Glodalo za 45 stepeni
Glodalo za 45 stepeni
UVOD ............................................................................................................................................................................................. 1
PODEŠAVANJE VISINE GLODALA ..................................................................................................................................................... 3
PODEŠAVANJE RASTOJANJA GLODALA OD FIRUNGA ....................................................................................................................... 6
PRIMENA NA JEDNOSTAVNOM PRIMERU........................................................................................................................................ 10
Uvod
Spojevi pod uglom od 45 stepeni su uvek bili problem. Estetski su vrlo prihvatljivi jer sakrivaju kant
stranice obratka, ali to ima i svoju cenu: zahtevaju apsolutnu preciznost u izradi. Vremenom su se
majstori dovijali na razne načine kako da dođu do ovog spoja, a mnoge od tehnika koje su koristili su
ostale večita tajna. Danas, srećom, nije tako. Da bi došli do preciznog spoja pod uglom od 45 stepeni
potrebne su vam samo tri stvari:
jaka ručna glodalica sa motorom od minimum 1200W i prihvatom alata od 12mm,
sto za nju i
specijalizovano glodalo (lock miter bit).
Prvi uslov je relativno lako zadovoljiti uz odgovarajuću sumu novca, za drugi vam treba dodatni trud,
a za treći dodatnih 60€ i adresa gde se ovo specifično glodalo može nabaviti. Ja sam svoj primerak
nabavio kod specijalizovanog CMT prodavca - "Filos" iz Čačka.
[1] CMT glodalo za pravljenje spojeva pod uglom od 45 stepeni.
Problem sa preciznosti izrade je samo jedan od dva velika problema kada želite da napravite lep spoj
pod uglom od 45 stepeni. Drugi problem je kako elemente spoja međusobno zalepiti. Izmešljene su
razne stege, pomagala, kajle, dodaci i umeci. Glodalo koje vam predstavljam je i taj problem rešilo.
Linija spoja nije pravolinijska, a elementi se prosto sami "uzubljuju" jedan u drugi i na taj način
poravnavaju, tako da mrdanja nema, a to garantuje apsolutnu tačnost kontakta.
Ipak, nije kod ovog glodala sve tako lepo i bajno. Ima jedan veliki problem, a on se zove podešavanje
alata pre upotrebe. Ono se sastoji iz više koraka i zahteva preciznost i doslednost u postupku. Ništa
nije strašno i svako tu lekciju može da savlada. Na Internetu možete pronaći razne članke na ovu temu
(pretražite po: lock miter bits setup), a ja ću vam u ovom tekstu prikazati svoje iskusto i na
jednostavnom primeru predstaviti i primenu.
Za početak, red je da se upoznate sa glavnim junakom naše priče.
Strana 1. od 11
Glodalo za 45 stepeni
[2] Da bih vam predstavio veličinu ovog glodala uporedo sa
njim sam slikao i obično ravno glodalo od 10mm.
Ova glodala se obično prave za dve dimenzije raspona debljine obratka koji možete da obradite. Manje
je za debljine obratka do 9,5-19mm, a veće i za obratke debele 15-28,5mm. Manje, koje sam ja
nabavio, je prečnika od 50mm i njega još nazivaju i baby model. Onda možete misliti kako izgleda veće,
sa prečnikom od 70mm, kada se namontira na običnu ručnu glodalicu. Toliko radoznao nisam bio.
[3] Veličine i izgledi profila kod CMT glodala.
Pre korišćenja se OBAVEZNO podešavaju visina glodala i njegovo rastojanje od paralelnog oslonca ­ firunga. Možda ćete pomisliti da se ova dva parametra mogu istovremeno podešavati. Moj odgovor
je: teorijski DA, a praktično NIKADA. Ukoliko vam to i uspe iz prvog pokušaja, pogrešili ste mesto za
proveru sreće; uplata loto listića bi bila mnogo isplativija. U realnom životu ćete za svako, od
Strana 2. od 11
Glodalo za 45 stepeni
predviđena dva, podešavanja potrošiti po 2-3 pokušaja. Za podešavanja su vam potrebni otpadni
komadi jednake debljine kao i oni sa kojima ćete praviti spojeve u vašem projektu. Dve daske
dimenzija 40x10cm su sasvim dovoljne da uspešno obavite oba navedena zadatka.
