SADRŽAJ
1 Pre vožnje
Podešavanje i korišćenje uređaja kao što su
centralna brava, retrovizori i upravljač.
1
2
Tokom vožnje
Vožnja, zaustavljanje i informacije o bezbednoj vožnji.
2
3
Unutrašnji
uređaji
Klima uređaj i audio sistemi, kao i ostali
unutrašnji uređaji za udobnu vožnju.
3
4
Održavanje i
nega
Čišćenje i zaštita vašeg vozila, izvođenje „uradi sam“
4
održavanja i informacije o održavanju.
5
U slučaju
nevolje
Šta da uradite ako vozilo treba da se odvuče,
ako Vam pukne guma ili ako ste učestvovali u sudaru.
5
6
Specifikacije
vozila
Detaljne informacije o vozilu.
6
Indeks
Abecedni spisak informacija sadržanih u ovom
priručniku.
1
Book YARIS - lat.indb 1
11.10.2011 13:43:33
SADRŽAJ
Index
1-6. Sistem za zaštitu od krađe
1 Pre vožnje
1-1. Informacije o ključevima
Ključevi ................................... 40
1-2. Otvaranje, zatvaranje i
zaključavanje vrata
Sistem pametnog ulaska i
pokretanja .............................. 44
Daljinski upravljač .................. 61
Bočna vrata ............................ 67
Zadnja vrata ........................... 71
1-3. Podesive komponente
(sedišta, retrovizori,
upravljač)
Prednja sedišta ...................... 76
Zadnja sedišta ........................ 79
Nasloni za glavu ..................... 82
Pojasevi.................................. 84
Upravljač ................................ 91
Unutrašnji retrovizor sa
sistemom protiv
blještanja ................................ 92
Spoljašnji retrovizori ............... 94
1-4. Otvaranje i zatvaranje
prozora
Električni podizači
prozora ................................... 97
1-5. Punjenje rezervoara goriva
Otvaranje poklopca
rezervoara goriva ................. 100
Sistem blokade pokretanja
motora .................................. 104
Sistem dvostrukog
zaključavanja........................ 107
1-7. Bezbednosne informacije
Ispravan položaj u vožnji ...... 109
SRS vazdušni jastuci ............111
Sistem ručnog uključivanjaisključivanja vazdušnog
jastuka .................................. 122
Dečji zaštitni sistemi ............. 125
Postavljanje dečjih
zaštitnih sistema................... 134
2 Tokom vožnje
2-1. Postupci tokom vožnje
Vožnja .................................. 148
Prekidač motora (paljenja)
(vozila bez sistema pametnog
ulaska i pokretanja) .............. 165
Prekidač motora (paljenja)
(vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja) .............. 169
Multidrive menjač ................. 179
Ručni menjač sa više načina
rada (Multi Mode) ................. 185
Ručni menjač ....................... 190
Poluga pokazivača smera .... 194
Parkirna kočnica................... 195
Sirena ................................... 196
2
Book YARIS - lat.indb 2
11.10.2011 13:47:23
2-2. Tabla s instrumentima
Instrumenti i merači .............. 197
Pokazivači i svetla
upozorenja ........................... 201
Multiinformacioni ekran ..........208
2-3. Korišćenje svetala i
brisača
Prekidač glavnih svetala ...... 214
Prekidač svetala za maglu ... 220
Brisači i perač vetrobrana ........222
Brisač i perač zadnjeg
stakla ................................... 226
2-4. Korišćenje drugih sistema
Tempomat ............................ 228
Limiter brzine........................ 232
Stop i start sistem ................ 235
Sistemi za pomoć u vožnji.... 243
Sistem filtera za čestice
dizela .................................... 248
2-5. Informacije o vožnji
Teret i prtljag......................... 250
Saveti za zimsku vožnju ....... 252
Vuča prikolice
(osim za Južnu Afriku) .......... 256
3 Unutrašnji uređaji
Odmagljivači zadnjeg stakla i
spoljašnjih retrovizora ......... 285
3-2. Korišćenje audio sistema
Vrste audio sistema .............. 287
Korišćenje radia ................... 292
Korišćenje CD plejera .......... 296
Reprodukovanje MP3 i WMA
diskova ................................. 301
Rukovanje iPod plejerom ..... 307
Rukovanje plejerom sa USB
memorijom ........................... 315
Optimalna upotreba audio
sistema ................................. 322
Korišćenje AUX
priključka .............................. 324
Korišćenje prekidača na
upravljaču ............................. 325
1
2
3
4
3-3. Korišćenje unutrašnjih
svetala
Spisak unutrašnjih
svetala .................................. 328
● Lična svetla ....................... 329
● Unutrašnje svetlo .............. 329
5
3-4. Korišćenje pregrada
Spisak pregrada ................... 331
● Glavna pregrada ............... 332
● Držači za čaše .................. 333
● Držači za flaše .................. 334
6
3-1. Korišćenje klima uređaja i
odmagljivača
Ručni klima uređaj................ 268
Automatski klima uređaj ....... 275
Grejač................................... 283
3
Book YARIS - lat.indb 3
11.10.2011 13:47:23
SADRŽAJ
Index
3-5. Ostali unutrašnji
uređaji
Štitnici od sunca ................... 336
Kozmetička ogledala ............ 337
Sat ........................................ 338
Ekran spoljašnje
temperature .......................... 339
Prenosiva pepeljara ............. 340
Upaljač ................................. 341
Utičnica ................................ 342
Grejači sedišta ..................... 343
Naslon za ruke ..................... 345
Senka panoramskog krova .. 346
Patosnice ............................. 347
Funkcije prtljažnog
prostora ............................... 349
4-3. „Uradi sam” održavanje
Mere opreza kod „uradi sam“
servisa .................................. 365
Poklopac motora .................. 368
Postavljanje dizalice ............. 370
Prostor motora ..................... 373
Gume ................................... 390
Pritisak u gumama ............... 394
Točkovi ................................. 396
Filter klima uređaja ............... 398
Baterija daljinskog
upravljača/elektronskog
ključa .................................... 401
Provera i zamena
osigurača.............................. 405
Sijalice .................................. 422
5 U slučaju nevolje
4 Održavanje i nega
5-1. Osnovne informacije
4-1. Održavanje i nega
Čišćenje i zaštita
spoljašnjosti vozila ............... 354
Čišćenje i zaštita
unutrašnjosti vozila............... 359
4-2. Održavanje
Zahtevi održavanja ............... 362
Pokazivači za slučaj
opasnosti .............................. 434
Ako vaše vozilo treba da se
odvuče.................................. 435
Ako mislite da nešto nije u
redu ...................................... 442
Sistem isključivanja pumpe za
gorivo (benzinski motor) ..........443
4
Book YARIS - lat.indb 4
11.10.2011 13:47:23
5-2. Koraci koje treba preduzeti
u slučaju nužde
Ako se upali svetlo upozorenja
ili se oglasi zvuk
upozorenja ............................ 444
Ako Vam pukne guma . (vozila sa
rezervnom gumom) .............. 459
Ako Vam pukne guma (vozila sa
setom za popravku probušene
gume u nuždi) ...................... 471
Ako motor neće da upali ...... 488
Ako ne možete da prebacite
ručicu menjača iz „P“
položaja (vozila sa
Multidrive menjačem) ........... 491
Ako ne možete da prebacite
ručicu menjača (vozila sa
ručnim menjačem sa više
načina rada) ......................... 492
Ako izgubite ključeve............ 493
Ako elektronski ključ ne radi
ispravno (vozila sa sistemom
pametnog ulaska i
pokretanja) ........................... 494
Ako se isprazni akumulator ....498
Ako se vaše vozilo
pregreje ................................ 505
Ako ostanete bez goriva i
motor se ugasi (samo dizel
motor) ................................... 509
Ako se vozilo zaglavi ............ 512
Ako vozilo mora da se hitno
zaustavi ................................ 514
6 Specifikacije vozila
6-1. Specifikacije
1
Podaci o održavanju (gorivo,
nivo ulja, itd.) ........................ 518
Informacije o gorivu .............. 539
6-2. Prilagođavanje
2
Opcije prilagođavanja........... 542
Indeks
3
Spisak skraćenica ................ 546
Abecedni indeks .................. 547
4
Šta da uradite ako ... ............ 556
5
6
5
Book YARIS - lat.indb 5
11.10.2011 13:47:23
Ilustrovani
index
Spoljašnjost
Modeli sa 3 vrata
Glavna svetla (duga i kratka)
STR. 214
Senka panoramskog krova*
Prednji pokazivači smera
Brisači
vetrobrana
Poklopac
motora
STR. 346
STR. 194
Spoljašnji retrovizori
STR. 94
STR. 222
STR.368
Bočni pokazivači smera
Prednja svetla za maglu*
STR. 194
STR. 220
Prednja poziciona svetla
STR. 214
6
Book YARIS - lat.indb 6
11.10.2011 13:47:24
Stop/zadnja svetla
Zadnji pokazivači smera
Vrata rezervoara goriva
Bočna vrata
STR. 214
Odmagljivač zadnjeg
stakla
STR. 285
STR. 194
STR. 100
STR. 67
Zadnja vrata
STR. 71
Brisač zadnjeg
stakla
STR. 226
STR. 214
Svetla
registarske
tablice
Kamera za vožnju
unazad**
Gume
● Rotacija
STR. 390
● Zamena*
STR.459
● Privremena
popravka*
STR. 471
● Pritisak
STR. 533
Zadnje svetlo za maglu
(vozila sa upravljačem na levoj
strani)
STR. 220
Zadnje svetlo za maglu
(vozila sa upravljačem na
desnoj strani)
STR. 220
*:Zavisno od opreme.
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“
7
Book YARIS - lat.indb 7
11.10.2011 13:47:24
Ilustrovani
index
Spoljašnjost
Modeli sa 5 vrata
Glavna svetla (duga i kratka)
STR. 214
Senka panoramskog krova*
Prednji pokazivači smera
Brisači
vetrobrana
Poklopac
motora
STR. 346
STR. 194
Spoljašnji retrovizori
STR. 94
STR. 222
STR.368
Bočni pokazivači smera
Prednja svetla za maglu*
STR. 194
STR. 220
Prednja poziciona svetla
STR. 214
8
Book YARIS - lat.indb 8
11.10.2011 13:47:24
Stop/zadnja svetla
Zadnji pokazivači smera
Vrata rezervoara goriva
Bočna vrata
STR. 214
Odmagljivač zadnjeg
stakla
STR. 285
STR. 194
STR. 100
STR. 67
Zadnja vrata
STR. 71
Brisač zadnjeg
stakla
STR. 226
STR. 214
Svetla
registarske
tablice
Kamera za vožnju
unazad**
Gume
● Rotacija
STR. 390
● Zamena*
STR.459
● Privremena
popravka*
STR. 471
● Pritisak
STR. 533
Zadnje svetlo za maglu
(vozila sa upravljačem na levoj
strani)
STR. 220
Zadnje svetlo za maglu
(vozila sa upravljačem na
desnoj strani)
STR. 220
*:Zavisno od opreme.
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“
9
Book YARIS - lat.indb 9
11.10.2011 13:47:25
Ilustrovani
index
Unutrašnjost
(vozila sa upravljačem na
levoj strani)
Modeli sa 3 vrata
Prekidač ručnog uključivanja-isključivanja
vazdušnog jastuka
STR. 122
SRS vozačev vazdušni jastuk
Nasloni za glavu
Pojasevi
STR. 111
STR. 82
STR. 84
SRS suvozačev
vazdušni jastuk
STR. 111
Pokrivač prtljažnika*
STR. 351
B
C
Patosnice
Tabla prtljažnika*
STR. 349
STR. 347
Zadnja sedišta*
Prednja sedišta
STR. 76
SRS bočni vazdušni jastuci
STR. 111
STR. 79
10
Book YARIS - lat.indb 10
11.10.2011 13:47:25
Modeli sa 5 vrata
Prekidač ručnog uključivanja-isključivanja
vazdušnog jastuka
STR. 122
SRS vozačev vazdušni jastuk
Nasloni za glavu
Pojasevi
Pokrivač prtljažnika*
STR. 111
STR. 82
STR. 84
SRS suvozačev
vazdušni jastuk
STR. 111
STR. 351
B
C
Tabla prtljažnika*
STR. 349
Patosnice
STR. 347
Prednja sedišta
STR. 76
Zadnja sedišta*
STR. 79
Naslon za ruku*
STR. 345
SRS bočni vazdušni jastuci
STR. 111
 Zavisno od opreme.
11
Book YARIS - lat.indb 11
11.10.2011 13:47:25
Ilustrovani
index
Unutrašnjost
(vozila sa upravljačem na levoj strani)
Štitnici od sunca
Kozmetička ogledala
Zadnji središnji
sigurnosni pojas*
STR. 336
STR. 337
SRS vazdušne zavese*
STR. 85
STR. 111
Lična svetla
STR. 329
Unutrašnje svetlo
STR. 329
STR. 92
Unutrašnji retrovizor sa
sistemom protiv blještanja
12
Book YARIS - lat.indb 12
11.10.2011 13:47:26
B
Unutrašnje dugme za
zaključavanje
Prekidači električnih
podizača prozora*
STR. 68
STR. 97
Prekidač centralnog
zaključavanja
STR. 68
Prekidač za zaključavanje
prozora*
STR. 97
Držači za flaše
STR. 334
 Zavisno od opreme.
13
Book YARIS - lat.indb 13
11.10.2011 13:47:26
Ilustrovani
index
Unutrašnjost
(vozila sa upravljačem na levoj strani)
C
Ručica menjača
Držači za čaše
Prenosiva
pepeljara*
STR. 179, 185, 190
„VSC OFF“ prekidač*
STR. 224
„SPORT“ prekidač*
„MMT-Es“ prekidač*
STR. 180
STR. 186
STR. 333
STR. 340
Ručica parkirne kočnice
STR. 195
„Shift lock“ dugme STR. 491, 492
(za otključavanje menjača)*
Držač za čaše
STR. 333
Prekidač za isključivanje Stop
& Start sistema*
STR. 236
Prekidač grejača sedišta*
STR. 343
 Zavisno od opreme.
14
Book YARIS - lat.indb 14
11.10.2011 13:47:26
I
i
Ilustrovani
indeks
Kontrolna tabla
(vozila sa upravljačem na levoj strani)
Instrumenti i merači
Multiinformacioni ekran
STR.197
AUX priključak i USB ulaz*
STR. 208
STR. 307, 315, 324
D
C
B
Upaljač*
Utičnica*
STR. 341
STR. 342
SRS vazdušni jastuk za STR. 111
kolena vozača*
Glavna pregrada
Poluga za otvaranje poklopca motora
STR. 332
STR. 368
Poluga za otvaranje vrata rezervoara goriva
STR. 100
 Zavisno od opreme.
15
Book YARIS - lat.indb 15
11.10.2011 13:47:26
Ilustrovani
index
Kontrolna tabla
(vozila sa upravljačem na levoj strani)
Vozila sa ručnim klima uređajem
Svetlo pokazivača „PASSENGER AIRBAG“
Prekidač pokazivača na STR. 434
opasnost
Klima uređaj
STR. 268
STR. 122
Audio sistem*
„Ekran osetljiv na dodir“**
STR. 287
Mikrofon**
Prekidač odmagljivača zadnjeg stakla*/
Prekidač odmagljivača zadnjeg stakla i
spoljašnjih retrovizora*
STR. 285
16
Book YARIS - lat.indb 16
11.10.2011 13:47:27
Vozila sa automatskim klima uređajem
Svetlo pokazivača „PASSENGER AIRBAG“
Prekidač pokazivača na STR. 434
opasnost
Klima uređaj
STR. 275
STR. 122
Audio sistem*
„Ekran osetljiv na dodir“**
STR. 287
Mikrofon**
Prekidač odmagljivača zadnjeg stakla*/
Prekidač odmagljivača zadnjeg stakla i
spoljašnjih retrovizora*
STR. 285
 Zavisno od opreme.
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“
17
Book YARIS - lat.indb 17
11.10.2011 13:47:27
Ilustrovani
index
Kontrolna tabla
(vozila sa upravljačem na levoj strani)
B
Prekidač brisača i perača
vetrobrana
Prekidač brisača i perača
zadnjeg stakla
STR. 222
STR. 226
Prekidač motora (paljenja)
(vozila sa sistemom
pametnog ulaska i
pokretanja)
STR. 169
Prekidač motora (paljenja)
(vozila bez sistema pametnog
ulaska i pokretanja)
STR. 165
18
Book YARIS - lat.indb 18
11.10.2011 13:47:27
C
Prekidač glavnih svetala
STR. 214
Poluga pokazivača smera
STR. 194
Prekidač prednjih svetla za
maglu*/Prekidač zadnjih
svetla za maglu
Poluga za podešavanje
upravljača po nagibu i dubini
Regulator visine snopa
prednjih svetala
STR. 220
STR. 91
STR. 215
Prekidači spoljašnjih
retrovizora*
STR. 94
Prekidač grejača*
STR. 283
*: Zavisno od opreme.
19
Book YARIS - lat.indb 19
11.10.2011 13:47:28
Ilustrovani
index
Kontrolna tabla
(vozila sa upravljačem na levoj strani)
D
Ručice za menjanje
brzina na upravljaču*
STR. 181, 182, 186, 187
Audio prekidači**
Prekidač telefona**
STR. 325
Sirena
STR. 196
Prekidač tempomata*
STR. 228, 232
Prekidač limitera brzine*
STR. 232
*: Zavisno od opreme.
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“
20
Book YARIS - lat.indb 20
11.10.2011 13:47:28
I
i
Ilustrovani
indeks
Kontrolna tabla
(vozila sa upravljačem na desnoj strani)
Modeli sa 3 vrata
Prekidač ručnog uključivanja-isključivanja
vazdušnog jastuka
SRS vozačev vazdušni jastuk
STR. 122
STR. 111
Nasloni za glavu
STR. 82
Pojasevi
SRS suvozačev
vazdušni jastuk
STR.111
STR. 84
Pokrivač prtljažnika*
STR. 351
B
C
Patosnice
STR. 347
Zadnja sedišta*
Prednja sedišta
STR. 79
STR. 76
SRS bočni vazdušni jastuci
Tabla prtljažnika*
STR. 349
STR. 111
 Zavisno od opreme.
21
Book YARIS - lat.indb 21
11.10.2011 13:47:28
Ilustrovani
index
Unutrašnjost
(vozila sa upravljačem na desnoj strani)
Modeli sa 5 vrata
Prekidač ručnog uključivanja-isključivanja
vazdušnog jastuka
SRS vozačev vazdušni jastuk
STR. 122
STR. 111
Nasloni za glavu
STR. 82
Pojasevi
SRS suvozačev
vazdušni jastuk
STR.111
STR. 84
Pokrivač prtljažnika*
STR. 351
B
C
Patosnice
STR. 347
Zadnja sedišta*
Prednja sedišta
STR. 79
STR. 76
SRS bočni vazdušni jastuci
Tabla prtljažnika*
STR. 349
STR. 111
22
Book YARIS - lat.indb 22
11.10.2011 13:47:29
Štitnici od sunca
STR. 336
Kozmetička ogledala
STR. 337
SRS vazdušne
STR. 111
zavese*
Zadnji središnji
sigurnosni pojas*
STR. 85
STR. 329
Lična svetla
Unutrašnje svetlo
STR. 329
Unutrašnji retrovizor sa
sistemom protiv blještanja
STR. 92
 Zavisno od opreme.
23
Book YARIS - lat.indb 23
11.10.2011 13:47:29
Ilustrovani
index
Unutrašnjost
(vozila sa upravljačem na desnoj strani)
B
Prekidač centralnog
zaključavanja
STR. 68
Prekidač za zaključavanje
prozora*
STR. 97
Držači za flaše
Unutrašnje dugme za
zaključavanje
STR. 68
Prekidači električnih
podizača prozora*
STR. 97
STR. 334
24
Book YARIS - lat.indb 24
11.10.2011 13:47:29
C
„VSC OFF“ prekidač*
STR. 224
Prekidač za isključivanje Stop
& Start sistema*
STR. 236
Ručica parkirne
kočnice
Držač za čaše
Ručica menjača
Držači za čaše
Prenosiva
pepeljara*
STR. 195
STR. 333
STR. 179, 190
STR. 333
STR. 340
STR. 491
„Shift lock“ dugme
(za otključavanje menjača)*
„SPORT“ prekidač*
STR. 180
*: Zavisno od opreme.
25
Book YARIS - lat.indb 25
11.10.2011 13:47:29
Ilustrovani
index
Kontrolna tabla
(vozila sa upravljačem na desnoj strani)
Instrumenti i merači
Multiinformacioni ekran
AUX priključak i USB ulaz*
STR.197
STR. 208
STR. 307, 315, 324
D
C
B
Upaljač*
Utičnica*
Glavna pregrada
STR. 332
STR. 341
STR. 342
SRS vazdušni jastuk za
kolena vozača*
Poluga za otvaranje poklopca motora
Poluga za otvaranje vrata rezervoara goriva
STR. 111
STR. 368
STR. 100
26
Book YARIS - lat.indb 26
11.10.2011 13:47:30
Vozila sa ručnim klima uređajem
Svetlo pokazivača „PASSENGER AIRBAG“
Audio sistem*
„Ekran osetljiv na dodir“**
STR. 122
Prekidač pokazivača na
opasnost
STR. 434
STR. 287
Klima uređaj
Mikrofon**
STR. 268
Prekidač odmagljivača zadnjeg stakla*/
Prekidač odmagljivača zadnjeg stakla i
spoljašnjih retrovizora*
STR. 285
*: Zavisno od opreme.
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir”.
27
Book YARIS - lat.indb 27
11.10.2011 13:47:30
Ilustrovani
index
Kontrolna tabla
(vozila sa upravljačem na desnoj strani)
A
Vozila sa automatskim klima uređajem
Svetlo pokazivača „PASSENGER AIRBAG“
Audio sistem*
„Ekran osetljiv
na dodir“**
Prekidač pokazivača na
opasnost
STR. 434
STR. 287
Klima uređaj
Mikrofon**
STR. 122
STR. 275
Prekidač odmagljivača zadnjeg stakla*/
Prekidač odmagljivača zadnjeg stakla i
spoljašnjih retrovizora*
STR. 285
28
Book YARIS - lat.indb 28
11.10.2011 13:47:30
B
Prekidač glavnih svetala
STR. 214
Poluga pokazivača smera
STR. 194
Prekidač prednjih svetla za
maglu*/Prekidač zadnjih svetla
za maglu
STR. 220
Poluga za podešavanje upravljača po
nagibu i dubini
STR. 91
*: Zavisno od opreme.
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir”.
29
Book YARIS - lat.indb 29
11.10.2011 13:47:31
Ilustrovani
index
Kontrolna tabla
(vozila sa upravljačem na desnoj strani)
C
Prekidač motora (paljenja) (vozila
bez sistema pametnog ulaska i
pokretanja)
Prekidač motora (paljenja)
(vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja)
Prekidači spoljašnjih
retrovizora*
Regulator visine snopa
prednjih svetala
Prekidač brisača i perača
vetrobrana
STR. 222
Prekidač brisača i perača
zadnjeg stakla
STR. 226
STR. 165
STR. 169
STR. 94
STR. 215
*: Zavisno od opreme.
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“
30
Book YARIS - lat.indb 30
11.10.2011 13:47:31
D
Ručice za menjanje
brzina na upravljaču*
STR. 181, 182
Audio prekidači**
Prekidač telefona**
STR. 325
Sirena
STR. 196
Prekidač tempomata*
STR. 228, 232
Prekidač limitera brzine*
STR. 232
*: Zavisno od opreme.
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“
31
Book YARIS - lat.indb 31
11.10.2011 13:47:31
Za vašu informaciju
Glavna uputstva za upotrebu
Molimo Vas da uzmete u obzir da se priručnik odnosi na sve modele i svu
opremu, uključujući i opcionu. Neka objašnjenja o uređajima i opremi se možda
neće odnositi na vaš model vozila.
Sve specifikacije u ovom priručniku su važeće u vreme njegovog štampanja.
Ipak, zbog Tojotine politike stalnog poboljšanja proizvoda, zadržavamo pravo
izmene bez prethodnog obaveštenja.
Zavisno od specifikacije, vozilo prikazano na ilustracijama može se razlikovati od
vašeg vozila u pogledu opreme.
Dodatna oprema, rezervni delovi i promene kod vaše Tojote
Na tržištu je dostupan široki asortiman kako originalnih Tojota, tako i neoriginalnih
rezervnih delova i dodatne opreme za Tojotina vozila. U slučaju da bilo koji
originalni Tojota deo ili dodatna oprema isporučena sa vozilom treba da bude
zamenjena, Tojota preporučuje da se za zamenu koriste originalni Tojota rezervni
delovi i dodatna oprema. Drugi rezervni delovi ili dodatna oprema odgovarajućeg
kvaliteta takođe mogu biti upotrebljeni. Tojota ne prihvata obaveze, niti garantuje
za rezervne delove i dodatnu opremu koji nisu originalni Tojotini proizvodi, kao
ni za zamene ili instalacije vezane za takve delove. Pored toga, oštećenja ili
problemi u vezi sa kvalitetom vožnje koji su nastali kao posledica upotrebe
neoriginalnih Tojotinih rezervnih delova ili dodatne opreme ne podležu garanciji.
32
Book YARIS - lat.indb 32
11.10.2011 13:47:31
Postavljanje RF predajnika
Postavljanje RF predajnika moglo bi u vozilu ometati elektronske sisteme poput:
● Sistema višestrukog ubrizgavanja goriva/sistema sekvencijalnog višestrukog
ubrizgavanja goriva
● Tempomata (zavisno od opreme)
● Sistema protiv blokiranja točkova
● SRS sistema vazdušnih jastuka
● Sistema zatezanja sigurnosnih pojaseva
Proverite kod bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog profesionalca, koje su mere opreza i posebna
uputstva u vezi sa postavljanjem.
Detaljnije informacije o frekvencijama, nivoima snage, položaju antene i
elementima za postavljanje RF predajnika možete dobiti na zahtev kod bilo
kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
Odvoženje vaše Tojote na otpad
SRS vazdušni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva sadrže eksplozivne
hemikalije. Ako se vozilo odveze na otpad zajedno sa vazdušnim jastucima i
zatezačima sigurnosnih pojaseva, postoji mogućnost nesreće kao što je požar.
Neka kvalifikovana radionica za popravke ili ovlašćeni partner ili serviser Tojote,
ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac, odstrani SRS vazdušne
jastuke i zatezače sigurnosnih pojaseva pre nego što ostavite vozilo na otpadu.
33
Book YARIS - lat.indb 33
11.10.2011 13:47:32
Kontrola vozila i snimanje podataka o radu
Vaša Tojota je opremljena sofisticiranim računarima koji snimaju određene
informacije o radu vašeg vozila, kao što su:
• brzina motora
• status gasa
• status kočnice
• brzina vozila
• položaj menjača (osim za ručni menjač)
Snimljeni podaci zavise od nivoa opreme i opcija kojima je vozilo opremljeno.
Računari ne snimaju razgovor, zvuk ili slike.
● Korišćenje podataka
Tojota može da koristi podatke snimljene u tim računarima kako bi
dijagnostifikovala kvar, obavila istraživanja i razvoj i poboljšala kvalitet vozila.
Toyota neće proslediti snimljene podatke trećim licima, osim:
• uz saglasnost vlasnika vozila ili zakupca, ako je vozilo zakupljeno;
• kao odgovor na službeni zahtev policije, suda ili vladine agencije;
• u svrhe istraživanja, gde se ovi podaci ne povezuju sa određenim vozilom ili
vlasnikom vozila.
● Snimanje podataka o kritičnim situacijama
Ovo vozilo je opremljeno uređajem za snimanje informacija o kritičnim
situacijama (Event data recorder – EDR). Glavna svrha EDR uređaja je snimanje
podataka, u određenim slučajevima sudara ili situacijama sličnim sudaru, kao što
je naduvavanje vazdušnih jastuka ili udaranje u prepreku na putu, koji će pomoći
da se shvati način na koji su radili sistemi u vozilu. EDR uređaj je dizajniran da
snima podatke u vezi sa sistemima dinamike i bezbednosti vozila u kratkom
vremenskom periodu, obično 30 sekundi ili manje.
EDR uređaj u ovom vozilu je dizajniran da snima podatke poput:
• kako rade različiti sistemi u vašem vozilu;
• koliko je jako (ako je uopšte) vozač pritisnuo papučicu gasa i/ili kočnice; i
• koliko brzo je vozilo išlo.
34
Book YARIS - lat.indb 34
11.10.2011 13:47:32
Ovi podaci mogu da omoguće bolje razumevanje okolnosti u kojima je došlo do
sudara ili povreda.
NAPOMENA: Vaše vozilo snima EDR podatke samo ako dođe do sudara koji
nije bezazlen; EDR uređaj ne snima podatke tokom normalne vožnje i ne snima
lične podatke (npr. ime, pol, godište ili lokaciju sudara). Ipak, treća lica, kao što
su službe zakona, mogu da upare EDR podatke sa ličnim podacima koji se
rutinski traže prilikom istrage o sudaru.
Za čitanje podataka snimljenih pomoću EDR uređaja, potrebna je posebna
oprema, kao i pristup vozilu ili EDR uređaju. Osim proizvođača vozila, treća lica,
kao što su službe zakona, koje imaju posebnu opremu, mogu pročitati informacije
ako pristupe vozilu ili EDR uređaju.
● Obelodanjivanje EDR podataka
Tojota neće obelodaniti podatke snimljene EDR uređajem trećim licima osim:
• ako dobije pristanak od vlasnika vozila (ili zakupca, za zakupljeno vozilo);
• u slučaju službenog zahteva policije ili drugih državnih organa;
• za upotrebu od strane Tojote u slučaju sudskog postupka;
• po naredbi suda.
Ipak, ako je potrebno, Tojota će:
• koristiti podatke za istraživanje o bezbednosnim performansama vozila;
• proslediti podatke trećim licima radi istraživanja, bez otkrivanja informacija o
određenom vozilu ili vlasniku određenog vozila.
Vaše vozilo sadrži baterije i/ili akumulatore. Ne ostavljajte ih u životnoj sredini,
već ih propisno odložite (Direktiva 2006/66/EC).
35
Book YARIS - lat.indb 35
11.10.2011 13:47:32
OPREZ!
■ Opšte mera opreza tokom vožnje
Vožnja pod uticajem: Nikada ne vozite vaše vozilo pod uticajem alkohola ili
lekova koji umanjuju vašu sposobnost upravljanja vozilom. Alkohol i određeni
lekovi produžuju vreme reakcije, umanjuju sposobnost procene i slabe
koordinaciju, što može dovesti do nesreće, koja može imati za posledicu smrt
ili ozbiljne povrede.
Oprezna vožnja: Uvek vozite oprezno. Prepoznajte greške koje mogu učiniti
drugi vozači ili pešaci i budite spremni da izbegnete nesreću.
Pažnja vozača: U potpunosti se skoncentrišite na vožnju. Sve što odvlači
pažnju vozača, kao što su podešavanje kontrola, priča mobilnim telefonom
ili čitanje, može dovesti do sudara uz posledice kao što su smrt ili ozbiljne
povrede Vas, vaših putnika ili ostalih učesnika u saobraćaju.
■ Opšte mera opreza u pogledu bezbednosti dece
Nikada ne ostavljajte decu bez nadzora u vozilu i nikada ne dopuštajte deci
da poseduju ili koriste ključ.
Deca možda mogu pokrenuti vozilo ili prebaciti menjač u neutralan položaj.
Takođe, postoji mogućnost da se deca povrede, ako se igraju upaljačem,
prozorima, krovnim prozorom ili drugim uređajima u vozilu. Dodatno,
pregrejana ili ekstremno hladna unutrašnjost vozila može biti pogubna za
decu.
36
Book YARIS - lat.indb 36
11.10.2011 13:47:32
Simboli korišćeni u priručniku
Oprez i pažnja
OPREZ!
Ovo je upozorenje na činioce koji mogu prouzrokovati povrede ljudi ako se
upozorenje zanemari. Informisani ste šta smete ili šta ne smete činiti, a u
svrhu redukovanja rizika od povreda Vas i drugih osoba.
PAŽNjA!
Ovo je upozorenje na činioce koji mogu izazvati štetu na vozilu ili opremi
u slučaju zanemarivanja. Informisani ste šta smete ili ne smete činiti, a u
svrhu izbegavanja ili redukovanja rizika od oštećenja vaše Tojote i opreme
u njoj.
Simboli korišćeni kod ilustracija
Znak sigurnosti
Kružni znak sa kosom crtom preko znači: „Nemojte!”, „Ne činite
ovo!” ili „Ne dozvolite da se ovo dogodi!”
Strelice koje označavaju postupke:
Označava način (guranje, okretanje
itd.) korišćenja prekidača i drugih
uređaja.
Označava posledicu postupka (npr.
poklopac se otvara).
37
Book YARIS - lat.indb 37
11.10.2011 13:47:32
38
Book YARIS - lat.indb 38
11.10.2011 13:47:33
Pre vožnje
1-1. Informacije o ključevima
Ključevi ............................... 40
1-2. Otvaranje, zatvaranje i
zaključavanje vrata
Sistem pametnog ulaska i
pokretanja .......................... 44
Daljinski upravljač .............. 61
Bočna vrata ........................ 67
Zadnja vrata ....................... 71
1-3. Podesive komponente
(sedišta, retrovizori,
upravljač)
Prednja sedišta .................. 76
Zadnja sedišta .................... 79
Nasloni za glavu ................. 82
Pojasevi.............................. 84
Upravljač ............................ 91
Unutrašnji retrovizor sa
sistemom protiv
blještanja ............................ 92
Spoljašnji retrovizori ........... 94
1
1-4. Otvaranje i zatvaranje
prozora
Električni podizači
prozora ............................... 97
1-5. Punjenje rezervoara
goriva
Otvaranje poklopca
rezervoara goriva ............. 100
1-6. Sistem za zaštitu od krađe
Sistem blokade pokretanja
motora .............................. 104
Sistem dvostrukog
zaključavanja.................... 107
1-7. Bezbednosne informacije
Ispravan položaj u
vožnji ................................ 109
SRS vazdušni jastuci ........111
Sistem ručnog uključivanjaisključivanja vazdušnog
jastuka .............................. 122
Dečji zaštitni sistemi ......... 125
Postavljanje dečjih
zaštitnih sistema............... 134
39
Book YARIS - lat.indb 39
11.10.2011 13:47:33
1-1. Informacije o ključevima
Ključevi
Sledeći ključevi su isporučeni sa vozilom:
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja (tip A)
1
2
Ključevi
Tablica sa brojem ključa
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja (tip B)
1
Ključ (sa funkcijom daljinskog
upravljanja)
• Korišćenje funkcije daljinskog
upravljanja
(→ STR. 61)
2
Ključ (bez funkcije daljinskog
upravljanja)
3
Tablica sa brojem ključa
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja (tip C)
1
Ključevi
• Korišćenje funkcije daljinskog
upravljanja
(→ STR. 61)
2
Tablica sa brojem ključa
40
Book YARIS - lat.indb 40
11.10.2011 13:47:33
1-1. Informacije o ključevima
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
1
Elektronski ključevi
• Korišćenje sistema pametnog
ulaska i pokretanja (→ STR. 44)
• Korišćenje funkcije daljinskog
upravljanja
(→ STR. 61)
Mehanički ključevi
3
Tablica sa brojem ključa
Pre vožnje
2
1
Korišćenje mehaničkog ključa
(vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja)
Za vađenje mehaničkog ključa,
pomerite polugicu i izvadite ključ.
Posle korišćenja mehaničkog
ključa, vratite ga u elektronski ključ.
Nosite mehanički ključ zajedno
sa elektronskim ključem. Ako se
isprazni baterija elektronskog
ključa ili sistem pametnog ulaska
i pokretanja ne radi ispravno,
trebaće Vam mehanički ključ.
(→ STR. 494)
41
Book YARIS - lat.indb 41
11.10.2011 13:47:33
1-1. Informacije o ključevima
■ Tablica sa brojem ključa
Čuvajte tablicu na sigurnom mestu, kao što je novčanik, a ne u vozilu. U slučaju
gubljenja ključa, novi ključ može izraditi ovlašćeni partner ili serviser Toyote,
ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac, pomoću tablice sa
brojem ključa. (→ STR. 493)
■ Kod leta avionom
Kada unosite ključ u avion, pazite da ne pritisnite neko dugme na ključu dok
ste u kabini aviona. Ako nosite ključ u vašoj torbi ili slično, uverite se da ne
postoji mogućnost slučajnog pritiskanja dugmadi. Pritiskanje dugmadi može
uzrokovati emitovanje radio talasa koji mogu da ometaju rad aviona.
PAŽNjA!
■ Da biste sprečili oštećenje ključa
Obratite pažnju na sledeće.
 Ne ispuštajte ključeve, ne izlažite ih jakim udarima i ne savijajte ih.
 Ne izlažite ključeve visokim temperaturama duži vremenski period.
 Ne kvasite ključeve i ne perite ih u ultrazvučnim mašinama za pranje.
 Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Ne stavljajte
metalne ili magnetne materijale na ključeve i ne stavljajte ih blizu takvih
materijala.
 Ne rasklapajte ključeve.
 Ne kačite nalepnicu ili bilo šta na površinu elektronskog ključa.
 Ne stavljajte ključeve blizu predmeta koji proizvode elektromagnetsko
polje, kao što su televizori, audio sistemi, staklo-keramička ploča za
kuvanje ili medicinska električna oprema, kao što je terapeutska oprema
niske frekvencije.
42
Book YARIS - lat.indb 42
11.10.2011 13:47:34
1-1. Informacije o ključevima
PAŽNjA!
■ Nošenje elektronskog ključa (vozila sa sistemom pametnog ulaska
i pokretanja)
Nosite elektronski ključ 10 cm ili dalje od električnih aparata koji su
uključeni. Radio talasi koje emituju električni aparati u radijusu od 10 cm
od elektronskog ključa mogu da ometaju ključ i izazovu njegov nepravilan
rad.
1
Pre vožnje
■ U slučaju kvara sistema pametnog ulaska i pokretanja i drugi
problemi vezani za ključ (vozila sa sistemom pametnog ulaska i
pokretanja)
Odvezite vaše vozilo sa svim elektronskim ključevima koji uz njega idu,
uključujući i karticu ključ, do bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera
Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
■ Ako se ključ izgubi (vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja)
Ako se ključ izgubi, znatno se uvećava rizik od krađe vozila. Odmah
posetite bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog
propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca sa svim preostalim
elektronskim ključevima koji idu uz vaše vozilo.
43
Book YARIS - lat.indb 43
11.10.2011 13:47:34
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
Sistem pametnog ulaska i pokretanja*
Sledeće radnje moguće je izvesti jednostavnim nošenjem elektronskog
ključa, na primer u džepu.
(Vozač uvek treba da nosi elektronski ključ.)
Elektronski ključ
Elektronski ključ
Elektronski ključ
1
Otključavanje i zaključavanje bočnih vrata
(→ STR. 45)
2
Otključavanje i zaključavanje zadnjih vrata
(→ STR. 46)
3
Paljenje i gašenje motora
(→ STR. 169)
*: Zavisno od opreme.
44
Book YARIS - lat.indb 44
11.10.2011 13:47:34
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
Otključavanje i zaključavanje bočnih vrata (samo ručke prednjih
vrata)
Za otključavanje uhvatite ručku.
Uverite se da ste dodirnuli senzor
na zadnjoj strani ručke.
Vrata se ne mogu otključati 3
sekunde posle zaključavanja.
1
Pre vožnje
Dodirnite senzor za zaključavanje
(udubljenje na gornjem delu
ručke) da biste zaključali vrata.
45
Book YARIS - lat.indb 45
11.10.2011 13:47:34
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
Otključavanje i zaključavanje zadnjih vrata
Za otključavanje vrata pritisnite
dugme.
Vrata se ne mogu otključati 3
sekunde posle zaključavanja.
Za zaključavanje vrata pritisnite
dugme.
46
Book YARIS - lat.indb 46
11.10.2011 13:47:35
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
Položaji antena i efektivni domet
■ Položaji antena
Antene izvan kabine
2
Antene unutar kabine
3
Antena izvan prtljažnika
1
Pre vožnje
1
47
Book YARIS - lat.indb 47
11.10.2011 13:47:35
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Efektivni domet (zone u okviru kojih se detektuje elektronski
ključ)
Kada zaključavate ili
otključavate bočna vrata
Sistem se može koristiti kada
je elektronski ključ u zoni od
oko 0.7 m od spoljašnje ručke
prednjih vrata ili zadnjih vrata.
(Mogu se koristiti samo vrata
koja su detektovala ključ.)
Kada palite motor ili menjate
načine rada „ENGINE START
STOP“ prekidača
Sistem se može koristiti kada
je elektronski ključ u vozilu.
48
Book YARIS - lat.indb 48
11.10.2011 13:47:35
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Signaliziranje rada
Pokazivači upozorenja na opasnost trepere kako bi pokazali da su vrata
zaključana/otključana. (Zaključana: jednom; otključana: dva puta.)
■ Kada vrata ne mogu da se zaključaju pomoću senzora za zaključavanje
Pomoću palca pritisnite senzor za
zaključavanje.
1
Pre vožnje
■ Alarmi i upozoravajući pokazivači
Kombinacija spoljašnjih i unutrašnjih alarma, kao i svetala upozorenja se
koriste se da smanji mogućnost krađe vozila i nesreće uzrokovane nepravilnim
korišćenjem. Obavite odgovarajući postupak zavisno od svetla upozorenja
koje se upali. (→ STR. 453)
Sledeća tabela opisuje situacije i postupak ispravke u slučaju da se oglase
samo zvučni alarmi.
Alarm
Spoljašnji alarm se
oglašava jednom na 5
sekundi.
Situacija
Postupak za ispravku
Pokušali ste za
zaključate vrata
pomoću sistema
pametnog ulaska i
pokretanja, dok je
elektronski ključ u
vozilu.
Izvadite elektronski
ključ iz vozila i
zaključajte vrata
ponovo.
Pokušali ste da
zaključate vozilo dok
su vrata otvorena.
Zatvorite sva vrata i
ponovo ih zaključajte.
49
Book YARIS - lat.indb 49
11.10.2011 13:47:35
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
Alarm
Situacija
Postupak za ispravku
Unutrašnji alarm se
oglašava jednom i
spoljašnji alarm se
oglašava jednom na 5
sekundi.
Pokušali ste da
zaključate jedna od
prednjih vrata tako što
ste ih otvorili, stavili
unutrašnje dugme za
zaključavanje u položaj
za zaključano i zatim
zatvorili spolja, dok
je elektronski ključ u
vozilu.
Izvadite elektronski
ključ iz vozila i
zaključajte vrata
ponovo.
Unutrašnji alarm se
oglašava jednom i
spoljašnji alarm se
oglašava jednom na
5 sekundi (na nekim
modelima).
Pokušali ste da
zaključate vrata na
neki drugi način,
osim pomoću sistema
pametnog ulaska i
pokretanja, dok je
elektronski ključ u
vozilu.
Izvadite elektronski
ključ iz vozila i
zaključajte vrata
ponovo.
„ENGINE START
STOP“ prekidač
je prebačen u
„ACCESSORY“ način
rada dok su vozačeva
Unutrašnji alarm se vrata otvorena (ili
su vozačeva vrata
oglašava neprekidno.
otvorena kada je
„ENGINE START
STOP“ prekidač u
„ACCESSORY“ načinu
rada.).
Isključite „ENGINE
START STOP“
prekidač i zatvorite
vozačeva vrata.
Vozačeva vrata su
otvorena, a menjač
Unutrašnji alarm se nije u „P“ položaju
oglašava neprekidno.* i „ENGINE START
STOP“ prekidač nije
isključen.
Prebacite ručicu
menjača u „P“ položaj.
*: Samo vozila sa Multidrive menjačem.
50
Book YARIS - lat.indb 50
11.10.2011 13:47:36
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Sigurnosna funkcija
Ako se vrata ne otvore za otprilike 30 sekundi pošto je vozilo otključano,
sigurnosna funkcija automatski ponovo zaključava vozilo. (Ipak, zavisno od
položaja elektronskog ključa, moguće je da sistem detektuje da je ključ u
vozilu. U tom slučaju, vozilo može da ostane otključano.)
1
■ Funkcija štednje baterije
Pre vožnje
Funkcija štednje baterije će se aktivirati kako bi sprečila pražnjenje baterije
elektronskog ključa i akumulatora, kada vozilo ne radi duže vremena.
 U sledećim situacijama sistemu pametnog ulaska i pokretanja će trebati
neko vreme da otključa vrata:
• Kada je elektronski ključ ostavljen u zoni od otprilike 2 m od vozila 10
minuta ili više.
• Kada sistem pametnog ulaska i pokretanja nije korišćen 5 dana ili više.
 Ako sistem pametnog ulaska i pokretanja nije korišćen 14 dana ili više,
vozilo može da se otključa samo pomoću vozačevih vrata. U tom slučaju za
otključavanje vrata uhvatite ručku na vozačevim vratima ili koristite daljinski
upravljač ili mehanički ključ.
51
Book YARIS - lat.indb 51
11.10.2011 13:47:36
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Uslovi koji utiču na rad
Sistem pametnog ulaska i pokretanja koristi radio talase. U sledećim
situacijama komunikacija između elektronskog ključa i vozila može
biti narušena, što sprečava pravilan rad sistema pametnog ulaska i
pokretanja i daljinskog upravljanja. (Načini kako da to prevaziđete:
→ STR. 494)
 Kada je baterija elektronskog ključa ispražnjena.
 U blizini TV tornja, elektrane, benzinske stanice, radio stanice, velikog
ekrana, aerodroma ili drugih postrojenja koja emituju snažne radio talase
ili električnu buku.
 Kada je elektronski ključ došao u kontakt ili je prekriven sledećim metalnim
predmetima:
• karte na koje je prikačena aluminijumska folija;
• kutije cigareta koje imaju aluminijumsku foliju iznutra;
• metalik novčanici ili kese;
• žetoni;
• grejači ruku od metala;
• mediji kao što su CD ili DVD.
 Kada se drugi bežični ključ (koji emituje radio talase) koristi u blizini.
 Kada nosite ili koristite elektronski ključ zajedno sa sledećim uređajima koji
emituju radio talase:
• prenosni radio, mobilni telefon ili drugi bežični komunikacioni uređaj;
• elektronski ili bežični ključ drugog vozila koji emituje radio talase;
• računar ili lični digitalni asistent (PDA uređaj);
• digitalni audio plejer;
• prenosne video igre.
 Ako su stakla zatamnjena materijalima koji sadrže metal ili su metalni
predmeti zakačeni na zadnje staklo.
 Kada je elektronski ključ stavljen blizu punjača baterija ili elektronskih
uređaja.
52
Book YARIS - lat.indb 52
11.10.2011 13:47:36
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Napomene za funkciju ulaska
 Čak i kada je elektronski ključ unutar efektivnog dometa (zona detekcije),
sistem možda neće ispravno raditi u sledećim slučajevima:
• Elektronski ključ je preblizu prozora ili spoljašnje ručke vrata, blizu tla ili na
visokom mestu, kada se vrata zaključavaju ili otključavaju.
• Elektronski ključ je na kontrolnoj tabli, pokrivaču prtljažnika (zavisno od
opreme), ili podu, ili u džepovima vrata, glavnoj pregradi, pomoćnoj pregradi u kontrolnoj tabli ili u/blizu prednjeg držača za čaše, kada se pali
motor ili menja način rada „ENGINE START STOP“ prekidača.
 Ne ostavljajte elektronski ključ na vrhu kontrolne table ili blizu džepova
vrata kada izlazite iz vozila. Zavisno od prijema radio talasa, može da ga
detektuje antena izvan kabine i vozilo može da se zaključa spolja, što može
da zarobi elektronski ključ u vozilu.
 Dok god je elektronski ključ unutar efektivnog dometa, vrata može zaključati
ili otključati bilo ko.
 Iako je elektronski ključ van vozila, možda će biti moguće pokrenuti motor
ako je elektronski ključ blizu prozora.
 Vrata se mogu otključati ili zaključati ako se velika količina vode prolije po
ručki vrata, kao na primer po kiši ili u perionici automobila kada je elektronski
ključ unutar efektivnog dometa. (Vrata će se automatski zaključati posle
otprilike 30 sekundi, ako nisu otvarana i zatvarana.)
 Ako uhvatite ručku vrata dok nosite rukavice, vrata se možda neće otključati.
 Ako se daljinski upravljač koristi za zaključavanje vrata kada je elektronski
ključ blizu vozila, moguće je da se vrata neće otključati pomoću funkcije
ulaska. (Upotrebite daljinski upravljač za otključavanje vrata.)
 Naglo približavanje zoni efektivnog dometa ili naglo povlačenje ručke
vrata može sprečiti otključavanje vrata. U tom slučaju, vratite ručku vrata
u prvobitan položaj i proverite da li su se vrata otključala pre ponovnog
povlačenja ručke.
1
Pre vožnje
53
Book YARIS - lat.indb 53
11.10.2011 13:47:36
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Napomene za zaključavanje vrata
 Ako dodirnete senzor za zaključavanje na ručki kada nosite rukavice,
to može da odloži ili čak spreči zaključavanje. Skinite rukavice i ponovo
dodirnite senzor.
 Ako se ručke vrata pokvase dok je elektronski ključ u efektivnom dometu,
može se dogoditi da se vrata zaključaju i otključaju nekoliko puta. Stavite
ključ na mesto udaljeno 2 ili više metara od vozila kada se vozilo pere.
(Vodite računa da ključ ne bude ukraden).
 Ako je elektronski ključ unutar vozila, a ručka se pokvasi tokom pranja
vozila, na multiinformacionom ekranu će se prikazati poruka i oglasiće se
zvučni signal izvan vozila. Da biste isključili alarm, zaključajte sva vrata.
 Senzor za zaključavanje možda neće ispravno raditi ako dođe u kontakt
sa ledom, snegom, blatom, itd. Očistite senzor i pokušajte da ga ponovo
aktivirate.
■ Napomene za funkciju otključavanja
 Naglo približavanje zoni efektivnog dometa ili naglo povlačenje ručke
vrata može sprečiti otključavanje vrata. U tom slučaju, vratite ručku vrata u
prvobitan položaj i proverite da li su se vrata otključala pre povlačenja ručke.
 Ako uhvatite ručku vrata kada nosite rukavice, vrata se možda neće
otključati. Skinite rukavice i dodirnite senzor na zadnjoj strani ručke vrata.
 Ako se ručke vrata pokvase dok je elektronski ključ u efektivnom dometu,
može se dogoditi da se vrata zaključaju i otključaju nekoliko puta. Stavite
ključ na mesto udaljeno 2 ili više metara od vozila kada se vozilo pere.
(Vodite računa da ključ ne bude ukraden).
 Ako se u zoni detekcije nalazi drugi elektronski ključ, možda će biti potrebno
nešto više vremena da se otključaju vrata pošto ste uhvatili ručku.
■ Kada se vozilo ne vozi duže vreme
 Da biste sprečili krađu vozila, ne ostavljajte elektronski ključ u zoni od 2 m
od vozila.
 Sistem pametnog ulaska i pokretanja može unapred da se deaktivira.
(→STR. 542)
54
Book YARIS - lat.indb 54
11.10.2011 13:47:37
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Za pravilan rad sistema
Uverite se da nosite elektronski ključ kada koristite sistem. Ne prinosite
elektronski ključ preblizu vozilu kada koristite sistem izvan vozila.
Zavisno od položaja i uslova držanja elektronskog ključa, ključ se možda neće
pravilno detektovati i sistem možda neće ispravno raditi. (Alarmni sistem se
može slučajno isključiti ili funkcija sprečavanja zaključavanja vrata možda
neće raditi.)
1
Pre vožnje
■ Ako sistem pametnog ulaska i pokretanja ne radi ispravno
 Zaključavanje i otključavanje vrata: koristite mehanički ključ.
(→ STR. 494)
 Paljenje motora: → STR. 494.
■ Trošenje baterije elektronskog ključa
 Standardni vek trajanja baterije je 1 do 2 godine.
 Ako se baterija istroši, oglasiće se alarm u kabini kada se motor sistem
ugasi. (→ STR. 453)
 Pošto elektronski ključ uvek emituje radio talase, baterija će se trošiti čak
i ako se elektronski ključ ne koristi. Sledeći simptomi ukazuju na to da je
baterija elektronskog ključa možda istrošena. Zamenite bateriju kada je to
potrebno. (→ STR. 401)
• Sistem pametnog ulaska i pokretanja ili daljinsko upravljanje ne rade ispravno.
• Zona detekcije se smanjuje.
• Pokazivač sa LED diodom na površini ključa se ne pali.
 Kako biste izbegli ozbiljno propadanje baterije, ne ostavljajte elektronski
ključ bliže od 1 m od sledećih električnih uređaja koji proizvode magnetno
polje:
• TV
• Računar
• Mobilni telefoni, bežični telefoni i punjači baterija
• Mobilni telefoni koji su na punjenju ili bežični telefoni
• Staklo-keramička ploča za kuvanje
• Stone lampe
55
Book YARIS - lat.indb 55
11.10.2011 13:47:37
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Kada je baterija elektronskog ključa potpuno ispražnjena
→ STR. 401.
■ Ako se sistem pametnog ulaska i pokretanja deaktivira
 Zaključavanje i otključavanje vrata: koristite daljinski upravljač ili mehanički
ključ. (→ STR. 61, 494)
 Paljenje motora i menjanje načina rada „ENGINE START STOP“ prekidača:
→ STR. 494
 Gašenje motora: → STR. 172
■ Prilagođavanje koje može da se konfiguriše kod bilo kog ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca
Podešavanja (npr. sistema pametnog ulaska i pokretanja) mogu da se
promene.
(Opcije prilagođavanja → STR. 542)
56
Book YARIS - lat.indb 56
11.10.2011 13:47:37
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Sertifikati za sistem pametnog ulaska i pokretanja
1
Pre vožnje
57
Book YARIS - lat.indb 57
11.10.2011 13:47:37
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
58
Book YARIS - lat.indb 58
11.10.2011 13:47:37
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
1
Pre vožnje
59
Book YARIS - lat.indb 59
11.10.2011 13:47:38
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Sertifikat za elektronski ključ sistema pametnog ulaska i
pokretanja (vozila prodata u Južnoj Africi)
OPREZ!
■ Oprez u vezi sa uticajem na elektronske uređaje
 Ljudi sa ugrađenim pejsmejkerima ili srčanim defibrilatorima moraju biti
na razumnoj udaljenosti od antena sistema pametnog ulaska i pokretanja.
(→ STR. 47)
Radio talasi mogu imati uticaja na rad takvih uređaja. Ako je potrebno,
funkcija ulaska se može isključiti. Za detalje kao što su frekvencija radio
talasa i vreme emitovanja pitajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera
Toyote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
Zatim, konsultujte lekara kako biste videli da li da isključujete funkciju
ulaska.
 Korisnici bilo kojih elektronskih medicinskih uređaja, osim ugrađenih
pejsmejkera i srčanih defibrilatora, trebalo bi da konsultuju proizvođača
uređaja za informacije o radu uređaja pod uticajem radio talasa.
Radio talasi mogu imati neočekivan uticaj na rad takvih medicinskih
uređaja.
Pitajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog profesionalca, za detalje o isključivanju
funkcije ulaska.
60
Book YARIS - lat.indb 60
11.10.2011 13:47:38
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
Daljinski upravljač*
Daljinski upravljač se može koristiti za daljinsko zaključavanje i
otključavanje vozila.
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Zaključava sva vrata
2
Otključava sva vrata
1
Pre vožnje
1
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
1
Zaključava sva vrata
2
Otključava sva vrata
■ Signaliziranje rada
Pokazivači za slučaj opasnosti trepere kako bi pokazali da su vrata zaključana/
otključana. (Zaključana: jednom; otključana: dva puta.)
■ Zvučni signal za vrata (vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja)
Ako vrata nisu potpuno zatvorena, oglašava se neprekidni zvučni signal.
Potpuno zatvorite vrata kako biste zaustavili zvučni signal i zaključajte vozilo
još jednom.
*: Zavisno od opreme.
61
Book YARIS - lat.indb 61
11.10.2011 13:47:38
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Sigurnosna funkcija
Ako se vrata ne otvore za otprilike 30 sekundi pošto je vozilo otključano,
sigurnosna funkcija automatski ponovo zaključava vozilo.
■ Uslovi koji utiču na rad
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
U sledećim situacijama daljinski upravljač možda neće raditi normalno:
 Kada je baterija elektronskog ključa ispražnjena.
 U blizini TV tornja, elektrane, benzinske stanice, radio stanice, velikog
ekrana, aerodroma ili drugih postrojenja koja emituju snažne radio talase
ili električnu buku.
 Kada nosite prenosni radio, mobilni telefon, bežični telefon ili drugi bežični
komunikacioni uređaj.
 Kada elektronski ključ dođe u kontakt ili je prekriven metalnim predmetom.
 Kada se drugi bežični ključ (koji emituje radio talase) koristi u blizini.
 Ako su stakla zatamnjena materijalima koji sadrže metal ili su metalni
predmeti zakačeni na zadnje staklo.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
→ STR. 52
■ Ako daljinski upravljač ne radi ispravno (vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja)
Zaključavanje i otključavanje vrata: koristite mehanički ključ. (→ STR. 494)
■ Trošenje baterije elektronskog ključa
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Ako funkcija daljinskog upravljanja ne radi, baterija je možda ispražnjena.
Zamenite bateriju u slučaju potrebe. (→ STR. 401)
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
→ STR. 55
■ Kada je baterija elektronskog ključa potpuno ispražnjena
→ STR. 401
62
Book YARIS - lat.indb 62
11.10.2011 13:47:38
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Provera registrovanog broja ključa (vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja)
Broj ključa već registrovanog za vozilo može da se proveri. Za detalje
pitajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Toyote, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
1
Pre vožnje
■ Prilagođavanje koje može da se konfiguriše kod bilo kog ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca
Podešavanja (npr. sistema daljinskog upravljanja) mogu da se promene.
(Opcije prilagođavanja → STR. 542)
63
Book YARIS - lat.indb 63
11.10.2011 13:47:39
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Sertifikati za daljinski upravljač (vozila bez sistema pametnog
ulaska i pokretanja)
64
Book YARIS - lat.indb 64
11.10.2011 13:47:39
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
1
Pre vožnje
65
Book YARIS - lat.indb 65
11.10.2011 13:47:39
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
66
Book YARIS - lat.indb 66
11.10.2011 13:47:39
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
Bočna vrata
Vozilo se može zaključati i otključati pomoću funkcije ulaska, daljinskog
upravljača, ključa ili prekidača za zaključavanje vrata.
■ Funkcija ulaska (vozila sa sistemom pametnog ulaska i
pokretanja)
1
→ STR. 45
Pre vožnje
■ Daljinski upravljač (zavisno od opreme)
→ STR. 61
■ Ključevi (vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja)
Vozačeva vrata
1
Zaključava sva vrata
2
Otključava sva vrata
Suvozačeva vrata (vozila sa cilindar bravom)
1
Zaključava sva vrata
2
Otključava sva vrata
■ Ključevi (vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja)
Vrata se takođe mogu zaključati i otključati mehaničkim ključem
(→ STR. 494).
67
Book YARIS - lat.indb 67
11.10.2011 13:47:40
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Prekidač za zaključavanje vrata
1
2
Zaključava sva vrata
Otključava sva vrata
■ Unutrašnje dugme za zaključavanje
1 Zaključava vrata
2 Otključava vrata
Prednja vrata mogu da
se
otvore
povlačenjem
ručice, iako je dugme za
zaključavanje u položaju za
zaključano.
Zaključavanje prednjih vrata spolja bez korišćenja ključa
KORAK 1
Pomerite polugu za zaključavanje u položaj za zaključano.
KORAK 2
Zatvorite vrata dok držite ručku vrata povučenom.
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Vrata se ne mogu zaključati ako je ključ u kontakt bravi.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Vrata se ne mogu zaključati ako je „ENGINE START STOP“
prekidač u „ACCESSORY“ ili „IGNITION ON“ načinu rada, ili
ako je elektronski ključ ostavljen unutar vozila.
Ključ možda neće biti pravilno detektovan i vrata će se možda
zaključati.
68
Book YARIS - lat.indb 68
11.10.2011 13:47:40
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
Zaštitni mehanizam za decu na zadnjim vratima (samo modeli sa
5 vrata)
Vrata se ne mogu otvoriti iznutra
kada je zaštitni mehanizam
zaključan.
1 Otključano
2 Zaključano
1
Pre vožnje
Ovaj mehanizam se može koristiti
kako bi se deca sprečila da otvore
zadnja vrata. Povucite prekidače
na zadnjim vratima na dole kako
biste zaključali zadnja vrata.
■ Sistem za otključavanje vrata u slučaju sudara
U slučaju da je vozilo izloženo snažnom udaru, sva vrata se otključavaju.
Ipak, zavisno od jačine udara ili vrste nesreće sistem možda neće raditi.
■ Korišćenje mehaničkog ključa (vozila sa sistemom pametnog ulaska i
pokretanja)
Vrata se takođe mogu zaključati i otključati pomoću mehaničkog ključa.
(→ STR. 494)
■ Ako se upotrebi pogrešan ključ (zavisno od opreme)
Cilindar ključa se slobodno okreće kako bi izolovao unutrašnji mehanizam.
■ Ako se sistem pametnog ulaska i pokretanja deaktivira (vozila sa
sistemom pametnog ulaska i pokretanja)
 Koristite daljinski upravljač ili mehanički ključ. (→ STR. 61, 494)
69
Book YARIS - lat.indb 69
11.10.2011 13:47:40
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
OPREZ!
■ Za sprečavanje nesreće
Sledite sledeće mere opreza tokom vožnje.
U suprotnom, može doći do otvaranja vrata i ispadanja putnika iz vozila, što
može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.
 Uvek vežite sigurnosni pojas.
 Uverite se da su sva vrata pravilno zatvorena.
 Ne povlačite unutrašnju ručicu vrata tokom vožnje.
Vrata se mogu otvoriti i putnici mogu ispasti iz vozila, što može dovesti do
smrti ili ozbiljnih povreda.
Budite posebno oprezni sa prednjim vratima, jer se vrata mogu otvoriti čak
i kada je unutrašnje dugme za zaključavanje u zaključanom položaju.
 Postavite zaštitni mehanizam za decu na zadnjim vratima kada deca sede
na zadnjem sedištu.
70
Book YARIS - lat.indb 70
11.10.2011 13:47:40
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
Zadnja vrata
Zadnja vrata se mogu zaključati/otključati i otvoriti pomoću sledećih
postupaka.
■ Zaključavanje i otključavanje zadnjih vrata
Ključevi (preko zadnjih vrata: vozila sa cilindar bravom na
zadnjim vratima)
2
Zaključava sva vrata
Otključava sva vrata
Pre vožnje
1
1
Ključevi (preko vozačevih vrata)
→ STR. 67
Daljinski upravljač (zavisno od opreme)
→ STR. 61
Prekidač centralnog zaključavanja
→ STR. 68
Funkcija ulaska (vozila sa sistemom pametnog ulaska i
pokretanja)
→ STR. 45
■ Otvaranje zadnjih vrata spolja
Podignite zadnja vrata, dok
pritiskate prekidač za otvaranje
zadnjih vrata.
Zadnja vrata ne mogu da se
zatvore neposredno nakon što
se pritisne prekidač za otvaranje
zadnjih vrata.
71
Book YARIS - lat.indb 71
11.10.2011 13:47:41
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
■ Kod zatvaranja zadnjih vrata
Spustite vrata pomoću ručice i gurnite ih
spolja kako biste ih zatvorili.
■ Svetlo u prtljažnom prostoru
Svetlo u prtljažnom prostoru se pali kada se
zadnja vrata otvore.
■ Ako se sistem pametnog ulaska i pokretanja deaktivira (vozila sa
sistemom pametnog ulaska i pokretanja)
Koristite daljinski upravljač ili mehanički ključ. (→ STR. 61, 494)
72
Book YARIS - lat.indb 72
11.10.2011 13:47:41
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
OPREZ!
■ Oprez tokom vožnje
 Držite zadnja vrata zatvorena tokom vožnje.
Ako se zadnja vrata ostave otvorena, mogu da udare obližnje predmete
tokom vožnje ili prtljag može nenadano da ispadne i izazove nesreću.
Pored toga, izduvni gasovi mogu da uđu u vozilo i dovedu do smrti ili
ozbiljne opasnosti po zdravlje. Obavezno proverite da li ste zatvorili zadnja
vrata pre vožnje.
1
Pre vožnje
 Pre vožnje proverite da li su zadnja vrata potpuno zatvorena. Ako zadnja
vrata nisu potpuno zatvorena, mogu se nenadano otvoriti tokom vožnje i
izazvati nesreću.
 Nikada ne dozvolite nikome da sedi u prtljažnom prostoru. U slučaju
naglog kočenja, naglog zanošenja ili sudara može doći do smrti ili ozbiljnih
povreda.
■ Kada su deca u vozilu
Poštujte sledeće mere opreza.
U suprotnom, može doći do smrti ili ozbiljnih povreda.
 Ne ostavljajte decu samu u prtljažnom prostoru. Ako se dete slučajno
zaključa u prtljažnom prostoru može da pretrpi toplotni udar.
 Ne dozvolite deci da otvaraju ili zatvaraju zadnja vrata. To može da
izazove nenadano pomeranje zadnjih vrata ili da se detetove ruke, glava
ili vrat priklješte pri zatvaranju zadnjih vrata.
73
Book YARIS - lat.indb 73
11.10.2011 13:47:41
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
OPREZ!
■ Rad zadnjih vrata
Sledite sledeće mere opreza.
U suprotnom možete priklještiti delove tela što može dovesti do smrti ili
ozbiljne povrede.
 Uklonite težak teret kao što su sneg i led sa zadnjih vrata pre nego što ih
otvorite. U suprotnom zadnja vrata mogu da padnu i ponovo se zatvore
po otvaranju.
 Pri otvaranju ili zatvaranju zadnjih vrata, temeljno pregledajte i proverite
da li je okolina bezbedna.
 Ako ima nekog u blizini, proverite da li je bezbedan i obavestite ga da će
se vrata upravo otvoriti ili zatvoriti.
 Budite oprezni pri otvaranju ili zatvaranju zadnjih vrata po vetrovitom
vremenu, jer od snažnog vetra mogu naglo da se pomere.
 Zadnja vrata mogu da padnu ako nisu
potpuno otvorena. Teže je otvoriti ili
zatvoriti zadnja vrata na nagibu nego na
ravnoj površini; zato vodite računa da se
zadnja vrata sama ne otvore ili zatvore
iznenada. Proverite da su zadnja vrata
potpuno otvorena i bezbedna pre
upotrebe prtljažnog prostora.
 Kada zatvarate zadnja vrata posebno
vodite računa da ne priklještite prste i
slično.
 Kad zatvarate zadnja vrata obavezno ih
lagano pritisnite sa spoljne strane. Ako
se koristi ručka zadnjih vrata da bi se
ona potpuno zatvorila, možete priklještiti
ruke.
74
Book YARIS - lat.indb 74
11.10.2011 13:47:41
1-2. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata
OPREZ!
 Ne gurajte amortizujući podupirač zadnjih vrata da biste zatvorili
zadnja vrata i nemojte se oslanjati na njega. To može dovesti do toga
da priklještite ruke ili do pucanja amortizujućeg podupirača, što može
rezultirati nesrećom.
 Ako se nosač za bicikl ili sličan težak predmet zakači na zadnja vrata, vrata
mogu da se zalupe kada se otvore i tako priklješte i povrede ruke, glavu
ili vrat. Kada postavljate dodatnu opremu na zadnja vrata, preporučujemo
da koristite originalne Toyota delove.
1
Pre vožnje
PAŽNjA!
■ Amortizujući podupirači zadnjih vrata
Zadnja vrata su opremljena amortizujućim podupiračima koji drže zadnja
vrata na mestu.
Poštujte sledeće mere opreza.
U suprotnom, može doći do oštećenja amortizujućeg podupirača zadnjih
vrata i njegovog kvara.
 Ne stavljajte strane predmete, kao
što su nalepnice, plastični listovi ili
lepljive materije na šipku amortizujućeg
podupirača.
 Ne
dirajte
šipku
amortizujućeg
podupirača rukavicama ili drugim
predmetima od tkanine.
 Nemojte kačiti drugu dodatnu opremu
osim originalnih Toyota delova na zadnja
vrata.
 Ne stavljajte ruke na amortizujući
podupirač i ne primenjujte bočnu silu na
njega.
75
Book YARIS - lat.indb 75
11.10.2011 13:47:42
1-3. Podesive
komponentekomponente
(sedišta, retrovizori,
upravljač)
1-3. Podesive
(sedišta,
retrovizori, upravljač)
Prednja sedišta
1
Poluga za podešavanje položaja sedišta
2
Poluga za podešavanje nagiba naslona sedišta
3
Poluga za podešavanje visine (zavisno od opreme)
4
Poluga za preklapanje naslona sedišta (samo modeli
sa 3 vrata)
76
Book YARIS - lat.indb 76
11.10.2011 13:47:42
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Pomeranje suvozačevog sedišta za pristup drugom redu
sedišta (samo modeli sa 3 vrata)
■ Ulazak u vozilo
Za lak ulazak na zadnje sedište, koristite polugu za preklapanje
naslona prednjeg sedišta. Kada se upotrebi poluga za preklapanje
naslona sedišta, prvobitan položaj sedišta ostaje memorisan, tako
da sedište može da se vrati u taj položaj. Ipak, ako se koristi poluga
za podešavanje nagiba naslona sedišta, sedište se neće vratiti u
prvobitan položaj.
1
Pre vožnje
Podignite polugu za preklapanje
naslona prednjeg sedišta.
Naslon sedišta će se nagnuti ka
napred i biće moguće pomeranje
sedišta.
Pomerite sedište što je moguće
više napred.
■ Izlazak iz vozila
Podignite polugu za preklapanje
naslona prednjeg sedišta ili polugu
za podešavanje nagiba naslona
sedišta.
Sedište će se nagnuti ka napred i
biće moguće pomeranje sedišta.
Pomerite sedište što je moguće
više napred.
77
Book YARIS - lat.indb 77
11.10.2011 13:47:42
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
■ Nakon što su putnici ušli u vozilo (samo modeli sa 3 vrata)
Pomerite sedište ka nazad i zatim podignite naslon sedišta. Sedište će se
automatski zaključati u prethodnom položaju. Ako sedište ne može da se
pomeri ka nazad do prethodnog položaja, jer mu smeta putnik na zadnjem
sedištu ili prtljag, sedište će se zaključati u tom položaju i sistem memorisanja
položaja sedišta neće raditi.
Kako biste vratili sedište u prvobitan položaj, podignite polugu za preklapanje
naslona prednjeg sedišta nakon što uklonite prtljag ili nakon što putnik izađe
iz vozila ili sedne tako da ne smeta dok se sedište vraća u prethodan položaj.
Ipak, ako pomoću poluge za podešavanje položaja sedišta pomerite sedište
previše unazad (više nego što je bilo u prethodnom položaju), memorija
prethodnog položaja će biti poništena.
OPREZ!
■ Podešavanje sedišta
 Pazite da sedište ne udari putnike ili prtljag.
 Ne spuštajte sedište više nego što je potrebno kada je vozilo u pokretu,
kako biste smanjili rizik od klizanja tela ispod trbušnog dela pojasa.
Ako je sedište previše spušteno, trbušni deo pojasa može kliznuti preko
kukova i preneti pritisak direktno na abdomen ili vaš vrat može doći u
dodir sa ramenim delom pojasa, što povećava rizik od smrti ili ozbiljnih
povreda u slučaju nesreće.
 Posle podešavanja sedišta, uverite se da je sedište zaključano u položaju.
 Ne dozvolite nikome da dira polugu za preklapanje naslona sedišta dok
je vozilo u pokretu.
 Ako su putnici u blizini, uverite se da nisu na putanji kretanja sedišta i
obavestite ih da će se sedište pomeriti.
■ Posle vraćanja naslona sedišta u uspravan položaj
Uverite se da je naslon sedišta zaključan u svom položaju, tako što ćete
ga gurnuti napred i nazad. U suprotnom može doći do ozbiljnih povreda ili
smrtnih posledica.
78
Book YARIS - lat.indb 78
11.10.2011 13:47:43
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Zadnja sedišta*
Nasloni zadnjih sedišta mogu da se preklope.
KORAK 1
Spremite kopče zadnjih
sigurnosnih pojaseva kao što je
prikazano.
1
Pre vožnje
KORAK 2
Spremite pojaseve.
Središnji
→ STR. 85
Spoljašnji
Koristite držače za pojaseve
kako biste sprečili da se zapetljaju.
KORAK 3
Spustite naslone za glavu u najniži položaj.
*: Zavisno od opreme.
79
Book YARIS - lat.indb 79
11.10.2011 13:47:43
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
KORAK 4
Povucite dugme za preklapanje
naslona sedišta i preklopite naslone sedišta.
Svaki naslon sedišta može zasebno da se preklopi.
OPREZ!
■ Preklapanje naslona zadnjih sedišta
Sledite sledeće mere opreza. U suprotnom, može doći do smrti ili ozbiljnih
povreda.
 Ne preklapajte naslone sedišta tokom vožnje.
 Zaustavite vozilo na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i prebacite
ručicu menjača u „P“ (vozila sa Multidrive menjačem), „E“, „M“ ili „R“
(vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada) ili „N“ (vozila sa ručnim
menjačem).
 Ne dozvolite nikome da sedi na preklopljenom naslonu sedišta ili u
prtljažnom prostoru tokom vožnje.
 Ne dozvolite deci da uđu u prtljažni prostor.
 Ne dozvolite nikome da sedi na zadnjem središnjem sedištu ako je zadnje
desno sedište preklopljeno, jer se tada kopča sigurnosnog pojasa za
zadnje središnje sedište nalazi ispod preklopljenog sedišta i ne može da
se koristi.
 Pazite da ne priklještite ruku kada preklapate naslone zadnjeg sedišta.
 Zavisno od položaja prednjeg sedišta, ono može da smeta kada pokušate
da preklopite naslone zadnjeg sedišta. Ako se to dogodi, pomerite prednje
sedište.
80
Book YARIS - lat.indb 80
11.10.2011 13:47:43
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
OPREZ!
■ Vraćanje naslona zadnjeg sedišta u prvobitan položaj
Sledite sledeće mere opreza. U suprotnom, može doći do smrti ili ozbiljnih
povreda.
1
Pre vožnje
 Uverite se da su sedišta sigurno zaključana
u položaju tako što ćete lagano gurati
gornji deo naslona sedišta napred i nazad.
Ako naslon sedišta nije sigurno zaključan,
biće vidljiva crvena oznaka iza dugmeta
za preklapanje naslona sedišta. Uverite
se da crvena oznaka nije vidljiva.
 Proverite da sigurnosni pojasevi nisu izvrnuti ili zaglavljeni pod sedištem.
PAŽNjA!
■ Spremanje pojaseva
Pojasevi i kopče moraju da budu spremljeni pre nego što preklopite
naslone zadnjih sedišta.
81
Book YARIS - lat.indb 81
11.10.2011 13:47:43
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Nasloni za glavu
1
Podizanje
Povucite naslon za glavu na
gore.
2
Spuštanje
Pritisnite i držite dugme za
otpuštanje i spustite naslon za
glavu.
Dugme za otpuštanje
■ Vađenje naslona za glavu
Nasloni za glavu na prednjim i zadnjem središnjem sedištu
Povucite naslon za glavu na gore dok
držite pritisnutim dugme za otpuštanje.
Dugme za
otpuštanje
Nasloni za glavu na zadnjim sedištima do prozora
KORAK 1
Povucite dugme za preklapanje naslona
sedišta i preklopite sedišta dok ne dođu u
položaj u kom je moguće vađenje naslona
za glavu.
