PODIZNI
SISTEMI
podizni mehanizmi blum
aventos HF 142
aventos HS 149
aventos HL 155
aventos HK 162
aventos HK-S 167
aventos HF servodrive 171
aventos HS servodrive 173
aventos HL servodrive 175
liftomati 183
amortizeri 184
AMORTIZERI
BLUM | AVENTOS HF
proizvod
ŠIFRA
ili
Faktor snage LF=
Visina korpusa KH (mm) x težina fronta,
dole i gore uključujući ručku (kg)
550612
ili
Teoretski visina korpusa TKH=
Visina fronta gore FHo (mm) x 2 (uklj. fuge)
543217
543020
543225
U oblasti preklapanja preporučujemo jače
opružne mehanizme
* Za drvene frontove treba koristiti vijke
za ivericu. Kod širokih aluminijumskih
okvira koristiti vijke za lim sa
upuštenom glavom.
543268
543241
ŠIFRA
ili
Položaj otvora
550825
550817
544043
544094
544116
Naziv
542016
Aventos HF opružni mehanizam
2600 - 5500
542210
542229
5350 - 10150
9000 - 17250
uputstva za poručivanje
AVENTOS HF - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
542016 AVENTOS HF Opružni mehanizam 2600-5500
542210 AVENTOS HF Opružni mehanizam 5350-10150
542229 AVENTOS HF Opružni mehanizam 9000-17250
AVENTOS HF Poklopac za opružni mehanizam
542415 AVENTOS HF Teleskopska poluga 560-710mm
543616 AVENTOS HF Teleskopska poluga 700-900mm
542814 AVENTOS HF Teleskopska poluga 760-1040mm
AVENTOS HF Univerzalna pločica /prihvatnik
AVENTOS HF Clip Top šarka 120-telo sa zavrtnjem
AVENTOS HF Clip Top međušarka -telo sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HF
AVENTOS HF Graničnik ugla otvaranja 83
AVENTOS HF Graničnik ugla otvaranja 104
AVENTOS HS - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
575666 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 2,5-5kg
575674 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 3,25-9,5kg
575682 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 7,25-10,5kg
575658 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 3-6,75kg
543810 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 5-13kg
575631 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 9,75-16,5kg
mehanizam
676-800mm 4-8kg
575623 AVENTOS HS Opružni
Potreban
prostor
575615 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm6-13,5kg
544019 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 10,5-21,5 kg
AVENTOS HS Teleskopska poluga
AVENTOS HS Poklopac za orpužni mehanizam
AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta
AVENTOS HS Stabilizatorska šipka l-1061mm
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HS
AVENTOS HS Stabilizatorska šipka spojnice komplet
uputstva za montažu
informacije za poručivanje
Šifra
Šifra
Naziv
Šifra
550612
Aventos HF poklopac za opružni
mehanizam
542415
560 - 710
543616
542814
700 - 900
760 - 1040
Aventos HF teleskopska poluga
JM RECEPTURA
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
kom
6
kom
2
kom
2
kom
kom
1
1
JM RECEPTURA
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
kom
1
set
1
1/3
Obrada frontova
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
543217
Aventos HF univerzalna pločica /
prihvatnik
543020
Aventos HF Clip Top šarka 120 - telo sa
zavrtnjem
543225
Aventos HF Clip Top međušarka - telo
sa zavrtnjem
Šifra
Naziv
SFA
Frontalni okov bočni
Visina elementa
KH
480-549 mm
550-1040 mm
X - Zavrtanj/
EXPANDO
68 mm
45 mm
KH
Visina korpusa
CLIP top 120 ° - šarka
F
Aventos HF graničnik ugla otvaranja
83
140
09
Naziv
* Dubina otvora 5mm
** Alternativni otvor
4 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo
Visina elementa KH
H
480-549 mm
KH x 0.3 - 28 mm
550-1040 mm
KH x 0.3 - 57 mm
543268
543241
JM RECEPTURA
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
BLUM | AVENTOS HF
PODIZNI SISTEMI - AVENTOS
opis
• Idealno za visoke viseće elemente sa
podeljenim frontovima
• Visina korpusa 480 - 1040 mm
• Širina korpusa do 1800 mm
• Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu
BLUMOTION
• Mala snaga za otvaranje
• Bestepeno zaustavljanje
• Jednostavna montaža bez alata
• Trodimenzionalno podešavanje oba fronta
• Jednostavno bestepeno podešavanje
opružnog mehanizma
• Međušarka uključujući osigurač od
prignječenja prstiju
NAZIV
Gasni amortizer FGV - mini
Gasni amortizer FGV 100N
Gasni amortizer FGV 120N
Gasni amortizer FGV 60N
Gasni amortizer FGV 80N
Podloška za mini amortizer krst
Podloška za mini amortizer valjak
podizni sistemi
ŠIFRA
104981
404667
404683
404640
404624
133728
133744
X - Utiskivanje
Fuga
Rastojanje lonca TB
Graničnik ugla otvaranja
bez
104 °
83 °
Y
FH x 0.44 + 38 mm
FH x 0.24 + 34 mm
0 mm
CLIP top - međušarka
Minimalna fuga F=1.5mm
* 37mm kod unakrsnih montažnih ploča (37/32)
Rastojanje lonca TB
Predračun fronta FA
Srednja fuga F
Montažna ploča
Montažna ploča
70 mm
47 mm
Broj šarki
3 šarke od širine korpusa 1200mm tj. od 12kg težine fronta
4 šarke od đirine korpusa 1800mm tj. od 20kg težine fronta
142
katalog okova
143
Montaža zavrtnja
INSERTA-/EXPANDO - montaža
Položaj otvora
Potreban prostor
BLUM | AVENTOS HF
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HF
Opružni mehanizam
Montaža
Opružni mehanizam
Opasnost od povreda usled
iskakajuće teleskopske poluge!
* Dubina otvora 5mm
** Alternativni otvor
4 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo
Teoretska visina korpusa TKH H
480-549 mm
TKH x 0.3 - 28 mm
550-1040 mm
TKH x 0.3 - 57 mm
Obrada frontova
TKH = FHo (mm) x 2 (uklj. fuge)
TKH Teoretska visina korpusa
KH Visina korpusa
FHo Visina fronta gore
FHu Visina fronta dole
CLIP top 120 ° - šarka
Graničnik ugla otvaranja
bez
104 °
83 °
Teleskopsku polugu ne pritiskati
na dole, već demontirati.
Y
FH x 0.44 + 38 mm
FH x 0.24 + 34 mm
0 mm
CLIP top - međušarka
Front gore
Montaža
FAu
SFA
Otvaranje fronta na dole
Bočno otvaranje fronta
Teoretska visina
korpusa TKH
480-549 mm
550-1040 mm
X - Zavrtanj/
EXPANDO
FHo / 2 + 68 mm
FHo / 2 + 45 mm
F
X - Utiskivanje
Fuga
Rastojanje lonca TB
Minimalna fuga F=1.5mm
* 37mm kod unakrsnih montažnih ploča (37/32)
Rastojanje lonca TB
Predračun fronta FA
Srednja fuga F
Montažna ploča
Montažna ploča
Front dole
FHo / 2 + 70 mm
FHo / 2 + 47 mm
Broj šarki
3 šarke od širine korpusa 1200mm tj. od 12kg težine fronta
4 šarke od đirine korpusa 1800mm tj. od 20kg težine fronta
Montaža zavrtnja
INSERTA-/EXPANDO - montaža
Montaža
144
katalog okova
145
BLUM | AVENTOS HF
Front dole
Front
Montaža
Šarka gore
Front dole
Front
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HF
Međušarka
Opružni mehanizam
Front
Podešavanje
Opružni mehanizam
Teleskopska poluga
Podešavanje
146
katalog okova
147
BLUM | AVENTOS HS
proizvod
Demontaža
opis
• Idealno za jednodelne frontove velike
površine
• Visina korpusa 350 - 800 mm
• Širina korpusa do 1800 mm
• Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu
BLUMOTION
• Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
• Skladni komfor kretanja za bestepenim
zaustavljanjem
• Jednostavna montaža bez alata
• Trodimenzionalno podešavanje fronta
• Jednostavno bestepeno podešavanje
opružnog mehanizma
Demontaža
Za izbor pravog opružnog mehanizma
potrebna vam je visina korpusa KH i
težina fronta uključujući ručku
Primer
Visina korpusa KH=600mm, težina fronta=10kg,
izbor opružnog mehanizma=20S2E00.05
KH=602mm -> 600mm, KH=603mm -> 605mm
U oblasti preklapanja preporučujemo
jače opružne mehanizme
* Za drvene frontove treba koristiti 4 vijka za
ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira
koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom.
informacije za poručivanje
Montaža
Demontaža
Opasnost od povreda usled
iskakajuće teleskopske poluge!
