Kočnica za fioke
Kočnica za fioke
UVOD................................................................................................................................................................................................ 1
REŠENJE 1......................................................................................................................................................................................... 1
REŠENJE 2......................................................................................................................................................................................... 2
REŠENJE 3......................................................................................................................................................................................... 3
REŠENJE 4......................................................................................................................................................................................... 4
Uvod
Napravili ste fioke, ali vam se ne sviđa što stalno morate da pazite na to da prilikom njihovog izvlačenja
ne preterate i da se njihov sadržaj, u najboljem slučaju neoštećen, ne nađe na podu ili u vašem krilu. (O
ovom problemu se pisalo i na našem forumu u temi koju je pokrenuo naš kolega amos!) Ja ću vam sada
predstaviti četiri moguća rešenja za ovaj problem koja relativno lako možete da realizujete.
[1] Fioka kojoj treba oduzeti slobodu u kretanju.
Rešenje 1
Fioka je u korpusu sa pregradnim daskama (rama) sa prednje strane. Na zadnjoj stranici fioke je
ugrađen jezičak (slika [2]) od HDF-a ili špera debljine 4mm. On je dužine 5cm i na jednom njegovom
kraju je probušena rupa za ekser/šraf oko koga on tesno rotira. Ako jezičak pravite od tvrdog drveta
obratite pažnju na pravac godova – on mora biti uzdužan u odnosu na jezičak!
[2] Fioka je u korpusu sa pregradnim daskama sa prednje strane.
Jezičak na zadnjoj stranici rotira oko šrafa ili eksera.
Strana 1. od 4
Kočnica za fioke
Blokiranje “ispadanja” fioke se postiže jednostavnim rotiranjem jezička tako da njegov kraj viri sa
gornje strane. Prilikom izvlačenja fioke, jezičak nailazi na pregradnu dasku i tu se kretanje fioke
zaustavlja i njen sadržaj ostaje tamo gde je i bio (slika [3])!
[3] Blokiranje se izvodi ugradnjom malog jezička na zadnjoj stranici
fioke. Kada se jezičak podigne (rotira oko eksera/šrafa) on
blokira kretanje fioke izvan korpusa (manja slika).
Rešenje 2
Rešenje broj 2 mnogo podseća na rešenje broj jedan. Umesto da jezičak bude fiksiran za zadnju
stranicu fioke njega postavljamo sa unutrašnje strane pregradne daske (slika[4]).
[4] Jezičak se nalazi sa unutrašnje strane pregradne daske.
Princip blokiranja kretanja fioke je isti kao i kod rešenja 1: fioka se ograničeno može izvući samo do
položaja kada njena zadnja stranica dodirne jezičak (slika [5]). Opet je prosipanje sadržaja sprečeno na
vrlo jednostavan i lako izvodljivnačin! Koji ćete od ova dva načina primeniti zavisi samo od toga da li
želite da oštetite fioku ili pregradnu dasku korpusa.
Ovaj i prehodni sistem važe jedino kod korpusa sa pregradnim daskama! Ukoliko za montažu
fioka koristite bočne metalne klizače koji nemaju ugrađene kočnice, ovo i prethodno rešenje će
rašiti problem ispadanja fioka.
Strana 2. od 4
Kočnica za fioke
[5] Jezičak se nalazi sa unutrašnje strane pregradne daske.
Rešenje 3
Na žalost, konstrukcija korpusa može biti i bez pregradnih dasaka (slika [6]). Tada rešenje zahteva
malo više truda ali i dalje ostajemo u granicama „jednostavnog za izradu“.
[6] Fioka se naslanja na gornju ploču (ili policu) korpusa.
Ovoga puta je potrebno izvestu malu stolarsku intervenciju na samoj fioci, ili tačnije – njenoj zadnjoj
stranici. Na njenoj sredini, sa gornje strane, je potrebno izrezati mali kanal širine i visine 20mm (slika
[7-A]). Kroz njega treba da prolazi daščica dužine 5cm i širine i visine po 18mm i kroz koju je po
sredini probušena rupa ua ekser ili šraf. Ona se, ovoga puta, fiksira sa donje prednje strane gornje
ploče korpusa (slika [7-B]). Kada se fioka izvlači, njena zadnja stranica „nailazi“ nailazi na daščicu i tu
se njeno kretanje zaustavlja (slika [7-C]). Okretanjem daščice za 90 stepeni, njena duža osa se poklapa
sa sredinom izrezanog kanala (slika [7-D]) i tada fioka neometano može da se izvuče.
Strana 3. od 4
Kočnica za fioke
[7] Daščica se nalazi sa donje gornje ploče korpusa. Njenim
okretanjem se dozvoljava ili zaustavlja izvlačenje fioke.
I kod ovog rešenja se javlja problem ukoliko u vertikalnom nizu imate više od jedne fioke.
Rešenje je ili a) ugradnja metalnih klizača sa kočnicama ili b) pregradnih dasaka na koje se
montiraju jezičci kao kod rešenja 1. i 2.
Rešenje 4
Sve je lakše kada se radi sa klasičnim konstrukcijama korpusa sa ramom. U prethodnim rešenjima sam
vam pokazao kako graničnik može da se ugradi sa gornje strane fioka. Naravno, bočni ram može
takođe da se iskoristi i kao graničnik za izvlačenje fioka. Dovoljno je da na njihovim bočnim stranicama,
blizu zadnje stranice fioke, izbušite rupe za tiplove (ili jednostavno uvijete šrafove) koje ćete po
potrebi gurati i izvlačiti. Kada su gurnuti, oni kače prednji ram i nema ispadanja fioke.
[8] Rešenje sa tiplovima u bočnim stranicama fioke. Kada su
gurnuti, oni kače prednji ram i nema ispadanja!
Za neka praktična rešenja je potrebno samo malo mašte i 5 minuta rada!
Autor: Slobodan Siridžanski (metabo)
Tekst preuzet sa www.stolarskaradionica.com
© Copyright 2010 by Slobodan Siridžanski.
Strana 4. od 4
Download

ovom linku - Stolarska radionica