OPŠTE INFORMACIJE
Vlasnik ovog sajta je Pernod Ricard Srbija d.o.o, Bulevar oslobođenja 211, Beograd.
Za sva pitanja o funkcionisanju ovog sajta, kontaktirajte [email protected]
Osim ako je drugačije naznačeno, izrazi „Pernod Ricard“ i „članice Pernod Ricard grupe“ označavaju Pernod Ricard i sve
njegove kćerke kompanije, uključujući Pernod Ricard Srbija d.o.o.
USLOVI KORIŠĆENJA
Opšte
Korišćenjem ovog sajta prihvatate dole navedene uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, molimo
vas da odmah napustite ovaj sajt.
Korišćenje ovog sajta nije dozvoljeno maloletnim licima. Svako lice koje pristupi ovom sajtu ima dužnost da istinito odgovori
na pitanje o svom godištu.
Pernod Ricard niti bilo ko od njegovih organa, predstavnika, zaposlenih ili agenata nije odgovoran za bilo koju grešku i/ili
propuštanje na ovom sajtu, za informacije koje nedostaju ili nisu dostupne, kao ni za viruse koji se mogu naći na ovom sajtu.
U skladu sa tim, korisnici preuzimaju potpunu odgovornost za korišćenje ovog sajta i informacija koje se nalaze na njemu.
Pernod Ricard nije odgovoran za bilo koje posledice korišćenja informacija sa ovog sajta.
Pristup vašim ličnim podacima i njihovo korišćenje
Prilikom korišćenja različitih funkcija i sadržaja na ovom sajtu bićete upitani da dostavite određene podatke, koji mogu biti i
vaši lični podaci (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, JMBG, email adresa). Takođe, od vas se mogu tražiti i
neindividualizovani podaci o vašem godištu, polu, sklonostima i interesima.
Korišćenjem ovog sajta i davanjem navedenih podataka dajete saglasnost da Pernod Ricard Srbija d.o.o, kao i članice
Pernod Ricard Grupe, prikupljaju ove podatke i koriste ih u svojim marketinškim i prodajnim aktivnostima, kao i radi
obezbeđenja poštovanja zakonskih obaveza. Navedeni podaci će biti dostupni njihovim zaposlenima. Svoju saglasnost za
korišćenje vaših ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku upućivanjem pisanog obaveštenja na adresu Pernod
Ricard Srbija d.o.o, Bulevar oslobođenja 211, 11000 Beograd.
Prema propisima Republike Srbije, imate zakonsko pravo da, na zahtev, budete istinito i potpuno obavešteni o obradi vaših
ličnih podataka, da vam oni budu stavljeni na uvid, da ih kopirate, da tražite njihovu ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje,
kao i prekid i privremenu obustavu njihove obrade. Ako želite da koristite ovo pravo, možete da kontaktirate Pernod Ricard
Srbija d.o.o, Bulevar oslobođenja 211, 11000 Beograd.
U slučaju da se vaši prikupljeni lični podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, imate pravo na zaštitu svojih prava u
skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ostavljanjem podataka na ovom sajtu pristajete da vas Pernod Ricard može kontaktirati u svrhu marketinga i prodaje svojih
proizvoda i obaveštavati o novostima u svom radu.
Pružanje tačnih podataka
Posetilac sajta je dužan da pruži istinite podatke o svom godištu, a svaki kupac robe na ovom sajtu je dužan da pruži istinite
i potpune podatke koji se od njega traže u tu svrhu.
“Cookies“
Obaveštavamo sve posetioce našeg sajta da“cookies” mogu biti automatski sačuvani na vašem internet pretraživaču. Ovaj
sajt koristi“cookies” da bi prikupio obaveštenja o tome kako korisnici pretražuju sajt, a ne da bi identifikovao individualne
korisnike.
Cookes (kolačići) su standardni način za registrovanje korisničkih preferenci prilikom korišćenja Sajta, kako bi se osigurao
bolje i personalizovanije korišćenje Sajta. Ove preference se čuvaju u dokumentu na hard disku Vašeg kompjutera. Na
primer, cookie može da sadrži informacije o preferiranoj zemlji boravka kako ne bismo morali da Vam postavljamo ovo
pitanje svaki put kada pristupate Sajtu.
1
Ovaj sajt koristi ‘analitičke’ cookies koji nam omogućavaju da prepoznamo i izračunamo broj posetioca i da vidimo na koji
način se posetioci kreću po sajtu prilikom posete. To nam pomaže da poboljšamo način na koji naš sajt radi, tako što se na
primer trudimo da korisnicima olakšamo pronalazak potrebnih informacija.
Takođe, ovaj sajt koristi i trajne i sesijske cookies. Trajni cookies su oni koji ostaju na Vašem kompjuteru dok ih “ručno” ne
izbrišete. Sesijski cookies se automatski obrišu kada napustite sajt i odete na neki drugi ili kada zatvorite svoj pretraživač.
Za više informacija o cookies, uključujući kako ih omogućiti, kako promeniti podešavanja Vašeg pretraživača i kako pronaći i
obrisati cookies na Vašem hard disku, molimo Vas da pogledate pomoćni meni Vašeg pretraživača ili da posetite
www.allaboutcookies.org.
