.
Za mehaničko odstranjivanje leda
koristiti strugač leda sa oštrim
ivicama. Strugač čvrsto pritisnuti uz
staklo tako da nikakva nečistoća ne
dospe pod strugač.
Zaprljane metlice brisača očistiti
mekanom krpom i sredstvom za
čišćenje stakla.
Krovni otvor
Nikada ne čistiti sa rastvaračima ili
abrazivnim sredstvima, gorivima,
agresivnim materijama (npr.
odstranjivači boja, rastvori acetona,
itd.) kiselinama ili jakim lužinama ili
grebačima. Ne stavljati vosak ili
sredstvo za poliranje na međudelove
pokretnog krova.
Točkovi i pneumatici
Ne koristiti uređaj za pranje sa
mlazom visokog pritiska.
Čistiti naplatke sa pH-neutralnim
sredstvom za čišćenje točkova.
Naplaci su bojeni i mogu se održavati
istim sredstvima kao i karoserija.
Oštećenja boje
Manja oštećenja boje tretirati odmah
sredstvom za popravku boje za
manja oštećenja, pre pojave korozije.
Veća oštećenja ili oblasti sa
korozijom za popravku poveriti
servisu.
Podvoz vozila
Neke površine podvozja vozila su
zaštićene PVC-om, dok su druge
kritične površine zaštićene trajnim
zaštitnim voskom.
Proveriti podvozje nakon pranja i ako
je potebno zaštititi voskom.
Materijali na bazi bitumena i kaučuka
mogu da oštete PVC sloj. Sve radove
na podvozju vozila poverite servisu.
Pre i posle zimske sezone, oprati
podvozje i kontrolisati zaštitni sloj
voska.
Unutrašnja nega
Unutrašnjost i tapacirani delovi
Unutrašnjost vozila, uključujući
instrument tablu čistiti samo sa
suvom krpom ili pomoću sredstva za
čišćenje unutrašnjosti.
Kožni tapacirung čistiti samo sa
čistom vodom i mekanom krpom. U
slučaju jakog prljanja, koristiti
sredstvo za negu kože.
Instrument tablu bi trebalo čistiti samo
sa mekom vlažnom krpom.
Nega vozila
Tapacirane delove čistiti usisivačem i
četkom. Mrlje skidati samo sa
sredstvom za čišćenje tapaciranih
delova.
Boja tkanine možda nije postojana.
To može da prouzrokuje vidljiv
gubitak boje, naročito ako je boja
tapaciranih delova svetla. Očistiti što
pre mrlje koje se mogu ukloniti i
delove koji su izgubili boju.
Sigurnosne pojaseve sedišta čistiti
mlakom vodom ili sredstvom za
čišćenje unutrašnjosti.
Pažnja
Zatvoriti Velcro trake pošto
otvorena velcro traka na odeći
može oštetiti presvlaku sedišta.
Plastični i gumeni delovi
Plastični i gumeni delovi se mogu
čistiti istim sredstvom koje se koristi
za čišćenje karoserije. Po potrebi
koristiti sredstvo za čišćenje
unutrašnjosti. Ne koristiti nikakva
druga sredstva. Posebno izbegavati
rastvarače i benzin. Ne koristiti uređaj
za pranje sa mlazom visokog pritiska.
291
292
Servisni radovi i održavanje
Servisni radovi i
održavanje
Opšte informacije ....................... 292
Raspored održavanja ................ 293
Preporučena ulja, maziva i
delovi ......................................... 298
Opšte informacije
Servisne informacije
U interesu garantovanja
ekonomičnosti u radu i bezbednosti u
saobraćaju, kao i očuvanja vrednosti
vašeg vozila, važno je da se svi radovi
održavanja urade u odgovarajućim
intervalima koji su propisani.
Potvrde
Potvrde o servisu se beleže u
servisnoj i garancijskoj knjižici. Datum
i kilometraža su kompletni ako su
overeni sa pečatom i potpisom
servisa.
Uverite se da su servisna i
garancijska knjižica pravilno
popunjene jer služe kao osnovni
dokaz za uvažavanje svakog
garantnog zahteva, a takođe je i
prednost prilikom prodaje vozila.
Nadzor životnog veka motornog
ulja kod dizel motora
Servisni intervali su zasnovani na
nekoliko parametra zavisno od
korišćenja i računaju se pomoću ovih
parametara.
Sistem veka trajanja motornog ulja
vas podseća kada da zamenite ulje.
3 86
Servisni radovi i održavanje
293
Raspored održavanja
Rasporedi servisa
Interval održavanja
Godišnje / 15000 km (koji ranije nastupi)
Održavanje I: Koristiti Održavanje I za prvi servis ili ukoliko je Održavanje II prethodno odrađeno.
Održavanje II: Koristiti Održavanje II ukoliko je odrađen prethodni servis Održavanje I.
Za vozila opremljena sa sistemom nadzora životnog veka ulja:
Ukoliko se prikaže kod br. 82 na informacionom centru za vozača (DIC) i prethodno održavanje je rađeno najmanje 10
meseci ranije, trebalo bi obaviti i odgovarajuće održavanje.
Servisne operacije
Održavanje I Održavanje II
Z
Z
oštećenost.2)
K
K
motora.3)
K
K
K
K
Zameniti motorno ulje i filter.1)
Proveriti curenje ili
Proveriti filter vazduha
Pregledati pritisak u pneumaticima i proveriti pohabanost.
1)
2)
3)
Ako se vozi pod otežanim uslovima: kratke relacije vožnje, dug rad na praznom hodu ili vožnja po prašini, zahteva češće
menjanje motornog ulja i filtera. Kod dizel motora, zameniti kada se kod br. 82 prikaže na DIC-u.
Gubitak tečnosti u bilo kom sistemu u vozilu može ukazati na problem. Potrebno je pregledati sistem, popraviti i proveriti
nivo tečnosti. Doliti tečnost ukoliko potrebno.
Ukoliko se redovno vozi u prašnjavim uslovima, proveriti filter mnogo češće. Potrebna je češća zamena filtera.
294
Servisni radovi i održavanje
Servisne operacije
Održavanje I Održavanje II
K
K
Pregledati nivo rashladne tečnosti motora i nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla i doliti K
po potrebi.
K
K
K
K
K
Proveriti pogonske kaiševe.
K
K
Obaviti sve potrebne dodatne servisne radove - vidi primenljivo poglavlje.
K
K
Proveriti kampanje popravki i opoziva.
K
K
–
Z
–
K
Pregledati sistem
kočnica.4).
Proveriti vešanje i delove upravljača.5)
Proveriti metlice brisača i funkciju spoljašnjeg osvetljenja.