KORAK 2
Povucite naslon za glavu na gore dok držite
pritisnutim dugme za otpuštanje.
Dugme za otpuštanje
82
Book YARIS - lat.indb 82
11.10.2011 13:47:44
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
■ Podešavanje visine naslona za glavu
Uverite se da su nasloni za glavu podešeni
tako da je sredina naslona za glavu najbliža
vrhu vaših ušiju.
1
Pre vožnje
■ Podešavanje naslona za glavu na zadnjem sedištu
Kada koristite naslon za glavu, uvek ga povisite za jedan stepen od položaja
u kome je spremljen.
OPREZ!
■ Mere opreza kod naslona za glavu
Sledite sledeće mere opreza u vezi sa naslonima za glavu. U suprotnom,
može doći do smrti ili ozbiljnih povreda.
 Koristite naslone za glavu konstruisane za sedišta na kojima su postavljeni.
 Uvek podesite naslone za glavu u ispravan položaj.
 Posle podešavanja naslona za glavu, pritisnite ih i uverite se da su
zaključani u položaju.
 Ne vozite sa izvađenim naslonima za glavu.
83
Book YARIS - lat.indb 83
11.10.2011 13:47:44
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Pojasevi
Uverite se da su svi putnici vezani sigurnosnim pojasevima pre nego
što započnete vožnju.
■ Pravilna upotreba pojaseva
●Izvucite rameni deo pojasa
tako da u potpunosti pređe
preko ramena, ali da ne dolazi
u kontakt sa vratom i da ne klizi
sa ramena.
●Postavite trbušni deo pojasa što
je niže moguće preko kukova.
●Podesite
položaj
naslona
sedišta. Sedite pravo i budite
potpuno u sedištu.
●Ne savijajte pojas.
■ Vezivanje i otpuštanje pojasa
1
2
Dugme za
otpuštanje
Za vezivanje pojasa, gurnite
jezičak u kopču dok ne čujete
„klik“.
Za otpuštanje pojasa, pritisnite
dugme za otpuštanje.
84
Book YARIS - lat.indb 84
11.10.2011 13:47:44
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Zadnji središnji sigurnosni pojas
Zadnji središnji sigurnosni pojas je pojas sa vezivanjem u tri tačke i ima
dve kopče. Obe kopče moraju pravilno da se postave kao i da se čvrsto
zakače kako bi ispravno radile.
1
Pre vožnje
Proverite da li je kopča 1 čvrsto
zakačena i spremna za korišćenje
zadnjeg središnjeg pojasa.
1 Odgovara jezičku sa kukastim
krajem (jezičak „A“)
2 Odgovara jezičku sa udubljenim
krajem (jezičak „B“)
■ Metod otpuštanja
Zadnji središni pojas može potpuno da se otpusti samo kada nije
potreban, kao kod preklapanja zadnjeg sedišta.
KORAK 1
1
Za otpuštanje jezička „B“, pritisnite dugme za otpuštanje.
2
Za otpuštanje jezička „A“, ubacite ključ ili jezičak „B“ u rupu na
kopči.
Polako namotajte pojas kada ga
otpuštate i spremate.
85
Book YARIS - lat.indb 85
11.10.2011 13:47:44
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
KORAK 2
Odložite jezičke pojasa u kućište
koje je postavljeno na krovu kao
što je prikazano.
■ Vađenje pojasa
Izvucite jezičke iz kućišta.
86
Book YARIS - lat.indb 86
11.10.2011 13:47:45
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Zatezači sigurnosnih pojaseva (prednja sedišta)
Zatezač pomaže da pojas efikasno
zadrži putnika tako što namotava
pojas kada vozilo učestvuje u
određenim
vrstama
ozbiljnih
frontalnih sudara.
1
Pre vožnje
Zatezači se možda neće aktivirati
u slučaju manjih frontalnih sudara,
bočnih sudara, sudara od pozadi ili
prevrtanja vozila.
■ Hitna blokada zatezača (ELR)
Zatezač će zaključati pojas tokom naglog zaustavljanja ili u slučaju sudara.
Takođe, može se zaključati ako se naglo nagnete napred. Lagani, umereni
pokreti dopuštaju da se pojas izvuče, tako da se možete slobodno pomerati.
■ Trudnice
Zatražite medicinski savet i pravilno se
vežite pojasom. (→ STR. 84)
Trudnice bi trebalo da postave trbušni deo
pojasa što je niže moguće preko kukova,
isto kao i ostali putnici. Rameni deo pojasa
potpuno izvucite preko ramena i postavite
pojas preko grudi. Izbegavajte kontakt
pojasa sa abdominalnim delom.
Ako se pojas ispravno ne veže i trudnica
i fetus mogu nastradati ili biti ozbiljno
povređeni u slučaju naglog kočenja ili
sudara.
■ Bolesni ljudi
Zatražite medicinski savet i pravilno se vežite pojasom. (→ STR. 84)
87
Book YARIS - lat.indb 87
11.10.2011 13:47:45
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
■ Korišćenje pojaseva od strane dece
Pojasevi u vašem vozilu su u suštini konstruisani za odrasla lica.
 Koristite dečji zaštitni sistem prikladan za dete dok dete ne poraste dovoljno
da pravilno veže pojas instaliran u vozilu. (→ STR. 125)
 Kada dete dovoljno poraste da pravilno veže pojas instaliran u vozilu, sledite
uputstva o upotrebi sigurnosnih pojaseva na STR. 84.
■ Zamena pojaseva posle aktiviranja zatezača
Ako je vozilo učestvovalo u višestrukim sudarima, zatezač će se aktivirati u
prvom sudaru, ali se neće aktivirati u drugom ili sledećim sudarima.
■ Propisi o sigurnosnim pojasevima
Ako u zemlji u kojoj živite postoje propisi o sigurnosnim pojasevima, molimo
Vas da kontaktirate bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili
drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca, zbog zamene ili
postavljanja sigurnosnih pojaseva.
88
Book YARIS - lat.indb 88
11.10.2011 13:47:45
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
OPREZ!
Sledite sledeće mere opreza da biste smanjili mogućnost povrede u slučaju
naglog kočenja, naglog zanošenja ili sudara.
U suprotnom, može doći do smrti ili ozbiljnih povreda.
1
■ Vezivanje sigurnosnog pojasa
Pre vožnje
 Uverite se da su svi putnici vezani sigurnosnim pojasom.
 Uvek se pravilno vežite sigurnosnim pojasom.
 Svaki pojas treba da koristi samo jedna osoba. Ne koristite jedan pojas za
više osoba u isto vreme, uključujući decu.
 Tojota preporučuje da deca sede na zadnjem sedištu i uvek koriste
sigurnosni pojas i/ili prikladan dečji zaštitni sistem.
 Ne spuštajte sedište više nego što je potrebno, kako biste obezbedili
ispravan položaj sedenja. Sigurnosni pojas je najefikasniji kada putnici
sede pravo i potpuno su u sedištu.
 Ne stavljajte rameni deo pojasa ispod pazuha.
 Vaš pojas uvek postavite nisko, tako da dobro pristaje oko kukova.
■ Kada su deca u vozilu
Ne dopustite deci da se igraju sigurnosnim pojasevima. Ako se sigurnosni
pojas obmota oko detetovog vrata, to može dovesti do gušenja ili drugih
ozbiljnih povreda, koje mogu imati smrtne posledice.
Ako dođe do toga i kopča ne može da se otkopča, presecite pojas pomoću
makaza.
■ Zatezači sigurnosnih pojaseva
 Ne stavljajte ništa, npr. jastuk, na suvozačevo sedište. Zatezač sigurnosnog
pojasa na suvozačevom sedištu se tada možda neće aktivirati u slučaju
sudara.
 Ako se zatezač aktivirao, upaliće se SRS svetlo upozorenja. U tom
slučaju sigurnosni pojas ne može ponovo da se koristi i mora da ga
zameni ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani
i opremljeni profesionalac.
89
Book YARIS - lat.indb 89
11.10.2011 13:47:45
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
OPREZ!
■ Oštećenja i trošenje sigurnosnih pojaseva
 Ne oštećujte pojas tako što ćete dopustiti da se pojas, tablica ili kopča
priklešte vratima.
 Povremeno proverite stanje sistema sigurnosnog pojasa. Obratite pažnju
na zareze, oštećenja i olabavljene delove. Ne koristite oštećeni pojas dok
se ne zameni. Oštećeni pojas ne može zaštititi putnike od smrti ili ozbiljnih
povreda.
 Uverite se da su pojas i jezičak zaključani i da pojas nije uvrnut.
Ako pojas ne radi ispravno, odmah kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
 Zamenite konstrukciju sedišta, uključujući i pojaseve, ako je vaše vozilo
učestvovalo u ozbiljnoj nesreći, bez obzira što nema očigledne štete.
 Ne pokušavajte da instalirate, uklonite, modifikujete, rastavljate ili odlažete sigurnosne pojaseve. Neka sve potrebne popravke izvede bilo koji
ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac. Neodgovarajuće rukovanje zatezačima može sprečiti njihov pravilan rad, što može prouzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.
■ Kada koristite zadnji središnji pojas
 Ne koristite zadnji središnji pojas kada
je neka od kopči otpuštena. Vezivanje
samo jedne kopče može dovesti do smrti
ili ozbiljnih povreda u slučaju naglog
kočenja ili sudara.
 Ne dozvolite nikome da sedi na zadnjem središnjem sedištu ako je zadnje
desno sedište preklopljeno, jer se tada kopča sigurnosnog pojasa za
zadnje središnje sedište nalazi ispod preklopljenog sedišta i ne može da
se koristi.
90
Book YARIS - lat.indb 90
11.10.2011 13:47:46
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Upravljač
Upravljač može da se podesi na udoban položaj.
KORAK 1
Uhvatite
polugu.
upravljač
i
gurnite
1
Pre vožnje
KORAK 2
Podesite u idealan položaj tako
što ćete pomerati upravljač po
dubini i po visini.
Posle podešavanja, povucite polugu kako biste učvrstili upravljač.
OPREZ!
■ Oprez tokom vožnje
Ne podešavajte upravljač tokom vožnje.
To može izazvati gubitak kontrole nad vozilom i nesreću, što može rezultirati
smrću ili ozbiljnim povredama.
■ Posle podešavanja upravljača
Uverite se da je upravljač sigurno učvršćen.
U suprotnom, upravljač se može naglo pomeriti i možda izazvati nesreću,
što može dovesti do smrti ili ozbiljnih povreda.
91
Book YARIS - lat.indb 91
11.10.2011 13:47:46
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Unutrašnji retrovizor sa sistemom
protiv blještanja
Blještanje svetala vozila iza Vas može se smanjiti pomoću sledećih
funkcija.
Vozila sa ručnim unutrašnjim retrovizorom sa sistemom protiv
blještanja
1
Normalan položaj
2
Položaj za smanjenje
blještanja
Vozila sa automatskim unutrašnjim retrovizorom sa sistemom
protiv blještanja
U automatskom načinu rada, senzori detektuju svetlost farova vozila
iza vas i automatski smanjuju refleksija svetla.
Uključivanje/isključivanje
automatskog načina rada
Pokazivač se pali kada je uključen
automatski način rada.
Vozila bez sistema pametnog
ulaska i pokretanja
Retrovizor će se vratiti na
automatski način rada svaki put
kada se prekidač motora prebaci
na „ON“ položaj.
Vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja
Retrovizor će se vratiti na
automatski način rada svaki put
kada se „ENGINE START STOP“
prekidač prebaci na „IGNITION
ON“ način rada.
92
Book YARIS - lat.indb 92
11.10.2011 13:47:46
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Podešavanje visine unutrašnjeg retrovizora (vozila sa automatskim
unutrašnjim retrovizorom sa sistemom protiv blještanja
Podesite visinu unutrašnjeg retrovizora tako što ćete ga pomeriti na
gore ili na dole.
1
Pre vožnje
■ Za sprečavanje greške kod senzora (vozila sa automatskim unutrašnjim
retrovizorom sa sistemom protiv blještanja)
Da biste obezbedili pravilan rad senzora,
ne dirajte ga i ne prekrivajte.
OPREZ!
■ Oprez tokom vožnje
Ne podešavajte položaj retrovizora tokom vožnje.
To može izazvati gubitak kontrole nad vozilom i nesreću, što može rezultirati
smrću ili ozbiljnim povredama.
93
Book YARIS - lat.indb 93
11.10.2011 13:47:46
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Spoljašnji retrovizori
Retrovizori se mogu podešavati.
Vozila sa ručno podesivim retrovizorima
Podesite retrovizor na gore,
na dole, ka unutra i ka spolja,
tako što ćete pritisnuti površinu
retrovizora.
Vozila sa električno podesivim retrovizorima
KORAK 1
KORAK 2
Za odabir retrovizora koji
želite da podesite pritisnite
prekidač.
1
Levi
2
Desni
Za podešavanje retrovizora
pritisnite prekidač.
1
Gore
2
Desno
3
Dole
4
Levo
94
Book YARIS - lat.indb 94
11.10.2011 13:47:47
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
Preklapanje retrovizora
Gurnite retrovizor u smeru
zadnjeg dela vozila.
1
Pre vožnje
■ Uslovi rada retrovizora (vozila sa električno podesivim retrovizorima)
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Prekidač motora je u „ACC“ ili „ON“ položaju.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
„ENGINE START STOP“ prekidač je u „ACCESSORY“ ili „IGNITION ON“
načinu rada.
■ Kada se retrovizori zamagle (vozila sa odmagljivačima spoljašnjih
retrovizora)
Uključite odmagljivače spoljašnjih retrovizora da biste ih odmaglili.
(→ STR. 285)
95
Book YARIS - lat.indb 95
11.10.2011 13:47:47
1-3. Podesive komponente (sedišta, retrovizori, upravljač)
OPREZ!
■ Tokom vožnje
Sledite sledeće mere opreza tokom vožnje.
U suprotnom, može doći do gubitka kontrole nad vozilom i nesreće sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
 Ne podešavajte retrovizore tokom vožnje.
 Ne vozite sa preklopljenim retrovizorima.
 Retrovizori i sa vozačeve i sa suvozačeve strane moraju biti otklopljeni i
pravilno podešeni pre vožnje.
■ Kada se retrovizor pomera (vozila sa električno podesivim retrovizorima)
Kako biste izbegli povredu ili neispravan rad retrovizora, vodite računa da
ne prikleštite ruku pri pomeranju retrovizora.
■ Kada rade odmagljivači retrovizora (vozila sa odmagljivačima spoljašnjih retrovizora)
Ne dirajte površinu retrovizora, jer može postati veoma vruća i opeći Vas.
96
Book YARIS - lat.indb 96
11.10.2011 13:47:47
1-4. Otvaranje i zatvaranje prozora
Električni podizači prozora*
Prozori se mogu otvarati i zatvarati pomoću prekidača.
Rukovanje prekidačima pomera prozore na sledeći način:
Zatvaranje
2
Zatvaranje jednim dodirom*
(samo vozačeva strana)
3
Otvaranje
4
Otvaranje jednim dodirom*
(samo vozačeva strana)
1
Pre vožnje
1
*: Pritiskanje prekidača u suprotnom
smeru zaustaviće prozor na pola.
Prekidač za zaključavanje prozora
Pritisnite prekidač da biste zaključali prekidače putničkih prozora.
Ovaj prekidač koristite da biste
sprečili decu da slučajno otvore ili
zatvore putničke prozore.
■ Električne podizače prozora možete koristiti kada je
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Prekidač motora u „ON“ položaju.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
„ENGINE START STOP“ prekidač je u „ACCESSORY“ ili „IGNITION ON“
načinu rada.
*: Zavisno od opreme.
97
Book YARIS - lat.indb 97
11.10.2011 13:47:47
1-4. Otvaranje i zatvaranje prozora
■ Korišćenje električnih podizača prozora posle gašenja motora
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Električni podizači prozora mogu da se koriste oko 45 sekundi, čak i posle
prebacivanja prekidača motora na „ACC“ ili „LOCK“ položaj. Ipak, oni ne rade
ako se otvore neka od prednjih vrata.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Električni podizači prozora mogu da se koriste oko 45 sekundi, čak i
posle isključivanja „ENGINE START STOP“ prekidača ili prebacivanja na
„ACCESSORY“ način rada. Ipak, oni ne rade ako se otvore neka od prednjih
vrata.
■ Funkcija zaštite protiv uklještenja (samo vozačev prozor)
Ako se predmet zaglavi između prozora i okvira prozora, pokretanje prozora
se zaustavlja i prozor se malo otvara.
■ Kada se električno pokretan prozor ne zatvara normalno
Ako funkcija zaštite protiv uklještenja ne radi normalno i prozor ne može da
se zatvori, obavite sledeći postupak pomoću prekidača električnog podizača
prozora na odgovarajućim vratima.
 Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: Posle zaustavljanja
vozila, prozor može da se zatvori držanjem prekidača električnog podizača
prozora u položaju za zatvaranje jednim dodirom, dok je prekidač motora u
„ON“ položaju.
 Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Posle zaustavljanja
vozila, prozor može da se zatvori držanjem prekidača električnog podizača
prozora u položaju za zatvaranje jednim dodirom, dok je „ENGINE START
STOP“ prekidač u „IGNITION ON“ načinu rada.
 Ako prozor i dalje ne može da se zatvori, čak i posle obavljanja gore opisane
radnje, resetujte funkciju pomoću sledećeg postupka.
KORAK 1 Držite prekidač električnog podizača prozora u položaju za
zatvaranje jednim dodirom. Nastavite da držite prekidač još 6
sekundi nakon što se prozor zatvori.
KORAK 2 Držite prekidač električnog podizača prozora u položaju za
otvaranje jednim dodirom. Nastavite da držite prekidač još 2
sekunde nakon što se prozor otvori do kraja.
98
Book YARIS - lat.indb 98
11.10.2011 13:47:48
1-4. Otvaranje i zatvaranje prozora
KORAK 3
Držite još jednom prekidač električnog podizača prozora u
položaju za zatvaranje jednim dodirom. Nastavite da držite
prekidač još 2 sekunde nakon što se prozor zatvori.
Ako otpustite prekidač dok se prozor pomera, postupak mora da se obavi iz
početka.
Ako se prozor zatvori i zatim ponovo malo otvori nakon što obavite gore opisan
postupak, neka vozilo pregleda bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili
drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
1
Pre vožnje
OPREZ!
■ Zatvaranje prozora
Sledite sledeće mere opreza.
U suprotnom, može doći do smrti ili ozbiljnih povreda.
 Proverite da neko od putnika ne drži neki deo tela u položaju u kome ga
može uklještiti prozor koji se zatvara.
 Ne dopustite deci da rukuju električnim prozorima. Zatvaranje električnog
prozora, dok je neko u prostoru između prozora i okvira prozora, može
prouzrokovati ozbiljne povrede, a u nekim slučajevima čak i smrt.
■ Funkcija zaštite protiv uklještenja (samo vozačev prozor)
 Nikada ne pokušavajte da zaglavite neki deo tela kako biste namerno
aktivirali funkciju zaštite protiv uklještenja.
 Funkcija zaštite protiv uklještenja možda neće raditi ako se nešto zaglavi
trenutak pre nego što se prozor potpuno zatvori.
99
Book YARIS - lat.indb 99
11.10.2011 13:47:48
1-5. Punjenje rezervoara goriva
Otvaranje poklopca rezervoara goriva
Za otvaranje poklopca rezervoara goriva obavite sledeće korake:
■ Pre punjenja goriva
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Prebacite prekidač motora na „LOCK“ položaj i uverite se da su svi
prozori i vrata zatvoreni.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Isključite „ENGINE START STOP“ prekidač i uverite se da su svi
prozori i vrata zatvoreni.
■ Otvaranje poklopca rezervoara goriv
KORAK 1
Povucite
polugu
za
otvaranje, kako biste otvorili
vrata rezervoara goriva.
KORAK 2
Polako okrenite poklopac
rezervoara goriva da biste
ga otvorili.
100
Book YARIS - lat.indb 100
11.10.2011 13:47:48
1-5. Punjenje rezervoara goriva
Zatvaranje poklopca rezervoara goriva
Posle
punjenja
rezervoara
okrećite poklopac rezervoara
goriva sve dok ne čujete „klik“.
Pošto sklonite ruku, poklopac će
se malo okrenuti u suprotnom
smeru.
1
Pre vožnje
■ Vrste goriva
Benzinski motor
Područje Evropske unije:
Bezolovni benzin usaglašen sa evropskim standardom EN228, oktanski broj
95 ili viši.
Izvan područja Evropske unije:
Bezolovni benzin, oktanski broj 95 ili viši.
Dizel motor
Područje Evropske unije:
Dizel gorivo usaglašeno sa evropskim standardom EN590.
Izvan područja Evropske unije:
Dizel gorivo koje sadrži 50 ppm ili manje sumpora i ima cetanski broj 48 ili viši.
■ Korišćenje benzina sa etanolom u benzinskom motoru
Tojota dopušta korišćenje benzina pomešanog sa etanolom kada sadržaj
etanola nije veći od 10%. Benzin sa etanolom koji koristite mora da ima
oktanski broj u skladu sa gore navedenim.
■ Zapremina rezervoara za gorivo
Oko 42 l.
101
Book YARIS - lat.indb 101
11.10.2011 13:47:49
1-5. Punjenje rezervoara goriva
OPREZ!
■ Punjenje goriva
Sledite sledeće mere opreza kada punite rezervoar. U suprotnom, može doći
do smrti ili ozbiljnih povreda.
 Nakon izlaska iz vozila i pre otvaranja vrata rezervoara goriva dodirnite
neobojenu metalnu površinu kako biste ispraznili eventualni statički
elektricitet. Važno je da ispraznite statički elektricitet pre punjenja
rezervoara, jer varnice prouzrokovane pražnjenjem statičkog elektriciteta
mogu prouzrokovati paljenje isparenja goriva tokom punjenja rezervoara.
 Kada vadite poklopac rezervoara goriva, uvek ga uhvatite za držače i
lagano okrećite. Kada otpustite poklopac rezervoara goriva, može se čuti
zvuk ispuštanja vazduha. Sačekajte dok više ne čujete zvuk pre nego
što potpuno izvadite poklopac. Po toplom vremenu, gorivo pod pritiskom
može naneti povrede prskanjem kroz grlo rezervoara.
 Ne dozvolite da se otvorenom rezervoaru goriva približava osoba koja nije
ispraznila statički elektricitet sa svog tela.
 Ne udišite isparenja goriva. Gorivo sadrži supstance koje su štetne ako
se udahnu.
 Ne pušite dok punite rezervoar goriva. To može prouzrokovati paljenje
goriva i požar.
 Ne vraćajte se u vozilo i ne dirajte osobe ili predmete koji su nabijeni
statičkim elektricitetom.
To može prouzrokovati generisanje statičkog elektriciteta i moguću
opasnost od paljenja.
■ Kod punjenja goriva
Pažljivo gurnite pištolj za gorivo u grlo rezervoara. Ako se gorivo sipa kada je
pištolj malo podignut iznad grla rezervoara funkcija automatskog isključivanja
možda neće raditi što će rezultirati prolivanjem goriva iz rezervoara.
■ Kod zamene poklopca rezervoara
Koristite isključivo originalni Toyota poklopac rezervoara goriva konstruisan
za vaše vozilo. U suprotnom, može doći do požara ili drugih incidenata, što
može rezultirati smrću ili ozbiljnim povredama.
102
Book YARIS - lat.indb 102
11.10.2011 13:47:49
1-5. Punjenje rezervoara goriva
PAŽNjA!
■ Punjenje goriva
Ne prolivajte gorivo tokom punjenja.
To može naneti štetu vozilu kao što je nenormalan rad sistema kontrole
emisija, oštećenje komponenti sistema goriva ili obojenih površina vozila.
1
Pre vožnje
103
Book YARIS - lat.indb 103
11.10.2011 13:47:49
1-6. Sistem za zaštitu od krađe
Sistem blokade pokretanja motora
Ključevi vozila imaju ugrađen odašiljački čip koji sprečava pokretanje
motora ako ključ nije prethodno registrovan u računaru vozila.
Nikada ne ostavljajte ključ u vozilu kada napuštate vozilo.
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: Sistem je uključen
pošto je ključ izvađen iz prekidača motora. Sistem se isključuje kada
se registrovani ključ gurne u kontakt bravu.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Sistem je uključen
pošto je „ENGINE START STOP“ prekidač motora isključen. Sistem
se isključuje kada se „ENGINE START STOP“ prekidač prebaci u
ACCESSORY“ ili „IGNITION ON“ način rada.
■ Održavanje sistema
Vozilo ima sistem blokade pokretanja motora koji ne zahteva održavanje.
■ Stanja koja mogu prouzrokovati neispravan rad sistema
 Ako je ključ u kontaktu sa metalnim predmetom.
 Ako je ključ u neposrednoj blizini ili dodiruje ključ sigurnosnog sistema (ključ
sa ugrađenim odašiljačkim čipom) drugog vozila.
104
Book YARIS - lat.indb 104
11.10.2011 13:47:49
1-6. Sistem za zaštitu od krađe
■ Sertifikati sistema blokade pokretanja motora (vozila bez
sistema pametnog ulaska i pokretanja)
„Ovim putem TRCZ s.r.o. izjavljuje da je ovaj RI-37BTY u saglasnosti sa
osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.“
1
Pre vožnje
105
Book YARIS - lat.indb 105
11.10.2011 13:47:49
1-6. Sistem za zaštitu od krađe
PAŽNjA!
■ Kako biste obezbedili pravilan rad sistema
Ne modifikujte i ne uklanjajte sistem. Ako se sistem modifikuje ili ukloni, ne
može da se garantuje pravilan rad sistema.
106
Book YARIS - lat.indb 106
11.10.2011 13:47:49
1-6. Sistem za zaštitu od krađe
Sistem dvostrukog zaključavanja*
Neovlašćen ulazak u vozilo sprečen je isključivanjem funkcije
otključavanja vrata i iznutra i spolja.
Vozila koja imaju ugrađen ovaj
sistem imaju nalepnice na
prozorima prednjih vrata.
1
Pre vožnje
Postavljanje sistema dvostrukog zaključavanja
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: Prebacite prekidač
motora u „LOCK“ položaj. Neka svi putnici izađu iz vozila i proverite da
li su sva vrata zatvorena.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Isključite „ENGINE
START STOP“ prekidač. Neka svi putnici izađu iz vozila i proverite da
li su sva vrata zatvorena.
Pomoću funkcije ulaska (vozila sa sistemom pametnog ulaska i
pokretanja):
Dodirnite senzor na spoljašnjoj ručki vrata dva puta u roku od 5 sekundi.
Pomoću daljinskog upravljača: Pritisnite
5 sekundi.
dugme dva puta u roku od
Isključivanje sistema dvostrukog zaključavanja
Pomoću funkcije ulaska (vozila sa sistemom pametnog ulaska i
pokretanja):
Uhvatite jednu od prednjih spoljašnjih ručica vrata ili pritisnite prekidač
za otvaranje zadnjih vrata.
Pomoću daljinskog upravljača: Pritisnite dugme.
*: Zavisno od opreme.
107
Book YARIS - lat.indb 107
11.10.2011 13:47:50
1-6. Sistem za zaštitu od krađe
OPREZ!
■ Mere opreza kod sistema dvostrukog zaključavanja
Nikada ne aktivirajte sistem dvostrukog zaključavanja kada su putnici u
vozilu, zbog toga što se vrata ne mogu otvoriti iz unutrašnjosti vozila.
108
Book YARIS - lat.indb 108
11.10.2011 13:47:50
1-7. Bezbednosne informacije
Ispravan položaj u vožnji
Vozite ispravno sedeći, kao što je opisano:
Sedite pravo i u potpunosti u
sedištu. (→ STR. 76)
2
Podesite
položaj
sedišta
pomeranjem napred ili nazad kako biste mogli lako
da dohvatite papučice i pritisnete ih koliko je potrebno.
(→ STR. 76)
3
1
Pre vožnje
1
Podesite naslon sedišta tako
da su Vam kontrole na dohvat
ruke. (→ STR. 76)
4
Podesite nagib i dubinu upravljača tako da je vazdušni jastuk usmeren ka vašim grudima. (→ STR. 91)
5
Postavite naslon za glavu tako
da je sredina naslona najbliža
vrhu vaših ušiju. (→ STR. 82)
6
Pravilno vežite sigurnosni pojas. (→ STR. 84)
109
Book YARIS - lat.indb 109
11.10.2011 13:47:50
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Tokom vožnje
 Ne podešavajte vozačevo sedište tokom vožnje. To može uzrokovati
gubitak kontrole nad vozilom.
 Ne stavljajte jastuk između vozača ili putnika i naslona sedišta. Jastuk
može sprečiti postizanje ispravnog položaja i smanjiti efektivnost
sigurnosnog pojasa i naslona za glavu, povećavajući rizik od smrti ili
ozbiljnih povreda vozača ili putnika.
 Ne stavljajte ništa ispod prednjih sedišta. Predmeti ostavljeni ispod
sedišta mogu se zaglaviti u šinama sedišta i sprečiti učvršćivanje sedišta.
To može dovesti do nesreće. Takođe, može se oštetiti mehanizam za
podešavanje.
■ Podešavanje položaja sedišta
 Pazite kada podešavate položaj sedišta kako ne biste povredili druge
putnike tokom pomeranja sedišta.
 Ne stavljajte ruke ispod sedišta ili blizu delova koji se pomeraju, kako
biste izbegli povrede. Prsti ili ruke se mogu uklještiti u mehanizmu sedišta.
110
Book YARIS - lat.indb 110
11.10.2011 13:47:50
1-7. Bezbednosne informacije
SRS vazdušni jastuci
SRS vazdušni jastuci se naduvavaju kada vozilo učestvuje u određenim
vrstama jačih sudara koji mogu prouzrokovati znatnije povrede
putnika. Oni rade zajedno sa sigurnosnim pojasevima kako bi smanjili
mogućnost smrti ili ozbiljnih povreda.
1
Pre vožnje
SRS prednji vazdušni jastuci
1
2
SRS vozačev vazdušni jastuk/suvozačev vazdušni jastuk
Može pomoći pri zaštiti glave i grudi vozača i suvozača od udara
u delove unutrašnjosti vozila.
SRS vazdušni jastuk za kolena vozača (zavisno od opreme)
Može pomoći pri zaštiti vozača.
SRS bočni vazdušni jastuci i vazdušne zavese
SRS bočni vazdušni jastuci
3
Mogu pomoći pri zaštiti trupa putnika na prednjim sedištima.
SRS vazdušne zavese (zavisno od opreme)
4
Mogu prvenstveno pomoći pri zaštiti glave putnika na prednjim i
zadnjim sedištima do prozora.
111
Book YARIS - lat.indb 111
11.10.2011 13:47:51
1-7. Bezbednosne informacije
Delovi sistema vazdušnih jastuka
1
Zatezači sigurnosnih
pojaseva
2
Modeli sa 5 vrata: senzori za
bočni udar (prednji)
3
Bočni vazdušni jastuci
4
Vazdušne zavese (zavisno
od opreme)
5
Senzori za bočni udar (zadnji)
(zavisno od opreme)
6
Modeli sa 3 vrata: senzori za
bočni udar (prednja vrata)
7
Vozačev vazdušni jastuk
8
SRS svetlo upozorenja
9
Vazdušni jastuk za kolena
vozača (zavisno od opreme)
10
Sklop senzora vazdušnih
jastuka
11
Senzor za prednji udar
12
Prekidač za ručno uključivanje-isključivanje vazdušnog
jastuka
13
Suvozačev vazdušni jastuk
14
„PASSENGER AIRBAG“
pokazivač (pokazivač suvozačevog vazdušnog jastuka)
Glavne komponente sistema SRS vazdušnih jastuka prikazane su iznad. Sistem
SRS vazdušnih jastuka je kontrolisan sklopom senzora vazdušnih jastuka. Kada
se vazdušni jastuk naduva, hemijska reakcija u sistemu naduvavanja brzo puni
vazdušne jastuke netoksičnim gasom kako bi se pomoglo zadržavanje kretanja
putnika.
112
Book YARIS - lat.indb 112
11.10.2011 13:47:51
1-7. Bezbednosne informacije
■ Ako se SRS vazdušni jastuci izbace (naduvaju)
 Kao posledica kontakta sa SRS vazdušnim jastukom koji se izbacuje
(naduvava) mogu se pojaviti modrice i manje ogrebotine.
 Doći će do pojave glasnog zvuka i izbacivanja belog praška.
 Delovi modula vazdušnog jastuka (poklopac upravljača, poklopac
vazdušnog jastuka i sistem za naduvavanje), kao i prednja sedišta, prednji
stubovi i bočne strane krova mogu biti vreli nekoliko minuta. Sam vazdušni
jastuk takođe može biti vreo. Može doći do pucanja vetrobrana.
1
Pre vožnje
■ Uslovi rada SRS vazdušnih jastuka (SRS prednji vazdušni jastuci)
 SRS vazdušni jastuci će se naduvati ako je jačina frontalnog sudara iznad
predviđenog praga aktiviranja, što odgovara sudaru pri brzini od približno
20-30 km/h sa nepokretnom preprekom koja ostaje nedeformisana i
nepomerena tim kontaktom. Ipak, donja brzina aktiviranja može biti znatno
povećana u slučaju da vozilo udari u predmet koji se može pomeriti ili
deformisati od posledica sudara, na primer parkirano vozilo ili saobraćajni
znak, ili ako vozilo udari u predmet viši od visine poklopca motora (npr. u
sudaru u kome vozilo uđe ispod predmeta udara, poput udara u prikolicu
kamiona, itd.).
 U nekim sudarima, gde je prednje usporenje vozila vrlo blizu predviđenog
donjeg praga, moguće je da se SRS prednji vazdušni jastuci i zatezači
sigurnosnih pojaseva neće aktivirati zajedno.
■ Uslovi rada SRS vazdušnih jastuka (bočni vazdušni jastuci i vazdušne
zavese [zavisno od opreme])
SRS bočni vazdušni jastuci i vazdušne zavese će se naduvati ako je jačina
udara iznad predviđenog praga aktiviranja (nivo sile odgovara sili udara koju
proizvodi vozilo težine približno 1500 kg u sudaru sa kabinom vozila pod
uglom od 90 stepeni u odnosu na smer kretanja vozila pri brzini od 20-30
km/h).
113
Book YARIS - lat.indb 113
11.10.2011 13:47:51
1-7. Bezbednosne informacije
■ Uslovi pod kojima se SRS vazdušni jastuci mogu izbaciti (naduvati)
osim sudara
SRS prednji vazdušni jastuci se mogu naduvati ako dođe do snažnog udara u
donji deo vašeg vozila. Neki primeri su prikazani na ilustraciji.
 Udar u ivičnjak, rub trotoara ili tvrdu
površinu.
 Upad u ili preskakanje preko duboke
rupe.
 Oštro prizemljenje ili pad vozila.
■ Vrste sudara u kojima se možda neće izbaciti SRS vazdušni jastuci (SRS
prednji vazdušni jastuci)
SRS prednji vazdušni jastuci generalno nisu konstruisani da se naduvaju ako
je vozilo učestvovalo u bočnom ili sudaru od pozadi, u slučaju prevrtanja, ili
frontalnog sudara pri malim brzinama. Ali, kad god sudar bilo kog tipa izazove
značajno prednje usporenje vozila, može doći do izbacivanja SRS prednjih
vazdušnih jastuka.
 Bočni sudar.
 Sudar od pozadi.
 Prevrtanje vozila.
114
Book YARIS - lat.indb 114
11.10.2011 13:47:51
1-7. Bezbednosne informacije
■ Vrste sudara u kojima se možda neće izbaciti SRS vazdušni jastuci (SRS
bočni vazdušni jastuci i vazdušne zavese [zavisno od opreme])
Sistem SRS bočnih vazdušnih jastuka i vazdušnih zavesa možda se neće
aktivirati ako je vozilo učestvovalo u bočnom sudaru pod određenim uglovima
ili ako su bočnom sudaru izloženi delovi vozila koji ne zahvataju putničku
kabinu.
1
Pre vožnje
 Bočni sudar koji ne zahvata putničku
kabinu.
 Bočni sudar pod uglom.
SRS bočni vazdušni jastuci i vazdušne zavese generalno nisu konstruisani
da se naduvaju ako je vozilo učestvovalo u frontalnom ili sudaru od pozadi, u
slučaju prevrtanja, ili bočnog sudara pri malim brzinama.
 Frontalni sudar.
 Sudar od pozadi.
 Prevrtanje vozila.
■ Kada da kontaktirate ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog
propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca
U sledećim slučajevima kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera
Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca, što je
pre moguće.
 Naduvao se bilo koji SRS vazdušni jastuk.

Prednji deo vozila je oštećen ili deformisan, ili je učestvovao u sudaru koji nije
bio dovoljno jak da bi uzrokovao aktiviranje
SRS vazdušnih jastuka.
115
Book YARIS - lat.indb 115
11.10.2011 13:47:52
1-7. Bezbednosne informacije
 Deo vrata je oštećen ili deformisan,
ili je vozilo učestvovalo u sudaru koji
nije bio dovoljno jak da bi uzrokovao
aktiviranje SRS bočnih vazdušnih jastuka i vazdušnih zavesa (zavisno od
opreme).
 Vozila bez SRS vazdušnog jastuka za
kolena vozača: Poklopac upravljača ili
deo konzole blizu poklopca suvozačevog vazdušnog jastuka su izgrebani,
slomljeni ili oštećeni na drugi način.
 Vozila sa SRS vazdušnim jastukom za
kolena vozača: Poklopac upravljača,
deo konzole blizu poklopca suvozačevog vazdušnog jastuka ili donji deo
kontrolne table su izgrebani, slomljeni
ili oštećeni na drugi način.
 Površina sedišta sa bočnim vazdušnim jastukom je izgrebana, slomljena
ili oštećena na drugi način.
 Vozila sa SRS vazdušnim zavesama:
Delovi punjenja prednjeg, zadnjeg stuba ili unutrašnji delovi krova koji sadrže vazdušne zavese su izgrebani, slomljeni ili oštećeni na drugi način.
116
Book YARIS - lat.indb 116
11.10.2011 13:47:52
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Mere opreza kod SRS vazdušnih jastuka
Sledite sledeće mere opreza kod SRS vazdušnih jastuka.
U suprotnom, može doći do smrti ili ozbiljnih povreda.
1
Pre vožnje
 Vozač i svi putnici u vozilu moraju biti pravilno vezani svojim sigurnosnim
pojasevima.
SRS vazdušni jastuci su dopunski uređaji namenjeni da se koriste sa
sigurnosnim pojasevima.
 SRS vozačev vazdušni jastuk se izbacuje priličnom silinom i može
uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede, posebno ako je vozač veoma blizu
vazdušnom jastuku.
Kako je zona rizika za vozačev vazdušni jastuk u prvih 50-75 mm od
tačke naduvavanja, sedenje na udaljenosti od 250 mm od vozačevog
vazdušnog jastuka je potpuno bezbedno. Ova udaljenost je merena od
centra upravljača do vaše grudne kosti. Ako sedite na udaljenosti manjoj
od 250 mm, možete promeniti vaš položaj sedenja na više načina:
• Pomerite vaše sedište koliko god možete unazad, a da pri tome možete
udobno dohvatiti pedale.
• Blago spustite naslon sedišta. Iako dizajn vozila varira, većina vozača
može dostići udaljenost od 250 mm, čak i sa sedištem potpuno pomerenim unapred, ako jednostavno blago spusti naslon sedišta. Ako
pri spuštenom naslonu sedišta ne možete jasno videti put, povisite vaš
položaj pomoću čvrstog, neklizajućeg jastučića ili povisite sedište, ako
vaše vozilo ima tu opciju.
• Ako imate opciju podešavanja visine upravljača, spustite upravljač na
dole. Na taj način vazdušni jastuk je usmeren prema vašim grudima,
umesto prema glavi i vratu.
Sedište bi trebalo da bude pomereno na gore opisan način, a da pri tome
zadržite kontrolu nad papučicama, upravljačem i kontrolama.
 SRS suvozačev vazdušni jastuk se takođe izbacuje priličnom silinom i
može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede, posebno ako je suvozač veoma
blizu vazdušnom jastuku. Suvozačevo sedište trebalo bi da bude što je
dalje moguće od vazdušnog jastuka, sa naslonom sedišta podešenim
tako da suvozač sedi pravo.
117
Book YARIS - lat.indb 117
11.10.2011 13:47:52
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Mere opreza kod SRS vazdušnih jastuka
 Bebe i deca koja nepravilno sede i/ili su nepravilno vezana mogu biti
ubijena ili ozbiljno povređena od vazdušnog jastuka koji se izbacuje.
Beba ili dete koje je premalo da bi koristilo sigurnosni pojas trebalo bi da
bude pravilno obezbeđeno pomoću dečjeg zaštitnog sistema. Tojota oštro
nalaže da se sve bebe i deca postave na zadnje sedište vozila i pravilno
vežu. Zadnja sedišta su bezbednija za bebe i decu do suvozačevog
sedišta. (→ STR. 125)
 Ne sedite na ivici sedišta i ne naginjite
se preko kontrolne table.
 Ne dopustite detetu da stoji ispred SRS
vazdušnog jastuka ili sedi u krilu suvozača.
 Ne dozvolite da putnik na prednjem sedištu ima predmete u krilu.
 Vozila bez SRS vazdušnih zavesa: Ne
naslanjajte se na prednja vrata.
 Vozila sa SRS vazdušnim zavesama:
Ne naslanjajte se na vrata, unutrašnju
bočnu stranu krova ili na prednje, bočne i zadnje stubove.
118
Book YARIS - lat.indb 118
11.10.2011 13:47:52
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Mere opreza kod SRS vazdušnih jastuka
 Ne dopustite nikome da kleči na putničkim
sedištima prema vratima, ili da pruža glavu ili ruke izvan vozila.
1
Pre vožnje
 Vozila bez SRS vazdušnog jastuka za kolena vozača: Ne kačite i ne
naslanjajte ništa na delove kao što
su konzola ili poklopac upravljača.
Ti predmeti mogu izleteti kao projektil
kada se naduvaju SRS vozačev i suvozačev vazdušni jastuk.
 Vozila sa SRS vazdušnim jastukom za
kolena vozača: Ne kačite i ne naslanjajte
ništa na delove kao što su konzola, poklopac upravljača ili donji deo kontrolne table.
Ti predmeti mogu izleteti kao projektil
kada se naduvaju SRS vozačev i suvozačev vazdušni jastuk i vazdušni jastuk za
kolena vozača.
 Vozila bez SRS vazdušnih zavesa: Ne kačite ništa na delove kao što su vrata, staklo vetrobrana i bočna stakla na vratima.
 Vozila sa SRS vazdušnim zavesama: Ne
kačite ništa na delove kao što su vrata,
staklo vetrobrana, bočna stakla na vratima, prednji i zadnji stubovi, unutrašnja
bočna strana krova ili ručice za pridržavanje.
119
Book YARIS - lat.indb 119
11.10.2011 13:47:53
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Mere opreza kod SRS vazdušnih jastuka
 Vozila sa SRS vazdušnim jastukom
za kolena vozača i vozila bez sistema
pametnog ulaska i pokretanja: ne kačite
na ključ teške, oštre ili tvrde predmete kao
što su ključevi ili privesci. Ti predmeti mogu
smetati naduvavanju SRS vazdušnog
jastuka za kolena vozača ili biti izbačeni
na vozačevo sedište silinom naduvavanja
jastuka, uzrokujući opasnost.
 Vozila sa SRS vazdušnim zavesama: Ne kačite vešalice za kapute ili
druge oštre predmete na kukice za kapute. Svi ti predmeti mogu izleteti
kao projektil i ozbiljno Vas povrediti ili ubiti ako se naduvaju SRS vazdušne
zavese.
 Vozila sa SRS vazdušnim jastukom za kolena vozača: Ako je presvlaka od
vinila stavljena na mesto gde će biti izbačen SRS vazdušni jastuk za kolena
vozača, obavezo je uklonite.
 Ne koristite dodatke za sedišta koji prekrivaju delove gde se naduvavaju SRS
bočni vazdušni jastuci, jer oni mogu ometati njihovo naduvavanje. Ti dodaci
mogu da spreče pravilno naduvavanje vazdušnih jastuka, deaktiviraju sistem ili
izazovu slučajno naduvavanje bočnih vazdušnih jastuka što za posledicu može
da ima smrt ili ozbiljne povrede.
 Ne udarajte i ne primenjujte silu na područja gde su delovi SRS vazdušnih
jastuka. To može uzrokovati kvar SRS vazdušnih jastuka.
 Ne dirajte ni jedan od sastavnih delova sistema vazdušnih jastuka posle
izbacivanja (naduvavanja) SRS vazdušnih jastuka, jer oni mogu biti vreli.
 Ako je disanje postalo otežano posle naduvavanja SRS vazdušnih jastuka,
otvorite vrata ili prozor kako biste pustili svež vazduh, ili napustite vozilo,
ako je to bezbedno. Što je pre moguće operite sve ostatke kako biste izbegli
iritaciju kože.
 Vozila bez SRS vazdušnih zavesa: Ako su područja gde su smešteni SRS
vazdušni jastuci, kao što je poklopac upravljača, oštećena ili slomljena, neka
ih zameni bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno
kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
120
Book YARIS - lat.indb 120
11.10.2011 13:47:53
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Mere opreza kod SRS vazdušnih jastuka
 Vozila sa SRS vazdušnim zavesama: Ako su područja gde su smešteni
SRS vazdušni jastuci, kao što su poklopac upravljača i punjenja prednjih i
zadnjih stubova, oštećena ili slomljena, neka ih zameni bilo koji ovlašćeni
partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni
profesionalac.
1
Pre vožnje
■ Odvoženje na otpad i modifikacije komponenti sistema SRS vazdušnih
jastuka
Nemojte odvesti vozilo na otpad i ne izvodite ni jednu od sledećih modifikacija
bez savetovanja sa ovlašćenim partnerom ili serviserom Tojote, ili drugim
propisno kvalifikovanim i opremljenim profesionalcem. SRS vazdušni jastuci
mogu da neispravno rade ili da se slučajno izbace (naduvaju), izazivajući
smrt ili ozbiljnu povredu.
 Postavljanje, skidanje, rastavljanje i popravka SRS vazdušnih jastuka.
 Popravljanje, modifikacija, skidanje ili zamena upravljača, kontrolne table,
konzole, sedišta ili presvlaka sedišta, prednjih, bočnih i zadnjih stubova ili
unutrašnje bočne strane krova.
 Popravke ili modifikacije prednjeg blatobrana, prednjeg branika ili bočnog
dela putničkog prostora.
 Postavljanje ralice, vitla, itd. na prednju masku („bull bar“, „kangaroo bar“,
itd.).
 Modifikacije sistema ogibljenja.
 Instalacija elektronskih uređaja kao što su dvosmerni radio ili CD plejeri.
121
Book YARIS - lat.indb 121
11.10.2011 13:47:53
1-7. Bezbednosne informacije
Sistem ručnog uključivanja-isključivanja
vazdušnog jastuka
Ovaj sistem deaktivira suvozačev vazdušni jastuk.
Vazdušne jastuke deaktivirajte samo kada koristite dečji zaštitni sistem
na suvozačevom sedištu.
1
„PASSENGER
pokazivač
AIRBAG“
Vozila bez sistema pametnog
ulaska i pokretanja
Ovaj pokazivač se pali kada je
sistem vazdušnih jastuka uključen
(„ON“).
(samo kada je prekidač motora u
„ON“ položaju.)
Vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja
Ovaj pokazivač se pali kada je
sistem vazdušnih jastuka uključen
(„ON“).
(samo kada je „ENGINE START
STOP“ prekidač u „IGNITION
ON“ načinu rada.)
2
Prekidač za ručno uključivanjeisključivanje vazdušnog jastuka
122
Book YARIS - lat.indb 122
11.10.2011 13:47:54
1-7. Bezbednosne informacije
Deaktiviranje suvozačevog vazdušnog jastuka
Vozila bez sistema pametnog
ulaska i pokretanja
Stavite ključ u cilindar i okrenite ga
u „OFF“ položaj (isključeno).
1
Pre vožnje
Pali se „OFF“ (isključeno) pokazivač
(samo kada je prekidač motora u
„ON“ položaju.)
Vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja
Stavite mehanički ključ u cilindar
i okrenite ga u „OFF“ položaj
(isključeno).
Pali se „OFF“ (isključeno) pokazivač
(samo kada je „ENGINE START
STOP“ prekidač u „IGNITION ON“
načinu rada.)
■ Informacije o „PASSENGER AIRBAG“ pokazivaču
Ako dođe do sledećih problema, moguće je da postoji kvar u sistemu. Neka
vozilo proveri bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno
kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
 Ne pali se ni „ON“ ni „OFF“ pokazivač.
 Pokazivač se ne menja kada se prekidač za ručno uključivanje-isključivanje
vazdušnog jastuka prebaci u „ON“ ili „OFF“ položaj.
123
Book YARIS - lat.indb 123
11.10.2011 13:47:54
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Kod postavljanja dečjeg zaštitnog sistema
Iz bezbednosnih razloga, uvek postavite dečji zaštitni sistem na zadnje
sedište. U slučaju da se zadnje sedište ne može koristiti, prednje sedište se
može koristiti dok god je sistem ručnog uključivanja-isključivanja vazdušnog
jastuka isključen („OFF“).
Ako je sistem ručnog uključivanja-isključivanja vazdušnog jastuka ostavljen
uključen („ON“), jak udar vazdušnog jastuka koji se izbacuje (naduvavanje)
može prouzrokovati ozbiljne povrede ili čak smrt.
■ Kada dečji zaštitni sistem nije postavljen na suvozačevom sedištu
Uverite se da je sistem ručnog uključivanja-isključivanja vazdušnog jastuka
uključen („ON“).
Ako je ostavljen isključen, vazdušni jastuk neće biti izbačen u slučaju
nesreće, što može dovesti do ozbiljnih povreda ili čak smrti.
124
Book YARIS - lat.indb 124
11.10.2011 13:47:54
1-7. Bezbednosne informacije
Dečji zaštitni sistemi
Tojota oštro nalaže upotrebu dečjih zaštitnih sistema.
Stavke koje trebate zapamtiti
1
Pre vožnje
Istraživanja su pokazala da je postavljanje dečjeg zaštitnog sistema
na zadnje sedište mnogo bezbednije nego postavljanje na suvozačevo
sedište.
●Izaberite dečji zaštitni sistem prikladan za starost i veličinu deteta.
●Za detalje o postavljanju, sledite uputstva koja ste dobili sa dečjim
zaštitnim sistemom. Opšta uputstva o postavljanju data su u ovom
priručniku. (→ STR. 134)
●Ukoliko u zemlji gde živite postoje propisi o dečjim zaštitnim
sistemima, kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera
Toyote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca
radi postavljanja dečjeg zaštitnog sistema.
●Toyota preporučuje da koristite dečji zaštitni sistem koji je usaglašen
za regulativom „ECE No. 44“.
Vrste dečjih zaštitnih sistema
Dečji zaštitni sistemi su klasifikovani u sledećih 5 grupa prema regulativi
„ECE No. 44“.
Grupa 0:
Grupa 0+:
Grupa I:
Grupa II:
Grupa III:
do 10 kg (0 – 9 meseci)
do 13 kg (0 – 2 godine)
9 do 18 kg (9 meseci – 4 godine)
15 do 25 kg (4 godine – 7 godina)
22 do 36 kg (6 godina – 12 godina)
U ovom priručniku objašnjene su sledeće 3 popularne vrste dečjih
zaštitnih sistema koji se mogu učvrstiti sigurnosnim pojasevima.
125
Book YARIS - lat.indb 125
11.10.2011 13:47:54
1-7. Bezbednosne informacije
Sedište za bebe
Jednako grupi 0 i 0+ regulative
„ECE No. 44”.
Sedište za decu
Jednako grupi 0+ i I regulative „ECE
No. 44“.
Sedište za juniore (veću decu)
Jednako grupi II i III regulative „ECE
No. 44“.
126
Book YARIS - lat.indb 126
11.10.2011 13:47:54
1-7. Bezbednosne informacije
Pogodnost dečjeg zaštitnog sistema za različite
položaje sedenja
Informacije u tabeli pokazuju pogodnost vašeg dečjeg zaštitnog sistema za
različite položaje sedenja.
1
Suvozačevo sedište
Prekidač ručnog
uključivanja-isključivanja
vazdušnog jastuka
Grupa mase
Uključen
Isključen
Zadnje sedište
Spoljašnje
Središnje
0
do 10kg
(0 - 9 meseci)
X
Nikada
L1, L2, L3
U
L1, L2
0+
do 13 kg
(0 - 2 godine)
X
Nikada
L1, L2, L3
U
L1, L2
UF*1
U
L4*2
UF*1
U
L5*2, L6*2
I
9 do 18 kg
(9 meseci - 4 godine)
II, III
15-36 kg
(4-12 godina)
Okrenut ka
pozadi X
Nikada
Okrenut ka
napred
UF*1
UF*1
Pre vožnje
Položaj
sedenja
127
Book YARIS - lat.indb 127
11.10.2011 13:47:55
1-7. Bezbednosne informacije
Oznake upisane u tabeli iznad:
U: Prikladno za „univerzalnu“ kategoriju dečjih zaštitnih sistema
odobrenih za upotrebu u ovoj grupi mase.
UF: Prikladno za „univerzalnu“„ kategoriju dečjih zaštitnih sistema
okrenutu ka napred odobrenih za upotrebu u ovoj grupi mase.
L1: Prikladno za „TOYOTA G 0+, BABYSAFE (0 do 13 kg)“ odobren za
upotrebu u ovoj grupi mase.
L2: Prikladno za „TOYOTA G 0+, BABYSAFE PLUS (0 do 13 kg)“ odobren
za upotrebu u ovoj grupi mase.
L3: Prikladno za „TOYOTA G 0+, BABYSAFE PLUS sa FIKSIRANjEM
POJASA, OSNOVNA PLATFORMA (0 do 13 kg)“ odobren za
upotrebu u ovoj grupi mase.
L4: Prikladno za „TOYOTA DUO+ (bez ISOFIX-a, 9 do 18 kg)“ odobren
za upotrebu u ovoj grupi mase.
L5: Prikladno za „TOYOTA KID (15 do 36 kg)“ odobren za upotrebu u
ovoj grupi mase.
L6: Prikladno za „TOYOTA KIDFIX (15 do 36 kg)“ odobren za upotrebu
u ovoj grupi mase.
X: Neprikladan položaj sedenja za decu u ovoj grupi mase.
*1: Podesite naslon prednjeg sedišta na potpuno uspravan položaj. Pomerite
jastuk prednjeg sedišta do kraja nazad.
*2: Kada koristite dečji zaštitni sistem u ovom položaju, izvadite naslon za glavu.
Dečji zaštitni sistemi pomenuti u tabeli iznad možda neće biti dostupni
van Evropske unije. Mogu se koristiti i drugi dečji zaštitni sistemi, drugačiji
od sistema pomenutih u tabeli, ali pogodnost sistema se mora pažljivo
proveriti kod proizvođača i prodavca ovih sedišta.
128
Book YARIS - lat.indb 128
11.10.2011 13:47:55
1-7. Bezbednosne informacije
Pogodnost dečjeg zaštitnog sistema za različite položaje
sedenja (sa ISOFIX sidrištem)
Informacije u tabeli pokazuju pogodnost vašeg dečjeg zaštitnog sistema
za različite položaje sedenja.
1
Klasa veličine
Učvršćenje
Pozicija ISOFIX u
vozilu
Pre vožnje
Grupa mase
Zadnje spoljašnje
F
ISO/L1
X
Nosiljka
G
ISO/L2
X
(1)
X
Grupa 0
do 10 kg
E
ISO/R1
X
(1)
X
E
ISO/R1
X
Grupa 0+
do 13 kg
D
ISO/R2
X
C
ISO/R3
X
(1)
X
D
ISO/R2
X
C
ISO/R3
X
B
ISO/F2
IUF*
B1
ISO/F2X
IUF*
A
ISO/F3
IUF*
(1)
X
Grupa II
15 do 25 kg
(1)
X
Grupa III
22 do 36 kg
(1)
X
Grupa I
9 do 18 kg
129
Book YARIS - lat.indb 129
11.10.2011 13:47:55
1-7. Bezbednosne informacije
(1) Za dečiji zaštitni sistem koji nema ISO/XX identifikaciju klase veličine (A do
G), za odgovarajuću grupu mase, proizvođač automobila će navesti koji
se ISOFIX dečji zaštitni sistem (sistemi), specifičan za vozilo, preporučuje
za svaki položaj.
Oznake upisane u tabeli iznad:
IUF: Prikladno za ISOFIX unapred okrenute dečje zaštitne sisteme
univerzalne kategorije, odobrene za upotrebu u toj grupi mase.
X: ISOFIX položaj nije pogodan za ISOFIX dečji zaštitni sistem u toj grupi
mase i/ili klasi veličine.
*: Kada koristite dečji zaštitni sistem u ovom položaju, izvadite naslon za glavu.
Dečji zaštitni sistemi pomenuti u tabeli iznad možda neće biti dostupni van
Evropske unije.
Mogu se koristiti i drugi dečji zaštitni sistemi, drugačiji od sistema pomenutih
u tabeli, ali pogodnost sistema se mora pažljivo proveriti kod proizvođača i
prodavca dečjeg zaštitnog sistema.
130
Book YARIS - lat.indb 130
11.10.2011 13:47:55
1-7. Bezbednosne informacije
■ Kod postavljanja dečjeg zaštitnog sistema na suvozačevo sedište
Kada morate da koristite dečji zaštitni sistem
na suvozačevom sedištu, podesite sledeće:
1
Pre vožnje
 Naslon sedišta u maksimalno uspravan
položaj.
 Jastuk sedišta maksimalno unazad.
■ Odabir prikladnog dečjeg zaštitnog sistema
 Koristite dečji zaštitni sistem prikladan za dete sve dok dete ne poraste
dovoljno da može da vezuje sigurnosni pojas vozila.
 Ako je dete preveliko za dečji zaštitni sistem, stavite dete na zadnje sedište
i vežite ga sigurnosnim pojasom vozila. (→ STR. 84)
OPREZ!
■ Korišćenje dečjeg zaštitnog sistema
Korišćenje dečjeg zaštitnog sistema neprikladnog za vozilo možda neće
pravilno obezbediti bebu ili dete, što može dovesti do ozbiljnih povreda ili
čak smrti (u slučaju naglog kočenja, naglog zanošenja ili nesreće).
■ Mere opreza kod zaštite dece
 Za efikasnu zaštitu od automobilskih nesreća i naglog kočenja, dete
mora biti pravilno vezano pomoću sigurnosnog pojasa ili dečjeg zaštitnog
sistema, zavisno od godina i veličine deteta. Držanje deteta u naručju nije
zamena za dečji zaštitni sistem. U slučaju nesreće, dete može biti bačeno
na vetrobran, ili zgnječeno između Vas i unutrašnjosti vozila.
 Tojota oštro nalaže upotrebu prikladnog dečjeg zaštitnog sistema koji
odgovara uzrastu deteta, postavljenog na zadnje sedište. Prema statistici
nesreća, dete je bezbednije kada je pravilno vezano na zadnjem sedištu
nego na prednjem sedištu.
131
Book YARIS - lat.indb 131
11.10.2011 13:47:55
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Mere opreza kod zaštite dece
 Nikada ne postavljajte dečji zaštitni sistem okrenut unazad na
suvozačevom sedištu kada je prekidač ručnog uključivanjaisključivanja vazdušnog jastuka uključen („ON“). (→ STR. 122).
U slučaju nesreće, sila naglog naduvavanja suvozačevog vazdušnog
jastuka može ubiti ili ozbiljno povrediti dete.
 Unapred okrenut dečji zaštitni sistem treba postavljati na suvozačevo
sedište samo kada je neizbežno. Dečji zaštitni sistem koji zahteva gornju
graničnu sponu ne treba da se koristi na suvozačevom sedištu pošto
na njemu ne postoji sidrište za gornju graničnu sponu. Podesite naslon
sedišta u najviši uspravan položaj i uvek pomerite sedište što je više
moguće nazad, zato što se suvozačev vazdušni jastuk može naduvati
priličnom brzinom i silinom. U suprotnom, dete može biti ubijeno ili ozbiljno
povređeno.
 Vozila bez SRS vazdušnih zavesa: Ne dopustite detetu da naslanja
glavu ili bilo koji deo tela na vrata ili područje sedišta iz kojih se izbacuju
SRS bočni vazdušni jastuci ili SRS vazdušne zavese, čak i ako dete sedi
u dečjem zaštitnom sistemu. Opasno je ako se naduvaju SRS bočni
vazdušni jastuci. Udar može prouzrokovati smrt ili ozbiljne povrede deteta.
 Vozila sa SRS vazdušnim zavesama: Ne dopustite detetu da naslanja
glavu ili bilo koji deo tela na vrata ili područje sedišta, prednjih i zadnjih
stubova ili unutrašnje bočne strane krova iz kojih se izbacuju SRS bočni
vazdušni jastuci ili SRS vazdušne zavese, čak i ako dete sedi u dečjem
zaštitnom sistemu. Opasno je ako se naduvaju SRS bočni vazdušni
jastuci i vazdušne zavese. Udar može prouzrokovati smrt ili ozbiljne
povrede deteta.
 Uverite se da ste se pridržavali svih uputstava o postavljanju koje ste
dobili od proizvođača dečjeg zaštitnog sistema i da je sistem pravilno
učvršćen. Ako nije pravilno učvršćen, može prouzrokovati smrt ili ozbiljne
povrede deteta u slučaju naglog kočenja, naglog zanošenja ili nesreće.
132
Book YARIS - lat.indb 132
11.10.2011 13:47:56
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Kada su deca u vozilu
Ne dopustite deci da se igraju sigurnosnim pojasevima. Ako se sigurnosni
pojas obmota oko detetovog vrata, to može dovesti do gušenja ili drugih
ozbiljnih povreda, koje mogu imati smrtne posledice.
Ako dođe do toga i kopča ne može da se otkopča, presecite pojas pomoću
makaza.
1
Pre vožnje
■ Kada dečji zaštitni sistem nije u upotrebi
 Ostavite dečji zaštitni sistem pravilno učvršćen na sedištu, čak i kada nije
u upotrebi. Ne ostavljajte ga neučvršćenog u kabini.
 Ako morate da otkačite dečji zaštitni sistem, izvadite ga iz vozila ili ga
sigurno spremite u prtljažni prostor. To će sprečiti da dečji zaštitni sistem
povredi putnike u slučaju naglog kočenja, naglog zanošenja ili sudara.
133
Book YARIS - lat.indb 133
11.10.2011 13:47:56
1-7. Bezbednosne informacije
Postavljanje dečjih zaštitnih sistema
Sledite uputstva proizvođača dečjeg zaštitnog sistema. Čvrsto
pričvrstite dečje sedište pomoću sigurnosnog pojasa ili ISOFIX sidrišta.
Zakačite gornju sponu kada postavljate dečje sedište.
Sigurnosni
pojasevi
(ELR
pojas zahteva sponu za
zaključavanje.)
Vozila sa zadnjim sedištima:
ISOFIX sidrišta (ISOFIX dečji
zaštitni sistem).
Niža sidrišta su obezbeđena
za zadnja sedišta do prozora.
(Oznake koja pokazuju položaj
sidrišta su prišivene za sedište.)
Vozila sa zadnjim sedištima:
Sidrišta (za gornju sponu)
Sidrišta su obezbeđena
zadnja sedišta do prozora.
za
134
Book YARIS - lat.indb 134
11.10.2011 13:47:56
1-7. Bezbednosne informacije
Postavljanje dečjeg zaštitnog sedišta pomoću sigurnosnog
pojasa
■ Okrenuto unazad — sedište za bebu/dete
Postavite dečje sedište na zadnje sedište tako da gleda na
zadnji kraj vozila.
KORAK 2
Provucite sigurnosni pojas oko
dečjeg sedišta i gurnite jezičak u
kopču. Uverite se da pojas nije
uvrnut. Zategnite trbušni deo pojasa.
KORAK 3
Postavite sponu za zaključavanje blizu jezička trbušnog i ramenog pojasa tako što ćete umetnuti traku trbušnog i ramenog
pojasa kroz udubljenja spone.
Ponovo zakopčajte pojas. Ako
je pojas labav, otkopčajte pojas
i ponovo postavite sponu za zaključavanje.
1
Pre vožnje
KORAK 1
135
Book YARIS - lat.indb 135
11.10.2011 13:47:56
1-7. Bezbednosne informacije
■ Okrenuto unapred — sedište za dete
KORAK 1
Izvadite naslon za glavu. (→ STR. 82)
KORAK 2
Postavite dečje sedište na sedište tako da gleda na prednji kraj
vozila.
KORAK 3
Provucite sigurnosni pojas oko
dečjeg sedišta i gurnite jezičak u
kopču. Uverite se da pojas nije
uvrnut. Zategnite trbušni deo pojasa.
KORAK 4
Postavite sponu za zaključavanje blizu jezička trbušnog i ramenog pojasa tako što ćete umetnuti traku trbušnog i ramenog
pojasa kroz udubljenja spone.
Ponovo zakopčajte pojas. Ako
je pojas labav, otkopčajte pojas
i ponovo postavite sponu za zaključavanje.
136
Book YARIS - lat.indb 136
11.10.2011 13:47:57
1-7. Bezbednosne informacije
■ Sedište za juniore (veću decu)
KORAK 1
Postavite dečje sedište na sedište tako da gleda na prednji kraj
vozila.
1
Pre vožnje
KORAK 2
Stavite dete na dečje sedište.
Podesite sigurnosni pojas prema
uputstvu proizvođača i stavite jezičak u kopču. Uverite se da pojas nije uvrnut.
Proverite da li je rameni deo pojasa pravilno pozicioniran preko
detetovih ramena i da li je trbušni deo pojasa postavljen najniže
moguće. (→ STR. 84)
Skidanje dečjeg sedišta postavljenog pomoću sigurnosnog
pojasa
Pritisnite dugme za otpuštanje na
kopči i potpuno namotajte pojas.
137
Book YARIS - lat.indb 137
11.10.2011 13:47:57
1-7. Bezbednosne informacije
Postavljanje sa ISOFIX sidrištem (ISOFIX dečji zaštitni sistem)
(vozila sa zadnjim sedištima)
KORAK 1
Blago raširite prostor između jastuka i naslona
sedišta.
KORAK 2
Zakačite kopče na sidrišta.
Ako dečje sedište ima
gornju sponu, gornju sponu treba zakačiti na sidrište za gornju sponu.
138
Book YARIS - lat.indb 138
11.10.2011 13:47:58
1-7. Bezbednosne informacije
Dečji zaštitni sistemi sa gornjom sponom (vozila sa zadnjim
sedištima)
Vozila sa pokrivačem prtljažnika: Izvadite pokrivač prtljažnika.
(→ STR. 351)
KORAK 2
Izvadite naslone za glavu. (→ STR. 82)
KORAK 3
Učvrstite dečji zaštitni sistem pomoću sigurnosnog pojasa ili
ISOFIX sidrišta.
KORAK 4
Otvorite poklopac sidrišta za
gornju sponu, zakačite kuku na
sidrište i zategnite gornju sponu.
1
Pre vožnje
KORAK 1
Uverite se da je gornja spona
sigurno zakačena.
KORAK 5
Vozila sa pokrivačem
prtljažnika.
prtljažnika:
Postavite
pokrivač
■ Kada postavljate dečji zaštitni sistem
Da biste postavili dečji zaštitni sistem trebaće Vam spona za zaključavanje.
Sledite uputstva koja ste dobili od proizvođača sistema. Ako vaš dečji zaštitni
sistem nema sponu za zaključavanje, možete kupiti sledeći deo kod bilo kog
ovlašćenog partnera ili servisera Toyote, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
Spona za zaključavanje za dečji zaštitni sistem
(Deo br. 73119-22010)
139
Book YARIS - lat.indb 139
11.10.2011 13:47:58
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Kod postavljanja dečjeg zaštitnog sistema
Sledite uputstva data u priručniku za postavljanje dečjeg zaštitnog sistema i
sigurno učvrstite dečji zaštitni sistem na njegovom mestu.
Ako dečji zaštitni sistem nije pravilno učvršćen na mestu, dete ili drugi putnici
mogu biti ozbiljno povređeni ili čak ubijeni u slučaju naglog kočenja, naglog
zanošenja ili sudara.
 Ako vozačevo sedište smeta dečjem
zaštitnom sistemu i sprečava njegovo
pravilno učvršćivanje, postavite dečji
zaštitni sistem na desnu stranu zadnjeg
sedišta (vozila sa upravljačem na levoj
strani) ili levu stranu zadnjeg sedišta
(vozila sa upravljačem na desnoj strani).
 Podesite suvozačevo sedište tako da
ne smeta dečjem zaštitnom sistemu.
 Kod postavljanja unapred okrenutog
dečjeg zaštitnog sistema na suvozačevo
sedište, pomerite sedište što je više
moguće unazad.
U suprotnom, može doći do smrti ili
ozbiljnih povreda ako se vazdušni
jastuci izbace (naduvaju).
140
Book YARIS - lat.indb 140
11.10.2011 13:47:58
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Kod postavljanja dečjeg zaštitnog sistema
 Nikada ne koristite unazad okrenut dečji
zaštitni sistem na suvozačevom sedištu
kada je prekidač za ručno uključivanjeisključivanje vazdušnog jastuka uključen.
(→ STR. 122)
Sila naglog naduvavanja suvozačevog
vazdušnog jastuka može prouzrokovati
smrt ili ozbiljne povrede dece u slučaju
nesreće.
Upozoravajuća nalepnica na obe strane
suvozačevog štitnika od sunca podseća
da je zabranjeno postavljenje unazad
okrenutog dečjeg zaštitnog sistema na
suvozačevo sedište.
Detalji o nalepnici na suvozačevom štitniku
od sunca su prikazani na ilustracijama
ispod. Ova nalepnica sadrži informacije
napisane na jeziku vaše zemlje.
1
Pre vožnje
141
Book YARIS - lat.indb 141
11.10.2011 13:47:58
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Kod postavljanja dečjeg zaštitnog sistema
Tip A
Tip B
142
Book YARIS - lat.indb 142
11.10.2011 13:47:59
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Kod postavljanja dečjeg zaštitnog sistema
Tip V
1
Pre vožnje
Tip G
143
Book YARIS - lat.indb 143
11.10.2011 13:47:59
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Kod postavljanja dečjeg zaštitnog sistema
Tip D
 Ako u zemlji u kojoj živite postoje propisi o dečjim zaštitnim sistemima,
molimo Vas da kontaktirate bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera
Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca,
zbog postavljanja dečjih zaštitnih sistema.
 Kada postavljate sedište za juniore, uvek proverite da li je rameni deo
pojasa pozicioniran preko sredine detetovih ramena. Pojas bi trebalo da
bude što dalje od detetovog vrata, ali postavljen tako da ne spada sa
detetovih ramena. U suprotnom, može doći do smrti ili ozbiljnih povreda u
slučaju naglog kočenja, naglog zanošenja ili nesreće.
 Proverite da li su pojas i jezičak sigurno zaključani i da pojas nije uvrnut.
 Gurajte i vucite dečje sedište u različitim pravcima kako biste se uverili da
je učvršćeno.
 Nikada ne podešavajte sedište nakon pričvršćivanja dečjeg zaštitnog
sistema.
144
Book YARIS - lat.indb 144
11.10.2011 13:47:59
1-7. Bezbednosne informacije
OPREZ!
■ Kod postavljanja dečjeg zaštitnog sistema
 Sledite sva uputstva u vezi sa postavljanjem koja ste dobili od proizvođača
dečjeg zaštitnog sistema.
 Kada je postavljen dečji zaštitni sistem sa gornjom sponom, ne postavljajte
naslon za glavu. Naslon za glavu može da dodiruje gornju sponu i spreči
bezbedno postavljanje dečjeg zaštitnog sistema.
1
Pre vožnje
 Kada koristite dečji zaštitni sistem
na zadnjem sedištu, obavezno na
pravilan način i na bezbedno mesto
odložite izvađeni naslon za glavu.
■ Za pravilno kačenje dečjeg sedišta na sidrišta
Kada koristite donja sidrišta, uverite se da nema stranih predmeta oko
sidrišta i da pojas nije zaglavljen iza dečjeg sedišta. Uverite se da je dečji
zaštitni sistem sigurno zakačen, ili može doći do smrti ili ozbiljnih povreda
deteta ili ostalih putnika u slučaju naglog kočenja, naglog zanošenja ili
nesreće.
145
Book YARIS - lat.indb 145
11.10.2011 13:48:00
1-7. Bezbednosne informacije
146
Book YARIS - lat.indb 146
11.10.2011 13:48:00
Za vreme vožnje
2-1. Postupci tokom vožnje
Vožnja .............................. 148
Prekidač motora (paljenja)
(vozila bez sistema
pametnog ulaska i
pokretanja) ....................... 165
Prekidač motora (paljenja)
(vozila sa sistemom
pametnog ulaska i
pokretanja) ....................... 169
Multidrive menjač ............. 179
Ručni menjač sa više
načina rada
(Multi Mode) ..................... 185
Ručni menjač ................... 190
Poluga pokazivača smera . 194
Parkirna kočnica............... 195
Sirena ............................... 196
2-2. Tabla s instrumentima
Instrumenti i merači .......... 197
Pokazivači i svetla
upozorenja ....................... 201
Multiinformacioni
ekran ................................ 208
2
2-3. Korišćenje svetala i
brisača
Prekidač glavnih
svetala .............................. 214
Prekidač svetala za
maglu ............................... 220
Brisači i perač
vetrobrana ........................ 222
Brisač i perač zadnjeg
stakla ............................... 226
2-4. Korišćenje drugih
sistema
Tempomat ........................ 228
Limiter brzine.................... 232
Stop i start sistem ............ 235
Sistemi za pomoć u
vožnji ................................ 243
Sistem filtera za čestice
dizela ................................ 248
2-5. Informacije o vožnji
Teret i prtljag..................... 250
Saveti za zimsku vožnju ... 252
Vuča prikolice (osim za
Južnu Afriku) .................... 256
147
Book YARIS - lat.indb 147
11.10.2011 13:48:00
2-1. Postupci
tokom vožnje
2-1. Postupci
tokom vožnje
Vožnja
Zbog bezbedne vožnje trebalo bi da pratite sledeće postupke.
■ Paljenje motora
→ STR. 165, 169
■ Vožnja
Vozila sa Multidrive menjačem
KORAK 1 Sa potpuno pritisnutom papučicom kočnice prebacite
ručicu menjača u „D“ položaj.
(→ STR. 179)
KORAK 2
Otpustite parkirnu kočnicu.
KORAK 3
Postepeno otpustite papučicu kočnice. U isto vreme lagano
pritisnite papučicu gasa kako biste ubrzali vozilo.
(→ STR. 195)
Vozila sa Ručnim menjačem sa više načina rada (Multi Mode)
KORAK 1 Sa potpuno pritisnutom papučicom kočnice prebacite
ručicu menjača u „E“ ili „M“ položaj.
(→ STR. 185)
Kada prebacite ručicu menjača u „E“ položaj, proverite da li
pokazivač položaja menjača pokazuje „E“.
Kada prebacite ručicu menjača u „M“ položaj, proverite da li
pokazivač položaja menjača pokazuje „1“.
KORAK 2
Otpustite parkirnu kočnicu.
KORAK 3
Postepeno otpustite papučicu kočnice. U isto vreme lagano
pritisnite papučicu gasa kako biste ubrzali vozilo
(→ STR. 195)
Vozila sa Ručnim menjačem
KORAK 1 Sa potpuno pritisnutom papučicom kvačila prebacite ručicu
menjača u položaj „1“.
(→ STR. 190)
KORAK 2
Otpustite parkirnu kočnicu.
KORAK 3
Postepeno otpustite papučicu kvačila. U isto vreme lagano
pritisnite papučicu gasa kako biste ubrzali vozilo.
