KORISNIČKO UPUTSTVO
UTOK 700 D Lite
Sadržaj
SVA PRAVA ZADRŽANA
1. Upozorenja
2. Pregled uređaja
3. Glavne funkcije
4. Osnove upravljanja
5. Početna stranica
6. Umrežavanje
7. USB povezivanje
8. Aplikacije
9. Gledanje video zapisa
10. Slušanje zvučnog zapisa
11. Fotoaparat
12. Podešavanja sistema
13. Često postavljana pitanja
14. Operativni sistem
15. Tehnički opis
SVA PRAVA SU ZADRŽANA © 2013.
Sva su prava zadržana. Nije dozvoljeno kopiranje i umnožavanje ovog priručnika u
celosti ili pojedinih delova. Svi zaštitni znakovi i nazivi navedeni u ovome priručniku
su vlasništvo njihovih proizvođača. Uprkos želji da ovde opisan sadržaj bude
ispravan, ne snosimo odgovornost za moguće greške, koje bi mogle da prouzrokuju
greške u radu uređaja, nezgodu i slično. Zadržavamo pravo izmene specifikacije bez
prethodne najave. Uređaj može sadržati prethodno ugrađene veze sa internetom i
drugim proizvođačima sličnih proizvoda, no to nije naša odgovornost. Garancija ne
pokriva upotrebu programa, postavki, dodatnog pribora, sadržaja, povezivanja i
sličnoga, drugih proizvođača. Korisnički priručnik je pridodan samo kao osnovni vodič
za upotrebu uređaja, stoga nikako nije tehnološko pravilo. Neke funkcije se mogu
razlikovati usled izmena i poboljšanja operativnog programa ili usled greške u štampi.
Uputstvo za korišćenje je dodato samo kao osnovni vodič za upotrebu uređaja, stoga
nikako nije tehnološko pravilo. Neke funkcije se mogu razlikovati usled izmena i
poboljšanja operativnog programa ili usled greške u štampi.
1. Upozorenja
Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ove opaske kako biste ga koristili na
ispravan i siguran način:
● Koristite isključivo baterije i punjač dostavljen putem naše kompanije.
Upotreba drugih proizvoda može prouzrokovati probleme poput pregrevanja.
● Kako biste iskoristili pun kapacitet baterije, pre prve upotrebe, molimo punite
je 8-12 sati.
● Ne odbacujte bateriju u vatru jer je moguća eksplozija.
● Dozvoljena dužina upotrebe je utemeljena u idealnim uslovima. Rad pri
visokim temperaturama skraćuje upotrebno vreme baterije.
● Preporučena je upotreba pri temperaturama između 05:35 ° C .
● Ne koristite proizvod pri izuzetno visokim ili niskim temperaturama okoline ili
u vlažnim ili prašnjavim prostorima. Takođe, ne izlažite ovaj proizvod jakom
sunčevom svetlu.
● Ne ispuštajte uređaj na tvrde podloge i ne izlažite ga udarcima.
● Ukolko uređaj dođe u dodir s tečnošću, odmah ga isključite i isušite mekom i
čistom tkaninom.
● Ne dodirujte punjač, kablove i strujne priključke mokrim rukama. Ovo može
prouzrokovati strujni udar.
● Ne rastavljati i ne popravljajte uređaj i ili pribor. U suprotnome, garancija
neće važiti.
● Ukoliko vaš uređaj ne radi ispravno, molimo pošaljite ga u najbliži ovlašćeni
servis.
2 . Pregled uređaja
1. Mikrofon
2. Glavni prekidač / ponovno pokretanje / zaključavanje
3. Priključak za slušalice
4. Mikro USB priključak
5. Povećavanje jačine zvuka
6. Smanjivanje jačine zvuka
7. Taster resetovanja
8. Slot za mikro SD memorijsku karticu
9. Zvučnik
3. Glavne funkcije
● Uživajte u multimedijalnim sadržajima u svako doba i na svakome mestu.
Ovaj prenosni uređaj može reprodukovati muziku, video-zapise ili fotografije.
● Uređaj je opremljen ugrađenim otvorom za mikro SD memorijsku karticu.
Ubacivanjem kartice možete proširiti memorijski prostor do dodatnih 32 GB.
● Moguće je beleženje filmskih zapisa i fotografija.
● Priključite se bežično na internet putem ugrađenog "Wi-Fi" sistema.
● Pretražujte internet i posetite omiljene internet stranice.
● Šaljite i primajte elektronsku poštu.
● Društvene mreže; održavajte veze sa prijateljima.
