Poseban postupak u proizvodnji makaza
ČELJUSTI - LEVE, DESNE
1. Isecanje: ravna čelična ploča iseca se u potreban oblik mašinski; preciznost reza
omogućuje minimalnu potrošnju kvalitetnog materijala.
2. Kovanje: kovani delovi izrađeni su korišćenjem tehnologije kovanja u
otvorenim kalupima. Kovanje u kalupima omogućava postizanje različitih oblika
radnih predmeta. Odgovarajući smer vlakana unutar materijala, već postignut u
valjanim šipkama čelika, održava se pomoću odgovarajućih procesa kovanja.
3. Opsecanje: odstranjivanje viška materijala nastalog kovanjem u kalupima
4. Mašinska obrada: bušenjem/upuštanjem moguće je postići potrebnu
preciznost pozicioniranja svake pojedinačne čeljusti.
5. Termička obrada: kaljenjem i otpuštanjem se poboljšava struktura čelika da
bi se obezbedila veća čvrstoća i žilavost proizvoda, kao i druge karakteristike
potrebne za radna naprezanja proizvoda
6. Induktivno kaljenje: lokalno zagrevanje i kaljenje reznih ivica sečiva makaza
obezbeđuje visok stepen čvrstoće i funkcionalnost alata. Kaljenjem postižemo
optimalnu mikrostrukturu i celokupnu tvrdoću, koja osigurava dug radni vek
Uniorovih makaza.
7. Brušenje čeljusti: vrši se na specijalnim CNC mašinama radi postizanja ispravnih,
optimalnih uglova sečiva i na taj način optimalnog sečenja Uniorovih makaza.
RUČICE
8. Osnovu za obezbeđenje pravilnog sečenja lima čine ručice odgovarajuće
tvrdoće i krutosti, čak i pod najvećim pritiskom.
9. Savijanje ručica: željeni oblik ručica postiže se savijanjem na specijalnim
mašinama, tako da se obezbedi odgovarajuća veza čeljusti i ručica.
10. Niklovanje: presvlačenje niklom daje proizvodu profesionalan izgled i
istovremeno obezbeđuje otpornost na koroziju.
SKLAPANJE
11. Spajanje ručica: ručice su spojene odgovarajućom, glatkom i fleksibilnom
vezom uz pomoć klina.
12. Spajanje čeljusti: leve i desne čeljusti spojene su odgovarajućom, glatkom i
fleksibilnom vezom uz pomoć zavrtnja.
13. Spajanje ćeljusti i ručica: obe rezne čeljusti su spojene sa ručicama čvrstom
vezom koja omogućuje Uniorovim makazama funkcionalnost, koja je pouzdana i
pod najvećim opterećenjima.
14. Spajanje: obučeni, kvalifikovani i pedantni radnici vrše konačno spajanje
pojedinačnih delova, uz kontrolu njihovih glavnih karakteristika i na taj način
Uniorove makaze postaju visokokvalitetan proizvod.
Evr
Makaze
č
đa
6
ki proizvo
ops
Od 1919
Siguran rez
Makaze za lim Plus
175
Makaze za lim - univerzalne
176
Makaze za lim - sa oprugom
176 - 177
Makaze za lim sa povratnom oprugom
177 - 178
Dizajnirane za siguran i precizan
rez kroz čelični lim, za betonsku
armaturu, žicu, kablove i PVC cevi, ali
i za orezivanje grana u voćnjacima,
vinogradima, linija različitih Uniorovih
makaza dokazuje svoje prednosti
u širokom opsegu primene za
profesionalne korisnike kao i za
amatere.
Glodalica za lim
178
Makaze za čeličnu žicu, makaze za sečenje
178 - 180
PVC cevi, klešta za odsecanje kabla
Vrhunski kvalitet čelika
Izrađene od vrhunskog ugljeničnog
čelika, Uniorove makaze imaju kovane
čeljusti, rezne ivice induktivno kaljene,
solidno izolovane drške, kao i efikasnu
površinsku zašitu.
