Glodanje
Back
738 | Glodanje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Novi potencijal
za ručno vođene površinske glodalice
Bosch nudi kompaktan, jasno strukturisani program glodala za mnogo primena. I to sa privlačnim odnosom
kvaliteta i cene. Bosch GOF-CE površinske glodalice ističu se snagom i preciznošću. Zajedno sa novim glodalima
i standardnim primenama nude potpunu kompetenciju sistema.
Bosch glodala
Za standardne primene u radionici i na gradilištu. Sve u trajnom kvalitetu od tvrdog metala i sve sa osovinama
od 8 i 12 mm. Transparentna struktura ponude: glodala za profilisanje i glodala za spajanje.
Oblici: za profilisanje
Bosch ponuda glodala obuhvata najvažnije profile. Ukupno 38 dimenzija
Glodala za zaobljavanje
Strana 742
Glodalo za poluokrugle
kanale
Strana 743
A
B
C
D
E
F
G
H
25 °
45 °
Glodala za profile
Strana 745
Glodalo za skošavanje
ivica / glodalo za
glodanje uz površinu
Strana 749
Glodalo za V-kanale
Strana 750
Bosch pribor 11/12
Glodalo četvrtinskog
štapa
Strana 751
Glodalo polovičnog i
pljosnatog štapa
Strana 752
Kopirno glodalo
Strana 753
Precizna glodala: za spajanje
Glodala za žlebove, za pera, za pregibe i za zupčaste žlebove za najčešće primene.
Uz to još glodala za šarnire i glodala za glodanje uz površinu. Ukupno 40 dimenzija
Glodala za kanale
Strana 754
Pločasta glodala za
žlebove
Strana 756
Glodalo za pera
Strana 757
Glodalo za žlebove za
šarnire
Strana 757
Glodalo za pregibe
Strana 758
Glodalo za glodanje uz
površinu
Strana 759
Glodalo za zupčaste
žlebove
Strana 761
Glodanje | Pregled | 739
740 | Glodanje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Kvalitet
koji se isplati
Privlačno je kada se spoje ekonomičnost i kvalitet. Sva Bosch glodala poseduju kvalitetne oštrice od tvrdog
metala, optimizovanu reznu geometriju i precizno brušenje koje se odlikuje dugim iskustvom. Korisnost leži
u tačnosti poklapanja i dugom veku trajanja.
Ploče od tvrdog metala
Materijal po normi ISO K10. Sa dijamantsko brušenom geometrijom
Srebrni lem
Čvrsto lemljenje ploča od tvrdog metala srebrnim lemom na telu glodala.
EN-norma 847
Bosch standardna glodala odgovaraju najnovijoj evropskoj normi,
oštrice.
To znači: kvalitetni bezbedni spoj.
u kombinaciji sa ekonomskim i specifičnim prednostima za korisnike.
Sa jednom ili dve oštrice?
Glodala sa vrlo malim prečnicima konstruisana su – za bolje izbacivanje strugotina –
sa jednom oštricom. Glodala sa dve oštrice
odgovaraju za srednje i velike prečnike.
Bezbedna dužina stezanja
Oznaka na dršci pokazuje traženu dužinu
stezanja.
Radna dužina u skladu sa tržištem
Radna dužina glodala prilagođena je nazivnoj debljini uobičajenih ploča od masivnog
drveta i drvenih materijala, do 25 mm. Do
38 mm sa naročito dugim glodalima.
Proračunata bezbednost
Merodavne karakteristike konstrukcije za
čist rad sa malim povratnim udarcem:
a) Ograničenje međuprostora za strugotine
b) Ograničenje debljine strugotine:
maks. 1,1 mm
a
b
Glodanje | Pregled | 741
Bosch pribor 11/12
Bolji rezultati,
kada je ispravni smer
Kvalitet je usko povezan sa mogućnostima električnih alata i preciznošću glodala. Uz to dolaze vrednosti
iskustva koje se u korist kupca dalje komuniciraju i prosleđuju.
Glodanje radnog predmeta sa četiri strane
2
4
1 + 2: prvo glodanje čeonih strana
3 + 4: zatim glodanje uzdužnih ivica paralelno uz vlakno
Prednost: uglovi koji su se odlomili kod glodanja čeonih
strana mogu da se isprave.
Glodanje zaobljenih ivica
Prikladna pomagala za čisto glodanje: rukavac vođice, vođica
sa kugličnim ležajem ili šablon sa čaurom za kopiranje.
1
3
Rizici kod rada bez graničnika
Kada se površinska glodalica povlači prema korisniku,
pomiče se na desno. Kada se površinska glodalica gura od
korisnika, pomiče se na levo.
Glodanje sa letvom graničnika i glodanje žlebova
Pravi smer pomaka odlučuje o kvalitetu. Glodanje sa letvom
graničnika: guranje površinske glodalice. Glodanje žlebova:
glodanje u suprotnom smeru hoda.
Sigurno glodanje u suprotnom smeru hoda
Kod glodanja u suprotnom smeru hoda povlači se graničnik
nasuprot radnom predmetu: bezbedna i čista obrada.
Glodanje u suprotnom smeru hoda
Nesigurno glodanje u smeru hoda
Kod glodanja u smeru hoda uređaj se pritišće od radnog
predmeta: nečisti rubovi, rizik pomeranja uređaja u stranu.