Ako ste propustili važnu činjenicu sad ću vam je ponoviti: ovo glodalo se koristi samo u glodalici propisno montiranoj u odgovarajući sto! Nemojte pokušavati da sa njom radite "iz
ruke".
Naše glodalo kada radi mnogo podseća na helikopter. Obavezno, pre nego što krenete da ga
koristite, proverite još jednom da li ste ga lepo postavili u glodalicu, da li ste podesili broj
obrtaja koji je obavezno manji od standardnog i treba da bude 12000-16000 o/min i da li ste
primenili sva predviđena sredstva za zaštitu na radu (naočare, štitnici na stolu, usisivač,
antifoni...).
Podešavanje visine glodala
Obeležite sredinu debljine na otpadnim komadima tankom linijom. Podesite visinu glodala tako da se
njegova sredina poklopi sa obeleženom linijom. Poziciju firunga namestite tako da "malo zahvati"
gornji kraj noža glodala. Dakle da ostane malo ravnog materijala (par milimetara) na vertikalnom
kraju otpadnog komada. Ne trudite se da ove mere odmah budu tačne - zato i služi podešavanje koje
upravo radite. Obeležite otpadne komade sa "A" i "B" (kao na slici [4]) i jedan (komad "B") okrenite
naopačke. Uključite glodalicu i napravite prvi prolaz na oba komada ISTOVREMENO. Zašto
istovremeno? Pa da bi prepolovili vreme podešavanja :) i da bi drugi komad poslužio kao idealan
oslonac prvom! (Za OBAVEZAN oslonac drugom komadu ćete morati sami da se snađete.)
Rezove ovim glodalom ćete uglavnom obavljati normalno na smer godova (cross cut>). U
takvim slučajevima je krzanje na izlaznom delu obratka normalna, ali neželjena pojava protiv
koje se borite tako što dasku koju obrađujete gurate nekom otpadnom daskom koja služi kao
oslonac (backer board) ali i kao podmetač koji sprečava izlazno krzanje materijala..
Strana 3. od 11
Glodalo za 45 stepeni
[4] Pre početka podešavanja obeležite komade kao na slici. Na manjoj
slici je detalj sa povučenom centralnom linijom po debljini.
[5] Zatim jedan komad ("B") okrenite naopačke i napravite prvi prolaz
vodeći računa da obratke ravnomerno vodite preko glodala.
Sledi analiza rezultata. Vratite komad "B" u prvobitni položaj i uklopite ga sa komadom "A" po upravo
napravljenim delovima spoja. Moguća su tri događaja:
a) Komadi se uklapaju i savršeno leže na ravnoj podlozi, pređite na podešavanje firunga;
b) Komad "B" je višlji od komada "A" (slika [6]), glodalo treba da se spusti i
c) Komad "B" je niži od komada "A" (slika [7]), glodalo treba da se podigne.
Strana 4. od 11
Glodalo za 45 stepeni
Imajte na umu da sve uočene greške predstavljaju dvostruku stvarnu grešku! Ukoliko je izmerena
razlika u visini 2mm, to znači da korekcija visine glodala treba da bude 1mm!
[6] Komad "B" (desno) je višlji od komada "A" za 2,4mm.
Glodalo treba spustiti za 1,2mm.
Ja sam namerno, da bih pokazao i drugu varijantu greške, glodalo spustio za 2,4mm i dobio situaciju
kada je desni komad "B" niži od komada "A" za 2,4mm. Sve za nauku.
