Sadržaj
Uvod....................................................1
Ukratko................................................3
Ključevi, vrata i prozori......................17
Sedišta, sistemi zaštite .....................35
Prostor za odlaganje.........................59
Instrumenti i komande ......................71
Osvetljenje ......................................107
Infotainment sistem.........................115
Upravljanje klima sistemom............187
Vožnja i rukovanje ..........................197
Nega vozila .....................................229
Servisni radovi i održavanje............297
Tehnički podaci...............................309
Informacije o vlasniku .....................317
Napomena
Uvod
Uvod
Uvod
Vaše vozilo je koncipirano kao
kombinacija napredne tehnologije,
bezbednosti, ekološke prihvatljivosti
i ekonomičnosti.
Ovo uputstvo za upotrebu vam pruža
sve potrebne informacije koje vam
omogućavaju da bezbednije i
efikasnije vozite vaše vozilo.
Uveriti se u to, da li su putnici svesni
mogućnosti nezgoda i povreda usled
nenamenskog korišćenja vozila.
Uvek se morate pridržavati
zakonskih propisa i regulativa zemlje
u kojoj se nalazite. Ovi zakoni se
mogu razlikovati od informacija u
ovom uputstvu za upotrebu.
Kada ovo uputstvo za upotrebu
upućuje na posetu serviseru,
preporučujemo vašeg Chevrolet
servisnog partnera.
Svi ovlašćeni Chevrolet servisni
partneri vam nude prvoklasne usluge
po pristupačnim cenama. Iskusni
mehaničari obučeni od strane
Chevrolet-a rade po specifičnim
uputstvima Chevrolet-a.
Komplet literature za kupca vozila bi
trebalo uvek da stoji na dohvat ruke
u vozilu.
Korišćenje ovog uputstva
 Uputstvo opisuje sve opcije i
funkcije koje postoje za ovaj
model. Neki opisi, uključujući one
za displej i funkcije menija,
možda ne važe za Vaše vozilo
zbog varijante modela, tržišne
specifikacije, specijalne opreme
ili pribora.
 Poglavlje "Ukratko" će vam dati
uvodne informacije.
 Tabela sadržaja na početku ovog
uputstva i unutar svakog
poglavlja, pokazuje gde se
nalaze informacije.
1
 Indeks pojmova će vam
omogućiti da potražite specifične
informacije.
 Uputstvo za upotrebu koristi
fabričke oznake motora.
Odgovarajuće komercijalne
oznake se mogu naći u poglavlju
"Tehnički podaci".
 Strelice koje ukazuju na pravac,
npr. levo ili desno, napred, ili
nazad u opisima, uvek pokazuju
pravac kretanja
 Prikazi displeja vozila možda
neće podržavati vaš jezik.
2
Uvod
Opasnost, Upozorenja
i Pažnja
{Opasnost
Tekst označen ? Opasnost pruža
informaciju o riziku od fatalne
povrede. Ne uzimanje u obzir ove
informacije može ugroziti život.
{Upozorenje
Tekst označen ? Upozorenje
pruža informaciju o riziku od
nesreće ili povrede. Ne uzimanjem
u obzir ove informacije može doći
do povređivanja.
Pažnja
Tekst označen Pažnja pruža
informaciju o mogućoj šteti po
vozilo. Ne uzimanjem u obzir ove
informacije može doći do oštećenja
vozila.
Želimo vam puno časova ugodne
vožnje.
Chevrolet
Ukratko
Ukratko
Početne informacije
o vožnji
3
Podešavanje sedišta
Nameštanje sedišta
Otključavanje vozila
Daljinsko upravljanje
GO3E3014A
TDL050A
Pritisnuti dugme K.
Otključavaju se sva vrata. Svetla
upozorenja će zatreptati dvaput.
Videti Daljinski upravljač na
strani 18.
Videti Sistem centralnog
zakljuèavanja na strani 20.
Za pomeranje sedišta unapred ili
unazad, povući ručicu i pomeriti
sedište u željeni položaj.
Otpustite ručicu i uverite se da je
sedište zabravljeno na mestu.
Videti Podešavanje sedišta na
strani 38.
Videti Položaj sedišta na strani 37.
4
Ukratko
Nasloni sedišta
Podešavanje naslona
za glavu
Visina sedišta
Podešavanje visine
GO3E3015A
GO3E3016A
Povući ručicu, podesiti nagib
i otpustiti ručicu. Pustiti da se sedište
zvučno zabravi.
Pumpati ručicu na spoljašnjoj strani
jastuka sedišta sve dok se jastuk
sedišta ne podesi u željeni položaj.
Ne naslanjati se na naslon sedišta
tokom podešavanja.
Za spuštanje jastuka sedišta,
pritisnuti polugu naniže nekoliko
puta.
Za podizanje jastuka sedišta, povući
polugu naviše nekoliko puta.
GO3E1003A
Povući naslon za glavu prema gore.
Za pomeranje prema dole, pritisnuti
jezičak (1) i gurnuti naslon za glavu
prema dole.
Videti Nasloni za glavu na strani 35.
Ukratko
Sigurnosni pojas
Horizontalno podešavanje
5
Podešavanje retrovizora
Unutrašnji retrovizori
GO3E3002A
Povući naslon za glavu unapred. On
se podešava u tri položaja. Za
pomeranje unazad povucite naslon
za glavu prema napred. On se
automatski pomera unazad.
MD033
Izvući pojas iz mehanizma za
namotavanje i vodeći računa da se
ne uplete, prebaciti preko tela i
zabraviti jezičak u kopču.
Povremeno zatezati karlični deo
pojasa tokom vožnje povlačenjem
ramenog dela pojasa.
Videti Sigurnosni pojasevi na
strani 41.
GO3E2007A
Za smanjivanje zaslepljivanja noću,
povući ručicu ispod kućišta
retrovizora.
Videti Ruèni retrovizor na strani 28.
6
Ukratko
Podešavanje upravljača
Spoljašnji retrovizori
GC3N2006A
Izabrati odgovarajući spoljašnji
retrovizor okretanjem komandnog
dugmeta na levo (L) ili desno (R).
Zatim okretati komandu radi
podešavanja retrovizora.
Kada je položaj "o", retrovizor nije
izabran.
Videti Retrovizori sa daljinskim
upravljanjem na strani 27.
GC3N5001A
Odbraviti ručicu, podesiti upravljač,
nakon toga zabraviti ručicu i proveriti
da li je dobro zabravljena. Ne
podešavati upravljač dok vozilo nije u
stanju mirovanja.
Ukratko
7
Kratak pregled instrument table
Upravljač na levoj strani
GC3G1001A
8
Ukratko
Upravljač na desnoj strani
GC3G1001R
Ukratko
1. Bočni ventilacioni otvori
2. Prekidač za spoljašnje
osvetljenje
3. Pokazivači pravca
4. Tempomat
5. Instrument tabla
6. Sirena, vazdušni jastuk vozača
7. Komande upravljača
8. Ručica brisača i perača
9. Srednji ventilacioni otvori
10. Infotainment sistem
11. Prostor za odlaganje
12. Prekidač za uklj./isklj. vazdušnog
jastuka putnika
13. Kaseta za rukavice
14. Svetlo za uklj./isklj. vazdušni
jastuk putnika
15. Trepćuće svetlo upozorenja (sva
četiri pokazivača pravca)
16. Utičnica
17. Ručica menjača
18. Sigurnosni prekidač za
blokadu/HDC prekidač
19. Sistem upravljanja klimom
20. ESC prekidač
21. Pedala gasa
22. Pedala kočnice
23. Kontakt brava
24. Podešavanje upravljača
25. Ručica za odbravljivanje
poklopca motornog prostora
26. Pedala kvačila
9
Spoljašnje osvetljenje
GO3E6004A
Obrtno dugme prekidača za svetlo.
O(OFF): Za isključivanje svih
lampica, okrenite dugme u položaj
ISKLJUČENO. Sve lampice se gase
i prekidač se vraća u početni položaj
AUTO.
AUTO: Spoljašnje lampice i lampice
na instrument tabli automatski se
uključuju ili isključuju, u zavisnosti od
uslova spoljašnjeg osvetljenja.
10
Ukratko
; : Svetle zadnja svetla, svetla
registarskih tablica i lampice na
instrument tabli.
Menjač dugih/oborenih
prednjih svetala
Trepćuća svetla upozorenja
(sva četiri pokazivača pravca)
2 : Svetle prednja svetla i sva gore
navedena svetla i lampice.
Pritisnuti prekidač za svetlo
#: Prednje svetlo za maglu
s: Zadnje svetlo za maglu
Videti Komande spoljašnjeg
osvetljenja na strani 107.
JD13A
Za prekopčavanje sa oborenih na
duga svetla, gurnuti ručicu.
Za vraćanje na oborena svetla,
ponovo gurnuti ručicu ili povući.
Videti Menjač dugih/oborenih
prednjih svetala na strani 108.
Videti Svetlosni signal za obilaženje
na strani 108.
GC3N6001A
Rade pomoću | dugmeta.
Videti Trepćuća svetla upozorenja
(sva četiri pokazivača pravca) na
strani 109.
Ukratko
Signalni uređaj za skretanje
i menjanje saobraćajne trake.
Sirena
11
Sistemi pranja i brisanja
Brisač vetrobrana
GC3N5003A
JD14A
ručica gore = desni pokazivač pravca
ručica dole = levi pokazivač pravca
Videti Signalni uređaj za skretanje i
menjanje saobraćajne trake na
strani 110.
Pritisnuti Y
TDL033A
2: Neprekidno brisanje, brzo.
1: Stalno brisanje, sporo.
3: Naizmeničan rad.
O: Sistem isključen.
3: Funkcija u magli.
Za jedno brisanje, kada su brisači
vetrobrana isključeni, lagano
pogurati ručicu nadole i otpustiti.
12
Ukratko
Videti Brisač/perač vetrobrana na
strani 72.
Brisači/perači zadnjeg
stakla
Perač vetrobrana
Brisač
Perač
TDL031A
TDL030A
Povući ručicu.
Videti "Perač vetrobrana" pod
Brisač/perač vetrobrana na strani 72
Videti Tečnost za pranje na
strani 246.
TEL021A
Pritisnuti gornji deo prekidača kako
bi se brisač neprekidno koristio.
Pritisnite donji deo prekidača kako
biste brisač koristili u intervalima.
Za isključivanje brisača postavite
prekidač u neutralni položaj.
Videti Brisači/perači zadnjeg stakla
na strani 74.
Pritisnite polugu naniže prema
instrument tabli.
Tečnost brisača se raspršuje na
zadnje staklo i brisači brišu u
nekoliko ciklusa.
Videti Brisači/perači zadnjeg stakla
na strani 74.
Videti Tečnost za pranje na
strani 246.
Ukratko
Upravljanje klima sistemom
Grejanje zadnjeg stakla,
grejanje spoljašnjih ogledala
Odmagljivanje i odleđivanje
prozora
13
Menjač
Ručni menjač
GC3E8003A
GC3N9007A
GC3N2011A
Uključuje se pritiskom = dugmeta.
Videti Grejani retrovizori na strani 27.
Videti Grejanje zadnjeg prozora na
strani 31.
Okrenite dugme za raspodelu
vazduha u položaj DEFROST 5.
Videti "Odleđivanje vetrobrana" pod
Sistem grejanja i ventilacije na
strani 187.
Videti "Odmagljivanje vetrobrana"
pod Klima uređaj na strani 191.
Za kopčanje hoda unazad, kod vozila
u stanju mirovanja povući dugme na
ručici menjača prema gore i izabrati
brzinu.
U slučaju da se brzina nije ukopčala,
vratiti ručicu u neutralni položaj,
otpustiti kvačilo, ponovo pritisnuti
pedalu kvačila i ponovo birati hod
unazad.
Videti Ručni menjač na strani 210.
14
Ukratko
Automatski menjač
MD174
Pritisnite dugme za odbravljivanje za
menjanje stepena prenosa. Strelice
ukazuju na menjanje stepena koje ne
zahteva pritiskanje dugmeta.
GC3N9003A
P (PARKIRANJE): Blokira prednje
točkove. Birati P samo kada vozilo
stoji i ručna kočnica je aktivirana.
MD172
Pritisnite pedalu kočnice i pritisnite
dugme ručice menjača za menjanje
brzine.
R (HOD UNAZAD): R birati samo
kada vozilo stoji u mestu.
N (NEUTRALNI POLOŽAJ):
Menjanje koje zahteva pritiskanje
dugmeta je označeno strelicama.
Neutralna brzina.
D: Za sve normalne uslove vožnje.
Omogućava menjaču prebacivanje
brzina u svih 6 stepena prenosa.
M: Položaj za ručni režim.
TDL148A
Ukratko
Početak rada
Proveriti pre polaska
15
Startovanje motora kontakt
bravom
 Stanje i pritisak pneumatika.
MD173
Menjajte bez zapinjanja ručice.
 Nivo motornog ulja i nivoe
tečnosti.
 Svi prozori, ogledala, spoljašnja
svetla i registarska tablica treba
da budu funkcionalni i čisti, bez
snega i leda.
 Pravilan položaj sedišta,
sigurnosnih pojaseva
i retrovizora.
 Proveriti rad kočnica pri maloj
brzini, posebno ako su kočnice
vlažne.
MD098
 Okrenuti ključ u položaj 1,
pomeriti lagano upravljač kako bi
odbravili bravu upravljača.
 Ručni menjač: pritisnuti kvačilo
 Automatski menjač : Pomeriti
ručicu menjača u položaj P ili N.
 Ne pritiskati pedalu gasa
 Dizel motor: okrenuti ključ u
položaj 2 za predgrevanje dok se
K ne ugasi.
16
Ukratko
 Okrenuti ključ u položaj 3, uz
pritisnutu pedalu kvačila i nožne
kočnice, a zatim otpustiti kada
motor proradi
Pre ponovnog startovanja ili za
zaustavljanje motora, okrenuti ključ u
položaj 0.
Parkiranje
 Ne parkirati vozilo na lako
zapaljivoj površini. Visoka
temperatura izduvnog sistema
može zapaliti tu površinu.
 Uvek potegnite ručnu kočnicu
bez pritiskanja dugmeta za
odbravljivanje. Na nizbrdici ili
uzbrdici ručnu kočnicu potegnuti
što je jače moguće. U isto vreme
radi smanjivanja snage
potezanja, pritisnuti nožnu
kočnicu.
 Zaustavljanje motora i
isključivanje kontakta. Okrenite
upravljač dok se ne oseti da se
zabravio.
 Ukoliko se vozilo nalazi na
ravnom terenu ili na uzbrdici,
uključiti prvi stepen prenosa ili
položaj "P" pre isključivanja
kontakta. Ukoliko se vozilo
parkira na uzbrdici, prednje
točkove okrenuti od ivičnjaka.
Ukoliko se vozilo parkira na
nizbrdici, pre isključivanja
kontakta, uključiti hod za unazad.
Prednje točkove okrenuti prema
ivičnjaku.
 Zatvoriti prozore.
 Zaključajte vozilo.
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi, vrata
i prozori
Ključevi i brave
17
Ključ sa elementom na otvaranje
Ključevi
Zamena ključeva
Ključevi i brave ..............................17
Vrata ..............................................23
Bezbednost vozila .........................25
Spoljašnji retrovizori ......................26
Unutrašnji retrovizori......................28
Prozori ...........................................29
Krov ...............................................32
Broj ključa je naveden na odvojivom
privesku.
Broj ključa mora biti naveden
prilikom naručivanja zamenskog
ključa jer je to sastavni deo sistema
imobilajzera.
Videti "Zaključavanje" pod Spoljašnja
nega na strani 289.
TDL046A
Pritisnuti dugme za otvaranje.
Za sklapanje ključa pritisnite dugme
i ručno sklopite ključ.
18
Ključevi, vrata i prozori
Daljinski upravljač
Rukovati pažljivo daljinskim
upravljačem, čuvati ga od vlage,
visokih temperatura i izbegavati
nepotrebnu upotrebu.
Kvar
Ako se sistemom centralnog
zaključavanja ne može upravljati
pomoću daljinskog upravljača, tome
može biti razlog sledeće:
 Domet je prekoračen,
 Prenizak napon baterije
daljinskog upravljača,
 Učestalim korišćenjem dugmadi
daljinskog upravljača izvan
opsega rada biće potrebno
izvršiti ponovnu sinhronizaciju,
TDL048A
Koristi se za:
 Sistem centralnog zaključavanja
 Alarmni sistem zaštite od krađe
Daljinski upravljač ima domet od
približno 20 metara. Ovaj domet
može biti ometan spoljašnjim
uticajima.
Trepćuća svetla upozorenja (sva
četiri pokazivača pravca) svetle kao
potvrda rada.
 U slučaju preopterećenja sistema
centralnog zaključavanja
učestalim zaključavanjima
i otključavanjima, napajanje
naponom će biti prekinuto na
kratko vreme,
 Jake radio-frekventne smetnje
(interferencija radio talasa) od
strane drugih izvora.
Ključevi, vrata i prozori
Zamena baterije daljinskog
upravljača
Što pre zameniti bateriju u
daljinskom upravljaču, ako se
primećuje znatno smanjenje
njegovog dometa.
Akumulatore ne bacati zajedno sa
smećem iz domaćinstva. Oni se
moraju odlagati na odgovarajućem
sabirnom mestu za reciklažu.
Ključ sa elementom na otvaranje
Napomena
Napomena
Koristite CR2032 (ili odgovarajuću)
bateriju.
Korišćene litijumske baterije mogu
ugrožavati okolinu.
1. Otvoriti poklopac odašiljača.
2. Izvadite istrošenu bateriju.
Izbegavajte dodirivanje
štampane ploče o drugim
komponentama.
3. Stavite novu bateriju. Uveriti se u
to da je negativna strana (-)
okrenuta prema dole osnovom.
4. Zatvoriti poklopac odašiljača.
5. Proverite da li daljinski upravljač
ispravno funkcioniše.
Pridržavajte se lokalnih propisa za
odlaganje otpada.
Pažnja
Izbegavajte dodirivanje ravnih
površina baterije golim prstima.
Otisci prstiju mogu da smanje vek
trajanja baterije.
TDL055A
19
Ne bacajte je sa ostalim kućnim
otpadom.
Napomena
Daljinski upravljač će uvek pravilno
raditi ako se prate sledeća
uputstva:
Izbegavati pad daljinskog
upravljača.
Ne stavljati teške predmete na
daljinski upravljač.
Držati predajnik dalje od vode
i direktnog uticaja sunca. Ukoliko
se upravljač pokvasi, obrišite ga
mekom krpom.
20
Ključevi, vrata i prozori
Sistem centralnog
zaključavanja
Dugme centralnog
zaključavanja
Sistem za centralno zaključavanje se
može aktivirati sa prednjih vrata.
Ovaj sistem omogućava
zaključavanje i otključavanje svih
vrata, zadnjih vrata i vrata rezervoara
za gorivo na vratima vozača ili
vratima suvozača, koristeći daljinski
upravljač (sa spoljašnje strane) ili
dugme za centralno zaključavanje
(iznutra).
<Vrata vozača>
Ključ (sa spoljašnje strane) i dugme
za zaključavanje vrata vozača (sa
unutrašnje strane) omogućavaju
samo centralno zaključavanje vrata.
Ako vozačeva vrata nisu pravino
zatvorena, sistem centralnog
zaključavanja ne može da radi. To je
moguće promeniti u Podešavanjima
vozila.
Videti Personalizacija vozila na
strani 102.
<Vrata suvozača>
GC3N2002A
GC3N2001A
Zaključava ili otključava sva vrata,
zadnja vrata i vrata rezervoara za
gorivo.
Pritisnuti dugme Q za zaključavanje.
Pritisnuti dugme K za otključavanje.
Ako su vrata vozača otvorena, vrat
vozača i vrata rezervoara za gorivo
ne mogu se zaključati. To je moguće
promeniti u Podešavanjima vozila.
Videti Personalizacija vozila na
strani 102.
Ključevi, vrata i prozori
Otključavanje
Videti Personalizacija vozila na
strani 102.
Daljinsko upravljanje
Zaključavanje
Daljinsko upravljanje
21
Totalna blokada
Za dodatnu zaštitu prilikom
napuštanja vozila, vrata možete
totalno blokirati.
Potpunim zaključavanjem se
blokiraju sve električne brave tako da
se nijedna vrata ne mogu otvoriti,
iako je ulazak omogućen razbijanjem
stakla.
{Upozorenje
Ne koristite totalnu blokadu ukoliko
u vozilu ima ljudi. Vrata se ne
mogu otključati iz unutrašnjosti.
TDL050A
Pritisnuti dugme K.
Otključavanje svih vrata.
Svetla upozorenja će zatreptati
dvaput.
Ako se otključavaju samo vrata
vozača ili za promenu povratne
informacije o otključavanju, to je
moguće promeniti u Podešavanjima
vozila.
TDL052A
Pritisnuti dugme Q.
Zaključavanje svih vrata.
Za aktiviranje totalne blokade,
pritisnuti dugme Q na daljinskom
upravljaču dva puta u roku od
5 sekundi.
Za deaktiviranje totalne blokade,
pritisnuti dugme K na daljinskom
upravljaču.
22
Ključevi, vrata i prozori
Napomena
Funkcija totalne blokade radi kada
su sva vrata, zadnja vrata i vrata
rezervoara goriva zatvorena.
Do odbravljivanja potpunog
zaključavanja će doći prilikom
normalnog otključavanja vrata.
Odloženo zaključavanje
Ova funkcija će odložiti zaključavanje
vrata i uključivanje alarmnog sistema
protiv krađe na pet sekundi, kada se
za zaključavanje vozila koristi
prekidač za električno zaključavanje
ili daljinski upravljač.
To je moguće promeniti u
Podešavanjima vozila.
Videti Personalizacija vozila na
strani 102.
UKLJUČENO: Kada pritisnete
dugme centralnog zaključavanja,
oglašavaju se tri zvučna upozorenja
koja označavaju da je odloženo
zaključavanje u upotrebi.
Vrata se neće zaključati sve dok ne
prođe pet sekundi od zatvaranja
poslednjih vrata. Odloženo
zaključavanje možete privremeno
staviti van snage, tako što ćete
pritisnuti dugme centralnog
zaključavanja ili dugme za
zaključavanje na daljinskom
upravljaču.
Ručne brave na vratima
ISKLJUČENO: Vrata će se smesta
zaključati ako se pritisne prekidač
elektronske brave ili dugme Q na
daljinskom upravljaču.
GO3E2014A
Ručno zaključavanje okretanjem
ključa u otvoru za ključ omogućava
centralno zaključavanje vrata.
Ručno otključavanje okretanjem
ključa u otvoru za ključ omogućava
otključavanje vozačevih vrata.
Napomena
Kucnite po otvoru za ključ ili
zagrejte ključ ako vrata ne mogu
da se otvore kada je otvor za ključ
zamrznut po hladnom vremenu.
Ključevi, vrata i prozori
Vrata
Sigurnosne brave
Pažnja
Vrata prtljažnika
Otvaranje
Ne povlačiti kvaku na unutrašnjoj
strani vrata ako je dečija
bezbednosna brava postavljena
u LOCK položaj. Tako može da se
ošteti ručka na unutrašnjoj strani
vrata.
{Upozorenje
Koristiti sigurnosne brave za decu
kad se ona voze na zadnjim
sedištima.
23
TDL002A
Možete upotrebiti ključ ili
odgovarajući odvijač.
Za aktiviranje bezbednosne brave za
decu, okrenuti brave u vodoravan
položaj.
Za otvaranje zadnjih vrata kada je
bezbednosna brava za decu
aktivirana, vrata otvoriti sa spoljašnje
strane.
Za otkazivanje bezbednosne brave
za decu, okrenuti brave u uspravan
položaj.
GC3G2001A
Za otvaranje zadnjih vrata pritisnuti
tablu na dodir kada su zadnja vrata
otključana.
Zadnja vrata zaključavaju se ili
otključavaju kada su sva vrata
zaključana ili otključana pomoću
daljinskog upravljača ili dugmeta
centralnog zaključavanja.
24
Ključevi, vrata i prozori
{Upozorenje
Ne voziti sa otvorenim ili
poluotvorenim vratima prtljažnika,
npr. kada prevozite kabaste
predmete, jer izduvni gasovi koji
sadrže i otrovne materije mogu
dospeti u vozilo.
Pažnja
Kako bi izbegli oštećenje vrata
prtljažnika, pre otvaranja istih,
proveriti da li se iznad nalaze neke
prepreke, kao što su vrata garaže.
Uvek proveriti da li se nešto
pomera iznad i oko vrata
prtljažnika.
Napomena
Zatvaranje
Kada motor radi, vrata prtljažnika
mogu da se otvore ručicom
menjača u položaju "P"
(automatski menjač) / parkirna
kočnica je ukopčana (ručni
menjač).
Za zatvaranje zadnjih vrata, pritisnuti
ih nadole da bi se čvrsto zabravila.
Napomena
Postavljanje određene teške
opreme na vrata prtljažnika može
uticati na njegovu sposobnost da
ostane otvoren i na ponašanje pri
otvaranju.
Ne pritiskati tablu na dodir tokom
zatvaranja. To može da uzrokuje
ponovno otvaranje.
Pažnja
Uveriti se u to, da vaše ruke i ostali
delovi tela, kao i od drugih osoba,
nisu u polju zatvaranja vrata
prtljažnika.
Ključevi, vrata i prozori
Dvaput pritisnuti dugme Q na
daljinskom upravljaču.
Bezbednost vozila
Alarmni sistem zaštite
od krađe
Alarmni sistem protiv krađe se
direktno aktivira.
Aktiviranje
25
Isključivanje
Otključavanje vozila pritiskom na
dugme K daljinskog upravljača
deaktivira alarmni sistem protiv
krađe.
Alarm
Alarmiranje se može prekinuti
pritiskom bilo kojeg dugmeta na
daljinskom upravljaču ili
uključivanjem kontakta.
Alarmni sistem protiv krađe može da
se deaktivira pritiskanjem dugmeta K
ili davanjem kontakta.
Automatsko zaključavanje
vrata
GC3N2005A
TDL052A
Pritisnuti dugme Q na daljinskom
upravljaču.
Alarmni sistem protiv krađe
automatski se aktivira nakon
30 sekundi.
Indikator ubrzano trepće tokom prvih
30 sekundi, a zatim počinje polako
da trepće.
Ukoliko indikator ubrzano trepće
nakon prvih 30 sekundi, vrata vozača
nisu dobro zatvorena ili postoji kvar
na sistemu.
Potražiti pomoć servisa.
Ukoliko neka od vrata nisu otvorena
ili položaj kontakt ključa nije stavljen
u položaj AAC ili ON u roku od
3 minuta nakon otključavanja vrata
upotrebom odašiljača, sva vrata se
zaključavaju i automatski se aktivira
alarmni sistem protiv krađe.
26
Ključevi, vrata i prozori
Automatsko otključavanje
vrata
Neodgovarajući ključevi mogu samo
da otvore vrata.
Spoljašnji retrovizori
Sva vrata se automatski otključavaju
kada senzori udara detektuju udar
dok je kontakt u položaju ON
(UKLJUČEN).
Motor se automatski zaštićuje
imobilajzerom kada se ključ okrene u
poziciju LOCK i izvuče se iz brave.
Konveksni retrovizor
Međutim, ako postoje mehanički
problemi u sistemu za zaključavanje
vrata ili akumulatoru, vrata se možda
neće otključati.
Imobilajzer
Sistem imobilajzera predstavlja
dodatno obezbeđenje od krađe
Vašeg vozila u koja je ugrađen,
i istovremeno sprečava neovlašćena
lica da startuju Vaše vozilo.
Odgovarajući ključ vozila opremljen
sistemom imobilajzera je ključ sa
ugrađenim transponderom, koji je
elektronski kodiran. Transponder je
na nevidljiv način smešten u ključu.
Samo važeći ključ se može koristiti
za startovanje motora.
Ako sistem imobilajzera detektuje
kvar kada je kontakt prekidač
uključen, indikator imobilajzera će
zasvetleti ili treptati, a motor se neće
pokrenuti.
Prekontrolišite vozilo; preporučujemo
da koristite usluge ovlašćenog
servisera.
Napomena
Kucnite po otvoru za ključ ili
zagrejte ključ ako vrata ne mogu
da se otvore kada je otvor za ključ
zamrznut po hladnom vremenu.
Konveksni spoljašnji retrovizori
smanjuju mrtve uglove. Zaobljenje
retrovizora čini objekte manjim, što
utiče na procenu udaljenosti.
Ključevi, vrata i prozori
Retrovizori sa daljinskim
upravljanjem
Sklopivi retrovizori
27
Grejani retrovizori
Ručno savijanje
GC3N2011A
GC3N2006A
Izabrati odgovarajući spoljašnji
retrovizor okretanjem komandnog
dugmeta na levo (L) ili desno (R).
Zatim okretati komandu radi
podešavanja retrovizora.
Kada je položaj "o", retrovizor nije
izabran.
GC3N2007A
Radi bezbednosti pešaka, retrovizori
se sklapaju iz svojih normalnih
montažnih položaja u slučaju udarca
dovoljnom snagom. Vratiti retrovizor
u normalan položaj blagim pritiskom
na kućište retrovizora.
Uključuje se pritiskom + dugmeta.
Grejanje radi kad je motor uključen i
automatski se isključuje nakon par
minuta ili ponovnim pritiskom
dugmeta.
28
Ključevi, vrata i prozori
Unutrašnji retrovizori
Automatsko prigušivanje
svetla retrovizora
Ručni retrovizor
{Upozorenje
Vidljivost pomoću retrovizora može
da bude malo slabija kada se
podese za noćno osvetljenje.
Vrlo oprezno koristite unutrašnji
retrovizor kada je podešen za
noćno osvetljenje.
Ako tokom vožnje nemate jasnu
preglednost pomoću retrovizora,
može da dođe do sudara
i oštećenja vozila ili druge imovine
i/ili do povreda.
GO3E2008A
GO3E2007A
Za smanjivanje zaslepljivanja noću,
povući ručicu ispod kućišta
retrovizora.
Zaslepljivanje noću od pratećih
vozila se automatski smanjuje.
Ključevi, vrata i prozori
Prozori
29
Električno upravljani
prozori
Mehaničko upravljanje
prozorima
{Upozorenje
Vodite računa prilikom rada sa
električno upravljanim prozorima.
Opasnost od povreda, pretežno za
decu.
Ako su deca na zadnjem sedištu,
uključiti sigurnosni sistem za decu
za električno upravljane prozore.
Dobro obratiti pažnju na prozore
prilikom zatvaranja.
Uveriti se da ništa nije priklješteno
tokom njihovog pomeranja.
GO3E2009A
Prozori vrata se mogu otvoriti ili
zatvoriti pomoću obrtne ručice.
GC3N2009
Električnim prozorima se može
upravljati sa uključenim kontaktom.
Rukovati prekidačem za izabrani
prozor, tako da se pritiskom otvara
a povlačenjem zatvara prozor.
30
Ključevi, vrata i prozori
Rukovanje
Možete aktivirati električne podizače
prozora kada je kontakt u položaju
ON pomoću prekidača na panelu
svakih vrata.
Za otvaranje prozora pritisnite
prekidač nadole.
Za zatvaranje prozora podignite
prekidač.
Otpustiti prekidač kada prozor
postigne željeni položaj.
{Upozorenje
Delovi tela koji vire van vozila
mogu udariti o predmete koji
dolaze u susret. Držite sve delove
tela unutar vozila.
Deca mogu upravljati i ostati
zaglavljena električnim prozorima.
Nikada ne ostavljajte ključeve
i decu bez nadzora u vozilu.
Teška povreda ili smrt se može
desiti od nenamenskog korišćenja
električnih prozora.
Automatsko dizanje/spuštanje
Za potpuno automatsko otvaranje
prozora, pritisnite prekidač skroz
dole. Za potpuno automatsko
zatvaranje prozora, povucite
prekidač skroz gore. Kod
automatskog rada, prozor se
potpuno otvara ili zatvara iako ste
pustili prekidač.
Prilikom pomeranja, prozor se
zaustavlja u željenom položaju kada
se prekidač povuče naviše ili pritisne
i otpusti u suprotnom smeru od
smera pomeranja.
Funkcija protiv prikleštenja
U slučaju nailaska na prepreku
tokom automatskog zatvaranja
vozačevog prozora, prozorsko staklo
će radi bezbednosti automatski biti
otvoreno.
Aktiviranje električno pokretljivih
prozora
Ako se prozori ne mogu automatski
zatvoriti (npr. nakon otkopčavanja
akumulatora vozila), aktivirati
elektroniku prozora na sledeći način:
1. Zatvoriti vrata.
2. Uključiti kontakt.
3. Zatvoriti prozor skroz do kraja
i držati prekidač povučen
najmanje 2 sekunde.
4. Ponoviti za svaki prozor.
{Upozorenje
Funkcija protiv prikleštenja neće
raditi nakon nekoliko uzastopnih
pokretanja.
Ne upravljajte prekidačima prozora
bez neke potrebe.
Ključevi, vrata i prozori
Zaštitni sistem za decu
za prozore na zadnjim vratima
Grejanje zadnjeg prozora
Pažnja
Ne koristiti oštre predmete
i abrazivna sredstva za čišćenje
zadnjeg stakla.
Nemojte ogrebati ili oštetiti žice
grejača stakla kada čistite zadnje
staklo.
GC3N2011A
GC3N2010
Pritisnuti prekidač v za isključivanje
zadnjih električno upravljanih
prozora.
Za uključivanje ponovo pritisnuti v.
Uključuje se pritiskom + dugmeta.
Grejanje radi kad je motor uključen
i automatski se isključuje nakon par
minuta ili ponovnim pritiskom
dugmeta.
31
32
Ključevi, vrata i prozori
Štitnici od sunca
U interesu izbegavanja
zaslepljivanja, štitnici za zaštitu od
sunca se mogu spustiti povlačenjem
nadole, a zatim po potrebi preklopiti
na bočnu stranu.
Štitnici za zaštitu od sunca koji imaju
poklopce retrovizora treba da budu
zatvoreni tokom vožnje.
Ako štitnici za zaštitu od sunca imaju
lampicu za ogledalo, ona će se
upaliti prilikom otvaranja poklopca
ogledala.
{Upozorenje
Ne postavljati štitnike za zaštitu od
sunca u položaj koji sprečava
preglednost puta, saobraćaja ili
drugih predmeta.
Krov
Krovni otvor
{Upozorenje
Obratiti pažnju pri rukovanju sa
krovnim otvorom. Postoji rizik od
povreda, naročito za decu.
Dobro obratiti pažnju na pokretne
delove prilikom rada sa njima.
Uveriti se da ništa nije priklješteno
tokom njihovog pomeranja.
Krovnim otvorom se može upravljati
sa UKLJUČENIM kontaktom.
GO3E2013A
Otvaranje/zatvaranje
Za otvaranje u željenom položaju,
pritisnuti i zadržati pritisnut prekidač
(1). Otpustiti prekidač kada se krovni
otvor nalazi u željenom položaju.
Za zatvaranje krovnog otvora lagano
pritisnuti i zadržati prekidač (2) sve
dok se krovni otvor ne zatvori.
Ključevi, vrata i prozori
Otvaranje i zatvaranje sa
naginjanjem
Za otvaranje krovnog otvora sa
naginjanjem, pritisnuti prekidač (3).
Za zatvaranje krovnog otvora,
pritisnuti prekidač (4).
Automatsko otvaranje/zatvaranje
Za automatsko otvaranje krovnog
otvora, snažno pritisnuti i pustiti
prekidač (1). Za zaustavljanje
kretanja, još jednom pritisnuti bilo
koji prekidač.
Za automatsko zatvaranje krovnog
otvora, snažno pritisnuti i pustiti
prekidač (2). Za zaustavljanje
kretanja, još jednom pritisnuti bilo
koji prekidač.
Bezbednosna funkcija
Ako krovni otvor naiđe na otpor
tokom automatskog zatvaranja, on
se momentalno zaustavlja i ponovo
otvara.
Roletna protiv sunca
Roletna protiv sunca je na ručni
pogon.
Zatvoriti ili otvoriti roletnu protiv
sunca povlačenjem.
Kada je krovni otvor otvoren, roletna
protiv sunca je uvek otvorena.
{Upozorenje
Delovi tela koji vire van vozila
mogu udariti o predmete koji
dolaze u susret. Držite sve delove
tela unutar vozila.
Nenamensko korišćenje krovnih
prozora može dovesti do teških
povreda ili smrti.
33
Prljavština i naslage mogu da se
nakupe na zaptivaču krova i dovedu
do problema u radu krovnog otvora ili
buke, ili do začepljenja sistema za
odvod vode. Povremeno otvoriti
krovni otvor i ukloniti sve prepreke ili
naslage. Obrišite zaptivku krovnog
otvora i zaptivno područje koristeći
čistu krpu, blagi sapun i vodu. Ne
uklanjajte mast sa krovnog otvora.
Napomena
Sedišta, sistemi zaštite
Sedišta, sistemi
zaštite
35
Nasloni za glavu
Nasloni za glavu
Položaj
Nasloni za glavu ............................35
Prednja sedišta..............................37
Sigurnosni pojasevi .......................41
Sistem vazdušnog jastuka.............45
Sistem zaštite za decu ..................51
{Upozorenje
Voziti samo sa pravilno podešenim
naslonima za glavu.
Nepravilno podešeni ili izvađeni
nasloni za glavu mogu dovesti do
ozbiljnih povreda glave i vrata
u slučaju udesa.
Proveriti da su nasloni za glavu
podešeni pre vožnje.
MD024
Sredina naslona za glavu, treba da je
u visini očiju. Ako to nije moguće za
previsoku osobu, naslon za glavu
treba podesiti u najviši položaj; a za
nisku osobu u najniži položaj.
36
Sedišta, sistemi zaštite
Nasloni za glavu na prednjim
sedištima
Nasloni za glavu na zadnjim
sedištima
Horizontalno podešavanje
Podešavanje visine
Podešavanje visine
GO3E3002A
GO3E3001A
Povući naslon za glavu prema gore.
Za pomeranje prema dole, pritisnuti
jezičak (1) i gurnuti naslon za glavu
prema dole.
Povući naslon za glavu unapred. On
se podešava u tri položaja. Za
pomeranje unazad povucite naslon
za glavu prema napred. On se
automatski pomera unazad.
GO3E3003A
Povući naslon za glavu prema gore.
Za pomeranje prema dole, pritisnuti
jezičak (1) i gurnuti naslon za glavu
prema dole.
Otkopčavanje
Otkopčavanje
Naslon za glavu izvući do pune visine.
Naslon za glavu izvući do pune visine.
Istovremeno pritisnuti jezičke (1) i (2).
Istovremeno pritisnuti jezičke (1) i (2).
Povući naslon za glavu naviše.
Povući naslon za glavu naviše.
Sedišta, sistemi zaštite
Neupotrebljiv položaj naslona
za glavu
Prednja sedišta
Položaj sedišta
{Upozorenje
Voziti samo sa pravilno podešenim
sedištima.
37
 Sedite vašom zadnjicom što je
moguće bliže naslonu sedišta.
Podesiti udaljenost između
sedišta i pedala tako da su vam
noge blago savijene prilikom
pritiskanja pedala do kraja.
Pomeriti sedište suvozača u
krajnji zadnji položaj koliko je to
moguće.
 Sedite na sedištu sa ramenima
što je bliže moguće naslonu
sedišta. Podesite nagib naslona
sedišta tako da možete lako
dohvatiti upravljač sa blago
savijenim rukama. Održavati
kontakt između ramena i naslona
sedišta za vreme okretanja
upravljača. Ne naginjati naslon
sedišta suviše nazad.
Preporučujemo maksimalni ugao
od oko 25.
GO3E3022A
Položaj kada je zadnji naslon za
glavu spušten, naziva se
neupotrebljiv položaj naslona za
glavu.
MD028
 Podesiti upravljač. Videti
Podešavanje upravljača na
strani 71.
38
Sedišta, sistemi zaštite
 Podesiti visinu sedišta dovoljno
visoko za čist pregled na sve
strane i na pokazivače svih
instrumenata. Trebalo bi da je
zazor između vaše glave i krovne
obloge bar veličine šake. Vaše
butine bi trebalo da su bez
pritiskanja lagano naslonjene na
sedište.
 Podesiti naslona za glavu. Videti
Nasloni za glavu na strani 35.
 Podesiti visinu sigurnosnog
pojasa. Videti "Podešavanje
visine" pod Sigurnosni pojasevi
pričvršćeni u tri tačke na
strani 43.
Podešavanje sedišta
Nameštanje sedišta
{ Opasnost
Ne sedeti bliže od 25 cm do
upravljača da bi se obezbedilo
bezbedno naduvavanje vazdušnog
jastuka.
{Upozorenje
Nikada ne podešavati sedišta
tokom vožnje, pošto se mogu
nekontrolisano pomeriti.
GO3E3014A
Za pomeranje sedišta unapred ili
unazad, povući ručicu i pomeriti
sedište u željeni položaj.
Otpustite ručicu i uverite se da je
sedište zabravljeno na mestu.
Sedišta, sistemi zaštite
Nasloni sedišta
Grejanje prednjih sedišta
Visina sedišta
GO3E3015A
Povući ručicu, podesiti nagib
i otpustiti ručicu. Pustiti da se sedište
zvučno zabravi.
Napomena
Ne naslanjati se na naslon sedišta
tokom podešavanja.
39
GO3E3016A
Pumpati ručicu na spoljašnjoj strani
jastuka sedišta sve dok se jastuk
sedišta ne podesi u željeni položaj.
Za spuštanje jastuka sedišta,
pritisnuti polugu naniže nekoliko
puta.
Za podizanje jastuka sedišta, povući
polugu naviše nekoliko puta.
GC3N3008A
Dugmad grejača sedišta nalazi se
u upravljanju klima sistemom.
Grejanje sedišta radi kada je motor
pogonu.
Za zagrevanje sedišta pritisnite
dugme koje želite da zagrejete.
Kontrolna lampica u dugmetu će
zasvetleti.
Za isključenje grejača sedišta,
ponovo pritisnuti dugme.
40
Sedišta, sistemi zaštite
{Upozorenje
Ako se promena temperature ili bol
na koži ne mogu osetiti, grejač
sedišta bi mogao izazvati
opekotine čak i pri niskim
temperaturama.
Da bi se smanjila opasnost od
opekotina, osobe sa takvim
stanjem treba da budu obazrive
kada koriste grejač sedišta, a
naročito u dužim vremenskim
periodima. Na sedište ne stavljati
ništa što može izolovati toplotu,
npr. ćebe, jastuk, pokrivač ili
slično. To može dovesti do
pregrevanja grejača. Pregrejani
grejač sedišta može izazvati
opekotine ili oštetiti sedište.
Sklopivi naslon sedišta
Sedište suvozača
{Upozorenje
Ako oborite naslon sedišta prema
napred da bi prevozili duže
objekte, kao što su skije, uverite se
da nikakav teret nije u blizini
vazdušnog jastuka. U sudaru,
naduvani vazdušni jastuk može
odbaciti te objekte prema putniku.
Ovo može prouzrokovati ozbiljnu
povredu ili čak smrt. Fiksirajte
predmete van oblasti naduvavanja
vazdušnog jastuka.
Stvari koje stavite na poleđinu
naslona sedišta mogu pogoditi
i povrediti osobe u slučaju
iznenadnog zaustavljanja ili
skretanja, ili u sudaru. Uklonite ili
osigurajte sve predmete pre
vožnje.
GC3N3007A
Za obaranje sedišta,
1. Spustite skroz do kraja naslon za
glavu.
2. Potegnuti i zadržati ručicu ispod
prednjeg dela sedišta da bi
pomerili sedište skroz do kraja,
i onda otpustite ručicu.
3. Ručicu mehanizma za obaranje
(1) podići skroz do kraja i oboriti
naslon sedišta (2) unapred dok
se ne zabravi.
Sedišta, sistemi zaštite
Za podizanje sedišta,
1. Podignite naslon i postavite
u prvobitnu poziciju.
2. Zabravite naslon u mestu
pritiskanjem gornjeg dela naslona
sedišta.
3. Ponovo povucite naslon sedišta
prema napred da bi ste se uverili
da je pravilno zabravljen.
Sigurnosni pojasevi
{Upozorenje
Sigurnosni pojasevi
Vežite se sigurnosnim pojasom pre
svakog putovanja.
U slučaju udesa, osobe koji nisu
zakopčale svoj sigurnosni pojas
ugrožavaju svoje saputnike a
i sebe.
Sigurnosni pojasevi su projektovani
za istovremeno korišćenje od strane
samo jedne osobe. Pojasevi nisu
pogodni za osobe mlađe od
12 godina ili niže od 150 cm.
Pažnja
Ukoliko naslon nije zabravljen,
može se pomeriti prema napred u
slučaju iznenadnog zaustavljanja ili
sudara.
To može izazvati povredu osobe
koja je sedela tamo. Uvek gurnite
ili povucite naslon kako bi ste se
uverili da je zabravljen.
41
MD033
Pojasevi su zabravljeni zbog
sigurnosti putnika tokom jakih
ubrzavanja ili kočenja vozilom.
Povremeno proveriti sve delove
sistema pojasa od eventualnih
oštećenja i njihovo pravilno
funkcionisanje.
Oštećene komponente zameniti.
Nakon nesreće, sigurnosne pojaseve
i aktivirane zatezače pojaseva
zameniti u servisu.
42
Sedišta, sistemi zaštite
Napomena
Zatezači pojaseva
Uverite se da sigurnosni pojasevi
nisu oštećeni obućom ili sa oštrim
predmetima ili da nisu zaglavljeni.
Sprečiti dospevanje prljavštine u
mehanizme za namotavanje
pojasa.
Ovo vozilo ima zatezače
sigurnosnog pojasa na prednjim
bočnim sedištima. Iako se zatezači
pojaseva ne mogu videti, oni su deo
mehanizma sigurnosnog pojasa. Oni
mogu da pomognu da se sigurnosni
pojasevi zategnu u ranim fazama
umerenog do teškog čeonog sudara
ili skoro čeonog sudara ukoliko su
ispunjeni početni uslovi za njihovo
aktiviranje.
Podsetnik za sigurnosni pojas >.
Videti Podsetnici za sigurnosni pojas
na strani 85.
Graničnici sile pojaseva
Na prednjim sedištima smanjuju
opterećenje koje pada na telo blagim
otpuštanjem pojasa za vreme
sudara.
Zatezači se aktiviraju samo jednom.
Ukoliko se zatezači pojasa aktiviraju
tokom sudara, oni se, kao i drugi novi
delovi sistema sigurnosnih pojaseva
u vozilu, moraju zameniti.
GO3E3017A
U slučaju čeonog sudara, bočnog
sudara ili sudara od pozadi određene
jačine, sigurnosni pojasevi prednjih
sedišta se zatežu.
{Upozorenje
Nepravilnim rukovanjem
(npr.demontaža ili montaža pojasa
ili brava pojasa) se mogu aktivirati
zatezači uz opasnost povređivanja.
Aktiviranje zatezača pojaseva se
prikazuje svetlećom kontrolnom
lampicom 9.
Sedišta, sistemi zaštite
Videti Svetlo za vazdušni jastuk
i zatezač sigurnosnog pojasa na
strani 86.
Aktivirani zatezači pojaseva se
moraju zameniti u servisu. Zatezači
pojaseva se mogu aktivirati samo
jednom.
43
Sigurnosni pojasevi
pričvršćeni u tri tačke
Postavljanje
Napomena
Ne lepiti ili montirati pribore ili neke
druge predmete koji mogu ometati
rad zatezača pojaseva.
Ne preduzimati nikakve
modifikacije na delovima zatezača
pojasa jer će to učiniti nevažećim
homologaciju vozila.
MD036
MD035
{Upozorenje
Sigurnosni pojasevi se ne smeju
tretirati izbeljivačima ili bojom. To
može znatno da ih oslabi. Moguće
je da, u slučaju sudara, ne mogu
pružiti adekvatnu zaštitu.
Sigurnosne pojaseve prati samo
blagom sapunicom i toplom vodom.
Izvući pojas iz mehanizma za
namotavanje i vodeći računa da se
ne uplete, prebaciti preko tela i
zabraviti jezičak u kopču.
Povremeno zatezati karlični deo
pojasa tokom vožnje, povlačenjem
ramenog dela pojasa.
Raspuštena ili komotnija odeća
sprečava čvrsto postavljanje
sigurnosnog pojasa. Ne postavljati
predmete kao što je ručni prtljag ili
mobilni telefon između pojasa
i Vašeg tela.
{Upozorenje
Pojas ne sme nalegati preko tvrdih
ili lomljivih predmeta u džepovima
vaše odeće.
44
Sedišta, sistemi zaštite
Podešavanje visine na
sigurnosnim pojasevima
prednjih sedišta
Korišćenje sigurnosnog
pojasa za vreme trudnoće
Otkopčavanje
{Upozorenje
Pojas mora da bude postavljen što
je moguće niže na karličnom delu,
da bi se izbegao pritisak na stomak.
Sigurnosni pojasevi su namenjeni za
svakoga, uključujući i trudnice.
MD038
GO3E3005A
1. Pritisnuti dugme.
2. Podesiti visinu i zabraviti.
Podesiti visinu tako da pojas prelazi
preko ramena. Ne sme prelaziti
preko vrata ili gornjeg dela ruke.
{Upozorenje
Ne podešavati za vreme vožnje.
Za oslobađanje pojasa pritisnuti
crveni taster na bravi pojasa.
Sigurnosni pojasevi na
zadnjim sedištima
Sigurnosni pojas srednjeg zadnjeg
sedišta pričvršćen na tri mesta se
može izvući iz mehanizma za
namotavanje samo ako je naslon
pravilno zabravljen u svom zadnjem
položaju.
Kao i svi putnici, trudnice su više
izložene zadobijanju ozbiljnih
povreda ukoliko ne zakopčaju
sigurnosne pojaseve.
Uz to ukoliko je sigurnosni pojas
pravilno vezan, veće su šanse da
fetus u slučaju sudara ostane
nepovređen.
Da bi se postigla maksimalna zaštita,
trudnice uvek treba da koriste
sigurnosni pojas.
Trudnice treba da postave karlični
deo pojasa što je moguće niže tokom
trudnoće.
Sedišta, sistemi zaštite
Sistem vazdušnog
jastuka
Sistem vazdušnog jastuka
Sistem vazdušnog jastuka se sastoji
od više samostalnih sistema.