● Youtube. Pretražujte i pregledajte najveću internetsku kolekciju videozapisa.
● Potražite neke od hiljada aplikacija dostupnih za operativni sistem Android.
Igre, računarski alati, svi su dostupni putem usluge Google Play.
4. Osnove upravljanja
4.1 Pokretanje uređaja
Pritisnite i držite taster glavnog prekidača u trajanju od 2 sekunde. Uređaj se
uključuje sa prikazom funkcije zaključavanja. Pomerite kliznu kontrolu
otključavanja udesno za otključavanje i prikaz početne stranice.
4.2 Pripravan način rada
Kada je uređaj uključen, nakratko pritisnite taster glavnog prekidača kako biste
isključili prikaz, a uređaj potom ulazi u pripravan način rada. Ponovo pritisnite
taster glavnog prekidača i pomeriti kliznu kontrolu otključavanja udesno za
nastavak rada.
4.3 Isključenje uređaja
Pritisnite i držite taster glavnog prekidača u trajanju približno 2 sekunde i u
prikazu izaberite "OK".
4.4 Resetovanje
Ukoliko uređaj nije moguće pokrenuti, postoji zastoj u radu i nije ga moguće
uključiti pritiskanjem tastera glavnog prekidača, koristite funkciju resetovanja.
4.5 Punjenje baterije
Ukoliko uključenje uređaja nije moguće ili se automatski isključuje, možda je
nužno punjenje baterije. Molimo, koristite punjač u skladu sa uputstvima
proizvođača.
4.6 Početni prikaz
U svakome trenutku možete pritisnuti taster
4.7 Taster za vraćanje u prethodni korak
Pritisnite
za povratak u prethodnu stranicu.
4.8 Nedavne aktivnosti
za povratak u početni prikaz.
Pritisnite
za pregled nedavno korišćenih funkcija. Dodirnite odgovarajući
okvir kako biste otvorili prikaz ili ga kliznim pokretom zatvorite. Ukoliko uređaj
sporo radi, koristite ovu funkciju kako biste isključili aktivne funkcije koje
trenutno ne koristite i tako ubrzali rad oslobađanjem memorije.
4.9 Pretraživač
Dodirnite
ili
za pristup glavnome pretraživaču i pregledu opcija.
4.10 Snimanje prikaza
Dodirnite
za "snimanje" trenutno vidljivog prikaza na monitoru uređaja.
5. Početni prikaz
Kliznim pomeranjem ulevo ili udesno moguće je pregledati razne stranice
funkcija.
5.1 Dodajte pojedine aplikacije početnom prikazu
Pokrenite listu aplikacija, pritisnite željenu ikonu i ukoliko je želite postaviti na
početnu stranicu prikaza, prevucite. Na početnoj stranici držite pritisnute ikone
kako biste ih povlačili ulevo ili udesno ukoliko ih želite premestiti na druge
stranice. Za brisanje ikone iz početnog ekrana, prevucite je gore, preko ikone
uklanjanja.
5.2 Pozadinska slika
Ukoliko želite izmeniti pozadinsku sliku na početnoj stranici, nešto dužim
pritiskanjem i držanjem praznog prostora početne stranice (prikazima)
pojavljuje se prikaz odabira slika.
5.3 Prikaz informacija
Dodirnite ekran i prevucite dole iz gornjeg desnog ugla prikaza, kako biste
pregledali prikaz informacija, na primer, o stanju WIi-FI povezivanja, bateriji,
preuzimanju datoteka i drugih funkcija.
5.4 Pretraživač
Dodirnite
za pretraživanje informacija na uređaju ili na internetu.
Glasovno traženje je podržano.
6. Umrežavanje
6.1 Wi-Fi povezivanje
● Pritisnite ikonu podešavanja .
● Povucite ikonu Wi-Fi povezivanja
udesno (uključeno) kako
biste aktivirali Wi-Fi povezivanje, a uređaj potom počinje da traži i prikazuje
listu dostupnih mreža. Dodirnite naziv mreže na koju se želite priključiti.
● Ukoliko je mreža otvorena (pristupna šifra nije potrebna), tablet se
automatski priključuje. U suprotnom, upišite odgovarajući niz slova i brojeva i
pritisnite connect.
● Pomerite Wi-Fi ikonu
ulevo kako biste aktivirali povezivanje.
6.2 Pristup mreži putem funkcije 3G
● Uključite Wi-FI povezivanje i pristupite funkciji More - Mobile networks.
● Proverite da li je funkcija Data enabled uključena.
