Uputstvo korak po korak za ažuriranje
sistema Windows 8.1
Windows 8.1 - Instaliranje i ažuriranje
Ažurirajte BIOS,
aplikacije,
upravljačke
programe i pokrenite
Windows Update
Izaberite tip
instalacije
Preko Interneta
(za ažuriranja)
Instalirajte
Windows 8.1
Posetite veblokaciju Samsung
podrške za
instalaciju
Ažurirajte aplikacije,
upravljačke
programe i pokrenite
Windows Update
www.samsung.com/
windows81update
Korišćenje DVD-a
(za potpunu instalaciju)
※ Instalacija preko Interneta: Objašnjava kako da preuzmete Windows 8.1 iz Windows prodavnice i instalirate ga.
※ U ovom priručniku je objašnjeno kako se vrši instalacija preko Interneta i kako se vrši potpuna instalacija
sistema Windows 8.1 pomoću DVD-a.
※ Veb-lokacija Samsung podrške za instalaciju: Objašnjava kako se ažurira Windows 8.1 i predstavlja funkcije novog
operativnog sistema.
Ažuriranje preko Interneta
Ažuriranje preko Interneta
Ažuriranje preko Interneta
Umesto DVD-a za instalaciju sistema Windows 8.1, možete da preuzmete besplatan
program Windows 8.1 Update iz Windows prodavnice da biste ažurirali sistem.
–
Vaše trenutne postavke za Windows, lične datoteke i neke aplikacije će ostati sačuvane.
–
pre nego što izvršite ažuriranje napravite rezervnu kopiju važnih podataka na spoljnom
čvrstom disku.
–
Dodatne informacije o preuzimanju aplikacije Windows 8.1 Update iz Windows prodavnice i
njenom instaliranju, kao i informacije o problemima sa kompatibilnošću veb-lokacije,
potražite u Microsoft korisničkom servisu koji možete da pronađete na zvaničnoj veb-lokaciji
kompanije.
–
Snimci ekrana koji se nalaze u ovom priručniku mogu da sadrže slike, tekst ili opcije koje se
razlikuju od onih na ekranu stvarnog operativnog sistema.
Ažuriranje preko Interneta
Pre nego što instalirate Windows 8.1 Update, ažurirajte BIOS,
aplikacije i upravljačke programe na najnovije verzije, a zatim
pokrenite Windows Update.
–
Pokrenite SW Update da biste ažurirali BIOS, aplikacije i upravljačke
programe na najnoviju verziju.
–
Uverite se da je operativni sistem Windows 8 na računaru ažuran
tako što ćete instalirati najnovije Windows ispravke.
Da biste proverili ispravke u programu Windows Update
1. Otvorite Windows Update u kontrolnoj tabli tako što ćete prevući prst od
desne ivice ekrana, dodirnuti stavku „Pretraga” (ili ako koristite miša,
postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša
nadole, a zatim kliknite na stavku „Pretraga”), otkucati Windows Update
u okvir za pretragu, dodirnuti ili kliknuti na stavku „Postavke”, a zatim
dodirnuti ili kliknuti na stavku „Instaliraj ispravke”.
2. U levom oknu dodirnite ili kliknite na stavku „Da li postoje ispravke” i
sačekajte da Windows potraži najnovije ispravke za vaš računar.
3. Ako postoje ispravke, dodirnite ili kliknite na stavku „Instaliraj ispravke”.
–
Na taj način ćete instalirati ispravke koje su neophodne za instalaciju
i korišćenje sistema Windows 8.1. Nemojte da preskačete ovaj
postupak.
Ažuriranje preko Interneta
–
Otvorite Windows prodavnicu i izaberite pločicu „Ažuriranje na
Windows 8.1” ili, ako vidite obaveštenje „Ažuriranje na Windows
8.1”, možete da izaberete dugme „Idi u prodavnicu”.
Da biste ažurirali sistem na Windows 8.1 pomoću Windows
prodavnice
1. Na stranici proizvoda Windows 8.1 izaberite „Preuzmi”.
Preuzimanje i instalacija sistema Windows 8.1 može da potraje od
1 do 2 sata, ali možete i dalje da koristite računar dok je
preuzimanje u toku.
2. Ako od vas bude zatraženo da preduzmete određene korake,
pratite uputstva na ekranu.
3. Kada bude zatraženo da ponovo pokrenete računar, izaberite
dugme „Ponovo pokreni” ili sačekajte da Windows to uradi
automatski.