(→ STR. 195)
148
Book YARIS - lat.indb 148
11.10.2011 13:48:00
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Zaustavljanje
Vozila sa Multidrive menjačem
KORAK 1
Sa ručicom menjača prebačenom u „D“ položaj, pritisnite
papučicu kočnice.
Vozila sa Stop & Start sistemom: ako je Stop & Start sistem
aktiviran, pritiskanje papučice kočnice će ugasiti motor.
(→ STR. 235)
KORAK 2
Ako je potrebno, aktivirajte parkirnu kočnicu.
2
Kada je vozilo zaustavljeno duže vremena, prebacite ručicu
menjača u „P“ ili „N“ položaj.
(→ STR. 179)
Tokom vožnje
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada (Multi Mode)
KORAK 1 Sa ručicom menjača prebačenom u „E“ ili „M“ položaj,
pritisnite papučicu kočnice.
KORAK 2
Ako je potrebno, aktivirajte parkirnu kočnicu.
Kada je vozilo zaustavljeno duže vremena, prebacite ručicu
menjača u „N“ položaj.
(→ STR. 185)
Vozila sa Ručnim menjačem
KORAK 1
Sa potpuno pritisnutom papučicom kvačila, pritisnite
papučicu kočnice.
KORAK 2
Ako je potrebno, aktivirajte parkirnu kočnicu.
Kada je vozilo zaustavljeno duže vremena, prebacite ručicu
menjača u „N“ položaj.
(→ STR. 190)
Vozila sa Stop & Start sistemom: ako je Stop & Start sistem
aktiviran, prebacivanje ručice menjača u „N“ položaj i otpuštanje
papučice kvačila će ugasiti motor.
(→ STR. 235)
149
Book YARIS - lat.indb 149
11.10.2011 13:48:01
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Parkiranje vozila
Vozila sa Multidrive menjačem
KORAK 1 Sa ručicom menjača u „D” položaju, pritisnite papučicu
kočnice.
KORAK 2
Aktivirajte parkirnu kočnicu.
KORAK 3
Prebacite ručicu menjača u „P” položaj. (→ STR. 179)
(→ STR. 195)
Kada parkirate na uzbrdici, ako je potrebno blokirajte točkove.
KORAK 4
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Prebacite prekidač motora u „LOCK“ položaj kako biste ugasili motor.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Pritisnite „ENGINE START STOP“ prekidač kako biste ugasili
motor.
KORAK 5
Zaključajte vrata; proverite da li je ključ kod Vas.
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada (Multi Mode)
Sa ručicom menjača u „E” ili „M“ položaju, pritisnite papučicu
kočnice.
KORAK 1
KORAK 2
Aktivirajte parkirnu kočnicu.
KORAK 3
Prebacite ručicu menjača u „E”, „M“ ili „R“ položaj.
(→ STR. 185)
(→ STR. 195)
Kada parkirate na uzbrdici, ako je potrebno blokirajte točkove.
KORAK 4
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Prebacite prekidač motora u „LOCK“ položaj kako biste ugasili
motor.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Pritisnite „ENGINE START STOP“ prekidač kako biste ugasili
motor.
Proverite da li pokazivač položaja menjača pokazuje „1“ ili „R“.
KORAK 5
Zaključajte vrata; proverite da li je ključ kod Vas.
150
Book YARIS - lat.indb 150
11.10.2011 13:48:01
2-1. Postupci tokom vožnje
Vozila sa ručnim menjačem
KORAK 1
Sa potpuno pritisnutom papučicom kvačila, pritisnite
papučicu kočnice.
KORAK 2
Aktivirajte parkirnu kočnicu.
(→ STR. 195)
KORAK 3
Prebacite ručicu menjača u „N“ položaj.
(→ STR. 190)
Kada parkirate na uzbrdici, prebacite ručicu menjača u „1“ ili „R“
položaj. Ako je potrebno blokirajte točkove.
KORAK 4
2
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: Prebacite
prekidač motora u „LOCK“ položaj kako biste ugasili motor.
Tokom vožnje
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Pritisnite
„ENGINE START STOP“ prekidač kako biste ugasili motor.
KORAK 5
Zaključajte vrata; proverite da li je ključ kod Vas.
151
Book YARIS - lat.indb 151
11.10.2011 13:48:01
2-1. Postupci tokom vožnje
Kretanje na strmoj uzbrdici
Vozila sa Multidrive menjačem
KORAK 1
Proverite da li je parkirna kočnica aktivirana i prebacite ručicu
menjača u „D“ položaj.
KORAK 2
Lagano pritisnite papučicu gasa.
KORAK 3
Otpustite parkirnu kočnicu.
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada (Multi Mode)
KORAK 1
Sa pritisnutom papučicom kočnice, čvrsto povucite parkirnu
kočnicu i prebacite ručicu menjača u „E“ ili „M“ položaj.
Kada prebacite ručicu menjača u „E„ položaj: proverite da li pokazivač
položaja menjača pokazuje „E“.
Kada prebacite ručicu menjača u „M“ položaj: proverite da li pokazivač
položaja menjača pokazuje „1“.
KORAK 2
Lagano pritisnite papučicu gasa.
KORAK 3
Otpustite parkirnu kočnicu.
Vozila sa Ručnim menjačem
KORAK 1
Sa čvrsto povučenom parkirnom kočnicom i potpuno pritisnutom
papučicom kvačila, prebacite ručicu menjača u 1. brzinu.
KORAK 2
Lagano pritisnite papučicu gasa, u isto vreme postepeno
otpuštajući papučicu kvačila.
KORAK 3
Otpustite parkirnu kočnicu.
152
Book YARIS - lat.indb 152
11.10.2011 13:48:01
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Vožnja po kiši
● Vozite pažljivo kada pada kiša. Vidljivost će biti smanjena, stakla se mogu
zamagliti i put će biti klizav.
● Vozite pažljivo kada počne da pada kiša zato što će površina puta biti
izuzetno klizava.
● Suzdržite se od vožnje velikim brzinama kada vozite autoputem po kiši,
zato što može doći do stvaranja sloja vode između guma i asfalta. To
onemogućava pravilno upravljanje i kočenje.
■ Period uhodavanja vaše nove Tojote
Kako biste produžili vek trajanja vozila, predlažemo da sledite sledeće mere
opreza:
2
Tokom vožnje
● Prvih 300 km:
Izbegavajte naglo zaustavljanje.
● Prvih 800 km:
Ne vucite prikolicu.
● Prvih 1000 km:
• Ne vozite ekstremno velikim brzinama.
• Izbegavajte nagla ubrzanja.
• Ne vozite stalno u niskom stepenu prenosa.
• Ne vozite predugo konstantnom brzinom.
■ Vreme rada motora u praznom hodu pre gašenja motora (dizel motor)
Da biste sprečili oštećenje turbopunjača, ostavite motor da radi u praznom
hodu posle vožnji velikim brzinama ili posle penjanja uz brdo.
Uslovi vožnje
Vreme rada motora u
praznom hodu
Normalna gradska vožnja
Nije potrebno.
Vožnja velikim
brzinama
Konstantna brzina od
oko 80 km/h.
Približno
20 sekundi.
Konstantna brzina od
oko 100 km/h.
Približno 1 minut.
Vožnja po velikim usponima ili kontinuirana
vožnja pri 100 km/h ili više
(vožnja po trkačkoj stazi, itd.)
Približno 2 minuta
153
Book YARIS - lat.indb 153
11.10.2011 13:48:01
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Ekološka vožnja (vozila sa Multidrive menjačem)
Tokom ubrzavanja koje čuva životnu
sredinu (ekološka vožnja), upaliće se
svetlo pokazivača ekološke vožnje. Kada
je papučica gasa predugo pritisnuta, ili
kada vozilo nije u pokretu, pokazivač se
gasi.
U sledećim uslovima, pokazivač ekološke
vožnje neće raditi:
● Kada se ručica menjač nalazi u bilo kom
drugom položaju osim „D“.
● Kada je odabran sportski način vožnje.
● Kada se u „D“ položaju menjača koriste
ručice za menjanje brzine na upravljaču.
● Brzina vozila je oko 130 km/h ili viša.
Pokazivač ekološke vožnje može da se
aktivira ili deaktivira. (→ STR. 213)
■ Vožnja u inostranstvu
Usaglasite registraciju vozila sa važećim zakonima i proverite mogućnost
nabavke odgovarajućeg goriva. (→ STR. 523)
154
Book YARIS - lat.indb 154
11.10.2011 13:48:01
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
■ Kod pokretanja vozila
Kod vozila sa Multidrive menjačem, uvek držite nogu na kočnici, dok je vozilo
zaustavljeno sa upaljenim motorom. Time se sprečava lagano pomeranje
vozila.
Kod vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada (Multi Mode), uvek
držite nogu na kočnici, dok je vozilo zaustavljeno sa upaljenim motorom.
Time se sprečava naglo pomeranje vozila.
■ Kod vožnje
● Ne vozite ako se niste upoznali sa položajem papučica kočnice i gasa,
kako biste izbegli pritiskanje pogrešne papučice.
• Slučajno pritiskanje papučice gasa umesto papučice kočnice rezultiraće
naglim ubrzanjem, što može dovesti do nesreće sa mogućim smrtnim
posledicama ili ozbiljnim povredama.
• Kada vozite unazad, možda ćete se saviti, zbog čega Vam može biti
teže da upravljate papučicama. Pazite da pravilno koristite papučice.
• Čak i kada samo malo pomerate vozilo, obavezno zauzmite ispravan
položaj u vožnji koji će Vam omogućiti pravilno pritiskanje papučice kočnice i gasa.
• Papučicu kočnice pritiskajte desnom nogom. Pritiskanje papučice kočnice levom nogom može usporiti vašu reakciju u hitnim slučajevima, što
može dovesti do nesreće.
● Ne vozite preko i ne zaustavljajte se blizu zapaljivih materija. Izduvni
sistem i izduvni gasovi mogu biti izuzetno vrući. To može uzrokovati požar,
ako su zapaljive materije u blizini.
● Kod vozila sa Multidrive menjačem ili vozila sa ručnim menjačem sa
više načina rada (Multi Mode), ne dozvolite da se vozilo kreće unazad
dok je ručica menjača u brzini, ili unapred dok je ručica menjača u „R“
položaju. To može dovesti do zastoja motora i loših performansi kočnica i
upravljača, što može izazvati nesreću ili oštećenje vašeg vozila.
● Ako osetite izduvne gasove u vozilu, otvorite prozore i proverite da li
su prtljažnik ili zadnja vrata zatvoreni. Velika količina izduvnih gasova u
vozilu može dovesti do pospanosti vozača i nesreće, što može uzrokovati
smrt ili ozbiljnu opasnost po zdravlje. Neka vozilo odmah proveri bilo
koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i
opremljeni profesionalac.
2
Tokom vožnje
155
Book YARIS - lat.indb 155
11.10.2011 13:48:02
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
● Kod vozila sa Multidrive menjačem ni pod kojim okolnostima ne prebacujte
ručicu menjača u „P“ položaj dok je vozilo u pokretu.
To može znatno oštetiti pogonski sklop i uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom.
● Kod vozila sa Multidrive menjačem ne prebacujte ručicu menjača u „P“
položaj dok je vozilo u pokretu.
To može uzrokovati oštećenje menjača i uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom.
● Dok se vozilo kreće unapred, ne prebacujte ručicu menjača u „R“ položaj.
To može uzrokovati oštećenje menjača i uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom.
● Dok se vozilo kreće unazad, ne prebacujte ručicu menjača u „D“ položaj
(vozila sa Multidrive menjačem), „E“ položaj (vozila sa ručnim menjačem
sa više načina rada) ili 1. brzinu (vozila sa ručnim menjačem).
To može uzrokovati oštećenje menjača i uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom.
● Prebacivanje ručice menjača u „N“ položaj dok je vozilo u pokretu će
odvojiti motor od menjača. Kočenje motorom nije dostupno kada je
odabran „N“ položaj.
● Ne isključujte motor tokom normalne vožnje. Isključivanje motora tokom
vožnje neće uzrokovati gubitak kontrole nad upravljačem i kočnicama, ali
servo pomoć ovih sistema neće raditi. To će otežati okretanje upravljača
i kočenje, pa bi zato trebalo da zaustavite vozilo čim to bude bezbedno.
Ipak, u slučaju nužde, npr. ako bude nemoguće zaustaviti vozilo na
normalan način: → STR. 514.
● Kočite motorom (niži stepen prenosa) kako biste postigli bezbednu brzinu
tokom vožnje niz strmu nizbrdicu.
Učestalo korišćenje kočnica može prouzrokovati pregrejavanje kočnica i
gubitak njihove efikasnosti. (→ STR. 180, 185)
● Kada ste zaustavljeni na nagibu, koristite papučicu kočnice i aktivirajte
parkirnu kočnicu kako biste sprečili pomeranje vozila unazad ili unapred
i moguću nesreću.
156
Book YARIS - lat.indb 156
11.10.2011 13:48:02
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
● Ne podešavajte položaj upravljača, sedišta, unutrašnjeg ili spoljašnjih
retrovizora tokom vožnje.
To može uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom, što može uzrokovati
nesreću sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
● Uvek proverite da neko od putnika nije pružio ruke, glavu ili druge delove
tela izvan vozila, jer to može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.
■ Kod vožnje na klizavim putevima
● Naglo kočenje, ubrzavanje i skretanje prilikom vožnje po klizavim putevima
može dovesti do proklizavanja guma i smanjenja kontrole nad vozilom,
što može uzrokovati nesreću.
● Nagle promene brzine motora, kao kod naglog kočenja motorom zbog
prebacivanja u viši ili niži stepen prenosa, mogu uzrokovati zanošenje
vozila i nesreću.
● Posle prolaska kroz baru, lagano pritisnite papučicu kočnice kako biste se
uverili da kočnice pravilno rade. Mokri paknovi kočnica mogu onemogućiti
pravilan rad kočnica. Ako su kočnice na jednoj strani vozila mokre i ne
rade pravilno, to može uticati na upravljivost, što može uzrokovati nesreću.
2
Tokom vožnje
■ Kod prebacivanja ručice menjača (vozila sa Multidrive menjačem i
vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada)
Vodite računa da ne prebacite ručicu menjača dok je pritisnuta papučica
gasa. Prebacivanjem ručice menjača u drugi stepen prenosa osim „P“
(vozila sa Multidrive menjačem) ili „N“, vozilo može naglo i neočekivano
ubrzati, što može dovesti do nesreće i uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.
■ Ako čujete cviljenje ili grebanje (pokazivači istrošenosti pločica
kočnica)
Neka pločice kočnica što pre proveri i zameni bilo koji ovlašćeni partner ili
serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
Ako se pločice kočnica ne zamene kada je to potrebno, može doći do
oštećenja rotora.
Opasno je voziti vozilo kada se premaši granica istrošenosti pločica kočnica
i/ili kočionih diskova.
157
Book YARIS - lat.indb 157
11.10.2011 13:48:02
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
■ Kada je vozilo zaustavljeno
● Ne povećavajte broj obrtaja motora.
Ako je vozilo u bilo kom stepenu prenosa osim „P“ (vozila sa Multidrive
menjačem) ili „N“ vozilo može naglo i neočekivano ubrzati, što može
dovesti do nesreće.
● Ne ostavljate vozilo duže vreme sa upaljenim motorom.
Ako to ne možete izbeći, parkirajte vozilo na otvorenom prostoru i proverite
da izduvni gasovi ne ulaze u kabinu vozila.
● Na vozilima sa Multidrive ili ručnim menjačem sa više načina rada, kako
biste sprečili nesreće zbog pomeranja vozila, uvek držite papučicu kočnice
pritisnutom kada motor radi. Po potrebi aktivirajte parkirnu kočnicu.
● Ako je vozilo zaustavljeno na nagibu, kako biste sprečili nesreće zbog
pomeranja vozila unapred ili unazad, uvek pritisnite papučicu kočnice i po
potrebi čvrsto aktivirajte parkirnu kočnicu.
● Izbegavajte preterano povećanje broja obrtaja motora.
Visok broj obrtaja motora dok je vozilo zaustavljeno može uzrokovati
pregrejavanje izduvnog sistema, što može dovesti do požara ako je
zapaljiv materijal u blizini.
■ Kada je vozilo parkirano
● Ne ostavljajte u vozilu naočare, upaljače, limenke sa sprejom ili limenke
sa pićem, dok je parkirano na suncu. To može dovesti do sledećeg.
• Plin može iscuriti iz upaljača ili limenke sa sprejom, što može uzrokovati
požar.
• Temperatura unutar vozila može uzrokovati deformisanje ili lomljenje
plastičnih sočiva ili materijala na naočarima.
• Limenke sa pićem mogu pući, uzrokujući prskanje sadržaja po unutrašnjosti vozila, što takođe može uzrokovati kratak spoj na električnim
komponentama vozila.
● Ne ostavljajte upaljače u vozilu. Ako se upaljač nalazi na mestu kao što je
pregrada za rukavice ili pod, može slučajno da se upali kada se utovaruje
prtljag ili podešava sedište i izazove požar.
158
Book YARIS - lat.indb 158
11.10.2011 13:48:02
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
● Ne kačite lepljive diskove na vetrobran ili stakla. Ne stavljajte boce kao
što su osveživači vazduha na kontrolnu tablu ili konzolu. Lepljivi diskovi ili
boce mogu da deluju kao sočiva i izazovu požar u vozilu.
● Ne ostavljajte vrata ili prozor otvorene ako je zaobljeno staklo presvučeno
metalizovanim filmom kao što je posrebreni. Refleksija od sunčevog svetla
može da dovede do toga da staklo deluje kao sočivo i izazove požar.
● Na vozilima sa Multidrive menjačem, uvek aktivirajte parkirnu kočnicu,
prebacite ručicu menjača u „P“ položaj, ugasite motor i zaključajte vozilo.
● Na vozilima sa ručnim menjačem sa više načina rada, uvek aktivirajte
parkirnu kočnicu, prebacite ručicu menjača u „E“, „M“ ili „R“ položaj,
ugasite motor i zaključajte vozilo. Ne ostavljajte vozilo bez nadzora dok
motor radi.
● Ne dirajte izduvnu cev dok motor radi ili odmah posle gašenja motora.
To može uzrokovati opekotine.
● Ne ostavljajte upaljen motor u područjima sa nanosima snega ili gde pada
sneg. Ako se snežni nanosi nakupe oko vozila dok motor radi, izduvni
gasovi mogu ući u vozilo. To može dovesti do smrti ili ozbiljne opasnosti
po zdravlje.
● Na vozilima sa ručnim menjačem sa više načina rada, ne gasite motor dok
niste ubacili u 1. brzinu ili u rikverc. Potvrdite stepen prenosa menjača,
proverom pokazivača stepena prenosa. Parkiranje dok vozilo nije u brzini
može izazvati pomeranje vozila i uzrokovati nesreću.
2
Tokom vožnje
159
Book YARIS - lat.indb 159
11.10.2011 13:48:02
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
■ Izduvni gasovi
Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid (CO), gas bez boje i mirisa.
Udisanje izduvnih gasova može dovesti do smrti ili ozbiljne opasnosti po
zdravlje.
● Ugasite motor ako je vozilo u slabo provetrenom prostoru. U zatvorenim
prostorima, kao što su garaže, može doći do nakupljanja izduvnih gasova
i njihovog ulaska u vozilo. To može dovesti do smrti ili ozbiljne opasnosti
po zdravlje.
● Povremeno treba proveriti izduvni sistem. Ako postoji rupa ili pukotina
uzrokovana korozijom, oštećenje na spoju ili nenormalna buka izduvnog
sistema, neka vozilo obavezno pregleda i popravi ovlašćeni partner ili
serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
U suprotnom, izduvni gasovi mogu ući u vozilo, što može dovesti do smrti
ili ozbiljne opasnosti po zdravlje.
■ Ako dremate u vozilu
Uvek isključite motor. U suprotnom, možete slučajno pomeriti ručicu
menjača ili pritisnuti papučicu gasa, što može uzrokovati nesreću ili požar
zbog pregrejavanja motora. Dodatno, ako je vozilo parkirano na mestu sa
slabim provetravanjem, izduvni gasovi mogu ući u vozilo i uzrokovati smrt
ili ozbiljnu opasnost po zdravlje.
160
Book YARIS - lat.indb 160
11.10.2011 13:48:02
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
■ Kod kočenja
● Vozite opreznije kada su kočnice mokre.
Kada su kočnice mokre, povećava se zaustavni put i jedna strana vozila
može kočiti drugačije od druge strane. Takođe, parkirna kočnica možda
neće bezbedno držati vozilo.
● Ako servo kočnica ne radi, držite veće rastojanje od drugih vozila i
izbegavajte nizbrdice ili oštre zaokrete koji zahtevaju kočenje.
U tom slučaju, kočenje je i dalje moguće, ali će zahtevati jači pritisak na
papučicu kočnice nego inače. Takođe, zaustavni put se može povećati.
● Ne „pumpajte“ papučicu kočnice ako se motor ugasi.
Svaki pritisak na papučicu troši rezervu servo kočnice.
● Sistem kočnica se sastoji od 2 nezavisna hidraulična sistema: ako jedan
sistem zataji, drugi će i dalje raditi. U tom slučaju, papučicu kočnice treba
pritisnuti jače nego inače i zaustavni put se produžava.
Ne vozite vozilo samo sa jednim sistemom kočenja. Neka Vam odmah
poprave kočnice.
2
Tokom vožnje
161
Book YARIS - lat.indb 161
11.10.2011 13:48:03
2-1. Postupci tokom vožnje
PAŽNjA!
■ Tokom vožnje
Vozila sa Multidrive menjačem
● Ne pritiskajte u isto vreme papučicu gasa i kočnice tokom vožnje. Ako
se tokom vožnje papučica kočnice pritisne dok je pritisnuta papučica
gasa, obrtni moment može biti blokiran.
● Ne koristite papučicu gasa kako biste zadržali vozilo na uzbrdici.
Takođe, ne pritiskajte u isto vreme papučicu gasa i kočnice.
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada (Multi Mode)
● Ne pritiskajte u isto vreme papučicu gasa i kočnice tokom vožnje. Ako
se tokom vožnje papučica kočnice pritisne dok je pritisnuta papučica
gasa, obrtni moment može biti blokiran.
● Ne koristite papučicu gasa ili sistem za pomoć pri kretanju kako biste
zadržali vozilo na uzbrdici. To može oštetiti kvačilo.
Vozila sa ručnim menjačem
● Ne pritiskajte u isto vreme papučicu gasa i kočnice tokom vožnje. Ako
se tokom vožnje papučica kočnice pritisne dok je pritisnuta papučica
gasa, obrtni moment može biti blokiran.
● Ne menjajte brzinu ukoliko papučica kvačila nije potpuno pritisnuta.
Posle prebacivanja, ne puštajte naglo papučicu kvačila. To može oštetiti
kvačilo, menjač i zupčanike.
● Pridržavajte se sledećeg kako biste sprečili oštećenje kvačila
• Ne odmarajte nogu na papučici kvačila tokom vožnje.
To može dovesti do problema sa kvačilom.
• Ne koristite ni jednu drugu brzinu osim 1. za kretanje.
To može da ošteti kvačilo.
• Ne upotrebljavajte kvačilo za zadržavanje vozila kada ste zaustavljeni na uzbrdici.
To može da ošteti kvačilo.
● Dok je vozilo još uvek u pokretu ne prebacujte ručicu menjača u „R“
položaj. To može oštetiti kvačilo, menjač i zupčanike.
162
Book YARIS - lat.indb 162
11.10.2011 13:48:03
2-1. Postupci tokom vožnje
PAŽNjA!
■ Kada parkirate vozilo (vozila sa Multidrive menjačem)
Uvek prebacite ručicu menjača u „P” položaj. U suprotnom, ako se
papučica gasa slučajno pritisne vozilo se može pomeriti ili naglo ubrzati.
■ Kako da izbegnete oštećenja delova vozila
● Ne držite upravljač potpuno okrenut u jednom smeru duže vreme.To
može oštetiti motor servo upravljača.
● Kada vozite preko neravnina na putu, vozite najsporije moguće kako
biste izbegli oštećenje točkova, podnožja vozila, itd.
● Samo za dizel motore: obavezno ostavite motor da radi u praznom
hodu posle vožnje velikim brzinama ili posle penjanja uz brdo. Ugasite
motor samo pošto se turbopunjač ohladio. U suprotnom, možete oštetiti
turbopunjač.
2
Tokom vožnje
■ Ako Vam pukne guma tokom vožnje
Probušena ili oštećena guma može uzrokovati sledeće probleme. Čvrsto
uhvatite upravljač i postepeno pritisnite papučicu kočnice kako biste
usporili vozilo.
● Možda će biti teško upravljati vozilom.
● Vozilo će proizvoditi neuobičajene zvuke ili vibracije.
● Vozilo će se ponašati neuobičajeno. Informacije o tome šta učiniti u
slučaju da pukne guma. (→ STR. 459, 471)
163
Book YARIS - lat.indb 163
11.10.2011 13:48:03
2-1. Postupci tokom vožnje
PAŽNjA!
■ Kada naiđete na poplavljene puteve
Ne vozite po putevima poplavljenim posle jake kiše, itd. To može
prouzrokovati sledeća ozbiljna oštećenja na vozilu.
● Gašenje motora.
● Kratak spoj u električnim komponentama.
● Oštećenje motora uzrokovano ulaskom vode.
U slučaju da vozite po poplavljenom putu i vozilo je poplavljeno, neka bilo
koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i
opremljeni profesionalac, obavezno pregleda sledeće.
● Funkciju kočnica.
● Promene u kvantitetu i kvalitetu motornog ulja, tečnosti u menjaču itd.
● Stanje maziva u pogonskom vratilu ležištima i spojevima ogibljenja (gde
je moguće), kao i funkciju svih spojeva i ležišta, itd.
164
Book YARIS - lat.indb 164
11.10.2011 13:48:03
2-1. Postupci tokom vožnje
Prekidač motora (paljenja) (vozila bez
sistema pametnog ulaska i pokretanja)
■ Pokretanje motora
Vozila sa Multidrive menjačem
KORAK 1 Proverite da li je aktivirana parkirna kočnica.
KORAK 2
Proverite da li je ručica menjača u „P“ položaju.
KORAK 3
Čvrsto pritisnite papučicu kočnice.
KORAK 4
Okrenite prekidač motora na „START“ položaj i upalite
motor.
2
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada (Multi Mode)
KORAK 1
KORAK 2
Čvrsto pritisnite papučicu kočnice, prebacite ručicu menjača
u „N“ položaj.
(→ STR. 185)
KORAK 3
Okrenite prekidač motora na „ON“ položaj.
Pali se
KORAK 4
Tokom vožnje
Proverite da li je aktivirana parkirna kočnica.
pokazivač.
Nakon što se
pokazivač ugasi, okrenite prekidač
motora na „START“ položaj i upalite motor
Vozila sa ručnim menjačem (benzinski motor)
KORAK 1
Proverite da li je aktivirana parkirna kočnica.
KORAK 2
Proverite da li je ručica menjača u „N“ položaju.
KORAK 3
Čvrsto pritisnite papučicu kvačila.
KORAK 4
Okrenite prekidač motora na „START“ položaj i upalite
motor.
165
Book YARIS - lat.indb 165
11.10.2011 13:48:03
2-1. Postupci tokom vožnje
Vozila sa ručnim menjačem (dizel motor)
KORAK 1
Proverite da li je aktivirana parkirna kočnica.
KORAK 2
Proverite da li je ručica menjača u „N“ položaju.
KORAK 3
Čvrsto pritisnite papučicu kvačila.
KORAK 4
Okrenite prekidač motora na „ON“ položaj.
Pali se
KORAK 5
pokazivač.
Nakon što se
pokazivač ugasi, okrenite prekidač
motora na „START“ položaj i upalite motor.
■ Menjanje položaja prekidača motora
1
„LOCK“
Upravljač je zaključan i ključ se
može izvaditi.
(Vozila sa Multidrive menjačem:
Ključ se može izvaditi samo
ukoliko je ručica menjača u „P“
položaju.)
2
„ACC“
Mogu
se
koristiti
neke
električne komponente kao što
je audio sistem.
3
„ON“
Mogu se koristiti sve električne
komponente.
4
„START“
Za paljenje motora.
166
Book YARIS - lat.indb 166
11.10.2011 13:48:03
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Prebacivanje ključa iz „ACC“ u „LOCK“ položaj
KORAK 1 Prebacite ručicu menjača u „P“ položaj (vozila sa Multidrive
menjačem) ili „E“, „M“ ili „R“( vozila sa ručnim menjačem sa više
načina rada).
(→ STR. 179, 185)
KORAK 2
Gurnite ključ i prebacite ga u „LOCK“ položaj.
2
■ Ako ne možete da otključate upravljač
Kod paljenja motora može izgledati kao
da se prekidač motora zaglavio u „LOCK“
položaju. Da biste ga oslobodili, okrenite
ključ dok lagano okrećete upravljač u bilo
kom smeru.
Tokom vožnje
■ Ako motor neće da upali
Sistem blokade pokretanja motora možda nije deaktiviran. (→ STR. 104)
■ Funkcija podsetnika na ostavljen ključ
Kao podsetnik da izvadite ključ, oglašava se zvučni signal ako se otvore
vozačeva vrata, a prekidač motora je u „LOCK“ ili „ACC“ položaju.
167
Book YARIS - lat.indb 167
11.10.2011 13:48:04
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
■ Kod paljenja motora
Uvek palite motor dok sedite u vozačevom sedištu. Ni pod kojim okolnostima
ne pritiskajte gas dok palite motor.
To može uzrokovati nesreću sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
■ Tokom vožnje
Ne prebacujte prekidač motora na „LOCK“ položaj tokom vožnje.
Ako u slučaju nužde morate da ugasite motor dok je vozilo u pokretu,
okrenite prekidač motora samo na „ACC“ položaj. Može doći do nesreće
ukoliko se motor zaustavi dok je vozilo u pokretu.
PAŽNjA!
■ Da biste sprečili pražnjenje akumulatora
Ne ostavljajte ključ u „ACC“ ili „ON“ položaju duže vreme ako motor ne
radi.
■ Kada palite motor
● Ne palite motor duže od 30 sekundi odjednom. To može pregrejati
starter i sistem kablova.
● Ne povećavajte broj obrtaja hladnog motora.
● Ako se motor teško pali ili često gasi, odmah odvezite vozilo na proveru.
168
Book YARIS - lat.indb 168
11.10.2011 13:48:04
2-1. Postupci tokom vožnje
Prekidač motora (paljenja) (vozila sa
sistemom pametnog ulaska i pokretanja)
Obavljanje sledećih postupaka, dok nosite elektronski ključ sa sobom,
pali motor ili menja načine rada „ENGINE START STOP“ prekidača.
■ Pokretanje motora
Vozila sa Multidrive menjačem
KORAK 1 Proverite da li je aktivirana parkirna kočnica.
KORAK 2
Proverite da li je ručica menjača u „P“ položaju.
Ukoliko ručica menjača nije u „P“ položaju, motor se možda neće
pokrenuti.
(→ STR. 179)
KORAK 3
2
Čvrsto pritisnite papučicu kočnice.
KORAK 4
Tokom vožnje
Pokazivač sistema pametnog ulaska i pokretanja svetli (zeleno).
Ukoliko se svetlo pokazivača ne upali, motor se ne može
pokrenuti.
Pritisnite „ENGINE START
STOP“ prekidač.
Motor će se paliti dok se ne upali
ili će paljenje trajati do 30 sekundi, do čega pre dođe.
Držite papučicu kočnice pritisnutom dok se motor potpuno ne
upali.
Motor se može upaliti u bilo kom
načinu rada „ENGINE START
STOP“ prekidača.
169
Book YARIS - lat.indb 169
11.10.2011 13:48:04
2-1. Postupci tokom vožnje
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada (Multi Mode)
KORAK 1
Proverite da li je aktivirana parkirna kočnica.
KORAK 2
Čvrsto pritisnite papučicu kočnice, pritisnite jednom
„ENGINE START STOP“ prekidač i prebacite ručicu
menjača u „N“ položaj. (→ STR. 185)
Pokazivač sistema pametnog ulaska i pokretanja svetli (zeleno).
Ukoliko se svetlo pokazivača ne upali, motor se ne može
pokrenuti.
KORAK 3
Pritisnite „ENGINE
STOP“ prekidač.
START
Motor će se paliti dok se ne upali
ili će paljenje trajati do 30 sekundi, do čega pre dođe.
Držite papučicu kočnice pritisnutom dok se motor potpuno ne
upali.
pokazivač. Motor
Pali se
počinje s paljenjem pošto se pokazivač ugasi.
Motor se može upaliti u bilo kom
načinu rada „ENGINE START
STOP“ prekidača.
170
Book YARIS - lat.indb 170
11.10.2011 13:48:04
2-1. Postupci tokom vožnje
Vozila sa ručnim menjačem
KORAK 1
Proverite da li je aktivirana parkirna kočnica.
KORAK 2
Proverite da li je ručica menjača u „N“ položaju.
KORAK 3
Čvrsto pritisnite papučicu kvačila.
Pokazivač sistema pametnog ulaska i pokretanja svetli (zeleno).
Ukoliko se svetlo pokazivača ne upali, motor se ne može
pokrenuti.
KORAK 4
Pritisnite „ENGINE
STOP“ prekidač.
2
START
Tokom vožnje
Motor će se paliti dok se ne upali
ili će paljenje trajati do 30 sekundi, do čega pre dođe.
Držite papučicu kvačila pritisnutom dok se motor potpuno ne
upali.
Samo za dizel motore: pali se
pokazivač. Motor počinje
s paljenjem pošto se pokazivač
ugasi.
Motor se može upaliti u bilo kom
načinu rada „ENGINE START
STOP“ prekidača.
171
Book YARIS - lat.indb 171
11.10.2011 13:48:05
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Gašenje motora
Vozila sa Multidrive menjačem
KORAK 1
Zaustavite vozilo.
KORAK 2
Prebacite ručicu menjača u „P“ položaj.
KORAK 3
Aktivirajte parkirnu kočnicu. (→STR. 195)
KORAK 4
Pustite papučicu kočnice.
KORAK 5
Pritisnite „ENGINE START STOP“ prekidač.
KORAK 6
Proverite da li je svetlo (zeleno) pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja ugašeno.
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada (Multi Mode)
KORAK 1
Zaustavite vozilo.
KORAK 2
Prebacite ručicu menjača u „E“, „M“ ili „R“ položaj.
KORAK 3
Aktivirajte parkirnu kočnicu. (→STR. 195)
KORAK 4
Pustite papučicu kočnice.
KORAK 5
Pritisnite „ENGINE START STOP“ prekidač.
KORAK 6
Proverite da li je svetlo (zeleno) pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja ugašeno.
■ Vozila sa ručnim menjačem
KORAK 1
Sa pritisnutom papučicom kvačila, zaustavite vozilo.
KORAK 2
Prebacite ručicu menjača u „N“ položaj (izbacite iz brzine).
Aktivirajte parkirnu kočnicu. (→STR. 195)
KORAK 3
KORAK 4
KORAK 5
KORAK 6
Otpustite papučicu kvačila.
Pritisnite „ENGINE START STOP“ prekidač.
Proverite da li je svetlo (zeleno) pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja ugašeno.
172
Book YARIS - lat.indb 172
11.10.2011 13:48:05
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Menjanje načina rada „ENGINE START STOP“ prekidača
Načini rada mogu da se menjaju pritiskanjem „ENGINE START
STOP“ prekidača kada je otpuštena papučica kočnice (osim kod
vozila sa ručnim menjačem) ili sa otpuštenom papučicom kvačila
(kod vozila sa ručnim menjačem). (Način rada se menja svaki put
kada se pritisne prekidač.)
Isključeno („Off“)*
Možete koristiti pokazivače
upozorenja na opasnost.
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja
(zeleno) je ugašeno.
2
Tokom vožnje
„ACCESSORY“ način rada
Mogu
se
koristiti
neke
električne komponente kao što
je audio sistem.
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja
(zeleno) lagano treperi.
„IGNITION ON“ način rada
Mogu se koristiti sve električne
komponente.
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja
(zeleno) lagano treperi.
*: Vozila sa Multidrive menjačem: Ako je, dok gasite motor, ručica menjača
u drugom položaju osim „P“, „ENGINE START STOP“ prekidač će se
prebaciti u „ACCESSORY“ način rada, a ne u „OFF“.
173
Book YARIS - lat.indb 173
11.10.2011 13:48:05
2-1. Postupci tokom vožnje
Kada zaustavljate motor sa ručicom menjača u drugom položaju
osim „P“ (Vozila sa Multidrive menjačem)
Ako je, dok gasite motor, ručica menjača u drugom položaju osim „P“,
„ENGINE START STOP“ prekidač se neće ugasiti, već će se prebaciti
u „ACCESSORY“ način rada. Obavite sledeći postupak kako biste
ugasili prekidač:
KORAK 1
Proverite da li je aktivirana parkirna kočnica.
KORAK 2 Prebacite ručicu menjača u „P“ položaj.
KORAK 3
Proverite da li svetlo (zeleno) pokazivača sistema pametnog
ulaska i pokretanja lagano treperi i zatim jednom pritisnite
„ENGINE START STOP“ prekidač.
KORAK 4
Proverite da li je svetlo (zeleno) pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja ugašeno.
■ Funkcija automatskog isključivanja
Vozila sa Multidrive menjačem
„ENGINE START STOP“ prekidač će se automatski isključiti kada je vozilo
sat ili više ostavljeno u „ACCESSORY“ ili „IGNITION ON“ načinu rada (motor
ne radi) sa menjačem u „P“ položaju. Ipak, ova funkcija ne može u potpunosti
da spreči pražnjenje akumulatora. Ne ostavljajte vozilo sa „ENGINE START
STOP“ prekidačem u „ACCESSORY“ ili „IGNITION ON“ načinu rada duže
vreme kada motor ne radi.
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada i ručnim menjačem
„ENGINE START STOP“ prekidač će se automatski isključiti kada je vozilo
sat ili više ostavljeno u „ACCESSORY“ ili „IGNITION ON“ načinu rada
(motor ne radi). Ipak, ova funkcija ne može u potpunosti da spreči pražnjenje
akumulatora. Ne ostavljajte vozilo sa „ENGINE START STOP“ prekidačem
u „ACCESSORY“ ili „IGNITION ON“ načinu rada duže vreme kada motor ne
radi.
174
Book YARIS - lat.indb 174
11.10.2011 13:48:05
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Trošenje baterija elektronskog ključa
→ STR. 55
■ Uslovi koji utiču na rad
→ STR. 52
■ Napomene za funkciju ulaska
→ STR. 53
■ Zaključavanje upravljača
Kada je „ENGINE START STOP“ prekidač isključen i vrata se potom otvore i
zatvore, funkcija zaključavanja upravljača zaključava upravljač. Zaključavanje
upravljača se deaktivira kada se ponovo pritisne „ENGINE START STOP“
prekidač.
2
Tokom vožnje
■ Ako motor neće da se pokrene
Sistem blokade pokretanja možda nije deaktiviran. (→ STR. 104)
Vozila sa Multidrive menjačem: Proverite
da li je ručica menjača baš u „P“ položaju.
Motor se možda neće pokrenuti ukoliko
se ručica menjača nalazi malo izvan „P“
položaja. Svetlo pokazivača (zeleno)
sistema pametnog ulaska i pokretanja brzo
treperi.
■ Ako ne možete da otključate upravljač
Zeleno svetlo pokazivača na „ENGINE
START STOP“ prekidaču će treperiti.
Vozila sa Multidrive menjačem
Proverite da li je ručica menjača postavljena
u „P“ položaj. Pritisnite „ENGINE START
STOP“ prekidač i lagano okrenite upravljač
levo i desno.
Vozila sa ručnim menjačem sa više
načina rada i ručnim menjačem
Pritisnite „ENGINE START STOP“ prekidač i
lagano okrenite upravljač levo i desno.
175
Book YARIS - lat.indb 175
11.10.2011 13:48:06
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Sprečavanje pregrejavanja motora za zaključavanje upravljača
Ako se motor više puta pali i gasi u kratkom vremenskom periodu, rad motora
za zaključavanje upravljača je ograničen kako bi se sprečilo pregrejavanje.
Ukoliko se to dogodi, uzdržite se od paljenja/gašenja motora. Sistem će se
vratiti u normalno stanje za otprilike 10 sekundi.
■ Kada svetlo pokazivača sistema pametnog ulaska i pokretanja treperi
žuto
Sistem je možda u kvaru. Neka vozilo odmah proveri bilo koji ovlašćeni partner
ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
■ Ako je baterija elektronskog ključa ispražnjena
→ STR. 401
■ Rad „ENGINE START STOP“ prekidača
Kada rukujete „ENGINE START STOP“ prekidačem, dovoljan je jedan kratak
i čvrst pritisak. Ako se prekidač ne pritisne kako treba, način rada se možda
neće promeniti ili se motor možda neće upaliti. Nema potrebe da se prekidač
drži pritisnut.
■ Ako se sistem pametnog ulaska i pokretanja deaktivira
→ STR. 542
176
Book YARIS - lat.indb 176
11.10.2011 13:48:06
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
■ Kod paljenja motora
Uvek palite motor dok sedite u vozačevom sedištu. Ni pod kojim okolnostima
ne pritiskajte gas dok palite motor.
To može uzrokovati nesreću sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
■ Oprez tokom vožnje
Ukoliko se kvar motora desi dok je vozilo u pokretu, ne zaključavajte i ne
otvarajte vrata dok se vozilo potpuno ne zaustavi u bezbednim uslovima.
Zaključavanje upravljačem pod tim okolnostima može da izazove nesreću
sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
2
Tokom vožnje
■ Gašenje motora u slučaju nužde
Ako u slučaju nužde želite da ugasite motor tokom vožnje, pritisnite i držite
„ENGINE START STOP“ prekidač duže od 3 sekunde, ili ga pritisnite kratko
3 ili više puta za redom.
Ipak, ne dirajte „ENGINE START STOP“ prekidač tokom vožnje, osim u
slučaju nužde. Isključivanje motora tokom vožnje neće uzrokovati gubitak
kontrole nad upravljačem i kočnicama, ali servo pomoć ovih sistema neće
raditi. To će otežati okretanje upravljača i kočenje, pa bi zato trebalo da
zaustavite vozilo čim to bude bezbedno.
177
Book YARIS - lat.indb 177
11.10.2011 13:48:06
2-1. Postupci tokom vožnje
PAŽNjA!
■ Da biste sprečili pražnjenje akumulatora
● Ne ostavljajte „ENGINE START STOP“ prekidač u „ACCESSORY“ ili
„IGNITION ON“ načinu rada duže vreme ako motor ne radi.
● Ukoliko je upaljeno svetlo (zeleno) pokazivača sistema pametnog
ulaska i pokretanja, „ENGINE START STOP“ prekidač nije isključen.
Prilikom izlaska iz vozila uvek proverite da li je „ENGINE START STOP“
prekidač isključen.
● Kod vozila sa Multidrive menjačem, ne zaustavljajte motor kada se
ručica menjača nalazi u drugom položaju osim „P“. Ukoliko se motor
zaustavi sa ručicom menjača u drugom položaju, „ENGINE START
STOP“ prekidač se neće ugasiti, već će se prebaciti u „ACCESSORY“
način rada. Ukoliko se vozilo ostavi u „ACCESSORY“ načinu rada može
doći do pražnjenja akumulatora.
■ Kada palite motor
● Ne povećavajte broj obrtaja hladnog motora.
● Ako se motor teško pali ili često gasi, odmah odvezite vozilo na proveru.
■ Simptomi koji ukazuju na kvar „ENGINE START STOP“ prekidača
Ako osećate da se nešto zaglavljuje ili neuobičajeni otpor kada rukujete
„ENGINE START STOP“ prekidačem, možda je došlo do kvara. Odmah
kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog
propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
178
Book YARIS - lat.indb 178
11.10.2011 13:48:06
2-1. Postupci tokom vožnje
Multidrive menjač*
Odaberite položaj menjača prikladan za uslove vožnje.
■ Prebacivanje ručice menjača
2
Tokom vožnje
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Pritisnite papučicu kočnice i prebacite ručicu menjača dok je
prekidač motora u „ON“ položaju.
Prilikom prebacivanja ručice menjača između „P“ i „D“ položaja,
uverite se da je vozilo u potpunosti zaustavljeno.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Pritisnite papučicu kočnice i prebacite ručicu menjača dok je
„ENGINE START STOP“ prekidač u „IGNITION ON“ načinu
rada.
Prilikom prebacivanja ručice menjača između „P“ i „D“ položaja,
uverite se da je vozilo u potpunosti zaustavljeno.
*: Zavisno od opreme
179
Book YARIS - lat.indb 179
11.10.2011 13:48:06
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Odabir položaja menjača
Položaj ručice
menjača
Funkcija
P
Parkiranje vozila/paljenje motora
R
Vožnja unazad
N
Neutralan položaj
D
Normalna vožnja*1
M
Sportski sekvencijalni 7-brzinski način rada*2
(→ STR. 181)
*1:Za nižu potrošnju goriva i manje buke, postavite ručicu menjača u „D“
položaj za normalnu vožnju.
*2: Odabirom stepena prenosa pomoću „M“ položaja, pomoću ručice menjača
možete da kontrolišete kočenje motorom.
■ Odabir načina vožnje
Pritisnite prekidač.
Za snažno ubrzanje i vožnju u
planinskim područjima.
Uključiće se „SPORT“ pokazivač.
Pritisnite prekidač još jednom
za povratak na normalan način
rada.
180
Book YARIS - lat.indb 180
11.10.2011 13:48:07
2-1. Postupci tokom vožnje
Promena stepena prenosa
7-brzinskog načina rada
kod
sportskog
sekvencijalnog
Prebacite ručicu menjača u „M“ položaj i koristite ručicu menjača ili
ručice za menjanje brzine na upravljaču.
1
Prebacivanje na gore
2
Prebacivanje na dole
Odabrani stepen prenosa
od 1 do 7 biće prikazan na
multiinformacionom ekranu.
2
Tokom vožnje
Stepen prenosa se menja za
jedan svaki put kada se koristi
ručica menjača ili ručica za
menjanje brzine na upravljaču.
Ipak, čak i kada je menjač u „M“ položaju, stepen prenosa će se
automatski promeniti ako je brzina motora prevelika ili premala.
■ Funkcije stepena prenosa
●Možete birati između 7 nivoa kočenja motorom.
●Niži stepen prenosa omogućiće bolje kočenje motorom od višeg.
Takođe povećaće se broj obrtaja motora.
181
Book YARIS - lat.indb 181
11.10.2011 13:48:07
2-1. Postupci tokom vožnje
Režim za privremenu promenu stepena prenosa u „D“ položaju
Za vožnju u režimu za privremenu promenu stepena prenosa, pomerite
„-“ i „+“ ručicu za menjanje brzina na upravljaču. Stepeni prenosa mogu
da se odaberu pomeranjem „-“ i „+“ ručica na upravljaču. Odabirom
stepena prenosa pomoću ručica za menjanje brzina na upravljaču,
možete da kontrolišete kočenje motorom.
1
2
Promena na viši stepen
Promena na niži stepen
Stepen prenosa se menja za
jedan svaki put kada pomerite
ručicu na upravljaču.
Odabrani
stepen
prenosa,
od 1 do 7, će se prikazati na
multiinformacionom ekranu.
■ Funkcije stepena prenosa
→ STR. 181
182
Book YARIS - lat.indb 182
11.10.2011 13:48:07
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Deaktiviranje režima za privremenu promenu stepena prenosa u „D“
položaju
U sledećim situacijama, režim za privremenu promenu stepena prenosa u „D“
položaju će se deaktivirati:
● Kada se vozilo zaustavi.
● Ako je papučica gasa pritisnuta duže od određenog vremena, u jednom
rasponu brzina.
● Kada se „+” ručica drži duže vremena.
■ Kada se vozilo zaustavi sa ručicom menjača u „M“ položaju
● Menjač će se automatski prebaciti u „M1“ kada se vozilo zaustavi.
● Posle stajanja, vozilo će krenuti u „M1“.
● Kada je vozilo zaustavljeno, menjač je u „M1“.
2
Tokom vožnje
■ Kada vozite sa tempomatom (zavisno od opreme)
Kočenje motorom neće raditi u sportskom sekvencijalnom 7-brzinskom načinu
rada, čak i ako prebacite u 6, 5. ili 4. stepen. (→ STR. 228)
■ Ako ne možete da prebacite ručicu menjača iz „P” položaja
→ STR. 491
■ Ako „M“ pokazivač treperi ili ako se oglasi zvučni signal posle
prebacivanja u „M“ položaj
To može da ukaže na kvar u Multidrive sistemu. Neka vozilo odmah pregleda
bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i
opremljeni profesionalac.
(U tom slučaju, menjač će raditi na isti način kao kada je ručica menjača u „D“
položaju.)
■ Zvuk upozorenja na ograničenje prebacivanja na niži stepen prenosa
Zbog bezbednosti i voznih performansi, prebacivanje na niži stepen prenosa
nekada može biti ograničeno. Pod nekim okolnostima, prebacivanje na niži
stepen možda neće biti moguće, čak iako se koristi ručica menjača ili prekidači
za menjanje brzina na upravljaču. (Zvuk upozorenja će se oglasiti dva puta.)
183
Book YARIS - lat.indb 183
11.10.2011 13:48:07
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
■ Kada vozite na klizavim putevima
Ne ubrzavajte i ne menjajte stepene prenosa naglo.
Nagle promene brzine motora mogu dovesti do proklizavanja ili zanošenja
vozila, što može dovesti do nesreće.
184
Book YARIS - lat.indb 184
11.10.2011 13:48:08
2-1. Postupci tokom vožnje
Ručni menjač sa više načina rada (Multi Mode
menjač)*
Odaberite položaj menjača prikladan za uslove vožnje.
■ Prebacivanje ručice menjača
2
Tokom vožnje
■ Korišćenje položaja ručice menjača
Položaj ručice
menjača
Funkcija
R
Vožnja unazad
N
Neutralan položaj ili paljenje motora
E
Easy (E) način vožnje*1
M
Manual (M) način vožnje*2 (→ str. 186)
*1: Najprikladniji stepen prenosa se automatski bira prema brzini vozila i
pritisku na papučicu gasa.
*2: Stepen prenosa se mora ručno odabrati. Ipak, može se automatski
promeniti na niži, optimalno prema brzini vozila.
*: Zavisno od opreme.
185
Book YARIS - lat.indb 185
11.10.2011 13:48:08
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Odabir Easy sports („Es“) načina rada (samo kada je ručica
menjača u „E“ položaju)
„Es“ način rada možete odabrati kada želite superiorne vozne
performanse i bolji osećaj ubrzavanja nego u „E“ načinu rada.
Uključite/isključite Easy sport
(„Es“) način rada
Za nižu potrošnju goriva i
normalnu vožnju, isključite „Es“
način rada.
Menjanje stepena prenosa u „M” načinu rada
Prebacite ručicu menjača u „M“ položaj i koristite ručicu menjača ili
ručice za menjanje brzina na upravljaču kao što sledi.
Ručica menjača
1
2
Prebacivanje u viši stepen
prenosa
Prebacivanje u niži stepen
prenosa
Prebacivanje može biti
ograničeno, zavisno od brzine
vozila.
186
Book YARIS - lat.indb 186
11.10.2011 13:48:08
2-1. Postupci tokom vožnje
Ručice za menjanje brzina na upravljaču.
1
2
Prebacivanje u viši stepen
prenosa
Prebacivanje u niži stepen
prenosa
Prebacivanje može biti
ograničeno, zavisno od brzine
vozila.
2
Kada je odabran „E“ ili „Es“ način rada, ručice za menjanje brzina na
upravljaču se mogu privremeno koristiti za menjanje stepena prenosa.
1
2
Tokom vožnje
Menjanje stepena prenosa u „E“ ili „Es“ načinu rada
Prebacivanje u viši stepen
prenosa
Prebacivanje u niži stepen
prenosa
Za povratak na „E“ ili „Es“ način
rada, „+“ ručica za menjanje brzina na upravljaču mora da se drži
neko vreme.
Prebacivanje može biti ograničeno, zavisno od brzine vozila.
187
Book YARIS - lat.indb 187
11.10.2011 13:48:08
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Maksimalno dozvoljene brzine
Pridržavajte se dozvoljenih maksimalnih brzina u sledećoj tabeli kako biste
sprečili prevelik broj obrtaja motora.
Stepen prenosa
Maksimalna brzina km/h
1
43
2
80
3
117
4
158
5
-
■ Automatsko isključivanje „Es“ načina rada
„Es“ način rada se automatski isključuje kada se „ENGINE START STOP“
prekidač (vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja) ili prekidač
motora (vozila bez sistema pametnog laska i pokretanja) isključi posle vožnje
u „Es“ načinu rada.
■ Ako ne možete da prebacite ručicu menjača
● Sa ručicom menjača u „N“ položaju
Pritisnite papučicu kočnice kako biste prebacili ručicu menjača. Ako ne možete
prebaciti ručicu menjača sa pritisnutom papučicom kočnice, možda postoji
problem u sistemu zaključavanja menjača.
● Sa ručicom menjača u bilo kom drugom položaju osim „N“.
→ STR. 492
■ Ako su vozačeva vrata otvorena, ručica menjača je u nekom drugom
položaju osim „N“, a motor radi
Oglasiće se zvuk upozorenja. Zatvorite vozačeva vrata.
■ Ako je aktivirana parkirna kočnica kada je ručica menjača u nekom
drugom položaju osim „N“, a motor radi
● Kada su vozačeva vrata otvorena
Oglasiće se zvučni signal i menjač će automatski da se prebaci na „N“ položaj
za 10 sekundi.
● Kada su vozačeva vrata zatvorena
Oglasiće se zvučni signal i menjač će automatski da se prebaci na „N“ položaj
za 90 sekundi.
188
Book YARIS - lat.indb 188
11.10.2011 13:48:09
2-1. Postupci tokom vožnje
■ Ako se „M“ pokazivač ne pali posle prebacivanja ručice menjača u „M“
položaj
To može ukazivati na kvar u sistemu ručnog menjača sa više načina rada.
Neka vozilo odmah proveri bili koji ovlašćeni zastupnik ili serviser Tojote, ili
drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
(U tom slučaju, vozilo će raditi kao da je ručica menjača u „E“ položaju.)
2
Tokom vožnje
■ Ako „N“ pokazivač treperi
● Kod prebacivanja ručice menjača
Prebacite ručicu menjača u „N“. Sačekajte nekoliko sekundi i prebacite ručicu
menjača u željeni položaj.
● Kada je motor isključen
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: Prebacite prekidač motora
na „ON“ položaj. Pritisnite papučicu kočnice i prebacite ručicu menjača u „N“,
pa zatim u željeni položaj.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Prebacite „ENGINE START
STOP“ prekidač motora na „IGNITION ON“ način rada. Pritisnite papučicu
kočnice i prebacite ručicu menjača u „N“, pa zatim u željeni položaj.
Ako pokazivač i dalje treperi pošto ste primenili gore opisan postupak,
prebacite ručicu menjača u „N“ i upalite motor. Zatim prebacite ručicu menjača
u željeni položaj.
■ Ako „N“ pokazivač treperi i zvuk upozorenja pišti
Prebacite ručicu menjača u „N“ i zatim u „E“, „M“ ili „R“ položaj.
■ Zvuk upozorenja za hod unazad
Kada je menjač u „R“ položaju, oglasiće se zvuk upozorenja kako bi obavestio
vozača da je ručica menjača u „R“ položaju.
■ Zvuk upozorenja na ograničenje prebacivanja na niži stepen prenosa
(u „E“ [kada se koriste ručice za menjanje brzina na upravljaču] ili „M“
načinu rada)
Radi bezbednosti i voznih performansi, prebacivanje na niži stepen prenosa
nekada može biti ograničeno. Pod nekim okolnostima, prebacivanje na niži
stepen prenosa možda neće biti moguće, čak iako se koristi ručica menjača ili
ručice na upravljaču. (Zvuk upozorenja će se oglasiti dva puta.)
189
Book YARIS - lat.indb 189
11.10.2011 13:48:09
2-1. Postupci tokom vožnje
Ručni menjač*
■ Prebacivanje ručice menjača
Vozila sa 5-brzinskim menjačem
Pritisnite papučicu kvačila do kraja pre menjanja brzina i zatim je
lagano otpustite.
Ako teško prebacujete u položaj za hod unazad, prebacite u neutralan
položaj, otpustite kvačilo na trenutak i zatim ponovo pokušajte.
*: Zavisno od opreme.
190
Book YARIS - lat.indb 190
11.10.2011 13:48:09
2-1. Postupci tokom vožnje
Vozila sa 6-brzinskim menjačem
2
Tokom vožnje
Pritisnite papučicu kvačila do kraja pre menjanja brzina i zatim je
lagano otpustite.
■ Prebacivanje ručice menjača u „R“ položaj (vozila sa
6-brzinskim menjačem)
Prebacite ručicu menjača u
„R“ položaj tako što ćete u
isto vreme povući prsten na
gore.
191
Book YARIS - lat.indb 191
11.10.2011 13:48:09
2-1. Postupci tokom vožnje
Pokazivač prebacivanja brzina
Ekran pokazivača prebacivanja brzina je pomoć vozaču zbog
postizanja niže potrošnje goriva i smanjene emisije izduvnih gasova, u
granicama performansi motora.
1
Prebacivanje u viši stepen
prenosa
2
Prebacivanje u niži stepen
prenosa
■ Ekran pokazivača prebacivanja brzina
Pokazivač prebacivanja brzina možda neće biti prikazan kada držite nogu na
papučici kvačila.
■ Maksimalno dozvoljene brzine
Pridržavajte se maksimalnih dozvoljenih brzina u sledećoj tabeli kako biste
izbegli preteran broj obrtaja motora.
Maksimalna brzina
Stepen
prenosa
1KR-FE motor
1NR-FE motor
1ND-TV motor
1
45
46
43
2
84
85
80
3
123
124
117
4
157
158
158
192
Book YARIS - lat.indb 192
11.10.2011 13:48:09
2-1. Postupci tokom vožnje
OPREZ!
■ Ekran pokazivača prebacivanja brzina
Konsultujte ekran, ali uzmite u obzir stvarne uslove saobraćaja i puta.
Pogrešna procena može dovesti do nesreće.
PAŽNjA!
■ Kako biste sprečili oštećenje menjača
(vozila sa menjačem sa 6 brzina)
2
Tokom vožnje
● Ne prebacujte ručicu menjača u „R“
položaj bez pritiskanja papučice kvačila.
● Ne podižite prsten, osim kada prebacujete u „R“ položaj.
● Prebacujte u „R“ položaj samo kada vozilo stoji.
193
Book YARIS - lat.indb 193
11.10.2011 13:48:10
2-1. Postupci tokom vožnje
Poluga pokazivača smera
1
Skretanje udesno
2
Skretanje ulevo
3
Promena u desnu traku
(Pomerite i držite polugu na pola
puta.)
Pokazivači smera sa desne
strane će treperiti dok ne
otpustite polugu.
4
Promena u levu traku
(Pomerite i držite polugu na pola
puta.)
Pokazivači smera sa leve strane
će treperiti dok ne otpustite
polugu.
■ Pokazivači smera mogu raditi kada je
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Prekidač motora u „ON“ položaju.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
„ENGINE START STOP“ prekidač u „IGNITION ON“ načinu rada.
■ Ako pokazivači trepere brže nego inače
Proverite da nije pregorela sijalica u prednjim ili zadnjim pokazivačima smera.
194
Book YARIS - lat.indb 194
11.10.2011 13:48:10
2-1. Postupci tokom vožnje
Parkirna kočnica
1
2
Za aktiviranje parkirne kočnice, povucite parkirnu kočnicu
do kraja dok papučicu kočnice držite pritisnutom.
Za otpuštanje parkirne kočnice, blago podignite polugu i
spustite je do kraja dok pritiskate dugme.
2
Tokom vožnje
■ Upotreba zimi
Pogledajte „Savete za zimsku vožnju“ za informacije o upotrebi parkirne
kočnice zimi. (→ STR. 252)
PAŽNjA!
■ Pre vožnje
Otpustite parkirnu kočnicu do kraja.
Vožnja sa aktiviranom parkirnom kočnicom dovešće do pregrejavanja
delova kočnice, što može uticati na performanse kočenja i povećati
trošenje kočnica.
195
Book YARIS - lat.indb 195
11.10.2011 13:48:10
2-1. Postupci tokom vožnje
Sirena
Za trubljenje, pritisnite na ili
blizu
znaka.
■ Posle podešavanja upravljača
Proverite da li je upravljač sigurno zaključan.
Sirena možda neće raditi ako upravljač nije sigurno zaključan.
(→ STR. 91)
196
Book YARIS - lat.indb 196
11.10.2011 13:48:11
2-2. Tabla s instrumentima
Instrumenti i merači
Vozila bez brojača obrtaja (tip A)
2
Tokom vožnje
Vozila bez brojača obrtaja (tip B)
197
Book YARIS - lat.indb 197
11.10.2011 13:48:11
2-2. Tabla sa instrumentima
Vozila sa brojačem obrtaja (tip A)
Vozila sa brojačem obrtaja (tip B)
198
Book YARIS - lat.indb 198
11.10.2011 13:48:11
2-2. Tabla sa instrumentima
1
Brojač obrtaja
Pokazuje brzinu motora u obrtajima po minuti.
2
Brzinomer
Pokazuje brzinu vozila.
3
Sat
→ STR. 338
4
Ekran spoljašnje temperature
→ STR. 339
5
Merač goriva
Pokazuje preostalu količinu goriva u rezervoaru.
6
Dugme za prebacivanje ekrana
→ STR. 209
7
Brojač pređenih kilometara, brojač kilometara pojedinih
vožnji i multiinformacioni ekran
→ STR. 208, 209
8
Dugmad za podešavanje sata
→ STR. 338
2
Tokom vožnje
■ Merači i ekran rade
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Kada je prekidač motora u „ON“ položaju.
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Kada je „ENGINE START STOP“ prekidač u „IGNITION ON“ načinu rada.
199
Book YARIS - lat.indb 199
11.10.2011 13:48:11
2-2. Tabla sa instrumentima
PAŽNjA!
■ Da biste sprečili oštećenje motora i njegovih delova
● Vozila sa brojačem obrtaja: Ne dopustite da kazaljka brojača obrtaja
uđe u crvenu zonu, što pokazuje maksimalnu brzinu motora.
● Motor je možda pregrejan ako se upali svetlo upozorenja na visoku
temperaturu tečnosti za hlađenje motora. U tom slučaju odmah
zaustavite vozilo na bezbednom mestu i proverite motor pošto se
potpuno ohladio. (→ STR. 505)
200
Book YARIS - lat.indb 200
11.10.2011 13:48:12
2-2. Tabla s instrumentima
Pokazivači i svetla upozorenja
Pokazivači i svetla upozorenja na tabli s instrumentima i središnjoj
konzoli obaveštavaju vozača o statusu različitih sistema u vozilu.
Tabla s instrumentima (vozila bez brojača obrtaja, tip A)
2
Tokom vožnje
Tabla s instrumentima (vozila bez brojača obrtaja, tip B)
201
Book YARIS - lat.indb 201
11.10.2011 13:48:12
2-2. Tabla sa instrumentima
Tabla s instrumentima (vozila sa brojačem obrtaja, tip A)
Tabla s instrumentima (vozila sa brojačem obrtaja, tip B)
202
Book YARIS - lat.indb 202
11.10.2011 13:48:12
2-2. Tabla sa instrumentima
Središnja konzola (vozila sa upravljačem na levoj strani)
2
Tokom vožnje
Središnja konzola (vozila sa upravljačem na desnoj strani)
203
Book YARIS - lat.indb 203
11.10.2011 13:48:12
2-2. Tabla sa instrumentima
■ Pokazivači
Pokazivači obaveštavaju vozača o radnom stanju različitih sistema
u vozilu.
Pokazivači položaja
menjača i stepena prenosa
(→ STR. 185)
Pokazivač pokazivača
smera
(→ STR. 194)
Pokazivač dugih svetala
(→ STR. 215)
(vozila sa
ručnim
menjačem sa
više načina
rada)
„SPORT“ pokazivač
(→ STR. 180)
Pokazivač zadnjih svetala
(→ STR. 214)
(zavisno od
opreme)
(zavisno od
opreme)
Pokazivač prednjih
svetala za maglu
(→ STR. 220)
Pokazivač zadnjeg svetla za
maglu
(→ STR. 220)
(zavisno od
opreme)
*2
(zavisno od
opreme)
*1
(dizel motor)
Pokazivač sistema
pametnog ulaska i
pokretanja (→ STR. 169)
(vozila sa
Multidrive
menjačem)
*1
Pokazivač prebacivanja
brzina (→ STR. 192)
(vozila sa
ručnim
menjačem)
Pokazivač tempomata
(→ STR. 228)
(zavisno od
opreme)
„SET” pokazivač
(→ STR. 228)
Pokazivač niske
temperature tečnosti za
hlađenje motora
(zavisno od
opreme)
Pokazivač predgrejavanja
motora
(→ STR. 165, 169)
(zavisno od
opreme)
*1
*1
Pokazivač ekološke
vožnje (→ STR. 154)
(zavisno od
opreme)
Pokazivači položaja
menjača i stepena prenosa
(→ STR. 179)
(vozila sa Multidrive
menjačem)
(zavisno od
opreme)
*1
(zavisno od
opreme)
*1,3
Pokazivač limitera
brzine
(→ STR. 232)
Stop & Start pokazivač
(→ STR. 235)
Pokazivač isključenog Stop
& Start sistema
(→ STR. 236)
Pokazivač na proklizavanje
(→ STR. 244)
(zavisno od
opreme)
204
Book YARIS - lat.indb 204
11.10.2011 13:48:13
2-2. Tabla sa instrumentima
*1
„TRC OFF“ pokazivač
(→ STR. 244)
(zavisno od
opreme)
*1
„VSC OFF“ pokazivač
(→ STR. 244)
„PASSENGER AIRBAG” pokazivač
(pokazivač suvozačevog vazdušnog
jastuka)
(→ STR. 122)
(zavisno od
opreme)
2
Tokom vožnje
*1: Ova svetla se pale kada je prekidač motora u „ON“ položaju (vozila bez
sistema pametnog ulaska i pokretanja) ili kada je „ENGINE START STOP“
prekidač u „IGNITION ON“ načinu rada (vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja), kako bi pokazala da se izvodi provera sistema. Ona
će se ugasiti posle paljenja motora ili posle nekoliko sekundi. Ako se svetla
ne upale ili se ne ugase, možda postoji kvar u sistemu. Neka vozilo ispita
bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani
i opremljeni profesionalac.
*2: Ovo svetlo se pali kada je temperatura tečnosti za hlađenje motora niska.
*3: Ovo svetlo treperi kako bi pokazalo da sistem radi.
205
Book YARIS - lat.indb 205
11.10.2011 13:48:15
2-2. Tabla sa instrumentima
■ Svetla upozorenja
Svetla upozorenja obaveštavaju vozača o kvaru u bilo kom od sistema
vozila. (→ STR. 444)
*1
*1
*1
*1
*1
*1,5
*4
*1,4
(zavisno od
opreme)
*1
(zavisno od
opreme)
*1
*1
*1
*2
*3
*1
(zavisno od (zavisno od (dizel motor) (zavisno od (zavisno od
opreme)
opreme)
opreme)
opreme)
*1
*1
(zavisno od (dizel motor) (dizel motor) (zavisno od
opreme)
opreme)
*1: Ova svetla se pale kada je prekidač motora u „ON“ položaju (vozila bez sistema
pametnog ulaska i pokretanja) ili kada je „ENGINE START STOP“ prekidač u
„IGNITION ON“ načinu rada (vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja),
kako bi pokazala da se izvodi provera sistema. Ona će se ugasiti posle paljenja
motora ili posle nekoliko sekundi. Ako se svetla ne upale ili se ne ugase, možda
postoji kvar u sistemu. Neka vozilo ispita bilo koji ovlašćeni partner ili serviser
Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
*2: Ova svetla se pale kada je prekidač motora u „ON“ položaju (vozila bez sistema
pametnog ulaska i pokretanja) ili kada je „ENGINE START STOP“ prekidač u
„IGNITION ON“ načinu rada (vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja),
kako bi pokazala da se izvodi provera sistema. Ona će se ugasiti posle paljenja
motora ili posle nekoliko sekundi.
*3: Svetlo treperi žuto kako bi ukazalo na kvar. Svetlo brzo treperi zeleno kako bi
ukazalo da je upravljač i dalje zaključan.
*4: Svetlo treperi kako bi ukazalo na kvar.
*5: Svetlo se pali kako bi ukazalo na kvar.
206
Book YARIS - lat.indb 206
11.10.2011 13:48:16
2-2. Tabla sa instrumentima
OPREZ!
■ Ako se ne upale svetla upozorenja sigurnosnih sistema
Ako se svetlo sigurnosnih sistema kao što je svetlo upozorenja ABS sistema
i svetlo upozorenja SRS vazdušnih jastuka ne upale kada pokrenete motor,
to može značiti da ovi sistemi nisu u funkciji i da Vas ne mogu zaštititi u
slučaju nesreće, što može dovesti do smrti ili ozbiljnih povreda. Ako se
takva svetla ne upale, neka vozilo odmah ispita bilo koji ovlašćeni partner
ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
2
Tokom vožnje
207
Book YARIS - lat.indb 207
11.10.2011 13:48:16
2-2. Tabla sa instrumentima
2-2. Tabla s instrumentima
Multiinformacioni ekran
Multiinformacioni ekran daje vozaču širok spektar informacija u vezi
sa vožnjom.
●Brojač pređenih kilometara
(→ STR. 209)
●Brojača kilometara pojedinih
vožnji (→ STR. 210)
●Vreme rada Stop & Start
sistema (zavisno od opreme)
(→ STR. 210)
●Ukupno vreme rada Stop &
Start sistema (zavisno od
opreme)
(→ STR. 211)
●Putne informacije
(→ STR. 211)
Prikazuje
domet,
potrošnju
goriva i druge informacije u vezi
sa vožnjom.
●Kontrola osvetljenja kontrolne
table (→ STR. 212)
●Podešavanje
pokazivača
ekološke vožnje (zavisno od
opreme)
(→ STR. 213)
208
Book YARIS - lat.indb 208
11.10.2011 13:48:16
2-2. Tabla sa instrumentima
Prebacivanje ekrana
Stavke prikazane na ekranu se
mogu prebacivati pritiskom na
dugme za prebacivanje ekrana.
2
Tokom vožnje
Stavke na ekranu
■ Brojač pređenih kilometara
Tip A
Prikazuje ukupnu razdaljinu koju je vozilo prešlo.
Tip B
209
Book YARIS - lat.indb 209
11.10.2011 13:48:17
2-2. Tabla sa instrumentima
■ Brojač kilometara pojedinih vožnji
Tip A
Prikazuje razdaljinu koju je vozilo prešlo od kada
je brojač poslednji put poništen. Brojači kilometara
pojedinih vožnji A i B mogu da se koriste za
nezavisno registrovanje i prikazivanje različitih
razdaljina.
Pritiskanje i držanje dugmeta za prebacivanje ekrana
će poništiti brojač koji je trenutno prikazan.
Tip B
pV
Tip
■ Vreme rada Stop & Start sistema (zavisno od opreme)
Prikazuje koliko je vremena motor bio zaustavljen
Tip A
zbog rada Stop & Start sistema tokom trenutne
vožnje.
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Od kada je prekidač motora prebačen u „ON“
položaj, do trenutka kada se prekidač motora
Tip B
prebaci u „LOCK“ položaj.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Od kada je „ENGINE START STOP“ prekidač
prebačen u „IGNITION ON“ način rada, do trenutka
kada je „ENGINE START STOP“ prekidač isključen.
210
Book YARIS - lat.indb 210
11.10.2011 13:48:17
2-2. Tabla sa instrumentima
■ Ukupno vreme rada Stop & Start sistema
(zavisno od opreme)
Tip A
Prikazuje ukupno vreme koliko je motor bio
zaustavljen zbog rada Stop & Start sistema od
kada je sistem poslednji put poništen.
Za poništavanje pritisnite i držite dugme.
Tip B
2
Tokom vožnje
■ Trenutna potrošnja goriva
Tip A
Prikazuje trenutnu potrošnju goriva.
Tip B
■ Prosečna potrošnja goriva
Tip A
Tip B
Prikazuje prosečnu potrošnju goriva od poslednjeg
poništavanja funkcije.
●Funkcija se može poništiti pritiskanjem
dugmeta za prebacivanje ekrana duže od
jedne sekunde, kada je prikazana prosečna
potrošnja goriva.
●Prosečnu potrošnju goriva koristite samo kao
referentnu vrednost.
211
Book YARIS - lat.indb 211
11.10.2011 13:48:18
2-2. Tabla s instrumentima
■ Domet
Tip A
Tip B
Prikazuje procenjenu maksimalnu udaljenost koja
se može preći sa preostalom količinom goriva.
● Ova udaljenost se računa prema vašoj prosečnoj
potrošnji goriva. Zbog toga se stvarna udaljenost
koju možete preći može razlikovati od one
prikazane.
● Kada se u rezervoar dospe samo mala količina
goriva, prikaz se možda neće ažurirati.
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Kada točite gorivo, okrenite prekidač motora u
„LOCK“ položaj. Ako se gorivo natoči dok prekidač
motora nije u „LOCK“ položaju, ovaj prikaz se možda
neće ažurirati.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Kada točite gorivo, isključite „ENGINE START STOP“
prekidač. Ako se gorivo natoči dok „ENGINE START
STOP“ prekidač motora nije isključen, ovaj prikaz se
možda neće ažurirati.
■ Prosečna brzina vozila
Tip
pA
Prikazuje prosečnu brzinu vozila od paljenja motora
ili poništavanja funkcije.
Tip B
Funkcija se može poništiti pritiskanjem i držanjem
dugmeta za prebacivanje ekrana, kada je prikazana
prosečna brzina vozila.
■ Kontrola osvetljenja kontrolne table
Prikazuje osvetljenost kontrolne table kada je
upaljen prekidač glavnih svetala.
Pritiskanje i držanje dugmeta će podesiti osvetljenost
kontrolne table.
212
Book YARIS - lat.indb 212
11.10.2011 13:48:18
2-2. Tabla sa instrumentima
Podešavanje pokazivača ekološke vožnje
(zavisno od opreme)
Pokazivač ekološke vožnje može da se aktivira ili
deaktivira pritiskanjem dugmeta za prebacivanje
ekrana, kada je prikazan ekran za podešavanje
pokazivača ekološke vožnje.
Za prebacivanje na ekran za podešavanje
pokazivača ekološke vožnje, prikažite brojač
kilometraže i pritisnite i držite dugme za prebacivanje
ekrana, dok se ekran ne promeni.
2
Tokom vožnje
■ Kada se akumulator iskopča i ponovo spoji
Poništiće se sledeći podaci.
● Ukupno vreme rada Stop & Start sistema (zavisno od opreme)
● Prosečna potrošnja goriva
● Domet
● Prosečna brzina vozila
PAŽNjA!
■ Multiinformacioni ekran pri niskim temperaturama
Pustite da se unutrašnjost vozila zagreje pre nego što koristite informacioni
ekran od tečnih kristala. Pri ekstremno niskim temperaturama, informacioni
ekran može reagovati sporije i promene ekrana mogu biti zakasnele.
213
Book YARIS - lat.indb 213
11.10.2011 13:48:19
2-3. Korišćenje svetala i brisača
2-3. Korišćenje svetala i brisača
Prekidač glavnih svetala
Glavna svetla se mogu upaliti ručno ili automatski.
Okretanje kraja ručice pali svetla kao što sledi:
1
Pale se prednja poziciona, zadnja, svetla registarske tablice i kontrolne
table.
2
Pale se glavna svetla i
sva gore navedena svetla.