Internet Protokol (IP) adresa
Obaveštavamo sve posetioce da možemo da prikupljamo vaše IP adrese kako bismo olakšali postavljanje dijagnoze
problema sa našim serverom i pomogli u upravljanju sajtom. IP adresa je broj koji se dodeljuje vašem kompjuteru kada
koristite Internet. Ta informacija ne sadrži vaše lične podatke. Vaša IP adresa će se takođe koristiti kako bismo vas
identifikovali tokom određene sesije, kao i za prikupljanje opštih demografskih podataka.
Razmena
Kao rezultat prodaje, pripajanja ili bilo koje druge statusne promene, reorganizacije ili likvidacije Pernod Ricard-a, Pernod
Ricard može da prebaci, proda ili ustupi informacije o vašoj upotrebi Sajta, uključujući, bez ograničenja, informacije sa
ličnom identifikacijom koje pružite, kao i druge informacije o vašem načinu upotrebe sajta, svim trećim licima koja postanu
pravni sledbenici Pernod Ricard-a.
Prava potrošača
Ovi uslovi korišćenja ničim ne isključuju niti ograničavaju prava koja prema propisima Republike Srbije imaju lica koja kupuju
proizvode preko ovog sajta. Fizička lica koja kupuju proizvode na ovom sajtu obaveštavaju se prilikom kupovine o svojim
pravima kao potrošača, u skladu sa zakonom.
Lozinke i pristup
U postupku kupovine na ovom sajtu, kupac registruje korisničko ime i lozinku. Kupac je u potpunosti odgovoran za očuvanje
poverljivosti korisničkog imena i lozinke, kao i za sve radnje koje su izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Pernod
Ricard neće biti odgovoran za štetu koja bi mogla da nastane ili koja je nastala ako neko drugi koristi kupčevo korisničko ime
i lozinku.
Poštovanje prava intelektualne svojine
Tekstovi, fotografije, grafika i zvuk koji se nalaze na ovom sajtu pripadaju Pernod Ricard-u. Reprodukcija ovog sajta u celini
ili delimično, ili reprodukcija jedne ili više njegovih komponenti, u bilo kom obliku, zabranjena je i predstavlja povredu prava
intelektualne svojine prema propisima Republike Srbije. Sve informacije, ilustracije, fotografije, oblici, video klipovi (sa i bez
zvuka) i drugi sadržaji koji se pojavljuju na ovom sajtu predmet su intelektualne svojine; oni su ili svojina Pernod Ricard-a ili
trećih lica koja su na njihovo korišćenje ovlastila Pernod Ricard. Prema tome, zabranjena je svaka njihova reprodukcija,
emitovanje, prerada, prevodjenje i/ili izmena, u celini ili delimično, ili prenos na drugi veb sajt. Umnožavanje, u celosti ili
delimično, ovog sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja Pernod Ricard-a je strogo zabranjeno.
Svi brendovi Pernod Ricard-a koji se pominju na ovom sajtu predstavljaju registrovane žigove.
Linkovi ka drugim sajtovima
Ovaj sajt može imati linkove ka drugim sajtovima koji pripadaju trećim licima, a u svrhu pružanja više informacija našim
posetiocima. Pernod Ricard nema kontrolu nad ovim linkovanim sajtovima i ne može biti odgovoran za njihov sadržaj, niti za
zaštitu privatnosti i bezbednosti na ovim sajtovima.
Korisnici i posetioci ovog sajta ne mogu objaviti link na veb adresu www.pernod-ricard-serbia.com bez prethodne izričite
pisane saglasnosti Pernod Ricard-a.
Ograničavanje ili obustavljanje pristupa
Saglasni ste da Pernod Ricard može, po svom nahođenju, obustaviti vaš pristup ovom sajtu ili vam ograničiti njegovo
korišćenje u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Saglasni ste da svako obustavljanje ili ograničenje vašeg pristupa sajtu
može biti izvršeno bez prethodnog upozorenja, kao i bez obrazloženja, te da Pernod Ricard može odmah deaktivirati ili
obrisati vaš nalog i lozinku, kao i sve informacije i datoteke u vezi sa njima, i sprečiti dalji pristup takvim informacijama ili
datotekama. Saglasni ste da Pernod Ricard neće biti odgovoran zbog obustavljanja ili ograničenja vašeg pristupa ovom
2
sajtu i/ili bilo kojim informacijama ili datotekama, a posebno da neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja bi mogla nastati za
vas ili treća lica u vezi s tim.
Izmena pravila i uslova korišćenja
Pernod Ricard može u svako doba, bez prethodnog upozorenja, izmeniti uslove korišćenja sajta. Ove izmene su
obavezujuće i potrebno je da, pre korišćenja ovog sajta, posetite ovu stranu kako bi se obavestili o važećim uslovima
korišćenja.
Primenljivi zakoni i nadležnost
Uslovi korišćenja ovog sajta podležu propisima Republike Srbije. Za sve sporove koji mogu nastati u vezi sa vašim
korišćenjem ovog sajta i primenom ovih uslova korišćenja nadležan je sud u Beogradu.
3
Download

Opšti uslovi korišćenja sajta