Zameniti kočionu
tečnost.7)
Proveriti sistem hlađenja
4)
5)
6)
7)
8)
motora.8)
6)
Vizuelno pregledati vodove kočnice i creva u pogledu povezanosti, curenja, pukotina, izžuljanosti, itd. Pregledati
pohabanost uložaka disk kočnice i površinsko stanje diskova. Proveriti pohabanost ili pukotine na oblogama/papučama
doboš kočnica. Proveriti druge delove kočnice, uključujući doboš, cilindre točkova, parkirnu kočnicu, itd.
Vizuelno proveriti prednje i zadnje vešanje, i upravljački sistem na oštećenja, olabavljene delove ili nedostajuće delove,
ili na znakove istrošenosti. Proveriti delove servo upravljanja u pogledu povezanosti, puknuća, zračnosti, itd.
Pregledati metlice brisača u pogledu istrošenosti, puknuća ili zaprljanosti. Očistiti vetrobran i metlice brisača, ako su
zaprljane. Zameniti metlice brisača ukoliko su zaprljane ili oštećene.
Ako se vozi pod otežanim uslovima: vožnja po brdovitim ili planinskim terenima, ili česta vuča prikolice, kočiona tečnost
će zahtevati češću zamenu.
Vizuelno proverite creva i zamenite ih ukoliko su napuknuta, nabubrena, ili deformisana. Proveriti sve cevi, armature, i
spone; zameniti ih sa originalnim delovima ako je potrebno. Kako bi osigurali pravilno funkcionisanje, čišćenje spoljašnje
strane hladnjaka i kondenzatora klima uređaja se preporučuje, kao i testiranje pritiska sistema hlađenja i poklopca.
Servisni radovi i održavanje
Servisne operacije
Proveriti delove sistema
Održavanje I Održavanje II
zaštite.9)
Proveriti pogonske sisteme i delove prenosnog sistema vozila.
Podmazati delove
295
karoserije.10)
–
K
–
K
–
K
K: Proveriti opisane stavke i njima pripadajuće delove. Ukoliko je potrebno korigovati, očistiti, osvežiti, podesiti ili zameniti.
Z: Zameniti ili promeniti.
Servisne operacije
Period
Zameniti polenski filter.
Na svakih 45000 km / 2 godine
Zameniti filter za vazduh.
Na svakih 60000 km / 4 godine
Zameniti svećice.
LXT: na svakih 30000 km / 2 godine
LUJ, LUV, LDE i 2H0: na svakih 60000 km / 4 godine
Zameniti kabl paljenja.
LXT: na svakih 45000 km / 3 godine
Zameniti filter za dizel gorivo.
Na svakih 60000 km / 2 godine
Zameniti rashladnu tečnost motora.
Na svakih 240000 km / 5 godina
9)
10)
Uverite se da svetlo upozorenja za sigurnosni pojas i sklop sigurnosnog pojasa pravilno rade. Pogledati u vezi
olabljivanja ili oštećenja delova sistema sigurnosnih pojaseva. Ukoliko primetite nešto što može ometati sistem
sigurnosnog pojasa da obavlja svoj posao, popravite ga. Vodite računa da se istrošeni ili istegnuti sigurnosni pojasevi
zamene.
Podmažite sve cilindre brava, šarke vrata i kopče, šarke poklopca motora, i šarke vrata prtljažnika i kopče. Potrebno je
mnogo češće podmazivanje ukoliko je sredina u kojoj se nalazite više podložna koroziji. Podmazivanjem silikonskom
mašću na izolacionoj traci sa čistom krpom će učiniti da traje duže, dihtuje bolje i da se ne zalepi ili škripi.
296
Servisni radovi i održavanje
Servisne operacije
Period
Zameniti ulje automatskog menjača.
Svakih 150000 km kod normalnih uslova, svakih 75000 km kod otežanih uslova.
Zameniti pomoćni kaiš.
LDE i 2H0 sa nategnutim kaišom: Na svakih 90000 km / 10 godina
LUD: na svakih 150000 km / 10 godina
Zameniti zupčasti kaiš.
LXT: na svakih 60000 km / 4 godine
LUD, LUJ, LUV, LDE i 2H0: na svakih 150000 km / 10 godina
Proveriti zazor ventila, podesiti ako je
potrebno.
LUD, LDE i 2H0: na svakih 150000 km / 10 godina
Zameniti lanac faze razvoda.
LNP: na svakih 240000 km / 10 godina
Servisni radovi i održavanje
297
Opšte stavke održavanja
Stavka
Servisne operacije
Sve
Proveriti sve sisteme u pogledu na smetnje ili pričvršćenja, kao i u pogledu oštećenja ili nedostajućih
delova. Ukoliko je potrebno zameniti delove. Sve prekomerno istrošene delove zameniti.
Automatski menjač Zameniti tečnost automatskog menjača i filter ako je vozilo uglavnom voženo pod jednim ili više od
navedenih uslova:
Vožnja u gustom gradskom saobraćaju pri temperaturi koja obično dostiže 32 °C ili više.
Vožnja na brdovitim ili planinskim terenima.
Češća vuča prikolice.
Korišćenje vozila kao taksi, policijsko ili dostavno vozilo.
Pojasevi
Vizuelno proveriti kaiševe u pogledu habanja, prekomernih napuknuća, ili očigledna oštećenja.
Ako je potrebno zamenite kaiš,
Stanje i pritisak
pneumatika
Stanje pneumatika bi trebalo proveriti pre vožnje a pritisak pneumatika bi trebalo proveravati svaki
put kad punite rezervoar vozila ili najmanje jednom mesečno pomoću aparata za punjenje i merenje
pritiska.
Centriranje točkova Ukoliko je potrebno, unakrsno izmeniti i izbalansirati točkove.
298
Servisni radovi i održavanje
Dodatno servisiranje
Ekstremni radni uslovi o
Ekstremni radni uslovi su dati kada se
bar jedan od sledećih češće
pojavljuje:
■ Hladni startovi
■ Učestalo kretanje i zaustavljanje
■ Vuča prikolice
■ Usponi i/ili veće nadmorske visine
■ Loša površina puta
■ Pesak i prašina
■ Ekstremne promene temperatura
Policijska vozila, taksi i auto škole su
takođe svrstane kao rad u otežanim
uslovima.
Pod otežanim uslovima rada,
potrebno je uraditi neke servisne
radove mnogo češće nego što je u
redovnom planu propisano.
Potražiti tehnički savet na servisne
zahteve zavisno od specifičnih radnih
uslova.