4. Kada se Windows ponovo pokrene, pratite eventualna uputstva na
ekranu, a zatim se prijavite u Windows 8.1.
–
Dobro došli u Windows 8.1. Kliknite ovde da biste saznali više.
Ažuriranje preko Interneta
Kada se instalira Windows 8.1 Update, ažurirajte sistem.
–
Pokrenite SW Update i ažurirajte aplikacije i upravljačke programe na najnovije verzije.
•
Ukoliko nije potrebno ažuriranje sistema, lista za preuzimanje će biti prazna.
–
Pokrenite Windows Update isto kao i pre nego što ste instalirali Windows 8.1 Update.
–
Na taj način ćete instalirati ispravke koje su neophodne za korišćenje sistema Windows
8.1. Nemojte da preskačete ovaj postupak.
Potpuna instalacija pomoću DVD-a
Potpuna instalacija pomoću DVD-a
Potpuna instalacija pomoću DVD-a za instalaciju sistema
Windows 8.1
Koristite DVD za instalaciju sistema Windows 8.1 koji ste kupili putem Microsoft veblokacije ili kod zastupnika da biste ažurirali sistem Windows 8 na verziju Windows 8.1.
Izbrisaće se sve vaše aplikacije i datoteke.
–
Neke datoteke sa podacima korišćene u sistemu Windows 8 se čuvaju u fascikli
C:\Windows.old folder. Možete da izbrišete ovu fasciklu kako biste oslobodili prostor na
disku.
–
Pre nego što pokrenete instalaciju napravite rezervnu kopiju važnih podataka na spoljnom
čvrstom disku.
–
Kompanija Samsung Electronics ne prodaje niti obezbeđuje ovaj DVD.
Potpuna instalacija pomoću DVD-a
–
Ubacite DVD za instalaciju sistema Windows 8.1. Sačekajte
da se pokrene automatski. Ako se DVD ne pokrene
automatski, kliknite dvaput na stavku setup.exe.
–
Izaberite „Idite na mrežu da biste odmah instalirali
ispravke (preporučuje se)” i pritisnite dugme „Dalje”.
–
Unesite šifru proizvoda koju ste dobili uz DVD i pritisnite
dugme „Dalje”.
–
Pročitajte ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom.
Potvrdite izbor u polju „Slažem se” i pritisnite dugme „Dalje”.
–
Izaberite „Ništa” i počnite da instalirate Windows 8.1.
–
Kada se instalacija dovrši i kada se sistem ponovo pokrene,
pratite uputstva na ekranu. Zatim se prijavite u Windows 8.1.
–
Preuzmite program SW Update i instalirajte neophodne
upravljačke programe i aplikacije.
Najčešća pitanja za ažuriranje sistema
Windows 8.1
P: Sistem se vraća na Windows 8 prilikom ažuriranja na Windows 8.1.
O: Pokrenite Windows Update i ažurirajte aplikacije i upravljačke programe na najnovije verzije pre nego što nadogradite sistem na
Windows 8.1.
P: Neki programi ne rade kako treba nakon ažuriranja na Windows 8.1.
O: Deinstalirajte problematične aplikacije, a zatim ih sve ponovo instalirajte u sistemu Windows 8.1. Za Samsung softver, možete da
koristite program SW Update za instalaciju. Informacije o kompatibilnosti sa sistemom Windows 8.1 potražite na lokaciji
www.windows.com/compatibility.
P: Želim da registrujem nalog lokalnog korisnika umesto Microsoft naloga.
O: Problem sa MS nalogom se javlja kada ste povezani sa mrežom. Ako izaberete tekstualni meni „Preskoči ovu opciju”, možete da
kreirate nalog lokalnog korisnika.
P: Kako mogu da proverim za koji uređaj je potreban Windows 8.1 upravljački program?
O: Windows taster + X → Upravljač uređajima → Stavke sa znakom uzvika (poznatiji kao žuti trougao upozorenja)
P: Nemam instaliran program SW Update u sistemu.
O: Posetite http://orcaservice.samsungmobile.com/SWUpdate.aspx da biste preuzeli najnoviju verziju programa SW Update.
P: Želim da vratim Windows 8.
O: Pokrenite traku sa dugmadima. Izaberite Postavke → Promena postavki računara → Ažuriranje i oporavak → Oporavak → Ukloni
sve i ponovo instaliraj Windows → Prvi koraci → Dalje → Samo ukloni moje datoteke → Poništi.
Hvala vam
Download

Uputstva za čistu instalaciju