3
(zavisno
od
opreme)
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: Glavna, prednja
poziciona i ostala svetla
automatski se pale i gase
(kada je prekidač motora
u „ON“ položaju).
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Glavna, prednja
poziciona i ostala svetla automatski se pale i
gase (kada je „ENGINE
START STOP“ prekidač
u „IGNITION ON“ načinu
rada).
214
Book YARIS - lat.indb 214
11.10.2011 13:48:19
2-3. Korišćenje svetala i brisača
Paljenje dugih svetala
1
Sa upaljenim glavnim svetlima, gurnite polugu napred da
biste upalili duga svetla.
Povucite polugu nazad, u središnji položaj, da biste ugasili
duga svetla.
2
Povucite polugu prema sebi i
otpustite je kako biste ablendovali dugim svetlima.
Tokom vožnje
Možete ablendovati dugim
svetlima kada su glavna svetla upaljena, kao i kada su
ugašena.
2
Ručni regulator visine snopa prednjih svetala
Visina snopa prednjih svetala se može podesiti prema broju putnika i
količini prtljaga u vozilu.
Vozila sa upravljačem na levoj strani
1
Povišava snop prednjih
svetala
2
Snižava snop prednjih
svetala
215
Book YARIS - lat.indb 215
11.10.2011 13:48:19
2-3. Korišćenje svetala i brisača
Vozila sa upravljačem na desnoj strani
1
Povišava snop prednjih
svetala
2
Snižava snop prednjih
svetala
■ Uputstvo za podešavanje regulatora
Vozila kategorije M1*
Opterećenje
Samo vozač ili vozač + jedan putnik na
prednjem sedištu
Svi putnici
Položaj regulatora
0
1.5
Svi putnici + pun prtljažnik
2
Vozač + pun prtljažnik
4
Vozila kategorije N1*
Opterećenje
Samo vozač ili vozač + jedan putnik na
prednjem sedištu
Vozač + pun prtljažnik
Položaj regulatora
0
3.5
*: Za razlikovanje kategorije vozila, pitajte bilo kog ovlašćenog partnera ili
servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
216
Book YARIS - lat.indb 216
11.10.2011 13:48:20
2-3. Korišćenje svetala i brisača
■ Sistem za dnevni rad svetala (zavisno od opreme)
Kako bi vaše vozilo bilo vidljivije drugim vozačima, dnevna svetla se automatski
pale (povećanim intenzitetom) kada je motor upaljen. Svetla za dnevni rad
nisu namenjena za noćnu upotrebu.
■ Senzor kontrole glavnih svetala (zavisno od opreme)
Senzor možda neće ispravno raditi ako
je na njega nešto stavljeno ili je nešto što
blokira senzor zalepljeno na vetrobran.
To može smetati senzoru da detektuje nivo
osvetljenja okoline i uzrokovati neispravan
rad sistema automatskih svetala.
● Kada je prekidač svetala u
ili
položaju: glavna svetla i prednja
svetla za maglu se automatski gase kada se prekidač motora prebaci na
„LOCK“ položaj.
Tokom vožnje
■ Sistem automatskog isključivanja svetala (zavisno od opreme)
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
2
položaju: glavna svetla i sva ostala svetla
● Kada je prekidač svetala u
se automatski gase kada se prekidač motora prebaci na „LOCK“ položaj.
Za ponovno paljenje svetala, prebacite prekidač motora u „ON“ položaj ili
isključite prekidač svetala i zatim ga vratite u
ili
položaj.
217
Book YARIS - lat.indb 217
11.10.2011 13:48:20
2-3. Korišćenje svetala i brisača
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
ili
položaju: glavna svetla i prednja
● Kada je prekidač svetala u
svetla za maglu se automatski gase kada se „ENGINE START STOP“
prekidač isključi.
položaju: glavna svetla i sva ostala svetla
● Kada je prekidač svetala u
se automatski gase kada se „ENGINE START STOP“ prekidač isključi.
Za ponovno paljenje svetala, prebacite „ENGINE START STOP“ prekidač u
„IGNITION ON“ način rada ili isključite prekidač svetala i zatim ga vratite u
ili
položaj.
■ Zvučni signal na ostavljena svetla
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Zvučni signal se oglašava kada se ključ izvadi iz kontakt brave, a otvorena su
vozačeva vrata dok su upaljena svetla.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Zvučni signal se oglašava kada je „ENGINE START STOP“ prekidač isključi,
a otvorena su vozačeva vrata dok su upaljena svetla.
■ Funkcija štednje baterije
Pod dole navedenim okolnostima, glavna svetla i sva ostala svetla se
automatski gase posle 20 minuta kako bi se sprečilo pražnjenje akumulatora:
● Prekidač motora je u „LOCK“ položaju (vozila bez sistema pametnog ulaska
i pokretanja) ili je „ENGINE START STOP“ prekidač isključen (vozila sa
sistemom pametnog ulaska i pokretanja).
● Glavna svetla i/ili zadnja svetla su upaljena.
ili
. Funkcija će se isključiti pod bilo kojom od
● Prekidač svetala je u
sledećih okolnosti:
● Kada se prekidač motora prebaci u „ON“ položaj (vozila bez sistema
pametnog ulaska i pokretanja) ili se „ENGINE START STOP“ prekidač
prebaci na IGNITION ON“ način rada (vozila sa sistemom pametnog ulaska
i pokretanja).
● Kada se pomera prekidač svetala.
● Kada se vrata otvore ili zatvore.
218
Book YARIS - lat.indb 218
11.10.2011 13:48:20
2-3. Korišćenje svetala i brisača
2
Tokom vožnje
■ Paljenje kratkih prednjih svetala kada se vozilo parkira na mračnom
području
Ugasite motor dok je prekidač svetala u
položaju ili isključen, povucite prekidač svetala prema sebi i otpustite ga. Kratka
prednja svetla će se upaliti oko 30 sekundi
kako bi osvetlila područje oko vozila.
Svetla se gase u sledećim situacijama.
● Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Prekidač motora je prebačen na „ON“ položaj.
● Vozila sa sistemom pametnog ulaska i
pokretanja „ENGINE START STOP“ prekidač je prebačen na IGNITION ON“ način
rada.
● Prekidač svetala je upaljen.
● Prekidač svetala ste povukli prema sebi i
otpustili.
■ Prilagođavanje koje može da se konfiguriše kod bilo kog ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca
Podešavanja (npr. osetljivost svetlosnog senzora) mogu da se promene.
(Opcije prilagođavanja → STR. 542)
PAŽNjA!
■ Kako biste sprečili pražnjenje akumulatora
Ne ostavljajte svetla duže nego što je potrebno kada motor ne radi.
219
Book YARIS - lat.indb 219
11.10.2011 13:48:20
2-3. Korišćenje svetala i brisača
Prekidač svetala za maglu
Svetla za maglu poboljšavaju vidljivost u teškim uslovima vožnje, kao
što je kiša ili magla.
■ Prekidač zadnjih svetala za maglu (zavisno od opreme)
1
Gasi zadnja svetla za maglu
2
Pali zadnja svetla za maglu
Otpuštanje prstena vraća prsten u
prvobitan položaj.
Ponovno okretanje prstena gasi
svetla za maglu.
220
Book YARIS - lat.indb 220
11.10.2011 13:48:21
2-3. Korišćenje svetala i brisača
■ Prekidač prednjih i zadnjih svetala za maglu (zavisno od
opreme)
1 Gasi prednja i zadnja svetla za
maglu
2
Pali prednja svetla za maglu
3
Pali i prednja i zadnja svetla za
maglu
Otpuštanje prekidača vraća
položaj.
prsten u
2
Tokom vožnje
Ponovno okretanje prstena
gasi samo zadnja svetla za
maglu.
■ Svetla za maglu mogu da se koriste
Vozila sa samo zadnjim svetlima za maglu
Kada su uključena glavna svetla.
Vozila sa prednjim i zadnjim svetlima za maglu
Prednja svetla za maglu: kada su uključena glavna ili prednja poziciona
svetla.
Zadnja svetla za maglu: kada su uključena prednja svetla za maglu.
221
Book YARIS - lat.indb 221
11.10.2011 13:48:21
2-3. Korišćenje svetala i brisača
Brisači i perač vetrobrana
Brisač sa isprekidanim radom (zavisno od opreme)
Rad brisača se podešava pomeranjem poluge kao što sledi.
1
Isprekidan rad brisača
vetrobrana
2
Spor rad brisača
vetrobrana
3
Brz rad brisača vetrobrana
4
Privremen rad
5
Rad perača i brisača
Brisači će se nekoliko puta
automatski uključiti posle
prskanja tečnosti za pranje.
222
Book YARIS - lat.indb 222
11.10.2011 13:48:21
2-3. Korišćenje svetala i brisača
Brisači vetrobrana sa senzorom za kišu (zavisno od opreme)
Kada se odabere „AUTO“, brisači automatski rade kada senzor
detektuje kišu. Sistem automatski podešava interval brisanja prema
jačini kiše i brzini vozila.
Kada se odabere „AUTO“ osetljivost senzora može da se podesi na
sledeći način okretanjem prstena prekidača:
Rad brisača sa senzorom
za kišu („AUTO“)
2
Spor rad brisača
vetrobrana
3
Brz rad brisača vetrobrana
4
Privremen rad
5
Povećava osetljivost
senzora
6
Smanjuje osetljivost
senzora
2
Tokom vožnje
1
223
Book YARIS - lat.indb 223
11.10.2011 13:48:21
2-3. Korišćenje svetala i brisača
7
Rad perača i brisača
Brisači će se nekoliko puta
automatski uključiti posle
prskanja tečnosti za pranje.
(Posle nekoliko brisanja,
brisač će se uključiti još
jednom
posle
kratke
zadrške, kako bi sprečio
kapanje tečnosti za pranje.)
■ Brisači i perač vetrobrana mogu raditi kada je
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Prekidač motora u „ON“ položaju.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
„ENGINE START STOP“ prekidač u „IGNITION ON“ načinu rada.
■ Senzor za kišu (vozila sa brisačima vetrobrana sa senzorom za kišu)
● Senzor procenjuje količinu kišnih kapi.
Ugrađen je optički senzor. On možda
neće ispravno raditi ako sunčeva svetlost
izlazećeg ili zalazećeg sunca sa prekidima
obasjava vetrobran ili ako se na vetrobranu
nalaze bube i sl.
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
● Ako se prekidač brisača prebaci na „AUTO“ položaj dok je prekidač motora u
„ON“ položaju, brisači će se uključiti jednom kako bi pokazali da je aktiviran
„AUTO“ način rada.
● Kada se prsten za podešavanje osetljivosti senzora okrene na veliku
osetljivost, dok je sistem u „AUTO“ načinu rada, brisači će se uključiti
jednom kako bi pokazali da je povećana osetljivost senzora.
● Ako je temperatura senzora za kišu 90°C ili viša ili -15°C ili niža, automatski
način rada nije moguć. U tom slučaju koristite brisače u nekom drugom
načinu rada, osim „AUTO“.
224
Book YARIS - lat.indb 224
11.10.2011 13:48:22
2-3. Korišćenje svetala i brisača
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
● Ako se prekidač brisača prebaci na „AUTO“ položaj dok je „ENGINE START
STOP“ prekidač u „IGNITION ON“ načinu rada, brisači će se uključiti jednom
kako bi pokazali da je aktiviran „AUTO“ način rada.
● Kada se prsten za podešavanje osetljivosti senzora okrene na veliku
osetljivost, dok je sistem u „AUTO“ načinu rada, brisači će se uključiti
jednom kako bi pokazali da je povećana osetljivost senzora.
● Ako je temperatura senzora za kišu 90°C ili viša ili -15°C ili niža, automatski
način rada nije moguć. U tom slučaju koristite brisače u nekom drugom
načinu rada, osim „AUTO“.
OPREZ!
Tokom vožnje
■ Ako tečnost za pranje vetrobrana ne prska
Ako rezervoar tečnosti za pranje stakla nije prazan, proverite da prskalice nisu
začepljene.
2
■ Mere opreza kod rada brisača vetrobrana u „AUTO“ načinu rada (vozila
sa brisačima vetrobrana sa senzorom za kišu)
Brisači vetrobrana se mogu neočekivano uključiti ako se dotakne senzor
ili je vetrobran izložen vibracijama u „AUTO“ načinu rada. Pazite da Vam
brisači ne priklješte prste ili neki drugi deo tela.
PAŽNjA!
■ Kada je vetrobran suv
Ne koristite brisače, jer mogu oštetiti vetrobran.
■ Kada je rezervoar tečnosti za pranje prazan
Ne koristite prekidač neprekidno jer pumpa za tečnost za pranje može da
se pregreje.
■ Ako se prskalice začepe
U tom slučaju, odmah kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
Ne pokušavajte da ih očistite sa iglom ili drugim predmetom. Prskalice će
se oštetiti.
225
Book YARIS - lat.indb 225
11.10.2011 13:48:22
2-3. Korišćenje svetala i brisača
Brisač i perač zadnjeg stakla
Rad brisača se bira pomeranjem poluge na sledeći način:
1
Isprekidan rad brisača
2
Normalan rad brisača
3
Rad perača i brisača
4
Rad perača i brisača
Brisač će se nekoliko puta
automatski uključiti posle
prskanja tečnosti za pranje.
■ Brisač i perač zadnjeg stakla mogu raditi kada je
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Prekidač motora u „ON“ položaju.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
„ENGINE START STOP“ prekidač u „IGNITION ON“ načinu rada.
■ Ako tečnost za pranje vetrobrana ne prska
Ako rezervoar tečnosti za pranje stakla nije prazan, proverite da prskalice nisu
začepljene.
226
Book YARIS - lat.indb 226
11.10.2011 13:48:22
2-3. Korišćenje svetala i brisača
PAŽNjA!
■ Kada je zadnje staklo suvo
Ne koristite brisač jer može oštetiti zadnje staklo.
■ Kada je rezervoar tečnosti za pranje prazan
Ne koristite prekidač neprekidno jer pumpa za tečnost za pranje može da
se pregreje.
■ Ako se prskalice začepe
U tom slučaju, odmah kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
Ne pokušavajte da ih očistite sa iglom ili drugim predmetom. Prskalice će
se oštetiti.
2
Tokom vožnje
227
Book YARIS - lat.indb 227
11.10.2011 13:48:22
2-4. Korišćenje drugih sistema
2-4. Korišćenje drugih sistema
Tempomat*
Koristite tempomat kako biste održali postavljenu brzinu bez korišćenja
gasa.
1
Pokazivač
2
Prekidač tempomata
■ Postavljanje brzine vozila
KORAK 1
Pritisnite „ON-OFF” dugme
kako biste aktivirali tempomat.
Upaliće se pokazivač
tempomata.
Za deaktiviranje tempomata,
pritisnite dugme još jednom.
.
KORAK 2
Ubrzajte ili usporite na željenu
brzinu i povucite polugu na
dole, kako biste postavili brzinu
tempomata.
Upaliće se „SET“ pokazivač.
Brzina vozila u trenutku
otpuštanja ručice postaje
zadata brzina.
*: Zavisno od opreme.
228
Book YARIS - lat.indb 228
11.10.2011 13:48:23
2-4. Korišćenje drugih sistema
■ Podešavanje brzine
1
Povećanje brzine
2
Smanjenje brzine
Fino podešavanje: na trenutak
pomerite polugu u željenom
smeru.
Veće podešavanje: držite polugu
u željenom smeru.
2
Tokom vožnje
Postavljena brzina će se povećavati ili smanjivati kao što sledi:
Fino podešavanje: približno 1.6 km/h svaki put kada se poluga pomeri.
Veće podešavanje: postavljena brzina će se povećavati ili smanjivati dok
god se poluga ne otpusti.
■ Privremeno isključivanje i ponovno uspostavljanje kontrole
konstantne brzine
1
Povlačenje poluge prema
sebi isključuje kontrolu konstantne brzine.
Podešavanje brzine se privremeno isključuje i kada
pritisnete papučicu kočnice ili
kvačila (vozila sa ručnim menjačem).
2
Povlačenje poluge prema
gore ponovno uspostavlja
kontrolu konstantne brzine.
Ponovno uspostavljanje je dostupno kada je brzina vozila
veća od približno 40 km/h.
229
Book YARIS - lat.indb 229
11.10.2011 13:48:23
2-4. Korišćenje drugih sistema
■ Tempomat se može postaviti kada je:
● Vozila sa Multidrive menjačem: Ručica menjača je u „D“ položaju ili 4. ili
većem rasponu u „M“ položaju.
● Vozila sa ručicama za menjanje brzina na upravljaču: odabran je 4. ili veći
raspon pomoću ručica za menjanje brzina na upravljaču.
● Brzina vozila je veća od približno 40 km/h.
■ Ubrzavanje posle postavljanja brzine vozila
● Vozilo može normalno da ubrzava. Posle ubrzavanja, vraća se na
postavljenu brzinu.
● Čak i ako ne poništite tempomat, postavljena brzina može da se poveća ako
ubrzate na željenu brzinu i zatim povučete polugu prema dole kako biste
postavili novu brzinu.
■ Automatsko isključivanje tempomata
Postavljena brzina se automatski poništava u jednoj od sledećih situacija.
● Stvarna brzina vozila je opala za više od 16 km/h od postavljene brzine.
Memorisana postavljena brzina tada nije sačuvana.
● Stvarna brzina vozila je ispod 40 km/h.
● Aktiviran je sistem kontrole stabilnosti vozila (VSC) (zavisno od opreme).
● Aktiviran je limiter brzine.
■ Ako svetlo pokazivača tempomata treperi
Pritisnite „ON-OFF“ dugme jednom kako biste deaktivirali sistem i zatim
ponovo pritisnite dugme kako biste aktivirali sistem.
Ako ne možete postaviti brzinu tempomata ili ako se tempomat poništi odmah
posle aktiviranja, možda postoji kvar u sistemu tempomata. Neka vozilo ispita
bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i
opremljeni profesionalac.
230
Book YARIS - lat.indb 230
11.10.2011 13:48:23
2-4. Korišćenje drugih sistema
OPREZ!
■ Kako biste izbegli slučajno aktiviranje tempomata
Isključite „ON-OFF” dugme kada tempomat nije u upotrebi.
■ Situacije koje nisu podobne za tempomat
Ne koristite tempomat u sledećim situacijama.
U suprotnom, može doći do gubitka kontrole nad vozilom, što može dovesti
do nesreće sa ozbiljnim povredama ili smrtnim posledicama.
● Po gustom saobraćaju.
● Na putevima sa oštrim okukama.
● Na vijugavim putevima.
● Na klizavim putevima, kao što su oni prekriveni kišom, ledom ili snegom.
● Na strmim nagibima.
Brzina vozila može premašiti postavljenu brzinu kada vozite niz strmu
nizbrdicu.
2
Tokom vožnje
● Na zavojitim putevima.
● Kada vučete prikolicu.
231
Book YARIS - lat.indb 231
11.10.2011 13:48:23
2-4. Korišćenje drugih sistema
Limiter brzine*
Željena maksimalna brzina se može postaviti pomoću prekidača
tempomata.
Limiter brzine onemogućava da brzina vozila pređe zadatu brzinu.
1
2
3
Ekran
Pokazivač
Prekidač limitera
brzine
■ Postavljanje brzine vozila
KORAK 1
Pritisnite prekidač limitera brzine, kako biste uključili limiter
brzine.
Upaliće se pokazivač limitera brzine.
Za isključivanje limitera brzine,
pritisnite prekidač još jednom.
*: Zavisno od opreme.
232
Book YARIS - lat.indb 232
11.10.2011 13:48:24
2-4. Korišćenje drugih sistema
KORAK 2
Ubrzajte ili usporite na željenu
brzinu i povucite polugu na dole
kako biste postavili željenu maksimalnu brzinu.
Brzina vozila u trenutku otpuštanja ručice postaje zadata brzina.
2
Tokom vožnje
■ Podešavanje brzine
Za promenu zadate brzine, držite polugu dok ne postignete željenu
brzinu.
1 Povećanje brzine
2 Smanjenje brzine
Fino podešavanje: na trenutak
pomerite polugu u željenom
smeru.
Veće podešavanje: držite polugu u željenom smeru.
Fino podešavanje: približno 1 km/h svaki put kada se poluga pomeri.
Veće podešavanje: približno 5 km/h za svakih 0.75 sekundi držanja poluge.
■ Privremeno isključivanje i ponovno uključivanje limitera
brzine
1
Povlačenje poluge prema
sebi privremeno isključuje limiter brzine.
2
Guranje poluge prema gore
ponovo uključuje limiter brzine.
233
Book YARIS - lat.indb 233
11.10.2011 13:48:24
2-4. Korišćenje drugih sistema
■ Limiter brzine se može postaviti kada je
Limiter brzine se može postaviti pri bilo kojoj brzini vozila. Ipak, ako se limiter
brzine postavi kada je brzina vozila ispod 30 km/h, limiter brzine će se postaviti
na 30 km/h.
■ Premašivanje postavljene brzine
U sledećim situacijama brzina vozila premašuje postavljenu brzinu i brojke na
multiinformacionom ekranu će početi da trepere.
● Kada je papučica gasa pritisnuta do kraja.
● Kada vozite niz brdo.
■ Automatsko isključivanje limitera brzine
Postavljena brzina se automatski poništava kada je aktiviran tempomat
OPREZ!
■ Kako biste izbegli slučajno aktiviranje limitera brzine
Isključite dugme limitera brzine kada nije u upotrebi.
■ Situacije koje nisu podobne za limiter brzine
Ne koristite limiter brzine u sledećim situacijama.
U suprotnom, može doći do gubitka kontrole nad vozilom, što može dovesti
do ozbiljne ili fatalne nesreće.
● Na klizavim putevima, kao što su oni prekriveni kišom, ledom ili snegom.
● Na strmim nagibima.
● Kada vučete prikolicu.
234
Book YARIS - lat.indb 234
11.10.2011 13:48:24
2-4. Korišćenje drugih sistema
Stop i start sistem*
Vozila sa Multidrive menjačem:
Stop & Start sistem gasi i ponovo pali motor na osnovu korišćenja
papučice kočnice i ručice menjača radi zaustavljanja ili pokretanja
vozila.
Vozila sa ručnim menjačem:
Stop & Start sistem gasi i ponovo pali motor na osnovu korišćenja
papučice kvačila radi zaustavljanja ili pokretanja vozila.
2
■ Gašenje motora
Tokom vožnje
Vozila sa Multidrive menjačem
KORAK 1 Dok vozite u „D“ ili „M“ položaju, pritisnite papučicu kočnice
do kraja i zaustavite vozilo.
Motor će se ugasiti i upaliće se
KORAK 2
Stop & Start pokazivač.
Kada je ručica menjača u „N“ ili
„P“ položaju, motor će se ugasiti
i ako ne pritisnete papučicu
kočnice.
Vozila sa ručnim menjačem
KORAK 1 Kada je papučica kvačila pritisnuta do kraja, zaustavite
vozilo. Zatim prebacite ručicu menjača u „N“ položaj.
KORAK 2
Otpustite papučicu kvačila.
Motor će se ugasiti i upaliće se
Stop & Start pokazivač.
*: Zavisno od opreme.
235
Book YARIS - lat.indb 235
11.10.2011 13:48:25
2-4. Korišćenje drugih sistema
■ Ponovno paljenje motora
Vozila sa Multidrive menjačem
Otpustite papučicu kočnice. Kada je ručica menjača u „N“ ili „P“
položaju, pritisnite papučicu kočnice i prebacite u „D“ ili „M“ položaj.
Motor će se ponovo upaliti. Stop & Start pokazivač će se ugasiti.
Vozila sa ručnim menjačem
Proverite da li je ručica menjača u „N“ položaju i pritisnite papučicu
kvačila.
Motor će se ponovo upaliti. Stop & Start pokazivač će se ugasiti (U ovoj
situaciji, otpuštanje papučice kvačila neće ponovo ugasiti motor.)
Deaktiviranje Stop & Start sistema
Pritisnite prekidač za isključivanje Stop & Start sistema kako
biste isključili Stop & Start sistem.
Stop & Start pokazivač će se
upaliti.
Motor se neće ugasiti pri svakom
zaustavljanju, čak i kada se pritisne papučica kočnice (vozila sa
Multidrive menjačem) ili kvačila
(vozila sa ručnim menjačem) da
bi se ugasio motor
(→ STR. 235).
Pritisnite prekidač ponovo za aktiviranje Stop & Start sistema.
236
Book YARIS - lat.indb 236
11.10.2011 13:48:25
2-4. Korišćenje drugih sistema
■ Ako se Stop & Start prekidač pritisne dok je vozilo zaustavljeno
●Kada Stop & Start sistem ugasi motor, pritiskanje prekidača za
isključivanje Stop & Start sistema će ponovo upaliti motor.
Od sledećeg puta kada se vozilo zaustavi (nakon što je isključen
Stop & Start sistem), motor se neće ugasiti.
●Kada je Stop & Start sistem deaktiviran, pritiskanje prekidača za
isključivanje Stop & Start sistema će ponovo aktivirati sistem, ali
neće ugasiti motor.
Od sledećeg puta kada se vozilo zaustavi (nakon što je uključen
Stop & Start sistem), motor će se ugasiti.
Tokom vožnje
■ Uslovi rada
● Stop & Start sistem je u funkciji kada se ispune svi sledeći uslovi:
• Motor je dovoljno zagrejan.
• Akumulator je dovoljno napunjen.
• Vozačeva vrata su zatvorena.
• Vozila sa Multidrive menjačem: vozačev sigurnosni pojas je vezan.
• Poklopac motora je zatvoren.
• Papučica gasa nije pritisnuta.
• Ručica menjača nije u „R“ položaju.
● U sledećim okolnostima motor se možda neće ugasiti pomoću Stop & Start
sistema. To nije kvar Stop & Start sistema.
• Temperatura tečnosti za hlađenje motora ili tečnosti menjača je previše
niska ili visoka.
• Klima uređaj se koristi kada je temperatura u vozilu izuzetno visoka kao
nakon što je vozilo bilo parkirano na vrelom suncu.
• Samo vozila sa automatskim klima uređajem: koristi se odmagljivač vetrobrana.
• Akumulator nije dovoljno napunjen ili je podvrgnut periodičnom punjenju.
• Zbog saobraćaja ili drugih okolnosti, vozilo se stalno zaustavlja što za
posledicu ima da Stop & Start sistem izuzetno često gasi motor.
• Papučica kočnice nije čvrsto pritisnuta.
2
237
Book YARIS - lat.indb 237
11.10.2011 13:48:25
2-4. Korišćenje drugih sistema
• Vozilo je zaustavljeno na strmoj uzbrdici.
• Vakuum pojačivača kočenja je slab.
• Koristi se velika količina električne energije.
• Na velikim nadmorskim visinama.
Kada se gore opisani uslovi poboljšaju, Stop & Start sistem će ugasiti i ponovo
upaliti motor od sledećeg puta kada se vozilo zaustavi.
● U sledećim situacijama motor može da se upali čak i bez pritiskanja
papučice kočnice (vozila sa Multidrive menjačem) ili kvačila (vozila sa
ručnim menjačem).
• Papučica kočnice se „pumpa“ ili snažno pritiska.
• Koristi se ili je uključen klima uređaj.
• Samo vozila sa automatskim klima uređajem: uključen je odmagljivač vetrobrana.
• Akumulator nije dovoljno napunjen.
• Vozilo počne da se kreće na nagibu.
• Vozila sa Multidrive menjačem: otvoren je poklopac motora kada je ručica
menjača u „N“ ili „P“ položaju.
• Pritisnuta je papučica gasa.
• Koristi se velika količina električne energije.
• Vozila sa Multidrive menjačem: otvorena su vozačeva vrata.
• Vozila sa Multidrive menjačem: vozačev sigurnosni pojas je odvezan.
● U sledećim situacijama možda će biti potrebno više vremena nego inače za
aktiviranje Stop & Start sistema.
• Akumulator je ispražnjen.
• Posle skidanja i spajanja terminala akumulatora (nakon zamene akumulatora).
• Temperatura tečnosti za hlađenje motora je niska.
■ Automatsko ponovno aktiviranje stop i start sistema
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Čak i ako se Stop & Start sistem deaktivira pomoću prekidača za isključivanje
Stop & Start sistema, on će se automatski ponovo aktivirati kada se prekidač
motora prebaci u „LOCK“ položaj i potom u „START“ položaj.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Čak i ako se Stop & Start sistem deaktivira pomoću prekidača za isključivanje
Stop & Start sistema, on će se automatski ponovo aktivirati kada se „ENGINE
START STOP“ prekidač isključi i potom upali motor.
238
Book YARIS - lat.indb 238
11.10.2011 13:48:25
2-4. Korišćenje drugih sistema
■ Funkcija zaštite stop i start sistema
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Kada audio sistem ispušta preterano glasan zvuk, audio sistem će se možda
automatski isključiti kako bi se sačuvala energija za funkciju Stop & Start
sistema.
Ako do toga dođe, prebacivanje prekidača motora u „LOCK“ položaj pa u
„ACC“ ili „ON“ položaj ponovo aktivira audio sistem.
■ Rad upravljača
Kada Stop & Start sistem ugasi motor, možda će biti teže upravljati upravljačem
nego tokom vožnje.
2
Tokom vožnje
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Kada audio sistem ispušta preterano glasan zvuk, audio sistem će se možda
automatski isključiti kako bi se sačuvala energija za funkciju Stop & Start
sistema.
Ako do toga dođe, gašenje „ENGINE START STOP“ prekidača i potom
prebacivanje u „ACCESSORY“ ili „IGNITION ON“ način rada ponovo aktivira
audio sistem.
■ Poklopac motora
Ako se poklopac motora otvori kada je motor ugašen Stop & Start sistemom,
motor ne može ponovo da se upali pomoći Stop & Start sistema ili funkcije
automatskog paljenja motora. Ponovo upalite motor pomoću prekidača
motora. (→ STR. 165, 169)
Vozila sa Multidrive menjačem: Ako se poklopac motora otvori kada je motor
ugašen Stop & Start sistemom, a ručica menjača je u „N“ ili „P“ položaju,
motor će se ponovo upaliti.
■ Sistem pomoći pri kretanju uz brdo (vozila sa Multidrive menjačem)
● Na strmoj uzbrdici, vozilo može da se pomeri unazad nakon što sistem
pomoći pri kretanju uz brdo prestane sa radom. U tom slučaju, aktivirajte
parkirnu kočnicu i pritisnite papučicu kočnice kada krećete.
● Ovaj sistem radi na ravnim površinama, kao i na nagibima.
● Kada je motor ugašen zbog rada Stop & Start sistema, može se promeniti
sila potrebna za pritiskanje papučice kočnice, ali to ne ukazuje na kvar.
■ Kada da koristite Stop & Start sistem
Koristite Stop & Start sistem kada privremeno stajete na crvenom svetlu,
raskrsnicama i sl. Kada zaustavljate vozilo na duži period vremena, potpuno
ugasite motor.
239
Book YARIS - lat.indb 239
11.10.2011 13:48:25
2-4. Korišćenje drugih sistema
■ Zvuk upozorenja na Stop & Start sistem
Ako Stop & Start sistem ugasi motor i izvrši se jedna od sledećih radnji,
oglasiće se zvučni signal i Stop & Start pokazivač će početi da treperi (vozila
sa Multidrive menjačem) ili će se oglasiti zvučni signal (vozila sa ručnim
menjačem). To znači da je motor ugašen pomoću Stop & Start sistema i da
nije potpuno isključen.
● Vozila sa Multidrive menjačem: Vozačeva vrata su otvorena, kada je ručica
menjača u „D“ ili „M“ položaju.
● Vozila sa Multidrive menjačem: Ručica menjača je prebačena u neki drugi
položaj osim „N“ ili „P“, dok je papučica kočnice otpuštena.
● Vozila sa ručnim menjačem: Ručica menjača je prebačena u neki drugi
položaj osim „N“ sa otpuštenom papučicom kvačila.
■ Ako Stop & Start pokazivač nastavi da treperi
Stop & Start sistem je možda u kvaru. Kontaktirajte bilo kog ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
■ Ako se vetrobran zamagli dok je motor ugašen pomoću Stop & Start
sistema
● Vozila sa automatskim klima uređajem
Uključite odmagljivač vetrobrana. (Motor će se upaliti zbog funkcije
automatskog paljenja motora.) (→ STR. 277)
● Vozila sa ručnim klima uređajem
• Vozila sa Multidrive menjačem: Ponovo upalite motor tako što ćete otpustiti papučicu kočnice (kada je ručica menjača u „D“ ili „M“ položaju) ili
pritisnite papučicu kočnice i prebacite ručicu menjača u „D“ ili „M“ položaj
(kada je ručica menjača u „N“ ili „P“ položaju) (→ STR. 236), ili pritisnite
prekidač za isključivanje Stop & Start sistema. Zatim postavite regulator
protoka vazduha na
. (→ STR. 269)
• Vozila sa ručnim menjačem: Ponovo upalite motor pomoću papučice kvačila (→ STR. 236) ili pritisnite prekidač za isključivanje Stop & Start sistema. Zatim postavite regulator protoka vazduha na
. (→ STR. 269)
Ako se vetrobran često magli, pritisnite prekidač za isključivanje Stop & Start
sistema da deaktivirate sistem.
■ Ekran vremena rada Stop & Start sistema i ukupnog vremena rada Stop
& Start sistema
→ STR. 211
240
Book YARIS - lat.indb 240
11.10.2011 13:48:26
2-4. Korišćenje drugih sistema
■ Zamena akumulatora
Ugrađeni akumulator je specifičan za Stop & Start sistem. Može da se zameni
samo akumulatorom identičnog tipa i očitanja.
Za detalje pitajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog
propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
OPREZ!
■ Kad Stop & Start sistem radi
● Držite ručicu menjača u „N“ položaju i pritisnite papučicu kočnice ili
aktivirajte parkirnu kočnicu radi bezbednosti kad je motor ugašen zbog
Stop & Start sistema (dok je Stop & Start pokazivač upaljen). Može doći
do neočekivanih nesreća zbog funkcije automatskog paljenja motora.
● Ne napuštajte vozilo dok je motor ugašen zbog Stop & Start sistema (dok
je Stop & Start pokazivač uključen). Može doći do neočekivanih nesreća
zbog funkcije automatskog paljenja motora.
● Uverite se da motor nije ugašen pomoću Stop & Start sistema dok je
vozilo u zoni sa lošom ventilacijom. Motor može da se ponovo upali zbog
funkcije automatskog paljenja motora i dovede do toga da se izduvni
gasovi nakupe i uđu u vozilo što za posledicu može da ima smrt ili ozbiljnu
opasnost po zdravlje.
2
Tokom vožnje
241
Book YARIS - lat.indb 241
11.10.2011 13:48:26
2-4. Korišćenje drugih sistema
PAŽNjA!
■ Kako biste obezbedili pravilan rad sistema
Ako dođe do jedne od sledećih situacija, Stop & Start sistem možda neće
ispravno raditi, stoga Vas molimo da vaše vozilo proveri bilo koji ovlašćeni
partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni
profesionalac.
● Kada je vozač vezao sigurnosni pojas, svetlo podsetnika na vezivanje
vozačevog i suvozačevog sigurnosnog pojasa treperi.
● Čak i kada vozač nije vezao sigurnosni pojas, svetlo podsetnika na
vezivanje vozačevog i suvozačevog sigurnosnog pojasa je ugašeno.
● Čak i kada su vozačeva vrata zatvorena, pali se svetlo upozorenja na
otvorena vrata ili se pali unutrašnje svetlo kada je prekidač unutrašnjeg
svetla u položaju za vrata („Door“).
● Čak i kada su vozačeva vrata otvorena, ne pali se svetlo upozorenja
na otvorena vrata ili se unutrašnje svetlo ne pali kada je prekidač
unutrašnjeg svetla u položaju za vrata („Door“).
242
Book YARIS - lat.indb 242
11.10.2011 13:48:26
2-4. Korišćenje drugih sistema
Sistemi za pomoć u vožnji
Zbog omogućavanja bezbedne vožnje i performansi, sledeći sistemi
automatski rade kao odgovor na različite situacije u vožnji. Ipak, uzmite
u obzir da su ovo samo dopunski sistemi i da se ne treba u potpunosti
osloniti na njih kada upravljate vozilom.
■ ABS (Anti-lock Brake System) – sistem protiv blokiranja
točkova
Sprečava klizanje vozila u slučaju naglog kočenja ili ako se pritisnu
kočnice tokom vožnje po klizavim putevima.
2
■ Brake assist – sistem pomoći pri kočenju
Tokom vožnje
Stvara povećanu kočionu silu posle pritiska na papučicu kočnice, a kada
sistem prepozna situaciju u kojoj je neophodno naglo, panično kočenje.
■ VSC (Vehicle Stability Control) – sistem kontrole stabilnosti
vozila (zavisno od opreme)
Pomaže vozaču da kontroliše zanošenje vozila kod naglih zaokreta ili
skretanja na klizavim putevima.
■ TRC (Traction Control) – sistem kontrole proklizavanja
Održava pogonsku snagu i sprečava proklizavanje zadnjih točkova kod
kretanja ili ubrzavanja na klizavim putevima.
■ Sistem pomoći pri kretanju uz brdo (sa Stop & Start
sistemom i Multidrive menjačem)
Sprečava da vozilo krene unazad kada se otpusti papučica kočnice radi
ponovnog paljenja motora.
■ EPS (Electric Power Steering) – električno servo upravljanje
Pomoću elektromotora smanjuje napor koji je potreban za okretanje
upravljača.
243
Book YARIS - lat.indb 243
11.10.2011 13:48:26
2-4. Korišćenje drugih sistema
Kada TRC i VSC rade
Pokazivač na proklizavanje
treperi kako bi Vas obavestio da
su VSC/TRC sistemi aktivirani.
Za isključivanje TRC i/ili VSC sistema
Ako se vozilo zaglavi u tek napadalom snegu ili u blatu, TRC/VSC
sistemi mogu smanjiti snagu koja se prenosi od motora na točkove.
Možda ćete morati da isključite sisteme kako biste mogli da zaljuljate
vozilo i odglavite ga.
■ Isključivanje samo TRC sistema
Brzo pritisnite i otpustite dugme
kako biste isključili TRC sistem.
Upaliće se „TRC OFF“ svetlo
pokazivača.
Za uključivanje sistema pritisnite
dugme još jednom.
244
Book YARIS - lat.indb 244
11.10.2011 13:48:27
2-4. Korišćenje drugih sistema
■ Isključivanje TRC i VSC sistema
Pritisnite i držite dugme duže
od 3 sekunde dok je vozilo
zaustavljeno kako biste isključili
TRC i VSC sistem.
Upaliće se „TRC OFF“ svetlo
pokazivača i „VSC OFF“ svetlo
pokazivača.
Za uključivanje sistema pritisnite
dugme još jednom.
■ Zvukovi i vibracije koje stvaraju ABS sistem, sistem pomoći pri kočenju,
sistem pomoći pri kretanju uz brdo, VSC i TRC sistemi
● Može se čuti zvuk iz prostora motora kada se motor upali ili tek što vozilo
krene. Ovaj zvuk ne ukazuje na kvar u bilo kom od ovih sistema.
● Kada ovi sistemi rade, može doći do sledećeg. Ništa od toga ne ukazuje
na kvar.
• Mogu se osetiti vibracije kroz karoseriju vozila i upravljač.
• Pošto se vozilo zaustavi, može se čuti zvuk motora.
• Papučica kočnice može lagano pulsirati pošto se aktivira ABS sistem.
• Papučica kočnice može se lagano pomeriti na dole pošto se aktivira ABS
sistem.
Tokom vožnje
■ Uslovi rada sistema pomoći pri kretanju uz brdo
● Ručica menjača je u „D“ ili „M“ položaju.
● Papučica kočnice nije pritisnuta.
2
■ Zvuk rada električnog servo upravljanja (EPS)
Kada se upravljač okreće, može se čuti zvuk rada motora (zujanje). To ne
ukazuje na kvar.
■ Ponovno uključivanje TRC/VSC sistema posle gašenja motora
Ako su TRC/VSC sistemi isključeni, ponovno paljenje motora će ih automatski
uključiti.
245
Book YARIS - lat.indb 245
11.10.2011 13:48:27
2-4. Korišćenje drugih sistema
■ Ponovno uključivanje TRC sistema povezano sa brzinom vozila
Kada je isključen samo TRC sistem, uključiće se ponovo kada se poveća
brzina vozila. Ipak, kada su isključeni i TRC i VSC sistemi, oni se neće uključiti
ni kada se poveća brzina vozila.
■ Smanjena efikasnost električnog servo upravljanja (EPS)
Efikasnost električnog servo upravljanja se smanjuje kako bi se sprečilo
pregrejavanje sistema u slučaju kada se upravljač često koristi duži vremenski
period. Tada, upravljač može postati teži za okretanje. Ako se to dogodi,
suzdržite se od učestalog korišćenja upravljača ili zaustavite vozilo i isključite
motor. EPS sistem bi trebalo da se vrati u normalu za oko 10 minuta.
■ Ako se upali pokazivač na proklizavanje...
To može da ukaže na kvar u sistemima za pomoć u vožnji. Kontaktirajte bilo
kog ovlašćenog partnera ili servisera Toyote, ili drugog propisno kvalifikovanog
i opremljenog profesionalca.
OPREZ!
■ ABS sistem ne radi efikasno u slučaju:
● Koriste se gume sa neadekvatnom sposobnošću prianjanja. (kao što su
preterano istrošene gume na putu prekrivenom snegom)
● Kada dolazi do „akvaplaninga“ (stvaranja sloja vode između guma i
asfalta) prilikom brze vožnje na mokrim ili klizavim putevima.
■ Prilikom aktiviranja ABS sistema zaustavni put je veći nego u
normalnim uslovima
ABS sistem nije namenjen da smanji zaustavni put vozila. U sledećim
situacijama uvek držite bezbedno rastojanje od vozila ispred Vas.
● Kada vozite po prljavim, šljunkovitim i snegom pokrivenim putevima.
● Kada vozite sa lancima.
● Kada vozite preko izbočina na putu.
● Kada vozite na putevima sa rupama ili neravnim putevima.
246
Book YARIS - lat.indb 246
11.10.2011 13:48:27
2-4. Korišćenje drugih sistema
OPREZ!
■ TRC sistem možda neće efikasno raditi u slučaju
Kontrola pravca i snaga možda neće biti moguća kod vožnje na klizavim
putevima, čak i kada TRC sistem radi.
Ne vozite u uslovima u kojima može doći do gubitka stabilnosti i snage.
■ Sistem pomoći pri kretanju uz brdo ne radi efikasno kada
Ne oslanjajte se previše na sistem pomoći pri kretanju uz brdo. Sistem
pomoći pri kretanju uz brdo možda neće efikasno raditi na izuzetno strmim
nagibima ili putevima prekrivenim ledom.
2
Tokom vožnje
■ Kada se VSC sistem aktivira
Svetlo pokazivača na proklizavanje treperi. Uvek vozite oprezno. Neoprezna
vožnja može uzrokovati nesreću. Obratite posebnu pažnju kada svetlo
pokazivača treperi.
■ Kada su TRC/VSC sistemi isključeni
Budite posebno oprezni i vozite brzinama prikladnim za uslove na putu. Ne
isključujte TRC/VSC sisteme nepotrebno jer su ovo sistemi koji obezbeđuju
stabilnost vozila i pogonsku snagu, tako što automatski kontrolišu kočnice i
izlaznu snagu motora.
■ Zamena guma
Sledite sledeće mere opreza.
U suprotnom, ABS, VSC i TRC sistemi možda neće pravilno raditi.
● Obezbedite da sve gume budu iste veličine, robne marke, šare i ukupne
nosivosti.
● Ne koristite gume koje su vidno različito istrošene.
● Obezbedite da sve gume budu napumpane na preporučeni pritisak.
(→ STR. 533)
Za dodatne informacije o zameni guma i točkova kontaktirajte bilo kog
ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
■ Gume i ogibljenje
Korišćenje guma sa nekim problemom ili modifikovanje ogibljenja uticaće
na sisteme za pomoć u vožnji. Može doći i do kvara sistema.
247
Book YARIS - lat.indb 247
11.10.2011 13:48:27
2-4. Korišćenje drugih sistema
Sistem filtera za čestice dizela*
Kada naslage u filteru dosegnu unapred određenu količinu, on se
automatski čisti.
■ Čišćenje DPF (filter za čestice dizela) katalizatora
Čišćenje DPF katalizatora se obavlja po potrebi i u skladu sa uslovima
vožnje.
■ Karakteristike opreme
DPF sistem ima sledeće karakteristike:
●Brzina motora u praznom hodu se povećava tokom čišćenja.
●Menja se miris izduvnih gasova.
●Kod paljenja motora, bela para (vodena para) može biti izbačena
tokom čišćenja.
●Ubrzanje može biti lošije tokom čišćenja.
■ Zamena motornog ulja
→ STR. 376
*: Zavisno od opreme.
248
Book YARIS - lat.indb 248
11.10.2011 13:48:27
2-4. Korišćenje drugih sistema
OPREZ!
■ Izduvna cev
Ne dirajte izduvnu cev tokom čišćenja, jer će izduvna cev i izduvni gasovi
biti veoma vrući. Takođe, uverite se da nema ljudi ili zapaljivih materijala
blizu izduvne cevi dok je vozilo zaustavljeno.
U suprotnom može doći do povreda ili požara.
PAŽNjA!
2
Tokom vožnje
■ Kako biste sprečili kvar DPF sistema
● Koristite samo gorivo koje je specifikovano.
● Koristite samo preporučeno motorno ulje.
● Ne prepravljajte izduvnu cev.
249
Book YARIS - lat.indb 249
11.10.2011 13:48:28
2-5. Informacije o vožnji
2-5. Informacije o vožnji
Teret i prtljag
Uzmite u obzir sledeće informacije o merama opreza kod smeštaja,
teretnog kapaciteta i punjenja prtljaga.
● Teret i prtljag smestite u prtljažni prostor kad god je moguće.
● Uverite se da su svi predmeti učvršćeni.
● Kako bi zadržali ravnotežu vozila tokom vožnje, rasporedite prtljag
ravnomerno po prtljažniku.
● Radi ekonomičnije potrošnje goriva, ne nosite nepotreban teret.
OPREZ!
■ Stvari koje se ne smeju nositi u prtljažniku
Sledeće stvari mogu uzrokovati požar ako se drže u prtljažniku.
● Posude koje sadrže benzin.
● Limenke sa aerosolom.
■ Mere opreza kod smeštaja prtljaga
Sledite sledeće mere opreza.
U suprotnom, može doći do smrti ili ozbiljnih povreda.
● Teret i prtljag smestite u prtljažnik kad god je moguće.
● Ne stavljajte ništa u prtljažnik što je više od naslona sedišta. Takvi predmeti
mogu da polete i možda ozlede ljude u vozilu u slučaju naglog kočenja ili
nesreće.
● Ne stavljajte teret ili prtljag u ili na sledeća mesta, jer stvari mogu pasti
ispod papučica kvačila, kočnice ili gasa i sprečiti pritiskanje papučica,
blokirati pogled vozača, udariti vozača ili putnike, što može uzrokovati
nesreću.
• Na vozačeva stopala.
• Na suvozačevo ili zadnja sedišta (kod slaganja stvari).
• Na policu prtljažnika.
• Na kontrolnu tablu.
• Na konzolu.
250
Book YARIS - lat.indb 250
11.10.2011 13:48:28
2-5. Informacije o vožnji
OPREZ!
● Učvrstite sve predmete u putničkom prostoru, jer se oni mogu pomeriti i
ozlediti nekoga u slučaju nesreće ili naglog kočenja.
● Vozila sa zadnjim sedištima: Kada preklopite zadnja sedišta, dugačke
predmete ne treba stavljati odmah iza prednjih sedišta.
● Nikada ne dopustite da se neko vozi u prtljažnom prostoru. On nije
namenjen za putnike. Putnici treba da sede na svom sedištu, propisno
vezani sigurnosnim pojasom. U suprotnom, mnogo je verovatnije da će
umreti ili pretrpeti ozbiljne povrede u slučaju naglog kočenja ili nesreće.
2
Tokom vožnje
■ Utovar i raspored prtljaga
● Ne pretovarujte vozilo.
● Ne stavljajte teret nejednako.
Nepravilan utovar može uzrokovati smanjenje kontrole nad upravljačem ili
kočnicama, što može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.
251
Book YARIS - lat.indb 251
11.10.2011 13:48:28
2-5. Informacije o vožnji
2-5. Informacije o vožnji
Saveti za zimsku vožnju
Obavite neophodne pripreme i provere pre vožnje zimi. Uvek vozite u
skladu sa preovladavajućim vremenskim uslovima.
■ Pripreme pre zime
●Koristite tečnosti koje su prikladne za preovladavajuće spoljašnje
temperature.
• Motorno ulje
• Tečnost za hlađenje motora
• Tečnost za pranje
●Neka serviser proveri nivo specifične gravitacije elektrolita
baterije.
●Opremite vozilo sa četiri zimske gume ili kupite set lanaca za
prednje gume. Sve gume moraju biti iste veličine i robne marke,
a lanci odgovarati veličini guma.
■ Pre vožnje
Učinite sledeće zavisno od uslova vožnje.
●Ne pokušavajte da nasilno otvorite prozor ili pomerite brisač koji
je zamrznut. Prospite toplu vodu preko zamrznutog područja
kako biste otopili led. Odmah obrišite vodu kako se ne bi zamrzla.
●Kako biste obezbedili pravilan rad ventilatora klima uređaja,
odstranite sneg koji se nakupio na usisnicima vazduha ispred
vetrobrana.
●Odstranite led koji se nakupio na šasiji vozila.
●Povremeno proverite i po potrebi odstranite led ili sneg koji se
nakupio u kućištima točkova ili na kočnicama.
252
Book YARIS - lat.indb 252
11.10.2011 13:48:28
2-5. Informacije o vožnji
■ U toku vožnje
Lagano ubrzajte i vozite manjom brzinom prikladnom za uslove na
putu.
■ Kod parkiranja vozila (tokom zime ili u hladnim predelima)
Parkirajte vozilo i prebacite ručicu menjača u „P“ (vozila sa Multidrive
menjačem), „E“, „M“ ili „R“ (vozila sa ručnim menjačem sa više
načina rada) ili 1. brzinu ili „R“ (vozila sa ručnim menjačem). Ne
aktivirajte parkirnu kočnicu. Parkirna kočnica može da zamrzne, što
onemogućava njeno otpuštanje. Ako je neophodno, blokirajte točkove
kako biste sprečili slučajno pomeranje vozila.
2
Tokom vožnje
Odabir lanaca
Koristite odgovarajuću veličinu lanaca kada ih postavljate.
Veličina lanaca je određena za svaku veličinu gume.
1
Bočni lanci
Osim 175/65R14 guma:
3 mm u prečniku
175/65R14 gume:
4 mm u prečniku
2
Poprečni lanci
Osim 175/65R14 guma:
4 mm u prečniku
175/65R14 gume:
5 mm u prečniku
253
Book YARIS - lat.indb 253
11.10.2011 13:48:28
2-5. Informacije o vožnji
Propisi o upotrebi lanaca za sneg
Propisi o upotrebi lanaca razlikuju se zavisno od mesta i vrste puteva.
Uvek proverite lokalne propise pre postavljanja lanaca
■ Postavljanje lanaca
Sledite sledeće mere opreza kada postavljate i skidate lance.
● Postavljajte i skidajte lance na bezbednom mestu.
● Postavite lance samo na prednje gume. Ne postavljajte lance na zadnje
gume.
● Postavite lance na prednje gume što je čvršće moguće. Zategnite lance
posle 0.5 – 1 km vožnje.
● Postavite lance prema uputstvima datim u pripadajućem priručniku.
● Ako koristite ratkapne, lanci će ih izgrebati. Stoga, skinite ratkapne pre nego
što koristite lance. (→ STR. 462)
254
Book YARIS - lat.indb 254
11.10.2011 13:48:29
2-5. Informacije o vožnji
OPREZ!
■ Vožnja sa zimskim gumama
Sledite sledeće mere opreza kako biste smanjili mogućnost nesreće.
U suprotnom, može doći do gubitka kontrole nad vozilom i mogućih smrtnih
posledica ili ozbiljnih povreda.
● Koristite gume specifikovane veličine.
● Održavajte preporučen pritisak u gumama.
● Ne vozite brzinama preko ograničenja brzine niti propisane brzine za
postavljen tip zimskih guma.
● Koristite zimske gume na svim, a ne samo na nekim točkovima.
● Ne koristite gume koje su vidno različito istrošene.
2
Tokom vožnje
■ Vožnja sa lancima
Sledite sledeće mere opreza kako biste smanjili mogućnost nesreće.
U suprotnom, može doći do nesigurne vožnje i mogućih smrtnih posledica
ili ozbiljnih povreda.
● Ne vozite brzinama preko propisane brzine za postavljen tip lanaca ili
preko 50 km/h, zavisno od toga koja je brzina niža.
● Izbegavajte vožnju na neravnim putevima ili preko rupa.
● Izbegavajte nagla skretanja i kočenja, jer upotreba lanaca može negativno
da utiče na upravljivost vozila.
● Znatno usporite pre zavoja kako biste zadržali kontrolu nad vozilom.
255
Book YARIS - lat.indb 255
11.10.2011 13:48:29
2-5. Informacije o vožnji
2-5. Informacije o vožnji
Vuča prikolice (osim za Južnu Afriku)
Vaše vozilo je konstruisano prvenstveno kao vozilo za prevoz putnika.
Vuča prikolice će imati negativan uticaj na upravljanje, performanse,
kočenje, trajnost vašeg vozila i potrošnju goriva. Vaša bezbednost i
zadovoljstvo zavise od korektne upotrebe odgovarajuće opreme i
opreznih navika u vožnji. Radi vaše bezbednosti kao i bezbednosti
drugih, nemojte preopterećivati vozilo ili prikolicu.
Za bezbednu vuču prikolice, budite izuzetno pažljivi i vozite u skladu sa
karakteristikama i uslovima rada prikolice.
Oštećenja ili kvarovi koji su rezultat vuče u komercijalne svrhe nisu
pokriveni garancijom Tojote.
Pitajte vašeg lokalnog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili
drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca, za
dodatne detalje pre vuče prikolice, zato što u nekim zemljama postoje
dodatne zakonske regulative oko toga.
■ Ograničenje težine
Pre vuče proverite dopušten vučni kapacitet, ukupnu masu vozila
(Gross Vehicle Mass – GVM), maksimalan dopušten kapacitet
osovine (Maximum Permissible Axle Capacity – MPAC) i dopušteno
opterećenje šipke za vuču. (→ STR. 518)
■ Kuka za vuču/potpornji
Tojota preporučuje upotrebu originalnih Tojotinih kuka i potpornja za
vaše vozilo.
Takođe, mogu se koristiti drugi proizvodi odgovarajuće prirode i
uporedivog kvaliteta.
256
Book YARIS - lat.indb 256
11.10.2011 13:48:29
2-5. Informacije o vožnji
Važne napomene u vezi sa teretom na prikolici
■ Ukupna težina prikolice i dopušteno opterećenje šipke za vuču
1
Ukupna težina prikolice
2
Dopušteno opterećenje šipke
za vuču
2
Tokom vožnje
Težina same prikolice i tereta
trebalo bi da bude u okviru
maksimalnog vučnog kapaciteta.
Premašivanje ove težine je
opasno. (→ STR. 518)
Kada vučete prikolicu, koristite
frikcionu spojnicu ili frikcioni
stabilizator (uređaj za kontrolu
zanošenja).
Složite teret na prikolici tako da
je opterećenje šipke za vuču
veće od 25 kg ili 4% vučnog
kapaciteta. Ne dopustite da
opterećenje šipke za vuču pređe
naznačenu težinu. (→ STR. 518)
257
Book YARIS - lat.indb 257
11.10.2011 13:48:29
2-5. Informacije o vožnji
■ Informaciona oznaka (tablica proizvođača)
Tip A
1
2
Ukupna masa vozila
Maksimalan dopušten
kapacitet zadnje osovine
Tip B
1
2
Ukupna masa vozila
Maksimalan dopušten
kapacitet zadnje osovine
■ Ukupna masa vozila
Modeli vozila kategorije M1*:
Zbir težina vozača, putnika, prtljaga, kuke za vuču, ukupne regulisane
mase i šipke za vuču ne sme preći ukupnu masu vozila za više od 100
kg. Premašivanje ove težine je opasno.
Modeli vozila kategorije N1*:
Zbir težina vozača, putnika, tereta, kuke za vuču, ukupne regulisane
mase i šipke za vuču ne sme preći ukupnu masu vozila. Premašivanje
ove težine je opasno.
258
Book YARIS - lat.indb 258
11.10.2011 13:48:29
2-5. Informacije o vožnji
■ Maksimalan dopušten kapacitet zadnje osovine
Modeli vozila kategorije M1*:
Opterećenje na zadnjoj osovini ne sme preći maksimalan dopušten
kapacitet zadnje osovine za više od 15%. Premašivanje ove težine je
opasno.
Modeli vozila kategorije N1*:
Opterećenje na zadnjoj osovini ne sme preći maksimalan dopušten
kapacitet zadnje osovine. Premašivanje ove težine je opasno.
OPREZ!
■ Kada je premašena ukupna masa vozila ili maksimalan dopušten
kapacitet osovine (modeli vozila kategorije M1*)
Ne vozite brzinama većim od propisanih za vuču prikolice u naseljenim
mestima ili preko 100 km/h, zavisno od toga koja je brzina niža.
Nepridržavanje ove mere opreza može da dovede do nesreće koja za
posledicu ima smrt ili ozbiljnu nesreću.
2
Tokom vožnje
Vrednosti za kapacitet vuče su izvedene na osnovu testiranja na nivou
mora. Imajte na umu da će se snaga motora i kapacitet vuče smanjiti
na velikim nadmorskim visinama.
*: Za razlikovanje kategorije vozila, obratite se bilo kom ovlašćenom partneru
ili serviseru Tojote, ili drugom propisno kvalifikovanom i opremljenom
profesionalcu.
259
Book YARIS - lat.indb 259
11.10.2011 13:48:29
2-5. Informacije o vožnji
Položaji za postavljanje* kuke za vuču/potpornja i kugle
1
434 mm
2
434 mm
*: Ukupna masa vozila i gume standardne veličine.
Za razlikovanje kategorije vozila, obratite se bilo kom ovlašćenom partneru
ili serviseru Tojote, ili drugom propisno kvalifikovanom i opremljenom
profesionalcu.
260
Book YARIS - lat.indb 260
11.10.2011 13:48:30
2-5. Informacije o vožnji
3
655 mm
4
602 mm
5
468 mm
6
313 mm
7
397 mm
8
26.2 mm
2
Tokom vožnje
261
Book YARIS - lat.indb 261
11.10.2011 13:48:30
2-5. Informacije o vožnji
■ Informacije o gumama
● Obezbedite da gume na vašem vozilu budu pravilno napumpane. Podesite
pritisak u gumama na preporučeni. (→ STR. 533)
● Povećajte pritisak u gumama prikolice u skladu sa ukupnom težinom
prikolice i prema vrednostima preporučenim od proizvođača prikolice.
■ Svetla na prikolici
Pazite na ispravan rad pokazivača smera i stop svetala svaki put kada spajate
prikolicu. Direktno spajanje na vaše vozilo može oštetiti električni sistem i
uzrokovati nepravilan rad svetala.
■ Period uhodavanja
Toyota preporučuje da ne vučete prikolicu vozilom sa novim pogonskim
delovima prvih 800 km.
■ Sigurnosne provere pre vuče
● Pazite da ne premašite maksimalno opterećenje kuke za vuču/potpornja
i kugle. Imajte na umu da težina spoja prikolice utiče na opterećenje
vozila. Takođe, vodite računa da ukupno opterećenje vozila bude u okviru
ograničenja težine. (→ STR. 257)
● Uverite se da je teret na prikolici učvršćen.
● Ako se saobraćaj iza prikolice ne može ispravno videti sa standardnim
retrovizorima, biće potrebni dodatni spoljašnji retrovizori. Podesite držače
ovih retrovizora na obema stranama vozila tako da sve vreme daju
maksimalnu vidljivost puta iza Vas.
■ Održavanje
● Ako vučete prikolicu, vašem vozilu će trebati češće održavanje zbog većeg
opterećenja u poređenju sa normalnom vožnjom.
● Stegnite sve zavrtnje koji učvršćuju kuglu i potpornje posle otprilike 1000
km vuče prikolice.
262
Book YARIS - lat.indb 262
11.10.2011 13:48:30
2-5. Informacije o vožnji
PAŽNjA!
■ Kada je materijal za ojačanje zadnjeg branika aluminijum
Pazite da čelični potpornji ne dođu u direktan kontakt sa tim delom.
Kada čelik i aluminijum dođu u kontakt, dolazi do reakcije slične koroziji,
što će oslabiti zahvaćeni deo i možda uzrokovati oštećenje. Stavite
sredstvo protiv rđe na delove koji će doći u kontakt kada spajate čelične
potpornje.
2
Uputstva
■ Provera spojeva između prikolice i svetala
Tokom vožnje
Vaše vozilo će se ponašati drugačije kod vuče prikolice. Da biste izbegli
nesreće, smrt ili ozbiljne povrede, kod vuče imajte na umu sledeće:
Zaustavite vozilo i proverite rad spojeva između prikolice i svetala
posle kratke vožnje, kao i pre kretanja.
■ Vežbanje vožnje sa prikolicom
●Steknite osećaj za okretanje, zaustavljanje i vožnju unazad sa
prikolicom, tako što ćete vežbati na području bez ili sa slabim
saobraćajem.
●Kada vozite unazad sa prikolicom, uhvatite deo upravljača najbliži
Vama i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste okrenuli
prikolicu levo ili u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu da
biste okrenuli prikolicu desno. Uvek postepeno okrećite upravljač
kako ne biste pogrešili. Neka Vam neko pomaže kada vozite unazad
kako biste umanjili rizik od nesreće.
263
Book YARIS - lat.indb 263
11.10.2011 13:48:30
2-5. Informacije o vožnji
■ Povećanje udaljenosti između vozila
Za svakih 10 km/h brzine ostavite prostor u dužini jednog vozila i
prikolice između Vas i vozila ispred. Izbegavajte naglo kočenje zbog
koga može doći do zanošenja. U suprotnom biste mogli izgubiti
kontrolu nad vozilom. Ovo posebno važi za mokre i klizave puteve.
■ Naglo ubrzavanje/korekcije upravljačem/skretanje
Izvođenje naglih zaokreta kada vučete prikolicu može dovesti do sudara
prikolice sa Vašim vozilom. Unapred usporite kada se približavate
skretanju i skrećite polako i pažljivo kako biste izbegli naglo kočenje.
■ Važne napomene kod okretanja
Točkovi prikolice će biti bliže unutrašnjem delu zavoja nego točkovi
vozila. Zato pravite veći radijus skretanja nego inače.
■ Važne napomene u vezi stabilnosti
Pomeranje vozila uzrokovano bočnim vetrovima i neravnim putevima
znatno će otežati upravljanje. Vozilo takođe može da se zaljulja kada
pored njega prolaze autobusi ili veliki kamioni. S vremena na vreme
obratite pažnju na zadnji deo kada prolazite pored takvih vozila. Ako
dođe do pomeranja vozila, odmah lagano smanjite brzinu pomoću
postepenog kočenja. Upravljač držite pravo tokom kočenja.
■ Preticanje
Uzmite u obzir ukupnu dužinu vašeg vozila i prikolice, i uverite se da je
rastojanje između vozila dovoljno pre nego što promenite traku.
264
Book YARIS - lat.indb 264
11.10.2011 13:48:30
2-5. Informacije o vožnji
■ Informacije o menjaču
Vozila sa Multidrive ili ručnim menjačem sa više načina rada:
Kako biste održali efikasnost kočenja motorom, kada kočite motorom
ne koristite „D“ položaj menjača. Menjač treba da bude u 4. ili „M“
položaju. (→ STR. 179, 185)
Vozila sa ručnim menjačem:
Kako biste održali efikasnost kočenja motorom, kada kočite motorom
ne koristite 5. i 6. brzinu (vozila sa 6-brzinskim ručnim menjačem).
(→ STR. 190)
Vuča prikolice sa teretom po dugačkom strmom usponu, po temperaturi
većoj od 30°C može uzrokovati pregrejavanje motora. Ako svetlo
upozorenja na visoku temperaturu tečnosti za hlađenje motora treperi
li se pali, odmah isključite klima uređaj, skrenite s puta i zaustavite
vozilo na bezbednom mestu. (→ STR. 505)
Tokom vožnje
■ Ako se motor pregreje
2
■ Kod parkiranja vozila
Uvek stavite potpornje pod točkove i vozila i prikolice. Čvrsto aktivirajte
parkirnu kočnicu i ručicu menjača stavite u „P“ položaj za Multidrive
menjač, „E“, „M“ ili „R“ za ručni menjač sa više načina rada i u 1. brzinu
ili „R“ za ručne menjače.
265
Book YARIS - lat.indb 265
11.10.2011 13:48:31
2-5. Informacije o vožnji
OPREZ!
Poštujte sve instrukcije koje su opisane u ovom poglavlju. U suprotnom,
može doći do nesreće sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
■ Mere opreza kod vuče prikolice
Proverite kod vuče da nije premašeno nijedno ograničenje težine.
(→ STR. 257)
■ Brzina vozila prilikom vuče
Pridržavajte se zakonske maksimalne brzine za vuču prikolice.
■ Pre spuštanja niz brdo ili dugih nizbrdica
Smanjite brzinu i prebacite u niži stepen prenosa. Ipak, nikada naglo ne
prebacujte u niži stepen kada se spuštate niz strme ili dugačke nizbrdice.
■ Korišćenje papučice kočnice
Ne pritiskajte papučicu kočnice često ili dugo. To može uzrokovati
pregrejavanje kočnice ili smanjenje efekta kočenja.
■ Kako biste izbegli nesreću ili povrede
● Ne koristite tempomat kada vučete prikolicu.
● Vozila sa kompaktnom rezervnom gumom: Ne vucite vozilom sa
instaliranom kompaktnom rezervnom gumom.
266
Book YARIS - lat.indb 266
11.10.2011 13:48:31
Unutrašnji uređaji
3-1. Korišćenje klima uređaja i
odmagljivača
Ručni klima uređaj............ 268
Automatski klima uređaj ... 275
Grejač............................... 283
Odmagljivači zadnjeg stakla i
spoljašnjih retrovizora ...... 285
3-2. Korišćenje audio
sistema
Vrste audio sistema .......... 287
Korišćenje radia ............... 292
Korišćenje CD plejera ...... 296
Reprodukovanje MP3 i WMA
diskova ............................. 301
Rukovanje iPod plejerom . 307
Rukovanje plejerom sa USB
memorijom ....................... 315
Optimalna upotreba audio
sistema ............................. 322
Korišćenje AUX
priključka .......................... 324
Korišćenje prekidača na
upravljaču ......................... 325
3
3-3. Korišćenje unutrašnjih
svetala
Spisak unutrašnjih
svetala .............................. 328
● Lična svetla ................... 329
● Unutrašnje svetlo .......... 329
3-4. Korišćenje pregrada
Spisak pregrada ............... 331
● Glavna pregrada ........... 332
● Držači za čaše .............. 333
● Držači za flaše .............. 334
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Štitnici od sunca ............... 336
Kozmetička ogledala ........ 337
Sat .................................... 338
Ekran spoljašnje
temperature ...................... 339
Prenosiva pepeljara ......... 340
Upaljač ............................. 341
Utičnica ............................ 342
Grejači sedišta ................. 343
Naslon za ruke ................. 345
Senka panoramskog krova346
Patosnice ......................... 347
Funkcije prtljažnog
prostora ........................... 349
267
Book YARIS - lat.indb 267
11.10.2011 13:48:31
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
Ručni klima uređaj*
Regulator za odabir
protoka vazduha
Regulator temperature
Regulator za odabir spoljašnjeg
vazduha/kruženja vazduha
Regulator brzine ventilatora
Prekidač za uključivanje/isključivanje hlađenja i
odvlaživanja (zavisno od opreme)
*: Zavisno od opreme
268
Book YARIS - lat.indb 268
11.10.2011 13:48:31
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
Podešavanja
KORAK 1
Okrenite regulator brzine ventilatora u smeru kazaljke na
satu (povećanje) ili u smeru suprotnom od smera kazaljke na
satu (smanjenje).
Za isključivanje ventilatora okrenite regulator na „0“.
KORAK 2
Vozila bez prekidač za uključivanje/isključivanje hlađenja i
odvlaživanja:
Okrenite regulator temperature u smeru kazaljke na satu
kako biste povećali temperaturu.
Vozila sa prekidačem za uključivanje/isključivanje hlađenja i
odvlaživanja:
Kako biste podesili temperaturu, okrenite regulator
temperature u smeru kazaljke na satu (toplo) ili u smeru
suprotnom od smera kazaljke na satu (hladno).
KORAK 3
Kako biste odabrali ventilacione otvore, podesite regulator
za odabir protoka vazduha u odgovarajući položaj.
Takođe, položaj između sledećih odabira može da se izabere za
finije podešavanje.
Unutrašnji uređaji
Ako
nije pritisnuto, sistem će izduvavati vazduh spoljašnje
temperature ili grejani vazduh.
3
Odmagljivanje vetrobrana
KORAK 1
Postavite regulator za odabir
položaj.
protoka vazduha u
Ukoliko je odabrano kruženje
vazduha,
prebacite
regulator
za odabir spoljašnjeg vazduha/
kruženja vazduha na spoljašnji
vazduh.
269
Book YARIS - lat.indb 269
11.10.2011 13:48:31
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
KORAK 2
Prema potrebi napravite sledeće:
● Okrenite regulator brzine ventilatora, kako biste prilagodili
brzinu ventilatora.
● Okrenite regulator temperature, kako biste podesili temperaturu.
● Ukoliko funkcija odvlaživanja nije u upotrebi, pritisnite
kako biste uključili funkciju odvlaživanja.
Kako biste na vreme odmaglili vetrobran i bočne prozore povećajte
protok vazduha i temperaturu.
Ventilacioni otvori i protok vazduha
Protok vazduha usmeren prema
gornjem delu tela.
Protok vazduha usmeren prema
gornjem delu tela i nogama.
: neki modeli
270
Book YARIS - lat.indb 270
11.10.2011 13:48:32
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
Protok vazduha usmeren uglavnom prema nogama.
: neki modeli
: neki modeli
3
Unutrašnji uređaji
Protok vazduha usmeren prema
nogama i uključeno odmagljivanje
vetrobrana.
Okrenite regulator za odabir
spoljašnjeg vazduha/kruženja
vazduha na
(spoljašnji
vazduh).
Prebacivanje između spoljašnjeg vazduha i kruženja vazduha
Okrenite regulator za odabir spoljašnjeg vazduha/kruženja vazduha na
(spoljašnji vazduh) ili
(kruženje vazduha).
271
Book YARIS - lat.indb 271
11.10.2011 13:48:32
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
Podešavanje položaja i otvaranje/zatvaranje otvora za
ventilaciju
Središnji otvori
1
Direktan protok vazduha levo ili
desno, gore ili dole.
2
Okrenite dugme kako biste
otvorili ili zatvorili ventilacioni
otvor.
Desni i levi bočni otvori
Direktan protok vazduha levo ili
desno, gore ili dole.
1
Otvaranje ventilacionog otvora.
2
Zatvaranje ventilacionog otvora.
272
Book YARIS - lat.indb 272
11.10.2011 13:48:32
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
■ Magljenje prozora
● Prozori će se mnogo lakše magliti kada je vlažnost u vozilu velika.
Uključivanjem
odmagliti prozore.
● Ukoliko ugasite
odvlažiće se vazduh koji duva iz otvora i efikasno
, prozori će se možda brže magliti.
● Ukoliko se koristi kruženje vazduha, prozori mogu zamagliti.
■ Spoljašnji vazduh/kruženje vazduha
Kod vožnje po prašnjavom putu, kao što su tuneli ili pri gustom saobraćaju,
postavite regulator za odabir spoljašnjeg vazduha/kruženja vazduha na
kruženje vazduha. Na taj način efikasno ćete sprečiti da spoljašnji vazduh
uđe u unutrašnjost vašeg vozila. Prilikom hlađenja, prebacivanje na kruženje
vazduha će efikasnije ohladiti unutrašnjost.
Pritisnite
kako biste isključili funkciju odvlaživanja, a zatim je ponovo
uključite.
Ukoliko se svetlo pokazivača ponovo ugasi, možda postoji problem sa
sistemom klima uređaja. Ugasite klima uređaj i neka vaše vozilo pregleda
ovlašćeni partner ili serviser Toyote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni
profesionalac.
Unutrašnji uređaji
■ Kada se samo od sebe ugasi svetlo pokazivača na
(vozila sa prekidačem za uključivanje/isključivanje hlađenja i odvlaživanja)
3
■ Kada se spoljašnja temperatura približi 0 °C (vozila sa prekidačem za
uključivanje/isključivanje hlađenja i odvlaživanja)
Klima uređaj možda neće raditi čak i kada je
prekidač pritisnut.
273
Book YARIS - lat.indb 273
11.10.2011 13:48:33
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
■ Mirisi iz klima uređaja
● Prilikom korišćenja, različiti mirisi iz unutrašnjosti ili spoljašnjosti vozila
mogu ući i nakupiti se u sistemu klima uređaja. To može da uzrokuje emitovanje mirisa iz ventilacionih otvora.
● Kako bi se sprečio eventualan nastanak mirisa:
Preporučuje se da se malo pre gašenja vašeg vozila klima uređaj podesi na
spoljašnji vazduh.
■ Mirisi koji se pojavljuju usled rada stop i start sistema (vozila sa stop i
start sistemom)
Kada se motor zaustavi zbog rada stop i start sistema, može se osetiti miris
vlage. Ovo ne ukazuje na kvar.
■ Filter klima uređaja
(→STR. 398)
OPREZ!
■ Za sprečavanje magljenja vetrobrana
Ne koristite
ako je postavljena niža temperatura po ekstremno vlažnom
vremenu. Razlika u temperaturi između vazduha spolja i vetrobrana uzrokuje
magljenje spoljašnje strane vetrobrana, što ometa vidljivost.
PAŽNjA!
■ Za sprečavanje pražnjenja akumulatora
Ne ostavljajte klima uređaj uključen duže nego što je potrebno kada je
motor ugašen.
274
Book YARIS - lat.indb 274
11.10.2011 13:48:33
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
Automatski klima uređaj*
Protok vazduha i odabir otvora za provetravanje se automatski
podešavaju prema postavljenoj temperaturi.
Ekran brzine ventilatora
Ekran protoka vazduha
Ekran temperature za levu stranu
Ekran temperature za desnu stranu
Regulator temperature za
levu stranu
Dugme za
uključivanje/
isključivanje funkcije
hlađenja i
odvlaživanja
Regulator temperature za
desnu stranu
Dugme za
dvozonski
način rada
3
Odmagljivač
vetrobrana
Automatski način rada
Unutrašnji uređaji
Dugme za odabir
protoka vazduha
Dugme za odabir spoljašnjeg
vazduha/kruženja vazduha
„OFF“ dugme
Dugme za kontrolu brzine ventilatora
Korišćenje automatskog načina rada
KORAK 1
Pritisnite
.
Protok vazduha i brzina ventilatora se automatski podešavaju
prema postavljenoj temperaturi.
*: Zavisno od opreme
275
Book YARIS - lat.indb 275
11.10.2011 13:48:33
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
KORAK 2
Okrenite
u smeru kazaljke na satu kako biste povećali
temperaturu i okrenite
u smeru suprotnom od smera
kazaljke na satu kako biste smanjili temperaturu.
Kada je
pritisnuto (pokazivač na
je upaljen) ili je
, temperatura za vozačevu i suvozačevu stranu
okrenuto
se mogu podesiti zasebno.
Pritisni
.
KORAK 3 Funkcija odvlaživanja se uključuje i isključuje svaki put kada je
pritisnuto.