Kad se aktiviraju, vazdušni jastuci se
naduvaju u roku od nekoliko
milisekundi. Oni se takođe naduvaju
tako brzo da se to obično ne primeti
tokom sudara.
{Upozorenje
Ako se nepropisno rukuje
sistemima vazdušnih jastuka oni
mogu eksplodirati.
Vozač bi trebao da sedi što više
nazad, a pri tom da održi kontrolu
nad vozilom. Ukoliko se sedi
preblizu vazdušnom jastuku, on
može prouzrokovati smrt ili teške
povrede prilikom naduvavanja.
Za maksimalnu bezbednu zaštitu u
svim tipovima udesa, svi putnici
uključujući i vozača uvek treba da
zakopčaju svoje sigurnosne
pojaseve radi smanjivanja rizika od
teških povreda ili smrti u slučaju
sudara. Ne sedeti ili se naslanjati
blizu vazdušnog jastuka dok je
vozilo u pokretu.
Vazdušni jastuk može
prouzrokovati ožiljke na licu ili telu,
povrede polomljenim staklima ili
opekotinu usled eksplozije prilikom
naduvavanja jastuka.
45
Napomena
Upravljačka elektronika sistema
vazdušnih jastuka i zatezača
pojaseva nalazi se u oblasti
centralne konzole. Ne postavljati
nikakve magnetne predmete
u blizini ove oblasti.
Ništa ne lepiti na pokrivne površine
vazdušnih jastuka i niti ih pokrivati
drugim materijalima.
Svaki vazdušni jastuk se aktivira
samo jednom. Zamenite aktivirane
vazdušne jastuke u servisu.
Ne preduzimati nikakve
modifikacije na sistemima
vazdušnog jastuka jer će to učiniti
nevažećom homologaciju vozila.
Montažne radove na upravljaču,
instrument tabli, tapacirungu,
zaptivnim oblogama okvira vrata,
ručicama i na sedištima, poveriti
vašem servisu.
46
Sedišta, sistemi zaštite
Aktiviranje vazdušnog jastuka
može da bude vrlo bučno i praćeno
dimom. To je normalna pojava koja
nije opasna, ali može da izazove
iritaciju kože kod putnika. Ako
iritacija potraje, obratiti se doktoru.
{Opasnost
Nikada ne dozvoliti deci, bebama
i trudnicama kao i starim
i oslabljenim osobama da sede na
sedištu suvozača koje je
opremljeno vazdušnim jastukom.
Štaviše, ne voziti sa kolevkom za
bebe postavljenu na sedištu
suvozača. U slučaju sudara,
udarac od naduvanog vazdušnog
jastuka može prouzrokovati
povredu lica ili smrt.
Pažnja
Ukoliko vozilo udari u neravninu ili
predmet na neasfaltiranom putu ili
trotoaru, vazdušni jastuci mogu da
se aktiviraju. Voziti polako po
površinama koje nisu predviđene
za saobraćaj kako se vazdušni
jastuci slučajno ne bi aktivirali.
Sistem prednjih vazdušnih
jastuka
Sistem prednjih vazdušnih jastuka se
sastoji od jednog vazdušnog jastuka
sa elementom za naduvavanje
u upravljaču i drugog koji se nalazi
u armaturi instrument table na strani
suvozača. Oni se mogu prepoznati
po natpisu AIRBAG.
Kontrolna lampica 9 za sisteme
vazdušnih jastuka.
Videti Svetlo za vazdušni jastuk
i zatezač sigurnosnog pojasa na
strani 86.
GO3E3007A
Sistem prednjih vazdušnih jastuka se
aktivira u slučaju udesa određene
težine u označenom polju. Kontakt
mora biti UKLJUČEN.
Sedišta, sistemi zaštite
{Upozorenje
47
Sistem bočnih vazdušnih
jastuka
Optimalnu zaštitu pružaju samo
kod pravilno podešenog sedišta.
Videti Položaj sedišta na strani 37.
U oblast oko naduvavanja
vazdušnih jastuka ne stavljati ništa.
Pravilno zakopčati sigurnosne
pojaseve. Jedino je tada vazdušni
jastuk u stanju da zaštiti.
MD039
Kretanje vozača i suvozača prema
napred se zaustavlja, a rizik od
povrede gornjih delova tela i glave je
znatno smanjen.
GO3E3008A
Sistem bočnih vazdušnih jastuka se
sastoji od po jednog vazdušnog
jastuka u svakom od naslona
prednjih sedišta
Oni se prepoznavaju po natpisu
AIRBAG.
48
Sedišta, sistemi zaštite
Napomena
Koristiti samo zaštitne navlake za
sedišta koje su odobrene za vaše
vozilo. Obratiti pažnju da se bočni
vazdušni jastuci ne pokriju.
{Upozorenje
GO3E3006A
Sistem bočnih vazdušnih jastuka se
aktivira u slučaju sudara određene
jačine. Kontakt mora biti UKLJUČEN.
MD041
Rizik od povreda grudnog koša
i karlice u slučaju bočnih sudara je
znatno smanjen.
{Upozorenje
U oblast oko naduvavanja
vazdušnih jastuka ne stavljati ništa.
Deca koja sede jako blizu bočnih
vazdušnih jastuka, ako se
vazdušni jastuci naduvaju, mogu
biti izložena riziku od teških ili
pogubnih povreda, posebno ako je
glava, vrat, ili grudni koš deteta
blizu za vreme naduvavanja.
Nikada ne dozvoliti deci da se
naslone na vrata ili na modul
vazdušnog jastuka.
Sedišta, sistemi zaštite
49
Sistem vazdušnih zavesa
GO3E3006A
GO3E3009A
Sistem vazdušnih jastuka u predelu
glava sadrži jedan vazdušni jastuk u
krovnom okviru sa svake strane.
Prepoznaju se po natpisu AIRBAG
na krovnoj oblozi.
Sistem vazdušnih zavesa se aktivira
u slučaju sudara određene jačine.
Kontakt mora biti UKLJUČEN.
MD043
Rizik od povreda glave u slučaju
bočnih sudara je znatno smanjen.
{Upozorenje
U oblast oko naduvavanja
vazdušnih jastuka ne stavljati ništa.
Kukice na ručkama u krovnom
okviru su jedino podesne za
kačenje lagane odeće, bez
vešalica. Ne držati nikakve
predmete u ovoj odeći.
50
Sedišta, sistemi zaštite
Prekidač za uključivanje
i isključivanje vazdušnog
jastuka
Koristiti kontakt ključ za biranje
položaja:
U = vazdušni jastuci suvozača su
isključeni i neće se naduvati u
slučaju sudara. Kontrolna lampica
U neprekidno svetli. Bezbednosni
sistem za decu može se montirati
prema dijagramu.
Sistem prednjih vazdušnih jastuka za
suvozača se mora isključiti ako se
postavi bezbednosni sistem za decu
na njegovo sedište. Sistem
vazdušnih zavesa, zatezači pojaseva
i svi sistemi vazdušnih jastuka za
vozača ostaju aktivni.
V = vazdušni jastuci suvozača su
uključeni. Ne može se postaviti
nijedan bezbednosni sistem za dete.
TEL014A
Sistem vazdušnog jastuka suvozača
se može isključiti bravom sa bočne
strane instrument table, koja je vidljiva
kada se otvore vrata suvozača.
{Upozorenje
Isključiti sistem vazdušnog jastuka
za suvozača kada je na njegovom
sedištu dete.
Uključiti sistem vazdušnog jastuka
za suvozača kad na njemu sedi
odrasla osoba.
Sedišta, sistemi zaštite
Sistem zaštite za decu
Bezbednosni sistem za dete
Kada se koristi bezbednosni sistem
za dete, obratiti pažnju na sledeća
uputstva o upotrebi i postavljanju i na
ona koja su isporučena sa
bezbednosnim sistemom za decu.
GC3G3001A
Uvek se pridržavati lokalnih ili
državnih propisa. U nekim državama,
korišćenje bezbednosnih sistema za
decu je zabranjeno na nekim
sedištima.
Sve dok kontrolna lampica U ne
svetli, sistemi vazdušnih jastuka
suvozača će se naduvati u slučaju
sudara.
{Upozorenje
NIKAD ne koristiti sistem zaštite za
decu okrenut prema zadnjem delu
vozila, na sedištu koje je zaštićeno
AKTIVNIM VAZDUŠNIM
JASTUKOM ispred njega, jer to
može dovesti do SMRTI ili TEŠKIH
POVREDA DETETA.
{Upozorenje
UPOZORENJE–EKSTREMNA
OPASNOST
Ne postavljati dečija sedišta licem
okrenuta suprotno pravcu kretanja
vozila na sedište koje je zaštićeno
vazdušnim jastukom.
Promeniti status samo kad je vozilo
u stanju mirovanja sa isključenim
kontaktom.
Dete se može teško ozlediti ako se
aktivira vazdušni jastuk, jer glava
deteta će biti vrlo blizu vazdušnom
jastuku u vreme naduvanja.
Status ostaje do sledeće promene.
Kontrolna lampica za deaktiviranje
vazdušnih jastuka.
Videti Svetlo za uključivanje
i isključivanje vazdušnog jastuka na
strani 86.
51
GC3E3001A
52
Sedišta, sistemi zaštite
{Upozorenje
Pri korišćenju bezbednosnog
sistema za decu na sedištu
suvozača, sistemi vazdušnih
jastuka suvozača se moraju
isključiti; ukoliko se ne isključe,
aktivirani vazdušni jastuci
predstavljaju opasnost po život
deteta.
To posebno važi u slučaju
korišćenja bezbednosnog sistema
za dete postavljenog suprotno
pravcu kretanja.
Izbor odgovarajućeg sistema
Zadnja sedišta su najpogodnije
mesto za pričvršćivanje dečijeg
bezbednosnog sistema.
Decu treba voziti sa leđima
okrenutim pravcu kretanja, sve dok
je to moguće. Ovim će dečije kosti,
koje su još uvek veoma slabe, trpeti
manje opterećenje u slučaju
nesreće.
Deca ispod 12 godina starosti koja
su niža od 150 cm, jedino se mogu
prevoziti u bezbednosnom sistemu
koji je podesan za dete. Kako je
pogodan položaj pojasa retko moguć
sa detetom nižim od 150 cm,
preporučujemo da se koristi
odgovarajući bezbednosni sistem za
dete, čak i ako na osnovu godina
deteta zakonski to više nije
obavezno.
Nikada ne držati dete u krilu za
vreme putovanja u vozilu. Dete će
postati veoma teško za držanje
u slučaju nesreće.
Kod prevoza deteta koristiti
bezbednosni sistem za dete koji
odgovara njegovoj težini.
Uveriti se da je bezbednosni sistem
za decu koji se ugrađuje prilagođen
vozilu.
Voditi računa da su montažna mesta
bezbednosnog sistema za decu u
vozilu ispravna.
Dozvoliti deci ulazak i izlazak iz
vozila samo sa strane koja nije do
saobraćaja.
Kada bezbednosni sistem za dete
nije u upotrebi, obezbediti sedište
sigurnosnim pojasom ili ga izvaditi iz
vozila.
Napomena
Ništa ne lepiti na bezbednosni
sistem za dete, niti ga bilo čime
pokrivati.
Bezbednosni sistem za dete u
slučaju udesa može pretrpeti
oštećenja, te se mora zameniti.
Sedišta, sistemi zaštite
Voditi računa da odojčad i deca
sede na zadnjim sedištima u
bezbednosnim sedištima za decu.
Sve dok deca ne mogu vezati
sigurnosni pojas, izabrati sisteme
za zaštitu dece koji su podesni za
njihove godine i i voditi računa da
ih deca koriste. Molimo da
pogledate instrukcije dotičnih
proizvoda za bezbednosna
sedišta.
53
54
Sedišta, sistemi zaštite
Mesta za postavljanje bezbednosnog sedišta za decu
Dozvoljene opcije postavljanja bezbednosnog sistema za dete
Na sedištu suvozača
Težinska i starosna grupa
uključen vazdušni isključen vazdušni
jastuk
jastuk
Na zadnjim
Na zadnjem
bočnim sedištima srednjem sedištu1)
Grupa 0: do 10 kg
ili približno 10 meseci
X
L2), U2)
L3), U3)
U3)
X
L2), U2)
L3), U3)
U3)
X
L2), U2)
L3), U3)
U3)
X
X
L3), U3)
X
X
X
L3), U3)
X
Grupa 0+: do 13 kg
ili približno 2 godine
Grupa I: 9 do 18 kg
ili približno 8 meseci do
4 godine
Grupa II: 15 do 25 kg
ili približno 3 do 7 godina
Grupa III: 22 do 36 kg
ili približno 6 do 12 godina
1) CRS sa nosećim krakom nije dozvoljen zbog nekompatibilnosti poda u vozilu, kao što je Maxi cosi Cabriofix plus Easybase2.
2) Samo ako je sistem prednjih vazdušnih jastuka suvozača isključen. Ako je bezbednosni sistem za zaštitu dece osiguran
pomoću sigurnosnog pojasa fiksiranog u tri tačke, pomeriti podešavanje visine sedišta u najviši položaj i voditi računa da
sigurnosni pojasevi prolaze iz gornje pričvrsne tačke. Podesiti nagib naslona sedišta u vertikalnom pravcu tako da deo pojasa
kod kopče pojasa bude zategnut.
3) Pomeriti naslon za glavu do njegovog najvišeg položaja. Ako ometa ispravnu montažu bezbednosnog sistema za dete, skinite
naslon za glavu .
Sedišta, sistemi zaštite
55
Videti Nasloni za glavu na strani 35
Napomena
Pomerite prednje sedište skroz napred ili podesite nagib naslona prednjeg sedišta koliko god je potrebno do
uspravnog položaja kako bi se osiguralo da naslon prednjeg sedišta ne ometa bezbednosni sistem za dete na zadnjim
sedištima.
L: Podesno naročito za bezbednosni sistem za dete „specifičnih vozila“, „ograničenih“ ili „polu-univerzalnih“ kategorija.
Bezbednosni sistem za dete mora biti odobren za „specifična vozila“, „ograničene“ ili „polu-univerzalne“ kategorije vozila.
U: Univerzalno, podesno zajedno sa sigurnosnim pojasevima fiksiranim u tri tačke
X: U ovoj težinskoj grupi nije dozvoljen dečiji bezbednosni sistem.
56
Sedišta, sistemi zaštite
Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX dečijeg bezbednosnog sistema
Težinske grupe
Grupa 0: do 10 kg
Grupa 0+: do 13 kg
Grupa I: 9 do 18 kg
Klasa
veličine
Učvršćivanje
Na sedištu
suvozača
Na zadnjim
bočnim sedištima
Na zadnjem
srednjem sedištu
E
ISO/R1
X
IL1)
X
X
E
ISO/R1
X
IL1)
D
ISO/R2
X
IL1)
X
X
C
ISO/R3
X
IL1)
D
ISO/R2
X
IL1)
X
X
C
ISO/R3
X
IL2)
B
ISO/F2
X
IL, IUF
X
B1
ISO/F2X
X
IL, IUF
X
A
ISO/F3
X
IL, IUF
X
1) Pomerite prednje sedište u položaj skroz napred ili podesite nagib naslona prednjeg sedišta koliko god je potrebno do
uspravnog položaja kako biste osigurali da naslon prednjeg sedišta ne ometa bezbednosni sistem za dete.
IL: Podesno za poseban ISOFIX bezbednosni sistem za dete kod „specifičnih vozila“, „ograničenih“ ili „polu-univerzalnih“
kategorija vozila.
ISOFIX bezbednosni sistem za dete mora biti odobren za „specifična vozila“, „ograničene“ ili „polu-univerzalne“
kategorije vozila.
IUF: Podesno za ISOFIX dečije bezbednosne sisteme koji gledaju u pravcu kretanja univerzalne kategorije odobrene za
upotrebu u ovoj težinskoj grupi.
X: Nije odobreno ISOFIX bezbednosno sedište za decu u ovoj težinskoj grupi.
Sedišta, sistemi zaštite
57
ISOFIX klasa veličine i uređaj sedišta
A - ISO/F3: Bezbednosni sistem za decu koji gleda u pravcu kretanja vozila maksimalne veličine u težinskoj grupi od 9
do 18 kg.
B - ISO/F2: Bezbednosni sistem za decu koji gleda u pravcu kretanja vozila za manju decu u težinskoj grupi od 9
do 18 kg.
B1 - ISO/F2X: Bezbednosni sistem za decu koji gleda u pravcu kretanja vozila za manju decu u težinskoj grupi od 9
do 18 kg.
C - ISO/R3: Bezbednosni sistem za decu koji gleda suprotno pravcu kretanja vozila maksimalne veličine u težinskoj
grupi do 18 kg.
D - ISO/R2: Dečiji bezbednosni sistem sa licem okrenutim prema nazad, za manju decu u težinskoj grupi do 18 kg
E - ISO/R1: Dečiji bezbednosni sistem sa licem okrenutim prema nazad, za mlađu decu u težinskoj grupi do 13 kg
58
Sedišta, sistemi zaštite
Isofix sistemi
bezbednosnog sedišta
za decu
Ušice za pričvršćivanje
Top-tether-a
Top-tether ušice za pričvršćivanje su
označene simbolom I za dečije
sedište.
GO3E3011A
GC3N3004A
ISOFIX sisteme bezbednosnog
sedišta za decu odobrene za
određeno vozilo pričvrstiti na ISOFIX
montažne držače. Vozilu specifični
položaji ISOFIX dečijeg
bezbednosnog sistema su u tabeli
označeni sa IL.
ISOFIX montažni držači su označeni
nalepnicom na naslonu sedišta.
Vozilo je možda opremljeno
vođicama ispred montažnih
priključaka, koje pomažu u
montiranju bezbednosnog sistema
za dete. Poklopci na vođicama
automatski će se okrenuti unazad
tokom pričvršćivanja bezbednosnog
sistema za dete.
GO3E3013A
Za dodatno pričvršćivanje ISOFIX
sistema, pričvrstiti Top-Tether traku
na ušice za pričvršćivanje
Top-Tether-a. Traka mora da se
provuče između šipki naslona za
glavu.
Položaji ISOFIX dečijih bezbednosnih
sistema za univerzalnu kategoriju su
označeni u tabeli sa IUF.
Prostor za odlaganje
Prostor za odlaganje
59
Prostori za odlaganje
Prostor za odlaganje na
instrument tabli
Prostori za odlaganje.....................59
Mesta za prtljag/tovar ....................62
Dodatni prostor za odlaganje ........66
Sistem krovnog nosača .................68
Informacije o opterećenju vozila ....69
GO3E4014A
Nalazi se u blizini stuba upravljača
na dnu instrument table.
Za otvaranje, povući ručicu.
GC3N4001A
Nalazi se na instrument tabli.
Za otvaranje gornjeg prostora za
odlaganje treba pomeriti rezu.
60
Prostor za odlaganje
Držači za čaše
Kaseta za rukavice
GC3N4002A
Nalazi se na vrhu kasete za rukavice.
Za otvaranje, pritisnuti dugme.
GO3E4003A
Za otvaranje, povući kvaku.
Koristi za male stvari, itd.
Za zatvaranje, snažno gurnuti
i zatvoriti vrata prostora za odlaganje.
{Upozorenje
Da bi smanjili rizik od povreda u
slučaju iznenadnog zaustavljanja,
tokom vožnje uvek držati prostore
za odlaganje zatvorene.
{Upozorenje
Da bi smanjili rizik od povreda u
slučaju iznenadnog zaustavljanja,
tokom vožnje uvek držati kasetu za
rukavice zatvorenu.
GC3N4003A
Prostor za odlaganje
{Upozorenje
61
Držač za naočare
Ne postavljati nepokrivenu čašu sa
vrućom tečnošću u držač za čaše
dok je vozilo u pokretu. Ukoliko
vruća tečnost pljusne, možete
zadobiti opekotine. Takva
opekotina za vozača može dovesti
do gubitka kontrole nad vozilom.
GO3E4005A
Držači za čaše se nalaze na srednjoj
konzoli i na naslonu za ruke zadnjeg
reda sedišta.
Za korišćenje držača za čaše za
zadnje sedište, povući traku u
naslonu za ruku zadnjeg sedišta.
Za smanjivanje rizika od ličnih
povreda u slučaju neočekivanog
zaustavljanja ili sudara, ne
postavljati nepokrivene ili
nefiksirane flaše, čaše, limenke,
itd. u držače za čaše dok je vozilo
u pokretu.
TDL063A
Preklopiti prema dole za otvaranje.
Pažnja
Ne koristiti za držanje teških
predmeta.
62
Prostor za odlaganje
Prostor za odlaganje ispod
sedišta
Mesta za prtljag/tovar
Prtljažni prostor
Obaranje naslona sedišta
posle spuštanja jastuka
{Upozorenje
Ne postavljati prtljag ili druge
predmete iznad visine prednjih
sedišta.
Ne dozvolite putnicima da sede na
oborenim sedištima dok je vozilo u
pokretu.
GO3E4006A
Za korišćenje tacne ispod sedišta
suvozača, potegnuti kraj tacne
prema gore i povući ga prema
instrument tabli. Za vraćanje u
prvobitni položaj gurnite tacnu prema
sedištu.
U slučaju naglog zaustavljanja ili
udesa, nepričvršćen prtljag ili
putnici koji sede na sedištu sa
oborenim naslonom sedišta mogu
poleteti naokolo ili ispasti iz vozila.
Rezultat toga mogu biti ozbiljne
povrede ili smrt.
{Upozorenje
Ukoliko neki naslon nije zabravljen,
može se pomeriti prema napred u
slučaju iznenadnog zaustavljanja ili
sudara. To može izazvati povredu
osobe koja je sedela tamo. Uvek
gurniti ili povući naslone sedišta
kako bi se uverili da su
zabravljena.
{Upozorenje
Sigurnosni pojas koji je nepravilno
postavljen, nepravilno pričvršćen ili
upleten ne obezbeđuje potrebnu
zaštitu pri sudaru. Osoba koja je
vezala sigurnosni pojas može
teško da se povredi. Nakon
podizanja naslona zadnjeg sedišta,
uvek proveriti da li su sigurnosni
pojasevi pravilno postavljeni i
pričvršćeni, i da nisu upleteni.
Prostor za odlaganje
Da bi oborili naslone zadnjih sedišta:
Pažnja
Obaranje naslona zadnjeg sedišta
pre spuštanja jastuka može dovesti
do oštećenja zadnjeg sedišta.
Uvek spustiti jastuk i oboriti naslon
zadnjeg sedišta.
1. Gurnuti nadole naslone za glavu
pritiskom na jezičak.
Napomena
Da bi se osiguralo dovoljno
prostora za pomeranje jastuka
zadnjeg sedišta, pomeriti prednje
sedište prema napred i podesiti
njegov naslon u uspravan položaj.
63
Napomena
Ne stavljati ništa na pod.
To može dovesti do nepravilnog
obaranja ili oštećenja jastuka
sedišta.
Pažnja
Obaranjem zadnjeg sedišta sa još
uvek zabravljenim pojasom može
se oštetiti pojas ili sedište. Uvek
otkačite sigurnosne pojaseve
i vratite ih u njihov prvobitni položaj
pre obaranja zadnjeg sedišta.
GO3E4009A
GO3E4007A
2. Izvući traku ispod jastuka sedišta.
Jastuk sedišta se zatim
automatski spušta.
1. Povući ručicu za otpuštanje
preko naslona zadnjeg sedišta.
64
Prostor za odlaganje
Sigurnosni pojas srednjeg zadnjeg
sedišta može se zaključati kada se
podigne naslon sedišta. Ako se to
desi, pustiti pojas da se vrati do
kraja, a zatim početi ponovo.
Ako je sigurnosni pojas još uvek
blokiran, povući jastuk i pokušati
ponovo.
{Upozorenje
GO3E4008A
2. Oborite naslon sedišta prema
napred i nadole.
GO3E4010A
3. Postaviti sigurnosne pojaseve
bočnih sedišta u njihove vođice.
4. Za vraćanje naslona sedišta u
originalni položaj izvući
sigurnosni pojas iz vođica i podići
naslon sedišta naviše. Snažno
pritisnuti naslon sedišta na
mesto. Uveriti se da sigurnosni
pojas nije priklješten kopčom.
Za vraćanje klupe zadnjih sedišta,
postaviti zadnji deo jastuka sedišta
u prvobitni položaj, obratiti pažnju
da traka brave sigurnosnog pojasa
ne bude upletena ili priklještena
ispod jastuka sedišta, a zatim
odlučno pritisnuti prednji deo
jastuka sedišta prema dole dok se
ne zakači.
Prostor za odlaganje
Pažnja
{Upozorenje
Kada se naslon zadnjih sedišta
vraća u uspravan položaj, postaviti
brave zadnjih sigurnosnih pojasa
između zadnjeg naslona sedišta i
jednog jastuka. Obratiti pažnju da
traka i brava sigurnosnog pojasa
ne budu priklešteni ispod jastuka
zadnjeg sedišta.
Proveriti da li su zadnja sedišta
pravilno vraćena i zabravljena pre
nego što se pokrene vozilo sa
putnicima na zadnjem sedištu.
Uveriti se u to da sigurnosni
pojasevi nisu upleteni ili zakačeni
za naslon sedišta, i da su
postavljeni u njihov pravilan
položaj.
Može dovesti do povreda ili
oštećenja putnika.
Ne povlačite ručicu za
odbravljivanje na gornjem delu
naslona sedišta dok je vozilo
u pokretu.
Pažnja
Obaranjem zadnjeg sedišta sa još
uvek zabravljenim pojasom može
se oštetiti pojas ili sedište.
Uvek otkačite sigurnosne pojaseve
i vratite ih u njihov prvobitni položaj
pre obaranja zadnjeg sedišta.
65
{Upozorenje
Nikada ne dozvoliti putnicima da
sede na gornjem delu oborenog
naslona sedišta za vreme vožnje
pošto to nije pravilan položaj
sedenja i sigurnosni pojasevi nisu
na raspolaganju za korišćenje.
To može dovesti do teških povreda
ili smrti u slučaju sudara ili
iznenadnog zaustavljanja.
Predmeti prevoženi na oborenom
naslonu sedišta ne smeju
nadmašiti visinu gornjeg dela
prednjih sedišta. To može
omogućiti paketima da skliznu
napred i da dovedu do povreda ili
oštećenja tokom iznenadnog
zaustavljanja.
66
Prostor za odlaganje
Dodatni prostor
za odlaganje
Zadnji odeljak/Panelni
pokrivač prtljažnog
prostora
Mreža za komfor
Zadnji odeljak
Možete prevoziti male pakete sa
mrežom za komfor.
Pažljivo pročitati uputstvo pre
montaže mreže za komfor.
GC3G4003A
Gornje elastične omče zakačiti na
gornje priključke, a zatim donje
kukice zakačiti na donje priključke,
kao što je pokazano.
Pažnja
Mreža za komfor je predviđena za
male predmete. Ne prevoziti teške
predmete u mreži za komfor.
GC3N4004A
Mogu se staviti alati ili rezervna
guma itd.
Povući traku i podignuti.
Prostor za odlaganje
Panelni pokrivač prtljažnog
prostora
67
Napomena
Ako se nalazi na neodgovarajućem
mestu, može prouzrokovati zvuk
zveckanja i habanje pri dodiru sa
zadnjim sedištem.
Pažnja
Ne stavljati teške predmete na
panelni pokrivač.
GO3E4024A
Sklopiti podni pokrivač prtljažnog
prostora i zakačiti kuku na kuku za
kupovinu koja se nalazi u bočnoj
maski, kao što je pokazano.
Napomena
Ako se nalazi na neodgovarajućem
mestu, može prouzrokovati zvuk
zveckanja i habanje pri dodiru sa
zadnjim sedištem.
GC3N4005A
Mogu se stavljati mali predmeti ili se
stvari mogu sakriti u prtljažnom
prostoru.
Da bi se panel koristio, omče zakačiti
na zatege vrata prtljažnika.
Kada se ne koristi, panel postaviti iza
zadnjeg sedišta.
Kada su podignuta i vrata
prtljažnika, panel treba da bude
prazan kako bi se sprečilo da stvari
padnu sa njega.
68
Prostor za odlaganje
Sistem krovnog nosača
Krovni nosač
Pažnja
Uverite se da je teret uvek
raspoređen tako da opterećuje
bočne ili ukrštene nosače.
Površina krova ne sme biti
opterećena.
Opterećenjem krovnog nosača se
menja težište vozila. Budite
obazrivi na bočni vetar i ne vozite
velikim brzinama.
Da bi sprečili oštećenje ili gubitak
tereta tokom vožnje, povremeno
proverite da li je teret dobro vezan.
GC3E4001A
Krovni nosač može da se koristi za
praktičan prevoz dodatnog tereta ili
kabastih stvari.
Krovni nosač ima bočne šine
pričvršćene za krov.
Od ovlašćenog servisera potražite
dodatne informacije i raspitajte se
oko propisa za vožnju sa
natovarenim krovnim nosačem.
Ne otvarati krovni otvor ako se na
krovnom nosaču nosi tovar.
{Upozorenje
Ukoliko pokušate da na krovu
vozila nosite nešto što je duže
i šire od krovnog nosača, vetar ga
može zahvatiti tokom vožnje. Ovo
može izazvati gubljenje kontrole
nad vozilom. Ono što želite tako
prevesti može snažno da se
otkine, i to može dovesti vas
i druge vozače do sudara,
i naravno do oštećenja vašeg
vozila.
Nikada nemojte nositi nešto što je
duže i šire od krovnog nosača na
krovu vozila.
Opterećeni krovni nosač menja
težišnu tačku vozila. Ne voziti sa
velikim brzinama. Obratiti pažnju
kada vozite na bočni vetar.
Nepridržavanje tih upozorenja
može dovesti do oštećenja vozila
i povrede ljudi.
Prostor za odlaganje
{Upozorenje
Maksimalna nosivost krovnog
nosača je 75 kg. Ne prekoračiti
maksimalni kapacitet kada tovarite
vaše vozilo.
Informacije o
opterećenju vozila
Informacije o opterećenju
vozila
 Teške predmete u vratima
prtljažnika bi trebalo staviti do
naslona sedišta. Proverite da li su
nasloni dobro zabravljeni. Ako se
predmeti mogu poslagati jedan
na drugi, teže predmete bi trebalo
stavljati dole.
 Obezbediti predmete u vratima
prtljažnika protiv proklizavanja.
 Kada se predmeti prevoze u
vratima prtljažnika, nasloni
zadnjih sedišta ne smeju biti
nagnuti prema napred.
 Ne dozvoliti da teret prelazi preko
gornje ivice naslona.
 Ne postavljati nikakve predmete
na vrata prtljažnika ili na
instrument tablu, ne pokrivati
senzor na vrhu instrument table.
69
 Teret ne sme da ometa rad sa
pedalama, ručnom kočnicom ili
ručicom menjača, ili da ometa
slobodu pokreta vozača. Ne
stavljati neobezbeđene predmete
u unutrašnjost.
 Ne voziti se sa otvorenim vratima
prtljažnika.
 Korisna nosivost je razlika
između ukupne dozvoljene težine
vozila (videti Identifikaciona
pločica na strani 309) i težine
praznog vozila.
Za detaljne informacije o težini
praznog vozila pogledajte
poglavlje sa tehničkim podacima.
70
Prostor za odlaganje
 Vožnja sa teretom na krovnom
nosaču povećava osetljivost
vozila na bočni vetar i ugrožava
upravljivost vozila zbog povišene
težišne tačke vozila.
Ravnomerno rasporediti teret
i osigurati pravilno sa trakama za
vezivanje. Podesiti pritisak
pneumatika i brzinu vozila
shodno uslovima tereta. Češće
proveriti i zategnuti trake za
vezivanje.
Instrumenti i komande
Instrumenti
i komande
Komande
Pažnja
Podešavanje upravljača
Komande .......................................71
Lampice upozorenja, pokazivači
i kontrolne lampice ........................80
Informacioni displeji .......................93
Poruke vozila .................................98
Putni kompjuter ...........................100
Personalizacija vozila ..................102
GC3N5001A
Odbraviti ručicu, podesiti upravljač,
nakon toga zabraviti ručicu i proveriti
da li je dobro zabravljena.
Ne podešavati upravljač dok vozilo
nije u stanju mirovanja.
Ukoliko se na stub upravljača
prenese jak udarac kada se
upravljač podešava ili kada se
poluga zabravljuje, može
prouzrokovati oštećenje delova
upravljača.
71
72
Instrumenti i komande
Komande upravljača
Sirena
Brisač/perač vetrobrana
Brisač vetrobrana
GC3N5002A
Infotainment sistemom
i tempomatom se može upravljati
pomoću komandi na upravljaču.
Videti Infotainment sistem.
Videti Tempomat na strani 219.
GC3N5003A
Pritisnuti Y
TDL033A
Brisači vetrobrana se uključuju
pomeranjem poluge brisača/perača
prema gore kada je kontakt
UKLJUČEN.
2: Neprekidno brisanje, brzo.
1: Stalno brisanje, sporo.
3: Naizmeničan rad.
O: Sistem isključen.
Instrumenti i komande
3: Funkcija u magli.
Funkcionisanje pri slabijim
padavinama
Da bi se brisači vetrobrana uključili
samo za jedan ciklus, u slučaju slabe
kiše ili sumaglice, lagano pritisnite
ručicu brisača/perača naniže i
otpustiti je.
Ručica posle otpuštanja će se vratiti
automatski u svoj normalan položaj.
Brisači će raditi samo jedan ciklus.
Pažnja
73
Intervalno brisanje sa
podešavanjem
Vožnja uz smanjenu vidljivost za
vozača može dovesti do udesa,
rezultujući povredu putnika
i oštećenja vašeg vozila ili drugih
objekata.
Ne uključivati brisače ukoliko je
vetrobransko staklo suvo,
smrznuto ili je pod snegom,
odnosno zaleđeno. Korišćenjem
brisača na vetrobranu sa
preprekama može doći do
oštećenja metlica brisača, motora
brisača i stakla.
Pri niskim spoljašnjim
temperaturama pre uključivanja
proveriti da metlice brisača nisu
zaleđene za vetrobransko staklo.
Ako se koriste zamrznute metlice,
može da se ošteti motor brisača.
TDL032A
Okrenuti točkić za nameštanje
željenog intervala brisanja:
Kraći interval = okrenuti točkić za
nameštanje prema gore
Duži interval = okrenuti točkić za
nameštanje prema dole
74
Instrumenti i komande
Perač vetrobrana
Pažnja
Brisači/perači zadnjeg stakla
Brisač
Ne upravljati peračem vetrobrana
više od nekoliko sekundi, ili kada je
posuda perača prazna. Motor
sistema za pranje se može
pregrejati i oštetiti što će
prouzrokovati skupe popravke.
{Upozorenje
TDL030A
Povući ručicu. Tečnost za pranje se
prska na vetrobran i brisači brišu
jedan ciklus.
Ne prskati tečnost za pranje
vetrobranskog stakla pri niskim
temperaturama.
Korišćenje tečnosti za pranje može
uzrokovati nesreću pri niskim
temperaturama, jer tečnost za
pranje može da formira led da
zamrznutom vetrobranu i tako vam
ograniči vidljivost.
TEL021A
Za uključivanje brisača na vratima
prtljažnika, pritisnuti prekidač na
kraju ručice.
Pritisnuti gornji deo prekidača kako
bi se brisač neprekidno koristio.
Pritisnite donji deo prekidača kako
biste brisač koristili u intervalima.
Za isključivanje brisača postavite
prekidač u neutralni položaj.
Instrumenti i komande
Perač
Pažnja
Vožnja uz smanjenu vidljivost za
vozača može dovesti do udesa,
rezultujući povredu putnika
i oštećenja vašeg vozila ili drugih
objekata.
Ne uključivati brisač zadnjeg stakla
ukoliko je zadnje staklo suvo,
smrznuto ili je pod snegom.
TDL031A
Pritisnite polugu naniže prema
instrument tabli.
Tečnost brisača se raspršuje na
zadnje staklo i brisači brišu u
nekoliko ciklusa.
Upotrebom brisača na
zaprečenom staklu može doći do
oštećenja metlica brisača, motora
brisača i stakla.
Pre uključivanja proveriti da se
metlica brisača nije zaledila. Ako
se koriste zamrznute metlice,
može da se ošteti motor brisača.
Ne prskati tečnost za pranje
zadnjeg stakla pri niskim
temperaturama.
Zagrejte zadnje staklo pre
korišćenja sistema za pranje.
75
Pažnja
Pri niskim temperaturama tečnost
za pranje zadnjeg stakla može da
se zaledi i smanji vidljivost.
Ne upravljati peračem stakla
prtljažnika više od nekoliko
sekundi, ili kada je posuda perača
prazna. Motor sistema za pranje se
može pregrejati i oštetiti što će
prouzrokovati skupe popravke.
76
Instrumenti i komande
Časovnik
Utičnice
<Tip 2>
<Tip 1>
GC3N5004A
GC3G5014A
Vreme i datum prikazani su na
Infotainment displeju.
Podešavanja za vreme i datum se
mogu regulisati.
Videti Infotainment sistem.
GC3N5005A
Utičnica od 12 V se nalazi u srednjoj
konzoli.
Ne prekoračiti maksimalno
dozvoljenu potrošnju od 120 W.
Instrumenti i komande
Pažnja
77
Upaljač za cigarete
Ne priključivati nikakav pribor sa
izvorom struje, kao što su uređaji
za punjenje ili akumulatori.
Ne priključivati neprilagođene
priključke jer dovode do oštećenja.
{Upozorenje
GC3N5006A
Utičnica od 230V se nalazi ispod
poleđine srednje konzole.
Ne prekoračiti maksimalno
dozvoljenu potrošnju od 150 W.
Isključivanjem kontakta se isključuje
utičnica.
Takođe, utičnica se isključuje i u
slučaju niskog napona akumulatora.
Napomena
Zatvoriti poklopac kada se ne
koristi.
Prilikom povezivanja uređaja sa
strujnim izvorom može doći do
pojave varnica. To je normalno.
Ne povezivati u blizini zapaljivih ili
eksplozivnih materija.
Ne startovati motor ako je invertor
povezan ili je aktivan.
Ovaj invertor neće raditi sa
većinom uređaja koji stvaraju
toplotu, npr. sa fenovima, peglama,
tosterima, grejačima i kafematima,
zato što takvi uređaji troše velike
količine struje i imaju potrošnju od
preko 150 W.
GC3G5001A
Za uključivanje upaljača za cigarete,
okrenuti kontakt bravu u položaj ACC
ili ON i do kraja utisnuti upaljač.
Upaljač za cigarete će iskočiti
automatski kada bude spreman za
upotrebu.
78
Instrumenti i komande
Pažnja
Pregrevanje upaljača za cigarete
može oštetiti grejni elemenat i sam
upaljač.
Ne pritiskajte upaljač dok se
zagreva. Tako može da se
pregreje.
Ne pokušavajte da koristite
neispravan upaljač jer to može biti
opasno.
Ukoliko zagrejani upaljač za
cigarete ne iskoči, izvući ga i
obratiti se servisu za njegovu
popravku. Preporučujemo da se
tada obratite vašem ovlašćenom
serviseru. Može da prouzrokuje
povrede ili oštećenje vozila.
{Upozorenje
Ukoliko u letnjem periodu
ostavljate vozilo sa zapaljivim,
eksplozivnim materijama, kao što
je istrošeni upaljač, to može
eksplodirati i prouzrokovati požar
usled povećane temperature
u putničkom i motornom prostoru.
U unutrašnjosti automobila ne sme
da bude zaboravljenih ili
ostavljenih zapaljivih i eksplozivnih
materija.
Pažnja
Utičnicu za upaljač bi trebalo
koristiti samo za upaljač za
cigarete. Ukoliko se u utičnicu za
upaljač za cigarete se postavi drugi
adapter od 12 V, može nastupiti
kvar osigurača ili topljenje
instalacije.
Pažnja
Uložak uključenog upaljača za
cigarete može postati veoma vruć.
Ne dodirivati uložak upaljača za
cigarete i ne dozvoliti deci da se
igraju sa njim.
Ovo je vruć metal i može
uzrokovati lične povrede i oštetiti
vaše vozilo ili drugu imovinu.
Instrumenti i komande
Pepeljare
Prenosive pepeljare se nalaze kod
držača za piće.
Za otvaranje pepeljare, lagano
podignite poklopac iste. Nakon
upotrebe dobro zatvorite poklopac.
Za pražnjenje pepeljare i čišćenje,
lagano okrenite gornji deo iste
suprotno pravcu kretanja kazaljke na
satu i izvadite je.
GC3G5002A
Pažnja
Cigarete i drugi zapaljivi materijali
mogu da ih zapale. Ne stavljajte
papir ili druge zapaljive materijale u
pepeljaru.
Vatra u pepeljari može dovesti do
povrede putnika, oštećenja vašeg
vozila ili drugih objekata.
79
80
Instrumenti i komande
Lampice upozorenja,
pokazivači i kontrolne
lampice
Pokazivač kilometraže
Brzinomer
GC3G5015A
GC3N5016A
Pokazivač kilometraže pokazuje
koliko je bilo voženo vaše vozilo
u kilometrima ili miljama.
THR012A
Pokazuje brzinu vozila.
Postoji nezavisan brojač dnevno
pređenog puta koji meri pređeni put
vozila od zadnjeg resetovanja.
Svaki put kada pritisnite dugme na
instrument tabli, displej se menja po
sledećem redosledu:
Pokazivač kilometraže Brojač
dnevno pređenog puta
Napomena
Za resetovanje pokazivača
kilometraže na nulu, pritisnuti
dugme za resetovanje nekoliko
sekundi.
Instrumenti i komande
Obrtomer
81
Pokazivač količine goriva
Dizel
Benzin
GC3E5004A
GC3E5003A
Pokazuje broj obrtaja motora
u minuti.
U svim stepenima prenosa voziti
u što je mogućem nižem opsegu
broja obrtaja motora.
Pažnja
Ako je kazaljka u zoni upozorenja,
maksimalni broj obrtaja motora je
prekoračen. To je rizično za motor.
TEL039A
Prikazuje količinu goriva
u rezervoaru.
Nikada ne dozvoliti da se rezervoar
goriva potpuno isprazni.
Zbog toga što u rezervoaru ostaje
nešto goriva, količina punjenja može
biti manja nego što je opisan
kapacitet rezervoara.
82
Instrumenti i komande
Kretanje goriva u rezervoaru za
vreme kočenja, ubrzavanja ili
skretanja dovodi do pomeranja
pokazivača količine goriva.
{Opasnost
Pre dolivanja goriva, zaustaviti
vozilo i zaustaviti motor.
Displej servisnog perioda
Kontrolne lampice
Kontrolne lampice koje su opisane
ovde nisu prisutne u svim vozilima.
Ovaj opis odgovara svim verzijama
instrumenata. U vozilu može da se
razlikuje od opisanog. Kada je
kontakt uključen, većina kontrolnih
lampica će na kratko zasvetleti kao
test funkcionalnosti.
Značenje boja kontrolnih lampica:
crveno = opasnost, važna napomena
žuto = upozorenje, informacija, kvar
zeleno, plavo, belo = potvrda
aktivacije
Instrumenti i komande
83
Kontrolne lampice na instrument tabli
Tip 1
GC3E5001B
84
Instrumenti i komande
Tip 2
GC3E5002B
Instrumenti i komande
Displej menjača
Pokazivač pravca
G trepće zeleno.
Trepti
Kontrolna lampica trepti ukoliko se
uključe pokazivači pravca ili svetla
upozorenja.
TGL023A
Prikazuje izabrani stepen prenosa ili
režim transmisije.
85
Podsetnici za sigurnosni
pojas
> za vozačevo sedište svetli ili trepti
crveno.
C za sedište suvozača svetli ili
trepće kada je sedište zauzeto.
Brzo treptanje
Kvar sijalice pokazivača pravca ili
pripadajućeg osigurača.
q>>>r za zadnja sedišta pali se na
Informacionom centru za vozača
(DIC).
Videti Zamena sijalice na strani 251.
Videti Osigurači na strani 258.
Kada je kontakt u položaju ON,
kontrolna lampica i upozoravajući
zvučni signal se uključuju i ostaju
uključeni neko vreme kao podsetnik
za vezivanje sigurnosnih pojaseva.
Videti Signalni uređaj za skretanje i
menjanje saobraćajne trake na
strani 110.
Svetlo trepće sve dok sigurnosni
pojas ne bude pričvršćen.
Ako sigurnosni pojas ostane
nepričvršćen dok se vozilo kreće,
lampice i zvučni signal se ponavljaju.
Ako se sigurnosni pojas pričvrsti,
lampica i zvučni signal se gase.
Videti Sigurnosni pojasevi
pričvršćeni u tri tačke na strani 43.
86
Instrumenti i komande
Svetlo za vazdušni jastuk
i zatezač sigurnosnog
pojasa
Svetlo za uključivanje
i isključivanje vazdušnog
jastuka
9 svetli crveno.
Kada se uključi kontakt, kontrolna
lampica svetli nekoliko sekundi. Ako
se ne pali, ili se ne gasi ni posle par
sekundi ili se pali za vreme vožnje,
nastao je kvar u sistemu zatezača
pojaseva ili vazdušnog jastuka. Ovi
sistemi se možda neće aktivirati u
slučaju sudara.
Aktiviranost ili problem sa
zatezačima pojaseva ili sa
vazdušnim jastucima može se
prikazati neprekidnim svetlenjem 9.
{Upozorenje
Uzrok kvara odmah ukloniti u
servisu.
Videti Sistem vazdušnog jastuka na
strani 45.
Videti "Zatezači pojaseva" pod
Sigurnosni pojasevi na strani 41.
U za vazdušni jastuk suvozača
svetli.
Kada kontrolna lampica svetli,
vazdušni jastuk suvozača je
isključen.
{Upozorenje
Ako oba indikatora ostanu
uključena ili se oba indikatora
isključe, postoji problem u sistemu
statusa vazdušnog jastuka
suvozača.
Problem treba odmah ukloniti u
servisu.
GC3G3001A
Kontrolne lampice su na instrument
tabli.
V za vazdušni jastuk suvozača
svetli.
Kada kontrolna lampica svetli
vazdušni jastuk suvozača je uključen
i na sedište suvozača ne treba
montirati sedište za dete ili bebu.
Instrumenti i komande
Svetlo sistema napajanja
strujom
" svetli crveno.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se
ukratko nakon startovanja motora.
Svetli za vreme rada motora
Zaustaviti vozilo, isključiti paljenje.
Akumulator se ne puni. Možda je
došlo do prestanka hlađenja motora.
Potražiti pomoć servisa.
Kontrolna lampica kvara
* svetli žuto.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se
ukratko nakon startovanja motora.
Ako se kontrolna lampica ne ugasi ili
ako svetli tokom vožnje, postoji
problem u sistemu kontrole emisije.
Proveriti vozilo u servisu.
Pažnja
Kontrolna lampica ukazuje na
neispravnost vozila, što zahteva
proveru.
Pri vožnji sa uključenom ili
trepćućom kontrolnom lampicom
kvara može se oštetiti sistem za
kontrolu emisije i narušiti
ekonomična potrošnja goriva
i vozne karakteristike vozila.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
87
U najkraćem periodu
servisirati vozilo
B svetli kada je vozilu potreban
servis.
Odmah proverite vozilo u servisu.
Videti Poruke vozila na strani 98.
Svetlo za primenjenu pedalu
kvačila
# svetli žuto.
Svetli kada je potrebno uključiti
pedalu kvačila radi ponovnog
pokretanja motora.
Videti Automatsko
startovanje/zaustavljanje motora na
strani 199.
88
Instrumenti i komande
Kontrolna lampica kočionog
sistema
$ svetli crveno.
Svetli kada je otpuštena parkirna
kočnica, ako je nivo tečnosti kočnice
isuviše nizak ili ako postoji kvar
u kočionom sistemu.
Videti Kočiona tečnost na strani 246.
{Upozorenje
Nemojte voziti ukoliko svetli
kontrolna lampica kočionog
sistema.
To može značiti da kočnice nisu
ispravne.
Vožnja sa neispravnim kočnicama
može dovesti do sudara, do ozleda
putnika, oštećenja vašeg vozila i
drugih objekata.
Svetli nakon uključivanja kontakta
ako je povučena ručna kočnica.
Videti Parkirna kočnica na strani 214.
Svetlo upozorenja sistema
protiv blokade točkova
prilikom kočenja (ABS)
! svetli žuto.
Svetli na nekoliko sekundi nakon
uključivanja kontakta. Sistem je
spreman za rad kada se kontrolna
lampica ugasi.
Ako se kontrolna lampica ne ugasi za
nekoliko sekundi, ili ako se pali
tokom vožnje, nastao je kvar u ABS
sistemu. Kočioni sistem ostaje
funkcionalan ali bez ABS regulacije.
Svetlo sistema kontrole za
vožnju nizbrdo (HDC)
5 svetli zeleno kada je sistem
spreman.
5 trepće zeleno kada je sistem
aktiviran.
Videti Sistemi upravljanja vožnjom
na strani 215.
Svetlo upozorenja
servoupravljača
E svetli žuto.
Videti Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja (ABS) na strani 213.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se
ukratko nakon startovanja motora.
Svetlo za viši stepen
prenosa
Ako se lampica ne ugasi nakon par
sekundi ili se pali u toku vožnje,
postoji kvar na servoupravljaču.
* svetli kada treba promeniti na
sledeći viši stepen prenosa radi
najbolje štednje goriva.
Videti Ručni menjač na strani 210
Potražiti pomoć servisa.
Instrumenti i komande
Svetlo za ultrazvučnu pomoć
pri parkiranju
X svetli žuto.
 Kvar zbog prljavih senzora
 Prekriveno ledom ili snegom
 Van ometanja ultrazvučnih talasa
Kada se spoljašnji izvor smetnje
ukloni, sistem će ponovo normalno
da radi.
Ako se lampica ne ugasi, zatražite od
servisera da ukloni uzrok greške.
Kontrolna lampica
elektronske kontrole
stabilnosti (ESC)
Svetlo za isključenu
elektronsku kontrolu
stabilnosti (ESC)
d svetli ili trepće žuto.
g svetli žuto.
Svetli
Kvar je prisutan u sistemu.
Vožnja se može nastaviti. Stabilnost
vožnje, u nekoj meri, se može
pogoršati zavisno od stanja površine
puta.
Uzrok kvara ispraviti u servisu.
Svetli kada je sistem isključen.
Trepti
Sistem je aktivno u intervenciji.
Snaga motora može biti smanjena
i vozilo može biti automatski u blagoj
meri ukočeno.