Glodanje u smeru
hoda
742 | Glodanje | Profilno glodanje
Bosch pribor 11/12
Oblici za profilisanje
Glodala za zaobljavanje
Ź Za zaobljavanje ivica, npr. na prozorima,
ormarima, stonim pločama, regalima,
okvirima kamina
Ź Sa vođicom sa kugličnim ležajem za
jednostavno vođenje direktno na radnom
predmetu bez šablona
Bosch glodalo za zaobljavanje za čiste oble ivice
Glodalo za zaobljavanje sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
du
Uk
up
na
už
ad
dn
Ra
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
žin
a(
(L)
ina
(R
1)
mm
Ra
dij
us
mm
at
ihv
Pr
G)
m
mm
m
Ź Pogodno za masivno drvo kao što je smrekovina, bukovina, hrastovina, jovovina
i abrazivne materijale
Informacije za poručivanje
8
3
10,5
53
2 608 628 344
P2a
1
1
358057
8
4
12,7
53
2 608 628 339
P2a
1
1
358002
8
6
13,5
53
2 608 628 340
P1a
1
1
358019
8
8
15,5
53
2 608 628 341
P1a
1
1
358026
8
10
16,5
57
2 608 628 342
P1a
1
1
358033
8
12
19,0
60
2 608 628 343
P1a
1
1
358040
8
15
22,0
66
2 608 628 345
P1a
1
1
358064
12
12
19,0
70
2 608 628 471
P2a
1
1
420342
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Profilno glodanje | 743
Bosch pribor 11/12
Glodalo za poluokrugle kanale
Ź Za proizvodnju ivičnih profila, spojeva šar-
kom sa poluokruglim kanalima, dekorativnim
ukrasnim žlebovima, žlebova za ceđenje,
strukturisanje površina i za primenu u glodalicama za kopiranje
Ź Sa vođicom sa kugličnim ležajem za jednostavno vođenje direktno na radnom predmetu bez šablona
Bosch glodalo za poluokrugle kanale za strukturisanje
površine
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ra
dij
us
už
ad
dn
Ra
Ka
tal
oš
ki
ina
žin
du
na
Uk
up
nik
Pr
eč
at
ihv
Pr
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
(R
1)
mm
a(
m
)m
(D
la
co
mm
at
ihv
Pr
(L)
G)
m
mm
m
Glodalo za poluokrugle kanale, sa dve oštrice, tvrdi metal
Informacije za poručivanje
8
-
8,0
40
9,5
4,0
2 608 628 367
P2a
1
1
358286
8
-
12,0
40
9,5
6,0
2 608 628 368
P2a
1
1
358293
8
-
16,0
45
12,7
8,0
2 608 628 369
P2a
1
1
358309
8
-
20,0
46
12,7
10,0
2 608 628 370
P2a
1
1
358316
12
-
16,0
54
12,7
8,0
2 608 628 472
P2a
1
1
420358
12
-
24,0
57
12,7
12,0
2 608 628 473
P2a
1
1
420365
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
744 | Glodanje | Profilno glodanje
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
mm
ina
Ra
dij
us
už
ad
(R
1)
mm
(L)
(G
ina
dn
Ra
Uk
up
na
du
ž
la
at
ihv
Pr
Pr
eč
nik
co
mm
at
ihv
Pr
(D
)m
m
)m
m
Glodalo za poluokrugle kanale sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Informacije za poručivanje
8
-
20,7
53
9,0
4,0
2 608 628 361
P2a
1
1
358224
8
-
24,7
53
13,0
6,0
2 608 628 362
P1a
1
1
358231
8
-
28,7
54
13,0
8,0
2 608 628 363
P1a
1
1
358248
8
-
32,7
55
14,0
10,0
2 608 628 364
P1a
1
1
358255
8
-
36,7
58
16,0
12,0
2 608 628 365
P1a
1
1
358262
12
-
36,7
70
16,0
12,0
2 608 628 474
P2a
1
1
420372
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Profilno glodanje | 745
Bosch pribor 11/12
Glodala za profile
Ź Za proizvodnju ivica radnih predmeta na
korpusima, polica ormana, okvire, ali
i za oblikovanje venaca i okvirnih profila
Ź Sa vođicom sa kugličnim ležajem za jednostavno vođenje na radnom predmetu
Bosch glodala za profile za savršene stolarske radove na
nameštaju
Karakteristike proizvoda
8
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
11
14,3
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
G)
a(
žin
du
na
Uk
up
Ra
(R
1)
mm
ad
dn
ina
Šir
Ra
dij
us
už
)m
(B
mm
at
ihv
Pr
ina
m
(L)
mm
mm
Glodalo za profile A sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Informacije za poručivanje
4,8
57
2 608 628 393
P1a
1
1
358545
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
746 | Glodanje | Profilno glodanje
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
(G
Uk
up
na
du
ž
ina
(R
1)
mm
už
Ra
dn
Ra
dij
us
ad
(B
Pr
eč
nik
Šir
ina
at
ina
(D
)m
m
m
)m
la
co
mm
ihv
at
Pr
ihv
Pr
(L)
mm
)m
m
Glodalo za profile B sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Informacije za poručivanje
8
-
8,0
-
12,7
4,0
54
2 608 628 394
P1a
1
1
358552
8
-
12,7
-
17,4
6,3
61
2 608 628 395
P1a
1
1
358569
Karakteristike proizvoda
8
9,5
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
G)
a(
žin
du
na
Uk
up
Ra
(R
1)
mm
ad
dn
ina
Šir
Ra
dij
us
už
)m
(B
mm
at
ihv
Pr
ina
m
(L)
mm
mm
Glodalo za profile C sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Informacije za poručivanje
14,3
4,8
57
2 608 628 396
P1a
1
1
358576
Glodalo za profile D sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
8
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
15
18
6,3
60
2 608 628 397
P1a
1
1
358583