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HF
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
550825
Aventos HS teleskopska poluga
575666
Aventos HS opružni mehanizam
350 - 525mm 2,5 - 5kg
575674
575682
575658
350 - 525mm 3,25 - 9,5kg
350 - 525mm 7,25 - 10,5kg
526 - 675mm 3 - 6,75kg
543810
575631
575623
526 - 675mm 5 - 13kg
526 - 675mm 9,75 - 16,5kg
676 - 800mm 4 - 8kg
575615
544019
676 - 800mm 6 - 13,5kg
676 - 800mm 10,5 - 21,5kg
Šifra
Naziv
Šifra
544043
Aventos HS/HL/HK prihvatnik fronta
544094
Šifra
Naziv
550817
Aventos HS poklopac za opružni
mehanizam
Naziv
Šifra
Naziv
Aventos HS stabilizatorska šipka
l-1061mm
544116
Aventos HS stabilizatorska šipka
spojnice komplet
Teleskopsku polugu ne pritiskati
na dole, već demontirati.
Graničnik ugla otvaranja - 20F70x1
Dodatno 5 zavrtnja za ivericu,
Ø4 x 35mm
Montaža
148
katalog okova
149
550612
ili
543217
543020
543225
543268
543241
ŠIFRA
ili
550825
550817
544043
544094
544116
JM RECEPTURA
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
kom
6
kom
2
kom
2
NAZIV
542016 AVENTOS HF Opružni mehanizam 2600-5500
542210 AVENTOS HF Opružni mehanizam 5350-10150
542229 AVENTOS HF Opružni mehanizam 9000-17250
AVENTOS HF Poklopac za opružni mehanizam
542415 AVENTOS HF Teleskopska poluga 560-710mm
543616 AVENTOS HF Teleskopska poluga 700-900mm
542814 AVENTOS HF Teleskopska poluga 760-1040mm
AVENTOS HF Univerzalna pločica /prihvatnik
AVENTOS HF Clip Top šarka 120-telo sa zavrtnjem
AVENTOS HF Clip Top međušarka -telo sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HF
AVENTOS HF Graničnik ugla otvaranja 83
AVENTOS HF Graničnik ugla otvaranja 104
BLUM | AVENTOS HS
uputstva za poručivanje
kom
kom
AVENTOS HS - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
575666 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 2,5-5kg
575674 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 3,25-9,5kg
575682 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 7,25-10,5kg
575658 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 3-6,75kg
543810 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 5-13kg
575631 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 9,75-16,5kg
575623 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 4-8kg
575615 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm6-13,5kg
544019 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 10,5-21,5 kg
AVENTOS HS Teleskopska poluga
AVENTOS HS Poklopac za orpužni mehanizam
AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta
AVENTOS HS Stabilizatorska šipka l-1061mm
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HS
AVENTOS HS Stabilizatorska šipka spojnice komplet
BLUM | AVENTOS HS
Položaj fronta
Spojni element
1
1
JM RECEPTURA
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
kom
1
set
09
podizni sistemi
ŠIFRA
ili
Dimenzije variraju u zavisnosti
od podešenog nagiba
1
Blumov distancioni odbojnik (primena samo na SERVO-DRIVE)
uputstva za montažu
1/3
Položaj otvora
Potreban prostor
Preporuke za aluminijumske
okvire:
Predvideti otvor za Blumov
distancioni odbojnik.
Kod pričvršćivanja u frontu mora
da se izvrši pokušaj pribijanja.
Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač
Postaviti Blumov distancioni odbojnik
(ne lepiti)
* Od donje ivice korpusa kod frontova
koji prelaze donji deo
SERVO-DRIVE prekidač
5 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo
SOB
Fuga F (mm)
3.0
2.0
1.5
Debljina gornje stranice korpusa
Obrada frontova - drveni frontovi i široki
aluminijumski okvir
Obrada fronta - uski aluminijumski okviri
X max. (mm)
35
31
28
Y max. (mm)
101
101
101
Planiranje - uski aluminijumski okviri
Opružni mehanizam
Montaža
Za drvene frontove koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00).
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim
sa upuštenom glavom (608.085)
150
FAo Otvaranje frontsa na gore
SFA Bočno otvaranje fronta
Udar na zid: potrebna minimalna fuga 5mm
* Kod promene debljine materijala prilagoditi
dimenzije za obradu
Kod širine okvira od 19mm moguće je i bočno
otvaranje fronta SFA od 11 do 18mm
katalog okova
151
BLUM | AVENTOS HS
Paket sa oprugom
Front
Montaža
Podešavanje
Paket sa oprugom
Front
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HS
Opasnost od povreda usled
iskakanja paketa sa polugom!
Paket sa oprugom ne pritiskati na dole,
već demontirati.
Poprečni stabilizator
Montaža
152
Front
Paket sa polugom mora da naleže potpuno
na opružni mehanizam
Dobro zategnuti zavrtanj
Podešavanje
Front
Teleskopska poluga
Montaža
Montaža
katalog okova
153
BLUM | AVENTOS HL
proizvod
Demontaža
opis
• Pogodno za jednodelne frontove male
površine
• Visina korpusa 30 - 580 mm
• Širina korpusa do 1800 mm
• Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu
BLUMOTION
• Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
• Skladni komfor kretanja za bestepenim
zaustavljanjem
• Jednostavna montaža bez alata
• Trodimenzionalno podešavanje oba fronta
• Jednostavno bestepeno podešavanje
opružnog mehanizma
Demontaža
Opasnost od povreda usled
iskakanja paketa sa polugom!
Demontaža
Za izbor pravog opružnog mehanizma
potrebna vam je visina korpusa KH i
težina fronta uključujući ručku
Primer
Visina korpusa KH=600mm, težina fronta=10kg,
izbor opružnog mehanizma=20S2E00.05
KH=602mm -> 600mm, KH=603mm -> 605mm
U oblasti preklapanja preporučujemo
jače opružne mehanizme
* Za drvene frontove treba koristiti 4 vijka za
ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira
koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom.
informacije za poručivanje
Paket sa oprugom ne pritiskati
na dole, već demontirati.
Šifra
Naziv
575828
Aventos HL opružni mehanizam
1,25 - 4,25kg
544132
300 - 349mm
544124
547212
571415
1,75 - 7,25kg
2 - 12kg
4,25 - 20kg
544140
544159
544167
350 - 399mm
400 - 550mm
450 - 580mm
571423
8,25 - 20kg
Šifra
Naziv
Šifra
544043
Aventos HS/HL/HK prihvatnik fronta
544183
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
551015
Aventos HL poklopac za opružni
mehanizam
Naziv
Šifra
Naziv
Aventos HL stabilizatorska šipka
l-1061mm
544191
Aventos HL stabilizatorska šipka
spojnice komplet
Aventos HL poluga sa oprugom
uputstva za poručivanje
Demontaža
ŠIFRA
ili
ili
551015
544043
544183
544191
ŠIFRA
ili
154
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HS
629618
AVENTOS HL - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
575828 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,25-4,25 kg
544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1.75-7.25kg
547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg
571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4.25-20.00kg
571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8.25-20.00kg
544132 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 300-349mm
544140 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 350-399mm
544159 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 400-550mm
544167 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 450-580mm
AVENTOS HL Poklopac za opružni mehanizam
AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta
AVENTOS Hl Stabilizatorska šipka l-1061mm
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL
AVENTOS HL Stabilizatorska šipka spojnice komplet
AVENTOS HK - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
629014 AVENTOS HK Opružni mehanizam 480-1500
629219 AVENTOS HK Opružni mehanizam 750-2500
629227 AVENTOS HK Opružni mehanizam 1500-4900
629413 AVENTOS HK Opružni mehanizam 3200-9000
AVENTOS HK Poklopac za opružni mehanizam
JM RECEPTURA
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
kom
1
set
JM
set
set
set
set
set
1
RECEPTURA
1
1
1
1 katalog
1
okova
155
BLUM | AVENTOS HL
uputstva za montažu
Položaj otvora
Potreban prostor
Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HL
Blumov distancioni odbojnik (primena samo na SERVO-DRIVE)
Preporuke za aluminijumske
okvire:
Predvideti otvor za Blumov
distancioni odbojnik.