Preporučena ulja,
maziva i delovi
Preporučene tečnosti i
sredstva za podmazivanje
Koristiti samo proizvode koji
ispunjavaju preporučene
specifikacije. Oštećenja nastala
upotrebom proizvoda koji nisu
usklađeni sa ovim specifikacijama
nisu obuhvaćena garancijom.
9 Upozorenje
Radni materijali su opasni i mogu
biti otrovni. Pažljivo rukovati.
Obratiti pažnju na informacije date
na posudama.
Motorno ulje
Motorno ulje je klasifikovano
kvalitetom i viskozitetom. Kvalitet je
mnogo važniji od viskoziteta kada
birate koje motorno ulje koristiti.
Kvalitet ulja obezbeđuje npr. čistoću
motora, zaštitu od habanja, i nadzor
starenja ulja, dok viskozitet pruža
informacije o gustini ulja iznad
temperaturne granice.
Kvalitet motornog ulja
dexos 2
Benzinski i dizel
motori
ACEA A3/B3,
ACEA A3/B4,
ACEA C3,
API SM,
API SN
Samo LXT (ukoliko
motorno ulje
odobreno od strane
dexosa nije na
raspolaganju)
Izbor pravilnog motornog ulja
Izbor pravilnog motornog ulja zavisi i
od pravilne specifikacije ulja i od
stepena viskoziteta.
Koristite i tražite motorna ulja sa
dexos sertifikacionom oznakom. Ulja
koja odgovaraju zahtevima Vašeg
Servisni radovi i održavanje
vozila treba da imaju dexos
sertifikacionu oznaku na ambalaži.
Ova sertifikaciona oznaka pokazuje
da je ulje odobreno po dexos
specifikaciji.
Vaše vozilo je fabrički napunjeno
motornim uljem po dexos
specifikaciji.
Koristiti samo ono motorno ulje koje
je odobreno po dexos specifikaciji ili
ekvivalentno ulje odgovarajućeg
viskoziteta. Nekorišćenjem
preporučenog motornog ulja može
doći do oštećenja motora koje nije
pokriveno garancijom vozila.
Ukoliko niste sigurni da li koristite ulje
koje je odobreno po dexos
specifikaciji, pitajte Vašeg servisera.
Koristiti zamensko motorno ulje
ukoliko dexos nije na raspolaganju: U
slučaju da motorno ulje odobreno po
dexos specifikaciji nije na
raspolaganju prilikom zamene ulja ili
za održavanje odgovarajućeg nivoa
ulja, možete koristiti zamensko
motorno ulje kvaliteta navedenih
iznad. Korišćenjem ulja koja ne
zadovoljavaju dexos specifikaciju,
štaviše, može doći do smanjenih
performansi pod određenim
okolnostima.
Dopunjavanje motornog ulja
Motorna ulja različitih proizvođača i
brendova se mogu mešati sve dok
zadovoljavaju potrebe kvaliteta za
motorno ulje (kvalitet i viskozitet).
Ako motorno ulje zahtevanog
kvaliteta nije dostupno, maksimalno
1 litar ACEA A3/B4 ili A3/B3 kvaliteta
se mogu koristiti (samo jednom
između svake zamene ulja) Viskozitet
bi trebalo da je odgovarajuće klase.
Korišćenje motornih ulja kvaliteta
ACEA A1/B1 ili samo A5/B5 je
zabranjeno, jer mogu dovesti, pod
određenim uslovima rada, do
dugotrajnih oštećenja motora.
Aditivi motornog ulja
Upotrebom aditiva za motorna ulja
može doći do oštećenja i prekidanja
garancije.
299
Viskoziteti motornog ulja
SAE 5W-30 je najbolji stepen
viskoziteta za vaše vozilo. Ne koristiti
ulja drugih stepena viskoziteta kao
što su SAE 10W-30, 10W-40 ili
20W-50.
Rad na niskim temperaturama:
U veoma hladnim oblastima, gde je
temperatura pala ispod -25°C, treba
da se koristi SAE 0W-30 ulje. Ulje
takvog stepena viskoziteta će
obezbediti lakši hladan start motora
kod veoma niskih temperatura. Kada
300
Servisni radovi i održavanje
birate ulje odgovarajućeg stepena
viskoziteta uvek proverite da birate
ulje koje odgovara dexos specifikaciji.
■ Do -25°C i ispod: 0W-30, 0W-40.
■ Do -25°C: 5W-30, 5W-40.
■ Do -20°C: 10W-30, 10W-40 (samo
za LXT).
■ Do -15°C: 15W-30, 15W-40 (samo
za LXT).
SAE stepen viskoziteta pruža
informacije o gustini ulja. Višestepena
ulja su označena sa dva broja.
Prvi broj, počevši od W, pokazuje
donju temperaturu viskoziteta, a drugi
gornju temperaturu viskoziteta.
Rashladna tečnost i antifriz
Koristiti jedino dugotrajnu rashladnu
tečnost bez silikata (LLC).
Sistem je fabrički napunjen
rashladnom tečnošću koja je
razvijena da pruža izvrsnu zaštitu od
korozije i smrzavanja do oko -27 °C.
Ova koncentracija bi trebalo da se
održi tokom cele godine. Korišćenje
dodatnih aditiva rashladne tečnosti
koji su namenjeni da daju dodatnu
zaštitu od korozije ili zaptivanje u
slučaju manjih curenja, mogu izazvati
probleme u radu. Odgovornost za
posledice nastale upotrebom
dodatnih aditiva rashladne tečnosti će
biti odbačena.
Tečnost kočnice i kvačila
Koristiti samo DOT4 kočionu tečnost.
Posle nekog vremena, kočiona
tečnost apsorbuje vlagu koja
umanjuje efikasnost kočenja.
Kočiona tečnost bi se zbog toga
trebala zameniti u propisanim
intervalima.
Kočiona tečnost bi se trebala čuvati u
zaptivenim posudama da bi izbegli
apsorpciju vlage.
Vodite računa da se ne zaprlja
kočiona tečnost.
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Identifikacija vozila ..................... 301
Podaci vozila .............................. 304
301
Identifikacija vozila
Identifikacioni broj vozila
(broj šasije)
Identifikacioni broj vozila (broj šasije)
je takođe vidljiv kroz vetrobran.
Identifikacioni broj vozila (broj šasije)
se nalazi u podu vozila sa desne
strane, ispod pokrivača između
prednjih vrata i sedišta.
302
Tehnički podaci
Identifikaciona pločica
Varijanta 2:
Varijanta 1:
Identifikaciona pločica se nalazi u
motornom prostoru.
Identifikaciona pločica je postavljena
na stubu levih prednjih vrata.
