Kancelarijski pribor
72 - 73 ............................................................... Bušači
74 - 77 ........................................................... Heftalice
78 ......................... Rasheftivači i municija za heftalice
79 ................... Kutije za spajalice, spajalice i štipaljke
80 - 85 ..... Lepljive trake i stoni stalci za lepljive trake
86 - 87 ............................................................. Lepkovi
88 .............................. Stoni organajzeri, držači i stalci
89 .................................... Mastila, nakvasivači i krede
Kancelarijski pribor
Bušači
BXB-10
BXB-25
Bušač za papir
2 rupe · kapacitet bušenja 15-40
listova · metalno telo · 8cm razmak
između rupa · graničnik · kaseta
za lako pražnjenje otpada · boje
plava ili narandžasta
oznaka
BXB-40
kapacitet bušenja - listova
boja
šifra
BXB-10
10
plava, narandžasta K022001053745
BXB-25
25
plava, narandžasta K022001053746
BXB-40
40
plava, narandžasta K022001053747
P817
P865
P830
oznaka
Bušač za papir
Metalni · sa graničnikom
72
kapacitet bušenja - listova
10
P817
20
K022001000652
P830
30
K022001000654
P865
65
K022001000656
Buši do 250 strana · sa graničnikom · za sve formate - A3,
A4, A5, A6 · prečnik rupe 6mm · razmak rupa 8mm
Metalni · mix boje - crvena, plava, crna
405
šifra
Bušač New Silver
Bušač za papir
oznaka
kapacitet bušenja - listova
šifra
oznaka
šifra
K022001000148
51820184
K022001008507
www.stylos.rs
Kancelarijski pribor
Bušači
1531283
1530997
1531751
1531602
Bušač za papir
Kapacitet bušenja 20, 30, 65 listova · metalno telo sa
ergonomskom drškom · 8cm razmak između rupa
· graničnik sa šest pozicija bušenja · kaseta za lako
pražnjenje otpada · boja crno-plava
oznaka
kapacitet bušenja
šifra
1530997
20 listova / 2 rupe
K022001050858
1531283
30 listova / 2 rupe
K022001050860
1531602
65 listova / 2 rupe
K022001003840
1531751
20 listova / 4 rupe
K022001003833
D25
D15
oznaka
Bušač za papir
Kapacitet bušenja 15, 25 listova · metalni
kapacitet bušenja - listova
šifra
D15
15
K022001000807
D25
25
K022001000816
PREPORUČUJEMO
iz iste kolekcije:
heftalica 5502
PREPORUČUJEMO
iz iste kolekcije:
heftalica 5501
Bušač
š č za papir
Metalni sa presvučenom plastikom za zaštitu od grebanja · buši do 30 strana · kaseta za lako pražnjenje otpada
oznaka
boja
šifra
5008
bela metalik
K022001061483
Bušač za papir
5008
crna
K022001002437
5008
narandžasta metalik
K022001061482
Metalni sa presvučenom plastikom za zaštitu od grebanja · buši do 16 strana · kaseta za lako pražnjenje otpada
5008
plava
K022001008495
oznaka
boja
šifra
5008
svetlo plava
K022001057674
5038
plava
K022001008497
5008
zelena metalik
K022001061481
5038
crna
K022001008498
www.stylos.rs
73
Kancelarijski pribor
Heftalice
BXSP-910
BXSP-910b
Heftalica
Ručna · metalno telo
BXSP-919
oznaka
kapacitet bušenja
municija
šifra
BXSP-910
30 listova
No. 24/6
K022002053748
BXSP-910b
30 listova
No. 24/6
K022002053749
BXSP-919
12 listova
No.10
K022002056618
Mini heftalica
Stona mini · spaja 16 listova papira 80 g/m2 · plastično
telo · boja narandžasta ili plava · koristi municiju No. 24/6
oznaka
kapacitet
bušenja
BXSP-313
16 listova
boja
šifra
plava ili
naradžasta
K022002056617
Heftalica
Stona · plastično telo · koristi municiju No. 24/6
oznaka
kapacitet
bušenja
BXSP-3006
20 listova
boja
šifra
plava ili
K022002056616
narandžasta
Heftalica
Ručna · plastično telo · koristi municiju No. 24/6
oznaka
kapacitet
bušenja
BXSP-3106
20 listova
boja
šifra
plava ili
K022002056615
narandžasta
Heftalica
Stona · metalno telo · koristi municiju No. 24/6
74
oznaka
kapacitet
bušenja
boja
šifra
BXSP-707
20 listova
crna
K022002053750
www.stylos.rs
Kancelarijski pribor
Hetftalice
Heftalica mini
Stona, mini heftalica · spaja do 10 listova papira 80 g/m2 ·
koristi municiju No.10 · plastično telo
oznaka
kapacitet
bušenja
boja
šifra
1532615
10 listova
crna
K022002050852
Heftalica
Stona · spaja do 20 listova papira 80 g/m2 · koristi
municiju 24/6 i 26/6 · telo od čvrste plastike
oznaka
kapacitet
bušenja
boja
šifra
1532680
20 listova
crna
K022002050853
Heftalica
Stona · spaja do 20 listova papira 80 g/m2 · koristi
municiju 24/6 i 26/6 · metalno telo
oznaka
kapacitet
bušenja
boja
šifra
1532792
20 listova
crna/plava
K022002050851
Heftalica
Ručna · metalna · koristi municiju No. 24/6, 26/6
oznaka
kapacitet bušenja
šifra
1533422
20 listova
K022002050850
Heftalica
Stona velika · koristi municiju 23/8, 23/10, 23/13 i 23/15
oznaka
kapacitet
bušenja
1534452
110 listova crna/plava
www.stylos.rs
boja
šifra
K022002050854
75
Kancelarijski pribor
Heftalice
S150
S170
Heftalica
Ručna · metalna · municija: 24/6, 26/6
