LEGRABOX pure
Elegancija u pokretu
www.blum.com
Atraktivna kombinacija
Ravnolinijski jednostavni dizajn sa jasnim oblicima i izuzetno velikim
komforom kretanja – to je LEGRABOX, novi i elegantni Blumov sistem kutija.
Tome odgovara AMBIA-LINE, sistem za unutrašnju podelu specijalno
usaglašen na ovaj dizajn. Za harmonični izgled u svim stambenim prostorijama.
2
Sadržaj
4
LEGRABOX
6
Dizajn
8
Program
10
Tehnika kretanja
14
Montaža – Obrada
18
AMBIA-LINE
20
Dizajn
22
Program
24
Primena
26
Kuhinja
30
Kupatilo – stanovanje
32
Spavanje – oblačenje – prodavnice
34
Preduzeće Blum
3
LEGRABOX
Elegantni sistem kutija
Da li postoji ideal za savršenu fioku? Oslobođen svega poznatoga,
što sledi samo idealnu liniju sa najboljom funkcijom do sada.
Ravnolinijski. Jednostavno. Usko. LEGRABOX pure – elegancija u pokretu.
Sistem kutija oduševljava svojim jasnim linijama, jednostavnim dizajnom
okvira i akcentima na linijama kao centralnim elementima dizajna.
Pogledajte film o
LEGRABOX sistemu
www.blum.com/nhI4t
4
5
Jednostavni dizajn
Novi dizajn LEGRABOX sistema prati nove trendove u oblasti stanovanja
i otvara mnoge mogućnosti za kreiranje. Bočni zidovi, spolja i iznutra ravni
i izuzetno uski sa 12.8 mm, harmonično se uklapaju u svaki nameštaj.
6
Harmonični prelazi
Sve komponente
LEGRABOX sistema su
savršeno međusobno
usklađene i imaju lep
prelaz.
Novi koncept boja
LEGRABOX se predstavlja sa kompletnom
novim konceptom boja.
Materijal je kompletno
od plemenitog čelika otpornog na otiske prstiju
ili od čelika sa mat površinom. Na taj način se
dobija specijalni osećaj.
Individualni brend
Brend je sastavni deo
LEGRABOX dizajna
i može da se štampa sa
Vašim robnim znakom.
Ili jednostavno uzdržan
ili svesno akcentovan.
7
Univerzalni program
LEGRABOX program je raznolik koliko i samo stanovanje.
Fioke, unutrašnje fioke, frontalni elementi na izvlačenje i unutrašnji elementi
na izvlačenje mogu da se ugrade na različitim visinama i u različitim bojama.
Zemljano crna mat
8
Orion siva mat
Svileno bela mat
Inoks otporna na otiske prstiju
LEGRABOX – fioke i unutrašnje fioke
Fioka
Visina okvira N (66.5 mm)
Fioka
Visina okvira M (90.5 mm)
Unutrašnja fioka
Visina okvira M (90.5 mm)
Fioka
Visina okvira K (128.5 mm)
Nominalna dužina
450 mm
500 mm
Nominalna dužina
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
Prednji komad sa
mogućnošću skraćivanja
Nominalna dužina
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
LEGRABOX – element sa frontalnim izvlačenjem
i unutrašnji element na izvlačenje
Element sa frontalnim
izvlačenjem
Visina okvira C (177 mm)
Nominalna dužina
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
Izvlačenje unutrašnjeg
dela
Visina okvira C (177 mm)
Prednji komad sa visokim
uložnim elementom*
Izvlačenje unutrašnjeg
dela
Visina okvira C (177 mm)
Prednji komad* sa pregradom
* Prednji komad sa
mogućnošću skraćivanja
Element sa frontalnim
izvlačenjem
Visina okvira F(241 mm)
Nominalna dužina
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
Izvlačenje unutrašnjeg
dela
Visina okvira C (177 mm)
Prednji komad sa niskim
uložnim elementom*
Izbor okova jednostavan sa online
konfiguratorom proizvoda pod
www.blum.com/configurator
9
Veliki komfor pri kretanju
Blumova tehnologija kretanja brine se za komforno kretanje u svakodnevnoj
upotrebi. Bilo da je mehanički ili električno - sa Blumom se fioke i elementi na
izvlačenje LEGRABOX otvaraju, kreću i zatvaraju kao sami od sebe.
10
BLUMOTION
Integrisani i adaptivni
prigušni sistem se uvek
zatvara tiho i lako.