Ručno podešavanje
KORAK 1
Kako biste prilagodili brzinu ventilatora, pritisnite „˄“ na
za povećanje i „˅“ za smanjenje brzine ventilatora.
Pritisnite
KORAK 2
za isključivanje ventilatora.
Za podešavanje temperature, okrenite
u smeru
kazaljke na satu kako biste povećali temperaturu i okrenite
u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu kako
biste smanjili temperaturu.
Kada je
pritisnuto (pokazivač na
je upaljen) ili je
, temperatura za vozačevu i suvozačevu stranu
okrenuto
se mogu podesiti zasebno.
nije pritisnuto, sistem će izduvavati vazduh spoljašnje
Ako
temperature ili grejani vazduh.
276
Book YARIS - lat.indb 276
11.10.2011 13:48:34
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
KORAK 3
Kako biste promenili protok vazduha pritisnite
Protok vazduha se menja svaki put kada se pritisne
.
.
Odmagljivanje vetrobrana
Pritisnite
.
Funkcija
odvlaživanja
radi
povećava se brzina ventilatora.
i
Kada se vetrobran odmagli, ponovo
, kako biste se
pritisnite
vratili na prethodni način rada.
3
Unutrašnji uređaji
Ukoliko je odabrano kruženje
vazduha, podesite dugme za odabir
spoljašnjeg
vazduha/kruženja
vazduha na spoljašnji vazduh.
(Može automatski da se prebaci.)
Kako biste na vreme odmaglili
vetrobran i bočne prozore povećajte
protok vazduha i temperaturu.
Ventilacioni otvori i protok vazduha
Protok vazduha usmeren na
gornji deo tela.
277
Book YARIS - lat.indb 277
11.10.2011 13:48:34
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
Protok vazduha usmeren prema
gornjem delu tela i nogama.
: neki modeli
Protok
vazduha
usmeren
uglavnom prema nogama.
: neki modeli
Protok vazduha usmeren prema
nogama i uključeno odmagljivanje
vetrobrana.
: neki modeli
278
Book YARIS - lat.indb 278
11.10.2011 13:48:35
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
Prebacivanje između spoljašnjeg vazduha i kruženja vazduha
Pritisnite
.
Način rada se menja između spoljašnjeg vazduha (pokazivač isključen)
i kruženja vazduha unutar vozila (pokazivač uključen) svaki put kada
pritisnete dugme.
Podešavanje položaja i otvaranje/zatvaranje otvora za
ventilaciju
Središnji otvori
1
2
Direktan protok vazduha levo ili
desno, gore ili dole.
Desni i levi bočni otvori
Unutrašnji uređaji
Okrenite regulator za otvaranje i
zatvaranje otvora.
3
Direktan protok vazduha levo ili
desno, gore ili dole.
279
Book YARIS - lat.indb 279
11.10.2011 13:48:35
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
1
Otvaranje ventilacionog otvora.
2
Zatvaranje ventilacionog
otvora.
■ Korišćenje automatskog načina rada
Brzina ventilatora se automatski podešava prema postavljenoj temperaturi i
uslovima okoline.
Kao posledica toga, odmah posle pritiskanja
, ventilator može prestati
sa radom dok topao ili hladan vazduh ne bude spreman.
■ Magljenje prozora
● Prozori će se lako zamagliti kada je vlažnost u vozilu velika.Uključivanjem
odvlažiće se vazduh iz otvora i efikasno odmagliti prozori.
, prozori će se možda brže magliti.
● Ukoliko se koristi kruženje vazduha, prozori se mogu zamagliti.
● Ukoliko ugasite
■ Spoljašnji vazduh/kruženje vazduha
● Kod vožnje po prašnjavom putu, kao što su tuneli ili pri gustom saobraćaju,
postavite regulator za odabir spoljašnjeg vazduha/kruženja vazduha na kruženje vazduha. Na taj način efikasno ćete sprečiti da spoljašnji vazduh uđe
u unutrašnjost vašeg vozila. Prilikom hlađenja, prebacivanje na kruženje
vazduha će efikasnije ohladiti unutrašnjost.
● Spoljašnji vazduh/kruženje vazduha se može automatski prebaciti u zavisnosti od postavljene temperature ili unutrašnje temperature.
280
Book YARIS - lat.indb 280
11.10.2011 13:48:35
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
■ Kada se spoljašnja temperatura približi 0 °C
Funkcija odvlaživanja možda neće raditi čak i kada je
prekidač pritisnut.
■ Kada se samo od sebe ugasi svetlo pokazivača na
kako biste isključili funkciju odvlaživanja, a zatim je ponovo
Pritisnite
uključite.
Ukoliko se svetlo pokazivača ponovo ugasi možda postoji problem sa
sistemom klima uređaja. Ugasite klima uređaj i neka vaše vozilo pregleda
ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni
profesionalac.
■ Mirisi iz sistema klima uređaja
● Prilikom korišćenja, različiti mirisi iz unutrašnjosti ili spoljašnjosti vozila
mogu ući i nakupiti se u sistemu klima uređaja. To može da uzrokuje emitovanje mirisa iz ventilacionih otvora.
■ Mirisi koji se pojavljuju usled rada stop i start sistema (vozila sa stop i
start sistemom)
Kada se motor zaustavi zbog rada stop i start sistema, može se osetiti miris
vlage. Ovo ne ukazuje na kvar.
3
Unutrašnji uređaji
● Kako bi se sprečio eventualan nastanak mirisa:
• Preporučuje se da se malo pre gašenja vašeg vozila klima uređaj podesi
na spoljašnji vazduh.
• Odmah nakon uključivanja klima uređaja u „AUTO“ načinu rada, početak
duvanja može biti na kratko odložen.
■ Filter klima uređaja
(→STR. 398)
281
Book YARIS - lat.indb 281
11.10.2011 13:48:36
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
OPREZ!
■ Za sprečavanje magljenja vetrobrana
ako je postavljena niža temperatura po ekstremno
Ne koristite
vlažnom vremenu.
Razlika u temperaturi između vazduha spolja i vetrobrana uzrokuje magljenje
spoljašnje strane vetrobrana, što ometa vidljivost.
PAŽNjA!
■ Za sprečavanje pražnjenja akumulatora
Ne ostavljajte automatski klima uređaj uključen duže nego što je potrebno
kada je motor ugašen.
282
Book YARIS - lat.indb 282
11.10.2011 13:48:36
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
Grejač*
Ovaj uređaj se koristi za grejanje kabine po hladnom vremenu.
ON/OFF (uključivanje/
isključivanje)
Grejač se uključuje oko 25 sekundi posle pritiska na dugme i treba
mu još oko 85 sekundi da se zagreje.
■ Grejač može raditi kada je
3
● Motor upaljen.
● Pri uključivanju ili isključivanju grejača, može doći do manjeg ispuštanja
belog dima i laganog mirisa iz izduva grejača koji se nalazi ispod poda.
● Kada se grejač koristi po ekstremno hladnom vremenu, para se može videti
na izduvu.
● Kada se grejač isključi, možda ćete čuti buku iz prostora motora oko 2 minuta, dok se grejač potpuno ne isključi.
Unutrašnji uređaji
■ Normalne karakteristike rada grejača
Sledeći slučajevi ne ukazuju na kvar.
■ Posle isključivanja grejača
Preporučujemo da ponovo ne uključujete grejač 10 minuta posle isključivanja.
U suprotnom, može se čuti buka prilikom paljenja grejača.
■ Kod punjenja rezervoara goriva
Motor mora biti ugašen. Gašenje motora isključuje grejač.
*Zavisno od opreme
283
Book YARIS - lat.indb 283
11.10.2011 13:48:36
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
OPREZ!
■ Za sprečavanje opekotina ili štete na Vašem vozilu
● Ne dirajte grejač ili njegovu izduvnu cev
jer su vreli. Možete se opeći.
● Zapaljive supstance kao što je gorivo
držite dalje od grejača i njegove izduvne
cevi. To može uzrokovati požar.
PAŽNjA!
■ Za sprečavanje oštećenja na vozilu
● Ne palite i ne gasite grejač više puta u periodu od 5 minuta. To može
skratiti vek trajanja komponenti grejača. Ako se motor mora stalno paliti
i gasiti u kratkim intervalima (kao kada se vozilo koristi za dostavu),
isključite grejač.
● Ne menjajte ili otvarajte grejač bez savetovanja sa ovlašćenim partnerom ili serviserom Tojote, ili drugim propisno kvalifikovanim i opremljenim profesionalcem. To može prouzrokovati požar ili kvar na grejaču.
● Pazite da ne poprskate ili prolijete tečnost direktno na grejač ili na pumpu za gorivo grejača. To može prouzrokovati kvar na grejaču.
● Držite usisne i izduvne cevi grejača čiste od vode, snega, leda, blata,
itd. Ako se cevi začepe, to može prouzrokovati kvar na grejaču.
● Ako primetite nešto neobično, kao što je curenje tečnosti, dim ili slab
rad, isključite grejač i odvezite vozilo na proveru kod ovlašćenog Tojotinog partnera ili servisera, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
284
Book YARIS - lat.indb 284
11.10.2011 13:48:36
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
Odmagljivači zadnjeg stakla i spoljašnjih
retrovizora*
Odmagljivači se koriste za odmagljivanje zadnjeg stakla, kao i za
uklanjanje kapi kiše, rose i inja sa spoljašnjih retrovizora (zavisno od
opreme).
Vozila sa ručnim klima uređajem
ON/OFF (uključivanje/
isključivanje)
Odmagljivači će se automatski
isključiti posle otprilike 15 minuta.
3
Unutrašnji uređaji
Vozila sa automatskim klima uređajem
ON/OFF (uključivanje/
isključivanje)
Odmagljivač će se automatski
isključiti posle predviđenog vremena.
Predviđeno vreme rada je između
15 minuta i 1 sata, u zavisnosti od
temperature okoline i brzine vozila.
■ Odmagljivači zadnjeg stakla i spoljašnjih retrovizora mogu da rade
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Kada je prekidač motora je u „ON“ položaju.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Kada je „ENGINE START STOP“ prekidač je u „IGNITION ON“ načinu rada.
■ Odmagljivači spoljašnjih retrovizora (zavisno od opreme)
Uključivanje odmagljivača zadnjeg stakla uključiće i odmagljivače spoljašnjih
retrovizora.
*: Zavisno od opreme.
285
Book YARIS - lat.indb 285
11.10.2011 13:48:37
3-1. Korišćenje klima uređaja i odmagljivača
OPREZ!
■ Kada su odmagljivači spoljašnjih retrovizora upaljeni (zavisno od
opreme)
Ne dirajte retrovizore, jer mogu da budu veoma vrući i da Vas opeku.
286
Book YARIS - lat.indb 286
11.10.2011 13:48:37
3-2. Korišćenje audio sistema
Vrste audio sistema
Vozila sa „ekranom osetljivim na dodir“
Vlasnici modela opremljenih „ekranom osetljivim na dodir“ trebalo bi
da pogledaju Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“
Dole prikazana ilustracija odnosi se na vozila sa upravljačem na levoj
strani. Položaji nekih dugmadi su obrnuti za vozila sa upravljačem na
desnoj strani.
3
Unutrašnji uređaji
287
Book YARIS - lat.indb 287
11.10.2011 13:48:37
3-2. Korišćenje audio sistema
Vozila bez „ekrana osetljivog na dodir“
CD plejer i AM/FM radio
Dole prikazana ilustracija odnosi se na vozila sa upravljačem na levoj
strani. Položaji nekih dugmadi su obrnuti za vozila sa upravljačem na
desnoj strani.
Naslov
Strana
Korišćenje radia
STR. 292
Korišćenje CD plejera
STR. 296
Reprodukovanje MP3 i WMA diskova
STR. 301
Rukovanje iPod® plejerom
STR. 307
Rukovanje plejerom sa USB memorijom
STR. 315
Optimalna upotreba audio sistema
STR. 322
Korišćenje AUX priključka
STR. 324
Korišćenje prekidača na upravljaču
STR. 325
288
Book YARIS - lat.indb 288
11.10.2011 13:48:37
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Korišćenje mobilnih telefona
Na zvučnicima audio sistema mogu da se čuju smetnje ako se mobilni telefon
koristi unutar ili blizu vozila dok radi audio sistem.
■ Sertifikati za radio za Italiju (vozila sa „ekranom osetljivim na dodir“)
Il produttore “FUJITSU TEN (EUROPE) GmbH, Mündelheimer Weg 39, 40472
Düsseldorf, Germania” di questo modello numero FT0017A, dichiara che esso
è conforme al D.M. 28/08/1995 Nr. 548, ottemperando alle prescrizioni di cui
al D.M. 25/06/1985 (paragrafo 3, Allegato A) e D.M. 27/08/1987 (paragrafo 3,
Allegato I).
3
Unutrašnji uređaji
289
Book YARIS - lat.indb 289
11.10.2011 13:48:38
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Sertifikati za Bluetooth® (vozila sa „ekranom osetljivim na dodir“)
Najnovija „Deklaracija o usklađenosti“ (Declaration of Conformity - DoC)
je dostupna na adresi naznačenoj u DoC.
290
Book YARIS - lat.indb 290
11.10.2011 13:48:38
3-2. Korišćenje audio sistema
■ O Bluetooth®-u (vozila sa „ekranom osetljivim na dodir“)
Bluetooth je registrovani zaštitni znak
Bluetooth SIG. Inc.
Bluetooth natpis i logo su vlasništvo
Bluetooth SIG. i upotreba je dozvoljena
nosiocu licence FUJITSU TEN LIMITED.
Druge trgovačke marke i trgovačka imena
su u vlasništvu različitih vlasnika.
3
Unutrašnji uređaji
PAŽNjA!
■ Za sprečavanje pražnjenja akumulatora
Ne ostavljajte audio sistem uključen duže nego što je potrebno kada je
motor ugašen.
■ Zbog izbegavanja oštećenja audio sistema
Pazite da ne prolijete piće ili druge tečnosti po audio sistemu.
291
Book YARIS - lat.indb 291
11.10.2011 13:48:38
3-2. Korišćenje audio sistema
Korišćenje radia*
Uključivanje/isključivanje
(„Power”)
Glasnoća
(„Volume“)
AF/kod regiona/podešavanje TA
načina rada
Podešavanje
frekvencije ili
odabir stavke
Odabir stanica
Traženje
frekvencije
Prikaz spiska
stanica
Dugme za AM/FM
način rada
Dugme za povratak na
prethodnu funkciju
Memorisanje stanica
KORAK 1
Tražite željene stanice tako što ćete okretati
pritisnuti „˄“ ili „˅“ na
KORAK 2
ili
dugmetu.
[1] do
[6]) na kome
Pritisnite i držite dugme (od
želite da memorišete stanicu, dok ne čujete kratak zvučni
signal.
*: Zavisno od opreme.
292
Book YARIS - lat.indb 292
11.10.2011 13:48:38
3-2. Korišćenje audio sistema
Korišćenje spiska stanica
■ Ažuriranje spiska stanica
KORAK 1
.
Pritisnite
Prikazaće se spisak stanica.
KORAK 2
Pritisnite
(„UPDATE“), kako biste ažurirali spisak.
Dok je u toku proces traženja, na ekranu je ispisano „Updating“
(ažuriranje). Zatim će se slobodna stanica prikazati na spisku na
ekranu.
Pritisnite
kako biste prekinuli proces ažuriranja.
■ Odabir stanice sa spiska stanica
Pritisnite
.
3
KORAK 1 Prikazaće se spisak stanica.
KORAK 3
Okrenite
kako biste odabrali stanicu.
Pritisnite
kako biste memorisali stanicu.
Za povratak ma prethodni ekran pritisnite
Unutrašnji uređaji
KORAK 2
.
RDS (Radio Data System)
Ova funkcija omogućava vašem radio aparatu da prima stanicu.
■ Slušanje stanica iste mreže
KORAK 1
Pritisnite
KORAK 2
Okrenite na „RADIO“ i pritisnite
KORAK 3
Okrenite
u skladu sa željenim načinom rada: „FM AF“ ili
„Region code“.
.
.
293
Book YARIS - lat.indb 293
11.10.2011 13:48:39
3-2. Korišćenje audio sistema
KORAK 4
Pritisnite
(isključeno).
kako biste odabrali „ON“ (uključeno) ili „OFF“
Uključen „FM AF“ načini rada: Između stanica iste mreže
odabrana je ona sa jakim prijemom.
Uključen „Region code“ načini rada: Između stanica iste mreže odabrana je
ona sa jakim prijemom koja emituje isti program.
■ Informacije o saobraćaju
KORAK 1
Pritisnite
.
KORAK 2
Okrenite
na „RADIO“ i pritisnite
KORAK 3
Okrenite na „FM TA“ način rada.
KORAK 4
Pritisnite
(isključeno).
.
kako biste odabrali „ON“ (uključeno) ili „OFF“
„TP“ način rada: Sistem automatski prebacuje na informacije o saobraćaju
kada se primi emitovanje sa takvim signalom.
Posle prestanka emitovanja informacija o saobraćaju, vraća se
prethodna stanica.
„TA“ način rada: Sistem automatski prebacuje na informacije o saobraćaju
kada se primi emitovanje sa takvim signalom. U FM načinu rada,
sistem će biti utišan, osim ukoliko se ne emituju informacije o
saobraćaju.
Audio sistem se vraća na prethodni način rada, kada se završi
emitovanje informacija o saobraćaju.
294
Book YARIS - lat.indb 294
11.10.2011 13:48:39
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Sertifikati za radio za Italiju (vozila sa „ekranom osetljivim na dodir“)
IL PRODUTTORE Panasonic Corporation Automotive Systems Company
4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-8520, JAPAN DI QUESTO
APPARECCHIO MODELLO 86120 0D640 DICHIARA CHE ESSO
E’CONFORME AL D.M.28.08.1995 Nr.548, OTTEMPERANDO ALLE
PRESCRIZIONI DI CUI AL D.M.25.6.1985 (PARAGRAFO 3,ALL.A) ED AL
D.M.27.8.1987 (PARAGRAFO 3,ALL.I)
■ EON (Enhanced Other Network) sistem (za funkciju informacija o saobraćaju)
Ako RDS stanica (sa EON podacima) koju slušate ne emituje program
informacija o saobraćaju i audio sistem je u TA načinu rada (informacije
o saobraćaju), radio će se automatski prebaciti na stanicu koja emituje
informacije o saobraćaju u EON AF listi, kada počne emitovanje informacije.
■ Kada je akumulator iskopčan
Sve memorisane stanice se brišu.
3
● Stalno održavanje savršenog prijema radio stanica je teško zbog neprekidne promene položaja antene, razlika u jačini signala i okolnih objekata, kao
što su vozovi, odašiljači itd.
● Radio antena je postavljena na zadnjem delu krova. Antena na zadnjem
delu krova se može odšrafiti sa nosača.
■ Digital Audio Broadcast (DAB) radio
Za korišćenje DAB radija potrebne su opciona radio antena i tjuner.
Unutrašnji uređaji
■ Osetljivost prijema
PAŽNjA!
■ Da biste sprečili oštećenje, skinite antenu u sledećim slučajevima:
● Ako vidite da će antena zakačiti plafon garaže.
● Kada stavljate prekrivač na krov.
295
Book YARIS - lat.indb 295
11.10.2011 13:48:39
3-2. Korišćenje audio sistema
Korišćenje CD plejera*
Uključivanje/isključivanje
(„Power”)
Izbacivanje CD-a
Glasnoća
(„Volume“)
Odabir
kompozicije, brzo
premotavanje
unapred ili unazad
Prikaz spiska
kompozicija
Reprodukovanje slučajnim
odabirom („Random“)
Ponavljanje
kompozicije
(„Repeat“)
Reprodukovanje
Odabir kompozicije
ili prikazivanje
tekstualnih poruka
Dugme za povratak na
prethodnu funkciju
Ubacivanje CD-ova
Ubacite CD.
Izbacivanje CD-ova
Pritisnite
i izvadite CD.
Odabir kompozicije
Okrenite
ili pritisnite „˄“ za pomeranje na gore ili „˅“ za pomeranje
na dole pomoću
, dok se ne prikaže broj željene kompozicije.
*: Zavisno od opreme.
296
Book YARIS - lat.indb 296
11.10.2011 13:48:40
3-2. Korišćenje audio sistema
Odabir kompozicije sa spiska kompozicija
KORAK 1
.
Pritisnite
Prikazaće se spisak kompozicija.
KORAK 2
Okrenite i pritisnite
kako biste odabrali kompoziciju.
Za povratak na prethodni ekran, pritisnite
ili
.
Brzo reprodukovanje kompozicija unapred i unazad
Za brzo reprodukovanje unapred ili unazad pritisnite i držite „˄“ ili „˅“
na
.
3
Reprodukovanje slučajnim odabirom („Random“)
Unutrašnji uređaji
Pritisnite
(RDM).
Za poništavanje, ponovo pritisnite
(RDM).
Ponavljanje kompozicije („Repeat“)
Pritisnite
(RPT).
Za poništavanje, ponovo pritisnite
(RPT).
Prebacivanje ekrana
Pritisnite
.
Na ekranu se pojavljuju naziv kompozicije, naziv izvođača i naslov CD-a.
Za povratak na prethodni ekran, pritisnite
ili
.
297
Book YARIS - lat.indb 297
11.10.2011 13:48:40
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Ekran
Odjednom može biti prikazano do 24 znaka.
Zavisno od snimljenog sadržaja, znakovi možda neće biti ispravno prikazani
ili neće biti prikazani uopšte.
■ Poruke o grešci („Error“)
„ERROR“:
To ukazuje na neispravan rad diska ili plejera.
„CD CHECK“: Disk je možda prljav, oštećen ili ubačen naopako.
„WAIT“:
To ukazuje na prekinut rad zbog visoke temperature u plejeru.
Sačekajte malo i potom pritisnite
. Ako CD i dalje ne može da se
reprodukuje kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili
drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
■ Diskovi koji se mogu koristiti
Mogu se koristiti diskovi sa znakovima prikazanim ispod.
Reprodukovanje možda neće biti moguće zavisno od snimljenog formata ili
karakteristika diska, ili zbog ogrebotina, prljavštine ili gubitka svojstava diska.
Diskove sa zaštitom od kopiranja možda neće biti moguće koristiti.
■ Zaštitna funkcija CD plejera
Radi zaštite unutrašnjih komponenti, reprodukovanje se automatski zaustavlja
kada se detektuje problem tokom korišćenja.
■ Ako se disk duže vreme ostavi u CD plejeru ili u položaju za izbacivanje
Disk može biti oštećen i možda neće ispravno raditi.
■ Sredstva za čišćenje sočiva
Ne koristite sredstva za čišćenje sočiva. To može oštetiti CD plejer.
298
Book YARIS - lat.indb 298
11.10.2011 13:48:41
3-2. Korišćenje audio sistema
OPREZ!
■ Sertifikat CD plejera
Ovaj proizvod je laserski proizvod klase I.
● Otvoren laserski zrak može dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.
● Ne otvarajte poklopac plejera i ne pokušavajte da sami popravite uređaj.
Servis prepustite ovlašćenom osoblju.
● Snaga lasera: nije opasna.
PAŽNjA!
■ Diskovi i adapteri koji se ne mogu koristiti
Ne koristite sledeće vrste diskova, adaptere za diskove od 8 cm ili
dvostruke diskove (Dual Disc).
To može oštetiti CD plejer i/ili funkciju ubacivanja/izbacivanja diskova.
3
Unutrašnji uređaji
● Diskovi drugog prečnika osim 12 cm.
● Nekvalitetni i deformisani diskovi.
299
Book YARIS - lat.indb 299
11.10.2011 13:48:41
3-2. Korišćenje audio sistema
PAŽNjA!
● Providni ili diskovi propusni za svetlo.
● Diskovi koji imaju traku, nalepnice ili nalepljene CD-R etikete, ili koji imaju izguljene etikete.
■ Mere opreza kod CD plejera
Ako se ne pridržavate ovih mera opreza, može doći do ozbiljnog oštećenja
diskova ili samog plejera.
● U otvor CD plejera ne stavljate ništa drugo osim diskova.
● Ne stavljajte ulje u CD plejer.
● Diskove držite dalje od direktne sunčeve svetlosti.
● Nikada ne pokušavajte da rastavite neki deo CD plejera.
300
Book YARIS - lat.indb 300
11.10.2011 13:48:41
3-2. Korišćenje audio sistema
Reprodukovanje MP3 i WMA diskova*
Uključivanje/isključivanje
(„Power”)
Izbacivanje CD-a
Glasnoća
(„Volume“)
Ponavljanje
kompozicije („Repeat“)
Odabir fajla ili
prikazivanje
tekstualnih poruka
Odabir foldera
Prikaz spiska
foldera
Reprodukovanje
3
Dugme za povratak na
prethodnu funkciju
Unutrašnji uređaji
Odabir
kompozicije,
brzo
premotavanje
unapred ili
unazad
Reprodukovanje slučajnim
odabirom („Random“)
Ubacivanje i izbacivanje MP3 i WMA diskova
→ STR. 296
Odabir foldera
■ Odabir jednog foldera
Za odabir željenog foldera pritisnite „˄“ ili „˅“ na
.
*: Zavisno od opreme.
301
Book YARIS - lat.indb 301
11.10.2011 13:48:42
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Odabir foldera sa spiska foldera
KORAK 1
Pritisnite
.
Prikazaće se spisak foldera.
KORAK 2
Okrenite i pritisnite
kako biste odabrali folder i fajl.
Za povratak na prethodni ekran, pritisnite
Za izlaz iz funkcije, pritisnite
.
.
Odabir fajlova
Za odabir željenog fajla okrenite
ili pritisnite „˄“ ili „˅“ na
.
Brzo reprodukovanje fajlova unapred i unazad
Za brzo reprodukovanje fajlova unapred i unazad pritisnite i držite „˄“
ili „˅“ na
.
Reprodukovanje slučajnim odabirom („Random“)
Pritiskanjem
(RDM) menja se način rada sledećim redosledom:
Reprodukovanje foldera slučajnim odabirom → reprodukovanje diska
slučajnim odabirom → isključeno
Ponovno reprodukovanje („Repeat“)
Pritiskanjem
(RPT) menja se način rada sledećim redosledom:
Ponovno reprodukovanje fajla → ponovno reprodukovanje foldera* →
isključeno
*: Dostupno osim kada je odabrano RDM (reprodukovanje slučajnim odabirom).
302
Book YARIS - lat.indb 302
11.10.2011 13:48:42
3-2. Korišćenje audio sistema
Prebacivanje ekrana
Pritisnite
.
Na ekranu se pojavljuju naziv kompozicije, naziv izvođača i naslov albuma
(samo za MP3).
Za povratak na prethodni ekran, pritisnite
ili
.
■ Ekran
Odjednom može biti prikazano do 24 znaka.
Zavisno od snimljenog sadržaja, znakovi možda neće biti ispravno prikazani
ili neće biti prikazani uopšte.
3
■ Poruke o grešci
■ Diskovi koji se mogu koristiti
Mogu se koristiti diskovi sa znakovima prikazanim ispod.
Reprodukovanje možda neće biti moguće zavisno od snimljenog formata ili
karakteristika diska, ili zbog ogrebotina, prljavštine ili gubitka svojstava diska.
Unutrašnji uređaji
„ERROR“:
To ukazuje na neispravan rad diska ili plejera.
„CD CHECK“:
Disk je možda prljav, oštećen ili ubačen naopako.
„NO SUPPORT“:To znači da na disku nema MP3 ili WMA fajlova.
■ Zaštitna funkcija CD plejera
Radi zaštite unutrašnjih komponenti, reprodukovanje se automatski zaustavlja
kada se detektuje problem tokom korišćenja CD plejera.
■ Ako se disk duže vreme ostavi u CD plejeru ili u položaju za
izbacivanje
Disk može biti oštećen i možda neće ispravno raditi.
303
Book YARIS - lat.indb 303
11.10.2011 13:48:42
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Sredstva za čišćenje sočiva
Ne koristite sredstva za čišćenje sočiva. To može oštetiti CD plejer.
■ MP3 i WMA fajlovi
MP3 (MPEG Audio LAYER3) je standardni format kompresije zvuka.
Pomoću MP3 kompresije fajlovi se mogu kompresovati do približno 1/10
njihove originalne veličine.
WMA (Windows MediaTM Audio) je Microsoftov format kompresije zvuka.
Ovaj format kompresuje audio podatke na veličinu manju od onih u MP3
formatu.
Postoji ograničenje za MP3 i WMA standarde i za medije/formate snimljene u
njima koji se mogu koristiti.
● Kompatibilnost MP3 fajlova
• Kompatibilni standardi
MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
• Kompatibilne frekvencije uzoraka
MPEG1 LAYER3: 32, 44.1, 48 (kHz)
MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22.05, 24 (kHz)
• Kompatibilnost protoka podataka (bit rate, kompatibilno sa VBR - Variable
Bit Rate)
MPEG1 LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbps)
×MPEG2 LSF LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 (kbps)
• Kompatibilni modovi kanala: stereo, joint stereo, dual channel i monaural
● Kompatibilnost WMA fajlova
• Kompatibilni standardi
WMA Ver. 7, 8, 9
• Kompatibilne frekvencije uzoraka
32, 44.1, 48 (kHz)
• Kompatibilnost protoka podataka (bit rate, kompatibilno samo sa 2-kanalnom reprodukcijom)
Ver. 7, 8: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kbps)
Ver. 9: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbps)
● Kompatibilni mediji
Mediji koji se mogu koristiti za MP3 i WMA reprodukciju su CD-R i CD-RW.
U nekim slučajevima reprodukcija možda neće biti moguća, zavisno od
statusa CD-R ili CD-RW. Reprodukcija možda neće biti moguća ili će zvuk
preskakati ako je disk ogreban ili zaprljan otiscima prstiju.
304
Book YARIS - lat.indb 304
11.10.2011 13:48:43
3-2. Korišćenje audio sistema
● Kompatibilni formati diskova
Mogu se koristiti sledeći formati diskova.
• ∙ Formati diskova: CD-ROM Mode 1 i Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2
• ∙ Formati fajlova: ISO9660 Level 1, Level 2,
(Romeo, Joliet)
MP3 i WMA fajlovi snimljeni u bilo kom drugom formatu osim gore navedenih
možda neće ispravno raditi i imena fajlova i foldera možda neće biti ispravno
prikazana.
Napomene i ograničenja vezana uz fajlove su sledeća.
• ∙ Maksimalni broj nivoa hijerarhija: 8 nivoa
• ∙ Maksimalna dužina imena foldera/imena fajla: 32 znaka
• ∙ Maksimalni broj foldera: 192 (uključujući osnovni – «root»)
• ∙ Maksimalni broj fajlova na disku: 255
● Imena fajlova
Kako je audio sistem kompatibilan sa „multi-sessions“ snimanjem, moguće
je reprodukovati disk koji sadrži MP3 i WMA fajlove. Ipak, moguće je
reprodukovati samo prvi snimak.
● ID3 i WMA tagovi
ID3 tag se može dodati MP3 fajlu, što čini mogućim snimanje naziva
kompozicije i imena izvođača, itd.
Sistem je kompatibilan sa ID3 Ver. 1.0, 1.1 i Ver. 2.2, 2.3 ID3 tagovima.
(Broj karaktera je baziran na ID3 Ver. 1.0 i 1.1.)
WMA tagovi se mogu dodati WMA fajlovima, što čini mogućim snimanje naziva
kompozicije i imena izvođača na isti način kao kod ID3 tagova.
3
Unutrašnji uređaji
Jedini fajlovi koji mogu biti prepoznati kao MP3/WMA i reprodukovani kao
takvi su oni sa nastavkom .mp3 ili .wma.
● Multi-sessions
305
Book YARIS - lat.indb 305
11.10.2011 13:48:43
3-2. Korišćenje audio sistema
● Reprodukovanje MP3 i WMA fajlova
Kada stavite disk koji sadrži MP3 ili WMA fajlove, prvo se proveravaju svi
fajlovi na disku. Kada se završi provera fajlova, reprodukuje se prvi MP3 ili
WMA fajl. Kako bi provera fajlova bila brža, preporučujemo da ne snimate
druge fajlove osim MP3 ili WMA, kao i da ne kreirate nepotrebne foldere.
Ako disk sadrži mešavinu muzičkih podataka i podataka u MP3 ili WMA
formatu, mogu se reprodukovati samo muzički podaci.
● Nastavci
Ako se nastavci fajla .mp3 i .wma koriste za druge fajlove osim MP3 i WMA
fajlova, oni će biti pogrešno prepoznati i reprodukovani kao MP3 i WMA fajlovi.
To može uzrokovati jaku buku i oštećenje zvučnika.
● Reprodukovanje
• Za reprodukovanje MP3 fajlova sa stabilnim kvalitetom zvuka, preporučujemo fiksni protok podataka (bit rate) od 128 kbps i frekvenciju uzoraka
od 44.1 kHz.
• Reprodukcija CD-R ili CD-RW možda neće biti moguća u nekim slučajevima, zavisno od karakteristika diska.
• Na tržištu postoji veliki izbor slobodnih softvera, kao i ostalih softvera za
dekodiranje MP3 i WMA fajlova. Zavisno od statusa dekodiranja i formata
fajla, može doći do lošeg kvaliteta zvuka ili buke na početku reprodukovanja. U nekim slučajevima reprodukovanje neće biti moguće.
• Kada su na disku osim MP3 i WMA fajlova snimljeni i drugi fajlovi, možda
će biti potrebno više vremena da se disk prepozna, a u nekim slučajevima
reprodukovanje neće biti moguće.
• Microsoft, Windows i Windows Media su registrovane trgovačke marke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim državama, kao i u drugim državama.
PAŽNjA!
■ Diskovi i adapteri koji se ne mogu koristiti (→ STR. 299)
■ Mere opreza kod CD plejera (→ STR. 300)
306
Book YARIS - lat.indb 306
11.10.2011 13:48:43
3-2. Korišćenje audio sistema
Rukovanje iPod plejerom*
Povezivanje iPod plejera Vam omogućava da slušate muziku sa
zvučnika u vozilu.
■ Povezivanje iPod plejera
KORAK 1
Povucite ručicu i otvorite glavnu
pregradu.
KORAK 2
Otvorite poklopac i povežite
iPod plejer pomoću iPod kabla.
3
KORAK 3
Zatvorite glavnu pregradu i pritisnite
Unutrašnji uređaji
Uključite iPod ukoliko je isključen.
.
*: Zavisno od opreme.
307
Book YARIS - lat.indb 307
11.10.2011 13:48:43
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Kontrolni panel
Dole prikazana ilustracija odnosi se na vozila sa upravljačem na levoj
strani. Položaji nekih dugmadi su obrnuti za vozila sa upravljačem na
desnoj strani.
Uključivanje/
isključivanje
(„Power”)
Odabir
pesme, brzo
premotavanje
unapred ili
unazad
Glasnoća
(„Volume“)
Dugme za nasumično reprodukovanje
(„Shuffle“)
iPod meni
Dugme za ponavljanje
kompozicije („Repeat“)
Prikaz spiska
pesama
Reprodukovanje
Odabir iPod menija/
pesme ili prikazivanje
tekstualnih poruka
Dugme za povratak na
prethodnu funkciju
Odabir načina reprodukovanja
KORAK 1
Pritisnite
KORAK 2
Okretanje
redosledom:
(„MENU“) za odabir načina rada iPod menija.
menja način reprodukovanja sledećim
„Playlists“ → „Artists“ → „Albums“ → „Songs“ → „Podcasts“ →
„Genres“ → „Composers“ → „Audiobooks“
(„Liste pesama“ →„Izvođači“ → „Albumi“ → „Pesme“ → „Podkast“ →
„Žanrovi“ → „Kompozitori“ → „Audio knjige“)
KORAK 3
Pritisnite
da odaberete željeni način reprodukovanja.
308
Book YARIS - lat.indb 308
11.10.2011 13:48:44
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Lista načina reprodukovanja
Način reprodu-kovanja
„Playlists“
„Artists“
„Albums“
„Songs“
„Podcasts“
„Genres“
Prvi izbor
Drugi izbor
odabir liste
pesama
odabir
izvođača
odabir
albuma
odabir
pesama
odabir
podkasta
odabir
pesama
odabir
albuma
odabir
pesama
-
odabir žanra
Četvrti izbor
-
-
odabir
pesama
-
-
-
-
-
odabir
epizode
odabir
izvođača
odabir
albuma
-
-
odabir
albuma
odabir
pesama
odabir
pesama
-
-
-
3
Unutrašnji uređaji
odabir
kompozitora
odabir audio
„Audiobooks“
knjige
„Composers“
Treći izbor
-
■ Odabir liste
KORAK 1
Okrenite
da se prikaže lista prvog izbora.
KORAK 2
Pritisnite
da odaberete željenu stavku.
Pritiskanjem regulatora prelazite na listu drugog izbora.
KORAK 3
Ponovite isti postupak da odaberete željenu stavku.
Za vraćanje na prethodnu listu izbora, pritisnite
.
309
Book YARIS - lat.indb 309
11.10.2011 13:48:44
3-2. Korišćenje audio sistema
Odabir pesama
Okrenite
ili pritisnite „˄“ ili „˅“ na
da odaberete željenu
pesmu.
Odabir pesme sa spiska pesama
KORAK 1
Pritisnite
.
Prikazaće se spisak pesama.
KORAK 2
Okrenite
kako biste odabrali pesmu.
KORAK 3
Pritisnite
za reprodukciju pesme.
Za povratak na prethodni ekran pritisnite
.
Brzo premotavanje pesama unapred i unazad
Za brzo premotavanje unapred i unazad, pritisnite i držite „˄“ ili „˅“ na
.
310
Book YARIS - lat.indb 310
11.10.2011 13:48:44
3-2. Korišćenje audio sistema
Nasumično reprodukovanje („Shuffle“)
Pritiskom na
(RDM) način rada se menja na sledeći način:
Nasumičan odabir kompozicije → nasumičan odabir albuma →
isključeno
Ponavljanje reprodukcije
Pritisnite
(RPT).
Za isključivanje, ponovo pritisnite
(RPT).
Prebacivanje ekrana
Pritisnite
3
.
Za povratak na prethodni ekran pritisnite
ili
.
Podešavanje balansa zvučnika i kvaliteta zvuka
KORAK 1
Pritisnite
KORAK 2
Okretanjem
da uđete u meni iPod-a.
Unutrašnji uređaji
Naziv kompozicije, Naziv izvođača i Naslov albuma su prikazani na ekranu.
menja se načine reprodukcije zvuka.
(→ STR. 322)
311
Book YARIS - lat.indb 311
11.10.2011 13:48:45
3-2. Korišćenje audio sistema
■ O iPod-u
● Apple ne preuzima odgovornost za rad ovog uređaja, kao i za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim i regulatornim standardima.
● iPod je registrovani zaštitni znak Apple Inc, registrovan u SAD i ostalim državama.
■ Funkcije iPod plejera
● Kada se iPod plejer poveže i audio izvor se prebaci na način rada iPod plejera, iPod plejer će nastaviti sa reprodukovanjem od istog mesta na kom je
poslednji put korišćen.
● Zavisno od iPod plejera koji je povezan na sistem, određene funkcije možda
neće biti dostupne. Ako neka funkcija nije dostupna zbog kvara (suprotno
od specifikacija sistema), možda ćete moći da rešite problem ako iskopčate
uređaj i ponovo ga povežete.
● Dok je konektovan na sistem, ne mogu da se koriste kontrole na iPod plejeru. Umesto toga, neophodno je da se koriste kontrole audio sistema vozila.
■ Problemi iPod plejera
Da biste rešili većinu problema na koje naiđete kada koristite vaš iPod plejer,
iskopčajte ga iz konekcije u vozilu za iPod plejer i ponovo ga podesite.
Za uputstva o tome kako da podesite vaš iPod plejer, pogledajte Uputstva za
upotrebu iPod plejera.
■ Ekran
→ STR. 298
■ Poruke o grešci
„ERROR“: To ukazuje na problem sa iPod plejerom ili njegovom konekcijom.
„NO SONGS“: To znači da na iPod plejeru nema muzičkih podataka.
„NO PLAYLIST“: To znači da se neke raspoložive pesme ne nalaze na
odabranoj listi pesama.
„UPDATE YOUR IPOD“: To znači da verzija iPod plejera nije kompatibilna.
Unapredite softver vašeg iPodplejera na najnoviju verziju.
312
Book YARIS - lat.indb 312
11.10.2011 13:48:45
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Kompatibilni modeli
Model
iPod
iPod nano
iPod touch
iPhone
Verzija softvera
5. generacija
Verzija 1.3.0 ili novija
1. generacija
Verzija 1.3.1 ili novija
2. generacija
Verzija 1.1.3 ili novija
3. generacija
Verzija 1.1.3 ili novija
4. generacija
Verzija 1.0.4 ili novija
5. generacija
Verzija 1.0.1 ili novija
1. generacija
Verzija 3.1.2 ili novija
2. generacija
Verzija 3.1.2 ili novija
Kraj 2009. (8 GB)
Verzija 3.1.2 ili novija
Kraj 2009. (32 GB/64 GB)
Verzija 3.1.2 ili novija
1. generacija
Verzija 1.1.2 ili novija
2. generacija (120 GB)
Verzija 2.0.1 ili novija
Kraj 2009. (160 GB)
Verzija 2.0.3 ili novija
1. generacija (iPhone)
Verzija 3.1.2 ili novija
2. generacija (iPhone 3G)
Verzija 3.1.2 ili novija
3. generacija (iPhone 3GS)
Verzija 3.1.2 ili novija
4. generacija (iPhone 4)
Verzija 4.0.0 ili novija
3
Unutrašnji uređaji
iPod classic
Generacija
Neki od modela prikazanih u tabeli mogu biti nekompatibilni sa ovim sistemom,
zavisno od razlika u modelima ili verzije softvera itd.
iPod 4. generacije i raniji modeli nisu kompatibilni sa ovim sistemom.
iPod mini, iPod shuffle i iPod photo nisu kompatibilni sa ovim sistemom.
Standardi i ograničenja su sledeći:
● Maksimalan broj lista na uređaju: 9999
● Maksimalan broj pesama na uređaju: 65535
● Maksimalan broj pesama po listi: 65535
313
Book YARIS - lat.indb 313
11.10.2011 13:48:45
3-2. Korišćenje audio sistema
OPREZ!
■ Oprez tokom vožnje
Ne povezujte iPod plejere i ne rukujte kontrolama.
PAŽNjA!
■ Radi sprečavanja oštećenja iPod plejera
● Ne ostavljajte iPod plejere u vozilu. Unutrašnjost vozila može da postane vruća i ošteti plejer.
● Ne pritiskajte jako i nemojte primenjivati nepotreban pritisak na iPod
plejer dok je povezan jer to može da ošteti iPod plejer ili njegovu spojnicu.
● Ne ubacujte strane predmete u priključak jer to može da ošteti iPod
plejer ili njegovu spojnicu.
314
Book YARIS - lat.indb 314
11.10.2011 13:48:46
3-2. Korišćenje audio sistema
Rukovanje plejerom sa USB memorijom*
Povezivanje plejera sa USB memorijom Vam omogućava da slušate
muziku preko zvučnika u vozilu.
■ Povezivanje USB memorije
KORAK 1
Povucite ručicu i otvorite glavnu
pregradu.
KORAK 2
Otvorite poklopac i spojite USB
memoriju.
3
KORAK 3
Zatvorite glavnu pregradu i pritisnite
Unutrašnji uređaji
Uključite USB memoriju ukoliko
je isključena
.
*: Zavisno od opreme.
315
Book YARIS - lat.indb 315
11.10.2011 13:48:46
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Kontrolni panel
Dole prikazana ilustracija odnosi se na vozila sa upravljačem na levoj
strani. Položaji nekih dugmadi su obrnuti za vozila sa upravljačem na
desnoj strani.
Uključivanje/
isključivanje
(„Power”)
Glasnoća
(„Volume“)
Odabir
fajla, brzo
premotavanje
unapred ili
unazad
Dugme za reprodukovanje slučajnim
odabirom („Random“)
Ponavljanje
kompozicije
(„Repeat“)
Odabir fajla ili
prikazivanje
tekstualnih poruka
Odabir
foldera
Prikaz spiska
foldera
Reprodukovanje
Dugme za povratak na
prethodnu funkciju
Odabir foldera
■ Odabir jednog foldera
Za odabir željenog foldera pritisnite „˄“ ili „˅“ na
.
316
Book YARIS - lat.indb 316
11.10.2011 13:48:46
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Odabir foldera i fajla sa spiska foldera
KORAK 1
Pritisnite
.
Prikazaće se spisak foldera.
KORAK 2
Okrenite i pritisnite
kako biste odabrali folder i fajl.
Za povratak na prethodni ekran pritisnite
Za izlazak iz funkcije pritisnite
.
.
■ Vraćanje na prvi folder
Pritisnite i držite „˅“ na
dok ne čujete zvučni signal.
3
Odabir fajlova
ili pritisnite „˄“ ili „˅“ na
da odaberete željeni fajl.
Brzo premotavanje fajlova unapred i unazad
Za brzo premotavanje unapred i unazad, pritisnite i držite „˄“ ili „˅“ na
.
Unutrašnji uređaji
Okrenite
Reprodukovanje slučajnim odabirom
(RDM) menja se način rada sledećim redosledom:
Pritiskanjem
Reprodukovanje foldera slučajnim odabirom → reprodukovanje diska
slučajnim odabirom → isključeno
Ponovno reprodukovanje („Repeat“)
(RPT) menja se način rada sledećim redosledom:
Pritiskanjem
Ponovno reprodukovanje fajla → ponovno reprodukovanje foldera* →
isključeno
*: Dostupno osim kada je odabrano RDM (reprodukovanje slučajnim odabirom)
317
Book YARIS - lat.indb 317
11.10.2011 13:48:46
3-2. Korišćenje audio sistema
Prebacivanje ekrana
Pritisnite
.
Naziv kompozicije, Naziv izvođača i Naslov albuma (samo za MP3) su
prikazani na ekranu.
Za povratak na prethodni ekran pritisnite
ili
.
■ Funkcije plejera sa USB memorijom
● Zavisno od plejera sa USB memorijom koji je povezan na sistem, sam
uređaj možda neće raditi i određene funkcije možda neće biti dostupne.
Ako uređaj ne radi ili ako neka funkcija nije dostupna zbog kvara (suprotno
od specifikacija sistema), možda ćete moći da rešite problem ako iskopčate
uređaj i ponovo ga povežete.
■ Ekran
→ STR. 298
■ Poruke o grešci
„ERROR“: To ukazuje na problem sa plejerom sa USB memorijom ili njegovom
konekcijom.
„NO MUSIC“: To znači da na plejeru sa USB memorijom nema MP3/WMA
fajlova
■ Plejer sa USB memorijom
● Kompatibilni uređaji
Plejeri sa USB memorijom koji mogu da se koriste za reprodukovanje MP3 i
WMA fajlova
318
Book YARIS - lat.indb 318
11.10.2011 13:48:47
3-2. Korišćenje audio sistema
3
Unutrašnji uređaji
● Kompatibilni formati uređaja
Mogu se koristiti sledeći formati uređaja:
• USB komunikacioni formati: USB2.0 FS (12 mbps)
• Formati fajlova: FAT16/32 (Windows)
• Klasa komunikacije: klasa za skladištenje podataka
MP3 i WMA fajlovi snimljeni u bilo kom drugom formatu osim gore navedenih
možda neće ispravno raditi i imena fajlova i foldera možda neće biti ispravno
prikazana.
Standardi i ograničenja su sledeći.
• Maksimalan broj nivoa hijerarhija: 8 nivoa
• Maksimalan broj foldera na uređaju: 999 (uključujući osnovni – „root“)
• Maksimalan broj fajlova na uređaju: 9999
• Maksimalan broj fajlova po folderu: 255
● MP3 i WMA fajlovi
MP3 (MPEG Audio LAYER3) je standardni format kompresije zvuka.
Pomoću MP3 kompresije fajlovi se mogu kompresovati do približno 1/10
njihove originalne veličine.
WMA (Windows MediaTM Audio) je Microsoftov format kompresije zvuka.
Ovaj format kompresuje audio podatke na veličinu manju od onih u MP3
formatu.
Postoji ograničenje za MP3 i WMA standarde i za medije/formate snimljene u
njima koji se mogu koristiti.
● Kompatibilnost MP3 fajlova
• Kompatibilni standardi
MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYERII, III, MPEG2.5)
• Kompatibilne frekvencije uzoraka
MPEG1 AUDIO LAYERII,III: 32, 44.1, 48 (kHz)
MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 16, 22.05, 24 (kHz)
MPEG2.5: 8, 11.025, 12 (kHz)
• Kompatibilnost protoka podataka (bit rate) (kompatibilno sa VBR)
MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32- 320 (kbps)
MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 32-160 (kbps)
MPEG2.5: 32-160 (kbps)
• Kompatibilni modovi kanala: stereo, joint stereo, dual channel i monaural
319
Book YARIS - lat.indb 319
11.10.2011 13:48:47
3-2. Korišćenje audio sistema
● Kompatibilnost WMA fajlova
• Kompatibilni standardi
WMA Ver. 9
• Kompatibilne frekvencije uzoraka
HIGH PROFILE 32, 44.1, 48 (kHz)
• Kompatibilnost protoka podataka (bit rate)
HIGH PROFILE 32-320 (kbps, VBR)
● Imena fajlova
Jedini fajlovi koji mogu biti prepoznati kao MP3/WMA i reprodukovani kao
takvi su oni sa nastavkom .mp3 ili .wma.
● ID3 i WMA tagovi
ID3 tag se može dodati MP3 fajlu, što čini mogućim snimanje naziva
kompozicije i imena izvođača, itd.
Sistem je kompatibilan sa ID3 Ver. 1.0, 1.1 i Ver. 2.2, 2.3, 2.4 ID3 tagovima.
(Broj karaktera je baziran na ID3 Ver. 1.0 i 1.1.)
WMA tagovi se mogu dodati WMA fajlovima, što čini mogućim snimanje naziva
kompozicije i imena izvođača na isti način kao kod ID3 tagova.
● Reprodukovanje MP3 i WMA fajlova
• Kada stavite disk koji sadrži MP3 ili WMA fajlove, prvo se proveravaju
svi fajlovi na uređaju sa USB memorijom. Kada se završi provera fajlova,
reprodukuje se prvi MP3 ili WMA fajl. Kako bi provera fajlova bila brža,
preporučujemo da ne snimate druge fajlove osim MP3 ili WMA, kao i da
ne kreirate nepotrebne foldere.
• Kada se USB uređaj poveže i audio izvor se prebaci na način rada plejera sa USB memorijom, USB uređaj će početi da reprodukuje prvi fajl u
prvom folderu. Ako se isti uređaj iskopča i ponovo prikopča (a sadržaj nije
promenjen), USB uređaj će nastaviti sa reprodukovanjem na onom mestu
gde je poslednji put korišćen.
● Nastavci
Ako se nastavci fajla .mp3 i .wma koriste za druge fajlove osim MP3 i WMA
fajlova, oni će biti preskočeni (nereprodukovani).
320
Book YARIS - lat.indb 320
11.10.2011 13:48:47
3-2. Korišćenje audio sistema
● Reprodukovanje
• Za reprodukovanje MP3 fajlova sa stabilnim kvalitetom zvuka, preporučujemo fiksni protok podataka (bit rate) od 128 kbps i frekvenciju uzoraka
od 44.1 kHz.
• Na tržištu postoji veliki izbor slobodnih softvera, kao i ostalih softvera za
dekodiranje MP3 i WMA fajlova. Zavisno od statusa dekodiranja i formata
fajla, može doći do lošeg kvaliteta zvuka ili buke na početku reprodukovanja. U nekim slučajevima reprodukovanje neće biti moguće.
• Microsoft, Windows i Windows Media su registrovane trgovačke marke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim državama, kao i u drugim državama.
OPREZ!
3
■ Oprez tokom vožnje
Ne povezujte USB plejere i ne rukujte kontrolama.
Unutrašnji uređaji
PAŽNjA!
■ Ukoliko ne možete da zatvorite glavnu pregradu
U zavisnosti od veličine i oblika USB memorije spojene na sistem, glavna
pregrada možda neće moći u potpunosti da se zatvori. U tom slučaju,
ne pokušavajte da na silu zatvorite glavnu pregradu. To može oštetiti
USB memoriju ili ulaz, itd. Uklonite USB memoriju i koristite drugu USB
memoriju, veličine i oblika koji omogućava da se glavna pregrada u
potpunosti zatvori kada je USB memorija spojena na sistem.
■ Radi sprečavanja oštećenja plejera sa USB memorijom
● Ne ostavljajte plejere sa USB memorijom u vozilu. Temperatura unutar
vozila može da postane visoka i ošteti plejer.
● Ne pritiskajte jako i nemojte primenjivati nepotreban pritisak na plejer
sa USB memorijom dok je povezan jer to može da ošteti plejer sa USB
memorijom ili njegovu spojnicu.
● Ne ubacujte strane predmete u priključak jer to može da ošteti plejer sa
USB memorijom ili njegovu spojnicu.
321
Book YARIS - lat.indb 321
11.10.2011 13:48:47
3-2. Korišćenje audio sistema
Optimalna upotreba audio sistema*
1
Prikazuje
trenutan
2
rada.
Menja sledeće postavke:
način
• Kvalitet zvuka i balans zvučnika (→ STR. 323)
• Kvalitet zvuka i balans zvučnika se mogu menjati zbog
postizanja najboljeg zvuka.
• Uključivanje/isključivanje automatskog podešavanja zvuka – (ASL)(→ STR. 323)
3
Odabir načina rada
Korišćenje funkcije kontrolisanja audio sistema
■ Prebacivanje postavki kvaliteta zvuka
KORAK 1
Pritisnite
KORAK 2
kako
Okrenite
(podešavanje zvuka).
KORAK 3
Pritisnite
.
KORAK 4
Okrenite
do željenog načina rada.
.
biste
odabrali
„Sound
Setting“
„BASS“ (niski tonovi) →„TREBLE“ (visoki tonovi) → „FADER“
(balans prednji/zadnji) → „BALANCE“ (balans levi/desni) →
„ASL“ (automatsko podešavanje zvuka).
KORAK 5
Pritisnite
.
*: Zavisno od opreme
322
Book YARIS - lat.indb 322
11.10.2011 13:48:48
3-2. Korišćenje audio sistema
■ Podešavanje kvaliteta zvuka
Okretanje
podešava nivo.
Prikazana
postavka
Nivo
Okretanje na
levo
Okretanje na
desno
Basovi*
„BASS"
-5 do 5
Visoki
tonovi*
„TREBLE"
-5 do 5
snižava
pojačava
Balans
prednjih/
zadnjih
zvučnika
„FADER“
F7 do R7
Prebacuje
nazad
Prebacuje
napred
Balans
levih/desnih
zvučnika
„BALANCE“
L7 do R7
Prebacuje
na levo
Prebacuje
na desno
3
*: Kvalitet zvuka se podešava zasebno za svaki način rada audio sistema.
■ Uključivanje/isključivanje automatskog podešavanja zvuka
(Automatic Sound Levelizer – ASL)
dugmeta na desno menja nivo
Kada se odabere „ASL“, okretanje
ASL-a, redosledom „LOW“ (nisko), „MID“ (srednje) i „HIGH“ (visoko).
Okretanje
Unutrašnji uređaji
Kvalitet zvuka
na levo isključuje ASL.
Automatsko podešavanje zvuka automatski namešta glasnoću i
kvalitet zvuka prema brzini vozila.
323
Book YARIS - lat.indb 323
11.10.2011 13:48:48
3-2. Korišćenje audio sistema
Korišćenje AUX priključka*
Ovaj priključak se može koristiti za spajanje prenosnih audio uređaja i
slušanje takvog uređaja preko zvučnika u vozilu.
KORAK 1
KORAK 2
KORAK 3
Povucite kako biste otvorili
glavnu pregradu.
Otvorite poklopac i spojite
prenosni audio uređaj.
Zatvorite glavnu pregradu i pritiskajte
prikaže „AUX“.
dok se ne
■ Korišćenje prenosnih audio uređaja spojenih na audio sistem vozila
Glasnoća se može podešavati preko audio kontrola u vozilu. Sva druga
podešavanja se moraju obaviti na samom uređaju.
■ Kada koristite prenosni audio uređaj spojen na utičnicu
Može doći do stvaranja buke tokom reprodukcije. Koristite izvor napajanja
prenosnog audio uređaja.
* Zavisno od opreme
324
Book YARIS - lat.indb 324
11.10.2011 13:48:48
3-2. Korišćenje audio sistema
Korišćenje prekidača na upravljaču*
Neke opcije audio sistema se mogu kontrolisati pomoću prekidača na
upravljaču.
1
2
Glasnoća
Radio: odabir radio stanice
CD: odabir kompozicija i
fajlova (MP3 I WMA)
iPod plejer: odabir pesme
Plejer sa USB memorijom:
odabir fajla i foldera
3
Uključivanje, odabir audio
izvora
3
Pritisnite
kada je audio sistem isključen.
Menjanje audio izvora
kada je audio sistem uključen. Audio izvor se menja
Pritisnite
sledećim redosledom svaki put kada pritisnete dugme. Ako mod nije
dostupan, preskače se.
Unutrašnji uređaji
Uključivanje
AM → FM → CD plejer → iPod plejer ili plejer sa USB memorijom* → AUX*
*: Zavisno od opreme.
* Zavisno od opreme
325
Book YARIS - lat.indb 325
11.10.2011 13:48:49
3-2. Korišćenje audio sistema
Podešavanje glasnoće
Pritisnite „+“ na
za povećanje i „-“ za smanjenje glasnoće.
Držite „+“ ili „-“ na
glasnoće.
da biste nastavili sa povećanjem ili smanjenjem
Utišavanje zvuka
Pritisnite i držite
.
Za deaktiviranje, pritisnite i držite
ponovo.
Odabir radio stanice
KORAK 1
Pritisnite
KORAK 2
Pritisnite „˄“ ili „˅“ na
za odabir radia.
za odabir radio stanice.
Za pretraživanje stanica, pritisnite i držite „˄“ ili „˅“ prekidač dok ne
čujete zvučni signal.
Odabir kompozicije/fajla
KORAK 1
Pritisnite
za odabir CD plejera, iPod plejera ili plejera sa
USB memorijom.
KORAK 2
Pritisnite „˄“ ili „˅“ na
ili pesme.
za odabir željene kompozicije/fajla
Odabir foldera (MP3, WMA ili USB memorija)
KORAK 1
Pritisnite
memorijom.
KORAK 2
Pritisnite „˄“ ili „˅“ na
za odabir CD plejera ili plejera sa USB
dok ne čujete zvučni signal.
326
Book YARIS - lat.indb 326
11.10.2011 13:48:49
3-2. Korišćenje audio sistema
OPREZ!
■ Kako biste smanjili mogućnost nesreće
Obratite pažnju kada rukujete prekidačima audio sistema na upravljaču.
3
Unutrašnji uređaji
327
Book YARIS - lat.indb 327
11.10.2011 13:48:49
3-3. Korišćenje unutrašnjih svetala
3-3. Korišćenje unutrašnjih svetala
Spisak unutrašnjih svetala
1
Unutrašnje svetlo (→ STR. 329)
2
Lična svetla (→ STR. 329)
3
Svetla u prostoru za noge (zavisno od opreme)
4
Svetlo „ENGINE START STOP“ prekidača (vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja)
328
Book YARIS - lat.indb 328
11.10.2011 13:48:50
3-3. Korišćenje unutrašnjih svetala
Lična svetla i unutrašnje svetlo
Lična svetla
Paljenje/gašenje svetala.
Unutrašnje svetlo
3
Gašenje svetala
2
Paljenje/gašenje svetala
povezano sa položajem vrata
3
Paljenje svetala
Unutrašnji uređaji
1
329
Book YARIS - lat.indb 329
11.10.2011 13:48:50
3-3. Korišćenje unutrašnjih svetala
■ Sistem osvetljenja pri ulasku
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Svetla se automatski pale/gase zavisno od položaja prekidača motora i toga
da li su vrata zaključana/otključana ili otvorena/zatvorena.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Svetla se automatski pale/gase zavisno od načina rada „ENGINE START
STOP“ prekidača, prisustva elektronskog ključa i toga da li su vrata
zaključana/otključana ili otvorena/zatvorena.
■ Za sprečavanje pražnjenja akumulatora
Ako sledeća svetla ostanu upaljena kada vrata nisu potpuno zatvorena, svetla
će se automatski ugasiti posle 20 minuta:
● Unutrašnje svetlo (kada je prekidač u položaju „vrata“)
● Svetlo „ENGINE START STOP“ prekidača
● Svetla u prostoru za noge
■ Prilagođavanje koje može da konfiguriše bilo koji ovlašćeni partner ili
serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac
Podešavanja (npr. vreme posle koga se gase svetla) se mogu promeniti.
(Opcije prilagođavanja → STR. 542)
330
Book YARIS - lat.indb 330
11.10.2011 13:48:50
3-4. Korišćenje pregrada
3-3. Korišćenje unutrašnjih svetala
Spisak pregrada
3
Glavna pregrada
2
Držači za čaše
3
Držači za flaše
Unutrašnji uređaji
1
OPREZ!
■ Predmeti koje ne treba ostavljati u pregradi
Ne ostavljajte naočare, upaljače ili boce pod pritiskom u pregradi. Kada
unutrašnjost vozila postane vruća može se desiti sledeće:
● Naočare se mogu iskriviti usled toplote ili napući ukoliko dođu u dodir sa
drugim spremljenim predmetima.
● Upaljači i boce pod pritiskom mogu da eksplodiraju. Ukoliko dođu u dodir
sa drugim spremljenim predmetima, upaljač može da izazove požar, ili
posuda pod pritiskom može da ispusti gas izazivajući opasnost od požara.
331
Book YARIS - lat.indb 331
11.10.2011 13:48:50
3-4. Korišćenje pregrada
Glavna pregrada
Glavna pregrada
Povucite polugu kako
otvorili glavnu pregradu.
biste
■ Mesto za spremanje uputstva za upotrebu u glavnoj pregradi
Unutar glavne pregrade postoji odeljak na
vrhu u koji može da se spremi uputstvo za
upotrebu.
■ Korišćenje ventilacije u pregradi (zavisno od opreme)
Otvaranjem ili zatvaranjem ventilacionog
otvora vazduh iz klima uređaja može da se
usmeri u glavnu pregradu.
1
Otvaranje
2
Zatvaranje
Vazduh je jednake temperature kao vazduh
iz otvora na suvozačevoj strani.
Kvarljiva roba ne sme da se stavlja u
pregradu.
332
Book YARIS - lat.indb 332
11.10.2011 13:48:51
3-4. Korišćenje pregrada
Glavna pregrada i držači za čaše
OPREZ!
■ Oprez tokom vožnje
Držite glavnu pregradu zatvorenom kada nije u upotrebi. U slučaju naglog
kočenja može doći do nesreće, jer putnika može udariti otvorena pregrada
za rukavice ili predmeti iz nje.
Držači za čaše
Prednji
3
Unutrašnji uređaji
Zadnji
333
Book YARIS - lat.indb 333
11.10.2011 13:48:51
3-4. Korišćenje pregrada
Držači za čaše i držači za flaše
■ Vađenje separatora
Izvucite separator.
OPREZ!
■ Predmeti koji nisu pogodni za držač za čašu
Ne stavljajte u držače za čaše ništa osim čaša ili aluminijumskih limenki.
Drugi predmeti mogu biti izbačeni iz držača u slučaju nesreće ili naglog
kočenja i uzrokovati povrede. Ako je moguće, prekrijte vruća pića kako biste
sprečili opekotine.
Držači za flaše
■ Kada koristite držač za čašu
● Kada stavljate flašu, zatvorite čep.
● Flaša možda neće moći da se stavi, zavisno od veličine i oblika.
334
Book YARIS - lat.indb 334
11.10.2011 13:48:51
3-4. Korišćenje pregrada
Držači za flaše
OPREZ!
■ Predmeti koji nisu pogodni za držač za flašu
Ne stavljajte u držač za flašu ništa osim flaša.
Drugi predmeti mogu biti izbačeni iz držača u slučaju nesreće ili naglog
kočenja i uzrokovati povrede.
PAŽNjA!
■ Predmeti koje ne treba ostavljati u držačima za flaše
Pre stavljanja flaše stavite poklopac. U držače ne stavljajte otvorene flaše
ili staklene i papirne čaše koje sadrže tečnost. Sadržaj se može prosuti,
a staklo polomiti.
3
Unutrašnji uređaji
335
Book YARIS - lat.indb 335
11.10.2011 13:48:52
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Štitnici od sunca
1
Za postavljanje štitnika u
prednji položaj, spustite ga.
2
Za postavljanje štitnika u
bočni položaj, spustite ga,
otkačite i zaokrenite u stranu.
336
Book YARIS - lat.indb 336
11.10.2011 13:48:52
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Kozmetička ogledala
Otvorite poklopac.
■ Kozmetička svetla (zavisno od opreme)
1
Pali svetla
2
Gasi svetla
3
Unutrašnji uređaji
■ Kozmetička svetla mogu da se koriste
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Kada je prekidač motora u „ACC“ ili „ON“ položaju.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Kada je „ENGINE START STOP“ prekidač motora u „ACCESSORY“ ili
„IGNITION ON“ načinu rada.
PAŽNjA!
■ Za sprečavanje pražnjenja akumulatora (vozila sa kozmetičkim svetlima)
Ne ostavljajte svetla na kozmetičkim ogledalima upaljenim duže nego što
je potrebno kada je motor ugašen.
337
Book YARIS - lat.indb 337
11.10.2011 13:48:52
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Sat
1
Podešava sate.
2
Podešava minute.
■ Sat se prikazuje
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Kada je prekidač motora u „ON“ položaju.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Kada je „ENGINE START STOP“ prekidač motora u „IGNITION ON“ načinu
rada.
■ Kada se akumulator otkopča i ponovo spoji
Sat se poništava.
338
Book YARIS - lat.indb 338
11.10.2011 13:48:52
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Ekran spoljašnje temperature
Ekran spoljašnje temperature prikazuje temperaturu u rasponu od
-40°C do 50°C.
3
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Kada je „ENGINE START STOP“ prekidač motora u „IGNITION ON“ načinu
rada.
■ Ekran
U sledećim situacijama, tačna spoljašnja temperatura možda neće moći da se
prikaže ili će ekranu trebati više vremena nego inače da prikaže temperaturu.
Unutrašnji uređaji
■ Ekran spoljašnje temperature se prikazuje
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Kada je prekidač motora u „ON“ položaju.
● Kada je vozilo zaustavljeno ili se kreće polako (manje od 25 km/h).
● Kada se spoljašnja temperatura naglo promeni (pri ulasku/izlasku iz garaže,
tunela, itd.).
■ Kada je prikazano „- -“ ili „E“
Sistem je možda u kvaru. Odvezite vozilo kod bilo kod ovlašćenog partnera ili
servisera Tojote ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
339
Book YARIS - lat.indb 339
11.10.2011 13:48:52
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Prenosiva pepeljara*
Pepeljara može da se postavi u
držač za čaše. (→ STR. 333)
OPREZ!
■ Kada nije u upotrebi
Zatvorite pepeljaru.
Može doći do povreda u slučaju nesreće ili naglog kočenja.
■ Kako biste sprečili požar
● Potpuno ugasite šibice i cigarete pre stavljanja u pepeljaru. Zatim se uverite da je pepeljara potpuno zatvorena.
● Ne stavljajte u pepeljaru papir ili druge zapaljive predmete.
*: Zavisno od opreme
340
Book YARIS - lat.indb 340
11.10.2011 13:48:53
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Upaljač
Pritisnite upaljač.
Upaljač će iskočiti kada
spreman za upotrebu.
je
■ Upaljač se može koristiti
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Kada je prekidač motora u „ACC“ ili „ON“ položaju.
3
OPREZ!
Unutrašnji uređaji
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Kada je „ENGINE START STOP“ prekidač motora u „ACCESSORY“ ili
„IGNITION ON“ načinu rada.
■ Kako biste izbegli opekotine ili požar
● Ne dirajte metalne delove upaljača.
● Ne pritiskajte upaljač pošto je iskočio. Može se pregrejati i uzrokovati požar.
● Ne stavljajte u otvor ništa osim upaljača. To može deformisati otvor, zbog
čega upaljač može da iskače iz otvora ili teško da se vadi.
*: Zavisno od opreme
341
Book YARIS - lat.indb 341
11.10.2011 13:48:53
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Utičnica*
Utičnica se može koristiti za 12 V dodatnu opremu koja radi na manje
od 10 A.
■ Utičnica se može koristiti
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Kada je prekidač motora u „ACC“ ili „ON“ položaju.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Kada je „ENGINE START STOP“ prekidač motora u „ACCESSORY“ ili
„IGNITION ON“ načinu rada.
PAŽNjA!
■ Kako biste izbegli oštećenje utičnice
Zatvorite poklopac utičnice kada utičnica nije u upotrebi.
Strani predmeti ili tečnosti koji dospeju u utičnicu mogu uzrokovati kratak
spoj.
■ Kako biste sprečili pregorevanje osigurača
Ne koristite dodatnu opremu koja radi na više od 12 V 10 A.
■ Kako biste sprečili pražnjenje akumulatora
Ne koristite utičnicu duže nego što je potrebno kada motor ne radi.
*: Zavisno od opreme
342
Book YARIS - lat.indb 342
11.10.2011 13:48:53
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Grejači sedišta*
1
Greje levo prednje
sedište
2
Greje desno prednje
sedište
Pali se svetlo pokazivača.
■ Grejači sedišta se mogu koristiti
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
Kada je prekidač motora u „ON“ položaju.
3
■ Kada nije u upotrebi
Isključite grejač sedišta.
Unutrašnji uređaji
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
Kada je „ENGINE START STOP“ prekidač motora u „IGNITION ON“ načinu
rada.
*: Zavisno od opreme
343
Book YARIS - lat.indb 343
11.10.2011 13:48:53
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
OPREZ!
■ Opekotine
● Kada je grejač sedišta uključen, kako biste izbegli opekotine, budite oprezni kada na sedištu sede sledeće osobe:
• Bebe, mala deca, stariji, bolesni i invalidi.
• Osobe sa osetljivom kožom.
• Umorne osobe.
• Osobe koje su uzimale alkohol ili lekove koji uzrokuju pospanost (lekovi
za spavanje, lekovi protiv prehlade, itd.).
● Ne prekrivajte sedište kada koristite grejač sedišta. Korišćenje grejača
sedišta sa ćebetom ili jastukom povećava temperaturu sedišta i može
dovesti do pregrejavanja.
● Ne koristite grejač sedišta duže nego što je potrebno. To može uzrokovati
manje opekotine ili pregrejavanje.
PAŽNjA!
■ Kako biste sprečili oštećenje grejača
Ne stavljajte predmete neravnomerne težine na sedište i ne zabadajte
oštre predmete (igle, eksere, itd.) u sedište.
■ Kako biste sprečili pražnjenje akumulatora
Isključite prekidače kada motor ne radi.
344
Book YARIS - lat.indb 344
11.10.2011 13:48:54
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Naslon za ruke*
Spustite naslon za ruke kada
želite da ga koristite.
PAŽNjA!
3
Unutrašnji uređaji
■ Kako biste sprečili oštećenje naslona za ruke
Ne primenjujte preveliku silu na naslon.
*: Zavisno od opreme
345
Book YARIS - lat.indb 345
11.10.2011 13:48:54
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Senka panoramskog krova*
Senka panoramskog krova može ručno da se otvori ili zatvori.
■ Otvaranje senke panoramskog krova
Pritiskanje jezičaka oslobađa
bravu i senka može da se otvori.
■ Zatvaranje senke panoramskog krova
Povucite jezičke u položaj za
zaključano kako biste zatvorili
senku.
*: Zavisno od opreme
346
Book YARIS - lat.indb 346
11.10.2011 13:48:54
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Patosnice
Koristite samo patosnice dizajnirane specijalno za vozila istog modela i
godine proizvodnje kao vaše vozilo. Sigurno ih učvrstite na predviđeno
mesto na tepihu.
Umetnite kukice (spojnice) u
rupice na patosnici.
KORAK 2
Okrenite gornji deo svake kukice
(spojnice) kako biste učvrstili
patosnice.
3
Unutrašnji uređaji
KORAK 1
*: Obavezno poravnajte znak.
Oblik kukica (spojnica) može da se razlikuje od prikazanih na slici.
347
Book YARIS - lat.indb 347
11.10.2011 13:48:54
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
OPREZ!
■ Imajte na umu sledeće mere opreza.
● U suprotnom, patosnica može da sklizne i smeta korišćenju papučica tokom vožnje. Može doći do neočekivanog povećanja brzine ili težeg zaustavljanja vozila, što može dovesti do ozbiljne nesreće.
■ Kada stavljate patosnice
● Ne koristite patosnice dizajnirane za druge modele ili modele različite godine proizvodnje od vašeg vozila, čak i ako su u pitanju originalne Tojota
patosnice.
● Koristite isključivo patosnice napravljene za vozačevo sedište.
● Uvek učvrstite patosnicu pomoću kukica (spojnica) koje ste dobili uz nju.
● Ne stavljajte dve ili više patosnica jednu preko druge.
● Ne postavljajte patosnicu sa pogrešne strane ili naopačke.
■ Pre vožnje
● Proverite da li je patosnica sigurno učvršćena na pravom mestu pomoću
svih priloženih kukica (spojnica). Obavezno izvršite ovu proveru posle čišćenja poda.
● Sa zaustavljenim motorom i ručicom menjača u „P“ (vozila sa Multdrive
menjačem) ili „N“ (vozila sa ručnim menjačem ili ručnim menjačem sa više
načina rada) položaju, u potpunosti pritisnite svaku papučicu do kraja,
kako biste se uverili da ne dolazi u dodir sa patosnicom.
348
Book YARIS - lat.indb 348
11.10.2011 13:48:55
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Funkcije prtljažnog prostora
■ Tabla prtljažnika (zavisno od opreme)
1
Gornji položaj
2
Donji položaj
Donji položaj može da
se koristi kada je tabla
prtljažnika postavljena na
pokrivač poda prtljažnika.
3
Unutrašnji uređaji
■ Pomoćna pregrada (zavisno od opreme)
Podignite tablu prtljažnika i
pokrivač poda prtljažnika.
349
Book YARIS - lat.indb 349
11.10.2011 13:48:55
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
Vađenje table prtljažnika
Podignite tablu prtljažnika i
povucite je ka sebi kako biste je
izvadili.
Učvršćivanje table prtljažnika
KORAK 1
Podignite tablu prtljažnika.
KORAK 2
1
Izvadite kuku na zadnjoj
strani table prtljažnika.
2
Zakačite kuku na gornji rub
otvora zadnjih vrata, kao što
je prikazano.
350
Book YARIS - lat.indb 350
11.10.2011 13:48:55
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
■ Vađenje pokrivača prtljažnika
Pokrivač prtljažnika može da se izvadi pomoću sledećeg postupka:
KORAK 1
1
Otkačite uzice.
2
Vratite pokrivač prtljažnika u horizontalan
položaj.
3
Podignite pokrivač prtljažnika i povucite ga
ka sebi.
Unutrašnji uređaji
KORAK 2
OPREZ!
■ Kada radite sa tablom prtljažnika
Ne stavljajte ništa na tablu prtljažnika kada radite sa njom. U suprotnom,
možete da priklještite prste ili može doći do nesreće i povreda.
351
Book YARIS - lat.indb 351
11.10.2011 13:48:56
3-5. Ostali unutrašnji uređaji
352
Book YARIS - lat.indb 352
11.10.2011 13:48:56
Održavanje i nega
4
4-1. Održavanje i nega
Čišćenje i zaštita
spoljašnjosti vozila ........... 354
Čišćenje i zaštita
unutrašnjosti vozila........... 359
4-2. Održavanje
Zahtevi održavanja ........... 362
4-3. „Uradi sam” održavanje
Mere opreza kod „uradi
sam“ servisa ..................... 365
Poklopac motora .............. 368
Postavljanje podne
dizalice ............................. 370
Prostor motora ................. 373
Gume ............................... 390
Pritisak u gumama ........... 394
Točkovi ............................. 396
Filter klima uređaja ........... 398
Baterija daljinskog
upravljača/elektronskog
ključa ................................ 401
Provera i zamena
osigurača.......................... 405
Sijalice .............................. 422
353
Book YARIS - lat.indb 353
11.10.2011 13:48:56
4-1. Održavanje i nega
Čišćenje i zaštita spoljašnjosti vozila
Kako biste zaštitili vozilo i održali ga u prvobitnom stanju, učinite
sledeće.
