Zdravo. Mi smo u kompaniji Lenovo® sastavili ovu publikaciju kako
bismo vam pomogli u prvim koracima sa operativnim sistemom
Microsoft® Windows® 8.1. Bilo da prvi put koristite računar ili da se prvi
put susrećete sa operativnim sistemom Windows 8.1, mi smo sigurni da
će vam pružiti korisne informacije kako sada i tako i ubuduće.
Sadržaj
Prvi koraci sa
sistemom Windows 8.1
•
•
•
•
•
Ekran Start (Početak)
Radna površina
Dugmad
Dodir i kontrola mišem
Dodatni saveti za Windows 8.1
Ekran Start (Početak)
Ekran Start (Početak) je pojednostavljeni interfejs optimizovan za
dodirne ekrane, ali podjednako upotrebljiv u radu sa mišem ili drugim
pokazivačkim uređajem. Svaka pločica na ekranu Start (Početak) je
povezana sa aplikacijom, veb lokacijom, listom za reprodukciju ili bilo
čime što smatrate važnim. Neke pločice su animirane da bi prikazale
najnovije informacije, kao što su status ažuriranja ili vremenska
prognoza.
•
•
Da biste došli na ekran Apps (Aplikacije), pomerite se sa sredine
ekrana nagore ili kliknite na taster sa strelicom nadole
pored
donjeg levog ugla ekrana.
Da biste dobili radnu površinu računara, dodirnite pločicu radne
površine ili kliknite na nju.
Traka sa alatkama: Ova komponenta se nalazi na dnu
ekrana, pored desne ivice. Ona sadrži prečice do određenih
alatki, funkcija i postavki.
Oblast radne površine: Ovo je najveća oblast ekrana i oblast
na koju možete dodavati ikone kao prečice za vaše programe
a i organizovati ih prema želji. Možete da prilagodite izgled
vaše radne površine.
Radna površina
Windows 8.1 radna površina je slična po izgledu i funkcijama kao radnoj
površini u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows. Možete
koristiti tradicionalne Windows programe, upravljati datotekama i
pristupiti kontrolnoj tabli na radnoj površini. Funkcije, kao što su
pretraga ili navigacija kroz programe i postavke, koje su se u
operativnom sistemu Windows 7 i u prethodnim verzijama nalazile
u meniju Start, sada se obezbeđuju pomoću dugmadi u operativnom
sistemu Windows 8.1. Detalje potražite u članku „Dugmad“ kasnije
u ovom dokumentu.
Dugmad
Dugmad vam omogućavaju kretanje kroz operativni sistem Windows 8.1,
obavljanje pretrage, pristup postavkama, deljenje datoteka i tako dalje.
Možete otvoriti dugmad na ekranu Start (Početak), na radnoj površini ili
na bilo kom radnom prostoru.
Kontrola Windows ekrana Start: Ova kontrola se nalazi u
donjem levom uglu ekrana. Dodirnite ili kliknite na ovu kontrolu
da biste dobili ekran Start (Početak).
•
Da biste otvorili povezanu aplikaciju ili funkciju, dodirnite pločicu ili
kliknite na nju.
Start (Početak)
Prebacivanje između ekrana Start (Početak), radne površine i otvorenih
aplikacija.
Uređaji
Postavke
Prilagodite postavke vašeg računara.
Na radnoj površini nalaze se sledeće komponente:
Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1
Delite datoteke, veb veze i ostale stavke sa drugima. Puna podrška je
ograničena na aplikacije iz Windows prodavnice. Otvorite aplikaciju
Windows prodavnica, izaberite stavke koje želite da delite, otvorite
dugmad i zatim dodirnite ili kliknite na Share (Podeli).
Interakcija sa uređajima koji su priključeni na vaš računar.
Da biste otvorili dugmad, postupite na jedan od sledećih načina:
Na ekranu Start (Početak), možete da uradite sledeće:
Deljenje
Traka zadataka: Ova komponenta se nalazi na dnu ekrana,
pored kontrole Windows ekrana Start (Početak). Na traci se
nalaze prečice za veb pregledač Internet Explorer® i aplikaciju
File Explorer. Na traku zadataka možete zakačiti dodatne
prečice. Traka zadatak takođe prikazuje ikone otvorenih
programa na radnoj površini.
•
•
•
Miš: Pomerite pokazivač u gornji desni ili donji desni ugao ekrana.
Dodir: Prevucite prstom od desne ivice ekrana.
Tastatura: Pritisnite taster sa Windows logotipom + C.
Naredni odeljci opisuju funkcije navigacije podržane na radnoj površini i
na ekranu Start (Početak) ili u aplikacijama.
Pretraga
Pretraga dostupnih aplikacija, postavki i datoteka.
Uvećava prikaz
Dodir i kontrola mišem
Windows 8.1 podržava upotrebu kako dodira tako i kontrole mišem.