SERVO-DRIVE
Sa električnom pomoći
za kretanje se nameštaj
bez ručke otvara običnim dodirom.
SERVO-DRIVE može
da se kombinuje sa
BLUMOTION-om za lako
i tiho zatvaranje.
TIP-ON
Nameštaj bez ručke se
otvara pomoću integrisane mehaničke pomoći
za otvaranje TIP-ON
jednostavnim dodirom
i zatvara se blagim
pritiskom.
11
Fascinantna tehnika
LEGRABOX postavlja nove standarde u tehnici. Novi sistem vođica nudi još
veći komfor pri kretanju - sa malom snagom za otvaranje od prvog milimetra.
Sinhronizacijom šine za fioke i pokretnih kolica omogućava se osetno blagi
prelaz u lagani hod. Čak i u okviru ima puno tehničkog know-how-a za visoku
funkcionalnost.
12
Maksimalna opteretivost
LEGRABOX je stabilan i kada je
potpuno izvučen i teško opterećen element. Zahvaljujući malim vrednostima
spuštanja, korpusna šina omogućava
i rešenja blizu poda. Čak i vrlo široki
i teški elementi na izvlačenje lagano
klize zahvaljujući velikoj dinamičkoj
opteretivosti od 40 i 70 kg.
Stabilizacija za visoke frontove
Visoki frontovi su sve omiljeniji u dizajnu. LEGRABOX podržava ovaj trend
sa svojim novim pričvrsnim sistemima
za frontove, koji garantuju maksimalnu
stabilnost pri otvaranju i zatvaranju.
13
Pogledajte film
o montaži na
www.blum.com/1kLy3V
Jednostavna montaža
Novi način pričvršćivanja fronta na LEGRABOX omogućava brzu i sigurnu
montažu ili demontažu. Front se jednostavno zakači u položaj držača i komforno spoji klip tehnikom. I na već zakačeni element na izvlačenje može jednostavno da se montira front.
14
Podešavanje po visini i bočno
Podešavanje nagiba
Laka demontaža
podešavanje
LEGRABOX može da se
Zahvaljujući položaju držača
Visinsko (+/- 2 mm) i bočno
3-dimenzionalno podešava i ima
dovoljna je jedna osoba za
(+/- 1.5 mm) precizno podešavanje
dobar prilaz. Novo: Podešavanje
demontažu vrlo širokih frontova.
je moguće sa TORX zavrtnjima.
nagiba se vrši komotno pozadi na
Za lep izgled fuga.
unutrašnjoj strani okvira, što je
moguće i kod fioka.
15
Profesionalni pomagači
Obrada LEGRABOX-a je jednostavna i komforna, ali se razlikuje od drugih
Blumovih sistema kutija, kao što je npr. TANDEMBOX. Zahvaljujući specijalnim
pomoćnim elementima za obradu i šablonima LEGRABOX može precizno
i efikasno da se obrađuje.
Starter-Kit
Ovim osnovnim kompletom
elemenata za obradu se olakšava i pojednostavljuje montaža.
Sadržaj: BOXFIX E-L, šablon za
bušenje za LEGRABOX i odvijač
za TORX zavrtnje.
16
Uređaj za falcovanje donje stranice
Šablon za bušenje LEGRABOX
Za jednostavno i precizno falcovanje
Za precizno predbušenje donje i zadnje
donje stranice fioke.
strane.
BOXFIX P
BOXFIX E-L
Za racionalnu i jednostavnu montažu
Za ručnu montažu LEGRABOX
i spajanje zavrtnjima za LEGRABOX
elemenata na izvlačenje.
i TANDEMBOX.
Šablon proboja za LEGRABOX
Univerzalni šablon za otvore
Za precizno obeležavanje i predbušenje
Multifunkcionalni pomagač za montažu.
otvora na frontovima.
17
AMBIA-LINE
Uredno i pregledno
Svojim elegantnim dizajnom okvira će se sistem za unutrašnju podelu za
LEGRABOX pobrinuti za urednost u svim oblastima stanovanja.
Lako za upotrebu i mnogostruka primena. AMBIA-LINE – Urednost u svom
najlepšem obliku.
Film o AMBIA-LINE
videti na
www.blum.com/CeCvF
18
19
Kompletan dizajn
Jednostavni i ravnolinijski dizajn AMBRIA-LINE nastavlja redukovane
oblike LEGRABOX-a u unutrašnjim elementima i može da se kombinuje
sa elementima na izvlačenje po boji i materijalu.