● Perite vozilo od vrha do dna, slobodno vodom operite karoseriju,
bazu točkova i donji postroj vozila kako biste odstranili prašinu i
prljavštinu. Operite karoseriju vozila pomoću sunđera ili meke
krpe, kao što je jelenska koža.
● Za mrlje koje se teško skidaju, koristite sapun za pranje automobila
i dobro isperite vodom.
● Obrišite preostalu vodu.
● Voskirajte vozilo kada vodootporni sloj izgubi svoja svojstva.
Ako se voda zadržava na čistoj površini, nanesite vosak kada se karoserija
vozila ohladi.
■ Automatske perionice
● Pre pranja vozila preklopite retrovizore i skinite antenu. Počnite pranje od
prednjeg dela vozila. Obavezno postavite antenu i otklopite retrovizore pre
vožnje.
● Četke u automatskoj perionici mogu ogrebati vozilo i oštetiti boju.
● Vozila sa zadnjim spojlerom: U određenim vrstama automatskih perionica,
zadnji spojler će možda smetati mašini za pranje. To može sprečiti da se
vozilo kompletno opere ili može prouzrokovati oštećenje zadnjeg spojlera.
■ Automatske perionice pod visokim pritiskom
● Ne dopustite da prskalice u auto perionici dođu blizu prozora.
● Pre pranja proverite da li su vrata rezervoara goriva na vašem vozilu dobro
zatvorena.
354
Book YARIS - lat.indb 354
11.10.2011 13:48:56
4-1. Održavanje i nega
■ Kada koristite auto perionicu (vozila sa sistemom pametnog ulaska i
pokretanja)
Ako se ručke vrata pokvase dok je elektronski ključ u efektivnom dometu,
može se dogoditi da se vrata zaključaju i otključaju nekoliko puta. Stavite
ključ na mesto udaljeno 2 ili više metara od vozila kada se vozilo pere. (Vodite
računa da ključ ne bude ukraden).
■ Aluminijumski naplaci
● Odmah odstranite prljavštinu pomoću neutralnog deterdženta. Ne koristite
oštre četke ili abrazivna sredstva. Ne koristite jaka ili gruba hemijska
sredstva za čišćenje. Koristite isti blagi deterdžent i vosak koji ste koristili
za pranje vozila.
● Ne koristite deterdžent na vrućim točkovima, na primer posle duge vožnje
po toplom vremenu.
● Isperite deterdžent sa točkova odmah posle upotrebe.
● Kako biste sačuvali sjaj naplataka, ne dozvolite da dođu u direktan kontakt
sa vrućom vodom, kao što je para za čišćenje.
■ Branici
Ne ribajte abrazivnim sredstvima.
4
Održavanje i nega
355
Book YARIS - lat.indb 355
11.10.2011 13:48:56
4-1. Održavanje i nega
OPREZ!
■ Kod čišćenja vetrobrana (vozila sa brisačima sa senzorom za kišu)
Postavite prekidač brisača na „off“
(isključeno).
Ukoliko se prekidač brisača nalazi u
automatskom načinu rada („AUTO“), u
sledećim situacijama brisač se može
aktivirati. To može izazvati priklještenje ruke
ili druge ozbiljne povrede, kao i oštećenje
metlica brisača.
● Kada rukom dodirnete gornji deo vetrobrana na kome se nalazi senzor
za kišu.
● Kada mokru krpu ili nešto slično držite blizu senzora za kišu.
● Ako nešto udari u vetrobran.
● Ako direktno dodirnete kućište senzora ili ukoliko nešto padne na senzor
za kišu.
■ Kada perete vozilo
Ne perite vodom unutrašnjost prostora motora. To može oštetiti električne
komponente i izazvati požar.
■ Oprez oko izduvne cevi
Izduvni gasovi čine da izduvna cev postane poprilično vrela.
Kod pranja vozila pazite da ne dodirnete izduvnu cev dok se dovoljno ne
ohladi. Doticanje vrele izduvne cevi može uzrokovati opekotine.
356
Book YARIS - lat.indb 356
11.10.2011 13:48:57
4-1. Održavanje i nega
PAŽNjA!
■ Kako biste sprečili propadanje boje i koroziju karoserije i delova
(aluminijumskih naplataka i sl.)
● Odmah operite vozilo u sledećim slučajevima:
• Posle vožnje u priobalnom području.
• Posle vožnje po putevima na koje je nanošena so.
• Ako na boji primetite katran ili smolu s drveta.
• Ako na boji primetite mrtve insekte ili izmet insekata ili ptica.
• Posle vožnje po području zagađenom masnim dimom, čađi, ugljenom
prašinom, gvozdenim prahom ili hemijskim supstancama.
• Ako je vozilo jako uprljano prašinom ili blatom.
• Ako se tečnosti kao što su benzen i benzin prospu po obojenoj površini vozila.
● Ako je boja oštećena ili ogrebana, dajte da se odmah popravi.
● Kako biste sprečili koroziju točkova, odstranite prljavštinu, a kada
spremate točkove, čuvajte ih na suvom mestu.
■ Čišćenje spoljašnjih svetala
● Pažljivo perite. Ne koristite organske supstance i ne ribajte oštrom
četkom.To može oštetiti površinu svetala.
● Ne nanosite vosak na površinu svetala. Vosak može oštetiti sočiva.
4
Održavanje i nega
■ Mere opreza kod postavljanja i skidanja antene
● Pre vožnje, proverite da li je antena postavljena.
● Kada je antena skinuta, kao pre ulaska u automatsku perionicu,
spremite je na prikladno mesto i pazite da je ne izgubite. Takođe, pre
vožnje obavezno postavite antenu na njeno mesto.
■ Kada koristite automatsku perionicu (vozila sa brisačima sa
senzorom za kišu)
Isključite prekidač brisača.
Ako je prekidač brisača na „AUTO“, brisači se mogu aktivirati, a metlice
brisača oštetiti.
357
Book YARIS - lat.indb 357
11.10.2011 13:48:57
4-1. Održavanje i nega
PAŽNjA!
■ Da biste sprečili oštećenje, skinite antenu u sledećim slučajevima:
● Ako vidite da će antena zakačiti plafon garaže.
● Kada prekrivačem prekrivate vozilo.
358
Book YARIS - lat.indb 358
11.10.2011 13:48:57
4-1. Održavanje i nega
Čišćenje i zaštita unutrašnjosti vozila
Sledeći postupci će pomoći pri zaštiti unutrašnjosti vašeg vozila i
održavanju u odličnom stanju:
■ Zaštita unutrašnjosti vozila
Odstranite prljavštinu i prašinu pomoću usisivača. Obrišite prljave
delove krpom natopljenom mlakom vodom.
■ Čišćenje kožnih delova
●Odstranite prljavštinu i prašinu pomoću usisivača.
●Obrišite preostalu prljavštinu i prašinu mekom krpom natopljenom
razređenim deterdžentom. Koristite rastvor vode i otprilike 5%
neutralnog deterdženta za vunu.
●Iscedite vodu iz krpe i temeljno obrišite preostale tragove
deterdženta.
●Obrišite površinu suvom, mekom krpom kako biste odstranili
preostalu vodu. Neka se koža osuši u senci, na provetrenom
mestu.
4
Održavanje i nega
■ Delovi od veštačke kože
●Odstranite krupnu prljavštinu pomoću usisivača.
●Na veštačku kožu nanesite blag rastvor sapuna koristeći sunđer
ili meku krpu.
●Neka rastvor upije nekoliko minuta. Odstranite prljavštinu i
obrišite rastvor čistom, mekom krpom.
359
Book YARIS - lat.indb 359
11.10.2011 13:48:57
4-1. Održavanje i nega
■ Nega kožnih delova
Tojota preporučuje čišćenje unutrašnjosti vozila bar dva puta godišnje, kako
bi se održao kvalitet.
■ Nanošenje šampona na tepihe
Na tržištu je dostupno nekoliko vrsta penastih sredstava za čišćenje. Za
nanošenje pene koristite sunđer ili četku. Ribajte kružnim pokretima. Ne
nanosite vodu. Obrišite prljave površine i ostavite da se osuše. Najbolji
rezultati postižu se održavanjem tepiha što je više moguće suvim.
■ Pojasevi
Čistite blagim sapunom i mlakom vodom pomoću krpe ili sunđera. Takođe,
povremeno proverite da li su pojasevi istrošeni, pocepani ili presečeni.
OPREZ!
■ Voda u vozilu
● Pazite da ne raspršite ili ne prospete tečnost unutar vozila. To može da
izazove kvar električnih komponenti i slično ili požar.
● Pazite da ne smočite neke od delova SRS sistema vazdušnih jastuka i
žica u unutrašnjosti vozila. (→ STR. 112)
Kvar u električnoj mreži može uzrokovati naduvavanje vazdušnih jastuka
ili njihov neispravan rad, što može dovesti do smrti ili ozbiljnih povreda.
■ Čišćenje unutrašnjosti (naročito kontrolne table)
Ne koristite vosak ili sredstvo za poliranje. Kontrolna tabla može da se
reflektuje na vetrobran, ometajući tako vidno polje vozača, što može dovesti
do nesreće sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
360
Book YARIS - lat.indb 360
11.10.2011 13:48:57
4-1. Održavanje i nega
PAŽNjA!
■ Deterdženti za čišćenje
● Ne koristite sledeće vrste deterdženata pošto mogu izbledeti boju
u unutrašnjosti vozila ili uzrokovati tragove ili oštećenja na obojenim
površinama.
• Zone van sedišta: organske supstance kao što su benzol ili benzin,
kiseli ili alkalni rastvori, boje ili izbeljivači.
• Sedišta: alkalni ili kiseli rastvori, kao što su razređivač, benzol ili alkohol.
● Ne koristite vosak ili sredstvo za poliranje. To može oštetiti kontrolnu
tablu ili druge obojene površine u unutrašnjosti.
■ Za sprečavanje oštećenja kožnih površina
Sledite sledeće mere opreza kako biste izbegli oštećenje i propadanje
kožnih površina.
● Odmah odstranite prašinu i prljavštinu sa kožnih površina.
● Ne izlažite vozilo direktnoj sunčevoj svetlosti duže vremena. Parkirajte
vozilo u senci, posebno tokom leta.
● Na presvlake ne stavljajte predmete od vinila, plastike, ili one koji
sadrže vosak, jer se mogu zalepiti za kožu ako se unutrašnjost vozila
jako zagreje.
4
Održavanje i nega
■ Voda na podu
Ne perite pod vozila vodom.
Sistemi vozila kao što je audio sistem mogu biti oštećeni ako voda dospe
u kontakt sa električnim komponentama ispod poda vozila, a takođe može
doći do rđanja.
■ Čišćenje unutrašnjeg dela zadnjeg stakla
● Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala za čišćenje zadnjeg stakla
jer to može da izazove oštećenje žica grejača odmagljivača zadnjeg
stakla. Koristite krpu natopljenu mlakom vodom i nežno očistite staklo.
Obrišite staklo pokretima koji su paralelni sa žicama grejača.
● Pazite da ne ogrebete ili oštetite žice grejača.
361
Book YARIS - lat.indb 361
11.10.2011 13:48:57
4-2. Održavanje
4-1.
Održavanje
i nega
4-2. Održavanje
Zahtevi održavanja
Kako bi se obezbedila sigurna i ekonomična vožnja, od ključnog
su značaja svakodnevna nega i redovno održavanje. Tojota
preporučuje sledeće održavanje:
■ Redovno održavanje
Redovno održavanje se obavlja u određenim intervalima prema
rasporedu održavanja.
Za sve detalje o vašem rasporedu održavanja pročitajte „Tojota
servisnu knjižicu“ ili „Tojota garantnu knjižicu“.
■ „Uradi sam” održavanje
Šta sa „uradi sam” održavanjem?
Mnogi postupci održavanja su jednostavni i možete ih sami uraditi
ako imate malo prakse iz mehanike i nekoliko osnovnih alata.
Neki postupci održavanja ipak zahtevaju poseban alat i veštinu.
Najbolje je da te zahvate prepustite kvalifikovanim tehničarima. Čak i
ako ste iskusan „uradi sam“ mehaničar, preporučujemo da popravke
i održavanje budu vođeni od strane bilo kog ovlašćenog partnera ili
servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca. Ovlašćeni partner ili serviser Tojote će zabeležiti
sve popravke na vašem vozilu, što može biti od koristi ako nekada
budete zahtevali garantni servis. Ako za servis ili održavanje vašeg
vozila odlučite da izaberete drugog kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca umesto ovlašćenog servisera Tojote, preporučujemo
da zahtevate da se zabeleže sve popravke na vašem vozilu.
362
Book YARIS - lat.indb 362
11.10.2011 13:48:58
4-2. Održavanje
■ Gde otići na servis?
Kako biste održali vaše vozilo u najboljem mogućem stanju, Tojota preporučuje
da sve popravke i servis izvode ovlašćeni partneri ili serviseri Tojote, ili drugi
propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalci. Za popravke i servis pokrivene
garancijom, molimo posetite ovlašćenog partnera ili servisera Tojote koji
će koristiti originalne Tojota delove tokom popravke svih poteškoća koje se
mogu javiti. Takođe, može biti prednosti kod angažovanja ovlašćenih partnera
ili servisera Tojote i za popravke i servise koje nisu pokrivene garancijom,
jer će član Tojota mreže biti sposoban da Vam stručno pomogne oko svake
poteškoće koja se može javiti.
Servisno odeljenje vašeg ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog
propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca, obaviće svo redovno
održavanje na vašem vozilu pouzdano i ekonomično, kao rezultat iskustva sa
Tojota vozilima.
4
Održavanje i nega
■ Da li vašem vozilu treba popravka?
Pazite na razne promene u performansama, zvuku i vizuelnim pokazateljima koji
ukazuju na potrebu servisiranja. Sledeći važni simptomi su:
● Motor se guši, proizvodi neobične zvuke i preskače.
● Značajan gubitak snage.
● Čudni zvukovi motora.
● Izliv tečnosti ispod vozila (uobičajeno je da voda curi posle korišćenja klima
uređaja).
● Promene zvuka izduvnog sistema. (To može ukazivati na opasno
oslobađanje ugljen-monoksida. Vozite s otvorenim prozorima i odmah
proverite izduvni sistem.)
● Guma izgleda kao da je ispražnjena; prekomerno cviljenje guma pri
skretanju; neravnomerno trošenje guma.
● Vozilo vuče na stranu pri mirnoj vožnji po ravnom putu.
● Neobični zvukovi ogibljenja.
● Gubitak efikasnosti kočenja; premekana papučica kočnice ili kvačila (vozila
sa ručnim menjačem); papučica skoro dodiruje pod vozila; vozilo vuče na
stranu pri kočenju.
● Temperatura tečnosti za hlađenje motora konstantno je viša od normalne.
Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, što pre odvezite vozilo ovlašćenom
partneru ili serviseru Tojote, ili drugom propisno kvalifikovanom i opremljenom
profesionalcu. Vaše vozilo je možda potrebno podesiti ili popraviti.
363
Book YARIS - lat.indb 363
11.10.2011 13:48:58
4-2. Održavanje
OPREZ!
■ Ako vaše vozilo nije pravilno održavano
Može doći do ozbiljnih oštećenja na vozilu i mogućih ličnih ozleda ili smrti.
■ Upozorenje u vezi sa akumulatorom
Nosači akumulatora, spojevi i ostali dodaci sadrže olovo i spojeve olova
koji su poznati po tome što uzrokuju oštećenje mozga. Operite ruke posle
rukovanja. (→ STR. 384)
364
Book YARIS - lat.indb 364
11.10.2011 13:48:58
4-3. „Uradi sam“ održavanje
Mere opreza kod „uradi sam“ servisa
Ako sami obavljate održavanje, obavezno sledite ispravne postupke
date u ovim poglavljima.
Stavka
Stanje akumulatora
(→ STR. 384)
Delovi i alati
•
•
•
•
•
•
Nivo tečnosti za hlađenje motora
(→ STR. 382)
•
•
Nivo motornog ulja (→ STR. 376)
Osigurači (→ STR. 405)
•
•
•
•
Sijalice (→ STR. 422)
Hladnjak, kondenzator i interkuler
(→ STR. 384)
•
•
•
4
Održavanje i nega
•
Topla voda
Soda bikarbona
Masnoća
Standardni ključ (za šrafove hvataljki spojeva)
Destilovana voda
„Toyota Super Long Life Coolant“
ili sličan visokokvalitetni etilenglikol baziran na nesilikatnim,
neaminskim, nenitritnim i neboratnim tečnostima za hlađenje, napravljen po tehnologiji dugotrajnih
hibridnoorganskih kiselina.
„Toyota Super Long Life Coolant“
je unapred razređena tečnost za
hlađenje koja sadrži 50% tečnosti
i 50% dejonizovane vode.
Levak (koristi se samo za dodavanje tečnosti).
„Toyota Genuine Motor Oil“ ili ulje
jednakih karakteristika.
Krpa ili papirni peškir
Levak (koristi se samo za dodavanje ulja).
Osigurači sa istom amperažom
kao originalni.
Sijalica sa istom amperažom kao
originalna.
Odvijač sa Phillips glavom.
Odvijač sa ravnom glavom.
Ključ.
-
365
Book YARIS - lat.indb 365
11.10.2011 13:48:58
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Stavka
Pritisak u gumama (→ STR. 394)
Tečnost za pranje (→ STR. 387)
Delovi i alati
• Merač pritiska u gumama.
• Izvor kompresovanog vazduha.
• Voda ili tečnost za pranje koja sadrži antifriz (za zimsku upotrebu).
• Levak (koristi se samo za dodavanje vode ili tečnosti za pranje).
OPREZ!
U motornom prostoru su mnogi mehanizmi i tečnosti koji se mogu naglo
pomeriti, postati vreli ili nabijeni električnim naponom. Sledite sledeće mera
opreza kako biste izbegli ozbiljne povrede ili smrt.
■ Kada radite u prostoru motora
● Držite ruke, odeću i alat dalje od ventilatora i pogonskog remena motora.
● Odmah posle vožnje ne dodirujte motor, hladnjak, izduvnu razvodnu
granu, itd, jer mogu biti vreli. Ulje i druge tečnosti takođe mogu biti vreli.
● U prostoru motora ne ostavljajte ništa što može lako da se zapali, kao što
su papir ili krpe.
● Ne pušite, ne izazivajte varnice i ne prilazite otvorenim plamenom blizu
goriva ili akumulatora. Isparenja goriva i akumulatora su zapaljiva.
● Budite izuzetno oprezni kada radite sa akumulatorom. On sadrži otrovnu
i korozivnu sumpornu kiselinu.
● Vodite računa jer kočiona tečnost može oštetiti vaše ruke ili oči i oštetiti
obojene površine vozila.
Ako tečnost dođe na vaše ruke ili oči, odmah isperite zahvaćeno područje
čistom vodom.
Ako i dalje osećate nelagodnost, posetite doktora.
366
Book YARIS - lat.indb 366
11.10.2011 13:48:58
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
OPREZ!
■ Kada radite blizu električnog ventilatora ili maske hladnjaka
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Uverite se da je prekidač motora u „LOCK“ položaju.
Kada je prekidač motora u „ON“ položaju, električni ventilator se može
automatski pokrenuti ako je klima uređaj uključen i/ili ako je temperatura
tečnosti za hlađenje visoka. (→ STR. 384)
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Uverite se da je „ENGINE START STOP“ prekidač isključen.
Ako je „ENGINE START STOP“ prekidač u „IGNITION ON“ načinu rada,
električni ventilator se može automatski pokrenuti ako je klima uređaj
uključen i/ili ako je temperatura tečnosti za hlađenje visoka. (→ STR. 384)
■ Zaštitne naočare
Nosite zaštitne naočare kako biste zaštitili oči od materijala koji lete ili
padaju, prskanja tečnosti, itd.
4
PAŽNjA!
Održavanje i nega
■ Ako izvadite filter vazduha
Vožnja sa izvađenim filterom vazduha može uzrokovati prekomerno
trošenje motora zbog prljavštine u vazduhu. Takođe, povratne eksplozije
mogu dovesti do pojave požara u prostoru motora.
■ Ako je nivo tečnosti nizak ili visok
Normalno je da se nivo kočione tečnosti lagano smanji kako se troše
pločice kočnica ili kada je nivo tečnosti u akumulatoru visok.
Ako rezervoar često zahteva punjenje, to može ukazivati na ozbiljan
problem.
367
Book YARIS - lat.indb 367
11.10.2011 13:48:58
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
4-3. „Uradi sam” održavanje
Poklopac motora
Za otvaranje poklopca motora povucite polugu u unutrašnjosti vozila.
KORAK 1
Povucite polugu za otvaranje
poklopca motora.
Poklopac
iskočiti.
KORAK 2
KORAK 3
motora
će
malo
Podignite kvaku poklopca
motora i podignite poklopac.
Držite poklopac otvoren tako
što ćete ubaciti pomoćnu
šipku u otvor.
368
Book YARIS - lat.indb 368
11.10.2011 13:48:58
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
OPREZ!
■ Provera pre vožnje
Proverite da li je poklopac motora potpuno zatvoren i zaključan.
Ako poklopac nije pravilno zaključan, može se otvoriti tokom vožnje i
uzrokovati nesreću, što može dovesti do smrti ili ozbiljnih povreda.
■ Nakon postavljanja pomoćne šipke u otvor
Proverite da li šipka čvrsto podupire poklopac motora kako ne bi pao na
vašu glavu ili telo.
PAŽNjA!
■ Kod zatvaranja poklopca motora
Uverite se da ste vratili pomoćnu šipku na mesto pre zatvaranja poklopca
motora. Zatvaranje poklopca motora dok je šipka podignuta može da
uzrokuje savijanje poklopca.
4
Održavanje i nega
369
Book YARIS - lat.indb 369
11.10.2011 13:48:59
4-3. „Uradi sam” održavanje
Postavljanje podne dizalice
Kada podižete vaše vozilo dizalicom, pravilno postavite dizalicu.
Nepravilno postavljena dizalica može oštetiti vaše vozilo ili uzrokovati
povrede.
■ Napred
■ Nazad
370
Book YARIS - lat.indb 370
11.10.2011 13:48:59
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
OPREZ!
■ Kada podižete vozilo
Obavezno se pridržavajte sledećeg kako biste smanjili mogućnost smrti ili
ozbiljnih povreda.
● Podignite vozilo pomoću podne dizalice
kao što je ova prikazana na ilustraciji.
● Kada koristite podnu dizalicu, sledite uputstva iz priručnika koji ste dobili
uz dizalicu.
● Ne koristite dizalicu koja ide uz vaše vozilo.
● Ne stavljajte delove tela i ne podvlačite se pod vozilo poduprto samo
dizalicom.
● Uvek koristite postolje za automobilsku dizalicu ili čvrstu, ravnu podlogu.
● Ne palite motor dok je vozilo na dizalici.
● Zaustavite vozilo na ravnom, čvrstom tlu, aktivirajte parkirnu kočnicu i
ubacite ručicu menjača u „P“ položaj (vozila sa Multidrive menjačem), „E“,
„M“ ili „R“ položaj (vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada) ili „R“
(vozila sa ručnim menjačem).
● Uverite se da je dizalica pravilno postavljena na tačke za podizanje.
Dizanje vozila sa nepravilno postavljenom dizalicom oštetiće vozilo i
može uzrokovati da vozilo padne sa dizalice.
4
Održavanje i nega
● Ne podižite vozilo ukoliko je dizalica
postavljena na ogibljenje. Možete oštetiti
ogibljenje.
371
Book YARIS - lat.indb 371
11.10.2011 13:48:59
4-3. „Uradi sam“ održavanje
OPREZ!
● Ne podižite vozilo dok je neko u njemu.
● Kada podižete vozilo, ne stavljajte ništa na ili ispod dizalice.
372
Book YARIS - lat.indb 372
11.10.2011 13:49:00
4-3. „Uradi sam” održavanje
Prostor motora
1KR-FE motor
4
Kutija sa osiguračima
(→ STR. 405)
2
Šipka merača nivoa ulja
(→ STR. 376)
3
4
Poklopac otvora za
ulivanje ulja u motor
(→ STR. 378)
Akumulator (→ STR. 384)
5
Rezervoar tečnosti za
hlađenje motora
(→ STR. 382)
6
Električni ventilator
7
Kondenzator (→ STR. 384)
8
Hladnjak (→ STR. 384)
9
Rezervoar tečnosti za pranje
(→ STR. 387)
Održavanje i nega
1
373
Book YARIS - lat.indb 373
11.10.2011 13:49:00
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
1NR-FE motor
1
Kutija sa osiguračima
(→ STR. 405)
5
Poklopac otvora za
ulivanje ulja u motor
(→ STR. 378)
Rezervoar tečnosti za hlađenje
motora
(→ STR. 382)
2
6
Električni ventilator
7
Kondenzator (→ STR. 384)
3
Šipka merača nivoa ulja
(→ STR. 376)
8
Hladnjak (→ STR. 384)
Akumulator
(→ STR. 384)
9
4
Rezervoar tečnosti za pranje
(→ STR. 387)
374
Book YARIS - lat.indb 374
11.10.2011 13:49:00
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
1ND-TV motor
4
Kutija sa osiguračima
(→ STR. 405)
2
Poklopac otvora za ulivanje
ulja u motor (→ STR. 378)
3
Šipka merača nivoa ulja
(→ STR. 376)
4
Filter za gorivo
(→ STR. 389)
5
Akumulator (→ STR. 384)
6
Interkuler (→ STR. 384)
7
Električni ventilator
8
Kondenzator (→ STR. 384)
9
Hladnjak (→ STR. 384)
10
Rezervoar tečnosti za hlađenje
motora
(→ STR. 382)
11
Rezervoar tečnosti za pranje
(→ STR. 387)
Održavanje i nega
1
375
Book YARIS - lat.indb 375
11.10.2011 13:49:01
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Motorno ulje
Sa motorom zagrejanim na radnu temperaturu i ugašenim, proverite
nivo motornog ulja pomoću šipke merača nivoa ulja.
■ Provera nivoa motornog ulja
KORAK 1
Benzinski motor: Parkirajte vozilo na ravnoj površini. Posle
zagrevanja i gašenja motora, sačekajte više od 5 minuta
kako bi se ulje vratilo u dno motora.
Dizel motor: Parkirajte vozilo na ravnoj površini. Posle
zagrevanja i gašenja motora, sačekajte više od 5 minuta
kako bi se ulje vratilo u dno motora.
KORAK 2
Stavite krpu ispod vrha šipke i izvucite šipku merača nivoa
ulja.
1KR-FE motor
1NR-FE motor
376
Book YARIS - lat.indb 376
11.10.2011 13:49:01
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
1ND-TV motor
KORAK 3
Obrišite šipku.
Ponovo gurnite šipku do kraja.
5 Držeći krpu ispod vrha šipke, izvucite šipku i proverite
nivo ulja.
6 Obrišite šipku i gurnite je do kraja.
KORAK 4
KORAK
KORAK
1KR-FE motor
Nizak
2
Pun
1
Nizak
2
Pun
4
Održavanje i nega
1
1NR-FE motor
377
Book YARIS - lat.indb 377
11.10.2011 13:49:01
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
1ND-TV motor
1
Nizak
2
Pun
■ Dodavanje motornog ulja
Ako je nivo ulja ispod ili blizu oznake za nizak nivo, dodajte motorno
ulje iste vrste kakva je već u motoru.
1KR-FE motor
1NR-FE motor
378
Book YARIS - lat.indb 378
11.10.2011 13:49:01
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
1ND-TV motor
Pre dodavanja motornog ulja proverite vrstu ulja i pripremite sve što
Vam je potrebno.
Odabir motor→ STR. 524
nog ulja
Količina ulja
1.5 l
(nizak → pun )
Alat
Čist levak
Odšrafite poklopac otvora za ulivanje ulja u motor, okrećući
ga u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu.
KORAK 2
Polako dolijte motorno ulje. Proveravajte nivo pomoću šipke
merača.
KORAK 3
Zavrnite poklopac otvora za ulivanje ulja u motor, okrećući
ga u smeru kazaljke na satu.
■ Potrošnja motornog ulja
● Količina potrošenog motornog ulja zavisi od viskoziteta i kvaliteta ulja, kao i
od načina na koje se vozilo vozi.
● Više ulja se troši pri vožnji velikim brzinama i stalnim ubrzavanjima i
usporavanjima.
● Nov motor troši više ulja.
● Kada procenjujete potrošnju motornog ulja, imajte na umu da je ulje možda
razređeno, što čini teškom procenu stvarnog nivoa ulja.
● Potrošnja ulja: maksimalno 1.0 l na 1000 km.
4
Održavanje i nega
KORAK 1
379
Book YARIS - lat.indb 379
11.10.2011 13:49:02
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
● Ako vaše vozilo troši više od 1.0 l na svakih 1000 km, kontaktirajte bilo kog
ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
■ Posle zamene motornog ulja (samo za dizel motor)
Treba poništiti sistem zamene ulja. Obavite sledeće:
KORAK 1 Prebacite ekran na brojač pređenih kilometara „A“ dok motor radi.
(→ STR. 209)
KORAK 2 Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Prebacite prekidač motora u „LOCK“ položaj.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Isključite „ENGINE START STOP“ prekidač.
3
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
KORAK
Dok pritiskate dugme za prebacivanje ekrana (→ STR. 209),
prebacite prekidač motora na „ON“ način rada (ali ne palite motor,
jer poništavanje neće biti obavljeno). Nastavite da pritiskate i držite
dugme dok multiinformacioni ekran ne prikaže „000000“.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Dok pritiskate dugme za prebacivanje ekrana (→ STR. 209),
prebacite „ENGINE START STOP“ prekidač na „IGNITION ON“
način rada (ali ne palite motor, jer poništavanje neće biti obavljeno).
Nastavite da pritiskate i držite dugme dok multiinformacioni ekran
ne prikaže „000000“.
380
Book YARIS - lat.indb 380
11.10.2011 13:49:02
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
OPREZ!
■ Upotrebljeno motorno ulje
● Upotrebljeno motorno ulje sadrži potencijalno štetne materije koje mogu
uzrokovati oboljenja kože kao što je upala ili rak kože. Izbegavajte duži i
čest kontakt. Za odstranjivanje upotrebljenog motornog ulja sa vaše kože,
dobro isperite sapunom i vodom.
● Upotrebljeno ulje i filter ulja bacite na siguran i prihvatljiv način. Ne bacajte
ih u kućni otpad, kanalizaciju ili na zemlju. Nazovite ovlašćenog partnera
ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca, servisnu stanicu ili prodavnicu auto delova, za informacije
o recikliranju i bacanju motornog ulja.
● Ne ostavljajte upotrebljeno ulje na dohvat deci.
PAŽNjA!
■ Kako biste sprečili ozbiljno oštećenje motora
Redovno proveravajte nivo ulja.
4
Održavanje i nega
■ Kada menjate motorno ulje
● Pazite da ne prospete motorno ulje na delove vozila.
● Nemojte prepuniti ulje jer se motor može oštetiti.
● Proverite nivo ulja na šipki merača svaki put kada dopunite vozilo.
● Uverite se da je poklopac otvora za ulivanje ulja u motor dobro zategnut.
■ Motorno ulje (vozila sa DPF sistemom*)
Korišćenje drugog motornog ulja osim ACEA C2 može oštetiti katalizator.
*: Kako biste utvrdili da li vaše vozilo ima DPF sistem, kontaktirajte ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
381
Book YARIS - lat.indb 381
11.10.2011 13:49:02
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Tečnost za hlađenje motora
Nivo tečnosti za hlađenje motora je zadovoljavajući ako je između
„FULL“ (pun) i „LOW“ (nizak nivo) linija na rezervoaru, kada je motor
hladan.
Benzinski motor
1
Poklopac rezervoara
2
„FULL”
3
„LOW”
Ako je nivo na ili ispod „LOW“
linije, dodajte tečnost za
hlađenje motora do „FULL“
linije.
Dizel motor
1
Poklopac rezervoara
2
„FULL”
3
„LOW”
Ako je nivo na ili ispod „LOW“
linije, dodajte tečnost za
hlađenje motora do „FULL“
linije.
382
Book YARIS - lat.indb 382
11.10.2011 13:49:02
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
■ Izbor vrste tečnosti za hlađenje motora
Koristite samo „Toyota Super Long Life Coolant“ ili sličan visokokvalitetni etilenglikol baziran na nesilikatnim, neaminskim, nenitritnim i neboratnim tečnostima
za hlađenje, napravljen po tehnologiji dugotrajnih hibridnoorganskih kiselina.
„Toyota Super Long Life Coolant“ je mešavina tečnosti za hlađenje koja sadrži
50% tečnosti i 50% dejonizovane vode. (Omogućava zaštitu do –35°C.)
Za više detalja o tečnosti za hlađenje, kontaktirajte bilo kog ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
■ Ako se nivo tečnosti za hlađenje spusti u kratkom vremenu posle
dolivanja
Vizuelno proverite hladnjak, creva, poklopac otvora za ulivanje tečnosti za
hlađenje, poklopac hladnjaka, ispusni zatvarač i pumpu za vodu.
Ako ne možete pronaći mesto curenja, neka ovlašćeni partner ili serviser
Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac, proveri
poklopac i potraži eventualne pukotine u sistemu hlađenja motora.
4
OPREZ!
Održavanje i nega
■ Kada je motor vruć
Ne skidajte poklopac hladnjaka (benzinski motor) ili poklopac rezervoara
tečnosti za hlađenje (dizel motor).
Sistem za hlađenje može biti pod pritiskom i poprskati vrelu tečnost za
hlađenje ako se poklopac skine. To može uzrokovati opekotine ili druge
povrede.
PAŽNjA!
■ Kada dolivate tečnost za hlađenje
Tečnost za hlađenje nije ni obična voda ni čist antifriz. Kako bi se
obezbedilo pravilno podmazivanje, zaštita od korozije i hlađenje, mora
se koristiti pravilna mešavina vode i antifriza. Obavezno pročitajte etiketu
antifriza ili tečnosti za hlađenje.
■ Ako prospete tečnost za hlađenje
Obavezno isperite vodom, kako biste sprečili oštećenje delova ili boje.
383
Book YARIS - lat.indb 383
11.10.2011 13:49:03
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Hladnjak, kondenzator i interkuler
Proverite hladnjak, kondenzator i interkuler (samo dizel motor) i očistite
ih od stranih predmeta.
Ako se neki od gore navedenih delova jako zaprlja ili ako niste sigurni u
njihovo stanje, neka vozilo pregleda bilo koji ovlašćeni partner ili serviser
Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
OPREZ!
■ Kada je motor vruć
Ne dirajte hladnjak, kondenzator ili interkuler, jer mogu biti vreli, što može
uzrokovati ozbiljne povrede kao što su opekotine.
Akumulator
Proverite akumulator kako sledi.
■ Simbol upozorenja
Značenje svakog simbola upozorenja na vrhu akumulatora je kako sledi:
Ne pušite, ne prilazite
otvorenim plamenom, ne
izazivajte varnice.
Akumulatorska kiselina
Zaštitne naočare
Sledite uputstva o
rukovanju
Držite dalje od dohvata
dece.
Eksplozivan gas
384
Book YARIS - lat.indb 384
11.10.2011 13:49:03
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
■ Spoljašnjost akumulatora
Proverite da spojevi akumulatora nisu korodirali, da nema labavih
spojeva, pukotina ili da spone za učvršćivanje nisu labave.
1
2
Spojevi
Spona za učvršćivanje
■ Posle punjenja/prikopčavanja akumulatora (vozila sa sistemom
pametnog ulaska i pokretanja)
● Otključavanje vrata pomoću funkcije ulaska možda neće biti moguće odmah
nakon što ste otkopčali akumulator. Ukoliko se to dogodi, upotrebite daljinski
upravljač ili mehanički ključ za zaključavanje/otključavanje vrata.
● Pokrenite motor sa „ENGINE START STOP“ prekidačem u „ACCESSORY“
načinu rada. Motor se možda neće upaliti ako je „ENGINE START STOP“
prekidač isključen. Ipak, motor će normalno raditi od drugog pokušaja.
● Vozilo memoriše način rada „ENGINE START STOP“ prekidača. Ako se
akumulator ponovo prikopča, vozilo će vratiti onaj način rada „ENGINE
START STOP“ prekidača koji je bio pre otkopčavanja akumulatora.
Obavezno isključite motor pre nego što otkopčate akumulator. Posebnu
pažnju obratite kada povezujete akumulator ako je nepoznat način rada
„ENGINE START STOP“ prekidača pre pražnjenja akumulatora.
4
Održavanje i nega
■ Pre punjenja
Kod punjenja, akumulator proizvodi vodonikov gas koji je zapaljiv i eksplozivan.
Zato, pre punjenja:
● Ako punite akumulator postavljen na vozilo, obavezno iskopčajte kabl za
uzemljenje.
● Uverite se da je prekidač na punjaču isključen kada spajate i skidate kablove
punjača sa akumulatora.
385
Book YARIS - lat.indb 385
11.10.2011 13:49:03
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
● Ako sistem neće da se upali nakon više pokušaja, kontaktirajte bilo kog
ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
OPREZ!
■ Hemikalije u akumulatoru
Akumulator sadrži otrovnu i korozivnu sumpornu kiselinu i može proizvesti
vodonikov gas koji je zapaljiv i eksplozivan. Kako biste smanjili rizik od smrti
ili ozbiljnih povreda preduzmite sledeće mere opreza kada radite sa ili blizu
akumulatora.
● Ne izazivajte varnice tako što ćete dodirivati spojeve akumulatora alatom.
● Ne pušite i ne palite šibice blizu akumulatora.
● Izbegavajte kontakt sa očima, kožom i odećom.
● Nikada ne udišite ili gutajte elektrolit.
● Nosite zaštitne naočare kada radite blizu akumulatora.
● Držite decu dalje od akumulatora.
■ Gde bezbedno puniti akumulator
Uvek punite akumulator na otvorenom prostoru. Ne punite akumulator u
garaži ili zatvorenoj prostoriji sa nedovoljno ventilacije.
■ Kako puniti akumulator
Isključivo punite akumulator sporim tempom (5A ili manje). Akumulator
može da eksplodira ako se puni bržim tempom.
386
Book YARIS - lat.indb 386
11.10.2011 13:49:04
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
OPREZ!
■ Hitne mere u vezi sa elektrolitom
● Ako elektrolit dospe u vaše oči
Ispirajte čistom vodom najmanje 15 minuta i potražite hitnu medicinsku
pomoć. Ako je moguće, nastavite da nanosite vodu sunđerom ili krpom dok
putujete u najbližu medicinsku ustanovu.
● Ako elektrolit dospe na vašu kožu
Dobro isperite zahvaćeno područje. Ako osećate bol ili pečenje, odmah
potražite medicinsku pomoć.
● Ako elektrolit dospe na vašu odeću
Može dospeti kroz odeću do kože. Odmah skinite odeću i sledite gore
opisane postupke ako je potrebno.
● Ako slučajno progutate elektrolit
Popijte veliku količinu vode ili mleka. Zatim nastavite sa magnezijumovim
mlekom, umućenim sirovim jajetom ili biljnim uljem. Odmah potražite hitnu
medicinsku pomoć.
4
PAŽNjA!
Održavanje i nega
■ Kada punite akumulator
Nikada ne punite akumulator dok motor radi. Takođe, obavezno isključite
svu dodatnu opremu.
Tečnost za pranje
Ukoliko je nivo tečnosti za pranje
ispod „FULL“ (puno) linije, dodajte
tečnost za pranje do „FULL“ linije.
387
Book YARIS - lat.indb 387
11.10.2011 13:49:04
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
OPREZ!
■ Kod dodavanja tečnosti za pranje
Ne dolivajte tečnost za pranje kada je motor vruć ili radi jer tečnost za pranje
sadrži alkohol i može da se zapali ako se prospe po motoru i slično.
PAŽNjA!
■ Ne koristite neku drugu tečnost osim tečnosti za pranje
Ne koristite sapunicu ili motorni antifriz umesto tečnosti za pranje.
To može oštetiti obojene površine vozila.
■ Razređena tečnost za pranje
Razredite tečnost za pranje vodom ako je potrebno.
Pridržavajte se temperatura smrzavanja napisanih na pakovanju tečnosti
za pranje.
388
Book YARIS - lat.indb 388
11.10.2011 13:49:04
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Filter za gorivo (samo za dizel motore)
Filter za gorivo možete sami da ispraznite. Ipak, kako je postupak
težak, preporučujemo da filter isprazni ovlašćeni partner ili serviser
Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac. Ukoliko
ipak odlučite da ga ispraznite sami, kontaktirajte ovlašćenog partnera
ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
Ako se upali svetlo upozorenja filtera za gorivo, voda u filteru za gorivo
mora da se isprazni. (→ STR. 447)
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Okrenite prekidač motora u „LOCK“ položaj.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Isključite „ENGINE START STOP“ prekidač.
KORAK 2
Postavite malu posudu ispod otvora za pražnjenje, kako
biste u njoj sakupili vodu i gorivo koje izlazi.
KORAK 3
Okrenite otvor za pražnjenje
suprotno od smera kazaljke na
satu, otprilike 2 do 2 i po kruga.
KORAK 4
Pritiskajte pumpicu dok gorivo ne
počne da izlazi.
KORAK 5
Nakon ispuštanja tečnosti, rukom zategnite otvor za
pražnjenje.
4
Održavanje i nega
KORAK 1
389
Book YARIS - lat.indb 389
11.10.2011 13:49:04
4-3. „Uradi sam” održavanje
Gume
Zamenite ili rotirajte gume u skladu sa planom održavanja i istrošenošću.
■ Provera guma
1
Nova guma
2
Pokazivač istrošenosti guma
3
Istrošena guma
Položaj pok azivača istr ošenosti
guma o značen je sa
„TWI” ili
∆, znako vima, it d, utisnutim
na bočnoj str ani svake gume .
Proverite stanje i pritisak rezervne
gume, ako nije rotirana.
■ Rotacijska izmena guma
Vozila sa rezervnom gumom različitom od ugrađenih guma ili
setom za popravku probušene gume u nuždi
Rotirajte gume
redosledom.
Napred
prikazanim
Tojota preporučuje rotaciju guma
otprilike na svakih 10000 km
kako bi se izjednačilo trošenje
guma i produžio njihov vek
trajanja.
390
Book YARIS - lat.indb 390
11.10.2011 13:49:04
4-3. „Uradi sam“ održavanje
Vozila sa rezervnom gumom istog tipa kao i ugrađene gume
Rotirajte gume
redosledom.
Napred
prikazanim
Tojota preporučuje rotaciju guma
otprilike na svakih 10000 km
kako bi se izjednačilo trošenje
guma i produžio njihov vek
trajanja.
■ Kada zameniti gume na vozilu
Gume treba zameniti ako:
● Imaju oštećenja kao što su posekotine, rascepi, pukotine dovoljno duboke
da se vidi platno ili izbočine koje ukazuju na unutrašnje oštećenje.
● Guma se često prazni ili se ne može dobro popraviti zbog veličine ili položaja
posekotine ili drugog oštećenja.Ako niste sigurni, konsultujte ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
■ Niskoprofilne gume (vozila sa 195/50R16 gumama)
Uopšteno, u poređenju sa standardnim gumama, niskoprofilne gume se
troše brže i performanse prianjanja guma će biti smanjene na putevima
prekrivenim snegom i/ili ledom. Obavezno koristite zimske gume ili lance na
putevima prekrivenim snegom i/ili ledom i vozite pažljivo brzinom prikladnom
za vremenske prilike i uslove na putu.
Održavanje i nega
■ Vek trajanja gume
Svaku gumu stariju od 6 godina trebalo bi da proveri kvalifikovani tehničar,
čak i ako je retko ili nikad upotrebljavana ili oštećenje nije vidljivo.
4
■ Ako se šara na zimskoj gumi istroši 4 ili više mm
Gubi se efikasnost zimskih guma.
391
Book YARIS - lat.indb 391
11.10.2011 13:49:05
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
OPREZ!
■ Kada proveravate ili menjate gume
Sledite sledeće mere opreza kako biste izbegli nesreće.
U suprotnom, može doći do oštećenja delova pogonskog sistema, kao i do
opasnih karakteristika upravljanja, što može dovesti do nesreće sa fatalnim
posledicama ili povredama.
● Ne mešajte gume različite izrade, modela, šara ili istrošenosti.Takođe,
nemojte koristiti gume sa vidljivo različitim trošenjem.
● Ne koristite gume druge veličine osim one preporučene od strane Tojote.
● Ne mešajte gume različite konstrukcije (radijalne, dijagonalne ili „bias-ply“
gume)
● Ne mešajte letnje, gume za sve sezone i zimske gume.
● Ne koristite gume koje su korišćene na drugom vozilu.Ne koristite gume
ako ne znate kako su ranije korišćene.
● Vozila sa kompaktnom rezervnom gumom: Ne vucite ukoliko vaše vozilo
ima postavljenu kompaktnu rezervnu gumu.
392
Book YARIS - lat.indb 392
11.10.2011 13:49:05
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
PAŽNjA!
■ Vožnja na neravnim putevima
Posebnu pažnju treba obratiti kod vožnje po putevima sa lošom podlogom
ili rupama. Takvi uslovi mogu uzrokovati gubitak pritiska, smanjujući
prianjanje guma. Uz to, vožnja po lošim putevima može oštetiti same
gume, kao i točkove i karoseriju vozila.
■ Niskoprofilne gume (vozila sa 195/50R16 gumama)
Kada prime udarac, niskoprofilne gume mogu prouzrokovati veće
oštećenje točka od uobičajenih. Stoga obratite pažnju na sledeće:
● Obavezno napumpajte gume na odgovarajući pritisak. Ako su gume
nedovoljno napumpane, mogu se više oštetiti.
● Izbegavajte rupe, neravne puteve, ivičnjake i druge opasnosti na putu.
U suprotnom, može doći do ozbiljnog oštećenja gume i točka.
■ Ako tokom vožnje dođe do pada pritiska u gumama
Ne nastavljajte vožnju jer gume i/ili točkovi mogu da se unište.
4
Održavanje i nega
393
Book YARIS - lat.indb 393
11.10.2011 13:49:05
4-3. „Uradi
оdržavanje
4-3.sam“
„Uradi
sam” održavanje
Pritisak u gumama
Obavezno održavajte pravilan pritisak u gumama. Pritisak u
gumama trebalo bi proveravati najmanje jednom mesečno. Ipak,
Tojota preporučuje da pritisak u gumama proverite jednom u
svake dve nedelje (→ STR. 533).
■ Efekti nepravilnog pritiska u gumama
Vožnja sa nepravilnim pritiskom u gumama može izazvati sledeće:
● Veću potrošnju goriva.
● Smanjenu udobnost vožnje i vek trajanja guma.
● Smanjenu bezbednost.
● Oštećenje pogonskog sistema.
Ako gumu treba često napumpavati, neka je proveri bilo koji ovlašćeni partner
ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
■ Uputstva za proveru pritiska u gumama
Kada proveravate pritisak u gumama, pazite na sledeće:
● Proveravajte samo kada su gume hladne.
Ako je vaše vozilo bilo parkirano najmanje 3 sata i nije bilo voženo više od 1.5
km, dobićete tačno očitavanje pritiska hladne gume.
● Uvek koristite merač pritiska u gumama
Izgled gume može da vara. Uz to, pritisak u gumi koji samo malo odstupa od
dozvoljenog, može negativno uticati na vožnju i upravljanje.
● Ne smanjujte pritisak u gumama posle vožnje. Normalno je da je pritisak u
gumama veći posle vožnje.
● Nikada ne prekoračujte težinu vozila preko njegovog kapaciteta.
Putnici i prtljag trebalo bi da budu smešteni tako da je vozilo izbalansirano.
394
Book YARIS - lat.indb 394
11.10.2011 13:49:05
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
OPREZ!
■ Pravilan pritisak je od izuzetnog značaja za očuvanje performansi
guma
Održavajte pravilan pritisak u gumama. U suprotnom, može doći do sledećih
stanja, što može dovesti do nesreće sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim
povredama.
● Prekomerno trošenje.
● Nejednako trošenje.
● Loše upravljanje.
● Mogućnost eksplozije zbog pregrejane gume.
● Loše prianjanje gume na točak.
● Deformacija točka i/ili odvajanje gume.
● Veća verovatnoća oštećenja gume zbog loših puteva.
PAŽNjA!
■ Kod provere i podešavanja pritiska u gumama
Obavezno zavrnite kapice ventila.
Bez kapica, prljavština ili vlaga mogu ući u ventile i prouzrokovati
ispuštanje vazduha, što može dovesti do nesreće. Ako izgubite kapice,
zamenite ih što je pre moguće.
4
Održavanje i nega
395
Book YARIS - lat.indb 395
11.10.2011 13:49:06
4-3. „Uradi
оdržavanje
4-3.sam“
„Uradi
sam” održavanje
Točkovi
Ako je točak savijen, napukao ili jako korodiran, trebalo bi ga zameniti.
U suprotnom, guma se može odvojiti od točka i uzrokovati gubitak
kontrole nad vozilom.
■ Izbor točkova
Kada menjate točkove, treba obratiti pažnju na to da li su jednaki
prethodnima u pogledu kapaciteta opterećenja, prečnika, širine
okvira i umetnutog dela*.
Zamenu točkova možete obaviti kod bilo kog ovlašćenog partnera
ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
*: Inače se odnosi na „otklon točka“.
Tojota ne preporučuje korišćenje:
●Točkova različite veličine ili tipa.
●Polovnih točkova.
●Iskrivljenih točkova koji su ispravljani.
■ Mere opreza kod aluminijumskih točkova (zavisno od
opreme)
●Koristite samo Tojotine zavrtnje za točkove i ključeve namenjene
za upotrebu na aluminijumskim točkovima.
●Kod rotacije, popravke ili zamene guma, proverite da li su zavrtnji
i dalje zategnuti pošto ste prešli 1600 km.
●Pazite da ne oštetite aluminijumske točkove kada koristite lance.
●Kada balansirate točkove, koristite samo originalne Tojotine
tegove za balansiranje ili slične i plastični ili gumeni čekić.
396
Book YARIS - lat.indb 396
11.10.2011 13:49:06
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
OPREZ!
■ Kada menjate točkove
● Ne koristite točkove veličine različite od one preporučene u ovom
priručniku, jer to može uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom.
● Nikada ne koristite unutrašnju gumu na točku koji je konstruisan za gumu
bez unutrašnje gume (tubeless). To može izazvati nesreću sa ozbiljnim
povredama ili smrtnim posledicama.
■ Kada postavljate matice točkova
● Obavezno postavite zavrtnje sa
užim krajem okrenutim ka unutra.
Postavljanje zavrtnja sa užim krajem
okrenutim ka spolja može dovesti do
loma točka i eventualnog ispadanja
točka tokom vožnje, što može dovesti
do nesreće sa ozbiljnim povredama ili
smrtnim posledicama.
● Nikada ne koristite ulje ili mast na klinovima ili zavrtnjima točkova.
Ulje ili mast mogu uzrokovati preterano stezanje zavrtnja, što može
dovesti do oštećenja klinova ili diska točka. Pored toga, ulje ili mast mogu
da uzrokuju labavljenje zavrtnja i točak može da otpadne i izazove ozbiljnu
nesreću. Odstranite ulje ili mast sa klinova ili zavrtnja točkova.
Uži deo
4
Održavanje i nega
397
Book YARIS - lat.indb 397
11.10.2011 13:49:06
4-3. „Uradi sam” održavanje
Filter klima uređaja
Filter klima uređaja se mora redovno čistiti ili menjati kako bi se održala
efikasnost klima uređaja.
■ Način vađenja
KORAK 1
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Prekidač motora je u „LOCK“ položaju.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
„ENGINE START STOP“ prekidač je isključen.
KORAK 2
Otvorite glavnu
Otkačite držač.
pregradu.
KORAK 3
Pritisnite obe strane pregrade
kako biste otkopčali gornje
kopče
KORAK 4
Izvadite glavnu pregradu i
otkopčajte donje kopče.
398
Book YARIS - lat.indb 398
11.10.2011 13:49:06
4-3. „Uradi sam“ održavanje
KORAK 5
Izvadite poklopac filtera.
Vozila sa upravljačem na levoj strani
Vozila sa upravljačem na desnoj strani
4
Održavanje i nega
KORAK 5
Izvadite filter klima uređaja i
zamenite ga novim.
„↑UP” oznake na filteru treba
da budu usmerene ka gore.
399
Book YARIS - lat.indb 399
11.10.2011 13:49:06
4-3. „Uradi sam“ održavanje
■ Interval za proveru
Proverite, očistite i zamenite filter klima uređaja prema rasporedu održavanja.
U prašnjavim područjima ili onima sa gustim saobraćajem, možda će biti
potrebna ranija zamena. (Za informacije o rasporedu održavanja, molimo
pogledajte „Tojotinu servisnu knjižicu“ ili „Tojotinu garantnu knjižicu“.)
■ Ako se značajno smanji protok vazduha iz otvora za provetravanje
Filter je možda zapušen. Proverite filter i zamenite ga ako je potrebno.
PAŽNjA!
■ Kada koristite klima uređaj
Kada koristite klima uređaj, uverite se da je filter postavljen.
Korišćenje klima uređaja bez filtera može prouzrokovati oštećenje
sistema.
400
Book YARIS - lat.indb 400
11.10.2011 13:49:07
4-3. „Uradi sam” održavanje
Baterija daljinskog upravljača/elektronskog ključa
Zamenite bateriju novom ako se isprazni.
■ Trebaće Vam sledeće:
●Odvijač sa ravnom glavom.
●Litijumska baterija CR 2016 (vozila bez sistema pametnog ulaska
i pokretanja) ili CR2032 (vozila sa sistemom pametnog ulaska i
pokretanja)
■ Zamena baterije (vozila bez sistema pametnog ulaska i
pokretanja)
KORAK 1
Uklonite poklopac.
Kako biste sprečili oštećenje ključa,
omotajte vrh odvijača sa lepljivom
trakom.
4
Održavanje i nega
KORAK 2
Uklonite modul.
401
Book YARIS - lat.indb 401
11.10.2011 13:49:07
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
KORAK 3
Uklonite poklopac baterije i
istrošenu bateriju.
Stavite novu sa „+” stranom
okrenutom na gore.
■ Zamena baterije (vozila sa sistemom pametnog ulaska i
pokretanja)
KORAK 1
Izvadite mehanički ključ.
KORAK 2
Skinite poklopac.
Kako biste sprečili oštećenje
ključa, omotajte vrh odvijača
sa lepljivom trakom.
402
Book YARIS - lat.indb 402
11.10.2011 13:49:07
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
KORAK 3
Izvadite istrošenu bateriju.
Stavite novu bateriju sa „+“
stranom okrenutom na gore.
■ Ako je baterija ključa ispražnjena
Može se pojaviti sledeće.
● Sistem pametnog ulaska i pokretanja (zavisno od opreme) i daljinsko
upravljanje neće pravilno raditi.
● Smanjiće se domet.
4
Održavanje i nega
■ Koristite CR 2016 (vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja) ili
CR 2032 (vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja)
● Baterija se može kupiti kod bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote,
ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca, u lokalnim
prodavnicama električnih uređaja ili prodavnicama kamera.
● Zamenite bateriju samo istom ili sličnom, preporučenom od strane
proizvođača.
● Bacite upotrebljenu bateriju u skladu sa lokalnim zakonima.
403
Book YARIS - lat.indb 403
11.10.2011 13:49:08
4-3. „Uradi sam“ održavanje
OPREZ!
■ Izvađene baterije i ostali delovi
Držite dalje od dohvata dece. Ovi delovi su mali i ako ih deca progutaju
mogu se ugušiti. Nepridržavanje ovog uputstva može dovesti do smrti ili
ozbiljnih povreda.
■ Sertifikat za litijumsku bateriju
POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA ZAMENI
NEODGOVARAJUĆIM TIPOM. BACITE UPOTREBLjENE BATERIJE
PREMA UPUTSTVIMA.
PAŽNjA!
■ Za normalan rad sistema posle zamene baterije
Kako biste sprečili nesreću sledite sledeće mere opreza.
● Uvek radite suvim rukama. Vlaga može uzrokovati rđanje baterije.
● Ne dirajte i ne pomerajte druge delove unutar daljinskog upravljača.
● Ne savijajte spojeve baterije.
404
Book YARIS - lat.indb 404
11.10.2011 13:49:08
4-3. „Uradi sam” održavanje
Provera i zamena osigurača
Ako ne radi bilo koji od električnih uređaja, možda je pregoreo osigurač.
Ako se to dogodi, proverite osigurače i zamenite ih ako je potrebno.
KORAK 1
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja:
Prebacite prekidač motora u „LOCK“ položaj.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja:
Isključite „ENGINE START STOP“ prekidač.
KORAK 2
Otvorite poklopac kutije sa osiguračima.
Prostor motora (kutija sa osiguračima tip A)
Gurnite jezičak
poklopac.
i
podignite
4
Održavanje i nega
Prostor motora (kutija sa osiguračima tip B)
Gurnite jezičak
poklopac.
i
podignite
405
Book YARIS - lat.indb 405
11.10.2011 13:49:08
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Prostor motora (kutija sa osiguračima tip C, za vozila sa
upravljačem na levoj strani)
1
Povucite gumenu traku za
ivicu kako biste je otkačili
od poklopca, zatim gurnite
jezičak i podignite poklopac.
2
Uklonite poklopac terminala akumulatora, a zatim i
poklopac kutije sa osiguračima.
406
Book YARIS - lat.indb 406
11.10.2011 13:49:08
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Prostor motora (kutija sa osiguračima tip C, za vozila sa
upravljačem na desnoj strani)
1
Povucite gumenu traku za
ivicu kako biste je otkačili
od poklopca, zatim gurnite
jezičak i podignite poklopac.
2
Uklonite poklopac terminala akumulatora, a zatim
i poklopac kutije sa osiguračima.
4
Održavanje i nega
407
Book YARIS - lat.indb 407
11.10.2011 13:49:09
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Ispod kontrolne table (vozila sa upravljačem na levoj strani)
Izvadite poklopac.
Ispod kontrolne table (vozila sa upravljačem na desnoj strani)
Skinite pokrivač.
Ne vucite pokrivač jako jer je
spojen sa svetlom u prostoru
za noge.
Izvadite poklopac.
408
Book YARIS - lat.indb 408
11.10.2011 13:49:09
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
KORAK 3
Posle zakazivanja sistema, pogledajte „Raspored
osigurača i vrednosti amperaže“ (→ STR. 412) za detalje
o tome koji osigurač treba da proverite.
KORAK 4
Izvadite osigurač.
Samo osigurač tipa A može
da se izvadi pomoću alata za
vađenje.
Alat za vađenje se nalazi na
poleđini poklopca kutije sa
osiguračima tipa A.
KORAK 5
Proverite da li je osigurač pregoreo.
Tip A
1
Normalan osigurač
2
Pregoreo osigurač
4
Održavanje i nega
Zamenite pregoreo osigurač
novim
osiguračem
sa
odgovarajućom amperažom.
Vrednost
amperaže
se
nalazi na poklopcu kutije sa
osiguračima.
Tip B
1
Normalan osigurač
2
Pregoreo osigurač
Zamenite pregoreo osigurač
novim
osiguračem
sa
odgovarajućom amperažom.
Vrednost
amperaže
se
nalazi na poklopcu kutije sa
osiguračima.
409
Book YARIS - lat.indb 409
11.10.2011 13:49:09
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Tip C
1
Normalan osigurač
2
Pregoreo osigurač
Zamenite pregoreo osigurač
novim osiguračem sa odgovarajućom
amperažom.
Vrednost amperaže se nalazi
na poklopcu kutije sa osiguračima.
Tip D
1
Normalan osigurač
2
Pregoreo osigurač
Zamenite pregoreo osigurač
novim osiguračem sa odgovarajućom
amperažom.
Vrednost amperaže se nalazi
na poklopcu kutije sa osiguračima.
Tip E
1
Normalan osigurač
2
Pregoreo osigurač
Zamenite pregoreo osigurač
novim osiguračem sa odgovarajućom
amperažom.
Vrednost amperaže se nalazi
na poklopcu kutije sa osiguračima.
410
Book YARIS - lat.indb 410
11.10.2011 13:49:10
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Tip F
1
Normalan osigurač
2
Pregoreo osigurač
Kontaktirajte
bilo
kog
ovlašćenog
partnera
ili
servisera Tojote, ili drugog
propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
4
Održavanje i nega
411
Book YARIS - lat.indb 411
11.10.2011 13:49:10
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Raspored osigurača i vrednosti amperaže
Prostor motora (kutija sa osiguračima tip A)
Osigurač
Amperaža
Kolo
20 A
Sistem višestrukog ubrizgavanja
goriva/sistem sekvencijalnog
višestrukog ubrizgavanja goriva EFI
NO.2, EFI NO. 3
30 A
Sistem višestrukog ubrizgavanja
goriva/sistem sekvencijalnog
višestrukog ubrizgavanja goriva EFI
NO.2, EFI NO. 3
2 EFI NO.3
7.5 A
Sistem višestrukog ubrizgavanja
goriva/sistem sekvencijalnog
višestrukog ubrizgavanja goriva
3 HORN
10 A
Sirena
10 A
Stop i start sistem, sistem
višestrukog ubrizgavanja goriva/
sistem sekvencijalnog višestrukog
ubrizgavanja goriva
EFI MAIN*1
1
ECD MAIN*2
4 EFI NO.2
412
Book YARIS - lat.indb 412
11.10.2011 13:49:10
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Osigurač
Amperaža
Kolo
5 IG2
10 A
Sistem pametnog ulaska i
pokretanja, sistem višestrukog
ubrizgavanja goriva/sistem
sekvencijalnog višestrukog
ubrizgavanja goriva, ručni menjač
sa više načina rada, sistem
SRS vazdušnih jastuka, sistem
zaključavanja upravljača, stop
svetla, stop i start sistem
6 IGN
15 A
Sistem višestrukog ubrizgavanja
goriva/sistem sekvencijalnog
višestrukog ubrizgavanja goriva
7 MET
7.5 A
Instrumenti i merači, stop i start
sistem
25 A
Grejač, sistem višestrukog
ubrizgavanja goriva/sistem
sekvencijalnog višestrukog
ubrizgavanja goriva
9 EPS
50 A
Električno servo upravljanje
10 ABS NO.2
30 A
ABS, VSC
11 DEF
30 A
Odmagljivač zadnjeg stakla, ID/UP,
MIR-HTR
12 SPARE
10 A
Rezervni osigurač
13 PTC
80 A
PTC grejač
14 HTR
40 A
Klima uređaj
15 H-LP CLN
30 A
-
16 RDI FAN
30 A
Električni rashladni ventilator
17 ABS NO.1
50 A
ABS, VSC
8 PWR HTR*
40 A
Stop i start sistem
19 ST
30 A
Sistem pokretanja
20 AMP
30 A
Audio sistem
21 D/L NO.2
25 A
Centralno zaključavanje vrata
22 D.C.C.
30 A
DOME, ECU-B NO. 1
23 STR LOCK
20 A
Sistem zaključavanja upravljača
4
Održavanje i nega
18 BBC*
3
2
413
Book YARIS - lat.indb 413
11.10.2011 13:49:10
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Osigurač
Amperaža
Kolo
24 ECU-B NO.1
5A
Glavni ECU, sistem pametnog
ulaska i pokretanja
25 DOME
15 A
Unutrašnja sveta, audio sistem, VSC
26 ETCS
10 A
Sistem višestrukog ubrizgavanja
goriva/sistem sekvencijalnog
višestrukog ubrizgavanja goriva
27 HAZ
10 A
Pokazivači smera
7.5 A
Sistem višestrukog ubrizgavanja
goriva/sistem
sekvencijalnog
višestrukog ubrizgavanja goriva,
sistem pametnog ulaska i pokretanja,
sistem pokretanja, ručni menjač sa
više načina rada
5A
Instrumenti i merači, centralno
zaključavanje
vrata,
daljinski
upravljač, stop i start sistem, sistem
pametnog ulaska i pokretanja, ručni
menjač sa više načina rada, klima
uređaj
28 AM2
29 ECU-B NO.2
30 ALT-S
7.5 A
-
31 R/I
50 A
EFI MAIN, ECD MAIN, EFI NO.2,EFI
NO.3, IG2, IGN, MET, HORN
32 SPARE
20 A
Rezervni osigurač
33 SPARE
30 A
Rezervni osigurač
34 MIR-HTR
10 A
Odmagljivač spoljašnjih retrovizora
35 ID/UP
7.5 A
Sistem višestrukog ubrizgavanja
goriva/sistem
sekvencijalnog
višestrukog ubrizgavanja goriva
*1: Benzinski motor.
*2: Dizel motor.
*3: Vozila sa 1NR-FE motorom opremljenim start i stop sistemom.
414
Book YARIS - lat.indb 414
11.10.2011 13:49:11
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Prostor motora (kutija sa osiguračima tip B)
Osigurač
Amperaža
Kolo
1 EU-DRL
15 A
-
2 S-HORN
10 A
-
3 H-LP MAIN
7.5 A
Glavna svetla
4 MMT
50 A
Ručni menjač sa više načina rada
5 H-LP RH HI
10 A
Desno prednje svetlo (dugo)
6 H-LP LH HI
10 A
Levo
prednje
svetlo
instrumenti i merači
7 H-LP RH LO
10 A
Desno prednje svetlo (kratko)
8 H-LP LH LO
10 A
Levo prednje svetlo (kratko), ručna
regulacija visine snopa prednjih
svetala
4
Održavanje i nega
(dugo),
415
Book YARIS - lat.indb 415
11.10.2011 13:49:11
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Prostor motora (benzinski motor, kutija sa osiguračima tip C)
Osigurač
1 ALT
2 MAIN
Amperaža
Kolo
120 A
EPS, ABS NO.2, DEF, PTC, HTR,
RDI FAN, ABS NO.1, TAIL NO.2,
PANEL, DOOR R/R, DOOR P, ECUIG NO.1, ECU-IG NO.2, A/C,
GAUGE, WASHER, WIPER,WIPER
RR, P/W, DOOR R/L, DOOR, CIG,
ACC, D/L, OBD, FOG
RR, STOP, AM1, FOG FR, D-D/L,
SHADE, S-HTR
80 A
BBC, ST, D/L NO.2, D.C.C., STR
LOCK, ETCS, HAZ, AM2, ECU-B
NO.2, R/I, H-LP MAIN, H-LP RH HI,
H-LP LH HI, H-LP RH LO, H-LP
LH LO, AMP
416
Book YARIS - lat.indb 416
11.10.2011 13:49:11
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Prostor motora (dizel motor, kutija sa osiguračima tip C)
Osigurač
1 ALT
Amperaža
120 A
Kolo
PWR HTR, EPS, ABS NO.2, DEF,
PTC, HTR, RDI FAN, ABS NO.1,
TAIL NO.2, PANEL, DOOR R/R,
DOOR P, ECU-IG NO.1, ECU-IG
NO.2, A/C, GAUGE, WASHER,
WIPER, WIPER RR, P/W, DOOR
R/L, DOOR, CIG, ACC, D/L, OBD,
FOG RR, STOP, AM1, FOG FR,
D-D/L, SHADE, S-HTR
80 A
3 GLOW DC/DC
80 A
Sistem predgrejavanja motora
Održavanje i nega
2 MAIN
ST, D/L NO.2, D.C.C., STR LOCK,
ETCS, HAZ, AM2, ECU-B NO.2,
R/I, H-LP MAIN, H-LP RH HI, H-LP
LH HI, H-LP RH LO, H-LP LH LO,
MMT
4
417
Book YARIS - lat.indb 417
11.10.2011 13:49:11
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Ispod kontrolne table
Osigurač
Amperaža
Kolo
1 TAIL NO.2
10 A
Prednja poziciona svetla, zadnja svetla, svetlo registarske tablice, prednja
svetla za maglu, zadnje svetlo za maglu, sistem višestrukog ubrizgavanja
goriva/sistem sekvencijalnog višestrukog ubrizgavanja goriva, instrumenti i
merači
2 PANEL
5A
Instrumenti i merači, svetla kontrolne
table, osvetljenje prekidača
3 DOOR R/R
20 A
Električni podizači prozora
4 DOOR P
20 A
Električni podizači prozora
5 ECU-IG NO.1
5A
Električni rashladni ventilator, odmagljivač zadnjeg stakla, električno
servo upravljanje, glavni ECU, brisači
vetrobrana, VSC
6 ECU-IG NO.2
5A
ABS, VSC, stop i start sistem
7 A/C
8 GAUGE
7.5 A
Klima uređaj, grejač, odmagljivač zadnjeg stakla, odmagljivači spoljašnjih
retrovizora
10 A
Zadnja svetla, sistem zaključavanja
menjača, svetlo podsetnika na vezivanje sigurnosnih pojaseva, unutrašnji retrovizor sa automatskim sistemom protiv blještanja, multidrive
menjač, audio sistem, sistem višestrukog ubrizgavanja goriva/sistem
sekvencijalnog višestrukog ubrizgavanja goriva, senzor za kišu
418
Book YARIS - lat.indb 418
11.10.2011 13:49:11
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
Osigurač
Amperaža
Kolo
9 WASHER
15 A
Perač vetrobrana
10 WIPER
20 A
Brisač vetrobrana
11 WIPER RR
15 A
Brisač zadnjeg stakla
12 P/W
30 A
Električni podizači prozora
13 DOOR R/L
20 A
Električni podizači prozora
14 DOOR
20 A
Električni podizači prozora
15 CIG
15 A
Utičnice
16 ACC
5A
Glavni ECU, spoljašnji retrovizori,
audio sistem, stop i start sistem,
sistem zaključavanja menjača
17 D/L
25 A
Centralno zaključavanje vrata
18 OBD
7.5 A
Sistem dijagnostike
19 FOG RR
7.5 A
Zadnje svetlo za maglu, instrumenti
i merači
20 STOP
7.5 A
Sistem višestrukog ubrizgavanja
goriva/sistem sekvencijalnog
višestrukog ubrizgavanja goriva,
sistem pametnog ulaska i
pokretanja, ABS, VSC, stop svetla,
visoko postavljeno stop svetlo,
sistem zaključavanja menjača
21 AM1
7.5 A
Sistem pokretanja
22 FOG FR
15 A
Prednja svetla za maglu, instrumenti
i merači
23 D-D/L
25 A
D-D/L
24 SHADE
25 A
-
25 S-HTR
15 A
Grejači sedišta
4
Održavanje i nega
419
Book YARIS - lat.indb 419
11.10.2011 13:49:12
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
■ Posle zamene osigurača
● Ako se svetla ne pale ni posle zamene osigurača, možda treba zameniti
sijalicu (→ STR. 422).
● Ako zamenjeni osigurač ponovo pregori, neka vozilo ispita ovlašćeni partner
ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
■ Ako je došlo do preopterećenja kola
Osigurači su konstruisani da pregore pre nego što dođe do oštećenja celog
sistema žica.
■ Kod zamene sijalica
Tojota preporučuje korišćenje originalnog Tojotinog proizvoda dizajniranog za
ovo vozilo. Kako su određene sijalice spojene su na kolo i konstruisane tako
da spreče preopterećenje, korišćenje neoriginalnih delova i delova koji nisu
dizajnirani za ovo vozilo možda neće biti moguće.
■ Kod vraćanja poklopca (samo za poklopce kutije za osigurače tipa V)
Vozila sa upravljačem na levoj strani
Vratite poklopac, a zatim zakačite gumenu
traku na poklopac.
Vozila sa upravljačem na desnoj strani
420
Book YARIS - lat.indb 420
11.10.2011 13:49:12
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
OPREZ!
■ Zbog sprečavanja pada sistema i požara na vozilu
Sledite sledeće mere opreza.
U suprotnom, može doći do oštećenja i mogućeg požara ili povreda.
● Nikada ne koristite osigurač sa većom amperažom od naznačene i ne
koristite neki drugi predmet umesto osigurača.
● Uvek koristite originalan Tojotin osigurač ili onaj jednakih karakteristika.
Nikada ne zamenjujete osigurač žicom, čak ni privremeno.To može
uzrokovati znatnu štetu ili čak požar.
● Ne vršite izmene na osiguraču ili kutiji sa osiguračima.
PAŽNjA!
■ Pre zamene osigurača
Neka uzrok električnog preopterećenja utvrdi i popravi ovlašćeni partner ili
serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac,
što je pre moguće.
4
Održavanje i nega
421
Book YARIS - lat.indb 421
11.10.2011 13:49:12
4-3. „Uradi sam” održavanje
Sijalice
Sledeće sijalice možete sami zameniti. Težina zamene zavisi od sijalice.
Kako postoji opasnost od oštećenja delova, preporučujemo da zamenu
obavi bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno
kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
Za više informacija o zameni ostalih sijalica, kontaktirajte bilo
kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
■ Pripremite se za zamenu sijalice
Proverite od koliko je vati sijalica koju treba zameniti (→ STR. 538)
■ Položaji prednjih sijalica
Prednja svetla
Bočni
pokazivači
smera
Prednje poziciono svetlo
Prednji
pokazivač
smera
Prednje svetlo za maglu
(zavisno od opreme)
422
Book YARIS - lat.indb 422
11.10.2011 13:49:12
4-3. „Uradi sam“ održavanje
■ Položaji zadnjih sijalica
Zadnji pokazivač smera
Stop/zadnje svetlo
Svetlo
registarske
tablice
Zadnje svetlo za
maglu*2
Zadnje svetlo za
maglu*1
Svetlo za vožnju unazad
*1: Vozila sa upravljačem na levoj strani.
*2: Vozila sa upravljačem na desnoj strani.
4
Zamena sijalica
Održavanje i nega
■ Prednja svetla
KORAK 1
Otkopčajte konektor.
423
Book YARIS - lat.indb 423
11.10.2011 13:49:13
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
KORAK 2
Skinite gumeni poklopac.
KORAK 3
Otpustite oprugu za zadržavanje
sijalice.
KORAK 4
Skinite sijalicu.
Za postavljanje nove sijalice,
stavite jezičke sijalice u ravan sa
rupama na sijaličnom grlu.
424
Book YARIS - lat.indb 424
11.10.2011 13:49:13
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
■ Prednja svetla za maglu (zavisno od opreme)
KORAK 1
Vozila bez prednjeg spojlera
Izvadite 2 zavrtnja.
Vozila sa prednjim spojlerom
Izvadite 3 zavrtnja.
Prednji spojler će se otkačiti
sa strane sa koje su skinuti
zavrtnji.
*: Samo vozila sa prednjim
spojlerom.
KORAK 2
Izvucite zaptivku.
4
Delimično izvadite oblogu blatobrana.
Održavanje i nega
KORAK 3
425
Book YARIS - lat.indb 425
11.10.2011 13:49:13
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
KORAK 4
Otkopčajte konektor dok pritiskate dugme za otpuštanje.
KORAK 5
Okrenite bazu sijalice u smeru
suprotnom od smera kazaljke na
satu.
■ Prednja poziciona svetla
KORAK 1
Okrenite bazu sijalice u smeru
suprotnom od smera kazaljke na
satu.
KORAK 2
Izvadite sijalicu.
426
Book YARIS - lat.indb 426
11.10.2011 13:49:14
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
■ Prednji pokazivači smera
KORAK 1
Okrenite bazu sijalice u smeru
suprotnom od smera kazaljke na
satu.
KORAK 2
Izvadite sijalicu.
4
KORAK 1
Održavanje i nega
■ Bočni pokazivači smera
Pritisnite ogledalo.