oznaka
kapacitet bušenja
šifra
S150
25 listova
K022002000677
S170
45 listova
K022002003014
S9
S600
C14
oznaka
Heftalica
Stona · municija: 24/6, 26/6
kapacitet bušenja šifra
S600
PVC/metal
25 listova
K022002000678
S9
PVC
25 listova
K022002000681
C14
metal
45 listova
K022002003011
HS1000
Heftalica
Velika stona · metalna · spaja do 100 listova · municija:
24/6, 24/8, 24/10, 23/8, 23/10, 23/13
76
HS2000
oznaka
kapacitet bušenja
šifra
HS1000
100 listova
K022002000675
HS2000
160 listova
K022002000676
www.stylos.rs
Kancelarijski pribor
Heftalice
HS1
Heftalica HS1/FS1
Stona · plastična · koristi municiju 24/6 i 26/6
oznaka
kapacitet
bušenja
boja
šifra
HS1
25 listova
crna/plava
K022002001304
FS1
30 listova
crna
K022002001301
FS1
Heftalica
Stona · spaja do 30 listova papira 80 g/m2 · koristi
municiju 24/6 i 26/6 · integrisana deklamerica ·
garancija 10 godina · više boja
oznaka
kapacitet
bušenja
boja
šifra
5502
30 listova
crvena
K022002002550
5502
30 listova
plava
K022002009472
5502
30 listova
bela metalik
K022002057675
5502
30 listova
sv.plava metalik K022002057676
5502
30 listova
zelena metalik
K022002057677
5502
30 listova
oranž metalik
K022002061484
PREPORUČUJEMO
iz iste kolekcije:
bušač 5008
Heftalica
Stona · spaja do 25 listova papira 80 g/m2 · koristi municiju 24/6 i 26/6 · metalno telo sa ABS plastičnim delovima ·
garancija 3 godine · više boja
oznaka
kapacitet
bušenja
boja
šifra
5501
25 listova
crna
K022002062573
5501
25 listova
crvena
K022002062574
5501
25 listova
plava
K022002062575
PREPORUČUJEM
PREPORUČUJEMO
MO
iz iste kolekcije:
bušač 5038
5548
Heftalica
Ručna · metalna
oznaka
kapacitet
bušenja
municija
šifra
5548
30 listova
24/6, 26/6
K022002009439
5549
40 listova
24/6, 24/8
K022002009446
5549
www.stylos.rs
77
Kancelarijski pribor
Rasheftivači / municija za heftalice
Municija za heftalicu
Municija za heftalicu
pakovanje
šifra
24/6
1/1000
K026001053752
Br. 10
1/1000
K026001053753
oznaka
šifra
PVC/metalni
oznaka
šifra
L6
K022003000692
1534944
K022003057846
pakovanje
šifra
Br. 10
1/1000
K026001050849
24/6
1/1000
K026001050848
Rasheftivač
Rasheftivač
PVC/metalni · sa kočnicom
Municija za heftalicu
pakovanje
šifra
Br. 10
1/1000
K026001002078
šifra
26/6
1/1000
K026001002076
K022003000567
24/6
1/1000
K026001007670
R
h fi č
Rasheftivač
Sa kočnicom
oznaka
000100
Municija za heftalicu
Municija za heftalicu
78
pakovanje
šifra
Br. 10
1/1000
K026001000813
24/6
1/1000
K026001000819
23/8
1/1000
K026001061797
23/10
1/1000
K026001061798
pakovanje
šifra
23/13
1/1000
K026001061799
Br. 10
1/1000
K026001000683
23/15
1/1000
K026001061800
24/6
1/1000
K026001000682
23/20
1/1000
K026001061801
www.stylos.rs
Kancelarijski pribor
Kutije za spajalice / spajalice / štipaljke
Spajalice metalne
Spajalice
oznaka
dužina
pakovanje
šifra
oznaka
dužina
pakovanje
šifra
979326
25 mm
1/100
K026002050826
ZEBRA
28 mm
1/50
K026002001664
979327
30 mm
1/100
K026002050830
COLOR
28 mm
1/50
K026002001613
979322
50 mm
1/100
K026002050832
COLOR
50 mm
1/25
K026002001623
979333
75 mm
1/100
K026002061889
Kutija za spajalice
Kutija za spajalice
šifra
Sa magnetnim klipom
šifra
K026002000689
Crna, magnetna
B038009050824
Štipaljke
veličina
pakovanje
šifra
19 mm
1/12
K026003001696
25 mm
1/12
K026003001700
32 mm
1/12
K026003001701
oznaka
dužina
pakovanje
šifra
41 mm
1/12
K026003001702
979343
25 mm
1/12
K026003061644
979344
32 mm
1/12
K026003061645
979345
41 mm
1/12
K026003061646
oznaka
dužina
979360
9.5 mm
Štipaljke
Čiode
opis
pakovanje
šifra
Sa većom glavom, PVC
1/18
K026003000425
Niklovane, 28 mm
1/40
K026003000225
Sa glavom, niklovane
1/25
K026003000231
Spajalice, rajsnadle, čiode Jumbo mix
505 kom.
www.stylos.rs
K026002001675
Rajsnadle
pakovanje
šifra
K026003050792
79
Kancelarijski pribor
Lepljive trake
BXZS-1533
BXSD-1933
Lepljiva traka
Lepljiva traka
Prozirno-žuta
Bio razgradiva
oznaka
1526371
dimenzije
12mm x 33m
šifra
oznaka
dimenzije
šifra
K019001050716
BXZS-1533
15mm x 33m
K019001053756
BXZS-1533 blister
15mm x 33m
K019001059311
BXSD-1933 na stalku
19mm x 33m
K020002057366
Lepljiva traka Aerotape
oznaka
dimenzije
šifra
78971
15mm x 10m
K019001004520
79010
15mm x 33m
K019001001300
Mlečno-bela · nevidljiva
80294
15mm x 66m
K019001033403
oznaka
dimenzije
šifra
31466
24mm x 66m
K019001007229
BXSI-1933
19mm x 33m
K019001053757
Lepljiva traka Invisible
63910
57425
Lepljiva traka
oznaka
dimenzije
79512, sa stalkom 15mm x 10m/2
79809
80
15mm x 33m/3
Lepljiva traka Top Tape
šifra
Nevidljiva · sa stalkom
K019001001303
oznaka
dimenzije
šifra
K019001004521
79729
19mm x 10m
K019001004522
www.stylos.rs
Kancelarijski pribor
Lepljive trake
Scotch Magic – ovo je original!