20
Urednost savršenog
oblika
AMBIA-LINE jednostavnom elegancijom
uvodi red u unutrašnjost
LEGRABOX-a.
Inovativne boje
Sistem za unutrašnju
podelu se proizvodi u
odgovarajućim materijalima i bojama, koji
odgovaraju okvirima,
i svesno stavlja akcenat
na izabrane dekore od
drveta.
Lako rukovanje
Okviri mogu za čas da
se postave i pozicioniraju po želji. Zahvaljujući
magnetu čvrsto prianjaju
čelični okviri za frontalni
element na izvlačenje.
21
Kompletan program
Program AMBIA-LINE je pregledan i raznovrstan i može da se nabavi
u sledećim varijantama: Sa čeličnom dizajnom sa okvirom od peskiranog
čelika u bojama zemljano crna, orion siva mat i svileno siva mat.
I u kombinaciji od čeličnih komponenata i izabranih drvenih dekora od
Tennessee oraha, Nebraska hrasta i Bardolino hrasta.
22
AMBIA-LINE za fioke (visina okvira M i K)
Uložak za pribor za jelo
Širina 300 mm
Okvir za fioke za kratke
nominalne dužine od 300
mm
Širina 242 mm,
Dužina 270 mm
AMBIA-LINE držač noževa*
U držač noževa može bezbedno da se smesti devet noževa.
Odgovara za okvire fioka širine
200 mm.
Okvir za fioke uski
Širina 100 mm
Okvir za fioke široki
Širina 200 mm
AMBIA-LINE rezač folije*
Providna i aluminijumska
folija mogu da se iz rezača
folije izvuku bez savijanja i lako
odrežu. Odgovara za okvire
fioka širine 200 mm.
AMBIA-LINE za frontalne elemente na izvlačenje (visina okvira C i F)
AMBIA-LINE držač tanjira*
Sa držačem tanjira može sigurno da se smesti do 12 tanjira
u element na izvlačenje i da se
u njemu transportuju.
Okvir za frontalne elemente
na izvlačenje sa nominalnom dužinom od 270 mm
Širina 242 mm,
Dužina 270 mm
Okvir za frontalne elemente
na izvlačenje sa nominalnom dužinom od 400 mm
Širina 218 mm,
Dužina 370 mm
AMBIA-LINE držač začina*
U držaču začina sigurno su
pregedno smeštene sve posude
sa začinima. Odgovara za frontalne elemente na izvlačenje sa
širinom 218 mm (za nominalne
dužine od 400 mm).
* AMBIA-LINE kuhinjski pomagači biće u prodaji od februara 2014.
23
Moderno stanovanje
LEGRABOX i AMBIA-LINE su idealni izbor za moderni dizajn nameštaja.
Jednostavni oblik izgleda savršeno u svim oblastima stanovanja – od fioka,
unutrašnjih fioka, preko frontalnih elemenata na izvlačenje do unutrašnjih
elemenata na izvlačenje.
24
25
Praktične kuhinje
Kuhinje postavljaju specijalne zahteve u vezi sa dizajnom i kvalitetom.
LEGRABOX ispunjava te zahteve. Sistem kutija oduševljava svojim ravnolinijskim i minimalnističkim izgledom i lako odoleva svakodnevnom opterećenju.
AMBIA-LINE će se pobrinuti za urednost u svom najlepšem obliku.
26
LEGRABOX pure, visina okvira M u boji orion siva mat, AMBIA-LINE držač noževa i rezač folije,
okvir fioke u boji orion siva mat
LEGRABOX pure, visina okvira M u boji zemljano crna mat,
AMBIA-LINE okvir fioke u boji zemljano crna mat
LEGRABOX pure, visina okvir N u boji svileno bela mat
27
Savršena rešenja za odlaganje
LEGRABOX oduševljava i svojom funkcionalnošću. Promišljena rešenja
kao što su orman za zalihe SPACE TOWER donose dodatno dragoceni
prostor za skladištenje.
28
LEGRABOX pure, visina okvira C u boji zemljano crna mat, AMBIA-LINE držač začina
u okviru frontalnog elementa na izvlačenje u boji zemljano crna mat
LEGRABOX pure, visina okvira C u boji svileno bela mat, AMBIA-LINE držač tanjira
u boji orion siva mat
Blumove ideje za praktične
kuhinje
Kuhinja mora da se dokaže kroz
svakodnevnu upotrebu.
Zbog toga Blum već dugo godina istražuje potrebe korisnika
kuhinja. Na taj način u okviru
DYNAMIC SPACE nastaju stalno
nove ideje, kako modernu kuhinju
učiniti još funkcionalnijom.