Kod pričvršćivanja u frontu mora
da se izvrši pokušaj pribijanja.
Postaviti Blumov distancioni odbojnik
(ne lepiti)
* Dubina otvora 5mm
** Alternativni otvor
5 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo
SOB
KH Visina korpusa
LH Unutrašnja visina korpusa
Paket sa oprugom - komplet
min. LH
(mm)*
Standard
SERVO-DRIVE
20L3200.05
21L3200
262.0
20L3500.05
21L3500
312.0
20L3800.05
21L3800
362.0
20L3900.05
21L3900
412.0
* Mere se odnose na donje fuge = 0 mm
Debljina gornje stranice korpusa
Obrada frontova - drveni frontovi i široki
aluminijumski okvir
Y
(mm)*
264.0
352.0
440.0
529.0
Obrada fronta - uski aluminijumski okviri
Debljina kraja na tlu
SOB (mm)
X
(mm)
16
18
19
28
30
31
* Od donje ivice korpusa kod frontova
koji prelaze donji deo
SERVO-DRIVE prekidač
Planiranje - uski aluminijumski okviri
Opružni mehanizam
FAo
SFA
Otvaranje fronta na gore
Bočno otvaranje fronta
Paket sa oprugom - komplet
Standard
SERVO-DRIVE
20L3200.05
21L3200
20L3500.05
21L3500
20L3800.05
21L3800
20L3900.05
21L3900
Udar na zid: potrebna minimalna fuga 5mm
X(mm)
153
203
253
303
* Kod promene debljine materijala prilagoditi
dimenzije za obradu
Kod širine okvira od 19mm moguće je i bočno
otvaranje fronta SFA od 11 do 18mm
Montaža
Položaj otvora
Paket sa oprugom - komplet
a (mm)
Standard
SERVO-DRIVE
20L3200.05
21L3200
114.0
20L3500.05
21L3500
146.0
20L3800.05
21L3800
178.0
20L3900.05
21L3900
210.0
* Mere se odnose na donje fuge = 0 mm
156
Potreban prostor
b (mm)*
257.0
345.0
433.0
522.0
katalog okova
157
BLUM | AVENTOS HL
Paket sa oprugom
Opružni mehanizam
Montaža
Podešavanje
Paket sa oprugom
Opružni mehanizam
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HL
Opasnost od povreda usled
iskakanja paketa sa polugom!
Paket sa polugom ne pritiskati na dole,
već demontirati.
Front
Poprečni stabilizator
Montaža
158
Paket sa polugom mora da naleže potpuno
na opružni mehanizam
Dobro zategnuti zavrtanj
Podešavanje
Front
AVENTOS poklopci
Montaža
Montaža
katalog okova
159
BLUM | AVENTOS HL
Demontaža
AVENTOS poklopci
Montaža
Montaža
Demontaža
Demontaža
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HL
Opasnost od povreda usled
iskakanja paketa sa polugom!
Paket sa polugom ne pritiskati na dole,
već demontirati.
Demontaža
Demontaža
Opasnost od povreda usled
iskakanja paketa sa polugom!
Paket sa polugom ne pritiskati na dole,
već demontirati.
Demontaža
160
Demontaža
katalog okova
161
proizvod
BLUM | AVENTOS HK
opis
• Vrlo pogodno za malu visinu korpusa u
visećem ormaru, u visokim ormarima i iznad
frižidera
• Visina korpusa 205-600mm
• Širina korpusa do 1800mm
• Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu
BLUMOTION
• Mala snaga za otvaranje
• Skladni komfor kretanja sa bestepenim
zaustavljanjem
• Trodimenzionalno podešavanje fronta
• Jednostavno bestepeno podešavanje
opružnog mehanizma
• Nisu potrebne šarke
uputstva za montažu
Faktor snage LF=
Položaj otvora
* Za drvene frontove treba koristiti vijke
za ivericu. Kod širokih aluminijumskih
okvira koristiti vijke za lim sa
upuštenom glavom.
* Dubina otvora 5mm
** Alternativni otvor
4 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo
629014
629219
629227
629413
750 - 2500
1500 - 4900
3200 - 9000
ili
ili
551015
544043
544183
544191
ŠIFRA
ili
629618
544043
ŠIFRA
ili
551228
565628
547433
547441
Šifra
Naziv
Šifra
629618
Aventos HK poklopac za opružni
mehanizam
544043 JMAventos
HS/HL/HK prihvatnik fronta
RECEPTURA
AVENTOS HL - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
575828 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,25-4,25 kg
544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1.75-7.25kg
547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg
571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4.25-20.00kg
571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8.25-20.00kg
544132 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 300-349mm
544140 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 350-399mm
544159 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 400-550mm
544167 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 450-580mm
AVENTOS HL Poklopac za opružni mehanizam
AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta
AVENTOS Hl Stabilizatorska šipka l-1061mm
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL
AVENTOS HL Stabilizatorska šipka spojnice komplet
uputstva za poručivanje
AVENTOS HK - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
629014 AVENTOS HK Opružni mehanizam 480-1500
629219 AVENTOS HK Opružni mehanizam 750-2500
629227 AVENTOS HK Opružni mehanizam 1500-4900
629413 AVENTOS HK Opružni mehanizam 3200-9000
AVENTOS HK Poklopac za opružni mehanizam
AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta
AVENTOS HK-S - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
547417 AVENTOS HK-S Opružni mehanizam 1-2.5kg
547425 AVENTOS HK-S Opružni mehanizam 2.4-5.5kg
AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam levi
AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam desni
AVENTOS HK-S Prihvatnik fronta
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-S Graničnik ugla otvaranja 75
LH
Unutrašnja visina korpusa
Debljina gornje stranice korpusa
Obrada frontova - drveni frontovi i široki
aluminijumski okvir
Aventos HK opružni mehanizam
NAZIV
480 - 1500 ŠIFRA
Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač
U oblasti preklapanja preporučujemo jače
opružne mehanizme
SOB
Naziv
Potreban prostor
Visina korpusa KH (mm) x težina fronta,
uključujući dvostruku težinu ručke (kg)
informacije za poručivanje
Šifra
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HK
Obrada fronta - uski aluminijumski okviri
D (mm) 16
19
X (mm) 70
59
Graničnik ugla otvaranja
22
26
49
35
Potreban prostor
(mm)
bez
100°
75°
Y = FH x 0.29 - 15 + D
Y = FH x 0.17 - 15 + D
A = FH x 0.26 + 15 - D
28
26
Planiranje - uski aluminijumski okviri
Naziv
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
set
1
JM
set
set
set
set
set
set
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
Za drvene frontove koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00).
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim
sa upuštenom glavom (608.085).