● Povežite se sa "3G dongle".
● Dodirnite Networks operators i pretražujte dostupne mreže
● Moguć je automatski izbor mreža.
6.3 Ostale mreže
● Ethernet
● VPN
● Molimo, imajte na umu: Dostupnost i brzina protoka podataka zavise od
korisničke mreže i platnog razreda 3G mreže.
7. USB povezivanje
Tablet je moguće povezati sa računarom preko operativnoga sistema
Windows putem USB kabla kako biste obostrano razmenjivali muziku, videozapise, fotografije i druge datoteke. Postupite na ovaj način:
● Povežite tablet sa PC računarom preko USB kabla.
● Dodirnite Turn on USB storage kako biste podatke sa tableta videli na PC
računaru. Izmena datoteka je sada moguća u oba smera.
● Dodirnite Turn off USB storage kako biste isključili povezivanje i uklonite
USB kabl.
Ukoliko prikaz kao na slici iznad nije dostupan, dodirnite ikonu
u gornjem
levom uglu ekrana i nakon pojave prozorčića izaberite USB connected.
8. Aplikacije
8.1 Instalacija novih aplikacija
8.1.1 Za preuzimanje i instalaciju aplikacija putem usluge Playstore , sledite
uputstva iz sistema.
8.1.2 Za instalaciju paketa APK unutar tableta, pokrenite funkciju File
Manager, pronađite pakete aplikacija i pritisnite naziv za pokretanje instalacije.
Saveti
● Za instalaciju aplikacija koje ne dolaze putem usluge Playstore, proverite da
li je uključena (ON) funkcija Unknown source. (Moguće ju je pronaći u Setting Security - DEVICE Administration)
● Ukoliko aplikacija na tabletu već postoji, izaberite OK da biste je zamenili
najnovijom verzijom.
8.2 Uklanjanje aplikacija (deinstalacija)
8.2.1 Pritisnite Setting - Apps - All.
8.2.2 Pritisnite na aplikaciju koju želite da uklonite.
8.2.3 Pritisnite Uninstall.
8.3 Upravljanje funkcijama aplikacija
8.3.1 Pritisnite Setting - Apps - All.
8.3.2 Pritisnite na aplikaciju i izaberite Force stop, Uninstall, Clear data ili
Move to SD.
9. Gledanje video zapisa
Možete koristiti prethodno instaliran pretraživač kako biste gledali video zapise
poput filmova ili instalirajte dodatne aplikacije kako biste poboljšali gledanje.
9.1 Pritisnite ikonu kako biste aktivirali interfejs video-pregledača ili direktno
otvorite fajl putem funkcije File Manager.
9.2 Ovaj tablet podržava mnoge video formate uključujući 1080P AVI, DIVX,
XVID, rm, rmvb, WMV, MOV, MP4, MPEG, DAT, VOB, MPG, FLV, ASF, TS,
TP, 3GP.
9.3 Dodirujte pokazivač toka pregledanja za brzo pomeranje napred ili nazad.
9.4 Dodirnite
za pristup podešavanjima video-pregledača.
10. Preslušavanje zvučnog zapisa
Za preslušavanje koristite prethodno instaliranu aplikaciju zvučnu aplikaciju
(Music Player) ili prema želji, instalirajte drugu.
10.1 Pritisnite ikonu za aktivaciju aplikacije ili direktno otvorite zvučnu
datoteku putem funkcije File Manager.
10.2 Uređaj podržava sledeće formate audio zapisa: MP3, WMA, MP2, OGG,
AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV i druge.
10.3 Dodirujte pokazivač toka preslušavanja za brzo pomeranje napred ili
nazad.
10.4 Ukoliko u listi nema zabeleženih zvučnih datoteka, sistem automatski
pokreće preslušavanje prethodno sačuvanih datoteka.
11. Fotoaparat
Pritisnite ikonu
za aktivaciju fotoaparata.
11.1 Funkcija fotografisanja
11.1.1 Kliknite na plavi krug
kako biste fotografisali.
11.1.2 Kliknite na za pristup opcijama fotografisanja.
11.1.3 Kliknite na sličicu zabeleženih fotografija kako biste ih pregledali
11.1.4 Kliknite na za aktivaciju snimanja video-zapisa.
11.2 Funkcija snimanja video-zapisa
11.2.1 Kliknite na crveni krug za pristup opcijama snimanja i ponovo kliknite
za prekid snimanja i skladištenje video-zapisa.
11.2.2 Kliknite na
za pristup opcijama snimanja video zapisa.