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Profilno glodanje | 747
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
8
25,4
14,3
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
(G
ina
(R
1)
mm
Uk
up
na
du
ž
dn
Ra
Ra
dij
us
ad
už
ina
(D
)m
m
Pr
eč
nik
mm
at
ihv
Pr
(L)
mm
)m
m
Glodalo za profile E, sa dve oštrice, tvrdi metal
Informacije za poručivanje
6,3
46
2 608 628 355
P1a
1
1
358163
Glodalo za profile F sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
8
28,5
13,5
6,3
54
2 608 628 356
P1a
1
1
358170
8
35,0
16,5
9,5
59
2 608 628 358
P1a
1
1
358194
Glodalo za profile G sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
8
31,8
12,7
4,80
54
2 608 628 357
P1a
1
1
358187
8
38,0
16,0
6,35
57
2 608 628 359
P1a
1
1
358200
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
748 | Glodanje | Profilno glodanje
Bosch pribor 11/12
-
12,7
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
(G
Uk
up
na
du
ž
Karakteristike proizvoda
8
ina
(R
1)
mm
už
Ra
dij
us
ad
dn
Ra
ihv
Pr
ina
(D
)m
m
la
at
Pr
eč
nik
co
mm
at
ihv
Pr
(L)
mm
)m
m
Glodalo za profile H, sa dve oštrice, tvrdi metal
Informacije za poručivanje
12,7
2,4
2 608 628 398
46
P2a
1
1
358590
Karakteristike proizvoda
8
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
20,6
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
G)
a(
žin
du
na
Uk
up
Ra
dij
us
Ra
(R
1)
mm
ina
ad
dn
nik
Pr
eč
at
ihv
Pr
už
(D
mm
)m
m
(L)
mm
mm
Glodalo pljosnatog štapa, sa dve oštrice, u verziji od tvrdog metala
Informacije za poručivanje
32
18,3
63,5
2 608 628 354
P1a
1
1
358156
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Profilno glodanje | 749
Bosch pribor 11/12
Glodalo za skošavanje ivica
Ź Za skošavanje ivica pravilno oblikovanih ili
zaobljenih radnih predmeta
Ź Za izradu finih žlebova slova i dekorativnih
ukrasnih žlebova
Ź Sa vođicom sa kugličnim ležajem za jedno-
stavno vođenje direktno na radnom predmetu bez šablona
Glodalo za skošavanje ivica za fine ukrasne ivice na nameštaju
Glodalo za skošavanje ivica sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Karakteristike proizvoda
8
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
11
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
žin
a
du
Ug
ao
ste
pe
ni
Ra
Uk
up
ad
dn
ina
Šir
na
už
)m
(B
mm
at
ihv
Pr
ina
m
(L)
(G
)m
mm
m
Ź Pogodno za masivno drvo i pločaste materijale
Informacije za poručivanje
15
56
45
2 608 628 352
P1a
1
1
358132
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
750 | Glodanje | Profilno glodanje
Bosch pribor 11/12
Glodalo za V-kanale
Ź Za imitaciju rezbarenja urezivanjem i za
gravuru slova
Ź Za glodanje dekorativnih ukrasnih žlebova
Ź Kod korišćenja paralelnog graničnika ili čaure
za kopiranje pogodno i za skošavanje ivica
Glodalo za V-žlebove, sa dve oštrice, tvrdi metal
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
na
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
žin
a(
G)
Ug
mm
ao
ste
pe
ni
du
ina
Uk
up
Ra
dn
ad
už
(D
la
at
ihv
Pr
Pr
eč
nik
co
mm
at
ihv
Pr
)m
m
(L)
mm
Ź 60°/90° šiljati ugao
Ź Pogodno za masivno drvo
Informacije za poručivanje
8
-
11,0
14,0
45
60
2 608 628 406
P2a
1
1
358675
8
-
16,0
16,0
45
90
2 608 628 407
P2a
1
1
358682
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Profilno glodanje | 751
Bosch pribor 11/12
Glodalo četvrtinskog štapa
Ź Za dekorativno profilisanje površina kod
izrade nameštaja ili enterijera
Ź Za imitaciju spojeva pero-utor u površinama
masivnog drveta uz nepotpuno iskorišćavanje
radne dužine glodala
Ź Za imitaciju okvirnih konstrukcija sa punjenjem uz potpuno iskorišćavanje radne dužine
glodala
Glodalo četvrtinskog štapa, sa jednom oštricom, tvrdi metal
Karakteristike proizvoda
8
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
9,5
10,5
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
G)
a(
žin
du
na
Uk
up
Ra
dij
us
dn
Ra
(R
1)
mm
ina
ad
už
(D
Pr
eč
nik
Pr
ihv
at
mm
)m
m
(L)
mm
mm
Ź Pogodno za masivno drvo i abrazivne materijale
Informacije za poručivanje
3,2
41
2 608 628 405
P2a
1
1
358668
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
752 | Glodanje | Profilno glodanje
Bosch pribor 11/12
Glodalo polovičnog štapa
Ź Za dekorativno profilisanje ivica masivnog
drveta kod izrade nameštaja, izrade postolja,
izrade enterijera
Ź Naročito pogodno za glodanje profila
„polovični štap“
Ź Sa vođicom sa kugličnim ležajem za jednostavno vođenje glodala direktno na radnom
predmetu bez šablona
Glodalo polovičnog štapa sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Karakteristike proizvoda
8
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
19