427
Book YARIS - lat.indb 427
11.10.2011 13:49:14
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
KORAK 2
Izvadite ogledalo.
Kako biste sprečili oštećenje
vozila, omotajte vrh odvijača sa
lepljivom trakom.
KORAK 3
Izvadite osnovu sijalice.
KORAK 4
Izvadite sijalicu.
428
Book YARIS - lat.indb 428
11.10.2011 13:49:14
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
■ Stop/zadnje svetlo, zadnji pokazivač i svetlo za vožnju unazad
KORAK 1
Okrenite bazu sijalice u smeru
suprotnom od smera kazaljke na
satu.
KORAK 2
Okrenite bazu sijalice u smeru
suprotnom od smera kazaljke na
satu.
1
2
3
Stop/zadnje svetlo
Svetlo zadnjeg pokazivača smera
Svetlo za vožnju unazad
4
Izvadite sijalicu.
1
2
3
Stop/zadnje svetlo
Svetlo zadnjeg pokazivača smera
Svetlo za vožnju unazad
Održavanje i nega
KORAK 3
429
Book YARIS - lat.indb 429
11.10.2011 13:49:15
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
■ Zadnje svetlo za maglu
KORAK 1
KORAK 2
Izvadite spojnice i izvadite
poklopac.
1
Izvadite spojnice
2
Vratite spojnice
Okrenite bazu sijalice u smeru
suprotnom od smera kazaljke na
satu.
430
Book YARIS - lat.indb 430
11.10.2011 13:49:15
4-3. „Uradi sam“ оdržavanje
KORAK 3
Izvadite sijalicu.
■ Svetla registarske tablice
KORAK 1
Skinite poklopac.
Stavite
odvijač
odgovarajuće
veličine u rupu na poklopcu i
izvadite poklopac kao što je
prikazano na slici.
Kako biste sprečili oštećenje
vozila, omotajte vrh odvijača sa
lepljivom trakom.
Održavanje i nega
KORAK 2
4
Izvadite sijalicu.
■ Zamena sledećih sijalica
Ako je pregorela neka od sijalica nabrojanih ispod, neka je zameni
ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i
opremljeni profesionalac.
●Visoko postavljeno stop svetlo
431
Book YARIS - lat.indb 431
11.10.2011 13:49:15
4-3. „Uradi sam“ održavanje
■ Svetla sa LED diodama
Visoko postavljeno stop svetlo se sastoji od više LED dioda. Ako neka od LED
dioda pregori, odvezite vozilo kod ovlašćenog partnera ili servisera Tojote,
ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca, kako biste
zamenili svetlo.
■ Kondenzacija koja se nakupila na unutrašnjosti sočiva
Za više informacija o sledećim situacijama, kontaktirajte bilo kog ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
Privremena kondenzacija koja se nakupila na unutrašnjosti sočiva ne ukazuje
na kvar.
● Na unutrašnjosti sočiva su se nakupile velike kapljice vode.
● Unutar prednjih svetala se nakupila voda.
■ ■ Kada menjate sijalice
→ STR. 420
OPREZ!
■ Zamena sijalica
● Ugasite svetla. Ne menjajte sijalicu odmah posle gašenja svetala.Sijalice
će biti veoma vruće i mogu izazvati opekotine.
● Ne dirajte stakleni deo sijalice golim rukama. Držite sijalicu za plastični ili
metalni deo. Ako je sijalica ogrebana ili ako je ispustite, može eksplodirati
ili pući.
● Pravilno postavite sijalice i sve delove koji ih učvršćuju. U suprotnom,
može doći do oštećenja, požara ili ulaska vode u kućište sijalice. To može
oštetiti svetla ili uzrokovati nakupljanje kondenzacije na sočivima.
■ Radi sprečavanja požara
Uverite se da su sijalice dobro postavljene i učvršćene.
432
Book YARIS - lat.indb 432
11.10.2011 13:49:16
U slučaju nevolje
5-1. Osnovne informacije
Pokazivači za slučaj
opasnosti .......................... 434
Ako vaše vozilo treba da
se odvuče ......................... 435
Ako mislite da nešto nije u
redu .................................. 442
Sistem isključivanja pumpe
za gorivo
(benzinski motor).............. 443
5-2. Koraci koje treba
preduzeti u slučaju nužde
Ako se upali svetlo
upozorenja ili se oglasi
zvuk upozorenja ............... 444
Ako Vam pukne guma (vozila
sa rezervnom gumom) ..... 459
Ako Vam pukne guma (vozila
sa setom za popravku
probušene gume u nuždi) 471
Ako motor neće da upali .. 488
Ako ne možete da prebacite
ručicu menjača iz „P“
položaja (vozila sa
Multidrive menjačem) ....... 491
5
Ako ne možete da prebacite
ručicu menjača (vozila sa
ručnim menjačem sa više
načina rada) ..................... 492
Ako izgubite ključeve........ 493
Ako elektronski ključ ne
radi ispravno (vozila sa
sistemom pametnog ulaska
i pokretanja) ..................... 494
Ako se isprazni
akumulator ....................... 498
Ako se vaše vozilo
pregreje ............................ 505
Ako ostanete bez goriva i
motor se ugasi (samo dizel
motor) ............................... 509
Ako se vozilo zaglavi ........ 512
Ako vozilo mora da se
hitno zaustavi ................... 514
433
Book YARIS - lat.indb 433
11.10.2011 13:49:16
5-1. Osnovne informacije
Pokazivači za slučaj opasnosti
Koristite pokazivače za slučaj opasnosti ako je vozilo u kvaru ili je
uključeno u nesreću.
Pritisnite prekidač kako bi svi
pokazivači smera počeli da
trepere. Da biste ih isključili,
ponovo pritisnite prekidač.
PAŽNjA!
■ Za sprečavanje pražnjenja akumulatora
Ne ostavljajte pokazivače za slučaj opasnosti uključene duže nego što je
to potrebno kada motor ne radi.
434
Book YARIS - lat.indb 434
11.10.2011 13:49:16
5-1. Osnovne informacije
Ako Vaše vozilo treba da se odvuče
Ako je vuča neophodna, preporučujemo da vaše vozilo odvuče
ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i
opremljeni profesionalac, kao što je vučna služba, pomoću kamiona
koji podiže par točkova ili kamiona sa ravnom prikolicom.
Koristite sistem sigurnosnih lanaca za sve načine vuče i pridržavajte
se svih državnih/regionalnih i lokalnih zakona.
Pre vuče
Sledeća stanja mogu ukazivati na problem sa prenosom. Kontaktirajte
ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog
i opremljenog profesionalca pre vuče.
●Motor radi, ali vozilo neće da se pomeri.
●Vozilo proizvodi neuobičajene zvukove.
5
U slučaju nevolje
435
Book YARIS - lat.indb 435
11.10.2011 13:49:16
5-1. Osnovne informacije
Vuča u slučaju nužde
Ako kamion za vuču nije dostupan,
u slučaju nužde vaše vozilo se
može privremeno odvući pomoću
sajle ili lanca pričvršćenog za
alku za vuču. To možete pokušati
samo na putevima sa čvrstom
podlogom, za kratke udaljenosti i
pri malim brzinama.
Vozač mora biti u vozilu da upravlja
i koči. Točkovi, pogonski sistem,
osovine, upravljanje i kočnice
vozila moraju biti u dobrom stanju.
Postavljanje alke za vuču
KORAK 1
Izvadite poklopac alke za vuču pomoću odvijača sa ravnom glavom.
Kako biste zaštitili karoseriju, stavite krpu između odvijača i karoserije, kao što je prikazano na slici.
KORAK 2
Izvadite poklopac alke za vuču pomoću odvijača sa ravnom glavom.
Kako biste zaštitili karoseriju, stavite krpu između odvijača i karoserije, kao što je prikazano na slici.
436
Book YARIS - lat.indb 436
11.10.2011 13:49:17
5-1. Osnovne informacije
KORAK 3
Stavite alku za vuču u rupu i delimično je zategnite rukom.
KORAK 4
Čvrsto zategnite alku za vuču pomoću ključa za zatezanje.
Vuča kamionom za podizanje tereta
5
U slučaju nevolje
Ne vršite vuču vozila ovakvim
tipom kamiona kako biste sprečili
oštećenje karoserije.
437
Book YARIS - lat.indb 437
11.10.2011 13:49:17
5-1. Osnovne informacije
Vuča kamionom koji podiže par točkova
Sa prednje strane
Otpustite parkirnu kočnicu.
Sa zadnje strane
Vozila sa Multidrive menjačem:
Koristite dodatne točkove ispod
prednjih točkova.
Osim vozila sa Multidrive menjačem: Preporučujemo da koristite
dodatne točkove ispod prednjih
točkova.
Vozila bez sistema pametnog ulaska i
pokretanja: kada ne koristite dodatne
točkove za vuču, prebacite prekidač
motora u „ON“ položaj (vozila sa
ručnim menjačem sa više načina
rada) ili „ACC“ položaj (vozila sa
ručnim menjačem) i prebacite ručicu
menjača u „N“ položaj.
Vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja: kada ne koristite
dodatne točkove za vuču, prebacite
„ENGINE START STOP“ prekidač
u „IGNITION ON“ (vozila sa ručnim
menjačem sa više načina rada) ili
„ACCESSORY“ način rada (vozila sa
ručnim menjačem) i prebacite ručicu
menjača u „N“ položaj.
438
Book YARIS - lat.indb 438
11.10.2011 13:49:17
5-1. Osnovne informacije
Vuča pomoću kamiona sa ravnom prikolicom
Ako vašu Tojotu vuče kamion sa
ravnom prikolicom, treba da se
veže na mestima kako je pokazano
na ilustraciji.
Ako koristite lance ili sajlu za
vezivanje vozila, uglovi osenčani
crno moraju biti 45º.
Ne zatežite previše lance ili sajlu,
jer tako možete oštetiti vozilo.
■ Položaj alke za vuču u slučaju nužde
→ STR. 459, 471
5
U slučaju nevolje
■ Pre vuče u slučaju nužde
KORAK 1 Otpustite parkirnu kočnicu.
KORAK 2 Prebacite ručicu menjača u „N“.
KORAK 3 Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: Prebacite
prekidač motora u „ACC“ (motor ugašen) ili „ACC“ (motor upaljen)
položaj.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Prebacite
„ENGINE START STOP“ prekidač u „ACCESSORY“ (motor
ugašen) ili „IGNITION ON“ (motor upaljen) način rada.
439
Book YARIS - lat.indb 439
11.10.2011 13:49:17
5-1. Osnovne informacije
OPREZ!
■ Oprez tokom vuče
● Budite izuzetno oprezni kada vučete vozilo.
Izbegavajte nagle startove ili oštre manevre koji bi mogli prouzrokovati
preveliko naprezanje alke za vuču i sajle, odnosno lanaca. Uvek tokom
vuče obratite pažnju na okolinu i druga vozila.
● Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Ne gasite „ENGINE
START STOP“ prekidač.
To će zaključati upravljač i onemogućiti upravljanje, što može dovesti do
nesreće sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
● Ako motor ne radi, ne rade servo kočnica i upravljanje, što čini težim
upravljanje i kočenje.
■ Postavljanje alke za vuču na vozilo
Uverite se da je alka za vuču dobro postavljena.
Ako nije dobro postavljena, može se olabaviti tokom vuče. To može dovesti
do nesreće sa ozbiljnim povredama ili čak smrtnim posledicama.
440
Book YARIS - lat.indb 440
11.10.2011 13:49:18
5-1. Osnovne informacije
PAŽNjA!
■ Za sprečavanje ozbiljnog oštećenja menjača kod vuče kamionom
koji podiže par točkova (vozila sa Multidrive menjačem)
Nikada ne vucite ovo vozilo od pozadi sa prednjim točkovima na zemlji.
■ Za sprečavanje ozbiljnog oštećenja Stop & Start sistema tokom vuče
(vozila sa Stop & Start sistemom)
Nikada ne vucite ovo vozilo sa sva četiri točka na zemlji. Koristite kamion
sa ravnom prikolicom, ili podignite prednji ili zadnji kraj vozila pomoću
kamiona koji podiže par točkova.
■ Za sprečavanje oštećenja vozila kod vuče kamionom koji podiže par
točkova (vozila sa Multidrive menjačem)
Kada podižete vozilo, obezbedite dovoljno rastojanje od tla za suprotan
kraj podignutog vozila. Bez dovoljnog rastojanja vozilo se može oštetiti
tokom vuče.
■ Za sprečavanje oštećenja vozila kod vuče kamionom koji podiže par
točkova (osim vozila sa Multidrive menjačem)
● Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: ne vršite vuču vozila
od pozadi kada je prekidač motora u „LOCK“ položaju ili kada je ključ
izvađen. Mehanizam za zaključavanje upravljača nije dovoljno jak da
drži prednje točkove pravo.
● Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: ne vršite vuču
vozila od pozadi kada je „ENGINE START STOP“ prekidač isključen.
Mehanizam za zaključavanje upravljača nije dovoljno jak da drži prednje
točkove pravo.
● Kada podižete vozilo, obezbedite dovoljno rastojanje od tla za suprotan
kraj podignutog vozila. Bez dovoljnog rastojanja vozilo se može oštetiti
tokom vuče.
5
U slučaju nevolje
■ Za sprečavanje oštećenja karoserije kod vuče kamionom za
podizanje tereta
Ne vršite vuču vozila ovakvim tipom kamiona ni sa jedne strane.
441
Book YARIS - lat.indb 441
11.10.2011 13:49:18
5-1. Osnovne informacije
Ako mislite da nešto nije u redu
Ako primetite neki od sledećih simptoma, vaše vozilo verovatno
treba podesiti ili popraviti. Što pre kontaktirajte bilo kog ovlašćenog
Tojotinog partnera ili servisera, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
■ Vidljivi simptomi
●Tečnost curi ispod vozila. (Kapanje vode posle upotrebe klima
uređaja je normalno.)
●Probušena ili nejednako istrošena guma.
●Svetlo upozorenja visoke temperature tečnosti za hlađenje
motora treperi ili svetli.
●Svetlo pokazivača niske temperature tečnosti za hlađenje motora
svetli neprekidno ili ne svetli uopšte.
■ Zvučni simptomi
● Promene u zvuku izduvnog sistema.
●Jako cviljenje guma kod skretanja.
●Čudan zvuk ogibljenja.
●Lupanje ili drugi zvukovi vezani za motor.
■ Simptomi u vezi sa radom
●Preskakanje, zastajkivanje ili nepravilan rad motora.
●Znatan gubitak snage.
●Vozilo znatno vuče na jednu stranu tokom kočenja.
●Vozilo znatno vuče na jednu stranu tokom vožnje po ravnom
putu.
●Gubitak efikasnosti kočnica, mekana papučica kočnice, papučica
kočnice skoro dodiruje pod.
442
Book YARIS - lat.indb 442
11.10.2011 13:49:18
5-1. Osnovne informacije
Sistem isključivanja pumpe za gorivo
(benzinski motor)
Kako bi se maksimalno smanjio rizik od izlivanja goriva ako motor
prestane sa radom ili ako se vazdušni jastuci naduvaju zbog sudara,
sistem isključivanja pumpe za gorivo zaustavlja napajanje motora
gorivom.
Sledite proceduru navedenu ispod za ponovno paljenje motora posle
aktiviranja sistema.
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja
KORAK 1
Prebacite prekidač motora u „ACC“ ili „LOCK“ položaj.
KORAK 2
Ponovo upalite motor.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja
KORAK 1
Prebacite „ENGINE START STOP“ prekidač u „ACCESSORY“
način rada ili ga isključite.
KORAK 2
Ponovo upalite motor.
PAŽNjA!
■ Pre paljenja motora
Proverite tlo ispod vozila.
Ako pronađete izliveno gorivo na zemlji, sistem goriva je oštećen i treba
ga popraviti. Ne palite motor.
5
U slučaju nevolje
443
Book YARIS - lat.indb 443
11.10.2011 13:49:18
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako se upali svetlo upozorenja ili se
oglasi zvuk upozorenja...
Ako se neko od svetala upozorenja upali ili počne da treperi, mirno
preduzmite sledeće radnje. Ako se svetlo upali ili zatreperi, pa zatim
ugasi, to ne ukazuje nužno na kvar u sistemu. Ipak, ako to nastavi da se
dešava, neka vozilo ispita bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote,
ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
Odmah zaustavite vozilo. Nastavak vožnje može biti opasan.
Sledeće upozorenje ukazuje na mogući problem sa sistemom kočenja.
Odmah zaustavite vozilo na bezbednom mestu i kontaktirajte bilo
kog ovlašćenog Tojotinog partnera ili servisera, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
Svetlo
upozorenja
Svetlo upozorenja/detalji
Svetlo upozorenja sistema kočenja (zvučno upozorenje)*
• Nizak nivo kočione tečnosti
• Kvar u sistemu kočenja
Ovo svetlo se takođe pali kada parkirna kočnica nije
otpuštena. Ako se svetlo ugasi kada se parkirna kočnica
otpusti do kraja, sistem radi normalno.
*: Zvuk upozorenja na aktiviranu parkirnu kočnicu:
Zvuk upozorenja se oglašava kako bi upozorio da je parkirna kočnica i dalje
aktivirana (kada vozilo dosegne brzinu od oko 5 km/h).
444
Book YARIS - lat.indb 444
11.10.2011 13:49:18
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Odmah zaustavite vozilo.
●Sledeće upozorenje ukazuje na mogućnost oštećenja na vozilu koje
može dovesti do nesreće. Odmah zaustavite vozilo na bezbednom
mestu i kontaktirajte bilo kog ovlašćenog Tojotinog partnera
ili servisera, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
Svetlo
upozorenja
Svetlo upozorenja/detalji
Svetlo upozorenja sistema napajanja (akumulatora)
Ukazuje na kvar u sistemu napajanja vozila.
Svetlo upozorenja na nizak pritisak motornog ulja
Ukazuje da je pritisak motornog ulja suviše nizak.
(Treperi ili
svetli)
Svetlo upozorenja na visoku temperaturu tečnosti za
hlađenje motora
Ukazuje da je motor gotovo pregrejan. (→ STR. 505)
• Treperi: Motor je pregrejan. Vozite pažljivo.
• Svetli: Motor je pregrejan. Zaustavite vozilo.
●Sledeće upozorenje ukazuje na mogućnost oštećenja na vozilu koje
može dovesti do nesreće. Odmah zaustavite vozilo na bezbednom
mestu i obavite određene mere kako biste ispravili mogući problem.
(Svetli)
(zavisno od
opreme)
Svetlo upozorenja/detalji
Postupak za ispravku
Svetlo upozorenja ručnog menjača sa više načina rada
Ukazuje na kvar u sistemu ručnog menjača sa više načina
rada.
Neka sistem proveri bilo koji
ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
Svetlo upozorenja ručnog
menjača sa više načina rada
(zvuk upozorenja)
Ukazuje na kvar u sistemu
ručnog menjača sa više načina rada i da je kvačilo postalo
vrelo zbog prevelikog opterećenja.
Skrenite sa puta, stanite i prebacite ručicu menjača u „N“.
Sačekajte oko 15 minuta kako
bi se kvačilo ohladilo. Neka sistem proveri bilo koji ovlašćeni
partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
U slučaju nevolje
Svetlo
upozorenja
5
445
Book YARIS - lat.indb 445
11.10.2011 13:49:18
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
●Odmah zaustavite vozilo na bezbednom mestu i obavite određene
mere kako biste ispravili mogući problem.
Svetlo
upozorenja
(Svetli)
(zavisno od
opreme)
Svetlo upozorenja/detalji
Svetlo upozorenja na pregrejavanje kvačila
Ukazuje da je kvačilo postalo
vrelo, ali ne ukazuje na kvar
u sistemu ručnog menjača sa
više načina rada
Postupak za ispravku
Skrenite sa puta, stanite i prebacite ručicu menjača u „N“.
Sačekajte oko 15 minuta kako
bi se kvačilo ohladilo.
■ Kako biste sprečili pregrejavanje kvačila
● Ne koristite papučicu gasa ili sistem pomoći pri kretanju za držanje vozila
na uzbrdici.
● Na uzbrdici, učinite sledeće kada god je to moguće:
● Održavajte bezbednu razdaljinu od vozila ispred i izbegavajte nepotrebno
kretanje i zaustavljanje.
● Izbegavajte korišćenje „E“ načina rada na uzbrdici. To će sprečiti nepotrebno
prebacivanje brzina.
446
Book YARIS - lat.indb 446
11.10.2011 13:49:19
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Odmah odvezite vozilo na proveru.
Ako ne ispitate uzrok sledećih upozorenja, može doći do nepravilnog
rada sistema i mogućnosti nesreće. Neka vozilo odmah proveri bilo koji
Tojotin partner ili serviser, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni
profesionalac.
Svetlo
upozorenja
Svetlo upozorenja/detalji
Svetlo pokazivača na kvar
Ukazuje na kvar u:
• elektronskom sistemu kontrole motora;
• elektronskom sistemu kontrole gasa;
• elektronskom sistemu kontrole Multidrive menjača (zavisno od opreme);
• elektronskom sistemu kontrole ručnog menjača sa više
načina rada (zavisno od opreme);
• sistemu kontrole emisija (zavisno od opreme);
• sistemu kontrole DPF katalizatora (zavisno od opreme).
SRS svetlo upozorenja
Ukazuje na kvar u:
• sistemu SRS vazdušnih jastuka;
• sistemu zatezača sigurnosnih pojaseva.
ABS svetlo upozorenja
Ukazuje na kvar u:
• ABS sistemu; ili
• sistemu pomoći pri kočenju.
5
U slučaju nevolje
Svetlo upozorenja električnog servo upravljanja (zvuk
upozorenja)
Ukazuje na neispravno funkcionisanje u sistemu električnog
servo upravljanja (EPS).
Pokazivač na proklizavanje (zavisno od opreme)
Ukazuje na kvar u:
• VSC sistemu; ili
• TRC sistemu.
(treperi)
Svetlo upozorenja tempomata (zavisno od opreme)
Ukazuje na kvar tempomata.
447
Book YARIS - lat.indb 447
11.10.2011 13:49:19
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Svetlo
upozorenja
Svetlo upozorenja/detalji
Svetlo pokazivača Stop & Start sistema (zavisno od opreme)
Ukazuje na kvar u Stop & Start sistemu
Svetlo upozorenja na filter goriva (samo dizel motor)
Ukazuje da je količina akumulirane vode u filteru goriva
dostigla specifikovani nivo. (→ STR. 389)
(Treperi žuto 15
sekundi.)
Svetlo pokazivača sistema pametnog ulaska i pokretanja
(zavisno od opreme)
Ukazuje na kvar u sistemu pametnog ulaska i pokretanja.
448
Book YARIS - lat.indb 448
11.10.2011 13:49:20
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Sledite postupak za ispravku.
Pošto ste preduzeli određene korake kako biste ispravili mogući
problem, proverite da li se ugasilo svetlo upozorenja.
Svetlo
upozorenja
Svetlo upozorenja/detalji
Postupak za ispravku
Svetlo upozorenja na otvorena vrata*1
Proverite da li su sva vrata zaUkazuje da neka vrata nisu tvorena.
potpuno zatvorena.
Svetlo upozorenja niskog
nivoa goriva
Benzinski motor: Ukazuje da
je preostala količina goriva
Natočite gorivo.
oko 5.8 l ili manje.
Dizel motor: Ukazuje da je
preostala količina goriva oko
6.4 l ili manje.
(Na tabli s
instrumentima)
5
U slučaju nevolje
(Na tabli s
instrumentima)
Svetlo podsetnika na vezivanje vozačevog i suvozačevog sigurnosnog pojasa
Vežite sigurnosni pojas.
(zvuk upozorenja)*2
Upozorava vozača i suvozača da vežu sigurnosni pojas.
Svetlo podsetnika na vezivanje pojaseva na zadnjem
sedištu (zvuk upozorenja)*2
Vežite sigurnosni pojas.
Upozorava putnike na zadnjem sedištu da vežu sigurnosni pojas.
Svetlo upozorenja na nizak
nivo motornog ulja (samo
Proverite nivo motornog ulja i
dizel motor)
dodajte ga po potrebi.
Ukazuje da je nivo motornog
ulja nizak.
449
Book YARIS - lat.indb 449
11.10.2011 13:49:20
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Svetlo
upozorenja
Svetlo upozorenja/detalji
Svetlo upozorenja DPF sistema (dizel motor sa svetlom
upozorenja DPF sistema)
• Pokazuje da DPF katalizator treba da se očisti,
zbog učestale vožnje na
kratkim relacijama i/ili
malim brzinama.
• Ukazuje da je količina
akumuliranih naslaga u
DPF katalizatoru dosegla
određeni nivo.
Postupak za ispravku
Za čišćenje DPF katalizatora,
vozite 20 do 30 minuta brzinom od 65 km/h ili većom, dok
se svetlo upozorenja DPF sistema ne ugasi.*3
Ne gasite motor što je duže
moguće, dok se svetlo upozorenja DPF sistema ne ugasi.
Ako nije moguća vožnja brzinama od 65 km/h ili većim, ili
ako se svetlo upozorenja DPF
sistema ne ugasi nakon što
ste vozili više od 30 minuta,
neka vozilo proveri bilo koji
ovlašćeni partner ili serviser
Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
450
Book YARIS - lat.indb 450
11.10.2011 13:49:21
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Svetlo
upozorenja
(Treperi)
Svetlo upozorenja/detalji
Svetlo podsetnika na zamenu motornog ulja (samo dizel motor)
Ukazuje da motorno ulje po
planu treba da se zameni.
• Vozila bez DPF sistema*4:
Treperi otprilike na 35000
km nakon promene motornog ulja. (Pokazivač neće
pravilno raditi osim ako
nisu poništeni podaci o
održavanju ulja.)
• Vozila sa DPF sistemom*4:
Treperi otprilike na 14500
km nakon promene motornog ulja. (→ STR. 456)
(Pokazivač neće pravilno
raditi osim ako nisu poništeni podaci o održavanju
ulja.)
Postupak za ispravku
Proverite motorno ulje i zamenite ga ako je potrebno. Nakon
zamene motornog ulja treba
poništiti sistem za promenu
ulja. (→ STR. 380)
5
U slučaju nevolje
451
Book YARIS - lat.indb 451
11.10.2011 13:49:21
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Svetlo
upozorenja
(Svetli)
Svetlo upozorenja/detalji
Svetlo podsetnika na zamenu motornog ulja (samo dizel motor)
Ukazuje da motorno ulje treba da se zameni.
• Vozila bez DPF sistema*4:
Pali se na otprilike 40000
km nakon promene motornog ulja (i poništavanja
podataka o održavanju
ulja).
• Vozila sa DPF sistemom*4:
Pali se na otprilike 15000
km nakon promene motornog ulja (i poništavanja
podataka o održavanju
ulja).
Postupak za ispravku
Proverite i zamenite motorno
ulje i filter ulja kod bilo kog
ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca. Nakon
zamene motornog ulja treba
poništiti sistem za promenu
motornog ulja. (→ STR. 380)
*1: Upozorenje na otvorena vrata:
Zvučni signal će se oglasiti ako su bilo koja vrata otvorena, a vozilo dosegne brzinu od 5 km/h ili više.
*2: Podsetnici na vezivanje vozačevog i suvozačevog sigurnosnog pojasa:
Podsetnici na vezivanje vozačevog i suvozačevog sigurnosnog pojasa se oglašavaju kako bi upozorili vozača i suvozača da nisu vezali sigurnosni pojas. Zvučni
signal se oglašava na 30 sekundi pošto je vozilo prešlo brzinu od najmanje 20
km/h. Zatim, ako pojas i dalje nije vezan, zvučni signal će se oglasiti drugačijim
tonom za još 90 sekundi.
*3: Svetlo upozorenja DPF sistema možda neće da se ugasi kada je upaljeno svetlo
podsetnika na zamenu motornog ulja. U tom slučaju, neka vozilo ispita bilo koji
ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
*4: Kako biste utvrdili da li vaše vozilo ima DPF sistem, kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
452
Book YARIS - lat.indb 452
11.10.2011 13:49:21
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Sledite postupak za ispravku (vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja).
Pošto ste preduzeli određene korake kako biste ispravili mogući
problem, proverite da li se ugasilo svetlo upozorenja.
Unutrašnji Spoljašnji
Svetlo
zvuk
zvuk
upozorenja
upozorenja upozorenja
Neprekidno
(Treperi
žuto)
3 puta
(Treperi
žuto)
Svetlo pokazivača
sistema pametnog ulaska
i pokretanja (vozila sa
Multidrive menjačem)
Elektronski ključ je iznet
iz vozila i vozačeva vrata
su otvorena i zatvorena, a
menjač nije u „P“ položaju
i „ENGINE START STOP“
prekidač nije isključen.
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i
pokretanja
Vozila sa Multidrive
menjačem:
Vozačeva vrata su otvorena
i zatvorena dok elektronski
ključ nije bio u vozilu,
ručica menjača je bila u „P“
položaju, a „ENGINE START
STOP“ prekidač nije bio
isključen.
Osim vozila sa Multidrive
menjačem:
Neka druga vrata osim
vozačevih su otvorena i
zatvorena dok elektronski
ključ nije bio u vozilu, a
„ENGINE START STOP“
prekidač nije bio isključen.
Postupak za
ispravku
• Prebacite
menjač u „P“
položaj.
• Vratite elektronski ključ u
vozilo.
Isključite
„ENGINE
START STOP“
prekidač
ili vratite
elektronski ključ
u vozilo.
5
U slučaju nevolje
Jednom
Neprekidno
Svetlo upozorenja/ detalji
453
Book YARIS - lat.indb 453
11.10.2011 13:49:21
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Unutrašnji Spoljašnji
Svetlo
zvuk
zvuk
upozorenja
upozorenja upozorenja
Jednom
3 puta
(Treperi
žuto)
Jednom
Jednom
9 puta
Neprekidno
(10
sekundi)
-
(Treperi
žuto)
(Treperi
žuto15
sekundi)
(Treperi
žuto)
Jednom
-
(Treperi
žuto15
sekundi)
Svetlo upozorenja/ detalji
Postupak za
ispravku
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja
Ukazuje da su neka druga
vrata osim vozačevih otvorena i zatvorena dok „ENGINE
START STOP“ prekidač nije
bio isključen, a elektronski
ključ je izvan zone detekcije.
Proverite
položaj
elektronskog
ključa.
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja
Pokušali ste da izađete iz vozila sa elektronskim ključem i
da zaključate vrata, a da pre
toga niste isključili „ENGINE
START STOP“ prekidač.
Isključite
„ENGINE
START STOP“
prekidač
i ponovo
zaključajte
vrata.
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja
Pokazuje da elektronski
ključ nije prisutan pri pokušaju paljenja motora.
Proverite
položaj
elektronskog
ključa.
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokre- Proverite da li
je elektronski
tanja
Pokušana je vožnja vozila, a ključ u vozilu.
ključ nije u vozilu.
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokre- Zamenite
bateriju.
tanja
Baterija elektronskog ključa (→ STR. 401)
je slaba.
454
Book YARIS - lat.indb 454
11.10.2011 13:49:22
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Unutrašnji Spoljašnji
Svetlo
zvuk
zvuk
upozorenja
upozorenja upozorenja
Jednom
Jednom
-
-
(Brzo
treperi
zeleno 15
sekundi)
(Treperi
žuto 30
sekundi)
Svetlo upozorenja/ detalji
Postupak za
ispravku
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja
Pokazuje da upravljač nije
otključan.
Otključajte
upravljač
(→ STR. 175)
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska i pokretanja
• Kada su vrata otključana pomoću mehaničkog
ključa i zatim je pritisnut
„ENGINE START STOP“
prekidač, a elektronski
ključ ne može da se detektuje u vozilu.
• Elektronski ključ ne može
da se detektuje u vozilu
čak ni kada je „ENGINE
START STOP“ prekidač
pritisnut dva puta za
redom.
Osim vozila
sa ručnim
menjačem:
Prislonite
elektronski
ključ na
„ENGINE
START STOP“
prekidač, dok
držite papučicu
kočnice
pritisnutom.
Vozila sa
ručnim
menjačem:
Prislonite
elektronski
ključ na
„ENGINE
START STOP“
prekidač, dok
držite papučicu
kvačila
pritisnutom.
5
U slučaju nevolje
455
Book YARIS - lat.indb 455
11.10.2011 13:49:22
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
■ Senzor koji detektuje suvozača i podsetnik na vezivanje suvozačevog
sigurnosnog pojasa
● Ako je na suvozačevo sedište stavljen prtljag, senzor koji detektuje suvozača
može aktivirati svetlo upozorenja koje treperi iako suvozač ne sedi u sedištu.
● Ako se na sedište stavi jastuk, senzor možda neće detektovati suvozača i
svetlo upozorenja možda neće pravilno raditi.
■ Svetlo upozorenja električnog servo upravljanja (zvuk upozorenja)
Kada je akumulator gotovo ispražnjen ili kada napon privremeno opadne,
može da se upali svetlo upozorenja električnog servo upravljanja.
■ Ako se upali svetlo pokazivača na kvar tokom vožnje
Svetlo pokazivača na kvar će se upaliti kod nekih modela ako rezervoar za
gorivo ostane potpuno prazan. Ako je rezervoar prazan, odmah natočite
gorivo. Svetlo pokazivača na kvar će se ugasiti nakon kratke vožnje.
Ako se svetlo pokazivača na kvar ne ugasi, kontaktirajte bilo kog ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
■ Ako svetlo podsetnika na zamenu motornog ulja treperi (dizel motor sa
DPF sistemom)
Učestala vožnja na kratkim relacijama i/ili malim brzinama može uzrokovati
gubljenje svojstava ulja brže nego što je uobičajeno, bez obzira na pređenu
kilometražu. Ako se to dogodi, svetlo podsetnika na zamenu motornog ulja će
početi da treperi.
456
Book YARIS - lat.indb 456
11.10.2011 13:49:22
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
■ Svetlo podsetnika na zamenu motornog ulja (samo dizel motor)
Vozila bez DPF sistemom:
Zamenite motorno ulje i filter ulja čak i kada se svetlo podsetnika na zamenu
motornog ulja ne upali, a prešli ste preko 40000 km od poslednje promene
motornog ulja.
Postoji mogućnost da će se svetlo podsetnika na zamenu motornog ulja
upaliti i pre nego što pređete 40000 km, zavisno od upotrebe i uslova vožnje.
Vozila sa DPF sistema:
Zamenite motorno ulje i filter ulja čak i kada se svetlo podsetnika na zamenu
motornog ulja ne upali, a prešli ste preko 15000 km od poslednje promene
motornog ulja.
Postoji mogućnost da će se svetlo podsetnika na zamenu motornog ulja
upaliti i pre nego što pređete 15000 km, zavisno od upotrebe i uslova vožnje.
OPREZ!
■ Kada se upali svetlo upozorenja električnog servo upravljanja
Upravljač može da postane izuzetno težak za upravljanje.
Ako se desi da se upravljačem upravlja teže nego što je uobičajeno, čvrsto
ga držite i upravljajte njime većom silom nego inače.
■ Kada vozite radi čišćenja DPF katalizatora
Tokom vožnje, obratite posebnu pažnju na vreme, uslove na putu, teren i
uslove saobraćaja. Obavezno poštujte saobraćajne zakone i/ili propise. U
suprotnom, može doći do neočekivane nesreće sa smrtnim posledicama ili
ozbiljnim povredama.
5
U slučaju nevolje
457
Book YARIS - lat.indb 457
11.10.2011 13:49:22
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
PAŽNjA!
■ Ako se upali svetlo upozorenja na filter goriva (samo dizel motor)
Nikada nemojte da vozite sa upaljenim svetlom upozorenja. Nastavak
vožnje sa akumuliranom vodom u filteru goriva će oštetiti pumpu za
ubrizgavanje goriva.
■ Kada se upali svetlo upozorenja DPF sistema (dizel motor sa DPF
sistemom)
Ako svetlo upozorenja DPF sistema ostane upaljeno, a ne obavite čišćenje,
posle dodatnih 100 do 300 km može da se upali svetlo upozorenja na
kvar. Ako se to dogodi, neka vozilo ispita bilo koji ovlašćeni partner ili
serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
458
Book YARIS - lat.indb 458
11.10.2011 13:49:22
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako Vam pukne guma (vozila sa rezervnom gumom)
Skinite probušenu gumu i zamenite je rezervnom koju ste dobili sa
vozilom.
■ Pre podizanja vozila
●Zaustavite vozilo na tvrdoj, ravnoj površini.
●Aktivirajte parkirnu kočnicu.
●Vozila sa Multidrive menjačem: Prebacite ručicu menjača u „P“.
●Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada: Prebacite ručicu
menjača u „M“, „E“ ili „R“.
●Vozila sa ručnim menjačem: Prebacite ručicu menjača u „R“.
●Ugasite motor.
●Uključite pokazivače upozorenja na opasnost.
■ Položaji rezervne gume, dizalice i alata
Ručka dizalice
Pokrivač poda
prtljažnika
Viljuškasti
ključ
5
U slučaju nevolje
Dizalica
Rezervna
guma
Torba sa alatom
Alka za vuču
459
Book YARIS - lat.indb 459
11.10.2011 13:49:22
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Vađenje dizalice
KORAK 1
KORAK 2
Pomerite prednje levo sedište
unapred do kraja i izvadite
poklopac.
Izvadite dizalicu.
1 Stegnite
2 Olabavite
460
Book YARIS - lat.indb 460
11.10.2011 13:49:23
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Vađenje rezervne gume
Vozila sa kompaktnom rezervnom gumom
KORAK 1 Vozila sa tablom prtljažnika: Podignite tablu prtljažnika i
zakačite kuku. (→ STR. 350)
KORAK 2
Izvadite pokrivač poda prtljažnika.
KORAK 3
Izvadite jastučić rezervne gume i
olabavite centralni pričvršćivač.
5
KORAK 2
Izvadite jastučić rezervne gume i
olabavite centralni pričvršćivač.
U slučaju nevolje
Vozila sa rezervnom gumom punih dimenzija
KORAK 1 Podignite tablu prtljažnika i zakačite kuku.
(→ STR. 350)
461
Book YARIS - lat.indb 461
11.10.2011 13:49:23
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Zamena probušene gume
KORAK 1
Blokirajte točkove.
Probušena
guma
Položaj
blokade
točkova
Leva
strana
Iza zadnje
desne gume
Desna
strana
Iza zadnje leve
gume
Leva
stana
Ispred prednje
desne gume
Desna
strana
Ispred prednje
leve gume
Napred
Pozadi
KORAK 2
Vozila sa čeličnim naplacima:
skinite ratkapnu pomoću ključa.
Da biste zaštitili ratkapnu, postavite
krpu između nje i ključa kako je
prikazano na ilustraciji.
462
Book YARIS - lat.indb 462
11.10.2011 13:49:23
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 3
KORAK 4
KORAK 5
Lagano
otpustite
točkova (jedan okret).
zavrtnje
Okrećite rukom deo dizalice „A“
dok vrh dizalice ne dodirne tačku
za podizanje na vozilu.
Podižite vozilo dok se guma
malo ne odvoji od zemlje.
5
Skinite sve zavrtnje i gumu.
Kada spuštate gumu na zemlju,
okrenite je tako da spoljna strana
točka bude okrenuta na gore,
kako biste sprečili ogrebotine na
površini točka.
U slučaju nevolje
KORAK 6
463
Book YARIS - lat.indb 463
11.10.2011 13:49:24
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Postavljanje gume
KORAK 1
Odstranite svu prljavštinu ili strana
tela sa dodirne površine točka.
Ako su nečistoće ostale na dodirnoj
površini točka, zavrtnji se mogu olabaviti tokom vožnje i guma može otpasti sa vozila.
KORAK 2
Postavite gumu i rukom labavo zategnite svaki zavrtanj,
otprilike jednako.
Uži kraj
Kada menjate čelični točak sa čeličnim točkom (uključujući kompaktnu
rezervnu gumu), zatežite zavrtnje
sve dok uži kraj zavrtnja ne dodirne
ležite diska točka.
Ležište diska
točka
Uži kraj
Kada menjate aluminijumski točak
sa kompaktnom rezervnom gumom, zatežite zavrtnje sve dok uži
kraj zavrtnja ne dodirne ležište diska točka.
Ležište diska
točka
464
Book YARIS - lat.indb 464
11.10.2011 13:49:24
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Disk točka
Kada menjate aluminijumski točak sa aluminijumskim točkom,
zatežite zavrtnje sve dok podloška ne dodirne disk točka.
Podloška
KORAK 3
KORAK 4
Spustite vozilo.
Čvrsto zategnite svaki zavrtanj
dva ili tri puta redosledom prikazanim na slici.
Snaga zatezanja:
103 N∙m
Ne koristite dodatan alat i ne primenjujte bilo kakvu dodatnu silu
osim vaših ruku, kao što je čekić,
cev ili vaše noge.
U slučaju nevolje
KORAK 5
5
Vozila sa čeličnim točkovima
(osim
kompaktne
rezervne
gume)
Postavite ratkapnu.
Poravnajte udubljenje na ratkapni
sa ventilom, kao što je prikazano
na slici.
465
Book YARIS - lat.indb 465
11.10.2011 13:49:24
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 6
Vozila sa aluminijumskim naplacima: izvadite ukrasni poklopac na
sredini točka tako što ćete ga gurnuti sa zadnje strane.
Pazite da
poklopac.
KORAK 7
ne
izgubite
ukrasni
Spremite probušenu gumu, dizalicu i sav alat.
■ Kompaktna rezervna guma
● Kompaktna rezervna guma se prepoznaje po natpisu „TEMPORARY USE
ONLY” na bočnoj strani gume.
Kompaktnu rezervnu gumu koristite samo privremeno u slučaju nužde.
● Obavezno proverite pritisak kompaktne rezervne gume. (→ STR. 533)
■ Ako Vam se probuši prednja guma na putu koji je prekriven snegom ili
ledom
Postavite kompaktnu rezervnu gumu na zadnji deo vozila. Preduzmite sledeće
korake kako biste postavili lance na prednje gume.
KORAK 1
Zamenite zadnju gumu kompaktnom rezervnom gumom.
KORAK 2
Zamenite probušenu prednju gumu gumom koju ste skinuli sa
zadnjeg kraja vozila.
KORAK 3
Postavite lance na prednje gume.
466
Book YARIS - lat.indb 466
11.10.2011 13:49:25
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
■ Sertifikat za dizalicu
5
U slučaju nevolje
467
Book YARIS - lat.indb 467
11.10.2011 13:49:25
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
OPREZ!
■ Kada koristite kompaktnu rezervnu gumu
● Upamtite da je kompaktna rezervna guma posebno dizajnirana za
upotrebu na vašem vozilu. Ne koristite je na drugim vozilima.
● Ne koristite u isto vreme dve kompaktne rezervne gume.
● Što pre zamenite kompaktnu rezervnu gumu standardnom.
● Izbegavajte nagla ubrzanja, usporenja i kočenja, kao i nagle zaokrete.
■ Kada spremate kompaktnu rezervnu gumu
Pazite da ne ukleštite prste ili druge delove tela između kompaktne rezervne
gume i karoserije vozila.
■ Kada je postavljena kompaktna rezervna guma
Brzina vozila se možda neće pravilno detektovati i sledeći sistemi možda
neće ispravno raditi:
● ABS
● Sistem pomoći pri kočenju
● VSC (sistem kontrole stabilnosti vozila) (zavisno od opreme)
● TRC (sistem kontrole proklizavanja) (zavisno od opreme)
● Tempomat (zavisno od opreme)
■ Ograničenje brzine kod upotrebe kompaktne rezervne gume
Ne vozite preko 80 km/h kada je na vaše vozilo postavljena kompaktna
rezervna guma.
Kompaktna rezervna guma nije dizajnirana za velike brzine. Nepridržavanje
ovih mera opreza može dovesti do nesreće sa smrtnim posledicama ili
ozbiljnim povredama.
468
Book YARIS - lat.indb 468
11.10.2011 13:49:25
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
OPREZ!
■ Korišćenje dizalice
Nepravilna upotreba dizalice može dovesti do smrti ili povreda zbog naglog
pada vozila sa dizalice.
● Ne koristite dizalicu za neku drugu namenu osim za zamenu guma ili
postavljanje i skidanje lanaca.
● Za zamenu probušene gume koristite samo dizalicu koju ste dobili sa
vozilom. Ne koristite je na drugim vozilima i ne koristite dizalice sa drugih
vozila za zamenu gume na ovom vozilu.
● Uvek proverite da li je dizalica sigurno nameštena na tački za podizanje.
● Ne stavljajte ni jedan deo vašeg tela pod vozilo koje je na dizalici.
● Ne krećite i ne palite motor dok je vaše vozilo na dizalici.
● Ne podižite vozilo dok je neko u njemu.
● Kada podižete vozilo, ne stavljajte predmete na ili ispod dizalice.
● Ne podižite vozilo više nego što je potrebno za zamenu gume.
● Koristite stalak za podizanje ako je neophodno da se podvlačite pod
vozilo.
Obratite posebnu pažnju kada spuštate vozilo kako ne biste povredili
nekoga ko radi na ili blizu vozila.
5
U slučaju nevolje
469
Book YARIS - lat.indb 469
11.10.2011 13:49:26
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
OPREZ!
■ Zamena probušene gume
Sledite sledeće mere opreza kako biste smanjili rizik od smrti ili ozbiljnih
povreda.
● Ne dirajte kočione diskove ili delove oko kočnica odmah posle vožnje.
Posle vožnje, kočioni diskovi i delovi oko kočnica će biti veoma vrući.
Dodirivanje tih delova golim rukama, nogama ili drugim delovima tela
tokom menjanja gume može da dovede do opekotina.
● Ako ne sledite ova uputstva, zavrtnji se mogu olabaviti i točak može
otpasti, što može dovesti do nesreće sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim
povredama.
• Što je pre moguće posle zamene točka, zategnite zavrtnje obrtnim momentom od 103 N•m.
• Kada postavljate gumu, koristite samo zavrtnje koji su konstruisani isključivo za taj točak.
• Ako postoje naprsline ili deformacije na zavrtnjima, navojima ili rupama
za klinove na točkovima, neka vozilo ispita bilo koji ovlašćeni partner ili
serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
• Kada postavljate zavrtnje, obavezno ih postavite sa užim krajem
okrenutim ka unutra. (→ STR. 397)
PAŽNjA!
■ Ne vozite sa probušenom gumom
Ne nastavljajte vožnju sa probušenom gumom.
Čak i kratka vožnja sa probušenom gumom može oštetiti gumu i točak
tako da se više ne mogu popraviti.
■ Pazite kada vozite preko neravnina kada je kompaktna rezervna
guma postavljena na vaše vozilo
Vozilo je niže kada je na njemu kompaktna rezervna guma nego kad vozite
sa standardnim gumama. Pazite kada vozite po neravnim putevima.
■ Vožnja sa lancima i kompaktnom rezervnom gumom
Ne stavljate lance na kompaktnu rezervnu gumu.
Lanci mogu oštetiti karoseriju vozila i negativno uticati na vozne performanse.
470
Book YARIS - lat.indb 470
11.10.2011 13:49:26
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako Vam pukne guma (vozila sa setom za popravku
probušene gume u nuždi)
Ako ekser ili šraf probuši dodirnu površinu gume, ona može privremeno
da se popravi pomoću seta za popravku probušene gume u nuždi. (Set
sadrži bocu zaptivača. Zaptivač može da se koristi samo jednom za
privremeni popravak jedne gume, bez vađenja eksera ili šrafa iz gume.)
Zavisno od oštećenja, ovaj set u nekim slučajevima ne može da se
koristi za popravku gume. (→ STR. 474)
Posle privremene popravke gume pomoću seta, neka gumu popravi ili
zameni bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Toyote, ili drugi propisno
kvalifikovani i opremljeni profesionalac. Popravka pomoću seta za
popravku probušene gume je samo privremena mera. Popravite ili
zamenite gumu što je pre moguće.
■ Pre popravke gume
●Zaustavite vozilo na tvrdoj, ravnoj površini.
●Aktivirajte parkirnu kočnicu.
●Vozila sa Multidrive menjačem: Prebacite ručicu menjača u „P“.
●Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada ili ručnim
menjačem: Prebacite ručicu menjača u „N“.
●Ugasite motor.
●Uključite pokazivače upozorenja na opasnost.
5
U slučaju nevolje
471
Book YARIS - lat.indb 471
11.10.2011 13:49:26
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
■ Položaji seta za popravku probušene gume u nuždi
Alka za vuču
Ručka
dizalice
Viljuškasti ključ
Set za popravku probušene
gume u nuždi
■ Delovi seta za popravku probušene gume u nuždi
Boca
Nalepnice
Kapica za ispuštanje vazduha
472
Book YARIS - lat.indb 472
11.10.2011 13:49:26
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Kompresor
Merač pritiska
Utikač
Prekidač kompresora
5
U slučaju nevolje
473
Book YARIS - lat.indb 473
11.10.2011 13:49:27
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Pre upotrebe zaptivača
Proverite
gume.
stepen
oštećenja
• Ne vadite ekser ili šraf iz gume.
Vađenje tog predmeta će proširiti rupu i onemogućiti popravak
pomoću ovog seta.
• Kako biste sprečili curenje zaptivača, pomerite vozilo dok deo
koji je probušen, ako znate gde
je, ne dođe na vrh gume.
■ U sledećim slučajevima guma ne može da se popravi pomoću seta za
popravku probušene gume u nuždi. Kontaktirajte bilo kog ovlašćenog
Tojotinog partnera ili servisera, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
● Kada je guma oštećena usled vožnje sa nedovoljno pritiska u gumama.
● Kada postoje pukotine ili oštećenja na bilo kom delu gume, kao što je bočni
zid, osim dodirne površine.
● Kada je guma vidljivo odvojena od točka.
● Kada je dodirna površina gume oštećena ili isečena u dužini od 4 mm ili
više.
● Kada je oštećen točak.
● Kada su probušene dve ili više guma.
● Kada su se više od 2 oštra predmeta, poput eksera ili šrafa, zabila u dodirnu
površinu jedne gume.
● Kada je istekao rok trajanja zaptivača.
474
Book YARIS - lat.indb 474
11.10.2011 13:49:27
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Vađenje seta za popravku probušene gume u nuždi
Vozila bez table prtljažnika
KORAK 1
Izvadite pokrivač poda prtljažnika.
KORAK 2
Izvadite set za popravku
probušene gume u nuždi.
Vozila sa tablom prtljažnika
KORAK 1 Podignite tablu prtljažnika i zakačite kuku.
(→ STR. 350)
U slučaju nevolje
KORAK 2
5
Izvadite pokrivač poda
prtljažnika.
475
Book YARIS - lat.indb 475
11.10.2011 13:49:27
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 3
Izvadite set za popravku
probušene gume u nuždi.
Način popravke u nuždi
KORAK 1
Izvucite set za popravku iz kutije sa alatom.
KORAK 2
Skinite kapicu sa
probušenoj gumi.
KORAK 3
Odstranite zaštitnu foliju sa boce
i izvucite crevo. Skinite kapicu za
ispuštanje vazduha sa creva.
ventila
na
Zalepite nalepnicu koju ste dobili
sa bocom na naznačeno mesto.
(Pogledajte KORAK 9.)
Kapica za ispuštanje vazduha će
Vam trebati ponovo. Zato je čuvajte
na bezbednom mestu.
476
Book YARIS - lat.indb 476
11.10.2011 13:49:28
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 4
Povežite crevo na ventil.
Zašrafite kraj creva u smeru kazaljke
na satu, koliko god je moguće.
KORAK 5
Proverite da li je prekidač
kompresora ugašen.
KORAK 6
Izvucite utikač iz kompresora.
5
U slučaju nevolje
KORAK 7
Gurnite utikač u utičnicu ili otvor
upaljača.
477
Book YARIS - lat.indb 477
11.10.2011 13:49:28
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 8
Odlepite nalepnicu.
KORAK 9
Zalepite 2 nalepnice kao što je
prikazano.
Odstranite eventualnu prljavštinu ili
masnoću sa točka pre nego što zalepite nalepnicu. Ako ne možete da
zalepite nalepnicu, obavezno recite bilo kom ovlašćenom partneru ili
serviseru Tojote, ili drugom propisno
kvalifikovanom i opremljenom profesionalcu da je ubrizgan zaptivač
kada dođete da popravite ili zamenite gumu.
478
Book YARIS - lat.indb 478
11.10.2011 13:49:28
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 10
Spojite bocu na kompresor.
Kao što je prikazano na ilustraciji,
stavite bocu vertikalno na kompresor kako biste je spojili i proverite
da li se je kopča na grlu boce zakačila na udubljenje u kućištu kompresora.
KORAK 11
Proverite
gume.
specifikovan
pritisak
Pritisak gume je naznačen na
nalepnici u glavnoj pregradi.
(→ STR. 533)
5
KORAK 13
Upalite motor vozila.
Za ubrizgavanje zaptivača i pumpanje gume, uključite prekidač
kompresora.
U slučaju nevolje
KORAK 12
479
Book YARIS - lat.indb 479
11.10.2011 13:49:29
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 14
Pumpajte gumu do preporučenog
pritiska.
1
2
3
Zaptivač će se ubrizgati i pritisak
će skočiti i zatim postepeno
opadati.
Merač pritiska će prikazati stvaran
pritisak gume otprilike 1 minut
posle uključivanja prekidača (5
minuta pri niskoj temperaturi).
Pumpajte gumu do preporučenog
pritiska.
• Isključite prekidač kompresora i zatim proverite pritisak
gume. Pazeći da ne napumpate gumu previše, proverite i
ponovite po-stupak pumpanja
dok ne postignete preporučeni
pritisak.
• Ako je pritisak niži od preporučenog i posle 35 minuta rada
kompresora, guma je previše
oštećena da bi se mogla popraviti. Isključite prekidač kompresora i kontaktirajte bilo kog
ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog
profesio-nalca.
• Ako pritisak gume premaši preporučeni nivo, ispustite malo
vazduha kako biste podesili
pritisak. (→ STR. 483, 533)
480
Book YARIS - lat.indb 480
11.10.2011 13:49:29
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 15
Sa isključenim prekidačem kompresora, izvadite crevo iz
ventila na gumi i zatim izvucite utikač iz utičnice.
Kada izvadite crevo, mala količina zaptivača može da iscuri.
KORAK 16
KORAK 17
Stavite kapicu na ventil popravljene gume.
Spojite kapicu za ispuštanje
vazduha na kraj creva.
Ako kapica za ispuštanje vazduha
nije spojena, zaptivač može da
iscuri i vozilo može da se zaprlja.
Privremeno spremite bocu u prtljažnik, dok je spojena na
kompresor.
KORAK 19
Kako bi se tečni zaptivač jednako raširio po gumi, odmah
vozite bezbedno nekih 5 km, brzinama ispod 80 km/h.
KORAK 20
Nakon vožnje 5 km, zaustavite
vozilo na bezbednom mestu na
ravnoj i čvrstoj površini i skinite
kapicu za ispuštanje vazduha sa
creva, pre nego što ponovo spojite
set za popravku gume.
5
U slučaju nevolje
KORAK 18
481
Book YARIS - lat.indb 481
11.10.2011 13:49:29
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 21
Uključite prekidač kompresora,
sačekajte otprilike 5 sekundi i zatim ga isključite. Pročitajte pritisak
gume na meraču.
1
Ako je pritisak manji od 130
kPa (1.3 kgf/cm2 ili bar, 18 psi):
probušena guma ne može
da se popravi. Kontaktirajte
bilo kog ovlašćenog partnera
ili servisera Tojote, ili drugog
propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
2
Ako je pritisak 130 kPa (1.3
kgf/cm2 ili bar, 18 psi) ili viši, ali
ispod preporučenog pritiska:
pređite na KORAK 22.
3
Ako je pritisak na preporučenom nivou (→ STR. 533): pređite na KORAK 23.
KORAK 22
Uključite prekidač kompresora i pumpajte gumu do preporučenog pritiska. Vozite oko 5 km i zatim obavite KORAK 20.
KORAK 23
Spojite kapicu za ispuštanje vazduha na kraj creva.
Ako kapica za ispuštanje vazduha
nije spojena, zaptivač može da iscuri i vozilo može da se zaprlja.
KORAK 24
Spremite bocu u prtljažnik, dok je spojena na kompresor.
482
Book YARIS - lat.indb 482
11.10.2011 13:49:30
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 25
Izbegavajte nagla kočenja, nagla ubrzanja i oštra skretanja,
vozite pažljivo brzinom manjom od 80 km/h do najbližeg
ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog profesionalca radi popravke ili
zamene gume.
■ Ako se guma napumpa na pritisak veći od preporučenog
KORAK 1 Odvojite crevo od ventila.
KORAK 2
Stavite kapicu za ispuštanje vazduha na kraj
creva i gurnite istureni deo kapice u ventil
kako biste ispustili vazduh.
KORAK 3 Odvojite crevo od ventila, skinite kapicu za ispuštanje vazduha sa
creva i zatim ponovo spojite crevo.
KORAK 4 Uključite prekidač kompresora, sačekajte nekoliko sekundi i zatim
ga isključite. Proverite da li merač pritiska pokazuje preporučeni
pritisak. Ako je pritisak niži od preporučenog, ponovo uključite
prekidač kompresora i ponovite postupak pumpanja dok ne
dosegnete preporučeni pritisak.
■ Napomena za set za popravku probušene gume u nuždi
Povremeno proverite rok trajanja zaptivača.
Rok trajanja je naznačen na boci. Ne koristite zaptivač kom je istekao rok
trajanja. U suprotnom, popravka pomoću ovog seta možda neće moći pravilno
da se obavi.
U slučaju nevolje
■ Ventil popravljene gume
Posle popravke pomoću seta za popravku probušene gume u nuždi, treba
zameniti ventil.
5
483
Book YARIS - lat.indb 483
11.10.2011 13:49:30
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
■ Set za popravku probušene gume u nuždi
● Zaptivač iz seta za popravku probušene gume u nuždi može da se koristi
samo jednom za privremenu popravku jedne gume. Ako je zaptivač
korišćen i treba da se zameni, kupite novu bocu kod bilo kog ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca. Kompresor može da se koristi više puta.
● Zaptivač može da se koristi kada je spoljašnja temperatura između -30°Ci
60°C.
● Ovaj set je konstruisan posebno za veličinu i tip guma koje su originalno
postavljene na vaše vozilo. Ne koristite ga na gumama dimenzija različitih
od originalnih ili u bilo koje druge svrhe.
● Zaptivač ima ograničen rok trajanja. Rok važenja je naznačen na boci. Boca
sa zaptivačem treba da se zameni pre isteka roka trajanja. Kontaktirajte
bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
● Ako zaptivač dospe na vašu odeću, može ostati fleka.
● Ako se zaptivač zalepi za točak ili karoseriju vozila, mrlja možda neće
moći da se ukloni ako se ne očisti odmah. Odmah mokrom krpom obrišite
zaptivač.
● Tokom rada seta proizvodi se jaka buka. To ne ukazuje na kvar.
● Ne koristite set za proveru i podešavanje pritiska u gumama.
484
Book YARIS - lat.indb 484
11.10.2011 13:49:30
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
OPREZ!
■ Ne vozite sa probušenom gumom
Ako Vam je probušena guma ne nastavljajte vožnju.
Čak i kratka vožnja sa probušenom gumom može da ošteti gumu i točak
tako da se ne mogu popraviti.
Vožnja sa probušenom gumom može stvoriti cirkumferentni žleb na bočnom
zidu gume. U tom slučaju, guma može da eksplodira kada koristite set za
popravku gume.
■ Oprez tokom vožnje
● Spremite set za popravku u prtljažnik.
U suprotnom, može doći do povreda u slučaju nesreće ili naglog kočenja.
● Set za popravku je napravljen isključivo za vaše vozilo.
Ne koristite set na drugim vozilima, jer to može dovesti do nesreće sa
smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
● Ne koristite set za gume drugačije veličine od originalnih ili u bilo koje
druge svrhe. Ako gume nisu u potpunosti popravljene, to može dovesti do
nesreće sa smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
■ Mere opreza kod upotrebe zaptivača
● Unošenje zaptivača u organizam je opasno po vaše zdravlje. Ako ga
unesete, popijte veliku količinu vode i odmah potražite medicinsku pomoć.
● Ako Vam zaptivač dospe u oči ili na kožu, odmah ga isperite vodom. Ako
i dalje osećate nelagodnost, konsultujte lekara.
5
U slučaju nevolje
■ Pri popravci probušene gume
● Zaustavite vozilo na bezbednoj i ravnoj površini.
● Ne dirajte točkove ili delove oko kočnica neposredno posle vožnje.
Posle vožnje, točkovi i delovi oko kočnica mogu da budu izuzetno vrući.
Dodirivanje tih delova rukama, nogama ili drugim delovima tela može
uzrokovati opekotine.
● Čvrsto spojite ventil i crevo kada je guma postavljena na vozilo.
Ako crevo nije čvrsto postavljeno na ventil, može da dođe do curenja
vazduha i prskanja zaptivača.
● Ako crevo spadne sa ventila tokom pumpanja gume, postoji rizik da će se
crevo naglo pomeriti zbog vazdušnog pritiska.
485
Book YARIS - lat.indb 485
11.10.2011 13:49:30
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
OPREZ!
● Kada završite sa pumpanjem gume, zaptivač može da prsne kada se
crevo otkači ili malo vazduha može da ispusti iz gume.
● Sledite postupak za popravku gume. Ako ne sledite postupak, zaptivač
može da prsne.
● Udaljite se od gume dok se ona popravlja, jer postoji mogućnost da pukne
dok se vrši popravka. Ako primetite bilo kakvu pukotinu ili deformaciju
na gumi, isključite prekidač kompresora i odmah prekinite postupak
popravke.
● Set za popravku može da se pregreje ako dugo radi. Nemojte da radite sa
setom za popravku duže od 40 minuta u kontinuitetu.
● Delovi seta za popravku mogu da postanu vrući tokom rada. Pažljivo
rukujte setom za popravku kako tokom tako i nakon rada. Ne dirajte
metalne delove oko spojeva između boce i kompresora. Oni će biti
izuzetno vrući.
● Nalepnicu sa upozorenjem o brzini vozila stavite samo na naznačeno
mesto. Ako se nalepnica zalepi na mesto na kome se nalazi SRS vazdušni
jastuk, kao što je poklopac upravljača, ona može da spreči pravilan rad
SRS vazdušnog jastuka.
■ Vožnja kako bi se tečni zaptivač jednako rasporedio
Sledite sledeće mere opreza kako biste smanjili rizik od nesreće.
U suprotnom, može doći do gubitka kontrole nad vozilom, što može dovesti
do smrti ili ozbiljnih povreda.
● Pažljivo vozite malom brzinom. Naročito vodite računa kod skretanja.
● Ako vozilo ne ide pravo ili osećate na upravljaču da vuče na jednu stranu,
zaustavite vozilo i proverite sledeće.
• Stanje gume. Guma se možda odvojila od točka.
• Pritisak u gumi. Ako je pritisak u gumi 130 kPa (1.3 kgf/cm2 ili bar, 19
psi) ili manji, guma je možda ozbiljno oštećena.
486
Book YARIS - lat.indb 486
11.10.2011 13:49:30
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
PAŽNjA!
■ Kod popravke u nuždi
● Gumu treba popraviti pomoću seta za popravku gume u nuždi samo
ako je oštećenje uzrokovao oštar predmet, kao što je ekser ili šraf, koji
se je zabio u dodirnu površinu gume.
Ne vadite oštar predmet iz gume. Vađenje tog predmeta može proširiti
rupu i onemogućiti popravku pomoću ovog seta.
● Set za popravku nije vodootporan. Vodite računa da set za popravku ne
dođe u dodir sa vodom, kao kada se koristi na kiši.
● Ne stavljajte set za popravku direktno na prašnjavo tlo kao što je pesak
pored puta. Ako set za popravku usisa prašinu i slično može da dođe
do kvara.
■ Mere opreza za set za popravku probušene gume u nuždi
● Izvor napajanja kompresora treba da bude 12 V jednosmerne struje
prikladne za korišćenje na vozilu. Ne povezujte kompresor na bilo koji
drugi izvor.
● Ako se benzin poprska po setu za popravku on može da se pokvari.
Vodite računa da set ne dođe u dodir sa benzinom.
● Stavite set za popravku u prtljažnik, kako bi ne bi bio izložen prljavštini
ili vodi.
● Odložite set za popravku u prtljažnik, van domašaja dece.
● Ne rasklapajte i ne modifikujte set za popravku. Ne podležite udarcima
delove kao što je pokazivač vazdušnog pritiska. To može da izazove
kvar.
5
U slučaju nevolje
487
Book YARIS - lat.indb 487
11.10.2011 13:49:31
5-2. Koraci
koje
treba preduzeti
u slučaju
nužde u slučaju nužde
5-2.
Koraci
koje treba
preduzeti
Ako motor neće da upali
Ako ste sledili ispravan postupak za paljenje motora (→ STR. 165, 169),
a motor i dalje neće da upali, razmotrite svaku od sledećih stavki.
■ Motor neće da upali iako motor startera radi normalno
Jedno od sledećeg je možda uzrok problema.
●Možda nema dovoljno goriva u rezervoaru vozila.
Benzinski motor: Dolijte benzin.
Dizel motor: (→ STR. 509)
●Motor je možda poplavljen (benzinski motor).
Pokušajte da ponovo upalite motor pravilnim postupkom paljenja. (→ STR. 165, 169)
●Možda je došlo do kvara u sistemu blokade pokretanja motora.
(→ STR. 104)
■ Motor startera se polako okreće, lična/unutrašnja i glavna
svetla ne svetle punim intenzitetom, sirena ne svira ili svira
tiho.
Jedno od sledećeg je možda uzrok problema.
●Akumulator je možda ispražnjen. (→ STR. 498)
● Spojevi akumulatora su možda labavi ili korodirani.
■ Motor startera se ne okreće (vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja).
Možda je u kvaru sistem paljenja motora zbog problema sa elektrikom kao što je otvoreno kolo ili pregoreo osigurač. Ipak, postoji
privremena mera za pokretanje motora. (→ STR. 489)
488
Book YARIS - lat.indb 488
11.10.2011 13:49:31
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
■ Motor startera se ne okreće, lična/unutrašnja i glavna svetla
ne svetle, sirena ne svira.
Jedno od sledećeg je možda uzrok problema.
●Jedan ili oba spoja akumulatora su možda otkopčana.
●Akumulator je možda ispražnjen (→ STR. 498).
●Možda postoji kvar u sistemu zaključavanja upravljača (vozila sa
sistemom pametnog ulaska i pokretanja).
Kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili
drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca, ako
ne možete da rešite problem, ili ako Vam je nepoznat postupak
popravke.
Funkcija paljenja za slučaj nužde (vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja)
5
U slučaju nevolje
Kada motor neće da upali, sledeće korake možete preduzeti kao
privremenu meru za paljenje motora, ako „ENGINE START STOP“
prekidač normalno radi.
Vozila sa Multidrive menjačem
KORAK 1 Aktivirajte parkirnu kočnicu.
KORAK 2 Prebacite ručicu menjača u „P”.
KORAK 3 Prebacite „ENGINE START STOP“ prekidač u
„ACCESSORY” način rada.
KORAK 4 Pritisnite i držite „ENGINE START STOP“ prekidač oko 15
sekundi; za to vreme čvrsto pritisnite papučicu kočnice.
Ako i upalite motor pomoću gore navedenih koraka, sistem je možda u
kvaru. Neka vozilo proveri bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote,
ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
489
Book YARIS - lat.indb 489
11.10.2011 13:49:31
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada
KORAK 1 Aktivirajte parkirnu kočnicu.
KORAK 2 Prebacite ručicu menjača u „N“.
KORAK 3 Prebacite „ENGINE START STOP“ prekidač u
„ACCESSORY” način rada.
KORAK 4 Pritisnite i držite „ENGINE START STOP“ prekidač oko 15
sekundi; za to vreme čvrsto pritisnite papučicu kočnice.
Ako i upalite motor pomoću gore navedenih koraka, sistem je možda u
kvaru. Neka vozilo proveri ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi
propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
Vozila sa ručnim menjačem
KORAK 1
Aktivirajte parkirnu kočnicu.
KORAK 2
Prebacite ručicu menjača u „N“.
KORAK 3
Prebacite „ENGINE START STOP“ prekidač u
„ACCESSORY” način rada.
KORAK 4
Pritisnite i držite „ENGINE START STOP“ prekidač oko 15
sekundi; za to vreme čvrsto pritisnite papučicu kočnice i
papučicu kvačila.
Ako i upalite motor pomoću gore navedenih koraka, sistem je možda u
kvaru. Neka vozilo proveri ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi
propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
490
Book YARIS - lat.indb 490
11.10.2011 13:49:31
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako ne možete da prebacite ručicu menjača iz „P”
položaja (vozila sa Multidrive menjačem)
Ako ne možete da prebacite ručicu menjača dok Vam je noga na kočnici,
možda postoji problem sa sistemom zaključavanja menjača („shift
lock”) – sistemom koji sprečava slučajno pomeranje ručice menjača.
Neka vozilo odmah proveri bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote,
ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
Sledeći koraci se mogu primeniti kao hitne mere kako biste omogućili
pomeranje ručice menjača:
KORAK 1
Aktivirajte parkirnu kočnicu.
KORAK 2
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: prebacite
prekidač motora u „ACC“ način rada.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: prebacite „ENGINE START STOP“ prekidač u „ACCESSORY“
način rada.
KORAK 3
KORAK 4
Pritisnite papučicu kočnice.
Pritisnite „shift lock” dugme.
Ručica menjača se može pomerati
dok je dugme pritisnuto.
5
U slučaju nevolje
491
Book YARIS - lat.indb 491
11.10.2011 13:49:31
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako ne možete da prebacite ručicu menjača (vozila
sa ručnim menjačem sa više načina rada)
Ako ne možete da prebacite ručicu menjača dok Vam je noga na kočnici,
možda postoji problem sa sistemom zaključavanja menjača („shift
lock”) – sistemom koji sprečava slučajno pomeranje ručice menjača.
Neka vozilo odmah proveri bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote,
ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
Sledeći koraci se mogu primeniti kao hitne mere kako biste omogućili
pomeranje ručice menjača:
KORAK 1
Aktivirajte parkirnu kočnicu.
KORAK 2
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: prebacite
prekidač motora u „ON“ način rada.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: prebacite
„ENGINE START STOP“ prekidač u „IGNITION ON“ način
rada.
KORAK 3
KORAK 4
Pritisnite papučicu kočnice.
Pritisnite „shift lock” dugme.
Ručica menjača se može pomerati dok je dugme pritisnuto.
492
Book YARIS - lat.indb 492
11.10.2011 13:49:31
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako izgubite ključeve
Nove originalne Tojota ključeve može napraviti bilo koji ovlašćeni partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac, pomoću drugog ključa i broja ključa naštampanog na vašoj
tablici s brojem ključa.
5
U slučaju nevolje
493
Book YARIS - lat.indb 493
11.10.2011 13:49:32
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako elektronski ključ ne radi ispravno (vozila sa
sistemom pametnog ulaska i pokretanja)
Ako je komunikacija između elektronskog ključa i vozila u prekidu
(→ STR. 52), ili ako elektronski ključ ne može da se koristi zato što
se baterija istrošila, sistem pametnog ulaska i pokretanja i bežični
daljinski upravljač ne mogu da se koriste. U tim slučajevima, vrata
mogu da se otvore ili motor da se pokrene sledećim postupkom.
Zaključavanje i otključavanje vrata
Koristite mehanički ključ
(→ STR. 41) kako biste izvršili
sledeće operacije.
1
Otključava sva vrata
2
Zaključava sva vrata
Paljenje motora
Vozila sa Multidrive menjačem
KORAK 1
Prebacite ručicu menjača u „P” i čvrsto pritisnite papučicu
kočnice.
Stranu elektronskog ključa na kojoj se nalazi Tojotin amblem prislonite na „ENGINE START STOP”
prekidač.
„ENGINE START STOP” prekidač
će se prebaciti na „IGNITION ON”
način rada.
494
Book YARIS - lat.indb 494
11.10.2011 13:49:32
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Kada je sistem pametnog ulaska i pokretanja deaktiviran (pomoću opcija prilagođavanja), „ENGINE START STOP” prekidač će se prebaciti u
„ACCESSORY” način rada. Načini rada mogu da se menjaju pritiskom
na „ENGINE START STOP” prekidač, dok je otpuštena papučica kočnice. (Način rada se menja svaki put kada se pritisne prekidač.)
KORAK 1
Čvrsto pritisnite papučicu kočnice i proverite da li svetli svetlo
pokazivača sistema pametnog ulaska i pokretanja (zeleno).
KORAK 2
Pritisnite „ENGINE START STOP” prekidač.
U slučaju da „ENGINE START STOP” prekidač i dalje ne radi, kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada
KORAK 1
Prebacite ručicu menjača u „N” i čvrsto pritisnite papučicu
kočnice.
KORAK 2
Stranu elektronskog ključa na kojoj
se nalazi Tojotin amblem prislonite
na „ENGINE START STOP” prekidač.
„ENGINE START STOP” prekidač
će se prebaciti na „IGNITION ON”
način rada.
KORAK 3
Čvrsto pritisnite papučicu kočnice i proverite da li svetli svetlo
pokazivača sistema pametnog ulaska i pokretanja (zeleno).
KORAK 4
Pritisnite „ENGINE START STOP” prekidač.
U slučaju nevolje
Kada je sistem pametnog ulaska i pokretanja deaktiviran (pomoću opcija prilagođavanja), „ENGINE START STOP” prekidač će se prebaciti u
„ACCESSORY” način rada. Načini rada mogu da se menjaju pritiskom
na „ENGINE START STOP” prekidač, dok je otpuštena papučica kočnice. (Način rada se menja svaki put kada se pritisne prekidač.)
5
495
Book YARIS - lat.indb 495
11.10.2011 13:49:32
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
U slučaju da „ENGINE START STOP” prekidač i dalje ne radi, kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
Vozila sa ručnim menjačem
KORAK 1
Prebacite ručicu menjača u „N” i čvrsto pritisnite papučicu
kvačila.
KORAK 2
Stranu elektronskog ključa na kojoj
se nalazi Tojotin amblem prislonite
na „ENGINE START STOP” prekidač.
„ENGINE START STOP” prekidač
će se prebaciti na „IGNITION ON”
način rada.
Kada je sistem pametnog ulaska i pokretanja deaktiviran (pomoću opcija prilagođavanja), „ENGINE START STOP” prekidač će se prebaciti u
„ACCESSORY” način rada. Načini rada mogu da se menjaju pritiskom
na „ENGINE START STOP” prekidač, dok je otpuštena papučica kvačila.
(Način rada se menja svaki put kada se pritisne prekidač.)
KORAK 3
Čvrsto pritisnite papučicu kvačila i proverite da li svetli svetlo
pokazivača sistema pametnog ulaska i pokretanja (zeleno).
KORAK 4
Pritisnite „ENGINE START STOP” prekidač.
U slučaju da „ENGINE START STOP” prekidač i dalje ne radi, kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno
kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
496
Book YARIS - lat.indb 496
11.10.2011 13:49:32
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
■ Zaustavljanje motora
Vozila sa Multidrive menjačem: Prebacite ručicu menjača u „P” položaj i pritisnite „ENGINE START STOP” prekidač kao što to obično radite kada gasite
motor.
Osim vozila sa Multidrive menjačem: Prebacite ručicu menjača u „N” položaj
i pritisnite „ENGINE START STOP” prekidač kao što to obično radite kada
gasite motor.
■ Zamena baterije ključa
Pošto je ovaj postupak privremena mera, preporučuje se da se baterija elektronskog ključa zameni odmah pošto se istroši. (→ STR. 401)
■ Ako vrata ne mogu da se zaključaju ili otključaju pomoću sistema pametnog ulaska i pokretanja
Zaključajte i otključajte vrata pomoću mehaničkog ključa ili daljinskog upravljača.
