JEDNODNEVNI IZLET U BUDIMPEŠTU SA POSETOM
TROPIKARIJUMU
CENA JEDNODNEVNOG IZLETA UZ VAUČER 15€
Polazak: 28.11.2014.
BUDIMPEŠTA – Spajanjem tri grada Buda, Obuda i Pest 1873.godine nastala je jedinstvena
Budimpešta, danas grad sa oko 2 miliona stanovnika. Lepoti Budimpešte doprinose devet mostova i
Kraljevska palata sa uzvišenjem pored Dunava sa budimske strane. Kaže se da u Budimpešti niste
bili ukoliko niste navratili u nedaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste prošetali čuvenom
ulicom Vaci ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.TROPIKARIJUM je mesto gde se na
najzanimljiviji način mogu upoznati brojne životinjske vrste, uglavnom iz tropskog dela zemlje ali i
mnoge druge primerke faune.Obilazeći ovaj park, svakog posetioca deli samo par santimetara od
različitih vrsta ajkula, krokodila, zmija, kao i majmuna, retkih ptica i riba, kornjača, insekata i mnogih
drugih vrsta...
Plan putovanja:
1.DAN, BEOGRAD/NOVI SAD – BUDIMPEŠTA
Polazak je planiran oko 23h iz Beograda sa parking preko puta buvlje pijace na novom
beogradu . U slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika nastavak puta za Novi Sad
,skupljanje putnika na parking kod Lokomotive Vožnja sa usputnim zadržavanjem radi
odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Noćna vožnja.
2.DAN, BUDIMPEŠTA
Dolazak u Budimpeštu oko 7h. Panoramsko razgledanje grada uz pratnju stručnog
vodiča (Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Baletski institut, Ruzveltov trg, lančani most
Sečenji, Ribarski bastioni, crkva Sv. Mateje, Citadela, kraljevski dvorac, most Eržebet,
ulica Vaci). U 16:00h voznja Dunavom ispod čuvenih budimpeštanskih mostova. U
17:30h polazak za Tropikarijum, čarobni susret sa prirodom u urbanoj sredini.Boravak u
Tropikarijumu do 20:00h, kada se kreće nazad za Beograd. Za one koji ne želi
fakultativni odlazak u Tropikarijum, slobodno vreme u tržnom centru u kome sa nalazi I
sam Tropikarijum
3.DAN, BUDIMPEŠTA – NOVI SAD/BEOGRAD
Dolazak u Beograd oko 4h ujutru. Kraj usluga.
STRAHINJICA BANA 73a, Beograd,
tel +3811132 85 111, fax +381 11 32 85 565
WEB SITE: www.falcon.rs
E mail:[email protected]
NAČIN PLAĆANJA:
• prilikom rezervacije minimum 50 %, a ostatak aranžmana 10 dana pre putovanja
• platnim karticama (dina, visa, master i maestro)
Uslovi plaćanja:
• u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po prodajnom kursu Pireus banke
ARANŽMAN OBUHVATA:
prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji prema programu (ac, dvd)
usluge vodiča- tehničkog predstavnika agencije tokom
putovanja
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
o Troškove medjunarodnog putnog zdravstvenog
o osiguranja Individualne troškove putnika
Fakultativni izleti
Fakultativni izleti:
o krstarenje Dunavom
o izlet u Tropikarijum
12€
12€
FAKULTATIVNI PROGRAM:
- Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika.
Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg
broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne
agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene
u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45, A SLUČAJU OTKAZA
PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.
ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA MINIMALAN BR. PUTNIKA 10.
AGENCIJA FALCON NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE
DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA.
CENOVNIK BR. 1 OD 15.10.2014 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPSTI USLOVI PUTOVANJA TURISTICKE AGENCIJE
FALCON (YUTA STANDARD) LICENCA BR.OTP 09 OD 27.02.2013 GODINE
STRAHINJICA BANA 73a, Beograd,
tel +3811132 85 111, fax +381 11 32 85 565
WEB SITE: www.falcon.rs
E mail:[email protected]
Download

program i cenovnik putovanja