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
G)
a(
žin
du
na
Ra
dij
us
dn
Ra
Uk
up
ina
ad
už
mm
at
ihv
Pr
(R
1)
mm
(L)
mm
mm
Ź Pogodno za masivno drvo
Informacije za poručivanje
6
63
2 608 628 360
P1a
1
1
358217
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Profilno glodanje | 753
Bosch pribor 11/12
Kopirno glodalo
Ź Za izbušenje ili glodanje otvora kod izrade
prodavnica, izrade na sajmovima, izrade
kamp-prikolica kao i izrade montažnih kuća,
npr. otvori za prekidače svetla, utičnice,
prekidače u panelima
Kopirno glodalo, tvrdi metal
8
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
8
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
na
Uk
up
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
žin
du
ina
už
ad
dn
Ra
Pr
eč
a(
(L)
m
)m
nik
(D
mm
at
ihv
Pr
G)
m
mm
m
Ź Glodalo sa oštricom burgije opremljenom tvrdim metalom („glodalo otvora za
prekidač svetla“)
Ź Prihvat glodala između glavne oštrice i oštrice burgije služi za vođenje na radnom
predmetu
Ź Pogodno za obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili masivnog drveta
Informacije za poručivanje
19
64
2 608 628 371
P2a
1
1
358323
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
754 | Glodanje | Glodanje spojeva
Bosch pribor 11/12
Precizna glodala za spajanje
Glodala za kanale
Ź Za univerzalno glodanje, izrađivanje žlebova
i pregiba sa površinskim glodalicama
Ź Za formatiranje pravilno oblikovanih ili zaobljenih radnih predmeta
Ź Glodala sa jednom i dve oštrice
Glodalo za žlebove, sa jednom oštricom, tvrdi metal
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
na
Uk
up
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
žin
du
ina
už
ad
dn
Pr
eč
Ra
nik
at
ihv
Pr
a(
(L)
m
)m
(D
la
co
mm
at
ihv
Pr
G)
mm
mm
Ź Pogodno za masivno drvo i pločaste materijale
Ź Za glodanje malih žlebova za spajanje šperploča perom i žlebom, za ukrasne žlebove
u površinama ili za žlebove profila za gumene zaptivače
Informacije za poručivanje
8
-
3,0
8,0
51
2 608 628 376
P2a
1
1
358378
8
-
4,0
8,0
51
2 608 628 377
P2a
1
1
358385
8
-
5,0
12,7
51
2 608 628 378
P2a
1
1
358392
Glodalo za žlebove, sa dve oštrice, tvrdi metal
Ź Pogodno za masivno drvo, pločaste materijale kao što su ploče od iverice ili višeslojna
MDF-ploče, plastika ili abrazivni materijali npr. Corian
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
8
-
6,00
16,0
48
2 608 628 379
P2a
1
1
358408
8
-
7,00
20,0
51
2 608 628 380
P2a
1
1
358415
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Glodanje spojeva | 755
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
ina
(L)
mm
Uk
up
na
du
žin
a(
G)
mm
už
ad
Ra
dn
Pr
eč
nik
Pr
Pr
ihv
ihv
at
at
co
mm
la
(D
)m
m
Glodalo za žlebove, sa dve oštrice, tvrdi metal
Informacije za poručivanje
8
-
8,00
20,0
51
2 608 628 381
P2a
1
1
358422
8
-
9,00
20,0
51
2 608 628 382
P2a
1
1
358439
8
-
10,00
20,0
51
2 608 628 383
P2a
1
1
358446
8
-
11,00
20,0
51
2 608 628 384
P2a
1
1
358453
8
-
12,00
20,0
51
2 608 628 385
P2a
1
1
358460
8
-
13,00
20,0
51
2 608 628 386
P2a
1
1
358477
8
-
14,00
20,0
51
2 608 628 375
P2a
1
1
358361
8
-
15,00
20,0
51
2 608 628 387
P2a
1
1
358484
8
-
16,00
20,0
51
2 608 628 388
P2a
1
1
358491
8
-
18,00
25,0
56
2 608 628 389
P2a
1
1
358507
8
-
20,00
25,0
56
2 608 628 390
P2a
1
1
358514
8
-
22,00
25,0
56
2 608 628 391
P2a
1
1
358521
8
-
25,00
20,0
51
2 608 628 392
P1a
1
1
358538
Glodalo za žlebove sa posebnom dužinom, sa dve oštrice, tvrdi metal
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
na
Uk
up
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
žin
du
ina
už
ad
dn
Ra
Pr
eč
a(
(L)
m
)m
nik
(D
mm
at
ihv
Pr
G)
mm
mm
Ź Pogodno za masivno drvo, pločaste materijale kao što su ploče od iverice ili višeslojna
MDF-ploče, plastika ili abrazivni materijali npr. Corian
Ź Veća radna dužina za veću fleksibilnost kod primene
Informacije za poručivanje
8
8
25,4
56
2 608 628 372
P2a
1
1
8
10
25,4
56
2 608 628 373
P2a
1
1
358347
8
12
32,0
62
2 608 628 374
P2a
1
1
358354
12
10
40,0
81
2 608 628 464
P2a
1
1
420273
12
12
40,0
81
2 608 628 465
P2a
1
1
420280
12
16
40,0
81
2 608 628 466
P2a
1
1
420297
12
18
40,0
81
2 608 628 467
P2a
1
1
420303
12
20
40,0
81
2 608 628 468
P2a
1
1
420310
12
25
40,0
81
2 608 628 469
P2a
1
1
420327
12
30
40,0
81
2 608 628 470
P2a
1
1
420334
358330
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
756 | Glodanje | Glodanje spojeva
Bosch pribor 11/12
Pločasta glodala za žlebove
Ź Za precizno izrađivanje žlebova u malim
bridovima, npr. za prihvat zaptivača ili za
proizvodnju spoja pero-žleb
Pločasto glodalo za žlebove u uskim bridovima