Svetlo sistema nadzora
pritiska u pneumaticima
89
Svetlo za isključenu
kontrolu vuče (TC)
i svetli žuto.
Svetli kada je sistem isključen.
7 svetli žuto.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se
ukratko nakon startovanja motora.
Ako se lampica upali tokom vožnje,
sistem nadzora pritiska u
pneumaticima detektuje da je jedna
ili više guma prilično ispuštena.
90
Instrumenti i komande
Zaustaviti vozilo na bezbednom
mestu, proveriti pneumatike
i napumpati ih do preporučenog
pritiska naznačenog na oznaci
pritiska pumpanja pneumatika.
Kada sistem detektuje kvar, ovo
svetlo trepće oko jedan minut, a
zatim ostaje upaljeno tokom
preostalog ciklusa paljenja.
Svetlo za signalizaciju kvara je
upaljeno sve dok se problem ne reši.
Proveriti vozilo u servisu.
Videti Korišćenje sistema nadzora
pritiska u pneumaticima na
strani 267.
Svetlo sistema za
predgrevanje i filtera za
čestice dizela (samo dizel)
Svetlo upozorenja za
temperaturu rashladne
tečnosti motora
Kontrolna lampica
predgrevanja
C trepće crveno.
K svetli žuto.
Svetli kada je predgrevanje
aktivirano. Kada se svetlo ugasi,
motor je moguće pokrenuti.
Kontrolna lampica filtera za
čestice dizela
L trepće žuto.
Trepti ukoliko je potrebno čišćenje
filtera za čestice dizela, a prethodni
uslovi vožnje nisu omogućili
automatsko čišćenje. Nastaviti sa
vožnjom i ako je moguće ne dozvoliti
pri tom, da broj obrtaja motora
opadne ispod 2000 o/min.
Gasi se čim se postupak
samočišćenja završi.
Videti Filter za čestice dizela na
strani 202.
Ova lampica pokazuje da je došlo do
pregrevanja rashladne tečnosti.
Ukoliko ste rukovali vozilom pod
normalnim uslovima vožnje, trebalo
bi da se uklonite iz saobraćaja,
zaustavite vaše vozilo i ostaviti motor
da radi na ler gasu nekoliko minuta.
Ukoliko se lampica ne gasi, treba
isključiti motor i obratiti se servisu što
pre. Preporučujemo da se tada
obratite vašem ovlašćenom
serviseru.
Instrumenti i komande
Svetlo za pritisak ulja
u motoru
: svetli crveno.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se
ukratko nakon startovanja motora.
Svetli za vreme rada motora
{Upozorenje
Kada motor ne radi potrebna je
veća sila za kočenje i upravljanje
vozilom.
Ne vaditi ključ sve dok se vozilo ne
zaustavi, u protivnom se brava
stuba upravljača može iznenada
zabraviti.
Pažnja
Verovatno je došlo do prestanka
podmazivanja motora. To bi moglo
da dovede do oštećenja motora i/ili
blokade pogonskih točkova.
Proveriti nivo ulja pre traženja
pomoći od servisa.
Videti Motorno ulje na strani 238.
91
Svetlo upozorenja za nizak
nivo goriva
. svetli žuto.
Svetli kada je nivo goriva
u rezervoaru prenizak.
Pažnja
Ne dozvolite da vozilo ostane bez
goriva.
To može oštetiti katalizator.
Videti Katalizator na strani 203.
Svetlo imobilajzera
Ako se svetlo upozorenja za pritisak
ulja u motoru pali u toku vožnje
napustiti saobraćaj, zaustaviti motor i
proveriti nivo ulja.
A svetli žuto.
Svetli kada postoji kvar. Motor se ne
može startovati.
Uzrok kvara ispraviti u servisu.
92
Instrumenti i komande
Svetlo za smanjenu snagu
motora
Svetlo za dnevna svetla
(DRL)
Kontrolna lampica za zadnje
svetlo
w svetli žuto.
i svetli zeleno.
; svetli zeleno.
Kontrolna lampica se pali kod
uključivanja kontakta i gasi se
ukratko nakon startovanja motora.
Svetli kada su prednja dnevna svetla
uključena.
Svetli kada su zadnja svetla
uključena.
Videti Telo dnevnog svetla (DRL) na
strani 109.
Svetlo tempomata
Ako se ovo svetlo upali sa svetlom
„U najkraćem periodu servisirati
vozilo“, postoji problem kod vozila.
Vozilo zaustaviti na bezbednom
mestu i startovati ponovo posle
10 sekundi.
Vozilo može da se vozi sa
smanjenom brzinom dok je upaljeno
svetlo za smanjenu snagu motora.
Lampica svetla za maglu
# svetli zeleno.
Svetli kada se upale prednja svetla
za maglu.
Videti Prednja svetla za maglu na
strani 110.
Odmah proverite vozilo u servisu.
Svetlo za uključeno dugo
svetlo
3 svetli plavo.
Svetli kada su duga svetla uključena
i za vreme svetlosnog signala
(ablenda).
Videti Menjač dugih/oborenih
prednjih svetala na strani 108.
Lampica zadnjih svetla za
maglu
s svetli žuto.
Svetli kada se upale zadnja svetla za
maglu.
Videti Zadnja svetla za maglu na
strani 111.
I svetli belo.
Svetli kada je uključen sistem
tempomata.
I svetli zeleno.
Svetli kada je tempomat uključen .
Svetlo za odškrinuta vrata
U svetli crveno.
Pali se kada su vrata ili prtljažni
prostor otvoreni.
Instrumenti i komande
93
 Ponovna kalibracija kompasa
Informacioni displeji
Svaki meni može se izabrati
okretanjem točkića za podešavanje,
koji se nalazi u ručici pokazivača
pravca.
Informacioni displej
za vozača (DIC)
Radni vek motornog ulja
TDL169A
Za biranje menija za podešavanje
pritisnite dugme MENU na ručici
pokazivača pravca.
GC3G5004A
Informacioni centar za vozača (DIC)
nalazi se na instrument tabli.
Možete izabrati sledeći redosled:
 Radni vek motornog ulja
 Podešavanje jedinica
 Podešavanja jezika
 Podešavanje kompasa
 Učenje pneumatika
 Učitavanje pneumatika
 Podešavanje zone kompasa
GC3N5010A
Prikazuje se procenjeni preostali
korisni radni vek motornog ulja.
Ako se prikaže broj 98, znači da
trenutni preostali radni vek ulja iznosi
98%.
94
Instrumenti i komande
Ako je preostali vek trajanja
motornog ulja kratak, na
informacionom displeju za vozača
(DIC) prikazuje se šifra poruke 82
(Uskoro zameniti motorno ulje).
Motorno ulje treba promeniti što je
moguće pre.
Podešavanje jedinica
Podešavanja jezika
Nakon zamene motornog ulja, sistem
za radni vek motornog ulja mora se
resetovati. Za resetovanje pritisnuti
dugme SET/CLR na nekoliko
sekundi.
Videti Motorno ulje na strani 238.
TEL085A
TEL086A
Pritisnuti dugme SET/CLR na
nekoliko sekundi.
Pritisnuti dugme SET/CLR na
nekoliko sekundi.
Okrenuti točkić za nameštanje radi
izbora jednog od podešavanja.
Okrenite točkić za podešavanje da
izaberete jedno od podešavanja.
 1: Imperijalne (MPH, C)
 2: SAD (MPH, F)
 3: Metričke (km/h, C)
Kada se menja jedinica, izabrana
jedinica treperi.
Za potvrdu pritisnuti dugme
SET/CLR.
 1: Azbuka
 2: Arapski brojevi
Kada se menja jedinica, izabrana
jedinica treperi.
Za potvrdu pritisnuti dugme
SET/CLR.
Instrumenti i komande
Učenje pneumatika
Podešavanje kompasa
Učitavanje pneumatika
TNA020A
Ovaj displej omogućava proces
uparivanja novog pneumatika i točka
prema TPMS senzorima.
Za obavljanje procesa uparivanja,
pritisnuti dugme SET/CLR na
nekoliko sekundi.
Videti Svetlo sistema nadzora
pritiska u pneumaticima na strani 89.
95
GC3E5005A
Pritisnuti dugme SET/CLR na
nekoliko sekundi za izbor menija.
Okrenite točkić za podešavanje da
izaberete jedno od podešavanja.
Displej kompasa
Pokazuje kretanje vozila u 8 različitih
pravaca N, NE, E, SE, S, SW, W,
NW (S, SI, I, JI, J, JZ, Z i SZ).
 Opterećenje 1: Nisko
Napomena
 Opterećenje 2: Ekonomično
Kad god su DIC ili akumulator
otkopčani, DIC se mora ponovo
kalibrisati. Vozilo treba da napravi
krug od 360. Kompas neće
pravilno funkcionisati sve dok ne
bude kalibrisan.
 Opterećenje 3: Visoko
96
Instrumenti i komande
Podešavanje zone kompasa
Geografska zona(oblast)
GC3G5013A
Pritisnuti dugme SET/CLR na
nekoliko sekundi za podešavanje
zone kompasa i okrenuti točkić za
nameštanje radi izbora jednog od
podešavanja.
Zonu(oblast) treba pravilno izabrati
na osnovu geografskih zona (oblast
1-15).
Potvrditi napravljeni izbor, koji će se
prikazivati nekoliko sekundi i preći na
podešavanje zone kompasa
(podešena oblast).
Instrumenti i komande
97
Informacioni displej na tabli
(BID)
Ponovna kalibracija kompasa
<Tip 1>
GC3G5011A
GC3G5010A
Pritisnuti dugme SET/CLR na
nekoliko sekundi radi ponovne
kalibracije i voziti u krug (360) kada
će kompas treptati tokom vožnje.
Ako se vožnja u krug od (360)
završi, naučeni pravac će se
prikazati, a displej će preći na
ponovna kalibracija kompasa
za 30 sekundi.
GC3G5014A
98
Instrumenti i komande
Poruke vozila
<Tip 2>
Poruke vozila
Ove poruke stižu putem
Informacionog centra za vozača
(DIC) ili kao upozoravajući zvučni
signal.
Zavisno od opreme i personalizacije
vozila neke od dole opisanih funkcija
možda nisu dostupne.
Pažnja
GC3N5004A
Prikazani su datum, vreme,
spoljašnja temperatura i informacije
infotainment sistema.
Ukoliko se prikaže poruka vozila,
vozilo smesta treba da pregleda
serviser.
GC3N5011A
Poruke vozila se prikazuju kao kodni
brojevi.
Br. poruke vozila
Kada je infotainment sistem uključen,
prikazuju se podešavanja za
personalizaciju vozila.
15
Kvar visoko postavljenog stop
svetla
16
Servis svetla kočnice
Videti Personalizacija vozila na
strani 102.
18
Kvar levog oborenog svetla
20
Kvar desnog oborenog svetla
21
Kvar prednjeg levog dugog
svetla
Instrumenti i komande
Br. poruke vozila
Br. poruke vozila
Upozoravajuće zujalice
Za vreme startovanja motora ili
za vreme vožnje
22
Kvar prednjeg desnog dugog
svetla
173 Isključen pogon na svim
točkovima
23
Kvar svetla za vožnju unazad
24
Kvar svetla registarske tablice
256 Pogon na svim točkovima je
privremeno onemogućen.
25
Kvar prednjeg levog
pokazivača pravca
26
Kvar zadnjeg levog
pokazivača pravca
27
Kvar prednjeg desnog
pokazivača pravca
28
Kvar zadnjeg desnog
pokazivača pravca
73
Servisirati sistem pogona na
sve točkove
82
Skora zamena motornog ulja
84
Smanjena je snaga motora
89
U najkraćem periodu
servisirati vozilo
125 Kalibracija kompasa - voziti
u krugovima
128 Otvoren poklopac motornog
prostora
99
 Ako nije zakopčan sigurnosni
pojas.
 Ako je određena brzina
prekoračena, a potegnuta je
ručna kočnica.
 Ako se kod upozorenja pojavi
na Informacionom centru vozača.
Kod parkiranog vozila i/ili su
otvorena vrata
 Kada je ključ u kontakt bravi.
 Kada su uključena spoljašnja
svetla.
100 Instrumenti i komande
Putni kompjuter
Prosečna brzina
Trip kompjuter (sistem za
proračun podataka vožnje)
TDL168A
GC3G5005A
Trip kompjuter (sistem za proračun
podataka vožnje) nalazi se u
Informacionom centru za vozača
(DIC).
On snabdeva vozača podacima
vožnje kao što su prosečna brzina,
domet sa preostalim gorivom,
prosečna potrošnja i vreme vožnje.
Da biste koristili trip kompjuter (sistem
za proračun podataka vožnje),
okrenite točkić za podešavanje na
ručici pokazivača pravca.
Svaki put kada okrenete točkić za
podešavanje, režim se menja
sledećim redosledom:
Prosečna brzina  Domet sa
preostalim gorivom Prosečna
potrošnja Vreme vožnje 
Prosečna brzina
Neki režimi mogu se resetovati
pritiskom na dugme SET/CLR.
GC3G5006A
Ovaj režim prikazuje prosečnu
brzinu.
Prosečna brzina se sabira dok motor
radi čak i ako se vozilo ne vozi.
Za resetovanje prosečne brzine,
pritisnuti dugme SET/CLR.
Instrumenti i komande 101
Domet sa preostalom gorivom
Napomena
Prosečna potrošnja
Kao dodatni uređaj, trip kompjuter
može imati odstupanja u vezi
aktuelnog dometa sa preostalim
gorivom shodno uslovima.
Domet vožnje sa preostalim
gorivom se može menjati od strane
vozača, uslova puta i brzine vozila,
zato što se to proračunava shodno
promeni potrošnje goriva.
GC3N5014A
Ovaj režim prikazuje očekivani
domet vožnje do praznog rezervoara
sa trenutnom količinom goriva.
Ako se doliva gorivo kada je vozilo
nagnuto ili akumulator iskopčan, trip
kompjuter (sistem za proračun
podataka vožnje) ne može da očita
realnu vrednost.
GC3G5007A
Ovaj režim prikazuje prosečnu
potrošnju.
Prosečna potrošnja se sabira dok
motor radi čak i ako se vozilo ne vozi.
Za resetovanje prosečne potrošnje,
pritisnuti dugme SET/CLR.
102 Instrumenti i komande
Vreme vožnje
Napomena
Prosečna brzina, domet sa
preostalim gorivom i prosečna
potrošnja se mogu razlikovati od
aktuelnih vrednosti usled uslova
vožnje, načina vožnje ili brzine
vozila.
Personalizacija vozila
Personalizacija vozila
Vozilo se može personalizovati
izmenom podešavanja na
infotainment displeju.
Zavisno od opreme vozila neke od
dole opisanih funkcija možda nisu
dostupne.
<Tip 1>
TDL127A
Ovaj režim prikazuje ukupno vreme
vožnje.
Vreme vožnje se prikuplja od
poslednjeg resetovanja vremena
vožnje, čak i kada se vozilo ne vozi.
Za zaustavljanje ili pokretanje
vremena vožnje, pritisnuti dugme
SET/CLR.
Za resetovanje vremena vožnje,
pritisnuti dugme SET/CLR na
nekoliko sekundi.
GC3G5014A
Instrumenti i komande 103
Pritisnuti dugme CONFIG kada je
kontakt u položaju ON (UKLJUČEN)
i infotainment sistem će se aktivirati.
Prikazano je podešavanje menija.
Za promenu podešavanja menija,
okrenuti dugme MENU.
Za izbor podešavanja menija,
pritisnuti dugme MENU.
Za zatvaranje ili povratak na
prethodnu opciju, pritisnuti dugme
BACK.
Izabrati „Podešavanja vozila“.
Podešavanje vozila
 Komforno podešavanje
Jačina upozoravajućeg
zvučnog signala: Promena
jačine upozoravajućeg zvučnog
upozorenja.
Personalizacija prema vozaču:
Uključivanje ili isključivanje
personalizacije.
Automatsko brisanje zadnjeg
stakla u suprotnom smeru:
Uključivanje ili isključivanje
brisanja zadnjeg stakla pri hodu
unazad.
 Pomoć pri parkiranju /
detektovanje sudara
Pomoć pri parkiranju:
Uključivanje ili isključivanje
ultrazvučnih senzora.
 Svetlo spoljašnjeg okruženja
Spoljašnje osvetljenje pri
otključavanju: Uključivanje ili
isključivanje svetla za ulazak u
vozilo.
Trajanje nakon napuštanja
vozila: Uključivanje ili isključivanje
i menjanje dužine trajanja
osvetljavanja pri izlasku.
 Električne brave na vratima
Automatsko otključavanje
vrata Uključivanje ili isključivanje
automatskog otključavanja vrata
kod automatskog zaključavanja.
Takođe menja konfiguraciju
otključavanja samo vozačevih ili
svih vrata.
Automatsko zaključavanje
vrata: Uključivanje ili isključivanje
automatskog zaključavanja vrata
tokom vožnje.
Prekidanje zaključavanja vrata
ako su vrata otvorena:
Uključivanje ili isključivanje
zaključavanja vozačevih vrata
kada su vrata otvorena. Ako je
izabrana opcija isključeno, može
se koristiti meni za odloženo
zaključavanje vrata.
104 Instrumenti i komande
Odloženo zaključavanje vrata:
Uključivanje ili isključivanje
odloženog zaključavanja vrata.
Kada pritisnete dugme
centralnog zaključavanja,
oglašavaju se tri zvučna
upozorenja koja označavaju da je
odloženo zaključavanje u
upotrebi. Ova funkcija će odložiti
zaključavanje vrata do pet
sekundi nakon zatvaranja
poslednjih vrata.
 Daljinsko zaključavanje,
otključavanje, startovanje
Remote unlock feedback
(Potvrda otključavanja
daljinskim upravljanjem):
Uključivanje ili isključivanje
potvrdnog treptanja svetla
upozorenja tokom otključavanja.
Otključavanje daljinskim
upravljanjem: Promena
konfiguracije za otključavanje
samo vozačevih vrata ili svih vrata
tokom otključavanja.
Automatsko ponovno
zaključavanje vrata: Uključivanje
ili isključivanje funkcije
automatskog zaključavanja vrata
kada se vrata ne otvore nakon
otključavanja.
 Povratak na fabrička
podešavanja
Sva podešavanja se vraćaju na
početna podešavanja.
<Tip 2>
GC3N5004A
Pritisnuti dugme HOME na
infotainment sistemu kada je kontakt
u položaju ON (UKLJUČEN),
infotainment sistem je aktiviran.
Pritisnuti „Settings“ (Podešavanja),
a zatim pritisnuti „Vehicle settings“
(Podešavanja vozila).
Instrumenti i komande 105
Podešavanja vozila
 Komfor i udobnost
Jačina upozoravajućeg
zvučnog signala: Izabrati jačinu
upozoravajućeg zvučnog signala.
Automatsko brisanje u
suprotnom smeru: Uključivanje
ili isključivanje brisanja u
suprotnom smeru.
 Sudar / detekcija
Pomoć pri parkiranju:
Uključivanje ili isključivanje
ultrazvučnih senzora.
 Osvetljenje
Svetlo prilikom izlaska:
Uključivanje ili isključivanje svetla
prilikom izlaska i promena
trajanja osvetljavanja.
Svetla lokatora vozila:
Uključivanje ili isključivanje
svetala lokatora vozila.
 Električne brave na vratima
Automatsko zaključavanje
vrata: Uključivanje ili isključivanje
automatskog zaključavanja vrata
tokom vožnje.
Zaštita od zaključavanja
nezaključanih vrata: Kada je
uključena, ova funkcija će sprečiti
zaključavanje vrata kada su vrata
otvorena. Ako je izabran isključen
status, meni „Odloženo
zaključavanje vrata“ će biti
dostupan, a vrata će se zaključati
onda kada je programirano
putem ovog menija.
Odloženo zaključavanje vrata:
Uključivanje ili isključivanje
odloženog zaključavanja vrata.
Kada se pritisne dugme
centralnog zaključavanja,
oglašavaju se tri zvučna
upozorenja koja označavaju da je
odloženo zaključavanje u
upotrebi. Kada je uključena, ova
funkcija će odložiti zaključavanje
vrata do nekoliko sekundi nakon
zatvaranja poslednjih vrata.
 Podešavanja zaključavanja
i otključavanja
Svetlosna povratna informacija
o daljinskom otključavanju:
Uključivanje ili isključivanje
svetlosne povratne informacije
prilikom otključavanja.
Remote door unlock
(Otključavanje daljinskim
upravljanjem): Promena
konfiguracije za otključavanje
samo vozačevih vrata ili svih
vrata tokom otključavanja.
 Opcija zadnje kamere
Symbols (Simboli): Izabrati On
(Uklj.) ili Off (Isklj.)
Guide lines (Vođice): Izabrati
On (Uklj.) ili Off (Isklj.)
 Fabrička podešavanja vozila:
Sva podešavanja se vraćaju na
početna podešavanja.
Napomena
Osvetljenje
Osvetljenje
107
Spoljašnje osvetljenje
Sve lampice se gase i prekidač se
vraća u početni položaj AUTO.
Komande spoljašnjeg
osvetljenja
AUTO: Spoljašnje lampice i lampice
na instrument tabli automatski se
uključuju ili isključuju, u zavisnosti od
uslova spoljašnjeg osvetljenja.
Spoljašnje osvetljenje ..................107
Unutrašnje osvetljenje .................111
; : Svetle zadnja svetla, svetla
registarskih tablica i lampice na
instrument tabli.
Karakteristike osvetljenja.............113
2 : Svetle prednja svetla i sva gore
navedena svetla i lampice.
GO3E6004A
Da uključite ili isključite spoljašnje
osvetljenje, okrenite prekidač za
svetlo. Prekidač za svetlo ima
sledeća četiri položaja:
P(ISKLJUČENO): Za isključivanje
svih lampica, okrenite dugme u
položaj ISKLJUČENO.
108 Osvetljenje
Automatska regulacija
svetla
Menjač dugih/oborenih
prednjih svetala
Napomena
Kontrolna lampica dugog svetla će
se upaliti na instrument tabli kada
se uključi dugo svetlo.
Funkcija automatske
regulacije svetla
{Upozorenje
Uvek prebaciti duga svetla na
oborena prilikom susretanja sa
drugim vozilom ili kad je drugo
vozilo ispred. Duga svetla mogu
privremeno zaslepiti druge vozače,
što može dovesti do sudara.
JD13A
GO3E6005A
Kada je spoljašnje svetlo slabo, ako je
automatska regulacija uključena,
spoljašnja svetla i svetla instrument
table automatski se uključuju.
Za isključivanje komande, okrenuti
dugme u položaj OFF
(ISKLJUČENO).
Sve lampice se gase i prekidač se
vraća u početni položaj AUTO.
Prednja duga svetla uključuju se
kada su uključena prednja kratka
svetla.
Za prekopčavanje sa oborenih na
duga svetla, gurnuti ručicu.
Za vraćanje na oborena svetla,
ponovo gurnuti ručicu ili povući.
Svetlosni signal za
obilaženje
Povucite ručicu.
Ručica kombinovanog prekidača
posle otpuštanja će se sama vratiti u
normalan položaj. Duga svetla ostaju
upaljena sve dok držite ručicu
povučenu prema sebi.
Osvetljenje
Podešavanje opsega
prednjeg svetla
3 = sedište vozača je zauzeto
i opterećen je prtljažni prostor
Ručno podešavanje dometa
snopa prednjih svetala
Prednja svetla prilikom
vožnje u inostranstvu
109
Trepćuća svetla upozorenja
(sva četiri pokazivača
pravca)
Asimetrično prednje svetlo uvećava
vidljivost ivice puta sa strane
suvozača.
Međutim, prilikom vožnje u zemljama
gde se vozi na suprotnoj strani puta,
podesiti prednje svetlo da bi sprečili
zaslepljivanje saobraćaja iz
suprotnog pravca.
Videti Prednja i parkirna svetla na
strani 252.
GC3N6001A
GO3E6006A
Da biste prilagodili domet prednjih
svetala opterećenju vozila radi
sprečavanja zaslepljivanja: okrenuti
dugme u traženi položaj.
0 = prednja sedišta zauzeta
1 = sva sedišta zauzeta
2 = sva sedišta zauzeta i opterećen
prtljažni prostor.
Telo dnevnog svetla (DRL)
Rade pomoću | dugmeta.
Dnevna svetla povećavaju vidljivost
vozila tokom dana.
Da bi uključili trepćuće svetlo
upozorenja, pritisnite dugme.
Zadnja svetla nisu uključena.
Da bi isključili trepćuća svetla
upozorenja, ponovo pritisnite isto
dugme.
110 Osvetljenje
Signalni uređaj za skretanje
i menjanje saobraćajne
trake
Za tri treptaja, npr. za promenu
saobraćajne trake, pritisnuti ručicu
do otpora i otpustiti.
Prednja svetla za maglu
Pomeriti ručicu do osećaja otpora
i zadržati za duže treptanje.
Za ručno isključivanje pokazivača
pravca pomeriti ručicu u prvobitan
položaj.
GO3E6007A
JD14A
ručica gore = desni pokazivač pravca
ručica dole = levi pokazivač pravca
Ako je ručica pomerena preko
osećaja otpora, pokazivač pravca
ostaje uključen. Kada se upravljač
vrati u prvobitan položaj, pokazivač
pravca se automatski isključuje.
Za uključivanje prednjeg svetla za
maglu, pritisnuti dugme # .
Indikator prednjeg svetla za maglu
svetli kada su uključena prednja
svetla za maglu.
Da isključite, pritisnite dugme još
jednom.
Osvetljenje
Zadnja svetla za maglu
111
Svetla hoda unazad
Unutrašnje osvetljenje
Svetla za vožnju unazad se pale kad
je uključen kontakt i izabran je hod
unazad.
Prekidač osvetljenja
instrument table
Zamagljeni poklopci svetala
GO3E6008A
Uključuju se pomoću dugmeta s.
Prekidač svetla u položaju AUTO
(Automatski): uključivanjem zadnjih
svetla za maglu automatski se
uključuju i prednja svetla.
Prekidač svetla u položaju ;:
zadnje svetlo za maglu se jedino
može uključiti zajedno sa prednjim
svetlima za maglu.
Indikator zadnjeg svetla za maglu
svetli kada je uključeno zadnje svetlo
za maglu.
Unutrašnjost kućišta svetla se može
zamagliti na kratko, u lošim, vlažnim
i hladnim vremenskim uslovima,
usled jake kiše ili nakon pranja.
Zamagljenost nestaje sama od sebe;
da bi to ubrzali, uključiti prednja
svetla
Ovo se javlja zbog razlike između
spoljašnje i unutrašnje temperature
tela svetla. Ovo je slično i sa
kondenzacijom na prozorima unutar
vozila tokom kišnog vremena i ne
ukazuje na neki problem sa vozilom
Ako voda iscuri u strujno kolo sijalice
svetla, vozilo treba da pregleda
ovlašćeni serviser.
GO3E6002A
Jačina svetla za osvetljavanje
instrument table i komandi upravljača
može da se podešava.
Pomeriti i zadržati točkić gore ili dole
da bi se pojačala ili prigušila svetla.
112 Osvetljenje
Svetla za čitanje
Unutrašnja svetla
Svetla štitnika za zaštitu
od sunca
Svetlo kabine
Ovo svetlo se uključuje kada je štitnik
za zaštitu od sunca otvoren.
Napomena
Akumulator se može isprazniti ako
su svetla uključena duže vreme.
{Upozorenje
GO3E6003A
MD077
Rad prekidača na prevagu:
R: uvek uključen sve dok se ručno ne
isključi.
M: automatski se uključuje kada
otvorite vrata i isključuju se kada se
vrata zatvore.
(: uvek isključeno, i onda ako su
vrata otvorena.
Prednja svetla za čitanje nalaze se
u konzoli iznad glave.
Pritisnuti #$ za uključivanje ili
isključivanje svakog pojedinačnog
svetla.
Izbegavati korišćenje svetla za
čitanje ili svetla kabine kada se
vozi u mraku.
Osvetljen putnički prostor smanjuje
vidljivost u mraku i može dovesti
do udesa.
Osvetljenje
Karakteristike
osvetljenja
Osvetljenje pri ulasku
Sledeća svetla će se dodatno
uključiti kada se otvore vrata vozača:
Svetla za ulazak u vozilo
 Neki prekidači
Osvetljavanje prilikom prilaza
 Neka svetla pri ulasku
113
Svetlo prilikom izlaska
Prednja svetla, bočna svetla i zadnja
svetla osvetljavaju put na podesivo
vreme nakon napuštanja vozila.
Prednja svetla, bočna svetla, zadnja
svetla i unutrašnja svetla se pale na
kratko vreme kada se vozilo otključa
daljinskim upravljačem. Ova funkcija
olakšava pronalaženje vozila kad je
mračno.
Osvetljenje se odmah isključuje kada
je kontakt okrenut na položaj za
pribor.
Uključivanje ili isključivanje ove
funkcije može se promeniti u
Podešavanjima vozila.
Videti Personalizacija vozila na
strani 102.
TEL113A
Uključivanje
Uključivanje, isključivanje i trajanje
osvetljavanja ove funkcije može se
promeniti u Podešavanjima vozila.
Videti Personalizacija vozila na
strani 102.
114 Osvetljenje
Vozila bez automatskog
osvetljavanja
1.
2.
3.
4.
5.
Isključiti kontakt.
Izvaditi ključ iz brave.
Otvoriti vozačeva vrata.
Povući ručicu pokazivača pravca.
Zatvoriti vozačeva vrata.
Ako vozačeva vrata nisu zatvorena,
svetla se isključuju nakon par
sekundi.
Osvetljenje se isključuje odmah ako
je ručica pokazivača pravca
povučena, dok su vrata vozača
otvorena.
Vozila sa automatskim
osvetljavanjem
1. Prekidač svetla u AUTO.
2. Isključiti kontakt.
3. Izvaditi ključ iz brave.
Zavisno od spoljašnjeg osvetljenja,
svetlo pri izlasku je uključeno.
Zaštita napajanja
akumulatora
Isključivanje električnih
potrošača
Čuvar akumulatora služi da spreči
pražnjenje akumulatora.
Ako isključite kontakt, svetla se
automatski gase nakon par sekundi.
Infotainment sistem 115
Infotainment sistem
Uvod
Uvod
Opšte informacije
Uvod ............................................115
Radio ...........................................128
Audio plejeri.................................142
Personalizacija ............................162
Telefon (samo za model tipa A)...167
Infotainment sistem obezbeđuje
Infotainment u vašem vozilu, uz
korišćenje najnovijih tehnologija.
Radio se može lako koristiti,
registrovanjem do 36 FM/AM radio ili
DAB stanica pomoću PRESET
dugmadi [1~6] na svakih šest
stranica.
Integrisani CD plejer može da
reprodukuje audio CD i MP3 (WMA)
diskove, a USB plejer može da
reprodukuje povezane USB fleš
memorije ili iPod proizvode.
Bluetooth telefonska veza
omogućava obavljanje bežičnih
hands-free telefonskih poziva, kao i
korišćenje muzičkog plejera telefona.
Povežite prenosivi muzički plejer na
ulaz za spoljašnji zvuk i uživajte
u bogatom zvuku Infotainment
sistema.
Digitalni zvučni procesor Vam nudi
nekoliko pretprogramiranih režima
ekvilajzera za optimizaciju zvuka.
Sistem se može lako prilagoditi
pomoću pažljivo konstruisanog
uređaja za prilagođavanje, pametnog
prikazivača i multifunkcionalnog
regulatora menija.
 Odeljak "Pregled" nudi
jednostavan pregled funkcija
Infotainment sistema i kratki
pregled svih uređaja za
regulaciju.
 Odeljak "Rukovanje" objašnjava
osnovne komande Infotainment
sistema.
116
Infotainment sistem
Ekranski prikaz
Ekranski prikaz može se razlikovati
od ručnog prikaza, jer se većina
ekranskih prikaza razlikuje u skladu
sa podešavanjima uređaja
i specifikacijama vozila.
Karakteristike sistema
zaštite od krađe
Infotainment sistem ima ugrađen
elektronski bezbednosni sistem koji
sprečava krađu.
Infotainment sistem radi samo na
vozilu na kome je originalno
instaliran, i ne mogu ga koristiti
osobe koje su ga ukrale.
Infotainment sistem 117
Pregled
Infotainment sistem
118
Infotainment sistem
Tip A: Radio/DAB + CD/MP3 + AUX
+ USB/iPod + Bluetooth
Tip B: Radio + CD/MP3 + AUX
(1) Displej
Displej za stanje
reprodukovanja/prijema/menij
a i informacije.
(2) POWER/VOLUME dugme sa
komandnim dugmetom
• Uključite ili isključite
napajanje pritiskom na
ovo dugme.
• Okrenite komandno
dugme kako biste podesili
ukupnu jačinu zvuka.
(3) PRESET [1 ~ 6] dugmad
• Pritisnuti i zadržati bilo
koje od ove dugmadi za
dodavanje trenutne radio
stanice trenutnoj stranici
omiljenih stanica.
• Pritisnite bilo koje od ove
dugmadi za izbor kanala
povezanog sa tim
dugmetom.
(4) EJECT dugme
Pritisnite ovo dugme da
izvadite disk.
(5) Otvor za disk
Ovo je otvor u koji se
stavljaju, ili iz njega vade,
kompakt diskovi
(6) FAVOURITE [FAV1-2-3]
dugme
Pritisnite ovo dugme da
izaberete stranicu sačuvanih
omiljenih kanala.
(7) INFORMATION [INFO]
dugme
• Pritisnite ovo dugme da
pogledate informacije o
fajlu kada koristite
CD/MP3/USB/iPod
režime reprodukovanja.
• Kada koristite funkciju
radija, pogledajte
informacije o radio stanici
i pesmi koja se trenutno
pušta.
(8) tSEEKu dugmad
• Pritisnuti ovu dugmad
kada se koristi radio ili
DAB (digitalno emitovanje
zvuka: samo za model
tipa A) kako bi se
automatski pretraživale
stanice sa jasnim
prijemom. Možete ručno
podesiti frekvenciju
emitovanja tako što ćete
pritisnuti i zadržati ovu
dugmad.
• Dok koristite
CD/MP3/USB/iPod
režime reprodukovanja
ovu dugmad pritiskate za
reprodukovanje
prethodne ili naredne
numere.
• Možete da pritisnete i
zadržite ovu dugmad za
brzo premotavanje
unapred i unazad kroz
pesme koje se trenutno
reprodukuju.
Infotainment sistem 119
(9) CD/AUX dugme
Pritisnite ovo dugme da
izaberete CD/MP3/AUX ili
USB/iPod/Bluetooth audio
funkciju
(10) RADIO BAND dugme
Pritisnuti dugme za izbor
AM/FM radio ili DAB funkcije
(digitalno emitovanje zvuka:
samo za model tipa A)
(11) TP dugme
U toku korišćenja funkcije FM
RDS, uključuje ili isključuje
funkciju TP (Radio
obaveštenja o saobraćaju).
(12) CONFIG dugme
Pritisnite ovo dugme da uđete
u meni za podešavanje
sistema.
(13) TONE dugme
Pritisnite ovo dugme da
podesite/izaberete režim
podešavanja zvuka.
(14) MENU-TUNE dugme sa
komandom
• Pritisnite ovo dugme za
prikaz menija koji trenutno
radi ili izbor/vežbanje
sadržaja i vrednosti
podešavanja.
• Okrenite komandno
dugme da
pomerite/promenite
sadržaj ili vrednosti
podešavanja.
(15) AUX priključak
Povežite spoljašnji zvučni
uređaj na ovaj priključak.
(16) / BACK dugme
• Otkazivanje unetog
sadržaja ili povratak na
prethodni meni.
(17) PHONE/MUTE dugme
• Pritisnuti ovo dugme za
uključivanje režima
Bluetooth (samo za model
Tip A) ili za uključivanje ili
isključivanje funkcije
potpunog utišavanja
(samo za modele tipa B).
• Pritisnuti i zadržati dugme
za uključivanje ili
isključivanje funkcije
potpunog utišavanja
(samo za model tipa A).
120
Infotainment sistem
Audio komande na upravljaču, tip 1: opcija
Infotainment sistem 121
(1) Mute/Hang up dugme
• Pritisnite ovo dugme u bilo
kom režimu
reprodukovanja muzike
da uključite i isključite
funkciju potpunog
utišavanja. U režimu
zauzeća možete pritisnuti
ovo dugme kako biste
odbili pozive ili završili
tekući poziv.
(2) Call dugme
• Pritisnite ovo dugme da
odgovorite na poziv ili
uđete u režim za izbor
ponovnog biranja broja.
• Pritisnite i zadržite dugme
kako biste ušli u listu
pozivanih brojeva ili se
tokom razgovora kretali
između režima hands-free
i privatnog poziva.
(3) Source [_SRC^] dugme/
komandno dugme
• Pritisnite ovo dugme da
izaberete režim
reprodukovanja zvuka.
• Okrenite komandno
dugme kako biste
promenili registrovane
radio stanice ili muziku
koja se reprodukuje.
(4) Volume [+ -] dugmad
• Pritisnite dugme + da
povećate jačinu zvuka.
• Pritisnite dugme - da
smanjite jačinu zvuka.
122
Infotainment sistem
Audio komande na upravljaču, tip 2: opcija
Infotainment sistem 123
(1) Mute/Hang up dugme
Pritisnite ovo dugme da
uključite i isključite funkciju
potpunog utišavanja
(3) Source [_SRC^]
dugme/komandno dugme
• Pritisnite ovo dugme da
izaberete režim
reprodukovanja zvuka.
• Okrenite komandno
dugme kako biste
promenili registrovane
radio stanice ili muziku
koja se reprodukuje.
(4) Volume [+ -] dugmad
• Pritisnite dugme + da
povećate jačinu zvuka
• Pritisnite dugme - da
smanjite jačinu zvuka.
Rukovanje
Dugmad i komandni uređaji
Uključivanje ili isključivanje
sistema
Infotainment sistemom rukuje se
pomoću funkcijske dugmadi,
multifunkcijskog dugmeta za kontrolu
poziva i menija označenog na
ekranskom prikazu.
Dugmad i komandni uređaji koji se
koriste u sistemu su sledeći.
• Dugmad i komandno dugme
Infotainment sistema
• Dugmad daljinskog upravljača na
upravljaču
Pritisnite dugme POWER/VOLUME
da uključite sistem.
• Uključivanje napajanja započeće
reprodukovanje prethodno
izabrane radio stanice ili pesme.
(Međutim, zavisno od uređaja,
Bluetooth audio će se
razlikovati.)
Pritisnite dugme POWER/VOLUME
da isključite sistem.
124
Infotainment sistem
Automatsko isključivanje
Regulacija jačine zvuka
Kada je prekidač paljenja (ključ
kontakt brave) u položaju isključeno,
uključivanje Infotainment sistema
pomoću dugmeta POWER/VOLUME
će automatski isključiti Infotainment
sistem deset minuta nakon poslednje
radnje koju korisnik izvrši.
• Uključivanje napajanja
Infotainment sistema podesiće
nivo jačine zvuka na prethodno
izabrani (kada je isti manji od
maksimalne početne jačine
zvuka)
Automatska regulacija jačine
zvuka
Okrenite komandno dugme
POWER/VOLUME kako biste
podesili jačinu zvuka.
• Koristeći dugme daljinskog
upravljača na upravljaču,
pritiskajte dugmad VOLUME [+/ -]
kako biste podesili jačinu zvuka.
• Trenutna jačina zvuka je
označena.
Kada podešavanje kompenzacije
jačine zvuka u zavisnosti od brzine
počne sa radom, jačina zvuka se
automatski reguliše prema brzini
vozila kako bi se nadjačala buka
motora i pneumatika. (Pogledajte
Settings (Podešavanja)  Radio
settings (Podešavanja radija)  Auto
Volume (Automatska regulacija
jačine zvuka)).
Infotainment sistem 125
Ograničenje jačine zvuka
visokom temperaturom
Podešavanja tona
Ako je unutrašnja temperatura radija
veoma visoka, Infotainment sistem
će ograničiti maksimalnu jačinu
zvuka koju možete podesiti.
Ako je potrebno, jačina tona
automatski će se smanjiti.
Iz menija za podešavanje tona,
karakteristike zvuka mogu se
podešavati na različite načine u
skladu sa FM/AM/DAB radio
funkcijama i funkcijama svakog audio
plejera.
Pritisnuti dugme TONE tokom
korišćenja relevantnog režima rada.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za izbor željenog
režima regulacije tona, a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE .
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za izbor željene
vrednosti regulacije tona, a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE .
Moguće je pokrenuti trenutno
izabranu stavku dugim pritiskom na
dugme MENU-TUNE u režimu za
konfigurisanje tona ili pokrenuti sve
stavke režima za konfigurisanje tona
dugim pritiskom na dugme TONE.
126
Infotainment sistem
Meni za podešavanje tona
• Bass (Duboki tonovi):
Podešavanje nivoa dubokih
tonova od -12 do +12.
• Midrange (Srednji tonovi):
Podešavanje nivoa srednjih
tonova od -12 do +12.
• Treble (Visoki tonovi):
Podešavanje nivoa dubokih
tonova od -12 do +12.
• Fader: Podešavanje balansa
prednjeg/zadnjeg zvučnika sa
prednjih 15 na zadnjih 15 modelu
vozila sa sistemom od šest
zvučnika.
• Balance (Balans): Podešavanje
balansa levog/desnog zvučnika
sa levih 15 na desnih 15.
• EQ (ekvilajzer): Izbor ili
isključivanje zvučnog stila (OFF
(Isključeno)  Pop  Rock 
Classical (Ozbiljna muzika) 
Talk (Govor)  Country (Folk))
Izbor funkcije
FM/AM radio ili DAB
Pritisnuti dugme RADIO BAND za
biranje FM/AM radija ili DAB-a (samo
za model tipa A).
Pritisnuti dugme MENU-TUNE za
otvaranje FM/AM menija koji
uključuje opcije za biranje stanica.
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
reprodukovanje zvuka ili ulaz za
spoljašnji zvuk (AUX)
Više puta pritisnuti dugme CD/AUX
za prebacivanje funkcija audio
plejera, AUX funkcija za CD/MP3
diskove ili povezani USB ili iPod,
Bluetooth audio plejer. (CD/MP3
AUX USB ili iPod, Bluetooth audio
 CD/MP3....)
Infotainment sistem 127
• Preko komandnog dugmeta
daljinskog upravljača na
upravljaču pritisnuti Source
[_SRC^] radi izbora željenog
režima.
Bluetooth hands-free telefonski
uređaj
Pritisnuti dugme PHONE/MUTE za
izbor funkcije Bluetooth bezručnog
telefona (samo za modele tipa A).
Pritisnuti dugme MENU-TUNE za
otvaranje menija sa opcijama za
odgovarajuću funkciju ili menija
odgovarajućeg uređaja (osim za
Bluetooth audio).
Pritisnite dugme PHONE/MUTE da
otvorite Bluetooth sa opcijama za
odgovarajuću funkciju.
128
Infotainment sistem
Radio
AM/FM radio i DAB (samo
za model tipa A)
Pre korišćenja AM-FM radija
Glavna dugmad/komandno dugme
(10) RADIO BAND dugme
Pritisnuti dugme za izbor
AM/FM radio ili DAB funkcije
(digitalno emitovanje zvuka:
samo za model tipa A)
(14) MENU-TUNE dugme sa
komandom
• Okrenite ovo komandno
dugme da biste ručno
pronašli frekvenciju
emitovanja.
• Pritisnite ovo dugme da
biste pristupili ekranu
menija iz trenutnog
režima.
(16) / BACK dugme
Otkazivanje unete stavke ili
povratak na prethodni
ekran/meni.
(8) tSEEKu dugmad
• Pritisnuti ovo dugme za
automatsko pretraživanje
dostupnih radio ili DAB
(digitalno emitovanje
zvuka: samo za model
tipa A) stanica.
• Zadržati ovo dugme
pritisnuto za promenu
radio ili DAB (samo za
model tipa A) frekvencije
po želji, a zatim otpustiti
dugme kako bi se
zaustavili na trenutnoj
frekvenciji.
(6) FAVORITE [FAV1-2-3]
dugme
Pritisnuti ovo dugme radi
kretanja kroz stranice
sačuvanih omiljenih radio ili
DAB (samo za modele tipa A)
stanica.
(3) PRESET [1 ~ 6] dugmad
• Pritisnuti i zadržati bilo
koje od PRESET dugmadi
radi registrovanja trenutne
radio ili DAB (samo za
model tipa A) stanice pod
tim dugmetom.
• Pritisnite ovo dugme da
izaberete stanicu
registrovanu na PRESET
dugme.
(11) TP dugme
U toku korišćenja funkcije FM
RDS, uključuje ili isključuje
funkciju TP (Radio
obaveštenja o saobraćaju).
(7) INFORMATION [INFO]
dugme
Prikaz informacije za radio ili
DAB (samo za model tipa A)
stanice.
Infotainment sistem 129
Slušanje radio ili DAB stanice
Automatsko traženje radio stanice
Biranje radio ili DAB režima
Više puta pritisnuti dugme RADIO
BAND za izbor FM/AM radio ili DAB
opsega.
• Prima se prethodno izabrana
stanica.
Pritisnuti dugmad tSEEKu kako bi
se automatski pretraživale dostupne
radio stanice sa dobrim prijemom.
Automatsko traženje komponente
DAB usluge
Pritisnuti dugmad tSEEKu za
automatsko traženje dostupne
komponente DAB usluge u trenutnoj
grupi.
Za prelazak na prethodnu/sledeću
grupu, pritisnuti dugmad tSEEKu.
130
Infotainment sistem
Traženje radio stanice
Pretraživanje DAB grupe
Povezivanje DAB usluge
[DAB-DAB uklj./DAB-FM isklj.]
Pritisnuti i zadržati dugmad
tSEEKu kako bi se brzo menjala
frekvencija, a zatim otpustiti dugme
na željenoj frekvenciji.
Pritisnuti i zadržati dugmad
tSEEKu za automatsko traženje
dostupne komponente DAB usluge
sa dobrim prijemom.
Infotainment sistem 131
[DAB-DAB isklj./DAB-FM uklj.]
[DAB-DAB uklj./DAB-FM uklj.]
• Kada se aktivira „Auto linking
DAB-FM“ (Automatsko
povezivanje DAB-FM), ukoliko je
signal DAB usluge slab,
infotainment sistem automatski
prima povezanu komponentu
usluge (pogledajte Settings
(Podešavanja)  Radio settings
(Podešavanja radija) DAB
settings (DAB podešavanja) 
Auto linking DAB-FM
(Automatsko povezivanje
DAB-FM)).
Ručno podešavanje radio stanice
Okrenuti dugme MENU-TUNE kako
bi se ručno pronašla željena
frekvencija emitovanja.
132
Infotainment sistem
Ručno podešavanje DAB stanice
Korišćenje liste DAB stanica
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za biranje željene liste,
a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za prijem
odgovarajućeg kanala emitovanja.
Prikazivanje DAB informacija
Pritisnuti dugme MENU-TUNE u DAB
režimu radi otvaranja DAB menija.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za izbor DAB ručnog
podešavanja, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE .
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE da bi se ručno pronašla
željena frekvencija emitovanja, a
zatim pritisnuti dugme MENU-TUNE.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE radi prikaza ekrana
DAB stations list (Lista DAB stanica).
• Prikazuju se informacije o listi
stanica.
• Ako je lista stanica prazna,
automatski počinje ažuriranje
liste DAB stanica.
Više puta pritisnuti dugme
INFORMATION [INFO] za izbor
željenog režima prikaza informacija
o DAB stanicama.
Infotainment sistem 133
• Prikazuju se informacije pod
brojem 1 o emitovanju izabrane
prethodno podešene FAV
(Omiljene stanice) stranice.
Korišćenje PRESET dugmadi:
Registrovanje PRESET dugmeta
Pritisnuti dugme FAVOURITE
[FAV1-2-3] radi biranja željene
stranice sačuvanih omiljenih stanica.
Pritisnuti i zadržati bilo koje od
PRESET [1 ~ 6] dugmadi radi
registrovanja trenutne radio ili DAB
stanice na tom dugmetu na izabranoj
stranici omiljenih stanica.
• Moguće je sačuvati do stranice
sa omiljenim stanicama pri čemu
se na svakoj stranici može
memorisati do šest radio ili DAB
stanica.
• Moguće je podesiti broj stranica
omiljenih stanica koje se koriste
preko opcija „Settings
(Podešavanja) Radio settings
(Podešavanja radija) Radio
favourites (Omiljene stanice)
(Maks. broj stranica omiljenih
stanica)“.
• Ako se na prethodno
registrovano dugme PRESET
[1 ~ 6] registruje nova radio
stanica, njegov prethodni sadržaj
se briše i zamenjuje
novosačuvanom radio stanicom.
134
Infotainment sistem
Slušanje direktno sa PRESET
dugmeta
Pritisnuti jedno od PRESET [1 ~ 6]
dugmadi za direktno slušanje radio/
DAB stanice sačuvane pod tim
dugmetom.
AM/FM/DAB meni Lista
omiljenih stanica
Korišćenje radio ili DAB menija
Više puta pritisnuti dugme
FAVOURITE [FAV1-2-3] radi biranja
željene prethodno podešene FAV
(Omiljene stanice) stranice.
• Prikazuju se informacije pod
brojem 1 o emitovanju izabrane
prethodno podešene FAV
(Omiljene stanice) stranice.
Pritisnuti dugme MENU-TUNE da bi
se prikazao radio meni ili DAB meni.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za prelazak na željenu
stavku menija a zatim pritisnuti
dugme MENU-TUNE za biranje
odgovarajuće stavke ili prikaz
detaljnog menija te stavke.
Iz FM/AM/DAB menija, okrenuti
komandno dugme MENU-TUNE radi
pomeranja liste omiljenih stanica, a
zatim pritisnuti dugme MENU-TUNE.
• Prikazuju se informacije o listi
omiljenih stanica.
Infotainment sistem 135
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE radi pomeranja na
željenu listu omiljenih stanica, a
zatim pritisnuti dugme MENU-TUNE
za prijem odgovarajućeg kanala
emitovanja.
AM/FM meni Lista AM/FM
stanica
MENU-TUNE.
• Prikazuju se informacije o listi
stanica.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE radi pomeranja željene
liste, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za prijem
odgovarajućeg kanala emitovanja.
FM/DAB meni Lista FM/DAB
kategorija
Iz FM/AM menija, okrenuti
komandno dugme MENU-TUNE radi
pomeranja liste FM/AM stanica, a
zatim pritisnuti dugme
Iz FM/DAB menija, okrenuti
komandno dugme MENU-TUNE za
biranje liste FM/DAB kategorija, a
zatimpritisnuti dugme MENU-TUNE.