Ojačana i poboljšana
sečiva
Sa perfektno poboljšanim sečivima
možete postići velike rezultate uz
minimalni napor!
Makaze za čeličnu užad i makaze za
sečenje šipki sa navojem
Makaze za betonsko gvožđe sa
dodatnim sečivima - Plus
180 - 181
182
Makaze za betonsko gvožđe univerzalne
183 - 184
Makaze za rezanje grana
i orezivanje voća
184 - 185
6
Evr
č
đa
6
ki proizvo
ops
Poseban postupak u proizvodnji makaza
ČELJUST
1. Isecanje: ravna čelična ploča iseca se u potreban oblik mašinski; preciznost reza omogućuje
minimalnu potrošnju kvalitetnog materijala.
2. Kovanje:
kovani delovi izrađeni su korišćenjem tehnologije kovanja u otvorenim kalupima. Kovanje
u kalupima omogućava postizanje različitih oblika radnih predmeta. Odgovarajući smer
vlakana unutar materijala, već postignut u valjanim šipkama čelika, održava se pomoću
odgovarajućih procesa kovanja.
3. Opsecanje:
odstranjivanje viška materijala nastalog kovanjem u kalupima.
4. Termička obrada:
kaljenjem i otpuštanjem se poboljšava struktura čelika da bi se obezbedila veća čvrstoća i
žilavost proizvoda, kao i druge karakteristike potrebne za radna naprezanja proizvoda
SPOJEVI
5. Kovanje:
kovani delovi izrađeni su kovanjem u kalupima uz prethodno isecanje, a nakon toga slede
opsecanje i kalibrisanje.
6. CNC obrada:
kompletna radna površina čeljusti obrađena je uz pomoć CNC mašina. Stezni uređaji na CNC
mašinama obezbeđuju potrebnu tačnost zahtevanog kvaliteta.
7. Termička obrada:
kaljenjem i otpuštanjem se poboljšava struktura čelika da bi se obezbedila veća čvrstoća i
žilavost proizvoda, kao i druge karakteristike potrebne za radna naprezanja proizvoda
SPOJ RUČICA I ZGLOBA
8. Postavljanje ručica na zglob i presovanje:
ručice se montiraju na zglob tako što se jednostavno pritisnu na sam zglob, što omogućava
izuzetno čvrst spoj i pod najvećim opterećenjima.
9. Savijanje ručica:
ručice se savijaju na potrebni funkcionalni ugao posebnim uređajem za savijanje, koji
omogućava korisniku ergonomsku primenljivost.
10. Završna obrada:
a protective colour is applied using powder coating technology, which gives the product a
professional appearance and also serves as surface protection.
11. Postavljanje obloga ručica:
PVC navlake za kraj ručica omogućuju dobro prianjanje i lakšu upotrebu alata.
12. Proizvodnja šrafova i matica:
vrši se na CNC mašinama, koje pored kvalitetnog materijala i termičke obrade, obezbeđuju
optimalne veze i spojeve delova makaza.
13. Spajanje:
obučeni, kvalifikovani i pedantni radnici vrše konačno spajanje pojedinačnih delova,
uz kontrolu njihovih glavnih karakteristika i na taj način Uniorove makaze postaju
visokokvalitetan proizvod.