Podaci na identifikacionoj pločici:
1 = Identifikacioni broj vozila (broj
šasije)
2 = Broj homologacije
3 = Proizvođač
4 = Klasa dozvoljene ukupne težine
vozila (u kg)
5 = Dozvoljena ukupna težina vuče
(u kg)
6 = Maksimalno dozvoljeno
opterećenje prednje osovine (u
kg)
7 = Maksimalno dozvoljeno
opterećenje zadnje osovine (u
kg)
8 = Specifični podaci vozila ili
specifični podaci regiona
Kombinovani zbir težina na prednjoj i
zadnjoj osovini ne sme da prekorači
dozvoljenu ukupnu težinu vozila. Npr.
ako je prednja osovina maksimalno
opterećena, zadnja osovina sme da
bude opterećena sa teretom, koji je
jednak ukupnoj masi vozila umanjen
za opterećenje prednje osovine.
Tehnički podaci su dati u saglasnosti
sa standardima Evropske zajednice.
Zadržavamo pravo na izmene.
Tehnički podaci
Specifikacije u dokumentima uz
vozilo uvek imaju prednost u odnosu
na podatke koji su dati u ovom
uputstvu za upotrebu.
303
304
Tehnički podaci
Podaci vozila
Podaci motora
Komercijalne oznake
1.4
1.6D
1.6D
1.8D
1.7
2.0Dsl
Identifikacioni kod motora
LUJ
LXT
LDE
2H0
LUD
LNP
Broj cilindara
4
4
4
4
4
4
1364
1598
1598
1796
1686
1998
Snaga motora [kW]
103
80
91
104
96
120
pri o/min
6000
6000
6200
6200
4000
3800
Obrtni momenat [Nm]
200
150
155
176
300
360
pri o/min
1850-4900
4200
4000
3800
2000-2500
2000
Vrsta goriva
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Dizel
Dizel
preporučeno
95
91
95
95
moguće
91
87
91
91
Radna zapremina
[cm3]
Oktanska vrednost RON
Tehnički podaci
305
Performanse
4-vrata
Motor
LXT
LDE
2H0
LUD
LNP
Ručni menjač
185
190
200
200
205
Automatski menjač
177
185
195
–
209
Maksimalna
brzina1)
[km/h]
Hečbek sa petoro vrata
Motor
LUJ
LXT
LDE
2H0
LUD
LNP
Ručni menjač
200
2)
190
200
200
205
Automatski menjač
–
2)
185
195
–
209
Maksimalna
1)
2)
brzina1)
Maksimalna navedena brzina se može postići sa težinom praznog vozila (bez vozača) plus 200 kg opterećenja. Dodatna
oprema može da smanji opisanu maksimalnu brzinu vozila.
Vrednosti nisu bile dostupne u vreme štampanja.
306
Tehnički podaci
Karavan
Motor
LUJ
LDE
2H0
LUD
LNP
200
191
200
200
2003)/2104)
–
1923)/2004)
–
–2)
Maksimalna brzina1)
Ručni menjač
Automatski menjač
1)
3)
4)
2)
–
Maksimalna navedena brzina se može postići sa težinom praznog vozila (bez vozača) plus 200 kg opterećenja. Dodatna
oprema može da smanji opisanu maksimalnu brzinu vozila.
Vozila sa hidrauličnim servoupravljačem.
Vozila sa električnim servoupravljačem.
Vrednosti nisu bile dostupne u vreme štampanja.
Tehnički podaci
307
Potrošnja goriva - CO2-emisije
4-vrata
Ručni menjač / automatski menjač
Motor
LXT
Upravljač
LDE
LDE
Električni servoupravljač
Hidraulični servoupravljač
gradska [l/100 km]
9,8/12,0
8,6/9,9
9,0/10,3
međugradska [l/100 km]
5,7/5,8
5,1/5,3
5,3/5,6
ukupno [l/100 km]
7,2/8,1
6,4/7,0
6,6/7,3
CO2 [g/km]
171/192
149/164
155/170
Motor
2H0
2H0
Upravljač
Električni servou‐
pravljač
Hidraulični servou‐
pravljač
LUD LNP
gradska [l/100 km]
8,5/9,5
8,7/10,1
5,5/– 6,0/–
6,8/8,7
međugradska [l/100 km] 4,9/5,3
5,1/5,4
3,9/– 4,2/–
4,3/5,0
ukupno [l/100 km]
6,2/6,9
6,4/7,1
4,5/– 4,8/–
5,2/6,3
CO2 [g/km]
146/161
151/166
117/– 126/–
138/167
Električni servou‐
pravljač
LNP
Hidraulični servou‐
pravljač
308
Tehnički podaci
Hečbek sa petoro vrata
Ručni menjač / automatski menjač
Motor
LUJ
LXT
7,4/–
5)/5)
4,6/–
5)/5)
5,6/–
5)/5)
131/–
5)/5)
Upravljač
gradska [l/100 km]
međugradska [l/100 km]
ukupno [l/100 km]
CO2 [g/km]
LDE
LDE
Električni servoupravljač
Hidraulični servoupravljač
8,6/9,9
9,0/10,3
5,1/5,3
5,3/5,6
6,4/7,0
6,6/7,3
149/164
155/170
Motor
2H0
2H0
Upravljač
Električni servou‐
pravljač
Hidraulični servou‐
pravljač
gradska [l/100 km]
8,5/9,5
LUD LNP
Električni servou‐
pravljač
LNP
Hidraulični servou‐
pravljač
8,7/10,1
5,5/– 6,0/–
6,8/8,7
međugradska [l/100 km] 4,9/5,3
5,1/5,4
3,9/– 4,2/–
4,3/5,0
ukupno [l/100 km]
6,2/6,9
6,4/7,1
4,5/– 4,8/–
5,2/6,3
CO2 [g/km]
146/161
151/166
117/– 126/–
138/167
5)
Vrednosti nisu bile dostupne u vreme štampanja.
Tehnički podaci
Karavan
Ručni menjač / automatski menjač
Motor
LUJ
LDE
Upravljač
2H0
2H0
Električni servoupravljač
Hidraulični servoupravljač
gradska [l/100 km]
7,4/–
8,7/-
8,8/9,8
9,2/10,4
međugradska [l/100 km]
4,7/–
5,2/–
5,2/5,3
5,3/5,6
ukupno [l/100 km]
5,7/–
6,4/–
6,5/7,0
6,7/7,2
CO2 [g/km]
134/–
151/–
152/164
156/170
Motor
LUD
Upravljač
LNP
LNP
Električni servoupravljač
Hidraulični servoupravljač
gradska [l/100 km]
5,4/–
6,2/–
6,8/–
međugradska [l/100 km]
4,0/–
4,1/–
4,3/–
ukupno [l/100 km]
4,5/–
4,8/–
5,2/–
CO2 [g/km]
119/–
126/–
138/–
309
310
Tehnički podaci
Težina vozila
Osnovna težina, osnovni model bez ikakve opcionalne opreme
Težina praznog vozila se sastoji od težine vozača (68 kg), prtljaga (7 kg) i svih tečnosti (rezervoar 90 % pun).