• Prikazaće se lista FM/DAB
kategorija.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za biranje željene liste,
a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za prijem
odgovarajuće frekvencije emitovanja.
136
Infotainment sistem
DAB meni DAB obaveštenja
Iz DAB menija, okrenuti komandno
dugme MENU-TUNE i preći na listu
DAB obaveštenja, a zatim pritisnuti
dugme MENU-TUNE.
• Prikazuje se lista DAB
obaveštenja.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za biranje željenih listi,
a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za prijem
odgovarajuće frekvencije emitovanja.
AM/FM/DAB meni Ažuriranje
liste AM/FM/DAB stanica
Iz AM/FM/DAB menija, okrenuti
komandno dugme MENU-TUNE
i preći na Ažuriranje liste
AM/FM/DAB stanica, a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE.
• Započeće ažuriranje liste
FM/AM/DAB emitovanja.
• U toku ažuriranja liste
AM/FM/DAB emitovanja,
pritisnuti dugme MENU-TUNE ili
prethodno dugme / BACK kako
bi se sprečilo čuvanje izmena.
Infotainment sistem 137
RDS (Radio Data System)
• Sistem radio podataka (RDS) je
servis FM stanica koji značajno
olakšava pronalaženje radio
stanica sa besprekornim
prijemom.
Pregled informacija o RDS
programu
U toku prijema RDS programa
pritisnuti dugme INFORMATION
[INFO] radi provere informacija
o RDS programu koji slušate.
Konfiguracija RDS-a
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE radi prelaska na
Podešavanja radija, a zatim pritisnuti
dugme MENU-TUNE .
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE radi prelaska na RDS
opcije, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE .
Uključivanje i isključivanje
RDS-a
Podesite RDS opciju na On (Uklj.) ili
Off (Isklj.).
• RDS stanice su označene
prikazom naziva programa
umesto frekvencije emitovanja.
Pritisnuti dugme CONFIG za
prikazivanje podešavanja sistema.
Uključivanje RDS opcije sa sobom
nosi sledeće prednosti:
• Na displeju se mogu videti nazivi
programa izabranih stanica
umesto frekvencije.
• Infotainment sistem uvek
podešava frekvenciju emitovanja
podešene stanice na frekvenciju
sa najboljim prijemom, koristeći
opciju AF (Alternativna
frekvencija)
138
Infotainment sistem
Uključivanje i isključivanje
regionalizacije
RDS funkcija mora biti aktivirana za
regionalizaciju.
U izvesnim terminima neke RDS
stanice emituju regionalno različite
programe na različitim
frekvencijama.
Podesite opciju "Regional" na On
(Uklj.) ili Off (Isklj.).
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE iz menija RDS
podešavanja radi prelaska na opciju
"RDS: Off", a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za uključivanje RDS
funkcije.
Samo alternativne frekvencije (AF)
sa istim regionalnim programima će
biti odabrane.
Ako je regionalizacija isključena,
alternativne frekvencije stanica će
biti odabrane bez obzira na
regionalne programe.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE iz menija RDS
podešavanja radi prelaska na opciju
"Regional: Off", a zatim pritisnuti
dugme MENU-TUNE za uključivanje
funkcije Regional.
Infotainment sistem 139
Uključivanje i isključivanje
blokiranja listanja teksta
Jačina zvuka obaveštenja
o saobraćaju (TA)
Za uključivanje ili isključivanje
funkcije blokiranja listanja teksta
(za prikaz informacija o servisima
programa).
Minimalna jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja (TA) se može unapred
podesiti.
Minimalna jačina zvuka saobraćajnih
obaveštenja se može povećati ili
smanjiti u poređenju sa normalnom
jačinom audio zvuka.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za podešavanje nivoa
TA, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE .
Usluga radio obaveštenja
o saobraćaju
(TP = programi sa obaveštenjima
o saobraćaju)
Stanice radio obaveštenja o
saobraćaju su RDS stanice koje
emituju vesti o saobraćaju.
Uključivanje i isključivanje pripravnog
stanja radio obaveštenja o
saobraćaju Infotainment sistema:
Van režima telefona pritisnuti dugme
TP za uključivanje ili isključivanje
funkcije servisa radio programa
o saobraćaju.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE iz menija RDS
podešavanja radi prelaska na opciju
"Text scroll freeze: Off", a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE za
uključivanje funkcije blokiranja
listanja teksta (On).
Okrenite komandno dugme
MENU-TUNE iz menija RDS
podešavanja kako biste prešli na
opciju "TA volume", a zatim pritisnite
dugme MENU-TUNE.
140
Infotainment sistem
Blokiranje obaveštenja
o saobraćaju
Za blokiranje saobraćajnih
obaveštenja, npr. za vreme
reprodukcije CD/MP3-a ili radio
prijema:
• Ukoliko je usluga radio
obaveštenja o saobraćaju
uključena, u glavnom meniju
radija se prikazuje [ ].
• Ukoliko trenutna stanica nije
stanica sa radio obaveštenjima
o saobraćaju, automatski kreće
traženje sledeće stanice sa
uslugom radio obaveštenja o
saobraćaju.
• Kada se nađe stanica sa
uslugom radio obaveštenja
o saobraćaju, u glavnom meniju
radija se prikazuje [TP].
• Ako je usluga radio obaveštenja
o saobraćaju uključena, za vreme
saobraćajnih obaveštenja se
prekida reprodukcija
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
muzike ili AUX.
Van režima telefona pritisnuti
dugme TP .
Uključiti uslugu radio obaveštenja
o saobraćaju i potpuno smanjiti
jačinu zvuka Infotainment sistema.
Infotainment sistem 141
• Obaveštenja o saobraćaju se
prekidaju, međutim, usluga radio
obaveštenja o saobraćaju ostaje
uključena.
Fiksna antena u obliku
štapa
Pažnja
Skinite antenu pre ulaska u prostor
sa niskim plafonom jer ona može
biti oštećena.
Blokiranje obaveštenja o
trenutnom stanju saobraćaja
Ulazak u automatsku autoperionicu
sa postavljenom antenom može
dovesti do oštećenja antene ili
krovnog panela. Skinite antenu sa
Vašeg vozila pre ulaska u
automatsku autoperionicu.
Za blokiranje obaveštenja o
trenutnom stanju saobraćaja, npr. u
toku TA radio prijema:
TDL149A
Za skidanje krovne antene, okretati
je suprotno smeru kazaljke na satu.
Za postavljanje krovne antene,
okretati je u smeru kazaljke na satu.
Van režima telefona pritisnuti
dugme TP .
Postavite antenu potpuno pritegnutu
i podešenu u uspravan položaj kako
bi osigurali odgovarajući prijem.
142
Infotainment sistem
Audio plejeri
CD plejer
CD/MP3 plejer ovog sistema može
da reprodukuje audio CD i MP3
(WMA) diskove.
Pre korišćenja CD plejera
Važne informacije o audio CD
i MP3 (WMA) diskovima
Pažnja
U svakom slučaju, ne ubacivati
DVD-ove, mini-diskove prečnika
8 cm ili diskove sa
neodgovarajućim površinama u
CD/MP3 (WMA) plejer.
Ne stavljati nikakve nalepnice na
površinu diska. Diskovi mogu da
se zaglave u CD plejeru i da oštete
disk jedinicu. Ako se to desi, uređaj
mora da se zameni po visokoj ceni.
• Postoji mogućnost da audio CD
sa funkcijom protiv piraterije
i nekompatibilan sa audio CD
standardima neće raditi kako
treba ili neće uopšte raditi.
• Ručno snimljenim CD-R i CD-RW
diskovima lešće se loše rukuje
nego originalnim CD diskovima.
Ručno snimljenim CD-R i CD-RW
diskovima treba pažljivo rukovati.
Molimo Vas da obratite pažnju na
sledeće.
• Postoji mogućnost da ručno
snimljeni CD-R i CD-RW diskovi
neće raditi kako treba ili neće
uopšte raditi.
U tom slučaju, ne radi se
o problemu sa uređajem.
• Prilikom menjanja diskova vodite
računa da ne ostavljate otiske
prstiju na strani za
reprodukovanje.
• Nakon uklanjanja diska iz
CD/MP3 plejera vodite računa da
odmah vratite disk u kutiju kako
biste sprečili da se ošteti ili
zaprlja prašinom.
• Ako je disk zaprljan prašinom ili
tečnošću, to bi moglo da uzrokuje
probleme prljanjem sočiva
CD/MP3 plejera u uređaju.
• Zaštitite disk od toplote i ne
izlažite ga direktnom svetlu.
Infotainment sistem 143
Tipovi diskova koji se mogu
koristiti
• Ovaj proizvod može da
reprodukuje Audio CD/MP3
(WMA) diskove.
- CD-DA: CD-R/CD-RW
- MP3(WMA):
CD-R/CD-RW/CD-ROM
• MP3 (WMA) fajlovi ispod ne
mogu da se reprodukuju.
- Fajlovi kodirani po MP3i
(interaktivni PM3) ili MP3 PRO
standardu.
- MP3 (WMA) fajlovi kodirani
nestandardnim metodama
- MP3 fajlovi koji nisu u MPEG1
Layer3 formatu
Upozorenja za korišćenje diska
• Ne upotrebljavajte ni jedan od
diskova opisanih ispod.
Prekomerna upotreba ovih
diskova u plejeru može da
prouzrokuje probleme.
- Diskovi sa nalepnicama,
etiketama ili zaštitnom folijom
- Diskovi sa pričvršćenom
etiketom štampanom na inkjet
štampaču
- Diskovi kreirani rezanjem
preko kapaciteta, koji nose
količinu podataka veću od
standardnog kapaciteta
- Napukli, ogrebani ili savijeni
diskovi neće se reprodukovati
kako treba
- Disk od 8 cm ili disk koji nije
kružnog oblika (četvorougao,
petougao, oval)
• Ne stavljajte ništa osim diskova u
prorez za disk, jer bi to moglo da
prouzrokuje probleme ili
oštećenja.
• Postoji mogućnost da disk plejer
neće raditi kako treba ako se po
hladnom vremenu uključi grejač,
zbog vlage koja se kondenzuje u
uređaju. Ako je to problem, držite
proizvod isključen oko jedan sat
pre upotrebe.
• Tokom vožnje po neravnom
drumu reprodukovanje može da
se prekine zbog trešenja vozila.
• Nemojte na silu stavljati ili vaditi
disk, niti ga blokirati rukom u
trenutku izbacivanja.
• Umetnite disk sa štampanom
stranom okrenutom nagore. Ako
ga ubacite naopako, neće se
reprodukovati.
• Ne dodirujte stranu za snimanje
rukom dok rukujete diskom (to je
strana bez ikakve štampe ili
dekoracija).
• Diskove koje ne koristite stavite
u kutije, i držite ih na mestu koje
nije izloženo direktnom svetlu ili
visokim temperaturama.
144
Infotainment sistem
• Ne razmazujte nikakve hemijske
supstance po disku. Očistite
diskove od prljavštine vlažnom,
mekom krpom, brišući od centra
prema ivicama.
Upozorenja za korišćenje CD-r/RW
diskova
• Kada koristite CD-R/CD-RW
diskove, mogu se koristiti samo
diskovi koji su "završeni".
• Postoji mogućnost da diskovi
kreirani pomoću računara neće
moći da se reprodukuju, zavisno
od postavki aplikacije i okruženja.
• Postoji mogućnost da
CD-R/CD-RW diskovi, naročito
oni kupljeni na veliko, neće raditi
ako su direktno izloženi svetlosti
ili visokim temperaturama ili ako
ih držite u kolima duže vreme.
• Na ovom uređaju možda neće
moći da se prikažu naslovi i
druge informacije snimljene na
CD-R/CD-RW diskove.
• CD-RW diskovi će možda imati
duže vreme učitavanja od CD ili
CD-R diskova.
• Oštećeni muzički fajlovi možda
neće moći da se reprodukuju ili
će se prekidati u toku
reprodukovanja.
• Postoji mogućnost da neki
diskovi zaštićeni od piraterije
neće moći da se reprodukuju.
• MP3 (WMA) disk može da sadrži
najviše 512 fajlova za svaki od
10 nivoa foldera, a najviše se
može reprodukovati 999 fajlova.
• Ovaj sistem može da prepozna
samo MP# (WMA) diskove
napravljene u ISO-9660 level 1/2
ili Joliet sistemu fajlova. (Ne
podržava UDF sistem fajlova.)
• MP3/WMA fajlovi nisu
kompatibilni sa prenosom
podataka zapisivanjem paketa.
• Disk na kome su zapisani
MP3/WMA fajlovi i audio podaci
(CDDA) možda neće moći da se
reprodukuje ako se radi o
CD-Extra ili mešovitom CD-u.
• Imena fajlova/foldera koja se
mogu koristiti u zavisnosti od
vrste skladištenja na disku su
sledeća, uključujući i ekstenzije
od četiri karaktera (mp3).
- ISO 9660 Level 1: Najviše
12 karaktera
- ISO 9660 Level 2: Najviše
31 karakter
- Jouliet: Najviše 64 karaktera
(1 bajt)
- Windows dugo ime fajla:
najviše 28 karaktera (1 bajt)
Infotainment sistem 145
Upozorenja za korišćenje
MP3/WMA muzičkih fajlova
• Ovaj proizvod može da
reprodukuje MP3 (WMA) fajlove
sa ekstenzijama mp3, wma
(malim slovima) i MP3 ili WMA
(velikim slovima).
• MP3 fajlovi koje ovaj uređaj može
da reprodukuje su sledeći.
- Brzina prenosa podataka:
8 kbps ~ 320 kbps
- Frekvencija uzorkovanja:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za
MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (za MPEG-2)
• Iako ovaj proizvod može da
reprodukuje fajlove sa brzinom
prenosa podataka od 8kbps ~
320kbps, fajlovi sa brzinom iznad
128kbps rezultovaće većim
kvalitetom zvuka.
• Ovaj proizvod može da prikaže
ID3 tag (verzija 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
ili 2.4) informacije o MP3
fajlovima, kao što su ime albuma
i izvođača.
• Za prikazivanje informacija o
albumu (naziv diska), numeri
(naziv numere) i izvođaču
(izvođač numere), fajl treba da
bude kompatibilan sa ID3 tag
formatima V1 i V2.
• Ovaj proizvod može da
reprodukuje MP3 fajlove koji
koriste VBR. Prilikom
reprodukovanja MP3 fajla VBR
tipa, prikazano preostalo vreme
reprodukovanja može da se
razlikuje od realnog.
Redosled reprodukovanja
muzičkih fajlova
146
Infotainment sistem
Reprodukovanje CD/MP3 diska
Glavna dugmad/Komanda
(9) CD/AUX dugme
Izaberite CD/MP3 plejer.
(14) MENU-TUNE dugme sa
komandom
• Okrenite
dugme/komandno dugme
za prelazak na listu
numera, meni ili stavku sa
informacijama o MP3
(WMA) numeri.
• Pritisnite
dugme/komandno dugme
kako biste prikazali ekran
menija za trenutnu stavku
ili režim.
(8) tSEEKu dugmad
• Pritisnite ovu dugmad za
reprodukovanje
prethodne ili naredne
numere.
• Pritisnite i zadržite ovu
dugmad za premotavanje
unapred ili unazad kroz
numeru, a zatim ih
otpustite kako biste
nastavili reprodukovanje
normalnom brzinom.
Umetanje i slušanje CD/MP3 diska
(4) EJECT dugme
Izbacuje disk.
(7) INFORMATION [INFO]
dugme
Prikaz informacija o numeri
koja se reprodukuje.
Umetnite disk koji želite da
reprodukujete u prorez za disk, sa
štampanom stranom okrenutom
nagore.
Infotainment sistem 147
Izbacivanje diska
• Kada je očitavanje informacija sa
diska završeno, on se automatski
reprodukuje od numere 1.
• Ako je umetnut disk koji ne može
da se očita, disk se automatski
izbacuje uz poruku o grešci, a
proizvod automatski prelazi na
prethodno korišćenu funkciju ili
FM radio.
Ako je disk koji treba da se
reprodukuje već umetnut, nekoliko
puta pritisnuti CD/AUX za izbor
CD/MP3 diska za reprodukovanje.
• Ako nema diska za
reprodukovanje, na ekranu se
prikazuje "No CD Inserted"
i funkcija neće biti izabrana.
• Automatski će se reprodukovati
numera koja je prethodno
reprodukovana.
Za izbacivanje diska pritisnite dugme
EJECT kako biste izvadili disk.
• Kada disk izađe, uređaj
automatski prelazi na prethodno
korišćenu funkciju ili FM radio.
• Disk se automatski ponovo uvlači
u uređaj ako ga ne izvadite duže
vreme.
148
Infotainment sistem
Menjanje mesta reprodukovanja
Promena numera koja se
reprodukuje
Pritisnuti dugmad tSEEKu u režimu
reprodukovanja za puštanje
prethodne ili naredne numere.
• Pomoću komandnog dugmeta
daljinskog upravljača na
upravljaču numere se mogu lako
menjati okretanjem komandnog
dugmeta Source [_SRC^].
Ili okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za prelazak na listu
numera koje se reprodukuju, a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE da bi
se odmah promenila.
Pritisnuti i zadržati dugmad
tSEEKu u režimu reprodukovanja
za premotavanje unazad ili unapred
kroz pesmu.
Otpustite dugme da nastavite
reprodukovanje pesme normalnom
brzinom.
• U toku premotavanja unapred
i unazad jačina tona se neznatno
smanjuje i prikazuje se preostalo
vreme reprodukovanja.
Infotainment sistem 149
Pregledanje informacija o numeri
koja se reprodukuje
Pritisnuti dugme INFORMATION
[INFO] u režimu reprodukovanja za
prikazivanje informacija o numeri
koja se reprodukuje.
• Ako za audio CD nema
informacija o numeri koja se
reprodukuje, sistem će prikazati
poruku "No information".
U slučaju MP3 (WMA) numera,
dodatne informacije mogu se videti
okretanjem komandnog dugmeta
MENU-TUNE na displeju informacija
o numeri.
• Prikazane informacije uključuju
ime fajla, ime foldera i ID3 tag
informacije sačuvane sa
pesmom.
Ako je MP3 (WMA) fajlovima
dodata netačna ID3 tag
informacija (npr. izvođač, naziv
pesme) pre nego što su snimljeni
na disk, Infotainment ovu
informaciju prikazuje u viđenom
stanju.
Netačne ID3 tag informacije ne
mogu da se modifikuju ili
ispravljaju na Infotainment
sistemu (ID3 tagovi mogu da se
isprave samo na računaru).
• Informacije o pesmama izražene
specijalnim simbolima ili na
jezicima koji nisu podržani možda
će se prikazati kao "----" ili se
uopšte neće prikazati.
150
Infotainment sistem
CD meni Lista numera
Korišćenje CD menija
Menjanje režima reprodukovanja
Pritisnuti dugme MENU-TUNE
u režimu reprodukcije da bi se
prikazao CD meni.
Okrenuti komandu MENU-TUNE za
izbor funkcije reprodukovanja
mešanim redosledom ili ponovljeno,
a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za uključivanje ili
isključivanje odgovarajuće funkcije.
Za audio CD diskove okrenuti
komandno dugme MENU-TUNE iz
CD menija za prelazak na listu
numera, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za traženje željene
numere, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za reprodukovanje
izabrane numere.
Infotainment sistem 151
CD meni Pretraživanje foldera
Za MP3 (WMA) diskove okrenuti
komandno dugme MENU-TUNE iz
CD menija za prelazak na željeni
folder, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE radi prelaska na željeni
folder, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE .
CD meni Pretraživanje..
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za traženje željene
numere, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za reprodukovanje
izabrane numere iz izabranog
foldera.
Za MP3 [WMA] diskove okrenuti
komandno dugme MENU-TUNE iz
CD menija za prelazak na željenu
stavku, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE.
• Kada sistem očita informacije sa
diska, prikazaće se prva pesma
sa liste za reprodukovanje [iP].
• Ako u listi za reprodukovanje [iP]
nema muzičkih fajlova, prikazuje
se prva pesma svakog od
izvođača [iA].
152
Infotainment sistem
• Međutim, zavisno od broja
muzičkih fajlova, postoji
mogućnost da očitavanje diska
potraje duže vreme
Ponovo pritisnuti dugme
MENU-TUNE i, iz izabrane stavke
pretraživanja, okrenuti komandu
MENU-TUNE za biranje željenog
režima reprodukovanja.
• Broj relevantnih pesama biće
prikazan od strane Liste za
reprodukovanje [iP]/Izvođač
[iA]/Album [iL]/Pesme [iS]/
Žanr [iG].
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE radi prelaska na
stavku detaljne klasifikacije, a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE .
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za traženje željene
numere/naslova, a zatim pritisnuti
dugme MENU-TUNE za
reprodukovanje izabrane numere.
Infotainment sistem 153
Dodatni uređaji
USB plejer (samo za model
tipa A)
Upozorenja za korišćenje USB
uređaja
• Ako se HDD-ugrađene USB
memorije ili CF ili SD memorijske
kartice povezuju pomoću USB
adaptera, nije moguće
garantovati ispravan rad. Koristite
USB fleš memorijske uređaje.
• Obratite pažnju da izbegnete
pražnjenja statičkog elektriciteta
prilikom povezivanja ili
isključivanja USB-a. Ako se
povezivanje i isključivanje
ponove više puta u kratkom
vremenskom periodu, to može da
prouzrokuje problem u korišćenju
uređaja.
• Za odvajanje USB uređaja
upotrebiti opciju "USB Menu 
Remove USB", koristeći dugme
MENU-TUNE za uklanjanje
USB-a.
• Ako priključni terminal USB
uređaja nije od metala, ne može
se garantovati ispravan rad.
• Povezivanje sa i-Stick USB
uređajima može biti neispravno
zbog vibracija vozila, tako da se
njihov ispravan rad ne može
garantovati.
• Vodite računa da ne dodirnete
USB priključni terminal nekim
predmetom ili delom tela.
• USB memorija se može
detektovati samo ako je
formatirana u FAT16/32 sistemu
fajlova. Mogu se koristiti samo
uređaji sa veličinom klastera od
512 bajtova po sektoru ili 2048
bajtova po sektoru. Ne mogu se
detektovati NTFS i drugi sistemi
fajlova.
• U skladu sa tipom i kapacitetom
USB memorije i vrstama
arhiviranih fajlova, postoji
mogućnost da se vreme potrebno
za prepoznavanje fajlova
razlikuje. U ovom slučaju,
problem nije u uređaju, te stoga
sačekajte da se fajlovi obrade.
• Fajlovi u nekim USB memorijama
možda ne mogu da se detektuju
zato što nisu kompatibilni i zato
što ne postoji podrška za
povezivanje preko čitača kartica
ili USB čvorišta. Molimo Vas da
pre upotrebe proverite rad
uređaja u kolima.
• Kada se uređaji kao što su MP3
plejer, mobilni telefon ili digitalni
foto aparat povežu preko
mobilnog diska, postoji
mogućnost da on ne radi kako
treba.
• Ne isključujte USB memoriju dok
se sa nje reprodukuje.
To može da ošteti proizvod ili
performanse USB uređaja.
154
Infotainment sistem
• Povezanu USB memoriju
isključite kada je kontakt vozila
isključen. Ako se kontakt uključi
dok je USB memorija povezana,
postoji mogućnost da se
memorija ošteti ili da u nekim
slučajevima ne radi kako treba.
Pažnja
USB memorije mogu se
priključivati na ovaj proizvod
isključivo za svrhe reprodukovanja
muzičkih fajlova.
USB priključak proizvoda ne treba
koristiti za punjenje USB dodatne
opreme, jer toplota koja se stvara
upotrebom USB priključka može
da uzrokuje probleme sa
performansama ili da ošteti sam
proizvod.
• Kada se logička disk jedinica
odvoji od USB mass memorije,
samo fajlovi sa logičke jedinice
najvišeg nivoa mogu da se
reprodukuju kao USB muzički
fajlovi. To je razlog zbog koga
muzičke fajlove za
reprodukovanje treba memorisati
na disk jedinici najvišeg nivoa u
uređaju. Takođe postoji
mogućnost da se muzički fajlovi
na određenim USB memorijama
ne reprodukuju kako treba ako se
aplikacija učitava particijom
zasebne disk jedinice unutar
USB uređaja.
• Muzički fajlovi nad kojima je
izvršena zaštita digitalnih prava
(DRM) takođe se ne mogu
reprodukovati.
• Ovaj proizvod može da podrži
USB memorije kapaciteta do
16 gigabajta, sa ograničenjem od
999 fajlova, 512 foldera i 10 nivoa
u strukturi foldera. Za memorijske
uređaje koji prekoračuju ovu
granicu ne može se garantovati
ispravan rad.
Upozorenja za korišćenje USB
muzičkih fajlova
• Oštećeni muzički fajlovi mogu da
prekidaju u toku reprodukovanja
ili postoji mogućnost da se
uopšte ne mogu reprodukovati.
• Folderi i muzički fajlovi prikazani
su redosledom Symbol (Simbol)
Number (Broj) Korean
(Koreanski) 
• Kod imena foldera ili fajlova u
Joliet zapisu prepoznaje se
najviše 64 koreanskih/engleskih
karaktera.
Infotainment sistem 155
O MP3 (WMA) muzičkim fajlovima
• Mogu se reprodukovati sledeći
MP3 fajlovi:
- Brzina prenosa podataka:
8 kbps ~ 320 kbps
- Frekvencija uzorkovanja:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(za MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(za MPEG-2)
• Ovaj proizvod prikazuje MP3
(WMA) fajlove sa ekstenzijama
mp3, wma (malim slovima) ili
MP3 ili WMA (velikim slovima).
• Ovaj proizvod može da prikaže
ID3 tag (Verzija 1.0, 1.1, 2.2, 2.3,
2.4) informacije o albumu,
izvođaču, itd. za MP3 fajlove.
• Imena fajlova/foldera koja se
mogu koristiti u zavisnosti od
vrste skladištenja su sledeća,
uključujući i ekstenzije od četiri
karaktera (mp3).
- ISO 9660 Level 1: Najviše
12 karaktera
- ISO 9660 Level 2: Najviše
31 karakter
- Joliet: Najviše 64 karaktera
(1 bajt)
- Windows dugo ime fajla:
najviše 28 karaktera (1 bajt)
• Ovaj proizvod može da
reprodukuje MP3 fajlove koji
koriste VBR. Kod reprodukovanja
MP3 fajlova VBR tipa, postoji
mogućnost da se prikazano
preostalo vreme reprodukovanja
razlikuje od realnog.
Glavna dugmad/Komandno
dugme
Za reprodukovanje USB muzičkih
fajlova koriste se sledeća glavna
dugmad i kontrole.
(9) CD/AUX dugme
Kada je USB uređaj povezan
pritisnite ovo dugme nekoliko
puta da izaberete režim
reprodukovanja USB-a.
(14) MENU-TUNE dugme sa
komandom
• Okrenite komandno
dugme za prelazak na
listu numera, meni ili
informacije o MP3 (WMA)
numeri.
• Pritisnite dugme kako
biste prikazali ekran
menija koji nude trenutna
stavka ili režim.
156
Infotainment sistem
(8) tSEEKu dugmad
• Pritisnite ovu dugmad za
reprodukovanje
prethodne ili naredne
numere.
• Zadržite ovu dugmad kako
biste premotali unazad ili
unapred, a zatim ih
otpustite za
reprodukovanje
normalnom brzinom.
Povezivanje USB memorije
(7) INFORMATION [INFO]
dugme
Prikaz informacija o numeri
koja se reprodukuje.
(16) / BACK dugme
Otkazivanje unete stavke ili
povratak na prethodni meni.
Povežite USB memoriju sa muzičkim
fajlovima za reprodukovanje sa
priključnim terminalom za USB.
• Jednom kada proizvod završi sa
očitavanjem informacija na USB
memoriji, automatski će započeti
sa reprodukovanjem.
• Ako je povezana USB memorija
koja ne može da se očita,
pojaviće se poruka o grešci
i proizvod će automatski preći na
prethodno korišćenu funkciju ili
FM radio funkciju.
Infotainment sistem 157
Ako je USB memorija koja treba da
se reprodukuje već povezana,
nekoliko puta pritisnuti CD/AUX za
izbor USB plejera.
• On će automatski započeti
reprodukovanje od prethodne
tačke reprodukovanja. Nakon
toga, funkcijama USB plejera
rukuje se slično kao i kod
reprodukovanja CD/MP3
diskova.
Korišćenje USB menija
Uputstva za opcije "Shuffle songs/
Repeat/Folders/Search..." (Promešaj
numere/Ponovi/Folderi/
Pretraživanje...) iz USB menija slična
su onima za CD meni CD/MP3
plejera; dodata je samo stavka za
uklanjanje "Remove USB".
Pogledajte funkcije CD/MP3 plejera
u CD meniju.
USB Menu Remove USB
(Uklanjanje USB-a)
Nakon toga, funkcijama USB
plejera rukuje se slično kao i kod
reprodukovanja CD/MP3 diskova.
Okončavanje reprodukovanja USB
muzičkih fajlova
Pritisnuti dugme RADIO BAND ili
CD/AUX za izbor drugih funkcija.
• Za kraj reprodukovanja i
isključivanje USB memorije
koristiti funkciju USB meni 
Uklanjanje USB-a kako bi se
bezbedno uklonila USB
memorija.
Pritisnuti dugme MENU-TUNE iz
režima reprodukovanja za
prikazivanje USB menija.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za prelazak na opciju
Remove USB, a zatim pritisnite
dugme MENU-TUNE za prikaz
poruke koja obaveštava da je
bezbedno ukloniti USB uređaj.
Isključite USB uređaj sa priključnog
terminala za USB.
• Vratite se na prethodno
korišćenu funkciju.
158
Infotainment sistem
iPod plejer (samo za model
tipa A)
Ograničeno na modele koji
podržavaju iPod povezivanje
Glavna dugmad/Komandno
dugme
Za reprodukovanje iPod muzičkih
fajlova koriste se sledeća glavna
dugmad i kontrole.
(9) CD/AUX dugme
Kada je iPod uređaj povezan,
pritisnuti ovo dugme nekoliko
puta za izbor režima
reprodukovanja iPod-a.
(14) MENU-TUNE dugme sa
komandom
• Okrenite komandno
dugme za prelazak
i prikazivanje liste numera
koja se reprodukuje.
• Pritisnite dugme kako
biste prikazali ekran
menija koji nude trenutna
stavka ili režim.
(8) tSEEKu dugmad
• Pritisnite ovu dugmad za
reprodukovanje
prethodne ili naredne
numere.
• Zadržite ovu dugmad
kako biste premotali
unazad ili unapred, a
zatim ih otpustite za
reprodukovanje
normalnom brzinom.
Povezivanje iPod plejera
(7) INFORMATION [INFO]
dugme
Prikaz numere koja se
reprodukuje.
(16) / BACK dugme
• Otkazivanje prethodne
stavke ili povratak na
prethodni meni.
Povežite iPod sa muzičkim fajlovima
za reprodukovanje sa priključnim
terminalom za USB.
• Ovaj proizvod podržava
i povezuje sledeće modele iPod
proizvoda.
- iPod 2G Nano/iPod 3G
Nano/iPod 4G i 5G Nano
- iPod 120GB i 160GB Classic
- iPod 1G, 2G i 3G Touch
- iPhone 3G i 3GS
Infotainment sistem 159
• Povezujte iPod na ovaj proizvod
isključivo kablovima za
povezivanje podržanim od strane
iPod proizvoda. Drugi kablovi za
povezivanje ne smeju se koristiti.
• U nekim slučajevima, postoji
mogućnost da se iPod proizvod
ošteti ako se kontakt isključi dok
je iPod povezan na proizvod.
Kada ne koristite iPod proizvod
držite da odvojeno od ovog
proizvoda, uz isključen kontakt
vozila.
• Jednom kada proizvod završi sa
očitavanjem informacija na iPod
uređaju, automatski će započeti
sa reprodukovanjem.
• Ako je povezan iPod uređaj koji
ne može da se očita, pojaviće se
odgovarajuća poruka o grešci i
proizvod će automatski preći na
prethodno korišćenu funkciju ili
FM radio funkciju.
Ako je iPod memorija koja treba da
se reprodukuje već povezana,
nekoliko puta pritisnuti CD/AUX za
izbor iPod plejera.
• On će automatski započeti
reprodukovanje od prethodno
reprodukovane tačke.
• Postoji mogućnost da se funkcije
reprodukovanja i stavke
informativnog displeja iPod plejera
koji se koristi uz ovaj proizvod
razlikuju od iPod-ovih u redosledu
reprodukovanja, metodi i
prikazanim informacijama.
160
Infotainment sistem
• Pogledajte sledeću tabelu za
stavke klasifikacije povezane sa
funkcijom pretraživanja koji nudi
iPod proizvod.
Korišćenje iPod menija
Iz iPod menija, uputstva za opcije
"Shuffle songs/Repeat/Search...
(uključujući Audio knjige i
Kompozitore)" slične su onima u CD
meniju CD/MP3 plejera; dodata je
samo stavka za izbacivanje "Eject
iPod".
Za upotrebu pogledajte stavke
CD/MP3.
iPod menu Eject iPod (Izbaci
iPod)
Nakon toga, funkcijama za
reprodukovanje iPod-a rukuje se
slično reprodukovanju CD/MP3
diska.
Izlaz iz reprodukovanja iPod-a
Za prekidanje reprodukcije, pritisnuti
dugme RADIO BAND ili CD/AUX za
izbor drugih funkcija.
Pritisnuti dugme MENU-TUNE iz
režima reprodukovanja za
prikazivanje iPod menija.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za prelazak na funkciju
Eject iPod, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za prikaz poruke koja
obaveštava da je bezbedno ukloniti
uređaj.
Odvojte iPod uređaj sa priključnog
terminala za USB.
Odvojte iPod uređaj sa priključnog
terminala za USB.
• Vratite se na prethodno
korišćenu funkciju.
Infotainment sistem 161
Ulaz za spoljašnji zvuk (AUX)
Ograničeno na modele koji
podržavaju povezivanje spoljašnjeg
zvuka
Glavna dugmad/Komandno
dugme
Sledeća glavna dugmad i komande
koriste se za uživanje u bogatom
zvuku Infotainment sistema iz izlaza
povezanog spoljašnjeg zvučnog
uređaja.
Povezivanje spoljašnjeg zvuka
Povežite audio izlaz eksterne zvučne
opreme na terminal AUX ulaza 1 ili 2.
• AUX1: Nalazi se na Infotainment
uređaju
• AUX 2: Nalazi se unutar kasete
za rukavice.
(9) CD/AUX dugme
Pritisnite dugme CD/AUX za
prelazak u režim spoljašnjeg
zvučnog ulaza ako je spoljašnji
zvučni sistem već povezan.
Kada je spoljašnji izvor zvuka
povezan, pritisnite dugme
nekoliko puta da izaberete
režim ulaza spoljašnjeg zvuka
(AUX).
Okrenite komandno dugme
POWER/VOLUME kako biste
podesili jačinu zvuka.
(2) POWER/VOLUME
komandno dugme
Okrenite komandno dugme
kako biste podesili jačinu
zvuka.
• Infotainment sistem će
automatski preći u režim ulaza
spoljašnjeg zvuka (AUX) kada se
poveže spoljašnji zvučni uređaj.
162
Infotainment sistem
Personalizacija
Personalizacija
Glavna dugmad/komandno dugme
• Dugmad i komandno dugme koji
se koriste u podešavanju sistema
su sledeći.
(12) CONFIG dugme
Pritisnite ovo dugme da uđete
u meni za podešavanje
sistema.
(14) MENU-TUNE dugme sa
komandom
• Okrenite komandno
dugme za prelazak na
meni ili stavku
podešavanja.
• Pritisnite dugme da
izaberete/uđete u detaljni
komandni ekran koji nudi
trenutni meni ili stavka
podešavanja.
(16) / BACK dugme
Otkazivanje unete stavke ili
povratak na prethodni
ekran/meni.
[Primer] Podešavanje sistema 
Podešavanje vremena i datuma 
Podešeni datum: januar 25., 2012.
Kako se Setup meni koristi za
personalizaciju
• Postoji mogućnost da se meniji i
funkcije za podešavanje razlikuju
zavisno od modela automobila.
• Referenca: Tabela strukture za
meni podešavanja na sledećoj
stranici
Pritisnuti dugme CONFIG za meni
podešavanja sistema.
Kada se gleda tabela strukture
menija podešavanja na sledećoj
stranici, okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za prelazak na željeni
meni podešavanja, a zatim pritisnuti
dugme MENU-TUNE.
Infotainment sistem 163
• Označava detaljnu listu za
odgovarajući meni podešavanja
ili stanje rada.
• Ako postoji još neka detaljna lista
sa odgovarajuće detaljne liste,
možete ponoviti ovu radnju.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE radi postizanja željene
vrednosti podešavanja ili stanja rada,
a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE.
• Ako se odgovarajuća detaljna
lista sastoji od više stavki,
ponovite ovu radnju.
• Postavite/unesite odgovarajuću
vrednost podešavanja ili će se
stanje rada promeniti.
164
Infotainment sistem
Tabela informacija za podešavanja
[Vreme i datum]
YYYY/MM/DD: 2012 jan. 23
DD/MM/YYYY: 23 jan. 2012
[Jezici]
MM/DD/YYYY: jan. 23, 2012
RDS clock synchronization (RSD
sinhronizacija časovnika): Izabrati
On (Uklj.) ili Off (Isklj.)
[Radio Settings]
Set time (Podeš. vremena): Ručno
podesiti sate i minute tačnog
vremena.
Odabrati željeni jezik.
Set date (Podeš. datuma): Ručno
podesiti tekuću
godinu/mesec/datum.
Set time format (Podešavanje
formata vremena): Izabrati prikaz
između 12h ili 24h.
Set date format (Podešavanje
formata datuma): Podesiti format
prikaza datuma.
Auto volume control (Automatska
regulacija jačine zvuka): Postaviti
Off (Isklj.)/Low (Mala)/ Medium
(Srednja)/High (Velika)
Infotainment sistem 165
Maximum startup volume (Maks.
jačina zvuka pri uključivanju):
Ručno podesiti maksimalno
ograničenje jačine zvuka pri
uključivanju.
Radio favourites (Omiljene radio
stanice): Ručno podesiti brojeve
omiljenih radio stanica.
AS-Stations (Aut.mem. stanica):
Postaviti funkciju automatskog
memorisanja stanica za svaki radio ili
DAB.
RDS options (RDS opcije):
Postaviti RDS opcije.
- RDS: On (Uklj.) / Off (Isklj.)
(uključivanje ili isključivanje
funkcije RDS).
- Regional: On (Uklj.) / Off (Isklj.)
(uključivanje ili isključivanje
funkcije Regional).
- Text scroll freeze (Blokiranje
listanja teksta): Izabrati On
(Uklj.) ili Off (Isklj.).
- TA volume (TA jačina zvuka):
Postaviti TA jačinu zvuka.
DAB settings (DAB podešavanja):
Postaviti RDS opcije.
[Bluetooth Settings]
- Auto ensemble linking
(Automatsko povezivanje
grupa): On (Uklj.)/Off (Isklj.)
(uključivanje ili isključivanje
funkcije "Automatsko povezivanje
grupa").
- Auto linking DAB-FM
(Automatsko povezivanje
DAB-FM): On (Uklj.) / Off (Isklj.)
(uključivanje ili isključivanje
funkcije "Automatsko povezivanje
DAB-FM").
- Dynamic audio adaption
(Dinamička audio adaptacija):
On (Uklj.)/Off (Isklj.) (uključivanje
ili isključivanje funkcije
"Dinamička audio adaptacija").
- Band selection (Izbor opsega):
Podesiti Both (Oba), L-band
(L-opseg) ili Band III (Opseg III).
Bluetooth: Ući u Bluetooth meni.
- Bluetooth: Izabrati On (Uklj.) ili
Off (Isklj.)
- Device list (Lista uređaja):
Biranje željenog uređaja
i biranje/povezivanje/odvajanje ili
brisanje.
- Pair device (Uparivanje
uređaja): Pokušati uparivanje
novog Bluetooth uređaja.
166
Infotainment sistem
- Change bluetooth code
(Promena bluetooth šifre):
Ručno promeniti / podesiti
Bluetooth šifru.
Restore factory settings (Povratak
na fabrička podešavanja): Vratiti
početne vrednosti podešavanja na
standardna podešavanja.
[Podešavanja vozila]
Klima i kvalitet vazduha
- Auto fan speed (Automatska
brzina ventilatora): Modifikuje
brzinu ventilatora na veliku /
srednju / malu.
- Automatic air recirculation
(Automatska recirkulacija
vazduha): Modifikuje AQS
(senzor kvaliteta vazduha)
osetljivost - niska/visoka.
- Auto demist (Automatsko
odmagljivanje): uključeno /
isključeno (uključuje ili isključuje
automatsko odmagljivanje).
- Auto rear demist (Automatsko
odmagljivanje pozadi):
uključeno / isključeno (uključuje ili
isključuje automatsko
odmagljivanje zadnjeg stakla).
Comfort settings (Komforno
podešavanje)
- Chime volume (Jačina zvučnog
upozorenja): Promena jačine
upozoravajućih zvučnih signala.
- Rear auto wipe in reverse
(Automatsko brisanje zadnjeg
stakla u hodu unazad): Uključiti
ili isključiti automatsko brisanje
zadnjeg stakla kad se ukopča hod
unazad.
Pomoć pri parkiranju/detektovanje
sudara
- Park assist (Pomoć pri
parkiranju): Uključivanje ili
isključivanje ultrazvučnih senzora.
Svetlo spoljašnjeg okruženja
- Exterior lighting by unlocking
(Spoljašnje osvetljenje pri
otključavanju): Uključivanje ili
isključivanje svetla za ulazak u
vozilo.
- Duration upon exit of vehicle
(Trajanje nakon napuštanja
vozila): Uključivanje ili
isključivanje i menjanje dužine
trajanja osvetljavanja pri izlasku.
Električne brave na vratima
- Auto door unlock (Automatsko
zaključavanje vrata): Uključuje ili
isključuje funkciju automatskog
otključavanja vrata nakon
isključivanja kontakta.
Infotainment sistem 167
Daljinsko zaključavanje,
otključavanje, startovanje
- Remote door unlock
(Otključavanje vrata daljinskim
upravljanjem) / Passive Entry
Unlock (Pasivno otključavanje
pri ulasku): Promena
konfiguracije za otključavanje
samo vozačevih vrata ili celog
vozila tokom otključavanja.
- Remote door unlock
(Otključavanje vrata daljinskim
upravljanjem) / Passive Entry
Unlock (Pasivno otključavanje
pri ulasku): Izabrati da li je sirena
za pasivno zaključavanje vrata On
(Uklj.) ili Off (Isklj.).
- Remote left in vehicle alarm
(Alarm za zaboravljanje
daljinskog u vozilu): Izabrati On
(Uklj.) ili Off (Isklj.).
Restore factory settings (Povratak
na fabrička podešavanja): Vratiti
sva podešavanja na standardna
podešavanja.
Telefon (samo za model
tipa A)
Bluetooth
Glavna dugmad/Komandno
dugme
Sledeća glavna dugmad i kontrole
koriste se za reprodukovanje
muzičkih fajlova ili korišćenje funkcija
poziva preko Bluetooth uređaja.
(9) CD/AUX dugme
Kada je povezan neki
Bluetooth uređaj sa muzičkim
plejerom, pritisnite ovo dugme
nekoliko puta kako biste
izabrali režim reprodukovanja
Bluetooth zvuka.
(14) MENU-TUNE dugme sa
komandom
• Pritisnite dugme iz režima
Bluetooth telefona da biste
prikazali ekran menija.
• Okrenite komandno
dugme za prelazak na
meni ili vrednost
podešavanja.
(8) tSEEKu dugmad
• Pritisnite ovu dugmad u
režimu reprodukovanja
Bluetooth zvuka kako biste
pustili prethodnu ili
narednu numeru.
• Zadržite ovu dugmad kako
biste premotali unazad ili
unapred i otpustite ih za
reprodukovanje
normalnom brzinom.
168
Infotainment sistem
Povezivanje Bluetooth-a
• Ako je na Infotainment sistem već
povezan neki Bluetooth uređaj,
pojaviće se poruka "Bluetooth is
busy" (Bluetooth je zauzet).
• Prikazaće se veza u pripravnosti
sa porukom i bezbednosnom
šifrom. (Osnovna vrednost je
0000 i može se promeniti preko
opcija Settings (Podešavanja) 
Bluetooth settings (Bluetooth
podešavanja) Bluetooth 
Change Bluetooth code
(Promena Bluetooth šifre))
Registrovanje Bluetooth uređaja
Registrujte Bluetooth uređaj koji
želite da povežete na Infotainment
sistem.
• Najpre podesite Bluetooth uređaj
koji želite da povežete iz menija
za Bluetooth podešavanja, kako
biste omogućili drugim uređajima
da pronađu Bluetooth uređaj.
Pritisnuti dugme CONFIG i upotrebiti
dugme MENU-TUNE sa komandnim
dugmetom radi prelaska na
Bluetooth podešavanja Bluetooth
Uparivanje uređaja, a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE.
• Bluetooth uređaji mogu se
registrovati ne samo pomoću
dugmeta CONFIG, već i
korišćenjem opcija Phone menu
Bluetooth settings (Bluetooth
podešavanja) Bluetooth 
Pair device (Uparivanje uređaja).
Infotainment sistem možete pronaći
pretraživanjem Bluetooth uređaja koji
želite da povežete.
Unesite bezbednosnu šifru za
Infotainment sistem preko Bluetooth
uređaja
Ako je registracija uređaja koji želite
da povežete na Infotainment sistem
uspešna, na ekranu će se prikazati
informacije o Bluetooth uređaju
Infotainment sistem 169
Povezivanje/Brisanje/Odvajanje
Bluetooth uređaja
• Infotainment sistem može da
registruje do pet Bluetooth
uređaja.
• Neki Bluetooth uređaji mogu se
koristiti samo kada je podešena
opcija "Always connect" (Uvek
poveži).
pronađu Bluetooth uređaj.
Pritisnuti dugme CONFIG i upotrebiti
dugme MENU-TUNE sa komandnim
dugmetom radi prelaska na Settings
(Podešavanja) Bluetooth settings
(Bluetooth podešavanja) 
Bluetooth Device list (Lista
uređaja), a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE.
Pažnja
Ukoliko je već priključen neki
Bluetooth uređaj, najpre ga treba
isključiti.
Najpre podesite Bluetooth uređaj koji
želite da povežete iz menija za
Bluetooth podešavanja, kako biste
omogućili drugim uređajima da
Upotrebiti dugme MENU-TUNE sa
komandnim dugmetom za prelazak
sa registrovanog Bluetooth uređaja
na uređaj koji treba povezati, a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE.
170
Infotainment sistem
Registrovanje se može izvršiti
koristeći dugme MENU-TUNE sa
komandnim dugmetom, prelaskom
na stavku radi izbora, prelaskom na
brisanje stavke radi brisanja, a zatim
pritiskom na dugme MENU-TUNE.
• Za isključivanje trenutno
povezanog Bluetooth uređaja, sa
ekrana spiska povezanih uređaja
izabrati povezani uređaj, što će
prikazati opciju "Disconnect
item", a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE.
Mere opreza za registrovanje /
povezivanje Bluetooth-a
• Kada povezivanje na Bluetooth
nije moguće, obrišite čitavu listu
uređaja sa Bluetooth-a koji želite
da povežete, a zatim pokušajte
ponovo. Ako brisanje čitave liste
uređaja ne uspe, ponovo
umetnite bateriju i ponovo se
povežite.
• Ako nakon povezivanja Bluetooth
uređaja postoji neki problem,
upotrebiti dugme MENU-TUNE
sa komandnim dugmetom radi
izbora opcije Settings
(Podešavanja) Bluetooth
settings (Bluetooth podešavanja)
Restore factory settings
(Povratak na fabrička
podešavanja).
Pokrenite uređaj sa problemom
izazvanim greškom u
povezivanju Bluetooth uređaja
i Infotainment sistema.
Infotainment sistem 171
• Ponekad je Bluetooth moguće
povezati samo preko hands-free
opcije ili funkcija reprodukovanja
Bluetooth zvuka, iako su
priključene stereo slušalice.
U tom slučaju pokušajte ponovo
da se povežete na Infotainment
sistem pomoću bluetooth
uređaja.
• Kod Bluetooth uređaja koji ne
podržavaju stereo slušalice
funkcija reprodukovanja
Bluetooth zvuka ne može se
koristiti.
• Ako je preko USB priključka
povezan iPhone, nije moguće
slušati muziku preko Bluetooth
audia. Razlog za to su
jedinstvene specifikacije
mobilnog telefona.
Bluetooth audio
Kako reprodukovati Bluetooth
audio
• Mobilni telefon ili Bluetooth
uređaj koji podržava A2DP
(Napredni profil audio distribucije)
verzije iznad 1.2 mora se
registrovati ili povezati na
proizvod.
• Sa mobilnog telefona ili Bluetooth
uređaja pronađite tip Bluetooth
uređaja kako biste
podesili/povezali stavku kao
stereo slušalice.
Ako su stereo slušalice uspešno
povezane, u donjem desnom
uglu ekrana pojaviće se ikonica
u obliku note [e].
• Ne povezujte mobilni telefon na
priključni terminal za bluetooth.
Ako je povezan u toku režima
reprodukovanja CD/MP3
i Bluetooth zvuka, može doći do
greške.
Reprodukovanje Bluetooth zvuka
Pritisnuti dugme CD/AUX nekoliko
puta za izbor režima reprodukovanja
zvuka za povezani Bluetooth.
• Ako Bluetooth uređaj nije
povezan, ova funkcija se ne
može izabrati.
Uključivanje mobilnog telefona ili
Bluetooth uređaja započinje
reprodukovanje muzičkih fajlova.
172
Infotainment sistem
• Zvuk koji reprodukuje Bluetooth
uređaj prenosi se kroz
Infotainment sistem.
• Da bi se Bluetooth zvuk
reprodukovao, muzika mora da
se reprodukuje najmanje jednom
iz režima muzičkog plejera
mobilnog telefona ili Bluetooth
uređaja nakon povezivanja kao
stereo slušalica. Nakon najmanje
jednog reprodukovanja, muzički
plejer će automatski započeti
reprodukovanje po ulasku u
režim reprodukovanja i
automatski se zaustavljati kada
se režim muzičkog plejera
okonča. Ako mobilni telefon ili
Bluetooth uređaj nisu u režimu
ekrana čekanja, postoji
mogućnost da neki uređaji neće
automatski započeti
reprodukovanje u režimu
reprodukovanja Bluetooth zvuka.