Lepljiva traka magična
Nevidljiva mat mlečne boje · površina pogodna za pisanje
· permanentna · ne vidi se na fotokopijama · lako se cepa
rukom
Lepljiva traka
Standardna kancelarijska lepljiva traka
oznaka
dimenzije
oznaka
dimenzije
šifra
508
15mm x 33m K019001018026
810
19mm x 33m
K019003011526
508, u kesici, 1 kom
15mm x 33m K019001037613
810
19mm x 10m
K019003011518
šifra
Scotch Magic – ovo je original!
Lepljiva traka magična
Sa PVC jednokratnim držačem
Lepljiva traka magič
magična
Proizvedena u skladu ISO-14001 standardom · pakovanje
i hilzna izradjeni od recikliranih materijala
oznaka
dimenzije
šifra
oznaka
dimenzije
šifra
8-1975D
19mm x 7,5m
K019003011521
900
19mm x 20m
K019003062635
Lepljiva traka obostrana
Obostrano lepljiva · za lepljenje laganih predmeta · za
umotavanje · jednostavno se koristi
oznaka
dimenzije
šifra
Lepljiva traka odstranjiva
Za privremeno lepljenje, sastavljanje · ne ostavlja tragove, ne vidi se na fotokopijama i može da
se piše po njoj · odstranjiva - Scotch ekskluziva!
136-D, sa PVC
jednokratnim držačem
12mmx6,3m K019004011550
oznaka
dimenzije
šifra
665
12mmx22,8m K019004011553
811
19mm x 33m
K019003011544
www.stylos.rs
81
Kancelarijski pribor
Lepljive trake / stoni stalci za lepljive trake
Lepljiva traka providna
Lepljiva traka providna
Višenamenska providna traka za permanento lepljenje ·
jaka lepljivost na vecinu površina · izuzetno dugotrajna
(ne žuti) · lako se odmotava · lako se cepa rukom
oznaka
dimenzije
šifra
600
19mm x 33m
K019001010982
Višenamenska providna traka za permanento lepljenje ·
jaka lepljivost na većinu površina · izuzetno dugotrajna
(ne žuti) · lako se odmotava · lako se cepa rukom
oznaka
dimenzije
šifra
6-1975, sa jednokratnim
PVC držačem
19mm x 7,5m K029002020990
Stalak za lepljivu traku
Stalak za lepljivu traku
Jarke boje · male dimenzije · za trake do 19mmx33m
C28, stalak + traka 19mmx10m
Standardan stalak · pouzdan i stabilan · za trake do
19mmx33m
šifra
šifra
C38
K020002037612
K020002037611
4 x Scotch Magic 19mm x 33m
+ stalak gratis!
K020002051226
Stalak za lepljivu traku DA/DB
Moderan, providan stalak punjen peskom · mandril je
fiksiran za stalak, što onemogućava da se isti izgubi
šifra
Magic 19 mm x 33 m
K019003011526
DA 1, stalak + Scotch Magic 19mm x 33m K020002039097
Stalak za lepljivu traku C2010
Elegantan stalak za modernu kancelariju
DB 1, stalak + Scotch Magic 19mm x 33m K020002039094
DA 4, 4 x Scotch Magic 19 mm x 33 m
+ stalak gratis!
DB 4, 4 x Scotch Magic 19 mm x 33 m
+ stalak gratis!
82
šifra
K020001010468
C2010, stalak + Scotch Magic
19 mm x 33 m
K020002017948
Paket od 14 traka i stalak C2010 po ceni od 12 Magic traka
19mmx33m!
K020002051227
K020002018009
www.stylos.rs
Kancelarijski pribor
Stoni stalci za lepljive trake
Stalak za lepljivu traku
Moderan, dvobojni, talasasti dizajn · mandril je fiksiran za
stalak, što onemogućava da se isti izgubi
oznaka
šifra
C60, stalak + Scotch Magic 19 mm x 33 m K020002036401
Stalak za lepljivu traku
Ovaj novi model je moderan i funkcionalan ujedno · jedan
stalak za dve trake · mandril je fiksiran
oznaka
šifra
C602-600, stalak + Scotch Magic 19 mm
x 33 m + Scotch Crystal Clear gratis!
K020002036458
NOVO!
Stalak za lepljivu traku
SP1 by Pininfarina
Stalak za lepljivu traku Cipela
Premijum aluminijumski stalak dizajniran od strane
čuvene italijanske dizajnerske kuće Pininfarina
Za trake do 19mm x 33m
oznaka
šifra
oznaka
BShoe-810D, stalak + Scotch Magic
traka 19mm x 8.9m
K020002062611
šifra
SP1, stalak + Scotch Magic 19 mm x 33 m K020002018036
Stalak za lepljivu traku
Stalak za lepljivu traku
šifra
šifra
740, za trake do 15mm x 33m
K020002001691
BXSS-1533, za trake do 15mm x 30m,
gumirano podnožje
K020002053798
640, za trake do 15mm x 20m
K020002001683
BXSS-2566, za trake do 25mm x 66m
K020002053800
Stalak za lepljivu traku
Sa 6 lepljivih traka gratis!