Slede osnovne radnje koje možete izvesti pomoću dodirnog ekrana ili
pokazivačkog uređaja.
Napomene:
•
Dodir je podržan samo na računarima sa dodirnim ekranom.
•
Dodir označen zvezdicom (*) možda nije podržan na nekim
računarima sa dodirnim ekranom.
Otvorite aplikaciju ili napravite izbor aplikacija
Dodirnite
Dodirnite.
Prelazak između aplikacija
Dodirnite
Razdvojite dva prsta.
Dodirnite
Prevucite prst od leve ivice.
Miš
Pritisnite taster Ctrl dok okrećete
točkić miša unazad.
Miš
Pomerite pokazivač u gornji levi
ugao ekrana, a zatim kliknite. Da
biste razgledali otvorene
aplikacije nastavite sa klikom kroz
sve otvorene aplikacije.
Rotirajte stavku
Napomena: Neke aplikacije ne podržavaju rotiranje.
Dodirnite
*Postavite dva prsta ili više na
stavku, a zatim rotirajte prste.
Prikazivanje dugmadi
Dodirnite
Prevucite prst od desne ivice.
Pomerite objekat
Dodirnite
Prevucite stavku na željenu
lokaciju.
Miš
Kliknite, zadržite i prevucite
stavku.
Miš
Pomerite pokazivač u gornji desni
ili donji desni ugao ekrana.
Kretanje kroz stavke
Dodirnite
Kliznim pokretom pomerite prst.
Umanjuje prikaz
Dodirnite
Približite dva prsta.
Miš
Pritisnite taster Ctrl dok okrećete
točkić miša unapred.
PN: SP40A26062
Printed in China
Pogledajte prethodno korišćene aplikacije
Dodirnite
Prevucite prstom od leve ivice.
Miš
Pomerite pokazivač u gornji levi
ugao ekrana, a zatim pomerite
pokazivač nadole, duž leve ivice.
Miš
Ako aplikacija podržava rotiranje,
kliknite na ikonu za rotiranje.
Miš
Kliknite.
Zatvorite aplikaciju
Miš
• Rotirajte točkić miša.
• Pomerite pokazivač da bi se
prikazala traka za pomeranje,
a zatim je koristite.
Prikaz svih aplikacija
Dodirnite
Prevucite prstom od sredine
ekrana Start (Početak).
Miš
Kliknite na ikonu sa strelicom
koja se nalazi pored donjeg levog
ugla ekrana Start (Početak).
Dodirnite
Prevucite prstom nadole, počev
od gornje ivice do dna ekrana.
Miš
Pomerajte pokazivač od gornje
ivice ekrana, kliknite, zadržite i
pomerite do dna ekrana. Zatim,
otpustite dugme.
Uporedni prikaz dve aplikacije
Dodirnite
Prevucite prstom nadole, od
gornje ivice do leve ili desne
strane, dok se ne prikaže
razdelnik. Zatim, idite na ekran
Start (Početak) ili aplikacije i
dodirnite narednu željenu
aplikaciju.
Miš
1. Pomerite pokazivač od gornje
ivice ekrana, kliknite, zadržite,
a zatim pomerite pokazivač
nadole i potom levo ili desno.
Otpustite dugme kada se
prikaže razdelnik.
2. Idite na ekran Start (Početak)
ili ekran aplikacije i kliknite na
narednu željenu aplikaciju.
Dodatni Windows 8.1 saveti
Za dodatna uputstva o tome kako se koristi Windows 8.1, uradite nešto
od sledećeg:
•
•
•
Otvorite aplikaciju Pomoć+Saveti na ekranu Start (Početak) ili
u okviru aplikacije.
Idite na adresu http://support.lenovo.com/windows8.1 da biste
posetili Lenovo Windows 8.1 centar za korisničku podršku.
Na ekranu aplikacije, dodirnite ili kliknite na Help and Support
(Pomoć i podrška) da biste otvorili informacioni sistem Windows
pomoć i podrška.
Pravna obaveštenja
Lenovo, For Those Who Do. i Lenovo logotip su zaštitni žigovi
kompanije Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim
državama ili oboma.
Microsoft, Windows i Internet Explorer su zaštitni žigovi grupe
kompanija korporacije Microsoft.
Imena drugih kompanija, proizvoda ili usluga mogu biti zaštitni žigovi ili
žigovi usluga za druge.
Opcije prilagođavanja pločica ili prikaza aplikacija
Dodirnite
Prevucite prstom od gornje ili
donje ivice ekrana Start (Početak)
ili ekrana aplikacija.
Miš
Desnim tasterom miša kliknite na
praznu oblast na ekranu ili na
pločicu.
Prvo izdanje (januar 2014)
© Copyright Lenovo 2014.
Download

Prvi koraci sa sistemom Windows 8.1