UPUTSTVO ZA PROMENU LOZINKE ZA NALOG
NA SERVERU ELEKTRONSKE POŠTE
mail.bvcom.net
Pre nego što promenite lozinku za Vaš e-mail nalog, poželjno je da najpre instalirate sertifikat
servera za elektronsku poštu mail.bvcom.net, prema uputstvu koje takođe možete pronaći na
našem sajtu. Ukoliko taj sertifikat nije već instaliran na Vašem računaru, Internet pretraživač
koji koristite će tražiti od Vas da mu eksplicitno dozvolite da pristupi sajtu na kome se nalazi naš
Webmail (https://mail.bvcom.net). Jedino na tom sajtu možete menjati Vašu lozinku za pristup
elektronskoj pošti na serveru mail.bvcom.net.
Unesite u Internet pretraživač koji koristite adresu https://mail.bvcom.net i prijavite se na naš
Webmail. Obratite pažnju na to da morate uneti puno korisničko ime. Na primer:
[email protected]
paja.patak
 ispravno korisničko ime
 neispravno korisničko ime
Napomena: Ukoliko ste zaboravili Vašu trenutnu e-mail lozinku, jedini način da se ona promeni
jeste da se obratite AVcom-u na telefone 011/3216700-703 ili da dođete u našu poslovnicu
na adresi 27. marta 39, Beograd (radnim danima od 7:30 do 15:30 i subotom od 8:00 do
16:00). Nova e-mail lozinka biće Vam saopštena na onaj broj telefona koji ste nam prethodno
naveli kao Vaš kontakt telefon ili će Vam biti uručena na licu mesta.
2/6
Kliknite na Подешавања (Settings), a zatim na Лозинка (Password):
3/6
4/6
Na stranici koja se bude prikazala možete promeniti Vašu e-mail lozinku. Nova lozinka mora
zadovoljiti svaki od sledeća tri uslova:
1) Lozinka mora sadržati barem jednu cifru.
2) Lozinka mora sadržati barem jedan znak interpunkcije (npr. tačku, zarez ili uzvičnik).
3) Dužina lozinke mora biti najmanje 8 karaktera.
5/6
Nakon uspešnog pokušaja promene e-mail lozinke, možete se odjaviti sa Webmaila:
Ukoliko elektronskoj pošti pristupate pomoću raznih aplikacija na raznim uređajima, potrebno je
da novu lozinku unesete u svaku od tih aplikacija posebno.
Napomena: Vašu e-mail lozinku ne bi trebalo da zna niko osim Vas, čak ni administratori servera
elektronske pošte u AVcom-u. Nemojte je, zato, nikome odavati, čime štitite Vaš e-mail nalog
od mogućih zloupotreba.
6/6
Download

Uputstvo za promenu e-mail lozinke putem AVcom webmail-a