SOB Debljina kraja na tlu
F
Fuga
SFA Bočno otvaranje fronta
* Kod promene debljine materijala prilagoditi
dimenzije za obradu
Kod širine okvira od 19mm moguće je i bočno
otvaranje fronta SFA od 11 do 18mm
Položaj otvora
JM RECEPTURA
kom
2
kom
2
kom
1
kom
1
kom
2
kom
1
SERVO DRIVE ZA PODIZNE SISTEME AVENTOS
ŠIFRA
ili
603813
ili
162
543217
543020
543225
603856
603864
604011
AVENTOS HF SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
JM RECEPTURA
NAZIV
set
1
542016 AVENTOS HF Opružni mehanizam 2600-5500
542210 AVENTOS HF Opružni mehanizam 5350-10150
set
1
set
1
542229 AVENTOS HF Opružni mehanizam 9000-17250
AVENTOS HF Poklopac Servo Drive za Opružni mehanizam
set
1
542415 AVENTOS HF Teleskopska poluga 560-710mm
set
1
543616 AVENTOS HF Teleskopska poluga 700-900mm
set
1
542814 AVENTOS HF Teleskopska poluga 760-1040mm
set
1
AVENTOS HF Univerzalna pločica /prihvatnik
kom
6
kom
2
AVENTOS HF Clip Top šarka 120-telo sa zavrtnjem
kom
2
AVENTOS HF Clip Top međušarka -telo sa zavrtnjem
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set
set
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
kom
1
MF Minimalna fuga pri otvaranju (2mm)
katalog okova
163
Blumov distancioni odbojnik (primena samo za SERVO-DRIVE)
BLUM | AVENTOS HK
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HK
Opružni mehanizam
Preporučujemo generalno 4 Blumova
distanciona odbojnika - ugrađena blizu
prekidača.
Kod određene primene (visoki frontovi,
mala težina) mogu da budu dovoljna
eventualno samo 2 Blumova distanciona
odbojnika.
Preporučuje se probno pribijanje.
Preporuke za aluminijumske okvire:
Predvideti otvor za Blumov distancioni
odbojnik.
Kod pričvršćivanja u frontu mora da se
izvrši pokušaj pribijanja.
Postaviti Blumov distancioni odbojnik
(ne lepiti)
Podešavanje
SERVO-DRIVE prekidač
Opružni mehanizam
Podešavanje
Opružni mehanizam
Front
Podešavanje
Opružni mehanizam
Front
AVENTOS poklopci
Demontaža
Opasnost od povreda usled
iskakanja poluge!
Polugu ne pritiskati na dole
164
Montaža
katalog okova
165
BLUM | AVENTOS HK-S
proizvod
Demontaža
09
opis
• Vrlo pogodno za malu visinu korpusa u
visećem ormaru, u visokim ormarima i iznad
frižidera 400 mm
• Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu
BLUMOTION
• Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
• Skladni komfor kretanja za bestepenim
zaustavljanjem
• Jednostavna montaža bez alata
• Trodimenzionalno podešavanje fronta
• Jednostavno bestepeno podešavanje
opružnog mehanizma
• Nisu potrebne šarke
Opasnost od povreda usled
iskakanja poluge!
Polugu ne pritiskati na dole
Graničnik ugla otvaranja - 20K70x1
Faktor snage LF=
Visina korpusa KH (mm) x težina fronta,
uključujući dvostruku težinu ručke (kg)
U oblasti preklapanja preporučujemo jače
opružne mehanizme
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HK
* Za drvene frontove treba koristiti 2 vijka
za ivericu. Kod širokih aluminijumskih
okvira koristiti 2 vijka za lim sa
upuštenom glavom.
informacije za poručivanje
Montaža
Šifra
Naziv
547417
Aventos HK-S opružni mehanizam
1 - 2,5kg
547425
2,4 - 5,5kg
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
547433
Aventos HK-S prihvatnik fronta
551228
Aventos HK-S poklopac za opružni
mehanizam
levi
desni
565628
AVENTOS HL
- DRVENI
FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
ŠIFRA
ili
ili
551015
544043
544183
544191
Šifra
Naziv
547441
Aventos HK-S graničnik
ugla otvaranja 75
ŠIFRA
ili
629618
544043
ŠIFRA
ili
551228
565628
547433
547441
NAZIV
575828 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,25-4,25 kg
544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1.75-7.25kg
547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg
571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4.25-20.00kg
571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8.25-20.00kg
544132 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 300-349mm
544140 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 350-399mm
544159 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 400-550mm
544167 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 450-580mm
AVENTOS HL Poklopac za opružni mehanizam
AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta
AVENTOS Hl Stabilizatorska šipka l-1061mm
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL
AVENTOS HL Stabilizatorska šipka spojnice komplet
AVENTOS HK - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
629014 AVENTOS HK Opružni mehanizam 480-1500
629219 AVENTOS HK Opružni mehanizam 750-2500
629227 AVENTOS HK Opružni mehanizam 1500-4900
629413 AVENTOS HK Opružni mehanizam 3200-9000
AVENTOS HK Poklopac za opružni mehanizam
AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta
uputstva za poručivanje
AVENTOS HK-S - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
547417 AVENTOS HK-S Opružni mehanizam 1-2.5kg
547425 AVENTOS HK-S Opružni mehanizam 2.4-5.5kg
AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam levi
AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam desni
AVENTOS HK-S Prihvatnik fronta
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-S Graničnik ugla otvaranja 75
JM RECEPTURA
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
kom
1
set
1
JM
set
set
set
set
set
set
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
JM RECEPTURA
kom
2
kom
2
kom
1
kom
1
kom
2
kom
1
SERVO DRIVE ZA PODIZNE SISTEME AVENTOS
ŠIFRA
ili
603813
ili
166
543217
543020
AVENTOS HF SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
JM RECEPTURA
NAZIV
set
1
542016 AVENTOS HF Opružni mehanizam 2600-5500
542210 AVENTOS HF Opružni mehanizam 5350-10150
set
1
set
1
542229 AVENTOS HF Opružni mehanizam 9000-17250
AVENTOS HF Poklopac Servo Drive za Opružni mehanizam
set
1
542415 AVENTOS HF Teleskopska poluga 560-710mm
set
1
543616 AVENTOS HF Teleskopska poluga 700-900mm
set
1
542814 AVENTOS HF Teleskopska poluga 760-1040mm
set
1
AVENTOS HF Univerzalna pločica /prihvatnik
kom
6 katalog
kom
2
AVENTOS HF Clip Top šarka 120-telo sa zavrtnjem
okova
167
BLUM | AVENTOS HK-S
uputstva za montažu
Položaj otvora
Potreban prostor
Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HK-S
Opružni mehanizam
Opasnost od povreda usled
iskakanja poluge!
Montaža
SOB
Debljina kraja na tlu
3 x zavrtanj za ivericu Ø4 x 35mm
Polugu pažljivo otvoriti
* Min. 240mm sa vidljivim elementom za vešanje
Front
Obrada frontova - drveni frontovi i široki
aluminijumski okvir
Obrada fronta - uski aluminijumski okviri
Planiranje - uski aluminijumski okviri
Montaža
Opružni mehanizam
Za drvene frontove koristiti 2 vijka za ivericu (609.1x00).
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 2 vijka za lim
sa upuštenom glavom (608.085).
Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač
SOB Debljina kraja na tlu
F
Fuga
SFA Bočno otvaranje fronta
* Kod promene debljine materijala prilagoditi
dimenzije za obradu
Minimalna fuga
Podešavanje
Opružni mehanizam
168
D (mm) 16
19
X (mm) 70
59
Graničnik ugla otvaranja
22
26
49
35
Potreban prostor
(mm)
bez
100°
75°
Y = FH x 0.29 - 15 + D
Y = FH x 0.17 - 15 + D
A = FH x 0.26 + 15 - D
28
26
MF Minimalna fuga pri otvaranju (2mm)
Podešavanje
katalog okova
169
BLUM | AVENTOS HK-S TIP-ON
proizvod
Front
opis
• Vrlo pogodno za malu visinu korpusa u
visećem ormaru, u visokim ormarima i iznad
frižidera 400 mm
• Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
• Skladni komfor kretanja za bestepenim
zaustavljanjem
• Jednostavna montaža bez alata
• Trodimenzionalno podešavanje fronta
• Jednostavno bestepeno podešavanje
opružnog mehanizma
• Nisu potrebne šarke
• Mehanizam Tip-On je pogodan za primenu
kod frontova bez ručica
Podešavanje
AVENTOS poklopci
09
Demontaža
Faktor snage LF=
Visina korpusa KH (mm) x težina fronta,
uključujući dvostruku težinu ručke (kg)
U oblasti preklapanja preporučujemo jače
opružne mehanizme
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HK-S
* Za drvene frontove treba koristiti 2 vijka
za ivericu. Kod širokih aluminijumskih
okvira koristiti 2 vijka za lim sa
upuštenom glavom.
informacije za poručivanje
Montaža
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
953628
Aventos HK-S opružni mehanizam
za Tip On 2,4 - 5,5 kg
545619
Tip On za vrata ispod h-1300mm
547433
Aventos HK-S prihvatnik fronta
Demontaža
Opasnost od povreda usled
iskakanja poluge!