Više informacija na
www.blum.com/ideas
LEGRABOX pure, visina okvira F u boji orion siva mat, AMBIA-LINE okvir u boji orion siva mat
29
Višestruka primena
Ono što se već dokazalo u kuhinji, odlično je i za druge oblasti stanovanja.
Visokokvalitetni materijal LEGRABOX-a se elegantno uklapa u sve
stambene oblasti.
30
LEGRABOX pure, visina okvira C, prednji komad sa pregradom, u boji svileno bela mat,
AMBIA-LINE okvir u boji svileno bela mat
LEGRABOX pure, visina okvira M u boji zemljano crna mat,
AMBIA-LINE okvir fioke u boji Tennessee orah
LEGRABOX pure, visina okvira C u boji zemljano crna mat,
AMBIA-LINE okvir u boji zemljano crna mat
31
Brojne mogućnosti
Jednostavni dizajn LEGRABOX-a može da se primeni u brojnim oblastima.
Sistem kutija je pogodan i za spavaće sobe i garderobere zahvaljujući
izuzetnim karakteristikama kretanja i lakom i tihom zatvaranju. U prodavnicama
ovaj elegantni dizajn LEGRABOX-a predstavlja savršenu podlogu za
predstavljanje proizvoda.
32
LEGRABOX pure, visina okvira M u boji zemljano crna mat,
AMBIA-LINE okvir fioke u boji Tennessee orah
LEGRABOX pure, visina okvira M u boji orion siva mat,
AMBIA-LINE okvir fioke u boji Nebraska hrast
LEGRABOX pure, visina okvira C u boji zemljano crna mat,
AMBIA-LINE okvir u boji zemljano crna mat
33
Preduzeće Blum
Osnovan pre više od 60 godina od strane Julius Bluma, Blum je danas
međunarodna porodica. Strateške poslovne oblasti obuhvataju proizvodnju
šarki, elemenata na izvlačenje i sistema frontova. U središtu svih proizvodnih
strategija: potraga za savršenim kretanjem.
34
Blum u Austriji i širom sveta
Globalna korist za kupce
Inovacije
Blum ima sedam fabrika u Austriji
"Bez obzira da li je u pitanju
Obezbeđivanje podrške kupci-
(Vorarlberg) i osim njih i proi-
proizvođač, distributer, instalater
ma sa inovativnim rešenjima za
zvodne pogone u Poljskoj, SAD
ili korisnik kuhinje – svi treba da
okove i poslovni uspeh u dugom
i Brazilu, kao i 27 filijala, odno-
imaju korist od prednosti Blumo-
vremenskom periodu, zahteva
sno predstavništava. Kompanija
vih proizvoda i da izvuku ličnu
dosledno ulaganje u istraživanje
snabdeva više od 100 tržišta.
korist od njih", je oblik Blumove
i razvoj fabrike i opreme kao
U Blum grupaciji zaposleno je
filozofije opšte koristi za kupce.
obuku zaposlenih. Sa više od
1.200 registrovanih autorskih
ukupno 5.900 radnika.
prava širom sveta, Blum je jedna
od najinovativnijih kompanija u
Austriji.
Kvalitet
Životna sredina
DYNAMIC SPACE
Sveobuhvatno razumevanje
Blum je uveren da je osmišljeno
Dobri radni procesi (Workflow),
Blumovog kvaliteta se ne odnosi
dugoročno ekološko ponašanje
dovoljno prostora za skladištenje
samo na proizvode. Čak i kada
takođe ekonomski opravdano.
(Space) i visoka udobnost tokom
su u pitanju usluge i saradnja sa
Dugotrajnost proizvoda je samo
pokreta (Motion) su važne karak-
kupcima i partnerima, kompanija
jedan od mnogih važnih aspeka-
teristike praktične kuhinje.
ispunjava iste standarde kvali-
ta. Druge važne mere uključuju
Svojim idejama za praktične
teta.
korišćenje ekološki prihvatljivih
kuhinje Blum bi hteo da funkciju,
procesa, inteligentna upotreba
udobnost i ergonomiju dovede
materijala i oprezno upravljanje
u unutrašnjost nameštaja.
energijom.
35
Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: [email protected]
www.blum.com
Svi sadržaji su zaštićeni autorskim pravima firme Blum.
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
Printed in Austria · IDNR: 807.483.0 · EP-228/2 SR-AL/12.13-1
Download

Blum - Artinvest