[7] Komad "B" (desno) je niži od komada "A" za 2,4mm.
Glodalo treba podići za 1,2mm.
Strana 5. od 11
Glodalo za 45 stepeni
Hod navoja na liftu kojim podižem i spuštam glodalicu na svom stolu je 1,2mm (prečnik navojne šipke
je 8mm), a to znači da je jedan pun krug precizna mera za korekciju. U sledećem prolazu sam dobio
idealno poklapanje po visini (slika [8]) i mogao sam da pređem na podešavanje rastojanja firunga od
glodala.
[8] Komadi "A" i "B" su jednake visine i spoj se idealno uklapa
(slika i nije neka, ali verujte mi na reč ☺).
Podešavanje rastojanja glodala od firunga
Kod ovog podešavanja obradak se svojim licem/naličjem naslanja na firung, a ne na sto. Zbog toga
sam morao da napravim poseban "gurač" koji će imati ulogu oslonca obratku, ali i sigurnosnu jer ne
volim baš da mi se prsti muvaju u blizini helikoptera sa vrlo oštrim noževima. (Ovoga puta vam
preporučujem da radite samo sa po jednim komadom po prolazu.) Obradak se za njega spaja stegama,
a punu kontrolu pravca obezbeđuje letva sa njegove zadnje strane koja se oslanja na gornju ivicu
firunga. Primenom ovakvog "gurača" obezbedio sam i oslonac na izlaznom kraju izglodanog kanala
koji sprečava krzanje. Neka vam "gurač" bude obavezna stavka koju ćete napraviti pre korišćenja
ovog glodala, zaista mnogo pomaže!
Strana 6. od 11
Glodalo za 45 stepeni
[9] "Gurač" za sledeću fazu podešavanja. Na prednjoj strani je parče špera
koje dodatno sprečava kontakt prstiju i glodala.
[10] Komad "A" spreman za prvo probno rezanje.
Nakon prvog prolaza koamd "B" (desno) je niži od komada "A" (slika [11]). To znači da je malo
materijala izglodano, odnosno da firung treba odmaći od glodala za polovinu greške. I ovde važi
pravilo da sve uočena greška predstavljaju dvostruku stvarnu grešku! Ukoliko je izmerena razlika u
visini 2mm, to znači da korekcija položaja firunga treba da bude 1mm! Slika nije sjajna, ali se vidi
netačnost spoja.
Strana 7. od 11
Glodalo za 45 stepeni
[11] Komad "B" je niži od komada "A" za 2mm. Pomeranjem firunga od glodala
za 1mm postigao sam ono što sam planirao (slika [12]).
[12] Komadi za testiranje su se idealno uklopili u prav ugao. Ostalo je samo da
ova dva komada proglasim šablonima koje ću koristiti sledeći put kada
budem radio sa gotovim lepljenim daskama koje se mogu naći kao polufabrikati.
Strana 8. od 11
Glodalo za 45 stepeni
Slike sa kontra greškom nema jer je nije ni bilo. Dakle, sa samo jednim dodatnim
podešavanjem sam završio ovaj korak. Pažljivo odmeravanje greške šublerom (u narodu
poznatijem kao pomično kljunasto merilo) i precizna korekcija alata (visina glodala i rastojanje
firunga) su vam dovoljni da u 2-3 koraka obavite sav posao podešavanja! Posetite adresu na
sajtu američkog časopisa ShopNotes i tamo možete pronaći SketchUp model sa svim
varijantama grešaka koje se mogu dogoditi prilikom podešavanja ovog glodala. Skice su sjajne i
posle njih ne može da vam nešto ostane nejasno.
Kada budete potpuno sigurni u svoja podešavanja, na otpadnim komadima napravite jedan spoj "na
suvo". Ukoliko je apsolutno tačan, ove komade zadržite kao šablon za podešavanje. Svaki sledeći put
glodalo ćete podesiti za par desetina sekundi ukoliko radite sa daskama koje su iste debljine kao i
sačuvani šabloni.