1563186
za trake do 19mm x 33m
www.stylos.rs
Stalak za lepljivu traku
Easy Cut Economy
šifra
oznaka
K020002052232
57430
šifra
za trake do 19mm x 33m
K020002019628
83
Kancelarijski pribor
Lepljive trake
Lepljiva traka Standard
Lepljiva traka Standard
Providna · u kesici 1/1
oznaka
dimenzije
šifra
Providna
57382
15mm x 66m
K019001020757
oznaka
dimenzije
šifra
57381
15mm x 33m
K019001020326
57387, u tornju 10/1
15mm x 33m
K019001020309
57380
15mm x 10m
K019001020324
57383, sa stalkom
15mm x 10m
K019001020323
Lepljiva traka Clear
Providna
Lepljiva traka Standard
Providna
šifra
oznaka
dimenzije
57928, u kutiji 1/1
19mm x 33m K019001036197
šifra
57937, sa odvijačem,
blister 1/1
19mm x 10m K019001050642
oznaka
dimenzije
57385, u kesici, 4/1
15mm x 33m K019001020740
57384, sa stalkom,
u kesici 5/1
57937, dve rolne i
odvijač, blister
19mm x 10m K019001050643
15mm x 10m K019001020741
57932, blister 1/1
19mm x 33m K019001020302
Lepljiva traka Invisible
Lepljiva traka
Rukom otcepljiva
84
oznaka
dimenzije
šifra
57520, blister 1/1
19mm x 25m
K019002036200
oznaka
dimenzije
šifra
57312, u kutiji 1/1
19mm x 33m
K019002036199
57649, 2 rolne, blister
19mm x 10m
K019001050644
57660, sa odvijačem,
blister 1/1
19mm x 10m
K019001050645
57857, dve rolne i
odvijač, blister
19mm x 10m
K019001050646
www.stylos.rs
Kancelarijski pribor
www.stylos.rs
85
Kancelarijski pribor
Lepkovi
Super lepak
Univerzalni lepak u bočici
Višenamenski · bez rastvarača
Sekundarni
oznaka
pak.
šifra
oznaka
pakovanje
šifra
57040, tečni, za glatke površine
4,5g
K023002020908
57019
50g
K023002020906
57041, gel, za porozne površine 4,5g
K023002033397
Lepak u spreju Spray Mount
Lepak u spreju Re Mount
Omogućava privremeno repozicioniranje · koristi se kod
izrade dekoracija, maketa, projekata, izložbenih tabli,
sajamskih/promo pultova...
oznaka
pakovanje
šifra
Omogućava postavljenje i premeštanje · „Post-it lepak“ ·
koristi se kod izrade maketa, pravljenja uzoraka, kolaža ·
privremen
oznaka
pakovanje
šifra
7874
7273
400ml
K023003009881
Lepak u spreju Photo Mount
86
400ml
K023003009872
Lepak u spreju Display Mount
Postojan · koristi se za postavljanje fotografija i postera,
ilustracija, štampe, karata...
Postojan · brzo se suši · lepi teže materijale · koristi se za
lake panoe na sajmovima, displeje, promo pultove...
oznaka
pakovanje
šifra
oznaka
pakovanje
šifra
9479
400ml
K023003009880
7277
400ml
K023003009875
www.stylos.rs
Kancelarijski pribor
Lepkovi
Lepak u stiku
Lepak u stiku
Za lepljenje papira, laganih tkanina, fotografija i slično ·
perivo u vodi
oznaka
pakovanje
šifra
6208
8g
K023001009900
6221
21g
K023001009899
Greenline
8g
K023001061985
Za papir, fotopapir, karton · providan kada se osuši
oznaka
pakovanje
šifra
1222666
10g
K023001050723
1222780
20g
K023001050726
Bez rastvarača
oznaka
pakovanje
šifra
57024
10g
K023001062657
57026
20g
K023001062658
57028
40g
K023001062659
Lepak u stiku
Lepak u tubi
Dobra kontrola protoka · blagog ili gotovo bez mirisa · za
lepljenje papira, fotografija, kartona i dr.
oznaka
pakovanje
šifra
3045, univerzalni
30ml
K023002009906
3025, transparentni
30ml
K023002012327
Greenline
20g
K023002061986
Lepak za papir u tubi
Biorazgradiv · rastvara se u vodi · neotrovan
pakovanje
šifra
20 cm3
K023002062613
Lepak u stiku Triangular
Bez rastvarača · pere se u hladnoj vodi
oznaka
pakovanje
šifra
57272
K023001062660
25g
Lepak u tubi OHO
Lepak za papir u d
dozi
pakovanje
šifra
Biorazgradiv · rastvara se u vodi · neotrovan
pakovanje
šifra
Univerzalni
20g
K023002012243
Univerzalni
40g
K023002012245
90 cm3
Univerzalni, ekološki
20g
K023002028021
www.stylos.rs
K023003062612
87
Kancelarijski pribor
Stoni organajzeri / držači / stalci
Organajzer za sto Tiddy
Čaša za olovke
PVC
oznaka
*Određeni elementi na fotografijama ne pripadaju navedenim proizvodima (ilustrativnog su karaktera)
boja
šifra
šifra
808
transparent
K018003033301
četvrtasta
K018001000162
808
crveni
K018003033318
495
okrugla, mix boje
K018001000175
808
plavi
K018003033319
495
crna
K018001000427
808
lila
K018003033320
490
88
PVC
oznaka
Stalak stoni
Stalak stoni
PVC
oznaka
boja
šifra
PVC
oznaka
boja
šifra
810