4-vrata
bez/sa sistemom klimatizacije
[kg]
Motor
Ručni menjač
Automatski menjač
LXT
1360/1374
1385/1399
LDE
1375/1389
1385/1399
2H0
1380/1394
1390/1404
LUD
1500/1514
–/–
LNP
1535/1549
1565/1579
Tehnički podaci
Hečbek sa petoro vrata
bez/sa sistemom klimatizacije
[kg]
Motor
Ručni menjač
Automatski menjač
LUJ
1394/1408
–/–
LXT
6)/6)
6)/6)
LDE
1380/1394
1390/1404
2H0
1385/1399
1394/1408
LUD
1504/1518
–/–
LNP
1555/1569
1585/1599
Motor
Ručni menjač
Automatski menjač
LUJ
1480/1494
–/–
LDE
1435/1449
–/–
2H0
1445/1459
1475/1489
LUD
1550/1564
–/–
LNP
1595/1609
1614/1628
Karavan
bez/sa sistemom klimatizacije
[kg]
Osnovna težina, osnovni model sa svom opcionalnom opremom
Težina praznog vozila se sastoji od težine vozača (68 kg), prtljaga (7 kg) i svih tečnosti (rezervoar 90 % pun).
6)
Vrednosti nisu bile dostupne u vreme štampanja.
311
312
Tehnički podaci
4-vrata
bez/sa sistemom klimatizacije
[kg]
Motor
Ručni menjač
Automatski menjač
LXT
1438/1452
1463/1477
LDE
1470/1484
1480/1494
2H0
1475/1489
1485/1499
LUD
1595/1609
–/–
LNP
1630/1644
1660/1674
Motor
Ručni menjač
Automatski menjač
LUJ
1489/1503
–/–
LXT
6)/6)
6)/6)
LDE
1475/1489
1485/1499
2H0
1480/1494
1489/1503
LUD
1599/1613
–/–
LNP
1650/1664
1680/1694
Hečbek sa petoro vrata
bez/sa sistemom klimatizacije
[kg]
6)
Vrednosti nisu bile dostupne u vreme štampanja.
Tehnički podaci
Karavan
bez/sa sistemom klimatizacije
[kg]
Motor
Ručni menjač
Automatski menjač
LUJ
1550/1564
–/–
LDE
1505/1519
–/–
2H0
1515/1529
1545/1559
LUD
1620/1634
–/–
LNP
1665/1679
1684/1698
Dimenzije vozila
4-vrata
Hečbek sa petoro vrata
Karavan
Dužina [mm]
4603
4514
4681
Širina bez spoljašnjih ogledala [mm]
1797
1797
1797
Širina sa dva spoljašnja retrovizora [mm]
2067
2067
2067
Visina (bez antene) [mm]
1477
1477
1521
Dužina poda prtljažnog prostora [mm]
1014
908
1024
Širina prtljažnog prostora [mm]
1010
1026
1356
Visina prtljažnog prostora [mm]
512
448
405
Razmak između osovina [mm]
2685
2685
2685
Prečnik kruga okretanja [m]
10,9
10,9
10,9
313
314
Tehnički podaci
Količine
Motorno ulje
Motor
LUJ
LXT
LDE
2H0
LUD
LNP
uključujući filter [l]
4,0
3,75
4,5
4,5
4,0
5,4
između MIN i MAX [l]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Rezervoar goriva
Benzin/dizel, nominalna količina [l]
60
Pritisci pneumatika
Motor
Pneumatici
napred
nazad
[kPa/bar] ([psi])7)
[kPa/bar] ([psi])7)
LXT
205/60 R16
220/2,2 (32)
220/2,2 (32)
LDE,
2H0
205/60 R16,
220/2,2 (32)
220/2,2 (32)
215/50 R17,
215/60 R16,
205/65 R15,
225/50 R17
7)
ECO pritisak: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
Tehnički podaci
Motor
LUJ,
LUD,
LNP
Pneumatici
205/60 R16,
napred
nazad
[kPa/bar] ([psi])7)
[kPa/bar] ([psi])7)
220/2,2 (32)
220/2,2 (32)
420/4,2 (61)
420/4,2 (61)
215/60 R16,
225/50 R17,
215/50 R17
Sve
Privremeni rezervni točak
315
316
Informacije vlasnika
Informacije vlasnika
Zapis podataka vozila i tajnost . . 316
Zapis podataka vozila i
tajnost
Snimač podataka zbivanja
Moduli za skladištenje podataka
u vozilu
Veliki broj elektronskih komponenti
vozila sadrži module za skladištenje
podataka koji privremeno ili trajno
skladište tehničke podatke o stanju
vozila, događajima i greškama. U
opštem slučaju, ove tehničke
informacije dokumentuju stanje
delova, modula, sistema ili okoline:
■ radne uslove sistemskih
komponenti (npr. nivoe punjenja);
■ statusne poruke vozila i
pojedinačnih komponenti (npr. broj
obrtaja točkova/rotacionu brzinu,
usporenje i bočno ubrzanje);
■ prekid funkcije i nedostatke važnih
sistemskih komponenti;
■ reakcije vozila u određenim
situacijama u vožnji (npr. pri
aktiviranju vazdušnog jastuka ili
sistema za regulaciju stabilnosti);
■ okolne uslove (npr. temperaturu).
Ovi podaci su isključivo tehničke
prirode i pomažu pri identifikovanju i
otklanjanju grešaka kao i optimizaciji
funkcija vozila.
Profili kretanja koji označavaju
pređene rute ne mogu se kreirati na
osnovu ovih podataka.
Pri pružanju usluga (npr. popravci,
servisiranju, reklamaciji u garantnom
roku i obezbeđenju kvaliteta),
primenom specijalnih dijagnostičkih
uređaja zaposleni u servisnoj mreži
(uključujući proizvođača) mogu da
očitaju ove tehničke informacije koje
se nalaze u modulima za skladištenje
podataka o događajima i greškama.
Vlasnik po potrebi dobija dodatne
informacije u ovim radionicama.
Nakon otklanjanja greške, podaci u
modulu za skladištenje grešaka se
brišu ili stalno zamenjuju novim.