Od 1919
6
Makaze za lim Plus
563R-PLUS/7DP
567R-PLUS/7DP
591L-PLUS/3DP
Makaze za lim univerzalne
Makaze za lim PELIKAN
Makaze za lim PELIKAN, zglobne
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovane
• model sa oštricama predviđenim za sečenje peskiranog lima
• sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC
• ručke obložene plastičnom masom
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovane
• model sa oštricama predviđenim za sečenje peskiranog lima
• sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC
• ručke obložene plastičnom masom
• sa povratnom oprugom
•
•
•
•
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
umetnuta sečiva tvrdoće 64 HRC
izuzetna jačina umetnutih sečiva
brža i ugodnija upotreba
10 puta veća izdržljivost
širok spektar upotrebe
duži radni vek
ergonomski obilkovane drške za bržu i lakšu upotrebu
umetnuta sečiva omogućavaju duži radni vek
za sečenje peskiranih limova zatezne čvrstoće do
400 N/mm² i debljine do 1,5 mm
Prednosti:
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
umetnuta sečiva tvrdoće 64 HRC
izuzetna jačina umetnutih sečiva
brža i ugodnija upotreba
10 puta veća izdržljivost
širok spektar upotrebe
duži radni vek
ergonomski obilkovane drške za bržu i lakšu
upotrebu
• umetnuta sečiva omogućavaju duži radni vek
• za sečenje peskiranih limova zatezne čvrstoće do
400 N/mm² i debljine do 1,5 mm
C
615036
C
615039
L
C
280
51
L
52,24
582
563L-PLUS/7DP
Makaze za lim univerzalne
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovane
• model sa oštricama predviđenim za sečenje
peskiranog lima
• ručke obložene plastičnom masom
• sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC
L
C
280
51
577
C
L
53,77
677
L
C
260
37
75,50
Makaze za lim PELIKAN, zglobne
Makaze za lim PELIKAN
•
•
•
•
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovane
• model sa oštricama predviđenim za
sečenje peskiranog lima
• sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC
• ručke obložene plastičnom masom
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
sa povratnom oprugom
model sa oštricama predviđenim za
sečenje peskiranog lima
• sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC
• ručke obložene plastičnom masom
C
615043
L
C
260
37
532
L
532
592R-PLUS/7DP
L
52,24
615044
591R-PLUS/3DP
Prednosti:
umetnuta sečiva tvrdoće 64 HRC
izuzetna jačina umetnutih sečiva
brža i ugodnija upotreba
10 puta veća izdržljivost
širok spektar upotrebe
duži radni vek
ergonomski obilkovane drške za bržu
i lakšu upotrebu
• umetnuta sečiva omogućavaju duži radni vek
• za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm² i
debljine do 1,2 mm
umetnuta sečiva tvrdoće 64 HRC
izuzetna jačina umetnutih sečiva
brža i ugodnija upotreba
10 puta veća izdržljivost
širok spektar upotrebe
duži radni vek
ergonomski obilkovane drške za bržu i lakšu
upotrebu
• umetnuta sečiva omogućavaju duži radni vek
• za sečenje peskiranih limova zatezne čvrstoće
do 400 N/mm² i debljine do 1,5 mm
615040
C
56
umetnuta sečiva tvrdoće 64 HRC
izuzetna jačina umetnutih sečiva
brža i ugodnija upotreba
10 puta veća izdržljivost
širok spektar upotrebe
duži radni vek
ergonomski obilkovane drške za bržu i lakšu
upotrebu
• umetnuta sečiva omogućavaju duži radni vek
• za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm² i
debljine do 1,2 mm
•
•
•
•
•
•
•
Prednosti:
C
L
290
•
•
•
•
•
•
•
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
sa povratnom oprugom
model sa oštricama predviđenim za sečenje peskiranog lima
• sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC
• ručke obložene plastičnom masom
•
•
•
•
•
•
•
umetnuta sečiva tvrdoće 64 HRC
izuzetna jačina umetnutih sečiva
brža i ugodnija upotreba
10 puta veća izdržljivost
širok spektar upotrebe
duži radni vek
ergonomski obilkovane drške za bržu
i lakšu upotrebu
• umetnuta sečiva omogućavaju duži radni vek
• za sečenje peskiranih limova zatezne čvrstoće do
400 N/mm² i debljine do 1,5 mm