transparent
K018003000988
815
transparent
K018003000993
Držač za papir
PVC
oznaka
dimenzije
šifra
860, sa papirom
57x96x96mm
K018002000339
865, prazan
57x96x96mm
K018002000346
870, sa papirom
86x96x96mm
875, prazan
57x96x96mm
Držač za poruke
K018002000356
PVC
oznaka
šifra
K018002000374
805
K018002000338
www.stylos.rs
Kancelarijski pribor
Mastila / nakvasivači / krede
Roto
Ro
Rotovizitar
tovi
vizi
zita
tarr
Nakvasivač
Za 200 kartica
oznaka
boja
šifra
Velika moć upijanja · prečnik sunđera 60 mm
822610
siva
G022011050845
oznaka
šifra
822611
crna
G022011050847
979373
K026008050796
Jastuče za pečat i nakvasivač
opis
šifra
jastuče malo, PVC
K026007000628
jastuče veliko, PVC
K026007000624
nakvasivač 580, više boja
K026008000821
Mastilo za pečat
boja/opis
zapremina šifra
crvena
20 ml
K026007003039
ljubičasta
20 ml
K026007003042
plava
20 ml
K026007003043
zelena
20 ml
K026007003044
Mastilo za trajna dokumenta 30 ml
K002004003046
Kreda
boja/opis
pakovanje
šifra
bela, okrugla
1/100
K029004003020
bela, zaoštrena
1/100
K029004003021
u boji, školska
1/12
K029004003024
za crtanje po betonu
1/6
crvena, za drvo, debela
K029004003025
K029004013795
plava, za drvo, debela
K029004013797
Mastilo za pečate Horse
plava, za signiranje metala
K029004013798
boja
pakovanje
šifra
bela, za signiranje tekstila
K029004013803
plava
20 ml
K026007013299
www.stylos.rs
89
Kancelarijski pribor
90
www.stylos.rs
Odlaganje i arhiviranje
92 - 93 ...................................................... Registratori
94 - 95 ................................................................. Folije
96 - 100 .......................................................... Fascikle
101 ..................................................................... Indexi
102 .................................................... Podloge i dosijei
103 ................................................... Stoni organajzeri
104 ............................................. Police za dokumenta
105 ........................ Kutije za kataloge i viseće fascikle
106 .............................................. Fioke za dokumenta
Odlaganje i arhiviranje
Registratori
Registrator kartonski sa kutijom
Uložak lepenka · kutija mikroval · kvalitetan mehanizam
opis
format
boja
normal
A4
normal
A5
uski
A4
Registrator kartonski sa kutijom
Uložak i kutija od lepenke · extra kvalitet
opis
format
širina
široki
A4
7,5 cm
uski
A4
5,5 cm
široki
A5
7,5 cm
Registrator kartonski sa kutijom
Uložak i kutija od lepenke · kvalitetan mehanizam
opis
format
normal
A4
uski
A4
normal
normal, sa
metalnim ojačanjem
uski, sa
metalnim ojačanjem
normal, sa
metalnim ojačanjem
92
A5
A4
boja
Registrator PVC
Samostojeći · A4 format · više boja
opis
širina
šifra
dva prstena
K014002025*
003
A4
A5
5 cm
004
opis
4997
4998
005
006
007
008
širina
šifra
8 cm
K01400202*
4999
5000
5001
5002
www.stylos.rs
Odlaganje i arhiviranje
Registratori
Registrator PVC
Registrator PVC
Samostojeći · A4 format · 50 mm · sa etiketom
Samostojeći · A4 format · 75 mm · sa etiketom
boja
boja
šifra
boja
šifra
šifra
šifra
K014002000598
K014002000592
K014002000599
K014002000600
K014002000594
K014002000601
K014002000603
K014002000604
K014002000596
K014002000590
K014002000591
K014002000593
K014002000595
Registrator PVC
Samostojeći · A4 format
boja
širina
boja
K014002000597
K014002000589
Registrator PVC
A4 format · 25 / 2 prstena · sa etiketom
šifra
7,5 cm
K014002001154
7,5 cm
boja
šifra
boja
šifra
K014002000577
K014002000578
K014002001156
K014002000581
K014002000580
7,5 cm
K014002014231
K014002000576
K014002000588
5 cm
K014002030606
5 cm
K014002051655
A4 format · 25 / 4 prstena · sa etiketom
boja šifra
boja
šifra
K014002000583
K014002000585
K014002000587
K014002000586
Registrator Active Bebop PVC
A4 format · sa gumom · sa džepom
oznaka
boja
šifra
10470025
8 cm, 600 lis.
K014002062576
10470037
8 cm, 600 lis.
K014002062577
10470045
8 cm, 600 lis.
K014002062578
Za jedinstvenu prezentaciju možete kreirati prednju
stranu po vašoj želji · D ring
boja
šifra
10480025
6 cm, 350 lis.
K014002062579
90 mm
K014002013407
10480037
6 cm, 350 lis.
K014002062580
75 mm
K014002013404
10480045
6 cm, 350 lis.