Informacije vlasnika
Prilikom korišćenja vozila mogu
nastati određene situacije u kojima se
ovi tehnički podaci u vezi sa drugim
informacijama (izveštaj o nesreći,
oštećenje vozila, izjave svedoka itd.)
mogu dati određenoj osobi, po
mogućstvu uz pomoć stručnjaka.
Dodatne funkcije definisane
ugovorom s kupcem (npr. lociranje
vozila u hitnim slučajevima)
omogućavaju prenos određenih
podataka iz vozila.
Radio-frekvencijska
identifikacija (RFID)
RFID tehnologija se koristi kod nekih
vozila za funkcije kao što su praćenje
pritiska u pneumaticima i bezbednost
sistema paljenja. Koristi se za
daljinsko zaključavanje, otključavanje
i pokretanje pomoću ključeva sa
daljinskim upravljačem i otvaranje
garažnih vrata pomoću predajnika u
vozilu. RFID tehnologija kod
Chevrolet vozila ne koristi i ne beleži
lične informacije i ne povezuje se ni
sa jednim Chevrolet sistemom koji
sadrži lične informacije.
317
318
Indeks pojmova
A
Aktiviranje CD plejera................. 145
Aktiviranje navigacionog
sistema.................................... 160
Aktiviranje radija......................... 129
Akumulator ................................ 256
Alarmni sistem protiv krađe ......... 28
Alati ............................................ 273
Alati vozila.................................. 273
Automatska regulacija svetla ....... 99
Automatski menjač .................... 230
Automatsko smanjivanje
zaslepljivanja ............................ 33
AUX ulaz
utičnica ................................... 149
B
BACK dugme.............................. 118
Bezbednosni sistem za dete ....... 49
Bezbednost vozila........................ 28
Bezručni režim............................ 205
Bluetooth.................................... 204
Bluetooth veza............................ 205
Bočna svetla................................. 99
Bočni pokazivač pravca ............. 266
Brave za bezbednost dece .......... 26
Brisači/perači vetrobrana ............. 66
Brisači/perači zadnjeg stakla ....... 68
Brojač dnevno pređenog puta ..... 71
Brzinomer .................................... 71
Brzo zagrevanje.......................... 219
C
CD plejer
aktiviranje................................ 145
upotreba.................................. 145
važna informacija.................... 142
Č
Časovnik....................................... 69
D
Daljinski upravljač ........................ 20
Dimenzije vozila ......................... 313
Dinamično navođenje................. 192
Displej menjača ......................... 230
Displej servisnog perioda ............ 72
Dizalica vozila............................. 273
Dodatni grejač............................ 219
Dodatno servisiranje .................. 298
Dopuna goriva ........................... 243
Dopunjavanje baterije telefona... 204
Držači za čaše ............................. 56
Držač za naočare ........................ 56
Dubina profila ............................ 275
Dugo svetlo .......................... 80, 100
319
E
Električni sistem.......................... 268
Električno podešavanje ............... 32
Električno upravljani prozori ........ 34
Elektronska kontrola stabilnosti . 236
Elektronska kontrola stabilnosti i
sistem kontrole proklizavanja ... 79
Elektronski programi vožnje ...... 231
Elektronski upravljani klima
sistem ..................................... 215
Elektronsko upravljanje
stabilnosti isključeno................. 79
EON............................................ 138
F
Fiksni ventilacioni kanali ............ 220
Filter vazduha motora................. 254
Filter za čestice dizela.......... 79, 228
Filter za polen ............................ 220
Funkcija abecede....................... 170
G
Gorivo......................................... 242
Gorivo za benzinske motore ...... 242
Gorivo za dizel motore ............... 242
Grafički informacioni displej,
Informacioni displej u boji ......... 84
Grejanje ................................. 33, 42
Grejanje zadnjeg prozora ............ 35
H
Halogena prednja svetla ............ 259
Havarija...................................... 286
I
Identifikaciona pločica ............... 302
Identifikacioni broj vozila (broj
šasije) ..................................... 301
Imenik......................................... 170
Imobilajzer ............................. 31, 80
Indikatori....................................... 71
Informacije o utovaru ................... 63
Informacioni centar za vozača...... 81
Informacioni dipleji........................ 81
Infotainment sistem
audio komande na upravljaču. 108
elementi upravljanja................ 108
instrument tabla....................... 108
jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja............................. 126
jačina zvuka u zavisnosti od
brzine...................................... 126
kompenzacija jačine zvuka
zavisno od brzine.................... 117
maksimalna jačina zvuka pri
uključivanju.............................. 126
personalizacija........................ 128
podešavanja jačine zvuka......
........................................ 117, 126
podešavanja tona.................... 123
uključivanje.............................. 117
upotreba.................................. 117
utišavanje zvuka..................... 117
Isključivanje vazdušnog jastuka
............................................ 48, 77
Isofix sistemi bezbednosnog
sedišta za decu ........................ 54
Izbor talasnog područja.............. 129
Izduvni sistem motora ................ 228
Izvođenje radova ....................... 246
J
Jačina zvuka glasovne
komande................................. 199
Jačina zvuka navigacije.............. 160
K
Karakteristike osvetljenja............ 104
Kaseta za rukavice ...................... 56
Katalizator .................................. 229
Klima uređaj ............................... 213
Ključevi ........................................ 20
Ključevi, brave.............................. 20
Kočiona tečnost ......................... 256
Kočnice .............................. 234, 255
Količine ...................................... 314
Komande...................................... 65
Komande upravljača .................... 65
320
Kompenzacija jačine zvuka
zavisno od brzine.................... 117
Komplet za popravku
pneumatika ............................. 277
Komplet za prvu pomoć ............... 62
Konfiguracija RDS-a................... 138
Kontrola telefona........................ 199
Kontrolna lampice kvara .............. 77
Kontrolne lampice......................... 74
Konveksni oblik ............................ 32
Kopčanje u viši stepen prenosa. . . 78
Korišćenje AUX ulaza................. 149
Korišćenje CD plejera................. 145
Korišćenje digitalnog okvira za
slike......................................... 157
Korišćenje navigacionog
sistema.................................... 160
Korišćenje ovog uputstva .............. 3
Korišćenje radija......................... 129
Korišćenje USB priključka.......... 150
Krakteristike sistema zaštite od
krađe ...................................... 107
Kratak pregled instrument table . . 10
Kratak pregled motornog
prostora................................... 248
Krov.............................................. 36
Krovni nosač ................................ 63
Krovni otvor ................................. 36
Kućna adresa............................. 160
Kukice za vezivanje prtljaga ........ 60
Kutija sa osiguračima na
instrument tabli ....................... 271