C
L
75,50
613196
L
C
350
90
880
L
84,03
175
• EN
6
Makaze za lim - univerzalne
563R/7PR
572L/7PR
Makaze za lim univerzalne
Makaze za lim za rupe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,5 mm
C
615037
L
C
280
51
C
L
21,75
567
615042
L
C
280
50
592R/7PR
Makaze za lim univerzalne
Makaze za lim PELIKAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,5 mm
615038
L
C
280
51
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,5 mm
C
21,75
615035
L
C
350
90
565R/7P
Makaze za lim za rupe
Makaze za lim univerzalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,5 mm
615041
L
C
280
50
446
26,76
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
sa povratnom oprugom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1 mm
C
L
20,48
L
880
572R/7PR
C
20,48
L
567
L
502
563L/7PR
C
176
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,5 mm
609332
L
C
250
70
420
L
20,03
6
Makaze za lim sa povratnom oprugom
566R/7P
568R/7P
569R/7P
Makaze za lim za rupe
Makaze za lim IDEAL
Makaze za lim BERLINER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
sa povratnom oprugom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,25 mm
C
609333
L
C
250
40
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
sa povratnom oprugom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,5 mm
C
L
24,15
467
567R/7P
609336
L
C
250
35
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
sa povratnom oprugom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,25 mm
C
L
23,00
532
609334
L
C
250
55
23,22
452
568L/7P
561R/3G
Makaze za lim PELIKAN
Makaze za lim IDEAL
Makaze za lim IDEAL zglobne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
sa povratnom oprugom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,5 mm
C
609335
L
C
290
56
672
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke obložene plastičnom masom
sa povratnom oprugom
za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,5 mm
C
L
26,40
610945
L
C
250
35
532
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
u potpunosti poboljšane i ojačane
sečiva induktivno kaljena do min. 57 HRC
sa povratnom oprugom
ručke niklovane i obložene kompaktnom
i kvalitetnom plastičnom masom
• za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1 mm
C
L
23,00
L
608771
L
C
260
47.5
487
L
24,22
177
• EN
6
Makaze za lim sa povratnom oprugom
571R/3G
591L/3G
573/7P
Makaze za lim zglobne
Makaze za lim PELIKAN zglobne
Makaze za lim prave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
sečiva induktivno kaljena do min. 57 HRC
sa povratnom oprugom
ručke niklovane i obložene kompaktnom
i kvalitetnom platičnom masom
• za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,25 mm
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
sečiva induktivno kaljena do min. 57 HRC
sa povratnom oprugom
ručke niklovane i obložene kompaktnom i kvalitetnom platičnom masom
• za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,25 mm
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
ručke obložene plastičnom masom
C
C
608773
L
C
260
40
C
L
24,65
497
608776
L
C
260
37
571L/3G
562/3P
Makaze za lim zglobne
Glodalica za lim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
sečiva induktivno kaljena do min. 57 HRC
sa povratnom oprugom
ručke niklovane i obložene kompaktnom
i kvalitetnom platičnom masom
• za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,25 mm
C
608774
L
C
260
40
547
L
C
615158
175
40
265
11,91
615159
200
40
318
12,45
615160
250
51
497
14,02
615161
300
70
627
19,06
615162
350
76
802
24,09
L
25,91
574/7P
ručke izrađene od čeličnog lima
centralni rezač nazubljen
ručke oblikovane tako da ne proklizavaju
ugrađena kočnica sprečava nenamerno otvaranje
povratna opruga
površine niklovane
noževi induktivno kaljeni na cca 52 HRC
Makaze za lim povijene
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
ručke obložene plastičnom masom
L
C
591R/3G
L
Makaze za lim PELIKAN zglobne
•
•
•
•
•
