Spojevi sa falcem
Spojevi sa falcem
UVOD .............................................................................................................................................................................................. 1
GEOMETRIJA SPOJA ......................................................................................................................................................................... 1
GEOMETRIJA ELEMENATA U SPOJU.................................................................................................................................................. 2
PRAVLJENJE FALCEVA..................................................................................................................................................................... 3
Uvod
Kada pričamo o nameštaju odmah pomislimo na raskošne stilske salone ili savremena rešenja sa
ravnim linijama. Mi stolari moramo da mislimo i na ono od čega se živi, a to je nameštaj za radionicu.
Njega gledamo da napravimo što brže i da, pri tome, on bude dugotrajan jer se u radionici ne prati
moda, ali i robustan da izdrži sva naša maltretiranja. Sve ove zahteve ćete najlakše ispuniti ako se
opredelite da materijal za izradu bude šper ili MDF, a spojevi koje ćete koristiti da budu preko falceva.
Ta vrsta spojeva je kao stvorena za ovu namenu! Doduše, oni nisu neki šampioni u jačini, ali ih je zato
vrlo lako napraviti i ručnim alatom il električnim mašinama. Neki će reći da falcevi nisu neki vrhunski
domet estetike, ali zar je to bitno u radionici? Uostalom, meni su ovi spojevi čak i lepi ☺!
Geometrija spoja
Zašto falc? Kad pogledate sliku [1] biće vam sve jasno. Geometrija je takva da se dva elementa spajaju
u unapred određenoj i definisanoj poziciji. Nema mrdanja ni malo. Dalje, spoj je preko dve površine
koje su među sobom pod pravim uglom tako da je njegova jačina zagarantovana. Na kraju, dodirna
površina elemenata spoja je sasvim dovoljna da u nju stane toliko lepka da je on poslednje mesto gde
konstrukcija korpusa može da popusti.
[1] Spoj falcem. Širina i dubina falca su određeni debljinom materijala u spoju.
Širina je jednaka debljini, a njegova dubina varira od ¼ do ¾ debljine.
Spajanje konstrukcije kabineta korišćenjem ove vrste spoja je krajnje jednostavno. Falc se pravi na
dvema stranicama kabineta, najčešće bočnim. Gornja i donja ostaju nepromenjene ukoliko u igru ne
uđu i „falcovana“ leđa. Dubina falca varira od ¼ do ¾ debljine materijala koji se spaja. Širina falca je
jednaka debljini materijala u spoju tako da nema dodatnih neravnina na površini spoja. Ukoliko se
opredelite i na „falcovanje“ leđa, kao na slici [2], predstoji vam pravljenje i serije od 4 falca na svim
stranicama korpusa, sa njihove zadnje strane. Geometrija napravljenih falceva za leđa zavisi od
Strana 1. od 5
Spojevi sa falcem
debljine materijala koje ugrađujete. Najčešće ćete koristiti šper debljine 6mm. U tom slučaju je širina
falca 6mm, a njegova dubina 12mm (kao i kod bočnih stranica).
[2] Elementi korpusa spojeni „falcovanjem“. Na manjoj slici je prikazan
izgled falceva kojima se spajaju i leđa korpusa.
Geometrija elemenata u spoju
Pre nego što kažete da je sve ovo već poznato i viđeno, predlažem da pročitate tekst do kraja jer
sigurno ima i nečega što niste znali.
[3] Obračun dimenzija elemenata u spoju. U obzir se uzima debljina
materijala (18mm) i dubina falca (12mm).
Strana 2. od 5
Spojevi sa falcem
Prvo je način na koji se određuju mere elemenata koji se spajaju (slika [3]). Ako se falcevi prave na
bočnim stranicama, njihova dužina je jednaka spoljnim merima (500mm). Problem nastaje kod
kalkulacije dimenzija gornje i donje stranice. U obzir treba uzeti dubinu falca (12mm) sa obe strane i
za tu meru smanjiti dvostruku debljinu materijala (2x18mm) od koga se prave stranice. Dobijena
mera je dužina gornje i donje stranice. Na primer, ako je planirana širina korpusa 400mm, debljina
materijala 18mm i dubina falca 12mm, matematika za proračun dužine gornje i donje stranice je:
400mm-2x(18mm-12mm)= 400mm-12mm=388mm. Na isti način se izračunavaju i obe dimenzije
leđa, ukolko i njih „falcujete“ za ostatak korpusa.