Kutija sa osiguračima u
motornom prostoru ................. 269
Kvar ........................................... 232
L
Lampice upozorenja..................... 71
Lanci za sneg ............................ 276
Liste automatskog memorisanja. 130
Liste omiljenih............................. 131
M
Mape .......................................... 193
Mehaničko upravljanje prozorima 34
Memorisana podešavanja ........... 22
Memorisanje stanica.......... 130, 131
Meniaplikacije talasnih područja. 133
MENI dugme............................... 118
Menjač ......................................... 16
Menjanje dimenzija pneumatika
i točkova ................................. 276
Mesta za postavljanje
bezbednosnog sedišta za
decu ......................................... 51
Mobilni telefoni i CB radio
oprema ................................... 211
Motorno ulje ....................... 253, 298
myPOIs....................................... 170
N
Nasloni za glavu .......................... 38
Naslon za ruku ....................... 41, 42
Navigacija
aktiviranje................................ 160
blokiranje putanje.................... 184
brisanje kućne adrese............. 160
brisanje uvezenih POI tačaka. 160
dinamično navođenje...... 184, 192
elementi upravljanja................ 160
funkcionisanje......................... 159
Imenik...................................... 170
korišćenjem funkcije abcede... 170
Kućna adresa.......................... 170
lista putanje............................. 184
myPOIs................................... 170
navođenje po traci autoputa.... 184
navođenje putanje................... 184
obim navigacije....................... 160
opcije navigacije...................... 184
ponavlja zadnju poruku
navigacije................................ 184
pregled simbola ...................... 195
prikaz navigacije...................... 160
SD memorijska kartica sa
mapama ................................. 193
startovanje navigacije............. 184
Tačke interesovanja................ 170
TMC poruke............................ 184
321
unos odredišta........................ 170
upotreba.................................. 160
upozorenje o niskom nivou
goriva...................................... 170
uvoženje/izvoženje POI
tačaka...................................... 160
Navođenje ................................. 184
Navođenje putanje............. 184, 192
Nega spoljašnjosti...................... 289
Nizak nivo goriva ......................... 80
O
Obezvazdušenje sistema dizel
goriva ..................................... 258
Opasnost, Upozorenje i Pažnja ..... 3
Opreme i preinačenja vozila ...... 245
Opšte informacije......................
106, 142, 149, 150, 154, 157,
159, 198, 204
Osigurači ................................... 268
Osnovno upravljanje................... 118
Ostale izdvojene mreže.............. 138
Osvetljavanje kabine ......... 103, 267
Osvetljenje instrument table ...... 267
Osvežavanje lista stanica........... 133
Otključavanje vozila ....................... 6
Otvorena vrata ............................. 81
Otvoren poklopac motornog
prostora..................................... 81
Označavanje pneumatika .......... 274
P
Parkiranje ............................ 19, 228
Parkirna kočnica ........................ 235
Parkirna svetla (poziciona
svetla) ..................................... 102
Pepeljare ..................................... 70
Performanse .............................. 305
Personalizacija........................... 128
Personalizacija vozila .................. 90
Podaci motora ........................... 304
Podesivi ventilacioni otvori ........ 219
Podešavanja jačine zvuka.......... 126
Podešavanja tona....................... 123
Podešavanje Bluetooth muzike. . 154
Podešavanje dometa snopa
prednjih svetla ........................ 100
Podešavanje jačine zvuka.......... 117
Podešavanje jačine zvuka
navigacije................................ 160
Podešavanje naslona za glavu ...... 8
Podešavanje retrovizora ................ 9
Podešavanje sedišta ............... 7, 40
Podešavanje upravljača .......... 9, 65
Podsetnik za sigurnosni pojas ..... 76
POI koje definiše korisnik........... 170
Pojedinačni POI.......................... 160
Pokazivači.................................... 71
Pokazivač kilometraže ................. 71
Pokazivač količine goriva ............ 72
Pokazivač pravca ........................ 76
Pokazivač temperature
rashladne tečnosti motora ........ 72
Poklopac motornog prostora ..... 246
Poklopci točkova (ratkapne) ...... 276
Pokrivač poda pozadi .................. 60
Pokrivač prtljažnog prostora ........ 58
Polazak ........................................ 17
Polazak i rukovanje.................... 222
Položaji kontakt brave ............... 223
Položaj sedišta ............................ 39
Pomoć pri kočenju ..................... 235
Pomoć pri parkiranju .................. 238
Ponovno traženje stanica... 130, 131
Poruke vozila ............................... 86
Potrošnja goriva - CO2-emisije . . 307
Predgrevanje ............................... 79
Prednja sedišta............................. 39
Prednja svetla............................... 99
Prednja svetla prilikom vožnje u
inostranstvu ............................ 101
Prednja svetla za maglu ............ 102
Pregled elemenata upravljanja... 108
Pregled simbola ......................... 195
Prekidač osvetljenja instrument
table ....................................... 103
Prekidač za svetlo ....................... 99
Prekid dotoka goriva za vreme
kočenja motorom .................... 225
322
Prekid napajanja strujom ........... 232
Preporučene tečnosti i sredstva
za podmazivanje .................... 298
Prepoznavanje glasa.................. 198
Prepoznavanje govora....... 198, 199
aktiviranje................................ 199
jačina zvuka glasovne
komande................................. 199
kontrola telefona..................... 199
upotreba.................................. 199
Prikaz navigacije......................... 160
Priključivanje Bluetooth
muzičkog uređaja.................... 154
Pritisak ulja u motoru ................... 79
Pritisak u pneumaticima ............ 275
Pritisci pneumatika .................... 314
Pritisnuti nožnu kočnicu ............... 80
Prostori za odlaganje.................... 55
Prostor za odlaganje.................... 55
Prostor za odlaganje na armaturi
instrument table......................... 55
Prostor za odlaganje pozadi......... 58
Prostor za odlaganje u naslonu
za ruku ..................................... 57
Provere vozila............................. 246
Prozori.......................................... 34
Prtljažni prostor ............................ 27
R
Radio
Sistem radio podataka (RDS). 138
aktiviranje................................ 129
izbor talasnog područja........... 129
liste automatskog
memorisanja............................ 130
liste omiljenih........................... 131
liste radio stanica.................... 133
meniji talasnih područja.......... 133
traženje stanice....................... 129
upotreba.................................. 129
Radio-frekvencijska
identifikacija (RFID)................. 317
Rad menija................................. 118
Rashladna tečnost i antifriz........ 298
Rashladna tečnost motora ........ 254
Rasporedi servisa....................... 293
Razrada novog vozila ................ 222
RDS............................................ 138