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovana
ručke izrađene od čeličnog lima
sečiva induktivno kaljena do min. 57 HRC
sa povratnom oprugom
ručke niklovane i obložene kompaktnom i kvalitetnom platičnom masom
• za sečenje limova zatezne čvrstoće do 400 N/mm²
i debljine do 1,25 mm
C
178
L
C
260
37
608772
L
B
250
3.3
462
L
C
615163
175
40
222
12,17
615164
250
51
447
14,28
615165
325
72
677
22,23
31,63
582/3P
562.1/9
Makaze električarske za žicu
Rezervni nož za art. 562/3P
•
•
•
•
•
X
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene
površina niklovana
ručke obložene plastičnom masom
C
L
L
547
L
24,65
497
C
608775
L
25,91
601569
250
23
8,59
601127
L
C
150
52
81
L
15,35
6
Makaze za čeličnu žicu, makaze za sečenje PVC cevi, klešta za odsecanje kabla
583/6
Makaze za sečenje PVC cevi
• noževi od nerđajućeg čelika sa molibdenom,
ručke od aluminijumske legure
• namenjene sečenju PVC cevi (dim. 195 do prečnika od 1" i dim. 210 do prečnika od 1.5")
• njihova upotreba garantuje precizan rez pod
pravim uglom
• višestepeni princip odsecanja
B
L
A
L
605418
195
1
295
47,40
609405
210
1.5
385
58,65
583.1/7
Rezervni nož za art. 583/6
580/1BI
L
605419
1"
195
64
25,59
609406
1.5"
215
67
30,14
Klešta za odsecanje kabla
•
•
•
•
•
•
•
•
X
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama
utisnut logo UNIOR
za sečenje kablova bez čelične žice
L
A
L
A
609238
170
22
10
339
28,33
609239
230
22
17
444
32,34
179
• EN
6
Makaze za čeličnu žicu, makaze za sečenje PVC cevi, klešta za odsecanje kabla
585/6
585/6P
Makaze za kablove
Makaze za čelično uže
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika, kovane i poboljšane
izmenljivi noževi
rezne ivice posebno induktivno kaljene
ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom
za sečenje kablova bez čeličnih žica ili unutrašnje čelične obloge
materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika, kovane i poboljšane
izmenljivi noževi
rezne ivice posebno induktivno kaljene
ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom
Fe
L
A
L
A
L
A
615226
550
38
23
2080
77,70
616732
800
42
39
3660
81,16
617672
L
A
760
36
585.1/7
585.1/7P
Rezervne čeljusti za 585/6
Rezervne čeljusti za 585/6P
618620
550
354
28,98
618621
800
810
37,50
180
Fe
618622
765
8
643
3475
109,59
72,06
6
Makaze za čeličnu užad i makaze za sečenje šipki sa navojem
586/6
Makaze za sečenje šipki sa navojem
mm
• kovana, potpuno poboljšana i ojačana
• izrađene od specijalno kovanog čelika, sa izmenljivim čeljustima koja lako seku šipke sa navojem
tvrdoće do klase 8,8
• rezne čeljusti su dodatno ojačane i poboljšane za produženu trajnost
• dužina ručki omogućava brzo i ravnomerno rezanje, kao i manje potrebnu snagu za rezanje
• ručke su izrađene od čelične cevi lakirane prahom sa plastičnom oblogom za prijatan prihvat
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
sečenje šipki sa navojem tri različite dimenzije
čisto sečenje - bez ostataka na šipki sa navojem
čuvanje navoja
zaštita od korozije
lako za upotrebu i prijatno rukovanje
precizan i brz rez navoja
pravilno otvaranje makaza
za ispravno rukovanje makaze treba otvoriti do najvećeg položaja gornje ručke.
Kada su u potpunosti otvorene, ubaciti šipku sa navojem u otvor makaza.
Sečenje šipki sa navojem
• 1. Ubaciti šipku sa navojem u otvor makaza
• 2. Šipka treba precizno da leži u navoju sečiva
Važne napomene za sečenje
• 1. Ako koristite makaze na podu, pritisnite nogom držač
• 2. Makaze su dizajnirane da seku:
M6, M8, M10 šipke sa navojem - art.sa kodom 621479
M8, M10, M12 šipke sa navojem - art. sa kodom 620256
• 3. Makaze nisu dizajnirane da seku ojačane šipke sa navojem ili zavrtnje
• 4. Kada se sečiva istupe, obavezno zameniti oba sečiva rezne čeljusti
• mogućnost zamene oštećenih reznih čeljusti
• materijal reznih čeljusti: specijalni alatni čelik
• sečenje M6, M8, M10, M12 navoja
• čist rez, bez hrapavosti
• očuvanje navoja
• jednostavnost upotrebe
Pažnja!