11.2.3 Kliknite na sličicu filma kako biste pregledali video zapis.
11.2.4 Kliknite na za aktivaciju funkcije fotografisanja.
12. Podešavanja sistema
Dodirnite ikonu postavki
kako biste podešavali sisteme poput bežičnog i
drugoga povezivanja, zvuka, prikaza, pohrane, baterije, aplikacija, lokacijske
usluge, sigurnosti, jezika, rezerve / resetovanja, korisničkih računa i
sinhronizacije, datuma i vremena, dostupnosti i drugih.
12.1 Bežična i druga povezivanja
U pretraživaču postavki, izaberite funkciju "Internet connects manager",
pritisnite "Wi-Fi settings", pokrenite pretraživač "Wi-Fi" i izaberite „Wi-Fi"
kako biste aktivirali povezivanje. Nakon uspostavljanja "Wi-Fi" veze, pokreće
se automatsko traženje. Prikazuje se lista dostupnih mreža. Pritisnite naziv
željene mreže, unesite šifru, veza sa internetom se uspostavlja kroz nekoliko
sekundi.
Ukoliko se želite priključiti na internet putem funkcije "3G dongle", priključite
uređaj na USB ulaz putem priloženog OTG kabla. Sistem automatski
prepoznaje uređaj i uključuje ga. Pokrenite pretraživač "Settings / Wi-Fi and
other networks", izaberite funkciju "Mobile networks" i sistem se automatski
priključuje na internet
12.2 Zvuk
Možete podešavati postavke jačine zvuka, zvona i opaski, kao i zvukovne
signale sistema.
12.3 Ekran
Opcije: osvetljenost, pozadinska slika, automatsko rotiranje prikaza,
automatsko isključenje u pripravan način rada, veličina slovnog znaka, merač
brzine sinhronizacije sistema, "pametna boja" i "inteligentno pozadinsko
osvetljavanje"
12.4 Skladištenje
Opšti pregled unutrašnjeg sistema skladištenja i SD memorijskih kartica.
12.5 Baterija
Opšti pregled informacija o bateriji.
12.6 Aplikacije
Pogledajte poglavlje 8. Aplikacije
12.7 Usluge na lokaciji
U ovome pretraživaču možete pokrenuti uslugu o trenutnom vašem položaju
kako biste drugim aplikacijama omogućili prikaz drugačijih informacija u skladu
sa vašim položajem ili o udaljenosti do najbliže tačke interesa.
12.8 Bezbednost
Opcije: bezbednosne postavke ekrana, lozinke, uređivanje podešavanja
uređaja. Savet : Ukoliko želite da instalirate aplikacije iz drugih izvora (osim
Playstore), molimo, uključite funkciju Unknown sources.
12.9 Jezik i podešavanja unosa teksta
Moguće je podesiti jezik operativnoga sistema i standardne postavke unosa
teksta putem tastature.
12.10 Čuvanje i resetovanje
Opcije: Čuvanje i vraćanje postavki, resetovanje fabričkih podešavanja i
povraćaj ispravnoga rada. Preporučena je povremena izrada rezervnih kopija
podataka, kako ne biste nepovratno izgubili važne privatne podatke.
12.11 Korisnički računi i sinhronizacija
Upravljanje svim postavljenim korisničkim računima.
12.12 Datum i vreme
Opcije: Podešavanja sata i datuma.
12.13 Dostupnost
Opcije: Uvećan tekst, automatsko rotiranje prikazima, govorne lozinke, odgoda
"dodirni i pričekaj" i instalacija internetskih programskih zapisa. Načinite lične
postavke kako biste najlakše upravljali tabletom.
12.14 Razvojne opcije
Opcije: Rezervna lozinka, blokada ulaska u rezervni način rada, provera
HDCP, zaštita, brišu i sa SD kartice, ukanjanje zastoja rada USB sistema,
mogućnost izrade kopija lokacija, unos teksta i skiciranje .
12.15 O tabletu
Pregled informacija o uređaju (model, sistem, verzija operativnog sistema i
drugo).
13. Često postavljana pitanja
1. Uređaj nije moguće priključiti na Wi-FI sistem
• Proverite radi li Wi-FI sistem sa drugim uređajima.
• Proverite nalazi li se uređaj unutar opsega signala. Zidovi ili drugi objekti
mogu ometati jačinu signala.
• Proverite da li je lozinka ispravna.
2. Uređaj nije moguće pokrenuti
• Uređaj nije moguće uključiti ukoliko je napunjenost baterije suviše niska. U
tome slučaju, molimo napunite bateriju.