Polugu ne pritiskati na dole
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
547441
Aventos HK-S graničnik
ugla otvaranja 75
545643
Tip On adapter unakrsni
Graničnik ugla otvaranja - 20K7Ax1
uputstva za poručivanje
AVENTOS HK-S TIP-ON - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
ŠIFRA
9 5 36 2 8
5 4 7 4 33
5 4 5 6 19
NAZIV
A V E N T O S H K - S O p r u žn i m e h a n i z a m s a T i p - O n 2 , 4 - 5 , 5 k g
A V E N T O S H K - S P r ih v a t n ik f r o n t a
T i p - O n z a v r a t a i s p o d h - 130 0 m m
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HK-S TIP-ON
JM
se t
k o m
k o m
RECEPTURA
1
2
1
5 4 7 4 4 1
5 4 5 6 4 3
A V E N T O S H K - S G r a n ičnik u g l a o t v a r a n j a 7 5
T ip - O n a d a p t e r u n a k r s n i
k o m
k o m
2
1
Montaža
170
katalog okova
171
uputstva za montažu
Položaj otvora
Potreban prostor
Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HK-S TIP-ON
BLUM | AVENTOS HK-S TIP-ON
Opružni mehanizam
Opasnost od povreda usled
iskakanja poluge!
Montaža
SOB
Debljina kraja na tlu
3 x zavrtanj za ivericu Ø4 x 35mm
Polugu pažljivo otvoriti
* Min. 240mm sa vidljivim elementom za vešanje
Front
Obrada frontova - drveni frontovi i široki
aluminijumski okvir
Obrada fronta - uski aluminijumski okviri
Planiranje - uski aluminijumski okviri
Montaža
Opružni mehanizam
Za drvene frontove koristiti 2 vijka za ivericu (609.1x00).
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 2 vijka za lim
sa upuštenom glavom (608.085).
Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač
SOB Debljina kraja na tlu
F
Fuga
SFA Bočno otvaranje fronta
* Kod promene debljine materijala prilagoditi
dimenzije za obradu
Minimalna fuga
Podešavanje
Opružni mehanizam
172
D (mm) 16
19
X (mm) 70
59
Graničnik ugla otvaranja
22
26
49
35
Potreban prostor
(mm)
bez
100°
75°
Y = FH x 0.29 - 15 + D
Y = FH x 0.17 - 15 + D
A = FH x 0.26 + 15 - D
MF Minimalna fuga pri otvaranju (2mm)
Podešavanje
katalog okova
173
Front
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HK-S TIP-ON
BLUM | AVENTOS HK-S TIP-ON
Montaža Tip-On mehanizma
Minimalni razmak između fronta i
korpusa - 3,1 mm
Ø 10 x 50 mm
Podešavanje
Demontaža
AVENTOS poklopci
Montaža Tip-On mehanizma
Fabričko podešavanje - 2mm
Montaža
Montaža Tip-On mehanizma
Demontaža
Za ovu podlošku preporučuje se
3mm dislokacija pozicioniranja
Tip-On.
Opasnost od povreda usled
iskakanja poluge!
Polugu ne pritiskati na dole
Graničnik ugla otvaranja - 20K7Ax1
Montaža
174
katalog okova
175
BLUM | AVENTOS HF | SERVO DRIVE
proizvod
Za bušenje
opis
• Idealno za visoke viseće elemente sa
podeljenim frontovima
• Visina korpusa 480-1040mm
• Širina korpusa do 1800mm
• Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu
BLUMOTION
• Mala snaga za otvaranje
• Bestepeno zaustavljanje
• Jednostavna montaža bez alata
• Trodimenzionalno podešavanje oba fronta
• Jednostavno, bestepeno podešavanje
opružnog mehanizma
• Međušarka uključujući osigurač od
prignječenja prstiju
Unakrsni adapter
Naziv
AVENTOS HF opružni
mehanizam
176
Faktor snage LF=
Visina korpusa KH (mm) x težina fronta,
dole i gore uključujući ručku (kg)
Teoretski visina korpusa TKH=
Visina fronta gore FHo (mm) x 2 (uklj. fuge)
U oblasti preklapanja preporučujemo jače
opružne mehanizme
* Za drvene frontove treba koristiti vijke
za ivericu. Kod širokih aluminijumskih
okvira koristiti vijke za lim sa
upuštenom glavom.
informacije za poručivanje
Šifra
Regulacija
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HK-S TIP-ON
542016
542210
542229
Šifra
Naziv
603813
AVENTOS HF poklopac Servo Drive za
opružni mehanizam
Šifra
AVENTOS HF teleskopska poluga
542415
543616
542814
2600 - 5500
5350 - 10150
9000 - 17250
Naziv
560 - 710mm
700 - 900mm
760 - 1040mm
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
543217
AVENTOS HF univerzalna pločica /
prihvatnik
543020
AVENTOS HF Clip Top šarka 120o - telo
sa zavrtnjem
543225
AVENTOS HF Clip Top međušarka - telo
sa zavrtnjem
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
603856
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive
motor set
603864
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
ispravljač BLUM
604011
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
nosač ispravljača
katalog okova
177
NAZIV
575828 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,25-4,25 kg
544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1.75-7.25kg
547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg
571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4.25-20.00kg
571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8.25-20.00kg
544132 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 300-349mm
544140 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 350-399mm
544159 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 400-550mm
544167 AVENTOS HL Poluga sa orpugom 450-580mm
AVENTOS HL Poklopac za opružni mehanizam
AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta
AVENTOS Hl Stabilizatorska šipka l-1061mm
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL
AVENTOS HL Stabilizatorska šipka spojnice komplet
BLUM | AVENTOS HF | SERVO DRIVE
ili
551015
544043
544183
544191
JM RECEPTURA
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
kom
1
set
BLUM | AVENTOS HS | SERVO DRIVE
proizvod
1
ŠIFRA
ili
629618
544043
NAZIV
629014 AVENTOS HK Opružni mehanizam 480-1500
629219 AVENTOS HK Opružni mehanizam 750-2500
629227 AVENTOS HK Opružni mehanizam 1500-4900
629413 AVENTOS HK Opružni mehanizam 3200-9000
AVENTOS HK Poklopac za opružni mehanizam
AVENTOS HS/HL/HK PrihvatniŠifra
k fronta Naziv
Šifra
Naziv
604038
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
kabal (ispravljač-utičnica)
ŠIFRA
ili
551228
565628
547433
547441
Šifra
AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal
AVENTOS HK-S -604046
DRVENI FRONTOVI
I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
604054
(motor-ispravljač) 8m
NAZIV
547417 AVENTOS HK-S Opružni mehanizam 1-2.5kg
547425 AVENTOS HK-S Opružni mehanizam 2.4-5.5kg
AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam levi
AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam desni
AVENTOS HK-S Prihvatnik fronta
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-S Graničnik ugla otvaranja 75
uputstva za poručivanje
JM RECEPTURA
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
seNaziv
t
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
spojnica za kablove
JM RECEPTURA
kom
2
kom
2
kom
1
kom
1
kom
2
kom
opis
• Idealno za jednodelne frontove velike
površine
• Visina korpusa 350 - 800 mm
• Širina korpusa do 1800 mm
• Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu
BLUMOTION
• Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
• Skladni komfor kretanja sa bestepenim
zaustavljanjem
• Jednostavna montaža bez alata
• Trodimenzionalno podešavanje fronta
• Jednostavno, bestepeno podešavanje
opružnog mehanizma
AVENTOS HK - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
09
Za izbor pravog opružnog mehanizma
potrebna vam je visina korpusa KH i
težina fronta uključujući ručku
Primer
Visina korpusa KH=600mm, težina fronta=10kg,
izbor opružnog mehanizma=20S2E00.05
KH=602mm -> 600mm, KH=603mm -> 605mm
U oblasti preklapanja preporučujemo
jače opružne mehanizme
podizni sistemi
ŠIFRA
ili
* Za drvene frontove treba koristiti 4 vijka za
ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira
koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom.