Pritisnuti tSEEKu dugmad za
prelazak na prethodnu ili sledeću
numeru ili dugmad zadržati pritisnutu
za premotavanje unazad ili brzo
premotavanje unapred.
• Ova funkcija radi samo sa
Bluetooth uređajima koji
podržavaju AVRCP (Audio video
profil daljinske kontrole) verzije
1.0 ili naviše. (Zavisno od opcija
Bluetooth uređaja, postoji
mogućnost da neki uređaji
prikažu povezivanje AVRCP-a
tokom prvog povezivanja.)
• Informacije o numeri koja se
reprodukuje i mesto numere neće
se prikazivati na ekranu
Infotainment sistema.
Upozorenja za reprodukovanje
Bluetooth audia
• Ne menjajte numere prebrzo
kada reprodukujete Bluetooth
audio.
• Za prenos informacija sa
mobilnog telefona do
Infotainment sistema potrebno je
određeno vreme.
• Infotainment sistem prenosi
naredbu za reprodukovanje sa
mobilnog telefona u režimu za
reprodukovanje Bluetooth zvuka.
Ako se to radi u nekom drugom
režimu, uređaj prenosi naredbu
za zaustavljanje. Zavisno od
opcija mobilnog telefona, postoji
mogućnost da bude potrebno
neko vreme kako bi se ova
naredba za reprodukovanje/
zaustavljanje aktivirala.
Infotainment sistem 173
• Ako mobilni telefon ili Bluetooth
uređaj nije u režimu ekrana
čekanja, postoji mogućnost da
reprodukovanje ne započne
automatski, iako se izvršava iz
režima reprodukovanja Bluetooth
zvuka.
Ako reprodukovanje Bluetooth
zvuka ne radi, proverite da li je
mobilni telefon u režimu ekrana
čekanja.
• Ponekad zvuk može da se
prekine u toku reprodukovanja
Bluetooth zvuka.
Infotainment sistem daje izlaz
zvuka iz mobilnog telefona ili
Bluetooth uređaja onako kako se
on prenosi.
Bluetooth poruke o greškama
i mere
• Bluetooth deactivated
(Bluetooth isključen)
Proveriti da li je opcija Bluetooth
activation (Bluetooth aktivacija)
podešena na ON (UKLJUČENO).
Bluetooth funkcija se može
koristiti nakon uključivanja
Bluetooth aktivacije.
• Bluetooth is busy (Bluetooth je
zauzet)
Proverite da li su povezani neki
drugi Bluetooth uređaji. Za
povezivanje još jednog uređaja,
najpre isključite sve druge
povezane uređaje, a zatim
ponovo povežite.
• Device list is full (Lista uređaja
je puna)
Uverite se da je registrovano
manje od 5 uređaja. Nije moguće
registrovati više od 5 uređaja.
• No phone book available
(Nema dostupnih Imenika)
Ova poruka se prikazuje ako
mobilni telefon ne podržava
prenošenje kontakata. Ako se
ova poruka pojavi nakon nekoliko
pokušaja, uređaj ne podržava
prenos kontakata.
Pažnja
Ova poruka prikazaće se kada je
podržan prenos kontakata, a
prenosi se i informacija sa
greškom uređaja. Ukoliko do toga
dođe, ponovo ažurirajte uređaj.
• Phone book is empty (Imenik je
prazan)
Ova poruka se prikazuje kada u
mobilnom telefonu nema
sačuvanih brojeva.
Takođe će se prikazati i ako je
prenos telefonskih listi podržan,
ali na način koji nije podržan od
strane Infotainment sistema.
174
Infotainment sistem
Bezručni telefon
Pažnja
Primanje poziva
Zavisno od modela mobilnog
telefona, moguće je prebacivanje
tona zvona. Ako je jačina tona
premala, podesite jačinu tona
melodije zvona na mobilnom
telefonu.
Za telefoniranje, pritisnuti dugme Call
na daljinskom upravljaču upravljača
ili okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za prelazak na funkciju
"Answer" (Odgovori), a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE .
Kada primate poziv preko povezanog
Bluetooth mobilnog telefona, numera
koja se reprodukuje će se prekinuti
i telefon će zazvoniti uz prikazivanje
relevantnih informacija.
• Za odbijanje poziva, pritisnuti
dugme Mute/Hang up (Utišaj
zvuk/Spusti) na daljinskom
upravljaču upravljača ili pritisnuti
dugme MENU-TUNE sa
komandnim dugmetom i izabrati
"Decline" (Odbij).
Infotainment sistem 175
• U toku razgovora moguće je
blokirati zvuk koji se prenosi,
izborom stavke "Mute
Microphone" (Utišaj mikrofon)
korišćenjem dugmeta
MENU-TUNE sa komandnim
dugmetom.
• U toku razgovora zadržati dugme
Call (Pozivanje) sa daljinskog
upravljača na upravljaču, za
prelazak na režim privatnog
razgovora (zavisno od opcija
telefona, neki telefoni možda
neće podržavati režim privatnog
razgovora).
• Kada se poziv prima Infotainment
sistemom i priključuje se
Bluetooth, neki telefoni ne
prelaze automatski u režim
privatnog razgovora. To zavisi od
originalnih specifikacija svakog
mobilnog telefona.
• Kada je moguće koristiti servise
povezane sa razgovorom trećeg
lica, podržane od strane
pružaoca usluga komunikacije
preko određene aplikacije,
moguće je obavljati pozive u toku
razgovora putem Infotainment
sistema.
• U toku razgovora sa trećim ili više
lica, prikazani sadržaj može se
razlikovati od praktičnih
informacija.
176
Infotainment sistem
Završetak poziva
Za završavanje razgovora, pritisnuti
dugme "Mute/Hang up" (Utišaj
zvuk/Spusti) na daljinskom
upravljaču ili okrenuti komandno
dugme MENU-TUNE za prelazak na
funkciju "Answer" (Odgovori), a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE.
Pozivanje ponovnim biranjem
broja
Sa daljinskog upravljača na
upravljaču pritisnuti dugme Call
(Pozivanje) radi prikazivanja ekrana
za navođenje ponovnog biranja broja
ili zadržati dugme radi prikazivanja
ekrana sa spiskom pozivaoca.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za izbor "Yes" (Da) ili
kontakata, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE ili Call (Pozivanje) za
telefoniranje.
• Ako mobilni telefon nije u režimu
čekanja, vaš telefon možda neće
podržavati funkciju ponovnog
biranja broja. To zavisi od opcija
mobilnog telefona.
• Kada vršite ponovno biranje
broja, broj povezanog telefona
neće se prikazati.
Infotainment sistem 177
• Zavisno od mobilnog telefona,
postoje slučajevi kada se
pozivanje vrši kroz istoriju
primljenih ili propuštenih poziva
umesto kroz režim ponovnog
biranja broja. To zavisi od opcija
mobilnog telefona.
Upotrebiti dugme MENU-TUNE sa
komandnim dugmetom radi
korišćenja funkcija u meniju koji se
pojavi.
• U toku telefonskog razgovora
pritisnuti i zadržati dugme Call
(Pozivanje) na daljinskom
upravljaču na upravljaču za
prelazak u privatni režim.
Pozivanje unošenjem brojeva
Za pozivanje unošenjem telefonskog
broja, pritisnuti dugme MENU-TUNE
i okrenuti komandno dugme radi
izbora opcije "Enter number" (Unesi
broj), a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE.
Pritisnuti dugme MENU-TUNE dok je
telefon priključen da bi se prikazale
funkcije povezivanja navedene
iznad.
178
Infotainment sistem
• Za uređivanje unetog sadržaja,
pogledajte sledeći sadržaj.
1 Move (Pomeri): Pomera
položaj unosa
2 Delete (Obriši): Briše uneti
karakter
3 Phone book (Imenik):
Pretraživanje kontakata
(može se koristiti nakon
ažuriranja brojeva telefona)
4 Dial (Biranje): Započeti
biranje broja
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za biranje željenih
slova, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za unos
odgovarajućeg broja.
• Ponovite ovu stavku kako biste
uneli sve brojeve telefona.
• Pritisnuti dugme / BACK za
brisanje slovo po slovo ili zadržati
dugme za brisanje čitavog
unetog sadržaja.
Kada se unese kompletan broj
telefona, okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za izbor početka
biranja broja [5], a zatim pritisnuti
dugme MENU-TUNE za obavljanje
poziva.
Za prekid veze okrenuti komandno
dugme MENU-TUNE za izbor
funkcije prekida veze, a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE.
Infotainment sistem 179
Korišćenje menija telefona
Meni Phone (Telefon) Phone
book (Telefonski imenik) 
Search (Pretraga)
• Na ekranu će se pojaviti
obaveštenje, bez kontakata koje
možete upotrebiti, i vratićete se
na prethodni meni.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za izbor pretrage, a
zatim pritisnuti dugme MENU-TUNE.
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za izbor imena ili
prezimena, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE .
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za pretragu
termina/opsega, a zatim pritisnuti
dugme MENU-TUNE.
Pritisnuti dugme MENU-TUNE,
okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za biranje telefonskog
imenika, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE.
180
Infotainment sistem
Meni Phone (Telefon) Phone
book (Telefonski imenik) 
Update (Ažuriranje)
Na ekranu sa rezultatima pretrage
okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za izbor željene
stavke, a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za prikaz detalja
stavke.
Za pozivanje datog broja, pritisnuti
dugme MENU-TUNE.
• Za više smernica pogledajte
stavku o obavljanju poziva.
Ažurirajte kontakte povezanog
mobilnog telefona kontaktima iz
sistema.
Korišćenjem dugmeta MENU-TUNE
sa komandnim dugmetom, izabrati
meni Phone (Telefon) Phone
book (Imenik) Update
(Ažuriranje), a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE.
Infotainment sistem 181
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE radi biranja "Yes" (Da)
ili "No" (Ne), a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za uključivanje ili
otkazivanje ažuriranja.
Napomena za ažuriranje kontakata
• Ova funkcija može se koristiti sa
mobilnim telefonima koji
podržavaju ažuriranje kontakata
i funkciju prebacivanja istorije
poziva. (Ako proizvod povezan na
mobilni telefon ne podržava ove
funkcije, istorija poziva može se
prikazati preko Infotainment
sistema.)
• Ažuriranje nije podržano za više
od 1000 brojeva.
• Treba imati na umu da će
bezručna i Bluetooth audio
reprodukcija biti prekinuta dok se
obavlja ažuriranje kontakata.
(Mogu da se koriste druge
funkcije, osim bezručne
i Bluetooth audio reprodukcije).
• Za ažuriranje kontakata moguće
je tražiti potvrdu prenosa za
kontakte. Ako se ekran čekanja
duže vreme ne menja, možete
proveriti da li mobilni telefon šalje
zahtev za potvrdu. Kada
zahtevate potvrdu mobilnog
telefona sve Bluetooth veze se
prekidaju ako zahtev nije
prihvaćen, a onda se uređaj
ponovo povezuje.
• Kod prijema istorije poziva,
moguće je zatražiti potvrdu
prenosa za istoriju poziva od
mobilnog telefona. Ako se ekran
čekanja duže vreme ne menja,
proverite da li mobilni telefon šalje
zahtev za potvrdu.
Kada zahtevate potvrdu mobilnog
telefona sve Bluetooth veze se
prekidaju ako zahtev nije
prihvaćen, a onda se uređaj
ponovo povezuje.
182
Infotainment sistem
• Ako postoji problem sa
informacijama sačuvanim na
mobilnom telefonu, postoji
mogućnost da se kontakti neće
ažurirati.
• Infotainment sistem koristi samo
informacije kodirane u UTF-8
formatu.
• Ako su u toku ažuriranja
kontakata ili prenosa istorija
poziva uključene druge operacije
(igrice, pretraživanje mape,
navigacija, itd.), postoji
mogućnost da proces
ažuriranja/prenosa neće raditi.
Ovo zbog toga što druge operacije
koje se izvršavaju na mobilnom
telefonu utiču na prenos
podataka.
• Po završetku ažuriranja kontakata
ili prenosa istorije poziva, svi
hands-free i režimi Bluetooth
reprodukovanja zvuka automatski
će se isključiti, a zatim ponovo
povezati.
• Ako se Infotainment sistem isključi
u toku telefonskog razgovora,
poziv će biti prebačen na mobilni
telefon. Zavisno od tipa telefona,
na nekim telefonima je potrebno
unapred podesiti funkciju
prebacivanja poziva.
• Ako korisnik direktno isključi vezu
(koristeći Infotainment ili mobilni
telefon), funkcija automatskog
povezivanja ne stupa na snagu.
Automatsko povezivanje: Ova
funkcija automatski pronalazi
i povezuje uređaj koji je poslednji
povezivan.
• Postoji mogućnost da kontakti
nakon biranja ne prikažu uvek sve
liste na telefonu. Infotainment
sistem prikazuje samo ono što je
preneto sa mobilnog telefona.
• Ažuriranje kontakata može da
primi samo četiri broja po
direktorijumu kontakata (Mobile
phone (Mobilni telefon), Office
(Kancelarija), Home (Kuća) i
Other (Ostalo)).
• Menjanje podešavanja jezika u
toku ažuriranja kontakata obrisaće
sva prethodna ažuriranja.
• Ako mobilni telefon nema
podešen ekran čekanja,
Infotainment sistem neće moći da
prima pozive.
• Ako se operativni sistem mobilnog
telefona ažurira, to može da
promeni način rada Bluetooth
funkcije telefona.
• Specijalni karakteri i nepodržani
jezici prikazivaće se kao "____".
• Pozivi zabeleženi u kontaktima
bez ikakvog imena biće označeni
sa "Nema broja u kontaktu".
• Infotainment sistem će prikazivati
kontakte, istoriju poziva
i informacije o ponovnom biranju
brojeva kako se isti budu prenosili
sa mobilnog telefona.
Infotainment sistem 183
Meni Phone (Telefon) Phone
book (Telefonski imenik) Delete
all (Obriši sve)
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE radi biranja "Yes" (Da)
ili "No" (Ne), a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE za brisanje svih
kontakata ili otkazivanje.
Meni telefona Liste poziva
Provera, korišćenje ili brisanje
kontakata.
Svi brojevi telefona sačuvani u
kontaktima sistema biće obrisani.
Koristiti dugme MENU-TUNE sa
komandnim dugmetom za biranje
menija Phone (Telefon) Phone
book (Imenik) Delete all (Obriši
sve), a zatim pritisnuti dugme
MENU-TUNE.
Koristiti dugme MENU-TUNE sa
komandnim dugmetom za biranje
menija Phone (Telefon) Call lists
(Liste poziva), a zatim pritisnuti
dugme MENU-TUNE.
Koristiti dugme MENU-TUNE sa
komandnim dugmetom za izbor
detaljne istorije poziva, a zatim
pritisnuti dugme MENU-TUNE.
184
Infotainment sistem
Okrenuti komandno dugme
MENU-TUNE za proveru istorije
poziva i pozivanje.
Pritisnuti dugme MENU-TUNE za
pozivanje broja izabranog iz istorije
poziva.
• Ako ekran "Molimo sačekajte"
nastavi da se prikazuje predugo
nakon izbora spiska poziva,
proverite da li mobilni telefon
zahteva potvrdu o prenosu
pozivanih brojeva. Po završetku
procedure verifikacije mobilnog
telefona, kontakti i spisak poziva
prenose se u Infotainment
sistem.
• Spisak poziva sa mobilnog
telefona i spisak prikazan u
Infotainment sistemu mogu se
razlikovati. Ovaj Infotainment
sistem prikazuje informacije
prenete sa mobilnog telefona
onakve kakve su.
Meni telefona Bluetooth
podešavanja
Podešavanje Bluetooth funkcije.
Korišćenjem dugmeta MENU-TUNE
sa komandnim dugmetom, izabrati
meni Phone (Telefon) Bluetooth
Settings (Bluetooth podešavanja), a
zatim pritisnuti dugme MENU-TUNE.
Za uključivanje Bluetooth funkcije,
registrovanje/povezivanje/brisanje
Bluetooth uređaja ili promenu
Bluetooth šifre, izabrati Bluetooth
pomoću dugmeta MENU-TUNE sa
Infotainment sistem 185
komandnim dugmetom, a zatim
upotrebiti dugme MENU-TUNE sa
komandnim dugmetom za
podešavanje željene stavke.
 Zavisno od mobilnog telefona,
postoji mogućnost da su melodije
zvona koje već imate prenete u
Infotainment sistem. Za takve
mobilne telefone nije moguće
koristiti izabranu melodiju zvona.
 Za mobilne telefone koji prenose
vaše melodije zvona, jačina
zvuka melodije zasniva se na
jačini zvuka koji se prenosi sa
mobilnog telefona. Ako je jačina
tona premala, podesite jačinu
tona melodije zvona na mobilnom
telefonu.
Za podešavanje melodije zvona i
njene jačine zvuka pomoću
Bluetooth funkcije, upotrebiti dugme
MENU-TUNE sa komandnim
dugmetom da izaberete opciju
Sound & Signal (Zvuk i signal), a
zatim podesiti željene stavke
pomoću dugmeta/komandnog
dugmeta.
Za ponovo uključivanje Bluetooth
podešavanja sa standardnim
vrednostima, upotrebiti dugme
MENU-TUNE sa komandnim
dugmetom za biranje stavke "Return
factory settings" (Vraćanje početnih
vrednosti), a zatim izabrati "Yes" (Da)
pomoću dugmeta MENU-TUNE.
Napomena
Upravljanje klima sistemom 187
Upravljanje klima
sistemom
Sistemi upravljanja
klimom
Sistem grejanja i ventilacije
 Grejanje zadnjeg prozora
i spoljašnjih retrovizora
Temperatura
Podesiti temperaturu okretanjem
dugmeta.
Sistemi upravljanja klimom ..........187
crvena: toplo
Ventilacioni otvori ........................194
plava: hladno
Održavanje ..................................195
Grejanje neće biti potpuno efikasno
sve dok motor ne dostigne svoju
radnu temperaturu.
Brzina ventilatora
GC3E8002A
Komande za:
 Temperatura
 Brzina ventilatora
 Raspodela vazduha
 Grejanje
 Odleđivanje vetrobrana
 Recirkulacija vazduha /
Podesiti protok vazduha
prekopčavanjem ventilatora na
željenu brzinu.
188 Upravljanje klima sistemom
Raspodela vazduha
Grejanje
Maksimalno grejanje
Biranje izlaza vazduha okretanjem
dugmeta.
Normalno grejanje
Režim maksimalnog grejanja
koristite za brzo grejanje.
Y: Protok vazduha usmerava se ka
gornjem delu tela. Svaki ventilacioni
otvor može da se podešava.
\: Protok vazduha usmerava se ka
gornjem delu tela i podu.
[: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka podu, sa manjom
količinom vazduha usmerenom na
vetrobran i bočne ventilacione
otvore.
1. Okrenite regulator za
temperaturu na crveno područje
za grejanje.
2. Okrenuti dugme za raspodelu
vazduha.
3. Okrenite prekidač ventilatora na
željenu brzinu.
Ne koristiti ga na duži period. To
može dovesti do nezgode usled
istrošenosti vazduha u unutrašnjosti
i zbog zamagljivanja stakla
smanjujući tako preglednost vozaču.
W: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka podu i vetrobranu,
sa manjom količinom usmerenom na
bočne ventilacione otvore.
5: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka vetrobranu, sa
manjom količinom vazduha
usmerenom na bočne ventilacione
otvore.
GC3E8003A
Za čišćenje prozora okrenuti dugme
za raspodelu vazduha u položaj
DEFROST 5.
Upravljanje klima sistemom 189
Za maksimalno grejanje:
Odleđivanje vetrobrana
Pažnja
1. Pritisnite dugme za recirkulaciju
za režim recirkulacije.
2. Okrenite regulator temperature
do kraja crvenog područja za
grejanje.
3. Okrenite regulator brzine
ventilatora na maksimalnu brzinu.
Razlika između temperature
spoljašnjeg vazduha i temperature
vetrobrana može prouzrokovati
zamagljivanje prozora i time
smanjiti preglednost.
GC3E8004A
1. Okrenite dugme za raspodelu
vazduha u položaj DEFROST 5.
2. Okrenite regulator za
temperaturu na crveno područje
za grejanje.
3. Podesiti regulator brzine
ventilatora na najveću brzinu za
brzo odmrzavanje.
4. Otvoriti bočne ventilacione otvore
po želji i usmeriti ih prema
prozorima vrata.
Ne koristiti opciju
FLOOR/DEFROST
(PODNI/ODMRZAVANJE) W ili
DEFROST (ODMRZAVANJE) 5
ako ima previše vlage u vazduhu
i kada je regulator temperature
podešen na plavo područje.
To može da prouzrokuje udes,
oštećenje vozila i telesne povrede.
190 Upravljanje klima sistemom
Sistem recirkulacije
vazduha W
{Upozorenje
GC3E8005A
Režimom recirkulacije se upravlja sa
W dugmetom.
Grejanje zadnjeg prozora
i spoljašnjih retrovizora
Duža vožnja sa režimom
recirkulacije vazduha može vas
uspavati.
Grejanjem zadnjeg prozora
i spoljašnjih retrovizora rukuje se
pomoću dugmeta +.
Izmena svežeg vazduha se
smanjuje u režimu recirkulacije.
Prilikom rada bez hlađenja,
povećava se vlažnost vazduha,
tako da se prozori mogu zamagliti.
U putničkom prostoru dolazi do
pogoršanja kvaliteta vazduha što
može dovesti do pospanosti
prisutnih u vozilu.
Videti Grejanje zadnjeg prozora na
strani 31.
Videti Grejani retrovizori na strani 27.
Upravljanje klima sistemom 191
Klima uređaj
{Upozorenje
 Raspodela vazduha
Raspodela vazduha
 Odmagljivanje i Odleđivanje
Biranje izlaza vazduha okretanjem
dugmeta.
 Recirkulacija vazduha W
Nemojte spavati u vozilu sa
uključenim sistemom klimatizacije ili
grejanja. To može ozbiljno ugroziti
život ili izazvati smrt usled pada
nivoa oksigena i/ili temperature tela.
Temperatura
Y: Protok vazduha usmerava se ka
gornjem delu tela. Svaki ventilacioni
otvor može da se podešava.
Podesiti temperaturu okretanjem
dugmeta.
\: Protok vazduha usmerava se ka
gornjem delu tela i podu.
crvena: toplo
[: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka podu, sa manjom
količinom vazduha usmerenom na
vetrobran i bočne ventilacione
otvore.
 Hlađenje u
plava: hladno
Brzina ventilatora
Podesiti protok vazduha
prekopčavanjem ventilatora na
željenu brzinu.
GC3E8006A
Komande za:
 Temperatura
 Brzina ventilatora
W: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka podu i vetrobranu,
sa manjom količinom usmerenom na
bočne ventilacione otvore.
5: Najveći deo protoka vazduha
usmerava se ka vetrobranu, sa
manjom količinom vazduha
usmerenom na bočne ventilacione
otvore.
192 Upravljanje klima sistemom
Odmagljivanje vetrobrana
4. Podesite regulator brzine
ventilatora na željenu brzinu.
Duža vožnja sa režimom
recirkulacije vazduha može vas
uspavati. Peridično se prebacite na
dotok spoljašnjeg vazduha.
Sistem recirkulacije
vazduha W
Izmena svežeg vazduha se
smanjuje u režimu recirkulacije.
Prilikom rada bez hlađenja,
povećava se vlažnost vazduha,
tako da se prozori mogu zamagliti.
U putničkom prostoru dolazi do
pogoršanja kvaliteta vazduha što
može dovesti do pospanosti
prisutnih u vozilu.
GC3E8007A
1. Okrenite dugme za raspodelu
vazduha u položaj DEFROST 5.
2. Dugme za recirkulaciju će se
automatski podesiti na režim
svežeg vazduha i uključiti klima
uređaj.
Ako uključivanje klima uređaja
nije neophodno, okrenuti dugme
za raspodelu vazduha u položaj
FLOOR/DEFROST
(PODNI/ODLEĐIVANJE) -.
3. Podesiti željenu temperaturu.
{Upozorenje
GC3N8003A
Režimom recirkulacije se upravlja sa
W dugmetom.
Upravljanje klima sistemom 193
Hlađenje u
Radi sa u dugmetom i u funkciji je
samo kada su motor i ventilator
u pogonu:
Klima sistem hladi i isušuje vazduh
kada je spoljašnja temperatura nešto
iznad tačke smrzavanja. Zbog toga
može doći do kondenzacije i kapanja
vode ispod vozila.
Ako nema potrebe za hlađenjem ili
isušivanjem vazduha, radi štednje
goriva isključiti sistem za hlađenje.
Pažnja
Maksimalno hlađenje
Koristiti samo podesno sredstvo za
hlađenje.
{Upozorenje
Sisteme upravljanja klimom
servisira isključivo za to
kvalifikovano osoblje. Pogrešnim
metodama servisiranja se mogu
prouzrokovati lične povrede.
GC3E8008A
Klima neće raditi ako je regulator
brzine ventilatora na položaju OFF
(isključeno).
Iako je klima uređaj uključen, vozilo
će proizvoditi topao vazduh ako je
regulator temperature okrenut na
crveno polje.
Za isključivanje klima sistema,
okrenuti dugme ventilatora na 0.
Normalno hlađenje.
1. Uključiti klima sistem.
2. Za hlađenje, okrenite regulator
temperature u plavu zonu.
3. Okrenuti dugme za raspodelu
vazduha.
4. Podesite regulator brzine
ventilatora na željenu brzinu.
Da biste postigli maksimalno
hlađenje kada su velike vrućine
i nakon što je vaše vozilo bilo dugo
na suncu:
1. Uključiti klima sistem.
2. Pritisnite dugme za recirkulaciju
za režim recirkulacije.
3. Okrenite regulator temperature
do kraja plavog područja za
hlađenje.
4. Okrenite regulator brzine
ventilatora na najveću brzinu.
194 Upravljanje klima sistemom
Ventilacioni otvori
Fiksni ventilacioni kanali
Podesivi ventilacioni otvori
Dodatni ventilacioni otvori se nalaze
ispod vetrobranskog stakla i prozora
prednjih vrata, i na podu.
Najmanje jedan ventilacioni otvor
mora biti otvoren dok je hlađenje
uključeno u cilju sprečavanja
zaleđivanja tokom strujanja vazduha
oko isparivača.
TDL123A
Za otvaranje bočnih ventilacionih
otvora okrenite dugme ulevo,
i okrenite ih u željeni pravac.
Ako ne želite protok vazduha,
okrenite dugme udesno.
{Upozorenje
GC3E8001A
Srednji ventilacioni otvor nije
potpuno zatvoren.
Protok vazduha usmeravati nagibom
lamela na ventilacionim kanalima.
Ne postavljati nikakve predmete na
lamele ventilacionih otvora.
U slučaju udesa može doći do
štete i povreda.
Upravljanje klima sistemom 195
Održavanje
Filter vazduha putničkog
prostora
Ulaz vazduha
Filter pročišćava vazduh koji ulazi iz
spoljašnjeg prostora i uklanja
prašinu, čađ, polen i spore iz njega.
TDL133A
GO3E8015A
Ulaze vazduha ispred vetrobrana u
motornom prostoru treba uvek držati
čistim radi nesmetanog ulaza
vazduha.
Ukloniti svo lišće, nečistoću i sneg.
GO3E8016A
Zamena filtera:
1. Vađenje kasete za rukavice.
Za vađenje kasete za rukavice,
otvorite je i povucite.
2. Skinuti poklopac filtera
otkačinjanjem obe strane
poklopca.
3. Zamenite filter klima sistema.
4. Sastaviti poklopac filtera i kasetu
za rukavice obrnutim
redosledom.
Napomena
Preporučujemo da se obratite
ovlašćenom servisu za zamenu
filtera.
196 Upravljanje klima sistemom
Pažnja
Češće održavanje filtera vazduha je
potrebno ako se vozi na prašnjavim
putevima, u oblasti zagađenog
vazduha, i na neizgrađenim
putevima.
Prolaz može biti ometen i
efikasnost filtera smanjena.
Redovno funkcionisanje
klima uređaja
Da bi se obezbedilo neprekidno
i efikasno funkcionisanje klima
uređaja, hlađenje je potrebno uključiti
bar jednom mesečno na nekoliko
minuta, bez obzira na vremenske
uslove i godišnje doba. Kod niskih
spoljašnjih temperatura sistem
hlađenja ne radi.
Servis
Za optimalne performanse hlađenja,
preporučuje se godišnja provera
klima sistema.
 Test funkcionalnosti i pritiska
 Funkcionalnost grejanja
 Provera zaptivenosti
 Provera pogonskih kaiševa
 Čišćenje kondenzatora i
 Drenaža isparivača
 Provera performansi
Pažnja
Koristiti samo podesno sredstvo za
hlađenje.
{Upozorenje
Sisteme upravljanja klimom
servisira isključivo za to
kvalifikovano osoblje. Pogrešnim
metodama servisiranja se mogu
prouzrokovati lične povrede.
Vožnja i rukovanje
Vožnja i rukovanje
Informacije o vožnji......................197
Polazak i rukovanje .....................197
Izduvni gasovi motora .................202
Automatski menjač ......................204
Ručni menjač...............................210
Sistemi vožnje .............................211
Kočnice........................................212
Informacije o vožnji
Polazak i rukovanje
Upravljanje vozilom
Razrada novog vozila
Nikada ne nastaviti voziti po
inerciji vozila ako je motor
isključen
Pridržavajte se sledećih upozorenja
tokom prvih nekoliko hiljada
kilometara, da bi poboljšali
performanse i ekonomičnost u radu,
i doprineli dužem veku trajanja
vozila:
Kada motor nije u pogonu, mnogi
sistemi ne funkcionišu, (npr.
servopojačavač sile kočenja,
elektro-hidraulični servoupravljač).
Vožnjom na ovaj način ugrožavate
sebe i druge.
Sistemi upravljanja vožnjom ........215
Pedale
Sistem prepoznavanja prepreka..222
Radi nesmetanog hoda pedala na
mestu gde pedala dodiruje pod, ne
sme da stoji nikakav podni tepih.
Gorivo ..........................................226
197
 Izbegavajte polaske pod punim
gasom.
 Ne dodajte motoru pun gas.
 Izbegavati nagla kočenja osim
u slučajevima opasnosti. Na taj
način će se izvršiti pravilno
naleganje kočnica.
 Izbegavati brze startove,
iznenadna ubrzavanja, i dužu
vožnju velikom brzinom u cilju
izbegavanja oštećenja motora
i štednje goriva.
Izbegavati polaske punim gasom
u nižoj brzini.
 Izbegavajte vuču drugog vozila.
198 Vožnja i rukovanje
Položaji kontakt brave
{Opasnost
Ne okrećite ključ na 0 ili 1 položaj
u toku vožnje.
Startovanje motora
Startovanje motora kontakt
bravom
Vozilo i pomoć pri kočenju neće biti
u radnom stanju, te može doći do
oštećenje vozila, lične povrede ili
moguću smrt.
Pažnja
MD097
0(LOCK): Kontakt isključen
1(ACC): Kontakt je isključen, brava
stuba upravljača je odbravljena
2(UKLJUČENO): Uključen kontakt,
predgrevanje za dizel motore
3(START): Startovanje
Ne ostavljajte ključ u položaju 1 ili
2 na duže vremenske periode
ukoliko motor ne radi.
MD098
To će isprazniti akumulator.
 Okrenuti ključ u položaj 1,
pomeriti lagano upravljač kako bi
odbravili bravu upravljača.
 Ručni menjač: Pritisnuti kvačilo.
 Automatski menjač : Pomeriti
ručicu menjača u položaj P ili N.
 Ne pritiskati pedalu gasa.
Vožnja i rukovanje
 Dizel motor: okrenuti ključ
u položaj 2 za predgrevanje dok
se K ne ugasi.
 Okrenuti ključ u položaj 3, uz
pritisnutu pedalu kvačila i nožne
kočnice, a zatim otpustiti kada
motor proradi.
Pre ponovnog startovanja ili za
zaustavljanje motora, okrenuti ključ
u položaj 0.
Pažnja
Ne startovati motor duže od
10 sekundi u jednom pokušaju.
Ako motor ne startuje, sačekajte
10 sekundi i pokušajte ponovo.
To će sprečiti oštećenje
elektropokretača motora.
Automatsko
startovanje/zaustavljanje
motora
199
Isključivanje
Sistem za zaustavljanje
i pokretanje
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
pomaže da se uštedi gorivo i smanji
emisija izduvnih gasova. Motor se
automatski isključuje kada se vozilo
kreće malom brzinom ili stoji
u mestu.
Motor će se automatski ponovo
pokrenuti čim pritisnete kvačilo.
Aktiviranje
Sistem za zaustavljanje i pokretanje
aktivira se čim se kontakt UKLJUČI.
GC3E9001A
Isključite sistem za zaustavljanje
i pokretanje ručno, pritiskom na
dugme eco.
Isključivanje se prikazuje LE diodom
u dugmetu koja se gasi.
200 Vožnja i rukovanje
Automatsko zaustavljanje
motora
Uslovi za automatsko
zaustavljanje motora
Ako se vozilo kreće malom brzinom ili
miruje, aktivirajte automatsko
zaustavljanje motora na sledeći
način:
 Sistem za zaustavljanje
i pokretanje se ne isključuje ručno
 Poklopac motornog prostora je
potpuno zatvoren
 Pomeriti ručicu menjača u
položaj N
 Vozačeva vrata su zatvorena ili je
sigurnosni pojas vozača
pričvršćen
 Otpustiti pedalu kvačila
 Akumulator je dovoljno napunjen
i u dobrom je stanju
Motor će se isključiti, dok će kontakt
ostati UKLJUČEN.
GC3E9002A
Zaustavljanje motora se signalizira
iglom u položaju AUTOSTOP na
obrtomeru.
Tokom automatskog zaustavljanja
motora performanse grejanja,
servoupravljača i kočnica se
održavaju.
Klima uređaj može ali ne mora
sprečavati rad sistema za
zaustavljanje i pokretanje, već prema
performansama hlađenja.
 Motor je zagrejan
 Temperatura rashladne tečnosti
motora nije dovoljno niska
 Temperatura okoline nije dovoljno
niska
 Funkcija odleđivanja nije
aktivirana
 Upravljanja klima sistemom ne
sprečava zaustavljanje motora
 Vakuum kočnice je dovoljan
 Vozilo je pomerano od
prethodnog automatskog
zaustavljanja motora
Vožnja i rukovanje
Neka vozač ponovo pokrene
motor
Pritisnuti pedalu kvačila da bi se
motor ponovo pokrenuo.
Pokretanje motora se signalizira
iglom u položaju brzine praznog
hoda na tahometru.
Ako se ručica menjača pomeri iz
položaja N pre pritiskanja kvačila,
# svetli.
Indikator se gasi čim pritisnete
kvačilo.
Ponovno pokretanje motora
putem sistema za
zaustavljanje i pokretanje
Ako se javi neki od sledećih uslova u
toku zaustavljanja motora, motor će
se ponovo pokrenuti putem sistema
za zaustavljanje i pokretanje.
 Sistem za zaustavljanje i
pokretanje se isključuje ručno
 Poklopac motornog prostora je
otvoren
 Sigurnosni pojas na vozačevom
sedištu nije pričvršćen, a
vozačeva vrata su otvorena
 Temperatura motora je suviše
niska
 Akumulator je ispražnjen
 Vakuum kočnice nije dovoljan
 Vozilo počinje da se kreće
 Funkcija odleđivanja je aktivirana
 Upravljanje klima sistemom
zahteva pokretanje motora
201
Parkiranje
 Ne parkirati vozilo na lako
zapaljivoj površini. Visoka
temperatura izduvnog sistema
može zapaliti tu površinu.
 Uvek potegnite ručnu kočnicu
bez pritiskanja dugmeta za
odbravljivanje. Na nizbrdici ili
uzbrdici ručnu kočnicu potegnuti
što je jače moguće. U isto vreme
radi smanjivanja snage
potezanja, pritisnuti nožnu
kočnicu.
 Zaustavljanje motora
i isključivanje kontakta. Okrenite
upravljač dok se ne oseti da se
zabravio.
 Ukoliko se vozilo nalazi na
ravnom terenu ili na uzbrdici,
uključiti prvi stepen prenosa ili
položaj "P" pre isključivanja
kontakta. Ukoliko se vozilo
parkira na uzbrdici, prednje
točkove okrenuti od ivičnjaka.
202 Vožnja i rukovanje
Ukoliko se vozilo parkira na
nizbrdici, pre isključivanja
kontakta, uključiti hod za unazad.
Prednje točkove okrenuti prema
ivičnjaku.
 Zatvoriti prozore.
 Zaključati vozilo i aktivirati
alarmni sistem zaštite od krađe.
Izduvni gasovi motora
Izduvni sistem motora
{Opasnost
Izduvni gasovi sadrže otrovni gas
ugljen monoksid, koji je bez mirisa
i boje, i njegovo udisanje može biti
pogubno.
Ako primetite prodor izduvnih
gasova u putnički prostor, otvorite
prozore. Uzrok kvara ispraviti
u servisu.
Izbegavati vožnju sa otvorenim
vratima prtljažnika, inače izduvni
gasovi mogu dospeti u
unutrašnjost vozila.
Filter za čestice dizela
Filter sistema za čestice dizela
odvaja štetne čestice gareži iz
izduvnih gasova. Sistem obuhvata
funkciju samočišćenja koja se
automatski uključuje tokom vožnje.
Filter se čisti sagorevanjem čestica
nataložene gareži na visokoj
temperaturi. Ovaj postupak se odvija
automatski u određenim uslovima
vožnje i može da traje do 25 minuta.
Za to vreme se može povećati
potrošnja goriva. Pojava mirisa
i dima je normalna pojava tokom
ovog postupka.
Vožnja i rukovanje
Kontrolna lampica L i poruka vozila
ili šifra se gase čim se završi
operacija samočišćenja.
Pažnja
Ako se proces čišćenja prekine
više puta, postoji rizik od velikog
oštećenja motora.
GC3E9003A
Sistem se neće automatski čistiti pod
određenim uslovima vožnje, kao što
je npr. vožnja na kratkim relacijama.
Ako je potrebno čišćenje filtera,
kontrolna lampica L trepće. Na
informacionom displeju za vozača
(DIC) takođe se pojavljuje poruka
vozila ‘Particulate Filter Is Full’ (Filter
za čestice je pun) ili šifra ‘55’.
Nastaviti vožnju održavajući brzinu
motora iznad 2000 o/min. Čišćenje
filtera za čestice dizela počinje nakon
toga.
203
Katalizator
Katalizator smanjuje količinu štetnih
sastojaka u izduvnim gasovima.
Pažnja
Upotreba goriva lošeg kvaliteta ili
preniskog oktanskog broja može
da ošteti motor, katalizator ili
elektronske komponente.
Nesagoreo benzin će pregrejati
i oštetiti katalizator. Zato
izbegavajte nepotrebno dugo
startovanje, vožnju sa praznim
rezervoarom, i startovanje motora
guranjem ili vučom vozila.
U slučaju izostanka paljenja,
nepravilnog rada motora, opadanja
snage motora ili drugih
neuobičajenih pojava u radu, otklon
uzroka kvara po mogućstvu što pre
poveriti servisu. U slučaju nužde,
vožnja se može nastaviti na kratak
period, sa smanjenom brzinom vozila
i smanjenim brojem obrtaja motora.
204 Vožnja i rukovanje
Pažnja
Ne dodirivati katalizator tokom
rada. Katalizator ostaje topao i
duže vreme nakon prestanka rada
motora.
Automatski menjač
Automatski menjač
Automatski menjač dopušta ručno
(ručni režim) ili automatsko menjanje
brzina (automatski režim).
Automatski menjač je elektronski
kontrolisan šestostepeni menjač.
Šesti stepen prenosa je ekonomični
prenosni odnos.
Pokretanje vozila
1. Posle zagrevanja motora, i dalje
pritiskati pedalu kočnice tokom
prebacivanja u bilo koji od R, D ili
M položaja.
Pažnja
Ne menjajte iz D (Vožnja) i R (Hod
u nazad) ili (Park) dok je vozilo
u pokretu.
Može doći do oštećenja menjača
i ličnih povreda.
2. Otpustiti ručnu kočnicu i pedalu
kočnice.
3. Lagano pritisnuti pedalu gasa da
bi se vozilo pokrenulo.
Vožnja i rukovanje
Displej menjača
Ručica menjača
205
D: Ovaj položaj vožnje služi za sve
normalne uslove vožnje. Omogućava
menjaču prebacivanje brzina u svih
6 stepena prenosa.
M: Položaj za ručni režim.
Pažnja
Prilikom kopčanja brzine ne
dodavati gas.
Nikada ne pritiskati istovremeno
pedalu gasa i kočnice.
TGL023A
Nalazi se na instrument tabli.
Pokazuje izabrani stepen prenosa ili
režim transmisije.
GC3N9002A
P (PARKIRANJE): Blokira prednje
točkove. Birati P samo kada vozilo
stoji i ručna kočnica je aktivirana.
R (HOD UNAZAD): Položaj za hod
unazad R birati samo kada vozilo
stoji u mestu.
N (NEUTRALNI POLOŽAJ): Prazan
hod.
Kada je stepen prenosa ukopčan,
vozilo počinje polako da puzi kada
se otpusti kočnica.
Ne koristite položaj P
(PARKIRANJE) umesto ručne
kočnice.
Zaustaviti motor, povući ručnu
kočnicu do kraja i izvaditi ključ iz
kontakt brave kada napuštate
vozilo.
Nikada ne ostavljati vozilo bez
nadzora dok motor radi.
206 Vožnja i rukovanje
Menjanje stepena prenosa
MD174
Pritisnite dugme za odbravljivanje za
menjanje stepena prenosa. Strelice
ukazuju na menjanje stepena koje ne
zahteva pritiskanje dugmeta.
GC3N9003A
Za menjanje pojedinih stepena
prenosa je potrebno pritisnuti dugme
za odbravljivanje koje se nalazi na
ručici menjača.
MD172
Pritisnite pedalu kočnice i pritisnite
dugme ručice menjača za menjanje
brzine.
Sledite uputstva kao što je označeno
strelicama kad menjate stepene
prenosa.
Menjanje koje zahteva pritiskanje
dugmeta je označeno strelicama.
TDL148A
Vožnja i rukovanje
Ručni režim
207
Da bi održali željene nivoe osobina
vozila i sigurnosti, sistem možda
neće izvršiti neka menjanja brzina
prilikom rada sa ručicom menjača.
U ručnom režimu, prebacivanje u niži
stepen prenosa je automatsko
ukoliko vozilo počinje da usporava.
Kad vozilo stane, automatski je
izabran prvi stepen prenosa.
MD173
Menjajte bez zapinjanja ručice.
Pažnja
GC3N9004A
Pomerite ručicu menjača u
položaj M.
Pritisnite dugme za promenu
stepena prenosa sa strane ručice
menjača.
PREMA GORE (+): za povećanje
stepena prenosa.
PREMA DOLE (-): za smanjenje
stepena prenosa.
Ispravno menjajte stepen prenosa
u skladu sa uslovima na putu.
208 Vožnja i rukovanje
Kočenje motorom
Izvlačenje (ljuljanje) vozila
Da biste lakše koristili kočioni efekat
kompresije motora kada vozite niz
dugu nizbrdicu, izaberite ručni režim
promene stepena prenosa naniže
uzastopnim redosledom.
Izvlačenje (ljuljanje) vozila je
dozvoljeno samo ako se vozilo
zaglavilo u pesak, mulj, sneg ili
kanal.
{Upozorenje
Ne pokušavajte da prebacite
menjač po dva ili više stepena
prenosa niže odjednom.
Time možete sprečiti ozbiljna
oštećenja menjača ili gubljenje
kontrole nad vozilom kao i povredu
lica.
Napomena
Korišćenjem kompresije motora na
dugim planinskim padovima
možete produžiti radni vek
kočnica.
Kickdown
Ručicu menjača prebacivati između
D i R naizmenično u odgovarajućem
ritmu.
Izbegavati turiranje motora kao
i naglo dodavanje gasa.
Parkiranje
Nakon zaustavljanja vozila
pritiskanjem pedale kočnice, ubaciti
u položaj P, snažno povući ručicu
parkirne kočnice prema gore i nakon
toga izvaditi ključ.
MD102
Za brže ubrzavanje, pritisnuti pedalu
gasa skroz do kraja i zadržati.
Menjač prebacuje u niži stepen
prenosa zavisno od broja obrtaja
motora.
Kvar
U slučaju kvara, kontrolna lampica
kvara svetli. Menjač više ne menja ni
automatski, ni ručno zbog toga što je
blokiran u određenoj brzini.
Uzrok kvara ispraviti u servisu.
Vožnja i rukovanje
209
Prekid napajanja strujom
U slučaju prekida napajanja
naponom, ručica menjača se ne
može pomeriti iz P položaja.
Ako je akumulator prazan, za
startovanje motora koristiti kablove
za pomoć pri startovanju.
Ukoliko do prekida napajanja
naponom nije došlo pražnjenjem
akumulatora, odbraviti ručicu
menjača i izvaditi ključ iz kontakt
brave.
Odbraviti ručicu menjača
Da bi ste iz pozicije (P) postavili
menjač u drugi položaj, morate
uključiti kontakt ("ON" pozicija) i
pritisnuti pedalu kočnice do kraja.
Ukoliko ni uz uključen kontakt i
pritisnutu pedalu kočnice ne možete
prebaciti iz P položaja:
1. Isključite kontakt i izvucite ključ.
2. Pritisnite i zadržite pedalu
kočnice i povucite prema gore
parkirnu kočnicu.
GC3N9005A
3. Skinite zatvarač na konzoli
pomoću tankog predmeta kao što
je odvijač sa ravnom glavom.
GC3N9006A
4. Umetnite i pritisnite ključ kontakt
brave u otvor.
5. Postavite menjač u neutralnu
poziciju (N).
6. Izvadite ključ iz otvora.
7. Ponovo postavite zatvarač.
8. Obezbedite popravku vašeg
vozila što je pre moguće.
210 Vožnja i rukovanje
{Upozorenje
Da bi ste izbegli oštećenja
menjača pridržavajte se sledećih
upozorenja:
Ne pritiskati pedalu gasa dok
prekopčavate sa P ili N na R ili
brzinu za vožnju unapred.
U suprotnom, ne samo što ćete
oštetiti menjač, već možete zbog
toga izgubiti i kontrolu nad vozilom.
{Upozorenje
U suprotnom menjač se može
oštetiti ili se vozilo može
neočekivano pokrenuti
prouzrokujući gubitak kontrole nad
vozilom, što može dovesti do
ozleda putnika, oštećenja vozila
i drugih objekata.
Ručni menjač
Ručni menjač
Koristite položaj D što više.
Nikada ne prekopčavajte u P ili R
poziciju dok je vozilo u pokretu.
Prilikom zaustavljanja vozila na
uzbrdici, ne držite vozilo u mestu
pritiskajući pedalu gasa. Za to
koristite kočnicu.
Pritisnite pedalu kočnice kada
menjate pozicije ručice menjača iz
P ili N u R ili u brzinu prema
napred.
GC3N9007A
Za kopčanje hoda unazad, kod vozila
u stanju mirovanja povući dugme na
ručici menjača prema gore i izabrati
brzinu.
U slučaju da se brzina nije ukopčala,
vratiti ručicu u neutralni položaj,
otpustiti kvačilo, ponovo pritisnuti
pedalu kvačila i ponovo birati hod
unazad.
Vožnja i rukovanje
Ne proklizavati kvačilo bez potrebe.
Prilikom rada, pritisnuti kvačilo skroz
do kraja. Ne koristiti pedalu za
odmaranje noge.
Pažnja
Nije preporučljiva vožnja sa rukom
na ručici menjača.
Sistemi vožnje
Pogon na svim točkovima
Ako vaše vozilo ima aktiviranu opciju
zahteva pogona na sva četiri točka
(AWD), AWD sistem automatski radi
bez potrebe angažovanja vozača.
Ako prednji točkovi počnu da
proklizavaju, zadnji točkovi po
potrebi automatski počinju da
pokreću vozilo. Postoji mogućnost od
pojave slabe buke kopčanja tokom
ovoga ali je to normalno.
Napomena
Kada je TCS/ESC aktiviran na
zaleđenom ili klizavom putu,
moguće je da se pogon na svim
točkovima deaktivira. Šifra poruke
256 se pojavljuje kada je sistem
pogona na svim točkovima
privremeno onemogućen.
211
Ako se informacionom displeju za
vozača pojavi šifra poruke 73
(Servisirati sistem pogona na svim
točkovima), postoji kvar u sistemu
pogona na svim točkovima.
Obratite se servisu u vezi sa
popravkom što pre.
212 Vožnja i rukovanje
Kočnice
Kočnice
Kočioni sistem se sastoji od dva
nezavisna kruga kočenja.
Ako nastane kvar na jednom od
kočionih krugova, vozilo se može
zaustaviti pomoću drugog kočionog
kruga. Međutim, efekat kočenja se
ostvaruje samo ako se pedala
kočnice jako pritisne. Potrebna je
znatno veća sila za to. Zaustavni put
je duži. Potražite pomoć servisera
pre kretanja na putovanje.
Pažnja
Pažnja
Ako jedan krug kočenja otkaže,
pedala kočnice se mora jače
pritisnuti, a zaustavni put će se
verovatno povećati. Odmah
proverite i popravite kočioni sistem
u servisu. Preporučujemo da se
tada obratite vašem ovlašćenom
serviseru.
Ne držite nogu na pedali kočnice
dok se vozite. U tom slučaju će se
elementi kočnica pohabati pre
vremena. Takođe, kočnice se
mogu i pregrejati što može dovesti
do dužeg zaustavnog puta vozila
i nesigurnosti pri kočenju.
Ukoliko pedalu kočnice morate
pritisnuti jače nego što je
uobičajeno, kočnice treba
servisirati.
Odmah se obratite servisu.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
{Upozorenje
Kočnice mogu privremeno da
izgube svoju snagu nakon prolaska
vozila kroz duboku vodu, pranja
vozila ili prekomernog korišćenja
kočnica na strmoj nizbrdici.
Nakvašene ili pregrejane kočnice
mogu oslabiti funkciju kočenja.
