KAKO POSTIĆI
VIŠE SA ISTIM
RAZPOLOŽIVIM
VREMENOM ZA
PRODAJU
GENEVIEVE LEMARQUIS
Bela knjiga Mercuri International
Strana 1 (2)
Bez obzira na vrstu prodajnog menadžmenta koji
primenjujete, efikasnost je važna. Od ključnog značaja
za napredovanje je iskorišćavanje što je više moguće
vremena koje imate na raspolaganju i istovremeno
dobro obavljanje posla.
Drugim rečima, razloga za vremenska ograničenja u
ključnim aktivnostima ima toliko koliko i samih
menadžera prodaje. Bez obzira na razlog je
efikasnost ključna za bolje rezultate i oslobađanje
vremena za nove profesionalne (i lične) inicijative.
Ako razgovarate sa menadžerima prodaje – bez
obzira na specifičnosti rada, njihovog kulturno poreklo
ili geografsku lokaciju – često se srećete sa
problemom ograničenog vremena, koji se skriva iza
termina kao što su “previše posla”, “previše različitih
zadataka” “premalo ili nedovoljno odgovarajućih
alata”, “premalo ljudi za dostizanje prodajnih ciljeva”,
“premalo sposobnih ljudi, efikasnih u svom radu”,
“problemi s predanošću prodavaca”, “nedostižni
ciljevi” i tako dalje.
5 pravila za efikasno upravljanje
vremenom za menadžere prodaje
Neki od najhrabrijih menadžera prodaje čak
pokušavaju da umetnu problem u kontekst sopstvenih
nedostataka, koje su primetili:
 “Imam problem sa delegiranjem rada”,
 “Loše postavljam prioritete”,
 “Previše se posvećujem detaljima”,
 “Nisam dovoljno strukturiran”,
 “Previše vremena trošim na male stvari”
 “Ne radim ono što bi trebalo, da bi moj tim dostigao
ciljeve”.
www.mercuri.rs
Za više informacija kontaktirajte: Milomir Ždrale
Tel: +381 11 63 00 403 Email: [email protected]
Može vam koristiti ako primenite neka od ovih pravila:

PARKINSON: što više vremena imate na
raspolaganju za određeni zadatak, više vremena
će vam biti potrebno da ga završite
 Definišite ‘vremenski budžet’ ili okvir i rok
za realizaciju zadatka

MURPHY: svaki zadatak traje duže nego što je
predviđeno. Koliko vremena je zaista potrebno?
 Dodajte vreme za ”nepredviđeno”

CARLSON: obavljati nekoliko sličnih zadataka
istovremeno je efikasnije nego obavljati ih
odvojeno.
 Slične zadatke postavite u istu grupu i
vremenski okvir
Bela knjiga Mercuri International


PARETO: 20% naše aktivnosti doprinosi 80%
naših rezultata, ali naši sekundarni zadaci često
predstavljaju 80% našeg vremena
 Postavite zadatke koji su prioritetni
EISENHOWER: razdvojite ono što je nužno od
onoga što je važno (“Što je važno, je retko i
nužno i što je nužno je retko važno” Citat, pripisan
Predsedniku Dwight D. Eisenhower-u)
 Koristite Eisenhowerovu matricu
Strana 2 (2)
Sve to omogućava vašem timu brzo upravljanje
važnim informacijama iz centralnog programa.
Konačno, za dostizanje efikasnosti je potrebna trajna
implementacija pomenutih rešenja. Ukoliko vam je pri
tome potrebna pomoć, molimo vas da nas
kontaktirate.
Eisenhowerova matrica
Šta sledi?
To znači:
1. Zapišite sve zadatke (bez nepotrebnih detalja
– cilj je raditi, a ne praviti liste).
2. Odredite im vremenski okvir ili ih kategorizujte
po nužnosti i važnosti.
3. Odredite prioritetne zadatke i uklonite ostale.
4. Odredite zadatke koje je potrebno isplanirati.
5. Odredite nužne zadatke, koji se mogu
delegirati.
6. Isplanirajte ključne aktivnosti sa vašim timom
(grupne i pojedinačne zadatke).
7. Počnite sa vašim individualnim prioritetnim
zadacima.
I ne zaboravite da proverite efikasnost vaših alata
(npr. kalendari koje možete deliti i funkcionalan CRM).
Srećom, uz pomoć brojnih alata koji su danas
dostupni, nikada nije bilo lakše koristiti online izvore
za pomoč pri postizanju efikasnosti. To uključuje alate
za merenje vremena, koji obezbeđuju da merenje
vremena postane poslovni prioritet a ne još jedna od
napornih aktivnosti.
Ova vrsta alata se takođe može koristiti za merenje
vremena utrošenog na nevažne zadatke i time postići
opšti nivo efikasnosti. Neki alati čak omogućavaju
praćenje
ugovora,
“pipeline”
menadžment,
izveštavanje, planiranje aktivnosti i uvid u kalendare.
www.mercuri.rs
Za više informacija kontaktirajte: Milomir Ždrale
Tel: +381 11 63 00 403 Email: [email protected]
VAŽNOST
Razmislite o osnovnim ključnim tačkama prodajnog
menadžmenta. Sortirajte ih, odredite prioritete i
isplanirajte ih.
B-zadaci, važni zadaci
(planirajte kada ćete ih
obaviti)
A-zadaci: nužni i važni.
Moraju se uraditi
ODMAH.
D-zadaci: NEVAŽNI i NE
HITNI. Zaboravite ih!
C-zadaci: hitni, ali za vas
nevažni zadaci.
Delegirajte ih ili
pregovarajte o njima.
HITNOST
Download

Kako postići više sa istim razpoloživim vremenom za prodaju