Pločasto glodalo za žlebove sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
žin
du
Uk
up
na
už
ad
dn
Ra
Pr
eč
a(
(L)
ina
mm
nik
(D
)
mm
at
ihv
Pr
G)
mm
mm
Ź Pogodno za masivno drvo i pločaste materijale
Ź Napomena: vođenje površinske glodalice na površini radnog predmeta sprečava
naginjanje uređaja
Informacije za poručivanje
8
32
3
51
2 608 628 401
P1a
1
1
358620
8
32
4
51
2 608 628 402
P1a
1
1
358637
8
32
5
51
2 608 628 403
P1a
1
1
358644
8
32
6
51
2 608 628 404
P1a
1
1
358651
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Glodanje spojeva | 757
Bosch pribor 11/12
Glodalo za pera
Ź Za glodanje klasičnog profila pera i žleba na
ivicama masivnog drveta u kombinaciji sa
pločastim glodalom za žlebove radne dužine
5 mm
Glodalo za pera, sa dve oštrice, tvrdi metal
8
25
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
na
Uk
up
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
žin
du
ina
už
ad
dn
Ra
Pr
eč
a(
(L)
m
)m
nik
(D
mm
at
ihv
Pr
G)
mm
mm
Ź Pogodno za masivno drvo
Informacije za poručivanje
5
58
2 608 628 353
P1a
1
1
358149
Glodalo za žlebove za šarnire
Ź Za glodanje veoma plitkih žlebova kod upušta-
nja šarki ili drugih okova pri izradi nameštaja
Glodalo za žlebove za šarnire, sa dve oštrice, tvrdi metal
Ź Pogodno za masivno drvo ili pločaste materijale
Ź Posebni oblik ovog glodala garantuje dobro izbacivanje strugotina, miran rad i veoma
dobar kvalitet sečenja
8
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
12,7
12,7
50,8
2 608 628 399
P2a
1
1
358606
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
758 | Glodanje | Glodanje spojeva
Bosch pribor 11/12
Glodalo za pregibe
Ź Za izradu nameštaja i okvira (prozori,
vrata, slike)
Ź Sa vođicom sa kugličnim ležajem za
jednostavno vođenje direktno na
radnom predmetu bez šablona
Glodalo za pregibe sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
–
9,5
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
du
Ka
tal
oš
ki
žin
a(
(L)
na
Uk
up
dn
ad
už
(D
)
Ra
Pr
eč
nik
(B
ina
Šir
at
ihv
Pr
ina
mm
m
)m
la
co
mm
at
ihv
Pr
Karakteristike proizvoda
8
G)
m
mm
m
Ź Pogodno za masivno drvo i pločaste materijale
Informacije za poručivanje
–
12,7
54
2 608 628 350
P2a
1
1
358118
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Glodanje spojeva | 759
Bosch pribor 11/12
Glodalo za glodanje uz površinu
Ź Za glodanje uz površinu i skošavanje ivica
obloženih pločastih materijala, drvenih
greda, ugaonih letvica kod izrade nameštaja
i prodavnica
Ź Sa vođicom sa kugličnim ležajem za jednostavno vođenje direktno na radnom predmetu bez šablona
Glodalo za glodanje uz površinu sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
na
Uk
up
Ka
tal
oš
ki
žin
du
ina
už
ad
dn
Pr
eč
Ra
nik
at
ihv
Pr
a(
(L)
m
)m
(D
la
co
mm
at
ihv
Pr
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
G)
mm
mm
Ź Pogodno za masivno drvo i abrazivne pločaste materijale
Informacije za poručivanje
8
-
9,5
25,4
68
2 608 628 346
P2a
1
1
358071
8
-
12,7
13,0
56
2 608 628 347
P2a
1
1
358088
8
-
12,7
25,4
68
2 608 628 348
P2a
1
1
358095
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
760 | Glodanje | Glodanje spojeva
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
8
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
-
5,5
23,7
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
už
ina
(L)
Uk
up
mm
na
du
žin
a(
Ug
G)
ao
mm
ste
pe
ni
ad
(D
)m
m
dn
Ra
(B
ina
Šir
at
ihv
Pr
eč
nik
la
co
mm
at
Pr
ihv
Pr
)m
m
Glodalo za skošavanje/glodanje uz površinu sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal
Informacije za poručivanje
12,0
54
25
2 608 628 351
P1a
1
1
358125
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Glodanje spojeva | 761
Bosch pribor 11/12
Glodalo za zupčaste žlebove
Ź Za izradu zubaca kod korpusa i fioka
Ź Za otvorene i pokrivene spojeve zupcima
Ź U kombinaciji sa uređajem za glodanje zu-
baca za poluzakrivljene spojeve zupcima
Ź Za glodanje preciznih žlebova za pera za
prihvat letvi sa perom, npr. kod stola od
masivnog drveta, za izbegavanje krivljenja
materijala
Glodalo za zupčaste žlebove, sa dve oštrice, tvrdi metal
8
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
14
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
na
Uk
up
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
žin
du
ina
už
ad
Ra
dn
Pr
eč
nik
Ug
ao
ste
pe
ni
a(
(L)
m
)m
(D
mm
at
ihv
Pr
G)
m
mm
m
Ź Pogodno za masivno drvo
Informacije za poručivanje
15
55
15
2 608 628 408
P1a
1
1
358699
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
762 | Glodanje | Površinske glodalice
Bosch pribor 11/12
Pribor za
Bosch površinske glodalice