Ako kočnice privremeno izgube
snagu zbog pregrevanja: prebaciti
na niži stepen prenosa pri vožnji
nizbrdo. Ne kočite neprekidno bez
prekida.
Vožnja i rukovanje
{Upozorenje
Ako kočnice privremeno izgube
snagu zbog nakvašenih
komponenti, obavite sledeći
postupak da biste obnovili njihove
normalne performanse:
1. Proverite u retrovizoru da li iza
vas ima drugih vozila.
2. Držite bezbednu brzinu sa
dovoljno rastojanja prema
nazad i u stranu.
3. Lagano pritiskati kočnicu sve
dok se ne vrati normalna
funkcija kočenja.
Sistem protiv blokade
točkova prilikom kočenja
(ABS)
(ABS) sprečava blokiranje točkova
prilikom kočenja.
ABS regulacija sile kočenja počinje
da funkcioniše čim jedan točak
pokaže tendenciju blokiranja. Vozilo
ostaje upravljivo, čak i tokom jakog
kočenja.
ABS upozorava na intervenciju kroz
pulsiranje pedale kočnice i šumove
procesa regulacije.
U interesu ostvarivanja optimalnog
efekta kočenja uprkos pulsiranju,
držati pedalu kočnice i dalje potpuno
pritisnutu tokom čitavog vremena
kočenja. Ne smanjivati silu pritiska
na pedali.
ABS kontrola prepoznaje se po
vibraciji i buci ABS procesa.
Za zaustavljanje vozila u hitnom
slučaju, nastaviti pritiskanje kočnice
čak i ako pedala kočnice vibrira.
213
Ne smanjivati snagu pritiskanja
pedale nožne kočnice.
Kada se vozilo startuje posle
uključivanja kontakta, mogu se čuti
mehanički šumovi. To je normalno
kod ABS-a.
Videti Svetlo upozorenja sistema
protiv blokade točkova prilikom
kočenja (ABS) na strani 88.
214 Vožnja i rukovanje
Parkirna kočnica
Kvar
Za smanjivanje potrebne snage za
otpuštanje ručne kočnice, u isto
vreme pritisnuti pedalu nožne
kočnice.
{Upozorenje
Ako je kvar u ABS sistemu, kod
jačeg kočenja od normalnog, može
doći do blokiranja točkova.
Prednosti ABS regulacije nisu više
dostupne. Tokom jakog kočenja,
vozilom se više ne može upravljati
što može dovesti do proklizavanja
vozila.
Uzrok kvara ispraviti u servisu.
Videti Kontrolna lampica kočionog
sistema na strani 88.
Pomoć pri kočenju
U slučaju naglog i jakog pritiskanja
pedale kočnice, automatski se
primenjuje maksimalna snaga
kočenja (kočenje punom snagom).
GC3N9008A
Uvek odlučno potegnuti ručnu
kočnicu bez pritiskanja dugmeta za
odbravljivanje, na nizbrdici ili uzbrdici
ručnu kočnicu potegnuti što je jače
moguće.
Za otpuštanje ručne kočnice, malo
potegnuti ručicu naviše, a zatim
pritisnuti dugme odbravljivanja na
kraju ručice i skroz je spustiti.
Održavati stalni pritisak na pedali
kočnice sve dok je potrebna puna
snaga kočenja. Maksimalna sila
kočenja se automatski smanjuje
kada se pedala kočnice otpusti.
Vožnja i rukovanje
Pomoć pri polasku na
usponu (HSA)
Sistem pomaže u sprečavanju
vraćanja vozila prilikom pokretanja
na uzbrdici. Kada se u toku vožnje
po nagibu pritisne pedala gasa
nakon otpuštanja pedale kočnice,
kočnice ostaju uključene još oko 2
sekunde.
Sistemi upravljanja
vožnjom
Sistem kontrole
proklizavanja (TCS)
Sistem kontrole proklizavanja (TCS)
poboljšava stabilnost vožnje kad je
potrebno, bez obzira na površinske
uslove puta i prianjanje pneumatika,
sprečavajući proklizavanje
pogonskih točkova.
Čim pogonski točkovi počnu da
proklizavaju, sistem smanjuje snagu
motora, a pojedini točkovi se koče.
Stabilnost vožnje sa vozilom na
klizavoj površini se znatno
poboljšava.
TCS se aktivira čim je kontakt
UKLJUČEN.
{Upozorenje
Ne dopustite sebi da Vas ovaj
specijalan bezbednosni sistem
navede na rizično ponašanje
u vožnji.
Prilagoditi brzinu uslovima puta.
215
216 Vožnja i rukovanje
Elektronska kontrola
stabilnosti (ESC)
Isključivanje
GC3N9009A
TCS je moguće deaktivirati kada je
potrebno proklizavanje pogonskih
točkova. Pritisnuti dugme g.
Kontrolna lampica i se pali. TCS se
aktivira ponovnim pritiskom na
dugme g.
TCS se takođe ponovo uključuje kad
se sledeći put UKLJUČI kontakt.
Videti Svetlo za isključenu kontrolu
vuče (TC) na strani 89.
{Upozorenje
Sistem za elektronsku kontrolu
stabilnosti (ESC) pomaže u
stabilizaciji vozila prilikom manevara
skretanja.
Ne dopustite sebi da Vas ovaj
specijalan bezbednosni sistem
navede na rizično ponašanje u
vožnji.
ESC uključuje kočnice na
pojedinačnim točkovima i interveniše
na sistemu za kontrolu motora kako
bi stabilizovao vozilo.
Prilagoditi brzinu uslovima puta.
Na ESC sistem mogu da utiču
različiti nepovoljni uslovi, kao što su
uslovi na putu ili prianjanje
pneumatika.
On nije zamena za bezbednu vožnju,
zato nastavite pažljivo da vozite.
ESC se aktivira čim je kontakt
UKLJUČEN.
Kada ESC interveniše d svetli.
Videti Kontrolna lampica elektronske
kontrole stabilnosti (ESC) na
strani 89.
Vožnja i rukovanje
Isključivanje
{Upozorenje
Kada ESC sistem aktivno
poboljšava stabilnost vozila,
smanjiti brzinu vozila i obratiti
posebnu pažnju na uslove puta.
ESC sistem je samo dodatni uređaj
za vozilo. Kada je vozilo
prekoračilo granice fizike, to se ne
može više kontrolisati. Zato se ne
treba oslanjati na ovaj sistem.
Nastavite da vozite bezbedno.
GC3N9009A
Za veoma visoke performanse
vožnje, ESC se može isključiti.
Pritiskanjem dugmeta g na nekoliko
sekundi dok kontrolna lampica g i i
svetli.
ESC se ponovo uključuje pritiskom
na dugme g.
ESC se takođe ponovo uključuje kad
se sledeći put uključi kontakt.
217
Sistema kontrole za vožnju
nizbrdo (HDC)
Prilikom putovanja niz strme padine,
ova funkcija omogućava da idete
malom brzinom bez pritiskanja
kočnice i usmerite pažnju na
upravljanje. Ova pogodna funkcija je
samo za vožnju nizbrdo preko strmih
padina.
218 Vožnja i rukovanje
Uslovi rada HDC-a
GC3N9012A
Za aktiviranje HDC-a, pritisnuti
dugme HDC. Kad je dugme
pritisnuto, HCS je spreman za rad.
Kontrolna lampica aktivnosti HDC-a
5 se pali. Dok HCS sistem radi, HCS
kontrolna lampica će treptati.
Za aktiviranje HCS-a, ponovo
pritisnuti dugme HCS. Kontrolna
lampica aktivnosti HCS-a će se
isključiti.
1. Dugme HDC treba da bude
pritisnuto (Indikator aktivnosti
HDC-a se pali, dugme radi pri
brzinama ispod 40km/h).
2. Neizbežna strma padina.
3. HDC se aktivira u opsegu brzina
od 6 do 35 km/h. HDC se ne
aktivira kada je brzina vozila
iznad 35 km/h i pored pritiskanja
dugmeta HDC.
4. Pri vožnji brzinom većom od
60 km/h isključuje se HDC
funkcija.
5. Pedala gasa ili kočnice nisu
pritisnuti.
(HDC ne radi samo onda kada je
pritisnuta pedala kočnice ili
gasa.)
Pažnja
HDC je projektovan za terensku
vožnju na strmim nagibima.
Usled nepotrebnog korišćenja
HDC-a može da dođe do
neispravnosti u kočionom sistemu
ili ESC-u. Ne koristiti HDC pri
vožnji po normalnim putevima.
Normalno je osetiti vibracije i buku
iz kočionog sistema kada je
uključen HDC.
Vožnja i rukovanje
Tempomat
{Upozorenje
Upotreba tempomata može biti
opasna tamo gde ne možete
bezbedno da vozite konstantnom
brzinom.
Ne koristite tempomat na
krivudavim putevima ili u gustom
saobraćaju.
Podešavanje tempomata
GC3N9010A
Sistem tempomata omogućava Vam
da održavate brzinu bez pritiskanja
pedale gasa.
Ovaj se sistem uključuje kada je
brzina vozila veća od oko 32 km/h.
1. Pritisnite dugme 5 da uključite
tempomat. Lampica 5 se pali.
2. Ubrzajte do željene brzine.
3. Okrenite regulacioni točkić prema
SET/- i otpustite ga.
4. Skinite stopalo sa pedale gasa.
219
Povećavanje podešene brzine
• Okrenite regulacioni točkić na
RES/+ i zadržite. Vaše vozilo će
ubrzati. Na željenoj brzini
otpustite regulacioni točkić.
• Okrenite regulacioni točkić na
RES/+ i odmah ga otpustite.
Brzina će se povećati za
1~2 km/h.
Smanjivanje podešene brzine
• Okrenite regulacioni točkić na
SET/- i zadržite ga. Vaše vozilo
će usporiti. Na željenoj brzini
otpustite regulacioni točkić.
• Okrenite regulacioni točkić na
SET/- i odmah ga otpustite.
Brzina će se smanjiti za
1~2 km/h.
220 Vožnja i rukovanje
Za privremeno ubrzavanje
Ako želite privremeno da ubrzate dok
je tempomat uključen, pritisnite
pedalu gasa.
Tako povećana brzina neće ometati
rad tempomata niti promeniti
podešenu brzinu.
Za povratak na podešenu brzinu
samo sklonite nogu sa pedale gasa.
Privremeno isključivanje
Aktiviranje memorisane brzine
Ako je sistem tempomata još uvek
uključen, kada pritisnete prekidač
RES/+ automatski se nastavlja
najskorije podešena brzina.
Sistem za ograničavanje
brzine
Isključivanje
Pritisnite prekidač 5, kontrolna
lampica 5 se gasi. Tempomat je
isključen.
 dugme * je pritisnuto
 brzina vozila ispod oko 32 km/h,
 kod pritiskanja pedale kočnice,
 kod pritiskanja pedale kvačila,
 ručica menjača u N.
TEL076A
Sistem za ograničavanje brzine
omogućava podešavanje
maksimalne brzine vozila.
Maksimalna brzina je podešena
i sačuvana u memoriji za
obaveštavanje vozača putem
lampice ili upozoravajućeg zvučnog
signala.
Vožnja i rukovanje
Podešavanje brzine
Povećavanje podešene brzine
• Okrenite regulacioni točkić na
RES/+ i zadržite. Podešena
brzina će se povećati. Na željenoj
brzini otpustite regulacioni točkić.
• Okrenite regulacioni točkić na
RES/+ i odmah ga otpustite.
Podešena brzina će se povećati
za 1~2 km/h.
TEL077A
1. Pritisnite dugme s da uključite
sistem za ograničavanje brzine.
Lampica LIM se pali.
2. Ubrzajte do željene brzine.
3. Okrenite regulacioni točkić prema
SET/- i otpustite ga.
Ako je brzina vašeg vozila iznad
30 km/h, možete podesiti
trenutnu brzinu.
4. Podešena brzina prikazuje se na
instrument tabli.
Smanjivanje podešene brzine
• Okrenite regulacioni točkić na
SET/- i zadržite ga. Podešena
brzina će se smanjiti. Na željenoj
brzini otpustite regulacioni točkić.
• Okrenite regulacioni točkić na
SET/- i odmah ga otpustite.
Podešena brzina će se smanjiti
za 1~2 km/h.
221
Aktiviranje memorisane brzine
Okrenite regulacioni točkić na
RES/+. Prethodno podešena brzina
se postavlja.
Za uključivanje, okrenuti regulacioni
točkić prema SET/- i otpustiti ga.
Isključivanje
Za otkazivanje sistema za
ograničavanje brzine pritisnuti
dugme [.
Za isključivanje sistema za
ograničavanje brzine pritisnuti
dugme s.
Upozorenje ograničenja brzine
Ako se vozi iznad podešene brzine,
pali se lampica upozorenja
i oglašava zvučno upozorenje.
222 Vožnja i rukovanje
Ako je trenutna brzina veća od
podešene brzine
Ako je trenutna brzina veća od
podešene brzine uvećane za 3 km/h,
lampica LIM* će treptati i čuće se
upozoravajući zvučni signal.
Ako je trenutna brzina jednaka
podešenoj brzini, lampica
upozorenja i zvučno upozorenje se
odmah gase.
Ako podešena brzina bude ponovo
veća od podešene brzine uvećane
za 3 km/h, lampica upozorenja LIM*
će treptati.
Ali ako se brzina vozila spusti 5 km/h
ispod podešene brzine, zvučno
upozorenje će se i tada oglasiti.
Upozorenje za aktiviranje
memorisane brzine
Kada vozač pritisne dugme RES/+ u
toku vožnje prethodno podešenom
brzinom, 25 sekundi kasnije oglasiće
se zvučni signal.
Sistem prepoznavanja
prepreka
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju
GC3G9002A
Pomoć pri parkiranju olakšava
parkiranje merenjem odstojanja
između vozila i prepreka pozadi,
ispuštajući zvučni signal u putničkoj
kabini. Međutim, vožač je u
potpunosti odgovoran za parkiranje.
Sistem se sastoji od ultrazvučnih
senzora za parkiranje koji su
ugrađeni u zadnji branik vozila.
Napomena
Predmeti pričvršćeni u zoni
detekcije mogu izazvati
neispravnost sistema.
Aktiviranje
Kod uključenog stepena prenosa za
hod unazad, sistem se automatski
uključuje. Na prepreke se ukazuje
zvučnim upozorenjima.
Interval između zvučnih signala
postaje kraći kako se vozilo
približava prepreci. Kada je
rastojanje manje od 40 cm, zvučni
signal se ne prekida.
Vožnja i rukovanje
{Upozorenje
Pod nekim uslovima, površine ili
obloge ili odeća sa promenljivom
refleksijom, kao izvori spoljašnjih
smetnji, mogu dovesti do
pogrešnog detektovanja razmaka
do prepreke.
Isključivanje
Isključeno u toku vožnje, parkiranja ili
ako je došlo do greške.
Sistem možda neće uočiti prepreke
ako se vozilo kreće brzinom većom
od 10 km/h.
Kvar
U slučaju kvara sistema, X svetli.
Osim toga, ako sistem ne radi zbog
prolaznih stanja kao što su snegom
pokriveni senzori, X svetli.
Pažnja
Sistem pomoći pri parkiranju bi
jedino trebalo smatrati kao dodatnu
funkciju. Vozač treba da proveri
situaciju na retrovizoru.
Zvučni signali upozorenja mogu biti
različiti zavisno od objekata.
Zvučni signali upozorenja se
možda neće aktivirati u slučaju da
je senzor smrznut, ili prekriven
prljavštinom i blatom. Ne pritiskajte
i ne grebite površinu senzora. To
će verovatno oštetiti površinu.
Postoji šansa da je došlo do kvara
sistema pomoći pri parkiranju pri
vožnji ka objektima sa neravnom
površinom kao što su drva,
šljunkovit put ili kosina.
Sistem pomoći pri parkiranju
možda neće prepoznati oštre
objekte, debelu zimsku odeću ili
druge debele i mekane materijale
koji mogu apsorbovati talase
senzora.
223
Pažnja
Kod prijema drugih ultrazvučnih
signala (zvuk metala ili buka od
vazdušnih kočnica sa kamiona)
sistem pomoći pri parkiranju
možda neće raditi pravilno.
Očistite prljave senzore sa
mekanim sunđerom i čistom
vodom.
I dalje bi trebalo da gledate
u retrovizore i da okrećete glavu
unazad. Trebalo bi se pridržavati
normalnih mera predostrožnosti
kod vožnje u nazad.
Ne pritiskati ili "šokirati" senzore
udaranjem ili pištoljem visokog
pritiska tokom pranja jer će senzori
biti oštećeni.
224 Vožnja i rukovanje
Pažnja
Gornji deo vozila može udariti
o prepreku pre rada senzora, te bi
trebalo proveriti okolinu iza vozila
pomoću retrovizora ili okretanjem
nazad za vreme parkiranja.
Sistem pomoći pri parkiranju će
propisno raditi na vertikalno ravnim
površinama.
Kamera za vožnju unazad
(RVC)
RVC sistem konstruisan je da
pomaže vozaču prilikom kretanja
unazad tako što mu prikazuje oblast
iza vozila. Kada je ključ u položaju
ON/START i vozač ubaci vozilo u R
(hod unazad), na displeju LCD
modula automatski se pojavljuje
video slika.
Kada vozač izbaci iz R (hod unazad),
video slika automatski nestaje sa
displeja LCD modula.
{Upozorenje
Sistem kamera za vožnju unazad
(RVC) nije zamena za vid vozača.
RVC ne može da:
 detektuje predmete koji se
nalaze van vidnog polja
kamere, ispod branika ili ispod
vozila;
 detektuje decu, pešake,
bicikliste ili kućne ljubimce.
Ne vraćajte vozilo unazad
gledajući samo u RVC ekran
i nemojte koristiti ekran u toku
dužih manevara unazad većom
brzinom, niti na mestima gde ima
ukrštajućeg saobraćaja.
Procena rastojanja uz korišćenje
ekrana razlikovaće se od realnog
rastojanja.
Vožnja i rukovanje
{Upozorenje
Mesto kamere za vožnju unazad
Ako ne obratite adekvatnu pažnju
pre vožnje unazad, možete udariti
u vozilo, dete, pešaka, biciklistu ili
kućnog ljubimca, te uzrokovati
oštećenje vozila ili nečiju smrt. Čak
i ako vozilo poseduje RVC sistem,
pre vožnje unazad uvek pažljivo
proveriti prostor iza i oko vozila.
Okretanje kamere
Sistem kamera je isključen ili
uključen Kada je ključ u položaju
ON/START i vozač ubaci vozilo u R
(hod unazad), video slika će se
pojaviti kada se na Infotainment
sistemu pritisne dugme CAM.
225
Kada deluje kao da sistem ne radi
ispravno
RVC sistem možda neće ispravno
raditi ili neće prikazivati jasnu sliku u
sledećim uslovima:
 RVC je isključen;
 napolju je mrak;
 sunce ili snop prednjih svetala
direktno osvetljavaju sočivo
kamere;
Kamera se nalazi sa zadnje strane
vozila.
Područje koje kamera prikazuje je
ograničeno i ne prikazuje predmete
u blizini ivica ili ispod branika.
Prikazano područje može da varira
zavisno od orijentacije vozila ili
uslova na putu. Rastojanje predmeta
na ekranu se razlikuje od stvarnog
rastojanja.
 led, sneg, blato ili nešto drugo
prekriva sočivo kamere. Očistiti
sočivo, isprati ga vodom i obrisati
mekom krpom;
 zadnji kraj vozila pretrpeo je
sudar; Položaj i ugao montiranja
kamere mogu se promeniti ili
kamera može biti oštećena.
Obavezno proverite kameru
i njen položaj i ugao montiranja
kod vašeg servisera;
 kada su temperaturne promene
ekstremne.
226 Vožnja i rukovanje
Gorivo
Goriva za dizel motore
Gorivo za benzinske motore
Koristiti samo bezolovno gorivo koje
odgovara standardu DIN EN 228.
Ekvivalentna standardizovana goriva
sa sadržajem etanola od maksimalno
10% zapremine se mogu koristiti.
Koristiti gorivo sa preporučenim
oktanskim brojem . Pogledati Podaci
motora na strani 310. Korišćenje
goriva sa premalim oktanskim
brojem može smanjiti snagu i obrtni
momenat motora i blago povećati
potrošnju goriva.
Pažnja
Gorivo sa suviše malim oktanskim
brojem može prouzrokovati
nekontrolisano sagorevanje
i oštećenje motora.
Koristiti samo dizel gorivo koje je u
skladu sa DIN EN 590. Gorivo treba
da ima mali sadržaj sumpora
(maksimalno 50 ppm).
Ekvivalentna standardizovana goriva
sa maksimalno 7% zapreminskog
dela biodizela (= FAME prema
EN14214), (kao DIN 51628 ili
ekvivalentni standardi) se mogu
koristiti.
Brodski dizel, lož ulja, dizel goriva
koja su bazirana na biljnim uljima,
delimično ili u potpunosti, kao npr.
ulja od uljane repice ili bio dizel,
akvazol, i emulzije dizela i vode ne
smeju se koristiti.
Dizel goriva se ne smeju mešati sa
gorivima za benzinske motore.
Sposobnost protoka i filtracije dizel
goriva zavisi od temperature. Kada
su temperature niske, napuniti
dizel-gorivom sa garantovano
zimskim svojstvima.
Punjenje rezervoara
gorivom
Pažnja
Ukoliko se koristi nepodesna klasa
goriva ili se stave neodgovarajući
aditivi u rezervoar, motor
i katalizator se mogu ozbiljno
oštetiti.
Uverite se da prilikom punjenja
koristite ispravno gorivo, koje
odgovara vašem vozilu. Ako sipate
dizel u vaše vozilo sa benzinskim
motorom, vaše vozilo se može
ozbiljno oštetiti. Ispravnost goriva
možete utvrditi tako što ćete
pogledati informacije na poklopcu
grla rezervoara.
Iz bezbednosnih razloga pumpe za
gorivo, rezervoari i creva moraju
biti propisno uzemljeni. Može doći
do pojave statičkog elektriciteta
i do paljenja benzinskih isparenja.
Vi se možete opeći, a gorivo
oštetiti.
Vožnja i rukovanje
{Opasnost
Pre dopunjavanja goriva, isključiti
motor i sve spoljašnje grejače sa
komorama za sagorevanje.
Isključiti sve mobilne telefone.
Isparenja goriva se mogu upaliti
usled elektromagnetnih talasa ili
struje mobilnog telefona.
Gorivo je zapaljivo i eksplozivno.
Zabranjeno je pušenje. Zabranjen
je otvoreni plamen ili varničenje.
Poštovati radna i bezbednosna
uputstva stanice prilikom
dopunjavanja goriva.
Ispraznite statički elektricitet vaših
ruku dodirivanjem nečeg što može
odvesti statički elektricitet prilikom
dodirivanja ili otvaranja poklopca
ulivnog grla ili pištolja za gorivo.
227
{Opasnost
Prilikom sipanja goriva u rezervoar
ne treba stalno ulaziti i izlaziti iz
vozila jer se tako može stvoriti
velika količina elektrostatičkog
naboja.
Isparenja goriva se mogu upaliti
statičkim elektricitetom.
Ako osetite miris goriva u vozilu,
odmah otklonite uzrok toga
u servisu.
GC3D8001A
Poklopac rezervoara sa gorivom se
nalazi na zadnjoj desnoj strani vozila.
1. Zaustavite motor.
2. Otključati vrata rezervoara za
gorivo i pritisnuti dugme ".
3. Za otvaranje vrata rezervoara za
gorivo, pritisnuti zadnji deo
srednje ivice i pustiti.
4. Otvoriti grlo rezervoara
okretanjem zatvarača u obrnutom
smeru od kretanja kazaljke na
satu. Ukoliko čujete piskavi zvuk,
sačekajte da prestane pre nego
što odvrnete zatvarač do kraja.
228 Vožnja i rukovanje
Napomena
Lagano kucnite po poklopcu otvora
za gorivo ako se ne otvori po
hladnom vremenu. Nakon toga
pokušajte poklopac otvoriti
ponovo.
Pažnja
Odmah obrisati prosuto gorivo.
GC3D8002A
5. Skinite zatvarač. Zatvarač je
privezan za zglobnu kopču.
6. Nakon dolivanja goriva, zatvorite
zatvarač. Okrećite zatvarač
rezervoara u smeru kretanja
kazaljke na satu dok ne čujete
"klik".
7. Zatvoriti i pritisnuti vrata
rezervoara za gorivo tako da se
začuje "klik".
Nega vozila
Nega vozila
Opšte informacije
Opreme i preinačenja vozila
Opšte informacije ........................229
Provere vozila..............................230
Zamena sijalica ...........................251
Električni sistem ..........................258
Alati vozila ...................................265
Točkovi i pneumatici ....................265
Startovanje pomoću kablova .......283
Vuča ............................................285
Preporučujemo da koristite
originalne delove i opremu, i fabrički
odobrene delove specifične za vaš
tip vozila. Ne možemo oceniti ili
garantovati pouzdanost drugih
proizvoda - čak i ako oni imaju
kontrolno ili slično odobrenje.
Ne raditi nikakva prepravljanja na
električnom sistemu, npr. menjanje
električnih kontrolnih jedinica (čip
tjuning).
Nega spoljašnjosti .......................289
Pažnja
Nikada ne prepravljati vaše vozilo.
To može uticati na performanse,
trajanje i bezbednost vozila,
a problemi usled prepravki nisu
pokriveni garancijom.
229
Skladištenje vozila
Parkiranje na duži period
Ako se vozilo parkira na nekoliko
meseci:
 Operite i zaštitite voskom vaše
vozilo.
 Proveriti zaštitu voskom u
motornom prostoru i na podvozu
vozila.
 Očistiti i zaštititi gumene
zaptivače.
 Zameniti motorno ulje.
 Isprazniti rezervoar tečnosti za
pranje.
 Proveriti rashladno sredstvo,
antifriz i antikorozivnu zaštitu.
 Podesiti pritisak u pneumaticima
na vrednosti koje su predviđene
za maksimalno opterećenje.
230
Nega vozila
 Vozilo parkirati na suvom, dobro
provetravanom mestu. Za ručni
menjač ubacite u prvi stepen
prenosa ili položaj za vožnju
unazad. Za automatski menjač,
ubacite u položaj P. Sprečiti
vozilo da se otkotrlja.
 Ne aktivirati ručnu kočnicu.
 Otvoriti poklopac motornog
prostora, zatvoriti sva vrata i
zaključati vozilo.
 Otkopčati negativnu klemu sa
akumulatora vozila. Biti na
oprezu da nikakvi sistemi nisu
u funkciji, npr. alarmni sistem za
zaštitu od krađe.
 Zatvoriti poklopac motornog
prostora.
Ponovno stavljanje u rad
Kada se vozilo vraća u saobraćaj:
 Priključiti negativnu klemu na
akumulator vozila. Aktivirati
elektroniku električnih prozora.
 Proveriti pritisak pneumatika.
 Napuniti rezervoar tečnosti za
pranje.
Provere vozila
 Proveriti nivo motornog ulja.
Lično servisiranje vozila
 Proverite nivo rashladne tečnosti.
 Postaviti registarsku tablicu ako
je potrebno.
Rukovanje vozilom na kraju
radnog veka
Informacije o centrima za rukovanje
vozilima na kraju veka upotrebe i
reciklaži vozila na kraju veka trajanja
su dostupne na našoj internet
stranici. Poverite ovaj posao samo
ovlašćenom centru za reciklažu.
GO3E10053A
{Upozorenje
Provere u motornom prostoru
izvoditi samo ako je kontakt
isključen.
Ventilator može iznenada da
proradi čak i kada je kontakt
isključen.
Nega vozila
{Upozorenje
Sistem paljenja radi na izuzetno
visokom naponu. Ne dodirivati.
231
Poklopac motornog
prostora
Otvaranje
GC3D9001A
GO3E10054A
1. Povući ručicu za odbravljivanje
i vratiti je u prvobitan položaj.
2. Gurnuti ručicu sigurnosne
spojnice na desno i otvoriti
poklopac motornog prostora.
232
Nega vozila
Zatvaranje
Pre zatvaranja poklopca motornog
prostora, pritisnuti podupirač u držač.
Spustiti poklopac motornog prostora
i pustiti ga da padne tako da se
zabravi. Proveriti da li je poklopac
motornog prostora dobro zabravljen.
{Upozorenje
GO3E10003A
GO3E10074A
Pažnja
Kada je motor zagrejan, dodirivati
samo pločicu ručice reze.
3. Lagano potegnuti potpornu šipku
iz držača.
Zatim ga zakačiti na levu omču
na poklopcu motornog prostora.
Uvek se pridržavati sledećih
upozorenja: pre početka vožnje,
povući prednju ivicu poklopca
motornog prostora naviše i proveriti
da li je dobro zabravljen.
Ne povlačiti ručicu za oslobađanje
poklopca motornog prostora tokom
vožnje.
Ne voziti sa podignutim poklopcem
motornog prostora. Otvoreni
poklopac motornog prostora
znatno smanjuje vidljivost.
Vožnja sa otvorenim poklopcem
motornog prostora može dovesti
do udesa i za rezultat imati
oštećenje vozila i drugih objekata,
povredu putnika ili čak smrt.
Nega vozila
GO3E10002A
Pažnja
Poklopac motornog prostora ne
povlačiti naniže kada je oslonjen
na potpornu šipku.
233
234
Nega vozila
Kratak pregled motornog prostora
Benzinski motor - 1.4
GO3E10004A
Nega vozila
235
Benzinski motor - 1.6
GO3E10005A
236
Nega vozila
Benzinski motor - 1.8
GO3E10055B
Nega vozila
237
Dizel motor - 1.7
GO3E10006A
238
Nega vozila
1. Filter vazduha motora
2. Šipka za merenje nivoa motornog
ulja
3. Poklopac motornog ulja
4. Posuda kočione tečnosti
5. Akumulator
6. Kutija sa osiguračima
7. Posuda tečnosti za pranje
8. Posuda rashladne tečnosti
9. Dodatna kutija sa osiguračima
10. Posuda tečnosti hidrauličnog
servoupravljača
Motorno ulje
Preporučljivo je ručno proveriti
motorno ulje pre kretanja na duža
putovanja.
Proveriti kad je vozilo na ravnoj
površini. Motor mora biti na radnoj
temperaturi i zaustavljen najmanje
5 minuta.
Izvući šipku za merenje, obrisati na
suvo, umetnuti do stop oznake na
dršci, izvući i očitati nivo motornog
ulja.
Umetnuti šipku za merenje skroz do
kraja i okrenuti za pola kruga.
GC3G10002A
Kada nivo motornog ulja padne do
MIN oznake, dopuniti ga.
Nega vozila
239
{Upozorenje
Motorno ulje je iritirajuća materija
i ako se unese u organizam može
dovesti do oboljenja ili smrti.
Držati van domašaja dece.
Izbegavati učestali ili duži kontakt
sa kožom.
TDL164A
Preporučujemo korišćenje pravilne
klase motornog ulja.
Nivo motornog ulja ne sme da pređe
oznaku MAX na šipci za merenje.
GC3G10003A
Kapa filtera motornog ulja se nalazi
na poklopcu bregaste osovine.
Pažnja
Višak motornog ulja se mora
ispustiti ili isisati.
Videti Količine i specifikacije na
strani 314.
Zaprljane površine oprati vodom
i sapunom ili sredstvom za
čišćenje ruku.
Budite pažljivi kada ispuštate
motorno ulje pošto može biti
dovoljno vruće da vas opeče!
240
Nega vozila
Sistem za radni vek
motornog ulja
Ova vozila raspolažu sa računarskim
sistemom koji prikazuje kada treba
menjati motorno ulje i filter ulja.
Zasniva se na broju obrtaja motora,
temperaturi motora i pređenoj
kilometraži.
Moguće je, da ako vozite pod
optimalnim uslovima, sistem za radni
vek ulja ne pokaže da je potrebna
zamena ulja tokom cele godine.
Motorno ulje kao i filter se moraju
zameniti bar jednom godišnje, u isto
vreme i sistem se mora resetovati.
Zasnovano na uslovima vožnje,
prikazana kilometraža kod koje je
potrebno zameniti ulje može znatno
varirati.
Diler ima tehnički obučeno osoblje
koje zna da izvrši ovaj zadatak i
resetuje sistem. Takođe je važno
redovno proveravati ulje između
perioda zamene i obezbediti da bude
na pravilnom nivou.
Da bi sistem životnog veka motornog
ulja pravilno radio, morate ga
resetovati nakon svake zamene ulja.
Ukoliko je sistem slučajno resetovan,
ulje se mora zameniti na 5000 km od
zadnje zamene.
Kada sistem proračuna da je radni
vek ulja smanjen, pokazuje da je
potrebna zamena ulja.
Nakon zamene ulja, treba resetovati
sistem roka upotrebe ulja.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
Poruka vozila sa kodom 82 (Skora
zamena motornog ulja) prikazuje se
na informacionom centru za vozača
(DIC).
Zameniti ulje čim je moguće pre u
narednih 1000 km.
Kako resetovati sistem roka
upotrebe ulja
Resetovati sistem uvek kada je ulje
promenjeno da bi sistem bio u stanju
proračunati sledeću zamenu ulja.
1. Okrenite ključ u položaj
ON/START kada je motor
zaustavljen.
TDL169A
2. Pomoću dugmeta MENU i
regulacionog točkića na ručici
pokazivača pravca pronaći opciju
„Engine oil life“ (Radni vek
motornog ulja) u informacionom
centru za vozača (DIC).
Nega vozila
Ako se poruka vozila sa kodom 82
(Skora zamena motornog ulja)
ponovo prikaže u informacionom
centru za vozača (DIC) pri
pokretanju vozila, znači da sistem
radnog veka motornog ulja nije
resetovan. Ponovite postupak.
Tečnost za automatski
menjač
Provera nivoa tečnosti automatskog
menjača nije neophodna.
Ako imate neki problem, npr.
curenje, otklonite ga u servisu.
Napomena
Pažnja
GC3N10004B
3. Pritisnuti dugme SET/CLEAR za
resetovanje radnog veka ulja na
100%.
4. Okrenite ključ u LOCK poziciju.
Displej radnog veka ulja se nikada ne
sme slučajno resetovati, već samo
pri zameni ulja. Ne može se
resetovati tačno.
Zapamtite da se treba resetovati
sistem roka upotrebe ulja kad god
je ulje zamenjeno.
241
Korišćenje pogrešne tečnosti
moglo bi da ošteti vozilo. Uvek
koristite tečnosti navedene u
odeljku Preporučene tečnosti
i sredstva za podmazivanje.
Videti Preporučene tečnosti
i sredstva za podmazivanje na
strani 303.
242
Nega vozila
Tečnost ručnog menjača
Filter vazduha motora
Provera nivoa tečnosti ručnog
menjača nije neophodna.
Motoru je neophodan čist vazduh
za normalan rad.
Ako imate neki problem, npr.
curenje, otklonite ga u servisu.
Ne koristiti svoje vozilo bez filtera
za vazduh.
Napomena
Vožnja bez pravilno postavljenog
uloška filtera za vazduh može
oštetiti vaš motor.
Korišćenje pogrešne tečnosti
moglo bi da ošteti vozilo. Uvek
koristite tečnosti navedene u
odeljku Preporučene tečnosti
i sredstva za podmazivanje.
Videti Preporučene tečnosti
i sredstva za podmazivanje na
strani 303.
Pažnja
GC3G10004A
1. Odvrnuti oba vijka.
2. Otkopčati šarke poklopca filtera
i otvoriti poklopac.
3. Zameniti uložak filtera vazduha.
4. Fiksirati poklopac šarkama
i zavrtnjima.
Nega vozila
Rashladna tečnost motora
U zemljama sa umerenom klimom,
rashladna tečnost obezbeđuje
zaštitu od smrzavanja do otprilike
-30 C.
U zemljama sa ekstremno hladnom
klimom, rashladna tečnost
obezbeđuje zaštitu od smrzavanja do
otprilike -40 C.
Nivo rashladne tečnosti
Pažnja
Prenizak nivo rashladne tečnosti
može prouzrokovati oštećenje
motora.
Održavati dovoljnu koncentraciju
antifriza.
243
{Upozorenje
Nikada ne skidajte poklopac
rezervoara za tečnost za hlađenje
kada su motor i hladnjak vreli. To
može uzrokovati ozbiljne povrede.
Pre otvaranja poklopca motor mora
da bude hladan. Pažljivo otvoriti
poklopac, ispuštajući pritisak
polako.
Dopuniti sa mešavinom
demineralizovane vode i antifriza
odobrenim za vozilo. Čvrsto postaviti
poklopac. Koncentraciju antifriza
poveriti vašem servisu na proveru,
kao i uzrok gubljenja rashladne
tečnosti, i otkloniti uzrok što pre.
Pažnja
Koristiti samo odobreni antifriz.
GO3E10008A
Ako je sistem za hlađenje hladan,
rashladna tečnost bi trebala da bude
iznad oznake dopunjavanja. Dopuniti
nivo ako je nizak.
Napomena
Ako nivo tečnosti za hlađenje
padne ispod oznake, dopunite
hladnjak mešavinom
demineralizovane vode i antifriza
na bazi organske kiseline, u
razmeri 56/44 (voda: 56%).
244
Nega vozila
Da biste zaštitili vaše vozilo na
ekstremno hladnom vremenu,
koristite mešavinu od 48% vode
i 52% antifriza.
Pažnja
Tečnost za hlađenje može biti
opasna materija.
Pažnja
Izbegavati učestali ili duži kontakt
sa rashladnom tečnošću.
Obična voda ili pogrešna mešavina
tečnosti za hlađenje mogu oštetiti
sistem za hlađenje.
Posle kontakta sa tečnošću za
hlađenje, ruke oprati vodom i
sapunom ili sredstvom za čišćenje
ruku.
Ne koristiti običnu vodu niti antifriz
na bazi alkohola ili metanola u
sistemu za hlađenje.
Može doći do pregrevanja motora
ili do požara.
Držati van domašaja dece.
Rashladna tečnost može iritirati
kožu i može izazvati bolest ili čak
i smrt u slučaju gutanja.
Pažnja
Češće dolivanje tečnosti za
hlađenje nije potrebno nego kako
je preporučeno servisnim
intervalima.
Ukoliko postoji potreba za češćim
dolivanjem, to je znak da vaš motor
zahteva održavanje.
Obratiti se servisu u vezi sa
proverom sistema za hlađenje.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
Nega vozila
Tečnost servoupravljača
Električni servoupravljač
Ako na vozilu postoji električni
servoupravljač, ne koristi se tečnost
servoupravljača.
Hidraulični servoupravljač
3. Odvrnite poklopac i povucite ga
pravo naviše.
4. Obrišite šipku za merenje nivoa
čistom krpom.
5. Vratite poklopac i pritegnite ga do
kraja.
6. Ponovo skinite poklopac
i pogledajte nivo tečnosti na
štapu za merenje.
Kada je motor vreo, nivo treba da
bude na oznaci nivoa MAX.
Kada je motor hladan, nivo tečnosti
treba da bude između oznaka nivoa
MIN i MAX na šipci za merenje
nivoa.
245
Pažnja
Ne voziti vozilo bez propisane
količine ulja za servo upravljač.
To može dovesti do oštećenja
sistema servo upravljača vašeg
vozila i prouzrokovati velike
troškove popravke.
{Upozorenje
Prelivanje ulja na motor može
izazvati samozapaljenje ulja, a
prelivanje na boju može izazvati
oštećenje boje.
Ne prepunjavati rezevoar.
Pažnja
GO3E10059A
1. Okrenuti ključ u kontakt bravi
u položaj LOCK (ZAKLJUČANO)
i sačekati da se motorni prostor
ohladi.
2. Obrisati nečistoću sa i oko
poklopca rezervoara.
Vrlo mala količina prljavštine može
da ošteti upravljački sistem i
prouzrokuje neispravnost u radu.
Ne dozvoliti da zagađivači dođu
u kontakt sa unutrašnjom stranom
poklopca rezervoara ili da uđu
u rezervoar.
Vatra na motoru može izazvati
opekotine osoba, kao i oštećenje
vašeg vozila i ostale imovine.
246
Nega vozila
 Ne koristiti običnu vodu sa
slavine. Minerali u običnoj vodi
mogu zapušiti vodove perača
vetrobrana.
Tečnost za pranje
 Ako temperatura vazduha može
da padne ispod temperature
smrzavanja, koristiti tečnost za
pranje vetrobrana koja ima
dovoljno nisku tačku smrzavanja.
Kočiona tečnost
{Upozorenje
Kočiona tečnost je otrovna i izaziva
koroziju. Izbegavati dodir sa očima,
kožom, tkaninom i obojenim
površinama.
<Za upravljač na levoj strani>
TDL042A
Dopuniti tečnošću za pranje
vetrobranskog stakla koja sadrži
antifriz.
Za dopunjavanje posude za pranje
vetrobrana:
 Koristiti samo pripremljenu
tečnost za pranje vetrobrana iz
trgovine za ovu namenu.
TDL037A
Nega vozila
<Za upravljač na desnoj strani>
Videti "Kočiona tečnost" pod
Preporučene tečnosti i sredstva za
podmazivanje na strani 303.
Pažnja
Pre skidanja poklopca rezervoara
za ulje kočnice, pažljivo obrisati
nečistoću oko poklopca.
Zaprljanost ulja za kočnice može
ometati efikasan rad hidrauličnog
sistema, i dovesti do skupih
popravki.
247
Pažnja
Ne bacati korišćeno kočiono ulje
zajedno sa otpadom iz
domaćinstva.
Kod odlaganja starog ulja
pridržavati se lokalnih propisa.
Korišćeno ulje za kočnice i njegova
ambalaža su opasne materije. Oni
mogu ugroziti vaše zdravlje
i okolinu.
GO3E10066A
Pažnja
Nivo kočione tečnosti u posudi mora
biti između MIN i MAX oznake.
Prilikom dopunjavanja, osigurati
maksimalnu čistoću jer prljavština
u kočionoj tečnosti može dovesti do
problema u funkcionisanju kočionog
sistema. Odmah otkloniti uzrok
gubljenja kočione tečnosti u servisu.
Koristiti samo kočionu tečnost
odobren za vaše vozilo.
Pažnja
Prelivanje ulja za kočnicu na motor
može izazvati njegovo paljenje.
Ne prepunjavati rezevoar.
Vatra na motoru može izazvati
opekotine osoba, kao i oštećenje
vašeg vozila i ostale imovine.
Ulje za kočnice je nagrizajuće
i može iritirati kožu i oči.
Nikako ne dozvoliti kočionom ulju
direktan kontakt sa kožom ili
očima. Ako do toga dođe,
zahvaćene površine odmah isprati
sa sapunom i puno vode ili
sredstvom za čišćenje ruku i puno
vode.
248
Nega vozila
Akumulator
Akumulator vozila ne zahteva
održavanje.
Akumulatore ne bacati zajedno sa
smećem iz domaćinstva. Oni se
moraju odlagati na odgovarajućem
sabirnom mestu za reciklažu.
Ako se vozilo ne koristi više od 4
nedelje akumulator može da se
isprazni. Otkopčati negativnu klemu
sa akumulatora vozila.
Pre prikopčavanja akumulatora
vozila proveriti da li je kontakt
isključen.
Videti Zaštita napajanja akumulatora
na strani 114.
{Upozorenje
Pribor za pušenje držati dalje od
akumulatora, kako bi se izbegao
požar ili varnice u toku provere
akumulatora, jer se može zapaliti
eksplozivni gas.
Ako akumulator eksplodira, to može
rezultovati oštećenjima vozila i
teškim povredama ili smrću.
Izbegavati kontakt između
akumulatorske kiseline i kože, jer
sadrži izuzetno korozivnu i toksičnu
sumpornu kiselinu.
Ako vam slučajno dospe na kožu,
isperite to mesto vodom i smesta
zatražite lekarsku pomoć.
Akumulatore držati van dohvata
dece, jer oni sadrže sumpornu
kiselinu i gas.
Ne dozvolite da kiselina iz
akumulatora dođe u dodir sa vašom
kožom, očima, odećom ili bojom.
Ne otvarajte i ne naginjite
akumulator.
Zamena baterije
Napomena
Bilo kakvo odstupanje od
uputstava navedenih u ovom
odeljku može dovesti do
privremenog isključivanja sistema
za zaustavljanje i pokretanje.
Koristiti samo akumulatore koji
dozvoljavaju montiranje kutije sa
osiguračima iznad akumulatora.
Kod vozila sa sistemom za
zaustavljanje i pokretanje obezbediti
zamenu AGM akumulatora (sa
apsorpcionim staklenim
podmetačem) AGM akumulatorom.
AGM akumulator se identifikuje na
osnovu nalepnice. Preporučujemo
korišćenje originalnog GM
akumulatora.
Nega vozila
249
Napomena
Filter za dizel gorivo
Zamena metlice brisača
Korišćenje AGM akumulatora koji
se razlikuje od originalnog GM
akumulatora može dovesti do
pogoršanja performansi sistema
za zaustavljanje i pokretanje.
Dreniranje vode iz filtera
goriva
Preporučujemo da zamenu
akumulatora obavi serviser.
Kada nivo vode u filteru goriva pređe
određeni nivo, pali se lampica
upozorenja q za vodu u gorivu.
Pravilan rad brisača vetrobrana je
neophodan za bezbednu vožnju i
dobru vidljivost. Povremeno proveriti
stanje metlica brisača. Zameniti
metlice brisača ako su tvrde, krte,
ispucale ili zamazuju vetrobran.
Zamena akumulatora
Ako voda iz goriva dospe u motor
i sistem za gorivo, može uzrokovati
ozbiljna oštećenja sistema za gorivo.
Proveriti vozilo u servisu.
{Upozorenje
Kod vozila sa sistemom za
zaustavljanje i pokretanje,
obezbediti da potencijal punjenja
ne prelazi 14,6 V pri korišćenju
punjača akumulatora. U suprotnom
bi se mogao oštetiti akumulator.
Prljavština, bilo na vetrobranu ili
metlicama brisača, može da smanji
efikasnost brisača. Ako metlice ne
brišu dobro, očistiti vetrobran i
metlice kvalitetnim sredstvom za
čišćenje ili blagim deterdžentom.
Zatim dobro isprati čistom vodom.
Po potrebi ponoviti postupak. Ne
postoji način da se dobro ukloni
silikon sa stakla. Zato na vetrobran
vozila nikad ne treba nanositi
silikonsku ili voštanu polituru jer će
se stvoriti mrlje koje ometaju vid
vozača ili buka iz metlica.
Ne koristiti rastvore, benzin, kerozin i
razređivače boja za čišćenje brisača.
To su grube materije i mogu oštetiti
metlice i obojene površine.
250
Nega vozila
Pažnja
Metlica prednjeg brisača
Pre pristupanja poslu, morate biti
potpuno upoznati sa radnim
operacijama koje želite izvesti.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
GO3E10070A
GO3E10069A
1. Nakon završetka rada brisača
i kada su metlice brisača
u uspravnom položaju, isključiti
kontakt.
2. Sklop brisača vetrobrana povući
dalje od vetrobrana.
3. Pritisnuti dugme na sredini
konektora poluge brisača i povući
metlicu brisača od konektora
poluge.
4. Skinuti metlicu brisača.
5. Obrtnutim redosledom pratiti
korake od 1 do 3 za zamenu
metlice brisača.
Nega vozila
251
Zamena sijalica
Metlica zadnjeg brisača
Zamena sijalice
Isključiti kontakt i isključiti pripadajući
prekidač ili zatvoriti vrata.
Novu sijalicu držite isključivo za
osnovu! Ne dodirujte staklo sijalice
golim rukama.
Za zamenu koristiti samo isti tip
sijalice.
GO3E10061A
GO3E10060A
1. Skinuti poklopac brisača sa
sklopa brisača.
2. Podići metlicu brisača na osnovu.
3. Pritisnuti osigurač klizača
prstima.
4. Izvući metlicu brisača.
Pažnja
Ne dozvoliti da poluga brisača
padne na vetrobran jer može da
polomi ili ogrebe vetrobran. Spustiti
je uvek polako dole.
Zameniti sijalice prednjih svetala iz
motornog prostora.
Napomena
Nakon vožnje pri jakoj kiši ili
pranja, leće nekih spoljašnjih
svetla se mogu zamagliti.
Ovo se javlja zbog razlike između
spoljašnje i unutrašnje
temperature tela svetla.
Ovo je slično i sa kondenzacijom
na prozorima unutar vozila tokom
kišnog vremena i ne ukazuje na
neki problem sa vozilom
252
Nega vozila
Ako voda iscuri u strujno kolo
sijalice svetla, preporučujemo da
odvezete vaše vozilo na proveru u
vaš ovlašćeni servis.
Prednja i parkirna svetla
Oboreno i dugo svetlo
GC3E10003A
GC3N10005A
1. Skinuti zaštitni poklopac.
2. Isključiti sijalično grlo prednjeg
svetla.
Nega vozila
Vozila prilikom vožnje
u inostranstvu
Prilikom vožnje u zemljama gde se
vozi na suprotnoj strani puta, prednje
svetlo treba podesiti da bi se sprečilo
zaslepljivanje saobraćaja iz
suprotnog pravca.
253
Za isključivanje, okrenuti podesive
vijke suprotno kretanju kazaljki na
časovniku za pola kruga.
Pažnja
Proveriti podešenost prednjih
svetla nakon isključivanja.
Preporučujemo da se tada obratite
vašem ovlašćenom serviseru.
GC3E10004A
3. Odvojiti sijalicu iz sijaličnog grla
i postaviti novu.
4. Prilikom postavljanja nove
sijalice, otkačiti jezičke u
žlebovima svetla.
5. Ponovo montirati sklop fara.
6. Priključiti priključak za sijalično
gnezdo.
7. Postaviti zaštitni poklopac
prednjeg svetla u njegovo mesto
i zatvoriti.
{Upozorenje
Nepravilno podešavanje prednjih
svetala može zaslepiti vozače iz
suprotnog pravca.
Zavrtnji za podešavanje nalaze se
iznad prednjeg svetla.
Okrenuti podesive vijke pomoću
odvijača u pravcu kretanja kazaljki
na časovniku za pola kruga.
254
Nega vozila
Prednji pokazivači pravca
Parkirna svetla
GC3N10009A
GC3N10008A
1. Izvaditi sijalično grlo iz sklopa
okrećući suprotno smeru kazaljki
na satu.
2. Izvaditi sijalično grlo iz reflektora.
3. Skinuti priključni konektor sa
sijalice.