informacije za poručivanje
1
SERVO DRIVE ZA PODIZNE SISTEME AVENTOS
ŠIFRA
ili
603813
ili
543217
543020
543225
603856
603864
604011
604038
604046
604054
AVENTOS HF SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
JM RECEPTURA
NAZIV
set
1
542016 AVENTOS HF Opružni mehanizam 2600-5500
542210 AVENTOS HF Opružni mehanizam 5350-10150
set
1
set
1
542229 AVENTOS HF Opružni mehanizam 9000-17250
AVENTOS HF Poklopac Servo Drive za Opružni mehanizam
set
1
542415 AVENTOS HF Teleskopska poluga 560-710mm
set
1
543616 AVENTOS HF Teleskopska poluga 700-900mm
set
1
542814 AVENTOS HF Teleskopska poluga 760-1040mm
set
1
AVENTOS HF Univerzalna pločica /prihvatnik
kom
6
kom
2
AVENTOS HF Clip Top šarka 120-telo sa zavrtnjem
AVENTOS HF Clip Top međušarka -telo sa zavrtnjem
kom
2
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set
set
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
kom
1
Šifra
Naziv
AVENTOS HS opružni
mehanizam
575666
575674
575682
575658
543810
575631
575623
575615
544019
350 - 525mm 2,5 - 5kg
350 - 525mm 3,25 - 9,5kg
350 - 525mm 7,25 - 10,5kg
526 - 675mm 3 - 6,75kg
526 - 675mm 5 - 13kg
526 - 675mm 9,75 - 16,5kg
676 - 800mm 4 - 8kg
676 - 800mm 6 - 13,5kg
676 - 800mm 10,5 - 21,5kg
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
603848
AVENTOS HS teleskopska poluga Servo
Drive
603821
AVENTOS HS poklopac Servo Drive za
opružni mehanizam
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
603856
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive
motor set
2 /3
178
544043
AVENTOS HS/HL prihvatnik fronta
544094
AVENTOS HS stabilizatorska šipka
l - 1061mm
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
603864
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
ispravljač BLUM
604011
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
nosač ispravljača
604038
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
kabal (ispravljač-utičnica)
katalog okova
179
BLUM | AVENTOS HL | SERVO DRIVE
proizvod
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
604046
AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal
(motor-ispravljač) 8m
604054
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
spojnica za kablove
604216
AVENTOS HS Servo Drive
stabilizatorska šipka spojnice komplet
ŠIFRA
ili
603848
603821
544043
544094
603856
603864
604011
604038
604046
604054
604216
opis
• Pogodno za jednodelne frontove male
površine
• Visina korpusa 300 - 580 mm
• Širina korpusa do 1800 mm
• Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu
BLUMOTION
• Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
• Skladni komfor kretanja sa bestepenim
zaustavljanjem
• Jednostavna montaža bez alata
• Trodimenzionalno podešavanje oba fronta
• Jednostavno, bestepeno podešavanje
opružnog mehanizma
uputstva za poručivanje
09
Za izbor pravog opružnog mehanizma
potrebna vam je visina korpusa KH i
težina fronta uključujući ručku
U oblasti preklapanja preporučujemo
jače opružne mehanizme
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HS | SERVO DRIVE
* Za drvene frontove treba koristiti 4 vijka za
ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira
koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom.
informacije za poručivanje
AVENTOS HS SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
JM RECEPTURA
575666 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 2,5-5kg
set
1
575674 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 3,25-9,5kg
set
1
575682 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 7,25-10,5kg
set
1
575658 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 3-6,75kg
set
1
543810 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 5-13kg
set
1
575631 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 9,75-16,5kg
set
1
575623 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 4-8kg
set
1
575615 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm6-13,5kg
set
1
544019 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 10,5-21,5 kg
set
1
AVENTOS HS Teleskopska poluga Servo Drive
set
1
AVENTOS HS Poklopac Servo Drive za opružni mehanizam
set
1
AVENTOS HS/HL Prihvatnik fronta
set
1
AVENTOS HS Stabilizatorska šipka l-1061mm
kom
1
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set
set
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
kom
1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HS
AVENTOS HS Servo Drive Stabilizatorska šipka spojnice komplet
set
1
*** AVENTOS HL SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA - PO SPECIJALNOJ PORUDŽBINI
ŠIFRA
NAZIV
JM RECEPTURA
set
1
ili
575828 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,25-4,25 kg
544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1.75-7.25kg
set
1
547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg
set
1
571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4.25-20.00kg
set
1
571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8.25-20.00kg
set
1
ili
604410 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 300-349mm
set
1
604429 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 350-399mm
set
1
604437 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 400-550mm
set
1
604445 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 450-580mm
set
1
604453 AVENTOS HL Servo Drive Poklopac za opružni mehanizam
set
1
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set
set
1
603856
603864
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
kom
1
604011
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
kom
1
604038
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
kom
1
604046
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
kom
1
604054
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
kom
1
544043
AVENTOS HS/HL Prihvatnik fronta
set
1
544183
AVENTOS Hl Stabilizatorska šipka l-1061mm
kom
1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL
604461
AVENTOS HL Servo Drive Stabilizatorska šipka spojnice komplet
set
1
Šifra
Naziv
Šifra
AVENTOS HL opružni
mehanizam
Naziv
Šifra
Naziv
AVENTOS HL Servo Drive poluga sa
oprugom
604453
AVENTOS HL Servo Drive
poklopac za opružni mehanizam
575828
544124
547212
571415
571423
1,25 - 4,25kg
1,75 - 7,25kg
2 - 12kg
4,25 - 20kg
8,25 - 20kg
604410
604429
604437
604445
300 - 349mm
350 - 399mm
400 - 550mm
450 - 580mm
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
603856
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive
motor set
603864
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
ispravljač BLUM
604011
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
nosač ispravljača
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
604038
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
kabal (ispravljač-utičnica)
604046
AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal
(motor-ispravljač) 8m
604054
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
spojnica za kablove
PODIZNI SISTEM
AMORTIZERI
ŠIFRA
629812
630012
630020
185426
69310
NAZIV
Gasni amortizer D 60N
Gasni amortizer D 80N
Gasni amortizer D 100N
Gasni amortizer D 120N
Makaze Ferari
ŠIFRA
50962
NAZIV
Liftomat za plakar AMBOS 750-1170mm N300
JM RECEPTURA
1
kom
kom
1
kom
1
1
kom
1
kom
LIFTOMATI
180
JM RECEPTURA
1
kom
PODIZNI SISTEM
LIFTOMATI
katalog okova
181
BLUM | AVENTOS HL | SERVO DRIVE
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HL | SERVO DRIVE
uputstva za montažu
AVENTOS HS SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
JM RECEPTURA
set
1
575666 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 2,5-5kg
575674 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 3,25-9,5kg
set
1
575682 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 7,25-10,5kg
set
1
575658 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 3-6,75kg
set
1
543810 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 5-13kg
set
1
575631 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 9,75-16,5kg
set
1
575623 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 4-8kg
set
1
Šifra
Naziv
Naziv
Šifra
Naziv
575615 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm6-13,5kg
set
1
AVENTOS
HL stabilizatorska
šipka
AVENTOS HL1 Servo Drive
544019 AVENTOS HS Opružni544183
mehanizam
676-800mm
10,5-21,5 kg
set
604461
AVENTOS HS/HL prihvatnik fronta
603848
AVENTOS HS Teleskopska poluga Servo l-1061mm
Drive
sstabilizatorska
et
1 šipka spojnice komplet
603821
AVENTOS HS Poklopac Servo Drive za opružni mehanizam
set
1
544043
AVENTOS HS/HL Prihvatnik fronta
set
1
544094
AVENTOS HS Stabilizatorska šipka l-1061mm
kom
1
603856
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set
set
1
603864
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
kom
1
604011
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
kom
1
604038
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
kom
1
604046
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
kom
1
604054
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
kom
1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HS
604216
AVENTOS HS Servo Drive Stabilizatorska šipka spojnice komplet
set
1
ŠIFRA
ili
Šifra
544043
Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL
Pre korišćenja SERVO-DRIVE za AVENTOS,
opružni mehanizam mora da se podesi
tako da front u različitim položajima
ostane otvoren.