K014002062581
50 mm
K014002008162
42360025, 4 prstena
4,9 cm, 160 lis. K014002062582
50 mm
K014002008164
42360037, 4 prstena
4,9 cm, 160 lis. K014002062583
30 mm
K014002030745
42360045, 4 prstena
4,9 cm, 160 lis. K014002062584
29 mm
K014002008156
www.stylos.rs
Registrator
93
Odlaganje i arhiviranje
Folije
Folija “U”
Folija “U” A4 · 11 rupa
Folija “U” Economy
oznaka
debljina
boja
šifra
Standard / 20-440-1
40 mic
mat
K017001059915
Business / 20-480-2
80 mic
mat
K017001059916
Folija “U” A4
oznaka
br. rupa
Business / 22-475-2
75 mic
sjajna
K017001059914
3357333
11
mat
debljina
šifra
55 mic
K017001050870
Folija “U”
Folija “U”
Folija “U” providna · 11 rupa · A4 i A5 format
oznaka
format
debljina
boja
šifra
4830XS
A4
40 mic
mat
K017001001198
Folija “U” A4
oznaka
br. rupa
54430-75
A4
75 mic
sjajna
K017001052708
335590
4
K017001049003
3359362
11
4835
A5
50 mic
mat
debljina
glatka
šifra
75 mic
K017001050873
75 mic
K017001050871
Folija “U”
94
Folija “L”
Folija “U” A4
oznaka
format
debljina
šifra
509700
A4
DeLux
K017001001275
Folija L A4 providna
oznaka
format
debljina
šifra
100730
A4
Standard
K017001001283
258120
100 mic
K017002001254
A4
www.stylos.rs
Odlaganje i arhiviranje
Folije
Folija “L” A4 BUSINESS
Folija “L” Economy
Folija “L” A4
oznaka
format
debljina
boja
šifra
Folija “L” A4 mat
oznaka
format
debljina
šifra
30-408-2
80 mic
mat
K017002059917
3347238
90 mic
K017002050874
A4
A4
Folija “L”
Folija “L” A4
oznaka
debljina
šifra
4810
90 mic
providna
K017002001191
4815-080
90 mic
crvena
K017002001177
4815-130
90 mic
plava
K017002001186
4815-160
90 mic
zelena
4815-030
90 mic
žuta
Folija “L” DeLuxe
K017002001173
Folija “L” A4
oznaka
format
debljina
K017002001194
3352863
145 mic
A4
boja
šifra
K017002050876
Fascikla
ikl i album
lb
za vizitkarte
i itk t
šifra
Folija za vizit karte
Fascikla za vizit karte NBC600
mix boje: crna, siva, plava, kapacitet
600 vizit karti, dimenzija 23x31,3cm
K015006050896
oznaka
format
debljina
šifra
Album za vizit karte NBC240
K015006051696
789300
A4
100 mic
K017001030490
www.stylos.rs
Folija A4 za vizit karte · za odlaganje u registrator
95
Odlaganje i arhiviranje
Fascikle
Fascikla sa mehanizmom PVC
A4 format
oznaka
boja
šifra
864667
bela
K015003003100
864669
crna
K015003003210
864671
plava
K015003003211
864670
crvena
K015003003221
864672
žuta
K015003051493
864668
zelena
K015003051494
Fascikla sa mehanizmom
Šetajući mehanizam
oznaka
boja
šifra
bez rupa
crvena
K015003056225
454004-210
sa 2 rupe
žuta
K015003056226
404004-608
bez rupa
zelena
K015003056227
454004-508
sa 2 rupe
t. plava
K015003056228
404004-902
bez rupa
crna
K015003059912
404004-505
bez rupa
plava
K015003059913
404004-314
Fascikla sa mehanizmom PVC
oznaka
4820-190
235mmx310mm
4820-080
boja
šifra
crna
K015003001029
crvena K015003001032
4820-130
plava
4820-160
zelena K015003001041
4820-030
žuta
4820-140
t. plava K015003030604
4820-010
225x305mm,
sa 2 rupe
bela
K015003001037
K015003001043
K015003059218
Folder folija Combifile
Fascikla sa mehanizmom PVC
96
PVC · mogućnost proširivanja · omogućuje arhiviranje do
150 listova · idealna je za velike količine papira,
npr. kataloge, novine itd. (CombiFile proširena mapa)
oznaka
boja
šifra
oznaka
28320/56737P
crna
K015003001162
47260003, sa perforacijom, transparent K015006036599
28316/56733P
crvena
K015003001164
47260085, sa perforacijom, siva
K015006036600
283150/56735P
plava
K015003001166
47270003, expand A4, transparent
K015006036601
28317/56736P
zelena
K015003001169
47270085, expand A4, siva
K015006036602
28318/56731
žuta
K015003001170
47260035, sa perforacijom, plava
K015006046487
283220
svetlo plava
K015003025450
47270035, expand A4, plava
K015006046488
283230
narandžasta
K015003040240
47280035, ojačana, plava
K015006046489
šifra
www.stylos.rs
Odlaganje i arhiviranje
Fascikle
Fascikla Color Clip
Fascikla Clip
Sa klip mehanizmom · A4 format
oznaka
boja
šifra
oznaka
boja
41750025 color clip PVC
crvena
K015003008538
180658
bela
K015003050898
41750035 color clip PVC
plava
K015003008541
180659
plava
K015003050900
41750099 color clip PVC
asort.boje
K015003038931
180653
crna
K015003050903
180654
crvena
K015003050906
Sa klip mehanizmom · A4 format · PVC
šifra
Fascikla sa gumom
Fascikla sa gumom
PP · A4 format · kapacitet 300 listova · na upit dostupne i
bela i crna boja
PVC · A4 format · asortirane transparent boje
oznaka
boja
oznaka
šifra
1429711
crvena
K015001024725
4003
K015001002975
1429475
plava
K015001024726
šifra
Fascikla organajzer
sa gumom
Fascikla box sa dugmetom
PP · kapacitet 250 listova
PP · organajzer sa indexima i ID džepom
oznaka
br. pregrada
boja
šifra
1435811
6
plava
K015002050915
oznaka
šifra
1436380
13
plava
K015002050916
1434617
K015002050917
1435812
6
transparent K015002057845