4.
5.
6.
7.
8.
Izvaditi sijalicu iz grla.
Postaviti novu sijalicu.
Priključiti konektor na sijalicu.
Umetnuti grlo u reflektor.
Ponovo montirati sklop.
Svetla za maglu
Zamenu sijalica obaviti u servisu.
GC3N10010A
1. Okrenuti držač sijalice suprotno
kretanju kazaljke na satu i skinuti.
Nega vozila
255
Zadnja svetla, pokazivač
pravca, stop svetla i svetla
za vožnju unazad
GC3N10011A
2. Lagano gurnuti sijalicu u grlo,
okrenuti suprotno kretanju
kazaljke na satu, izvaditi
i postaviti novu.
3. Postaviti držač sijalice u far,
okrenuti u pravcu kretanja
kazaljki na satu i učvrstiti.
GC3N10013A
GC3N10012A
1. Odvrnuti oba vijka.
2. Povući sklop zadnjeg svetla
i izvući ga. Voditi računa da vod
kabla ostane u svom položaju.
3. (1) Zadnje/stop svetlo
(2) Bočno poziciono svetlo
(3) Zadnje svetlo
(4) Svetlo pokazivača pravca
(5) Lampa za hod unazad.
256
Nega vozila
Svetla bočnog pokazivača
pravca
<Tip 2>
<Tip 1>
GC3N10014A
4. Izvaditi držač sijalice. Izvaditi
sijalicu i staviti novu.
5. Vratiti nosač sijalice u sklop
zadnjeg svetla.
Postaviti sklop zadnjeg svetla u
šasiju vozila i pritegnuti. Zatvoriti
poklopce i zabraviti.
6. Uključiti paljenje, upaliti i proveriti
sva svetla.
GC3D9004A
GO3E10029A
Ako svetlo ne radi, proverite ga kod
servisera.
Nega vozila
Centralno visoko montirano
stop svetlo (CHMSL)
Svetlo na registarskoj
tablici
257
4. Postaviti sijalicu u nosač sijalice
i okrenuti u pravcu kretanja
kazaljke na satu.
5. Umetnuti kućište sijalice
i pričvrstiti sa odvijačem.
Spoljašnje osvetljenje
Prednje parkirno /
dnevno svetlo
Svetlo prednjeg
pokazivača pravca
GC3D9010A
Ako CHMSL ne radi, proverite ga kod
servisera.
GC3D9011A
1. Izvaditi telo svetla pomoću
odvijača.
2. Izvaditi uložak svetla prema dole,
obraćajući pažnju pri tom da ne
dođe do potezanja kabla.
Za odbravljivanje, okrenuti držač
sijalice suprotno kretanju kazaljke
na satu.
3. Izvaditi sijalicu iz držača
i postaviti novu.
W/21/5W
WY21W
Dugo svetlo
H1
Kratko svetlo
H7
Svetlo zadnjeg
pokazivača pravca
Stop svetlo/Zadnje
svetlo
WY21W
W21/5W
Svetlo za vožnju
unazad
W21W
Svetlo za registarsku
tablicu
W5W
258
Nega vozila
Unutrašnja svetla
Svetlo na vratima prtljažnika
Svetla kabine
Električni sistem
Osigurači
1. Za skidanje, izvucite suprotni kraj
prekidača za svetlo pomoću
odvijača sa pljosnatim vrhom.
(Vodite računa da ne ostanu
ogrebotine)
2. Izvaditi sijalicu.
3. Zameniti sijalicu.
4. Ponovo montirajte sklop svetla.
Podaci na zamenskom osiguraču
moraju da se slažu sa podacima na
pregorelom.
Glavni osigurači se nalaze u kutiji
pričvršćenoj na pozitivnoj klemi
akumulatora.
Ako je potrebno, treba da ih zameni
serviser.
GO3E10032A
1. Izvaditi telo svetla pomoću
odvijača.
2. Izvaditi sijalicu.
3. Postaviti novu sijalicu.
4. Postaviti telo svetla.
Pre zamene osigurača isključiti
pripadajući prekidač i isključiti
paljenje.
Pregoreli osigurač se prepoznaje po
prekinutoj niti žice u njemu. Ne
menjati osigurač sve dok se uzrok
kvara ne otkloni.
Neke funkcije su zaštićene sa više
osigurača.
Osigurači takođe mogu biti umetnuti
bez postojanja funkcije.
Nega vozila
Napomena
Nisu svi opisi kutije sa osiguračima
u ovom uputstvu primenjivi za vaše
vozilo.
Kutija sa osiguračima
u motornom prostoru
259
<Dodatni osigurač>
<Glavni osigurač>
Prilikom pregleda kutije sa
osiguračima, pogledati nalepnicu
iste.
Izvlakač osigurača
Izvlakač osigurača se nalazi u kutiji
za osigurače u motornom prostoru.
Postaviti izvlakač osigurača na razne
tipove osigurača sa gornje ili bočne
strane, i izvući osigurač.
GO3E10034A
GO3E10033A
Kutije sa osiguračima se nalaze
u motornom prostoru.
Odbraviti poklopac, podići ga prema
gore i skinuti.
260
Nega vozila
Glavna kutija sa osiguračima
Mini osigurači
1. KROVNI OTVOR
2. OSRVM SW
GO3E10010A
3. NAMOTAJ VENTILACIJE
POSUDICE SA AKTIVNIM
UGLJEM
4. NE KORISTI SE
5. EBCM VENTIL
6. IBS
7. NE KORISTI SE
8. TCM B+
9. BCM RVC
10. HDLP NIVELACIJA
LEVO/DESNO
FSCM R/C
11. ZADNJI BRISAČ
12. RR WDW ODMAGLJIVANJE
13. NE KORISTI SE
14. OSRVM ZAGREVANJE
15. FSCM B+
16. MODUL SEDIŠTA SA
GREJANJEM
17. TCM R/C
18. ECM R/C
19. PUMPA GORIVA
20. NE KORISTI SE
21. Benzin: RELEJ VENTILATORA
(AUX BEC)
Dizel: Ventilator3 Relej 85
22. PUMPA ZA HLADNO
STARTOVANJE MOTORA
23. Benzin: BOBINA/KALEM
BRIZGALJKE
Dizel: ECM PT IGN-2
24. PUMPA SISTEMA PERAČA
25. NE KORISTI SE
26. Benzin: KANISTER SA
SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE
SOL/VENTIL ZA VODU
SOL/TURBO IZLAZ ZA OTPAD
SOL/TURBO ZAOBILAZNI
SOL/O2 SENZOR PRE/POSLE
Dizel: PROMENLJIVO
VIHORNO UBRIZGAVANJE
SOL
27. NE KORISTI SE
28. Benzin: NE KORISTI SE
Dizel: ECM PT IGN-3
Nega vozila
29. Benzin: ECM PT IGN-1 /IGN-2
Dizel: ECM PT IGN-1
30. Benzin: MAF SENZOR
Dizel: O2 SENZOR
31. DUGO SVETLO L
32. DUGO SVETLO D
33. ECM B+
34. SIRENA
35. A/C KVAČILO
36. PREDNJE SVETLO ZA MAGLU
Osigurači u J-kućištu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EBCM PUMPA
PREDNJI BRISAČ
VENTILATOR
IEC R/C
NE KORISTI SE
Benzin: NE KORISTI SE
Dizel: GREJAČ GORIVA
7. NE KORISTI SE
8. VENTILATOR ZA HLAĐENJE
MALE/SREDNJE BRZINE
9. VENTILATOR ZA HLAĐENJE
VELIKE BRZINE
10. Benzin: EVP
Dizel: GREJAČ
11. ELEKTROPOKRETAČ SOL
261
Dodatna kutija sa osiguračima
U-mikro releji
2. PUMPA GORIVA
4. REZERVNI
HC-mikro releji
7. ELEKTROPOKRETAČ
Mini releji
1. KRETANJE - VERGLANJE
3. VENTILATOR ZA HLAĐENJE
SREDNJE BRZINE
5. PT RELEJ
8. VENTILATOR ZA HLAĐENJE
MALE BRZINE
HC-mini relej
6. VENTILATOR ZA HLAĐENJE
VELIKE BRZINE
GO3E10014A
Releji
01. RELEJ ELEKTRIČNE VAKUUM
PUMPE
02. RELEJ CTRL 1 VENTILATORA
ZA HLAĐENJE
03. RELEJ CTRL 2 VENTILATORA
ZA HLAĐENJE
262
Nega vozila
Kutija sa osiguračima
u panelu instrument table
Releji
01. ACCY/RAP RELEJ
02. L/RELEJ ZADNJIH VRATA
03. REZERVNI RELEJ
04. RELEJ VENTILATORA
05. RELEJ ZA REŽIM LOGISTIKE
Mini osigurači
GO3E10035A
Unutrašnji blok osigurača se nalazi
ispod instrument table na strani
vozača.
Za pristup osiguračima, skinuti
prostor za odlaganje.
Za vađenje prostora za odlaganje,
otvorite ga i povucite.
GO3E10012A
1. BCM 1
2. BCM 2
3. BCM 3
4. BCM 4
5. BCM 5
6. BCM 6
7. BCM 7
8. BCM 8
9. DLIS
10. SDM B+
11. DLC
12. HVAC MDL
13. L/RELEJ ZADNJIH VRATA
14. UPA MDL
15. ISRVM
Nega vozila
16. REZERVNI
17. PWR WNDWSW DR
18. SENZOR ZA KIŠU
19. BCM RVC
20. SWC BKLT
21. AC APO
22. UPALJAČ ZA CIGARETE/DC
APO
23. REZERVNI
24. REZERVNI
25. REZERVNI
26. SDM RC/AOS DISPLEJ
27. IPC/CMPS MDL
28. HDLP SW/DC CVT/CLTCH SW
29. REZERVNI
30. REZERVNI
31. IPC B+
32. RDO/ZVUČNI SIGNAL/AUX
KONEKTOR
33. DISPLEJ/MASKA
34. ONSTAR UHP/DAB
S/B osigurači
01. PTC 1
02. PTC 2
03. PWR WNDW MTR PREDNJI
04. PWR WNDW MTR ZADNJI
05. RELEJ ZA REŽIM LOGISTIKE
06. REZERVNI
07. PWR WNDW PREDNJI
08. PWR WNDW ZADNJI
263
Kutija sa osiguračima
u zadnjem odeljku
Glavni priključak
1. IEC GLAVNI PRIKLJUČAK ZA
NAPAJANJE
Prekidač strujnog kola
CB1.REZERVNI
Srednji osigurači
M01.REZERVNI
GO3E10036A
Nalazi se u levoj strani zadnjeg
odeljka.
Za pristup osiguračima, skinuti
poklopac.
264
Nega vozila
Releji
1. RELEJ ZA PALJENJE
2. RADNI RELEJ
Mini osigurači
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
GO3E10013A
PWR LUM SW DR
PWR LUM SW PROLAZ
POJAČAVAČ
UTIČNICA ZA PRIKOLICU
AWD SREDNJI
AOS SREDNJI
REZERVNI
PRIKOLICA, PARKIRNO
SVETLO
9. REZERVNI
10. REZERVNI
11. PRIKOLICA SREDNJA
12. BAZA ZA NAVIGACIJU
13. HTD STR WHL
14. UTIČNICA ZA PRIKOLICU
15. EVP SW
16. VODA U SENZORU ZA GORIVO
17. ISRVM/RVC
18. REZERVNI
S/B osigurači
01. ELEKTRIČNO SEDIŠTE SW DR/
MEMORIJA MDL
02. ELEKTRIČNO SEDIŠTE SW
PROLAZ
03. PRIKOLICA SREDNJA
04. ACDCINV
05. AKUMULATOR +
06. HDLP PRANJE
07. REZERVNI
08. REZERVNI
09. REZERVNI
Nega vozila
Alati vozila
Vozila sa rezervnim točkom
265
Točkovi i pneumatici
Alati
Točkovi i pneumatici
Vozila sa kompletom za
popravku pneumatika
Stanje pneumatika, stanje
točkova
Preko ivica prelaziti polako i po
mogućnosti pod pravim uglom.
Vožnja preko oštrih ivica može
dovesti do oštećenja pneumatika
i naplataka. Kod parkiranja
pneumatik ne priklještiti uz ivicu
trotoara.
GO3E10037A
Dizalica i alati se nalaze u prostoru
za odlaganje.
GO3E10039A
Alati i komplet za popravku
pneumatika nalaze se na desnoj
strani zadnjeg odeljka.
Videti Komplet za popravku
pneumatika na strani 273.
Videti Menjanje pneumatika na
strani 277.
Videti Kompaktni rezervni točak na
strani 281.
Redovno kontrolisati naplatke na
oštećenja. Potražiti pomoć servisa
u slučaju oštećenja ili neuobičajenog
habanja.
266
Nega vozila
Označavanje pneumatika
Pritisak pneumatika
Npr. 215/60 R 16 95 H
Kontrolisati pritisak u hladnim
pneumaticima svakih 14 dana i pre
svakog dužeg putovanja. Ne
zaboraviti na rezervni točak.
215: Širina pneumatika, mm
60: Odnos preseka (visina sa širinom
pneumatika), %
R: Tip kaiša: radijalni
Odvrnuti kapicu ventila.
RF: Tip: RunFlat
Uvek naduvati rezervni točak na
pritisak koji se odnosi na puno
opterećenje.
Neodgovarajući pritisak kvari
bezbednost, kao i ponašanje vozila
u vožnji, udobnost i potrošnju goriva,
i povećava habanje pneumatika.
{Upozorenje
16: Prečnik naplatka u colovima
Prenizak pritisak može dovesti do
jakog pregrevanja pneumatika,
unutrašnjih oštećenja a time i do
odvajanja (separacije) gazećeg
sloja pneumatika, pa čak
i eksplozije pneumatika pri velikim
brzinama.
95: Oznaka nosivosti npr. 95
odgovara do 690 kg.
H: Slovna oznaka koda brzine
Slovne šifre graničnih brzina:
Q: do 160 km/h
S: do 180 km/h
T: do 190 km/h
H: do 210 km/h
V: do 240 km/h
W: do 270 km/h
GO3E10038A
Oznaka pritiska pneumatika nalazi
se na levoj strani okvira vrata.
Podaci pritisaka pneumatika se
odnose na hladne pneumatike.
Nega vozila
 Opterećenje 1: Nisko (Režim
komfornog pritiska u
pneumaticima)
Korišćenje sistema nadzora
pritiska u pneumaticima
Ovo vozilo može imati sistem
nadzora pritiska u pneumaticima
(TPMS).
TPMS je konstruisan da upozorava
vozača o postojanju niskog pritiska u
pneumaticima. TPMS senzori
montirani su na svaki sklop
pneumatika i točka, osim sklopa
rezervnog pneumatika i točka. TPMS
senzori prate pritisak vazduha u
pneumaticima i prenose očitane
vrednosti pritiska u pneumaticima do
prijemnika u vozilu.
267
 Opterećenje 2: Ekonomično
(Režim ekonomičnog pritiska
u pneumaticima)
 Opterećenje 3: Visoko (Režim
GVW pritiska u pneumaticima)
Pritisnuti dugme SET/CLR na
nekoliko sekundi za potvrdu.
Napomena
GC3E5005A
Da bi se prilagodio pritisak
u pneumaticima pod uslovima
opterećenja vozila, pritisnuti dugme
MENU na ručici pokazivača pravca.
Točkićem za nameštanje listati do
menija „Tyre load“ (Opterećenje
pneumatika). Pritisnuti dugme
SET/CLR. Mogu se izabrati sledeći
meniji:
Svaki meni može se izabrati
okretanjem točkića za podešavanje,
koji se nalazi u ručici pokazivača
pravca.
Oznaka pritiska za pumpanje
pneumatika nalazi se na levoj
strani okvira vrata.
Za ispravan pritisak u
pneumaticima pogledati
preporučeni pritisak na oznaci
pritiska pumpanja pneumatika.
268
Nega vozila
Oznaka za nizak pritisak
u pneumaticima se pali pri svakom
ciklusu paljenja vozila sve dok se
pneumatici ne napumpaju na
odgovarajući pritisak.
GC3E10001A
Kada se otkrije nizak pritisak u
pneumaticima, svetli oznaka TPMS
koja se nalazi na instrument tabli.
Ako se oznaka za nizak pritisak u
pneumaticima upali, zaustaviti se što
je pre moguće i napumpati
pneumatike kako je preporučeno na
oznaci pritiska pumpanja
pneumatika.
Videti Pritisak pneumatika na
strani 266.
Oznaka za nizak pritisak u
pneumaticima se može uključiti po
hladnom vremenu pri prvom
startovanju vozila, a zatim isključiti
tokom vožnje. To može biti rani
pokazatelj da se vazdušni pritisak
snižava i da se pneumatik mora
napumpati na pravilnu vrednost
pritiska.
Nalepnica sa informacijama
o pneumaticima i opterećenju
pokazuje veličinu originalne opreme
pneumatika i pravilan pritisak
napumpavanja pneumatika kada su
oni hladni.
Videti Pritisci pneumatika na
strani 315.
Napomena
TPMS može upozoravati na nizak
pritisak u pneumaticima, ali ne
zamenjuje normalno održavanje
pneumatika.
Pažnja
Svi materijali za zaptivanje
pneumatika nisu isti. Neodobreni
materijali za zaptivanje pneumatika
mogu oštetiti TPMS senzore.
Garancija za vozilo ne pokriva
oštećenja TPMS senzora izazvana
korišćenjem neodgovarajućih
zaptivnih materijala. Za zaptivanje
pneumatika uvek koristiti samo
zaptivne materijale koje je odobrio
GM i koji se mogu nabaviti preko
dilera ili se isporučuju uz vozilo.
Nega vozila
Indikator kvara TPMS
GC3E10001A
TPMS neće ispravno raditi ako jedan
ili više TPMS senzora nedostaju ili su
u kvaru. Kada sistem detektuje kvar,
indikator kvara TPMS trepti oko
jedan minut, a zatim svetli tokom
preostalog ciklusa paljenja vozila.
Indikator kvara TPMS se uključuje pri
svakom ciklusu paljenja vozila dok
se problem ne reši. U nastavku su
dati neki uslovi koji mogu
prouzrokovati prikazivanje istih:
• Jedan od putničkih pneumatika je
zamenjen rezervnim.
• Rezervni pneumatik nema TPMS
senzor. Indikator kvara TPMS bi
trebalo da se isključi nakon što se
putnički pneumatik zameni
pneumatikom koji ima TPMS
senzor.
• Proces uparivanja TPMS senzora
nije izvršen ili nije uspešno
završen nakon rotiranja
pneumatika. Kontrolna lampica
kvara bi trebalo da se isključi
pošto se uspešno završi proces
uparivanja senzora. Videti
"Proces uparivanja TPMS
senzora" u daljem tekstu ovog
poglavlja.
• Jedan ili više TPMS senzora
nedostaju ili su oštećeni.
Kontrolna lampica kvara bi
trebalo da se ugasi nakon
montaže TPMS senzora
i uspešnog obavljanja procesa
uparivanja senzora. Obratiti se
dileru za servis.
269
• Zamenski pneumatici ili točkovi
ne odgovaraju originalnim
pneumaticima ili točkovima.
Pneumatici i točkovi koji se
razlikuju od preporučenih mogu
sprečiti daTPMS pravilno
funkcioniše.
• Rukovanje elektronskim
uređajima ili blizina postrojenja
koje koriste frekvencije radio
talasa slične TPMS-u mogu da
uzrokuju kvar na TPMS
senzorima.
Ako TPMS ne funkcioniše pravilno,
ne može detektovati ili signalizirati
nizak pritisak. Obratiti se svom dileru
za servis ukoliko se kontrolna
lampica TPMS upali i ne gasi se.
270
Nega vozila
Proces uparivanja TPMS
senzora
Svaki TPMS senzor ima jedinstvenu
identifikacionu šifru. Identifikaciona
šifra mora biti uparena sa novim
položajem pneumatika/točka nakon
rotacije pneumatika ili zamene
jednog ili više TPMS senzora.
Proces uparivanja TPMS senzora
takođe treba izvršiti nakon zamene
rezervnog pneumatika putnim
pneumatikom koji sadrži TPMS
senzor. Kontrolna lampica kvara bi
trebalo da se ugasi kod narednog
ciklusa paljenja. Senzori se uparuju
sa položajima pneumatika/ točka
pomoću TPMS alata za ponovno
učenje, sledećim redosledom:
prednji pneumatik sa vozačeve
strane, prednji pneumatik sa
suvozačeve strane, zadnji pneumatik
sa suvozačeve strane i zadnji
pneumatik sa vozačeve strane.
Obratite se vašem prodavcu radi
popravke ili kupovine alata za
ponovno učenje.
Imate dva minuta da uparite prvi
položaj pneumatika/točka i ukupno
pet minuta za uparivanje sva četiri
položaja pneumatika/točka. Ako
potraje duže, proces uparivanja se
zaustavlja i mora se ponovo početi.
Proces uparivanja TPMS senzora je:
1. Podesiti parkirnu kočnicu.
2. Okrenuti ključ za kontakt u
položaj ON/RUN kada je motor
zaustavljen.
3. Upotrebiti dugme MENU na
pokazivaču pravca radi izbora
menija na informacionom centru
za vozača (DIC).
TNA020A
4. Upotrebiti točkić za kretanje kroz
stavke na ekranu menija „Tyre
Learn“ (Učenje pneumatika).
5. Pritisnuti dugme SET/CLR za
pokretanje procesa uparivanja
senzora. Treba da se prikaže
poruka kojom se traži prihvatanje
procesa.
6. Ponovo pritisnuti dugme
SET/CLR za potvrdu izbora.
Sirena se oglašava dva puta da
signalizira da je prijemnik u
režimu ponovnog učenja.
Nega vozila
7. Krenite od prednjeg pneumatika
sa vozačeve strane.
8. Postaviti alat za ponovno učenje
naspram bočnog zida
pneumatika, u blizini vretena
ventila. Zatim pritisnuti dugme za
aktiviranje TPMS senzora. Zvuk
sirene potvrđuje da je sa ovim
pneumatikom i položajem točka
uparena šifra za identifikaciju
senzora.
9. Nastaviti do prednjeg pneumatika
na suvozačkoj strani i ponoviti
proceduru iz koraka 8.
10. Nastaviti do zadnjeg pneumatika
na suvozačkoj strani i ponoviti
proceduru iz koraka 8.
11. Nastaviti do zadnjeg pneumatika
na vozačkoj strani i ponoviti
proceduru iz koraka 8. Sirena se
oglašava dva puta kako bi
označila da je identifikacioni kod
senzora uparen sa zadnjim
pneumatikom na vozačevoj strani
i proces uparivanja TPMS
senzora više nije aktivan.
271
12. Okrenuti kontakt u položaj
LOCK/OFF.
13. Podesiti sva četiri pneumatika na
preporučeni nivo pritiska u
pneumaticima, kako je označeno
na nalepnici sa informacijama
o pneumaticima i opterećenju.
Zakonom dozvoljena minimalna
dubina profila (1,6 mm) je dostignuta
onda kada se pneumatici toliko
pohabaju da se vide indikatori (TWI)
habanja profila. Njihov položaj
pokazuju oznake sa bočne strane
pneumatika.
Dubina profila
Ako je istrošenost pneumatika na
prednjoj osovini veća nego na
zadnjoj, prednje točkove zameniti
zadnjim. Voditi računa da pravac
okretanja točkova bude isti kao i pre.
Redovno kontrolisati dubinu profila
pneumatika.
U interesu bezbednosti, pneumatike
zameniti ako se dubina profila smanji
na 2-3 mm (zimski pneumatici 4 mm).
MD144
Pneumatici stare, i onda ako se ne
koriste. Preporučujemo zamenu
pneumatika svakih 6 godina.
272
Nega vozila
Rotacija pneumatika
Pneumatici se rotiraju, odnosno
menjaju mesta, da bi se postiglo
ujednačeno habanje svih
pneumatika. Najvažnija je prva
rotacija.
Uvek kada se primeti neuobičajeno
habanje, pneumatike treba rotirati što
je moguće pre i proveriti poravnatost
točkova. Takođe treba proveriti da li
su pneumatici ili točkovi oštećeni.
Prilikom rotiranja pneumatika uvek
treba primenjivati pravilan redosled
rotacije koji je ovde prikazan.
Ne koristiti rezervni pneumatik za
rotaciju pneumatika.
Nakon rotiranja pneumatika podesiti
zadnje i prednje pneumatike na
preporučeni pritisak napumpavanja
pneumatika sa nalepnice za
informacije o pneumaticima
i opterećenju.
Resetovati sistem za nadzor pritiska
u pneumaticima.
Proveriti da li su sve navrtke točkova
pravilno pričvršćene.
{Upozorenje
Rđa ili prljavština na točku ili na
delovima na koje je pričvršćen
može, posle izvesnog vremena, da
olabavi navrtke točka. Točak može
da ispadne i izazove nesreću.
Prilikom menjanja točka, ukloniti
bilo kakvu rđu ili prljavštinu sa
mesta gde je točak pričvršćen na
vozilo. U hitnim slučajevima mogu
se upotrebiti krpa ili papirni ubrus;
međutim, kasnije treba upotrebiti
strugalicu ili žičanu četku za
uklanjanje celokupne rđe ili
prljavštine.
Da bi se sprečila korozija ili taloženje
rđe, posle zamene točka ili rotacije
pneumatika premazati sredinu
glavčine mazivom za ležajeve
točkova. Ne podmazivati ravnu
površinu za montiranje točka ili
navrtke i zavrtnje točkova.
1970757
Nega vozila
Poklopci točkova (ratkapne)
Moraju se koristiti ukrasni poklopci
(ratkapne) točkova i pneumatici koji
su odobreni od strane proizvođača
za odgovarajuće vozilo i koji
zadovoljavaju uslove svih
pripadajućih kombinacija točkova
i pneumatika.
{Upozorenje
Korišćenje neodgovarajućih
pneumatika ili ukrasnih poklopaca,
mogu dovesti do iznenadnog
gubljenja pritiska i zbog toga do
udesa.
Komplet za popravku
pneumatika
Manja oštećenja gazeće površine
i bočne strane pneumatika, mogu se
popraviti pomoću kompleta za
popravku pneumatika.
273
Za ručni menjač, ubacite u prvi
stepen prenosa ili položaj za vožnju
unazad.
Za automatski menjač, ubacite u
položaj P.
Strano telo ne odstranjivati iz
pneumatika.
Oštećenja veća od 4 mm, kao
i oštećenja bočne strane pneumatika
se ne mogu popravljati ovim
kompletom.
{Upozorenje
Ne voziti brže od 80 km/h.
Ovako popravljen pneumatik ne
koristiti na duži period.
Upravljivost i ponašanje vozila
može biti promenjeno.
Ako imate izduvan pneumatik:
Potegnuti ručnu kočnicu.
GO3E10039A
Komplet za popravku pneumatika
nalazi se u desnoj strani zadnjeg
odeljka.
1. Otvoriti prostor za odlaganje.
274
Nega vozila
TDL087A
JE80A
GO3E10040A
2. Izvaditi kompresor i bocu sa
zaptivnim materijalom.
3. Izvaditi kabl za električni
priključak (1) i crevo za vazduh
(2) iz prostora za odlaganje sa
donje strane kompresora.
4. Prekidač kompresora mora biti
postavljen na (.
5. Navrnuti crevo za vazduh
kompresora na bocu sa
zaptivnim materijalom.
6. Priključiti električni priključak
kompresora u pomoćno grlo
(u dodatnu utičnicu ili upaljač
za cigarete.)
Radi izbegavanja pražnjenja
akumulatora, preporučujemo
da motor radi.
Nega vozila
275
7. Postaviti bocu sa zaptivnim
materijalom u držač na
kompresoru.
Postaviti kompresor blizu
pneumatika tako, da boca sa
zaptivnim materijalom ostane
vertikalna.
JE82A
JE81A
8. Skinuti zaštitnu kapicu ventila
oštećenog pneumatika.
9. Navrnuti crevo za punjenje na
ventil pneumatika.
10. Preklopni prekidač kompresora
prebaciti u položaj I. Pneumatik
se puni sa zaptivnim sredstvom.
11. Merni instrument pritiska
kompresora će na kratko
(približno 30 sekundi) prikazati
pritisak od 6 bara, sve dok se
boca sa zaptivnim materijalom ne
isprazni.Posle toga će pritisak
opadati.
12. Sva količina zaptivnog materijala
je ispumpana u pneumatik. Posle
toga pneumatik se naduvava.
JE83A
13. Propisani pritisak pneumatika
(oko 2,4 bara) trebalo bi da se
postigne u roku od 10 minuta.
Kada se dostigne propisani
pritisak, isključiti kompresor.
Ukoliko se propisani pritisak ne
postiže u roku od 10 minuta,
odvojiti komplet za popravku
pneumatika. Pomeriti vozilo za
jedan okretaj pneumatika.
276
Nega vozila
Ponovo priključiti komplet za
popravku pneumatika i nastaviti
postupak još 10 minuta. Ukoliko
se propisani pritisak još uvek ne
postigne, pneumatik je previše
oštećen. Potražiti pomoć servisa.
Previsoki pritisak pneumatika
ispuštati pomoću dugmeta iznad
pokazivača pritiska.
Kompresor ne držati uključen
duže od 10 minuta.
14. Odvojiti komplet za popravku
pneumatika. Pritisnuti bravicu na
nosaču i skloniti bocu sa
zaptivnim materijalom sa nosača.
Navrnuti crevo za punjenje
pneumatika na slobodni priključak
boce sa zaptivnim materijalom.
Time se sprečava gubljenje
zaptivne mase.
Komplet za popravku pneumatika
smestiti u vratima prtljažnika.
15. Odstraniti sav preostali zaptivni
materijal sa krpom.
16. Priloženu nalepnicu, koja
pokazuje maksimalno dozvoljenu
brzinu (oko 80 km/h), skinuti sa
boce zaptivnog materijala i zalepiti
u vidno polje vozača.
Ukoliko je pritisak u pneumatiku
iznad 1,3 bara, naduvati
pneumatik na propisani pritisak
(otprilike 2,4 bara).
Ponavljati postupak dok ne
prestane gubljenje pritiska.
Ukoliko je pritisak u pneumatiku
pao ispod vrednosti od 1,3 bara,
vozilo se ne može dalje koristiti.
Potražiti pomoć servisa.
18. Komplet za popravku pneumatika
smestiti u vratima prtljažnika.
Napomena
JE84A
17. Odmah nastaviti sa vožnjom, da bi
se zaptivni materijal ravnomerno
raspodelio u pneumatiku. Posle
vožnje od približno 10 km (ali ne
više od 10 minuta) zaustaviti se
i proveriti pritisak u pneumatiku.
Tom prilikom, kraj creva vazduha
od kompresora direktno navrnuti
na ventil pneumatika
Vozne karakteristike popravljanog
pneumatika su ozbiljno
ograničene, te zato takav
pneumatik treba zameniti.
Ukoliko se čuju neubičajeni
zvukovi ili se kompresor pregreje,
isključiti kompresor na najmanje
30 minuta.
Nega vozila
Obratiti pažnju na datum roka
važnosti kompleta. Posle tog
datuma zaptivna moć se ne može
garantovati. Obratiti pažnju na
uputstva odlaganja boce sa
zaptivnim materijalom.
Korišćenu bocu zaptivnog
materijala zameniti. Bocu odlagati
po važećim zakonskim propisima.
Kompresor i boca sa zaptivnim
materijalom se mogu koristiti na
temperaturi od oko -30C~70C.
Menjanje pneumatika
Mešanjem pneumatika može doći
do gubljenja kontrole nad vozilom
prilikom vožnje.
Ako mešate pneumatike različitih
dimenzija, proizvođača ili tipova,
(radijalni i koso-pojasni tip
pneumatika) vozilom se ne može
pravilno upravljati, i možete doživeti
nesreću. Upotrebom različitih
dimenzija, proizvođača, ili tipa
pneumatika se takođe može oštetiti
vaše vozilo. Obezbedite korišćenje
odgovarajuće dimenzije,
proizvođača, i tipa pneumatika na
svim točkovima.
Neka su vozila opremljena sa
kompletom za popravku pneumatika
umesto rezervnog točka.
Izvršiti sledeće pripreme i držati se
sledećih informacija:
 Skloniti vaše vozilo sa puta na
neko bezbedno mesto gde nema
saobraćaja.
 Parkirati na ravnoj, čvrstoj površini
koja nije klizava. Prednji točkovi
moraju biti podešeni ravno prema
napred.
 Potegnuti ručnu kočnicu.




277
Za ručni menjač, ubacite u prvi
stepen prenosa ili položaj za
vožnju unazad.
Za automatski menjač, ubacite
u položaj P.
Isključiti motor i izvući ključ iz
kontakt brave.
Uključiti sva četiri pokazivača
pravca.
Blokirati točak koji se nalazi
dijagonalno od onoga kojeg treba
promeniti postavljanjem klina,
drveta ili kamena ispred i iza
njega.
Svi putnici treba da napuste
vozilo.
 Izvaditi rezervni točak.
Pogledati „Privremeni rezervni
točak“ pod Kompaktni rezervni
točak na strani 281.
 Nikada ne menjati više od jednog
točka odjednom.
 Koristiti dizalicu samo za zamenu
točka u slučaju njegovog
bušenja, a ne za zimsko ili letnje
sezonsko menjanje pneumatika.
278
Nega vozila
 Ako je teren na kome se vozilo
nalazi mek, staviti tvrdu dasku
(maks.1 cm debljine) ispod
dizalice.
 U podignutom vozilu ne sme biti
ljudi niti životinja.
 Ne podvlačiti se pod dignuto
vozilo.
 Ne startovati motor dok je vozilo
podignuto dizalicom.
 Očistiti navrtke vijka i navoj pre
postavljanja točka.
{Upozorenje
Priložena dizalica odgovara
isključivo vašem vozilu.
Ne koristiti dizalicu, koja je
namenjena Vašem automobilu, na
drugim vozilima.
Nikada ne prekoračiti propisano
maksimalno opterećenje dizalice.
Korišćenjem ove dizalice na drugim
vozilima može doći do oštećenja
drugog vozila ili vaše dizalice
i dovesti do povreda osoba.
Skidanje izduvanog
pneumatika i postavljanje
rezervnog pneumatika
1. Pre nego što nastavite obavite
bezbednosnu proveru.
2. Okrenuti ključ za točak u smeru
suprotnom od kretanja kazaljke
na satu da bi se olabavile kapice
navrtki.
Ako je potrebno, ručno ih
olabavite. Kapice navrtki neće se
skinuti sa poklopca točka
(ratkapne).
Ivica poklopca točka može biti
oštra, zato ne pokušavati
skidanje poklopca golim rukama.
Ne ispuštati kapicu i ne ostavljati
je licem nadole, jer se može
ogrebati ili oštetiti. Poklopac
točka (ratkapnu) smestiti u
prtljažnik dok se ne popravi ili ne
zameni izduvani pneumatik.
1913313
3. Ključ za točak okrenuti u smeru
suprotnom od kretanja kazaljke
na satu kako bi se navrtke točka
olabavile; još uvek ih ne treba
uklanjati.
Napomena
Pobrinuti se da gornji deo priručne
dizalice bude pravilno postavljen
da se vozilo ne bi oštetilo.
Popravke takvih oštećenja nisu
pokrivene garancijom.
Nega vozila
{Upozorenje
Podvlačenje pod vozilo dok je
podignuto dizalicom može biti
opasno. Ako vozilo sklizne sa
dizalice, može vas ozbiljno
povrediti ili ubiti.
Nikada se ne podvlačiti pod vozilo
kada je poduprto samo dizalicom.
{Upozorenje
GC3D9013A
4. Gornji deo dizalice pozicionirati
kao što je pokazano. Dizalicu
podesiti na potrebnu visinu pre
postavljanja ispod tačke za
podizanje.
5. Pomoćni alat ručne dizalice
pričvrstiti na dizalicu
postavljanjem oba kraja dizalice
i alata jedan preko drugog.
Podizanje vozila nepravilno
postavljenom dizalicom može
dovesti do oštećenja vozila, pa čak
i do njegovog pada. Da bi se
izbegle telesne povrede i oštećenje
vozila, gornji deo priručne dizalice
se mora postaviti u pravilan položaj
pre podizanja vozila.
279
{Upozorenje
Podizanje vozila i podvlačenje pod
njega zbog održavanja ili popravke
je opasno bez odgovarajuće
zaštitne opreme i obuke. Ako se
dizalica dobija uz vozilo,
namenjena je samo menjanju
ispumpane gume. U slučaju da se
koristi za bilo šta drugo, vi ili bilo ko
drugi možete biti ozbiljno
povređeni ili usmrćeni ako vozilo
sklizne sa dizalice. Ako se dizalica
dobija uz vozilo, koristiti je samo za
menjanje ispumpane gume.
280
Nega vozila
{Upozorenje
VSD011A
6. Ručicu dizalice okretati u smeru
kretanja kazaljke na satu tako da
se vozilo podigne dovoljno visoko
da bi kutija sa rezervnim
delovima mogla da stane ispod
vozila.
1913316
7. Ukloniti sve navrtke točka.
8. Skinuti ispumpanu gumu.
Rđa ili prljavština na točku ili na
delovima na koje je pričvršćen
može, posle izvesnog vremena, da
olabavi navrtke točka. Točak može
da ispadne i izazove nesreću.
Prilikom menjanja točka, ukloniti
bilo kakvu rđu ili prljavštinu sa
mesta gde je točak pričvršćen na
vozilo. U hitnim slučajevima mogu
se upotrebiti krpa ili papirni ubrus;
međutim, kasnije treba upotrebiti
strugalicu ili žičanu četku za
uklanjanje celokupne rđe ili
prljavštine.
Nega vozila
1913319
9. Ukloniti bilo kakvu rđu ili
prljavštinu sa zavrtnja točka,
montažnih površina i rezervnog
točka.
10. Montirati kompaktnu rezervnu
gumu.
{Upozorenje
Nikada ne koristiti ulje ili mast na
zavrtnjima ili navrtkama zato što
navrtke mogu da se olabave.
Točak vozila bi mogao otpasti,
uzrokujući sudar.
11. Vratiti navrtke točka nazad, sa
zaobljenim delom navrtke
okrenutim prema točku. Svaku
navrtku okretati u smeru kretanja
kazaljke na satu dok se točak ne
priljubi uz glavčinu.
12. Spustiti vozilo okretanjem ručice
dizalice u smeru suprotnom
smeru kretanja kazaljke na satu.
Spustiti dizalicu u potpunosti.
13. Čvrsto zategnuti navrtke točka po
unakrsnom redosledu.
14. Potpuno spustiti dizalicu i ukloniti
je ispod vozila.
15. Čvrsto zategnuti navrtke točka
ključem za točkove.
281
Kompaktni rezervni točak
Rezervni točak može biti određen
kao privremeni rezervni točak
zavisno od veličine u poređenju sa
ostalim montiranim točkovima
i zakonskim regulativama zemlje.
Rezervni točak ima čelični naplatak.
Korišćenjem privremenog rezervnog
točka koji je manji nego ostali
točkovi, može doći do izmenjenih
voznih osobina vozila, pogotovo
prilikom korišćenja zimskih
pneumatika. Oštećeni pneumatik
u najkraćem roku zameniti novim.
Napomena
Poklopci točkova se ne uklapaju
na kompaktnu rezervnu gumu. Ako
pokušate da stavite poklopac točka
na kompaktnu rezervnu gumu,
poklopac ili rezervna guma mogu
da se oštete.
GO3E10044A
282
Nega vozila
Rezervni točak se nalazi u vratima
prtljažnika (ili poklopcu prtljažnika)
ispod pokrivača podnog dela.
Pričvršćen je u udubljenju sa
leptirastom navrtkom.
Udubljenje rezervnog točka nije
dizajnirano za sve odobrene
dimenzije pneumatika. Ako se mora
lagerovati širi točak od rezervnog u
udubljenje rezervnog točka nakon
menjanja točkova, pokrivač poda se
može postaviti preko isturenog točka.
Pažnja
Ovaj sklop rezervnog
točka/pneumatika je za korišćenje
samo u nuždi.
Zameniti sa redovnim sklopom
točka/pneumatika što je moguće
pre.
Ne postavljati lance za sneg.
Ne montirati nikakav drugi
pneumatik na taj naplatak koji nije
identičan originalu.
Ne montirati na druga vozila.
Privremeni rezervni točak
Odlaganje oštećenog točka
Korišćenjem privremenog rezervnog
točka može se ugroziti upravljivost.
Defektni pneumatik zameniti novim ili
popraviti što je moguće pre.
Istovremeno koristiti samo jedan
privremeni rezervni točak. Ne voziti
se brže od 80 km/h. U krivine ulaziti
polako. Ne koristiti na duži period.
GO3E10067A
Oštećeni točak mora da bude
odložen u prtljažnik i pričvršćen
trakom.
Nega vozila
5. Zakačiti kraj sa omčom na
naspramnu kukicu za vezivanje
prtljaga.
6. Pritegnuti traku.
283
Startovanje pomoću
kablova
Startovanje pomoću
kablova
Ne startovati pomoću uređaja
za brzo punjenje akumulatora.
Vozilo sa ispražnjenim akumulatorom
se može startovati upotrebom
kablova za pomoć pri startovanju
i akumulatora drugog vozila.
GC3E10002A
1. Postaviti točak na sredini
prtljažnog prostora.
2. Zakačiti kraj trake u vidu omče
kroz odgovarajuću kukicu za
vezivanje prtljaga.
3. Zakačiti kraj trake u vidu omče
kroz ušicu i povući dok se omča
pravilno ne zategne za kukicu za
vezivanje prtljaga.
4. Provući traku kroz krakove točka
kao što je prikazano na slici.
{Upozorenje
Budite izuzetno pažljivi prilikom
startovanja pomoću kablova za
pomoć pri startovanju. Svako
odstupanje od ovih uputstava
može dovesti do povreda ili
oštećenja, izazvano eksplozijom
akumulatora, kao i do oštećenja
električnih sistema na oba vozila.
Izbegavati dodir sa očima, kožom,
tkaninom i obojenim površinama.
Tečnost sadrži sumpornu kiselinu
koja u direktnom kontaktu može
prouzrokovati povrede i oštećenja.
284
Nega vozila
 Nikada ne izlagati akumulator
varnicama ili otvorenom
plamenu.
 Za vreme startovanja pomoću
kablova ne naginjati se iznad
akumulatora.
 Ispražnjeni akumulator može da
se zaledi već na temperaturama
od 0 C.
Odlediti zaleđen akumulator pre
povezivanja kablova za pomoć
pri startovanju.
 Priključne kleme kablova se ne
smeju međusobno dodirivati.
 Kod rada sa akumulatorom nositi
zaštitno odelo i zaštitne naočare.
 Potegnuti ručnu kočnicu, postaviti
ručicu ručnog menjača u
neutralan položaj, a automatskog
u položaj P.
 Koristiti pomoćni akumulator
istog napona (12 volti). Njegov
kapacitet (Ah) ne sme biti znatno
niži od ispražnjenog akumulatora.
 Vozila ne smeju doći u
međusobni kontakt tokom
procesa startovanja pomoću
kablova.
 Koristiti kablove za pomoć pri
startovanju sa izoliranim kleštima
i najmanjim prečnikom žice od
16 mm2 (25mm2 za dizel
motore).
Redosled priključivanja kablova:
1. Jedan kraj crvenog kabla
priključiti na pozitivan pol
pomoćnog akumulatora.
2. Priključiti drugi kraj crvenog kabla
na pozitivan pol ispražnjenog
akumulatora.
3. Jedan kraj crnog kabla priključiti
na negativan pol pomoćnog
akumulatora.
4. Priključiti drugi kraj crnog kabla
na masu vozila, kao što je blok
motora ili na neki vijak nosača
motora. Tačka priključivanja
treba da bude što je moguće
dalje od ispražnjenog
akumulatora, najmanje 60 cm.
Kablove postaviti tako da ga
rotirajući delovi u motornom prostoru
ne mogu zahvatiti.
 Ispražnjen akumulator ne
isključivati iz mreže vozila.
 Isključiti sve nepotrebne
električne potrošače.
GO3E10045A
Nega vozila
Za startovanje motora:
1. Startovati motor vozila koji daje
pomoć za startovanje pomoću
kabla.
2. Posle 5 minuta startovati drugi
motor. Pokušaj startovanja bi
trebalo izvoditi u vremenskim
razmacima od jedne minute i ne
duže od 15 sekundi.
3. Oba motora ostaviti da rade na
praznom hodu sa priključenim
kablovima oko 3 minuta.
4. Uključiti električne potrošače
(npr. prednja svetla, grejanje
zadnjeg stakla) vozila koje se
startuje pomoću kablova.
5. Skidanje kablova obaviti tačno
obrnutim redosledom od
prethodno opisanog.
285
Vuča
Vuča vozila
Ukoliko je Vaše vozilo potrebno vući,
molimo da koristite našu servisnu
mrežu ili profesionalnu šlep službu.
GO3E10047A
GO3E10046A
Najbolji metod za prevoz vozila je
pomoću vozila šlep službe.
GO3E10048A
286
Nega vozila
Vuča vozila sa pogonom na sva
četiri točka
Ukoliko se vuče sa 2 točka, podići
prednje pogonske točkove i vući
vozilo sa blokiranim prednjim
točkovima.
Ako nije moguće korišćenje vozila sa
platformom, koristite kolica sa
platformom kako je prikazano
na ilustraciji ispod.
Pažnja
Ukoliko je vozilo opremljeno
pogonom na sva četiri točka
(AWD), a vučom se prednji ili
zadnji točkovi kotrljaju po putu,
može doći do jakog oštećenja
pogonskog sistema vozila.
Nikada ne vucite vozilo dok su
prednji ili zadnji točkovi na putu.
Molimo da se pridržavate sledećih
procedura prilikom vuče vozila:
 Ne sme ostati niko od putnika u
vozilu prilikom vuče.
GO3E10073A
GO3E10072A
Vozilo sa platformom je najbolji
metod vuče vozila sa pogonom na
sva četiri točka (AWD) kako bi se
izbegli bilo kakvi kvarovi.
 Otpustiti parkirnu kočnicu
vučenog vozila i postavite ručicu
menjača u neutralni položaj.
 Uključite sva četiri pokazivača
pravca.
 Pridržavati se ograničenja brzine.
Nega vozila
Ručica menjača u neutralnom
položaju
Vuča u slučaju nužde
Ako šlep služba nije dostupna u
slučaju nužde, vozilo se može
privremeno vući pomoću užeta koje
se pričvršćuje za priključak za vuču
u slučaju nužde.
Pažnja
Krenuti polako. Voziti bez trzaja.
Ekstremne vučne sile mogu oštetiti
vozilo.
GC3D9009A
Priključak za vuču uvrnuti u otvor do
kraja, dok se ne zaustavi
u horizontalnom položaju. (Treba da
dodiruje navrtku za vuču).
GC3D9008A
Otkačiti kapicu odvijačem i skinuti je.
Priključak za vuču se nalazi u
prostoru za odlaganje sa alatima
vozila .
Videti Alati na strani 265.
287
Zakačiti uže za vuču - ili još bolje
rudu za vuču - za priključak za vuču.
Priključak za vuču se sme koristiti
samo za vuču vozila, nikako za
druge namene.
Uključiti paljenje da bi odbravili
upravljač i omogućili rad stop svetla,
sirene i brisača vetrobrana.
Kada motor ne radi, potrebna je
znatno veća sila za kočenje i
upravljanje vozilom.
Radi sprečavanja prodora izduvnih
gasova u putnički prostor od vozila
kojim se vuče, uključiti recirkulaciju i
zatvoriti prozore na vozilu.
Vozila sa automatskim menjačem:
vozilo ne vući korišćenjem kuke za
vuču. Pri vuči pomoću užeta može
doći do velikog oštećenja
automatskog menjača. Kada je
potrebno vući vozilo sa automatskim
menjačem, koristiti šlep službu ili
opremu za podizanje točkova.
288
Nega vozila
Vozilo sa ručnim menjačem: vozilo
se mora vući okrenuto prema
napred, ne brže od 88 km/h. U svim
ostalim slučajevima i ako je menjač
u kvaru, prednja osovina se mora
podići sa zemlje.
Vuča drugog vozila
Potražiti pomoć servisa.
Nakon vuče, odvrnuti priključak za
vuču.
Umetnuti kapicu i zatvoriti je.
GC3G10008A
GC3G10007A
Otkačiti kapicu odvijačem i skinuti je.
Priključak za vuču se nalazi u
prostoru za odlaganje sa alatima
vozila .
Videti Alati na strani 265.
Priključak za vuču uvrnuti u otvor do
kraja, dok se ne zaustavi
u horizontalnom položaju. (Treba da
dodiruje navrtku za vuču).
Zakačiti uže za vuču - ili još bolje
rudu za vuču - za priključak za vuču.
Priključak za vuču se sme koristiti
samo za vuču vozila, nikako za
druge namene.
Nakon vuče odlučno vratiti poklopac
Nega vozila
Pažnja
Nega spoljašnjosti
Krenuti polako. Voziti bez trzaja.
Spoljašnja nega
Ekstremne vučne sile mogu oštetiti
vozilo.
Brave
Brave su fabrički podmazane
specijalnom mašću za brave visokog
kvaliteta. Upotrebiti sredstvo za
odmrzavanje kada je stvarno
neophodno, jer ono ima suprotan
efekat od podmazivanja i pogoršava
funkcionisanje brave. Nakon
korišćenja sredstva za odmrzavanje,
poveriti brave na ponovno
podmazivanje u servisu.
Pranje
Boja vašeg vozila je izložena uticaju
spoljašnje sredine. Redovno perite
i štitite voskom vaše vozilo. Ako
koristite automatizovane perionice
automobila, obavezno birati program
sa voskom.
289
Ptičji izmet, insekte, smolu drveća,
polensku prašinu i slično, odmah
isprati jer sadrže agresivne
supstance koje mogu prouzrokovati
oštećenja boje.
Kod korišćenja automatskih uređaja
za pranje vozila, poštovati
pripadajuća uputstva proizvođača
uređaja za pranje vozila. Brisači
vetrobrana i zadnji brisač treba da su
u isključenom stanju. Zaključati
vozilo tako da se vratašca
rezervoara za gorivo ne mogu
otvoriti. Demontirati antenu i
spoljašnje pribore kao što je krovni
nosač, itd.
Ako vozilo perete ručno, temeljno
oprati i unutrašnju stranu blatobrana.
Ivice i rubove na otvorenim vratima
i poklopcu motornog prostora očistiti,
kao i površine koje oni pokrivaju.