• Pritisnite taster RESET i ponovo pokušajte da pokrenete uređaj.
• Proverite da li je punjač pravilno priključen.
3. Problemi sa pregrevanjem
• Ukoliko istovremeno koristite nekoliko aplikacija, podešena je najveća
osvetljenost ekrana ili tokom punjenja, uređaj se može znatnije ugrejati. Ova
pojava je normalna i ne dovodi do problema u radu.
4. Sistem ne radi ispravno
• Instalacija aplikacija nezavisnih proizvođača može izazvati probleme u radu
sistema. Uklonite takve aplikacije ili resetirajte uređaj na fabrička podešavanja
kako bi uređaj pravilno radio.
5. Problemi sa podešavanjima elektronske pošte
• Proverite da li je uređaj priključen na Wi-Fi mrežu i da li je ta mreža
povezana sa internetom.
• Proverite jesu li svi nužni podaci programa elektronske pošte ispravno
uneseni.
• Proverite ispravnost datuma sistema.
6. Problemi sa beleženjem podataka
• Pritisnite taster RESET i nakon ponovnog pokretanja uređaja proverite da li
je problem uklonjen.
7. Upotrebno vreme je suviše kratko
• Temperatura radnoga okoline utiče na kapacitet baterije. Ukoliko je
temperatura suviše niska ili visoka, kapacitet baterije može biti umanjen.
Preporučena je upotreba uređaja pri normalnim temperaturama okoline.
• Kapacitet baterije takođe zavisi i od načina upotrebe uređaja. Jača glasnoća
zvučnih zapisa ili upotreba Wi-FI veze brže prazni bateriju.
• Pre prve upotrebe uređaja, molimo puniti bateriju 8-12 sati kako biste
iskoristili njen puni kapacitet.
8. U slušalicama nema zvuka
• Proverite da li je zvučni zapis kojega želite preslušati oštećen. Za proveru,
preslušajte drugi zapis.
• Proverite da li je žica slušalice ispravna.
9. Prikaz boja video-zapisa i fotografija nije ispravan
• Pritisnite taster RESET kako biste uklonili problem.
10. Greška u kopiranju datoteka
• Molimo, proverite da li je prostor za skladištenje ispunjen.
• Molimo, proverite da li je USB kabl ispravan
11. Ostali problemi
• Većinu problema je moguće ukloniti ponovnim pokretanjem uređaja na
fabrička podešavanja iz glavnog pretraživača ili pritiskanjem tastera RESET,
smeštenog sa strane kućišta.
14. O operativnom sistemu
Operativni sistem uređaja služi za upravljanje i dolazi od izvornog
proizvođača. Zamena sistema je konačan postupak pri pojavi ozbiljnih
problema u radu. Najčešće je dovoljno ponovno pokretanje uređaja ili
pokretanje funkcije factory reset (fabrička podešavanja). Ukoliko problem i
dalje postoji, nužna je zamena operativnoga sistema od strane stručne osobe.
Verzija operativnog sistema ugrađenog u tabletu je stabilna, stoga je ne
zamijenjujte drugim sistemima ukoliko to nije nužno. Mi ne preporučujemo
usluge privatnih firmi bez dozvole izvornog proizvođača, koji ne prihvata
odgovornost za moguću štetu nastalu nestručnim rukovanjem.
1 5 . Tehnički opis
OS
Procesor
Ekran
Memorija
Video Čip
Zvučnik
Web kamera
Priključci
Dimenzije
Masa
Wi‐Fi
3G
Baterija
Video formati
Zvukovni
formati
Foto formati
Formati eBook
Ostalo
Android 4.2 Jelly Bean
Dual Core A23 1,2GHz
7" 800 x 480, Capacitive 5 points touch
4 GB
Mali‐400 2D/3D OPEN GL
1W
Prednja: 0.3 MP
Micro USB, Micro SD (do 32 GB)
priključak za slušalice
262 x 164 x 9.8 mm
300 g
802.11 b/g/n
Vanjski 3G USB Dongle
Litij‐Polimer 2500 mAh, neprekidno 5‐6 sati
AVI, DIVX, XVID, RM, RMVB, MKV, WMV,
MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV
MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4,
FLAC, APE, 3GP, WAV
JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
EPUB, PDF
Mjerač brzine rada, mikrofon
Deklaracija o usklađenosti za UTOK proizvod, model 700 D lite, je dostupna na
internetu www.refot.com/podrska
Download

UTOK 700D LITE