www.stylos.rs
97
Odlaganje i arhiviranje
Fascikle
Fascikla pismo
PP · sa dugmetom · kapacitet 100 listova
oznaka
format
boja
šifra
1430581
A4
plava
K015002050877
1430906
A4
roza
K015002050888
1430478
A5
plava
K015002050889
1432383
A3
transparent
K015002050895
1430748
A4
transparent
K015002050885
1430513
A5
transparent
K015002050893
Fascikla sa dugmetom
sa CD džepom
PP · sa džepom za ID karticu · za 100 listova · A4 format
oznaka
dimenzije
boja
šifra
PVC · sa džepom za CD · za 100 listova · A4 format
oznaka
boja
šifra
1431074
1431723
335x240mm
trans. plava
K015006056956
Fascikla sa dugmetom
98
Fascikla pismo
i ID džepom
transparentno plava
K015002057863
Fascikla sa zipom
PVC · A4 format
oznaka
boja
šifra
PVC · A4 format · 350 x 240 mm · na upit dostipne i u A5 i
A3 formatu
oznaka
boja
šifra
3101
K015002002990
1434195
transparentno plava
transparentno plava
K015006056957
www.stylos.rs
Odlaganje i arhiviranje
Fascikle
Kartonska fascikla
Fascikla Keper
šifra
sa keper trakom, A4
K016005009103
boja
šifra
boja
šifra
K016003009065
K016004009084
K016004009071
K016004009086
K016004009075
K016004009088
K016004009078
Fascikla Monocolor
Plastificirana · sa gumom · prošireni A4 format, 24x33cm
boja
šifra
boja
šifra
K016001014914
K016001014912
K016001014916
K016001014918
K016001014909
K016001014919
Fascikla sa gumom
Plastificirana · sa gumom · 500gr karton · 24 x 33cm
boja
šifra
K016004054810
K016004054811
K016004054812
K016004054813
K016004054814
Potpisna mapa
Potpisna mapa
20 pregrada · A4 format
šifra
oznaka
br. pregrada
852160
G014002050908
570195
10
G014002002568
852161
G014002050911
57000135
20
G014002002579
852163
G014002050913
570095
20
G014002002570
oznaka
www.stylos.rs
boja
boja
šifra
99
Odlaganje i arhiviranje
Fascikle
Fascikla Bebop Clip
Fascikla Bebop
Sa clip mehanizmom · PVC · kapacitet 30 listova
oznaka
boja
šifra
Sa gumom · PVC · kapacitet 250 listova · 5 pregrada
oznaka
boja
šifra
41830045
K015003056838
45790045
K015001056847
41830025
K015003056836
45790025
K015001056839
41830037
K015003056837
45790037
K015001056846
Fascikla organajzer Bebop
Sa gumom · PVC · kapacitet 160 listova · džep za CD i
4 index pregrade (4x40 listova)
Fascikla Bebop sa gumom
šifra
PVC · kapacitet 150 listova
oznaka
boja
45800045
K015001056857
45630045
K015001056859
45800025
K015001056854
45630025
K015001057679
45800037
K015001056856
45630037
K015001056858
oznaka
boja
šifra
Index fascikla Bebop
Sa gumom · sa 6 i 12 pregrada · kapacitet 200 listova ·
dimenzije 26x1,7x32 cm
oznaka
br. pregrada boja
šifra
45690045
6
K015005056872
PVC · 20 pregrada · sa U folijama 45 microna
oznaka
boja
šifra
45690025
6
K015005056870
45690037
6
K015005056871
45640045
K015004058985
45700045
12
K015005056875
45640025
K015004058983
45700025
12
K015005056874
45640037
K015004058984
45700037
12
K015005056873
Dosije fascikla Bebop
100
www.stylos.rs
Odlaganje i arhiviranje
Indexi
Indexi
Indexi
PVC u boji · A4 format
PVC · sive boje
oznaka
šifra
oznaka
181491
1-5
K016007050864
978055
A-Z
K015005050859
1811286
1-10
K016007050869
978048
1-10
K015005050855
978049
1-12
K015005024866
978052
1-31
K015005050857
šifra
Indexi
PVC · A4 format · 225 x 297mm
oznaka
šifra
Indexi
59210
1-10
K015005014407
59231
1-31
K015005014413
Alfabetski · A4 format
59126
2x6 boja
K015005014422
oznaka
59229
A-Z
K015005014424
100112/47136P
Indexi
šifra
A-Z/20
K015005002773
Indexi
Polipropilenski · A4 format
Numerički · A4 format
oznaka
br. boja
šifra
oznaka
15262/44876P
12
K015005005741
100105/56420
1-10
K015005002771
15260/44875P
6
K015005005748
100106/47105P
1-12
K015005002777
www.stylos.rs
šifra
101
Odlaganje i arhiviranje
Podloge / dosijei
Ataše mapa
Podloga za papir
PVC · A4 format
PVC · A4 format
oznaka
boja
šifra
3227088
crna
G014002008082
3227249
crvena
G014002027748
plava
G014002027813
oznaka
boja
šifra
3225945
crna
G014002005210
3227063
crvena
G014001008209
3226171
plava
G014002005216
3227155
Podloga za papir
PVC · A4 format
Ataše mapa
oznaka
boja
šifra
560570
crna
G014002008064
PVC · A4 format
560550
crvena
G014002002316
oznaka
boja
šifra
27355P
plava
G014002008089
56047P
crna
G014002000938
560530
crvena
G014002008072
56043P
crvena
G014002000940
560550
plava
G014002008094
56045P
plava
G014002000942
Dosije
Fascikla dosije
A4 format
ECO asortirane boje · A4 format
oznaka
br. folija
boja
šifra
br. folija
šifra
1438819
40
crna
K015004050827
64120
20
K015004054649
1439252
40
plava
K015004050829
64130
30
K015004054650
1436945
10
crna
K015004050863
64140
40
K015004054651
1437161
10
plava
K015004050864
64160
60
K015004056026
1437705
20
crna
K015004050866
64180
80
K015004056027
1438257
20
plava
K015004050867
oznaka
102
www.stylos.rs
Odlaganje i arhiviranje
Stoni organajzeri
1
5
3
9
7
11
