OLYMPUS A-GPS Utility
Uputstvo
"OLYMPUS A-GPS Utility" Uputstva za
korišćenje
Napomene u vezi "OLYMPUS A-GPS Utility"
"OLYMPUS A-GPS Utility" je softverska aplikacija koja se može koristiti za preuzimanje
najnovijih Assisted GPS podataka za brže pozicioniranje i za upisivanje u OLYMPUS
digitalne fotoaparate koji podržavaju Assisted GPS.
Assisted GPS podaci su validni 14 dana, nakon čega se više ne mogu koristiti za
izračunavanje pozicije. Potrebno je periodično upisivati najnovije Assisted GPS podatke u
vaš fotoaparat korišćenjem "OLYMPUS A-GPS Utility".
* NAPOMENA: Bez Assisted GPS podataka, potrebno je duže vreme za izračunavanje
pozicije.
Sistemski zahtevi
Windows
MacOS
OS
Windows XP(SP2 ili kasniji),
Windows Vista, Windows 7
Mac OSX v10.4.11 - v10.7.x
Procesor
Pentium 4 1.3GHz ili brži
Intel Core Solo/Duo 1.5GHz ili brži
RAM
512MB ili više
512MB ili više
Podešavanja 1024 × 768 piksela ili više
monitora
Minimum 65,536 boja
1024 × 768 piksela ili više
Minimum 32,000 boja
Ostalo
USB port
Safari 1.0 ili kasniji
Internet veza
2 SR
USB port
Internet Explorer 6 ili kasniji
Internet veza
"OLYMPUS A-GPS Utility" Uputstva za korišćenje
Kako koristiti "OLYMPUS A-GPS Utility"
Pročitati pre upotrebe
• Za korišćenje ovog softvera, potrebna su ovlašćenja Administratora.
• Da bi se ažurirali Assisted GPS podaci, potrebna je internet veza.
• Uverite se da je baterija u fotoaparatu u potpunosti napunjena. Fotoaparat može prestati
da funkcioniše ako se baterija istrošu u toku procesa ažuriranja.
Kako koristiti
1
Pokrenite "OLYMPUS A-GPS Utility".
Windows:
• Dva puta kliknite na [OLYMPUS A-GPS Utility] ikonu na desktopu.
• Izaberite [All Programs] - [OLYMPUS A-GPS Utility] - [OLYMPUS A-GPS Utility].
MacOS:
• Dva puta kliknite na [OLYMPUS A-GPS Utility] ikonu u [Application].
2
Povežite OLYMPUS digitalni fotoaparat koji podržava Assisted GPS i kliknite na [Ažuriranje]
dugme.
3 SR
"OLYMPUS A-GPS Utility" Uputstva za korišćenje
3
4
Najnoviji Assisted GPS podaci će biti preuzeti sa servera i preneti u fotoaparat. Nakon toga,
Assisted GPS podaci će biti ažurirani u fotoaparatu.
Dijalog ispod će se prikazati kada je ažuriranje završeno. Iskopčajte fotoaparat, isključite ga i
kliknite na [Zatvori] dugme.
4 SR
"OLYMPUS A-GPS Utility" Uputstva za korišćenje
Download

"OLYMPUS A-GPS Utility" Uputstva za korišćenje