DIJAGNOSTIKA ZA KVAČILA
MALI SAVETI O KVAČILU
PITANJA ZA
KUPCA
PRVE
PRETPOSTAVKE
1
2
3
4
5
Koji su simptomi
kvara?
KVAČILO
PROKLIZAVA
1
PROBNA VOZNJA:
Pritisnite kvačilo u 4. ili 5. brzini, dodajte
gas i pustite kvačilo.
Da li se povećava broj obrtaja motora?
Teorija: u čemu
je kvar?
Šta treba
utvrditi pre
skidanja?
2
3
Šta treba
utvrditi nakon
skidanja?
Šta može biti
uzrok kvara?
BRZI TEST:
Upalite motor, povucite ručnu kočnicu,
ubacite u 4. brzinu, dodajte gas i polako
puštajte pedalu kvačila.
Da li se motor zaustavlja?
4
Koeficijenti trenja na dodirnim površinama su premali, dimenzije dodirnih
površina
se ne poklapaju, sila trenja je premala.
KOMANDA KVAČILA:
Podešavanje mehanizma pedale, sajla,
odnosno cilindri i dovodne cevi
POGONSKI DEO VOZILA:
Nema uticaja!
POSEBNI SLUČAJEVI (BMW / Mercedes
Benz):
Debljina obloge lamele mora biti
proverena specijalnim alatom pre
skidanja!
LAMELA:
Da li je obloga nauljena ili masna, i koja je
debljina obloge?
KORPA:
Da li se korpa pregrejava, da li je deformisana, koja je debljina korpe, u kakvom
stanju je opruga korpe?
ZAMAJAC:
Proveriti površinu i debljinu zamajca
SISTEM ZA OTPUŠTANJE KVAČILA:
Proveriti potisni ležaj i rukavac ležaja.
KVAČILO
PODRHTAVA
1
2
3
4
PROBNA VOŽNJA
Podrhtavanja (posebno pri nekim
situacijama u vožnji, npr. kretanje
unazad ili polazak iz mesta na uzbrdici)?
Istrošenost prenosne osovine menjača
ili ležišta prenosne osovine na radilici,
nepravilni koeficijenti trenja izmedju
dodirnih površina, korpa kvačila nije
centrirana, ili se sila priljubljivanja ne
prenosi jednako
KOMANDA KVAČILA:
Mehanizam pedale, potisna osovina,
sajla, odnosno cilindri i dovodne cevi
POGONSKI DEO VOZILA:
Napajanje motora gorivom, odnosno
upravljačka jedinica motora,
nosači motora.
LAMELA:
Da li je obloga nauljena ili masna, i koja
je debljina obloge?
KORPA:
Da li postoje ogrebotine, da li su
deformisane lisnate opruge, da li je
membranska opruga savijena, i da li je
telo korpe oštećeno?
ZAMAJAC:
Površina nepravilna.
SISTEM ZA OTPUŠTANJE KVAČILA:
Potisni ležaj, ležaj potisne osovine,
rukavac ležaja.
KVAČILO NE
ODVAJA
1
2
3
4
BRZI TEST:
Upalite motor, ubacite u hod unazad,
prebacujte iz brzine u brzinu.
Da li se pojavljuje krčanje pri prebacivanju brzina?
Sila priljubljivanja još postoji, korpa ne
odvaja;
Korpa odvaja, ali se lamela i dalje
okreće.
KOMANDA KVAČILA:
Mehanizam pedale, podešavanje,
sajla, viljuška preskače ili je
polomljena;
cilindar ili dovodne cevi cure; nivo
ulja, vazduh u sistemu
POGONSKI DEO VOZILA:
Nema uticaja!
LAMELA:
Da li ima rđe na nosaču obloge ili na
samoj oblozi lamele?
Da li je obloga polomljena ili prekinuta?
Da li postoji istrošenost na obodu
obloge, ili je obloga konusnog oblika?
Da li je nosač obloge polomljen?
Da li je lamela bila pravilno postavljena?
Da li su slomljeni ublaživači trzaja?
KORPA:
Da li je korpa slomljena?
Da li je lisnata opruga slomljena?
Da li su pipci na membranskoj opruzi
jako istrošeni?
Da li je telo korpe savijeno?
ZAMAJAC:
Nema uticaja!
SISTEM ZA OTPUŠTANJE KVAČILA:
Uzrok kvara može biti: potisni ležaj,
ležaj potisne osovine i rukavac ležaja
POSEBNI SLUČAJEVI:
Lamela nastavlja da se okreće iako je
pedala pritisnuta, zbog zazora u ležaju
prenosne osovine
O smetnjama:
Šta ne radi?
U čemu se sastoje
smetnje?
Koliko dugo su
smetnje prisutne?
O trošenju:
Koliko je vozilo
prešlo? Da li je to
prvo kvačilo na
vozilu? Da li je vozilo
izloženo prevelikom
opterećenju?
KVAČILO JE
TEŠKO ILI TVRDO
1
2
3
4
5
BRZI TEST:
Pritisnite pedalu kvačila.
Da li se teško pritiska?
Trenje pri kraju hoda pedale.
Trenje unutar sistema za otpuštanje
kvačila.
KOMANDA KVAČILA:
Mehanizam pedale, potisna osovina,
sajla, odnosno cilindri i dovodne cevi
POGONSKI DEO VOZILA:
Nema uticaja!
LAMELA:
Nema uticaja!
KORPA:
Nema uticaja!
ZAMAJAC:
Nema uticaja!
SISTEM ZA OTPUŠTANJE KVAČILA:
Uzrok kvara može biti: potisni ležaj,
ležaj potisne osovine i rukavac ležaja.
O vožnji:
Da li je vozilo
novo?
Ko koristi vozilo?
O prethodnim
popravkama:
Da li su već
rađene popravke
kvačila ili
transmisije?
KVAČILO
STVARA BUKU
1
2
3
4
BRZI TEST:
Utvrdite odakle dolazi buka Naizmenično
pritiskajte i otpuštajte pedalu kvačila.
Da li buka dolazi iz predela kvačila
PROBNA VOŽNJA:
Da li buka i dalje postoji?
Trenje na pokretnim delovima.
Zazori i labavost pojedinih delova.
KOMANDA KVAČILA:
Mehanizam pedale, potisna osovina,
sajla, odnosno cilindri i dovodne cevi
POGONSKI DEO VOZILA:
Motor, menjač?
LAMELA:
Da li ima tragova kontakta na nosaču
obloge, na prigušivačima trzaja ili na
nosačima prigušivača trzaja?
Da li su prigušivači trzaja polomljeni ili
nedostaju?
Da li je nosač obloge oštećen?
KORPA:
Pipci na membranskoj opruzi istrošeni.
ZAMAJAC:
Nema uticaja!
SISTEM ZA OTPUŠTANJE KVAČILA:
Uzrok kvara može biti: potisni ležaj,
ležaj potisne osovine i rukavac ležaja.
TEHNIČKI UZROCI:
Neispravni delovi unutar kvačila, ili spoljni delovi kvačila?
NEGATIVNI UTICAJI OD POGONSKOG DELA VOZILA?
Motor, menjač, pogonske osovine.
SPOLJNI UZROCI:
Normalna istrošenost, nepravilna upotreba,
loše urađena popravka.
www.luk-as.com, http://toc.luk-as.de
Download

LuK poster