Exclusive Mesh
stoni organajzeri
U metalnoj mreži, zičani stalci u klasičnoj crnoj ili modernoj
sivoj boji
boja
šifra
1 Kutija za kataloge, mreža
2 Kutija za kataloge, mreža
3 Stalak za poruke sa
3 pregrade, mreža
4 Stalak za poruke sa
3 pregrade, mreža
6
10
B038006043075
srebrna B038006050795
crna
B038003050800
srebrna B038003050797
5 Korpa za otpatke, 15l, mreža
6 Korpa za otpatke, 15l, mreža
crna
B038009050823
srebrna B038009050822
7 Čaša za olovke, okrugla, mreža crna
B038009050804
8 Čaša za olovke, okrugla, mreža srebrna B038009050802
9 Polica za dokumenta, 1/3, mreža crna
K018004024882
10 Polica za dokumenta, 1/3, mreža srebrna B038003043009
4
12
8
11 Polica za dokumenta 1/1,
mreža
crna
12 Polica za dokumenta 1/1,
mreža
srebrna B038003050819
Organajzer C71 za fioku
Stoni organajzer C50
Stoni organajzer roto C91
Moderan stoni organajzer uz koji se
dobija 1 Post-it žuti blok, magic traka
19mmx33m i set indeksa 12x43mm
oznaka
šifra
Funkcionalni roto organajzer uz koji
se dobija 1 Post-it blok, magic traka
19mmx33m i 2 indeksa 25x43mm
oznaka
šifra
C50
K018003018019
C91
www.stylos.rs
B038003050821
K018003018007
Praktični organajzer za fioku uz
koji se dobija 1 Post-it “Z” blok,
magic traka 19mmx33m i 2 indeksa
25x43mm
oznaka
šifra
C71
K018003018014
*Određeni elementi na fotografijama ne pripadaju navedenim proizvodima (ilustrativnog su karaktera)
2
crna
103
Odlaganje i arhiviranje
Police za dokumenta
Polica za dokumenta Standard
Polica za dokumente
oznaka
boja
šifra
PVC · dimenzije 25,6x35,8x6,7 cm
oznaka
boja
825
transparent
K018004001014
2917383
crvena
B038003043016
825
tamno siva
K018004001018
2917412
plava
B038003043109
825
crvena
K018004001019
2917584
crna
B038003043121
825
crna
K018004001021
2971744
siva
B038003050861
825
plava
K018004001022
979699
transparent
B038003050862
šifra
Polica za dokumenta Europost
PVC · dimenzije 25,5x35x6,5 cm
Polica za dokumenta Intego
oznaka
boja
šifra
660350
transparent
K018004000761
PVC · dimenzije 25,8x37x6,5cm
660360
siva
K018004000763
oznaka
boja
šifra
116540
plava
K018004000764
284320
plava
K018004016432
116500
crvena
K018004000766
284340
crvena
K018004016434
116570
crna
K018004000767
398100
svetlo plava
K018004016436
Polica za dokumenta
104
Polica za dokumenta Transit
PVC · kombinovanje po želji · 25,5 x 36 x (3,5/7/10,3) cm
PVC · Jumbo · dimenzije 26,8x33,8x11,5 cm
oznaka
boja
šifra
oznaka
boja
šifra
52370095, slim plus
crna
K018004051879
156190
crna
K018004008126
52270095. standard plus
crna
K018004051880
156180
crvena
K018004008130
52330095, jumbo plus
crna
K018004051881
156590
plava
K018004008132
www.stylos.rs
Odlaganje i arhiviranje
Kutije za kataloge / viseće fascikle
Kutija za kataloge Intego
PVC
Kutija za kataloge Intego
PVC
oznaka
boja
šifra
oznaka
boja
šifra
398180
plava, transparent
K018004016454
24250035
plava
K018004011980
284400
crvena
K018004003950
24250025
crvena
K018004003945
284380
plava
K018004003952
24250095
crna
K018004003946
Viseća fascikla
Kutija za kataloge Col
PVC · uspravna
oznaka
boja
šifra
842-blue
plava
K018004001002
842-black
crna
K018004001007
100% ekološka · za A4 format
oznaka
boja
šifra
852368, otvorena
plava
K016006057853
852370, otvorena
zelena
K016006057854
852369, otvorena
crvena
K016006058421
852371, otvorena
žuta
K016006058422
502411, otvorena
natron
K016006058423
852374, zatvorena
crvena
K016006024721
Kutija za viseće fascikle
PVC · sa 8 pendaflex fascikli
oznaka
boja
šifra
19931003
K018004036596
19931025
19931035
Kutija za viseće fascikle
Viseća fascikla Pendaflex
K018004038519
Asortirane boje
oznaka
K018004038520
903110-903180
www.stylos.rs
PVC · sa 5 fascikli
oznaka
boja
šifra
šifra
284500
K018004003944
K016006002704
398240
K018004030484
105
Odlaganje i arhiviranje
Fioke za dokumenta
Fioke za dokumenta Intego
Fioke za dokumenta
PVC · 4 fioke · 28,5 x 38 x 24,5 cm
oznaka
boja
šifra
PVC · 5 fioka · 28,5 x 35,5 x 29 cm
39835
crna
K018004005567
oznaka
boja
šifra
284530
plava
K018004003935
5280 95
crna
K018004009413
284550
crvena
K018004003936
5280 25
crvena
K018004009415
398400
svetlo plava
K018004016406
5280 35
plava
K018004009417
Fioke za dokumenta Allura
PVC · 6 fioka · 28,2 x 34,5 x 25,2 cm
Fioke za dokumenta Allura
PVC · 4 fioke · 28,2 x 34,5 x 25,2 cm
oznaka
boja
br. fioka
šifra
oznaka
boja
br. fioka
šifra
5208 92
siva
6
K018004003937
5206 92
siva
4
K018004003939
5208 05
plava
6
K018004003938
5206 05
plava
4
K018004003940
Fioke za dokumenta
PVC · 10 fioka · 28,5 x 35,5 x 29 cm
106
Fioke za dokumenta sa ključem
PVC · 25 x 35 cm
oznaka
boja
šifra
oznaka
br. fioka
šifra
5281 95
crna
K018004009398
156190
5
K018004000690
5281 35
plava
K018004009409
156180
3
K018004000691
www.stylos.rs
Download

copy (4) of katalog office 2011 2012.pdf