■ Kada elektronski ključ ne radi ispravno
Proverite da sistem pametnog ulaska i pokretanja nije deaktiviran pomoću
opcija prilagođavanja. Ako je isključen, uključite ga.
(Opcije prilagođavanja → STR. 542)
5
U slučaju nevolje
497
Book YARIS - lat.indb 497
11.10.2011 13:49:33
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako se isprazni akumulator
Ako se isprazni akumulator možete primeniti sledeće postupke kako
biste upalili motor.
Takođe, možete pozvati bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera
Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
Ako imate komplet kablova i drugo vozilo sa 12-voltnim akumulatorom,
možete upaliti vaše vozilo pomoću kablova tako što ćete slediti korake
objašnjene ispod.
KORAK 1
Otvorite poklopac motora. (→ STR. 368)
KORAK 2
Spojite kablove prema sledećim uputstvima.
1KR-FE motor
1
Spojite hvataljku pozitivnog kabla za paljenje na pozitivan (+) spoj
akumulatora na vašem vozilu.
2
Spojite hvataljku drugog kraja pozitivnog kabla za paljenje na
pozitivan (+) spoj akumulatora na drugom vozilu.
3
Spojite hvataljku negativnog kabla za paljenje na negativan (-)
spoj akumulatora na drugom vozilu.
4
Spojite hvataljku na drugom kraju negativnog kabla na čvrstu,
nepokretnu i neobojenu metalnu površinu dalje od akumulatora
i svih drugih pokretnih delova, kao što je prikazano na ilustraciji.
498
Book YARIS - lat.indb 498
11.10.2011 13:49:33
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
1NR-FE motor
1
Spojite hvataljku pozitivnog kabla za paljenje na pozitivan (+) spoj
akumulatora na vašem vozilu.
2
Spojite hvataljku drugog kraja pozitivnog kabla za paljenje na
pozitivni (+) spoj akumulatora na drugom vozilu.
3
Spojite hvataljku negativnog kabla za paljenje na negativan (-)
spoj akumulatora na drugom vozilu.
4
Spojite hvataljku na drugom kraju negativnog kabla na čvrstu,
nepokretnu i neobojenu metalnu površinu dalje od akumulatora
i svih drugih pokretnih delova, kao što je prikazano na ilustraciji.
5
U slučaju nevolje
499
Book YARIS - lat.indb 499
11.10.2011 13:49:33
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
1ND-TV motor
1
Spojite hvataljku pozitivnog kabla za paljenje na pozitivan (+)
spoj akumulatora na vašem vozilu.
2
Spojite hvataljku drugog kraja pozitivnog kabla za paljenje na
pozitivni (+) spoj akumulatora na drugom vozilu.
3
4
Spojite hvataljku negativnog kabla za paljenje na negativan (-)
spoj akumulatora na drugom vozilu.
Spojite hvataljku na drugom kraju negativnog kabla na čvrstu,
nepokretnu i neobojenu metalnu površinu dalje od akumulatora
i svih drugih pokretnih delova, kao što je prikazano na ilustraciji.
KORAK 3
Pokrenite motor na drugom vozilu. Povećajte lagano brzinu
obrtaja motora i ostanite na tom nivou oko 5 minuta kako
biste napunili akumulator na vašem vozilu.
KORAK 4
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Otvorite
i zatvorite bilo koja vrata dok je „ENGINE START STOP“
prekidač isključen.
500
Book YARIS - lat.indb 500
11.10.2011 13:49:33
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 5
Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: Održavajte brzinu obrtaja motora na drugom vozilu, prebacite
prekidač motora na „ON“ položaj i zatim upalite motor vozila.
Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja: Održavajte brzinu obrtaja motora na drugom vozilu, prebacite
„ENGINE START STOP“ prekidač na „IGNITION ON“ način
rada i zatim upalite motor vozila.
KORAK 6
Kada je motor vozila upaljen, skinite kablove tačno obrnutim redosledom od onog na koji su spojeni.
Kada upalite motor, neka vozilo što pre pregleda bilo koji ovlašćeni
partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni
profesionalac.
5
U slučaju nevolje
501
Book YARIS - lat.indb 501
11.10.2011 13:49:34
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
■ Paljenje motora kada je akumulator ispražnjen (vozila sa Multidrive menjačem)
Motor ne može da se upali na guranje.
■ Kako da izbegnete pražnjenje akumulatora
● Ugasite prednja svetla i audio sistem kada motor ne radi.
● Ugasite sve nepotrebne električne uređaje kada vozite malim brzinama
duže vremena, kao npr. u gustom saobraćaju.
■ Punjenje akumulatora
Zbog prirodnog procesa pražnjenja i napajanja određenih električnih uređaja,
elektricitet iz akumulatora će se postepeno prazniti čak i kada vozilo nije u
upotrebi. Ako se vozilo ostavi parkirano duže vremena, akumulator može da
se isprazni i možda nećete moći da upalite motor. (Akumulator se automatski
puni tokom vožnje.)
■ Mere opreza kod praznog akumulatora (vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja)
● U nekim slučajevima, možda nećete moći da otključate vrata pomoću sistema pametnog ulaska i pokretanja kada je akumulator ispražnjen. Koristite
daljinski upravljač ili mehanički ključ za zaključavanje ili otključavanje vrata.
● Motor možda neće moći da se upali od prve posle punjenja akumulatora, ali
će se upaliti normalno posle drugog pokušaja. To nije kvar.
● Način rada „ENGINE START STOP“ prekidača se memoriše u vozilu. Kada
se akumulator ponovo spoji, sistem će se vratiti na način rada koji je korišćen pre pražnjenja akumulatora. Pre odvajanja akumulatora, isključite
„ENGINE START STOP“ prekidač.
Ako niste sigurni koji način rada „ENGINE START STOP“ prekidača je korišćen pre pražnjenja akumulatora, budite naročito oprezni kada ponovo
spajate akumulator.
502
Book YARIS - lat.indb 502
11.10.2011 13:49:34
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
OPREZ!
■ Kako da izbegnete požar ili eksploziju akumulatora
Sledite sledeće mere opreza kako biste sprečili slučajno paljenje zapaljivog
gasa koji može da se emituje iz akumulatora.
● Uverite se da je kabal spojen na ispravan terminal i da slučajno ne dodiruje neki drugi deo osim odgovarajućeg terminala.
● Pazite da „+“ i „-“ hvataljke kablova ne dođu u kontakt jedna sa drugom.
● Ne prilazite otvorenim plamenom, ne koristite šibice, upaljače i ne pušite
u blizini akumulatora.
■ Mere opreza kod akumulatora
Akumulator sadrži otrovan i korozivan kiseli elektrolit, dok neki delovi akumulatora sadrže olovo i spojeve olova. Sledite sledeće mera opreza kada
radite sa akumulatorom od.
● Kada radite sa akumulatorom, uvek nosite zaštitne naočare i pazite da
tečnost iz akumulatora (kiselina) ne dođe u kontakt sa kožom, odećom ili
karoserijom vozila.
● Ne naginjite se nad akumulator.
● U slučaju da tečnost akumulatora dospe u kontakt sa kožom ili očima, odmah isperite zahvaćeno područje sa vodom i zatražite medicinsku pomoć.
Stavite mokar sunđer ili krpu preko zahvaćenog područja dok ne dobijete
medicinsku pomoć.
● Uvek operite ruke nakon dodirivanja držača akumulatora, spojeva i drugih
delova u vezi sa akumulatorom.
● Držite decu dalje od akumulatora.
5
U slučaju nevolje
■ Kako biste sprečili oštećenje vozila
Ne palite vozilo guranjem ili vučom. To može dovesti do pregrejavanja trostaznog katalizatora (vozila sa benzinskim motorom) ili katalizatora (vozila
sa dizel motorom) i opasnosti od požara.
503
Book YARIS - lat.indb 503
11.10.2011 13:49:34
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
PAŽNjA!
■ Kada rukujete sa kablovima
Kada spajate ili skidate kablove pazite da se ne upletu u ventilator za
hlađenje ili neki od remenja.
504
Book YARIS - lat.indb 504
11.10.2011 13:49:34
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako se vaše vozilo pregreje
Ako se motor pregreje:
KORAK 1
Zaustavite vozilo na bezbednom mestu i isključite klima
uređaj.
KORAK 2
Proverite da li para izlazi ispod poklopca motora.
Ako vidite paru:
Ugasite motor. Pažljivo podignite poklopac motora kada
para nestane i onda ponovo upalite motor.
Ako ne vidite paru:
Ostavite motor da radi i pažljivo podignite poklopac motora.
KORAK 3
Proverite da li radi ventilator.
Ako ventilator radi:
Sačekajte dok temperatura motora ne počne da pada i
zatim ugasite motor.
Ako ventilator ne radi:
Odmah ugasite motor i nazovite bilo kog ovlašćenog partnera
ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
KORAK 4
Nakon što se je motor dovoljno ohladio, proverite nivo
tečnost za hlađenje motora i ispitajte da li jezgro hladnjaka
(hladnjak) negde propušta.
Benzinski motor
5
U slučaju nevolje
505
Book YARIS - lat.indb 505
11.10.2011 13:49:34
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Dizel motor
KORAK 5
Ako je potrebno dodajte tečnost za hlađenje motora.
Ako tečnost za hlađenje motora nije dostupna, za nuždu se
može koristiti voda (→ 529).
Benzinski motor
506
Book YARIS - lat.indb 506
11.10.2011 13:49:34
5-2. Koraci
treba
preduzetiu uslučaju
slučajunužde
nužde
5-2. Koraci
kojekoje
treba
preduzeti
Dizel motor
Neka vozilo što pre proveri najbliži ovlašćeni partner ili serviser Tojote
ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni profesionalac.
■ Pregrejavanje
Ako primetite sledeće, Vaše vozilo je možda pregrejano.
● Svetlo upozorenja na visoku temperaturu tečnosti za hlađenje motora treperi ili se pali ili primećujete gubitak snage.
● Para izlazi ispod poklopca motora.
5
OPREZ!
U slučaju nevolje
■ Kako biste sprečili nesreću ili povrede kada proveravate prostor ispod
poklopca motora vašeg vozila
● Ako vidite da para izlazi ispod poklopca motora ne otvarajte ga dok para
ne nestane. Prostor motora može da bude veoma vruć, što može da
izazove ozbiljne povrede kao što su opekotine.
● Ruke i odeću držite dalje od ventilatora i drugog remenja kada motor radi.
● Ne odšrafljujte poklopac rezervoara tečnosti za hlađenje motora dok su
motor i hladnjak vrući.
Ozbiljne povrede, kao što su opekotine mogu nastati od vrele tečnosti za
hlađenje i pare ispuštene pod pritiskom.
507
Book YARIS - lat.indb 507
11.10.2011 13:49:35
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
PAŽNjA!
■ Kada dolivate tečnost za hlađenje motora
Pre nego što dodate tečnost, sačekajte da se motor ohladi.
Tečnost dolivajte polako. Ako prebrzo dolivate hladnu tečnost u vruć
motor, možete oštetiti motor.
508
Book YARIS - lat.indb 508
11.10.2011 13:49:35
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako ostanete bez goriva i motor se ugasi
(dizel motor)
Ako ostanete bez goriva i motor se ugasi:
KORAK 1
Napunite vozilo gorivom.
KORAK 2
Povucite gumenu traku na njenom kraju kako biste je otkačili
od poklopca. Zatim pritisnite jezičke i podignite poklopac.
Vozila sa upravljačem na levoj strani
Vozila sa upravljačem na desnoj strani
5
U slučaju nevolje
509
Book YARIS - lat.indb 509
11.10.2011 13:49:35
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 3
Pritiskajte pumpu za gorivo dok
ne osetite veći otpor kako biste
napunili sistem za gorivo.
KORAK 4
Vratite poklopac i zatim zakačite udubljenja na gumenoj
traci za poklopac.
Vozila sa upravljačem na levoj strani
Vozila sa upravljačem na desnoj strani
510
Book YARIS - lat.indb 510
11.10.2011 13:49:35
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 5
Upalite motor (→ STR. 165, 169)
Ako motor ne upali nakon što ste izveli gore opisane korake,
sačekajte 10 sekundi i ponovo pokušajte korake 3 i 5. Ako
motor i dalje neće da upali, kontaktirajte ovlašćenog partnera
ili servisera Toyote ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
Nakon pokretanja motora, lagano pritisnite papučicu gasa dok motor
ne počne sa mirnim radom.
PAŽNjA!
■ Kod ponovnog paljenja motora
● Ne palite motor pre punjenja rezervoara i pritiskanja pumpe za gorivo.
To može oštetiti motor i sistem goriva.
● Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: Ne palite motor više
od 30 sekundi odjednom. To može pregrejati sistem paljenja i žica.
5
U slučaju nevolje
511
Book YARIS - lat.indb 511
11.10.2011 13:49:36
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako se vozilo zaglavi
Obavite sledeće postupke ako se gume okreću u prazno ili ako se
vozilo zaglavi u blatu, prljavštini ili snegu:
KORAK 1
Vozila sa Multidrive menjačem: Ugasite motor. Povucite
parkirnu kočnicu i prebacite ručicu menjača u „P“ položaj.
Osim vozila sa Multidrive menjačem: Ugasite motor. Povucite parkirnu kočnicu i prebacite ručicu menjača u „N“
položaj.
KORAK 2
Odstranite blato, sneg ili pesak oko zaglavljenog točka.
KORAK 3
Stavite drvo, kamenje ili neki drugi materijal radi boljeg prianjanja guma.
KORAK 4
Ponovo upalite motor.
KORAK 5
Vozila sa Multidrive menjačem: Prebacite ručicu menjača
u „D” ili „R” položaj i pažljivo pritisnite gas kako biste oslobodili vozilo.
Vozila sa ručnim menjačem sa više načina rada: Prebacite
ručicu menjača u „E”, „M” ili „R” položaj i pažljivo pritisnite
gas kako biste oslobodili vozilo.
Vozila sa ručnim menjačem: Prebacite ručicu menjača u „1”
ili „R” položaj i pažljivo pritisnite gas kako biste oslobodili
vozilo.
Vozila
sa
VSC/TRC
sistemima:
isključite
sistem
kontrole
proklizavanja
(TRC)
i/ili
sistem
kontrole
stabilnosti vozila (VSC) ako Vam njihov rad odmaže.
(→ STR. 244)
■ Kuka za vuču u slučaju nužde
Kada se vaše vozilo zaglavi i ne može da se
pomeri, kuka za nuždu se koristi da drugo
vozilo izvuče vaše vozilo u slučaju nužde.
Vaše vozilo nije namenjeno za vuču drugog
vozila.
512
Book YARIS - lat.indb 512
11.10.2011 13:49:36
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
OPREZ!
■ Kada pokušavate da oslobodite zaglavljeno vozilo
Ako odlučite da zaljuljate vozilo kako biste ga oslobodili, uverite se da je
okolina čista, kako ne biste udarili u druga vozila, predmete ili ljude. Takođe,
vozilo se može naglo trznuti napred ili nazad kada se oslobodi. Budite
izuzetno oprezni.
■ Kada prebacujete ručicu menjača (osim vozila sa ručnim menjačem)
Pazite da ne prebacujete ručicu menjača kada je pritisnuta papučica gasa.
To može neočekivano i naglo ubrzati vozilo, što može izazvati nesreću sa
smrtnim posledicama ili ozbiljnim povredama.
PAŽNjA!
■ Kako biste izbegli oštećenje prenosa i drugih delova
● Izbegavajte okretanje točkova u prazno i ne povećavajte broj obrtaja
motora više nego što je potrebno.
● Ako vozilo ostane zaglavljeno nakon primene ovih postupaka, možda
će ga trebati odvući.
5
U slučaju nevolje
513
Book YARIS - lat.indb 513
11.10.2011 13:49:36
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
Ako vozilo mora da se hitno zaustavi
Samo u slučaju nužde, na primer ako je nemoguće zaustaviti vozilo na
normalan način, zaustavite vozilo prema sledećem postupku:
KORAK 1
Stabilno nagazite na papučicu kočnice sa obe noge i čvrsto
je pritisnite.
Ne pumpajte papučicu kočnice jer će to povećati napor koji
je potreban za zaustavljanje vozila.
KORAK 2
Prebacite menjač u „N“ položaj.
Ako menjač može da se prebaci u „N“ položaj.
KORAK 3
Kada usporite, zaustavite vozilo na bezbednom mestu
pored puta.
KORAK 4
Ugasite motor.
Ako menjač ne može da se prebaci u „N“ položaj.
KORAK 3
KORAK 4
Nastavite da pritiskate papučicu kočnice sa obe noge kako
biste što više usporili vozilo.
Vozila bez sistema pametnog
ulaska i pokretanja: ugasite
motor tako što ćete prebaciti
prekidač motora u „ACC”
položaj.
514
Book YARIS - lat.indb 514
11.10.2011 13:49:36
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
KORAK 4
Pritisnite i držite 3 sekunde ili duže ili kratko
pritisnite 3 ili više puta.
KORAK 5
Vozila sa sistemom pametnog
ulaska i pokretanja: ugasite
motor tako što ćete pritisnuti
i neprekidno držati „ENGINE
START STOP“ prekidač 3 sekunde ili duže, ili ga kratko pritisnuti 3 ili više puta za redom.
Zaustavite vozilo na bezbednom mestu pored puta.
OPREZ!
■ Ako motor mora da se ugasi tokom vožnje
● Nestaće servo asistencija za kočnice i upravljač, zbog čega će papučicu
kočnice biti teže pritisnuti, a upravljač teže okretati. Usporite što je više
moguće pre nego što ugasite motor.
● Vozila bez sistema pametnog ulaska i pokretanja: Nikada ne pokušavajte
da izvadite ključ, jer će to zaključati upravljač.
5
U slučaju nevolje
515
Book YARIS - lat.indb 515
11.10.2011 13:49:36
5-2. Koraci koje treba preduzeti u slučaju nužde
516
Book YARIS - lat.indb 516
11.10.2011 13:49:37
Specifikacija vozila
6
6-1. Specifikacije
Podaci o održavanju
(gorivo, nivo ulja, itd.) ....... 518
Informacije o gorivu .......... 539
6-2. Prilagođavanje
Opcije prilagođavanja....... 542
517
Book YARIS - lat.indb 517
11.10.2011 13:49:37
6-1. Specifikacije
Podaci o održavanju (gorivo, nivo ulja, itd.)
Dimenzije i težine
Ukupna dužina
3885 mm
Ukupna širina
1695 mm
Ukupna visina*1
1515 mm
Međuosovinsko rastojanje
2510 mm
Prednji
1485 mm*1
1470 mm*2
1460 mm*3
Zadnji
1470 mm*1
1460 mm*2
1450 mm*3
Razmak između točkova
1KR-FE motor
1430 kg
1NR-FE motor
Vozila sa Multidrive menjačem
1480 kg
Vozila sa ručnim menjačem
1470 mm
1ND-TV motor
Vozila sa ručnim menjačem sa
više načina rada
1530 mm
Vozila sa ručnim menjačem
1525 mm
Ukupna masa vozila
Maksimalan dopušten kapacitet
osovine
Opterećenje šipke za vuču
Prednja
1KR-FE motor
825 kg
1NR-FE motor
850 kg
1ND-TV motor
895 kg
Zadnja
825 kg
50 kg
518
Book YARIS - lat.indb 518
11.10.2011 13:49:37
6-1. Specifikacija
Kapacitet vuče
(osim za Južnu Afriku)
Sa kočnicom
1KR-FE motor
750 kg
1NR-FE motor
900 kg
1ND-TV motor
1050 kg
Bez kočnice
550 kg
*1
: 175/65R14, 175/70R14 ili 175/65R15 gume
: 185/60R15 gume
*3
: 195/50R16 gume
*2
Identifikacija vozila
■ Identifikacioni broj vozila
Identifikacioni broj vozila (VIN) je zakonski broj Vašeg vozila. To je
primarni identifikacioni broj vaše Tojote. Taj broj koristi se pri registraciji
vlasništva vozila.
Ovaj broj je utisnut ispod desnog
prednjeg sedišta.
6
Specifikacija vozila
Za Južnu Afriku: Ovaj broj je
takođe utisnut na gornjoj levoj
strani stakla vetrobrana.
519
Book YARIS - lat.indb 519
11.10.2011 13:49:37
6-1. Specifikacija
Ovaj broj se takođe nalazi na
tablici proizvođača na levoj strani
centralnog stuba.
■ Broj motora
Broj motora je utisnut na bloku motora, kao što je prikazano.
1KR-FE motor
1NR-FE motor
520
Book YARIS - lat.indb 520
11.10.2011 13:49:37
6-1. Specifikacija
1ND-TV motor
Motor
Benzinski motor
1KR-FE i 1NR-FE
Tip
1KR-FE motor
3 cilindra u redu, 4 ciklusa, benzin
1NR-FE motor
4 cilindra u redu, 4 ciklusa, benzin
Prečnik i hod klipa
1KR-FE motor
71.0 x 84.0 mm
1NR-FE motor
72.5 x 80.5 mm
Zapremina
1KR-FE motor
998 cm3
1NR-FE motor
1329 cm3
Zazor ventila
(hladan motor)
1KR-FE motor
Usisni: 0.145 – 0.235 mm
Izduvni: 0.275 – 0.365 mm
1NR-FE motor
Automatsko podešavanje
6
Specifikacija vozila
Model
521
Book YARIS - lat.indb 521
11.10.2011 13:49:38
6-1. Specifikacija
1KR-FE motor
9.0 – 11.0 mm
Vozila bez klima uređaja
Generator
Radilica
Pumpa
vodu
za
Zategnutost pogonskog
remena
Vozila sa klima uređajem
Generator
Pumpa
vodu
Radilica
za
Kompresor
klima
uređaja
1NR-FE motor
Automatsko podešavanje
*: Zategnutost pogonskog remena sa 98 N pritiska palcem (korišćen remen).
Dizel motor
Model
1ND-TV
Tip
4 cilindra u redu, 4 ciklusa, dizel
Prečnik i hod klipa
73.0 x 81.5 mm
Zapremina
1364 cm3
Zazor ventila
(hladan motor)
Usisni: 0.11 – 0.17 mm
Izduvni: 0.14 – 0.20 mm
Zategnutost pogonskog
remena
Automatsko podešavanje
522
Book YARIS - lat.indb 522
11.10.2011 13:49:38
6-1. Specifikacija
PAŽNjA!
■ Tip pogonskog remena (dizel motor)
Pogonski remen visoke čvrstoće se koristi za bočni pogonski remen
generatora. Kod zamene pogonskog remena koristite originalni Tojotin
pogonski remen ili ekvivalentni pogonski remen visoke čvrstoće. Ako se
ne koristi takav remen, vek trajanja remena može biti kraći od očekivanog.
Pogonski remen visoke čvrstoće je remen sa jezgrom od aramida koji ima
veću čvrstoću u poređenju sa remenjem sa PET ili PEN jezgrom koji su
obično na raspolaganju.
Gorivo
Benzinski motor
Vrsta goriva
Područje Evropske unije:
Samo bezolovni benzin usaglašen sa evropskim
standardom EN228
Izvan područja Evropske unije:
Samo bezolovni benzin
Oktanski broj
95 ili viši
Zapremina rezervoara
(preporuka)
42 l
6
Specifikacija vozila
523
Book YARIS - lat.indb 523
11.10.2011 13:49:38
6-1. Specifikacija
Dizel motor
Vrsta goriva
Područje Evropske unije:
Dizel gorivo usaglašeno sa evropskim
standardom EN590
Izvan područja Evropske unije:
Dizel gorivo koje sadrži 50 ppm ili manje sumpora.
Cetanski broj
48 ili viši
Zapremina rezervoara
(referenca)
42 l
Sistem podmazivanja
Zapremina ulja
(pražnjenje i punjenje referentna vrednost*)
Sa filterom
1KR-FE motor
3.1 l
1NR-FE motor
3.4 l
1ND-TV motor
3.9 l
1KR-FE motor
Bez filtera
2.9 l
1NR-FE motor
3.2 l
1ND-TV motor
3.5 l
*: Zapremina motornog ulja je referentna količina koja se koristi kod zamene.
Zagrejte i ugasite motor, sačekajte oko 5 minuta i proverite nivo ulja pomoću
šipke merača.
524
Book YARIS - lat.indb 524
11.10.2011 13:49:38
6-1. Specifikacija
■ Odabir motornog ulja
U vašem Tojota vozilu je korišćeno „Toyota Genuine Motor Oil“. Tojota
preporučuje upotrebu odobrenog „Toyota Genuine Motor Oil“. Takođe
može da se koristi drugo motorno ulje jednakih karakteristika.
Benzinski motori
Gradacija ulja:
0W-20, 5W-20, 5W-30 i 10W-30
API gradacija SL „Engergy-Conserving“, SM „Engergy-Conserving“ ili
ILSAC višegradacijsko motorno ulje
15W-40 i 20W-50:
API gradacija SL ili SM višegradacijsko motorno ulje.
Preporučeni viskozitet ulja (SAE):
SAE 0W-20 se sipa u vaše Tojota
vozilo u proizvodnji i predstavlja
najbolji izbor za dobru potrošnju
goriva i dobar start po hladnom
vremenu.
Ako SAE 0W-20 ulje nije dostupno, može se koristiti SAE 5W30. Ipak, pri sledećoj zameni ulja
treba da se zameni sa SAE 0W20.
Rasponi temperature
promene ulja
pre
sledeće
Ako koristite SAE 10W-30 ili motorno ulje sa većim viskozitetom
po izuzetno niskim temperaturama, možda ćete teško upaliti motor, tako da se preporučuje SAE
5W-30 ili motorno ulje sa manjim
viskozitetom.
6
Specifikacija vozila
525
Book YARIS - lat.indb 525
11.10.2011 13:49:38
6-1. Specifikacija
Viskozitet ulja (0W-20 je objašnjen ovde kao primer):
● 0W u 0W-20 označava karakteristiku ulja koja omogućava dobar start po
hladnom vremenu. Ulja sa nižom vrednošću pre W oznake omogućavaju
bolje paljenje motora po hladnom vremenu.
● 20 u 0W-20 oznaci označava viskozitet ulja na visokoj temperaturi. Ulje sa
većim viskozitetom (ono sa većom vrednošću) je bolje za vozila koja se
voze velikim brzinama ili pod ekstremnim opterećenjem.
Kako pročitati oznake na kanistrima ulja:
Jedan ili oba API registrovana znaka označavaju neke kanistre sa uljem,
kako bi Vam bilo lakše da odaberete odgovarajuće ulje.
1
API servisni simbol
Gornji deo: Kvalitet ulja deklarisan
od strane API („American Petroleum Institute“) (SM).
Srednji deo: SAE viskozitet (SAE
0W-20).
Donji deo: „Energy-Conserving“
znači da ulje ima sposobnost uštede goriva.
2
ILSAC oznaka sertifikata
ILSAC („International Lubricant
Standardization and Approval Committee“) oznaka sertifikata je prikazana na prednjem delu kanistra.
526
Book YARIS - lat.indb 526
11.10.2011 13:49:39
6-1. Specifikacija
Vozila sa dizel motorima bez DPF sistema*
Gradacija ulja: ACEA C2, B1, API CF-4 ili CF
(Takođe možete da koristite API CE ili CD.)
Preporučeni viskozitet ulja (SAE):
SAE 0W-30 se sipa u vaše Tojota
vozilo u proizvodnji i predstavlja
najbolji izbor za dobru potrošnju
goriva i dobar start po hladnom
vremenu.
Rasponi temperature pre
sledeće promene ulja
Ako koristite SAE 10W-30 ili
motorno ulje sa većim viskozitetom
po izuzetno niskim temperaturama,
možda ćete teško upaliti motor,
tako da se preporučuje SAE 5W-30
ili 0W-30 motorno ulje.
Viskozitet ulja (0W-30 je objašnjen ovde kao primer):
●0W u 0W-30 označava karakteristiku ulja koja omogućava dobar
start po hladnom vremenu. Ulja sa nižom vrednošću pre W oznake
omogućavaju bolje paljenje motora po hladnom vremenu.
●30 u 0W-30 oznaci označava viskozitet ulja na visokoj temperaturi.
Ulje sa većim viskozitetom (ono sa većom vrednošću) je bolje za
vozila koja se voze velikim brzinama ili pod ekstremnim opterećenjem.
*: Kako biste utvrdili da li vaše vozilo ima DPF sistem, kontaktirajte bilo kog
ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
6
Specifikacija vozila
527
Book YARIS - lat.indb 527
11.10.2011 13:49:39
6-1. Specifikacija
Vozila sa dizel motorima sa DPF sistemom*
Gradacija ulja: ACEA C2
PAŽNjA!
Korišćenje drugog motornog ulja osim ACEA C2 može oštetiti katalizator.
Preporučeni viskozitet ulja (SAE):
SAE 0W-30 se sipa u vaše Tojota
vozilo u proizvodnji i predstavlja
najbolji izbor za dobru potrošnju
goriva i dobar start po hladnom
vremenu.
Rasponi temperature pre sledeće
promene ulja
Viskozitet ulja (0W-30 je objašnjen ovde kao primer):
● 0W u 0W-30 označava karakteristiku ulja koja omogućava dobar start po
hladnom vremenu. Ulja sa nižom vrednošću pre W oznake omogućavaju
bolje paljenje motora po hladnom vremenu.
● 30 u 0W-30 oznaci označava viskozitet ulja na visokoj temperaturi. Ulje sa
većim viskozitetom (ono sa većom vrednošću) je bolje za vozila koja se
voze velikim brzinama ili pod ekstremnim opterećenjem.
*: Kako biste utvrdili da li vaše vozilo ima DPF sistem, kontaktirajte bilo kog ovlašćenog
partnera ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
528
Book YARIS - lat.indb 528
11.10.2011 13:49:39
6-1. Specifikacija
Sistem hlađenja
Zapremina
(referentna
vrednost)
1KR-FE motor
4.5 l
1NR-FE motor
Vozila sa Multidrive menjačem
4.8 l
Vozila sa ručnim menjačem
4.6 l
1ND-TV motor
Vozila bez grejača
4.5 l
Vozila sa grejačem
4.9 l
Vrsta tečnosti
Koristite jedno od sledećeg:
• „Toyota Super Long Life Coolant“
• Sličnu nesilikatnu, neaminsku, nenitritnu
i neboratnu visokokvalitetnu tečnost za
hlađenje baziranu na etilen-glikolu, napravljenu po tehnologiji dugotrajnih hibridnoorganskih kiselina.
Ne koristite samo običnu vodu.
Sistem paljenja (samo benzinski motor)
Svećica
Proizvođač
1KR-FE motor
DENSO SK16HR11
1NR-FE motor
DENSO SC20HR11
Razmak svećice
1.1 mm
6
Specifikacija vozila
PAŽNjA!
■ Svećice obložene iridijumom
Koristite samo svećice obložene iridijumom. Ne podešavajte razmak
svećica.
529
Book YARIS - lat.indb 529
11.10.2011 13:49:39
6-1. Specifikacija
Električni sistem
Akumulator
Otvorena voltaža* na 20ºC:
12.6 – 12.8 V Potpuno napunjen
12.2 – 12.4 V Do pola napunjen
11.8 – 12.0 V Prazan.
(*: Voltaža proverena 20 minuta nakon
gašenja motora i svih svetala.)
Vrednost punjenja
5 A maksimalno
Multidrive menjač
Zapremina tečnosti za menjač*
6.5 l
Vrsta tečnosti za menjač
Toyota Genuine CVT Fluid TC
*: Zapremina tečnosti je referentna količina. Ako je potrebna zamena kontaktirajte bilo
kog ovlašćenog Tojotinog partnera ili servisera, ili drugog propisno kvalifikovanog i
opremljenog profesionalca.
PAŽNjA!
■ Vrsta tečnosti za Multidrive menjač
Korišćenje druge tečnosti za Multidrive menjač osim „Toyota Genuine CVT
Fluid TC”, može uzrokovati lošiji kvalitet menjanja brzina, zaključavanje
menjača uz vibracije i konačno oštećenje prenosa vašeg vozila.
530
Book YARIS - lat.indb 530
11.10.2011 13:49:39
6-1. Specifikacija
Ručni menjač
Zapremina ulja za menjač
(referentna vrednost)
Vrsta ulja za menjač
1KR-FE motor
1.7 l
1NR-FE i 1ND-TV motori
2.4 l
Koristite jedno od sledećeg:
• „TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV“
• Drugo ulje za menjač koje zadovoljava API GL-4 i SAE 75W specifikacije
PAŽNjA!
■ Ulje za ručni menjač
Molimo imajte u vidu da, zavisno od određenih karakteristika korišćenog
ulja za menjač ili uslova rada, zvuk motora u praznom hodu, osećaj
prebacivanja brzina i/ili potrošnja goriva mogu da variraju ili imaju lošije
performanse. Radi optimalnih performansi Tojota preporučuje upotrebu
„TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV“.
Kvačilo
Slobodan hod papučice
5 — 15 mm
Tip tečnosti
SAE J1704 ili FMVSS No.116 DOT 4
6
Specifikacija vozila
531
Book YARIS - lat.indb 531
11.10.2011 13:49:40
6-1. Specifikacija
Kočnice
BenzinVozila sa ski
upravlja- motori
čem na
levoj
Dizel
strani
motor
Hod papučice*
BenzinVozila sa ski
upravlja- motori
čem na
desnoj
Dizel
strani
motor
Vozila sa zadnjim doboš kočnicama
83 mm
Vozila sa zadnjim disk kočnicama
79 mm
Vozila sa zadnjim doboš kočnicama
81 mm
Vozila sa zadnjim disk kočnicama
78 mm
Vozila sa zadnjim doboš kočnicama
76 mm
Vozila sa zadnjim disk kočnicama
74mm
Vozila sa zadnjim doboš kočnicama
75 mm
Vozila sa zadnjim disk kočnicama
73 mm
Slobodan hod paučice
1 — 6 mm
Hod poluge parkirne kočnice*2
Vozila sa zadnjim doboš kočnicama
5 – 7 zubaca
Vozila sa zadnjim disk kočnicama
4 – 6 zubaca
Vrsta tečnosti
SAE J1704 ili FMVSS No.116 DOT
*1: Minimalni hod papučice kada je pritisnuta silom od 300 N, sa upaljenim motorom.
*2: Hod poluge parkirne kočnice kada se povuče silom od 200 N.
Upravljač
Slobodan hod upravljača
Manje od 30 mm.
532
Book YARIS - lat.indb 532
11.10.2011 13:49:40
6-1. Specifikacija
Gume i točkovi
Tip A
Veličina guma
Pritisak u gumama
(preporučen pritisak hladne
gume)
175/65R14 82T
Prednji točkovi
kPa (kgf/cm2 ili bar,
psi)
Zadnji točkovi
kPa (kgf/cm2 ili bar,
psi)
220 (2.2, 32)
220 (2.2, 32)
Veličina točka
14 × 5J
Snaga zatezanja matica
točkova
103 N•m
Tip B
Veličina guma
Pritisak u gumama
(preporučen pritisak hladne
gume)
175/65R14 82T
Prednji točkovi
kPa (kgf/cm2 ili bar,
psi)
Zadnji točkovi
kPa (kgf/cm2 ili bar,
psi)
220 (2.2, 32)
220 (2.2, 32)
Pritisak u gumama
(kompaktna rezervna guma)
(preporučen pritisak hladne
gume)
420 kPa (4.2 kgf/cm2 ili bar, 60 psi)
Veličina točka
14 × 5J
15 × 4B (kompaktna rezervna)
Snaga zatezanja matica
točkova
103 N•m
6
Specifikacija vozila
533
Book YARIS - lat.indb 533
11.10.2011 13:49:40
6-1. Specifikacija
Tip C
Veličina guma
Pritisak u gumama
(preporučen pritisak hladne
gume)
175/65R14 84S
T125/70D16 96M (kompaktna rezervna)*1
Prednji točkovi
kPa (kgf/cm2 ili bar,
psi)
Zadnji točkovi
kPa (kgf/cm2 ili bar,
psi)
250 (2.5, 36)
240 (2.4, 35)
Pritisak u gumama
(kompaktna rezervna guma)
(preporučen pritisak hladne
gume)
420 kPa (4.2 kgf/cm2 ili bar, 60 psi)
Veličina točka
14 × 5J
16 × 4T (kompaktna rezervna)*1
Snaga zatezanja matica
točkova
103 N•m
*1: Vozila bez seta za popravku probušene gume u nuždi.
534
Book YARIS - lat.indb 534
11.10.2011 13:49:40
6-1. Specifikacija
Tip D
Veličina guma
Pritisak u gumama
(preporučen pritisak hladne
gume)
175/65R15 84H,
T125/70D16 96M (kompaktna rezervna)*1
Prednji točkovi
kPa (kgf/cm2 ili bar,
psi)
Zadnji točkovi
kPa (kgf/cm2 ili bar,
psi)
Standardan pritisak:
230 (2.3, 33)
Ekološki pritisak*2:
250 (2.5, 36)
Standardan pritisak:
220 (2.2, 32)
Ekološki pritisak*2:
240 (2.4, 35)
Pritisak u gumama
(kompaktna rezervna guma)
(preporučen pritisak hladne
gume)
420 kPa (4.2 kgf/cm2 ili bar, 60 psi)
Veličina točka
14 × 5J
16 × 4T (kompaktna rezervna)*1
Snaga zatezanja matica
točkova
103 N•m
*1: Vozila bez seta za popravku probušene gume u nuždi.
*2: Ekološki (ECO) pritisak je prikazan na tabeli sa preporučenim pritiskom guma.
(→ STR. 479)
„Radi optimalne potrošnje goriva, preporučuje se ekološki pritisak. Pritisak gume
utiče na udobnost vožnje, buku i karakteristike upravljanja.”
6
Specifikacija vozila
535
Book YARIS - lat.indb 535
11.10.2011 13:49:40
6-1. Specifikacija
Tip E
Veličina guma
Pritisak u gumama
(preporučen pritisak hladne
gume)
185/60R15 84H
Brzina
vozila
Prednji
točkovi
kPa (kgf/cm2
ili bar, psi)
Zadnji točkovi
kPa (kgf/cm2
ili bar, psi)
160 km/h ili
manje
220 (2.2, 32)
220 (2.2, 32)
Više od 160
240 (2.4, 35)
km/h
Veličina točka
15 × 5 1/2J
Snaga zatezanja matica
točkova
103 N•m
220 (2.2, 32)
TipF
Veličina guma
Pritisak u gumama
(preporučen pritisak hladne
gume)
185/60R15 84H,
T125/70D15 95M (kompaktna rezervna)
Brzina
vozila
Prednji
točkovi
kPa (kgf/cm2
ili bar, psi)
Zadnji točkovi
kPa (kgf/cm2
ili bar, psi)
160 km/h ili
manje
220 (2.2, 32)
220 (2.2, 32)
Više od 160
240 (2.4, 35)
km/h
220 (2.2, 32)
Pritisak u gumama
(kompaktna rezervna guma)
420 kPa (4.2 kgf/cm2 ili bar, 60 psi)
(preporučen pritisak hladne
gume)
Veličina točka
15 x 5 1/2J
15 x 4B (kompaktna rezervna)
Snaga zatezanja matica
točkova
103 N•m
536
Book YARIS - lat.indb 536
11.10.2011 13:49:40
6-1. Specifikacija
Tip G
Veličina guma
Pritisak u gumama
(preporučen pritisak hladne
gume)
195/50R16 84V,
T125/70D16 96M (kompaktna rezervna)
Brzina
vozila
Prednji
točkovi
kPa (kgf/cm2
ili bar, psi)
Zadnji točkovi
kPa (kgf/cm2
ili bar, psi)
160 km/h ili
manje
220 (2.2, 32)
200 (2.0, 29)
Više od 160
240 (2.4, 35)
km/h
210 (2.1, 30)
Pritisak u gumama
(kompaktna rezervna guma)
420 kPa (4.2 kgf/cm2 ili bar, 60 psi)
(preporučen pritisak hladne
gume)
Veličina točka
16 × 6J
16 × 4T (kompaktna rezervna)
Snaga zatezanja matica
točkova
103 N•m
6
Specifikacija vozila
537
Book YARIS - lat.indb 537
11.10.2011 13:49:41
6-1. Specifikacije
Sijalice
Sijalice
Prednja svetla
Spoljašnje
Vrsta
60/55
A
Prednja svetla za maglu
Tip A*
Tip B*
55
19
B
H
Prednja poziciona svetla
5
C
Prednji pokazivači smera
21
F
Bočni pokazivači smera
5
D
Svetla za vožnju unazad
16
C
Zadnja svetla za maglu
21
G
21/5
G
Svetla registarske tablice
5
C
Zadnji pokazivači smera
21
F
Kozmetička svetla (zavisno od
opreme)
5
E
Lična svetla/unutrašnja svetla
5
C
Svetlo u prtljažnom prostoru
5
E
Stop/zadnja svetla
Unutrašnje
W
A: H4 halogene sijalice
C: Klinaste sijalice (providne)
E: Sijalice sa dvostrukim kontaktom
G: Sijalice sa jednostrukim kontaktom (providne)
B: H11 halogene sijalice
D: Klinaste sijalice (narandžaste)
F: Sijalice sa jednostrukim kontaktom (narandžaste)
H: H16 halogene sijalice
*: Zamenite sijalicu sa istom kao što je originalna.
538
Book YARIS - lat.indb 538
11.10.2011 13:49:41
6-1. Specifikacije
Informacije o gorivu
Benzinski motor
Područje Evropske unije:
Vaše vozilo mora koristiti samo bezolovni benzin usaglašen sa
evropskim standardom EN228.
Za optimalne performanse motora birajte bezolovni benzin sa
oktanskim brojem 95 ili višim.
Izvan područja Evropske unije:
Vaše vozilo mora koristiti samo bezolovni benzin.
Za optimalne performanse motora birajte bezolovni benzin sa
oktanskim brojem 95 ili višim.
Dizel motor
Područje Evropske unije:
Vaše vozilo mora koristiti samo dizel gorivo usaglašeno sa evropskim
standardom EN590.
Izvan područja Evropske unije:
Vaše vozilo mora koristiti samo dizel gorivo koje sadrži 50 ppm ili
manje sumpora i ima cetanski broj 48 ili viši.
■ Otvor rezervoara goriva za bezolovni benzin
Kako bi se sprečilo točenje neodgovarajućeg goriva, vaša Tojota ima otvor
rezervoara goriva koji odgovara samo posebnim pištoljima za bezolovni
benzin.
■ Ako planirate da vozite u inostranstvu
Gorivo sa niskim sadržajem sumpora možda neće biti dostupno, pa Vas
molimo da proverite dostupnost goriva kod vašeg distributera.
6
Specifikacije vozila
■ Ako vaš motor lupa
● Konsultujte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera Tojote, ili drugog
propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
● Možda ćete povremeno čuti lagano lupanje koje ne traje dugo dok ubrzavate
ili vozite uzbrdo. To je normalna pojava i nema razloga za brigu.
539
Book YARIS - lat.indb 539
11.10.2011 13:49:41
6-1. Specifikacija
PAŽNjA!
■ Pažnja kod kvaliteta benzina (benzinski motor)
● Ne koristite neodgovarajuće gorivo. Ako se koristi neodgovarajuće
gorivo, oštetiće se motor.
● Ne koristite olovni benzin.
Olovni benzin će uzrokovati gubitak efikasnosti trostaznog katalizatora i
nepravilan rad sistema kontrole izduvnih gasova.
● Područje Evropske unije: Bioetanol, koji se prodaje pod nazivima „E50“
ili „E85“, kao i gorivo koje sadrži velike količine etanola, ne sme da
se koristi. Korišćenje takvih goriva oštetiće sistem za gorivo vozila. U
slučaju da imate neke nedoumice, pitajte bilo kog ovlašćenog partnera
ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
● Izvan područja Evropske unije: Bioetanol, koji se prodaje pod nazivima
„E50“ ili „E85“, kao i gorivo koje sadrži velike količine etanola, ne sme da
se koristi. Vaše vozilo može da koristi benzin pomešan sa najviše 10%
etanola. Korišćenje bilo kog goriva sa više od 10% sadržaja etanola
(E10) oštetiće sistem za gorivo vozila. Obezbedite točenje goriva samo
na mestima na kojima se garantuju specifikacije i kvalitet goriva. U
slučaju da imate neke nedoumice, pitajte bilo kog ovlašćenog partnera
ili servisera Toyote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
540
Book YARIS - lat.indb 540
11.10.2011 13:49:41
6-1. Specifikacija
PAŽNjA!
■ Pažnja kod kvaliteta benzina (dizel motor)
● Ne koristite neodgovarajuće gorivo. Ako se koristi neodgovarajuće
gorivo, oštetiće se motor.
● Ne koristite gorivo koje sadrži više od 50 ppm sumpora.
Korišćenje takvog goriva sa visokim sadržajem sumpora može oštetiti
motor.
● Područje Evropske unije: FAME (Fatty Acid Methyl Ester – metil-estar
masne kiseline) gorivo, koje se prodaje pod nazivima „B30” ili „B100”,
kao i gorivo koje sadrži velike količine FAME, ne sme da se koristi.
Korišćenje takvih goriva oštetiće sistem za gorivo vozila. U slučaju da
imate neke nedoumice, pitajte bilo kog ovlašćenog partnera ili servisera
Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog profesionalca.
● Izvan područja Evropske unije: FAME (Fatty Acid Methyl Ester – metilestar masne kiseline) gorivo, koje se prodaje pod nazivima „B30” ili
„B100”, kao i gorivo koja sadrži velike količine FAME, ne sme da se
koristi. Vaše vozilo može da koristi mešavinu dizela sa najviše 5%
biodizela FAME (B5). Korišćenje goriva sa više od 5% FAME sadržaja
(B5) oštetiće sistem za gorivo vozila. Obezbedite točenje goriva samo
na mestima na kojima se garantuju specifikacije i kvalitet goriva. U
slučaju da imate neke nedoumice, pitajte bilo kog ovlašćenog partnera
ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
6
Specifikacija vozila
541
Book YARIS - lat.indb 541
11.10.2011 13:49:41
6-2. Prilagođavanje
Opcije prilagođavanja
Vaše vozilo ima širok dijapazon elektronskih uređaja koji se mogu
prilagoditi prema Vašim ličnim željama. Programiranje tih podešavanja
zahteva posebnu opremu i može ga izvesti bilo koji ovlašćeni
partner ili serviser Tojote, ili drugi propisno kvalifikovani i opremljeni
profesionalac.
Podešavanja nekih funkcija se menjaju istovremeno sa prilagođavanjem
drugih funkcija. Za detalje kontaktirajte bilo kog ovlašćenog partnera
ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
Opcije prilagođavanja
1
Vozila sa „ekranom osetljivim na dodir”: Podešavanja koja mogu da se
promene pomoću „ekrana osetljivog na dodir”.
2
Podešavanja koja mogu da se promene kod bilo kog ovlašćenog partnera
ili servisera Tojote, ili drugog propisno kvalifikovanog i opremljenog
profesionalca.
Oznake simbola: O = dostupno. — = nije dostupno.
Stavka
Sistem
pametnog
ulaska i
pokretanja
(→ STR. 44)
Početno
podešavanje
Podešavanje
koje se može
prilagoditi
1
2
Sistem pametnog ulaska i
pokretanja
Uključeno
Isključeno
—
O
Signal pri radu
(pokazivači za
slučaj opasnosti)
Uključeno
Isključeno
—
O
60 sekundi
—
O
120 sekundi
—
O
Funkcija
Vreme koje protekne pre nego
što se aktivira
funkcija automatskog zaključavanja, ako se vrata
ne otvore posle
otključavanja
30 sekundi
542
Book YARIS - lat.indb 542
11.10.2011 13:49:41
6-2. Prilagođavanje
Stavka
Sistem
pametnog
ulaska i
pokretanja
(→ STR. 44)
Daljinsko
upravljanje
(→ STR. 61)
Sistem
automatske
kontrole
svetala
(→ STR.
214)
Početno
podešavanje
Podešavanje
koje se može
prilagoditi
1
2
Zvučno upozorenje na zaključavanje
vrata
(kod zaključavanja vozila)
Uključeno
Isključeno
—
O
60 sekundi
—
O
120 sekundi
—
O
Vreme koje
protekne pre
nego što se
aktivira funkcija
automatskog
zaključavanja,
ako
se vrata ne
otvore posle
otključavanja
30 sekundi
Signal pri radu
(pokazivači
za slučaj
opasnosti)
Uključeno
Isključeno
—
O
Nivo 3
Nivo 1 do 5
O
O
Osetljivost
senzora za
svetlo
Sistem za
dnevni rad
svetala (zavisno
od opreme)
6
Uključeno
Isključeno
O
O
—
O
Specifikacija vozila
Svetla
(→ STR.
214)
Funkcija
60 sekundi
Dužina rada
kratkih prednjih
svetala kada se
vozilo parkira
90 sekundi
30 sekundi
120 sekundi
543
Book YARIS - lat.indb 543
11.10.2011 13:49:42
6-2.Prilagođavanje
Stavka
Funkcija
Početno
podešavanje
Podešavanje
koje se može
prilagoditi
1
2
—
O
Vreme
koje
p r o t e k n e
pre
gašenja
unutrašnjih
svetala
15 sekundi
Paljenje
svetala kada se
otključaju vrata
Uključeno
Isključeno
—
O
Uključeno
Isključeno
—
O
Rad kada se
približite vozilu
sa elektronskim
ključem kod
sebe*
Uključeno
Isključeno
—
O
Osvetljenje
prostora za
noge
Uključeno
Isključeno
—
O
Rad posle
Osvetljenje
(→
STR. uključenja
328)
motora
7.5 sekundi
30 sekundi
*: Vozila sa sistemom pametnog ulaska i pokretanja.
544
Book YARIS - lat.indb 544
11.10.2011 13:49:42
Indeks
Spisak skraćenica .................. 546
Abecedni indeks ..................... 547
Šta da uradite ako................... 556
545
Book YARIS - lat.indb 545
11.10.2011 13:49:42
Spisak skraćenica
Spisak skraćenica/akronima
SKRAĆENICE
A/C
ZNAČENjE
Air Conditioner (klima uređaj)
ABS
Anti-lock Brake System (sistem protiv blokiranja točkova)
ACC
Accessory (način rada prekidača paljenja/
motora)
CRS
Child Restraint System (dečiji zaštitni sistem)
DPF
Diesel Particulate Filter system (sistem filtera
za čestice dizela)
ECU
Electronic Control Unit (elektronska kontrolna
jedinica)
ELR
Emergency Locking Retractor (hitna blokada
zatezača)
EPS
Electric Power Steering (električno servo
upravljanje)
GVM
Gross Vehicle Mass (ukupna masa vozila)
LED
Light Emitting Diode (LED (svetleća) dioda)
MPAC
Maximum Permissible Axle Capacity (maksimalan dopušten kapacitet osovine)
PEN
Polyethylene Naphthalate (polietilen naftalat)
PET
Polyethylene Terephthalate (polietilen tereftalat)
PTC
Positive Temperature Coefficient (pozitivni
temperaturni koeficijent)
SRS
Supplemental Restraint System (dopunski
zaštitni sistem)
TRC
Traction Control (sistem kontrole proklizavanja)
VIN
Vehicle Identification Number (identifikacioni
broj vozila)
VSC
Vehicle Stability System (sistem kontrole stabilnosti vozila)
546
Book YARIS - lat.indb 546
11.10.2011 13:49:42
Azbučni indeks
Azbučni indeks
A A/C (klima uređaj) ............... 268, 275
ABS .............................................. 243
Akumulator
Ako je akumulator ispražnjen . 498
Priprema i provera pre zime .... 252
Provera .................................... 384
Alati ...................................... 459, 471
Antena ......................................... 295
Audio sistem
Antena ..................................... 295
Audio ulaz ................................ 324
AUX priključak ......................... 324
CD plejer .................................. 296
iPod ......................................... 307
MP3/WMA disk ........................ 301
Optimalna upotreba ................. 322
Prekidači na upravljaču ........... 325
Prenosivi muzički plejer ........... 324
Radio ....................................... 292
USB memorija ......................... 315
Vrste audio sistema ................. 287
Audio ulaz ................................... 324
Automatski klima uređaj ............ 275
AUX priključak ............................ 324
Mere opreza kod vazdušnih
jastuka ..................................... 117
Postavljanje dečjih zaštitnih
sistema .................................... 134
Prekidač za zaključanje električnih
prozora ...................................... 97
Zaštitni mehanizam za decu na
zadnjim vratima ......................... 69
Bluetooth® audio sistem*
Bluetooth® telefon*
Bočni retrovizori
Podešavanje i preklapanje ........ 94
Bočni pokazivači smera
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Bočni vazdušni jastuci ................111
Brisač zadnjeg stakla ................. 226
Brisači vetrobrana ............. 222, 226
Brojač kilometara pojedinih
vožnji ........................................... 197
Brojač obrtaja ............................. 197
Brojač pređenih kilometara ....... 197
Brzinomer .................................... 197
C CD plejer ...................................... 296
Č Čišćenje
B Bezbednost dece
Dečji zaštitni sistemi ................ 125
Kako Vaše dete treba da bude
vezano ...................................... 88
Mere opreza kod
akumulatora ..................... 386, 503
Mere opreza kod električnih
prozora ...................................... 99
Mere opreza kod grejača
sedišta .................................... 344
Mere opreza kod izvađene baterije
elektronskog ključa .................. 404
Mere opreza kod pojaseva ........ 89
Pojasevi ................................... 360
Spoljašnjost ............................. 354
Unutrašnjost ............................ 359
D Dečji zaštitni sistemi
Postavljanje pomoću pojaseva 135
Postavljanje sa gornjom
sponom .................................... 139
Postavljanje sa ISOFIX
sidrištem .................................. 138
Sedišta za bebe, definicija ....... 125
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“.
547
Book YARIS - lat.indb 547
11.10.2011 13:49:42
Index
Sedišta za bebe, postavljanje .. 134
Sedišta za decu, definicija ....... 125
Sedišta za decu, postavljanje .. 134
Sedišta za juniore, definicija .... 125
Sedišta za juniore, postavljanje 134
Dimenzije ..................................... 518
Dizalica
Dizalica koja ide uz vozilo ........ 459
Postavljanje dizalice ................ 370
DPF
Sistem filtera za čestice dizela 248
Svetla upozorenja .................... 447
Držači za čaše ............................. 333
Držači za flaše ............................. 334
Sistem isključivanja pumpe za
gorivo ....................................... 443
Vrsta ........................................ 523
Zapremina ............................... 523
Grejači
Spoljašnji retrovizori ................ 285
Grejači sedišta ......................... 343
Grejači ......................................... 283
Grejači sedišta ............................ 343
Glavna pregrada ......................... 322
Gume
Ako Vam pukne guma...... 459, 471
Lanci ........................................ 252
Pritisak ............................. 394, 533
Provera .................................... 390
Rezervna guma ....................... 459
Rotacijska izmena guma ......... 390
Veličina .................................... 533
Zamena ................................... 459
Zimske gume ........................... 252
E Ekran
Putne informacije ..................... 208
Ekran spoljašnje temperature ... 399
Električni podizači prozora .......... 97
Električno servo upravljanje ..... 243
Elektronski ključ
Ako elektronski ključ ne radi
ispravno ................................... 494
Zamena baterije ....................... 401
EPS .............................................. 243
Filter klima uređaja ..................... 398
F
Filter za gorivo ............................ 389
Funkcije prtljažnog prostora ..... 331
G Gorivo
Ako ostanete bez goriva i motor se
ugasi ........................................ 509
Informacije ............................... 539
Informacije o benzinskoj pumpi 560
Merač ....................................... 197
Punjenje ................................... 100
H Hladnjak....................................... 384
I
Identifikacioni broj vozila........... 519
Identifikacija
Motor ....................................... 519
Vozilo ....................................... 519
Informacije o benzinskoj
pumpi ........................................... 560
Interkuler ..................................... 384
K Kamera za vožnju unazad*
Klima uređaj
Automatski klima uređaj .......... 275
Filter klima uređaja .................. 398
Ručni klima uređaj ................... 268
548
Book YARIS - lat.indb 548
11.10.2011 13:49:42
Index
Ključ sa daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ...................... 61
Zaključavanje/Otključavanje ...... 61
Zamena baterije ....................... 401
Ključevi
Ako elektronski ključ ne radi
ispravno ................................... 494
Ako izgubite ključeve ............... 493
Daljinski upravljač ...................... 61
Elektronski ključ ......................... 40
Ključevi ...................................... 40
Mehanički ključ .......................... 40
Prekidač motora .............. 165, 169
Prekidač paljenja ............ 165, 169
Tablica sa brojem ključa ............ 40
Ulazak u vozilo bez ključa ... 44, 61
Kočnice
Tečnost .................................... 532
Parkirna kočnica ...................... 195
Kondenzator................................ 384
Kontrola osvetljenja
Kontrola osvetljenja kontrolne
table ......................................... 212
Kontrola proklizavanja ............. 243
Kozmetička ogledala ............... 337
Kozmetička svetla
Kozmetička svetla .................... 337
Snaga (vati) ............................. 538
L
Lanci ............................................ 252
Lična svetla
Lična svetla .............................. 328
Prekidač ................................... 329
Snaga ..................................... 538
Limiter brzine .............................. 232
M Merač
Kontrola osvetljenja kontrolne
table ......................................... 212
Merači ...................................... 197
Merači .......................................... 197
Mere opreza kod smeštaja
prtljaga......................................... 250
Motor
Ako motor neće da upali .......... 488
Ako ostanete bez goriva i motor se
ugasi ........................................ 509
Identifikacioni broj .................... 519
Kako pokrenuti motor ...... 165, 169
Poklopac motora ...................... 368
Pregrejavanje .......................... 505
Prekidač motora .............. 165, 169
Prekidač paljenja ............. 165, 169
Prostor motora ......................... 373
Motorno ulje
Priprema i provera pre zime .... 252
Provera .................................... 376
Zapremina ............................... 524
MP3 disk ...................................... 301
Multidrive
Ako ne možete da prebacite ručicu
menjača iz „P“ položaja ........... 491
Multidrive ................................. 179
Multiinformacioni ekran ............. 208
N Nasloni za glavu
Podešavanje .............................. 82
Nasloni za ruke ........................... 345
Nega
Pojasevi ................................... 360
Spoljašnjost ............................. 354
Unutrašnjost ............................ 359
Nužda, u slučaju
Ako elektronski ključ ne radi
ispravno ................................... 494
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“.
549
Book YARIS - lat.indb 549
11.10.2011 13:49:42
Index
Ako ne možete da prebacite ručicu
menjača ................................... 492
Ako ne možete da prebacite ručicu
menjača iz „P“ položaja ........... 491
Ako motor neće da upali ......... 488
Ako izgubite ključeve ............... 493
Ako je ispražnjen akumulator . 498
Ako mislite da nešto nije u
redu ......................................... 442
Ako ostanete bez goriva i motor se
ugasi ........................................ 509
Ako se oglasi zvuk upozorenja 444
Ako se upali svetlo upozorenja 444
Ako se vozilo pregreje ............. 505
Ako se vozilo zaglavi ............... 512
Ako Vam pukne guma...... 459, 471
Ako vaše vozilo treba da se
odvuče ..................................... 435
Ako vozilo mora da se hitno
zaustavi ................................... 514
O Odmagljivač
Spoljašnji retrovizor ................. 285
Zadnje staklo ........................... 285
Odmagljivač zadnjeg stakla....... 285
Održavanje
Podaci o održavanju ................ 518
Uradi sam održavanje .............. 365
Zahtevi održavanja .................. 362
Opcije prilagođavanja ................ 542
Osigurači ..................................... 405
Otvarač
Poklopac motora ...................... 368
Vrata rezervoara goriva ........... 100
Zadnja vrata ............................... 71
P Parkirna kočnica ......................... 195
Patosnice..................................... 347
Pepeljara...................................... 340
Perač
Prekidač ........................... 222, 226
Priprema i provera pre zime .... 252
Provera .................................... 387
Pojasevi
Čišćenje i održavanje
pojaseva .................................. 360
Hitna blokada zatezača (ELR) ... 87
Kako Vaše dete treba da bude
vezano ...................................... 88
Kako vezati sigurnosni pojas ..... 84
Podešavanje pojaseva .............. 84
Postavljanje dečjeg zaštitnog
sistema .................................... 134
Svetlo podsetnika .................... 449
Trudnice, pravilna
upotreba pojasa ......................... 87
Zatezači sigurnosnih pojaseva .. 87
Pokazivač prebacivanja brzine.. 192
Pokazivači podsetnika na
servis ........................................... 201
Pokazivači smera
Prekidač ................................... 194
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Pokazivači za slučaj opasnosti
Prekidač ................................... 434
Poklopac motora ........................ 368
Pokrivka prtljažnika .................... 351
Pomoćna pregrada ..................... 349
Pranje i poliranje......................... 354
Prednja poziciona svetla
Prekidač ................................... 214
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Prednja sedišta
Podešavanje .............................. 76
Prednja svetla
Prekidač ................................... 214
550
Book YARIS - lat.indb 550
11.10.2011 13:49:43
Index
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Prednja svetla za maglu
Prekidač ................................... 220
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Prednji pokazivači smera
Prekidač ................................... 194
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Pregrejavanje, motor .................. 505
Prekidač
„Es“ prekidač ........................... 186
Prekidač brisača i perača 222, 226
Prekidač centralnog
zaključavanja ............................. 68
Prekidač električnih podizača
prozora ...................................... 97
Prekidač motora .............. 165, 169
Prekidač paljenja ............. 165, 169
Prekidač pokazivača za slučaj
opasnosti
Prekidač svetla za maglu ......... 220
Prekidač za isključivanje stop i
start sistema ............................ 237
Prekidač za zaključavanje
prozora ...................................... 97
Prekidači svetala ..................... 214
Prekidač svetala u slučaju
opasnosti ................................. 434
Sistem ručnog uključivanjaisključivanja vazdušnog jastuka 122
„SPORT“ prekidač ................... 180
Prekidač isključivanja stop i start
sistema ........................................ 237
Prekidač paljenja ................ 165, 169
Prekidač telefona*
Prekidač za zaključavanje
prozora .......................................... 97
Prekidači menjača ............. 186, 187
Prenosiva pepeljara.................... 340
Pritisak u gumama...................... 394
Prozori
Električni podizači prozora ......... 97
Odmagljivač zadnjeg stakla ..... 285
Perač .................................... 222, 226
Putne informacije ....................... 208
R Radio............................................ 292
RDS (Radio Data System) .......... 293
Retrovizori i ogledala
Grejač spoljašnjih retrovizora .. 285
Kozmetička ogledala ............... 337
Spoljašnji retrovizori .................. 94
Unutrašnji retrovizor .................. 92
Rezervna guma
Mesto smeštaja rezervne gume 459
Pritisak ..................................... 533
Ručica menjača
Ako ne možete da prebacite ručicu
menjača ................................... 492
Ako ne možete da prebacite ručicu
menjača iz „P“ položaja ........... 491
Ručni menjač ........................... 190
Multidrive ................................. 179
Ručni menjač sa više načina
rada ......................................... 185
Ručka dizalice ............................. 459
Ručni menjač
Pokazivač prebacivanja brzine 192
Ručni menjač ........................... 190
Ručni menjač sa više načina rada
Ako ne možete da prebacite ručicu
menjača ................................... 492
„Easy“ (E) način rada ............... 187
„Easy sport“ (Es) način rada .... 186
Manuelni (M) način rada .......... 186
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“.
551
Book YARIS - lat.indb 551
11.10.2011 13:49:43
Index
Ručni menjač sa više načina
rada ......................................... 185
Ručni regulator visine snopa
prednjih svetala .......................... 215
Ručni sistem klima uređaja ....... 268
S Sat ................................................ 338
Saveti za period uhodavanja
vozila............................................ 153
Sedišta
Čišćenje .................................. 359
Dečja sedišta/ postavljanje dečjeg
zaštitnog sistema ..................... 134
Grejači sedišta ......................... 343
Mere opreza kod podešavanja
sedišta ....................................... 78
Nasloni za glavu ........................ 82
Podešavanje ....................... 76, 79
Pravilno sedenje ..................... 109
Senka
Panoramski krov ...................... 346
Senka panoramskog krova ........ 346
Set za popravku probušene gume
u nuždi ......................................... 471
Sijalice
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena ................................... 422
Sirena........................................... 196
Sistem automatske kontrole svetala ................................................. 214
Sistem blokade pokretanja
motora ......................................... 104
Sistem hlađenja
Pregrejavanje motora .............. 505
Sistem isključivanja pumpe za
gorivo........................................... 443
Sistem kontrole stabilnosti
vozila............................................ 243
Sistem osvetljenja pri ulasku .... 328
Sistem pametnog ulaska i pokretanja
Funkcija ulaska .......................... 44
Pokretanje motora ................... 169
Položaj antene ........................... 47
Sistem pomoći pri kočenju ........ 243
Sistem pomoći pri kretanju uz
brdo.............................................. 243
Sistem protiv blokiranja
točkova ....................................... 243
Sistem za dnevni rad svetala..... 217
Sistem zaključavanja
menjača ............................... 491, 492
Sistem zaštite od krađe
Sistem dvostrukog
zaključavanja ........................... 107
Sistem blokade pokretanja
motora ..................................... 104
Specifikacije ................................ 518
Spoljašnji retrovizori
Podešavanje i preklapanje ....... 94
Stakla ............................................. 97
Stop i start sistem ...................... 235
Stop svetla
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Svećice ........................................ 529
Svetla
Kozmetička svetla .................... 337
Poluga pokazivača smera ....... 194
Prekidač ličnog svetla .............. 329
Prekidač pokazivača za slučaj
opasnosti ................................. 434
Prekidač prednjih svetala ........ 214
Prekidač svetla za maglu ......... 220
Prekidač svetla za opasnost .... 434
Prekidač unutrašnjeg svetla .... 329
Svetlo prtljažnog prostora .......... 72
552
Book YARIS - lat.indb 552
11.10.2011 13:49:43
Index
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Svetla pokazivača ....................... 201
Svetla registarske tablice
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Svetla upozorenja
DPF sistem .............................. 447
Filter za gorivo ......................... 447
Kvačilo ..................................... 445
Limiter brzine ........................... 232
Nizak nivo goriva ..................... 449
Nizak nivo motornog ulja ......... 449
Nizak pritisak motornog ulja .... 445
Otvorena vrata ......................... 449
Pokazivač na kvar ................... 447
Ručni menjač sa više načina
rada ......................................... 445
Sistem električnog servo
upravljanja ............................... 447
Sistem kočenja ........................ 444
Sistem napajanja ..................... 445
Sistem pametnog ulaska i
pokretanja ........................ 447, 453
SRS vazdušni jastuci ............... 447
Svetlo podsetnika na vezivanje
pojasa ...................................... 449
Svetlo pokazivača na
proklizavanje ............................ 447
Svetlo pokazivača stop i start
sistema .................................... 447
Svetlo pokazivača tempomata . 447
Sistem elektronske kontrole
motora ..................................... 447
Sistem održavanja motornog
ulja ........................................... 449
Sistem pomoći pri kočenju ....... 447
Sistem protiv blokiranja
točkova .................................... 447
Visoka temperatura tečnosti za
hlađenje motora ....................... 445
Zatezači ................................... 447
Svetla za maglu
Prekidač ................................... 220
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Svetla za opasnost
Prekidač ................................... 434
Svetla za vožnju unazad
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Svetlo „ENGINE START STOP“
prekidača ..................................... 328
Svetlo podsetnika na vezivanje
suvozačevog sigurnosnog
pojasa .......................................... 449
Svetlo podsetnika na vezivanje
vozačevog sigurnosnog pojasa 449
Š Štitnici od sunca ......................... 336
T Tabla prtljažnika.......................... 349
Tečnost
Za pranje ................................. 387
Tečnost za hlađenje motora
Priprema i provera pre zime .... 252
Provera .................................... 382
Zapremina ............................... 529
Tempomat
Tempomat ................................ 228
Pokazivač ................................ 228
Težina........................................... 518
Točkovi ........................................ 396
TRC (sistem kontrole proklizavanja) ............................................... 243
*: Pogledajte Uputstvo za upotrebu za „ekran osetljiv na dodir“.
553
Book YARIS - lat.indb 553
11.10.2011 13:49:43
Index
U Ukupan tovarni kapacitet ........... 518
Ukupno vreme rada stop i start
sistema ........................................ 211
Ulazak u vozilo bez ključa...... 44, 61
Ulje
Motorno ulje ............................. 376
Unutrašnja svetla
Prekidač ................................... 328
Snaga (vati) ............................. 538
Unutrašnja svetla ..................... 328
Unutrašnji retrovizor .................... 92
Upravljač
Podešavanje .............................. 91
Prekidači audio sistema ........... 325
Upravljanje
Otključavanje upravljača .. 167, 175
Uradi sam održavanje ................ 365
Upaljač ......................................... 341
Utičnica........................................ 342
V Vazdušne zavese .........................111
Vazdušni jastuci
Ispravan položaj u vožnji . 109, 117
Mere opreza kod bočnih vazdušnih
jastuka ..................................... 117
Mere opreza kod vazdušnih
zavesa ..................................... 117
Mere opreza za dete kod
vazdušnih jastuka ................... 117
Modifikacije i odlaganje vazdušnih
jastuka ..................................... 121
Opšte mere opreza kod vazdušnih
jastuka ..................................... 117
Položaji vazdušnih jastuka .......111
Rad vazdušnih jastuka ............ 113
Rad vazdušnih zavesa ............ 113
Sistem ručnog uključivanjaisključivanja vazdušnog jastuka 122
SRS vazdušni jastuci ................111
Svetlo upozorenja vazdušnog
jastuka ..................................... 447
Uslovi rada bočnih vazdušnih
jastuka ..................................... 113
Vožnja
Ispravan položaj ...................... 109
Postupci ................................... 148
Saveti za period uhodavanja
vozila ....................................... 153
Saveti za zimsku vožnju .......... 252
Vrata
Bočna vrata ............................... 67
Prozori ...................................... 97
Sistem dvostrukog
zaključavanja ........................... 107
Spoljašnji retrovizori ................. 94
Zadnja vrata ............................... 71
Zaključavanje vrata ....... 44, 61, 67
Vrata rezervoara goriva .............. 100
Vreme rada stop i start sistema 210
VSC (sistem kontrole stabilnosti
vozila) .......................................... 243
Vuča
Vuča prikolice .......................... 256
Vuča u slučaju nužde............... 436
W WWMA disk ................................. 301
Z Zadnja svetla
Prekidač ................................... 214
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Zadnja svetla za maglu
Prekidač ................................... 220
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................... 422
Zadnja vrata .................................. 71
Zadnje sedište
Podešavanje .............................. 79
554
Book YARIS - lat.indb 554
11.10.2011 13:49:43
Index
Preklapanje ................................ 79
Zadnji pokazivači smera
Snaga (vati) ............................. 538
Zamena sijalica ........................ 422
Zaglavljivanje
Ako se Vaše vozilo zaglavi ...... 512
Zaključavanje upravljača . 167, 175
Zamena
Baterija daljinskog upravljača .. 401
Baterija elektronskog ključa ..... 401
Baterija ključa .......................... 401
Gume ....................................... 459
Osigurači ................................. 405
Sijalice ..................................... 422
Zaštitni mehanizam za decu na
zadnjim vratima ............................ 69
Zvučna upozorenja
Električni sistem servo
upravljanja ............................... 447
Kvačilo ..................................... 445
Podsetnik na vezivanje
pojasa ...................................... 449
Ručni menjač sa više načina
rada ......................................... 445
Sistem kočenja ........................ 444
555
Book YARIS - lat.indb 555
11.10.2011 13:49:44
Šta da uradite ako ...
Šta da uradite ako ...
STR. 459,
471
Ako Vam pukne guma
STR. 488
Ako motor neće da upali
STR. 509
Ako ostanete bez goriva i motor se ugasi
STR. 104
Sistem blokade pokretanja motora
STR. 498
Ako se isprazni akumulator
STR. 494
Ako elektronski ključ ne radi ispravno
STR. 491
Ako ne možete da prebacite ručicu
menjača iz „P”
STR. 492
Ako ne možete da prebacite ručicu menjača
STR. 505
Ako se vozilo pregreje
Ključ je izgubljen
STR. 493
Ako izgubite ključeve
Akumulator se ispraznio
STR. 498
Ako se isprazni akumulator
Vrata ne mogu da se
zaključaju
STR. 67
Bočna vrata
STR. 71
Zadnja vrata
STR. 494
Ako elektronski ključ ne radi ispravno
STR. 44
Sistem pametnog ulaska i pokretanja
Vozilo je zaglavljeno u
blatu ili pesku
STR. 512
Ako se vozilo zaglavi
Pali se svetlo upozorenja
ili svetlo pokazivača
STR. 444
Ako se upali svetlo upozorenja ili se
oglasi zvuk upozorenja...
Pukne guma
Motor neće da upali
Ručica menjača ne može da
se pomeri
Svetlo upozorenja na visoku
temperaturu tečnosti za hlađenje
motora treperi ili se pali
Para izlazi
motora
ispod
poklopca
556
Book YARIS - lat.indb 556
11.10.2011 13:49:44
Šta da uradite ako...
■ Tabla s instrumentima
Vozila bez brojača obrtaja (tip A)
Vozila bez brojača obrtaja (tip B)
Vozila sa brojačem obrtaja (tip A)
557
Book YARIS - lat.indb 557
11.10.2011 13:49:44
Vozila sa brojačem obrtaja (tip B)
■ Središnja konzola
Vozila sa upravljačem na levoj strani
Vozila sa upravljačem na desnoj strani
558
Book YARIS - lat.indb 558
11.10.2011 13:49:44
Šta da uradite ako...
■ Svetla upozorenja
Svetlo upozorenja sistema
kočenja
STR. 444
Svetlo pokazivača isključenog
Stop & Start
sistema
STR. 448
Svetlo upozorenja sistema
napajanja
(akumulatora) STR. 445
Svetlo upozorenja filtera za
gorivo
STR. 448
Svetlo upozorenja na
nizak pritisak
motornog ulja STR. 445
Svetlo pokazivača sistema
pametnog ulaska
STR. 448, 453
i pokretanja
Svetlo upozorenja na visoku
temperaturu tečnosti za
hlađenje motora STR. 445
Svetlo upozorenja na
otvorena vrata
Svetlo upozorenja ručnog
menjača sa više načina
STR. 445
rada
Svetlo upozorenja niskog nivoa
goriva
STR. 449
STR. 447
Svetlo podsetnika na vezivanje
vozačevog i suvozačevog
sigurnosnog pojasa
STR. 449
STR. 447
Svetla podsetnika na
vezivanje pojaseva na
STR. 449
zadnjem sedištu
Svetlo pokazivača na kvar
SRS svetlo
upozorenja
ABS svetlo
upozorenja
STR. 449
STR. 447
Svetlo upozorenja
električnog servo
upravljanja
STR. 447
Svetlo upozorenja na
proklizavanje
STR. 447
Svetlo podsetnika na
nizak nivo
STR. 449
motornog ulja
Svetlo upozorenja
DPF sistema
STR. 450
Svetlo podsetnika na zamenu
motornog ulja
STR. 451
*: Svetlo treperi kako bi ukazalo na kvar.
Svetlo upozorenja
tempomata*
STR. 447
559
Book YARIS - lat.indb 559
11.10.2011 13:49:45
INFORMACIJE ZA BENZINSKU PUMPU
Pomoćna poluga za
otvaranje poklopca
motora
Vrata rezervoara za
gorivo
str. 368
str. 100
Poluga za otvaranje
poklopca motora
Poluga za otvaranje vrata
rezervoara goriva
Pritisak u gumama
str. 368
str. 100
str. 533
Zapremina rezervoara
42 l
goriva (referentna vrednost)
Vrsta goriva
Pritisak hladne gume
Zapremina motornog ulja
(Pražnjenje i punjenje –
referentna vrednost)
Vrsta motornog ulja
STR. 523
STR. 533
STR. 524
STR. 525
560
Book YARIS - lat.indb 560
11.10.2011 13:49:46
Download

1 - Toyota