REKUPERATORI toplOTE
REKUPERATORI TOPLote - HRV TEHNOLOGIJA
PRIPREMA SVEŽEG VAZDUHA
Princip rada
Grejanje
Rekuperatori toplote omogućavaju preuzimanje otpadne toplote
Kroz rekuperator toplote ulazi
čime se značajno smanjuje potrebna energija za grejanje, odnosno
svež, hladan vazduh koji preuzi-
hlađenje, i štedi novac. Svež vazduh ubacuje se u prostor, a nečisti vaz-
ma toplotu od otpadnog toplog
duh iz prostora se izbacuje napolje.
vazduha, koji se izbacuje napolje.
Bajpas
Priprema svežeg vazduha
Svež spoljašnji vazduh
koji se ubacuje
Nečisti vazduh koji
se izbacuje
OA = Spoljašnji vazduh EA = Vazduh koji izlazi napolje
Topao vazduh koji
se izbacuje
Potisni ventilator
Hlađenje
Svež, topao spoljašnji vazduh
predaje toplotu hladnijem vaz-
Pregrejan vazduh
koji se ubacuje
duhu koji se izbacuje, a ohlađeni
Usisni ventilator
svež vazduh se ubacuje u Vaš
prostor.
RA = Odlazni vazduh SA = Dolazni vazduh
Free cooling
(besplatno hlađenje)
Putem inteligentnog upravljanja daljinskim upravljačem i ugrađenim
Svež spoljni vazduh struji kroz
sondama na ulazu i izlazu vazduha uređaj može raditi u “free cooling”
filterski element i bez toplotne
režimu rada.
obrade dospeva u sistem. Od-
Ako uređaj radi u režimu rada “hlađenje”, a spoljašnja temperatura je
lazni vazduh sprovodi se pored
niža od unutrašnje, uređaj to prepozna i počinje da ubacuje spoljašnji
izmenjivača toplote i bez obrade
hladniji vazduh u prostor i tako besplatno hladi Vaš prostor.
izbacuje napolje.
REKUPERATORI TOPLOTE
ERV0150ANN
ERV0260ANN
ERV0800ANN
ERV1000ANN
Protok vazduha (m3/h)
150
260
800
1000
Statički pritisak (Pa)
80
60
120
100
Usisni ventilator
ŠxDxV (mm)
940x685x276
940x685x276
1227x1115x387
1227x1115x387
1. Izlazna rešetka svežeg vazduha (*)
2. i 3. Mesto prilaza za čišćenje i servis
4. Kanal ili cev za vazduh (*)
5. Usisavanje otpadnog vazduha (*)
6. Rekuperator vazduha
7. Izbacivanje otpadnog vazduha
8. Izolacija kanala ili cevi za vazduh
9. Usisavanje svežeg vazduha
10. i 11. Vešanje uređaja (*)
kosina preko 1/30
12. Zaštitna rešetka (*)
NAPOMENA: artikli označeni * nisu deo
isporuke, nego se nabavljaju lokalno.
• 35 •
Download

REKUPERATORI TOPLOTE - HRV TEHNOLOGIjA PriPremA