Paralelni graničnici za Bosch površinske glodalice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
mm
Ź Kompletno sa finim podešavanjem
Ź Pogodni za sve radove glodanja paralelno uz ivicu radnog predmeta
Informacije za poručivanje
Paralelni graničnik
Za GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 CE; GOF 1300 ACE; GOF 1600 A;
GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 1100; POF 1300
10
2 607 001 387
C0a
1
1
247252
Šestar za glodanje i set adaptera za šinu za vođenje za Bosch površinske glodalice
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Ka
tal
oš
ki
m
am
žin
Du
Karakteristike proizvoda
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Za primenu učvrstite čiviju za centriranje u adapter za šinu za vođenje
Ź Šina za vođenje FSN 70 (2 602 317 030) i FSN 140 (2 602 317 031) može da
se sa adapterom koristi i za površinsku glodalicu
Ź Sa bezstepenim podešavanjem površinske glodalice možete glodati sledeće
radijuse kruga:
sa GOF 900: 95 do 655 mm
sa GOF 1200: 100 do 660 mm
sa GOF 1300: 100 do 660 mm
sa GOF 2000: 100 do 660 mm
sa POF 800: 95 do 655 mm
Informacije za poručivanje
Graničnik za krivine
Za GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 CE; GOF 1300 ACE; GOF 1600 A;
GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE;
POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE
-
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
2 609 200 143
C1a
1
1
062886
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Površinske glodalice | 763
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Du
ž
ina
mm
Šestar za glodanje i set adaptera za šinu za vođenje za Bosch površinske glodalice
Informacije za poručivanje
Vođica FSN 70
Par ručnih stega nije sadržan
Za GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE;
GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE;
GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE;
POF 1200 AE; POF 1400 ACE
700
2 602 317 030
C0a
1
1
087186
Vođica FSN 140
Par ručnih stega nije sadržan
(Gumeni rub kao rezervni deo 2 601 010 044)
Za GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE;
GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE;
GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE;
POF 1200 AE; POF 1400 ACE
1400
2 602 317 031
C0a
1
1
087193
Ekstra-duge vodeće šipke za Bosch površinske glodalice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
br
oj
Ka
tal
oš
ki
m
am
žin
Du
Pr
eč
nik
mm
Ź Za radove glodanja kod kojih serijske vodeće šipke nisu dovoljno duge
Informacije za poručivanje
Vodeća šipka
Za GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE;
POF 1300 ACE; POF 1400 ACE
8
800
2 609 200 144
P0b
2
1
062893
Vodeća šipka
Za GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE;
GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional
Za sve površinske glodalice sa prečnikom vodeće šipke 10 mm, rastojanje rupa 100 mm
10
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
800
2 609 200 145
P0b
2
1
062909
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
764 | Glodanje | Površinske glodalice
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ručka za Bosch površinske glodalice
Informacije za poručivanje
Prihvat
Za šestar za glodanje 2 609 200 143 i postoljem 2 607 020 300
1 603 481 001
P0f
1
1
001939
1
013666
Dodatak za glodanje ivica za Bosch površinske glodalice
Ź Za obradu ravnih čeonih ivica ili zaobljenih uzdužnih ivica
Ź Za obradu ravnih čeonih ivica kao i zaobljenih uzdužnih ivica
Dodatak za glodanje ivica
Za GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 600 ACE
2 607 020 301
C0a
1
Postolje POF S2 za Bosch površinske glodalice
Ź Sa postoljem POF S2, GGS 27 postaje snažna površinska glodalica
Postolje
Za GGS 27; GGS 27 C Professional
2 607 020 300
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
C0a
1
1
013659
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Površinske glodalice | 765
Bosch pribor 11/12
Stezne čeljusti za verzije uređaja od 2.85 za Bosch površinske glodalice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
Pr
eč
nik
co
mm
la
Ź Stezne čeljusti za prihvat alata
Informacije za poručivanje
Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE
1/4
-
2 608 570 048
P1c
1
1
006699
-
6
2 608 570 047
P1c
1
1
013505
-
8
2 608 570 049
P1c
1
1
006705
Set steznih čeljusti/slepe navrtke za Bosch površinske glodalice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
br
oj
Ka
tal
oš
ki
m
am
čin
Ve
li
Pr
eč
Pr
eč
nik
nik
co
mm
la
Ź Napomena: preporučuje se korišćenje odgovarajuće stezne čeljusti za prečnik prihvata
glodala, a ne rad sa čaurama sa drškom