• pre upotrebe alata obavezno pročitajte uputstvo
• prilikom upotrebe obavezno koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu
B
L
A
L
B
A
620256
M8
M 10
M 12
945
95
210
5750
203,36
621479
M6
M8
M 10
945
95
210
5100
203,36
586.1/7
586.2/4
Nož za 586/6
Garnitura 6 vijaka za art.586.1/7
621480
M6
31
10,93
620653
M8
32
10,93
620654
M10
36
11,57
620655
M12
38
12,10
622705$
31
2,73
181
• EN
6
Makaze za betonsko gvožđe sa dodatnim sečivima - Plus
596PLUS/6G
Makaze za betonsko gvožđe sa izmenljivim trougaonim nožem
• materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika, kovane i poboljšane
• noževi podesivi i izmenljivi u tri položaja, kaljeni i ojačani
• ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
ekstremna snaga i minimalna težina
izuzetna otpornost pri maksimalnim silama rezanja
kompletna anti-korozivna zaštita
lako i jednostavno upravljanje i rukovanje
ublaživači udarca (odstojnici) sprečavaju povrede
trougaona sečiva omogućavaju tri puta duži radni vek
mogućnost podešavanja čeljusti sečiva
Kako da podesite sečiva?
• oslobodite sigurnosnu maticu
• zavrtanj iz žleba dotežite dok se potpuno ne izgubi
rastojanje između sečiva
• obezbedite položaj sečiva dotezanjem sigurnosne matice
B
st
ra
dn
gl a
i ve
k
Trou
o
se
č iv
o - tri puta d
už
i
A
C
L
L
A
B
C
615256
750
43
96
46
4060
131,20
615257
900
47
109
50
6300
177,13
Kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
615256
750
8
13
615257
900
9
16
596.1PLUS/7
596.2PLUS/7
596.3PLUS/7
Nož rezervni za art. 596/6 PLUS
Rezervni delovi za art. 596/6 PLUS
Sečivo rezervno za art. 596/6 PLUS
• nož + 2 vijka + 2 matice
• rezervni delovi sadrže dva sečiva i po četiri vijka,
podloške i matice
• rezervni deo je jedno prizmatično sečivo
trougaonog oblika
615258
750
1468
72,16
615260
750
116
24,60
616521
750
22
11,51
615259
900
1956
97,42
615261
900
126
33,21
616522
900
28
15,22
182
6
Makaze za betonsko gvožđe - univerzalne
596/6A
Makaze za betonsko gvožđe
•
•
•
•
materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika, kovane i poboljšane
rezne ivice posebno induktivno kaljene
ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom
ekscentrični zavrtnjevi za podešavanje sečiva zaštićeni su kovanim
udubljenjima čime je omogućena potpuna zaštita od odvijanja
• ublaživači udarca (odstojnici) na zglobovima ublažavaju vibracije
nastale pri rezanju jako tvrdih materijala
B
A
C
L
L
A
B
C
610963
300
26
40
16
737
32,38
610964
350
26
55
24
805
36,37
610965
450
34
70
36
1500
57,40
610966
600
38
84
40
2600
75,04
610967
750
43
96
46
3950
98,37
610968
900
47
109
50
6300
133,40
612984
1050
48
120
46
6900
153,40
Makaze za betonsko gvožđe
Kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
595/6A
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
610963
300
3
5
610964
350
3,5
5
610965
450
5
8
610966
600
7
10
610967
750
8
13
610968
900
9
16
612984
1050
10
19
•
•
•
•
materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika, kovane i poboljšane
noževi sa sečivima na obe strane, izmenljivi i podesivi
rezne ivice posebno induktivno kaljene
ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom
596.1/7A
Rezervni nož za art. 596/6A
• nož + 2 vijka + 2 matice
B
A
C
L
L
A
B
C
610969
300
265
20,53
612127
750
43
95
38
4035
114,74
610970
350
265
21,87
612128
900
43
108
45
6200
156,69
610971
450
547
33,26
610972
600
877
45,54
610973
750
1391
51,14
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
610974
900
1887
75,00
612127
750
5
12
613078
1050
2144