Sada sledi objašnjenje nečega što mali broj stolara koristi kao mogućnost izbora. Radi se načinu na
koji se elementi spajaju, odnosno da li se eventualno ojačanje šrafovima (ili tiplovima) vrši sa strane ili
od gore. Slučaj kada se elementi dodatno stežu šrafovima sa strane je uobičajen, ali tada su oni vidljivi,
a to nije uvek poželjno. Druga varijanta je stezanje šrafovima od gore (dole) i tada su oni potpuno
nevidljivi kada se elementi gledaju bočno.
[4] Dva načina ojačavanja „falcovanog“ spoja. Na slici levo je falc dublji
(šrafovi su od gore), a na slici desno plići (šrafovi su sa strane).
O ovoj „sitnici“ treba da vodimo računa prilikom planiranja dubine falca. U prvom slučaju je on dublji
(npr. 12mm), a u drugom plići (npr. 6mm) i prema tim dimenzijama se proračunavaju i ostale
dimenzije stranica.
Kod konstrukcija korpusa koji neće trpeti velika opterećenja dodatno ojačanje veze šrafovima i
tiplovima nije potrebno. Ukoliko su falcevi precizno urađeni, velika površina zalepljenog spoja,
bez bilo kakvih ojačanja, je sasvim dovoljna za svakodnevnu upotrebu.
Pravljenje falceva
Stigosmo i do same tehnike pravljenja falceva. Idealna mašina za to je glodalica namontirana na sto,
naravno! Lepo je ako imate glodalo za „falcovanje“ (slika [8]). Ono pravi kanal idealno ravnih zidova.
Ako ga nemate, ne očajavajte! Ravno glodalo odgovarajuće širine takođe sasvim lepo može da odradi
ovaj posao, posebno za falceve koji su širi od 12mm za koje je teško naći specijalizovano glodalo.
Širina glodala treba da odgovara debljini materijala koji se spaja i to je ujedno i širina falca.
Podešavanjem visine glodala određujemo dubinu napravljenog falca. Kako se radi o prilično
zahtevnom „skidanju“ materijala svakako to radite iz više manjih koraka, postepeno povećavajući
visinu glodala za po 6mm. Prvo se podešava dubina reza (širina falca). To se čini lenjirom tako što se u
istu liniju dovode firung i lager na glodalu (slika [5]).
Strana 3. od 5
Spojevi sa falcem
[5] Prvo je potrebno podesiti dubinu i visinu glodala. Za podešavanje
dubine reza (širine falca) koristimo lenjir koji se poravnava
sa firungom i lagerom izabranog glodala.
Nakon toga se podešava i visina glodala kojom se određuje krajnja dubina falca. Glodanje se vrši u
koracima po 6mm. Da bi izbegli dvostruko podešavanje visine, za prvi korak koristimo neki otpadni
šper debljine 6mm kao podmetač (slika [6]). U drugom koraku ponavljamo postupak glodanja sa istim
podešavanjima, ali ovoga puta bez podmetača (slika [7]).
[6] Pravljenje falceva na stolu za glodalicu. Da bi se obezbedilo „stepenasto“
skidanje materijala, kod prvog prolaza je ispod obratka postavljen
šper debljine 6 mm. On se ne koristi kod drugog (finalnog) prolaza.
Strana 4. od 5
Spojevi sa falcem
[7] U drugom prolazu glodanje se izvodi bez podmetača.
Oni kojima je stolarija profesija od koje žive svakako treba da razmišljaju o nabavci specijalnih glodala
za pravljenje falceva. Konstrukcijom liče na kopirna glodala, ali su znatno većeg prečnika, a širina
napravljenog falca se direktno određuje izborom korišćenog lagera (slika [8]). Na našem tržištu se
mogu pronaći ovakva CMT glodala koja su vrhunskog kvaliteta, ali i odgovarajuće cene. Filos iz Čačka
ih pojedinačno prodaje po ceni od oko 25 evra, a u osnovnom setu sa lagerima cena je oko 55 evra.
[8] Izgled glodala za „falcovanje“. Prečnik izabranog
lagera određuje širinu falca.
Autor: Slobodan Siridžanski (metabo)
Tekst preuzet sa www.stolarskaradionica.com
© Copyright 2010 by Slobodan Siridžanski.
Strana 5. od 5
Download

Spojevi sa falcem - Stolarska radionica