[13] Šabloni koje ću koristiti za buduća podešavanja.
Iskustvo: Ja sam u ovom primeru radio sa čamovinom. Dok sam podešavao visinu glodala mogu reći da nije bilo
većih problema. Kada sam daske za testiranje počeo da naslanjam na firung da bih odredio njegovo
rastojanje počeli su problemi sa krzanjem i pucnjem mekane čamovine na mestima gde su centralni
"zubi" u spoju. Ovo sam donekle uspeo da kompenzujem kada sam bočno počeo da pritiskam obradak
većom silom (za to mi je poslužio otpadni komad koji sam položio na sto i dvostruko lepljivom trakom
zalepio bočno na dasku za testiranje) i njegovim sporijim pomeranjem, što je prouzrokovalo blago
paljenje materijala.
Strana 9. od 11
Glodalo za 45 stepeni
[14] Iskrzani zubi na komadu koji je bio naslonjen na firung.
Koliko sam materijala "bacio" na podešavanje? Jeste, tu postoji lako merljivi škart. Za svaki novi
pokušaj, a njih je bilo ukupno 7, sam morao da skraćujem daske za podešavanje za po 2cm. To znači
ukupno oko 28cm. Da li je to mnogo ili malo, procenite sami.
Primena na jednostavnom primeru
Već sam pisao o pravljenju držača hartije za kuhinju. Oni pažljiviji su primetili da sam taj tekst završio
rečenicom da se bočne stranice mogu spojiti sa leđima korišćenjem specijalnog glodala. E, pa ovo je to
glodalo i ja ću vam sada pokazati njegovu upotrebu na delu baš na tom primeru.
Pre nego što prionete na posao oko korišćenja ovog glodala za realne projekte, daću vam tri saveta da
ne bi dolazilo do konfuzija oko okretanja obradaka i nepreciznih rezova.
1) Obeležite unutrašnje strane svih dasaka koje treba da spojite nekim markerima. Obeležene strane
se obrađuju uvek tako da se okreću ili prema stolu ili prema firungu. Prilikom glodanja nikad ne treba
da vidite obeležene markere.
2) Morate biti dosledni prilikom glodanja "srodnih" stranica. Na primer, ukoliko treba da spojite 4
stranice fioke, krajeve prednje i zadnje stranice obrađujete sa obeleženim markerima prema stolu, a
krajeve bočnih stranica sa obeleženim markerima prema firungu.
3) Preciznost rezova je osnova kod korišćenja ovog glodala. Da bi ga zaista i ostvarili tehnika rada sa
glodalicom mora da bude savršena. Osnovni zadatak je da obezbedite da pritisak na obradak uvek
bude ravnomeran kako bi glodalo u svakom trenutku zahvatalo 100% predviđenog materijala.
Strana 10. od 11
Glodalo za 45 stepeni
[15] Obeleženi elementi stranica držača. Markeri su sa unutrašnje strane
konstrukcije. Stranice "A" i "C" se obražuju licem prema radnom
stolu, a stranica "B" licem prema firungu.
Za kraj ovog prikaza pokazaću vam još i tehniku lepljenja stranica fioka. Zbog osobine izglodanih
kanala da vezu drže zaključanom, prilikom lepljenja dovoljno je da konstrukciju položite na radni sto i
da silom delujete samo na jednu stranicu, u pravcu "zuba" u spoju. Pravi uglovi i čvrstina spoja su
zagarantovani!
[16] Za lepljenje fioka dovoljna je ravnomerna sila koja će delovati samo na jednu
njenu stranicu, pa makar za to poslužila i neka zaboravljena enciklopedija.
Autor: Slobodan Siridžanski (metabo)
Tekst preuzet sa www.stolarskaradionica.com
© Copyright 2010 by Slobodan Siridžanski.
Strana 11. od 11
Download

linka - Stolarska radionica