Sve šarke vrata podmazati u servisu.
Za pranje motornog prostora ne
koristiti uređaj sa mlazom pare ili za
pranje sa visokim pritiskom.
290
Nega vozila
Vozilo temeljno oprati i obrisati
jelenskom krpom. Krpu za brisanje
češće prati. Koristiti posebne
jelenske krpe za obojene i staklene
površine: ostaci voska na staklima
dovode do ometanja vidljivosti.
Mrlje od katrana ne odstranjivati
čvrstim predmetima. Sa lakiranih
površina, mrlje očistiti sprejom za
odstranjivanje katrana.
Spoljašnja svetla
Površine prednjih svetla i ostalih
svetla su od plastike.
Ne koristiti abrazivne ili kaustične
agense, lopatice za čišćenje leda ili
hemikalije i ne čistiti ih na suvo.
Prilikom čišćenja umetaka, ostataka,
masne prljavštine i katrana na
spoljnim svetlima ili staklima, koristiti
samo mlaku vodu, meku krpu
i tečnost za pranje automobila.
Snažno čišćenje suvom krpom može
oštetiti spoljna svetla ili stakla.
Ne čistiti spoljna svetla
koncentrovanom tečnošću za pranje
automobila.
Izbegavati korišćenje opasnih
sredstava za čišćenje pre paljenja
svetla. To može da prouzrokuje
pucanje stakla usled hemijske
reakcije.
Pratiti uputstvo za pranje
automobila
Pridržavati se uputstva za pranje
automobila i koristiti blagi deterdžent.
Mogu se stvoriti mikropukotine na
staklu i zavarenim delovima ako se
ne prati uputstvo za pranje
automobila.
Nikada ne koristiti dole navedene
tečnosti u svrhu čišćenja.
• Aceton
• Benzol
• Toluen
• Ksilen
• Razređivač
Poliranje i zaštita voskom
Vozilo štititi voskom redovno
(najkasnije kada se više ne formiraju
kapljice vode).U suprotnom, boja će
se isušiti.
Poliranje je neophodno samo onda
kada je boja primila čvrste supstance
ili postala mat i neugledna.
Sredstvo za poliranje sa silikonom
stvara zaštitni sloj, tako da je zaštita
voskom suvišna.
Plastične delove karoserije ne
tretirati sredstvima za poliranje i
voskom.
Prozori i metlice brisača
vetrobrana
Pogodna je mekana, glatka krpa ili
jelenska koža za staklo uz korišćenje
sredstva za čišćenje stakla sa
odstranjivačem insekata.
Kod čišćenja zadnjeg stakla voditi
računa da se ne oštete grejni vodovi
sa unutrašnje strane stakla.
Nega vozila
Za mehaničko odstranjivanje leda
koristiti strugač leda sa oštrim
ivicama. Strugač čvrsto pritisnuti uz
staklo tako da nikakva nečistoća ne
dospe pod strugač.
Zaprljane metlice brisača očistiti
mekanom krpom i sredstvom za
čišćenje stakla.
Točkovi i pneumatici
Ne koristiti uređaj za pranje sa
mlazom visokog pritiska.
Čistiti naplatke sa pH-neutralnim
sredstvom za čišćenje točkova.
Naplaci su bojeni i mogu se održavati
istim sredstvima kao i karoserija.
Oštećenja boje
Manja oštećenja boje tretirati odmah
sredstvom za popravku boje za
manja oštećenja, pre pojave korozije.
Veća oštećenja ili oblasti sa
korozijom za popravku poveriti
servisu.
Obratiti pažnju na montirani
komplet dodatne opreme za
karoseriju vozila
Voditi računa o montiranom
kompletu dodatne opreme za
karoseriju vozila
• Voditi računa da uže za vuču ne
izazove lom ili oštećenje
karoserije prilikom vuče
automobila. Automobil treba vući
nakon skidanja donjeg poklopca
branika, ako je potrebno.
• U toku vožnje treba posebno
voditi računa o malom odstojanju
od tla, a naročito treba obratiti
pažnju na ležeće policajce,
ivičnjake, parking rampe itd.
• Kada je vozilo podignuto, koristiti
podupirač kako bi se osiguralo da
ne dođe do štete prilikom
kontakta sa kompletom za
karoseriju.
• Koristiti sigurnosnu korpu ili
ravno postolje kao zaštitu od
oštećenja karoserije i lomova
prilikom vuče automobila.
291
Podvoz vozila
Korozivni materijali za uklanjanje
snega i leda se mogu nakupiti sa
donje strane vašeg vozila. Ukoliko se
oni ne uklone, ubrzana korozija će se
pojaviti na delovima ispod vozila.
Povremeno isprati sa podvozja
vašeg vozila te materije običnom
vodom.
Obratiti pažnju da se operu i mesta
gde se blato i ostale naslage mogu
zadržati. Olabaviti svaku naslagu na
skrivenim mestima pre ispiranja
vodom.
Servis gasnog amortizera
podupirača vrata prtljažnika
Vizuelno prekontrolisati gasni
amortizer, ako je u opremi, na znake
habanja, pukotine ili drugih
oštećenja. Proveriti sposobnost
gasnog amortizera da vrata drži
otvorenim. Kontaktirati svog dilera
ako je potreban servis.
292
Nega vozila
Unutrašnja nega
Unutrašnjost će izgledati dobro ako
se redovno čisti. Prašina i prljavština
mogu da se natalože na presvlakama
i izazovu oštećenja na tepihu, tkanini,
koži i plastičnim površinama. Mrlje
treba brzo ukloniti pošto ih visoke
temperature mogu brzo zalepiti.
Svetlije unutrašnjosti mogu zahtevati
češće čišćenje.
Novine i odevni predmeti koji mogu
da ofarbaju nameštaj takođe mogu da
ofarbaju unutrašnjost vozila.
Ukloniti prašinu sa malih dugmića
i potenciometara četkicom sa
mekanim čekinjama.
Kod čišćenja unutrašnjosti, koristiti
samo sredstva za čišćenje specijalno
namenjena za površine koje se čiste.
Korišćenjem sredstava za čišćenje na
površinama za koje nisu namenjena
mogu se napraviti trajna oštećenja.
Nanesite sredstvo za čišćenje
direktno na krpu za čišćenje da bi se
sprečilo prskanje drugih površina.
Odmah ukloniti kapljice sa drugih
površina.
Napomena
Korišćenje abrazivnih sredstava za
čišćenje prilikom čišćenja staklenih
površina vozila može da izgrebe
staklo i/ili izazove oštećenje
odmagljivača zadnjeg stakla.
Prilikom čišćenja stakla na vozilu,
koristiti samo meku krpu i sredstvo
za čišćenje stakla.
Sredstva za čišćenje mogu da sadrže
rastvarače koji se mogu koncentrovati
u unutrašnjosti.
Pre korišćenja sredstava za čišćenje,
pročitati i pridržavati se svih
bezbednosnih uputstava na nalepnici.
Za vreme čišćenja unutrašnjosti
održavati adekvatnu ventilaciju
otvaranjem vrata i prozora.
Ne čistiti unutrašnjost koristeći
sledeća sredstva za čišćenje ili
tehnike:
• Nikada ne koristiti nož ili bilo koji
drugi oštri predmet za uklanjanje
nečistoća sa bilo koje unutrašnje
površine.
• Nikada ne koristiti krutu četku.
To može da uzrokuje oštećenja.
• Nikada ne pritiskati jako niti
agresivno trljati krpom za
čišćenje. Jako pritiskanje može
oštetiti unutrašnjost i ne
poboljšava efikasnost uklanjanja
nečistoća.
• Izbegavati deterdžente za pranje
veša ili sredstva za pranje
sudova koji sadrže odmašćivače.
Korišćenje previše sredstava će
ostaviti talog koji ostavlja linije i
privlači prljavštinu. Koristiti samo
blaga, pH neutralna sredstva.
• Nemojte mnogo natopiti
presvlake dok čistite.
• Sredstva za čišćenje koja sadrže
rastvarače mogu oštetiti
unutrašnjost.
Nega vozila
Tkanina/tepih
Koristiti usisivač sa mekanom
četkom za uklanjanje prašine
i prljavštine. Usisivač na paru sa
rotirajućim četkama na brizgalici
može da se koristi samo za podni
tepih i patosnice. Uvek prvo pokušati
da se nečistoće uklone čistom
vodom ili gaziranom vodom.
Pre čišćenja, lagano ukloniti što je
više moguće prljavštine
korišćenjem neke od sledećih
tehnika:
• Za tečnosti: lagano pokupiti
preostalu prljavštinu papirnim
ubrusom. Dozvoliti da papirni
ubrus upije prljavštinu dok više
ne bude mogla da se ukloni.
• Za čvrstu, suvu prljavštinu:
ukloniti koliko god je moguće, a
zatim usisati.
Za čišćenje:
1. Natopiti nelinjajuću, čistu belu
krpu običnom ili gaziranom
vodom.
2. Ukloniti višak vlage (iscediti).
3. Početi od spoljnog ruba
prljavštine i lagano trljati prema
centru. Nastaviti sa čišćenjem,
korišćenjem čistog dela krpe
svaki put kada se zaprlja.
4. Nastaviti sa laganim trljanjem
zaprljanog mesta.
5. Ako prljavština nije potpuno
uklonjena, koristiti blagi rastvor
sapuna i ponoviti proces čišćenja
običnom vodom.
293
Ako preostane još prljavštine, možda
je neophodno upotrebiti komercijalno
sredstvo za čišćenje tkanina ili
sredstvo za uklanjanje fleka. Testirati
trajnost boje na malom skrivenom
delu pre korišćenja komercijalnog
sredstva za čišćenje presvlaka ili
sredstva za uklanjanje fleka. Ako
lokalno očišćena površina odaje
utisak da na njoj može doći do
formiranja prstena, očistiti celu
površinu.
Papirni ubrus se može koristiti za
upijanje viška vlage sa tkanine ili
tepiha nakon čišćenja.
Pažnja
Zatvoriti Velcro trake pošto
otvorena velcro traka na odeći
može oštetiti presvlaku sedišta.
Koža
Koža, a naročito koža svetlije boje,
zahteva češće čišćenje da bi se
sprečilo nagomilavanje prašine,
prljavštine i prenošenje boja sa
294
Nega vozila
drugih predmeta kako se ne bi
stvorile trajne fleke.
Za uklanjanje prašine se koristi meka
krpa natopljena vodom.
Ako je potrebno temeljnije čišćenje,
može da se koristi meka krpa
natopljena blagom sapunicom.
Pustiti kožu da se prirodno osuši.
Ne koristiti toplotu, paru, sredstva za
uklanjanje fleka ili imalin na koži.
Mnoga komercijalna sredstva za
čišćenje kože i premazi koji se
prodaju da očuvaju i zaštite kožu
mogu trajno promeniti izgled i osećaj
kože i ne preporučuju se. Za čišćenje
unutrašnjost ne koristiti silikon ili
proizvode na bazi voska, niti
proizvode koji sadrže organske
rastvore zato što oni mogu da
izmene izgled neravnomernim
povećanjem sjaja.
Instrument tabla, vinil i druge
plastične površine
Za uklanjanje prašine se koristi meka
krpa natopljena vodom.
Ako je potrebno temeljnije čišćenje,
može da se koristi meka krpa
natopljena blagom sapunicom radi
nežnog uklanjanja prašine
i prljavštine. Nikada ne koristiti
sredstva za uklanjanje fleka na
plastičnim površinama.
Mnoga komercijalna sredstva za
čišćenje i premazi koji se prodaju da
očuvaju i zaštite mekane plastične
površine mogu trajno promeniti izgled
i osećaj unutrašnjosti i ne preporučuju
se. Za čišćenje unutrašnjost ne
koristiti silikon ili proizvode na bazi
voska, niti proizvode koji sadrže
organske rastvore zato što oni mogu
da izmene izgled neravnomernim
povećanjem sjaja.
Neki komercijalni proizvodi mogu da
povećaju sjaj instrument table.
Povećanje sjaja može uzrokovati
neprijatne odbljeske na vetrobranu
i čak otežati gledanje kroz vetrobran
pod određenim uslovima.
Napomena
Osveživači vazduha sadrže
rastvore koji mogu da oštete
plastiku i obojene površine.
Pratiti uputstva proizvođača kod
korišćenja osveživača vazduha u
vozilu. Ako osveživač vazduha
dođe u dodir sa obojenom ili
plastičnom površinom, odmah ga
pokupiti mekom krpom.
Šteta uzrokovana korišćenjem
osveživača vazduha nije pokrivena
garancijom vozila.
Nega vozila
Nega sigurnosnih pojaseva
Sigurnosne pojaseve održavati
čistim i suvim.
{Upozorenje
Sigurnosni pojasevi se ne smeju
tretirati izbeljivačima ili bojom.
To može znatno da ih oslabi.
Moguće je da, u slučaju sudara, ne
mogu pružiti adekvatnu zaštitu.
Sigurnosne pojaseve prati samo
blagom sapunicom i toplom
vodom.
Plastični i gumeni delovi
Plastični i gumeni delovi se mogu
čistiti istim sredstvom koje se koristi
za čišćenje karoserije. Po potrebi
koristiti sredstvo za čišćenje
unutrašnjosti. Ne koristiti nikakva
druga sredstva. Posebno izbegavati
rastvarače i benzin. Ne koristiti
uređaj za pranje sa mlazom visokog
pritiska.
Patosnice
{Upozorenje
Ako patosnica nije odgovarajuće
veličine ili nije pravilno instalirana,
može da ometa pedale gasa i/ili
kočnice. Ometanje pedala može
prouzrokovati slučajno ubrzavanje
i/ili duži zaustavni put, što može
dovesti do sudara i povrede.
Obezbediti da patosnica ne ometa
pedale gasa ili kočnice.
295
Pridržavati se sledećih smernica
za pravilno korišćenje patosnice:
• Patosnice u okviru originalne
opreme dizajnirane su za vaše
vozilo. Ako je potrebno menjati
patosnice, preporučuje se
kupovina patosnica sa GM
sertifikatom. Patosnice koje nije
odobrio GM možda se neće
uklapati i mogu ometati pedale
gasa ili kočnice. Uvek proveriti da
li patosnice ometaju pedale.
• Pravilno okrenuti lice patosnice.
Ne prevrtati ih.
• Ne stavljati ništa na patosnice na
vozačevoj strani.
• Koristiti samo jednu patosnicu na
vozačevoj strani.
• Ne stavljati patosnice jednu
preko druge.
Napomena
Servisni radovi i održavanje
Servisni radovi
i održavanje
Opšte informacije ........................297
Raspored održavanja ..................298
Preporučena ulja, maziva i delovi303
Opšte informacije
Servisne informacije
U interesu garantovanja
ekonomičnosti u radu i bezbednosti
u saobraćaju, kao i očuvanja
vrednosti vašeg vozila, važno je da
se svi radovi održavanja urade
u odgovarajućim intervalima koji su
propisani.
Potvrde
Potvrda servisiranja se upisuje
u Servisno uputstvo.
Datum i kilometraža su kompletni
ako su overeni sa pečatom
i potpisom servisa.
Uverite se da je Servisno uputstvo
pravilno popunjeno kao dokaz
kontinuiranih servisnih provera, jer je
to vrlo važno za garantne
reklamacije, i imaće prednost pri
prodaji vozila.
297
298
Servisni radovi i održavanje
Raspored održavanja
Raspored održavanja
Interval održavanja
Godišnje / 15.000 km (koji ranije nastupi)
Održavanje I – koristiti Održavanje I za prvi servis ili ukoliko je prethodno obavljeno Održavanje II.
Održavanje II – koristiti Održavanje II ukoliko je prethodno obavljeno Održavanje I.
Za vozila opremljena sistemom za praćenje radnog veka ulja: ukoliko se prikaže kod br. 82 na informacionom centru za
vozača (DIC) i prethodno održavanje je rađeno najmanje 10 meseci ranije, trebalo bi obaviti i odgovarajuće održavanje.
Ne
1
Servis
Zameniti motorno ulje i filter.
Održavanje I
Održavanje II
Z
Z
2
Proveriti da li ima tragova curenja ili oštećenja.
K
K
3
Proveriti filter vazduha motora.
K
K
4
Pregledati pritisak u pneumaticima i proveriti pohabanost.
K
K
5
Proveriti sistem kočnica.
K
K
6
Pregledati nivo rashladne tečnosti motora i nivo tečnosti za pranje
vetrobranskog stakla i doliti po potrebi.
K
K
7
Proveriti vešanje i delove upravljača.
K
K
8
Proveriti metlice brisača i funkciju spoljašnjeg osvetljenja.
K
K
Servisni radovi i održavanje
Ne
Servis
Održavanje I
9
Proveriti pogonske kaiševe.
K
K
10
Obaviti sve potrebne dodatne servisne radove - vidi primenljivo poglavlje.
K
K
Proveriti kampanje popravki i opoziva.
K
K
11
Održavanje II
Održavanje II – obaviti sve postupke servisiranja kao za Održavanje I,
uključujući sledeće:
12
Zameniti kočionu tečnost.
Z
13
Proveriti sistem hlađenja motora.
K
14
Proveriti delove sistema zaštite.
K
15
Proveriti pogonske sisteme i delove prenosnog sistema vozila.
K
16
Podmazati delove karoserije.
K
K – proveriti opisane stavke i odgovarajuće delove. Ukoliko je potrebno korigovati, očistiti, osvežiti, podesiti ili zameniti.
Z – zameniti ili promeniti.
Ne
17
Opis
Trax
Zameniti filter za polen
Na svakih 60.000 km / 2 godine
18
Zameniti filter za vazduh
Na svakih 60.000 km / 4 godine
19
Zameniti svećice
Na svakih 60.000 km / 4 godine
20
Zameniti filter za dizel gorivo
Na svakih 60.000 km / 2 godine
21
Zameniti rashladnu tečnost motora
Na svakih 240.000 km / 5 godina
22
Zameniti ulje automatskog menjača
Normalni uslovi: svakih 150.000 km / 10 godina
Otežani uslovi: svakih 75.000 km / 5 godina
299
300
Servisni radovi i održavanje
Ne
Opis
Trax
23
Zameniti pomoćni kaiš i gumeni kaiš
Na svakih 90.000 km / 10 godina
24
Zameniti zupčasti
kaiš na svakih 150.000 km / 10 godina
25
Zameniti zupčasti
lanac na svakih 240.000 km / 10 godina
26
Proveriti zazor ventila kod benzinskih
i dizel-motora
Na svakih 150.000 km / 10 godina
Napomene
Stavka održavanja
1
2
3 i 17
5
Napomena
Smesta zamenite motorno ulje ako se na instrument tabli upali lampica za zamenu motornog
ulja.
Ako se vozi pod otežanim uslovima: kratke relacije vožnje, dug rad na praznom hodu ili vožnja
po prašini, zahteva češće menjanje motornog ulja i filtera.
Gubitak tečnosti u bilo kom sistemu vozila može da ukazuje na problem. Sistem treba proveriti
i popraviti, a nivo tečnosti prekontrolisati. Dodati tečnost po potrebi.
Pri čestoj vožnji u prašnjavim uslovima, češće proveravati filter.
Pri čestoj vožnji u prašnjavim uslovima, možda filter treba češće da se menja.
Vizuelno proveriti da kočioni vodovi i creva nisu zaglavljeni, probušeni, naprsli, pohabani itd.
Proveriti pohabanost disk pločica i površinsko stanje diskova. Proveriti pohabanost i naprsline
obloga/papuča doboš kočnica. Proveriti druge delove kočnica, uključujući doboše, radne
cilindre u točkovima, čeljusti, parkirnu kočnicu itd.
Servisni radovi i održavanje
Stavka održavanja
301
Napomena
7
Vizuelno proveriti da delovi prednjeg i zadnjeg vešanja i upravljačkog sistema nisu oštećeni,
labavi i pohabani, kao i da su na broju. Proveriti da komponente servoupravljača nisu
zaglavljene, naprsle, pohabane itd.
8
Proveriti da metlice brisača nisu pohabane, naprsle ili zaprljane. Očistiti vetrobran i metlice
brisača ako su zaprljani. Zameniti pohabane ili oštećene metlice brisača.
12
Ako se vozi pod otežanim uslovima: vožnja po brdovitim ili planinskim terenima, ili česta vuča
prikolice, kočiona tečnost će zahtevati češću zamenu.
13
Vizuelno proveriti creva i zameniti ih ako su naprsla, nabrekla ili oštećena. Proveriti sve cevi,
cevne spojnice i stege; zameniti ih originalnim delovima po potrebi. U cilju pravilne funkcije,
preporučuje se test pod pritiskom rashladnog sistema i pritisnog poklopca i spoljašnje čišćenje
hladnjaka i kondenzatora klima uređaja.
14
Proveriti ispravnost lampice podsetnika za sigurnosni pojas i sklopova sigurnosnih pojaseva.
Proveriti da li su svi drugi delovi sistema sigurnosnih pojaseva zategnuti i neoštećeni. Otkloniti
sve ono što može da onemogući funkciju sistema sigurnosnih pojaseva. Zameniti sve
pokidane ili pohabane sigurnosne pojaseve.
16
Podmazati sve cilindre u bravama, kao i šarke i jezičke na vratima, poklopcu motornog
prostora i poklopcu prtljažnika. U korozivnoj sredini možda će biti neophodno češće
podmazivanje. Nanošenjem silikonske masti na zaptivnu gumu oko stakla pomoću čiste krpe,
produžava se radni vek gume, poboljšava zaptivanje i sprečava zaglavljivanje ili škripanje.
20
Možda će biti potrebna češća zamena uloška filtera dizel goriva, u zavisnosti od korišćenja
biodizela, vožnje u vrlo prašnjavim uslovima ili terenske vožnje ili duže vuče prikolice.
302
Servisni radovi i održavanje
Stavka održavanja
Napomena
Opšti podaci
o automatskom
menjaču
Zameniti tečnost automatskog menjača i filter ako je vozilo uglavno voženo pod jednim ili više
od navedenih uslova:
• Vožnja u gustom gradskom saobraćaju pri spoljašnjoj temperaturi koja obično dostiže 32C
ili više.
• Vožnja na brdovitim ili planinskim terenima.
• Češća vuča prikolice.
• Korišćenje vozila kao taksi, policijsko ili dostavno vozilo.
Opšti podaci
o kaiševima
Vizuelno proveriti kaiševe u pogledu habanja, prekomernih napuknuća, ili očigledna oštećenja.
Ako je potrebno zamenite kaiš.
Opšti podaci
Proveriti sve sisteme u pogledu na smetnje ili pričvršćenja i u pogledu oštećenja ili
nedostajajućih delova. Ukoliko je potrebno zameniti delove. Sve prekomerno istrošene delove
zameniti.
Stanje i pritisak
pneumatika
Proveriti pritisak u pneumaticima, pomoću instrumenta za merenje, pre vožnje i svaki put kada
punite rezervoar gorivom ili najmanje jednom mesečno.
Centriranje točkova
Ukoliko je potrebno, međusobno izmeniti i izbalansirati točkove.
Servisni radovi i održavanje
Dodatno servisiranje
Otežani uslovi rada
Ekstremni radni uslovi su dati kada
se bar jedan od sledećih češće
pojavljuje:
 Učestala vožnja uglavnom kraća
od 10 km.
 Dugo stajanje u mestu i/ili spora
vožnja u gradskom saobraćaju.
 Vožnja u uslovima sa puno
prašine.
 Vožnja na planinskim terenima.
 Vuča prikolice.
 Vožnja u teškim gradskim
uslovima pri spoljašnjoj
temperaturi od 32 C ili višoj.
 Korišćenje vozila kao taksi,
policijsko ili dostavno vozilo.
 Česte vožnje pri niskim
spoljašnjim temperaturama
(ispod nule).
Policijska vozila, taksi i auto škole su
takođe svrstane kao rad u otežanim
uslovima.
Pod otežanim uslovima rada,
potrebno je uraditi neke servisne
radove mnogo češće nego što je u
redovnom planu propisano.
Potražiti tehnički savet na servisne
zahteve zavisno od specifičnih
radnih uslova.
303
Preporučena ulja,
maziva i delovi
Preporučene tečnosti
i sredstva za podmazivanje
Koristiti samo proizvode koji su
testirani i odobreni. Oštećenja
nastala upotrebom neodobrenih
materijala neće biti pokrivena
garancijom.
{Upozorenje
Radni materijali su opasni i mogu
biti otrovni. Pažljivo rukovati.
Obratiti pažnju na informacije date
na posudama.
304
Servisni radovi i održavanje
Motorno ulje
Izbor pravilnog motornog ulja
Motorno ulje identifikuje se po
kvalitetu i stepenu viskoziteta.
Ispravni termini u ovom slučaju su
"Kvalitet" i "Specifikacije". Kvalitet
motornog ulja je mnogo važniji od
viskoziteta kada birate koje motorno
ulje koristiti. Kvalitet ulja obezbeđuje
npr. čistoću motora, zaštitu od
habanja, i nadzor starenja ulja, dok
viskozitet pruža informacije o gustini
ulja iznad temperaturne granice.
Izbor pravilnog motornog ulja zavisi
i od pravilne specifikacije ulja i od
SAE stepena viskoziteta.
Koristiti i tražiti motorna ulja sa
dexos™ sertifikacionim logotipom.
Ulja koja odgovaraju zahtevima
vašeg vozila treba da imaju dexos™
sertifikacioni logotip na posudi.
C3E9006A
Ovaj logotip označava da je GM
odobrio ulje po dexos™ specifikaciji.
Motor vašeg vozila je fabrički
napunjen motornim uljem po
dexos™ specifikaciji.
Kvalitet motornog ulja
za servisiranje
dexos 2™
2398375
Koristiti samo ono motorno ulje koje
je odobreno po dexos™ specifikaciji
ili ekvivalentno ulje odgovarajućeg
viskoziteta.
Raspitati se kod servisera ukoliko
nije jasno da li je ulje odobreno po
dexos™ specifikaciji.
Servisni radovi i održavanje
Korišćenje zamenskih motornih ulja
ako je dexos nedostupan: u slučaju
da motorno ulje odobreno po dexos
specifikaciji nije na raspolaganju
prilikom zamene ulja ili za
održavanje odgovarajućeg nivoa
ulja, možete koristiti zamensko
motorno ulje gore navedenih
kvaliteta. Korišćenjem ulja koja ne
zadovoljavaju dexos specifikaciju,
štaviše, može doći do smanjenih
performansi pod određenim
okolnostima.
Viskozitet bi trebalo da je
odgovarajuće klase.
Korišćenje motornih ulja kvaliteta
ACEA A1/B1 ili samo ACEA A5/B5 je
zabranjeno, jer mogu dovesti, pod
određenim uslovima rada, do
dugotrajnih oštećenja motora.
Aditivi motornog ulja
Upotrebom dodatnih aditiva za
motorna ulja može doći do oštećenja
i prekidanja garancije.
TEL119A
Viskoziteti motornog ulja
Dopunjavanje motornog ulja
Motorna ulja različitih proizvođača
i brendova se mogu mešati sve dok
zadovoljavaju potrebe kvaliteta za
motorno ulje (kvalitet i viskozitet).
Ako motorno ulje zahtevanog
kvaliteta nije dostupno, maksimalno
1 litar ACEA A3/B4 ili ACEA A3/B3 ili
ACEA C3 kvaliteta se mogu koristiti
(samo jednom između svake
zamene ulja).
305
SAE stepen viskoziteta pruža
informacije o gustini ulja.
Višestepena ulja su označena sa
dva broja:
Prvi broj, počevši od W, pokazuje
donju temperaturu viskoziteta, a
drugi označava gornju temperaturu
viskoziteta.
SAE 5W-30 je najbolji stepen
viskoziteta za vaše vozilo. Ne koristiti
ulja drugih stepena viskoziteta kao što
su SAE 10W-30, 10W-40 ili 20W-50.
Rad na niskim temperaturama:
Ako koristite vozilo u veoma hladnim
oblastima, gde temperatura opada
ispod -25 C, treba koristiti ulje
viskoziteta SAE 0W-xx. Ulje takvog
stepena viskoziteta će obezbediti
lakši hladan start motora kod veoma
niskih temperatura.
306
Servisni radovi i održavanje
Prilikom biranja ulja odgovarajućeg
stepena viskoziteta, uvek izabrati ulje
koje odgovara dexos™ specifikaciji.
 Do -25 C: 5W-30, 5W-40
 Do -25 C i ispod: 0W-30, 0W-40
SAE stepen viskoziteta pruža
informacije o gustini ulja.
U zemljama sa hladnom klimom,
rashladna tečnost obezbeđuje
zaštitu od smrzavanja do otprilike
-50 C. Ova koncentracija se mora
održavati tokom cele godine.
Održavati dovoljnu koncentraciju
antifriza.
Prvi broj, počevši od W, pokazuje
donju temperaturu viskoziteta, a
drugi gornju temperaturu viskoziteta.
Aditivi rashladnih tečnosti namenjeni
da daju dodatnu korozivnu zaštitu ili
zaptivanje, u slučaju manjih curenja
mogu izazvati probleme u radu.
Odgovornost za posledice nastale
upotrebom aditiva će biti odbačena.
Rashladna tečnost i antifriz
Kočiona tečnost
Koristiti jedino dugotrajnu (LLC)
rashladnu tečnost organsko-kiselog
tipa.
Koristiti samo odobrenu kočionu
tečnost za ovo vozilo (DOT 4).
Višestepena ulja su označena sa dva
broja.
U zemljama sa umerenom klimom,
rashladna tečnost obezbeđuje
zaštitu od smrzavanja do otprilike
-35 C.
Posle nekog vremena, kočiona
tečnost apsorbuje vlagu koja
umanjuje efikasnost kočenja.
Kočiona tečnost bi se zbog toga
trebala zameniti u propisanim
intervalima.
Kočiona tečnost bi se trebala čuvati
u zaptivenim posudama da bi izbegli
apsorpciju vlage.
Vodite računa da se ne zaprlja
kočiona tečnost.
Servisni radovi i održavanje
Ulje za servo upravljač
Koristiti samo Dexron VI tečnost.
Ulje ručnog menjača
Koristiti samo Castrol BOT 303
tečnost.
Tečnost automatskog menjača
Koristiti samo Dexron VI tečnost.
Tečnost za reduktor (AWD)
Koristite samo sintetičku hipoidnu
75W-90 tečnost.
Tečnost sklopa diferencijala
(AWD)
Koristite samo sintetičku hipoidnu
75W-90 tečnost.
307
Napomena
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Identifikacija vozila
309
Identifikaciona pločica
Identifikacioni broj vozila
(broj šasije) (VIN)
Identifikacija vozila ......................309
Podaci vozila ...............................310
GO3E11002A
Identifikaciona pločica se nalazi na
levoj strani okvira vrata.
GO3E11001A
Identifikacioni broj vozila (VIN)
ugraviran je u sredini vatrenog zida.
310 Tehnički podaci
Podaci vozila
Podaci motora
Komercijalne oznake
1.4
1.6
1.7 Dizel
1.8
Identifikacioni kod motora
Broj cilindara
4
4
4
4
1364
1598
1686
1796
Snaga motora [kW] pri o/min
103 /
4900~6000
85 / 6200
96 / 4000
103 / 6200
Obrtni moment [Nm] pri o/min
200 /
1850~4900
155 / 4000
300 /
2000~2500
178 / 3800
RON 95
RON 91
nije dostupno
za dizel
RON 95
Iznad 95 RON
Iznad 91RON
nije dostupno
za dizel
Iznad 95 RON
Radna zapremina [cm3]
Oktanska vrednost RON
preporučeno
moguće
Tehnički podaci
311
Performanse
Motor
Maksimalna brzina [km/h]
Ručni menjač
Automatski menjač
1.4
1.6
1.7 Dizel
1.7 Dizel
1.7 Dizel
1.8
1.8
AWD
FWD
FWD
FWD
AWD
FWD
AWD
194
173
186
-
183
180
-
-
-
-
183
-
180
180
Potrošnja goriva - CO2 emisija
Motor (MT/AT)
1.4 AWD
1.6 FWD
1.7 FWD
1.7 AWD
1.8 FWD
gradska [l/100 km]
7,8 / -
8,3 / -
5,4 / 6,4
5,6 / -
/ 10,5
međugradska [l/100 km]
5,6 / -
5,6 / -
4,0 / 4,6
4,5 / -
/ 6,0
ukupno [l/100 km]
6,4 / -
6,5 / -
4,5 / 5,3
4,9 / -
/ 7,7
CO2 [g/km]
149 / -
153 / -
120 / 139
129 / -
/ 180
312 Tehnički podaci
Težina vozila
Minimalna Osnovna težina, sa vozačem (75 kg)
1.4
1.6
1.7 Dizel
1.7 Dizel
1.7 Dizel
1.8
1.8
Motor
AWD
FWD
FWD
FWD
AWD
FWD
AWD
Ručni menjač
1454
1365
1458
-
1504
1394
-
-
-
-
1470
-
1414
1486
Automatski menjač
Maksimalna Osnovna težina, sa vozačem (75 kg)
1.4
1.6
1.7 Dizel
1.7 Dizel
1.7 Dizel
1.8
1.8
Motor
AWD
FWD
FWD
FWD
AWD
FWD
AWD
Ručni menjač
1556
1467
1560
-
1606
1479
-
-
-
-
1572
-
1499
1571
1.4
1.6
1.7 Dizel
1.7 Dizel
1.7 Dizel
1.8
1.8
Motor
AWD
FWD
FWD
FWD
AWD
FWD
AWD
Ručni menjač
1876
1787
1880
-
1926
1799
-
-
-
-
1892
-
1819
1891
Automatski menjač
Ukupna težina vozila
Automatski menjač
Tehnički podaci
Dimenzije vozila
Dužina [mm]
4248
Širina bez spoljašnjih retrovizora [mm]
1766
Širina sa dva spoljašnja retrovizora [mm]
2035
Visina (bez antene) [mm] bez krovnog nosača
1674
Dužina poda prtljažnog prostora [mm]
730(od poda do naslona zadnjeg sedišta)
Širina vrata prtljažnika [mm]
1001(širina između kućišta točkova)
Visina vrata prtljažnika [mm]
721(visina utovarnog praga)
Razmak između osovina [mm]
Prečnik kruga okretanja [m]
2555
10,9 (od zareza do zareza @ standard)
313
314 Tehnički podaci
Količine i specifikacije
Motorno ulje
Motor
1.4
1.6
1.7 Dizel
1.8
uključujući filter [l]
4L
4,5L
5,4L
4,5L
između MIN i MAX [l]
1L
1L
1L
1L
1.4
1.6
1.7 Dizel
1.8
53 L
53 L
52L
53 L
Rezervoar goriva
Benzin, nominalna količina [l]
Tehnički podaci
315
Pritisci pneumatika
EU 27+2 BENZIN
Prednji[kPa] ([psi]
1~3osobe
Zadnji[kPa] ([psi])
4~5 osoba
1~3 osobe
4~5 osoba
COMPORT
ECO
GVW
(Ukupna
težina
vozila)
COMPORT
ECO
GVW
(Ukupna
težina
vozila)
205/70R 16
200(29)
270(39)
270(39)
200(29)
280(41)
280(41)
215/55R 18
220(32)
270(39)
270(39)
220(32)
280(41)
280(41)
Tip
Kompaktni rezervni točak
420(60)
EU27+2 Dizel
Prednji[kPa] ([psi]
1~3osobe
Zadnji[kPa] ([psi])
4~5 osoba
1~3osobe
4~5 osoba
COMPORT
ECO
GVW
(Ukupna
težina
vozila)
205/70R 16
220(32)
270(39)
270(39)
220(32)
280(41)
280(41)
215/55R 18
240(35)
270(39)
270(39)
240(35)
280(41)
280(41)
Tip
Kompaktni rezervni točak
COMPORT
ECO
GVW
(Ukupna
težina
vozila)
420(60)
316 Tehnički podaci
BENZIN van EU
Prednji[kPa] ([psi]
1~3osobe
Zadnji[kPa] ([psi])
4~5 osoba
1~3osobe
4~5 osoba
COMPORT
ECO
GVW
(Ukupna
težina
vozila)
COMPORT
ECO
GVW
(Ukupna
težina
vozila)
205/70R 16
200(29)
200(29)
200(29)
200(29)
200(29)
200(29)
215/55R 18
220(32)
220(32)
220(32)
220(32)
220(32)
220(32)
Tip
Kompaktni rezervni točak
420(60)
Informacije o vlasniku 317
Informacije
o vlasniku
Zapis podataka vozila
i tajnost
Zapis podataka vozila
Zapis podataka vozila
i tajnost
Zapis podataka vozila i tajnost ....317
Zapis podataka vozila..................317
Zapis podataka vozila
Vozilo ima više kompjutera koji
beleže podatke o performansama
vozila i načinu vožnje. Na primer,
vozilo koristi kompjuterske module
da nadgleda i kontroliše motor i
performanse menjača, da nadgleda
uslove aktiviranja vazdušnog jastuka
i aktivira kod ih u slučaju sudara i,
ako je u opremi, da onemogući
blokadu točkova kao pomoć vozaču
pri kontroli vozila. Ovi moduli mogu
skladištiti podatke koji mehaničaru
olakšavaju servisiranje vozila. Neki
moduli mogu da čuvaju i podatke o
radu vozila, kao što je stopa
potrošnje goriva pri prosečnoj brzini.
Ovi moduli mogu čuvati lična željena
podešavanja, kao što su radio
stanice, položaj sedišta i
podešavanja temperature.
Ovo vozilo može da bude opremljeno
modulom koji snima podatke pri
određenim sudarima ili sličnim
situacijama, npr. kada se aktivira
vazdušni jastuk ili vozilo udari
u prepreku na putu. Podaci mogu da
olakšaju razumevanje okolnosti pri
kojima dolazi do sudara i povreda.
Neki podaci se mogu odnositi na
dinamiku vozila i rad bezbednosnih
sistema.
Podaci mogu da pokazuju sledeće:
• Kako su razni sistemi u vozilu
radili;
• Da li su vozač i suvozač
prikopčali/vezali sigurnosne
pojaseve;
• Da li je i kojom snagom vozač
pritiskao pedalu gasa i/ili kočnice;
• Koliko brzo se vozilo kretalo.
318
Informacije o vlasniku
Pomoću podataka mogu da se
razjasne okolnosti pri kojima dolazi
do sudara i povreda. Vozilo može da
snimi podatke samo ukoliko sudar
nije bio beznačajan; ovi podaci se ne
snimaju u normalnim uslovima
vožnje, kao ni lični podaci. Međutim,
druga lica, npr. policija, mogu da
koriste snimljene podatke i podatke
za ličnu identifikaciju koji se rutinski
prikupljaju tokom istrage o sudaru.
Za očitavanje snimljenih podataka
potrebna je specijalna oprema, kao
i pristup vozilu ili modulu. Osim
proizvođača vozila, druga lica, npr.
policija, mogu da pročitaju
informacije ako imaju specijalnu
opremu i pristup vozilu ili modulu.
GM neće pristupiti ovim podacima
niti ih prepustiti drugima, osim uz
saglasnost vlasnika vozila ili, ako je
vozilo zakupljeno, uz saglasnost
zakupca; kao odgovor na zvanični
zahtev policije ili sličnih državnih
organa; kao deo odbrane GM-a
prilikom predočavanja dokumenata u
parničnom postupku; kada se to traži
zakonom. Podatke koje prikuplja ili
prima GM takođe može koristiti za
istraživanje ili ih, po potrebi, može
dati drugima u te svrhe, i to samo
one koji nisu vezani za određeno
vozilo ili vlasnika vozila.
Indeks pojmova
A
Akumulator ................................ 248
Alarmni sistem zaštite od krađe ... 25
Alati ............................................ 265
AM-FM Radio ............................ 128
Automatska regulacija svetla ..... 108
Automatski menjač .................... 204
Automatsko pokretanje/
zaustavljanje motora .................. 199
Automatsko prigušivanje svetla
retrovizora .................................... 28
B
Bezbednosni sistem za dete ........ 51
Bezručni telefon ......................... 174
Bluetooth ................................... 167
Brisač/perač vetrobrana .............. 72
Brisači/perači zadnjeg stakla 12, 74
Brzinomer .................................... 80
C
CD plejer .................................... 142
Centralno visoko montirano stop
svetlo (CHMSL) ......................... 257
Č
Časovnik ..................................... 76
D
Daljinsko upravljanje ................... 18
Dimenzije vozila ........................ 313
Displej menjača ...................85, 205
Displej servisnog perioda ............ 82
Dnevna svetla (DRL) ................. 109
Dodatni uređaji .......................... 153
Držač za naočare ........................ 61
Držači za čaše ............................. 60
Dubina profila ............................ 271
E
Električno podešavanje ............... 27
Električno upravljani prozori ........ 29
Elektronska kontrola stabilnosti
(ESC) ........................................ 216
F
Fiksna antena u obliku štapa. ... 141
Fiksni ventilacioni kanali ............ 194
Filter vazduha motora ............... 242
Filter vazduha putničkog
prostora ..................................... 195
Filter za čestice dizela ............... 202
Filter za dizel gorivo .................. 249
G
Goriva za dizel motore .............. 226
Gorivo za benzinske motore ...... 226
Grafički informacioni displej (GID) 97
Grejani retrovizori ........................ 27
Grejanje prednjih sedišta ............. 39
Grejanje zadnjeg prozora ............ 31
I
Identifikaciona pločica ............... 309
Identifikacioni broj vozila
(broj šasije) ................................ 309
Informacije o opterećenju vozila .. 69
Informacioni displej za vozača
(DIC) ............................................ 93
Isofix sistemi bezbednosnog
sedišta za decu ........................... 58
Izduvni gasovi motora ............... 202
K
Kamera za vožnju unazad
(RVC) ........................................ 224
Karakteristike sistema zaštite
od krađe ............................ 115, 116
Kaseta za rukavice ...................... 60
Katalizator .................................. 203
Klima uređaj ............................... 191
Ključevi ........................................ 17
Kočiona tečnost ......................... 246
Kočnice ...................................... 212
Količine i specifikacije ................ 314
Komande spoljašnjeg
osvetljenja .................................. 107
Komande upravljača .................... 72
Kompaktni rezervni točak .......... 281
Komplet za popravku
pneumatika ................................ 273
Kontrolna lampica elektronske
kontrole stabilnosti (ESC) ............ 89
Kontrolna lampica kočionog
sistema ........................................ 88
Kontrolna lampica za zadnje
svetlo ........................................... 92
Kontrolna lampice kvara .............. 87
Konveksni retrovizor .................... 26
Korišćenje ovog uputstva .............. 1
Korišćenje sigurnosnog pojasa
za vreme trudnoće ....................... 44
Korišćenje sistema nadzora
pritiska u pneumaticima .............267
Kratak pregled instrument table .....7
Kratak pregled motornog
prostora ......................................234
Krovni nosač ................................68
Krovni otvor ..................................32
Kutija sa osiguračima u motornom
prostoru ......................................259
Kutija sa osiguračima u panelu
instrument table ..........................262
Kutija sa osiguračima u zadnjem
odeljku ........................................263
Kvar ............................................208
L
Lampica svetla za maglu ..............92
Lampica zadnjih svetla za maglu .92
Lično servisiranje vozila .............230
M
Mehaničko upravljanje prozorima 29
Menjač ..........................................13
Menjač dugih/oborenih prednjih
svetala ........................................108
Mesta za postavljanje bezbednosnog
sedišta za decu ........................... 54
Motorno ulje ............................... 238
Mreža za komfor .......................... 66
N
Nasloni za glavu .......................... 35
O
Obrtomer ..................................... 81
Odloženo zaključavanje .............. 22
Opasnost, Upozorenja i Pažnja ..... 2
Opreme i preinačenja vozila ...... 229
Osigurači ................................... 258
Otključavanje vozila ....................... 3
Oznake pneumatika .................. 266
P
Parkiranje ............................16, 201
Patosnice ................................... 295
Pepeljare ..................................... 79
Performanse .............................. 311
Personalizacija .......................... 162
Personalizacija vozila ................ 102
Početak rada ............................... 15
Podaci motora ........................... 310
Podesivi ventilacioni otvori ........ 194
Podešavanje naslona za glavu ...... 4
Podešavanje opsega glavnog
svetla ......................................... 109
Podešavanje retrovizora ................ 5
Podešavanje sedišta .............. 3, 38
Podešavanje upravljača ......... 6, 71
Podsetnici za sigurnosni pojas .... 85
Pogon na svim točkovima .......... 211
Pokazivač kilometraže ................. 80
Pokazivač količine goriva ............ 81
Pokazivač pravca ........................ 85
Poklopac motornog prostora ..... 231
Poklopci točkova (ratkapne) ...... 273
Položaj sedišta ............................ 37
Položaji kontakt brave ............... 198
Pomoć pri kočenju ..................... 214
Pomoć pri polasku na usponu
(HSA) ......................................... 215
Poruke vozila ............................... 98
Potrošnja goriva - emisija CO2 .. 311
Prednja i parkirna svetla ............ 252
Prednja svetla prilikom vožnje
u inostranstvu ............................ 109
Prednja svetla za maglu ............ 110
Prednji pokazivači pravca .......... 254
Prekid napajanja strujom ........... 209
Prekidač osvetljenja instrument
table .......................................... 111
Prekidač za uključivanje
i isključivanje vazdušnog jastuka 50
Preporučene tečnosti i sredstva
za podmazivanje ....................... 303
Pritisak pneumatika ................... 266
Pritisci pneumatika .................... 315
Prostor za odlaganje ispod
sedišta ......................................... 62
Prostor za odlaganje na armaturi
instrument table ........................... 59
Prtljažni prostor ........................... 62
Punjenje rezervoara gorivom .... 226
Putni kompjuter ......................... 100
R
Rashladna tečnost motora ........ 243
Rasporedi servisa ..................... 298
Razrada novog vozila ................ 197
RDS (Radio Data System) ........ 137
Redovno funkcionisanje klima
uređaja ...................................... 196
Rotacija pneumatika .................. 272
Ručica menjača ......................... 205
Ručna kočnica ........................... 214
Ručne brave na vratima .............. 22
Ručni menjač ............................. 210
Ručni retrovizor ........................... 28
Ručni režim ............................... 207
Rukovanje ................................. 123
Rukovanje vozilom na kraju radnog
veka ........................................... 230
S
Servis ........................................ 196
Servisne informacije .................. 297
Signalni uređaj za skretanje
i menjanje saobraćajne trake .... 110
Sigurnosne brave ........................ 23
Sigurnosni pojas ............................ 5
Sigurnosni pojasevi ..................... 41
Sigurnosni pojasevi pričvršćeni
u tri tačke ..................................... 43
Sirena ....................................11, 72
Sistem bočnih vazdušnih jastuka 47
Sistem centralnog zaključavanja . 20
Sistem grejanja i ventilacije ....... 187
Sistem kontrole proklizavanja
(TCS) ......................................... 215
Sistem nadzora pritiska
u pneumaticima ........................... 89
Sistem prednjih vazdušnih
jastuka ......................................... 46
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja (ABS) .............. 213
Sistem vazdušnih zavesa ............ 49
Sistem vazdušnog jastuka ........... 45
Sistem za radni vek motornog
ulja ............................................. 240
Sistemi pranja i brisanja .............. 11
Skladištenje vozila ..................... 229
Sklopivi naslon sedišta ................ 40
Sklopivi retrovizori ....................... 27
Spoljašnja nega ......................... 289
Spoljašnje osvetljenje .................... 9
Startovanje motora .................... 198
Startovanje pomoću kablova ..... 283
Svetla bočnog pokazivača
pravca ........................................ 256
Svetla hoda unazad ................... 111
Svetla štitnika za zaštitu
od sunca .................................... 112
Svetla za čitanje ........................ 112
Svetlo imobilajzera ...................... 91
Svetlo na registarskoj tablici ...... 257
Svetlo sistema kontrole za vožnju
malom brzinom .............................88
Svetlo sistema napajanja strujom 87
Svetlo tempomata ........................92
Svetlo upozorenja progresivnog
servoupravljača (SSPS) ...............88
Svetlo upozorenja sistema protiv
blokade točkova prilikom kočenja
(ABS) ............................................88
Svetlo upozorenja za nizak nivo
goriva ...........................................91
Svetlo upozorenja za temperaturu
rashladne tečnosti motora ............90
Svetlo za dnevna svetla (DRL) .....92
Svetlo za isključenu elektronsku
kontrolu stabilnosti (ESC) .............89
Svetlo za isključenu kontrolu vuče
(TC) ..............................................89
Svetlo za odškrinuta vrata ............92
Svetlo za pritisak ulja u motoru ....91
Svetlo za smanjenu snagu
motora ..........................................92
Svetlo za uključeno dugo svetlo ...92
Svetlo za uključivanje i isključivanje
vazdušnog jastuka .......................86
Svetlo za vazdušni jastuk i zatezač
sigurnosnog pojasa ..................... 86
Svetlo za viši stepen prenosa ...... 88
Svetlosni signal za obilaženje ... 108
Š
Štitnici za zaštitu od sunca .......... 32
T
Tečnost ručnog menjača ........... 242
Tečnost za automatski menjač .. 241
Tečnost za pranje ...................... 246
Tempomat ................................. 219
Težina vozila ............................. 312
Točkovi i pneumatici .................. 265
Trepćuća svetla upozorenja (sva
četiri pokazivača pravca) ........... 109
U
U najkraćem periodu servisirati
vozilo ........................................... 87
Ulaz vazduha ............................. 195
Ulje za servo upravljač .............. 245
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju ................................... 222
Unutrašnja nega ........................ 292
Unutrašnja svetla ....................... 258
Unutrašnje osvetljenje ............... 112
Upaljač za cigarete ...................... 77
Upozoravajuće zujalice ................ 99
Upravljanje klima sistemom ......... 13
Upravljanje vozilom ................... 197
Utičnice ........................................ 76
Uvod .............................................. 1
V
Vuča drugog vozila .................... 288
Vuča vozila ................................ 285
Z
Zadnja svetla za maglu .............. 111
Zadnja svetla, pokazivač pravca,
stop svetla i svetla za vožnju
unazad ....................................... 255
Zadnja vrata (Hečbek) ................. 23
Zadnji odeljak/Panelni pokrivač
prtljažnog prostora ....................... 66
Zamena metlice brisača ............ 249
Zamena pneumatika .................. 277
Zamena sijalica .......................... 251
Zapis podataka vozila ................ 317
Zapis podataka vozila i tajnost .. 317
Zaštita napajanja akumulatora .. 114
Download

MY13 2013