Za montažu pogonske jedinice poluge se
moraju nalaziti u kompletno otvorenom
položaju.
Graničnik ugla otvaranja montirati tek
nakon montaže pogonske jedinice i
probnog otvaranja.
Podešavanje
uputstva za poručivanje
*** AVENTOS HL SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA - PO SPECIJALNOJ PORUDŽBINI
ŠIFRA
NAZIV
JM RECEPTURA
set
1
ili
575828 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,25-4,25 kg
544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1.75-7.25kg
set
1
547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg
set
1
571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4.25-20.00kg
set
1
571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8.25-20.00kg
set
1
ili
604410 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 300-349mm
set
1
604429 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 350-399mm
set
1
604437 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 400-550mm
set
1
604445 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 450-580mm
set
1
604453 AVENTOS HL Servo Drive Poklopac za opružni mehanizam
set
1
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set
set
1
603856
603864
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
kom
1
604011
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
kom
1
604038
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
kom
1
604046
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
kom
1
604054
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
kom
1
544043
AVENTOS HS/HL Prihvatnik fronta
set
1
544183
AVENTOS Hl Stabilizatorska šipka l-1061mm
kom
1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL
604461
AVENTOS HL Servo Drive Stabilizatorska šipka spojnice komplet
set
1
Kabl razvodnika - AVENTOS HF, HS, HL
Montaža
Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL
PODIZNI SISTEM
AMORTIZERI
ŠIFRA
629812
630012
630020
185426
69310
NAZIV
Gasni amortizer D 60N
Gasni amortizer D 80N
Gasni amortizer D 100N
Gasni amortizer D 120N
Makaze Ferari
ŠIFRA
50962
NAZIV
Liftomat za plakar AMBOS 750-1170mm N300
JM RECEPTURA
1
kom
kom
1
kom
1
1
kom
1
kom
LIFTOMATI
JM RECEPTURA
1
kom
Montaža
PODIZNI SISTEM
Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL
LIFTOMATI
ŠIFRA
613428
613436
NAZIV
Liftomat za plakar S-6013 850-1150mm 10 kg
Liftomat za plakar S-6013-1 600-900mm 10 kg
JM RECEPTURA
1
kom
1
kom
3/3
Zabravljivanje
182
katalog okova
183
BLUM | AVENTOS HL | SERVO DRIVE
09
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HL | SERVO DRIVE
uputstva za montažu
Pogonska jedinica - AVENTOS HK
SERVO-DRIVE prekidač
Podešavanje
Montaža
Kabl razvodnika - AVENTOS HK
Blumov distancioni odbojnik
Postaviti Blumov distancioni
odbojnik (ne lepiti)
Montaža
Montaža u front
Pogonska jedinica - AVENTOS HK
Blumov mrežni uređaj 72W
Aluminijumski okvir:
montaža na strani korpusa
Montaža
Pogonska jedinica - AVENTOS HK
Potreban prostor i sigurnosno odstojanje
Za vazdušnu cirkulaciju mora da
postoji sigurnosno rastojanje od
30mm (vidi sliku) inače dolazi do
pregrevanja Blumovog
mrežnog uređaja.
Zabravljivanje
184
katalog okova
185
BLUM | AVENTOS HL | SERVO DRIVE
09
uputstva za montažu
Blumov mrežni uređaj 72W
Puštanje u rad
SERVO-DRIVE prekidač
Ostale detalje o puštanju u rad
možete videti u
uputstvu za montažu
ili na www.blum.com
Uspostavljanje radio veze
između SERVO-DRIVE prekidača
i pogonske jedinice.
Jedan SERVO-DRIVE prekidač
može da se dodeli samo jednoj
pogonskoj jedinici.
Pre referentnog kretanja moraju
biti aktivirani svi prekidači.
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HL | SERVO DRIVE
Aktiviranje
Blumov mrežni uređaj 72W
SERVO-DRIVE prekidač
Pritisnuti taster <Switch> sve dok ne
zatreperi LED pokazivač
Plan kablova
Pritisnuti SERVO-DRIVE prekidač, sve dok
LED pokazivač ne počne trajno da svetli
Referentno pokretanje
Referentnim pokretanjem
pogonska jedinica prepoznaje
potrebni parametar
Izvođenje
Povezivanje kablova
Referentno pokretanje
Prednja ivica korpusa do
sredine perforiranih otvora:
HF:
HS:
HL:
HK:
Pozadi (preporučuje se)
186
Gore (opcija)
167mm
69 odn. 167mm
74.5 odn. 167mm
167mm
Probno kretanje je potrebno:
LED pokazivač treperi
Front zatvoriti rukom
Pritisak na front: probno kretanje
automatski startuje
Front se automatski otvara i zatvara 2 puta
- postupak ne sme da se prekida ili zaustavlja
katalog okova
187
uputstva za montažu
Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL
ili
603856
603864
604011
604038
604046
604054
544043
544183
proizvod
604461
LIFTOMATI STARAX
opis
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
kom
kom
kom
kom
kom
set
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
set
1
informacije za poručivanje
09
je hromirana
PODIZNI SISTEM
ŠIFRA
ŠIFRA
629ili
812
630012
630020
185426
69310
Demontaža
Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL
ŠIFRA
50962
603848
603821
544043
544094
603856
ŠIFRA
603864
613428
604011
613436
604038
604046
604054
604216
Demontaža
AMORTIZERI
AVENTOS HS SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI
I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
JM
NAZIV
JM RECEPTURA
RECEPTURA
Šifra
11
G575666
asni amAVENTOS
ortizer D 6HS
0NOpružni mehanizam 350-525mm 2,5-5kg
kNaziv
oset
m
G575674
asni amAVENTOS
ortizer D 8HS
0NOpružni mehanizam 350-525mm 3,25-9,5kg
kLiftomat
oset
m
11
za plakar
G575682
asni amAVENTOS
ortizer D 1HS
00Opružni
N
kS6013-1
oset
m
mehanizam 350-525mm 7,25-10,5kg
600 1
-1900mm 10kg
613436
11
G575658
asni amAVENTOS
ortizer D 1HS
20Opružni
N
kS6013
oset
m 850 - 1150mm
mehanizam 526-675mm 3-6,75kg
10kg
613428
11
Makaze
kom
543810 Ferari
AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 5-13kg
set
575631 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 9,75-16,5kg
set
1
LIFTOMATI
575623 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm
4-8kg
set
1
575615 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm6-13,5kg
set RECEPTURA
1
NAZIV
JM
544019 AVENTOS
HS Opružni
mehanizam
676-800mm 10,5-21,5 kg
set
11
750-1170mm
N300
kom
Liftomat
za plakar AMBOS
AVENTOS HS Teleskopska poluga Servo Drive
set
1
AVENTOS HSPODIZNI
PoklopacSISTEM
Servo Drive za opružni mehanizam
set
1
AVENTOS HS/HL Prihvatnik fronta
set
1
AVENTOS HS Stabilizatorska šipka l-1061mm LIFTOMATI
kom
1
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set
set RECEPTURA
1
NAZIV
JM
AVENTOS/Tandembox
Servo
Drive Ispravlj
ač BLUM
kom
11
850-1150mm
10 kg
kom
Liftomat
za plakar S-6013
AVENTOS/Tandembox
Servo
Drive Nosač
kom
11
Liftomat
za plakar S-6013-1
600-900mm
10ispravlj
kg ača
kom
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
kom
1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HS
AVENTOS HS Servo Drive Stabilizatorska šipka spojnice komp
set
1
3 / 3 let
uputstva za poručivanje
*** AVENTOS HL SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA - PO SPECIJALNOJ PORUDŽBINI
ŠIFRA
NAZIV
JM RECEPTURA
set
1
ili
575828 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,25-4,25 kg
544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1.75-7.25kg
set
1
547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg
set
1
571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4.25-20.00kg