Informacije za poručivanje
Stezna čaura
Za GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE;
POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE
1/4
-
19
2 608 570 101
-
1
1
062671
-
6
19
2 608 570 100
P0b
1
1
062664
-
8
19
2 608 570 102
P0b
1
1
062688
Stezna čaura
Za GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE;
GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional
1/4
-
24
2 608 570 104
P0b
1
1
062701
3/8
-
24
2 608 570 106
P0b
1
1
062725
1/2
-
24
2 608 570 108
P0b
1
1
062749
-
6
24
2 608 570 103
P0b
1
1
062695
-
8
24
2 608 570 105
P0b
1
1
062718
-
10
24
2 608 570 125
P0b
1
1
090087
-
12
24
2 608 570 107
P0b
1
1
062732
Stezna čaura
Za GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
1/4
-
27
2 608 570 110
P0b
1
1
062763
3/8
-
27
2 608 570 112
P0b
1
1
062787
1/2
-
27
2 608 570 114
P0b
1
1
062800
-
6
27
2 608 570 109
P0b
1
1
062756
-
8
27
2 608 570 111
P0b
1
1
062770
-
10
27
2 608 570 126
P0b
1
1
090094
-
12
27
2 608 570 113
P0b
1
1
062794
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
766 | Glodanje | Površinske glodalice
Bosch pribor 11/12
Kopirne čaure sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata Bosch površinske glodalice
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
mm
ØF
ØK
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Neizostavno kod radova sa šablonom (čaura za kopiranje prati obrise šablona,
te tako prenaša oblik na radni predmet)
Ź Bajonetni zatvarač za brzu izmenu bez upotrebe alata
Ź Napomena: kod izrade šablona za rad sa čaurom za kopiranje treba uzimati u obzir
rastojanje između nje i glodala. Navedeno rastojanje obračunava se po formuli:
(prečnik kopirnog prstena (K) – prečnik glodala (F))/2
Informacije za poručivanje
Kopirna čaura
Sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata
Za GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE;
GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE;
POF 1300 ACE; POF 1400 ACE
13
2 609 200 138
P0b
1
1
062831
17
2 609 200 139
P0b
1
1
062848
24
2 609 200 140
P0b
1
1
062855
27
2 609 200 141
P0b
1
1
062862
30
2 609 200 142
P0b
1
1
062879
40
2 609 200 312
P0b
1
1
252188
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Adapter za usisavanje za Bosch površinske glodalice
Informacije za poručivanje
Adapter za površinsku glodalicu
Za GOF 2000 CE Professional
2 608 190 039
P0b
1
1
247276
Adapter za površinske glodalice
Za GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE Professional
2 608 190 038
P0b
1
1
247269
Adapter za površinske glodalice
Za GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE; GMF 1400 CE Professional
2 609 200 137
P0b
1
1
062824
2 608 190 008
C1a
1
1
006682
Adapter za površinske glodalice
Za POF 400 A; POF 500 A; POF 600 ACE
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Površinske glodalice | 767
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Adapter za usisavanje za Bosch površinske glodalice
Informacije za poručivanje
Adapter za usisavanje za površinske glodalice
Za POF 1200 AE; POF 1400 ACE
2 600 499 077
P0b
1
1
452939
P1b
1
1
418348
P1b
1
1
418317
P1b
1
1
418324
Pribor za Bosch višenamensku glodalicu GMF 1400 CE
Adapter za usisivač
Za GMF 1400 CE Professional
2 608 190 045
Vijak za podešavanje
Za GMF 1400 CE Professional, GMF 1600 CE Professional
2 608 000 327
Šestostrani ključ
Za GMF 1400 CE Professional, GMF 1600 CE Professional
2 608 000 328
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
768 | Glodanje | Glodalica za ivice
Bosch pribor 11/12
Pribor za
Bosch glodalicu za ivice GKF 600 Professional
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
Pr
eč
nik
co
mm
la
Pribor za Bosch glodalicu za ivice GKF 600 Professional
Informacije za poručivanje
Paralelni graničnik
-
-
2 608 000 331
C0a
1
1
431798
-
2 608 000 332
C0a
1
1
431804
-
2 608 000 333
P1d
1
1
431811
-
2 608 000 334
C0a
1
1
431828
Pomagalo pri vođenju
-
Osnovna ploča okrugla
-
Ugaona korpa glodalice
-
Osnovna ploča sa drškom i nastavkom za usisavanje
-
-
2 608 000 335
C0a
1
1
431835
-
6
2 608 570 133
P0b
1
1
431842
-
8
2 608 570 134
P0b
1
1
431859
1/4
-
2 608 570 135
P0b
1
1
431866
Stezna čaura
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Univerzalna glodalica, glodalica za pljosnate tiplove | 769
Bosch pribor 11/12
Pribor za
Bosch univerzalnu glodalicu i glodalicu za
pljosnate tiplove
Pločasto glodalo Ø 105 mm za Bosch univerzalnu glodalicu
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
mm
ina
Šir
Br
oj
zu
Pr
eč
nik
ba
c
a
mm
Ź Za glodanje postraničnih procepa duž uglova plafona, uzdužnih žlebova i spojeva