86,24
612128
900
7
14
Kapacitet sečenja (10N=1kg)
183
• EN
6
Makaze za betonsko gvožđe - univerzalne
596/6B
595.1/7A
Makaze za betonsko gvožđe
Rezervni nož za art. 595/6A
• materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika,
kovane i poboljšane
• rezne ivice posebno induktivno kaljene
• ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i
obložene tvrdom plastikom
• ekscentrični zavrtnjevi za podešavanje sečiva
• nož + 2 vijka + 2 matice
zaštićeni su kovanim udubljenjima čime je
omogućena potpuna zaštita od odvijanja
• ublaživači udarca (odstojnici) na zglobovima
ublažavaju vibracije nastale pri rezanju jako
tvrdih materijala
612129
750
1476
62,57
612130
900
1856
84,49
596.1/7B
Nož rezervni savijeni za 596/6A
• nož + 2 vijka + 2 matice
B
C
A
L
L
A
B
C
610975
450
34
70
29
1500
56,16
610976
600
36
84
32
2600
72,79
610977
450
542
34,98
610978
600
858
48,37
598.1/7
Kapacitet sečenja (10N=1kg)
Nož rezervni kljunasti za 598/6
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
610975
450
5
8
610976
600
7
10
• nož + 2 vijka + 2 matice
598/6
Makaze za betonsko gvožđe
•
•
•
•
materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika, kovane i poboljšane
nož izmenljiv i podesiv
rezne ivice posebno induktivno kaljene
ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom
607968
600 - 1000
47,15
931
542/4PR
Makaze za lozu
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke obložene plastičnom masom
C
B
L
A
L
A
B
C
607153
600
46
100
43
2615
76,83
610228
800
46
100
43
3415
82,29
608442
1000
46
100
43
6100
84,51
Kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
600
11
13
610228
800
11
13
608442
1000
11
13
607153
184
L
L
601578
220
310
15,41
Makaze za rezanje grana i orezivanje voća
542.1/5
546/6
550.3/9
Rezervna opruga za art. 542/4PR
Makaze za grožđe
Rezervni delovi za art. 550/3PR
•
•
•
•
• lisnata opruga i nitna
603870
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene
površina makaza lakirana
1,99
13
601591
L
544/6
materijal: noževi od legiranog čelika
aluminijumske ručke
oštrice termički obrađene do tvrdoće od min. 50 HRC
noževi fino obrušeni i zamenljivi
ručke ergonomski oblikovane
rezne čeljusti makaza brušene
ručke lakirane
601583
190
15,32
143
Makaze za grane
•
•
•
•
546.1/5
Rezervna opruga za art. 546/6
•
•
•
•
601584
1,06
17
555/6
L
Makaze za lozu
•
•
•
•
•
•
•
6
materijal: nož od legiranog čelika
donja čeljust od aluminijuma, ručke čelične
čeljusti okaljene do 35 HRC
sečiva induktivno kaljena do 50 HRC, fino
brušena i obložena teflonom
za rezanje grana
kapacitet rezanja do 40 mm
dvozglobni mehanizam
ručke lakirane, masivne navlake
1,83
9
550/3PR
Makaze voćarske
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: noževi od legiranog čelika
oštrice termički obrađene do tvrdoće od min. 50 HRC
pokretna čeljust od aluminijuma
nož presvučen teflonom
površina niklovana
kočnica sprečava nenamerno otvaranje
zaštićene protiv proklizavanja
namenjene orezivanju voćaka i vinove loze
ručke obložene plastičnom masom
L
L
603522
L
1895
65,31
555.1/9
L
601580
750
220
268
Rezervni nož za art. 555/6
28,49
L
544.1/5
L
601590
Rezervna opruga za art. 544/6
200
287
18,64
550.1/9
Rezervni delovi za art. 550/3PR
605214
• nož + čeljust + nitna + osovinica
225
14,21
555.2/9
601582
10
2,17
Rezervna čeljust za art. 555/6
544.2/9
Rezervni delovi za art. 544/6
601585
• nož + čeljust
50
9,80
550.2/9
Rezervni nož za art. 550/3PR
605236
601581
75
17,94
601592
28
55
13,10
5,34
185
Download

6 Makaze - Tehnoalat