set
1
571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8.25-20.00kg
set
1
ili
604410 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 300-349mm
set
1
604429 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 350-399mm
set
1
604437 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 400-550mm
set
1
604445 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 450-580mm
set
1
Nosivost
10kg
604453 AVENTOS HL Servo•Drive
Poklopac
za opružni mehanizam
set
1
AVENTOS HF/HS/HL Servo D
e Mpristup
OTOR setvisokim elementima za
set
1
603856
• rivLak
603864
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
Ispravlj
ač BLUM
kom
1
kačenje
odeće
604011
AVENTOS/Tandembox Servo
Nosač ispravlj
ačaširini modula plakara
kom
1
• Drive
Podesivost
prema
604038
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
kom
1
•
Hidraulična
sprava,
bez
upotrebe
ulja,
604046
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
kom
1
koje Spoj
bi moglo
odeću
604054
AVENTOS/Tandembox Servo Drive
nica za da
kabumrlja
love
kom
1
544043
AVENTOS HS/HL Prihvatnik•froNisu
nta potrebni odbojnici koji bi ublažili
set
1
544183
AVENTOS Hl Stabilizatorska šipspuštanje
ka l-1061mm
kom
1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL
604461
AVENTOS HL Servo Drive Stabilizatorska šipka spojnice komplet
set
1
LIFTOMATI AMBOS
proizvod
Pogonska jedinica - AVENTOS HK
opis
informacije za poručivanje
PODIZNI SISTEM
Demontaža
Blumo mrežni uređaj 72W
podizni sistemi
BLUM | AVENTOS HL | SERVO DRIVE
544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1.75-7.25kg
547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg
571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4.25-20.00kg
571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8.25-20.00kg
604410 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 300-349mm
604429 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 350-399mm
604437 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 400-550mm
604445 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 450-580mm
604453 AVENTOS HL Servo Drive Poklopac za opružni mehanizam
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
• Drive
Nosivost
AVENTOS/Tandembox Servo
Spojni10kg
ca za kablove
AVENTOS HS/HL Prihvatnik •froLak
nta pristup visokim elementima za
AVENTOS Hl Stabilizatorska šipkačenje
ka l-1061m
m
odeće
PRATEĆAprema
OPREMA
ZA AVENTOS
HL
• Podesivost
širini
modula plakara
AVENTOS HL Servo Drive Stabilizatorska
spojnice komp
let boji, a cev
• Proizvodšipka
je dostupan
u sivoj
AMORTIZERI
ŠIFRA
629812
630012
630020
185426
69310
NAZIV
Gasni amortizer D 60N
Gasni amortizer D 80N
Gasni amortizer D 100N
Gasni amortizer D 120N
Makaze Ferari
ŠIFRA
50962
NAZIV
Liftomat za plakar AMBOS 750-1170mm N300
uputstva za poručivanje
Šifra
Naziv
50962
Liftomat za plakar
750 - 1170mm N300
JM RECEPTURA
1
kom
kom
1
kom
1
1
kom
1
kom
LIFTOMATI
JM RECEPTURA
1
kom
PODIZNI SISTEM
LIFTOMATI
ŠIFRA
613428
613436
NAZIV
Liftomat za plakar S-6013 850-1150mm 10 kg
Liftomat za plakar S-6013-1 600-900mm 10 kg
JM RECEPTURA
1
kom
1
kom
Demontaža
3/3
188
katalog okova
189
AMORTIZERI
proizvod
09
podizni sistemi
AMORTIZERI
uputstvo za montažu
AeroLift
Applications:
Drilling holes for the Lift frame:
A
<90°
X
100
Y
245
90°
>90°
90
80
240
235
32
X
12
629812
630012
630020
185426
informacije za poručivanje
104981
10
15
Gasni amortizer
D 60N 604216
D 80N
80N
404624
D 100N
*** AVENTOS HL SERVO DRIVE - DRVENI404667
FRONTOVI100N
I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA - PO SPECIJALNOJ PORUDŽBINI
D 120N ŠIFRA
120N
NAZIV
JM RECEPTURA
404683
575828 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,25-4,25 kg
544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1.75-7.25kg
547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg
571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4.25-20.00kg
571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8.25-20.00kg
ili
604410 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 300-349mm
604429 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 350-399mm
604437 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 400-550mm
604445 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 450-580mm
604453 AVENTOS HL Servo Drive Poklopac za opružni mehanizam
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set
603856
603864
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
604011
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
604038
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
AVENTOS/Tandembox Servo Šifra
Drive KabalNaziv
(motor-ispravljač) 8m
Naziv 604046
604054
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
Gasni amortizer FGV mini
133744
Podloška za mini amortizer valjak
544043
AVENTOS HS/HL Prihvatnik fronta
544183
AVENTOS Hl Stabilizatorska šipka l-1061mm
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL
604461
AVENTOS HL Servo Drive Stabilizatorska šipka spojnice komplet
ili
Šifra
A
Šifra
603848
603821
544043
544094
603856
603864
604011
604038
604046
Naziv 604054
AVENTOS HS SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA
NAZIV
JM RECEPTURA
set
1
575666 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 2,5-5kg
575674 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 3,25-9,5kg
set
1
575682 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 7,25-10,5kg
set
1
575658 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 3-6,75kg
set
1
543810 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 5-13kg
set
1
575631 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 9,75-16,5kg
set
1
575623 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 4-8kg
set
1
575615 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm6-13,5kg
set
1
544019 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 10,5-21,5 kg
set
1
AVENTOS HS Teleskopska poluga Servo Drive
set
1
AVENTOS HS Poklopac Servo Drive za opružni mehanizam
set
1
AVENTOS HS/HL Prihvatnik fronta
set
1
AVENTOS HS Stabilizatorska šipka l-1061mm
kom
1
AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set
set
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
kom
1
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
kom
1
Šifra
Naziv
AVENTOS/Tandembox Servo Šifra
Drive SpojnNaziv
ica za kablove
kom
1
GasniOPREMA
amortizerZA
FGVAVENTOS HS
69310
Makaze Ferari
PRATEĆA
60N
404640
AVENTOS HS Servo Drive Stabilizatorska
šipka spojnice komplet
set
1
Y
X
ŠIFRA
ili
12
PODIZNI SISTEM
Šifra
133728
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Naziv
kom
1
Podloška za mini amortizer krst
set
1
kom
1
set
1
uputstva za poručivanje
AMORTIZERI
ŠIFRA
629812
630012
630020
185426
69310
NAZIV
Gasni amortizer D 60N
Gasni amortizer D 80N
Gasni amortizer D 100N
Gasni amortizer D 120N
Makaze Ferari
ŠIFRA
50962
NAZIV
Liftomat za plakar AMBOS 750-1170mm N300
JM RECEPTURA
1
kom
kom
1
kom
1
1
kom
kom
1
LIFTOMATI
JM RECEPTURA
1
kom
PODIZNI SISTEM
LIFTOMATI
ŠIFRA
613428
613436
190
NAZIV
Liftomat za plakar S-6013 850-1150mm 10 kg
Liftomat za plakar S-6013-1 600-900mm 10 kg
JM RECEPTURA
1
kom
1
kom
katalog okova
191
Download

90 podizni sistemi