pljosnatih tiplova u drvetu
Ź Jednostavna izrada rustikalnog izgleda sa svestranom Bosch univerzalnom glodalicom i
odgovarajućim Bosch glodalom za žlebove
Informacije za poručivanje
Prihvatna prirubnica
Za glodalicu za pljosnate tiplove GFF 22 A Professional
20
–
–
3 605 700 155
P1c
1
1
184380
Pločasto glodalo
Za univerzalnu glodalicu GUF 4-22 A Professional, glodalicu za postranične procepe duž uglova
plafona PSF 22 A
20
8
4,0
3 608 641 008
C1c
1
1
013802
20
10
2,8
3 608 641 001
C1c
1
1
012546
Pločasto glodalo
Za univerzalnu glodalicu GUF 4-22 A, glodalicu za postranične procepe duž uglova plafona PSF
22 A, samo u kombinaciji sa prihvatnom prirubnicom 3 605 700 155 i za glodalicu za pljosnate
tiplove GFF 22 A
Za GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300
20
22
2,8
3 608 641 002
C1c
1
1
012560
C1c
1
1
184359
Pločasto glodalo
Za glodalicu za pljosnate tiplove GFF 22 A Professional
22
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
8
4,0
3 608 641 013
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
770 | Glodanje | Univerzalna glodalica, glodalica za pljosnate tiplove
Bosch pribor 11/12
Pljosnati tiplovi za Bosch glodalicu za pljosnate tiplove
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
mm
ina
Vis
Šir
Du
ž
ina
ina
mm
mm
Ź Za savršeno usklađene spojeve
Informacije za poručivanje
Pljosnati tiplovi GR 0
45
15
4
2 607 000 796
P1d
50
1
081443
45
15
4
2 607 000 147
C0a
1000
1
032971
55
19
4
2 607 000 797
P1d
50
1
093880
55
19
4
2 607 000 148
C0a
1000
1
032988
60
23
4
2 607 000 103
P1d
50
1
012829
60
23
4
2 607 000 149
C0a
1000
1
032995
Pljosnati tiplovi GR 10
Pljosnati tiplovi GR 20
Ručka za Bosch jednoručne ugaone brusilice i Vario-brusilice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Za udobno i sigurno vođenje mašine
Informacije za poručivanje
Prihvat
Za GUF 4-22 A Professional; PSF 22-A i sve Bosch jednoručne ugaone brusilice
i Vario-brusilice sa M 10; PWS 6-13
1 602 025 024
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
P0f
1
1
016377
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Glodanje | Rotocut | 771
Bosch pribor 11/12
Pribor za
Rotocut
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
ina
Uk
up
na
du
ž
Ra
dn
Pr
eč
nik
ad
už
ina
(D
)m
m
(L)
(G
mm
)m
m
Glodalo za Rotocut
Informacije za poručivanje
Rotocut rezni bit B 32 G
Pogodan za Corian, eternit (cementni vlaknasti materijal), meke zidne pločice, gasbeton,
staklena vlakna, poliesterski talasasti karton, Poroton opeku, škriljac
3,17
25
50
2 608 620 202
P1c
1
1
233309
B 64 G / B 32 G
Rotocut rezni bit B 32 C
Pogodan za akrilno staklo, Corian, Fermacell ploču, gipskarton, gipsanu ploču, karton, PE-cev,
pleksiglas
3,17
30
60
2 608 620 201
P1c
10
1
233293
B 64 C / B 32 C
Rotocut rezni bit B 32 CU
Pogodan za različite vrste drveta <19 mm, plastiku, abrazivne materijale, meke zidne pločice,
gipskarton, gipsanu ploču, tvrdu vlaknenu ploču
3,17
35
70
2 608 620 203
P1c
5
1
233316
B 32 CU
Rotocut rezni bit B 64 G
Pogodan za Corian, eternit (cementni vlaknasti materijal), Fermacell ploču, gasbeton, staklena
vlakna, poliesterski talasasti karton, Poroton opeku, škriljac
6,35
25
50
2 608 620 204
P1c
1
1
233323
P1c
1
1
233286
B 64 G / B 32 C
Rotocut rezni bit B 64 CU
Pogodan za Fermacell ploču, gipskarton, gipsanu ploču
6,35
50
80
2 608 620 200
B 64 C / B 32 C
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
772 | Glodanje | Rotocut
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Pr
eč
nik
Ka
tal
oš
ki
mm
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Pribori za Rotocut
Informacije za poručivanje
3,17
2 608 620 205
P1c
1
1
233330
6,35
2 608 620 206
P1c
1
1
233347
-
2 608 620 207
P1d
1
1
233354
-
2 608 601 155
P0b
1
1
233903
Ma
ter
ija
l
B6
Stezna čaura
Rezač krugova
Alucobond
Bitumenska ploča
t
Corian
Drvo (masivno, meko) <19 mm
Fermacell ploča
Gipskarton, ploča
Karton
Laminat
Pertinaks
Pleksiglas
t
t
tt
tt
tt
ttt
t
ttt
ttt
ttt
ttt
tt
Ploča od iverice
Poliesterska talasasta ploča
Polietilenska cev
Polikarbonat (leksan)
Poroton opeka
Porozni beton
Radna ploča
Staklena vlakna
Stirodur
Škriljac
Šperploče
Tvrda vlaknena ploča
Vlaknene ploče vezane cementom
Zidne keramičke pločice
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
tt
vrlo pogodna
ttt
tt
ttt
t pogodna
t
B3
2C
U
t
ttt
ttt
Makrolon
Plavučac
ttt
ttt
tt
ttt
ttt
t
tt
tt
Duripanel
optimalno pogodno
4C
t
tt
Akrilno staklo
ttt
B6
2C
B3
4G
B3
2G
Adapter za usisivač
t
ttt
tt
ttt
ttt
ttt
ttt
ttt
t
ttt
ttt
t
ttt
ttt
ttt
ttt
ttt
ttt
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Download

Glodanje