Redovno funkcionisanje klima
uređaja ................................... 220
Regionalizacija........................... 138
Reprodukcija memorisanih
audio fajlova............................ 152
Rezervni točak ........................... 283
Ručica menjača ......................... 230
Ručna kočnica............................ 235
Ručni menjač ............................. 233
Ručni režim ................................ 231
Ručno smanjivanje zaslepljivanja 33
Rukovanje.......................... 156, 208
Rukovanje Bluetooth muzičkim
uređajem................................. 156
Rukovanje vozilom na kraju
veka trajanja ........................... 246
S
Saobraćajna obaveštenja........... 126
Saveti za vožnju......................... 222
SD memorijska kartica................ 193
SD memorijska kartica sa mapama
rukovanje ................................ 193
zameniti .................................. 193
Senzor kvaliteta vazduha........... 215
Senzor za kišu.............................. 81
Servis ................................. 220, 292
Servisne informacije .................. 292
Servoupravljač.............................. 78
Signalni uređaj za skretanje i
menjanje saobraćajne trake ... 101
Sigurnosna mreža ....................... 60
Sigurnosni pojas ............................ 8
Sigurnosni pojasevi ..................... 42
Sigurnosni pojasevi fiksirani u tri
tačke ......................................... 44
Simboli ........................................... 4
Sirena .................................... 14, 66
Sistem bočnih vazdušnih jastuka 47
323
Sistem centralnog zaključavanja . 23
Sistem elektronskog ključa........... 22
Sistem grejanja i ventilacije ....... 212
Sistemi pranja i brisanja .............. 14
Sistemi upravljanja klimom......... 212
Sistemi upravljanja vožnjom....... 235
Sistem kočnice i kvačila ............... 77
Sistem kontrole proklizavanja .... 235
Sistem kontrole proklizavanja
isključen.................................... 79
Sistem napajanja strujom ............ 77
Sistem prednjih vazdušnih
jastuka ...................................... 46
Sistem prepoznavanja prepreka. 238
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja ..................... 234
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja (ABS) ............. 78
Sistem radio podataka (RDS) .... 138
Sistem vazdušnih zavesa ............ 47
Sistem vazdušnog jastuka ........... 46
Sistem zaključavanja za zaštitu
od krađe ................................... 28
Sistem zaštite za decu.................. 49
Sistem za zaustavljanje i
pokretanje............................... 225
Skladištenje vozila...................... 245
Sklapanje ..................................... 32
Snimač podataka zbivanja......... 316
Spoljašnja nega ......................... 289
Spoljašnja temperatura ............... 69
Spoljašnje osvetljenje ...... 12, 80, 99
Spoljašnji retrovizori..................... 32
Startovanje motora .................... 223
Startovanje pomoću kablova ..... 284
Startovanje reprodukcije CD-a. . . 145
Svetla na zaštitnim lamelama od
sunca ...................................... 104
Svetla za čitanje ........................ 104
Svetla za maglu ................... 80, 261
Svetla za ulazak u vozilo ........... 104
Svetla za vožnju unazad ........... 103
Svetlo prilikom izlaska ............... 104
Svetlo registarske tablice ........... 266
Svetlosni signal (ablend)
prednjih svetla ........................ 100
Š
Štitnici od sunca .......................... 35
T
Tapacirani delovi........................ 290
Tečnost kočnice i kvačila............ 298
Tečnost servo upravljača............ 255
Tečnost za pranje ...................... 255
Telefon
bezručni režim......................... 205
Bluetooth................................. 204
Bluetooth veza........................ 205
dopunjavanje baterije.............. 204
elementi upravljanja................ 204
funkcije tokom poziva.............. 208
liste poziva.............................. 208
podešavanje jačine zvuka....... 208
podešavanje tonova zvona..... 205
pozivanje broja........................ 208
telefonski imenik...................... 208
važna informacija.................... 204
Tempomat ........................... 81, 237
Teretni prostor ............................. 57
Težina vozila .............................. 310
Točkovi i pneumatici .................. 274
Top-tether sistemi
bezbednosnog dečijeg sedišta . 54
Traženje stanice......................... 129
Treptajuća svetla upozorenja
(sva četiri pokazivača pravca) 101
Trip kompjuter (sistem za
proračun podataka vožnje) ...... 88
Trougao upozorenja .................... 62
U
Uključivanje ili isključivanje
Infotainment sistema............... 117
Uključivanje prepoznavanja
govora..................................... 199
Uključivanje radija....................... 129
Ulaz vazduha ............................. 220
Ultrazvučna pomoć pri parkiranju 78
324
U najkraćem periodu servisirati
vozilo ........................................ 77
Unos adrese............................... 170
Unos odredišta .......................... 170
Unutrašnja nega ........................ 290
Unutrašnje osvetljenje................ 103
Unutrašnji retrovizori..................... 33
Upaljač za cigarete ...................... 70
Uparivanje Bluetooth muzičkog
uređaja.................................... 154
Upotreba....................................
........ 117, 129, 145, 149, 157, 160
Upotreba Infotainment sistema. . 117
Upozoravajući zvučni signali ....... 87
Upravljanje klima sistemom ......... 15
Upravljanje vozilom ................... 222
USB priključak
Funkcije iPod-a....................... 152
podržani modeli iPod-a .......... 150
reprodukcija memorisanih
audio fajlova............................ 152
važna informacija ................... 150
Utičnice ........................................ 69
Utišavanje zvuka........................ 117
Uvod .............................................. 3
V
Vazdušni jastuk i zatezači pojasa 76
Ventilacija................................... 212
Ventilacioni otvori....................... 219
Veza........................................... 205
Vrata............................................. 27
Vuča........................................... 286
Vuča drugog vozila .................... 288
Vuča vozila ................................ 286
Z
Zadnja kamera ........................... 239
Zadnja sedišta.............................. 42
Zadnja svetla ............................. 261
Zadnja svetla za maglu ............. 102
Zadnje svetlo za maglu ................ 80
Zamagljeni poklopci svetla ........ 103
Zamena metlice brisača ............ 258
Zamena sijalice .......................... 259
Zamena točkova ........................ 280
Zapis podataka vozila i tajnost. . . 316
Zaštita akumulatora od
pražnjenja ............................... 105
Zimski pneumatici ...................... 274
Sva prava (Copyright) pridržava GM Korea Company, Inchon, Korea i Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
Sve informacije koje se nalaze u ovom priručniku se baziraju na zadnjim dostupnim proizvodnim informacijama u
trenutku štampanja, i važe od dole navedenog datuma. Chevrolet Europe GmbH zadržava ekskluzivno pravo da vrši
izmene i dopune sadržaja ove brošure.
Izdanje: , Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
Štampano na papiru beljenom bez upotrebe hlora.
KTA-8301/1-sr
*KTA-8301/1-SR*
Uputstvo za upotrebu
Download

MY13 2013